close

Enter

Log in using OpenID

Başkan Karamehmetoğlu - Rize Ticaret ve Sanayi Odası

embedDownload
2
3
İçindekiler
6
8
10
12
14
16
23
RTSO’da
Kredi Kayıt
Birimi KKB
Kuruldu
38
Lojistik
Merkez
ve
Havalimanı
24
RTSO’dan
Başsavcı
Yağız’a
Hoşgeldin
39
Bakan
Oda’yı
ziyaret
etti
25
OSBÜK
Heyeti
RİZE
OSB’de
40
26
Milli Eğitim
Müdürü
Odamızı
Ziyaret Etti
42
Rize
ve
Ovit Tüneli
Rize Çok
Önemli Bir
Sınavdan Geçti
Hisarcıklıoğlu
Yeniden
Başkan
Vali Çakır
Odamızı
Ziyaret
Etti
28
30
RTSO’dan
Vali Çakır’a
İade-i ziyaret
Rtso Yönetimi
RTEÜ Yeni
Rektörünü
ziyaret etti
RTSO
Çocuk
Koordinasyon
Merkezi’nde
Türk Çayı
Rusya
Fuarında
Rize’de
Demiryolu
ve Bölgesel
Kalkınma
Karadenizde
Arap Turist
Bereketi
46
48
Özel
TOBB ETÜ
Hastanesi
Hastanemizde Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Bölümlerinde SGK
anlaşması geçerli olup, diğer bölümlerimizde özel sağlık sigortanızı
kullanabilir veya bireysel ödeme yapabilirsiniz.
Osman
CAN’ın
Arşivinden
Özel TOBB ETÜ Hastanesi Kardiyoloji Kliniği; 2010 yılında TOBB ETÜ bünyesine dahil
olan hastanemizin ilk hizmete açılan kliniklerinden biridir. Kliniğimiz 2 Profesör,
1 Doçent, 2 Uzman Hekim ve 1 Pratisyen Hekim’den oluşan deneyimli ve yetkin
tıbbi kadrosuyla hizmete devam etmektedir.
Bölümümüz, 16 yataklı kardiyoloji servisi, 4 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi,
ayaktan hastalara bakan 6 adet kardiyoloji polikliniği, koroner anjiyografi ve
elektrofizyoloji cihazı olan anjiyografi laboratuvarı, toplam 2 ekokardiyografi
cihazlı ekokardiyografi laboratuvarı, efor testi, 14 adet Tansiyon Holter ve
14 adet EKG Holter cihazı ile ayaktan ve yatan hastalara hizmet vermektedir.
Kliniğimizde Verilen Sağlık Hizmetleri
17
Oda
ve Bosra
Başkanları
Bir Arada
31
18
Başkan
Bakırcı
Odamızı
Ziyaret Etti
19
Rize
OSB’ye
Talepler
Arttı
50
Bölümümüzde kalp damar hastalıkları girişimlerinin yanında, mitral kapak balon valvüloplasti,
karotis ve periferik arter stentlemesi, renal arter
stentlemesi, elektrofizyolojik çalışma ile aritmilerin teşhis ve tedavisi, kalp deliklerinin ameliyatsız yöntemle kapatılması, kalıcı kalp pili takılması
ve kalp içi elektroşok cihazı (ICD) takılması gibi
özellikli işlemlerin hepsi modern tıbbın gerektirdiği
yöntem ve gereçlerle yapılabilmektedir.
Kalp ve damar hastalıkları ve bu hastalık grubunun en ileri noktası olan kalp krizi, bütün dünyada gün geçtikçe görülme sıklığı artan ve aynı zamanda dünyadaki ölüm nedenlerinin de ilk sırasını
oluşturan en tehlikeli düşmanımızdır. Son yıllarda
ameliyatsız yöntemlerle kalp damar hastalıklarının tedavi edilebilmesi, ciddi ek problemlerden
dolayı ameliyat şansı olmayan hastalara umut ışığı
olmaktadır. Bölümümüzde akut olarak kalp krizi
geçiren hastalara haftanın 7 günü 24 saat boyunca acil olarak koroner anjiyografi yapılabilmekte
ve kriz damarının balon ve stentle açılması işlemi (Primer PCI) uygulanabilmektedir. Bu yaklaşım,
kalp krizi geçirmekte olan hastalara modern tıbbın
önerdiği tedavi yöntemidir.
Karotid Arter Hastalığı beyni besleyen karotis damarının daralması ya da tıkanmasıdır. Karotid arter
hastalığı felç ya da beyin fonksiyonlarının kaybı ile
karakterize bir durum olan inmenin en önemli nedenidir. Bu hastalığın teşhis ve tedavisinde karotid
anjiyografi ve balon-stentleme işlemi uygulanmaktadır. Bu işlemde lokal anestezi altında kasık atar
damarından girilerek karotid artere kadar kateter
ilerletilir ve dar olan bölüme balon şişirilerek damar genişletilir. Daha sonra stent yerleştirilir.
E-İMZA
Elektronik
İmza
Nedir?
Ritim bozuklukları hastaların kimi zaman yaşam kalitesini, kimi zamanda hayatını tehdit eden
önemli sağlık problemlerinden biridir. Bu hastalıkların tespiti ve tedavisi özel cihazlar gerektirmektedir. Kliniğimizde bulunan elektrofizyoloji laboratuvarında bu hastalıkların tedavisine yönelik gerekli
girişimler yapılabilmektedir.
Kalp hastalıkları halen dünyada en çok ölüme sebep olan, en yaygın görülen hastalıklardır. Gelişmiş
ülkelerde alınan önlemlerle görülme sıklığı azalmaya başlamış, ölüm oranlarında düşüşler olmuştur. Biz de ise halen giderek artmaktadır. Düzenli
check-up, kontrol yapılmalıdır. Kadınlarda özellikle
menapoz sonrası, erkeklerde ise 40 yaş sonrası düzenli kontroller yapılmalıdır. Ailesinde 55 yaş altın-
32
RTSO ve
RTEÜ‘den
İşbirliği
Protokolü
52
İpek Yolu
Forumu
Azerbaycan’da
Yapıldı
34
Defterdarlık
RTSO’ya
Plaket
Verdi
54
2013
Ocak-Ağustos
Döviz ve
Altın Fiyatları
20
Çaykur Genel
Müdürü
Odamızı
Ziyaret Etti
36
Üyelerimize
Türkiye
Finans’tan
Destek
56
RTSO
Yeni Kayıtlar
ve Ayrılan
Üyeler
22
Odamızdan
Emniyet
Müdürlüğü‘ne
Ziyaret
37
58
İhtiyaç
Maddeleri
Perakende
Fiyatları
Rize OSB
Heyeti
GEPOSB’de
Liderlik İçin
Altın
Kurallar
Hüseyin KUTLU
Önsöz
Yıl: 21 Sayı: 141 Aralık-2013
Rize Ticaret ve Sanayi Odası Adına
Sahibi
Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU
(Yönetim Kurulu Başkanı)
Genel Yayın Sorumlusu ve
Yazı İşleri Müdürü
Hüseyin KUTLU
(Yönetim Kurulu Başkan Yrd.)
Yayın Koordinatörü
Osman CAN
E-posta: [email protected]
Adres
Rize Ticaret ve Sanayi Odası
Atatürk Cad. No:359 RİZE
Tel: 0464 217 55 66(PBX)
Faks: 0464 212 22 00
E-posta: [email protected]
[email protected]
www.rizetso.org.tr
Tasarım
Rize Ticaret ve Sanayi Odası
Basın Yayın Halkla İlişkiler
Baskı:
Neyir Basımevi
Mart ayında yapılacak olan yerel yönetim seçim tarihinin
yaklaşmasıyla ilimizin gündeminin büyük ölçüde belediye
başkanlığı seçimlerine odaklanması çok doğal olacaktır.
Yerel seçimlerin odamız ve Rize iş dünyası olarak bizleri
ilgilendiren en önemli tarafı, seçimler vesilesiyle şehrin
ticaretiyle ilgili sorunların sıkça tartışılması ve odamızın ve
üyelerimizin yerel yönetici adaylarından talep ve beklentilerini
ortaya koyması adına önemli bir fırsat oluşturmasıdır. Odamız
ve üyelerimiz adına bir kaç öncelikli beklentimizi hazır zamanı
gelmişken bu fırsattan istifade hatırlatmak isterim.
İlimizin uzun vadeli gelişim projeleri ve yol haritası üzerinde
geniş bir uzlaşmanın, birlik ve beraberliğin sağlanması yerel
yönetimlerden en önemli beklentimizdir.
Bunun yanında;
Şehir merkezinde rahat ve güvenli bir trafik sisteminin
olmaması Rize’mizin en ciddi sorunlarından biridir. Sahil
bandındaki hızlı gelişim ve artan trafik yükü,alternatif olarak
şehrin güney (dağ) tarafına doğru gelişmesi gerekliliğini
göstermektedir. Bu doğrultuda güney çevre yolu çalışmaları
hızlandırılmalı, Çiftekavak- Pehlivantaşı yolu bir an önce
ulaşıma açılmalıdır.
Yapılması düşünülen alış veriş merkezinin yeri asla şehir
merkezi olmamalıdır. Şehir merkezinde eski binalardan
oluşan, oto parkı olmayan, şehir trafiğinin tıkandığı bazı
sokak ve mahalleler kentsel dönüşüm projeleri ile modernize
edilmelidir. Sahil yolu üzerinde trafik yoğunluğunu daha da
arttıran, estetik mimariden yoksun resmi bina işgaline artık
son verilmelidir.
Yeni ticari alan açılması bir plan dahilinde ve belirli
kriterlere göre yapılmalıdır. İşyeri açma ruhsatları verilirken
ilin, mahallenin, o sektörün durumu ve ihtiyacı, bir işyerinin
taşınması gerektiği nitelikler önemle dikkate alınmalıdır.
Rize için her ne güzel bir proje yapılacaksa destek vermek
gibi bir görevimiz vardır. Bütün kurumların paydası halkımıza
ve şehrimize faydalı olmaktır. Bu payda altında güzel
işler yapmak için her kurumla her zaman işbirliğine hazır
olduğumuzu hatırlatır sevgi ve saygılar sunarım.
5
Rize Ovit Tüneli İle
Hak Ettiği Konuma
Gelecek
Ömer Faruk OFLUOĞLU
Meclis Başkanı
“Ovit tüneli birkaç yıl
sonra tamamlandığında
Rize hak ettiği konuma
gelmiş olacaktır. Bu proje
Karadeniz ile Doğu ve
Güneydoğu arasında
kesintisiz bir güzergah
oluşmasını sağlayacağı
gibi Rize Limanı’nın
ticari niteliğini de
artıracaktır.”
6
İlimizin bölge ihracatında ikinci sırada yer almasını
sağlayan Rizeli iş adamlarımızın artık yeni hedefleri var.
İhracat rakamlarını yükselterek ilk sıraya ulaşmak. Bu hedef
için iki önemli ayrıntı artık hayal olmaktan çıkmış durumda.
Rize’deki ihracatta alım-satım usulü ağır basmaktadır. Bir
bakıma lojistik hizmeti sunuluyor denilebilir. İhracatımızı
bir üst seviyeye ulaştırmanın yolu ise üretimdir. Alt yapı
çalışmalarına başlanmış olan Organize Sanayi Bölgesi
ve yapımına hızla devam edilmekte olan Ovit Tüneli
Rize’yi ihracatta ülkemizin sayılı illeri arasına taşıyacaktır.
Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında İlimizin
ekonomik değerleri yükselecek ve yeni istihdam alanları
ortaya çıkmış olacaktır. Bu istihdam alanları için kalifiye
ara eleman yetiştirebilmek adına Rize Ticaret ve Sanayi
Odası, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile geçtiğimiz
günlerde Üniversite-Sanayi İşbirliği Protokolü imzaladı.
Bu protokol ile Organize Sanayi Bölgesi için kalifiye ara
eleman yetiştirilmesinde önemli bir adım atılmış oldu.
Organize Sanayi Bölgesi’nin İlk etapta 37 parselinin
tahsis işlemlerinin Mart-Nisan aylarında gerçekleşmesi
planlanmaktadır. Altyapı çalışmaları devam eden
OSB için, bugüne kadar yaklaşık 18 milyon TL yatırım
yapılmıştır. Bunun içerisinde en büyük pay kamuşaltırma
çalışmalarındadır.
Organize Sanayi Bölgesi’nin Ovit Tüneli’nin güzergahı
üzerinde bulunması, işlevselliğini üst düzeye çıkarmaktadır.
Ovit tüneli birkaç yıl sonra tamamlandığında Rize hak
ettiği konuma gelmiş olacaktır. Bu proje Karadeniz ile
Doğu ve Güneydoğu arasında kesintisiz bir güzergah
oluşmasını sağlayacağı gibi Rize Limanı’nın ticari niteliğini
de artıracaktır. Ayrıca GAP ürünlerini de Rize ile ulusal ve
uluslararası pazarlara ulaştıracağını da söyleyebiliriz.
12.6 km uzunluğunda olması planlanan, yapımı
tamamlandığında ülkemizin en uzun, dünyanın da 4’üncü
tüneli olma ünvanını da kazanacak olan bu tünelin
yapımında başta Başbakanımızın, milletvekillerimizin
ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın katkısı kaçınılmaz. Bu
bağlamda Rize’li hemşehrilerimiz ve iş adamlarımız,
güneydoğu ve doğu illerimizdeki odalar ve iş adamları
da projenin hayata geçirilmesinde büyük pay sahibidir.
Ovit Tüneli; Rize’nin, iç ve dış ticarette, aynı zamanda
turizmde, Karayolu ile birleştireceği Deniz, Hava ve
Tren Yolu üçlüsünün buluşturulduğu bir merkez haline
dönüştürülmesini sağlayacaktır. Rize için yapılmakta olan
ve yapılması planlanan diğer projelerin destek aldığı
proje Ovit Projesidir. Ülkemizin kuzey doğusunda, Doğu
Karadeniz Bölgesi’ndeki Rize’nin çıkmaz sokak olmaktan
kurtulmasının anahtarı yine Ovit Projesidir.
Birbirini destekleyen bu projelerin kısa zamanda
tamamlanması ile özellikle Rusya, Gürcistan, Azerbaycan
ve diğer Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinin ihtiyacı
olan; ambalaj, inşaat, makine, gıda, orman ürünleri vb.
sektörlerinde imalat yapabilecek ve düşük maliyetlerle
ulaşımını sağlayabilecek duruma gelmiş olacağız. Uzun
zamandır gündemde olan bu projelerin gerçekleşmesi
Rize için bir milat olarak kabul edilebilir.
Rize için yapılması gündemde olan Havalimanı Projesi
de gün geçtikçe hayal olmaktan çıkıyor diyebiliriz. Bunun
yanı sıra İyidere’de yapılması düşünülen lojistik merkez
projesi de gerçekleşmeye yakın olan projelerdir. Bütün
bunların yanında Samsun’dan Sarp’a kadar uzanacak
bir demiryolu projesi ileriki günlerde değerlendirmeye
alınabilecek bir projedir.
“Son dönemlerde
büyük projelerle ortaya
çıkan bu hızlı değişim
ve gelişimin yanı sıra
şehirleşme açısından
yapılan çalışmalar da
şehrimizi bu değişim ve
gelişime hazırlamaktadır.
Güney Çevre Yolu Projesi
ve kentsel dönüşüm
çalışmaları Yeni Rize’nin
altyapısını kurmakta ve
büyüyen şehrimizi buna
hazırlamaktadır.“
Son dönemlerde büyük projelerle ortaya çıkan bu
hızlı değişim ve gelişimin yanı sıra şehirleşme açısından
yapılan çalışmalar da şehrimizi bu değişim ve gelişime
hazırlamaktadır. Güney Çevre Yolu Projesi ve kentsel
dönüşüm çalışmaları Yeni Rize’nin altyapısını kurmakta ve
büyüyen şehrimizi buna hazırlamaktadır. Doğru projeler
Rize’nin ufkunu açacak, vizyon çıtasını yükseltecektir.
Bu projelere halkımızın da destek olmasını temenni
ediyorum.
7
Lojistik Merkez ve
Havaalanı Projeleri
Bölgemizin
Çehresini
Değiştirecek
Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
“İyidere’de kurulacak olan
Doğu Karadeniz Lojistik
Merkezi için Çevre Şehircilik
Bakanlığınca karara
varılmıştır. Bu alanda hem
bakanlıkça hem de kurulan
lojistik komisyonunca avan
proje çalışmaları başlatılmıştır.
Biz inanıyoruz ki Ovit
Tüneli ile Sevgi Yolu’nun
tamamlanmasıyla ve
gelecekte “Demiryolu’nun” da
bu plana eklenmesi ile birlikte,
İyidere’de yapılacak Lojistik
Merkez, dünyanın önemli
lojistik merkezlerinden biri
olacaktır.”
8
Bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2013 yılı içerisinde Rize
için birçok girişimde bulunuldu ve çeşitli projelere imza
atıldı. Ayrıca bu yıl odamız için de seçim yılıydı, odamız
bünyesinde değişiklikler oldu ve ben yönetim kurulu
başkanı seçildim. Seçimin ve yeni meclisin odamıza
hayırlı olmasını dilerim. Yeni yönetimimizin de inisiyatif
kullanacağını ve Rize için tüm alanlarda yapılan atılımlar
içinde yer alacağını rahatlıkla ifade edebilirim.
Birçoğunun hayal olarak nitelediği Ovit Tüneli
temellerinin atılmasında Odamız büyük rol oynamıştır.
Ovit Tüneli’nin sadece bir Rize projesi değil, Türkiye
projesi olduğunu ortaya koyduk ve kamuoyunun
sahiplenmesi noktasında öncülük ettik. Projeyi “Rize Mardin Sevgi Yolu” olarak değerlendirdik. Rize - Mardin
güzergâhı üzerindeki 16 ilin oda başkanları ve yöneticileri
ile ortak toplantılar düzenleyerek, projenin bir an önce
hayata geçmesi için çok çaba sarf ettik. Yıl içerisinde
Ovit Tüneline gidip incelemelerde bulunarak bu projenin
takipçisi olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Ovit Tüneli
ile ilgili gelişmeleri halen takip etmekte olup Mardin’e
kadar en elverişli şartlarda ulaşması için gereken neyse
onları da yapmaya hazırız.
Bunların yanı sıra Ovit Tüneli sonrası ile ilgili ilimiz
ve bölgemizin kalkınması ve gelişmesi adına yapmamız
gerekenleri gözden geçiriyor ve bu konuda çalışmalar
yapıyoruz. Bu kapsamda çeşitli projeler üzerinde
çalışmaya devam ediyoruz.
Bunlardan biri de Organize Sanayi Bölgesi’dir. 1997’de
planlanmaya başlanılan çeşitli, arsa istimlak problemleri
nedeniyle günümüze kadar çözümlenemeyen proje
odamızın da yoğun çalışmaları sonucunda 2013 itibarıyla
çözüme kavuşturulmuştur. Yaklaşık 540.000 m2 arazi
üzerine kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi altyapı
çalışmaları kapsamında, OSB içinde ve OSB’ye ulaşımda
kullanılacak 4500 m’lik yol açılma çalışması tamamlanmış
olup, diğer çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.
Rize Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde faaliyet
gösterecek işletmeler için doğacak kalifiye ara eleman
ihtiyacı konusunda da çalışmalar yapan Odamız, Rize
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile bir protokol
imzaladı. Üniversite - Sanayi İşbirliği Protokolü adı altında
imzalanan bu protokol ile Üniversite’nin daha elverişli
imkânlarla eğitim ve ar-ge çalışmaları yürütmesinin
sağlanması, kamu yararına hizmet sunma mis-yonunun
yerine getirilmesi, öğrenci ve fakültelere endüstriyel
tecrübe alanlarının açılması, uygulamada karşılaşılan
sorunlara anlamlı ve uygulanabilir çözümler bulabilme
kapasitesinin geliştirilmesi, mezunlarının niteliklerinin
daha elverişli koşullarla iş bulabilmelerini sağlayacak
şekilde katkıda bulunabilmesi ve Rize İli ve Doğu Karadeniz
bölgesinin iktisadi kalkınmasına yaptığı katkının artırılması
planlanmaktadır.
