close

Enter

Log in using OpenID

Kaynak Bağlantıları - Mehmet Adem Yıldız

embedDownload
MAKİNE ELEMANLARI
DERS SLAYTLARI
K A Y N A K B A Ğ L A N TILAR I
Prof. Dr. İrfan KAYMAZ
Prof. Dr. Akgün ALSARAN
Arş. Gör. İlyas HACISALİHOĞLU
Kaynak; iki veya daha fazla parçanın ıs ve/veya basınç yardımıyla ilave malzeme
kullanarak veya kullanmadan çözülemeyecek bir şekilde malzeme bağlı olarak
birleştirilmesi
Avantajları
 Perçinlerle karşılaştırıldığında daha hafif bir konstrüksiyondur.
 Daha az zaman aldığından üretim maliyeti düşüktür
 Çentik etkisi yoktur
 Dökümdeki gibi model hazırlama ihtiyacı yoktur
Dezavantajları
 İç yapıda değişiklik olur ve malzeme gevrekleşir
 Mukavemeti azaltıcı etkiler ortaya çıkar
 Oluşan iç gerilmeler tavlama ile gidermek mümkün olmasına rağmen ilave
masraf gerektirir
 Kaynak kalitesi kontrolü pahalıdır
Kaynak bağlantıları
En fazla kullanılan kaynak
metodu:
Elektrik Ark kaynağı
Kaynak Metotları
 Ön tavlama gerektiren
malzemelerde gerekli ısıl işlem
yapılır
 Enine çarpılmayı önlemek için
puntalama yapılır
 Alın kaynağı için uygun kaynak
ağzı açılır
 Kir, toz vb. yabancı maddelerden
kaynak ortamı temizlenir.
Kaynak Dikiş Şekilleri
Alın kaynağında kaynak ağızları
Kaynak dikişleri ve sembolleri
Alın kaynak dikişinde kaynak kalınlığı
Köşe ve T kaynak dikişleri ve kalınlıkları
Kaynak dikişinin boyutlandırılması ve mukavemet hesabı
Bindirme Bağlantılarda kaynak dikiş kalınlığı
Faydalı Kaynak Dikiş Boyu
Kaynak dikişinin boyutlandırılması ve mukavemet hesabı
Kaynak dikişindeki mukavemet azaltıcı faktörlerden dolayı kaynak dikişi emniyet
gerilmesi zayıflık faktörü dikkate alınarak belirlenir.
v1: kaynak dikiş faktörü
v2: kaynak kalite faktörü
v3: darbe faktörü
Kaynak dikişi için emniyet gerilmesi:
Kaynak dikiş faktörü (v1):
Kaynak kalite faktörü (v2):
Kaynakta emniyet gerilmeleri
Alın Kaynağı
Çekme Normal Gerilmesi:
F
 kç 
  kem
alk
Eğilme Normal Gerilmesi:
 ke 
Me
  kem
2
alk / 6
Kaynak mukavemet hesabı
Çekme + Eğilme Normal Gerilmesi:
Kesme + Eğilme Normal Gerilmesi:
Kaynak mukavemet hesabı
Ders Notlari
Kayma gerilmesi:
Burulmanın etki etmesi durumunda:
Kaynak mukavemet hesabı: Köşe ve T Kaynağı
Eğilme normal gerilmesi:
Kayma gerilmesi:
Eşdeğer gerilme
Kaynak mukavemet hesabı: Boğaz dikişi
Çekme Durumu
Eğilme Durumu
Kaynak mukavemet hesabı: Bindirme alın-köşe kaynağı
Çekme Durumu
Eğilme Durumu
Kaynak mukavemet hesabı: Bindirme yan-köşe kaynağı
Kaynak dikişi kesit alanı:
Kaynak dikişi polar atalet
momenti
Kaynak dikişi burulma
mukavemet momenti
Kaynak mukavemet hesabı: Dairesel kesitli kapalı kaynak dikişi
Şekilde bir kayış kasnağını taşıyan ve kaynakla bağlanmış bir askı yatağı
verilmektedir. U profilleri düşey kolon yüzeyine II.kalitede boğaz kaynağı ile
bağlanmıştır. Kayış kol kuvvetlerinin F bileşkesi pernonun ortasına etki etmekte
olup düşeyle 300 lik bir açı yapmaktadır. F=400 daN olduğuna göre kaynak
bağlantısının emniyet kontrolünü yapınız. Kaynak dikiş kalınlığı 8 mm olup
kaynağın emniyetli gerilmesi 8daN/mm2 dir.
Örnek
Örnek
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
29
File Size
2 387 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content