close

Enter

Log in using OpenID

Çalışma Soruları

embedDownload
Çalışma Soruları
Vektör Analiz
Soru
• Aşağıda verilen ifadelerin doğruluğunu ispatlayın?

B  e x y 2 cos xx  sin xy 3 y  xyz 2 ln z z
Soru
•
olarak verilmiştir.
Soru
•
olarak verilmiştir.
Soru
• Aşağıda verilen ifadenin doğruluğunu ispatlayın?
Soru
Soru
• Aşağıda verilen iki vektör arasındaki açıyı a) skaler çarpım b) vektörel çarpım
kullanarak bulun?
Soru
Elektrostatik
Soru
Soru
• Şekilde gösterilen paralel plakalı kondansatör için kapasitans ifadesi nedir?
Soru
• Şekilde gösterilen silindirik kondansatör için kapasitans ifadesi nedir?
Soru
Manyetostatik
Örnek
• TV içinde bir elektron 8x106 m/s hız ile x ekseni boyunca katot tüpünün ön
tarafına doğru hareket ediyor. Bobin tarafından oluşturulan manyetik alan 0,025
Tesla ve yönü x ekseni ile 60° ise elektrona uygulanan manyetik kuvveti ve
elektronun ivmesini bulun?
Örnek
• İletken bir tel şekilde gösterildiği gibi yarıçapı R olan yarım daire şeklinde kıvrılmış
olup elde edilen kapalı döngüden I akımı geçmektedir. Telin düz ve eğimli
kısımlarına etki eden kuvvetlerin büyüklüğünü ve yönünü bulun?
Kapalı döngü içinde net kuvvet sıfırdır.
Düz kısım
Yön sayfa içine doğru
Eğimli kısım
Yön sayfa dışına doğru
Soru
• Çok ince ve sonsuz uzunlukta üzerinden akım geçen telin ürettiği manyetik alan
ifadesini bulun?
Soru
• Yarıçapı a olan ve içinden I akımı akan bir iletkenin içinde ve dışındaki manyetik
alan ifadesini bulun?
Soru
• I akımını taşıyan sonsuz uzunlukta içi boş akım elemanının üç bölgesindeki
manyetik alan
Soru
• Şekilde gösterilen çok ince ve sonsuz uzunlukta dört telin orijinde oluşturacağı
manyetik alan ifadesi nedir?
Soru
• Sonsuz uzun akım elemanının manyetik alanı içindeki bir dikdörtgensel çerçeve
şekildeki gibidir. Çerçeveden geçen manyetik akıyı bulun?
Soru
• 2.5 A akım taşıyan bir akım elemanı Oz ekseni boyunca uzanmaktadır. Şekilde
gösterilen φ= π/ 4 düzleminin 0.01 < r < 0.05m ve 0 < z < 2m ile tanımlanan
bölümünden geçen akıyı bulun.
Soru
Diğer
Soru
Elektrostatik potansiyel aşağıdaki gibi verilmiştir.
ve
için elektrik alan vektörünü bulun?
Soru
Q=18 nC büyüklüğünde bir noktasal yük v=5x106 m/s hız ile
birim vektörü yönünde hareket ediyor. Elektrik alan ve manyetik alan aşağıda
verilmiştir. Bu yüke etki eden kuvveti bulunuz?
Soru
Manyetik alan vektörü
olarak verilmiştir.
için
yönünde toplam akımı bulun?
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 144 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content