close

Enter

Log in using OpenID

EKLER DİZİNİ - Gelir İdaresi Başkanlığı

embedDownload
Sayfa 223 / 268
EKLER DİZİNİ
EK 1: İCRA DAİRELERİNCEYAPILAN SATIŞLARA AİT KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ
EK 2:İCRA DAİRELERİNCE YAPILAN SATIŞLARA AİT BİLDİRİM
EK 3: TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE İHRACAT İSTİSNASI
KAPSAMINDA YAPILAN SATIŞLARA AİT İZİN BELGESİ ÖRNEĞİ
EK 4: TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEYENLERE İHRACAT İSTİSNASI KAPSAMINDA YAPILAN
SATIŞLARA AİT ÖZEL FATURA
EK 5: YABANCI FUAR, SERGİ, PANAYIR KATILIMCILARI İLE TAŞIMACILARIN İADE TALEP
FORMU
EK 6: 3065 SAYILI KANUNUN (13/a) MADDESİ UYGULAMASINA İLİŞKİN EKLER
EK 6A: ARAÇLARIN TESLİMİNE VEYA İTHALİNE İLİŞKİN VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ
EK 6B: ARAÇLARIN TADİL, ONARIM VE BAKIMINA İLİŞKİN VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ
ÖRNEĞİ
EK 6C: ARAÇLARIN İMALİ VEYA İNŞASINDA KULLANILACAK İMAL/İNŞA PROJESİNDE YER
ALAN MAL VE HİZMETLERİN ALIMINA VEYA İTHALİNE İLİŞKİN İMAL/İNŞA EDENE VERİLECEK
İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ (Bizzat İmal ve İnşa Edenler ile Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa Edenler)
EK 6D: ARAÇLARIN İMALİ VEYA İNŞASINDA KULLANILACAK İMAL/İNŞA PROJESİNDE YER
ALAN MAL VE HİZMETLERİN ALIMINA VEYA İTHALİNE İLİŞKİN İMAL/İNŞA ETTİREN FİRMAYA
VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ
EK 6E:FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İLE YÜZER TESİS VE ARAÇLARIN İMAL VE
İNŞASI OLANLARA İMAL/İNŞA PROJESİNDE YER ALAN MAL VE HİZMETLERİN ALIMINA VEYA
İTHALİNE İLİŞKİN VERİLECEK BELGE ÖRNEĞİ (KDV Mükellefi Olanlar İçin)
EK 6F:FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İLE YÜZER TESİS VE ARAÇLARIN İMAL VE
İNŞASI OLANLARA İMAL/İNŞA PROJESİNDE YER ALAN MAL VE HİZMETLERİN ALIMINA VEYA
İTHALİNE İLİŞKİN VERİLECEK BELGE ÖRNEĞİ (KDV Mükellefi Olmayanlar İçin)
EK 7: 3065 SAYILI KANUNUN (13/c) BENDİNDE DÜZENLENEN
FAALİYETLERİ İSTİSNASI UYGULAMASINA İLİŞKİN EKLER
PETROL
ARAMA
EK 7A: PETROL ARAMA ŞİRKETİNİN YURT İÇİ ALIMLARINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ
ÖRNEĞİEK 7B: PETROL ŞİRKETİ MÜTEAHHİTLERİNİN YURT İÇİ ALIMLARINA İLİŞKİN İSTİSNA
BELGESİ ÖRNEĞİ
EK 7C: İTHALAT İSTİSNASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEĞİ
EK 7D: BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN
MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ
İNŞA
VE
EK 7E: BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN İNŞA VE
MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ (KDV Mükellefi Olmayanlar
İçin)
EK 8: ALTIN, GÜMÜŞ ve PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME RAFİNAJ
FAALİYETLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASINA İLİŞKİN EKLER
Sayfa 224 / 268
EK 8A: ALTIN, GÜMÜŞ ve PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME RAFİNAJ
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINCA VERİLECEK YAZI
ÖRNEĞİ
EK 8B: ALTIN, GÜMÜŞ ve PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME RAFİNAJ
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ
EK 9: 3065 SAYILI KANUNUN (13/d) BENDİ UYGULAMASINA İLİŞKİN EKLEREK 9A: YATIRIM
TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERE VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ
EK 9B:YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAKİNA TEÇHİZAT İSTİSNASI BİLDİRİM
FORMU
EK 10: 3065 SAYILI KANUNUN (13/e) BENDİ UYGULAMASINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ
EK 11: 3065 SAYILI KANUNUN (13/f) BENDİ UYGULAMASINA İLİŞKİN EKLER
EK 11A: ULUSAL GÜVENLİK KURULUŞU TARAFINDAN ASIL YÜKLENİCİYE VERİLEN İSTİSNA
BELGESİ ÖRNEĞİ
EK 11B: ULUSAL GÜVENLİK KURULUŞLARINA KDV KANUNUNUN (13/f) MADDESİ
KAPSAMINDA YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLERİN ÜRETİMİNDE KULLANILACAK MAL VE
HİZMETLERE AİT LİSTE ÖRNEĞİ
EK 11C: YÜKLENİCİLERİN TESLİM VE İFALARINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ
EK 11D: YÜKLENİCİ FİRMALARA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE AİT LİSTE
EK 12: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNE VEYA ONUN NAMINA ORTAK SAVUNMA
AMACIYLA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI
UYGULANMASI İÇİN TALEP BELGESİ
EK 13: 3996 SAYILI KANUNA GÖRE YAP-İŞLET-DEVRET VEYA 3359 SAYILI KANUN İLE 652
SAYILI KARARNAMEYE GÖRE KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILAN PROJELERDE KDV İSTİSNASI
UYGULAMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEĞİ
EK 14: 6111 SAYILI KANUNUN GECİÇİ 16 NCI MADDE UYGULAMASINA İLİŞKİN İSTİSNA
BELGESİ ÖRNEĞİ
EK 15: 3065 SAYILI KANUNUN (17/2-d)
ÖRNEĞİ
BENDİ UYGULAMASINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ
EK 16: LİSANSLI DEPO İŞLETİCİLERİ İÇİN KATMA DEĞER VERGİSİ TAHSİLÂT BELGESİ
EK 17: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BEDELSİZ TESLİM VE/VEYA İFA EDİLMEK ÜZERE
YAPILACAK BİLGİSAYAR VE DONANIMLARI İLE BUNLARA İLİŞKİN YAZILIM ALIMLARINA
YÖNELİK KDV İSTİSNA BELGESİ
EK 18: KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ
EK 19: İADESİ TALEP EDİLEN KDV HESAPLAMA TABLOSU
EK 20: İTUS SERTİFİKASI ÖRNEĞİ
EK 21: HİS SERTİFİKASI ÖRNEĞİ
Sayfa 225 / 268
EKLER
EK1: İCRA DAİRELERİNCEYAPILAN SATIŞLARA AİT KATMA DEĞER VERGİSİ
BEYANNAMESİ
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
Vergi
Türü
Kodu
M
K
Kabul Tarihi
Vergilendirme
Dönemi
/
/
/
-
Düzenlenme
Tarihi
/
/
Vadesi
/
/
/
Bu Bölüm Vergi Dairelerince Doldurulacaktır.
İCRA DAİRELERİNCE YAPILAN SATIŞLARA AİT KATMA DEĞER
VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Bu beyanname her bir satış işlemi için düzenlenecektir.)
M
Ü
K
E
L
L
E
F
İ
N
A
L
I
C
I
N
I
N
S
A
T
I
L
A
N
M
A
L
I
N
1
Unvanı
2
Vergi Dairesi
3
Vergi Numarası
4
Adı, Soyadı, (Unvanı)
5
Adresi
6
Cinsi
7
Bedeli
8
KDV Oranı (%....)
9
Hesaplanan KDV
(
7
x 8 )
10 İhale Tutanağının Tarih ve Sayısı
11 Bedelin Tahsil Edildiği Tarih
12 ÖDENMESİ GEREKEN KATMA DEĞER VERGİSİ
(9. Satırdaki tutar yazılacaktır.)
