close

Enter

Log in using OpenID

09.07.2014

embedDownload
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014
DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ
(Önerge No:1225/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği’ne müracaatta bulunan ve önergede
detayları sunulan Mas İnşaat Sanayi Mühendislik Ticaret Limited Şirketi’nin bir
Denizaşırı (Yabancı) Şirket olarak tescil müracaatını Fasıl 113 Şirketler Yasası’nın
346. ve 347’nci maddeleri uyarınca onayladı.
9.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1307-2014
GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (KARAAĞAÇ)
(Önerge No:1341/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Girne, Karaağaç köyü, Pafta/Harita XIII.29.E1’de bulunan
özel mülkiyetteki 120/1 no’lu parsele ulaşımın sağlanması için;
1)
KKTC adında kayıtlı aynı Pafta/Haritada yer alan 121/2/1 no’lu parsel
üzerinden yönü, kullanılabilecek genişliği (14 ayak) ile uzunluğu önergeye ekli
haritada kırmızı ile boyanarak gösterilen kısmın geçit olarak ayrılmasını,
2) Geçit verme zorunluluğunu düzenleyen Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf
Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası’nın 11 A maddesinin (2)’nci fıkrasına
dayanılarak saptanan 18,000 TL (On Sekiz Bin Türk Lirası) tazminat tutarının
geçit hakkını alan 120/1 no’lu parsel sahibi tarafından, 1978 Taşınmaz Mal
(Geçit Verme) Tüzüğü’nün öngördüğü şekilde Devlet Hazinesi’ne ödenmesini,
3) Yukarıda belirtilen hususların yerine getirilmesinden sonra parsel için verilecek
geçidin tapu kayıtlarına işlenmesini
onayladı.
9.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1308-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİ’NE İLİŞKİN Y(K-I)726-2013 SAYI VE 25.12.2013 TARİHLİ
KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1342/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma
İstemi’ne ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu Y(K-I)726-2013 sayı ve
25.12.2013 tarihli kararın önergesine ekli listenin 7’nci sırasında yer alan taşınmaz
mal izninin tadil edilerek, TC uyruklu Süleyman Razı’ya Girne İlçesi Alsancak’ta
Koçan No:9743, Pafta/Harita No:XI/24.E1.W1, Parsel No: üz 292/1/1/+300/1/1
üzerinde kain A Blok 2. katta 4 no’lu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni
verilmesini onayladı.
9.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1309-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİ’NE İLİŞKİN Y(K-I)896-2014 SAYI VE 26.4.2014 TARİHLİ KARARIN
TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1343/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma
İstemi’ne ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu Y(K-I)896-2014 sayı ve
26.4.2014 tarihli kararın önergesine ekli listenin 1’inci sırasında yer alan taşınmaz
mal izninin tadil edilerek, T.C. uyruklu Yusuf Düzdaban’a Girne İlçesi Yukarı
Girne’de Koçan No:8873, Pafta/Harita No:XII/20.W2, Parsel No: üz 1664 üzerinde
kain C Blok 1. katta 1 no’lu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni
verilmesini onayladı.
9.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1310-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİ’NE İLİŞKİN Y(K-I)795-2014 SAYI VE 16.4.2014 TARİHLİ
KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1344/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma
İstemi’ne ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu Y(K-I)795-2014 sayı ve
16.4.2014 tarihli kararın önergesine ekli listenin 30’uncu sırasında yer alan
taşınmaz mal izninin tadil edilerek, T.C. uyruklu Tuncay Fidan’a Girne İlçesi Yukarı
Girne’de Koçan No:12689, Pafta/Harita No: XII/20.E1 Parsel No: üz 1870 üzerinde
kain F Blok 2. katta 3 no’lu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni
verilmesini onayladı.
9.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1311-2014
İBRAHİM ÇERKEZ'İN ATEŞLİ SİLAH MEN DURUMUNUN
SADECE BİR ADET AV TÜFEĞİ İÇİN KALDIRILMASI
(Önerge No:1345/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası’nın 14. maddesi uyarınca
İbrahim Çerkez’in (K.K.No:140235) ateşli silah men durumunun sadece bir adet av
tüfeği için kaldırılmasına karar verdi.
