close

Enter

Log in using OpenID

1.Ünite

embedDownload
İçindekiler
1. Ünite
SÖZCÜKTE ANLAM
1. Bölüm : Gerçek Anlam, Yan Anlam, Mecaz Anlam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2. Bölüm : Terim Anlam, Yansıma Sözcükler, Sesteşlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3. Bölüm : Eş-Zıt Anlam, İkileme, Genel-Özel Anlamlı Sözcükler,
Genel-Özel Durum bildiren İfadeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4. Bölüm : Sözcük İlişkileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5. Bölüm : Deyim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ünite Değerlendirme Çalışmaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Yazılıya Hazırlık Soruları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2. Ünite
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
CÜMLEDE ANLAM
Bölüm : Atasözü, Özdeyiş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Bölüm : 5 N 1 K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Bölüm : Öznel-Nesnel Yargılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Bölüm : Duygusal İfadeler, Gerçek-Hayal Ürünü İfadeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Bölüm : Abartılı Sözler, Tanım Cümlesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Bölüm : Karşılaştırma Cümlesi, Koşul Cümlesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Bölüm : Sebep-Sonuç İlişkisi, Amaç Bildiren Cümle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Bölüm : Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler, Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler . . . . . . . . . . 30
Bölüm : Özetleyen ve Sonuçlandırıcı İfadeler, Önemli-Önemsiz Yargılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Bölüm : Cümlede Öne Çıkan Duygular ve Kavramlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Bölüm : Cümlede Anlatılmak İstenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Bölüm : Benzer ve Yakın Anlamlı Cümleler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Bölüm : Anlamca Çelişen Cümleler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Bölüm : Cümle Oluşturma, Cümle Tamamlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Ünite Değerlendirme Çalışmaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Yazılıya Hazırlık Soruları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3. Ünite
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
PARÇADA ANLAM
Bölüm : Metnin Başlığı, Metnin Konusu, Anahtar Kelime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Bölüm : Metnin Ana Düşüncesi, Metnin Ana Duygusu, Tema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Bölüm : Metnin Yardımcı Düşünceleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Bölüm : Paragrafın Bölümleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Bölüm : Paragraf Oluşturma, Olayları Oluş Sırasına Göre Sıralama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Bölüm : Paragraf Tamamlama, Paragraf Bölme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Bölüm : Anlatımın Akışını Bozan Cümle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Bölüm : Metnin Giriş, Gelişme, Sonuç Bölümleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Bölüm : Anlatım Teknikleri, Açıklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Bölüm : Tartışma-Sorgulama, Karşılaştırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Bölüm : Tanımlama, Örneklendirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Bölüm : Öyküleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Bölüm : Betimleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Bölüm : Anlatımda Yararlanılan Duyular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Ünite Değerlendirme Çalışmaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Yazılıya Hazırlık Soruları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4. Ünite
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
YAZIM BİLGİSİ
Bölüm : Ses, Harf, Alfabe, Hece, Kelime, Ünlü ve Ünsüz Harfleri Tanıma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Bölüm : Yazımda Ünsüz Benzeşmesi, Yazımda Ünsüz Yumuşaması, Yazımda Ünlü Düşmesi . . 70
Bölüm : Sözcüklerin Sözlükte Sıralanışı, Yanlış Yazılan ve Söylenen Kelimeler . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Bölüm : Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Bölüm : Tarihlerin Yazımı, Sayıların Yazımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Bölüm : de’nin Yazımı, ki’nin Yazımı, mi’nin Yazımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Bölüm : Adreslerin Yazımı, Mektup Zarflarının Yazımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Bölüm : Kısaltmaların Yazımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Bölüm : Nokta, Virgül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Bölüm : Noktalı Virgül, Soru İşareti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Bölüm : Ünlem İşareti, İki Nokta, Üç Nokta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Bölüm : Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Bölüm : Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Parantez İşareti, Denden İşareti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Ünite Değerlendirme Çalışmaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Yazılıya Hazırlık Soruları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
5. Ünite
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
DİL BİLGİSİ
Bölüm : Varlıkları ve Kavramları Karşılayan Sözcükler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Bölüm : Ekler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Bölüm : Eklerle Sözcük Türetme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Bölüm : Adların Yerini Tutan Sözcükler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Bölüm : Varlıkları Niteleyen veya Belirten Sözcükler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Bölüm : İş ve Hareket Bildiren Sözcükler (Eylemler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Bölüm : Eylemin Anlamını Etkileyen Sözcükler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Bölüm : Tek Başına Anlamı Olmayan Sözcükler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Bölüm : Bağlama Görevinde Kullanılan Sözcükler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Bölüm : Cümle Bilgisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Ünite Değerlendirme Çalışmaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Yazılıya Hazırlık Soruları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
6. Ünite
1.
