close

Enter

Log in using OpenID

81494288/774.06.02 Konu : Aday Gümrük Muhafaza Mem

embedDownload
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Sayı
Konu
:
:
81494288/774.06.02
Aday Gümrük Muhafaza Memuru
Yetiştirme Eğitimi
BAKANLIK MAKAMINA
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinde görevli Aday Gümrük Muhafaza Memurlarının,
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine
göre Devlet memuriyetinin gerektirdiği ortak vasıflar ile mesleki bilgi ve becerilerin
kazandırılması amacıyla, "Aday Gümrük Muhafaza Memuru Yetiştirme Eğitimi"ne
alınmaları gerekmektedir.
16.03.2015 tarihinden itibaren düzenlenmesi planlanan eğitim programına katılacakların
tespiti ve eğitim görevlilerinin temini konularında, ilgili birimler ile gerekli mutabakat
sağlanmıştır.
Bu doğrultuda;
1. Ekli listede (EK– IV) adı soyadı ve görev yerleri yazılı personelin Ankara’da, Eğitim
Dairesi Başkanlığı'nda; 16.03.2015 - 19.06.2015 tarihleri arasında, aday memur yetiştirme
temel ve hazırlayıcı eğitim programına katılmaları ve belirtilen tarihlerde (yol hariç) geçici
görevli sayılmaları,
2. Temel ve Hazırlayıcı Eğitimi başarı ile tamamlayan personelin bu eğitimi takiben görev
yerlerinde uzman personel gözetiminde, 22.06.2015 - 22.08.2015 tarihleri arasında Aday
Memurluk Stajına (Uygulamalı Eğitim) tabi tutulmaları,
3. Aday Kaptan Ali YILMAZ ve Burak TATLAV ile Aday Makinist Murat ÇAKIR'ın;
Programın 16.03.2015 - 27.03.2015 - tarihleri arasındaki Temel Eğitim bölümünü takiben
30.03.2015 - 29.05.2014 tarihleri arasındaki Hazırlayıcı Eğitim bölümüne katılmaları ve
başarılı olmaları halinde 01.06.2015 - 01.08.2015 tarihleri arasında görev yerlerinde Aday
Memurluk Stajına (Uygulamalı Eğitim) tabi tutulmaları,
4. Gerekli hallerde eğitim görevlisi ve program değişikliği ile kursiyerlerin program listesine
dahil edilmeleri ve çıkarılmaları konusunda Başkanlığımızın yetkili kılınması,
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 3b735f22-70dd-4c34-813b-8b7dff82f82e kodu ile erişebilirsiniz.
.
.
Adres
Tel
Elektronik Ağ
: Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri
No.685 Esenboğa Yolu 06750-Akyurt/ANKARA
: .
: http://www.gtb.gov.tr
Bilgi İçin
: MUSTAFA ALPARSLAN
Fax
E-Posta
: 0312-3982232
: .
5. Eğitim programına, Ankara dışından katılacak personelin; Ankara’ya geliş-dönüş yol
giderleri, yol gündelikleri ile konaklama giderlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerince, kurs
gündelikleri (31.01.00.06-01.3.1.00-1-03.3.1.01) ve eğitim görevlileri ders ücretlerinin
(31.01.00.06- 01.3.1.00-1-01.1.5.01) Başkanlığımız bütçe tertibinden ödenmesi,
Hususlarını, Olurlarınıza arz ederim.
Önder UYSAL
Eğitim Dairesi Başkanı
EKLER:
1- Program İle İlgili Esas.
2- Eğitim Programı
OLUR
.../.../2015
İsmail YÜCEL
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı V.
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 3b735f22-70dd-4c34-813b-8b7dff82f82e kodu ile erişebilirsiniz.
.
.
Adres
Tel
Elektronik Ağ
: Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri
No.685 Esenboğa Yolu 06750-Akyurt/ANKARA
: .
: http://www.gtb.gov.tr
Bilgi İçin
: MUSTAFA ALPARSLAN
Fax
E-Posta
: 0312-3982232
: .
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
225 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content