9.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1312-2014
KAMU YOLU AYRILMASI (ESENTEPE)
(Önerge No:1346/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Esentepe köyü P/H No: XIII
14 E2’de yer alan 41 no’lu parsel sahibi Meral Akıncı’nın kendi arazisine ulaşımın
sağlanabilmesi için, 36 parsel nolu hali araziden, Karayolları Dairesi, Şehir
Planlama Dairesi ve Esentepe Belediyesi’nin görüşleri ışığında, önergeye ekli
haritada sarı ile belirtilen kısmın tüm altyapı masraflarının ilgili şahıs tarafından
karşılanması kaydıyla kamu yolu olarak ayrılmasını ve Tapu ve Kadastro Dairesi
tarafından haritalara işlenmesini onayladı.
9.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1314-2014
YURTDIŞI GÖREV
(Önerge No:1348/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, meydana gelen adli bir mesele ile ilgili maktül ve zanlılardan
temin edilen kan ve doku örnekleri ile diğer emarelerin balistik incelemelerinin
yapılabilmesi amacıyla, T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü laboratuvarlarına ulaştırmak
üzere, 23-26 Haziran 2014 tarihleri arasında görevli olarak Ankara’ya giden
PM. Emre Daştan’ın Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti bedeli ile
yurtdışında görevli olarak bulunduğu günler için yurtdışı görev ödeneğinin Polis
Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici Görev
Yollukları” 19-00-03-1-1-1-03-3-3-01 kaleminden, emarelerin taşınması için
havayolu şirketine ödenen toplam 230 TL taşımacılık ücretinin ise Polis Genel
Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yük Taşıma Giderleri” 19-0003-1-1-1-03-5-3-03 kaleminden karşılanmasını onayladı.
9.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1315-2014
YURTDIŞI GÖREV
(Önerge No:1349/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, adli bir mesele ile ilgili olarak elde edilen emarelerin
T.C Emniyet Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında DNA testine tabi tutulmasını
sağlamak maksadıyla, görevli olarak Ankara’ya giden Polis Çavuşu Celal Erden’in
30 Haziran 2014 Ercan-Ankara gidiş, 4 Temmuz 2014 Ankara-Ercan dönüş uçak
bileti bedeli ile yurtdışında kaldığı süre içerisindeki mevzuat gereği harcırahının
Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici
Görev Yollukları” 19-00-03-1-1-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
9.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1316-2014
POZİTİF SONDAJ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞİRKETİ’NE
GEÇİCİ İTHAL İZNİ VERİLMESİ
(Önerge No:1350/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, sondaj kazı çalışmalarına olanak sağlanabilmesi amacıyla,
Y(K-I)497-2014 sayı ve 5.3.2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile geçici ithal izni
verilen K.K.Santral Madencilik Ltd Şti. adına Pozitif Sondaj Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti.’ne 29.11.2014 tarihine kadar olmak üzere yeniden geçici ithal izni verilmesini
onayladı.
9.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1317-2014
FRANSIZCA ÖĞRETMENİ NEZİHE ZEYBEK’İN ÖDENEKSİZ İZİNLİ SAYILMASI
(Önerge No:1351/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu Y(K-I)163-2013 sayı ve
9.10.2013 tarihli karar ile ödeneksiz izinli sayılan Cumhuriyet Lisesi – Polatpaşa
Lisesi Fransızca Öğretmeni Nezihe Zeybek’in master eğitimini tamamlayabilmesi
için Değiştirilmiş Şekliyle 25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası’nın 83’üncü
maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca, 15 Eylül 2014 – 12 Haziran 2015 tarihleri
arasında ödeneksiz izinli sayılmasını ve belirtilen sürede eğitim ve öğretimin
aksamaması için yerine tamamen geçici statüde öğretmen atanabilmesi hususunda
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetkili kılınmasını onayladı.