İlimizin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacağını
düşündüğümüz bir diğer proje ise Rize Havalimanı
projesidir. Çünkü Trabzon havalimanı yolcusunun %33’ü
Rize’den gitmektedir. Bu nedenle 2013 yılı içerisinde
odamız tarafından bir rapor hazırlandı. Bu rapora göre;
Rize Havalimanı’nın yıllık ortalama 850-900 bin yolcu ve
günlük ortalama 12-15 uçuş gerçekleştirme potansiyelinin
olduğu tespiti yer almaktaydı. Aynı raporda Rize - Trabzon
arası havalimanı yolcusu taşıyan şirketin Rize için günde
17 otobüs seferi düzenlediği ve özel araçlar ile birlikte
Trabzon Havalimanı’nı kullanan günlük Rize yolcusu
sayısının ortalama 2500 kişi olduğu belirlenmişti. Bunun
yanı sıra havalimanının yapılması durumunda ortaya
çıkacak turizm potansiyeli de göz ardı edilemez. Rize,
ulaşım kolaylığı sağlayan havalimanı sayesinde yerli
ve yabancı turistler için cazip bir turizm kenti haline
gelecektir. Bu değerlendirmeler ışığında Rize Ticaret ve
Sanayi Odası olarak üzerimize düşen görevleri yerine
getirmek adına görüşmeler gerçekleştirmekte ve plan,
projeler geliştirmekteyiz.
“İlimizin kalkınması
ve gelişmesine katkı
sağlayacağını düşündüğümüz
proje Rize Havalimanı
projesidir. Rize, ulaşım
kolaylığı sağlayan havalimanı
sayesinde yerli ve yabancı
turistler için cazip bir turizm
kenti haline gelecektir. Bu
değerlendirmeler ışığında Rize
Ticaret ve Sanayi Odası olarak
üzerimize düşen görevleri
yerine getirmek adına
görüşmeler gerçekleştirerek,
plan ve projeler geliştiyoruz.”
9
Gümrük ve Ticaret Bakannı Hayati Yazıcı Odamızı Ziyaret Etti.
“RTSO, Rize’nin kalkınmasında
katkısını sürdürecektir”
Rize Valisi Nurullah Çakır, Belediye Başkanı
Rize Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı sabah Halil Bakırcı, İl genel Meclis Başkanı Hakan
kahvaltısını oda bahçesinde meclis üyeleri ile Gültekin, RTEÜ Eski Rektörü Prf. Dr. Arif Yılmaz,
birlikte yaptı.
Önceki hafta yapılan oda seçimlerinde
RTSO Meclis Başkanlığına seçilen Ömer Faruk
Ofluoğlu’nu ve Yönetim Kurulu Başkanlığına
seçilen Şaban Aziz Karamehmetoğlu’nu tebrik
eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı, önceki
dönemlerde olduğu gibi bundan sonrada RTSO
meclisinin uyumlu bir şekilde birlik ve beraberlik
içinde, tüccarımızın, Rizemizin ve ülkemizin
kalkınması için çalışmalarını sürdüreceğine
inandığını söyledi.
10
Ak Parti İl Başkanı Hikmet Ayar, Hakan Gültekin
ile ziyareti gerçekleştiren Bakan Yazıcı’ya günün
anısına Meclis Başkanı Ofluoğlu ve Yönetim kurulu
başkanı Karamehmetoğlu tarafından Rize yapımı
vazo hediye edildi. Ticaret ve Sanayi Odası’nda
servisleri de dolaşan Gümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı, arşiv bölümünü beğenerek genel
sekreter Gafur Karali’yı tebrik etti.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı daha
sonra oda bahçesinde Rize Ticaret ve Sanayi Odası
meclis üyelerinin de katıldığı sıcak bir sohbet
ortamında sabah kahvaltısı yaptılar.
11
Rize Milletvekili Hasan KARAL:
“Rize, çok önemli bir sınav geçirdi”
Yeni seçilen yönetim kurulu ve meclis üyelerini tebrik eden Rize Milletvekili Hasan
Karal, Ticaret ve Sanayi Odası’nın onuruna yakışır bir seçim süreci geçirdiğini belirterek
“Seçim yarışı içinde seçimlerin doğal tabiyatı gereği bazı istenmeyen hadiseler olabilir,
Rize bunu çok önemli bir sınavla geçerek çok kaliteli bir meclis oluşmuştur” dedi.
Rize Milletvekili Hasan Karal yenilenen Ticaret
ve Sanayi Odası seçimlerinde Meclis Başkanlığın
a seçilen Ömer Faruk Ofluoğlu, Yönetim Kurulu
Başkanlığına seçilen Şaban Aziz Karamehmetoğlu ve Yönetim Kurulu ile Meclise seçilen üyeleri
tebrik etti. RTSO’nın kaliteli bir meclis oluşturduğunu belirten Milletvekili Karal Sabah Kahvaltısını
Ticaret Odası bahçesinde üyelerle birlikte yaptı.
Rize Ticaret Odası seçimlerinin Rize’nin onuruna yakışır şekilde geçmesinden gurur duyduklarını belirten Rize Milletvekili Hasan Karal RTSO’
ya yaptığı ziyaretle ilgili olarak yaptığı açıklamada
“Rize Ticaret ve Sanayi Odamızın seçimleri sonra12
sında oluşan yeni yönetim ve yeni meclisi tebrik
etmek amacıyla burdayım. Başta Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu‘na ve
Meclis Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu’na ve tüm
yeni seçilen Ticaret Odamızın meclis üyelerine
gönülden başarılar diliyorum. Bu Seçimler dolayısıyla Rize’miz çok önemli bir sınav verdi. Gerek
odamızdaki seçimler, gerek borsa seçimleri, gerekse diğer oda seçimleri sonuçlandı. Geçmiş yıllara şöyle bir baktığımızda bu seçimlerin Rize’nin
onuruna yakışır, medeni ölçüler içinde geçtiğini
gördük. Ben şahsım adına büyük bir memnuniyet duydum. Elbette yarış içerisinde seçimlerin
doğal tabiyati gereği bazı istenmeyen hadiseler
olabilir. Ama Rize bunu çok önemli bir sınavla geçirmiştir RTSO Rize de en önemli sivil toplum kuruluşudur. Rize’miz de faaliyet gösteren diğer sivil
toplum kuruluşları içerinde en aktif olanıdır onun
için ticaret odamızın seçimlerini böylesine büyük
bir olgunluk içerisin de geçirmiş olması diğer sivil
toplum örgütlerine de örnek teşkil etmiştir.”
duğu meclis heyetine , hemşerilerimizin de inanı-
Çok kaliteli bir meclis oluştuğuna vurgu yapan
Milletvekili Karal “Yeni oluşan meclisimiz inşallah
gerek ticari alanda gerekse sosyal ve ekonomik alanda çok daha Rize’mizi ileriye taşıyacağına, taşıyabilecek projeler üreteceğine yürekten inanıyorum.
Çok kaliteli bir meclis oluştu. Dört yıl burda görevi
sürdürecekler. Bu süreç içerisinde tabii en büyük
gayreti gösteren meclis üyesi arkadaşlarımıza inşallah geliştirecekleri projeler, ortaya koyacakları güzel
düşünceleri noktasında biz elimizden ne geliyorsa
destek olmaya çalışacağız.”
RTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Kara-
yorum ki arzuladıkları görüntü bu şekilde olmuştur ve tüccarımız bu kararını bu şeklide vermiştir
başarılar diliyorum. Allahtan kendilerine muvafakiyetler temenni ediyorum ve inşallah hayırlısıyla
beraber çok verimli çok başarılı bir meclis dönemi geçireceklerine yürekten inanıyorum.” dedi.
mehmetoğlu’da, Rize Milletvekili Hasan Kara’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ederek”
Sayın Milletvekilimizin odamızı ziyareti bizi onurlandırmıştır. Önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde
de RTSO nun çalışmalarında yanımızda olacaklarını
açıklaması bizim çalışma arzumuza hız katacaktır.
Rize için, bölgemiz için Oda olarak elimizden geleni
yapma gayreti içinde olarak üyelerimizin beklentilerinde cevap vermeye çalışacağız” dedi.
Rize tüccarının arzulanan görüntüyü gerçekRTSO Meclis Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu ve
leştirdiğini sözlerine ekleyen Karal “ Ben tekrar
iş başına gelen Yönetim Kurulu Başkanımız Şaban Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz KaramehmeBey’e ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza meclis toğlu Rize Milletvekili Hasan Karal’a ziyaretleri
Başkanımız Ömer Bey’e ve onun oluşturmuş ol- anısına Rize yapımı vazo hediye ettiler.
13
TOBB 69. Genel Kurulu yapıldı
Hisarcıklıoğlu Yeniden
Başkanlığa Seçildi
“Genel Kurulun kapanışında delegelere teşekkür eden M.Rıfat Hisarcıklıoğlu, uzun bir
seçim maratonunun içinden geçtiklerini belirterek “Ben sizin başkanınız olmaktan ve
hep birlikte omuz omuza çalışmaktan büyük bir onur ve gurur duydum. Sizlerin bu denli
takdirini, bu büyük sevgisini kazanabildiysem ne mutlu bana. Bu herkese nasip olmaz.
Benim en büyük şansım böyle büyük bir aileye sahip olmak. Sizlerden aldığım destek ve
cesaretle buradayım.”
TOBB’un 69’uncu Genel Kurulu’nda M. Rifat
Hisarcıklıoğlu TOBB Başkanlığına yeniden seçildi.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ndeki 69.
Genel Kurul’da, Hisarcıklıoğlu, toplam 1734 delegenin imzasıyla aday gösterildi. Tek aday olarak seçimlere giren Hisarcıklıoğlu, geçerli oyların tamamını alarak 4 yıl süreyle TOBB Başkanı oldu.
Rize Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Genel kuruluna Meclis Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu,
meclis üyeleri, Yaşar İnce, Muammer Çelik, Ahmet
Arif Mete, Hakan Murteza Agun ve Muhammet
14
Emin Peruzoğlu’dan oluşan genel kurul delegele- ca ulaşmaya gayret ettik.”
riyle katıldı.
Hisarcıklıoğlu, birliğe bağlı 365 oda ve borsa
Hisarcıklıoğlu, genel kurulda yaptığı teşekkür başkanının hepsinin yönetim kurulunda yer alabikonuşmasında, uzun süredir devam eden bir seçim lecek düzeyde olduklarına işaret ederek, esas olamaratonunun içinden geçtiklerini belirterek, “Al- nın birlik ve beraberlik içinde hareket etmek oldulah’ın izniyle bugün camiamızın seçim döneminin ğunu sözlerine ekledi.
son aşamasını tamamlıyoruz. Ben sizin başkanınız
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 69. Genel
olmaktan ve hep birlikte omuz omuza çalışmaktan Kurulu’nda Birlik Başkanlığına seçilen M. Rifat Hibüyük bir onur ve gurur duydum” dedi.
sarcıklıoğlu başkanlığında, bir araya gelen yeni yö365 oda ve borsa ile bin 734 delegenin ortak tale- netim kurulu, dönemin ilk yönetim kurulu toplantıbiyle TOBB başkanlığına yeniden aday gösterildiğini sı’nda görev bölümünü yaptı.
ifade eden Hisarcıklıoğlu, bir işi yaparken delegeleTOBB yeni yönetiminde belirlenen görev dağılırin gücünü hep hissettiğini söyledi. Bu nedenle ses- mı şöyle gerçekleşti:
lerinin gür çıktığını ve bir başarı hikayesi yazdıklarını
Halim Mete (İMEAK DTO) Başkan Yrd.
kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Sizlerin desteği, benim en
Ender Yorgancılar (Ege Böl.SO) BaşkanYrd.
mutlu dayanağım oldu. Sizlerin bu denli takdirini, bu
İbrahim Çağlar (İstanbul TO) Başkan Yrd.
büyük sevgisini kazanabildiysem ne mutlu bana. Bu
Ç.Osman Budak (AntalyaTSO) Başkan Yrd.
herkese nasip olmaz. Benim en büyük şansım böyle
büyük bir aileye sahip olmak. Sizlerden aldığım desÇamur Ali Kopuz (İstanbul TB) Başkan Yard.
tek ve cesaretle buradayım” diye konuştu.
Faik Yavuz (Ankara TB) Sayman Üye
Yönetim Kurulu başta olmak üzere, birlik organHarun Karacan (Eskişehir TO) Üye
larında görev almak için çok sayıda başvuru yapıldıNecdet Özer (Denizli TO) Üye
ğını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti
üMemiş Kütükçu (Konya SO) Üye
“Ben eminim ki bütün arkadaşlarım bu kurulİbrahim Burkay (Bursa TSO) Üye
larda görev alacak ehliyete sahiptir. Her biri bu göSalih Zeki Murzioğlu (Samsun TSO) Üye
revleri en iyi şekilde yürütür ama ne yazık ki görev
Cengiz Günay (Tekirdağ TSO) Üye
sayısı belli. Bu nedenle organlarımızda yer alacak
Şahin Bilgiç(Adana TB) Üye
arkadaşlarımızla ilgili teamül yoklamaları yaptık, isEbubekir Bal (Diyarbakır TB) Üye
tişare anlayışını burada da uyguladık. En adil sonu-
15
Vali Nurullah Çakır Odamızda,
“Beraberce bir yol haritası belirleyeceğiz”
Rize valisi Nurullah Çakır, Rize Ticaret ve sanayi
Odasına gelerek yeni seçilen yönetimi kutlayarak
başarılar diledi.
RTSO Meclis Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu ve
Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu’nun karşıladığı Vali Çakır, Türkiye genelinde uzun bir seçim süreci yaşandığını belirterek,
“RTSO da seçimler sonucu yeni meclis ve yönetim
oluştu. Şaban bey ve arkadaşlarını kutluyorum.
Bir önceki dönem yönetim kurulu başkanlığını
yapan beraberce de çalıştığımız, bir çok konuda
işbirliği yaptığımız Ömer Bey arkadaşımıza da teşekkür ediyorum.”
RTSO yönetimi ile önceki dönemde
olduğu gibi aynı şekilde işbirliği içinde
çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden
Vali Nurullah Çakır “ RTSO ile beraberce bir yol haritasını belirleyeceğiz. Artık
bu şehirde düşünerek projelendirerek,
yorumlanmış, akademik süreçlerden geçmiş çalışma sistemini bizim hazırlamamız
gerekiyor. Batı litaratürüne görede yapılması gereken bu.”
Ortak çalışmaların sözde kalmaması
gerektiğini belirten Vali Nurullah Çakır kurumsal arşivciliğe önem verilmesine dikkat çekerek “Her kurum hemen hemen
bir şeyler yapıyor, bir şeyler konuşuluyor.
16
10 yıl 20 yıl öncesi yapılan bir çalışma var. Bugün
o konuşmaları unutuyoruz. Bu anlamda bir dökümancılığa girerek kendimizi kurumsal anlamda
belli bir noktaya taşıyarak, ortak çalışma kültürümüzü sözlü kültürden , raporlama ve proje yapma
kültürüne doğru dönüştürmemiz lazım.”
RTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Vali Nurullah Çakır’ın ziyaretiyle
onurlandıklarını ifade ederek “Odamızın hazırladığı porjelerde valiliğimizin her zaman desteğini aldık. Rize’ye, insamınıza hizmet olan ortak
çalışmalarımız karşılıklı diyaloğ içinde devam
edecektir. “dedi.
Karadeniz Bölgesi Oda Borsa
Başkanları TOBB’da Biraraya Geldi
TOBB’un Türkiye’nin en demokratik kurumu olduğunun belirtern Hisarcıklıoğlu, seçim
sonuçlarının herkese hayırlı uğurlu olmasını dileyerek “Türkiye’de her yıl 750 bin kişi
istihdam nüfusuna katıldığını düşünürsek, Türkiye’nin işsizlik oranının düşmesinde
üyelerimizin, yani sizin temsil etmiş olduğunuz kitlenin çok büyük katkısı vardır.”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Karadeniz Bölgesi Oda ve Borsa Başkanları ile TOBB Birlik Merkezi’nde
bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu, toplantıda yaptığı sunumda, konuk oda / borsa başkanlarına, TOBB’un yapısı,
faaliyetleri ve gerçekleştirilen projeler hakkında bilgiler
verdi. Karadeniz Bölgesi’nin de eski 5084 sayılı yasayı
talep ettiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 5510 ismiyle istihdam teşviğiyle ilgili yeni kanunun yürürlüğe girdiğini
ifade etti. Hisarcıklıoğlu geçtiğimiz yılbaşından itibaren
söz konusu teşvikten yararlanılabileceğini söyledi.
Seçim sonuçlarının herkese hayırlı uğurlu olmasını
dileyen Hisarcıklıoğlu, TOBB’un Türkiye’nin en demokratik kurumu olduğunun altını çizdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Tabanın tavana hükmettiği bir yapımız var.
Zaman zaman kamuoyunda yanlış bilgilendirmeler oluyor. Sadece Türkiye’de oda ve borsalarda zorunlu üyelik
olduğu söyleniyor. Bu doğru değil. Dünyanın pek çok
gelişmiş ülkesinde zorunlu üyelik mevcut” diye konuştu.
Türkiye’deki yatırımların yüzde 82’si, Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 90’ı. Yani, şu salonda bulunan sizler
bu kitleyi temsil ediyorsunuz. Bu kitle adına konuşuyorsunuz, bu kitle adına hareket ediyor, bu kitlenin dertlerini çözmek ve problemlerini çözmek üzere beraberiz.
Ki en başarılı olduğumuz yıllardan bir tanesi geçtiğimiz
yıldı. Baktığımız zaman üyelerimiz itibariyle son 1 yılda
tam 840 bin kişiye kayıtlı istihdam sağlanmıştır. Türkiye’de her yıl 750 bin kişi istihdam nüfusuna katıldığını
düşünürsek, Türkiye’nin işsizlik oranının düşmesinde
üyelerimizin, yani sizin temsil etmiş olduğunuz kitlenin
çok büyük katkısı vardır. Son 1 yılda Türk özel sektörü
olarak bu ülkenin geleceğine 132 milyar dolar yatırım
yaptık. Bunun 87 milyar doları makine ekipman yatırımıdır ve üyelerimiz 140 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir geçen sene olduğu gibi. 12 milyar dolarlık kısmı
da tarım ürünleri ihracatı.”
İstihdama katkının her yıl artarak devam ettiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, içinde bulunduğumuz camia, toplam 1 milyon 500
bin tüccar, sanayici, şirket, şahsi şirketlerin tamamını
temsil etmektedir. Baktığınız zaman Türk özel sektörü
olarak biz tam 14,5 milyon kişiye istihdam sağlıyoruz. ve
Türkiye’nin milli gelirinin yaklaşık yüzde 75’ini, yani 560
milyar doları bizim üyelerimiz tarafından sağlanmaktadır.
17
Başkan Bakırcı’dan
RTSO’ya ziyaret
Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı Rize Ticaret
ve Sanayi Odasına tebrik ziyaretinde bulundu.
Seçimlerden sonra oluşan yeni yönetimi tebrik
için, Başkan Yardımcısı Osman Karavin ile Ticaret
ve Sanayi Odasına gelen Belediye Başkanı Halil
Bakırcı’yı RTSO Meclis Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu karşıladı.
Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu’nun odasında gerçekleşen ve Meclis
Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu ile yönetim kurulu
18
Başkan Yardımcısı Şükrü Cevahir ile yönetim kurulu üyeleri Ramazan Aydoğan, Murat Artan ve
Yaşar Özdoğan’ın bulunduğu görüşmede Belediye Başkanı Halil Bakırcı, başkanları ve yönetim
kurulu üyelerini tebrik ederek verecekleri hizmet
yarışında başarılar diledi.
Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Bakırcı’nın ziyaretiyle
ilgili olarak “Sayın başkanın ziyaretinden mutluluk duyduk. Bu vesileyle Rize ile ilgili projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk” dedi.
İpek Yolu Forumu
Azerbaycan’da Yapıldı
Rize Valisi Nurallah Çakır ve TOBB Başkan vekili Halim Mete’nin de katıldığı forumda
konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Tarihi İpek Yolu’nu yeniden hayata
geçirdiklerini, bunu da geniş tren ağları, ulaşım hatları, gümrük kapıları, enerji koridorları,
doğalgaz boru hatlarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Azerbaycan’ın Gebele kentinde düzenlenen
“İpekyolu Ülkeleri Arasındaki Ticaretin Kolaylaştırılması ve Geliştirilmesinde Gümrük İdarelerinin
Rolü Forumu’nun” 6.sına TOBB ve iştiraki GTİ AŞ
de katıldı.
Foruma, Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, Çin,
Gürcistan, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova,
Sırbistan ve Özbekistan’ın yanısıra, Asya Kalkınma
Bankası, Dünya Gümrük Örgütü, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Türk Konseyi gibi uluslararası kuruluşların temsilcileri de iştirak etti. TOBB’u temsilen
Yönetim Başkan Yardımcısı Halim Mete ve GTİ AŞ
Genel Müdürü Ömür Gebeş’in hazır bulunduğu
Forum’da, Ticaret ve TIR Dairesi Başkanı Sançar
Süer tarafından, TOBB’un ticareti kolaylaştırıcı faaliyetleri ve ülkemizdeki gümrük kapılarının modernizasyonu konulu bir sunum da icra edildi.
