close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Bahar ÖNERİLEN DERSLER

embedDownload
T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNDE
2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA
OKUTULMAK ÜZERE ÖNERİLEN DERSLER
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
DERSİN KODU
501101511
501111606
501112620
501111617
501112611
501102526
501112606
501112618
501102522
501102521
501112608
DERSİN ADI
Mikrobiyal Fizyoloji
Mikroorganizma Metal İlişkileri
Bitki Taksonomisi Praktikumu
Bitki Tayin Esasları
Fungal Biyoteknoloji
Anaerobik Arıtma Teknikleri
Deney Hayvanlarında Uyg. Ve Analiz Yöntemleri II
Deney Hayvanlarında Etik
Bitki Embriyolojisi
Polen Analiz Uygulamaları
Sindirim Sistemi Fizyolojisi
Sinir Sistemi Fizyolojisi
Protein Saflaştırma Yöntemleri
501102527
Sıvı Kromatografisi (HPLC) Prensipleri
3+0
Doç.Dr.Figen ÇALIŞKAN
501102535
501112614
501102519
501102537
501112616
501112607
501102536
501112624
501112617
501112605
501101533
501112615
501101515
501102515
501102503
501112613
Briyofitlerin Terminolojisi
Hücre Hasarı
İleri Hücre Biyolojisi
Toprak Ekolojisi
Zootaksonomi
Mutajenler ve Genetik Mutasyonlar
Lagün Sistemler
Yüzey Sularında Biyolojik İzleme
Balıkçılık Biyolojisi
Tatlı Sulardaki İstilacılar ve Mücadele Yöntemleri
Kanserleşme Süreci ve Moleküler Temelleri
Hücre Hareketleri ve Moleküler Mekanizması
İleri Mikrobiyal Teknoloji
Çevre Biyoteknolojisi
Doğada Biyolojik Çalışma Yöntemleri
Zararlı Böcekler
Yaban Hayatı Ekolojisi
Biyolojik Belgesel ve Fotografi
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
Doç.Dr.Filiz SAVAROĞLU
Doç.Dr.Mediha CANBEK
Doç.Dr.Mediha CANBEK
Doç.Dr.Mete MISIRLIOĞLU
Doç.Dr.Mete MISIRLIOĞLU
Doç.Dr.Mustafa UYANOĞLU
Doç.Dr.Naime ARSLAN
Doç.Dr.Naime ARSLAN
Doç.Dr.Özgür EMİROĞLU
Doç.Dr.Özgür EMİROĞLU
Doç.Dr.Pınar Öztopçu VATAN
Doç.Dr.Pınar Öztopçu VATAN
Y.Doç.Dr. Sevil PLATİN
Y.Doç.Dr.Buket KUNDUHOĞLU
Y.Doç.Dr.Hakan ÇALIŞKAN
Y.Doç.Dr.Hakan ÇALIŞKAN
Y.Doç.Dr.Ünal ÖZELMAS
Y.Doç.Dr.Ünal ÖZELMAS
501102001
501101702
501111801
501111802
501101703
501111803
Seminer
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Doktora Yeterlik
Doktora Tez Çalışması
Uzmanlık Alan Dersi (YL)
Uzmanlık Alan Dersi (DR)
1+0
0+1
0+1
0+1
3+0
3+0
Prof.Dr.Semra İLHAN
Prof.Dr.Semra İLHAN
Prof.Dr.Semra İLHAN
Prof.Dr.Semra İLHAN
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
501102532
501102539
501112628
501112629
KREDİSİ
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.Semra İLHAN
Prof.Dr.Ahmet ÇABUK
Prof.Dr.Atila OCAK
Prof.Dr.Atila OCAK
Prof.Dr.Mustafa YAMAÇ
Doç.Dr. Cansu Filik İŞÇEN
Doç.Dr. Hakan ŞENTÜRK
Doç.Dr. Hakan ŞENTÜRK
Doç.Dr. İsmühan Potoğlu ERKARA
Doç.Dr. İsmühan Potoğlu ERKARA
Doç.Dr.Adnan AYHANCI
Doç.Dr.Adnan AYHANCI
Doç.Dr.Figen ÇALIŞKAN
FİZİK ANABİLİM DALI
DERSİN KODU
501302511
501302510
501312604
501312607
501312624
501302526
501312610
501302525
501302501
501302502
501312603
501312609
501312615
501312623
DERSİN ADI
Matematiksel Fizik II
Parçacık Fiziği II
Nano Yapılar II
Çekirdek Fiziği II
Parçacık Hızlandırıcılarına Giriş
İnce Film Fiziği II
Katıların Optik Özellikleri II
Akustik II
Ultrases II
Optoelektronik II
Kuantum Elektroniği II
İleri Laser Spektroskopisi II
Kuantum Mek.Modern Yaklaşımlar II
Kuantum Kimyasal Hesaplamalar
KREDİSİ
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.Abdullah ALĞIN
Prof.Dr.Abdullah ALĞIN
Prof.Dr.Celalettin BAYKUL
Prof.Dr.Emel ALĞIN
Prof.Dr.Emel ALĞIN
Prof.Dr.İdris AKYÜZ
Prof.Dr.İdris AKYÜZ
Prof.Gökhan SAVAROĞLU
Prof.Gökhan SAVAROĞLU
Prof.M.Selami KILIÇKAYA
Prof.M.Selami KILIÇKAYA
Doç.Dr.Erol TAŞAL
Doç.Dr.Erol TAŞAL
Doç.Dr.Güneş KÜRKÇÜOĞLU
501301506
501302519
501302523
501312601
501302531
501312616
501302504
501302503
501302530
501312618
501312611
501302521
501302518
IR Spekro. ve Uygulama Alanları
Endüstriyel Plazma Uyg. II
Soğuk Plazmalar II
Plazma Materyel İşlemi II
Fotonik II
Nonlineer Optik II
Fizikte Elektronik Yöntemler II
Katılarda Kuantum Teorisi II
Fizikte Sayısal Yöntemler II
Fizikçiler için Sonlu Elemanlar Yöntemi
Moleküler Biyofizik II
Hücre Biyofiziği II
İleri Elektro Magnetik Teorisi II
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
Doç.Dr.Güneş KÜRKÇÜOĞLU
Doç.Dr.Suat PAT
Doç.Dr.Tamer AKAN
Doç.Dr.Tamer AKAN
Y.Doç.Dr.Ali ÇETİN
Y.Doç.Dr.Ali ÇETİN
Y.Doç.Dr.İsmail ÖZKAN
Y.Doç.Dr.Mustafa AKARSU
Y.Doç.Dr.Ömer ÖZBAŞ
Y.Doç.Dr.Ömer ÖZBAŞ
Y.Doç.Dr.Sertaç EROĞLU
Y.Doç.Dr.Sertaç EROĞLU
Y.Doç.Dr.Şadan KORKMAZ
501302001
501301702
501311801
501311802
501301703
501311803
Seminer
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Doktora Yeterlik
Doktora Tez Çalışması
Uzmanlık Alan Dersi (YL)
Uzmanlık Alan Dersi (DR)
1+0
0+1
0+1
0+1
3+0
3+0
Prof.Dr.Ferhunde ATAY
Prof.Dr.Ferhunde ATAY
Prof.Dr.Ferhunde ATAY
Prof.Dr.Ferhunde ATAY
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
KİMYA ANABİLİM DALI
DERSİN KODU
501511614
501502505
501512612
501502501
501512610
501502526
501512613
501512604
501502524
501512602
DERSİN ADI
Mikroorganizmaların Endüstriyel Uygulamaları
İleri Polimer Kimya II
Alternatif Enerji Kaynakları
Elektrokimyasal Kataliz
Korozyon Kimyası I
İleri Anorganik Kimya I
İleri Koordinasyon Kimyası
Analitik Kimyacılar için İstatistik II
Analitik Kimyada Validasyon
Enzimler ve Enzimlerin Endüstr.Uyg.
