close

Enter

Log in using OpenID

bilimsel program - Ekoloji | 2014

embedDownload
Ekoloji-2014 Sempozyumu
PROGRAM KİTAPÇIĞI
01-04 Mayıs 2014
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
GAZİMAĞUSA – K.K.T.C.
1
DESTEKLEYEN KURULUŞLAR
Ana sponsorlar
Tetra Teknolojik Sistemler
On-teknik Elektrik Sistemleri
Diğer Sponsorlar
Dorhan Medical
SEM Laboratuvar Cihazları Paz. San ve Tic. A.Ş.
Işık Baharat
Talya Bitkisel
Kunter Güven Hastanesi
Program Biçimlendirme ve Düzenleme
İlkay ERDOGAN ORHAN
Nazım ŞEKEROĞLU
Ezgi GEDİK
Kapak Tasarım
Nazım ŞEKEROĞLU
Baskı
---------
2
Sempozyum Onur Kurulu
Sn. Dr. Sibel SİBER (KKTC Meclis Başkanı)
Sn. Dr. Hamit BAKIRCI (KKTC Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı)
Prof. Dr. Abdullah ÖZTOPRAK (Rektör-Doğu Akdeniz Üniversitesi)
Ekoloji Sempozyum Kurulu
Prof.Dr. Sedat V. YERLİ, Hacettepe Üniversitesi
Prof.Dr. Süleyman AKBULUT, Düzce Üniversitesi
Prof.Dr. Nazım ŞEKEROĞLU, Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Sempozyum Başkanı
Prof.Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN
(DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı)
Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeleri
Yrd.Doç.Dr. H. Ozan GÜLCAN
Yrd. Doç.Dr. Aybike YEKTAOĞLU
Yrd. Doç.Dr. Emre HAMURTEKİN
Yrd. Doç. Dr. B.Buhara YÜCESAN
Uzm. Ecz. Leyla Beba POZHARANİ
Yrd.Doç.Dr. Burak Ali ÇİÇEK
Biyokim. Özbir AKBAŞAK
3
SEMPOZYUM BİLİM KURULU*
Esvet AÇIKGÖZ
Süleyman AKBULUT
Murat ALTIN
Olcay ARABACI
Naime ARSLAN
Yahya AYAŞLIGİL
Bedii CİCİK
Ramazan ÇAKMAKÇI
Necmettin ÇEPEL
Battal ÇIPLAK
Hikmet Y. ÇOĞUN
İsmet ÇOK
Ali Arslan DÖNMEZ
Hayri DUMAN
Ertuğ DÜZGÜNEŞ
Eftal DÜZYAMAN
Sezai ERCİŞLİ
İlkay ERDOĞAN ORHAN
Temel GENÇTAN
Ekrem GÜREL
Serkan İLSEVEN
Nilgül KARADENİZ
Engin KARATAŞ
Aykut KENCE
Ersin KIVRAK
Dürdane KOLONKAYA
Muhsin KONUK
Aslı B. KORKUT
Mustafa KURU
Ender MAKİNECİ
Nazmi POLAT
Orhan SEVGİ
Delya SPONZA
Gönül ŞAHİN
Nazım ŞEKEROĞLU
Bülent ŞEN
Bilge ŞENER
Mustafa TAN
Salih TERZİOĞLU
Sedat V. YERLİ
Ülkü YETİŞ
*Bilim Kurulu sıralaması alfabetik olarak yapılmıştır.
4
EKOLOJİ-2014
SEMPOZYUM PROGRAMI
01 – 04 MAYIS 2014
08:00-12:30 AÇILIŞ VE KAYIT
08:00-12:30
10:00-11:00
11:00-12:30
KAYIT
AÇILIŞ KONUŞMALARI
DAVETLİ KONUŞMACILAR
OĞUZ ÖZYARAL
“EKO ECZACILIK VE EKO-ECZACI”
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
EKREM GÜREL
“ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİNİN POTANSİYEL
UYGULAMA ALANLARI”
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
ÖĞLE YEMEĞİ
12:30 – 13:30
5
01 MAYIS 2014
SALON I – II
OTURUMLAR
13:30 – 17:10
6
SALON - I –
GENEL EKOLOJİ
I. OTURUM: 13:30 – 14:40 / OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Sedat V. YERLİ
“BAZI EKOLOJİK KOŞULARIN TIBBİ BİTKİ KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ”
13:30-13:50
MUSTAFA ASLAN – DAVETLİ KONUŞMACI - GAZİ ÜNİVERSİTESİ
13:50-14:00
EKOLOJİK AÇILIMLAR; YENİ TİPOLOJİLER,
TOPOĞRAFYA VE MELEZLEŞME
Elvan ENDER
ANTALYA – SERİK’İN EKOLOJİK YAŞAM STANDARTLARINA ULAŞABİLMESİ
14:00-14.10
Mümin FİLİZ, Ayşe ARICI, Gülce ŞENLİ
14:10-14:20
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN ANADOLU ENDEMİK TÜRLERİ ÜZERİNE
ETKİLERİ; ENDEMİK ÇAYIR ÇEKİRGESİ Isophya rizeensis ÖRNEĞİ
Çağaşan KARACAOĞLU, Selim Süalp ÇAĞLAR
14:20-14:30
TARIMSAL ATIKLARIN KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNDE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Cengiz GÜLER
OTURUM ARASI – 20 dk
15:00-15:10
II. Oturum: 15:00-16:10 / OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Süleyman AKBULUT
TÜRKİYE’DE MEVCUT ÇEVRE VERGİLERİNİN EKSTRAFİSKAL AMAÇLARI
GERÇEKLEŞTİRMEDEKİ YERİ
Hakkı M. AY
15:10-15:20
KAÇKAR DAĞLARI VE ÇORUH VADİSİ’NİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ VE
EKOTURİZM OLANAKLARI
Ramazan ÇAKMAKÇI, Songül ÇAKMAKÇI, Yaşar ERDOĞAN, Gülsüm ERDOĞAN
15:20-15:30
EKOLOJİK TARIM YAKLAŞIMI VE BİTKİSEL ÜRÜN TARIM SİGORTASI
UYGULAMALARI
Erol ÖZKAN, Başak AYDIN
EKONOMİK DEĞİŞKENLERLE ÇEVRE POLİTİKALARI
15:30-15:40
Filiz TEPECİK
15:40-15:50
ENERJİ KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKİLERİNİN
İKTİSADİ ANALİZİ
Orhan ÇOBAN, Nazan ŞAHBAZ
7
OTURUM ARASI – 20 dk
III. Oturum: 16:10-17:20 / OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mustafa ASLAN
16:10-16:20
ENERJİ SİSTEMLERİNİN YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ VE ÇEVRESEL ETKİ
POTANSİYELLERİ
Mehmet Emin ARGUN
ÇANAKKALE KENTİ’NDE ENERJİ ETKİN PEYZAJ TASARIMI
16:20-16:30
Alper SAĞLIK, Elif SAĞLIK, Abdullah KELKİT
16:30-16:40
SU ÖĞELERİNİN EKOLOJİK TASARIMINDA DERİNLİK FAKTÖRÜ, ANTALYA
KENTİ ÖRNEĞİ
Faik ŞAVKLI, Tahsin YILMAZ, Özgür ARUN
16:40-16:50
KENT İÇİ ALANLARDA PEYZAJ TASARIMI İLE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ:
ÇANAKKALE KENTİ ÖRNEĞİ
Alper SAĞLIK, Elif SAĞLIK, Abdullah KELKİT
TÜRKİYE'NİN KARSTİK ALANLARININ ÇEVRESEL SORUNLARI
16:50-17:00
Ergin GÖKKAYA
POSTER SUNUMLARI
1 – 40
8
SALON - II –
ÇEVRE TOKSİKOLOJİSİ
I. OTURUM: 13:30 – 14:40 / OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA
“TÜRKİYE’DE İNSAN VE ÇEVREDE DİOKSİNLER”
13:30-13:50
İSMET ÇOK – DAVETLİ KONUŞMACI - GAZİ ÜNİVERSİTESİ
13:50-14:00
GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss)’NDA DEMİR KLORÜR VE
ZEOLİTİN YÜZME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Arzu UÇAR, Harun ARSLAN, E. Gonca ALAK, Aykut GÜLER, Kübra KOBAZA, Mahmut
KOCAMAN, Muhammed ATAMANALP
ÇEVRE SAĞLIĞI VE TOKSİKOLOJİSİ