Rize Valisi Nurullah Çakır’ın da katıldığı forumda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Tarihi İpek Yolu’nu yeniden hayata geçirdik-
lerini, bunu da geniş tren ağları, ulaşım hatları,
gümrük kapıları, enerji koridorları, doğalgaz boru
hatlarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bakan
Yazıcı, ayrıca, sınırda bir günlük beklemenin ürünlere binde 5 gümrük vergisine, 4 günlük beklemenin ise gümrük vergilerine eşit maliyet getirdiğine
dikkat çekerek, gümrüklerde bekleme sürelerinin
azaltılması gerektiğini belirtti.
İlki 2008 yılında Antalya’da Türk Gümrük İdaresinin öncülüğünde düzenlenen İpek Yolu Forumunun gelecek yıl Kazakistan’ın ev sahipliğinde
gerçekleştirilmesi planlanıyor.
19
Çaykur Genel Müdürü
İmdat Sütlüoğlu
Odamızı Ziyaret Etti
Damak tadına göre çay fidanı yetiştirildiğini belirten Sütlüoğlu, Japonya’da kilosu 4000
dolara çay satıldığını, bu kalitede çayı üreten üreticilerin tarladan çıkmayarak büyük
emek sarf ettiklerini söyledi.
Ticaret ve Sanayi Odası’na ziyarette bulunan
Çay İşletmeleri Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu
çayımızın kalitesinin artırılması için çay
bahçelerinin yenilenmesi ve üretilecek kuru çayın
damak tadına göre çay fidanı yetiştirilmesinin
gerektiğini vurguladı.
RTSO
Meclis
Başkanı
Ömer
Faruk
Ofluoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz
Karamehmetoğlu ve yönetim kurulu başkan
yardımcıları Şükrü Cevahir, Hüseyin Kutlu ,
Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Meral, Murat
20
Artan, Ramazan Aydoğan, Ali Yaşar Er ve Yaşar
Özdoğan‘ın karşıladığı Genel Müdür Sütlüoğlu,
Çaykur’un, Ticaret ve Sanayi Odası’nın üyesi
olduğunu ifade ederek yeni yönetime hayırlı
olsun dileklerinde bulundu.
Çay İşletmeleri Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu
Ticaret ve Sanayi Odalarının çok önemli görevler
ifa ettiğini belirterek “Biz de Ticaret ve Sanayi
Odamızla beraber her zaman yakın işbirliği içinde
olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Sonuçta
hepimiz Rize’mize ve ülkemize hizmet ediyoruz.
Sayın başkanımıza ve değerli ekibine yakın
diyaloglar ve destekleri için çok teşekkür ediyorum.
Yeni yönetime hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum.
Kendileriyle karşılıklı fikir teatilerinde bulunacağız.
Bizi, Rize’mizi ve bölgemizi ilgilendiren konularda
görüşeceğiz. Bizim açımızdan bu görüşmeler ve
toplantılar çok önem arz etmektedir.”
Son yurt dışı seyahatleriyle ilgili bilgide veren Çay
İşletmeleri Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu “Japonya,
Çin ve Rusya da incelemelerde bulunduk Çok verimli
bir gezi oldu bizim için. Çaykur’un tarihinde daha bu
kadar faydalı bir çalışma yapılmamıştı. Japonya da
4bin dolara satılan çaylar gördük. Ancak bu çayların
üretildiği bahçeler de özel çalışmalar yapılmakta.
Çay bahçesindeki nem ve sıcaklığını ayarlamak için
çay bahçelerine özel pervaneler yapmışlar. Çay
üreticileri tarladan çıkmıyorlar. Çayın kalitesi için
özel bir gayret ve emek sarf ediyorlar.”
Çayın kalitesine göre fidan yetiştirildiğini belirten
Sütlüoğlu “Her kalitedeki çayın fidanı ayrıdır. Yeşil
çayın fidanı ayrıdır. Bizde nasıp olur çay bahçelerimizi
yenilemeyi gerçekleştirebilirsek
üreteceğimiz
damak tadına göre fidan dikeceğiz” dedi.
Başkanımız Şaban Aziz Karamehmetoğlu da
Sütlüoğlu’nun ziyaretinden mutlu olduklarını
belirterek Çaykur’un, bölgenin yaşam ve geçim
sigortası olduğunu söyledi. Karamehmetoğlu
ayrıca “Sayın Sütlüoğlu’nun ilimiz adına, bölgemiz
adına yapmış oldukları çalışmaları oda olarak
yakından takıp ediyoruz. Çay sektörümüze çok
önemli ivme kazandıracak olan alt yapı çalışmalarını
başlattılar. Ürün çeşidi konusundaki çalışmalarının
tamamlanmasıyla çayımızın gerçek değerine
kavuşacağına inanıyoruz. Çaykur, ilimiz tüccarı
açısından, odamız açısından Rize’mizin göz bebeği
ve mutlak manada Rize insanımızın yaşam ve geçim
sigortasıdır. Bu açıdan özellikle dikkat edilmesi
gereken bir kurumumuzdur. Bu güne kadar Çay
İşletmelerimizle oda olarak ilişkilerimiz son derece
üst seviyede devam etti, genel müdürümüzle de
artarak devam ediyor.” dedi.
21
RTSO’dan Emniyet Müdürlüğü’ne Ziyaret
Başkan Karamehmetoğlu;
“Diyaloğumuz en güzel şekilde
devam edecek”
Rize Ticaret ve Sanayi Odası heyeti Rize il Emniyet müdürü Hüseyin Yenice’ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Meclis Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu ,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Cevahir,
yönetim kurulu üyeleri Ramazan Meral, Ali Yaşar
Er, Ramazan Aydoğdu, Murat Artan ve Yaşar Özdoğan, Genel Sekreter Gafur Karali ile gerçekleştirdikleri ziyaretin iadeyi ziyaret olduğunu ifade
ederek “ Seçimlerden sonra odamızı ziyaret ederek tebrik eden sayın emniyet müdürümüze teşekkür için ziyarette bulunduk. Odamızın geçmiş
dönemlerde Emniyet Müdürlüğü
ile diyaloğu üst seviyelerdeydi bu
konumu bundan sonra da aynı
şekilde devam ettireceğiz.” dedi.
Emniyet Müdürü Hüseyin Yenice RTSO heyetinin ziyaretinin
kendilerini mutlu ettiğini belirterek “Rize Ticaret ve Sanayi Oda-
22
sı’nın, Rize Emniyet Müdürlüğü olarak bugüne
kadar büyük katkılarını gördük.Başkan Karamehmetoğlu’nun ifade ettiği gibi odayla ilişkilerimizi
en üst düzeyde sürdüreceğiz.” dedi.
Tüccarın en çok sorun yaşadığı ve şikayetci
olduğu trafik konusuna değinen Emniyet Müdürü Yenice “ Rize’nin trafık konusunda en büyük
sorunlarının biri park sorunudur. Alternatiflerin
olmayışı bilhassa şehir içi trafiğinde yoğunlaşmalara neden oluyor. Bunun için bazı tedbirler
uygulamaya koyacağız. Menderes Bulvarı’n da
başlattığımız hız ve kemer kontrolleri burada ki
kazaları azalttı.” dedi.
önemli bir yer tutar. Ancak tüccar ve sanayiciler olarak
bugüne kadar vadeli ticareti sisli bir ortamda yaptık.
Çoğu zaman ticarette karşı tarafın riskini tam ölçemedik.
El yordamıyla az veya fazla hesap ettik. Böyle olunca işini
düzgün yapan müteşebbis zarar gördü. Buna ilave olarak
karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılmasının ardından
2012’de karşılıksız çıkan çek tutarı 2 katına çıktı. Bunun
sonucunda piyasada çek’in itibarı düştü ve kullanımı
azaldı. Bundan sonra şirketler ticari bir işlem yaparken
karşı tarafın çek veya kredi sicilini o tarafın onay vermesi
ile görebilecek ve böylece hangi riski aldığını bilerek ticari işlemi gerçekleştirecek, Böylelikle daha sağlıklı karar
alınabilecek.”
RTSO’da üyelere yeni bir hizmet
RTSO’da Kredi Kayıt
Bürosu Birimi
Kuruldu
Rize Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde yeni bir birimi üyelerinin hizmete sundu. Türkiye Odalar Borsalar
Birliği’nin Kredi Kayıt Bürosu A.Ş ile yaptıkları anlaşma
çerçevesinde, çek ve kredi sicillerinin reel sektöre açılmasının sağlayacak protokol Rize Ticaret ve Sanayi Odası ile Kredi Kayıt Bürosu arasında imzalanarak yürürlüğe
girdi. Bu sisteme üye olmak isteyen tüccarlar için RTSO
hizmet katında yeni bir birim oluşturuldu,
Tüccarın risk almadan iş yapması konusunda olumlu
bir adım atıldığını vurgulayan RTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu yeni sistem hakkında
açıklamada bulunarak “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
ile Kredi Kayıt Bürosu arasında yapılan anlaşmaya dayanan Rize Ticaret ve Sanayi Odası olarak Kredi Kayıt Bürosu çek ve kredi sicillerinin reel sektöre açılmasını sağlayacak bir protokol imzaladık. Rize Ticaret ve Sanayi Odası
ile Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. arasında akdedilen protokol
çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilere çek ve risk raporları
ile Kredi Kayıt Bürosu tarafından üretilecek diğer hizmetlerin sunumunun gerçekleştirebilmesi için oluşturulan
Kredi Kayıt Bürosu üyelik sistemine üye olmak isteyen
şirketler RTSO kanalıyla yapacakları başvurularla sisteme kayıt yapabileceklerdir. Ticarette vadeli alım-satımlar
Sistemin çalışması hakkında da bilgi vere Karamehmetoğlu “Sistem SMS (Mesaj) veya E-posta üzerinden
işliyor. Çek hamili, çek numarasını veya keşidecinin vergi
numarasını SMS ile Kredi Kayıt Bürosu na gönderir. Kredi Kayıt Bürosu; keşideciye mesaj atar, sicil bilgisinin çek
hamiline verilmesini onaylıyor mu diye. Keşideci onay
verirse sicil raporu çek hamiline SMS veya e-posta ile
gönderilir. Çek numarası girilerek yapılan sorgulamada,
çek’in çalıntı, kayıp, sahte olup olmadığı da kontrol edilebiliyor. Önemli olan diğer bir husus da, hem sorgulama
yapanın hem de sicili sorgulananın sisteme üye olması
gereklidir. Yani bu sistemin çalışması için hem alıcının
hem de satıcının Kredi Kayıt Bürosu sistemine üye olması
gerekmektedir. Üye olunarak Çek ve Kredi Raporlarına
ulaşım sağlanıyor.
Sistemin gönüllülük esasına göre çalıştığını belirten
RTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu sistemden öğrenilebilecek çek ve risk raporuna
da değinerek “Çek raporu, keşidecinin geçmiş pozitif ve
negatif çek performansını gösterir. 2007 sonra pozitif
çek bilgileri ve 2009 sonrası negatif çek bilgileri bulunur.
Ödenen ve ödenmeyen tüm çekleri, ilk ve son karşılıksız
çıkan ve yazılan son çek bilgilerini içerir. Risk raporu ise .
Şirketin geçmiş kredi performansını gösterir. Belli bir süre
aralığı yoktur. Tüm kredi geçmişi yer alır. Toplam limit ve
risk ile İlk ve son kredi kullanım tarihi, Ödemesi geciken
kredi adedi,tutarı ve tarihi gibi bilgileri içerir. Sistemi kullanmanın maliyeti, raporu talep edenden alınacak şekilde rapor başına 2,30 TL.dir. Tekrar vurgulamak isterim ki.
bu sistem tamamen gönüllük esasıyla çalışır. Sicili talep
edilen tüzel kişi onay verirse sicil raporu gönderilir.
Bu sistem ile ticaret hayatını doğrudan ve olumlu
yönde etkileyecek çok önemli bir adım hayata geçmiş
oldu. İç piyasada tahsilatla ilgili yaşanan pek çok sıkıntı
ortadan kalkacak. Bu nedenle kişilerin bu sisteme kayıt
yaptırması ve alış veriş yaptıkları kişileri sisteme kayıt için
teşvik etmeleri tüm üyelerimizin yararına olacaktır.” dedi.
23
RTSO’dan
Başsavcı Yağız’a
Hoşgeldin Ziyareti
Son hakimler kararnamesiyle Kütahya Cumhuriyet baş savcılığına atanan Rize Cumhuriyet Başsavcısı Atilla Aslan’ın yerine atanan ve Rize’deki görevine
başlayan Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız’a
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi hoş geldin ziyaretinde bulundu.
Meclis Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu, Yönetim
Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Kutlu Yönetim
Kurulu Üyeleri Ali Yaşar Er, Ramazan Meral, Murat
Artan, Ramazan Aydoğan ve disiplin kurulu Başkanı
Mehmet Behçet Akmehmet ve Genel Sekreter Gafur Karali ile birlikte, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Rize’ye gelen başsavcı Yağız’ı makamında
ziyaret ettiler. Hoş geldin ziyaretinde bulunan RTSO
heyeti Yağız’a Rize’deki görevinde başarı dileklerinde
bulundular.
Ticaret ve Sanayi Odaları
Genel Sekreterleri Zonguldak’ta toplandı
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından
TOBB’un desteğiyle düzenlenen Genel Sekreterler
Eğitim Semineri, Zonguldak TSO Yönetim Kurulu
Başkanı M. Salih Demir ve TOBB Genel Sekreteri
Mustafa Saraçöz’ün açılış konuşmalarıyla, Zonguldak Dedeman Otel’de Yapıldı.
RTSO Genel Sekreteri Gafur Karali ve Ticaret Borsası Genel Sekrederi İsmail Kocaman’ın da katıldığı
seminerin açılışında kısa bir konuşma yapan Zonguldak TSO Başkanı Demir, katılımcılara hoş geldiniz
diyerek, katılımlarından dolayı teşekkür etti.
TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz ise,
yaptığı konuşmada odaların seçimlerini tamamladığını belirterek, “Yükü üzerinizden attınız.
Mevzuata, kurallara uygun seçimler yapıldı. Hepinizi tebrik ediyorum. Zorlu bir seçim dönemi
atlattınız. Odalar cazibe merkezi haline geldiği
için yoğun bir rekabetin olduğu bir seçim süreci
24
oldu. Problemsiz bir şekilde bunlar bitti”
Saraçöz, son on yılda hem TOBB’un hem de
odaların geldiği noktaya değinerek, “Odalar cazibe merkezi haline geldi. Cazibe merkezi haline
getiren de içindeki kadrodur, çalışma azmidir”
ifadelerini kullandı.
Daha sonra Mustafa Saraçöz, seminerde yapılacak sunumlar hakkında bilgi verdi.
OSBÜK heyeti
Rize OSB’de
incelemelerde
bulundu
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu Yönetim Kurulu üyeleri Rize’ye gelerek yapım çalışmaları devam
eden Rize Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundular. Heyet, RTSO Yönetim kurulu Başkanı
Şaban Aziz Karamehmetoğlu ile birlikte Rize OSB Yönetim Kurulu Başkanı, Rize Valisi Nurullah Çakır’ı da
makamında ziyaret ettiler.
OSBÜK Yönetim kurulu üyeleri Selim Yedikardeş
ile Yunus Çiftçi ve beraberlerinde ki heyetle görüşen
Vali Çakır, Rize OSB hakkında bilgi vererek, her bölgenin kendine ait özellikleri olduğunu, Gaziantep’te
bulunan bir organize sanayi bölgesi ile Samsun’da
bulunan bir organize sanayi bölgesini kıyaslarken
bulundukları coğrafyaya göre farklı sonuçlar elde
edileceğini ifade etti. Rize’de, iki yerde OSB alanı
tesbit edildiğini belirten Vali Çakır, “Bilindiği üzere
bunlardan bir tanesi Ardeşen’de, diğeri de Kalkandere İlçemizde. Organize Sanayi Bölgesi konusunda, kamulaştırma çalışmaları %90’lara kadar geldi.
Bu itibarla Rize Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili belli
bir noktaya kadar gelinerek alt yapı çalışmalarına
başlandı. OSB için bundan sonraki süreçte, bölgemizde var olan sanayi sektörleri ve Ovit Tünellerinin açılmasından sonra öngörülen ticari faaliyetler
hakkında bir raporun hazırlanması ve hazırlanacak
bu raporun referans olarak kabul edilerek, tahsisler
konusunda gerekli çalışmaları yapmalıyız” dedi.
Vali Çakır, konuşmasının devamında; Rize Organize Sanayi Bölgesi konusunda yapılacak çalışmalarda,
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun gereken
desteği vereceğinden emin olduğunu ifade ederek,
ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.
Ziyaret anısı olarak Vali Nurullah Çakır’a, OSBÜK’un çini işlemeli plaketini sunan yönetim kurulu
üyesi Selim Yedikardeş, Rize’nin, Türkiye de OSB’si
olmayan iki ilden biri olduğunu hatırlatarak kurul
olarak gereken desteği vereceklerini söyledi.
OSBÜK heyeti daha sonra Kalkandere’ye giderek
Organize Sanayi, Bölgesinde incelemelerde bulunup
çalışmaları yerinde izlediler. OSB Müdürü Hasan Günal, heyete bölgeyi gezdirerek devam etmekte olan
alt yapı inşaatı hakkında bilgi verdi.
25
25
İl Milli Eğitim Müdürü Saffet Yıldırım Odamızı Ziyaret Etti
“Başarılı bir eğitim yılı geçirdik”
Ülkemizin kalkınmasında ana faktörlerden birinin eğitim olduğunu ifaed eden İl
Milli Eğitim Müdürü Yıldırım, Rize’de eğitimin arka planında Rizeli iş adamlarının
bulunduğunu, son yıllarda yapılan 1200 derslikten 700’ünün hayırseverler tarafından
yapıldığını söyledi.
Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Şaban Aziz Karamehmetoğlu’nu
ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Saffet Yıldırım,
Rize’de eğitim alt yapısının arka planında Rizeli iş
adamlarının olduğunu söyledi. Desteklerinden dolayı RTSO’ya teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü
Yıldırım bu desteğin devam etmesini isteyerek “Bir
ulusun, bir toplumun, bir bölgenin ve bir şehrin kalkınmasında ana kaidelerden bir tanesi eğitimdir ve
buna altyapıyı hazırlayan kuruluşlardan bir tanesi de
Sanayi ve Ticaret Odalarıdır. Sivil toplum kuruluşlarıyla, şehrin yerel dinamikleriyle, eğitim müesseselerinin makro planlamalarda iş birliği yapması çok
önem arz ediyor. Eğitim öğretimde, bir fiziki mekan
unsuru birde insan kaynakları ve yönetim kalitesiyle
başarıya ulaşılır. Bize düşen görevler de, işin insan
kaynakları ve planlama safhasında iyi bir performans göstererek bu civanmert insanların bizlere
26
sunmuş olduğu bu imkanları en güzel bir şekilde
değerlendirmek ve Rize insanını geleceğe taşımak.
Bu manada Ticaret ve Sanayi Odası’nı üyeleriyle birlikte her zaman bizim arkamızda bir destekçi olarak
bulunduklarını biliyoruz bundan da güç alıyoruz. Rize’nin arka planında güçlü bir sanayici ve iş adamı
desteği var. Bu eğitim ve öğretim adına bizim için
büyük bir kazanç. Son yıllarda Rize de yaklaşık 1200
derslik yapıldı ve bu dersliklerin 700 e yakınını hayırseverler yaptı.”
Eğitimle ilgili bilgide veren Milli Eğitim Müdürü
Yıldırım “Bu yıl itibariyle eğitim öğretim yılını sonuna geldik ve başarılı bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu hemen sınav sonuçlarına yansımayabilir
ama zaten eğitim uzun soluklu bir faaliyettir. Bunun çıktılarını önümüzdeki birkaç yıl içerisinde daha
bariz olarak görme imkanımız olacaktır. Geçen yılki
verilere göre şu anda sıralamada iller arasında da
layık olduğumuz yerde değiliz. Geçmişte yapılan güzel hizmetleri alkışlamakla birlikte hangi noktalarda
eksik kalıyoruz nerelerde hata yapıyoruz bunu ciddi manada arkadaşlarımızla tartıştık. Buna yönelik
özellikle sınav başarısında, akademik manada neler
yapılabilir bunula ilgili bir takım projelerimiz var. Bu
manada biz, öğretmenlerimizle, okullarımızın fiziki konumlarında düzenlemelerle bir dahaki eğitim
öğretim yılına yüksek bir ivme ile başlamak ve daha
başarılı bir yıl geçirmek için bu yaz döneminde de
çalışmalar sürdüreceğiz.” dedi.
