close

Enter

Log in using OpenID

İş planı örneğini indir.

embedDownload
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
LI
YO
R
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
GİRİŞİMCİ ADI SOYADI : NEJDET URUÇ
İŞ FİKRİ
: HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İMALATI
İŞLETMENİN ADI : NEJDET URUÇ- SEVİM TEKSTİL-
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
1
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER
LI
YO
R
U
Z
1.
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu
(Bu kısımda kurduğunuz işi kısaca anlatınız)
Mardin ili Midyat ilçesi merkezinde kiralanacak bir mekanda çeşitli
çocuk giyim tekstili
ürünlerin* imal edilmesi ve satışını yapmak işletmemiz faaliyet konusudur.
*Bady grubu, tayt, okul tişörtleri,jile,tunik,etek,tişört. vb .
2.7 Kısa Vadeli Hedefleri
 İşletmenin kurulumunu gerçekleştirmek,
 Midyat ilçesi merkezde Eşofman grubu, tayt, lacost, tişört, bady, tunik etek vb.
çocuk giyim ürünlerinin imalatını yapmak.
 İlk yıl 113.000 adet Eşofman grubu, 228.000 adet tayt, 219.000 adet lacost, 141.000
adet tişört, 450.000 adet bady, 134.000adet tunik 95.000 adet etek imalatı yapmak
 İlk yıl 9 personel istihdam etmek.
 İlk yıl pazarın % 1,85’ine hakim olmak
 %95 Müşteri memnuniyetini sağlamak
 Mardin ili başta olmak üzere komşu illerede pazar ağını iyi oluşturmak
 İlk yıl toplamda 650 bin tl ye yakın ciro elde etmek
 İlk 2.yıl Mardin ilinde pazarın 2,037 sine hakim olmak.
 Müşteri memnuniyet yüzdesini artırmak
 Müşteri şikâyet yüzdesini en aza indirmek
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
2
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
2.8 Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri
 Mardin ilinde bir imalathane daha açmak.
U
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
 Fire oranımızı en aza indirmek
LI
YO
R
 İstihdam edeceğimiz kişi sayısını artırmak(20kişi)
Z
Orta vadede:
 İkinci yıldan sonra %50 kapasite ile çalışmak
 İkinci yıldan sonra pazarın %2,34 üne haki olmak
 3. Yıl sonunda 825 bin tl civarında yıllık ciro elde etmek.
 Baskı makinesi satın alıp çeşitli baskılar yapmak
 İşletme içinde yeni bölümler kurmak(kot pantpor, kadife çeket vb )
 İşletmemiz için perakende satışını yaptığı bir showroom açmak ve ürün yelpazesini
genişletmek,
 İşletmemizin kapasitesini orta vadede % 20 artırmak
 İşletmemizin hedef kitlesini genişletmek,
Uzun vadede:
 Markalaşmak
 Kendi çocuk hazırgiyim fabrikamı kurmak kendi markamı oluşturmak ve Ülke
genelinde Çocuk Hazır Giyimi konusunda tanınan bir marka olmak
 İhracata başlamak(Irak,İran ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzre)
 Bölgede iyi bir müşteri potansiyeli oluşturmak
 İşletmemizde ileriki süreçlerde ürün çeşidini arttırmak
 Satış alanlarımızı genişletmek, ikinci üçüncü hizmet alanları açmak,
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
3
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
BÖLÜM 3: PAZAR BİLGİLERİ VE PAZARLAMA PLANI
Bu
sektör
raporu
kapsamına
giren
ürünler
Gümrük
Tarife
İstatistik
LI
YO
R
U
Z
3.1 Pazarın Büyüklüğü, Hedeflenen Pazar Payı
Pozisyon
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
(GTİP)sınıflandırmasına göre 6111 ve 6209 nolu fasıllarda yer almaktadır. Tekstil ve hazır
giyim sektörü, gayri safi yurt içi hasıla, imalat sanayi ve sanayi üretimindeki pay, ihracat,
ekonomiye sağladığı net döviz girdisi, istihdam ve yatırım gibi makroekonomik büyüklükler