2.
3.
4.
5.
TÜR VE SUNU, GÖRSEL OKUMA BİLGİSİ
Bölüm : Masal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Bölüm : Hikâye, Hikâyenin Unsurları, Hikâye Haritası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Bölüm : Anı, Günlük . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Bölüm : Söz Sanatları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Bölüm : Davetiye, Tebrik Kartı, Reklam, İlan, Afiş Hazırlama, Mektup Yazma . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Ünite Değerlendirme Çalışmaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Yazılıya Hazırlık Soruları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
EKLER
Şiir Bahçesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Kompozisyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Özlü Sözler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Okuduğum Kitaplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Öğrendiğim Atasözleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Öğrendiğim Deyimler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Yüz Temel Eser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Okunacak Kitaplar Listesi - Çalışma Takip Çizelgesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Belirli Gün ve Haftalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Yazımı Karıştırılan Kelimeler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Benim Sözlüğüm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Türkçe Dersi Yazılı Bilgisi - Haftalık Ders Programı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
1. Ünite
SÖZCÜKTE ANLAM
1. Bölüm : Gerçek, Mecaz, Yan Anlam
Gerçek Anlam
Sözcüklerin söylendiğinde akla ilk gelen anlamına
denir.
Notlarım
Terliyken soğuk su içme.
Mecaz Anlam
Sözcüklerin gerçek anlamlarından tamamen uzaklaşarak kazandıkları yeni anlama
denir.
Soğuk esprilerden hoşlanmıyorum.
Gerçek anlam
Etkinlik
Mecaz anlam
1
Karikatür
Mecaz Anlam
Mecaz anlamlı sözcüklerin kullanıldığı cümleleri işaretleyiniz.
İki kuş açık pencereden içeri girmiş.
İçeri girince boş gözlerle etrafa baktı.
Kara günümde sadece o yanımdaydı.
Film, görselliği ve müziğiyle beni sardı.
Kendisine katı meyve sıkacağı almış.
Aydınlık günler elbette gelecektir.
Genç oyuncu rakibini sahadan âdeta sildi.
5. Sınıf Türkçe
Kolay Öğrenme Kılavuzu
9
1. Ünite
1. Bölüm : Gerçek, Mecaz, Yan Anlamı
Yan Anlam
Notlarım
Sözcüklerin gerçek anlamdan çıkan, bu gerçek anlamıyla ilgili olarak çoğunlukla benzerlik ilişkisiyle ortaya çıkan değişik anlamlarına
denir. Yan anlam, genellikle insana ait organ adlarının başka varlıklara verilmesiyle oluşur.
Kapının kolunu artık değiştirelim.
sandalyenin
ayağı
Etkinlik
adamın
ayağı
2
Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcük gerçek anlamlı ise cümlenin başına G , mecaz anlamlı ise M , yan anlamsa Y yazınız.
Söz Varlığını Geliştirme
Bu hatasına rağmen pişkinliğine şaşırdım.
Ak kanatlı bir kuş kondu pencereye.
Hastasın, ağır yükleri kaldırma.
Bu bölgede karanlık işler dönüyor sanırım.
Karlar eriyince ırmaklar coşar.
Onun sözleri bana çok dokunuyor nedense.
Havuz başında oturduk bir süre.
Çuvalın ağzını sıkı bağlamalısın.
Boğazına kadar çamura batmıştı.
10
Kolay Öğrenme Kılavuzu
2. Bölüm
1. Ünite
Terim Anlam, Yansıma, Sesteşlik
Terim Anlam
Bilim, sanat, edebiyat gibi bir meslek dalı ya da herhangi bir konuda özel ve belirli bir anlamı olan sözcüklere
Notlarım
denir.
Oyuncuların kostümü hoşuma gitti.
Yansıma
Tabiattaki seslerin taklit edilmesiyle oluşan sözcüklere
denir.
Bahçedeki yavru kedi acı acı miyavlıyor.
Sesteşlik (Eş Seslilik)
Yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcüklere
denir.
Arı çiçek çiçek dolaşarak bal yapar.