13 DAMGA VERGİSİ
…../…/ 20
5
Sayfa 226 / 268
EK 2:İCRA DAİRELERİNCE YAPILAN SATIŞLARA AİT BİLDİRİM
İCRA DAİRELERİNCE YAPILAN SATIŞLARA AİT VERİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ
BEYANNAMELERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM
…………………………………….. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
İcra Dairesi
Vergi Kimlik
Numarası
Dönemi
(Aylık)
SATILAN
MALIN
ALICININ
Sıra No
Adı Soyadı/
Ünvanı
Adresi
Varsa
VKN'si
Cinsi
Bedeli
Satış İşlemine İlişkin
Ödenen Beyanname
KDV
Tarihi
Vergi Dairesi
Alındısının
Tarihi Sayısı
Sayfa 227 / 268
EK3:TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE İHRACAT İSTİSNASI KAPSAMINDA
YAPILAN SATIŞLARA AİT İZİN BELGESİ ÖRNEĞİ
TÜRKİYEDE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE İHRACAT İSTİSNASI
KAPSAMINDA YAPILAN SATIŞLARA AİT
İZİN BELGESİ
Tarih
:
Sıra No :
İSTİSNA İZİN BELGESİ VERİLEN SATICININ
ADI SOYADI (UNVANI)
ADRESİ
VERGİ DAİRESİ
VERGİ KİMLİK NUMARASI
FAALİYET KONUSU
:
:
:
:
:
Yukarıda kimlik bilgileri yer alan satıcının, …………….. tarihli başvurusu üzerine yapılan
inceleme sonucu, 3065 Sayılı Kanunun uygulaması ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı
tarafından hazırlanarak.. / .. / 20.. tarihli ve …….. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Tebliğindeki
şartları haiz olduğu belirlenmiş ve Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile KDV ihracat istisnası
kapsamında satış yapmak üzere bu istisna izin belgesi verilmiştir.
…………………Vergi Dairesi Müdürü
İmza
Adı Soyadı
NOT: (Yukarıdaki belge 17,5 x 25 cm ebadında düzenlenecektir
Mühür
Sayfa 228 / 268
EK 4: TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEYENLERE İHRACAT İSTİSNASI KAPSAMINDA YAPILAN
SATIŞLARA AİT ÖZEL FATURA
EK
TÜRKİYEDE İKAMET ETMEYENLERE İHRACAT İSTİSNASI
KAPSAMINDA YAPILAN SATIŞLARA AİT
ÖZEL
FAT URA
Tarih
Seri No
Sıra No
:
:
:
SATICININ
ALICININ
Adı Soyadı :………………………………………………………………
Unvanı
:………………………………………………………………
Adresi
:………………………………………………………………
.………………………………………………………………
Vergi Dairesi
:….…………………………………………………….
Hesap No
:….…………………………………………………….
Adı Soyadı
:………………………………………………………………
Uyruğu
:………………………………………………………………
Pasaport Nev'i :………………………………………………………………
Pasaport No
:.………………………………………………………………
İkamet Belgesinin (*)
Tarihi :…………....…….
No :……………………………………
Malın Cinsi
G.T.İ.P.
Ölçü Birimi (**)
Miktar
Ağırlık
(Kg)***
Fiyatı
Tutarı
TOPLAM
Yalnız
:………. ………………………...……………………………………………………………….TL dir.
İMALATÇIYA AİT BİLGİLER
İMALATÇININ
ADI SOYADI
(UNVANI)
SIRA VE SERİ NO
Kaşe
ÇIKIŞ GÜMRÜĞÜ BEYANI
FATURANIN
TARİHİ
İmza
Beyanda Bulunanın:
TUTARI
Adı Soyadı
:…………………………………………………..
Eşyanın Gideceği Ülke
:…………………………………………..
Eşyanın Kıymeti (ABD $) :…………………………………………..
Tarih
:………………………………………………………………..
:……………………………
İmza
Tescil Tarihi
Tescil No
Tasdik Edenin
Adı, Soyadı
Unvanı
:……………………………………………………
:……………………………………………………
:
:…………………………………………………….
:…………………………………………………….
Beyanda bulunulan eşyanın …../.…./…..… tarihinde
………………………...………………. Gümrük Kapısından yurt dışı
edildiğini tasdik ederim.
Tarih:
Not:Faturada yer alan satırların gerekli olması halinde artırılabileceği tabiidir.
İmza ve Mühür:
Sayfa 229 / 268
EK 5: YABANCI FUAR, SERGİ, PANAYIR KATILIMCILARI İLE TAŞIMACILARIN İADE TALEP
FORMU
Talep Sahibinin
Soyadı
1 Adı veya
Firma Adı/Unvanı
:
Adresi
2
:
Posta Kodu
:
Kenti
3
:
Ülkesi
:
Mesleği veya Uğraş
4
Alanı
:
Vergi Dairesi ve
5
Vergi Hesap Numarası
Vergi İadesinin
6
Dönem
:
Ait
:
:
Olduğu
İade
7 Edilecek KDV Miktarı (TL):
Ödeme Şekli
A - Nakden
B –8Banka Hesabına
:
:
:
Banka Kodu:
Hesap No :
Banka/Finans Kurumu Adı ve
Yeri:
Sayfa 230 / 268
EK 6: 3065 SAYILI KANUNUN (13/a) MADDESİ UYGULAMASINA İLİŞKİN EKLER
EK 6A: ARAÇLARIN TESLİMİNE VEYA İTHALİNE İLİŞKİN VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ
T.C.
………………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI
(………………Vergi Dairesi Müdürlüğü)
…………………………………
…………………………………………………………….
İLGİ: …../…../……… tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçenizde, kiralamak/işletmek üzere deniz/hava/demiryolu taşıma aracı ithal etmek/
…………………………………… adresinde bulunan mükellef ………….………….……..’den satın almak
istediğiniz belirtilerek, gümrük idaresine/bu aracı satan firmaya ibraz edilmek üzere, söz konusu aracın
ithalinin/tesliminin KDV’den istisna olduğunu belirten bir belge verilmesi talep edilmektedir.
Yukarıda açık kimliği/unvanı ve adresi belirtilen firmanız ……...…………….…………………. işinden
dolayı Dairemizin ……….....………vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi bulunmaktadır.
Kiralamak/işletmek üzere deniz/hava/demiryolu taşıma aracının firmanızca ithali, mükellef
…………………………………….tarafından firmanıza teslimi 3065 sayılı KDV Kanunun (13/a) maddesi
uyarınca KDV’den müstesnadır.
Bu belgenin verilmesine esas olan dilekçenizde belirtilen hususların aksine bir durumun tespiti veya
sonradan ortaya çıkması halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan firmanız sorumlu
olup, bu belgeye istinaden istisna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır.
Bu belge bir takvim yılı için geçerli olmak kaydıyla firmanızca ilgili gümrük idaresine/taşıma aracını
satan firmaya (01/01/……) - (31/12/…….) tarihleri arasında ibraz edilmek üzere verilmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Vergi Dairesi Müdürü
Tarih
İmza
Sayfa 231 / 268
EK 6B: ARAÇLARIN TADİL, ONARIM VE BAKIMINA İLİŞKİN VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ
ÖRNEĞİ
T.C.
………………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI
(………………Vergi Dairesi Müdürlüğü)
………………………………
………………………………………………………….
İLGİ: …../…../……… tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçenizde, firmanızca kiralanan/ve/veya işletilen …………….. (isimli/plakalı/kayıtlı)
deniz/hava/ demiryolu taşıma aracının tadil, bakım ve onarımının ……………………… adresinde bulunan
mükellef ……………………………’e yaptırılacağı belirtilerek, bu hizmeti verecek firmaya ibraz edilmek üzere,
söz konusu tadil, bakım ve onarım hizmetlerinin KDV’den istisna olduğunu belirten bir belge verilmesi talep
edilmektedir.
Yukarıda açık kimliği/unvanı ve adresi belirtilen firmanız ……...…………. işinden dolayı Dairemizin
………….…… vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi bulunmaktadır.
