close

Enter

Log in using OpenID

8-1-15 1. asliye 3740 3x20.cdr

embedDownload
T.C.SAKARYA 1. ASLİYE
HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2014/1006
Sakarya İli, Ariye İlçesi, Merkez Mahallesi, 582 Parselde kayıtlı
taşınmazın TCCD ;şletmesi Genel Müdürlüğü Kamu Oyunda Hızlı Ytren
Projesi olarak adlandırılmakta olan Ankara-Haydarpaş Demiryolları
İyileştirme Projesi kapsamında yer alan ve yeni demiryolu güzergahına
isabet eden gayrimenkullerin kamulaştırılması amacıyla TCCD Yönetim
Kurulunun 27/02/2004 tarih ve 8/36 sayılı kararı ile Kamu Yararı Kararı
alınmış olup iş bu karar 11.03.2004 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı
tarafında onaylanmış ve yine Bakanlar Kurulunun 31.04.2004 tarih ve
25419 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2004/6997 sayılı kararı ile de
TCCD Genel Müdürlüğünce yapılacak kamulaştırma işlemlerinde 2942
sayılıKamulaştırma Kanununun 27. maddesinin uygulanacağı
kararlaştırılmıştır. Kamulaştırma kararı gereğince ; mülkiyeti davalıya ait
taşınmazın bedelleri tesbit edilerek hak sahipleri adına yatırılmasına ve
taşınmazlara el konulmasına karar verildiği, aşağıda malikleri ve
özellikleri yazılı taşınmazın TCCD Genel Müdürlüğü tarafından 2942
sayılı kamulaştırma kanununun 10. maddesine göre bedel tasbiti ve tescil
davası açılmıştır.
Kamulaştırma işlemine karşı;
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptali
veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme dacası açılabileceği;
Açılacak davalarda husumetin TCCD İŞLETMESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ’ne yöneltilebileceği;
30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi
durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi
kesinleşecek olup mehkememizde tespit edilecek bedel üzerinden
yukarıda belirtilen maliki olduğunuz parselin belirtilen miktarda mülkiyet
hakkı olarak TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya
tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza
VAKIFLAR BANKASI Yenikent Sakarya Şubesine yatıralacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve
delillerinizi tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize
yazılı olarak bildirmeniz ve 14/01/2015 günü saat 10:20 de itibaren
Sakarya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak olan
duruşmada hazır bulunmanız,
İlan Olunur. 22/12/2014
İLİ
:SAKARYA
İLÇESİ
: ARİFİYE
KÖYÜ/MAH
: MEKEZ MAHALLESİ
KAMULATIRILMASI TALEP EDİLEN ALAN
S.NO ESAS NO MALİK
PARSEL NO KAMULAŞTIRLAN ALAN
1
2014/1006 HALİT ERMAN
582
1.754,24 M2
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Basın: 3740 www.bik.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
30 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content