9.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1318-2014
DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZDİL NAMİ VE BERABERİNDEKİ HEYETİN
BRÜKSEL RESMİ TEMASLARI
(Önerge No:1352/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, Resmi temaslarda bulunmak üzere, Bürüksel’e giden
Dışişleri Bakanı Özdil Nami ve kendisine refakat eden Bakanlık Müsteşarı Erhan
Erçin, Özel Kalem Müdürü Hüseyin Özel, Dışişleri Dairesi III. Sekreteri Yasa
Yeşilada ve Sözleşmeli Personel İpek Borman Genç’ten oluşan heyetin,
7-9 Temmuz 2014 tarihli Ercan-İstanbul-Brüksel-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak
bilet bedelleri, belirtilen tarihler için mevzuat gereği harcırahları, iaşe-ibate giderleri
ile beliren diğer tüm resmi giderlerin Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” 05-01-01-1-3-1-03-3-3-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
9.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1319-2014
PEGASUS HAVAYOLLARI’NIN KKTC’NDEKİ YETKİLİ TEMSİLCİSİ CYXP AVIATION
LTD.’İN NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2014 AYLARINA AİT FATURALARININ ÖDENMESİ
(Önerge No:1353/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi amacıyla yurtdışına sevk
edilen hastaların uçak biletlerinin karşılanması ile ilgili olarak, Bakanlar Kurulu’nun
K(II)282-2013 sayı ve 15.2.2013 tarihli kararı ile onaylanan ve Sağlık Bakanlığı ile
Pegasus Havayolları’nın KKTC’ndeki yetkili temsilcisi Cyxp Aviation Ltd. arasında
imzalanan işbirliği protokolü 31 Aralık 2013 tarihinde sona erdiğinden ve konu ile
ilgili protokolün yenilenmesi ile ilgili çalışmalar halen tamamlanmadığından,
hastaların mağdur olmaması için adı geçen şirketin Nisan-Mayıs-Haziran 2014
aylarına ait fatura tutarlarının protokol yenilenene kadar, sona eren 2013 yılında
imzalanan protokolün şartlarında ödenmesini ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışında Tedavi Görenlere” 11-01-07-99-1-05-4-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
9.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1320-2014
SAĞLIK BAKANLIĞI İLE ATLASJET HAVACILIK A.Ş.
ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL
(Önerge No:1354/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı’nca tedavi
amacıyla yurtdışına sevk edilen hastaların uçak biletlerinin karşılanabilmesi için
Sağlık Bakanlığı ile Atlasjet Havacılık A.Ş. arasında imzalanan ve gerekli ödeneğin
Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışında Tedavi
Görenlere” 11-01-07-9-9-1-05-4-3-01 kaleminden karşılanacağı 1.4.2014 tarihinden
itibaren geçerli olacak Protokolü onayladı.
9.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1321-2014
CYSINGS CONSTRUCTION LTD.’E ÖDEME YAPILMASI
(Önerge No:1355/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Girne, Dr. Akçiçek Hastanesi’nde
yapılması elzem görülen ve Müteahhit firma Cysings Construction Ltd.’e yaptırılan
önergeye ekli faturalarda detayları belirtilen, elektrik, mekanik ve mimari işler toplam
tutarı olan KDV dahil 47,851.10 TL’nın adıgeçen şirkete ödenebilmesi için Devlet
İhale Tüzüğü’nün 3(2) maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığı’nın yetkili kılınmasını ve
gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı Sağlık Fonu’ndan karşılanmasını onayladı.
9.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1322-2014
LABORATUVAR MALZEMESİ VE TIBBİ MALZEME TEMİN EDİLMESİ
(Önerge No:1356/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Dr. Burhan Nalbantoğlu
Devlet Hastahanesi DNA Laboratuvarı, Thalassemia Laboratuvarı ve
Ameliyathanede kullanılmak üzere gereksinim duyulan, önergeye ekli proforma
faturalarda detayları belirtilen laboratuvar malzemeleri ile tıbbi malzemelerin ekte
isimleri, miktarları, teslim şekli ve yerleri belirtilen firmalardan temin edilebilmesi
hususunda Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığı’nın
yetkili kılınmasını ve laboratuvar malzemeleri için gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve
Temrinlik Malzeme Alımları” 11-04-07-1-1-1-03-2-6-01 kaleminden; tıbbi
malzemeler için gerekli ödeneğin ise “Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları” 11-04-07-1-11-03-2-6-02 kaleminden karşılanmasını onayladı.
9.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Tıbbi Malzemeler
Temin Edilecek Firma İsmi
Med Supplies Limited
Intron
Sağlık
İth.İhr.Tic. Ltd. Şti.
Miktar
7,123.20 Stg. karşılığı TL + KDV
Ürünleri 11,612 USD karşılığı TL + KDV
Gensutek Medical Ltd. Şti.