Firmanız tarafından kiralanan/ve/veya işletilen deniz/hava/demiryolu taşıma aracının tadil, bakım ve
onarımı 3065 sayılı KDV Kanunun (13/a) maddesi uyarınca KDV’den müstesnadır.
Ancak, gerek firmanızın gerekse tadil, bakım ve onarımı yapan firmaların bu işlemde kullanılacak
yedek parça ve malzemeleri iç piyasadan satın almaları veya ithal etmeleri, genel hükümlere göre KDV’ye tabi
bulunmaktadır.
Bu belgenin verilmesine esas olan dilekçenizde belirtilen hususların aksine bir durumun tespiti veya
sonradan ortaya çıkması halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan firmanız sorumlu
olup, bu belgeye istinaden istisna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır.
Bu belge, aşağıda yer verilen tadil, onarım ve bakım projesi kapsamındaki hizmetlerle sınırlı olarak
firmanızca deniz/hava/demiryolu taşıma aracının tadil, bakım ve onarımını yapacak firmaya(…/…/……) (…/…/…….) tarihleri arasında ibraz edilmek üzere verilmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Vergi Dairesi Müdürü
Tarih
İmza
EK: Araçların Onaylanmış Tadil, Onarım ve Bakım Projesi Kapsamında Yapılacak Hizmet İfalarına İlişkin
Liste
Sayfa 232 / 268
Araçların Onaylanmış Tadil, Onarım ve Bakım Projesi Kapsamında Yapılacak Hizmet İfalarına İlişkin
Liste
Projenin Adı
:
İşin Niteliği
:
Projenin Başlangıç ve Bitiş Süresi
Mükellefin Adı /Unvanı
:
Vergi Dairesi
:
Vergi Kimlik Numarası
:
Faaliyetin Niteliği
:
Toplam Proje Maliyeti
:
:
Toplam Proje Maliyetinin ‰ 5’i:
Sıra No
%10’i:
Malın/Hizmetin
Cinsi Ölçü
Miktarı
Birimi
Satıcı Firma
Adı
Vergi
/Unvanı Kimlik
No
Fatura
Tarihi
No
Tutarı
Miktarı
İmza/Kaşe-Onay
Satıcı Firma Gümrük
Adı/Unvanı
İdaresi
1
2
3
4
5
6
7
..
..
..
..
Vergi Dairesi Müdürü
Tarih
İmza
Sayfa 233 / 268
EK 6C: ARAÇLARIN İMALİ VEYA İNŞASINDA KULLANILACAK İMAL/İNŞA PROJESİNDE YER
ALAN MAL VE HİZMETLERİN ALIMINA VEYA İTHALİNE İLİŞKİN İMAL/İNŞA EDENE VERİLECEK
İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ (Bizzat İmal ve İnşa Edenler ile Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa Edenler)
T.C
………………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI
(………………Vergi Dairesi Müdürlüğü)
…………………………………
…………………………………………………………….
İLGİ: …../…../……… tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçenizde, kiralamak/işletmek/sipariş üzerine fiilen deniz/hava/demiryolu taşıma aracı
imal ettiğiniz belirtilerek, satıcı firmaya/gümrük idaresine ibraz edilmek üzere bu aracın imal/inşasında
kullanılacak mal ve hizmetlerin alımının/ithalinin KDV’den istisna olduğunu belirten bir belge verilmesi talep
edilmektedir.
Yukarıda açık kimliği/unvanı ve adresi belirtilen firmanız ……...…………. işinden dolayı Dairemizin
……….....…vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi bulunmaktadır.
Kiralamak/işletmek/sipariş üzerine deniz/hava/demiryolu taşıma aracının imali/inşasında kullanılacak
mal ve hizmetlerin firmanıza teslimi/firmanızca ithali 3065 sayılı KDVKanunun(13/a) maddesi uyarınca
KDV’den müstesnadır.
Bu belgenin verilmesine esas olan dilekçenizde belirtilen hususların aksine bir durumun tespiti veya
sonradan ortaya çıkması halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan firmanız sorumlu
olup, bu belgeye istinaden istisna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır.
Bu belge, aşağıda yer verilen imal/inşa projesindeki mal ve hizmetlerle sınırlı olarak firmanızca
deniz/hava/demiryolu taşıma aracının imalinde/inşasında kullanılacak mal veya hizmeti satın alacağınız
firmaya/ithal edeceğiniz gümrük idaresine (…/.../……) - (…/…/…….) tarihleri arasında ibraz edilmek üzere
verilmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Vergi Dairesi Müdürü
Tarih
İmza
EK: Araçların Onaylanmış İmal veya İnşa Projesi Kapsamında Yapılacak Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına
İlişkin Liste
Sayfa 234 / 268
Araçların Onaylanmış İmal veya İnşa Projesi Kapsamında Yapılacak Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına
İlişkin Liste
Projenin Adı
:
İşin Niteliği
:
Projenin Başlangıç ve Bitiş Süresi
:
Mükellefin Adı /Unvanı :
Vergi Dairesi
:
Vergi Kimlik Numarası :
Faaliyetin Niteliği
:
Toplam Proje Maliyeti
:
Toplam Proje Maliyetinin ‰ 5’i:
Sıra No
%10’i:
Malın/Hizmetin
Cinsi Ölçü
Miktarı
Birimi
Satıcı Firma
Adı
Vergi
/Unvanı Kimlik
No
Fatura
Tarihi
No
Tutarı
Miktarı
İmza/Kaşe-Onay
Satıcı Firma Gümrük
Adı/Unvanı
İdaresi
1
2
3
4
5
6
7
..
..
..
..
Vergi Dairesi Müdürü
Tarih
İmza
Sayfa 235 / 268
EK 6D: ARAÇLARIN İMALİ VEYA İNŞASINDA KULLANILACAK İMAL/İNŞA PROJESİNDE YER
ALAN MAL VE HİZMETLERİN ALIMINA VEYA İTHALİNE İLİŞKİN İMAL/İNŞA ETTİREN FİRMAYA
VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ
T.C
………………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI
(………………Vergi Dairesi Müdürlüğü)
…………………………………
…………………………………………………………….
İLGİ: …../…../……… tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçenizde, kiralamak/işletmek üzere deniz/hava/demiryolu taşıma aracını imal/inşa
ettirdiğiniz belirtilerek, imal/inşa eden firmaya ibraz edilmek üzere bu aracın imal/inşasında kullanılacak mal ve
hizmetlerin alımının/ithalinin KDV’den istisna olduğunu belirten bir belge verilmesi talep edilmektedir.
Yukarıda açık kimliği/unvanı ve adresi belirtilen firmanız ……...…………….…… işinden dolayı
Dairemizin ………....… vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi bulunmaktadır.
Kiralamak/işletmek üzere deniz/hava/demiryolu taşıma aracını imal/inşasını yapan firma tarafından
firmanıza yapılan hizmetler 3065 sayılı KDV Kanunun (13/a) maddesi uyarınca KDV’den müstesnadır.
Bu belgenin verilmesine esas olan dilekçenizde belirtilen hususların aksine bir durumun tespiti veya
sonradan ortaya çıkması halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan firmanız sorumlu
olup, bu belgeye istinaden istisna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır.
Bu belge, aşağıda yer verilen imal/inşa projesindeki mal ve hizmetlerle sınırlı olarak firmanızca
deniz/hava/demiryolu taşıma aracının imalinde/inşasında kullanılacak mal veya hizmeti satın alacağınız
firmaya/ithal edeceğiniz gümrük idaresine (…/.../……) - (…/…/…….) tarihleri arasında ibraz edilmek üzere
verilmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Vergi Dairesi Müdürü
Tarih
İmza
EK: Araçların Onaylanmış İmal veya İnşa Projesi Kapsamında Yapılacak Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına
İlişkin Liste
Sayfa 236 / 268
Araçların Onaylanmış İmal veya İnşa Projesi Kapsamında Yapılacak Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına
İlişkin Liste
Projenin Adı
:
İşin Niteliği
:
Projenin Başlangıç ve Bitiş Süresi
:
Mükellefin Adı /Unvanı :
Vergi Dairesi
:
Vergi Kimlik Numarası:
Faaliyetin Niteliği
:
Toplam Proje Maliyeti
Toplam Proje Maliyetinin ‰ 5’i:
:
Sıra No
%10’i:
Malın/Hizmetin
Cinsi Ölçü
Miktarı
Birimi
Satıcı Firma
Adı
Vergi
/Unvanı Kimlik
No
Fatura
Tarihi
No
Tutarı
Miktarı
İmza/Kaşe-Onay
Satıcı Firma Gümrük
Adı/Unvanı
İdaresi
1
2
3
4
5
6
7
..