14:00-14:10
Meltem SARIOĞLU CEBECİ, Berk KÖKER
14:10-14:20
14:20-14:30
KİLİS’TE TOPLANAN KURBAĞA TÜRÜ (RANA RIDIBUNDA, PALLAS 1771)
DOKULARINDA BAZI AĞIR METAL PARAMETRELERİN ARAŞTIRILMASI
Hikmet Y. ÇOĞUN, Emine SARIÇİCEK, Leyla ÖZDEMİR, Suna MAZLUM, Leman
SAĞLIK
ZONGULDAK İLİNDEKİ İNSANLARIN SAÇ VE TIRNAK ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN
TOPLAM ARSENİK KONSANTRASYONLARININ ENDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA
KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-MS) KULLANILARAK BELİRLENMESİ
G. UYAR, A. UYAR, H. ÇABUK, M. ÖREN, M. ALATAŞ
OTURUM ARASI – 20 dk
15:00-15:10
II. Oturum: 15:00-16:10 / OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Selim Sualp ÇAĞLAR
REAKTİF MAVİ 19 (RM 19) BOYARMADDESİNİN ÜROLİTİK KARIŞIK
MİKROORGANİZMA KÜLTÜRÜ İLE BİYOSORPSİYONU
Hasan KOÇYİĞİT
İÇME SULARINDA ARSENİK KİRLENMESİ
15:10-15:20
Mustafa ÖZTÜRK, Ayben POLAT, Şükrü ASLAN
KUZEY KIBRIS’TAKİ SULAK ALANLARIN ÇEVRESEL SORUNLARI
15:20-15:30
Nazım KAŞOT, Asuman KUYUCU, Burak Ali ÇİÇEK
15:30-15:40
PHYTOPHTHORA TÜRLERİNİN ORMAN EKOSİSTEMİNDE OLUŞTURDUĞU
OLUMSUZ ETKİLER
Seçil AKILLI, Yakup Zekai KATIRCIOĞLU, Salih MADEN
15:40-15:50
ATIK SULARLARDAN ETKİLENEN TOPRAKLARDA YETİŞEN BİTKİLERİN YENİLEBİLEN
KISIMLARINDA MAKRO VE ESER ELEMENTLERİN BİYOBİRİKİMİ, KONSANTRAYONU VE
REDOXİMORPHİC METALLERİN (FE, MN) BUNLARLA OLAN İLİŞKİLERİ
Halim AVCI
9
OTURUM ARASI – 20 dk
III. Oturum: 16:10-17:20 / OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Sezginer TUNÇER
BARAJLARIN EKOSİSTE KATKILARI: KARKAMIŞ BARAJI (TURKEY) ÖRNEĞİ
16:10-16:20
Mehmet EMİN SÖNMEZ, Zozan KILIÇ
16:20-16:30
DÜNYA’DA VE AZERBAYCAN’DA ORGANİK TARIMIN KIRSAL
KALKINMAYA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Flora POLAT, Hezi EYNALOV
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE AB VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
16:30-16:40
Yeter ÇİÇEK, Uğur YILDIRIM
16:40-16:50
DÜNYA’DA VE AZERBAYCAN’DA ORGANİK TARIMIN KIRSAL
KALKINMAYA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Flora POLAT
10
02 MAYIS 2014
SALON I – II
OTURUMLAR
09:00 – 17:10
11
SALON - I –
EKOLOJİK YAPI VE TEKNOLOJİLER
I. OTURUM: 09:00-09:50 / OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR
BAZI İLAÇ KALINTILARININ ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE GİDERİMİ
09:00-09:10
Tolga BAHADIR, Gamze SÖNMEZ, Mustafa IŞIK, Hanife BÜYÜKGÜNGÖR
09:10-09:20
ORMANLARIMIZDA YOL KENARI AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI VE
EKOSİSTEM KÖPRÜLERİ
Nejat ÇELİK
09:20-09:30
TARIMSAL ATIKLARIN KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNDE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Cengiz GÜLER
KARMA YAPI TASARIMLARI VE EKOLOJİK MİMARLIK
09:30-09:40
Fatih ŞAHİN, Pelin HOCAOĞLU
09:40-09:50
OLUK SİSTEMİYLE BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARININ EKOLOJİK
AÇIDAN İNCELENMESİ
Neşe GÜLCİ
OTURUM ARASI
II. Oturum: 10:10-11:00 / OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Oktay YILDIZ
ÇEVRECİ EKOLOJİK YAPILAR
10:10-10:20
Fatih ŞAHİN, Pelin HOCAOĞLU
KATI ATIK SAHALARINDA ÇEVRE JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI
10:20-10:30
Tekin YEKEN
10:30-10:40
ATIKSULARDAN AZOT GİDERİMİNE KISMİ NİTRİFİKASYON-ANAMMOX
SÜREÇLERİNİN UYGULANMASI
Ayben POLAT, Mustafa ÖZTÜRK, Şükrü ASLAN
AÇIK VE YEŞİL ALANLARIN TASARIMINDA EKOLOJİK YAKLAŞIM
10:40-10:50
Elvan ENDER
10:50-11:00
PHYTOSTABILIZATION YÖNTEMİ İLE MADEN ALANI ONARIM
OLANAKLARI: KKTC, CMC MADEN ALANI ÖRNEĞİ
Gülay ÇETİNKAYA, Nur SÖZEN
12
OTURUM ARASI
III. Oturum: 11:20-12:10 / OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Meltem Sarıoğlu CEBECİ
ATIKSULARDAN AZOT GİDERİMİNE KISMİ NİTRİFİKASYON-ANAMMOX
SÜREÇLERİNİN UYGULANMASI
11:20-11:30
Ayben POLAT, Mustafa ÖZTÜRK, Şükrü ASLAN
11:30-11:40
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ORMANCILIK ÇALIŞMALARINDA EKOLOJİK BİR
YAKLAŞIM: BENZİNLİ EL VİNCİ İLE SÜRÜTME
Abdullah Emin AKAY, Neşe GÜLCİ
11:40-11:50
ANTALYA İLİNİN ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİNE GÜNEŞ
ENERJİSİNDEN ÜRETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİNİN ORANSAL KATKISI VE
YENİLENEBİLİR ENERJİNİN ÇEVREYE OLUMLU ETKİSİ
Yalçın KAPLAN, Umut SARAY
TASARIMDA KENTSEL YEŞİL YOLLAR VE KOCAELİ’DEN BİR ÖRNEK
11:50-12:00
12:00-12:10
Aysun ÇELİK, Elvan ENDER, Nilüfer SEYİDOĞLU AKDENİZ, Murat
ZENCİRKIRAN
BALLICA (AKDAĞ-PAZAR/TOKAT) ÇEVRESİNİN BİTKİ
BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİ ETKİLEYEN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI
Hakan Mete DOĞAN, Fergan KARAER, Betül ÖZENLİ, Ayla SARIOĞLU SAKA
ÖĞLE YEMEĞİ
12:30 – 13:30
13
SALON – II –
TARIMSAL EKOLOJİ
I. OTURUM: 09:00-10:00 / OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ahmet İSTANBULLUOĞLU
“YABANİ BİTKİLERİN YABANİ HASADI VE YERİNDE TARIMININ
EKOLOJİK DENGE AÇISINDAN İRDELENMESİ”
09:00-09:20
NAZIM ŞEKEROĞLU – DAVETLİ KONUŞMACI
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
LİZİMETRELERDE ŞEKER PANCARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİYOLOJİK
GÜBRELEMENİN YER ALTI SU KALİTESİ VE AZOT YIKANMASI ÜZERİNE
ETKİSİ
09:20-09:30
Salih EVREN, Erdal DAŞÇI, Talip TUNÇ, M. Cemal ADIGÜZEL, Recep KOTAN,
Fatih KIZILOĞLU, Sebahattin KAYA, Ramazan ÇAKMAKCI
09:30-09:40
SICAKLIK VE YÜKSELTİNİN MERSİN YÖRESİ KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.)
