close

Enter

Log in using OpenID

Dönemsel Seminer Listesi

embedDownload
Ocak-Mart 2015 Seminerlerine Ait Özet Bilgiler (Tarih Sırasıyla)
Seminer
Kodu
Seminer Adı
Eğitmen Adı
Başlangıç
Tarihi
Bitiş
Tarihi
FİN 1.123
Finansal Türevler ve Risk Yönetimi
Dr. Vedat Güven
05/01/2015 07/01/2015
DIŞ 2.56
ICC Bankacılık Komisyon Görüşleri
Yahya Kütükçü
05/01/2015 05/01/2015
FİN 2.113
Finansal Piyasalar Analizi ve
Tahmin Yöntemleri
Dr. Hakan Özerol
05/01/2015 06/01/2015
YG 2.318
Y Kuşağının Mentoru Olmak YENİ
Evre Kızıltepe
05/01/2015 05/01/2015
DIŞ 2.93
Dış Ticaret Ürünleri Pazarlama ve
Satış Teknikleri
Tanju Eski
06/01/2015 08/01/2015
FİN 2.204
Yeni Türk Ticaret Yasasının
Finansal Tablolara, Denetime ve
Kredilendirme Süreçlerine Getirdiği
Düzenlemeler
Prof. Dr. R.
Hacırüstemoğlu
06/01/2015 06/01/2015
FİN 2.258
Makyajlanmış Mali Tabloların
Tespiti, Mali Analiz Sürecinde
Yapılan Aktarma ve Arındırmalar
Prof. Dr. Barış
Sipahi
07/01/2015 09/01/2015
KRD 2.131
Bankacılıkta Sorunlu Kredilerin
Yönetimi ve Erken Uyarı Sinyalleri
Mustafa Savaşal
07/01/2015 08/01/2015
YG 2.317
Zaman Neden
Yetmiyor?Performansı ve Zamanı
Yönetebilmek YENİ
Sertaç Sarı Girit
08/01/2015 09/01/2015
BY 2.82
ISO27001 Uyumlu ve Entegre Bilgi
Güvenliği Yönetim Süreçleri Temel
Eğitimi YENİ
Fatih Emiral
09/01/2015 09/01/2015
EKO 2.84
Dünyada ve Türkiye`de Ekonomi ve
Piyasalarla İlgili Son Gelişmeler
Murat Sağman
09/01/2015 09/01/2015
Seminer
Kodu
Seminer Adı
Eğitmen Adı
Başlangıç
Tarihi
Bitiş
Tarihi
FİN 2.124
Finans Piyasaları ve Finansal
Enstrümanlar
Hakan Peksöz
12/01/2015 14/01/2015
KRD 2.85
Mali Analiz Teknikleri ve
Kredilendirme Süreci
Nurten Düzgün
Sönmemiş
12/01/2015 14/01/2015
MUH 2.55
Hazine Ürünleri Muhasebesi
Prof. Dr. Recep
Pekdemir
12/01/2015 13/01/2015
YG 2.331
Liderlik 3.0 İçeriği geliştirildi
Yekta Özözer
12/01/2015 13/01/2015
FİN 2.300
Finansal Krizler ve Risk Yönetimi
Prof. Dr. İhsan
Ersan
14/01/2015 16/01/2015
YG 2.332
ROI: Eğitim, İK ve Diğer
Yatırımların Verimliliğinin
Ölçümlenmesi Çalıştayı İçeriği
geliştirildi
Yekta Özözer
14/01/2015 15/01/2015
FİN 2.3
T.C.M.B. Para Politikası ve Bilanço
Analizi
Prof. Dr. Sadi
Uzunoğlu
15/01/2015 16/01/2015
HUK 2.109
6502 Sayılı Tüketiciyi Koruma
Yasası Kapsamında Bankacılıkta
Bireysel Kredi Uygulamaları
Av. Ayşen
Türktekin Cinoğlu
15/01/2015 16/01/2015
HUK 2.102
Hukuki Açıdan Bankaların Yurt Dışı
Borçlanmaları
Av. Banu Özşuca
Saatci
16/01/2015 16/01/2015
HUK 2.89
Yeni Borçlar Kanunu Çerçevesinde
Teminat Sözleşmeleri
Dr. Ömer
Sivrihisarlı
19/01/2015 20/01/2015
KRD 3.29
Kredilerin Tahsisinden Tasfiyesine
Kadarki Sürece Hukuki Yaklaşım
Av. Emel Tezcan
19/01/2015 21/01/2015
SPZ 2.125
İletişimin Yeni Gerçeklerine Uygun
Taze Bir Stratejik Planlama Modeli
YENİ
