close

Enter

Log in using OpenID

01.09.2014 - Marmara Üniversitesi

embedDownload
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU’NUN
01.09.2014 TARİHLİ TUTANAK ÖRNEĞİDİR
TOPLANTI SAYISI: 20
Prof. Dr. Uğur YAHŞİ
Prof. Dr. Meral ÜNAL
Prof. Dr. Fevzi BABA
Doç. Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU
(Müdür)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
KARAR NO: 2014/20-01:
Enstitümüz Müdür’ü Prof. Dr. Uğur YAHŞİ’nin başkanlığında çoğunluğun sağlandığı görüldü. Yeni
gündem ve gelen yazılar okunarak bilgiye sunuldu.
KARAR NO: 2014/20-02:
Aşağıda adı, soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen öğrencinin mezuniyetinin onaylanmasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Adı Soyadı
Nihat KANAR
Anabilim Dalı
Kimya/Organik Kimya
Cengiz ZENGİN
Gözde KONUK
Melih GÜZEL
Talat SÜRÜCÜ
Matbaa Eğitimi
Mekatronik
İş Güvenliği (Uzaktan Eğitim)
İş Güvenliği (Uzaktan Eğitim)
Danışman
Mezuniyet Tarihi
Doç.Dr. M.Vezir KAHRAMAN 01.09.2014
Mezuniyeti
Tezli Yüksek Lisans
Yrd.Doç.Dr. Seyfullah MADAKBAŞ
Doç.Dr. Sinan SÖNMEZ
Prof.Dr. Nihat AKKUŞ
01.09.2014
01.09.2014
01.09.2014
01.09.2014
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
KARAR NO: 2014/20-03:
Enstitümüz Makine Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Selman AYDIN’ın tez başlığının “YANMA
ODASI YÜZEYLERİ ZrO2, MgO ve Al2O3 İLE YALITILMIŞ BİR DİZEL MOTORUNDA BİYOYAKIT
KULLANIMININ PERFORMANS, EMİSYON VE YANMA KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİNİN
İNCELENMESİ” şeklinde değiştirilerek 01.09.2014 tarihinde Doktora mezuniyetinin onaylanmasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/20-04:
Enstitümüz Metal Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Alican ALTIPARMAK’ın
“ALAŞIMSIZ ÇELİKLERİN A-TIG KAYNAĞINDA KAYNAK PARAMETRELERİNİN
PERFORMANS ÜZERİNDEKİ TESİRLERİ” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda
belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Ahmet İrfan YÜKLER
Prof. Dr. Mehmet KOZ
Yrd. Doç. Dr. Memduh KURTULMUŞ
Doç. Dr. Yahya BOZKURT
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal BİLİCİ
(Danışman)
(Üye, Gelişim Ünv.)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/20-05:
Enstitümüz Biyomühendislik Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Esra MUTLU’nun “A NOVEL
DESIGN OF LEVAN BASED TUMOUR TARGETING NANO-SCALE MICELLES” başlıklı tezinin
Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
Prof. Dr. Mehmet S. EROĞLU
Prof. Dr. Turan ÖZTÜRK
Prof. Dr. Faik Nüzhet OKTAR
Doç. Dr. Müslüm AKGÖZ
Yrd. Doç. Dr. Fatemeh BAHADORİ
Yrd. Doç. Dr. Neslihan ALEMDAR
Yrd. Doç. Dr. Kazım Yalçın ARĞA
(Danışman)
(Üye, İstanbul Tek. Ünv.)