açısından Türkiye’nin en önemli sektörlerindendir. Türkiye, dünyanın 5. büyük hazır giyim
ihracatçısıdır. Hazır giyim sektörünün alt sektörlerinden olan bebek giyim sektörü, ülkemizde
1990’lıyıllarda gelişmeye başlayan bir sektördür. Sektördeki firmalardan bazılarının hem
yetişkinler için hem de bebekler ve çocuklar için üretim yaptığı, bazılarının ise yalnızca bebek
giyim üzerinde uzmanlaştığı görülmektedir. Üreticilerin çoğu Bursa, İstanbul, Denizli İzmir
ve Gaziantep’te kurulu olup; bebek ve çocuk giyimi üretiminin %80’i Bursa’da
gerçekleştirilmektedir. Ülke genelindeki 4.000’den fazla üretim atölyesinde 60.000’denfazla
kişi istihdam edilmektedir ( Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları
Derneği (BEKSİAD) www.beksiad.org)Türkiye dünyanın önemli pamuk üreticilerinden biri
olması sebebiyle, bebek giyim ticaretinin temelini oluşturan pamuktan örme ve örülmemiş
bebek eşyaları ve aksesuarları üretiminde doğal bir rekabet avantajına sahiptir. Sektörün
esnek üretim yapısı sayesinde değişen ihtiyaçlara rahatlıkla uyum sağlanabilmektedir. Son
yıllarda sağlığa zarar vermeyen maddelerden ve organik pamuktan üretilmiş bebek giyim
eşyalarının üretimi de artmaktadır. Sektörün en büyük eksikliği olan tasarım yetersizliğinin
ise bilgisayar destekli tasarım modelleri ve kalifiye personel kullanımı sayesinde ilerleyen
yıllarda aşılması mümkün görülmektedir.2007 yılında en yüksek seviyeye ulaşan bebek giyim
ihracatımız, 2009 yılında dünya pazarlarında yaşanan daralmanın etkisiyle %27 azalarak 101
milyon Dolar’a gerilemiş ancak 2010 yılında %16,7
artışla yeniden toparlanmıştır.
Türkiye’nin 2010 yılı toplam bebek giyim ihracatının %70’ini oluşturan örme bebek giyim
eşyası içinde pamuktan bebek giyim eşyası %92 paya sahiptir. Bu ürün grubu, toplam bebek
giyim ihracatının da %65’ini oluşturmaktadır. (Kaynak: DTM Bilgi Sistemi)
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
4
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
LI
YO
R
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
Tekstil ve Hazır Giyim Sanayiinde İşletmelerin İllere Göre Dağılımı
(2004Yılı)
Türk tekstil ve konfeksiyon sektörü 2010 yılını 22 milyar dolara yakın bir ihracat ile geride
bırakmasına rağmen bölgemizde Antep ili başta olmak üzere hazır giyim ürünleri imalatı
yapan büyük çapta işletmeler
bulunmaktadır(bakınız üstte TABLO 1)Bölgemiz özelliklede
ilimiz de hazır giyim ürünleri konusunda ülke genelinde 11 sırdadır.
TUİK 2010 verilerine göre Mardin nüfusu 764033 civarındadır. İlin en gelişmiş
sektörlerinin başında hizmetler sektörü yer almaktadır. Şehirde yaşayanların oranı % 57, köyde
yaşayanların oranı % 43'tür. Yine aynı nüfus sayımı sonucuna göre, il merkezi nüfus yoğunluğu ise
km² başına 84 kişidir. Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Kızıltepe, Merkez, Nusaybin ve
Midyat’tır. Yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi ise Kızıltepe’dir. Nüfus bakımından en küçük ilçesi
Ömerli, yüzölçümü bakımından en küçük ilçesi ise Yeşillidir.
İlimiz Mardin ekonomisi son yıllarda sanayi malları üretimi ve ticaret olmak üzere başlıca iki
önemli iktisadi faaliyete dayanarak gelişmektedir. Türkiye çocuk hazır giyim ürünlerinin
toplam Pazar hacmi 1,2 milyar dolardır. Mardin ili bu pazardan ortalama 50 Milyon TL pay
almaktadır bu ise toplam pazarın %5’ine eş değeridir. İşletmemiz ilk yıl hedefi Mardin’deki
bu pazarın 1,85,2. Yıl 2,037,3. Yıl 2,34 ‘üne hakim olmaktır.