Etkinlik
3
Üzerinde sesteşi olan sözcüklerin yazılı olduğu civcivler aşağıdaki
tavuğa aittir. Buna göre, hangi civcivlerin aşağıdaki tavuğa ait
olduğunu belirleyiniz.
5. Sınıf Türkçe
Karikatür
Kolay Öğrenme Kılavuzu
Yansıma
11
3. Bölüm
1. Ünite
Eş-Zıt Anlam, İkileme, Genel-Özel Anlamlı
Sözcükler, Genel-Özel Durum bildiren İfadeler
Eş Anlam (Anlamdaşlık) - Zıt Anlam (Karşıt Anlam)
Yazılışları farklı olduğu hâlde ayn kavramı karşılayan sözcüklere
Notlarım
; birbirine karşıt varlık ve anlamları karşılayan sözcüklere
denir.
Yaşlı (ihtiyor) adam geldi.
Genç (ihtiyar) adam geldi.
Eş anlam:
Zıt anlam:
İkileme
Çocuklar bahçede güzel güzel oynuyor.
Genel-Özel Anlamlı Sözcükler
Canlı-hayvan-balık-sazan
Genel durum bildiren ifadeler
Etkinlik
Özel durum bildiren ifadeler
4
Aşağıdaki sözcüklerin karşılarına eş ve karşıt anlamlılarını
yazınız.
Kelime
Büyük
Darılmak
Sağlam
Üzüntü
Islak
12
Kolay Öğrenme Kılavuzu
Eş Anlam
Zıt Anlam
4. Bölüm
1. Ünite
Sözcük İlişkileri
Sözcük İlişkileri
Sözcükler arasında anlam, ses, işlev, kullanılış amacı gibi değişik yönlerden ilişkiler kurulabilir.
Notlarım
 Bazı sözcükler arasında belirli bir anlam ilişkisi vardır.
Hammadde-ürün:
Yazan-yazılan:
Parça-bütün:
Ortam-canlı:
süt - inek
Canlı-ürün:
 Kimi sözcükler karşıladıkları kavramın niteliği, durumu, özelliği,
kullanılış amacı bakımından anlamca aynı grup içinde yer alır.
Sözcük Dizisi
Farklı Sözcük
Zeytin-peynir-yumurta-çatal
çatal
Ağaç-gövde-dal-balta-yaprak
Koltuk-yatak-kanape-sandalye
Ateş-odun-kömür-doğalgaz
Kaşık-çatal-masa-kepçe
Fıkra
Etkinlik
5
Aşağıda verilen iki ayrı sözcük ilişkisini belirleyerek belirtlilen yerlere yazınız.
yüzük
Farklı
Olan
Sözcük
küpe
kolye
şapka
Anlam
İlişkisi
ağaç
5. Sınıf Türkçe
kâğıt
Müfettiş
Bir köy ilkokuluna
müfettiş
gelecektir.
Bunu duyan öğretmen panikler
çünkü çocuklar ikinci sınıfta olmalarına rağmen zar
zor okuyabilmektedir. Öğretmen,
hemen bir plan yapar. “Bakın çocuklar! Müfettiş büyük olasılıkla
tahtaya bir şeyler yazıp onu okumanızı isteyecek. Bu sırada siz bana bakın. Müfettiş bize sırtını dönüp tahtaya yazı yazarken ben
size onun ne olduğunu hareketlerle anlatacağım.” Müfettiş gelir.
Tahtaya “kaplumbağa” kelimesini yazmaya başlar. Öğretmen, bu
arada “kaplumbağa”yı öğrencilere
hareketlerle anlatır. Sınıfa dönen
müfettiş, öğrencilerden birini kaldırıp “Oku bakalım!” deyince öğrenci “Tosbağa!” der.
Kolay Öğrenme Kılavuzu
13
5. Bölüm
1. Ünite
Deyimler
Deyimler
Birden çok sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşıp yeni bir anlamda
kalıplaşmasıyla oluşan söz öbeklerine
denir.
Notlarım
Dilinden düşürmemek, kol kanat germek,
el üstünde tutmak, ayak diretmek...
 Deyimler en az iki sözcükten oluşur.
 Deyimler mecaz anlamlı sözlerdir. Deyimi oluşturan sözcükler çoğu zaman kendi anlamlarından uzaklaşmıştır.