220 Euro Karşılığı TL + KDV
Teslim Yeri
CIF Ercan Havaalanı
KKTC Ankara Büyükelçiliği
KKTC Ankara Büyükelçiliği
Laboratuvar Malzemeleri
Temin Edilecek Firma İsmi
Miktar
Teslim Yeri
MedSantek
Laboratuvar 880 USD karşılığı TL + KDV
Malzemeleri San. ve Tic. Ltd.
Şti.
KKTC Ankara Büyükelçiliği
BIOTA Laboratuvarları Firması
27,500 TL + KDV
KKTC İstanbul Başkonsolosluğu
Med Supplies Limited
6,112.50 Stg. karşılığı TL + KDV
KKTC Londra Temsilciliği
Dorhan Medikal Ltd.
3,124 Euro karşılığı TL + KDV
Genel Ecza Deposu
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1323-2014
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ
(Önerge No:1357/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve edinmek istedikleri
taşınmaz malın yer, parsel ve alanı belirtilen 55 yabancı uyruklu kişiye, önergede
belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama
(Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar verdi.
9.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1324-2014
LEFKOŞA KUZEY ÇEVRE YOLUNDA EKSİK YAYIMLANAN TAŞINMAZ MAL/MALLARA
İLİŞKİN KAMULAŞTIRMA İHBARI VE SÖZKONUSU YOLLA İLGİLİ RESMİ GAZETEDE
YAYIMLANAN KAMULAŞTIRMA İHBARI EKİNDE YERALAN CETVELDE
PAFTA/PARSEL NUMARALARI BELİRTİLEN BAZI TAŞINMAZ MALLARIN
KAMULAŞTIRMA İHBARINDAN ÇIKARILMASI
(Önerge No:1358/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesindeki kara ulaşımının
sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Yol
Güzergahı içerisinde kalan ve eksik yayımlanan ekli cetvelde belirtilen taşınmaz
malların kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası’nın
4. maddesi gereğince hazırlanıp ekte sunulan “Kamulaştırma İhbarı”nı onaylayarak,
Resmi Gazete’de yayımlanmasına; Ayrıca Kuzey Çevre Yolu Kamulaştırma
İhbarı’na (Gönyeli – Kızılbaş – Hamitköy) ilişkin 21 Mayıs 2014 tarih ve 120 sayılı
Resmi Gazete’de AE 312 olarak yayımlanan Kamulaştırma İhbarı ekinde yeralan
Cetvelde belirtilen Gönyeli Pafta XXI.12.WII Parsel, 401, 402, 403, 404, 405, 406,
1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038,
1039, 1040, 1041, 1042’nin kamulaştırma kapsamından çıkarılmasına karar verdi.
9.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1325-2014
YURTDIŞI GÖREV
(Önerge No:1359/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, meydana gelen adli bir mesele ile ilgili olarak temin edilen
emarelerin, T.C Emniyet Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında DNA testine tabi
tutulmasını sağlamak amacıyla, 27 Haziran 2014 tarihinde Anakara’ya giden
PM İsmail Kaymaklılı’nın Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti bedelinin,
Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici
Görev Yollukları” 19-00-03-1-1-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
9.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1326-2014
“MONTESSORİ EĞİTİM YAKLAŞIMININ OKUL ÖNCESİ EĞİTİME ENTEGRE EDİLMESİ
PROJESİ” KAPSAMINDA YAPILAN HARCAMALAR
(Önerge No:1360/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, “Montessori Eğitim Yaklaşımının Okul Öncesi Eğitime
Entegre Edilmesi Projesi” kapsamında ihtiyaç duyulan ve KKTC’nde mevcut
olmayan eğitim materyallerinin, İtalya’da faaliyet gösteren Gonzag Arredi
Montessori Sri. firmasından temin edilmesi hususunda Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2)
maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetkili kılınmasını, sözkonusu
materyallerin temini için gerekli 33,749.89 Euro’nun; 18,373.83 Euro’luk kısmı
Avrupa Birliği tarafından finanse edileceğinden, geriye kalan 15,376.06 Euro’nun
Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Eğitim Materyalleri
Alımı Projesi” 09-01-09-9-9-13-1-03-2-6-05 kaleminden karşılanmasını onayladı.