..
..
..
Vergi Dairesi Müdürü
Tarih
İmza
Sayfa 237 / 268
EK 6E:FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İLE YÜZER TESİS VE ARAÇLARIN İMAL VE
İNŞASI OLANLARA İMAL/İNŞA PROJESİNDE YER ALAN MAL VE HİZMETLERİN ALIMINA VEYA
İTHALİNE İLİŞKİN VERİLECEK BELGE ÖRNEĞİ (KDV Mükellefi Olanlar İçin)
T.C.
………………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI
(………………Vergi Dairesi Müdürlüğü)
…………………………………
…………………………………………………………….
İLGİ: …../…../……… tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçenizde, faaliyetinizin deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası
olduğu belirtilerek deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası ile ilgili mal ve hizmet
alımının/ithalinin KDV’den istisna olduğunu belirten bir belge verilmesi talep edilmektedir.
Yukarıda açık kimliği/unvanı ve adresi belirtilen firmanız deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve
araçların imal ve inşası işinden dolayı Dairemizin ………….………vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi
bulunmaktadır.
Deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşasında kullanılacak mal ve hizmetlerin
firmanıza teslimi/firmanızca ithali 3065 sayılı KDV Kanunun (13/a) maddesi uyarınca KDV’den müstesnadır.
Ancak firmanızın bu araçların tadil, bakım ve onarımı ile ilgili mal ve hizmet alımları genel hükümlere
göre KDV’ye tabi bulunmaktadır.
Bu belgenin verilmesine esas olan dilekçenizde belirtilen hususların aksine bir durumun tespiti veya
sonradan ortaya çıkması halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan firmanız sorumlu
olup, bu belgeye istinaden istisna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır.
Bu belge, aşağıda yer verilen imal/inşa projesindeki mal ve hizmetlerle sınırlı olmak kaydıyla
firmanızca deniz taşıma araçları/yüzer tesis ve araçların imal/inşa projesinde yer alan mal veya hizmeti satın
alacağınız firmaya/ithal edeceğiniz gümrük idaresine (…/.../……) - (…/…/…….) tarihleri arasında ibraz
edilmek üzere verilmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Vergi Dairesi Müdürü
Tarih
İmza
EK:Araçların Onaylanmış İmal veya İnşa Projesi Kapsamında Yapılacak Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına
İlişkin Liste
Sayfa 238 / 268
Araçların Onaylanmış İmal veya İnşa Projesi Kapsamında Yapılacak Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına
İlişkin Liste
Projenin Adı
:
İşin Niteliği
:
Projenin Başlangıç ve Bitiş Süresi
:
Mükellefin Adı /Unvanı :
Vergi Dairesi
:
Vergi Kimlik Numarası:
Faaliyetin Niteliği
Toplam Proje Maliyeti
Toplam Proje Maliyetinin ‰ 5’i:
:
Sıra No
%10’i:
Malın/Hizmetin
Cinsi Ölçü
Miktarı
Birimi
Satıcı Firma
Adı
Vergi
/Unvanı Kimlik
No
Fatura
Tarihi
No
Tutarı
Miktarı
İmza/Kaşe-Onay
Satıcı Firma Gümrük
Adı/Unvanı
İdaresi
1
2
3
4
5
6
7
..
..
..
..
Vergi Dairesi Müdürü
Tarih
İmza
Sayfa 239 / 268
EK 6F:FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İLE YÜZER TESİS VE ARAÇLARIN İMAL VE
İNŞASI OLANLARA İMAL/İNŞA PROJESİNDE YER ALANMAL VE HİZMETLERİN ALIMINA VEYA
İTHALİNE İLİŞKİN VERİLECEK BELGE ÖRNEĞİ (KDV Mükellefi Olmayanlar İçin)
T.C.
………………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI
………………………………
…………………………………………………………….
İLGİ: …../…../……… tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçenizde, faaliyetinizin deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası
olduğu belirtilerek deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası ile ilgili mal ve hizmet
alımının/ithalinin KDV’den istisna olduğunu belirten bir belge verilmesi talep edilmektedir.
Yukarıda açık kimliği/unvanı ve adresi belirtilen firmanız deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve
araçların imal ve inşası işi ile ilgili olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir.
Deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşasında kullanılacak mal ve hizmetlerin
firmanıza teslimi/firmanızca ithali 3065 sayılı KDV Kanunun (13/a) maddesi uyarınca KDV’den müstesnadır.
Ancak firmanızın bu araçların tadil, bakım ve onarımı ile ilgili mal ve hizmet alımları genel hükümlere
göre KDV’ye tabi bulunmaktadır.
Bu belgenin verilmesine esas olan dilekçenizde belirtilen hususların aksine bir durumun tespiti veya
sonradan ortaya çıkması halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan firmanız sorumlu
olup, bu belgeye istinaden istisna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır.
Bu belge, aşağıda yer verilen imal/inşa projesindeki mal ve hizmetlerle sınırlı olmak kaydıyla
firmanızca deniz taşıma araçları/yüzer tesis ve araçların imal/inşa projesinde yer alan mal veya hizmeti satın
alacağınız firmaya/ithal edeceğiniz gümrük idaresine (…/.../……) - (…/…/…….) tarihleri arasında ibraz
edilmek üzere verilmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Vergi Dairesi Başkanı/Defterdar
Tarih
İmza
EK: Araçların Onaylanmış İmal veya İnşa Projesi Kapsamında Yapılacak Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına
İlişkin Liste
Sayfa 240 / 268
Araçların Onaylanmış İmal veya İnşa Projesi Kapsamında Yapılacak Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına
İlişkin Liste
Projenin Adı
:
İşin Niteliği
:
Projenin Başlangıç ve Bitiş Süresi
:
Mükellefin Adı /Unvanı :
Vergi Dairesi
:
Vergi Kimlik Numarası:
Faaliyetin Niteliği
:
Toplam Proje Maliyetinin ‰ 5’i:
Toplam Proje Maliyeti :
Sıra No
%10’i:
Malın/Hizmetin
Cinsi Ölçü
Miktarı
Birimi
Satıcı Firma
Adı
Vergi
/Unvanı Kimlik
No
Fatura
Tarihi
No
Tutarı
Miktarı
İmza/Kaşe-Onay
Satıcı Firma Gümrük
Adı/Unvanı
İdaresi
1
2
3
4
5
6
7
..
..
..
..
Vergi Dairesi Başkanı/Defterdar
Tarih
İmza
Sayfa 241 / 268
EK 7: 3065 SAYILI KANUNUN (13/c) BENDİNDE DÜZENLENEN
FAALİYETLERİ İSTİSNASI UYGULAMASINA İLİŞKİN EKLER
PETROL
ARAMA
EK 7A: PETROL ARAMA ŞİRKETİNİN YURT İÇİ ALIMLARINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ
T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Bu belge 3065 sayılı KDV Kanunu ile ilgili olarak yayımlanan KDV Genel Tebliği esaslarına göre ve
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının olurları ile düzenlenmiştir.
Belge No. :
Belge Tarihi:.. / .. / 20..
İstisnadan Yararlanacak Kuruluşun:
Unvanı
:
Vergi Kimlik No.su
Adresi
:
:
İştigal Ettiği İş Konusu:
Yukarıda bilgileri belirtilmiş olan kuruluşun, yalnızca ve münhasıran Petrol Arama Faaliyeti ile ilgili
mal ve hizmet alımlarında, 3065 sayılı KDV Kanununun (13/c) maddesi kapsamında KDV istisnasından
yararlanması uygun görülmüştür.