Karamehmetoğlu;
“Herzaman eğitime
çok önem veren bir oda olduk
desteklerimiz bundan sonrada
devem edecektir,
TOBB’un katkılarıyla
Rize ye üç okul kazandırdık
ve bir çok okula da araç gereç
yardımında bulunduk”
RTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu da Rizeli ailelerin çocuklarını okutabilmek için yarış halinde olduğunu söyledi. Karamehmetoğlu Eğitime, ilime çok inanan ve önem
veren bir oda olduklarını ifade ederek “Milli Eğitim
Müdürümüzün ziyaretinden dolayı kendisine gerek
şahsim gerek odam adına teşekkür ediyorum. Ziyaretleri bizleri onurlandırmıştır. Rize İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile olan ilişkilerimiz her zaman en üst
seviyede diyalog içerisinde bu güne kadar devam
ettiği gibi bundan sonrada devam edecektir. Rize
Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilme çok inanan ve
önem veren bir odayız. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Rize de ki veliler şu anda hiç erkek kız ayrımı
yapmaksızın çocuklarını okutabilmek için yarış halindedir. İnşallah bu çocuklarımız ilerde yaşadıkları,
büyüdükleri ekmeğini yedikleri bu toprakları unut-
mazlar. Rize için elini taşını altına sokabilecek kendisini Rize’ye vakfedecek insanlar bu gençler içinden
çıkar. Rize’nin geleceğine ivme katarlar diye düşünüyorum. Oda olarak, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün
alt yapı eksikliği konusunda, Türkiye Odalar Borsalar
Birliği’nin de desteğini alarak imkanları kullandık ve
kullanmaya da devam ediyoruz. Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından bu güne kadar Rize’ye TOBB
İlk öğretim Okulu , TOBB Fen Lisesi, ve TOBB Fındıklı
İmam Hatip Lisesi ve külliyesi olmak üzere üç tane
okul kazandırmış olduk. Ayrıca tüccarımız eğitimin
önemini göz önünde tutarak kendi imkanlarıyla ilimize okullar yapmakta, bir çok okula da araç ve gereç desteğinde bulunmaktadır. Oda olarak gençlerimizin istikbali için imkanlar ölçüsünde desteğimizi
sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.
27
Vali Çakır’a
RTSO’dan iade-i ziyaret
RTSO yönetimini kabulünde konuşan Rize Valisi Nurullah Çakır “ İllerin gelişiminde ve
dinamizminde ticaret odalarımızın borsalarımızın farklı bir yeri vardır. RTSO, Rize’nin
her zaman olduğu gibi kendine yakışır, birbirine saygılı, demokratik yarış içerisinde
seçilen yeni yönetimi, tecrübesiyle, farklı sektörlerden oluşan güvene dayalı ekibiyle
beraber Rize’mize çok önemli katkılar sağlayacaktır.”
Rize Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı
Ömer Faruk Ofluoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, yönetim kurulu
üyeleriyle birlikte, seçimlerden sonra odayı ziyaret
ederek kendilerini kutlayan Vali Nurullah Çakır’a
iadeyi ziyarette bulundular.
RTSO Heyetini makamında ağırlayan Vali
Çakır yaptığı konuşmada odaların farklı bir
konumlarının olduğunu vurguladı. Ziyaretlerinden
dolayı teşekkür eden Vali Çakır, Odaları farklı bir
şekilde değerlendirdiklerini belirterek “İllerin
gelişiminde ve dinamizminde ticaret odalarımızın
borsalarımızın farklı bir yeri var. Biz o şekilde
değerlendiriyoruz. Sadece iktisadi hayatın bir
dinamiklik kazanmasına değil, sosyal kültürel
28
hayatın kazanmasında da oda ve borsalarımızın
bizim için gelişimi önemli.
İnanıyorum ki Ticaret ve Sanayi Odamız,
ekonomi, iktisadi, kültürel hatta aklımıza gelmeyen
bir çok sosyal yönüyle öncülük yapacak, rehberlik
yapacaktır. Bu kapsamdaki çalışmalarda da işbirliği
içerisinde olacağız. RTSO Rize’nin,her zaman
olduğu gibi kendine, birbirine saygılı demokratik
yarış içerisinde seçilen yeni yönetimi, tecrübesiyle,
farklı sektörlerden oluşan güvene dayalı ekibiyle
beraber Rize’mize çok önemli katkılar sağlayacaktır.
Bu katkılar da mutlaka hem bir hemşerimiz olan
Rizeli büyüğümüz olarak sayın Başbakan’ımzın,
zaman zaman himayelerini almak desteklerini
almak, hem Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın
Hayati Yazıcı’nın bir çok yönüyle tavsiyelerini
almak siyasilerle, yerel yönetimlerle, atanmışlarla
top yekün Rizelilerle beraber olarak bu kaynaşmayı
sürdürerek neticelendirilmesi de ayrı bir avantaj
sağlayacaktır.” dedi.
lir idaresi tarafından vergi tahsilat oranları itibariyle en iyi il olmasından dolayı bir ödüle laik görüldü
. Bu ödülün elbette ki olmazsa olamazlarından biri
defterdarlık personelimiz ise ondan daha öncede
vergi ödemesi hassasiyeti içerisinde olan ve bunu
kutsal bir görev kabul eden Rizeli en küçük mükellefinden en büyük mükellefine kadar hemşerilerimizin, iş adamlarımızın katkıları çok daha fazladır.
Bu vesileyle de ben Rizeli iş adamlarımıza mükelVali Nurullah Çakır yapılan sosyal yardımlara da leflere teşekkür ve şükranlarımı ifade ediyorum
değinerek “Ticaret ve Sanayi Odamız hem bireysel şahsınızda saygılar sunuyorum.”
hem de kendi oluşumu ve üyeleriyle her zaman
RTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karasosyal yardımlaşmayı gerçekleştirerek toplumu
kucaklamayı değerlendiriyorlar. Bu anlamdaki kat- mehmetoğlu ziyaretle ilgili olarak yaptığı açılamakılarından dolayı da tüm iş adamlarımıza hayır se- da “Rize Ticaret ve Sanayi Yönetimi olarak Meclis
verlerimize, ister bireysel olsun ister odaya gelerek Başkanımızın da katılımıyla sayın valimize iadeyi
organize edilen bu sosyal katkılarından dolayı te- ziyaret gerçekleştirdik. Seçimlerden sonra hayırlı
şekkür etmek istiyorum. Biz inanıyoruz ki, bu anlam- olsun ziyaretinde bulunmuşlardı Bu vesileyle bu
da en büyük sosyal katkı sizlerin işinizi büyütmeniz. güne kadar valilikle yaptığımız ortak çalışmalar
Bu anlamda yol göstermeniz toplumumuzda yeni iş hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Önceki
alanları açmanız ve yanınızda daha fazla insan çalış- dönem olduğu gibi bu dönemde de Valiliğimizle,
tırmanız da aslında en büyük sosyal katkıdır .”dedi.
İl Özel İdaremizle ortak çalışmalarımız devam edeVergi konusunda Tüccarın Rize’ye gurur yaşat- cektir. Hüsnü kabullerinden dolayı sayın valimize
masına da değinen Vali Çakır “Defterdarlığımız ge- teşekkür ediyoruz”
29
Rtso Yönetiminden
Yeni Rektöre Ziyaret
Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, “RTSO olarak Recep Tayyip
Erdoğan Üniversinin gelişmesi için bugüne kadar ki katkılarımız bundan sonra da
devam edecek. Üniversitemizin gelişmesi ilimizi de geliştirecektir.”
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, RecepTayyip
Erdoğan Üniversitesinde istifa ederek görevden
ayrılan Prof.Dr. Arıf Yılmazın yerine vekaleten atanan Prof.Dr.Hüseyin Karaman’a makamında ziyarette bulundu.
da, AB hibe fonundan 10 milyon Euroluk, Rize Çay
Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yapım çalışmaları devam. Ayrıca ilimizde kurulması düşünülen lojistik merkezi konusundan da üniversitemizle
ortak proje çalışmalarımız var.” dedi.
RTSO Meclis Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu ve
Yönetim kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu’nun beraberlerinde yönetim kurulu üyeleri
Ramazan Meral, Ramazan Aydoğdu ve RTSO genel
Sekreteri Gafur Karalı ile gerçekleştirdiği ziyarette
RTEÜ’nin yeni rektörüne hayırlı olsun dileklerinde
bulundular.
RTEÜ Rektötü Hüseyin Kahraman da Ticaret ve
Sanayi Odası yönetiminin ziyaretinden onur duyduğunu belirterek “Rize Ticaret ve Sanayi Odası’nın
üniversitemizle hazırlanan ortak projeler yanında,
RTEÜ bünyesindeki fakülte ve meslek yüksek okullar için de büyük katkıda bulundular. Bu katkılarının bundan sonra daha da artarak devam etmesini
temenni ediyoruz. Üniversitemizin öğrencisi fazla
üniversite değil başarısı yüksek bir üniversite olması için hep birlikte gayret göstereceğiz.”dedi.
Rize Ticaret ve Sanayi Odası’nın Üniversitesinin
gelişmesi için kuruluşundan itibaren katkı verdiklerini belirten RTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şaban
Aziz Karamehmetoğlu , destek ve katkılarını bundan sonrada devam ettireceklerini ifade ederek “
Üniversitemizin gelişmesi ilimizin de gelişmesine
vesile olacaktır. Kuruluşundan bu yana Üniversitemiz için Oda olarak her türlü desteği verdik. Ayrıca üniversitemizle ortak projeler yaptık ve yapaya
da devam ediyoruz. Üniversitemizle, destekleyici
ortağımız olarak hazırladığımız proje kapsamın30
Rize Organize Sanayi Bölgesi’ne
Talepler Arttı
Rize Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Hasan Günal
alt yapı inşaatının tamamlanmasından sonra başvuruda bulunan firmalara yer tahsisi
yapılacağını ve tesislerini kuracaklarını söyledi.
Rize’nin Kalkandere ilçesi sınırları içinde yapılmakta
olan ve alt yapı inşaatı hızla devam eden Organiz Sanayi
Bölgesinde 2014 yılı içerisindede fabrika temelleri atılması bekleniyor. Alt yapı inşaatının başlamasıyla OSB ye
olan talepler artmaya başladı.
Rize Organize Bölgesi Müdürü Hasan Günal 2014 yılının ikinci yarısında OSB de fabrika bacalarının tüteceğini belirterek “OSB de alt yapı çalışmaları kaldığı yerden
devam ediyor. 2009 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından hukuki süreç gerekçe gösterilerek
Rize-Merkez Organize Sanayi Bölgesi 1. Etap Altyapı
Yapım İşi inşaatına ara verilmişti. Geçen zaman içinde
hukuki ve kamulaştırma sorunlarının çözülmesi ile alt-
yapı inşaatı tekrar başlamıştır. 12-25 m arasında değişen platform genişliğine sahip toplam 4.638,15 m den
oluşan 10 adet yol inşaatı ile beraber içme suyu inşaatı,
atık su inşaatı ve yağmur suyu inşaatı olmak üzere 4 ana
kısımdan meydana gelen Rize Organize Sanayi Bölgesi
I. Etap altyapı yapım işinin 2014 yılı içinde bitirilerek
parsel tahsisleri için hazır bir konuma gelmesi amacıyla gereken çalışmalar müteahhit firma tarafından hızla
yerine getirilmektedir. Bilim,Sanayi ve TeknolojiBakanlığı’nın yaptığı ihaleyi kazan Ekşioğlu Kardeşler İnşaat
Firması Rize OSB 1. Etap alt yapı inşaatının belirlenen
tarihten önce bitirilmesi için geniş bir makine parkı ile
çalışmalarını sürdürüyor.”
Alt yapı çalışmalarının başlamasıyla Rize OSB için taleplerinde arttığını ifade eden OSB Müdürü Günal “Altyapı inşaatının tekrar başlaması ile arsa tahsis talebinde
bulunan firma sayısında hızlı bir artış yaşandı, günümüze kadar değişik sektörlerden 100 firma parsel tahsisi
talebi ile Rize Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüze
başvuru yapmıştır. Başvurular OSB yönetim kurulu tarafından değerlendirilecektir. 2014 yılı içinde 1. etap alt
yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla parsel tahsis edilecek firmalar tesislerini kurmaya başalayabilecektir.”
31
Üniversite ile ortak projeler oluşturulacak
RTEÜ ve RTSO
İşbirliği Protokolü
İmzaladı
Rize Ticaret ve Sanayi Odası ile Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi arasında Üniversite- Sanayi
İşbirliği Protokolü imzalandı.
Üniversite Senato Salonu’nda gerçekleştirilen
“Üniversite- Sanayi İşbirliği Protokolü” imza töreninde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İstiklâl Yaşar Vural, Üniversitemiz Genel Sekreteri Doç. Dr. Ali Bilgin, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Üyeleri de hazır bulundu. Konuşmaların ardından
işbirliği protokolü imzalandı.
Protokol çerçevesinde oluşturulan Üniversite-Sanayi İşbirliği Komitesi, Rize ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sanayinin Üniversite ile uyumunu sağlayacak
ortak altyapı çalışmaları yapmak, bölgenin ihtiyaçlarına ve doğasına uygun sanayi geliştirme önceliklerini tespit etmek; know- how, araştırma-geliştirme
ve ileri teknoloji konularında araştırma projeleri gerçekleştirerek Üniversitenin araştırma potansiyelini,
sanayinin gereksinimleriyle uyumlu hale getirmek
ve böylece sanayi kesimi ile Üniversitenin bir arada
çalışma koşullarını sağlayacak.
Komite, Üniversitedeki akademik kadronun
araştırma konularının seçilmesinde, sanayinin
Ar-Ge ihtiyaç envanterinden yararlanırken, Üniversitenin Ar-Ge imkânlarından Rize’deki sanayi
ve ticaret kesiminin bilgi sahibi olmasını, ilimiz sa-
32
nayisi ile Üniversitenin Ar-Ge kapasitesinin daha
ileri bir düzeye erişmesini temin edecek.
Ayrıca komite tarafından Üniversitenin daha
elverişli imkânlarla eğitim ve Ar-Ge çalışmalarını
yürütmesinin sağlanması, kamu yararına hizmet
sunulurken, öğrenci ve fakültelere endüstriyel
tecrübe alanlarının açılması, başta Rize olmak
üzere Doğu Karadeniz Bölgesi’nin iktisadi kalkınmasına yaptığı katkının artırılması, sanayinin, Üniversitenin araştırma altyapısı ve insan kaynaklarından yararlanması, laboratuvar uzmanlıklarına
erişebilmesi, Üniversite tarafından sağlanacak
sürekli eğitim imkânlarından faydalanması, istihdam edecekleri elemanların bir kısmını Üniversitenin öğrencileri arasından seçebilme olanaklarının artırılması sağlanacak.
Bakanlık Defterdar’lığa
Defterdarlık RTSO’ya
Teşekkür plaketi verdi
Valilik tarafından hazırlanan teşekkür plaketini RTSO Yönetim Kurulu Başkanı
Karamehmetoğlu’na veren Rize İl Defterdarı Nurettin Dirican törende yaptığı
konuşmada “Cari tahsilat oranında yüzde 99.97 oranıyla birinci olduk. Bu başarının
sağlanmasında bizimle paydaş olan, kazançlarıyla vergilerini ödeyen ve bu işin içinde
emek sarf eden mükelleflerimize, teşekkür ediyoruz bol kazançlar diliyoruz. Tüccar
kazanmazsa bizde kazanamayız”
Vergi tahsilatında 52 il arasında Türkiye birincisi olması nedeniyle Bakanlık tarafından teşekkür plaketiyle ödüllendirilen Rize Defterdarlığı
RTSO’ya, üyeleri sayesinde alınan başarıdan dolayı teşekkür plaketi verdi.
Beraberinde Yeşilçay vergi dairesi Müdürü
Harun Şahin, Kaçkar vergi Dairesi Müdürü Asım
Asak ve Gelir Müdürü Halil Okumu ile Rize ticaret
ve Sanayi Odasını ziyaret eden Rize İl Defterdarı
Nurettin Dirican, Rize valiliğince Rize Tüccarı adına hazırlanan teşekkür plaketini Rize Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Azizi
Karamehmetoğlu’na verdi.
34
Plaket sunum töreninde konuşan Defterdar
Dirican , Rize tüccarının kazançlarıyla ve devlete olan bağlılıklarıyla bu başarıyı kazandıklarını
ifade etti. Türkiye genelinde 52 il arasında vergi
tahsilatı oranında birinci olduklarını vurgulayan
Defterdar Dirican “ 2012 yılı içerisinde cari tahsilat oranı değerlendirmesi sonucunda biz Rize ili
olarak 52 il defterdarlığı arasınnda yüzde 99.97
lik bir cari tahsilat oranı ile birinci olduk. Bakanlığımız kurumsal anlamda bize bir teşekkür plaketi gönderdi. Sayın Valimiz ile yaptığımız değerlendirmede bu başarının sağlanmasında bizimle
paydaş olan, kazançlarıyla vergilerini ödeyen ve
Karamehmetoğlu;
“Rize tüccarımız
kendisine yakışanı
bir defa daha göstermiştir,
Rize vergi tahsilatında
yüzde yüze yaklaşan bir oranla
Türkiye birincisi oldu.
Bize bu mutluluğu yaşatan
ilimiz tüccarına,
ilimiz esnafına
şahsım ve odam adına
teşekkürlerimi sunuyorum”
bu işin içinde emek sarf eden mükelleflerimiz
adına kurumları ödüllendirmek için valilik olarak bir plaket verilmesi noktasında çalışma içinde bulunduk ve Ticaret ve Sanayi Odamızı onure
etmek adına böyle bir plaket düzenledik. RTSO
Yönetim kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamhmetoğlu’nun şahsında tüccarımıza, esnafımıza
Karamehmetoğlu, her zaman en üst düzeyde
teşekkür ediyorum tüm oda mensuplarına bol
olan RTSO ve Defterdarlık ilişkilerinin bundan
kazançlar diliyoruz. Tüccarımız, esnafımız kazansonraki süreçte de artarak devam edeceğine
sın ki devlet kazansın, biz kazanalım ülke olarak.
inandığını ifade ederek “ Bu vesile ile İlimiz tücTüccar kazanmadan bizde kazanamayız.” dedi.
carının ve esnafımızın mali yönden vergi daiRTSO Yönetim kurulu Başkanı Şaban Aziz Ka- relerindeki sorunlarının çözümü noktasında verramehmetoğlu’da oda olarak çok önemli bir gün dikleri destekten dolayı sayın defterdarımıza ve
yaşadıklarını belirterek “ Rize tüccarımız kendi- ekibine ilimiz tüccarı adına bir kere daha teşeksine yakışanı bir defa daha göstermiştir, bunun kürlerimi sunuyorum. Bundan sonra ki süreçte
neticesinde defterdarımızın ifade ettiği gibi Rize, de ticaret ve sanayi odamız ilimiz defterdarlığı52 il Defterdarlığı arasında vergi tahsilatında nın ilişkileri ve faaliyetleri artan bir düzeyde deyüzde yüze yaklaşan bir oranla Türkiye birincisi vam edecek ve bunun sonucunda ortaya çıkacak
olmuştur Ben bize bu mutluluğu yaşatan ilimiz olan bugün aldığımız plaket örneğinde olduğu
tüccarına ilimiz esnafına şahsım ve odam adına gibi bir çok mutlulukları, bundan sonraki süreççok çok teşekkürlerimi sunuyorum.”
te de hep beraber yaşarız diye ümit ediyorum.”
35
RTSO Üyelerine
Türkiye Finans’tan destek
Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Finans Katılım
Bankası arasında imzalanan protokolle Rize tüccarına özel şartlarda finansman desteği sağlanacak.
RTSO’da yapılan protokol imza törenine RTSO
Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Genel sekreter Gafur Karali ile Türkiye Finans Katılım Bankası Ankara Bölge Müdürü İrfan Yerlikaya
ile Rize Şubesi Müdürü Seyfi Fatih Sarı Katıldı.
İmzalanan protokol lle Türkiye Finans Katılım
Bankası RTSO üyesi işletmelere özel olarak belirlenen avantajlı komisyon ve uygun kar oranlarıyla
finansman desteği alabilecek. Ayrıca imzalanan protokol çerçevesinde Rizeli işletmeler için ekonomik
kazanımlar sunulacak.