İstihdam bakımından ise Türkiye genelinde %29.82 ile tekstil sanayii yer alırken, tekstil
Mardin’de imalat sanayiindeki istihdamın (%15.12) gerçekleştirmektedir. İstihdam açısından
ikinci sırada, Türkiye genelinde makine teçhizat sanayii (%5.78),
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
5
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
LI
YO
R
U
Z
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
6
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
BÖLÜM 6: FİNANSAL PLAN
31,15
SİCİL GAZETESİ
252,90
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
İMZA BEYANNAMESİ NOTER
LI
YO
R
U
Z
6.1 Başlangıç Maliyetleri ve Diğer Başlangıç Giderleri
SİCİL TASDİKNAMESİ
30
MESLEKİ FAALİYET BELGESİ
10
MUHASEBECİ HİZMET BEDELİ
350
MATBU İŞLERİ ( KAŞE FATURA
İRSALİYE VB)
ARA
TOPLAM -1
100
774,05 TL
İşletme alt yapısının hazırlanması için gerekli araç ve gereç listesi
sıra
Ürün adı
adet
birim fiyatı
no:
MASA ÜSTÜ
1 ADET
1000
1000
1
BİLGİSAYAR AC100240V 50/60 HZ 1,1 A
MOGİC PASS 20688 SET
1ADET
1000
1000
2
PERSONEL TAKİP
SİSTEMİ
LCD DİSPLAY 100-240 V
1ADET
1250
1250
3
50/60 HZ 1,5 A
GÜVENLİK
KAMERALARI İZLEME
CİHAZI
GÜVENLİK KAMERASI
7ADET
125
875
4
DC 12V
110 CM RAY SİSTEMİ
44 ADET 20
880
5
FRORESAN
AYDINLATMA SİSTEMİ
KOMPANZASYON
1ADET
1500
1500
6
PANOSU (15 KVR
REAKTİF 5 ADET 3
FAZLI 3 ADET 1 FAZLI)
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
7
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
1450
1450
1ADET
1500
1500
1ADET
500
500
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
9
1ADET
U
8
BUZ DOLABI A ENERJİ
SINIFI TAOPALM BRÜT
HACİM 475 LT
BTU DUVAR TİPİ SPLİT
KLİMA(220-240V 50-60
HZ)
FIRIN MULTİ
FONKSİYON ANA-ALT
PİŞİRME BÖLMELİ
OTOMATİK ETEK
REÇME
4 İPLİK OVERLOK
OTOM DÜZ DİKİŞ
SOLDAN BIÇAKLI
REÇME
BANT REÇME
ETEK REÇME
OTOM BİYE KESME
MAKİNASI
KOMPRESÖR
MERKEZİ SİSTEM
KAZAN
TEKNE SEHPA
SANDALYE
İPLİK SARMA MAKİNASI
OTOMATİK DÜĞME
MAKİNASI
OTOMATİK İLİK
MAKİNASI
LI
YO
R
7
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ARA TOPLAM -2
2
6000
12000
20
15
1
1500
2400
6500
32000
36000
6500
1
1
1
2250
2000
1400
2250
2000
1400
1
1
2800
5000
2800
5000
30
75
2250
1
1
300
2000
300
2000
1
8500
8500
122.955 TL
İşletmeye alınacak personel desteği
Personel Maaşı 9 kişi (12 Ay )*
96.000
Elektirik ( 12 ay )
12.000
Su ( 12 ay )
600
Isıtma ( 5 ay )
1.450
Telefon &ADLS ( 12 ay )
1.360
Kira
4200
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
8
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
U
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
4 MİLYON TL’
600’
LI
YO
R
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI İLE TOPLAMDA
Z
BİZİ TERCİH EDEN GİRİŞİMCİLERE 2011-2013 YILINDA
HİBE ALDIK. HAZIRLADIĞIMIZ
Yİ AŞKIN
Ü AŞKIN
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI DESTEKLENDİ.