(Üye)
(Üye, TÜBİTAK)
(Üye, Bezm-i Alem Ünv.)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/20-06:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Onur YILDIRIMER’in tez
çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. İbrahim İlker ÖZYİĞİT’in Danışman, Prof. Dr. Göksel DEMİR’in
II. Danışman olmasına ve “ÜLKEMİZDE GELENEKSEL TEDAVİLERDE YAYGIN OLARAK
KULLANILAN BAZI TIBBİ BİTKİLERİN TOHUMLARINDA AĞIR METAL VE MİNERAL BESİN
ELEMENT TAYİNİ” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/20-07:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı 520813011 numaralı öğrencisi Murad
TURNA’nın 01.09.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine dondurulmuş kaydının 2014-2015
Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılından itibaren açılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/20-08:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Cengiz ÖZBEK’in
28.08.2014 tarihli dilekçesi üzerine kendi isteği ile kaydının silinmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği
ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/20-09:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Nurettin ÇEBİ’nin
15.08.2014 tarihli dilekçesi üzerine kendi isteği ile kaydının silinmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği
ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/20-10:
Enstitümüz Elektronik Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Elektronik Haberleşme Eğitimi Programı
Yüksek Lisans öğrencisi Seyran BOZUÇURUM’un 21.08.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine;
öğrencinin 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları süresince kayıt dondurma isteğinin
kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/20-11:
Enstitümüz Biyomühendislik Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Ceyhun BEREKETOĞLU’nun
28.08.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; tez başlığının INVESTIGATION OF THE EFFECTS
OF BISPHENOL A ON THE TRANSCRIPTIONAL PROFILE OF SACCHAROMYCES
CEREVISINE GENOME” şeklinde değiştirilmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/20-12:
Enstitümüz Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Timur
İNAN’ın 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Hava Harp Okulu’ndan özel öğrenci olarak
almış olduğu BM567 “İleri Yapay Zeka ve Evrimsel Algoritmalar” adlı dersin BYS’ye
BA
olarak
işlenmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/20-13:
Socrates-Erasmus Programı çerçevesinde 2014-2015 Akademik Yılı içinde İngiltere Nottingham Trent
Üniversitesi’nde öğrenim görmek üzere gönderilen Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Programı
Yüksek Lisans öğrencisi Rashid SENYONJO’nun AKTS (ECTS) Avrupa Kredi Transfer Sistemi
Akademik Eşdeğerlik Belgesi’nin 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar yarıyılları için
onaylanmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/20-14:
Enstitümüz Mühendislik Yönetimi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ertan
SERİN’in 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ERASMUS kapsamında İsveç Linköping
Üniversitesi’nden almış olduğu aşağıdaki derslerin BYS’ye işlenmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği
ile karar verildi.
Dersin Kodu
EM730
EM798
Dersin Adı
Technology Management
Semester Project
Kredi/ECTS
3/6
0/5
Harfli Başarı Notu
CB
S
Havuzu
E,4,5,6
KARAR NO: 2014/20-15:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Müge PAÇAL’ın 2013-2014
Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında almış olduğu ENVE204 “Engineering Hydraulics” ve ME262
“Basic Fluid Mechanics” adlı derslerin NC (kredisiz) sayılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 2014/20-16:
Enstitümüz Biyomühendislik Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi İlker ÇALGERİŞ’in 2013-2014
Eğitim Öğretim Yılında İslamabad-Pakistan’da bulunan National University Science and Technology’den
özel öğrenci olarak almış olduğu aşağıdaki derslerin BYS’ye işlenmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği
ile karar verildi.