İmza töreninde konuşan Finans Katılım Bankası
Ankara Bölge Müdürü İrfan Yerli Kaya , RTSO üyesi
kuruluşlara , yatırım ve diğer finansman ihtiyaçları,
dış ticaret işlemleri ile diğer tüm bankacılık işlemlerinde avantajlar sağlayacaklarını belirterek “Bankacılık sektöründe Anadolu mevduat toplama merkezidir. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Anadolu’ya
daha fazla kaynak aktarımını gerçekleştireceğiz.
Toplanan fonları ilk etapta tamamını burada kullanmak süretiyle iş adamlarımızı destekleyeceğiz. Top36
ladığımızdan daha fazlasını kullandırmak noktasında
gayretimiz var. Özellikle Kobilere ve işletme sekmentindeki firmaları desteklemek istiyoruz. Yaptığımız
protokolle RTSO üyelerine, Rize ekonomisine katkıda bulunacağız.” dedi.
RTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu protokolün RTSO üyeleri için faydalı
olacağına inandığını belirterek “Türkiye Finans Katılım Bankasının hazırladığı özel imkanlardan üyelerimizinde faydalanabilmesi için bir protokol imzaladık. Tüccarımıza, ülkemize, odamıza hayırlı olmasını
temenni ediyorum” dedi.
GEPOSB yapım aşamasında gerekli desteği verecek.
ROSB Heyetinden Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesine inceleme
Rize Organize Sanayi Bölgesi yönetim Kurulu
Başkanı Rize Valisi Nurullah Çakır beraberindeki
heyet ile birlikte Gebze Plastikçiler Organize Sanayi
Bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Rize Valisi Nurullah Çakır, RTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, RTSO
Meclis Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu, Kalkandere Belediye Başkanı Nihat Çolak, İl Genel Meclis
Başkanı Hakan Gültekin, RTSO Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Ali Yaşar Er, ROSB Müdürü Hasan
Günal ve ROSB Kurum Avukatı Av. Şahin Kukoğlu’ndan oluşan Rize Organize Sanayi Bölgesi Heyetini Rizeli olan GEPOSB
Yönetim Kurulu Başkanı
Osman Erkan karşıladı.
Sanayi Bölgesini ve bölgede bulunan fabrikaları gezdi.
Daha sonra, altyapı inşaatı devam etmekte
olan Rize Organize Sanayi Bölgesi için, Gebze Organize Sanayi Bölgesinin bilgi ve birikimlerinden
yararlanmak amacı ile GEPOSB toplantı salonunda bir değerlendirme toplantısı yapıldı ve görüş
alış-verişinde bulunuldu.
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erkan yapım aşamasındaki Rize OSB için gereken desteğin verileceğini
söylemesi Rize heyetini memnun etti.
Vali Nurullah Çakır ve beraberindeki heyet, GEPOSB
Yönetim Kurulu Başkanı Osman ERKAN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz
Hüseyin İLGÜN, Yönetim
Kurulu Üyesi Fuat KARACA ve Bölge Müdürü İrfan
AYAR ile birlikte Organize
37
RTSO Çocuk Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti
“Rize’ye Modern Sosyal Hizmetler
Merkezi yapılacak”
Rize Ticaret ve Sanayi Meclis Başkanı Ömer Faruk
Ofluoğlu ve Yönetim Kurulu başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu yönetim kurulu üyeleriyle birlikte,
ilimizde yeniden yapılanan Sosyal Hizmetler merkezi ile Çocuk Evi Koordinasyon merkezini ziyaret etti.
Rize’de Yetiştirme Yurdu’ndan sonra Atatürk Çocuk Yuvasının da kapatılmasıyla, kurulan Çocuk Koordinasyon Merkezi ile Sosyal Hizmetler Merkezi’nin
işlevleri hakkında RTSO heyetine bilgi veren Çocuk
Koordinasyon merkezi Müdüresi Mücella Sadıkoğlu
ve Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Erol Çevrim,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının projeleri kapsamında çalışmaları sürdüklerini belirterek “Bakanlığımızın projeleri kapsamında, Rize’de önce Yetiştirme yurdunu, ardından Atatürk Çocuk Yuvasını
kapattık. Çocuklarımızın bir kısmını koruyucu ailelerin yanına bir kısmını da tuttuğumuz çocuk evlerine
yerleştirdik. Bakanlığımızın hedefi de buydu. İlimizde Çocuk Koordinasyon Merkezi kuruldu. Türkiye de
ilk olarak Rize bunu başardı. Ayrıca ilk etapta, 2013
yılı içinde kurulması planlanan 114 adet Sosyal Hizmetler Merkez Müdürlüklerinden bir tanesi Rize’de
kuruldu. Geçici olarak Eski Atatürk Çocuk Yuvasında
Hizmet vermeye başlayan Sosyal Hizmetler Merkezi
için ihale açılacak. Rize mimarisiyle de çok modern
bir merkeze kavuşacak.”
RTSO yönetim kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, oda-
38
nın sosyal faaliyetlerden birini gerçekleştirdiklerini
ifade ederek;
“Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanımız ve
yönetim kurulu üyelerimizle ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Rize Çocuk Koordinasyon
Merkezimizi ziyarette bulunduk. Bizleri bilgilendirdiler. Burada yeni bir yapılanma olduğu gördük.
Bakanlığımızın koymuş olduğu hedefler doğrultusunda yapılan çalışmalarda hedeflerin önüne geçmişler. Bu bizleri ziyadesiyle memnun etti. Kendilerini Rizemiz tüccarı adına tebrik ediyorum.
Bu vesileyle bakmakta oldukları çocuklarımıza
bir nebze olsun katkı sunmak amacıyla kendilerine
almış olduğumuz okul kırtasiye malzemelerini odamız adına takdim ettik.
Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün ve Çocuk Koordinasyon Merkezinin çalışmaları hakkında verdikleri
bilgilerden dolayı ve yaptıkları hayırlı çalışmalardan
dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz.”
Soğuk Rusya’ya Sıcak Bir Türk Çayı İkramı
Türk Çayı Rusya Fuarında
Rusya Çay ve Kahve Federasyonu Başkanlığınca
gerçekleştiren ve dünya çaycılarının bir araya geldiği
“United Coffe & Tea Industry Event” Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova’da yapıldı.
Çaykur ve Rize Ticaret Borsası’nın iştirak ettiği Moskova Çay ve Kahve Fuarı’nda, 200 bin ton yıllık tüketimi
olan Rusya çay pazarında yer almak için çalışmalar başlatıldı.
Dünyada ki en büyük çay üreticilerinin yer aldığı
Moskova fuarında demleme kültürü ve Türk Çayı’nın
doğallığı sergilendi. Fuarda düzenlenen ve dünya çayının gelecek yıllardaki stratejilerinin tartışıldığı toplantıya
konuşmacı olarak katılan Çaykur Genel Müdürü İmdat
Sütlüoğlu, fuarla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede,
“Moskova fuarı bizim açımızdan amaçladığımızdan da
iyi geçti. Türk çay sektörü olarak son derece memnun
olduk, Panel sırasında 7 dakikalık Türk çayını anlatan ta-
nıtım filmimiz büyük ilgi gördü. Çayımızı anlatarak Dünya çaycılığında Türkiye olarak yer almak istediğimizi ve
önümüzdeki yıllar içinde tamamen organik çay ile dünya çay pazarında yer alacağımızı,anlattım”
RTSO Meclis Başkanı Resul Okumuş öncülüğünde ki
borsa heyeti de Moskova Türk Büyükelçiliği Ticari Ataşeliği’ni ziyaret ederek Türk çaycılığı hakkında bilgi verip,
Rusya’da ki çay pazarı hakkında bilgi aldılar.
Okumuş, Rusya’nın çok büyük bir pazar olduğunu,
bu pazara mutlaka girmeleri gerektiğini vurguluyarak
“Rusya Karadenizden komşumuz ve dünyanın en büyük
çay ithalatçısı konumunda. Heyet olarak çok yararlı görüşmeler yaptık. Rusya’ya mutlaka Türk çayını tanıtacak
bir altyapının kurulması gerektiğini gözlemledik. Büyük
perakende zincirleri ve Rusya Çay -Kahve üreticileri birliği ile yararlı görüşmelerimiz oldu. Rusya pazarına girmek için çok çalışmamız gerekiyor, Rusya pazarına mutlaka gireceğiz” diye konuştu.
39
“Demiryolu Ulaşımı Yaygınlaştırılmalı.”
Rize’de
Demiryolu ve
Bölgesel Kalkınma
Demiryolu konusu Meclis
gündemine zaman zaman gelse
de ciddi manada bir atılımın yapılmadığı gözle görülmektedir.
Batum demiryolu Kafkaslar’a
ve Orta Asya’ya uzanan demiryollarına bağlıdır. Bilindiği üzere
Çin ve Hindistan ekonomik olarak hızla yükselme eğilimdedir.
Rize’nin kalkınmasında demiryolu konusunu incelediğimiz bu çalışmada öncelikle
ifade etmemiz gereken konu Rize-Batum demiryolu projesinin
olması gerçeğidir.Bu projenin
ardından Karadeniz Sahili’nden
İstanbul ve dolayısıyla Avrupa
hedef olarak belirlenmelidir.
İlimiz Ülkenin kuzey doğusunda kalmış, göç veren, çaydan başka ciddi anlamda gelirin
olmadığı bir yerdir. Ana merkez40
lere uzak olduğundan yatırımcı
açısından tercih edilmemektedir. Bölgeye gelecek yatırımlar
da kendilerini bölgenin lokomotif ili olarak gören komşu İllere
kaymaktadır.
Rize’de sanayi yatırımlarının
bu güne kadar yapılmamış olması dezavantajdan avantaja dönüşebilecektir. Çünkü sanayi atıkları ile bölge kirlenmemiştir. Bu
aşamadan sonra da ağır sanayi
yatırımlarına gerek yoktur. Zaten bu yatırımların yapılabileceği coğrafyaya sahip değildir. Bu
yüzde lojistik hizmetleri üzerinde
yoğunlaşmamız gerekmektedir.
Batum Demiryolu’nun Rize’ye kadar gelmesi durumunda Bölge Lojistik Merkezi’nin de
kurulması ile Rize Limanı veya
İyidere-Of Bölgesi’nde yapıla-
Av.Harun MERTOĞLU
cak uluslararası bir liman ithalat
ve ihracatın merkezi olabilecektir. Lojistik Köy ayrıca üzerinde
çalışma yapılabilecek bir konu
olarak öngörülmektedir.
Bunların haricinde demiryolunun bölgeye getireceği avantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;
Batum ve PotiLimanlarının
güvenli olmadığı bilinen bir gerçektir. Bu sebeple Hopa ve Rize
Limanları tercih edilen limanlar
olabileceklerdir.
Yapılan demiryolu çalışmasıyla Çin ve Hindistan’dan, Orta
Asya’dan hammadde temini çok
daha kolay ve ucuz olacaktır.
Aynı zamanda Özellikle Orta
Asya ile bu yolla yapılacak ticaret Türk Cumhuriyetleriyle olan
münasebetler üst seviyeye çıkartılabilecektir.
Ekonomik açıdan güçlü konuma gelen bir Rize artık göç almaya
başlayacak, bölgeden göç edenlerin topraklarına geri dönmesi
mümkün olabilecektir.
Bölgede bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi özellikle Türk Cumhuriyetleri için tercih edilen bir üniversite haline
gelebilecektir.
Turizm bağlamında doğal güzelliklerimiz, yaylalarımız gözde
merkezler olmaya aday konuma
gelecektir.
Bu manada hem kaliteli bir
kalkınma sağlanmış olacak hem
de çevrede korunacaktır.
Rize-Batum Demiryolunun teknik ve maliyet boyutundan ele alınacak olursa;
Rize-Batum arası 120 km dir.
Birinci bölümde yer alan maliyetler ışığında bu güzergahın,ortalama maliyeti 500 Milyon dolar olmaktadır. Elbette ki sadece Rize
ile Batum arasına ray döşenmesi demiryolu güzergahı bir koldan
Karadeniz sahilini takiple İstanyeterli değildir.
bul’a, dolayısıyla Avrupa’ya yine
Ray standartları farklılık gösbaşka bir kol ve kollardan da Türtermektedir. Bu sebeple Ülkiye’nin iç kesimleri ile bağlantılakemiz standartlarına entegre
rı sağlanacaktır. Türkiye bu şekilde
edilmesi için Gürcistan’a mali
demiryolu açısından da stratejik
desteğin sağlanması önem arz
koridor haline gelecektir.
etmektedir. Aynı zamanda gereSonuç olarak; Demiryolu güken bakım ve onarım masraflavenlik,
çevre, arazi kullanımı, gürına da destek olunması gerekir.
rültü, enerji tüketimi ve alt yapı,
Bir an için “Gürcistan demiryo- bakım ve işletme maliyetleri açılunun entegre edilmesi, bakım ve sından karayoluna oranla çok daha
onarımı için neden katkı sağlaya- avantajlıdır.. Demiryolu Rize’yi
lım ki?” şeklinde bir soru sorulabi- ekonomik, sosyal, kültürel anlamlir. Yukarıda 1950 yılından sonraki da çağ atlatacak bir yatırım olarak
dönemde Ülkemize sağlanan dış öngörülmektedir.
yardımlar hatırlanmalıdır. Rize- BaRize-Batum demiryolu fizibitum demiryolu için Orta Asya, Çin
lite çalışmaları bir an önce başve Hindistan bağlantılarına belki
latılmalı bu çalışmaya Batum
de en fazla katkıyı Türkiye’nin sunsonrası demiryolu ağı da alınması gerekir. Gelecekte sağlanacak
malıdır. Demiryolu Rize için strafaydanın yanında verilecek bu destejik bir yatırımdır. Demiryolu
teğin önemi çok küçük miktarda
geleceğe yatırımdır. Bu sebeple
kalacağı öngörülmektedir.
kalkınmak sınıf atlamak isteyen
Başlangıçta Hopa ve Rize Li- bir Rize yüzünü demiryolu ile
manlarının işlevi artmakla birlikte doğuya çevirmelidir.
41
Karadeniz’de
Arap Turist
Bereketi
Cemal AKIN
Turizmci Yazar
Arap turistler Karadeniz Bölgesinde 2013 Yaz
sezonunda özellikle Trabzon ve Rize’de Konaklama
sektörü başta olmak üzere, alışveriş merkezlerine, ulaşım ve konut sektörüne de hareket getirdi.
Keşfedilmeyi bekleyen nadide yaylalar, şelaler,
akarsular, çam ormanları ve kaplıcalar diyarı Rize
Yaşam standartları açısından yaşanabilecek temiz
havası ve bol oksijeni olan Karadeniz’in İncisi,gözbebeği ve merkezi olacaktır.
Bölgemize ve ilimize büyük ilgi duyan Arap İşadamları ve turistleri 2014 yılında önemli oranda
gayrimenkul satın almak istediklerini belirtmektedirler. Arap Ülkelerinin zenginlerinin sermaye ve
yatırımlarını Trabzon, Rize ve yakın ilçe ve köylere
kaydırmaları gündemdedir. Bu yüzden Karadeniz
Bölgemiz ve Rize ilimizin bozulmamış natürel tabiat güzellikleri, Arap yatırımcıların sermayelerini
ve yatırımlarını çekmek için bulunmaz bir fırsat
olacaktır.
Ekim 2013 tarihi sonlarına kadar konaklama
tesislerinde, alışveriş merkezlerinde, restoranlardan eğlence merkezlerine kadar Arap ülkelerinden gelen turistlere rastlamak mümkün. Kimi alışveriş sepetlerini hınca hınç doldurup petrolden
kazandıklarıyla mağaza sahiplerini ihya ederken,
kimi çevre gezileri ile ulaşım sektörüne katkı sağlıyor, kimi de gözünü inşaat sektörüne çevirmiş
durumda. 2014 yılında itibarı ile olağanüstü bir
durum yaşanmadığı taktirde Karadeniz bölgemizin turizm gelirleri yurt ekonomisine büyük katkı
sağlayacaktır. Arap Turistlerin Rotalarını Karadeniz’e başta Rize olmak üzere Türkiye’ye çevirme-
lerinin basit birkaç sebebi var aslında. İlk sebep
Avrupa’da yaşanan ekonomik kriz, Türkiye’yi tercih etmelerindeki ikinci önemli sebebi mütekabiliyet yasasının getirdiği avantaj, üçüncü sebep ise
Başbakanımıza olan hayranlıkları nedeni ile Karadeniz Bölgesi ve Memleketi Rize’dir.
Arap ülkelerinden gelenlerin konut alırken kriterleri, talepleri, beklentileri farklıdır. Konut alımı
yapanlar yatırımcı ve kullanım amaçlı da alım yapabiliyorlar. Kullanım amaçlı konut alımlarında genel olarak doğal,kültürel ve sosyolojik özelliklerine
uygun olan tam donanımlı tatil köyleri başta olmak
üzere geniş metrekareli, çok odalı, lüks projeleri tercih ederlerken, yatırım amaçlı alımlarda ise daha kü-
çük metrekareli konutlar tercih sebebi oluyor.
Güven ortamı, saygı ve ilgi bekleyen Arap turistleri giyimlerinden örf adet ve kültürlerinden,
din ,dil ırk ve ten renklerinden ayırım yapmaksızın
onlara şefkatli ve Türk misafirperverliği özellikle
Karadeniz konukseverliği anlayışını gösterdiğimiz
sürece bölgemize ciddi bir sermaye akışı ve yatırımı devam edecektir. Doğu Karadeniz Bölgesi’ni
ziyaret eden Arap turist sayısı her geçen yıl katlanarak artacak. Bölgenin sahip olduğu bitki örtüsü, bol su kaynakları ve muhafazakar yapısından
etkilenen Arap turistler, tatillerini geçirmek için
bölgeyi tercih ediyor. Arap turistler bölgemizi,
inançlarına uygun yaşama imkanı buldukları ve
eşsiz doğal güzelliklerinden dolayı çok beğeniyorlar. Özelikle yeşili ve bol su kaynakları ilgilerini
çekiyor. Bölgemize gelen Arap turistler özellikle
yoğun olarak; çay, bal ve fındık satın almaktadır.
Rize bezi ve üretimi ilgilerini çekmekte ürün almaktadırlar. Bölgemizden çok etkilendikleri için
buradan mülk edinme arayışı içerisindeler.
Yakın bir zamanda yüzlerce Arap yatırım şirketleri kurulacaktır. Zengin Arap Ülkeleri sermayelerini yoğun bir şekilde çekebilmek için hükümetimizin özel bir proje geliştirmesi ve uygulaması
gerekmektedir. Türkiye’deki siyasi ve ekonomik
gelişmeleri sürekli izlediklerini, bazı yatırımı kolaylaştıran tedbirler uygulanmalıdır. Birçok petrol tüccarı mülk edinerek, yatırım yaparak her
yıl tatilini burada geçirdiklerinde 12 ay boyunca
bölgemize döviz girdisi olacağı gerçeğini gözardı
etmemeliyiz.
Siyasi karışıklık yaşanan ya da yaşanma ihtimali bulunan ülkelerde yaşayan zengin Arapların
Türkiye’de konut ve iş yatırımı arayışında olduğunu, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik istikrarının
ve dinsel yakınlığın yanı sıra Türk dizlerinin de
etkisi olmuştur. Zengin Körfez ülkelerinin yatırımcıları, Avrupa’nın ve Amerikanın birçok kentlerinde zaten bir gayrimenkulü bulunmaktadır.
Türkiye’ye yönelik ilgiyi dini yakınlığa ve güven
ortamına paralel olarak devletimizin sağlıklı politikalarının ekonomik istikrarı rol oynamaktadır.
Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Suriye ve Lübnan Ülkelerinin yerini Türkiye almıştır. Arap dünyası karıştıktan sonra orta gelir grubunun da Türkiye’ye
yöneldiği görülmektedir. Kendilerine en yakın
Müslüman ülke olan Türkiye’ye yönelmiş. ilginin
bir başka nedeninin de Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın birçok Arap Ülkesinde
yarattığı sempati olduğu bir gerçektir. Her yıl en
az bin aile ile yaptığım görüşmeler sonucunda
bu kanaatim oluşmuştur.
Hastanemizde Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Bölümlerinde SGK
anlaşması geçerli olup, diğer bölümlerimizde özel sağlık sigortanızı
kullanabilir veya bireysel ödeme yapabilirsiniz.
Özel TOBB ETÜ Hastanesi Kardiyoloji Kliniği; 2010 yılında TOBB ETÜ bünyesine dahil
olan hastanemizin ilk hizmete açılan kliniklerinden biridir. Kliniğimiz 2 Profesör,
1 Doçent, 2 Uzman Hekim ve 1 Pratisyen Hekim’den oluşan deneyimli ve yetkin
tıbbi kadrosuyla hizmete devam etmektedir.