TOHUMLARININ ÇİMLENMESİNE ETKİSİ
Bilal ÇETİN, Melih BOYDAK
09:40-09:50
09:50-10:00
SENTORYA (CENTAUREA TCHIHATCHEFII FISH.&MEY.) ENDEMİK
BİTKİSİNİN ÇOĞALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR
Yeşim OKAY, Şebnem ELLİALTIOĞLU, Köksal DEMİR,
Rukiye TIPIRDAMAZ, Ayşegül Elif SAVCI, Hanife ÖZLER,
Cevdet GÜMÜŞ, Aslı GÜNÖZ
EGE VE MARMARA BÖLGESİNDE SELEKSİYON AMACIYLA TOPLANAN
BAZI KUŞBURNU (Rosa spp.) TİPLERİNİN MEYVE ÖZELLİKLERİ
Fatih ÇİÇEK, Nihan BAŞ ZEYBEKOĞLU, Mehmet TUTAR
Ünal KARIK, Erdinç OĞUR
OTURUM ARASI
II. Oturum: 10:10-11:00 / OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ramazan ÇAKMAKÇI
TUZ STRESİNE TOLERANT VE DUYARLI DOMATES GENOTİPLERİNİN
KURAKLIK STRESİ KOŞULLARINDA BAZI ÖZELLİKLERİNDE MEYDANA
GELEN DEĞİŞİMLER
10:10-10:20
Sevinç KIRAN, Fatma ÖZKAY, Şebnem KUŞVURAN, Şebnem ELLİALTIOĞLU
10:20-10:30
10:30-10:40
ANADOLU FLORASINDAKİ CRAMBE CİNSİNE AİT BAZI TÜRLERİN POLEN
MORFOLOJİSİ
Ali Savaş BÜLBÜL, Burcu TARIKAHYA HACIOĞLU,
Yusuf ARSLAN, İlhan SUBAŞI
TÜRKİYE' DE ENDEMİK TIBBİ BİTKİLERİN KÜLTÜRE ALINMASININ
ÖNEMİ
Yüksel KAN
10:40-10:50
EKTOMİKORİZA VE ENDOMİKORİZA AŞILAMASININ TOROS SEDİRİ
(Cedrus libani), KARAÇAM (Pinus nigra) VE SAÇLI MEŞE (Quercus cerris)
FİDANLARININ BÜYÜMELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Bülent TOPRAK, Oktay YILDIZ, Ernaz ALTUNDAĞ, Teoman GÜNER,
Murat SARGINCI, Aysun PEKŞEN, Özgül MUTLU
14
10:50-11:00
TARHUN (ARTEMISIA DRACUNCULUS L.) BİTKİSİNİN DOKU KÜLTÜRÜ
YOLUYLA ÇOĞALTILMASI ÜZERİND ÇALIŞMALAR
Didem TÜRKÖZÜ, Fikret YAŞAR, Şebnem ELLİALTIOĞLU,
Bünyamin YILDIRIM
OTURUM ARASI
III. Oturum: 11:20-12:10 / OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Ali A. DÖNMEZ
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ FLORASINDA BULUNAN ÖNEMLİ
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER
11:20-11:30
Kudret KEVSEROĞLU, Arslan UZUN
11:30-11:40
11:40-11:50
DÜZCE KIYI-ARDI KESİMİNDE YETİŞEN KAYIN TÜRÜNDE (Fagus orientalis
Lipsky) DİRİ ODUN İLE YAPRAK YÜZEY ALANI İLİŞKİ
Murat SARGINCI, Oktay YILDIZ, Bülent TOPRAK,
Sevilay DOĞAN, Özgül MUTLU
KURŞUN VE BORİK ASİT KULLANIMININ KAYACIK (Ostrya carpinifolia
Scop.) FİDANLARININ GELİŞİMİNE ETKİSİ
Şemsettin KULAÇ, Ertuğrul FİLİZ, Yakup ÇIKILI, Ali Kemal ÖZBAYRAM
ŞEVKETİ BOSTANI (Scolymus hispanicus L.) KÜLTÜRE ALMA ÇALIŞMALARI
11:50-12:00
Ünal KARIK, Mehmet TUTAR, Fatih ÇİÇEK, Erdinç OĞUR
BAZI TOKSİK METALLERİN AYÇİÇEÇİ İLE TORAKTAN GİDERİMİ
12:00-12:10
Didem ER, Nilay ÇEZİK, Samet ÖZCAN, Tolga BAHADIR, Banu AYDOĞDU,
Mustafa IŞIK
ÖĞLE YEMEĞİ
12:30 – 13:30
15
SALON - I –
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
I. OTURUM: 13:30 – 14:40 / OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ekrem GÜREL
BALLICA (AKDAĞ-PAZAR/TOKAT) ÇEVRESİNİN BİTKİ BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİ
ETKİLEYEN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI
13:30-13:40
Hakan Mete DOĞAN, Fergan KARAER, Betül ÖZENLİ,
Ayla SARIOĞLU SAKA
13:40-13:50
13:50-14:00
MACROZOOBENTHIC (OLIGOCHAETA, CHIRONOMIDAE AND GASTROPODA)
LIMNOFAUNA OF ÇILDIR LAKE
Naime ARSLAN, Deniz Anıl ODABAŞI, Deniz KARA,
Burcu BARIŞIK, Duygu YÜCE
NIGELLEAE TRIBUSUNDA TEHLİKE ALTINDAKİ TÜRLER VE POPULASYON
DURUMLARI