Dersin Kodu
BIOE 341
BIOE 709
Dersin Adı
Bioreaction Engineering
Downstream Processing
Kredi/ECTS
3/8
3/8
Harfli Başarı Notu
BB
CB
KARAR NO: 2014/20-17:
Enstitümüz İş Güvenliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı öğrencisi İsmail
BAŞTÜRK’ün 26.08.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; öğrencinin 2014-2015 Eğitim
Öğretim Yılı Güz-Bahar Yarıyılları ve 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarılı süresince kayıt
dondurma isteğinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/20-18:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisinin 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılına ait Doktora yeterlik sınavını yapmak üzere aşağıda belirtildiği şekilde Doktora Yeterlik Sınav
Jürisinin kurulmasına Yönetim kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Öğrencinin Adı Soyadı: Tuğba KAMAN
Sınav Jürisi:
Prof. Dr. Muhsin KONUK
Prof. Dr. Meral ÜNAL
Prof. Dr. Belgin SÜSLEYİCİ DUMAN
Doç. Dr. Yıldız AYDIN
Yrd. Doç. Dr. Korkut ULUCAN
Prof. Dr. Gül CEVAHİR ÖZ
Doç. Dr. Filiz VARDAR
(Üye, Üsküdar Ünv.)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye, İstanbul Ünv.)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/20-19:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencilerinin 2013-2014 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait Doktora yeterlik sınavını yapmak üzere aşağıda belirtildiği şekilde
Doktora Yeterlik Sınav Jürisinin kurulmasına Yönetim kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Öğrencilerin Adı Soyadı: Çinar LALOĞLU, Serap ÖZHAN DOĞAN, Murat ASLAN, Sinan DÖNMEZ,
Gökhan DENİZ, Mehdi LAJAVARDİ ESFAHANİ
Sınav Jürisi:
Prof. Dr. Zafer GÜL
(Üye)
Prof. Dr. Abdülkerim KAR
(Üye)
Prof. Dr. Paşa YAYLA
(Üye)
Prof. Dr. Şafak YILMAZ
(Üye, İstanbul Tek. Ünv.)
Prof. Dr. Osman ISIKAN
(Üye)
Prof. Dr. Ertuğrul TAÇGIN
(Yedek Üye)
Doç. Dr. Emre ALPMAN
(Yedek Üye)
Prof. Dr. Faruk YİĞİT
(Yedek Üye, Y.T.Ü)
KARAR NO: 2014/20-20:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Doktora öğrencilerinin 2013-2014 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait Doktora yeterlik sınavını yapmak üzere aşağıda belirtildiği şekilde
Doktora Yeterlik Sınav Jürisinin kurulmasına Yönetim kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Öğrencilerin Adı Soyadı: Emre BAŞTÜRK, Ferhat ŞEN, Elif Merve EMİNOĞLU
Sınav Jürisi:
Prof. Dr. Nilhan KAYAMAN APOHAN
(Üye)
Doç. Dr. Memet Vezir KAHRAMAN
(Üye)
Doç. Dr. Sevim KARATAŞ
(Üye)
Yrd. Doç. Seyfullah MADAKBAŞ
(Üye)
Yrd. Doç. Dr. Gülay BAYRAMOĞLU
(Üye, Yalova Ünv.)
Doç. Dr. Suzan ABDURRAHMANOĞLU
(Yedek Üye)
Doç. Dr. Meryem ÇAMUR
(Yedek Üye, Kırklareli Ünv.)
KARAR NO: 2014/20-21:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencilerinin 2013-2014 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait Doktora yeterlik sınavını yapmak üzere aşağıda belirtildiği şekilde
Doktora Yeterlik Sınav Jürisinin kurulmasına Yönetim kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Öğrencilerin Adı Soyadı: Hatice YEŞİL, Müge PAÇAL, Mithat Sinan BİNİCİ, Zeynep YÜCESOY,
Souha TOHME
Sınav Jürisi:
Yrd. Doç. Dr. Adile Evren TUĞTAŞ
(Üye)
Doç. Dr. Sinan KESKİN
(Üye)
Prof. Dr. Barış ÇALLI
(Üye)
Doç. Dr. Kozet YAPSAKLI BAKIRCI
(Üye)
Doç. Dr. Erkan ŞAHİNKAYA
(Üye, Medeniyet Ünv.)
Prof. Dr. Göksel DEMİR
(Yedek Üye, Bahçeşehir Ünv.)