Biyomateryaller ve Arıtım II
Faz Dengeleri
Analitik Kimyada Seçme Konular II
Kimyasal Sensörler ve Analitik Uygulamaları
Yüzey Ön İşlemleri ve Kaplama Teknikleri
Süperkapasitörler
Teorik Organik Kimya II
İleri Organik Reaksiyonlar II
Moleküler Spektrofotometri ve Analitik Kimya Uyg.
CE ile Tayin Yöntemleri
Aromatik Nükleofilik Sübstitüsyon
NMR Spektroskopisi
Organik Sentezlerde Temel Reaksiyonlar II
501502001
501501702
501511801
501511802
501501703
501511803
Seminer
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Doktora Yeterlik
Doktora Tez Çalışması
Uzmanlık Alan Dersi (YL)
Uzmanlık Alan Dersi (DR)
501502528
501512615
501501505
501512609
501501522
501502525
501512616
501502517
501512601
501502507
501502519
501511613
501502529
KREDİSİ
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
1+0
0+1
0+1
0+1
3+0
3+0
ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.İsmail KIRAN
Prof. Dr. Vural BÜTÜN
Prof.Dr.Aysel YURT
Prof.Dr.Aysel YURT
Prof.Dr.Gözen BEREKET
Prof.Dr.Okan Zafer YEŞİLEL
Prof.Dr.Okan Zafer YEŞİLEL
Prof.Dr.Sibel AKAR
Prof.Dr.Sibel AKAR
Prof.Dr.Tamer AKAR
Prof.Dr.Tamer AKAR
Doç.Dr. Necmettin CANER
Doç.Dr.Ebru ÖZKÜTÜK
Doç.Dr.Ebru ÖZKÜTÜK
Doç.Dr.Evrim HÜR
Doç.Dr.Evrim HÜR
Doç.Dr.Taner ARSLAN
Doç.Dr.Taner ARSLAN
Doç.Dr.Tufan GÜRAY
Doç.Dr.Tufan GÜRAY
Y.Doç.Dr.Murat GÜNDÜZ
Y.Doç.Dr.Murat GÜNDÜZ
Y.Doç.Dr.Müjgan ÖZKÜTÜK
Prof.Dr.İsmail KIRAN
Prof.Dr.İsmail KIRAN
Prof.Dr.İsmail KIRAN
Prof.Dr.İsmail KIRAN
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
İSTATİSTİK ANABİLİM DALI
DERSİN KODU
501402520
501412601
501401501
501412603
501402519
501402522
501402501
501402505
DERSİN ADI
Çok Değişkenli Veri Analizi II
İstatistiksel Analiz Teknikleri II
Anket Tasarımı ve Analizi
İleri Kuramsal İstatistik II
Sistem Güvenilirliği
Doğrusal Olmayan Programlama
Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler II
Deney Planlaması II
KREDİSİ
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.Zeki YILDIZ
Prof.Dr.Zeki YILDIZ
Prof.Dr.Veysel YILMAZ
Prof.Dr.Veysel YILMAZ
Doç.Dr.H.Kıvanç AKSOY
Doç.Dr.H.Kıvanç AKSOY
Doç.Dr.Zeynep FİLİZ
Doç.Dr.Zeynep FİLİZ
501402506
501402507
501402523
501402525
501402526
İleri Regresyon Analizi II
Uygulamalı Ekonometri II
İleri Zaman Serileri Analizi II
Panel Veri Analizi II
Hazır Yazılımlarla İstatistiksel Çözümleme II
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
Y.Doç.Dr.Cengiz AKTAŞ
Y.Doç.Dr.Cengiz AKTAŞ
Y.Doç.Dr.Fatih ÇEMREK
Y.Doç.Dr.Gaye KARPAT ÇATALBAŞ
Y.Doç.Dr.Özer ÖZAYDIN
502402001
501402001
501401702
501411801
501411802
501401703
501411803
Dönem Projesi
Seminer
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Doktora Yeterlik
Doktora Tez Çalışması
Uzmanlık Alan Dersi (YL)
Uzmanlık Alan Dersi (DR)
0+2
1+0
0+1
0+1
0+1
3+0
3+0
Dönem Projesi Verecek Danışmanlar
Prof.Dr.Zeki YILDIZ
Prof.Dr.Zeki YILDIZ
Prof.Dr.Zeki YILDIZ
Prof.Dr.Zeki YILDIZ
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
501602528
501612629
501602522
501712613
501711601
501712621
501712614
501712633
501712622
501702503
501712635
501712636
501712634
501602524
501602523
MATEMATİK VE BİLGİSAYAR ANABİLİM DALI
DERSİN ADI
Homolojiksel Cebir II
Kategori Teorisi II
Diferensiyellenebilir Monifoldlar II
Tensör Geometri II
İntegral Denklemleri
Başlangıç ve Sınır Değer Problemleri II
Kuvvet ve Hareket II
Kısmi Tür.Dif.Denk.An.Çöz.II
İleri Topoloji II
Topolojik Gruplar II
Dönüşümler ve Geometriler II
İzotrop Geometride Seçme Konular II
Spacelike Hiper Yüzeylerin Global Dif.Geometrisi II
Eğriler ve Yüzeylerin Diferensiyel Geometrisi II
Miniquaternion Geometri II
İleri Projektif Geometri II