Ali A. DÖNMEZ, Zübeyde UĞURLU, Serap IŞIK
14:00-14:10
14:10-14:20
HAZAR DENİZİNİN GÜNEY KIYILARINDAKİ ÇAYLIKLARIN KÜLTÜRE
ALINABİLEN BAKTERİ ÇETİTLİLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİK POTANSİYELİ
Atefeh VARMAZYARİ, Ramazan ÇAKMAKÇI, Yaşar ERTÜRK
EĞİRDİR GÖLÜ'NDE BULUNAN SAZAN, SUDAK VE GÜMİŞİ HAVUZ
BALIKLARINDAN İZOLE EDİLEN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİ'NİN GENOTİPİK
TANISI VE ANTOGONİSTİK ÖZELLİKLERİ
Zübeyde HANOL, Betül GİRAY, Füsun Bahriye UÇAR
OTURUM ARASI – 20 dk
II. Oturum: 15:00-16:10 / OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU
BİGA’NIN DOĞAL ALANLARINDAKİ AĞAÇ VE ÇALI TÜRLERİ
15:00-15:10
Muhammet AKKAYA, Ece SEVGİ, Çağla KIZILARSLAN HANÇER, Ernaz ALTUNDAĞ
15:10-15:20
HAZAR DENİZİNİN GÜNEY KIYILARINDAKİ ÇAYLIKLARIN KÜLTÜRE
ALINABİLEN BAKTERİ ÇETİTLİLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİK POTANSİYELİ
Atefeh VARMAZYARİ, Ramazan ÇAKMAKÇI, Yaşar ERTÜRK
15:20-15:30
15:30-15:40
TÜRKİYE’DE ORGANİK ÇAY YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN BİYOLOJİK GÜBRE
ARAŞTIRMALARI (2007-2013)**
Yaşar ERTÜRK, Ramazan ÇAKMAKCI, Remzi SEKBAN, Ayhan HAZNEDAR Ali
ATASEVER, Kubilay TÜRKYILMAZ
KAPLUMBAĞA VADİSİ (NEVŞEHİR-TÜRKİYE)’NDE TESTUDO GRAECA’LARDA
HİBERNASYON DÖNEMİ VE HİBERNAKULUM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE
ARAŞTIRMALAR
Gönül ARSLAN, Zafer AYAŞ
15:40-15:50
KIZIL SIRTLI ÖRÜMCEKKUŞLARI (LANIUS COLLURIO)’NDA YUMURTLAMA
ZAMANI-YUVA BAŞARISI İLİŞKİSİ
Necmiye ŞAHİN ARSLAN, Salih Levent TURAN, Zafer AYAŞ
16
OTURUM ARASI – 20 dk
III. Oturum: 16:10-17:10 / OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. İsmail OĞUZ
16:10-16:20
MİNİ EKSKAVATÖR VE İNSAN GÜCÜ İLE TERASLAMANIN FISTIKÇAMININ
(Pinus pinea L.) AĞAÇLANDIRMA BAŞARISINA ETKİSİ, ARMUTLU-YALLOVA
ÖRNEĞİ
Şemsettin KULAÇ, Deniz GÜNEY, Gökhan YILDIRIMLI
16:20-16:30
TEKSTİL SEKTÖRÜNDE TEMİZ ÜRETİM ÇALIŞMALARI VE ÇEVRESEL
KAZANIMLAR
Burcu UZUN, Fatih ARSLAN
16:30-16:40
TÜRK CEZA KANUNUNDA İMAR KİRLİLİĞİNE
NEDEN OLMA SUÇU
Hakan KARAKEHYA
16:40-16:50
EKOLOJİK VE EKONOMİK ÖNEMİ OLAN CURCULIONIDAE (COLEOPTERA)
FAMİLYASI BİREYLERİ ÜZERİNDE TAKSONOMİK BİR ÇALIŞMA:
ENDOPHALLUS (AEDEAGUS) YAPISI
Mahmut ERBEY, Selami CANDAN
POSTER SUNUMLARI
41 - 85
17
SALON - II –
TARIMSAL EKOLOJİ
I. OTURUM: 13:30 – 14:40 / OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Hakan Mete DOĞAN
13:30-13:40
SOĞAN BÖLME YÖNTEMİ İLE ÇOĞALTILAN VE FARKLI ORTAMLARDA
YETİŞTİRİLEN GÖL SOĞANINDA BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ
Celal DAĞISTANLIOĞLU
13:40-13:50
FARKLI BÖLGELERDEN ALINAN İĞDE AĞACI İÇ VE DIŞ KABUK EKSTRAKTLARI İLE EMPRENYE
EDİLEN SARIÇAM ODUNUNUN BEYAZ ÇÜRÜKLÜK MANTARI PLEUROTUS OSTREATUS’A KARŞI
FUNGİSİT ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ
Cihat TAŞÇIOĞLU, Mesut YALÇIN, Çağlar AKÇAY
13:50-14:00
KUZEY KIBRIS’TAKİ HALKIN YILANLARA YÖNELİK TUTUMLARININ
ARAŞTIRILMASI
Nazım KAŞOT, Oğuz TÜRKOZAN, Gökmen DAĞLI, Burak Ali ÇİÇEK
14:00-14:10
ASPİR (CARTHAMUS TINCTORIUS L.) BİTKİ SAPLARININ LİF MORFOLOJİSİNİN
BELİRLENMESİ
Mehmet AKGÜL, Serkan DEMİR, Yakup KARAMAN, Fuat AKMAN,
Havva Tuğçe GÜN, Meltem İMAMOĞLU
DÜZCE YÖRESİNDE YETİŞEN ULUDAĞ GÖKNARI’NDA (ABİES NORDMANNİANA (Stev.) Spach. ssp.