 Deyimler, kalıplaşmış sözler olduğu için deyimlerdeki sözcükler
değiştirilemez.
Etkinlik
6
Aşağıdaki tabloda verilen deyimlerin anlamlarını karşılarına yazınız.
Karikatür
Deyim
Deyim
Ağırdan almak
Gözünü dört açmak
Kulak kabartmak
Burnundan solumak
İçi kan ağlamak
İple çekmek
Diş göstermek
Ateşle oynamak
Aklı yatmak
14
Kolay Öğrenme Kılavuzu
Anlamı
1. Ünite
5. Bölüm : Deyimler
Etkinlik
7
Notlarım
Her anahtar, üzerindeki sözcükle deyim oluşturan arabayı çalıştırmaktadır. Buna göre, anahtarlarla uygun arabaları eşleştiriniz.
1
Etkinlik
2
3
4
5
6
8
Aşağıdaki görselleri ifade eden deyimleri altlarına yazınız.
Etkinlik
Fıkra
9
Aşağıdaki deyimlerden duygulanma sonucu söylenenleri işaretleyiniz.
Küplere binmek
Göz yummak
Kulak asmamak
Yüreği ağzına gelmek
Dili durmamak
Alnından öpmek
Gönül koymak
Gözleri yaşarmak
5. Sınıf Türkçe
İpe Un Sermek
Nasrettin Hoca’nın komşusuna ip lazım
olmuş.
Hoca’ya gitmiş, kapıyı çalmış. Hoca, kapıyı
açmış. Komşu “Hocam, bana ip lazım oldu. Senin ipi bana ödünç verir misin?” demiş. Hoca “Verirdim
komşu ama bizim hanım ipe un serdi!” demiş. Komşu “Aman Hoca’m!
Hiç ipe un serilir mi?” deyince Hoca kızmış: “Vermek istemediğimde
serilir!” demiş.
Kolay Öğrenme Kılavuzu
15
1. Ünite
Ünite Değerlendirme Çalışmaları
Etkinlik 1
Notlarım
Aşağıdaki görsellerle birlikte verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını bulmacadan bulunuz.
Yüksek
Uyumak
Düşmek
Çıkmak
Kolay Öğrenme Kılavuzu
Soğuk
Sevinmek
Zayıf
Ağır
Hızlı
A
L
Ç
A
G
K
Ü
S
N
S
D
S
Ü
H
Z
K
S
Ü
S
İ
S
Ü
Z
A
J
A
S
S
Ğ
S
L
S
F
K
L
A
I
Ü
İ
L
N
I
L
İ
E
K
L
M
Y
K
S
C
M
F
Z
M
I
S
A
S
F
A
E
S
K
A
N
S
V
S
Ç
K
Y
K
K
U
E
K
A
M
N
E
K
İ
A
S
Ş
M
Ş
K
M
S
A
S
N
S
İ
N
C
E
Söz Varlığını Geliştirme
16
Gece
İtmek
Hasta
1. Ünite
SÖZCÜK TE ANLAMI
Etkinlik
2
Notlarım
Aşağıda verilen sözcüklerden terim anlamlı olanları “” ile
işaretleyiniz.
Nota
Smaç
Kamyon
Ay tutulması
Protein
Açı
Dilek
Kitaplık
Sağlık
Üçgen
Mars
Ameliyat
Baca
Gökyüzü
Ev
Etkinlik
3
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerdeki anlam özelliğini altındaki
boşluğa yazınız.
Oyunun ikinci perdesi bana daha başarılı gibi geldi.
Çantanın gözünde telefon olacaktı.
Oğlunun kaza geçirdiğini duyan anne bayıldı
bayıldı.
Etkinlik
4
Ali, sesteşi olan sözcüklerin yazılı olduğu elmaları “sesteşlik” sepetine koyacaktır. Bu elmaların numarasını sepete yazınız.
Söz Varlığını Geliştirme
5. Sınıf Türkçe
Kolay Öğrenme Kılavuzu
17
Yazılıya Hazırlık Soruları
SÖZCÜKTE ANLAM
1.
2.
3.
4.
18
Kolay Öğrenme Kılavuzu
SÖZCÜKTE ANLAM
1. Ünite
Notlarım
Ödev
5. Sınıf Türkçe
Kolay Öğrenme Kılavuzu
19
1. Ünite
Notlarım
20
Kolay Öğrenme Kılavuzu
SÖZCÜKTE ANLAM
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
19 199 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content