Prof. Dr. Mete TAYAÇ
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/20-22:
Enstitümüz Fizik Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisinin 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılına ait Doktora yeterlik sınavını yapmak üzere aşağıda belirtildiği şekilde Doktora Yeterlik Sınav
Jürisinin kurulmasına Yönetim kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Öğrencinin Adı Soyadı: Taner KALAYCI
Sınav Jürisi:
Prof. Dr. Uğur YAHŞİ
Prof. Dr. Zikri ALTUN
Prof. Dr. Şahin AKTAŞ
Doç. Dr. Sinan KESKİN
Prof. Dr. Ahmet ALTINDAL
Prof. Dr. Engin ERKMEN
Prof. Dr. Necdet ASLAN
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye, Yıldız Tek. Ünv.)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye, Yeditepe Ünv.)
KARAR NO: 2014/20-23:
Enstitümüz Makine Mühendisliği (Türkçe) Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencilerinin 2013-2014
Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait Doktora yeterlik sınavını yapmak üzere aşağıda belirtildiği
şekilde Doktora Yeterlik Sınav Jürisinin kurulmasına Yönetim kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Öğrencilerin Adı Soyadı: Sinan ERDOĞAN, İmdat Zafer PEKTEMİR
Sınav Jürisi:
Prof. Dr. M. Osman ISIKAN
(Üye)
Prof. Dr. İsmail EKMEKÇİ
(Üye, İstanbul Tic. Ünv.)
Doç. Dr. Mustafa ATMACA
(Üye)
Doç. Dr. Cenk SAYIN
(Üye)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILMAZ
(Üye)
Doç. Dr. Yeşim YAYLA
(Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Hasan KÖYLÜ
(Yedek Üye, Kocaeli Ünv.)
KARAR NO: 2014/20-24:
Enstitümüz Biyomühendislik Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisinin 2013-2014 Eğitim Öğretim
Yılı Bahar Yarıyılına ait Doktora yeterlik sınavını yapmak üzere aşağıda belirtildiği şekilde Doktora
Yeterlik Sınav Jürisinin kurulmasına Yönetim kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Öğrencinin Adı Soyadı: Yasemin TOKER
Sınav Jürisi:
Prof. Dr. Dilek KAZAN
Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU
Doç. Dr. Kozet BAKIRCI
Doç. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ
Yrd. Doç. Dr. Pemra ÖZBEK
Yrd. Doç. Dr. Kazım Yalçın ARĞA
Doç. Dr. Burak DEMİREL
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye, Gebze. Yük. Tek. Ens.)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye, Boğaziçi Ünv.)
KARAR NO: 2014/20-25:
Aşağıda isimleri ve anabilim dalları belirtilen öğrencilerin Bilgi Yönetim Sistemi’ne (BYS)
kayıtlanmalarına Yönetim kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci No.
926514187
926514082
Adı
Özgür Kadir
Gülşah
Soyadı
ALAKUŞ
ŞEN
Anabilim Dalı
İş Güvenliği
İş Güvenliği
Programı
Uzaktan Eğitim
Uzaktan Eğitim
KARAR NO: 2014/20-26:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 524610002 numaralı öğrencisi
Oğuzhan MERCAN’ın 01.09.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine dondurulmuş kaydının
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılından itibaren açılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 2014/20-27:
Enstitümüz Elektronik Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Elektronik Haberleşme Eğitimi Programı
Yüksek Lisans 522208002 numaralı öğrencisi Lütfi OK’un almış olduğu aşağıdaki derslerin BYS’ye
işlenmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Harfli Başarı Notu
Kredi/ECTS
Yıl
Dönem
ELT707
ELT704
ELT724
ELT722
ELT700
Veri Madenciliği
Tıbbi Görüntü İşleme
Kablosuz Ağlar
Küresel Konumlandırma Sistemi
Seminer
AA
FF
AA
BB
S
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
2008-2009
2008-2009
2008-2009
2008-2009
2009-2010
Bahar
Bahar
Bahar
Bahar
Bahar
KARAR NO: 2014/20-28:
Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Murat Umut YANGAZ’ın Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Enstitümüz Makine
Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programına öğrenci kaydının kabulüne Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/20-29:
Ardahan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi Fatma GÜNEŞ’in Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında
Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına öğrenci kaydının kabulüne
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/20-30:
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik
Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Tuğba ÖZGÖREN’in Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)
kapsamında Enstitümüz Biyomühendislik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına öğrenci kaydının
kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/20-31:
Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi Ayşenur ERDİL’in 28-29
Ağustos 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Formu”
adlı etkinliğe katılabilmesi için yolluksuz yevmiyesiz görevlendirilmesine Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/20-32:
Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi Ayşenur ERDİL’in 28-29
Ağustos 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Formu”
adlı etkinliğe katılabilmesi için 28-29 Ağustos 2014 tarihleri arasında izinli sayılmasına ve durumun
Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/20-33:
Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi Ayşenur ERDİL’in 16-18
Eylül 2014 tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek olan “II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve
Çölleşme” adlı sempozyuma katılabilmesi için katılım ücretli, yevmiyeli, konaklamalı ve seyahat ücretli
görevlendirilmesine ve bu giderlerin ÖYP ödeneğinden karşılanmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği
ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/20-34:
Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi Ayşenur ERDİL’in 16-18
Eylül 2014 tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek olan “II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve
Çölleşme” adlı sempozyuma katılabilmesi için 16-18 Eylül 2014 tarihleri arasında izinli sayılmasına ve
durumun Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/20-35:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi Osman ÜLKİR’in 11-13 Eylül 2014
tarihleri arasında Kocaeli’nde düzenlenecek olan “TOK 2014 Ulusal Otomatik Kontrol” adlı kurultaya
“8051 Mikrodenetleyici Kullanarak DC Motorunun PID ile Pozisyon Kontrolü” başlıklı bildirisi ile
katılabilmesi için katılım ücretli görevlendirilmesine ve bu giderlerin ÖYP ödeneğinden karşılanmasına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/20-36:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi Osman ÜLKİR’in 11-13 Eylül 2014
tarihleri arasında Kocaeli’nde düzenlenecek olan “TOK 2014 Ulusal Otomatik Kontrol” adlı kurultaya
“8051 Mikrodenetleyici Kullanarak DC Motorunun PID ile Pozisyon Kontrolü” başlıklı bildirisi ile
katılabilmesi için 11-13 Eylül 2014 tarihleri arasında izinli sayılmasına ve durumun Rektörlüğe arzına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/20-37:
Enstitümüz Biyomühendislik Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi Onur SERÇİNOĞLU’nun 10-14
Eylül 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “Modeling of Biomolecular Systems
Interactions, Dynamics and Allostery: Bridging Experiments and Computations” adlı toplantıya poster
sunumu ile katılabilmesi için katılım ücretli görevlendirilmesine ve bu giderlerin ÖYP ödeneğinden
karşılanmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/20-38:
Enstitümüz Biyomühendislik Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi Onur SERÇİNOĞLU’nun 10-14
Eylül 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “Modeling of Biomolecular Systems
Interactions, Dynamics and Allostery: Bridging Experiments and Computations” adlı toplantıya poster
sunumu ile katılabilmesi için 10-14 Eylül 2014 tarihleri arasında izinli sayılmasına ve durumun
Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/20-39:
Enstitümüz Biyomühendislik Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi Onur SERÇİNOĞLU’nun 14-19
Eylül 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “Protein Yapısı, Fonksiyonu ve Dinamikleri”
adlı çalıştıya ve yaz okuluna katılabilmesi için katılım ücretli görevlendirilmesine ve bu giderlerin ÖYP
ödeneğinden karşılanmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/20-40:
Enstitümüz Biyomühendislik Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi Onur SERÇİNOĞLU’nun 14-19
Eylül 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “Protein Yapısı, Fonksiyonu ve Dinamikleri”
adlı çalıştıya ve yaz okuluna katılabilmesi için 14-19 Eylül 2014 tarihleri arasında izinli sayılmasına ve