Bölümümüz, 16 yataklı kardiyoloji servisi, 4 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi,
ayaktan hastalara bakan 6 adet kardiyoloji polikliniği, koroner anjiyografi ve
elektrofizyoloji cihazı olan anjiyografi laboratuvarı, toplam 2 ekokardiyografi
cihazlı ekokardiyografi laboratuvarı, efor testi, 14 adet Tansiyon Holter ve
14 adet EKG Holter cihazı ile ayaktan ve yatan hastalara hizmet vermektedir.
Kliniğimizde Verilen Sağlık Hizmetleri
Bölümümüzde kalp damar hastalıkları girişimlerinin yanında, mitral kapak balon valvüloplasti,
karotis ve periferik arter stentlemesi, renal arter
stentlemesi, elektrofizyolojik çalışma ile aritmilerin teşhis ve tedavisi, kalp deliklerinin ameliyatsız yöntemle kapatılması, kalıcı kalp pili takılması
ve kalp içi elektroşok cihazı (ICD) takılması gibi
özellikli işlemlerin hepsi modern tıbbın gerektirdiği
yöntem ve gereçlerle yapılabilmektedir.
Kalp ve damar hastalıkları ve bu hastalık grubunun en ileri noktası olan kalp krizi, bütün dünyada gün geçtikçe görülme sıklığı artan ve aynı zamanda dünyadaki ölüm nedenlerinin de ilk sırasını
oluşturan en tehlikeli düşmanımızdır. Son yıllarda
ameliyatsız yöntemlerle kalp damar hastalıklarının tedavi edilebilmesi, ciddi ek problemlerden
dolayı ameliyat şansı olmayan hastalara umut ışığı
olmaktadır. Bölümümüzde akut olarak kalp krizi
geçiren hastalara haftanın 7 günü 24 saat boyunca acil olarak koroner anjiyografi yapılabilmekte
ve kriz damarının balon ve stentle açılması işlemi (Primer PCI) uygulanabilmektedir. Bu yaklaşım,
kalp krizi geçirmekte olan hastalara modern tıbbın
önerdiği tedavi yöntemidir.
46
Karotid Arter Hastalığı beyni besleyen karotis damarının daralması ya da tıkanmasıdır. Karotid arter
hastalığı felç ya da beyin fonksiyonlarının kaybı ile
karakterize bir durum olan inmenin en önemli nedenidir. Bu hastalığın teşhis ve tedavisinde karotid
anjiyografi ve balon-stentleme işlemi uygulanmaktadır. Bu işlemde lokal anestezi altında kasık atar
damarından girilerek karotid artere kadar kateter
ilerletilir ve dar olan bölüme balon şişirilerek damar genişletilir. Daha sonra stent yerleştirilir.
Ritim bozuklukları hastaların kimi zaman yaşam kalitesini, kimi zamanda hayatını tehdit eden
önemli sağlık problemlerinden biridir. Bu hastalıkların tespiti ve tedavisi özel cihazlar gerektirmektedir. Kliniğimizde bulunan elektrofizyoloji laboratuvarında bu hastalıkların tedavisine yönelik gerekli
girişimler yapılabilmektedir.
Kalp hastalıkları halen dünyada en çok ölüme sebep olan, en yaygın görülen hastalıklardır. Gelişmiş
ülkelerde alınan önlemlerle görülme sıklığı azalmaya başlamış, ölüm oranlarında düşüşler olmuştur. Biz de ise halen giderek artmaktadır. Düzenli
check-up, kontrol yapılmalıdır. Kadınlarda özellikle
menapoz sonrası, erkeklerde ise 40 yaş sonrası düzenli kontroller yapılmalıdır. Ailesinde 55 yaş altın-
da kalp krizi geçiren, ani ölüm olan, kalp damarlarına stent takılan, bypasslı kişiler varsa, sigara içen
kişiler, hipertansiyon, şeker hastalığı tanıları olanlar,
kolesterol yüksekliği olanlar ve stresli işlerde çalışanlarda bu kontroller daha düzenli olmalıdır.
Kalp hastalığı sıklıkla bir şikayete sebep olabilir.
Kalp hastalıkları tamamen şikayetsiz devam edip
ani ölümlere, ani kalp krizlerine neden olabilir. Halk
arasında gizli kalp hastalığı olarak adlandırılan bu
durum özellikle şeker hastalığı olanlarda görülebilir.
Kliniğimiz, kalp damar hastalıkları alanındaki gelişmeleri dün olduğu gibi yarın da yakından takip edecek ve hastalarının sağlığı için güleryüzlü ve özverili
hizmet anlayışını sürdürmeye devam edecektir.
Bu şikayetlerden herhangi birisine sahip olan kişinin
mutlaka Kardiyoloji uzmanına ve Kardiyoloji kliniğine
müracaatı gerekir.
Hangi Şikayetler Kalp Hastalıklarının Habercisidir?
1- Soluk daralması: Kişinin nefes alıp vermede zorluk hissetmesidir. Koşarken, hızlı yürürken olabileceği gibi otururken de olabilir. Bu iki uç nokta arasında da soluk almada zorluk
hissedilebilir. Hastalığın ileri dönemlerinde 2-3 yastıkla yatma ihtiyacı, hatta oturarak uyuma
olabilir. Uykuda boğuluyor gibi soluksuz kalma hissi ile uyanma, kabus görerek uyanma da
görülebilir. Soluk daralması en çok akciğer hastalıklarıyla karışabilir. Bazen sinirsel olarak
derin nefes alma ihtiyacı ile, alınan nefesin yetmediğinden şikayet edilir.
2- Göğüs ağrısı: Koroner damarlara bağlı ağrılar, eforla, stresle, heyecanla başlayan alt
çene, boğaz, göğüs ortasında baskı, basınç, ayva durması gibi his, yanma şeklinde geniş
alanda hissedilen ağrı tipiktir. Bıçak saplama, iğnelenme gibi ağrılar kalp hastalığı tanısından uzaklaştırır. Kalp zarı (perikard) iltahaplanmasında ise ağrı daha keskin karakterdedir.
Nefes almak ve sırt üstü yatmakla artıp öne eğilince geçen ağrıdır. Kalp krizi (Miyokard Infarktüsü) ağrısı yarım saatten uzun süren, göğüs ortasında şiddetli basınç, baskı, ağırlık,
yanma tarzında ağrıdır. Soğuk terleme, ölüm korkusu ile birliktedir. Alt çene, kollar (özellikle
iç kısım) sırta yayılır.
3- Çarpıntı (taşikardi): Kalp hızının artması, dakikada 100 atımın üstüne çıkması, düzensiz
atışlar, ilave atışlar hasta tarafından hissedilir. Kalp hızının dakikada 50’nin altına düşmesi
(bradikardi) kişiyi rahatsız eder.
4- Senkop-Bayılma: Hastanın geçici postur ve bilinç kaybıdır. Kalp hızının çok düşmesi, çok
hızlanması, aort kapağının daralması gibi hastalıklardan olabileceği gibi, nörolojik ya da psikiyatrik sorunlardan da olabilir.
5- Siyanoz (Morarma): Parmak uçları, dudaklar ve dilde mor renk olması daha çok doğuştan kalp hastalıklarında, akciğer hastalıklarında, bazı kan hastalıklarında, ileri kalp yetmezliğinde olabilir.
Hastanemiz hakkında bilgi almak ve sağlığınızla ilgili her türlü sorununuz için, size
özel oluşturduğumuz TOBB Danışma ve Hizmet Masası ile iletişime geçebilirsiniz.
TOBB Danışma ve Hizmet Masası
Adı Soyadı
Müjde Özdik Kara
Belma Ayvaz
Telefon
(0312) 292 99 42
(0312) 292 98 52
E-mail
[email protected]
[email protected]
47
48
49
Elektronik
imza
nedir?
Basit olarak dijital imza elektronik dökümanları (Eposta, Ms
excel dosyası, Ms Word dosyası
gibi) imzalamak için kullanılan
ve bu elektronik dökümanı alan
ikişinin de gönderen kişinin kim
olduğuna emin olmasını ve güvenmesini sağlayan bir elektronik koddur.
Elektronik imza ve süreçlerini 6 madde ile açıklayalım:
1. Elektronik imza nedir?
Elektronik imza kısaca elektronik veriye eklenen yada mantıksal bağlantısı bulunan, kimlik
doğrulama amacıyla kullanılan
elektronik bir veridir. Islak imza
nasıl bir kağıda atılan imzanın
size ait olduğunu ispatlamaktaysa, elektronik imza da herhangi
bir elektronik dökümana eklenen imzalama verisinin size ait
olup olmadığını ispatlamaktadır.
Elektronik imza, imzalayan kişinin kimlik doğruluğunu ispatlar;
imzalanan verinin içeriğinin başka bir şahıs tarafından değiştirilip değiştirilmediğini (bütünlüğünün bozulup bozulmadığını)
ortaya koyar. Elektronik imzanın
atılabilmesi için kişiye ait bir Nitelikli Elektronik Sertifika’nın
(NES) olması gerekir.
50
2. Nitelikli elektronik sertifika
(NES) nedir?
Elektronik sertifikalar, nüfüs
cüzdanı, sürücü belgesi veya
diğer kimlik belgeleri gibi kişinin kimliğini ispatlaması için
elektronik ortamda kullanılan
elektronik dosyalardır. Sertifikalar X.509 standardına uygun
olarak üretilir ve bu standartla
uyumlu olan web tarayıcılarına,
akıllı kartlara ya da token’lara
yüklenebilir. 5070 sayılı kanuna
uygun güvenli elektronik imza,
nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulur. 5070 Sayılı
Elektronik İmza Kanununa göre
gerçek kişiler elektronik imza
oluşturabilir. Bunun için kişinin
Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir Elektronik Sertifika
Hizmet Sağlayıcısından (ESHS)
Nitelikli Elektronik Sertifika
(NES) alması gerekir. İlgili kanun
ve mevzuatlar güvenlik sebebiyle NES’in ve ilgili anahtarların
güvenli elektronik imza oluşturma aracına yüklenmesini şart
koşmaktadır. Günümüzde bu
şartları akıllı kartlar sağlamaktadır. Bu nedenle bir ESHS’den
NES alan kişiye sertifikası akıllı
kart içinde teslim edilmektedir.
Bu akıllı kartı bilgisayar ile beraber kullanmak için bir akıllı
kart okuyucusunun kullanılması gereklidir. NES, akıllı kart ve
akıllı kart okuyucunun bilgisayar ortamında kullanılması için
bunları destekleyen yazılımlar
kullanılır.
3. Elektronik sertifika hizmet
sağlayıcı (ESHS) nedir?
Açık elektronik ağlardan sayısal imzalı bilgi gönderen kişinin imzasının geçerliliğinin/
doğruluğunun saptanması için,
imzayı atanın açık anahtarı gereklidir. Bu nedenle hangi açık
anahtarın hangi kullanıcıya ait
olduğunun belgelenmesi çok
önemlidir. Bunun için kullanıcıların açık anahtarlarını ve kimlik
bilgilerini onaylama yetkisine
sahip bir kuruluşa, bir otoriteye gereksinim vardır. Elektronik
sertifika hizmet sağlayıcıları kişi
ve kurumlara sertifika üreten,
dağıtan ve belgelerin yönetimini üstlenen güvenilir kurumlardır.
4. Elektronik imza sertifikası
nasıl alınır?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet
Sağlayıcılarından elektronik sertifikanızı alabilirsiniz.
5. Elektronik imza mevzuatına
nasıl erişebilirim?
Elektronik imzaya ilişkin mevzuata Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ait web sitesindeki ilgili sayfadan erişebilirsiniz.
6. Nitelikli elektronik imza için
gerekli programlar nelerdir?
Nitelik elektronik sertifika-
nızı kullanarak imzalama işlemini gerçekleştirebilmeniz için
kullanmış olduğunuz kart okuyucunun, akıllı kartın ya da token’ın sisteminize doğru olarak
kurulmuş olması gerekmektedir.
Kurulum işlemleri ile ilgili detaylı
bilgi ve yardıma e-imza sertifikanızı temin etmiş olduğunuz sertifika hizmet sağlayıcınızın web
sayfasından veya yardım merkezinden erişebilirsiniz.
5070 sayılı kanuna göre;
Elektronik veri: Elektronik, optik
veya benzeri yollarla üretilen,
taşınan veya saklanan kayıtları,
Elektronik imza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı
bulunan ve kimlik doğrulama
amacıyla kullanılan elektronik
veriyi,
İmza sahibi: Elektronik imza oluşturmak amacıyla bir imza oluşturma aracını kullanan gerçek
kişiyi,
İmza oluşturma verisi: İmza sahibine ait olan, imza sahibi tarafından elektronik imza oluşturma
amacıyla kullanılan ve bir eşi
daha olmayan şifreler, kriptografik gizli anahtarlar gibi verileri,
İmza oluşturma aracı: Elektronik
imza oluşturmak üzere, imza
oluşturma verisini kullanan yazılım veya donanım aracını,
İmza doğrulama verisi: Elektronik imzayı doğrulamak için
kullanılan şifreler, kriptografik
açık anahtarlar gibi verileri,
İmza doğrulama aracı: Elektronik imzayı doğrulamak amacıyla
imza doğrulama verisini kullanan
yazılım veya donanım aracını,
Zaman damgası: Bir elektronik
verinin, üretildiği, değiştirildiği,
gönderildiği, alındığı ve / veya
kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından
elektronik imzayla doğrulanan
kaydı,
Elektronik sertifika: İmza sahibinin imza doğrulama verisini ve
kimlik bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kaydı.
51
“İyi bir lider olmayı isteyebilirsiniz. Bunun için ortaya başarlı
sonuçlar çıkarmak hiç de zor değil. Herkes lider olmayı
ister ama liderlik kolay bir şey değildir. Bazen iş hayatınızın
içinde olsun dışında olsun, yapacağınız ufak bir fedakarlık
size lider olmanızda çok fayda sağlayacaktır.”
Liderlik için
Altın Kurallar
İnsanları daha fazla çalışmaları, daha gayretli olmaları ve daha
çok şey başarmaları için nasıl etkilersiniz?
Sizi desteklemelerini nasıl
sağlar, yaptıkları her işte daha
fazlasını ve ilerisini elde etmeyi
nasıl başarırsınız?
Verdiğiniz işle ilgilenmelerini
ve önemsemelerini nasıl sağlarsınız?
Tabiki onları önemsediğinizi
göstererek...
Kendiniz ve takımınız için başarılı sonuçlar ortaya koymak hiç
de zor değil. İyi bir liderin çalışanlarıyla ilişkisi ve onlara karşı yaklaşımları için işte size ipuçları...
• İyi yöneticiler iyide bir liderlik vasfına sahiptirler. Yapılan bazı
araştırmalar çok dikkat çekici sonuçlarıda beraberinde getirmişti.
Sonuçlar pek çok kişiyi şaşırttı.
52
Yapılan araştırma gösterdi ki en
başarılı yöneticiler, kâra değer
verdikleri kadar insana da değer veriyorlardı. İşletmeler para
kazanmak için kurulsa da onu
ayakta tutan insan kaynağı, yöneticileri tarafından önem verilmesi
gereken bir olgudur.
• Duygularınızı kontrol edin.
En iyi liderler bile bazen kişisel
problemler yaşayabiliyor. Bu gibi
durumlarda gerçek liderler kendileriyle yüzleşerek problemi
kendi içlerinde çözmeye, özellikle işyerinde bunu diğer insanlara
yansıtmamaya çalışırlar. Önemli olan hepimizin zaman zaman
problemler yaşayabileceğini kabul etmek ve bunu en iyi şekilde
idare edebilmektir.
• İç sesinizi dinleyin. Yakın
çevrenizle kariyerinizde değişiklik, yeni bir işe başlamak, eğitime
geri dönmek gibi hayallerinizi ve
hedeflerinizi paylaştığınızda büyük olasılıkla çevrenizden olumsuz yorumlar alabilirsiniz. Çevrenizdeki insanların hayallerinizi
hafife almasına ve moralinizi bozmasına izin vermeyin. Kendiniz
için gerekliliğine inanıyor ve gerçekten istiyorsanız düşündüklerinizi mutlaka yapın.
• İnsanlara karşı her konuda
olumlu tepkiler vermeye çalışın.
Bu durumda size karşı hep iyi niyetli düşünmelerini sağlayacaktır.
Buna içtenlikle inanmalı ve uygulamalısınız. Çalıştığı kişilere karşı
rahatsız edici tavır içinde olan
kimse başarılı bir lider olamaz.
İnsanlarla iletişim kurup liderlik
etmenin en iyi yolu onlara karşı
olumlu bir tavır benimsemek, işine karşı heyecan duymak ve bu
heyecana onları da katabilmekten geçer.
• Sizinle birlikte hareket eden
insanları, altınızda çalışanları önemsemeniz onların daha verimli çalışmalarını tetikleyecektir. İnsanlara
karşı açık olursanız ve gerçekten
onları önemserseniz insanlar kendilerini çok daha iyi hissedeceklerdir.
Bu, insanların içindeki pozitif enerjiyi ortaya çıkarmanıza yardımcı
olacaktır. Beraber çalıştığınız kişiler
kendilerini önemseyen ve dinleyen
bir lideri izleme ve potansiyellerini
kullanma eğilimindedirler.
• Ne kadar liderde olsanız birisinden bir şey isteyeceğiniz zaman temiz bir şekilde isteyin. Yani
kırıcı olmadan isteyin. Sadece
birinden bir şey isteyeceğiniz zaman ona iyi davranmayın. İyi davranmak için iyi davranın ve hayatınızın nasıl kolaylaştığını, işlerin
nasıl daha hızlı ilerlediğini görün.
Aksi taktirde insanlar yapmacık
davrandığınızı anlayacaklar, size
zorluk çıkaracaklardır. Olumlu
davranışlarınızı genele yayın ve
her zaman bu modeli kullanın.
• İnsanların yaptıkları güzellikleri takdir etmeyi ihmal etmeyin.
İnsanoğlunun en önemli ihtiyaçlarından biri takdir görmektir. Her
birimiz takdir edilmeyi ister ve hak
ederiz. Liderlik ettiğiniz insanlar da
takımınıza yaptıkları katkının fark
edilmesini ve takdir edilmeyi hak
ediyorlar. Onlara sık sık teşekkür
ederseniz başarılarını gördüğünüzü ve takım için önemli olduklarını
anlayacaklardır.
• Çalışanlarınızı şaşırtın Çalışanlarınızı harekete geçirmek için
onları önemsemeniz ve yaptıkları
iş için takdir etmeniz yeterli değildir. Onlara beklenmedik sürprizler
yaparak enerjilerini arttırın, onları
şaşırtın. İyi bir lider beklenmedik
sürprizler yaparak çalışanlarını motive etmeyi ve enerjisini arttırmayı
bilmelidir.
Heyecan Bulaşıcıdır
• Heyecan ve tutku bulaşıcıdır.
İşinize karşı ne kadar heyecan duyarsanız etrafınızdakiler de bundan
etkilenip heyecanınıza ortak olacaklardır. İşinizle ilgili bu heyecanı
onlarla paylaşmaya, onları da işe
dahil etmeye özen gösterin.
• Çalışanlarınızı işe dahil edin.
Bugünün rekabetçi iş dünyasında kimseyi hafife almak veya arka
planda bırakmak gibi bir lüksünüz
yok. Herkesle toplantı yapacak
vaktiniz olmayabilir ama ayaküstü
konuşmalarla veya resmi olmayan
sohbetlerle de olsa onarın fikirlerini almayı, karar alırken onlara da
söz vermeyi ihmal etmeyin. Unutmayın insanlar yaptıkları işte ne
kadar söz sahibi olurlarsa işlerini o
kadar sahiplenirler.
• Fazla çabalarına karşı teşekkür etmeyi ihmal etmeyin. Görev
tanımlarının ötesine geçip sorumlu
olmadıkları işte çaba gösteren, yardım eden çalışanlarınıza teşekkür
edin. İçten yapılan bu davranışları
takdir etmeniz iyi bir liderden beklenen bir davranıştır.
• İşçilerinizin içinde sorumluluk
alabileceklere sorumuluk verin. İyi
bir lider çalışanlarına güvenir ve sorumluluk verir. İşin her aşamasında onları denetlemeyi bırakın, işin
kontrolünü onlara verin ve sonuçları değerlendirin. Çalışanlarınızın
bu esnek davranışınız ve güveniniz
karşısında daha iyi bir performans
gösterdiklerine tanık olacaksınız.
Küçük olayların gününüzü mahvetmesine izin vermeyin
• Olumlu olumsuz durumlarda
kendinize hakim olmasını bilin ufak
tartışmaların moralinizi bozmasına, gününüzü mahvetmesine izin
vermeyin. Unutmayın, iyi bir lider
duygularını kontrol altında tutmasını bilir.