Bir çok yeni iş yeri kurmak isteyen girişimci KOSGEB Girişimcilik eğitimlerine katılıp
girişimcilik sertifikası almaktadır.Ancak 70 saatlik bir eğitim çoğu girişimci için KOSGEB
Girişimcilik Kurulunu ikna edecek düzeyde eksiksiz ve profesyonel iş planı projesi
hazırlamaları için yetersizdir.Bu sebep ile girişimciler ya danışmanlık firmalarından destek
alır yada iş planının revize olup desteği alamama ihtimali ile karşı karşıya kalırlar.
BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMANLIK LTD ŞTİ bünyesinde 12 farklı departman
bulunmaktadır.2010 yılı başlarında siz girişimciler için şirketimiz bünyesinde özel bir
departman olan Girişimcilik Departmanı faaliyete geçti.Bu departman bünyesinde KOSGEB
Girişimcilik sertifikası alan siz girişimcilerin eksiksiz olarak desteklemesi için aşağıda bahsi
geçen Danışmanlık Hizmetlerini tek bir paket olarak sunmaktayız;
1- Girişimci İş Fikrinin geliştirilmesi.(Yapacağınız iş ile ilgili sizin bilmediğiniz en yeni güncel
ve inovatif teknik ve yöntemlerin bilgisini size sunuyoruz)
2-KOSGEB Girişimcilik Desteği için başvuru evrak ve işlemleri için danışmanlık.(KOSGEB
Girişimcilik Desteğini Etkin ve verimli bir şekilde kullanmanız için Girişimcilik Desteği Başvuru
evrakları,Girişimcilik Desteği Başvuru iş ve işlemleri konusunda danışmanlık sağlıyoruz.)
3- %100 geçme garantili iş planı projesi hazırlama*. (Girişimci İş Planlarınızı %100 destek
almanızı sağlayacak düzeyde profesyonel KOBİ Uzmanları hazırlıyor.Girişimci İş Planlarınızı
destek almanızı garanti edecek düzeyde eksiksiz ve profesyonelce hazırlıyoruz.)
4-İş Planı, KOSGEB tarafından destek aldıktan sonra Girişimcilik Desteği süresinde bu
destek ile ilgili iş ve işlemlerde 2 yıl boyunca danışmanlık hizmeti yapılmaktadır.(KOSGEB’in
İş Planınızı desteklenmesinin ardından Girişimcilik Desteği ile ilgili iş ve işlemlerinizde 7/24
bizi arayabilir, Girişimcilik Destek Süreci ve yapılacak iş ve işlemler konusunda doğru ve
güncel bilgi alabilirsiniz.)
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
9
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
**KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ İLE HİÇ BİR RESMİ VE ORGANİK BAĞIMIZ YOKTUR. %100 DESTEK ALMA GARANTİSİNİ ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN ALANINDA
LI
YO
R
U
Z
PROFESYONEL KOBİ UZMANI PERSONELİMİZİN BİLGİ, DENEYİM VE ALMIŞ OLDUKLARI AKADEMİK EĞİTİME DAYANARAK VERMEKETEYİZ
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
TÜRKİYE’DE İLK
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ PROGRAMI İLE %100
YATIRIM VE DESTEK ALMA GARANTİSİ VERİYORUZ
ALACAĞINIZ HİZMETLER ‘’DANIŞMANLIK HİZMET GARANTİ
SÖZLEŞMESİ’’ İLE TEMİNAT ALTINA ALINIYOR.
TÜRKİYE’DE İLK
İŞ PLANI PROJENİ DESTEK ALMADIĞI TAKTİRDE 5 İŞ GÜNÜ
İÇİNDE %100 PARA İADE GARANTİSİ
% 100 DESTEK ALMA GARANTİLİ KOSGEB
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI PROJESİ HAZIRLATMAK İÇİN
BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMANLIK LTD ŞTİ
(0432) 215 11 02
(0534) 706 55 17
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
10
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
LI
YO
R
U
Z
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 108 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content