durumun Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/20-41:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 524313010 numaralı öğrencisi
Çağlar KÜLLÜ’nün ve Yrd. Doç. Dr. Esra ERDİM’in 01.09.2014 tarihli dilekçelerinin incelenmesi
üzerine; Çağlar KÜLLÜ’nün 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Döneminde Bilimsel Hazırlık
Programı kapsamında almış olduğu ENVE302 “Environmental Engineering Unit Processes” adlı dersin
BYS’ye CB olarak işlenmesine, ödemesi gereken 137,35 TL öğrenim harcını yatırabilmesi için harç
sisteminin açılmasına ve durumun Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/20-42:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 524612013 numaralı öğrencisi
Enes ŞAVLI’nın 01.09.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; öğrencinin 2013-2014 Eğitim
Öğretim Yılı Güz Yarıyılında almış olduğu ME705 “Advanced Fluid Mechanics” adlı dersin NC
(kredisiz) sayılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/20-43:
Enstitümüz Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 141101220060220 numaralı
öğrencisi Mesut ÖZ’ün 01.09.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine dondurulmuş kaydının
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılından itibaren açılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 2014/20-44:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Ozan Kadir BEKMEZCİ’nin
ve Prof. Dr. Ömer AKGİRAY’ın 20.08.2014 tarihli dilekçelerinin incelenmesi üzerine; Ozan Kadir
BEKMEZCİ’nin kadrosunun Bitlis Eren Üniversitesine iadesine ve durumun Rektörlüğe arzına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/20-45:
Aşağıda ismi belirtilen öğrencilerim 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa 6353 Sayılı Kanunla eklenen
geçici 63. madde (Af Kanunu) hükümleri doğrultusunda Enstitümüze müracaat eden öğrenciler için
kurulan Af Komisyonlarının raporları doğrultusunda öğrencilerin kesin kaydının ve intibakının yapılarak
2014-2015 Güz Yarıyılından itibaren BYS sistemine aktarılmalarına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
T.C Kimlik No. Ad Soyad
35324090680
Orhan GÜNER
53281668346
Ali İmran AÇIKGÖZ
14360434498
Deniz GÜNEY
Anabilim Dalı
Metal Eğitimi
Program
Tezli Yüksek Lisans
Mekatronik
Endüstri Müh/ Yön. Bil. Sis. ve Müh.
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
KARAR NO: 2014/20-46:
Enstitümüz Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden
Mehmet Fatih ÇELEBİ’nin 04.09.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine Bilgisayar Mühendisliği
Anabilim Dalından CSE719 “Advanced Computer Arch.” dersini ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden
özel öğrenci statüsünde MKM503E “Mechatronic Sys. Components” ve TEL509E “Microwave Sys.
Engineering” adlı dersleri alabilmesinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/20-47:
İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ÖYP Araştırma Görevlisi İsmail GÜNEY’in Öğretim Üyesi
Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca Eğitimi süresince
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı’nda kadrosuyla birlikte Araştırma Görevlisi olarak
görevlendirilmesinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/20-48:
Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencilerinin 2013-2014 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait Doktora yeterlik sınavını yapmak üzere aşağıda belirtildiği şekilde
Doktora Yeterlik Sınav Jürisinin kurulmasına Yönetim kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Öğrencilerin Adı Soyadı: Sinan Emre TAŞÇİ, Bahadır POLAT, Serkan YILDIRIM
Sınav Jürisi:
Prof. Dr. Haluk TOPÇUOĞLU
(Üye)
Prof. Dr. Fatih ALAGÖZ
(Üye, Boğaziçi Ünv.)
Doç. Dr. Borahan TÜMER
(Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ömer KORÇAK
(Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ali Haydar ÖZER
(Üye)
Prof. Dr. Oğuz TOSUN
(Yedek Üye, Boğaziçi Ünv.)
Yrd. Doç. Dr. Müjdat SOYTÜRK
(Yedek Üye)
Prof. Dr. Uğur YAHŞİ
Başkan (Müdür)
Prof. Dr. Meral ÜNAL
(Üye)
Prof. Dr. Fevzi BABA
(Üye)
Doç.Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU
(Üye)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
51
File Size
193 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content