9.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1327-2014
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TENİS FEDERASYONU’NA
KATKI YAPILMASI
(Önerge No:1364/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, yurtdışındaki faaliyetlerini sürdürebilmesi amacı ile
KKTC’ni yurtdışında başarı ile temsil eden ülkemiz elit sporcularından
Eliz Maloney’e aylık taksitlerle verilmek üzere, Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Spor Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan “Spor Federasyonları ile Spor Birliklerine Katkı” 04-12-08-1-0-105-3-2-05 kaleminden KKTC Tenis Federasyonu’na 37,000 TL (10,000 Stg.)
katkı yapılmasını onayladı.
9.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1328-2014
Y(K-I)1224-2014 SAYI VE 25.6.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1367/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Voyager Kıbrıs Ltd.’in İpotek
Talebi’ne ilişkin Bakanlar Kurulu’nun Y(K-I)1224-2014 sayı ve 25.6.2014 tarihli
kararının; kararda geçen ipotek alınacak olan yabancı şirketler “Pine River Ultra
Master Fund Ltd., Pine River Structured Credit Opportunities Master Fund L.P.,
LMA SPC, Carrhae Capital Long Master Fund Ltd., Pine River Fixed Income
Lux Investments S.a.r.l. ve Pine River Lux Investments S.a.r.l” ifadesinin
“Wilmington Trust (London) Limited” olarak değiştirilmesini ve mahkemeye gidilmesi
halinde yukarıda adı geçen şirketin “52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun
Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası’nın 10. maddesinin 3’üncü fıkrasının atıfta
bulunduğu 4’üncü maddesinin 2’inci fıkrası uyarınca” alacağına müteakip
Ayni Hak’kın satışa çıkarılabileceği ifadesinin yer alması şeklinde tadil edilmesini
onayladı.
9.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1329-2014
LÜTFİ DELİBAŞ’IN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1322/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Tatlısu Kırbekçisi Lütfi Delibaş’ın (K.K. No:109103) doğum
tarihinin 4.12.1953 olması nedeniyle, yaş haddinden emekliye ayrılması gereken fiili
hizmet yılı tamamlanmamış olduğundan ve herhangi bir sosyal güvenlik
kurumundan emeklilik hakkı kazanmamış olması nedeniyle, 16/1976 sayılı Kıbrıs
Türk Sosyal Sigortalar Yasası kurallarına göre emekli olabilmesi için fiili hizmet yılını
tamamlayabilmesi amacıyla, görev süresinin 4.12.2013 tarihinden 1.5.2015 tarihine
kadar uzatılmasını onayladı.
9.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1330-2014
Y(K-I)302-2014 SAYI VE 12.2.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1369/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, “Tanıtma, Enformasyon ve Tören Giderlerine Katkı
Projesi” Kaleminden Harcama Yapılabilmesi’ne ilişkin Bakanlar Kurulu’nun
almış olduğu Y(K-I)302-2014 sayı ve 12.2.2014 tarihli kararın 8’inci satırında
yer alan “yeni temsilcilikler açılmasıyla ilgili kuruluş giderleri ile araç alımlarına
katkıda bulunmak” ibaresinden hemen sonra “mevcut temsilciliklerin bina ve
ikametgahlarının, bakım onarım, tadilat, tefrişat masrafları ile demirbaşlarının
yenilenmesi için yapılacak masraflar ve araç alımıyla ilgili masraflar” ibaresinin
eklenerek adıgeçen kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı.
9.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1331-2014
ÖDENEK AKTARMA
(Önerge No:1370/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü 2014
Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları”
07-04-01-3-2-1-03-7-2-01 kaleminden 20,000 TL’nın, İçişleri Bakanlığı 2014
Mali Yılı Bütçesi altında yeni ihdas edilecek olan “Bilgisayar Yazılım Alımları ve
Yapımları” 07-01-06-9-9-1-03-7-2-01 kalemine aktarılmasını onayladı.
9.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1332-2014
EKSEN PROJE İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.’NİN BAFRA BÖLGESİNDEKİ
DENİZ SUYU ARITMA PROJESİ
(Önerge No:1365/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Eksen Proje İnşaat
Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin yapmış olduğu Noah’s Ark Resort Otelin faaliyetlerini
aksatmadan sürdürebilmesi için gerekli su ihtiyacını karşılamak üzere, ithal
edeceği 750 m³/gün kapasiteli Deniz Suyunu Arıtma Sistemi Ters Osmoz
(Reverse Osmosis) için Gümrük Vergisi ve Fiyat İstikrar Fonu muafiyeti
verilmesini onayladı.
9.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
151 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content