Lineer Olmayan Denklemlerin Tam Çöz. II
İleri İntegral Denklemleri
Hiperbolik Geometri II
Sonlu Projektif Uzaylarda Gömmeler I
İleri Nümerik Analiz II
Diferansiyel Denklemler İçin Spektral Metodlar
İleri Diferansiyel Geometri II
Hareket Geometrisi I
Matlab ile Sayısal Yöntemler
Lie Cebirler
İntegrallenebilirlik ve Çok Ölçekli Aç.Met.II
Kısmi Diferensiyel Denklemlerden Seçme Konular
Sonlu Graflar ve Uygulamaları II
Semiafin Lineer Uzaylar II
Cebirsel Topoloji II
Yüksek Boyutlu Kategoriler II
Geometride Seçme Konular II
Metrik Geometriler II
İzometriler II
Sonlu Projektif Uzaylarda Seçme Konular II
GAP ile Paket Yazımı
Haskell ile Cebirler
Homolojiksel Cebir Programlama
Paralel Programlama Teknikleri
Kısmı Diferansiyel Denklemler Teorisi
Halkalar ve Modüller II
Grup Teorisi II
501602001
501601702
501611801
501711802
501601703
Seminer
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Doktora Yeterlik
Doktora Tez Çalışması
Uzmanlık Alan Dersi (YL)
DERSİN KODU
501712604
501602506
501602503
501602533
501602516
501602517
501712625
501712607
501602507
501712605
501602512
501602607
501712624
501702638
501602609
501602502
501712617
501711603
501602520
501711628
501602532
501712616
501602518
501711614
501602540
501702504
501712611
501602538
KREDİSİ
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.Zekeriya ARVASİ
Prof.Dr.Zekeriya ARVASİ
Prof.Dr.Ali GÖRGÜLÜ
Prof.Dr.Ali GÖRGÜLÜ
Prof.Dr.Dursun ESER
Prof.Dr.Dursun ESER
Prof.Dr.M.Naci ÖZER
Prof.Dr.M.Naci ÖZER
Prof.Dr.Mahmut KOÇAK
Prof.Dr.Mahmut KOÇAK
Prof.Dr.Münevver ÖZCAN
Prof.Dr.Münevver ÖZCAN
Prof.Dr.Nevin GÜRBÜZ
Prof.Dr.Nevin GÜRBÜZ
Prof.Dr.Ziya AKÇA
Prof.Dr.Ziya AKÇA
Doç.Dr.Ahmet BEKİR
Doç.Dr.Ahmet BEKİR
Doç.Dr.Ayşe BAYAR
Doç.Dr.Ayşe BAYAR
Doç.Dr.Bülent SAKA
Doç.Dr.Bülent SAKA
Doç.Dr.Cumali EKİCİ
Doç.Dr.Cumali EKİCİ
Doç.Dr.Dursun IRK
Doç.Dr.Enver Önder USLU
Doç.Dr.Filiz TAŞCAN
Doç.Dr.Filiz TAŞCAN
Doç.Dr.İbrahim GÜNALTILI
Doç.Dr.İbrahim GÜNALTILI
Doç.Dr.İlker AKÇA
Doç.Dr.İlker AKÇA
Doç.Dr.Özcan GELİŞGEN
Doç.Dr.Özcan GELİŞGEN
Doç.Dr.Süheyla EKMEKÇİ
Doç.Dr.Süheyla EKMEKÇİ
Y.Doç.Dr.A.Faruk ASLAN
Y.Doç.Dr.A.Faruk ASLAN
Y.Doç.Dr.Alper ODABAŞ
Y.Doç.Dr.Alper ODABAŞ
Y.Doç.Dr.Dursun IRK
Y.Doç.Dr.Ummuhan EGE ARSLAN
Y.Doç.Dr.Ummuhan EGE ARSLAN
1+0
0+1
0+1
0+1
3+0
Prof.Dr.Zekeriya ARVASİ
Prof.Dr.Zekeriya ARVASİ
Prof.Dr.Zekeriya ARVASİ
Prof.Dr.Zekeriya ARVASİ
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
501711803
Uzmanlık Alan Dersi (DR)
503112602
503102511
5031111608
503112605
ELEK.ELEKT.MÜH.ANABİLİM DALI
DERSİN ADI
Robotik Sistemlerin Kontrolü
Yarıiletken Güç Aygıtları
Enerji Sistem Güvenilirlik Modellemesi I
Optimal Enerji Sistem İşletimi I
Elektromanyetik Teoride Analitik Yöntemler
Doğrusal Olmayan Programlama
İleri Sayısal İmge İşleme
Kırınım Teorisi
Optimizasyon ve Kontrol
Örüntü Tanıma Sistemleri
Uyarlamalı Kontrol Sistemleri
Çok Erkinli Sistemler
503102001
503101702
503111801
503111802
503101703
503111803
Seminer
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Doktora Yeterlik
Doktora Tez Çalışması
Uzmanlık Alan Dersi (YL)
Uzmanlık Alan Dersi (DR)
DERSİN KODU
503112608
503112606
503101502
503111602
503102514
503112604
503101507
503112615
DERSİN KODU
503201511
503201508
503201510
503201501
503212601
503202509
503212602
503212603
503202001
503201702
503211801
503211802
503201703
503211803
506202501
506202512
506202508
506202511
506201503
506202505
506202002
DERSİN KODU
503502505
503512602
503502510
503512606
503502501
503512601
503502512
503511605
503512605
503502001
503501702
ENDÜSTRİ MÜH.ANABİLİM DALI
DERSİN ADI
Stok Kontrolü
Çok Ölçütlü Karar Verme
Karar Destek Sist. Ve Uzman Sist.