Bu belge .. / .. / 20.. tarihine kadar ve her kullanılışında bir fatura için geçerlidir.
Petrol İşleri Genel Müdürü
Sayfa 242 / 268
EK 7B: PETROL ŞİRKETİ MÜTEAHHİTLERİNİN YURT İÇİ ALIMLARINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ
ÖRNEĞİ
T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Bu belge 3065 sayılı KDV Kanunu ile ilgili olarak yayımlanan KDV Genel Tebliği esaslarına göre ve
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının olurları ile düzenlenmiştir.
Belge No. :
Belge Tarihi:.. / .. / 20..
İstisnadan Yararlanacak Kuruluşun:
Unvanı
:
Vergi Kimlik No.su
:
Adresi
:
İştigal Ettiği İş Konusu:
Yukarıda bilgileri belirtilmiş olan kuruluş, …………………………… şirketinin petrol arama
faaliyetlerinin bir bölümü olan ………….. aramalarını yürütmekte olup, yalnızca ve münhasıran Petrol Arama
Faaliyeti ile ilgili mal ve hizmet alımlarında, 3065 sayılı KDV Kanununun (13/c) maddesi kapsamında KDV
istisnasından yararlanması uygun görülmüştür.
Bu belge .. / .. /20.. tarihine kadar ve her kullanılışında bir fatura için geçerli olup,
……………………… şirketinin onayı ile kullanılır.
Petrol İşleri Genel Müdürü
Sayfa 243 / 268
EK 7C:İTHALAT İSTİSNASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEĞİ
T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı :
Konu :
………………. GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE
6326 sayılı Petrol Kanunu’na göre petrol hakkı sahibi ……………………………… şirketi .. / .. / 20..
tarihli dilekçesinde petrol ARAMA faaliyetinde kullanılmak üzere …………… tutarında
……………………………………….getirtmiş olduğunu bildirmekte ve ithalde KDV istisnasından istifade
ettirilmesini talep etmektedir.
3065 sayılı KDV Kanununun (13/c) ve (16/1-a) maddeleri hükümlerine istinaden KDV’den müstesna
olarak ithalini rica ederim.
Petrol İşleri Genel Müdürü
EK:
… Adet Fatura
Sayfa 244 / 268
EK 7D: BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN
MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ
İNŞA
VE
T.C
………………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI
(………………Vergi Dairesi Müdürlüğü)
…………………………………
…………………………………………………………….
İLGİ: …../…../……… tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçenizde, boru hattıyla taşımacılık yaptığınız belirtilerek bu hatların inşa ve
modernizasyonuna ilişkin olarak satıcı firmaya/gümrük idaresine ibraz edilmek üzere bu hatların inşa ve
modernizasyonunda kullanılacak mal ve hizmetlerin alımının/ithalinin KDV’den istisna olduğunu belirten bir
belge verilmesi talep edilmektedir.
Yukarıda açık kimliği/unvanı ve adresi belirtilen firmanız ……...…………. işinden dolayı Dairemizin
……….....…vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi bulunmaktadır.
Boru hattıyla taşımacılık yapan belge sahibi firmanıza bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin
yapılan teslim ve hizmetler ile bunların ithali 3065 sayılı KDV Kanunun 13/c maddesi uyarınca KDV’den
müstesnadır.
Bu belgenin verilmesine esas olan dilekçenizde belirtilen hususların aksine bir durumun tespiti veya
sonradan ortaya çıkması halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan firmanız sorumlu
olup, bu belgeye istinaden istisna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır.
Bu belge, aşağıda yer verilen transit boruhattıprojesi kapsamındaki mal ve hizmetlerle sınırlı olarak
firmanızca boru hatlarının inşa ve modernizasyonuna ilişkin mal veya hizmet satın alacağınız firmaya/ithal
edeceğiniz gümrük idaresine (…/.../……) - (…/…/…….) tarihleri arasında ibraz edilmek üzere verilmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Vergi Dairesi Müdürü
Tarih
İmza
EK: Transit BoruHattıProjesi Kapsamında Yapılacak Mal Teslimleri Ve Hizmet İfalarına İlişkin Liste
Sayfa 245 / 268
Transit BoruHattıProjesi Kapsamında Yapılacak Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına İlişkin Liste
Projenin Adı
:
İşin Niteliği
:
Projenin Başlangıç ve Bitiş Süresi
:
Mükellefin Adı /Unvanı :
Vergi Dairesi
:
Vergi Kimlik Numarası
:
Faaliyetin Niteliği
:
Toplam Proje Maliyeti
:
Toplam Proje Maliyetinin ‰ 5’i:
Sıra No
%10’i:
Malın/Hizmetin
Cinsi Ölçü
Miktarı
Birimi
Satıcı Firma
Adı
Vergi
/Unvanı Kimlik
No
Fatura
Tarihi
No
Tutarı
Miktarı
İmza/Kaşe-Onay
Satıcı Firma Gümrük
Adı/Unvanı
İdaresi
1
2
3
4
5
6
7
..
..
..
..
Vergi Dairesi Müdürü
Tarih
İmza
Sayfa 246 / 268
EK 7E: BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN İNŞA VE
MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ (KDV Mükellefi Olmayanlar
İçin)
T.C.
………………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI
…………………………………
…………………………………………………………….
İLGİ: …../…../……… tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçenizde, boru hattıyla taşımacılık yaptığınız belirtilerek bu hatların inşa ve
modernizasyonuna ilişkin olarak satıcı firmaya/gümrük idaresine ibraz edilmek üzere bu hatların inşa ve
modernizasyonunda kullanılacak mal ve hizmetlerin alımının/ithalinin KDV’den istisna olduğunu belirten bir
belge verilmesi talep edilmektedir.
Yukarıda açık kimliği/unvanı ve adresi belirtilen firmanızın boru hattıyla taşımacılık yapan belge sahibi
firma olduğu tespit edilmiştir.
Boru hattıyla taşımacılık yapan belge sahibi firmanıza bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin
yapılan teslim ve hizmetler ile bunların ithali 3065 sayılı KDV Kanunun 13/c maddesi uyarınca KDV’den
müstesnadır.
Bu belgenin verilmesine esas olan dilekçenizde belirtilen hususların aksine bir durumun tespiti veya
sonradan ortaya çıkması halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan firmanız sorumlu
olup, bu belgeye istinaden istisna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır.
Bu belge, aşağıda yer verilen transit boruhattıprojesi kapsamındaki mal ve hizmetlerle sınırlı olarak
firmanızca boru hatlarının inşa ve modernizasyonuna ilişkin mal veya hizmet satın alacağınız firmaya/ithal
edeceğiniz gümrük idaresine (…/.../……) - (…/…/…….) tarihleri arasında ibraz edilmek üzere verilmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Vergi Dairesi Başkanı/Defterdar
İmza
EK: Transit BoruHattıProjesi Kapsamında Yapılacak Mal Teslimleri Ve Hizmet İfalarına İlişkin Liste
Tarih
Sayfa 247 / 268
Transit BoruHattıProjesi Kapsamında Yapılacak Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına İlişkin Liste
Projenin Adı
:
İşin Niteliği
:
Projenin Başlangıç ve Bitiş Süresi
:
Mükellefin Adı /Unvanı :
Vergi Dairesi
:
Vergi Kimlik Numarası
:
Faaliyetin Niteliği
:
Toplam Proje Maliyeti
:
Toplam Proje Maliyetinin ‰ 5’i:
Sıra No
%10’i:
Malın/Hizmetin
Cinsi Ölçü
Miktarı
Birimi
Satıcı Firma
Adı
Vergi
/Unvanı Kimlik
No
Fatura
Tarihi
No
Tutarı
Miktarı
İmza/Kaşe-Onay
Satıcı Firma Gümrük
Adı/Unvanı
İdaresi
1
2
3
4
5
6
7
..
..
..
..