BORMULLERİANA (Mattf.) ) DİRİ ODUN İLE YAPRAK YÜZEY ALANI ARASINDAKİ İLİŞKİ
14:10-14:20
Oktay YILDIZ, Murat SARGINCI, Bülent TOPRAK,
Nazmi DOĞAN, Özgül MUTLU
OTURUM ARASI – 20 dk
15:00-15:10
II. Oturum: 15:00-16:10 / OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Zeki YILDIRIM
HAZAR DENİZİNİN GÜNEY KIYILARINDAKİ ÇAYLIKLARIN KÜLTÜRE
ALINABİLEN BAKTERİ ÇETİTLİLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİK POTANSİYELİ
Ramazan ÇAKMAKÇI
NANOTEKNOLOJİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ
15:10-15:20
Naile KARAKEHYA
15:20-15:30
ŞANLIURFA HARRAN OVASI TARLA KOŞULLARINDA EKİM NÖBETİ SİSTEMİNDE ORGANİK GÜBRE
VE KOMPOST KULLANILARAK YETİŞTİRİLEN EKOLOJİK SUSAM VE PAMUĞUN VERİM ÜZERİNE
ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Müslüm COŞKUN, Şeref ŞELLİ, Servet ABRAK, Aişe DELİBORAN
EGE BÖLGESİNDE ARICILIK VE BİTKİSEL ÜRETİMDE YERİ
15:30-15:40
İsmail OĞUZ, Üzeyir KARACA
15:40-15:50
YEREL SOFRALIK DOMATES GENOTİPLERİNİN BAZI MORFOLOJİK VE
FENOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE EKOLOJİK FARKLILIKLARIN ETKİSİ
Kenan SÖNMEZ, Asu OĞUZ, Kazım ÖZDAMAR, Şebnem ELLİALTIOĞLU
18
OTURUM ARASI – 20 dk
III. Oturum: 16:10-17:10 / OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Yüksel KAN
16:10-16:20
ŞANLIURFA TEKTEK TARLA KOŞULLARINDA SERTİFİKALI ORGANİK
GÜBRE KULLANILARAK EKİM NÖBETİ SİSTEMİNDE EKOLOJİK MERCİMEK
VE PAMUĞUN YETİŞTİRİLMESİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI
Müslüm COŞKUN, Şeref ŞELLİ, Aişe DELİBORAN, Servet ABRAK
16:20-16:30
İLAÇLAMA YAPILMAMIŞ PAMUK TARLASINDA ZARARLI BÖCEK,
DYSDERCUS KOENİGİİ FAB. (HEMİPTERA: PYRRHOCORİDAE)’NİN
POPULASYONU ÜZERİNDEKİ CANSIZ EKOLOJİK FAKTÖRLERİN ETKİSİ
Baboo ALİ, Muhammad Altaf SABRİ, Muhammad Afzal MURTAZA
16:30-16:40
ÇANKIRI İLİNDE İNSAN FAALİYETLERİNİN MEMELİ HABİTATLARI ÜZERİNE
ETKİSİ
Tarkan YORULMAZ
16:40-16:50
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ YEREL FASULYE (PHASEOLUS VULGARIS L.)
POPULASYONLARININ KARAKTERİZASYONU VE MORFOLOJİK
DEĞİŞKENLİĞİNİN ORTAYA KONULMASI
Ömer SÖZEN
GALA YEMEĞİ
OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ
(İSKELE – GAZİMAĞUSA)
20:00 – 23:30
19
03 MAYIS 2014
SALON - I
OTURUMLAR
09:00 – 12:30
20
SALON - 1 –
GENEL / TARIMSAL EKOLOJİ
I. OTURUM: 09:00 – 09:50 / OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Kudret KEVSEROĞLU
ÇEVRE ETKİLERİ VE TUZLA KAMİL ABDUŞ GÖLÜ (Tuzla-İSTANBUL)
09:00-09:10
Arzu M. YÜCE, Ayfer ÖZMEN, M. Zeki YILDIRIM
ARITILMIŞ ATIKSULARIN YENİDEN KULLANIMI
09:10-09:20
Meltem SARIOĞLU CEBECİ, Fuat ÖZYONAR
YERALTISULARINDA ARSENİK PROBLEMİ
09:20-09:30
Mustafa YAZICI, Mustafa DEĞİRMENCİ
09:30-09:40
TEKİRDAĞ İLİ ŞEREFLİ DERESİNDEKİ KİRLİLİĞİN İNCELMESİ VE MARMARA
DENİZİNE ETKİLERİ
Burcu UZUN, Fatih ARSLAN
SAROS KÖRFEZİ’NİN GÜNCEL KİMYASAL OŞİNOGRAFİSİ
09:40-09:50
Nuray BALKIS, Abdullah AKSU
OTURUM ARASI – 20 dk
10:10-10:20
II. Oturum: 10:10-11:00 / OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Naime ARSLAN
CENTAUREA TCHIHATCHEFFII FISCH.&MEY. (ASTERACEAE)’DE TOHUM
YAŞININ VERİMLİLİK ÜZERİNE ETKİSİ
Ayşegül Elif (Savcı) YORULMAZ
10:20-10:30
ÇELTİK ALANLARINDAN İZOLE EDİLEN Klebsiella sp. AFB13’ ün FARKLI
HERBİSİTLERE KARŞI TOLERANSI
Pınar ERDAL, Gülten ÖKMEN, Duygu BAYRAK
TÜRKİYE DEFNELERİNİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ
10:30-10:40
Erdinç OĞUR, Ünal KARIK, Fatih ÇİÇEK, Mehmet TUTAR
HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİ KAPSAMINDA PEYZAJ GELİŞİM PLANI
10:40-10:50
Fırat Çağlar YILMAZ, H. Ülgen YENİL, Şükran ŞAHİN
10:50-11:00
GÖKNAR ORMANLARINDA LİKEN TÜR VE SAYISININ BELİRLENMESİ İÇİN
ÖRNEK AĞAÇ SAYISININ TESPİTİ
Orhan SEVGİ, Gülşah ÇOBANOĞLU, Ece SEVGİ
21
OTURUM ARASI – 20 dk
III. Oturum: 11:20-12:10 / OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr. Orhan SEVGİ
11:20-11:30
11:30-11:40
GALA GÖLÜ (EDİRNE)’NDEN YAKALANAN Cyprinus carpio Linnaeus,1758 ve
Carassius gibelio (Bloch, 1782) türlerinin KAS, SOLUNGAÇ, KARACİĞER VE
GONAD DOKULARINDA BAZI AĞIR METAL DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ
Esengül KÖSE, Cem TOKATLI, Arzu ÇİÇEK, Özgür EMİROĞLU,
Sercan BAŞKURT, Sadi AKSU, Ahmet GÜNGÖR
FERULA HALOPHILA EKSTRAKTININ GALLERIA MELLONELLA L.
