close

Enter

Log in using OpenID

Tekirdağ 2. Asliye Hukuk Mahkemesi İlanı

embedDownload
T.C.
TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİNDEN
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar DEVLET SU İŞLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır.
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi
hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin DEVLET SU İŞLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ‘ne yöneltilmesi
30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı
aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit
edilen bedel üzerinden tapu malikleri adına olan payların iptali ile DEVLET SU İŞLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tesciline karar verilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O.
Tekirdağ Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden
itibaren iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 2942 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince ilanolunur.03/03/2014
Katip 102496
Hakim 34883
MELEK BÜLENT
HAYDAR ÇINAR
İLİ: TEKİRDAĞ
İLÇESİ: MERKEZ DURUŞMA TARİHİ:28/03/2014 SAAT:09.10
Dosya
No
Köy
Parsel
Malik
Baba Adı
Kam Alan
Miktarı M2
2014/81
Naip
1832
Seher BAHADIR
Hüseyin
22.720.00
2014/82
Yeni köy 220
Mehmet ERTAŞ
2014/83
Naip
1988
Mümünc BAHADIR
2014/84
Naip
1954
Mehmet KUŞ
2014/85
Naip
2085
Muhanem BAHADIR
2014/86
Yeniköy
219
Mustafa ERTAŞ
4.300.00
2014/87
Naip
1822
1 -Nurdoğan OLGUN
5.880.00
10.300,00
Ali
7.640.00
4.280.00
Kemal
1.880.00
2-Remzi OLGUN
3- Fetih OLGUN
4-Ayçe KAÇMA
5-Mustafa OLGUN
6- Nuray ERSİN
7- Ahmet OLGUN
2014/88
Naip
2132
1 -Ayşe MERAL
6.160.00
2-Eşref MERAL
3-Gülzade YILDIZ
4-Ömer MERAL
5- Ümmü ARI
6- CemiIe ÖZEN
2014/89
Naip
1843
1-Necibe ÖZAYCAN
620.000
2-Hasan KAYA
3-Mustafa KAYA
4-Fatma YILMAZ
5-Bekir KAYA
6-Mehmet KAYA
7-İbrahim KAYA
8-Şahsine İÇER
9-Nuriye FİDAN
2014/90
Naip
1846
Haşan KAYA
2014/91
Yeniköy
217
Cevat ÖRNEK
İsmail
8.700.00
2014/92
Naip
1951
İsmail GÖKHAN
4.160.00
2014/93
Naip
1777
Muharrem BAHADIR
2014/94
Yeniköy
245
Muharrem BAHARIR
2014/95
Naip
1868
Abbas İÇEN
2014/96
Yeııiköy
359
İsmet Mustafa ULUTAŞ
5.500.00
2014/97
Y eııiköy 355
Demir GOLSEN
1.600.00
2014/98
Naip
1891
Necibe KURTKAN
1.920.00
2014/99
Kemal
600.00
2.400.00
450.00
Süleyman
4.480.00
Yeniköy
366
Hikmet NAZLIGÜL
1.250.00
2014/100 Yeııiköy
224
Mustafa ERTAŞ
6.650.00
2014/101 Yeniköy
367
Muharrem BAHADIR
900.00
2014/102 Naip
1857
Sabahattin ERDOĞAN
2014/103 Yeniköy
358
İsmet Mustafa ULUTAŞ
3.800.00
2014/104 Naip
1896
Himmet İÇER
4.040.00
2014/105 Naip
1892
Seyfettin SEVİNÇ
1.600.00
Haşan
Basın TDĞ- 402 Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
4.040.00
www.bik.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
91 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content