Vergi Dairesi Başkanı/Defterdar
İmza
Tarih
Sayfa 248 / 268
EK 8:ALTIN, GÜMÜŞ ve PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME RAFİNAJ
FAALİYETLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASINA İLİŞKİN EKLER
EK 8A:ALTIN, GÜMÜŞ ve PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME RAFİNAJ
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINCA VERİLECEK YAZI
ÖRNEĞİ
T.C.
ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Maden İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı :
Konu :
………………………………
…………………………………………
………………………………………….
İlgi :
………………. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ………………… Vergi Kimlik Numaralı mükellefi
olarak ………… tarih ve …………. sayılı Maden Arama/Altın, Gümüş veya Platin İşletme/ Zenginleştirme
Ruhsatı1 ile .. / .. / 20.. tarihine kadar altın, gümüş veya platin Arama//İşletme/Zenginleştirme 2
faaliyeti/faaliyetlerinde bulunmanız uygun görülmüştür.
İş bu yazı Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanarak.. / .. / 20.. tarihli ve ……..
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar uyarınca düzenlenmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Bakan a.
------------------------------------------1
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın arama/işletme ruhsatının tarih ve sayısı yazılacaktır.
2
Faaliyetin arama, işletme, zenginleştirme işlemlerinden hangisi ya da hangilerinden oluştuğu
belirtilecektir.
Sayfa 249 / 268
EK 8B: ALTIN, GÜMÜŞ ve PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME RAFİNAJ
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ
T.C
………………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI
(………………Vergi Dairesi Müdürlüğü)
…………………………………
…………………………………………………………….
İLGİ: …../…../……… tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçenizde, altın/gümüş/platin ile ilgili arama/işletme/zenginleştirme/rafinaj faaliyetinde
bulunduğunuz belirtilerek bu faaliyetlerinize ilişkin olarak satıcı firmaya/gümrük idaresine ibraz edilmek üzere
bu faaliyetlerinizde kullanılacak mal ve hizmetlerin alımının/ithalinin KDV’den istisna olduğunu belirten bir
belge verilmesi talep edilmektedir.
Yukarıda açık kimliği/unvanı ve adresi belirtilen firmanız ……...…………. işinden dolayı Dairemizin
……….....…vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi bulunmaktadır.
Altın/gümüş/platin ile ilgili arama/ işletme/zenginleştirme/rafinaj faaliyetinde bulunan firmanıza bu
faaliyetinize ilişkin yapılan teslim ve hizmetler ile bunların ithali 3065 sayılı KDV Kanunun 13/c maddesi
uyarınca KDV’den müstesnadır.
Bu belgenin verilmesine esas olan dilekçenizde belirtilen hususların aksine bir durumun tespiti veya
sonradan ortaya çıkması halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan firmanız sorumlu
olup, bu belgeye istinaden istisna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır.
Bu belge, aşağıda yer verilen altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme rafinaj
faaliyetlerine ilişkin proje kapsamındaki mal ve hizmetlerle sınırlı olarak firmanızca bu faaliyetinize ilişkin mal
veya hizmet satın alacağınız firmaya/ithal edeceğiniz gümrük idaresine (…/.../……) - (…/…/…….) tarihleri
arasında ibraz edilmek üzere verilmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Vergi Dairesi Müdürü
Tarih
İmza
EK: Altın, Gümüş ve Platin ile İlgili Arama, İşletme, Zenginleştirme Rafinaj Faaliyetlerine İlişkinMal
Teslimleri ve Hizmet İfalarına İlişkin Liste
Sayfa 250 / 268
Altın, Gümüş ve Platin ile İlgili Arama, İşletme, Zenginleştirme Rafinaj Faaliyetlerine İlişkinOnaylanmış
Proje Kapsamında Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına İlişkin Liste
Projenin Adı
:
İşin Niteliği
:
Projenin Başlangıç ve Bitiş Süresi
:
Mükellefin Adı /Unvanı :
Vergi Dairesi
:
Vergi Kimlik Numarası:
Faaliyetin Niteliği
:
Toplam Proje Maliyeti
Toplam Proje Maliyetinin ‰ 5’i:
:
Sıra No
%10’i:
Malın/Hizmetin
Cinsi Ölçü
Miktarı
Birimi
Satıcı Firma
Adı
Vergi
/Unvanı Kimlik
No
Fatura
Tarihi
No
Tutarı
Miktarı
İmza/Kaşe-Onay
Satıcı Firma Gümrük
Adı/Unvanı
İdaresi
1
2
3
4
5
6
7
..
..
..
..
Tarih
İmza
Sayfa 251 / 268
EK 9: 3065 SAYILI KANUNUN (13/d) BENDİ UYGULAMASINA İLİŞKİN EKLER
EK 9A:YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERE VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ
ÖRNEĞİ
T.C.
…………………. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI
…………..…… Vergi Dairesi Müdürlüğü
………………………………….
………………………………….
İlgi :............tarihli dilekçeniz.
Dairemizde ..........................vergi kimlik numarası ile KDV mükellefiyetiniz bulunmaktadır.
............tarih ve ................sayılı Yatırım Teşvik Belgesi eki listede KDV istisnasından
faydalanılabileceği belirtilmiş bulunan makine-teçhizatın KDV mevzuatına göre indirim hakkı tanınan işlemlerle
ilgili olduğu tespit edilmiştir.
Bu makine ve teçhizatın ithalinde ve tarafınıza tesliminde 3065 sayılı KDV Kanununun (13/d) maddesi
kapsamında istisna uygulanabilecektir.
İstisnanın uygulanmasında, Genel Tebliğdeki usul ve esaslara uyulmaması halinde gerekli
müeyyidelerin uygulanacağı tabiidir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Vergi Dairesi Müdürü
Sayfa 252 / 268
EK 9B:YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAKİNA TEÇHİZAT İSTİSNASI BİLDİRİM
FORMU
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ
MAKİNA VE TEÇHİZAT İSTİSNASI BİLDİRİM FORMU
Mükellefin
Adı Soyadı (Unvanı):
Vergi Dairesi
:
Vergi Kimlik No
:
Sıra No
ALICININ
Adı
(Unvanı)
SATILAN MALIN
Soyadı Vergi
Dairesi
Vergi Kimlik
Tutarı
Cinsi Miktarı
No
(TL)
YATIRIM
SATIŞ
TEŞVİK
FATURASININ
BELGESİNİN
Tarihi
Sayısı
Tarihi Sayısı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
İmza ve Kaşe
Sayfa 253 / 268
EK 10: 3065 SAYILI KANUNUN (13/e) BENDİ UYGULAMASINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ
T.C.
…........ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI
….......Vergi Dairesi Müdürlüğü
Sayı:
Konu:
………………………
……………………………..
İLGİ: …../…../……… tarihli dilekçeniz.
Yukarıda sicil bilgileri belirtilen mükellef ....................'da bulunan liman/hava meydanı
inşası/yenilenmesi/genişletilmesi işini yapmakta/yaptırmakta olup; bu işe ilişkin, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi
Başkanlığı tarafından hazırlanarak .. / .. / 20.. tarihli ve …….. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel
Tebliğinde belirtilen ve proje kapsamında malları ve inşaat taahhüt hizmetini ..................tarihine kadar 3065
sayılı KDV Kanununun (13/e) maddesi gereğince vergiden istisna olarak alabilmesi için bu belge düzenlenmiş
ve verilmiştir.
Bu belgeye istinaden söz konusu proje kapsamında yapılacak mal teslimleri ve inşaat taahhüt hizmetleri
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Vergi Dairesi Müdürü
EK:Limanlar ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının
İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine ilişkin Projesi Kapsamında Yapılacak Mal Teslimleri ve Hizmet
İfalarına İlişkin Liste
Sayfa 254 / 268
Limanlar ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının
İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine ilişkin Projesi Kapsamında Yapılacak Mal Teslimleri ve Hizmet
İfalarına İlişkin Liste
Projenin Adı
:
İşin Niteliği
:
Projenin Başlangıç ve Bitiş Süresi
:
Mükellefin Adı /Unvanı :
Vergi Dairesi
:
Vergi Kimlik Numarası:
Faaliyetin Niteliği
:
Toplam Proje Maliyeti
Toplam Proje Maliyetinin ‰ 5’i:
:
Sıra No
%10’i:
Malın/Hizmetin
Cinsi Ölçü
Miktarı
Birimi
Satıcı Firma
Adı
Vergi
/Unvanı Kimlik
No
Fatura
Tarihi
No
Tutarı
Miktarı
İmza/Kaşe-Onay
Satıcı Firma Gümrük
Adı/Unvanı
İdaresi
1
2
3
4
5
6
7
..