• Zor yollar zirveye ulaştırır. İyi
bir lider olmak kolay değildir ve
zorluklarla karşı karşıya kalacağınızı
unutmayın. Zirveye giden yollar genelde zorluklarla doludur. Yeni mü-
cadelelerle ve deneyimlerle dolu
olan bu zorlu yollar size öğrenilecek yeni şeyler, gelişme ve deneyim
alanınızı genişletme fırsatı tanır.
Düşmanlarınızı yandaşlarınız yapın
•Başarılarınız karşısında size
düşmanlık edecekleri kendinize
doğru çekmeye çalışın. Bir işyeri
düşman barındıracak kadar büyük
değildir. Sizi önemli konulardan
uzaklaştıracak, yolunuzu kesecek
potansiyel düşmanlarınızı kendi
tarafınıza çekmek için problemin
kaynağını bulun. Problemin hızla
büyüyüp kötüleşmesini istemiyorsanız, durumu fark ettiğinizde harekete geçmeli ve dostane bir yaklaşımla problemi çözmek için adım
atmalısınız.
Çalışanlarınıza karşı dürüst olun
• Dürüstlük iyi bir liderden önce
her insanda olması gereken güzel
bir özelliktir. Çalışanlarınızla şirketin
gizli bilgileri dışında, yaptığınız iş ve
şirketin durumu, hedefleriyle ilgili
mümkün olduğunca fazla paylaşmaya çalışın. İşler kötüye gittiğinde
bunun bir dedikodu dalgasıyla yayılması işlerinizi daha da zorlaştıracaktır. Onlara karşı dürüst olursanız
zor zamanlarda bile yanınızda olup
işlerin yoluna girmesi için çaba göstereceklerdir.
• Çalışanlarınızla ilişkinizi besleyip güçlendirin.İyi bir ilişki kurmanız
sizin yararınıza olacaktır her zaman.
Kişisel ilişkiler kendi kendilerini beslemezler. Yaşayan her canlı gibi ilişkilerin de büyüp zenginleşmeleri
için beslenmeye ve bakıma ihtiyaçları vardır.
• İş hayatınızda yakaladığınız
başarıları her zaman kutlamaya
çalışın. Sizin için gerçekten önemli
olan bir konuda başarı yakaladıysanız bunu kutlamadan geçiştirmeyin. Başarınızı aileniz ve arkadaşlarınızla kutlamak sizi güçlendirecek,
yeni mücadeleler ve başarılar için
hazırlayacaktır.
53
2013 OCAK AYI DÖVİZ VE ALTIN FİYATLARI
GÜN
DOLAR
1
2
3
4
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
28
29
30
31
ORT.
1,7764 TL
1,7696 TL
1,7717 TL
1,7788 TL
1,7724 TL
1,7693 TL
1,7680 TL
1,7656 TL
1,7612 TL
1,7600 TL
1,7617 TL
1,7608 TL
1,7498 TL
1,7484 TL
1,7528 TL
1,7560 TL
1,7610 TL
1,7613 TL
1,7559 TL
1,7585 TL
1,7617 TL
1,7576 TL
1,7536 TL
1,7623 TL
EURO
2,3436 TL
2,3463 TL
2,3247 TL
2,3152 TL
2,3110 TL
2,3198 TL
2,3102 TL
2,3114 TL
2,3378 TL
2,3519 TL
2,3518 TL
2,3403 TL
2,3361 TL
2,3337 TL
2,3337 TL
2,3415 TL
2,3469 TL
2,3482 TL
2,3599 TL
2,3637 TL
2,3678 TL
2,3788 TL
2,3770 TL
2,3414 TL
1 Gr, ALTIN
ATA
(24 Ayar ) (Cumh. Altını)
95,600 TL
96,100 TL
96,050 TL
95,200 TL
95,150 TL
95,130 TL
95,150 TL
95,080 TL
95,110 TL
95,130 TL
95,100 TL
95,050 TL
95,070 TL
95,110 TL
95,250 TL
95,270 TL
96,010 TL
95,680 TL
94,180 TL
94,150 TL
94,110 TL
95,180 TL
95,210 TL
95,177 TL
655,00 TL
655,00 TL
655,00 TL
650,00 TL
650,00 TL
650,00 TL
650,00 TL
650,00 TL
650,00 TL
650,00 TL
650,00 TL
650,00 TL
650,00 TL
650,00 TL
650,00 TL
650,00 TL
650,00 TL
650,00 TL
640,00 TL
640,00 TL
640,00 TL
645,00 TL
645,00 TL
648,91 TL
2013 MART AYI DÖVİZ VE ALTIN FİYATLARI
GÜN
1.
54
DOLAR
EURO
1 Gr, ALTIN
ATA
(24 Ayar ) (Cumh. Altını)
1,7997 TL 2,3457 TL 92,200 TL
2013 ŞUBAT AYI DÖVİZ VE ALTIN FİYATLARI
GÜN
1.
DOLAR
EURO
1 Gr, ALTIN
ATA
(24 Ayar ) (Cumh. Altını)
1,7450 TL 2,3811 TL 94,110 TL
640,00 TL
4.
1,7447 TL 2,3691 TL 94,140 TL
640,00 TL
5.
1,7497 TL 2,3690 TL 95,010 TL
645,00 TL
6.
1,7557 TL 2,3747 TL 94,600 TL
640,00 TL
7.
1,7589 TL 2,3856 TL 94,550 TL
640,00 TL
8.
1,7623 TL 2,3619 TL 94,570 TL
640,00 TL
11.
1,7635 TL 2,3607 TL 94,650 TL
640,00 TL
12.
1,7655 TL 2,3694 TL 94,200 TL
637,00 TL
13.
1,7578 TL 2,3695 TL 94,010 TL
637,00 TL
14.
1,7607 TL 2,3506 TL 94,000 TL
637,00 TL
15.
1,7663 TL 2,3542 TL 91,560 TL
620,00 TL
18.
1,7639 TL 2,3554 TL 92,200 TL
625,00 TL
19.
1,7686 TL 2,3607 TL 92,140 TL
625,00 TL
20.
1,7748 TL 2,3774 TL 91,190 TL
617,00 TL
21.
1,7898 TL 2,3617 TL 91,200 TL
617,00 TL
22.
1,7891 TL 2,3619 TL 91,250 TL
617,00 TL
25.
1,7948 TL 2,3806 TL 92,100 TL
625,00 TL
26.
1,8056 TL 2,3623 TL 93,140 TL
630,00 TL
27.
1,8037 TL 2,3610 TL 93,000 TL
630,00 TL
28.
1,7942 TL 2,3544 TL 92,100 TL
625,00 TL
ORT. 1,7707 TL 2,3661 TL 93,186 TL
631,35 TL
2013 NİSAN AYI DÖVİZ VE ALTIN FİYATLARI
GÜN
625,00 TL
2.
DOLAR
EURO
1 Gr, ALTIN
ATA
(24 Ayar ) (Cumh. Altını)
1,9335 TL 2,5599 TL 83,130 TL
580,00 TL
4.
1,8008 TL 2,3414 TL 91,610 TL
625,00 TL
3.
1,9439 TL 2,5689 TL 82,230 TL
580,00 TL
5.
1,7936 TL 2,3393 TL 91,410 TL
625,00 TL
4.
1,9439 TL 2,5689 TL 81,190 TL
575,00 TL
6.
1,7901 TL 2,3340 TL 91,110 TL
620,00 TL
5.
1,9439 TL 2,5689 TL 81,060 TL
575,00 TL
7.
1,7956 TL 2,3380 TL 91,550 TL
625,00 TL
8.
1,9269 TL 2,5581 TL 81,090 TL
575,00 TL
8.
1,7936 TL 2,3496 TL 92,140 TL
625,00 TL
9.
1,9278 TL 2,5589 TL 81,090 TL
575,00 TL
11.
1,8015 TL 2,3422 TL 92,050 TL
625,00 TL
10.
1,9278 TL 2,5589 TL 81,090 TL
575,00 TL
12.
1,8008 TL 2,3454 TL 92,070 TL
625,00 TL
11.
1,9278 TL 2,5589 TL 81,090 TL
575,00 TL
13.
1,8047 TL 2,3480 TL 93,100 TL
633,00 TL
12.
1,9278 TL 2,5589 TL 81,090 TL
575,00 TL
14.
1,8116 TL 2,3440 TL 93,140 TL
633,00 TL
15.
1,9218 TL 2,5554 TL 82,560 TL
585,00 TL
15.
1,8072 TL 2,3591 TL 93,110 TL
633,00 TL
16.
1,9242 TL 2,5579 TL 82,600 TL
585,00 TL
18.
1,8124 TL 2,3463 TL 93,150 TL
635,00 TL
17.
1,9344 TL 2,5640 TL 83,100 TL
595,00 TL
19.
1,8138 TL 2,3475 TL 94,270 TL
640,00 TL
18.
1,9272 TL 2,5604 TL 85,050 TL
610,00 TL
20.
1,8174 TL 2,3491 TL 94,200 TL
640,00 TL
19.
1,9328 TL 2,5787 TL 85,150 TL
610,00 TL
21.
1,8138 TL 2,3410 TL 94,050 TL
635,00 TL
22.
1,9454 TL 2,5955 TL 85,650 TL
615,00 TL
22.
1,8161 TL 2,3494 TL 94,000 TL
635,00 TL
23.
1,9466 TL 2,6043 TL 85,600 TL
615,00 TL
25.
1,8127 TL 2,3535 TL 94,050 TL
635,00 TL
24.
1,9566 TL 2,6205 TL 85,550 TL
615,00 TL
26.
1,8155 TL 2,3363 TL 93,600 TL
632,00 TL
25.
1,9821 TL 2,6427 TL 86,600 TL
615,00 TL
27.
1,8163 TL 2,3241 TL 93,610 TL
632,00 TL
26.
1,9835 TL 2,6490 TL 88,600 TL
620,00 TL
28.
1,8124 TL 2,3190 TL 93,510 TL
632,00 TL
29.
2,0297 TL 2,6911 TL 92,150 TL
630,00 TL
29.
1,8074 TL 2,3173 TL 93,480 TL
632,00 TL
30.
2,0297 TL 2,6911 TL 91,100 TL
625,00 TL
ORT. 1,8065 TL 2,3414 TL 92,924 TL
630,57 TL
ORT. 1,9648 TL 2,6164 TL 86,301 TL
609,44 TL
2013 MAYIS AYI DÖVİZ VE ALTIN FİYATLARI
GÜN
DOLAR
EURO
1.
2.
3.
6.
7.
8.
9.
10.
13.
14.
15.
16.
17.
20.
21.
22.
23.
24.
27.
28.
29.
30.
31.
ORT.
1,7950 TL
1,7914 TL
1,7929 TL
1,7934 TL
1,7978 TL
1,7925 TL
1,7886 TL
1,7988 TL
1,8046 TL
1,8089 TL
1,8188 TL
1,8214 TL
1,8330 TL
1,8415 TL
1,8462 TL
1,8388 TL
1,8489 TL
1,8420 TL
1,8429 TL
1,8474 TL
1,8629 TL
1,8648 TL
1,8829 TL
1,8241 TL
2,3469 TL
2,3586 TL
2,3505 TL
2,3506 TL
2,3549 TL
2,3526 TL
2,3514 TL
2,3398 TL
2,3407 TL
2,3492 TL
2,3440 TL
2,3450 TL
2,3579 TL
2,3687 TL
2,3762 TL
2,3779 TL
2,3816 TL
2,3874 TL
2,3854 TL
2,3871 TL
2,4040 TL
2,4191 TL
2,4481 TL
2,3686 TL
1 Gr, ALTIN
ATA
(24 Ayar ) (Cumh. Altını)
85,250 TL
85,100 TL
85,050 TL
85,010 TL
85,020 TL
84,140 TL
84,060 TL
83,610 TL
83,020 TL
83,010 TL
82,610 TL
81,190 TL
82,140 TL
82,630 TL
82,190 TL
82,180 TL
83,100 TL
83,140 TL
83,190 TL
83,230 TL
83,250 TL
85,010 TL
84,180 TL
83,535 TL
590,00 TL
590,00 TL
590,00 TL
590,00 TL
590,00 TL
580,00 TL
580,00 TL
575,00 TL
575,00 TL
575,00 TL
565,00 TL
560,00 TL
570,00 TL
570,00 TL
565,00 TL
565,00 TL
570,00 TL
570,00 TL
570,00 TL
570,00 TL
570,00 TL
585,00 TL
585,00 TL
576,09 TL
2013 TEMMUZ AYI DÖVİZ VE ALTIN FİYATLARI
GÜN
DOLAR
EURO
1.
2.
3.
4.
5.
8.
9.
10.
11.
12.
15.
16.
17.
18.
19.
22.
23.
24.
25.
26.
29.
30.
31.
ORT.
1,9222 TL
1,9203 TL
1,9463 TL
1,9468 TL
1,9460 TL
1,9496 TL
1,9372 TL
1,9422 TL
1,9386 TL
1,9559 TL
1,9395 TL
1,9263 TL
1,9239 TL
1,9151 TL
1,9200 TL
1,9138 TL
1,9104 TL
1,9055 TL
1,9234 TL
1,9188 TL
1,9222 TL
1,9228 TL
1,9295 TL
1,9262 TL
2,5068 TL
2,5024 TL
2,5222 TL
2,5301 TL
2,5055 TL
2,5039 TL
2,4934 TL
2,4890 TL
2,5306 TL
2,5520 TL
2,5287 TL
2,5233 TL
2,5282 TL
2,5097 TL
2,5194 TL
2,5198 TL
2,5191 TL
2,5225 TL
2,5390 TL
2,5478 TL
2,5523 TL
2,5521 TL
2,5590 TL
2,5286 TL
2013 HAZİRAN AYI DÖVİZ VE ALTIN FİYATLARI
GÜN
3.
DOLAR
EURO
1,8889 TL 2,4586 TL 85,130 TL
580,00 TL
4.
1,8732 TL 2,4505 TL 84,150 TL
575,00 TL
5.
1,8783 TL 2,4556 TL 85,220 TL
580,00 TL
6.
1,8847 TL 2,4723 TL 85,250 TL
580,00 TL
7.
1,8849 TL 2,4966 TL 84,000 TL
575,00 TL
10.
1,8928 TL 2,5004 TL 84,190 TL
575,00 TL
11.
1,8930 TL 2,5135 TL 84,110 TL
575,00 TL
12.
1,8745 TL 2,4912 TL 84,050 TL
575,00 TL
13.
1,8667 TL 2,4893 TL 84,010 TL
575,00 TL
14.
1,8521 TL 2,4679 TL 83,670 TL
570,00 TL
17.
1,8641 TL 2,4863 TL 83,600 TL
570,00 TL
18.
1,8745 TL 2,5065 TL 83,510 TL
570,00 TL
19.
1,8798 TL 2,5180 TL 83,500 TL
570,00 TL
20.
1,9153 TL 2,5309 TL 81,140 TL
555,00 TL
21.
1,9298 TL 2,5490 TL 81,650 TL
560,00 TL
24.
1,9393 TL 2,5408 TL 81,130 TL
560,00 TL
25.
1,9325 TL 2,5362 TL 80,160 TL
555,00 TL
26.
1,9306 TL 2,5174 TL 78,100 TL
540,00 TL
27.
1,9259 TL 2,5091 TL 78,110 TL
540,00 TL
28.
1,9235 TL 2,5119 TL 75,610 TL
535,00 TL
ORT. 1,8952 TL 2,5001 TL 82,515 TL
565,75 TL
2013 AĞUSTOS AYI DÖVİZ VE ALTIN FİYATLARI
1 Gr, ALTIN
ATA
(24 Ayar ) (Cumh. Altını)
GÜN
DOLAR
EURO
77,610 TL
78,740 TL
79,200 TL
79,190 TL
78,120 TL
78,150 TL
78,290 TL
78,600 TL
80,110 TL
80,240 TL
80,310 TL
80,360 TL
80,190 TL
80,160 TL
80,140 TL
81,600 TL
81,710 TL
82,080 TL
82,050 TL
82,120 TL
83,000 TL
82,200 TL
83,130 TL
80,958 TL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
13.
14.
15.
16.
19.
20.
21.
22.
23.
26.
27.
28.
29.
30.
ORT.
1,9335 TL
1,9439 TL
1,9439 TL
1,9439 TL
1,9269 TL
1,9278 TL
1,9278 TL
1,9278 TL
1,9278 TL
1,9218 TL
1,9242 TL
1,9344 TL
1,9272 TL
1,9328 TL
1,9454 TL
1,9466 TL
1,9566 TL
1,9821 TL
1,9835 TL
1,9937 TL
2,0211 TL
2,0543 TL
2,0297 TL
2,0297 TL
1,9648 TL
2,5599 TL
2,5689 TL
2,5689 TL
2,5689 TL
2,5581 TL
2,5589 TL
2,5589 TL
2,5589 TL
2,5589 TL
2,5554 TL
2,5579 TL
2,5640 TL
2,5604 TL
2,5787 TL
2,5955 TL
2,6043 TL
2,6205 TL
2,6427 TL
2,6490 TL
2,6661 TL
2,6970 TL
2,7451 TL
2,6911 TL
2,6911 TL
2,6164 TL
555,00 TL
560,00 TL
565,00 TL
565,00 TL
560,00 TL
570,00 TL
570,00 TL
585,00 TL
600,00 TL
600,00 TL
555,00 TL
555,00 TL
555,00 TL
555,00 TL
560,00 TL
570,00 TL
570,00 TL
575,00 TL
575,00 TL
575,00 TL
580,00 TL
575,00 TL
580,00 TL
572,65 TL
1 Gr, ALTIN
ATA
(24 Ayar ) (Cumh. Altını)
1 Gr, ALTIN
ATA
(24 Ayar ) (Cumh. Altını)
83,130 TL
82,230 TL
81,190 TL
81,060 TL
81,090 TL
81,090 TL
81,090 TL
81,090 TL
81,090 TL
82,560 TL
82,600 TL
83,100 TL
85,050 TL
85,150 TL
85,650 TL
85,600 TL
85,550 TL
86,600 TL
88,600 TL
90,150 TL
92,100 TL
94,190 TL
92,150 TL
91,100 TL
86,301 TL
580,00 TL
580,00 TL
575,00 TL
575,00 TL
575,00 TL
575,00 TL
575,00 TL
575,00 TL
575,00 TL
585,00 TL
585,00 TL
595,00 TL
610,00 TL
610,00 TL
615,00 TL
615,00 TL
615,00 TL
615,00 TL
620,00 TL
625,00 TL
640,00 TL
660,00 TL
630,00 TL
625,00 TL
609,44 TL
55
Rize Ticaret ve Sanayi Odası
01.01.2013 - 30.09.2013 TARİHLERİ ARASINDA KAYIT OLAN ÜYELER
Ünvanı
Adres
Ag Lıfe Asansör İhsan Özdemir
Şehitler Cd. Vatan İş Hanı Kat : 7 No:14 RİZE
Ak Tarım Gübre Çay San İnş Nakl ve Tic Ltd Şti 2. Şube Müftü Mh. Cumhuriyet Cd. No:302 RİZE
Akdağ Eğitim Danışmanlığı İmran Akdağ
Cumhuriyet Cd. No:28 Fındıklı/RİZE
Aksu Elektrik İnş. Taahhüt Tic. İth. İhr. San. Ltd. Şti. Eski Orta Cami Arkası Merkez İşhanı Kat:3 RİZE
Akçagiller Tic. 2 Harun Akçagil
Engindere Mh. Belediye Sebze Hali No:16 RİZE
Ali Mevlüt Sarıçelik
Sahil Mh. Pınar Sk. No:6 Fındıklı/RİZE
Ali Yaroğlu
Menderes Bulvarı Yavuz Plaza No:36/A RİZE
Anıl Çeyiz ve Halı İsmail Aksoy
Piriçelebi Mh. Atatürk Cd. No:316/A RİZE
Anzer Arıcılık Kadir Deniz Reşadiye Şb.