Haluk Sicimoğlu
19/01/2015 19/01/2015
YG 2.283
Çizginin Dışında Olmak Mükemmel Motivasyon (İş
Hayatında Başarının Anahtarı)
Ahmet Kamil Genç
19/01/2015 20/01/2015
Seminer
Kodu
Seminer Adı
Eğitmen Adı
Başlangıç
Tarihi
FİN 2.296
Bankalara Kaynak Yaratma
Yönteminde Yeni Araç - Menkul
Kıymetleştirme (Asset
Securitization)
Yrd. Doç. Dr.Bülent
Günceler
20/01/2015 21/01/2015
Uluslararası Finansal Piyasalardaki
Gelişmelerin Takibi ve
Göstergelerin Yorumlanması
Prof. Dr. Burak
Saltoğlu
21/01/2015 21/01/2015
YG 2.319
Liderlik Yolunda (Leading the Way)
YENİ
Serap Gökmen
21/01/2015 22/01/2015
FİN 2.253
Şirket Bilanço Yorumlama
Teknikleri
Ercan Böncüoğlu
22/01/2015 23/01/2015
KRD 2.124
Kredilerin Tahsisi,
Teminatlandırılması, İzlenmesine
İlişkin Tüm Süreçler
S. Semih Kortel
22/01/2015 23/01/2015
YG 2.189
Olumlu İletişimin Gücü
Prof. Dr. Mehmet
R. Gürkaynak
22/01/2015 23/01/2015
KRD 2.129
E-Ticaret Firmalarının
Kredilendirme Süreci
Nurten Düzgün
Sönmemiş
23/01/2015 23/01/2015
FİN 2.220
Yeni Küresel Finansal Mimari:
Basel III
Ayşe Gülseren
Atabay
26/01/2015 27/01/2015
FİN 2.302
Mali Analiz Teknikleri ve
Kredilendirme Sürecindeki Rolü
Ayşem Sülün
26/01/2015 27/01/2015
MUH 2.41
Bankacılık Muhasebesinde Dönem
Sonu İşlemleri: Reeskontlar ve
Karşılıklar
Prof. Dr. Recep
Pekdemir
26/01/2015 28/01/2015
MUH 2.59
Uygulamalı ve Karşılaştırmalı
Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları (UFRS)
Oğuz Kemal Bulut
26/01/2015 28/01/2015
HZY 2.40
Piyasa Simülasyonu
Saim Çelik
28/01/2015 30/01/2015
EKO 2.86
Bitiş
Tarihi
Seminer
Kodu
Seminer Adı
Eğitmen Adı
Başlangıç
Tarihi
YG 2.320
Bütünsel Liderlik YENİ
Engin Yıldırım
28/01/2015 29/01/2015
FİN 2.297
Son Gelişmeler Işığında
Bankacılıkta Gelir Kalemleri ve Yeni
Trendler
Uluslararası Ticaret ve Finansmanı
Yrd. Doç. Dr.
Cüneyt Dirican
29/01/2015 29/01/2015
Tanju Tuna
29/01/2015 30/01/2015
YG 2.321
Performansınızın Belirleyicisi
`İletişim Stiliniz` YENİ
Evre Kızıltepe
30/01/2015 30/01/2015
FİN 2.193
Bankacılıkta Aktif Getirisi - Pasif
Maliyeti Hesaplama ve Strateji
Geliştirme
Dr. Şenol Babuşcu
02/02/2015 03/02/2015
MUH 3.53
İleri Banka Muhasebesi
Prof. Dr. Göksel
Yücel
02/02/2015 04/02/2015
SPZ 2.126
Mobil Düşün, Mobil Dönüş! Değişen
Tüketici ve Pazarlama Anlayışında
Parlayan Yıldız: Mobil Pazarlama
YENİ
Eren Koçyiğit
Burak Kır
02/02/2015 02/02/2015
YG 2.136
İş Mükemmelliği
Ahmet Kamil Genç
02/02/2015 04/02/2015
FİN 2.276
Bilanço Analizi Yoluyla Pazarlama
ve Satış Becerileri
Tanju Eski
03/02/2015 05/02/2015
KRD 2.104
BASEL II ve Kredi Derecelendirme
(Rating)
Dr. Şenol Babuşcu
04/02/2015 05/02/2015
BY 2.80
Bulut Bilişim ve Güvenliği
Murat Lostar
05/02/2015 05/02/2015
FİN 2.303
Türkiye Ekonomisinde Tarımın Yeri
ve Finansmanı YENİ
Nahit Özen
05/02/2015 06/02/2015
EKO 2.93
Türkiye Ekonomisi Gelecek On
Yılllık Yolculuğu
Dr. İsmet Demirkol
06/02/2015 06/02/2015
SPZ 2.122
İş Yaşamında Fikrini Satabilmek ve
İkna Edebilmek
Evre Kızıltepe
06/02/2015 06/02/2015
DIŞ 2.79
Bitiş
Tarihi
Seminer
Kodu
Seminer Adı
Eğitmen Adı
Başlangıç
Tarihi
Bitiş
Tarihi
YG 2.291
Zihin Haritalama (Mindmapping)
Efsun Yüksel Tunç
06/02/2015 06/02/2015
BY 2.83
Yazılım Güvenliği Yönetimi Eğitimi
YENİ
Fatih Emiral
09/02/2015 09/02/2015
DIŞ 2.70
Dış Ticaretin Finansmanı (ECA Yurt
Dışı Kaynaklı, Türk Eximbank ve
bankaların kullandırdıkları krediler
ile KOBİ Kredileri)
Reşat Bağcıoğlu
09/02/2015 10/02/2015
YG 2.333
Cesaretlendiren ve Harekete
Geçiren Vizyoner Lider
İçeriği geliştirildi
Candan Schabio
09/02/2015 10/02/2015
YG 2.66
Davranış Psikolojisi
Prof. Dr. İpek
Gürkaynak
09/02/2015 10/02/2015
FİN 2.304
Bilanço Okuma Teknikleri,
Makyajlanmis Bilançoların Tespiti,
Aktarma Arındırma İşlemleri
Ayşem Sülün
10/02/2015 11/02/2015
FİN 2.150
Vadeli İşlemler ve Türev Ürünler
Prof. Dr. İhsan
Ersan
11/02/2015 13/02/2015
MUH 1.4
Temel Banka Muhasebesi
Mehmet Yalınçkol
11/02/2015 13/02/2015
YG 2.304
Doğaçlama ile Kendini İfade Etme
Tamer Güler
11/02/2015 12/02/2015
EKO 2.4
Türkiye Ekonomisi ve Finansal
Piyasalar
Mehmet Uğur
Civelek
12/02/2015 13/02/2015
YG 2.322
Çizgi Dışı Atölye Çalışmaları:
Keşfedilmemiş Alanlarda
Farkındalığın İzdüşümü YENİ
Tülin Balcıoğlu
13/02/2015 13/02/2015
FİN 2.229
Vaka Çalışmaları ile Banka
Bilançosu İnceleme
Yrd. Doç. Dr.
Bülent Günceler
16/02/2015 18/02/2015
FİN 2.284
Paranın Sesi
Hakan Peksöz
16/02/2015 17/02/2015
Seminer
Kodu
Seminer Adı
Eğitmen Adı
Başlangıç
Tarihi
Bitiş
Tarihi
HUK 2.106
İcra-İflas (Takip) Hukuku
(05.07.2012 Tarihli ve 6352 Sayılı
Yasa Değişiklikleri Işığında)
Av. Emel Tezcan
16/02/2015 17/02/2015
YG 2.323
Barışçıl İletişim - Yaşamdaki
Rehber ("şiddetsiz iletişim" temeline
dayanır) YENİ
Nilgün Yüksel
16/02/2015 17/02/2015
EKO 2.73
Bankacılar İçin Temel
Göstergelerin, Raporların İzlenmesi
ve Okunması
Prof. Dr. Ömer
Faruk Çolak
18/02/2015 20/02/2015
FİN 2.266
Sektör Bazlı ve Nakit Akım Odaklı
Finansal Analiz
Nuran Durmaz
18/02/2015 20/02/2015
HUK 2.43
Çek Hukuku
Dr. Ömer
Sivrihisarlı
18/02/2015 19/02/2015
YG 2.324
İş Dünyası İçin Psikoloji 101 YENİ
Uğur Sayal
19/02/2015 20/02/2015
YG 2.312
Geri Bildirim, Takdir ve Teşekkür
Serap Gökmen
20/02/2015 20/02/2015
FİN 2.288
Yorumlarla Her Bankacıya Gerekli
100 Temel Rasyo
Oğuz Kemal Bulut
23/02/2015 25/02/2015
FİN 2.289
Buzdağına Keşif Yolculuğu- Gelişen
Ekonomilerde Kredi Yönetme
Sanatı
Behzat Yıldırımer
23/02/2015 24/02/2015
HUK 2.88
Yeni Borçlar Kanunu`na Göre
Borçlar, Takip ve Ticaret Hukuku
Av. Özaydın Özpay
23/02/2015 25/02/2015
MUH 2.61
Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları`na (UFRS) Göre
Hazırlanmış Mali Tabloların Analizi
Prof. Dr. Barış
Sipahi
23/02/2015 24/02/2015
EKO 2.76
Makro Ekonomik Göstergelerin
Yorumlanması
Prof. Dr. Erhan
Aslanoğlu
25/02/2015 27/02/2015
YG 2.325
An`da Koçluk / An`da Yönetim YENİ Engin Yıldırım
25/02/2015 26/02/2015
Seminer
Kodu
Seminer Adı
Eğitmen Adı
Başlangıç
Tarihi
Bitiş
Tarihi
FİN 2.291
Temel Türev Ürünlerin
Fiyatlanması, Arbitraj ve Stratejiler
Tolga Uysal
26/02/2015 27/02/2015
HUK 2.101
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Av. Banu Özşuca
Saatci
26/02/2015 26/02/2015
HUK 2.111
Yargı Kararlarının Bankacılık
Sistemine Etkisi YENİ
Av. Ayşen
Türktekin Cinoğlu
27/02/2015 27/02/2015
FİN 2.15
Finansal Analiz
Prof. Dr. Göksel
Yücel
02/03/2015 04/03/2015
FİN 2.292
Örnek Olaylarla Bankalarda
Dolandırıcılık Eylemleri
Dr. Ramazan
Başak
02/03/2015 03/03/2015
YG 2.203
Liderlikte Duygusal Zeka
Banu Gökçül
02/03/2015 03/03/2015
YG 2.326
Etkin Sunum Hazırlayarak
Mesajınızı Nasıl Aktarırsınız?
İçeriği geliştirildi
Candan Schabio
02/03/2015 03/03/2015
DIŞ 2.90
Denetçiler İçin Dış Ticaret
İşlemlerinde Dikkat Edilecek Önemli
Noktalar
Ayşe Benli
04/03/2015 06/03/2015
FİN 2.305
Bankacılıkta Kar Marjları Daralırken
Pazar Paylarını Koruyabilmek YENİ
Ayşe Gülseren
Atabay
04/03/2015 05/03/2015
YG 2.279
Olumlu İş İlişkileri Oluşturmak
Damla Ataman
04/03/2015 05/03/2015
FİN 2.262
Excel`de Finansal Yönetim ve
İstatistik Uygulamaları
Cahit Memiş
05/03/2015 06/03/2015
FİN 2.182
Risk Odaklı İç Denetim
Dr. Ramazan
Başak
06/03/2015 06/03/2015
YG 2.289
Stres ve Öfke: Nedir ? Nasıldır? Ne
Yapalım?
Prof. Dr. Oğul
Zengingönül
06/03/2015 06/03/2015
FİN 2.205
Bankacılar için Uygulamalı Finans
Matematiği
Dr. Vedat Güven
09/03/2015 10/03/2015
Seminer
Kodu
Seminer Adı
Eğitmen Adı
Başlangıç
Tarihi
Bitiş
Tarihi
HUK 1.7
Bankacılar için Yeni Ticaret Hukuku
(6102 Sayılı Kanun)
Av. Özaydın Özpay
09/03/2015 11/03/2015
HUK 2.86
Yeni Borçlar Kanunu Çerçevesinde
Kefalet Hukuku
Dr. Ömer
Sivrihisarlı
09/03/2015 09/03/2015
KRD 2.132
İnşaat ve Taahhüt Firmalarının
Kredi Analizi ve Değerlendirilmesi
YENİ
Caner Çelik
09/03/2015 10/03/2015
DIŞ 2.99
Dış Ticaret ve Mali Tablolara Etkisi
YENİ
Tanju Eski
10/03/2015 10/03/2015
HZY 2.41
İleri Hazine Yönetimi Eğitimi
Güneş Kasap
11/03/2015 13/03/2015
YG 2.232
Benliğine Liderlik Etmek
Prof. Dr. Jale
Minibaş Poussard
11/03/2015 13/03/2015
YG 2.327
Liderlik Sohbetleri: Beşinci Düzey
Liderlik YENİ
Deniz Ergen
11/03/2015 11/03/2015
HUK 2.94
Güncel Hukuksal Düzenlemeler
Ayşe Gülseren
Atabay
12/03/2015 13/03/2015
KRD 2.98
Kobi ve Ticari Kredilerde Hızlı Kredi
Risk Yönetimi
Caner Çelik
12/03/2015 14/03/2015
FİN 2.189
Bankacılık Yasasının Uygulamaya
Getirdiği Kontrol ve Kısıtlar
Yrd. Doç. Dr.
Bülent Günceler
16/03/2015 18/03/2015
HUK 2.104
Pratik Hukuk Çalışmaları (Son Yasa
Değişiklikleri Çerçevesinde)
Av. Emel Tezcan
16/03/2015 17/03/2015
SPZ 2.127
Marka İletişimi için İçgörü Bulmak
ve Değerlendirmek YENİ
Haluk Sicimoğlu
16/03/2015 16/03/2015
YG 2.199
Stresli İlişkilerin Yönetimi: İlişkilerde
Etkililik, İkna Etmek ve İtibar
Yaratmak
Esin Hekimoğlu
16/03/2015 18/03/2015
KRD 2.130
Krediler Simülasyonu YENİ
Nil Bölükbaş
17/03/2015 18/03/2015
Seminer
Kodu
Seminer Adı
Eğitmen Adı
Başlangıç
Tarihi
Bitiş
Tarihi
FİN 2.1
Finansal Matematik
Prof. Dr. Orhan
Göker
18/03/2015 20/03/2015
FİN 2.11
Bankalarda Kaynak Maliyeti
Hesaplama Yöntemleri ve Kredi
Fiyatlama
Prof. Dr. Sadi
Uzunoğlu
19/03/2015 20/03/2015
FİN 2.287
Piyasa Riskinde Stres Tesi ve
Senaryo Analizleri
M. Barış Akçay
19/03/2015 20/03/2015
YG 2.221
Pozitif Stres Yönetimi
Serap Gökmen
19/03/2015 20/03/2015
EKO 2.92
Tüm Ekonomik Verileri İyi Anlamak
ve Doğru Yorumlamak
Murat Sağman
23/03/2015 24/03/2015
FİN 2.298
Nakit Akış Tablolarının
Hazırlanması ve Analizi
Gülşirin Bodur
23/03/2015 24/03/2015
FİN 2.306
Şubeciler İçin Operasyonel Riskin
Önemi ve Risk Yönetimi YENİ
Hakan Peksöz
23/03/2015 24/03/2015
YG 2.201
Yönetim Becerileri
Ahmet Kamil Genç
23/03/2015 25/03/2015
BY 2.51
İş Zekası (Business Intelligence)
Temel Eğitimi
Levent Cebeci
25/03/2015 27/03/2015
DIŞ 2.77
Standby L/C, Direk Garanti,
Kontgaranti ve Teminat
Mektuplarına İlişkin Workshop
Ayşe Benli
25/03/2015 26/03/2015
EKO 2.88
Türkiye ve Dünya Ekonomisi:
Göstergeler ve Gelişmeler
Prof. Dr. Erhan
Aslanoğlu
25/03/2015 25/03/2015
FİN 2.261
Kuşbakışı Bankacılık
Behzat Yıldırımer
26/03/2015 27/03/2015
YG 2.183
Yönetimde Çözüm Yönelimlilik KoçYöneticilikte Yeni Bir Paradigma
Prof. Dr. Jale
Minibaş Poussard
26/03/2015 27/03/2015
FİN 2.290
Müşteri Kazanmak, Sadakat ve
Süreklilik İçin Bankacılık Ürünlerinin
Stratejik Kullanımı
Berna A. Tuzlak
30/03/2015 31/03/2015
Seminer
Kodu
Seminer Adı
Eğitmen Adı
Başlangıç
Tarihi
Bitiş
Tarihi
SPZ 2.124
Satıştan Yöneticiliğe
Erdinç Kutal
30/03/2015 31/03/2015
YG 2.329
Değerlerle Yaşamak YENİ
Demet Uyar
30/03/2015 30/03/2015
YG 2.328
Yaratıcı Öğrenme ve Öğretme
Teknikleri YENİ
Salih Turhanlar
30/03/2015 31/03/2015
YG 2.330
Verimli Dakikalar Çalıştayı YENİ
Feyza Köseoğlu
Banu Akgün
31/03/2015 31/03/2015
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
20
File Size
242 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content