..
..
..
Vergi Dairesi Müdürü
Tarih
İmza
Sayfa 255 / 268
EK 11: 3065 SAYILI KANUNUN (13/f) BENDİ UYGULAMASINA İLİŞKİN EKLER
EK 11A: ULUSAL GÜVENLİK KURULUŞU TARAFINDAN ASIL YÜKLENİCİYE VERİLEN İSTİSNA
BELGESİ ÖRNEĞİ
T.C.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Savunma Sanayi Müsteşarlığı
Sayı :
Konu :
……………………….
……………………….
……………………….
………………
Şirketinizce / firmanızca / kuruluşunuzca .. / .. /20.. tarihli ve ……sayılı fatura ile Bakanlığımıza /
Komutanlığımıza / Müsteşarlığımıza / Genel Müdürlüğümüze teslim edilen mallar/ifa edilen hizmetler 3065
sayılı KDV Kanununun 13 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında KDV’den müstesnadır.
İş bu yazı Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanarak .. / .. / 20.. tarih ve
………… sayılı Resmi, Gazete’de yayımlanan KDV Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar uyarınca
düzenlenmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
İmza/Kaşe
Sayfa 256 / 268
EK 11B: ULUSAL GÜVENLİK KURULUŞLARINA KDV KANUNUNUN (13/f) MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLERİN
ÜRETİMİNDE KULLANILACAK MAL VE HİZMETLERE AİT LİSTE ÖRNEĞİ
TARİH:
SAYI:
SÖZLEŞME YAPILAN ULUSAL GÜVENLİK KURULUŞUNUN
ADI / UNVANI
İŞİN ADI
VERGİ KİMLİK NUMARASI
YÜKLENİCİ FİRMANIN
ADI / UNVANI
VERGİ KİMLİK NO
İSTİSNA BELGESİNİN
TARİHİ
SAYISI
YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLERİN ÜRETİMİNDE KULLANILACAK MAL VE HİZMETLER
LİSTE SIRA
CİNSİ
NO
ÖLÇÜ BİRİMİ
MİKTARI
Sayfa 257 / 268
EK 11C:YÜKLENİCİLERİN TESLİM VE İFALARINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ
T.C.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Savunma Sanayi Müsteşarlığı
Sayı :
Konu:
……………………
……………………
……………………
…………..
İlgi :.. / .. /20.. tarihli dilekçeniz.
Bakanlığımız/Müsteşarlığımız/Komutanlığımız/Genel Müdürlüğümüz tarafından şirketinize ihale edilen
ve ../../20.. tarihinde sözleşmesi imzalanan projeye ilişkin olarak şirketiniz tarafından hazırlanan ekli listede
sayılan teslim ve hizmetlerin, Bakanlığımıza/Müsteşarlığımıza/ Komutanlığımıza/Genel Müdürlüğümüze teslim
edilecek mallar ile ifa edilecek hizmetlerin üretimine ilişkin olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, söz konusu
listedeki mal ve hizmetlerin firmanızca temini 3065 sayılı KDV Kanununun 13 üncü maddesinin (f) bendi
kapsamında KDV’den müstesnadır.
Bu belge, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanarak .. / .. / 20.. tarih ve ……..
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Tebliğinde yapılan düzenlemelere dayanılarak ve …/…/20..
tarihine kadar geçerli olmak üzere tanzim olunmuştur.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
İmza/Kaşe
Sayfa 258 / 268
SIRA NO
EK 11D: YÜKLENİCİ FİRMALARA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE AİT LİSTE
ULUSAL
GÜVENLİK
KURULUŞU
TARAFINDAN
VERİLEN İSTİSNA
BELGESİNİN
ULUSAL
GÜVENLİK
KURULUŞU
TARAFINDAN
ONAYLANAN
LİSTENİN
ALICI FİRMANIN
TARİHİ
TARİHİ
ADI/UNVA
NI
SAYISI
SAYISI
VERGİ
KİMLİK
NUMARASI
MALIN / HİZMETİN
LİSTE
ÖLÇÜ
SIRA CİNSİ BİRİM
NO
İ
FATURA
MİKTAR
I
TARİHİ NO BEDELİ
Sayfa 259 / 268
EK 12:
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNE VEYA ONUN NAMINA ORTAK SAVUNMA AMACIYLA
YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI
UYGULANMASI İÇİN TALEP BELGESİ
Tarih:
Sayı:
Harcamayı Yapan Kuruluş
:
Adresi
:
Harcamanın Niteliği
:
Harcamanın Miktarı
:
Harcamanın Toplam Tutarı :
Faturanın Tarih ve Numarası :
Yukarıda tarih ve numarası belirtilen fatura muhteviyatının Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri
arasında imzalanan, 30/6/1954 tarih ve 6426 sayılı Kanunla onaylanan Vergi Muafiyetleri Anlaşması
çerçevesinde, ortak savunma amaçlı mal ve hizmetler arasında yer aldığını ve alıcının Amerika Birleşik
Devletleri namına hareket eden yetkili makam veya müteahhit olduğunu onaylarım.
Bu satınalma, 21/5/1992 tarih ve 21234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22/4/1992 tarih ve
1992/2958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından
hazırlanarak.. / .. / 20.. tarihli ve …….. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Tebliğine göre,
KDV’den müstesnadır.
A.B.D. Büyükelçiliği (veya namına) onaylayan:
İsim, unvan :
Kuruluş
:
İmza, tarih :
Mühür
Sayfa 260 / 268
EK 13: 3996 SAYILI KANUNA GÖRE YAP-İŞLET-DEVRET VEYA 3359 SAYILI KANUN İLE 652
SAYILI KARARNAMEYE GÖRE KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILAN PROJELERDE KDV İSTİSNASI
UYGULAMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEĞİ
T.C.
….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/….. VALİLİĞİ
Sayı :
Konu : KDV İstisna Belgesi
…………………………
İlgi
: …….. tarihli ve ……..sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınızda yer alan 3065 sayılı KDV Kanununun geçici 29 uncu maddesinden yararlanma
talebiniz konusunda Gelir İdaresi Başkanlığından alınan .. / .. / 20.. tarihli ve ……sayılı yazıda, söz konusu
istisnadan yararlanmanıza engel bir durumun bulunmadığı bildirilmektedir.
Bu çerçevede, 3065 sayılı KDV Kanununun geçici 29 uncu maddesinde belirtilen projelere ilişkin
olarak firmanıza yatırım dönemi olan .. / .. / 20.. tarihine kadar yapılacak teslim ve hizmetlerde bu yazının
tarafınızdan imza ve kaşe tatbik edilmiş bir örneğinin satıcıya verilmesi/ithalat işlemlerinde ise ilgili gümrük
idaresine ibraz edilmesi suretiyle KDV istisnası uygulanması uygun bulunmuştur.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Vergi Dairesi Başkanı/Defterdar
EK:3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre
Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projeler Kapsamında Yapılacak Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına İlişkin Liste
Sayfa 261 / 268
3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre
Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projeler Kapsamında Yapılacak Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına İlişkin
Liste
Projenin Adı
:
İşin Niteliği
:
Projenin Başlangıç ve Bitiş Süresi
:
Mükellefin Adı /Unvanı :
Vergi Dairesi
:
Vergi Kimlik Numarası:
Faaliyetin Niteliği
:
Toplam Proje Maliyeti
Toplam Proje Maliyetinin ‰ 5’i:
:
Sıra No
%10’i:
Malın/Hizmetin
Cinsi Ölçü
Miktarı
Birimi
Satıcı Firma
Adı
Vergi
/Unvanı Kimlik
No
Fatura
Tarihi
No
Tutarı
Miktarı
İmza/Kaşe-Onay
Satıcı Firma Gümrük
Adı/Unvanı
İdaresi
1
2
3
4
5
6
7
..