Reşadiye Mh. Saraç Sk. No:3/A RİZE
Asa Enerji Elektrik Ürt. San. A.Ş. Güneysu-RİZE Şb. Eski Cami Mh. Kıbrıs Cd. No:20 Güneysu/RİZE
Aslıhan Bekar
Kale Mh. Atatürk Cd. No:306/E RİZE
Atom Yapı Mimarlık Müh. İnş. San. Tem. İşleri Taah. Piriçelebi Mh. Cumhuriyet Cd. Medine Han
Nak.Turizm İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Medine İş Hanı Şb. Kat: 5 RİZE
Aymevar İnş. Taahhüt Tur. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Tophane Mh. Barış Cd. No:16/A RİZE
Aşkale Çimento San.i T.a.ş. RİZE Hazır Beton Şb. Zincirliköptü Köyü RİZE
Bulut Kuyumcu Mehmet Bulut
Yeniköy Mh. Meydan Cd. Çınar Altı No:11/A RİZE
Biotest Kalibrasyon Laboratuar Hizmetleri Tic. A.Ş. Şehitler Cd. Hacıoğlu İş Merkezi RİZE
Birleşik Ekmekçilik Unlu Mamuller İmalat Gıda
Tophane Mh. Tophane Cd. No:22-A RİZE
Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti. Lider Fırın Şb.
Biriz Bakkallar Birliği Nakliye Reklam ve Organizas- Eminettin Mh. Menderes Bulvarı Yavuz Plaza Kat
yon Gıda Turizm Otomotiv İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. : 4 No:303 Daire No : 10 RİZE
Bizum Ajans Kerim Akçay
Tophane Mh. Meydan Cd. No:37 / Kat:3-4 RİZE
Cengiz Kösoğlu
Çarşı Mh. Cumhuriyet Cd. No:73/1 İkizdere/RİZE
Cevat Kandemir
Kale Mh. Pirireis Cd. No:23 RİZE
Cma Ovit Adi Ortaklığı
Ovit Tüneli Şantiyesi İkizdere/RİZE
Davut Tığcı
Çarşı Mh. Cumhuriyet Cd. No:156 RİZE
Doka Oto. Nak. En. Tur. İnş. Taahh. İç Dış Tic Ltd. Şti. Belediye Blok Kat: 2 No:109 / 208 RİZE
Dursun Özdin
Çarşı Mh. Cumhuriyet Cd. No:37 İkizdere/RİZE
Didim Lokantacılık ve Nak. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Tophane Mh. Cumhuriyet Cd. No:151/C RİZE
Dinamik Fe Mühendislik Hülya Demir
Portakallık Mh. Doğan Sk. No:20 Daire : 10 RİZE
Eml Mobilya Beyaz Eşya İnş. Nakliyat Hafriyat Gıda
RİZE Cd. No:28/13 Kalkandere/RİZE
Turizm Emlak Hamaliye San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Ensar Demir
Medrese Mh. Çarşı İçi Kalkandere/RİZE
Erdinç Tic. Erdinç Uzun
Şehir Balıkhanesi Perakendeci Blokları No:10 RİZE
Erhan Eralkan
Fener Mh. Atatürk Cd. İlkbahar Apt. No:4/10 RİZE
Evkur Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş. RİZE Şb.
Çarşı Mh. Kazım Karabekir Cd. No:12 RİZE
Fahrettin Tunçer
Ekrem Orhon Mh. 2 Nolu Laleli Cd. No:29/B RİZE
Fatih Sandıkçı
Cumhuriyet Cd. Medine Han No:99/406 RİZE
Ftf Yapı Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.
Hamidiye Mh. RİZE Hopa Cd. No:13 Gündoğdu RİZE
Fin Tic. Erdinç Turanlı
Çarşı Mh. Hacı Seyfullah Sk. No:4/A RİZE
Gbit Yazılım İnş. ve Gıda San. Paz. Tur. Tic. Ltd. Şti. Ekrem Orhon Mh. 2 Nolu Laleli Sk. No:5/A RİZE
Genç Av Malzemeleri, Nakliye, İnş. San. ve Dış Tic.
Piriçelebi Mh. No:4/K RİZE
Kollektif Şirketi Gençali Genç ve Ercan Özoğlu
Gold Yapı Denetim Ltd. Şti.
İslampaşa Mh. 2 Nolu Şehitler Cd. No:41/E RİZE
Gültes Elektrik Muhammet Kulaberoğlu
Ekrem Orhon Mh. Sümbül Sk. No:15 RİZE
Güneysu İlim Öğr. Yardım Vakfı Gülbahçesi İkt. İşlt. Yarımada Mevkii No:53 Güneysu/RİZE
Güven Derebaşo RİZE Şb.
Atatürk Cd. No:598 53100 RİZE
Güven Sebze Meyve Dumlu Turhan
Engindere Mh. Belediye Sebze Hali No:14 RİZE
Hamza Gıda Temizlik İnş. San. Dış Tic. Ltd. Şti.
Engindere Mh. Riz-Top Sitesi No:630/D 03 RİZE
Hamzabey Pet. Tur. Oto. Gıda Mob San. Tic. Ltd. Şti. Hamzabey Mh. Çaykent Yolu Üzeri No:48 RİZE
Hayde Turizm Taş. Oto Kiralama San. ve Tic. Ltd. Şti. Cumhuriyet Cd. Benli Han No:142 Kat: 1/101 RİZE
Hemşin Elektrik Ür. Tem. Hizm. İnş. San. ve Tic. A.Ş. Atatürk Cd. No:70 Hemşin/RİZE
Hkm İç ve Dış Tic. Kemal Ömeroğlu
Piriçelebi Mh. Cumh. Cd. Medine Han No:4 RİZE
Hilal Çelik Kapı Pvc ve Metal Ürünleri İnş. San.
Ekrem Orhon Mh. Karadeniz Cd. Sahil Cami Parkı
Pazarlama İthalat İhracat Ltd. Şti. RİZE Şb.
Karşısı Zemin Kat RİZE
Kantaroğlu Gıda İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. RİZE Şb.Gülbahar Mh. Menderes Bulvarı No:338/A RİZE
Karaali Sebze Meyve ve Gıda Kadem Karaali
Engindere Mh. Menderes Bulvarı No:149/59 RİZE
Karadeniz Pelet San. Tic. Ltd. Şti.
Yavuz Çay Fabrikası No:24/A Pazarköy RİZE
Karadeniz Çay Pazarlama Necati Erten
Toptancılar Sitesi B Blok No:2 Kat : 3 RİZE
Karali Otomobilcilik Tekstil Gıda Nakliyat İthalat İhr. Ekrem Orhon Mh. Menderes Bulvarı Kültür Sitesi
Paz. ve San. Ltd. Şti. Kültür Park Eğlence Merkezi Şb.Karşısı Dolgu Sahası No:89 RİZE
Kardeşler Basın Yayım Dağıtım Özel Eğt. İnş. Turizm Bağdatlı Mh. Taaviloğlu Sk. Sezginler Apt. No : 5
San. Taahh. Nakl. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Bağdatlı Şb. Zemin Kat RİZE
Karos Mühendislik İnş. Taahhüt Otomotiv Nakliyat İslampaşa Mh. Şehit Kemal İsmailoğlu Cd.
Enerji Turizm San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
No:9/38 RİZE
Asmalı Irmak Yolu Üzeri Ayvasıl Hidro Elektrik
Kaçkar Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Ayvasıl Şb.
Santralı Tesisi Güneysu/RİZE
Kenan Yavuz
Mermerdelen Mh. Menderes Bulvarı No:122 RİZE
Merkez Mh. 1.Arılı Yolu Cd. Tibukoğlu Apt.
Kopuz Gıda Tic. A.Ş. Fındıklı Şb.
No:9/1 Fındıklı/RİZE
Kopuz Yapı Malzemeleri Tic. Kollektif Şirketi MehBağdatlı Mh. Atatürk Cd. No:724/A RİZE
met Kopuz ve Ortağı Bağdatlı Şb.
Kopuzlar Grup Seyahat Makina Tekstil Turizm İnş.
Tophane Mh. Cumhuriyet Cd. No:240/A Kat: 1 RİZE
Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kuruoğlu Kafe Rest. Gıd. İnş. Oto. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.Çarşı Mh. Deniz Cd. No:6/E RİZE
Kuzey Deniz Balık Bilgin Kopuz
Dağınıksu Mh. No:18/2 Gündoğdu RİZE
Marsis Taşımacılık Tem. Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Aksu Mh. Prof. Hulusi Acar Cd. No:29 Fındıklı/RİZE
Mat Petrol İnş.Tur.Gıd.Nak.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti. Rize Şb.Gülbahar Mh. İpsiz Recep Sk. No:10-F RİZE
Mavişehir Eğt. Öğr. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. RİZE Şb. Tophane Mh. Atatürk Cd. No:345 Kat : 3-4 RİZE
K. Tarihi
29.01.2013
30.04.2013
12.03.2013
13.08.2013
22.01.2013
13.05.2013
02.01.2013
20.08.2013
03.09.2013
20.08.2013
08.01.2013
15.01.2013
15.01.2013
15.01.2013
15.01.2013
30.07.2013
08.01.2013
16.07.2013
22.01.2013
13.05.2013
09.04.2013
30.07.2013
13.05.2013
07.05.2013
09.07.2013
27.08.2013
28.05.2013
15.01.2013
09.04.2013
29.01.2013
13.05.2013
13.05.2013
24.04.2013
18.06.2013
22.01.2013
02.07.2013
19.03.2013
12.03.2013
11.06.2013
05.03.2013
02.01.2013
29.01.2013
29.01.2013
24.04.2013
05.03.2013
12.02.2013
23.07.2013
05.03.2013
09.04.2013
30.05.2013
05.02.2013
12.02.2013
24.04.2013
17.09.2013
24.04.2013
24.09.2013
06.08.2013
08.01.2013
26.03.2013
29.01.2013
02.07.2013
30.04.2013
22.01.2013
30.07.2013
02.07.2013
24.04.2013
Ünvanı
Mehmet Altı
Mehmet Sarıgül
Metropol Nalburiye Hırdavat Malzemeleri Yapı İnş.
San. Tic. Ltd. Şti.
Muhammet Yıldız
Murat Dağtepe
Mustafa Katmer
Adres
Merkez Mh. Çarşı Mevkii No:6 Fındıklı/RİZE
Kokulukaya Mahallesi No:12/5 Çaykent RİZE
Yeniköy Mh. Yalı Cd. Karamehmetoğlu İş Hanı
No:23/107 RİZE
Engindere Mh. Yeni Sebze Hali No:21 RİZE
Gülbahar Mh. Menderes Bulvarı No:336/17 RİZE
Engindere Mh. Sebze Hali No:30 A Blok RİZE
Menderes Bulvarı Yavuz Yapı Sit. Kat : 7 No:33Milford Yıldız Gıda San. ve Tic. A.Ş. RİZE Şb.
34-35 RİZE
Mini Pansiyon Turizm Taşımacılık Hay. San. ve Tic.
Eminettin Mh. Hisar Sk. No:2/C RİZE
Koll. Şti. Çiğdem Katırcıoğlu ve Bora Katırcıoğlu
Nalkıran Tic. Gıda Çay San. İnş. Nakliye ve Dış Tic. Tophane Mh. Atatürk Cd. Ataç Apt. Altı No:470
Ltd. Şti. Atatürk Caddesi Şb.
RİZE
Nergis Çay San. Poş. Gıd. Mad İml İnş Tur İth İhr Ltd Şti Pekmezli Köyü No:1 Gündoğdu RİZE
Nuri Özkanlı
Atatürk Cd. Bedir İşhanı Kat : 4 No:382 RİZE
Onur Tic. Burhan Kara
RİZE Belediyesi Toptancı Sebze Hali No:50 RİZE
Osman Yılmaz
Ekrem Orhon Mh. 2 Nolu Bülbül Sk. No:12/A RİZE
Ossooğlu Gıda İnş. Nakliyat İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Menderes Blv. Bayraktar Han Kat: 1 No:204 RİZE
Fener Mh. Recep Tayyip Erdoğan Ünv. Zihniderin
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi İşletmesi
Yerleşkesi Sos. Tesisleri Binası No:22 RİZE
Renksas Dekorasyon İnş. Nak. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Yeniköy Mh. Cumhuriyet Cd. No:119/B-1 RİZE
Rys Gıda İnş. Turizm Orman Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. Merkez Mh. Menekşe Sk. No:15 Fındıklı/RİZE
Ri-Nak-San Nakliye Turizm İnş. Temizlik Hizmetleri
Müftü Mh. Atatürk Cd. No:479/A RİZE
Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Müftü Mahallesi Şb.
Ribelsan Rizeli Belediyeler İnş. ve İht.Mad. San. ve
Ali Paşa Köyü RİZE
Tic. Ltd. Şti. Ali Paşa Köyü Aile Plajı ve Sos. Tes. Şb.
Riyaş İnş. Tur. Yat. Eğt. ve Sağ. Hiz. Gıda Oto. A.Ş. Çarşı Mh. Cumhuriyet Cd. No:152 Kat : 1 RİZE
Rize Online Burak Vanlı
Kazım Karabekir Cd. Kutlu Han Kat:2 RİZE
Rizem Org. Güb. İnş. Gıda Nak. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.Atatürk Cd. Morgül İşhanı No:107 RİZE
Sahil Yıldızı Tur.zm Seyahat Nakliye Taahhüt San. ve
Fıçıtaşı Mh. Yalı Boyu Cd. No:57/A İyidere/RİZE
Tic. Ltd. Şti. İyidere Şb.
Sanko Enerji San. ve Tic. A.Ş./Kızılağaç Hes Şb.
Hüseyin Hoca Köyü Mevkii Kalkandere/RİZE
Savor Turgut Yavuz
Menderes Bulvarı No:172 Yavuz Plaza Kat : 9 RİZE
Serender Yapı Denetim Ltd. Şti.
Anafartalar Cd. Mega Anadolu İş Mrk. Kat.7 RİZE
K. Tarihi
07.05.2013
18.06.2013
12.03.2013
30.04.2013
30.04.2013
07.05.2013
12.03.2013
05.03.2013
29.01.2013
18.06.2013
12.02.2013
15.01.2013
24.04.2013
24.06.2013
08.01.2013
30.07.2013
28.05.2013
12.02.2013
16.07.2013
06.08.2013
12.02.2013
28.05.2013
05.02.2013
02.04.2013
30.04.2013
16.04.2013
Sınırlı Sorumlu Tersane Mahallesi Su Ürünleri Koop. Tersane Balıkçı Barınağı Derepazarı/RİZE
02.07.2013
Sınırlı Sorumlu Uçyıldız Konut Yapı Kooperatifi
Gülbahar Mh. Kardelen Sk. No:29 RİZE
Sofra Gıda Temizlik Mad. Tic. Ltd. Şti. Rihel Fabrika
Çarşı Mh. Cumhuriyet Cd. No:111/B RİZE
Satış Mağazası Şb.
Sofra Gıda Tem. Mad. Tic. Ltd. Şti. Toptancılar Şb. Gıda Toptancıları Sitesi C Blok No:13 RİZE
Süleyman Türkoğulları
Belediye Toptancı Sebze Hali No:52 RİZE
Süleyman Türüt
Tophane Mh. Orta Mahalle Mevkii RİZE
Taneri Pansiyon Ali Karamahmut
Tophane Mh. 1 Nolu Çıkmaz Sk. No:6 RİZE
Taçmahal Spor Tesisleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Engindere Mh. Menderes Bulvarı No:654/A RİZE
Tepe İnş. Malzemeleri Mustafa Sancaktutan
1 Nolu Güvrcin Sk. No:5/A RİZE
Toliçonam Turizm Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti.
İnönü Cd. No:3/6-C Kat: 3 Çamlıhemşin/RİZE
Tombul Dürümcü Hızır Tığcı
Çarşı Mh. Cumhuriyet Cd. No:109/C-11 RİZE
Tozlu Tekstil Konfeksiyon İnş. Turizm Gıda Tarım
Tophane Mh. Atatürk Cd. No:357 RİZE
Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. RİZE Şb.
Turgut İnş. İbrahim Turgut Muradiye Şb.
Kömürcüler Mh. Merkez Sk. Muradiye RİZE
Turgut İnş. İbrahim Turgut İslampaşa Şb.
İslampaşa Mh. Mimar Sinan Sk. No:23/1 RİZE
Türütler İnş. Turizm Temizlik Nak. Enerji Orman Ür. Piriçelebi Mh. Cumhuriyet Cd. Medine Han
Gıda Hay. Yemek San. Tic. Ltd. Şti. Medine Han Şb. No:99 / 604 RİZE
Vira Müt. Dek. Nak. Taah. Loj. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Atatürk Cd. M.tevfik Mataracı Han No:308 RİZE
Yazıcılar Otomotiv Tic. A.Ş.
Palandöken Cd. No:8/B RİZE
Yaşar İnce
Çarşı Mh. Cumhuriyet Cd. No:105/C RİZE
Yeni Mağazacılık A.Ş. Mermerdelen/RİZE Şb.
Cumhuriyet Cd. Katibi Adil Apartmanı No:40 RİZE
Yeni Mağazacılık A.Ş. Çarşı/RİZE Şb.
Hacı Eşref Cd. Gamze Apartmanı Altı No:4/A RİZE
Yılmaz Nalkıran
Piriçelebi Mh. Ulubatlı Sokak Sk. No:c/21 RİZE
Yunus Kuk
Eminettin Mh. Hisar Sk. No:4 RİZE
Yusuf Akın İnş. Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti.
Piriçelebi Mh. Cumhuriyet Cd. No:99 RİZE
Zümrüt RİZE Gazete ve Mat. Org. Hiz. ve Tic. Ltd. Şti. Piriçelebi Mh. Atatürk Cd. No:316/B RİZE
Çamlıhemşin Konaklar Mah. ve Ortan Köyü Day. ve
Karedoğ Mevkii Çamlıhemşin/RİZE
Kalk. Der. Karedoğ Kültür Konukevi İkt. İşletmesi
Çelik Perde Teks. Ür. İç ve Dış Tic. Ltd Şti Cumh. Cad. Şb. Köksal Mataracı İşhanı No:206/A RİZE
Ömer Turgut Gülbahar Şb.
Gülbahar Mh. Dutdibi Sk. No:6/14 RİZE
Ömer Turgut Tophane Şb.
Tophane Mh. Haliçi Sk. No:2 Deniz Sitesi RİZE
Ömer Turgut İslampaşa Şb.
İslampaşa Mh. Mimar Sinan Sk. No:23/3 RİZE
Ömer Çolak
Medrese Mh. Girne Cd. No:10 Kalkandere/RİZE
Özcihanlar Aydin Özcihan
Sakıp Sabancı Cd. No:28-A Fındıklı/RİZE
Özyürek Tic. Ahmet Özyürek
Toptancı Sebze ve Meyve Hali No:20 RİZE
Üçel Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Riztop Şb.
Gıda Toptancıları Sitesi D Blok No:630/Z07 RİZE
Üçyıldız Demircioğlu İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. 1. Şb. Salarha Yolu Üzeri Asfalt Şantiyesi Karşısı RİZE
Üçüzler Müh. Hizm. Tur. İnş. Asansör, Eml. Bas. Yay.
Paşakuyu Mh. Yenişehir Cd. No:8 RİZE
Mefr. Ayakkabı, Paz. ve Dış Tic. Ltd. Şti. RİZE Şb.
İmece Gıda ve Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gülbahar Şb. Gülbahar Mh. Menderes Bulvarı No:310 RİZE
İslamoğlu Müteahhitlik Mustafa İslamoğlu
Yunus Emre Cd. 2 Nolu Menekşe Sk. RİZE
İsmail Karslı
Taşlıdere Mh. Sahil Yolu No:52/A Gündoğdu RİZE
İzzet Çelik
Paşakuyu Mh. Paşakuyu Cd. No:214 RİZE
Şar Bilişim Teknolojileri ve Elektronik Tic. Ltd. Şti. Cumhuriyet Cd. Razıoğlu İşhanı No:95 Kat:7 RİZE
15.01.2013
28.05.2013
22.01.2013
26.03.2013
24.04.2013
19.03.2013
30.07.2013
13.08.2013
16.07.2013
13.05.2013
16.04.2013
07.05.2013
07.05.2013
19.03.2013
30.04.2013
08.01.2013
07.05.2013
08.01.2013
08.01.2013
08.01.2013
15.01.2013
18.06.2013
08.01.2013
09.07.2013
12.02.2013
07.05.2013
07.05.2013
07.05.2013
09.07.2013
05.02.2013
19.03.2013
20.08.2013
23.09.2013
05.03.2013
18.06.2013
13.05.2013
30.07.2013
10.09.2013
10.09.2013
Rize Ticaret ve Sanayi Odası
01.01/2013 - 30.09.2013 TARİHLERİ ARASINDA SİLİNEN ÜYELER
Ünvanı
Ahmet Kadir Batur
Ak Merkez Spor Kompleksi Abdulkerim Yazıcı
Ak Merkez Spor Kompleksi Hamza Meral
Ak-İş İnş. ve Tic. Kollektif Şirketi Celal Hop ve Ortağı Celal Konkasör Tesisi
Ak-İş İnş. ve Tic. