close

Enter

Log in using OpenID

Ba ve Bs Formlarının Bildirimi

embedDownload
Kod: 55 410834
Kod: 55+ 410835
Ses Azaltma Teknolojisi
EVOLUTION 200
Kod: 410825
Model 55 55+ 65+ 100 200 LC-50
LC 50
EVOLUTION 100
Kod: 410831
Kod: 410826
Kod: 410833
1 Aþamalý
1 Aþamalý
1 Aþamalý
2 Aþamalý
3 Aþamalý
Standart
% 20
% 40
% 60
0.55 Hp
0.65 Hp
0.70 Hp
0.75 Hp
0.50 Hp
Öðütme Haznesi Kapasitesi
980 ml
980 ml
1005 ml
1180 ml
45kg / h Öðütme
Öðütme Elemanlarý
P.Çelik
P.Çelik
P.Çelik
P.Çelik
318 294 304
168 152 152
64 65 65
173 194 200
131 131 131
312 344
171 185
370
173
64 64
205 234
168 168
102
250
145
Nikel Krom Döküm
Kod: 410879
Pnomatik Düðme
Mikro Ýþlemci Kontrollü
Güç Arttýrýcý Devre
Paslanmaz Çelik Süzgeç
Perakende
Fiyat Listesi
A
B
C
D
E
Yarý Sanayi Model
Motor Gücü
Garanti Süresi
Cihaz Ölçüleri
LC - Serisi
2 Yýl
765
795
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
* InSinkErator önceden haber vermeksizin
2 Yýl
1.195
2 Yýl
1.695
2 Yýl
1.995
2 Yýl
3.395
SW KIT Pnomatik
Düðme
Öðütme Ýþlemi
Evolution - Serisi
MODEL 65 +
MODEL 55 / 55 +
M - Serisi
295.
Türkiye Daðýtýcýsý
öðütücülerin teknik özelliklerini deðiþtirebilir.
BLANCO ÖZTÝRYAKÝLER MUTFAK DONANIMI SAN ve TÝC. A.Þ.
Kullanýldýðý takdirde garanti kapsamý dýþýna çýkar.
www.blanco.com.tr
* Ev tipi çöp öðütücüler sanayi tipi mutfaklarda kullanýlmaz.
www.insinkerator.com.tr
www.peramutfak.com.tr
Elektrik
220 - 240 Volt A,C.,
1300Watt
Termostat
88 C - 98 C arasý
0
Fabrika Ayarý 96 C
Yalýtým
U.L.94HF-1
Standardýna Uygun
0
10 2 mm
min
2 13 mm
14 0 mm
Kod: 410905 Krom
Kod: 410906 P.çelik
Sýcak
Sýcak & Soðuk
Sýcak
2 35 mm
14 0 mm
14 0 mm
14 0 mm
111mm
min
2 13 mm
14 0 mm
Kod: 410907 Krom
Kod: 410908 P.çelik
Kod: 410901 Krom
Kod: 410902 P.çelik
Kod: 410903 Krom
Kod: 410904 P.çelik
Gerekli Delik Çapý
35 mm - 38 mm
35 mm - 38 mm
35 mm - 38 mm
35 mm - 38 mm
( 1.7- 8.6 bar )
( 25 - 125 psi )
( 1.7- 8.6 bar )
( 25 - 125 psi )
( 1.7- 8.6 bar )
( 25 - 125 psi )
( 1.7- 8.6 bar )
( 25 - 125 psi )
Sýcak Özellikli Kilit Sistemi
Otomatik Kapanan Sýcak Su Kolu
Manuel Kapanan Soðuk Su Kolu
Giriþ Su Basýncý
(1.7 - 8.6 bar)
(25 - 125 psi)
Giriþ Su Sýcaklýðý
0.6 C - 380 C
(33F - 100 F)
0.6 C - 380 C
(33F - 100 F)
Çalýþma Basýncý
Akýþ Oraný
2.84 lt / dak
(0.75 g / dak)
2.84 lt / dak
(0.75 g / dak)
Kullaným Ömrü
454 lt
(120 galon)
Krom Armatür Fiyatý
P.Çelik Armatür Fiyatý
0
0
(1.7 - 8.6 bar)
(25 - 125 psi)
0
0
1893 lt
(500 galon)
F701 R Sistem Fiyatý 1.550
2’li Paket Fiyatý
2 35 mm
14 0 mm
155 mm
GN1100
Klorin, tad,koku vb.
lerin kimyasal ve
mekanik
azalmalarýn saðlar.
Suyu Yumuþatýr.
(Opsiyonel)
0
Sýcak & Soðuk
Yumuþatýcý Filtre
Kod: 410878
155 mm
HC1100
2.5 lt 100 bardak / saat
Yedek su filtresi
kir, koku,tat klorin
vb. lerin mekanik
ve kimyasal olarak
azaltýlmasýný saðlar.
Su Giriþ
Tüpü
H3300
Kod: 410877
Çýkýþ Tüpü
HC3300
Paslanmaz Çelik
Tank Kapasitesi
Yedek Filtre
F - 701R
Kod: 410900
F - 801R / 601R
Sýcak Su Sistemi
F - 701R
F 701 R
565
565
1.850
1.350
1.350
1.050
2.050
1.550
1.550
1.250
Sýcak Su Sistemi + Armatür Paket Fiyatý
Krom Armatürlü
3.350
2.850
2.850
2.550
P.Çelik Armatürlü
3.550
3.050
3.050
2.750
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
* InSinkErator önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini deðiþtirebilir.
* Sýcak su sistem giriþinden önce su þebekesine basýnç düþürücü takýlmalýdýr.
Aksi halde garanti kapsamý dýþýna çýkar.
* Ürünler ev tipi olup sanayi tipi mutfaklarda kullanýlmaz.
Kullanýldýðý takdirde garanti kapsamý dýþýna çýkar.
www.insinkerator.com.tr
Türkiye Daðýtýcýsý
BLANCO ÖZTÝRYAKÝLER MUTFAK DONANIMI SAN ve TÝC. A.Þ.
www.blanco.com.tr
www.peramutfak.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
346 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content