(LEPIDOPTERA: PYRALIDAE)’ NIN LARVAL GELİŞİMİNE ve EŞEY ORANINA
ETKİLERİ
Rahile ÖZTÜRK, Osman TUGAY
BARTIN İLİ ORMAN EKOSİSTEMİ MİKROFUNGUSLARI
11:40-11:50
Ali Savaş BÜLBÜL, Elşad HÜSEYİN
GEOGRAPHIC ISOLATION EFFECTS ON SPECIATION MECHANISMS
11:50-12:00
Naime ARSLAN, Ertan Mahir KORKMAZ, Deniz KARA
12:00-12:10
ANADOLU DOĞAL FLORASINDA BULUNAN CARTHAMUS L. CİNSİNE AİT
YABANİ TÜRLERİN BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
ÜZERİNE ARAŞTIRMA
Yusuf ARSLAN, İlhan SUBAŞI, Burcu TARIKAHYA ,HACIOĞLU, Ali Savaş
BÜLBÜL
KAPANIŞ
12:00 – 12:30
22
POSTER BİLDİRİLER
23
01 MAYIS 2014, POSTER SUNUMLARI
P. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
YAZARLAR
Ali A. DÖNMEZ, Zübeyde
UĞURLU, Aslı DOĞRU
KOCA
Golshan ZARE, Duru
SANCAR
Ahmet Salih GÜNAYDIN
Aysun ÇELİK, Elvan
ENDER, Murat
ZENCİRKIRAN
Cevdet GÜMÜŞ, Hanife
ÖZLER, Şebnem
ELLİALTIOĞLU
Dilek IŞIK, Gülten
ÖKMEN, Duygu
BAYRAK
Ebru ELLİALTIOĞLU,
Aybüke SALUR, Fikret
YAŞAR, Fahriye ÖZEN,
Sinan DAĞ
Şerife Gülden YILMAZ,
Semiha ÇEÇEN, Mevlüt
GÜL,
Cengiz ERDURMUŞ,
Mehmet ÖTEN
Hojjat GHOLAMİ, Sadık
DİNÇER, Osman
GULNAZ
Mahir DEMİR, Fatima
Masume USLU
Medine GÜLLÜCE, Esra
ARSLAN, Güleray AĞAR,
Metin TURAN, Fikrettin
ŞAHİN
10
Mehmet KOYUNCU
11
Oya KAÇAR, İsa TELCİ,
Erdinç GÖKSU
12
Serdar Burak BÜLBÜL,
Mehmet ÖZASLAN,
Hasan AKGÜL
Neşe ERDOĞAN, İ. Halil
KILIÇ
BİLDİRİ BAŞLIĞI
HASBAHÇE: TÜRKİYE GEOFİTLERİ İÇİN
EĞİTİM VE KORUMA ALANI
ÇATI BAHÇELERİNE EKOLOJİK YAKLAŞIM ÖRNEĞİ:
KİLİS KENTİ
KENTSEL TASARIMDA EKOLOJİK BİR YAKLAŞIM: DİKEY
BAHÇELER
KUM ZAMBAĞI (PANCRATIUM MARITIMUM)’NIN
TÜRKİYE’DEKİ YAYILIŞI, ÇOĞALTIMI VE
DEĞERLENDİRİLME OLANAKLARI
DOĞAL PİGMENT ADAYI STREPTOMİSETLERİN
GELİŞİMLERİNE ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ETKİSİ
FARKLI COĞRAFİK BÖLGELERİN SAHİP OLDUĞU
İKLİMSEL ÖZELLİKLERİN CANLILARIN EVRİMSEL
GELİŞİMİ VE ÇEŞİTLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE BİR
ÖRNEK: KIZILTEPE VE HOPA PATLICANLARI
BAKLAGİL YEM BİTKİLERİNİN EKOLOJİK SİSTEMDE
ÖNEMİ
AĞYATAN LAGÜNÜNÜN (KARATAŞ) MİKROBİYAL
KALİTESİNİN BELİRLENMESİ VE İZOLE EDİLEN GRAM
NEGATİV’LERDE R PLAZMİDLERİNE BAĞLI ANTİBİYOTİK
DİRENÇ ÖZELLİĞİNİN’’ BELİRLENMESİ
PHASEOLUS VULGARIS L.’ DE PARAQUATIN NEDEN
OLDUĞU DNA METİLASYONUNDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN CREDRA İLE BELİRLENMESİ
KIBRIS ADASINDA DOĞAL OLARAK YETİŞEN ALLIUM L.
(SOĞAN) TÜRLERİ
BURSA EKOLOJIK KOŞULLARINDA YETIŞTIRILEN NANE
KLONLARININ (Mentha ssp.) TARIMSAL VE KALITE
ÖZELLIKLERININ DEĞERLENDIRILMESI
GAZİANTEP İLİNDE YETİŞEN BAZI MİKORİZAL
MANTARLAR ÜZERİNDE BİYOLOJİK AKTİVİTE
ÇALIŞMALARI
24
13
14
Sibel KADIOĞLU,
Gökhan TAŞĞIN, Banu
KADIOĞLU
Ülker Asli GULER, Eliza
TUNCEL
15
Yalçın KAPLAN, Umut
SARAY
16
Zübeyir TÜRK
17
Zübeyde UĞURLU,
Nagehan TÜRE, Gamze
TUNCEL, Duru SANCAR
Uğur KARŞI, Merve
ÇELEBİ, Ali A. DÖNMEZ
18
Asuman KAN
19
Ayşe TOLUK
20
Banu DAL
21
Çiğdem KAYA
22
23
24
25
26
27
28
Onur TÜRKCAN, Gülten
ÖKMEN, Duygu
BAYRAK
Erol ÖZKAN, Gülay
ÇAKIR, Ali ÇAKIR,
Ahmet KUBAŞ
Golshan ZARE, Ali A.
DÖNMEZ
Metin TURAN, Esra
ARSLAN, Güleray AĞAR,
Medine GÜLLÜCE,
Fikrettin ŞAHİN
Özgül KARAGÜZEL,
Ayşe Serpil KAYA
Hojjat GHOLAMİ, Osman
GULNAZ, Mahir DEMİR,
Fatima Masume USLU
Medine Münevver UMA,
Eyüp BAĞCI, Özge ALİM
ERZURUM’DA KIRSAL KESİM VE ÇEVRE
NANOMALZEMELERİN TOKSİKOLOJİK ETKİLERİ
TARIMSAL KURAKLIK AÇISINDAN ANTALYA İLİNİN
KURAKLIK DEĞERLERİNİN GENETİK ALGORİTMA
YARDIMIYLA HESAPLANMASI: AYLIK YAĞIŞ MİKTARI,
NİSPİ NEM, SICAKLIK VE GÜNEŞLENME SÜRESİ
DEĞERLERİ İLE MODEL OLUŞTURULMASI VE ANALİZİN
YAPILMASI
FARKLI BOR+ÇİNKO (BZn) DOZLARININ NOHUT
(Cicer arietinum L.)’UN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNE ETKİSİ
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
CAN ÇEKİŞEN POPULASYONLAR; KENTLEŞME VE
AĞAÇLANDIRMA BASKISI ALTINDA FRITILLARIA
FLEISCHERIANA
TÜRKİYE'NİN YEREL BUĞDAY BİTKİ GEN
KAYNAKLARININ TARIMA VE GIDA SANAYİNE
KAZANDIRILMASI
ERCİYES DAĞI’NIN OPPİOİD ORİBATİD AKARLARI (ACARI,
ORIBATIDA) ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
DOĞAL BİR ARI ÜRÜNÜ OLAN PROPOLİSİN GIDA
ÜRÜNLERİNDE KULLANIM OLANAKLARI
ÜLKEMİZDE BİTKİLERLE YAPILAN DOĞAL BOYAMACILIK
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
BAZI SİYANOBAKTERİYEL CİNSLERİN TOPLAM
FİKOBİLİPROTEİNLERİNİN ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİ
EKOTURİZM AÇISINDAN YILDIZ DAĞLARI ÇEVRESİNDEKİ
YÖRESEL ÜRÜN POTANSİYELİ
OROBANCHE PUBESCENS (OROBANCHACEAE)
MORFOLOJİK VE EKOLOJİK ÖZELİKLERİ
HUMİK ASİTİN TRİFLURALİNİN NEDEN OLDUĞU DNA
MUTASYONLARINA KARŞI KORUYUCU ROLÜNÜN RAPDPCR YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ
ENDÜSTRİ ALANLARINDA HAMMADDE OLARAK
KULLANILAN BAZI DOĞAL SÜS BİTKİSİ TÜRLERİ
HAYVANSAL OLARAK YEM ÖZELLİĞİNİ KAYBETMİŞ
MISIR SİLAJLARININ KOMPOST GÜBRE OLARAK
DEĞERLENDİRİLMESİ
GAZİANTEP DÜLÜK ANTİK KENTİ KAYA MEZARLARI
ALANINA FLORİSTİK BİR BAKIŞ
25
30
Muhittin DOĞAN, Mesut
BALCAN, Oğuz Gümüş
İNAN
Öykü BİLGİN
31
Serhat URSAVAŞ
32
Ümmügülsüm ERDOĞAN,
Yaşar ERDOĞAN,
Ramazan ÇAKMAKÇI,
Songül ÇAKMAKÇI
33
Yalçın KAPLAN, Umut
SARAY
34
Zübeyir TÜRK
29
35
36
37
38
Çiğdem KÜÇÜK, Sabri
ÇAKIR, Evren ATMACA,
Ramazan AKIN
Ayla SARIOĞLU SAKA,
Betül ÖZENLİ
ÇETİNKAYA, Osman
UZUN, Füsun ERDURAN,
Figen İLKE, Sebahat
AÇİKSÖZ
Fatih MATYAR, Hojjat
GHOLAMI, Osman
GULNAZ, Mahir DEMİR
Fatima MASUME USLU
39
Ayşe TOLUK
40
Zekeriya ALTUNER, Betül
ÖZENLİ, Ali ÖZENLİ
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDEN BİBERİYEDE
(Rosmarinus officinalis L.) BAKIR UYGULAMALARININ
BAZI FİZYOLOJİK ETKİLERİ
ŞIRNAK İLİ HEYELANLARININ ÇEVRESEL ETKİLERİ
ORMAN EKOSİSTEMİNDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR
KARAYOSUNU HASATI NASIL YAPILIR
ÇORUH VADİSİNİN YABANİ MEYVELERİ
GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA SO2 VE PM10
TAHMİNİNİN YAPILMASI, HATA ORANININ TESPİT
EDİLMESİ VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ AÇISINDAN BİR MODEL
GELİŞTİRİLMESİ
NOHUT (Cicer arietinum L.)’TA ÖZELLİKLER ARASI
İLİŞKİLER VE PATH KATSAYISI ANALİZİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
RHIZOBIUM SP. İLE AŞILAMANIN BARBUNYADA
SİMBİYOTİK AZOT FİKSASYONUNA ETKİSİ
SAMSUN VE ÇEVRESİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI
SILENE L. (CARYOPHYLLACEAE) TÜRLERİ ÜZERİNDE
MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR
GÖRSEL PEYZAJIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ BAĞLAMINDA
DOĞAL VE KÜLTÜREL KAYNAK DEĞERLERİ: KONYA,
SUĞLA GÖLÜ YAKIN ÇEVRESİ ÖRNEĞİ
GIDALARDAN İZOLE EDİLEN CAMPLYOBACTER SPP.
BAKTERİLERİNİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK
DİRENÇLİLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
TÜRKİYE ORİBATİD FAUNASINA KATKILAR
(ACARI, ORIBATIDA)
BORABOY GÖLÜ (TAŞOVA-AMASYA) FİTOPLANKTONİK
ALG FLORASI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN BAZI EKOLOJİK
FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI
26
02 MAYIS 2014, POSTER SUNUMLARI
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Elif Hilal DURAN,
Mehmet KARACA, Raşit
URHAN
Gökhan ABAY
Güleray AĞAR, Esra
ARSLAN, Medine
GÜLLÜCE,
Metin TURAN, Fikrettin
ŞAHİN
Yasemin ERBEY, Hatice
ÖĞÜTCÜ, Mahmut
ERBEY
İsmail GÜVENÇ
Mehmet KARACA, Elif
Hilal DURAN, Raşit
URHAN
Esin G. CANLI, Zehra
DOĞAN, Ali EROĞLU,
Gülüzar ATLI, Mustafa
CANLI
Özgül KARAGÜZEL,
Ayşe Serpil KAYA
Serkan ÖZDEN, Sezginer
TUNÇER
Şemsettin KULAÇ, Zerrin
KARACA, Elif Dudu
KÜÇÜK
Üstüner BİRBEN, Merve
AÇIKGÖZ, Hasan Emre
ÜNAL, Serhat URSAVAŞ
Yaşar ERDOĞAN,
Ümmügülsüm ERDOĞAN,
Ramazan ÇAKMAKÇI
Afet ARKUT, Sadık
DİNÇER, H. Aysun
MERCİMEK, Melis
SÜMENGEN, Fikret
BÜYÜKKAYA KAYIŞ
Ayşe Serpil KAYA, Özgül
KARAGÜZEL
Ayşen UZUN, Hülya GÜN
İSTANBUL'DAN TÜRKİYE FAUNASI İÇİN YENİ BİR
ZERKONİD AKAR (ACARI, ZERCONIDAE) TÜRÜ:
ZERCON CRETENSIS UJVÁRİ, 2008
ÇANKIRI’NIN BRYOFİT BİYOÇEŞİTLİLİĞİ
Zea mays L. TOHUMLARINDA TRİFLURALİNİN NEDEN
OLDUĞU DNA METİLASYONUNDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN CREDRA İLE BELİRLENMESİ
CURCULIONIDAE (COLEOPTERA) FAMİLYASI
BİREYLERİNİN SİNDİRİM SİSTEMLERİNDEKİ BAKTERİYEL
FLORANIN İNCELENMESİ
ORGANİK TARIMDA PESTİSİTLER VE ÇEVREYE ETKİLERİ
TÜRKİYE FAUNASI İÇİN YENİ BİR PROZERCON SELLNİCK,
1943 (ACARI, ZERCONIDAE) TÜRÜ:
PROZERCON BULBIFERUS UJVÁRI, 2011
BALIK (OREOCHROMIS NILOTICUS) ANTİOKSİDAN
SİSTEMİNİN BAKIR VE KROM ETKİSİNE VERDİĞİ
TEPKİLERDE BALIK BÜYÜKLÜĞÜNÜN ÖNEMİ
ENDÜSTRİ ALANLARINDA HAMMADDE OLARAK
KULLANILAN BAZI DOĞAL SÜS BİTKİSİ TÜRLERİ
GELİBOLU YARIMADASI, SAROZ KÖRFEZİ VE
ÇANAKKALE BOĞAZI KIYILARINDA MYTILUS
GALLOPROVINCIALIS, ULVA RIGIDA VE SEDİMENT’TE
AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
AKÇAKOCA YÖRESİ KESTANE (Castanea sativa Mill.)
AĞAÇLARINDA BAZI FENOLOJİK GÖZLEMLER
ORMAN KARBON PİYASALARI ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
YUKARI ÇORUH HAVZASINDA BAL ARISI (Apis mellifera L.)
İÇİN ÖNEMLİ OLAN BİTKİ TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI
DETECTION OF LEGIONELLA SPP. FROM WELL WATER
SÜS BİTKİLERİ ALANINDA KULLANILABİLECEK BAZI
DOĞAL KARANFİL (Dianthus sp.) TÜRLERİ
FARKLI GELİŞME DÖNEMLERİNDE BİÇİLEN BAZI ADİ FİĞ
(Vicia sativa L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE
ÖZELLİKLERİ
27
56
Burçin ÇINGAY, Murat
AYDINKAL, Evren CABİ
57
Elif KINIK
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Fatih MATYAR, Hojjat
GHOLAMI, Osman
GULNAZ, Mahir DEMİR
Fatima MASUME USLU
Serap SUNAR, Filiz
AYGÜN ERTÜRK,
Meryem ŞENGÜL,
Esra ARSLAN, Güleray
AĞAR
Arslan UZUN, Kudret
KEVSEROĞLU, Bilal
GÜRBÜZ
Mehmet KOÇ
Nuray ERGÜN, Sevil
YALÇIN , Serhat
ÖZÇUBUKÇU,Tuğçe
HANÇER
Özlem FINDIK, İbrahim
KÜÇÜKBASMACI
Sevinç KIRAN, Fatma
ÖZKAY, Şebnem
KUŞVURAN,
Şebnem ELLİALTIOĞLU
Ülker Asli GULER,
Süleyman Talha ŞAHİN,
Mahmut SARIASLAN,
Ertuğrul BEYDİLLİ
Zinnur YILMAZ
Bahar Şebnem
ZEMBİLÖREN, Ayşe
TERCANLI, Hikmet Y.
ÇOĞUN
Durmuş AĞCABAY,
Hikmet Yeter ÇOĞUN
Gülbeyaz DEMİR1,
Hikmet Y. ÇOĞUN2
M.Fikret HALEFOĞLU,
Hikmet Y. ÇOĞUN
A.Esra CENGİZ, Demet
DEMİROĞLU, Umut
PEKİN TİMUR,
Aybike Ayfer KARADAĞ
TÜRKİYE’NİN SÜS BİTKİSİ OLARAK KULLANILMA
POTANSİYELİ OLAN KURAKLIĞA DAYANIKLI
BUĞDAYGİL (POACEAE) BİTKİLERİ
EROZYON KONTROLÜNDE KULLANILAN BAZI SÜS
BİTKİLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE PEYZAJ
PLANLAMADA DEĞERLENDİRİLDİĞİ ALANLAR
GIDALARDAN İZOLE EDİLEN CAMPLYOBACTER SPP.
BAKTERİLERİNİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK
DİRENÇLİLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
ÇİMENTO TOZU KİRLİLİĞİNİN BİTKİLERDE
OLUŞTURDUĞU DNA DEĞİŞİKLİKLERİNİN RAPD-PCR
YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ FLORASINDA
BULUNAN OĞULOTU (Melisa officinalis L.) EKOTİPLERİNDE
BAZI BİTKİSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİN
BELİRLENMESİ
KİLİS İLİNİN ORGANİK ZEYTİN POTANSİYELİ
BUĞDAY (Triticum aestivum L. )TOHUMLARINDA BAZI AĞIR
METALLERİN VE AĞIR METAL -NİTRİK OKSİT
ETKİLEŞİMLERİNİN ÇİMLENME ÜZERİNE ETKİLERİ
ARAÇ ÇAYI (KASTAMONU) TRICHOPTERA FAUNASI
ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA
KURŞUN İÇERİĞİ YÜKSEK SU İLE SULANAN MARUL
(Lactuca sativa var. longifolia) BİTKİLERİNİN BAZI
ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE HÜMİK ASİT UYGULAMALARININ
ETKİSİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ VE MESLEK Poster YÜKSEKOKULU
ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ
İNCELENMESİ
TÜRKİYE’DE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ
ANTİBİYOTİK KİRLİLİĞİ’NİN İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI
ÜZERİNE ETKİSİ
TIBBİ ATIKLARIN İNSAN SAĞLIĞINA VE ÇEVREYE ETKİSİ
KİLİS’DE TOPLANAN FORMICA CUNICULARIA KARINCA
TÜRÜNDE AĞIR METAL DÜZEYLERİ
GIDA ALERJİLERİ
DOĞAL VE KÜLTÜREL PEYZAJA DARBE: TABİAT VE
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMA KANUNU TASARISI
28
72
Makbule ERDOĞDU,
Cumali ÖZASLAN, Zekiye
SULUDERE
İKİ YENİ KAYIT FİLLOTROF MİKROFUNGUSUN
MİKROMORFOLOJİSİ
73
Şule TURHAN
TÜRKİYE’DE EKOLOJİK (ORGANİK) TARIM
UYGULAMALARI VE EKONOMIK BOYUTU
74
75
76
Cem TOKATLI, Esengül
KÖSE, Özgür
EMİROĞLU,
Arzu ÇİÇEK, Alper
UĞURLUOĞLU, Merve
UYLAŞ
Asuman KUYUCU,
Nazım KAŞOT, Burak Ali
ÇİÇEK
Songül ÇAKMAKÇI,
Gülsüm ERDOĞAN,
Ramazan ÇAKMAKÇI
GALA GÖLÜ (EDİRNE) SU KALİTESİ
KIBRIS SULAK ALAN AVİFAUNASI
ÇORUH VADİSİNDE GIDA VE GIDA KATKI AMAÇLI
KULLANILABİLEN BİTKİSEL KAYNAKLAR
77
Hanife ÖZBAY
SODA GÖLÜNÜN KIMYASAL VE BIYOLOJIK ÖZELLIKLERI
ÜZERINDE KUŞLARIN ETKILERI
78
Şerife Gülden YILMAZ,
Semiha ÇEÇEN, Mevlüt
GÜL,
Cengiz ERDURMUŞ,
Mehmet ÖTEN
BAKLAGİL YEM BİTKİLERİNİN EKOLOJİK SİSTEMDE
ÖNEMİ
79
Ayşegül KINIK
SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMPÜS MODELİ VE UYGULAMALI
ÇEVRE ETKİNLİKLERİ
80
81
82
83
84
85
Özlem AKAN, Yüsran
ERDEN, Feray
KARAPINAR
Özlem AKAN, Reyhan
AKAY, Saadet Sevil
YÜCEL, Flora POLAT
Özlem AKAN, Reyhan
AKAY, Flora POLAT
Buhara YÜCESAN
Şerife Gülden YILMAZ,
Semiha ÇEÇEN, Mevlüt
GÜL,
Cengiz ERDURMUŞ,
Mehmet ÖTEN
Çiğdem KÜÇÜK, Sabri
ÇAKIR, Evren ATMACA,
Ramazan AKIN
YENİPAZAR: YERLİ TOHUM TOPLAMA VE KORUMA
ALANI
BİTKİLERİN KÜLTÜRE ALINMASI NE GETİRDİ NE
GÖTÜRDÜ?
AGROPARK: FIRSAT MI? TEHDİT Mİ?
TRAKYADA YAYILIŞ GÖSTEREN DIGITALIS LANATA
(YÜNLÜ YÜKSÜKOTU) POPÜLASYONLARININ ÜRETİMİ VE
KARDENOLİT İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ
BAKLAGİL YEM BİTKİLERİNİN EKOLOJİK SİSTEMDE
ÖNEMİ
RHIZOBIUM SP. İLE AŞILAMANIN BARBUNYADA
SİMBİYOTİK AZOT FİKSASYONUNA ETKİSİ
29
TEKNİK GEZİ
03 MAYIS 2014
13:00 – 19:00
30
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
39
File Size
561 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content