Toplam Kalite Yönetimi
Tam Sayılı Programlama
Malzeme Aktarma ve Stoklama Sistemi
Serim Kuramı
Çok Amaçlı Programlama
3+0
KREDİSİ
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
1+0
0+1
0+1
0+1
3+0
3+0
KREDİSİ
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.Osman PARLAKTUNA
Prof.Dr.H.Hüseyin ERKAYA
Prof.Dr.Salih FADIL
Prof.Dr.Salih FADIL
Doç.Dr.Gökhan ÇINAR
Doç.Dr.Hakan ÇEVİKALP
Doç.Dr.Hakan ÇEVİKALP
Dr.Özge YANAZ ÇINAR
Y.Doç.Dr.Ahmet YAZICI
Y.Doç.Dr.Kemal ÖZKAN
Y.Doç.Dr.Metin ÖZKAN
Y.Doç.Dr.Muammer AKÇAY
Prof.Dr.Osman PARLAKTUNA
Prof.Dr.Osman PARLAKTUNA
Prof.Dr.Osman PARLAKTUNA
Prof.Dr.Osman PARLAKTUNA
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.Nihat YÜZÜGÜLLÜ
Prof.Dr. Müjgan SAĞIR
Prof.Dr.Muzaffer KAPANOĞLU
Prof.Dr.Nimetullah BURNAK
Doç.Dr.Aydın SİPAHİOĞLU
Doç.Dr.Berna ULUTAŞ
Y.Doç.Dr. Aykut ARAPOĞLU
Y.Doç.Dr. Tuğba SARAÇ
Seminer
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Doktora Yeterlik
Doktora Tez Çalışması
Uzmanlık Alan Dersi (YL)
Uzmanlık Alan Dersi (DR)
1+0
0+1
0+1
0+1
3+0
3+0
Prof.Dr.Nihat YÜZÜGÜLLÜ
Prof.Dr.Nihat YÜZÜGÜLLÜ
Prof.Dr.Nihat YÜZÜGÜLLÜ
Prof.Dr.Nihat YÜZÜGÜLLÜ
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ
Üretim Planlama ve Stok Kontrolü
İş Sağlığı ve Güvenliği
İnsan Kaynakları Yönetimi
Tesis Tasarımı
Karar Vermede Niceliksel Yöntemler
Yönetim Bilişim Sistemleri
Dönem Projesi
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
0+2
Prof.Dr.Nihat YÜZÜGÜLLÜ
Prof.Dr. Emin KAHYA
Prof.Dr.Emin KAHYA
Prof.Dr.Atilla İŞLİER
Prof.Dr.Müjgan SAĞIR
Y.Doç.Dr.Servet HASGÜL
Dönem Projesi Verecek Danışmanlar
KİMYA MÜH. ANABİLİM DALI
DERSİN ADI
Gaz Kromatografisi Uygulamaları
Egzerji Analizi
İleri Kimyasal Tepkime Mühendisliği
Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları
İleri Kütle Aktarımı
İleri Atıksu Arıtımı
Adsorbsiyon ve Katıların Yüzey Karakt.
Polimer Üretimi
Kimyasal Süreçlerin Modellenmesi
Seminer
Yüksek Lisans Tez Çalışması
KREDİSİ
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
1+0
0+1
ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.Ayşegül AŞKIN
Prof.Dr.Hürriyet ERŞAHAN
Prof.Dr.Mine ÖZDEMİR
Prof.Dr.Sevgi ŞENSÖZ
Doç.Dr.Demet Topoloğlu YAZICI
Doç.Dr.Duygu KAVAK
Y.Doç.Dr.Fatma TÜMSEK
Y.Doç.Dr.Macid NURBAŞ
Y.Doç.Dr.Macid NURBAŞ
Prof.Dr.Ayşegül AŞKIN
Prof.Dr.Ayşegül AŞKIN
503511801
503511802
503501703
503511803
DERSİN KODU
503302514
503301605
503302504
503302505
Doktora Yeterlik
Doktora Tez Çalışması
Uzmanlık Alan Dersi (YL)
Uzmanlık Alan Dersi (DR)
İNŞAAT MÜH. ANABİLİM DALI
DERSİN ADI
Plaklar Teorisi
Kritik Durum Zemin Mekaniği
İleri Beton Teknolojisi
Kompozit Malzemeler
0+1
0+1
3+0
3+0
KREDİSİ
3+0
3+0
3+0
3+0
Prof.Dr.Ayşegül AŞKIN
Prof.Dr.Ayşegül AŞKIN
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.Eşref ÜNLÜOĞLU
Prof.Dr.Gülgün YILMAZ
Prof.Dr.İlker Bekir TOPÇU
Prof.Dr.İlker Bekir TOPÇU
503302519
503302520
503302516
503302503
503302525
503302524
503301509
503301522
Geoteknik Deprem Mühendisliği
Esnek Üst Yapı Tasarım İlkeleri
Sürekli Ortamlar Mekaniği
Sonlu Elemanlar Metodu II
Deneysel Zemin Mekaniği
Bağlayıcı Malzemeler
Demiryolu Mühendisliği
Trafik Yönetimi
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
Doç.Dr.Derviş Volkan OKUR
Doç.Dr.Murat KARACASU
Y.Doç.Dr.H.Selim ŞENGEL
Y.Doç.Dr.Hakan EROL
Y.Doç.Dr.Hasan SAVAŞ
Y.Doç.Dr.Mehmet CANBAZ
Y.Doç.Dr.Şafak BİLGİÇ
Y.Doç.Dr.Şafak BİLGİÇ
503302001
503301702
503311801
503311802
503301703
503311803
Seminer
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Doktora Yeterlik
Doktora Tez Çalışması
Uzmanlık Alan Dersi (YL)
Uzmanlık Alan Dersi (DR)
1+0
0+1
0+1
0+1
3+0
3+0
Prof.Dr.Eşref ÜNLÜOĞLU
Prof.Dr.Eşref ÜNLÜOĞLU
Prof.Dr.Eşref ÜNLÜOĞLU
Prof.Dr.Eşref ÜNLÜOĞLU
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
DERSİN KODU
503602502
503602504
503602506
503602508
503602511
503602514
503612603
503602510
503612601
503612602
503602509
503602507
503602518
503602604
503602513
503602501
503602516
503602505
503602515
503602517
503612605
503602001
503601702
503611801
503611802
503601703
503611803
DERSİN KODU
503702503
503701605
503702504
503702521
503702522
MADEN MÜH. ANABİLİM DALI
DERSİN ADI
Manyetik Ayırma
Açık İşletmelerde Üretim Planlaması
Kolon Flotasyonu
Tane Boyut Analizi
Madencilik Endüstrisinde Atık Yöntem.
Öğütme Kinetiği
Madencilikte Toz ve Silikozla Müc.Yönt.
Yeraltı Kaya Yap.Del.Pat.Tas.
Akım Şeması Geliştirme Teknikleri
Madencilikte Çevre Sorunları
Cevher Hazırlamada Aletli Analiz II
Süspansiyonlarda Aglomerasyon
Cevher Hazırlamada Yüzey Cevap Yönt.
Madencilikte Sistem Güvenilirliği
Madencilikte Optimizasyon Uygu.
Madencilikte Bulanık Mantık Uygulamaları
Yer altı Maden İşlet.Hava Kalite.Mod.
Maden İstatistiği
Arazi Gerilmeleri
Doğal Taşlarda Çevresel Etkiler
Modern Kayaç Patlatma Teknikleri
Seminer
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Doktora Yeterlik
Doktora Tez Çalışması
Uzmanlık Alan Dersi (YL)
Uzmanlık Alan Dersi (DR)
MAKİNA MÜH. ANABİLİM DALI
DERSİN ADI
Termohidrolik Tasarım II
Termal Sistemlerin Exergi Analizi
İleri Akışkanlar Mekaniği
Taşınımla Isı Geçişi
İletimle Isı Geçişi
KREDİSİ
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
1+0
0+1
0+1
0+1
3+0
3+0
KREDİSİ
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.Hüseyin ÖZDAĞ
Prof.Dr.Adnan KONUK
Prof.Dr.Bahri ÖTEYAKA
Prof.Dr.Ender SÖNMEZ
Prof.Dr.Haldun KURAMA
Prof.Dr.Halil İPEK
Prof.Dr.Hürriyet AKDAŞ
Prof.Dr.Hürriyet AKDAŞ
Prof.Dr.Muammer KAYA
Prof.Dr.Sabiha KOCA
Prof.Dr.Volkan BOZKURT
Prof.Dr.Yaşar UÇBAŞ
Doç.Dr.Adem TAŞDEMİR
Doç.Dr.Hüseyin ANKARA
Doç.Dr.Mahmut YAVUZ
Doç.Dr.Melih İPHAR
Doç.Dr.Mustafa ÖNDER
Doç.Dr.Seyhan ÖNDER
Y.Doç.Dr.Ercan EMİR
Y.Doç.Dr.Ercan EMİR
Y.Doç.Dr.Hakan AK
Prof.Dr.Hüseyin ÖZDAĞ
Prof.Dr.Hüseyin ÖZDAĞ
Prof.Dr.Hüseyin ÖZDAĞ
Prof.Dr.Hüseyin ÖZDAĞ
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.L.Berrin ERBAY
Prof.Dr.L.Berrin ERBAY
Prof.Dr.Tahir KARASU
Doç.Dr. Mesut TEKKALMAZ
Doç.Dr. Mesut TEKKALMAZ
503712608
503702520
503712606
503711606
503712602
503702514
Mühendislik Problemlerinin Sayısal Çözümü
Yakıtlar ve Yanmanın Esasları
Robot Manipülatörlerinin Kontrolü
CNC Tezgahlarının Programlanması
Triboloji'de Malzeme ve Yüzey Müh.
Mekanizmaların Sentezi
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
Doç.Dr. Mesut TEKKALMAZ
Doç.Dr.M.Ertunç TAT
Doç.Dr.Naci ZAFER
Öğr.Gör.Dr. A.Nafi PEKÖZCAN
Y.Doç.Dr. Mustafa ULUTAN
Y.Doç.Dr. Sezan ORAK
503702001
503701702
503711801
503711802
503701703
503711803
Seminer
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Doktora Yeterlik
Doktora Tez Çalışması
Uzmanlık Alan Dersi (YL)
Uzmanlık Alan Dersi (DR)
1+0
0+1
0+1
0+1
3+0
3+0
Prof.Dr.Zekeriya ALTAÇ
Prof.Dr.Zekeriya ALTAÇ
Prof.Dr.Zekeriya ALTAÇ
Prof.Dr.Zekeriya ALTAÇ
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
METALURJİ MÜH. ANABİLİM DALI
DERSİN KODU
503812602
503802508
503802505
503811601
503812604
503802001
503801702
503811801
503811802
503801703
503811803
DERSİN ADI
Alaşımlar ve Bileşikler
Mühendislikte İstatistik Metodlar
Enerji Teknolojilerinde Malzemeler
Çelik ve Isıl İşlemi
Malzeme Özellik.İyileştirilmesi II
Seminer
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Doktora Yeterlik
Doktora Tez Çalışması
Uzmanlık Alan Dersi (YL)
Uzmanlık Alan Dersi (DR)
503412608
503402521
JEOLOJİ MÜH. ANABİLİM DALI
DERSİN ADI
Sekans Stratigrafisi İlkeleri
Derin Deniz Sist.Sekans Stratigrafisi
Traverten Tektoniği
Paleosismoloji
Minerolojik Tayinlerde Alet Analizi Yönet.
Kil Minerolojisi
Kuvaterner II
Sedimanter Ortamlar ve Fasiyes Analiz II
İleri Cevher Mikroskopisi
Petroloji ve Petrokimya
İleri Magmatik Petrografi
İleri Hidrojeokimya Su Kalitesi
Saha İncelemesi ve Jeoteknik Değerlendirmesi
Yamaçların Stabilitesi
Volkano-Sedimanter Ortamlar
Türkiyedeki Volkanik Sistemler
503402001
503401702
503411801
503411802
503401703
503411803
Seminer
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Doktora Yeterlik
Doktora Tez Çalışması
Uzmanlık Alan Dersi (YL)
Uzmanlık Alan Dersi (DR)
DERSİN KODU
503401516
503412603
503402512
503402504
503401507
503402505
503412606
503402517
503401519
503401503
503401511
503402513
503402519
503402520
DERSİN KODU
504202512
504202511
504202519
504212604
504212602
504212605
TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
DERSİN ADI
Yağ Bitkileri Özel Yetiştirme ve Islahı
Tohum Fizyolojisi
Bitkisel Üretimin Ekofizyolojik İlkeleri
Mera Ekolojisi
Stres Koşullarında Bitki Islahı
Tarla Bitkilerinde Stres Fizyolojisi
KREDİSİ
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
1+0
0+1
0+1
0+1
3+0
3+0
KREDİSİ
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
1+0
0+1
0+1
0+1
3+0
3+0
KREDİSİ
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.Remzi GÜRLER
Prof.Dr.İlker Bekir TOPÇU
Doç.Dr.Hakan GAŞAN
Y.Doç.Dr.Nedret AYDINBEYLİ
Y.Doç.Dr.Nedret AYDINBEYLİ
Doç.Dr.Hakan GAŞAN
Prof.Dr.Remzi GÜRLER
Prof.Dr.Remzi GÜRLER
Prof.Dr.Remzi GÜRLER
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.Faruk OCAKOĞLU
Prof.Dr.Faruk OCAKOĞLU
Prof.Dr.Erhan ALTUNEL
Prof.Dr.Erhan ALTUNEL
Prof.Dr.Selahattin KADİR
Prof..Dr.Selahattin KADİR
Prof.Dr.Hatice KUTLUK
Prof.Dr.Hatice KUTLUK
Y.Doç.Dr.Hüseyin SENDİR
Y.Doç.Dr.Hüseyin SENDİR
Y.Doç.Dr. Hülya ERKOYUN
Y.Doç.Dr.Didem YASİN
Y.Doç.Dr.Ali KAYABAŞI
Y.Doç.Dr.Ali KAYABAŞI
Y.Doç.Dr. Özgür KARAOĞLU
Y.Doç.Dr. Özgür KARAOĞLU
Prof.Dr.Faruk OCAKOĞLU
Prof.Dr.Faruk OCAKOĞLU
Prof.Dr.Faruk OCAKOĞLU
Prof.Dr.Faruk OCAKOĞLU
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
ÖĞRETİM ÜYESİ
Doç.Dr.M.Demir KAYA
Doç.Dr.M.Demir KAYA
Prof.Dr.Ali KOÇ
Prof.Dr.Ali KOÇ
Doç.Dr.Murat OLGUN
Doç.Dr.Murat OLGUN
504202520
504202518
504201521
504202517
504202521
Toprak ve Bitki Analizleri
İleri Nişasta Şeker Bitkileri Islahı
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Organik Yetiştiriciliği
İlaç Bitkileri
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Etkili Maddeler ve Analiz Yönt.
İleri Yemeklik Tane Baklagil Islahı
Bitki Sitogenetik Uygulamaları
Toprak-Bitki-Su İşleri
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
Doç.Dr. Hatice DAĞHAN
Y.Doç.Dr.Duran KATAR
Y.Doç.Dr.Duran KATAR
Y.Doç.Dr.Zehra AYTAÇ
Y.Doç.Dr.Zehra AYTAÇ
Y.Doç.Dr.Nihal KAYAN
Y.Doç.Dr. Süleyman AVCI
Y.Doç.Dr. Ertuğrul KARAŞ
504202001
504201702
504211801
504211802
504201703
504211803
Seminer
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Doktora Yeterlik
Doktora Tez Çalışması
Uzmanlık Alan Dersi (YL)
Uzmanlık Alan Dersi (DR)
1+0
0+1
0+1
0+1
3+0
3+0
Doç.Dr.M.Demir KAYA
Doç.Dr.M.Demir KAYA
Doç.Dr.M.Demir KAYA
Doç.Dr.M.Demir KAYA
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
KREDİSİ
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
ÖĞRETİM ÜYESİ
Doç.Dr.Nuray ÇÖMLEKÇİOĞLU
Doç.Dr.Nuray ÇÖMLEKÇİOĞLU
Doç.Dr.Yasemin EVRENOSOĞLU
Y.Doç.Dr.Sibel SARIÇAM
Y.Doç.Dr.Cenap YILMAZ
Y.Doç.Dr.Cenap YILMAZ
1+0
0+1
3+0
Doç.Dr.Nuray ÇÖMLEKÇİOĞLU
Doç.Dr.Nuray ÇÖMLEKÇİOĞLU
Tez.öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
504212606
504212601
504202515
505001503
505002509
505002502
505002510
BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
DERSİN ADI
Sebze Tarımında Yeni Gelişmeler II
Özel Sebze Islahı
Meyve Çeşit Islahı
Mevsimlik Çiçekler
Bitkilerde Büyüme Düzenleyici Maddeler
Temel Laboratuar Teknikleri
505002001
505002702
505001703
Seminer
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Uzmanlık Alan Dersi (YL)
DERSİN KODU
505002508
505002511
ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI
DERSİN KODU DERSİN ADI
Süt Sığırcılığı
505101501
Hayvansal Üretimde Biyoteknoloji
505102502
Organik Hayvancılıkta Besleme
505102506
Kanatlı Beslemede Yeni Gelişmeler