..
..
..
Vergi Dairesi Başkanı/Defterdar
Tarih
İmza
Sayfa 262 / 268
EK 14: 6111 SAYILI KANUNUN GECİÇİ 16 NCI MADDE UYGULAMASINA İLİŞKİN İSTİSNA
BELGESİ ÖRNEĞİ
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayı:
Konu: İstisna Belgesi
İSTANBULİL ÖZEL İDARESİ
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında aşağıdaki
projede belirtilen mal teslimleri ve hizmet ifaları 6111 sayılı Kanunun Geçici 16’ncı maddesi kapsamında
KDV’den istisnadır.
İş bu yazı Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanarak.. / .. / 20.. tarihli ve ……..
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar uyarınca düzenlenmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Vergi Dairesi Başkanı / a.
Sayfa 263 / 268
EK 15: 3065 SAYILI KANUNUN (17/2-d)
ÖRNEĞİ
BENDİ UYGULAMASINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü
Sayı :
Konu:
.....................................
.....................................
.....................................
..................
İLGİ:
3065 sayılı KDV Kanununun 17/2-d maddesi kapsamında rölöve, restorasyon veya restitüsyon projesi
gerçekleştirilecek tescilli taşınmaz kültür varlığı ile ilgili olarak tarafınıza verilecek olan ve Kurulumuzun .. / .. /
.... tarih ve .......sayılı kararı ile onaylanan mimarlık hizmetleri ile bu projelerin uygulanması kapsamında ekte
dökümü yapılan teslimler KDV’den müstesnadır.
Bu belge, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanarak …/…/… tarihli ve ……
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar uyarınca düzenlenmiş olup .. / ...
/ 20.. tarihine kadar geçerlidir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Sayfa 264 / 268
EK 16: LİSANSLI DEPO İŞLETİCİLERİ İÇİN KATMA DEĞER VERGİSİ TAHSİLÂT BELGESİ
LİSANSLI DEPO İŞLETİCİLERİ İÇİNKATMA DEĞER VERGİSİ TAHSİLÂT BELGESİ
İl Kodu
Seri No
Sıra No
Tarih
:
:
:
Lisanslı Depo İşleticisinin
Unvanı
:
Adresi
:
Vergi Dairesi
:
Vergi Kimlik Numarası
:
Ürün Senedini Satanın
Adı-Soyadı (veya Unvanı)
:
Adresi
:
Vergi Dairesi
:
Vergi Kimlik Numarası
:
Ürünü Depodan Çekenin
Adı-Soyadı (veya Unvanı)
:
Adresi
:
Vergi Dairesi
:
Vergi Kimlik Numarası
:
Ürün Senedinin
Tarihi
:
Numarası
:
Alım Bedeli
:
En Son Borsa İşlem Tarihi
:
En Son Borsa İşlem Değeri (KDV Matrahı) :
KDV Tutarı*
:
Ürün Senedinin Temsil Ettiği Ürünün
Cinsi
:
Miktarı
:
* KDV Tutarı İşletmemiz Tarafından Yasal Süreleri İçerisinde Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilip Ödenecektir.
Belgeyi Basan Matbaa İşletmecisinin: Adı-Soyadı Unvanı, Adresi, Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No, Basım Yılı, Anlaşma
Tarihi
Sayfa 265 / 268
EK 17:
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
... İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Milli Eğitim Bakanlığına Bedelsiz Teslim ve/veya İfa Edilmek Üzere Yapılacak
Bilgisayar ve Donanımları ile Bunlara İlişkin Yazılım Alımlarına Yönelik
KDV İstisna Belgesi
İstisnadan Yararlanacak Kişi/Kurumun
Adı Soyadı (Unvanı)
:
Vergi Dairesi
:
Vergi Kimlik Numarası
:
Faaliyet Konusu
:
Adresi
:
Yukarıda kimlik ve faaliyet bilgileri gösterilen ............................................... tarafından "Eğitime %100
Destek Projesi" kapsamında Müdürlüğümüze ekli listede sayılan bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin
yazılımları bedelsiz teslim/ifa etmek talebinde bulunmuş ve bu talep Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.
İş bu belge düzenlenme tarihinden itibaren üç ay süre ile geçerlidir.
İmza-Mühür
Sayfa 266 / 268
EK 18: KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ
KESİN VE SÜRESİZ
.../..../20..
.................. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE
3065 sayılı KDV Kanunu hükümleri gereğince KDV iadesinden yararlanacak olan;
............................................................. adresinde yerleşik ........................................... firmasına ödenecek, …….
/ 20.. dönemine ait KDV iadesine teminat oluşturan, bu teminat mektubu ile ............. TL (............. Türk Lirası)
ödeme konusunda, Bankamız borçlu ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla kefil ve
sorumlu olduğunu, tarafınızdan Bankamıza yazılı olarak bildirildiği takdirde, Bankamızca veya mükellefçe
hiçbir yasal yola gidilmeksizin protesto çekilmesine, hüküm alınmasına gerek kalmaksızın, yukarıda belirtilen
meblağı ilk yazılı isteminiz üzerine, hemen ve geciktirilmeksizin, kayıtsız ve şartsız vergi dairenize veya vergi
daireniz emrine nakden ve tamamen, istem anından ödeme anına kadar geçecek günler için gecikme zammı ile
birlikte ödeyeceğimizi ve hakkımızda 6183 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını Bankamızın imza yetkilisi
ve sorumlusu sıfatıyla ve banka nam ve hesabına yüklendiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
Tarih ve İki Yetkilinin İmzası
…………… Bankası A.Ş.
............. Şubesi
NOT: Banka adına imza koyan yetkililerin adı, soyadı ve unvanları banka kaşesi altında okunaklı
olarak yer alacaktır.
Sayfa 267 / 268
EK 19: İADESİ TALEP EDİLEN KDV HESAPLAMA TABLOSU
DÖNEM
İADE
HAKKI
DOĞURAN
İŞLEM
BEDELİ
İADESİ
TALEP
EDİLEBİLİR
AZAMİ
VERGİ
İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMİN BÜNYESİNE GİREN
VERGİLER
İŞLEMİN
GENEL İMAL VE
ATİK’LER
BÜNYESİNE
İDARE
NEDENİYLE
DOĞRUDAN
GİDERLERİNDEN
YÜKLENİLEN
GİREN
İADE HESABINA
VERGİDEN
VERGİLER
VERİLEN PAY
İADE
HESABINA
VERİLEN PAY
YÜKLENİLEN
KDV TOPLAMI
Sayfa 268 / 268
EK 20: İTUS SERTİFİKASI ÖRNEĞİ
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ SERTİFİKASI
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
……VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
………ŞİRKETİ
.. / .. / 20.. tarihinde yapmış olduğunuz başvurunun değerlendirilmesi sonucunda gerekli şartları
taşıdığınız anlaşıldığından, KDV iadelerinde işlemlerinizde indirimli teminat uygulaması sisteminden
yararlanmanızı sağlayacak bu sertifikanın tarafınıza verilmesi Başkanlığımızca uygun bulunmuştur.
Vergi Dairesi Başkanı
EK 21: HİS SERTİFİKASI ÖRNEĞİ
HIZLANDIRILMIŞ KDV İADE SİSTEMİ SERTİFİKASI
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
……VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
………ŞİRKETİ
.. / .. / 20.. tarihinde yapmış olduğunuz başvurunun değerlendirilmesi sonucunda gerekli şartları
taşıdığınız anlaşıldığından, KDV iadelerinde işlemlerinizin hızlandırılmasını sağlayacak bu sertifikanın tarafınıza
verilmesi Başkanlığımızca uygun bulunmuştur.
Vergi Dairesi Başkanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
755 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content