close

Enter

Log in using OpenID

81494288/774.01.02 Konu : KBRN Çalıştayı BAKANLI

embedDownload
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Sayı
Konu
:
:
81494288/774.01.02
KBRN Çalıştayı
BAKANLIK MAKAMINA
Başkanlığımızca "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev
Yönetmeliği" (KBRN) çerçevesinde; ihtiyaç duyulan KBRN eğiticilerinin yetiştirilmesi
amacıyla eğiticilerin eğitimi programının düzenlenerek, 15-26.09.2014 tarihleri arasında
KBRN Eğiticilerine Başkanlığımızda eğitim verilmiştir. Bakanlığımız eğiticilerinin
becerilerini geliştirmek amacıyla Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
(AFAD) ile yazışmalar neticesinde 10 eğitici personelimizin de, 19-25 Ekim 2014
tarihlerinde KBRN Malzemelerin Eğitimi organizasyonuna katılımı sağlanmıştır.
Anılan yönetmelik ile ülkemizde KBRN çalışmalarının koordinatör kuruluşu olan AFAD ile
yapılan görüşmeler neticesinde; Bakanlığımız personelinde KBRN tehdit ve tehlikelerine dair
farkındalık oluşturmak, Bakanlığımızca yürütülecek KBRN çalışmalarını değerlendirmek,
KBRN tehlikelerine karşı alınacak önlemlerin ve iş süreçlerinin tanıtılmasını teminen bir
çalıştay düzenlenmesinin faydalı olacağı konusunda mutabakata varılmıştır.
Bu çerçevede;
1. Ekli listede (Ek-III) adı soyadı ve görev yerleri yazılı personelin, 12-13 Şubat 2015
tarihleri arasında Ankara'da Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda uygulanacak olan çalıştaya
katılmaları, belirtilen tarihlerde (yol hariç) geçici görevli sayılmaları ve seyahatlerini ulaşım
olanakları dikkate alınarak karayolu, demiryolu ve/veya uçak ile yapabilmeleri,
2. Gerekli hallerde; katılımcıların program listesine dahil edilmeleri ve çıkarılmaları konusu
ile program içerik ve tarih değişikliği konularında Başkanlığımızın yetkili kılınması,
3. Eğitim Merkezi'nde konaklama imkanı olmaması durumunda, katılımcıların Gümrükler
Muhafaza Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi Misafirhanesi'nde konaklamaları,
kursiyerlerin Bakanlıktan ve Köpek Eğitim Merkezi Misafirhanesi'nden Başkanlığımıza
ulaşımını teminen Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yeterli sayıda araç tahsis edilmesi,
4. Eğitim programına katılacak personelin; Ankara’ya geliş-dönüş yol giderleri, yol ve kurs
gündelikleri ile konaklama giderlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerince ödenmesi, Eğitim
Görevlisi ders ücretlerinin ise Başkanlığımızın (31.01.0006-01.3.1.00-1-01.1.5.01) bütçe
tertibinden ödenmesi,
Hususlarını, Olurlarınıza arz ederim.
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Tel:.
Bilgi İçin: FURKAN ACIR V.H.K.İ.
E-Posta:[email protected]
Fax:0 312 398 22 32
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 0516609a-33ad-410d-905e-378b05ef8613 kodu ile erişebilirsiniz.
Önder UYSAL
Eğitim Dairesi Başkanı
EKLER:
1-Program Esasları
2- Program
3- İsim Listesi
OLUR
.../.../2015
Sezai UÇARMAK
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Tel:.
Bilgi İçin: FURKAN ACIR V.H.K.İ.
E-Posta:[email protected]
Fax:0 312 398 22 32
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 0516609a-33ad-410d-905e-378b05ef8613 kodu ile erişebilirsiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
218 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content