505101511
Üreme Endokrinolojisi
505101506
Küçükbaş Hayvan Et Üretimi
505102503
505102001
505101702
505101703
Seminer
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Uzmanlık Alan Dersi (YL)
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
DERSİN KODU DERSİN ADI
Bitki Stres Fizyolojisinde Biyoteknolojik Uygulamalar
506602501
Bitki Islahında Gen Mühendisliği ve Kullanım Olanakları
506602502
Tarımda Böcek Biyoteknolojisi Uygulamaları
506602505
Tarımsal Biyoteknoloji ve Çevre Etkileşimleri
506602506
Genetik Haritalama ve Moleküler Islah
506602504
Stres Proteinleri
506602508
GDO tespit ve Analiz Yöntemleri
506602503
Moleküler Markörler ve Analiz Yöntemleri
506602507
505102001
505101702
505101703
DERSİN KODU
504002520
504002501
504002508
504002516
504002517
504002519
Seminer
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Uzmanlık Alan Dersi (YL)
MİMARLIK ANABİLİM DALI
DERSİN ADI
Kentsel Kamusal Alan ve Mekan Tasarımı Yön. Bulma II
İleri Mimari Tasarım Stüdyosu II
Mimarlıkta Formasyon
Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri II
Sürdürülebilir Mimarlıkta Söylemler
İleri Kentsel Çalışmalar II
KREDİSİ ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.Muhammet ALAN
3+0
Prof.Dr.Muhammet ALAN
3+0
Doç.Dr.Kamil KÜÇÜKYILMAZ
3+0
Doç.Dr.Kamil KÜÇÜKYILMAZ
3+0
Y.Doç.Dr.Zekeriya KIYMA
3+0
Y.Doç.Dr.Zekeriya KIYMA
3+0
1+0
0+1
3+0
Prof.Dr.Muhammet ALAN
Prof.Dr.Muhammet ALAN
Tez.öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
KREDİSİ ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.Ece TURHAN
2+2
Prof.Dr.Ece TURHAN
3+0
Y.Doç.Dr. Coşkun GÜÇLÜ
2+2
Y.Doç.Dr. Hatice DAĞHAN
3+0
Y.Doç.Dr. Sergül ERGİN
3+0
Y.Doç.Dr. Sergül ERGİN
3+0
Y.Doç.Dr.Muhammet KAYA
2+2
Y.Doç.Dr.Muhammet KAYA
2+2
1+0
0+1
3+0
KREDİSİ
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
Prof.Dr.Ece TURHAN
Prof.Dr.Ece TURHAN
Tez.öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
ÖĞRETİM ÜYESİ
Doç.Dr. Ayşen ÇELEN ÖZTÜRK
Doç.Dr. Hakan ANAY
Y.Doç.Dr. Terane MEHEMMEDOVA
Y.Doç.Dr. Başak GÜÇYETER
Y.Doç.Dr. Başak GÜÇYETER
Y.Doç.Dr. Duygu KAÇAR
504002001
504001702
504001703
DERSİN KODU
505302517
505302502
505302503
505312604
505302506
505302516
505312605
505302501
505302504
505302515
505312606
505302514
505302507
505302513
505312602
505302510
505302511
505302001
505301702
505301801
505311802
505301703
505311803
DERSİN KODU
505402501
505412605
505402503
505412608
505402505
505402508
505402502
505412601
505402507
505412607
505412606
505402001
505401702
505411801
505411802
505401703
505411803
Seminer
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Uzmanlık Alan Dersi (YL)
BİYOTEKNOLOJİ VE BİYOGÜVENLİK
DERSİN ADI
Mikrobiyal Biyoteknoloji
Biyoistatistiksel Yöntemler
Genel Atık Yönetimi
İleri Endüstriyel Biyoteknoloji
Biyokimyanın Prensipleri
Adaptasyon ve Hücre Ölümü Çeşitleri
RNA İnterferans Teknolojisi
Laboratuar Güvenliği
Fizikokimyasal Süreçler
Biyoteknolojide Enstrümental Analiz
Proteomik ve Biyoinformatik
Elektron Mikroskopi ve Preperasyon Teknikleri
Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği
Biyosüreç Teknolojileri
İleri Çevre Biyoteknolojisi
Biyomühendislik Teknolojileri
Biyomühendisliğe Giriş
Seminer
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Doktora Yeterlik
Doktora Tez Çalışması
Uzmanlık Alan Dersi (YL)
Uzmanlık Alan Dersi (DR)
POLİMER BİLİM VE TEKNOLOJİSİ
DERSİN ADI
Polimer Karakterizasyonu
Nanopartikül Sentezi
Heterojen Polimerleşme Sistemleri
Membran Teknolojisi
Polimer Geri Dönüşüm Teknolojileri
İnorganik Polimerler
Canlı Polimerleşme Kimyası
Fonksiyonel Polimerler ve Modifikasyonları
Biyopolimerler
Suda Çözünebilen ve Şişebilen Polimerler
Polimer Jeller ve Ağ Yapılar
Seminer
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Doktora Yeterlik
Doktora Tez Çalışması
Uzmanlık Alan Dersi (YL)
Uzmanlık Alan Dersi (DR)
NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ
DERSİN ADI
Nano-Yapılı Malzemeler
Termodinamik ve İstatistik Mekanik
Kuantum Mekaniği
505502506
Metalik ve Organik Nanokaplamalar
Sürdürülebilir Enerji Uygulamalarında Malzemelere
505502502
Nanoteknolojik Yak.
505502503
Malzeme Bilimi ve Nanoteknolojide Seçilmiş Başlıklar
505502504
Malzeme Biliminin Temelleri
505512603
Nanokompozitler
505501502
Nanopolimerik Malzemelerin Yapısı ve Özellikleri
DERSİN KODU
505502501
505502505
505512602
1+0
0+1
3+0
Doç.Dr. Ayşen ÇELEN ÖZTÜRK
Doç.Dr. Ayşen ÇELEN ÖZTÜRK
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
KREDİSİ
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.Ahmet ÇABUK
Prof.Dr.Nimetullah BURNAK
Prof.Dr.Sabiha KOCA
Prof.Dr.Semra İLHAN
Doç.Dr.Adnan AYHANCI
Doç.Dr.Didem TURGUT COŞAN
Doç.Dr.Didem TURGUT COŞAN
Y.Doç.Dr.Belgin KARABACAKOĞLU
Y.Doç.Dr.Derya ÖZ AKSOY
Y.Doç.Dr.Figen ÇALIŞKAN
Y.Doç.Dr.Figen ÇALIŞKAN
Y.Doç.Dr.İlknur DAĞ
Y.Doç.Dr.Macid NURBAŞ
Y.Doç.Dr.Macid NURBAŞ
Y.Doç.Dr.Pınar AYTAR
Y.Doç.Dr.Sertaç EROĞLU
Y.Doç.Dr.Sertaç EROĞLU
1+0
0+1
0+1
0+1
3+0
3+0
Prof.Dr.Ahmet ÇABUK
Prof.Dr.Ahmet ÇABUK
Prof.Dr.Ahmet ÇABUK
Prof.Dr.Ahmet ÇABUK
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
KREDİSİ
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
1+0
0+1
0+1
0+1
3+0
3+0
ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr. Vural BÜTÜN
Prof.Dr. Vural BÜTÜN
Prof.Dr. Aysel YURT
Prof.Dr. Haldun KURAMA
Prof.Dr. Muammer KAYA
Prof.Dr. Okan Zafer YEŞİLEL
Doç.Dr. Berrin DURAN
Doç.Dr. Taner ARSLAN
Y.Doç.Dr. Macid NURBAŞ
Y.Doç.Dr. Musa ŞÖLENER
Y.Doç.Dr. Musa ŞÖLENER
Prof.Dr. Vural BÜTÜN
Prof.Dr. Vural BÜTÜN
Prof.Dr. Vural BÜTÜN
Prof.Dr. Vural BÜTÜN
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
KREDİSİ
3+0
3+0
3+0
3+0
ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr. Mustafa ANIK
Prof.Dr. M.Celalettin BAYKUL
Prof.Dr. M.Celalettin BAYKUL
Prof.Dr. Aysel YURT
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
Doç.Dr. Hakan GAŞAN
Y.Doç.Dr. Bedri BAKSAN
Y.Doç.Dr. Bedri BAKSAN
Y.Doç.Dr. İbrahim ÇELİKYÜREK
Y.Doç.Dr. Hüseyin AVCI
505502001
505501702
505511801
505511802
505501703
505511803
DERSİN KODU
505202501
505202503
505202001
505201702
505201703
DERSİN KODU
506502506
506501508
506502501
506502502
506501505
506501506
506501510
506502505
506501507
Seminer
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Doktora Yeterlik
Doktora Tez Çalışması
Uzmanlık Alan Dersi (YL)
Uzmanlık Alan Dersi (DR)
RAYLI SİSTEMLER
DERSİN ADI
Raylı Sistemlerde Elektrifikasyon
Raylı Sistemlerde Haberleşme
Seminer
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Uzmanlık alan Dersi (YL)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
DERSİN ADI
İş Fizyolojisi
Tehlikeli Madde ve Atık Yönetimi
Meslek Hastalıkları
Risk Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
İş Sağlığı Epidemiyolojisi
ISG Yönetim Sistemleri
Laboratuar Güvenliği
Çeşitli Sektörlerde ISG
1+0
0+1
0+1
0+1
3+0
3+0
Prof.Dr. Mustafa ANIK
Prof.Dr. Mustafa ANIK
Prof.Dr. Mustafa ANIK
Prof.Dr. Mustafa ANIK
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
KREDİSİ
3+0
3+0
ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.Hasan Hüseyin ERKAYA
Doç.Dr.Rifat EDİZKAN
1+0
0+1
3+0
Prof.Dr.Hasan Hüseyin ERKAYA
Prof.Dr.Hasan Hüseyin ERKAYA
Prof.Dr.Hasan Hüseyin ERKAYA
KREDİSİ
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.Kubilay UZUNER
Prof.Dr. Neşe ÖZTÜRK
Doç.Dr.Uğur BİLGE
Doç.Dr. Mustafa ÖNDER
Doç.Dr.Seyhan ÖNDER
Doç.Dr.Özlem ÖRSAL
Doç.Dr. Seyhan ÖNDER
Y.Doç.Dr.Belgin KARABACAKOĞLU
Prof.Dr. Osman PARLAKTUNA (1.hafta)
Prof.Dr. İlker ÖZDEMİR
Doç.Dr. Seyhan ÖNDER
(3.hafta)
(4.hafta)
Y.Doç.Dr. Ramazan UĞURLUBİLEK (6.hafta)
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
DERSİN KODU
503911601
503901505
503901507
503901504
503901503
503901501
503901502
503911604
DERSİN ADI
Kristal Yapılarda Difüzyon
Endüstriyel Isıl İşlemler
İleri Biyomalzemeler ve Uygulamaları
Elektron Mikroskopları ve Uygulamaları
Kaynak ve Birleştirme Teknolojisi
Refrakter Malzemeler ve Uygulamaları
Seramik Kompozit Malzemeler
Malzemelerde Sürtünme ve Aşınma
Malzemelerin Yüksek Sıcaklık Davranışı
Refrakter Metallerin Üretimi
503902001
503901702
503911801
503911802
503901703
503911803
Seminer
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Doktora Yeterlik
Doktora Tez Çalışması
Uzmanlık Alan Dersi (YL)
Uzmanlık Alan Dersi (DR)
503902501
503902502
KREDİSİ
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
1+0
0+1
0+1
0+1
3+0
3+0
ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.Mustafa ANIK
Prof.Dr.Orhan Şerif KOMAÇ
Y.Doç.Dr. Hüseyin AVCI
Y.Doç.Dr. Mustafa Özgür ÖTEYAKA
Y.Doç.Dr.Bedri BAKSAN
Y.Doç.Dr.Belgin TANIŞAN
Y.Doç.Dr.Bilge YAMAN
Y.Doç.Dr.İbrahim ÇELİKYÜREK
Y.Doç.Dr.Neşe ÖZTÜRK KÖRPE
Y.Doç.Dr.Nurşen KOÇ
Prof.Dr.Mustafa ANIK
Prof.Dr.Mustafa ANIK
Prof.Dr.Mustafa ANIK
Prof.Dr.Mustafa ANIK
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
Tez öğr.bulunan Öğretim Üyeleri
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
28
File Size
447 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content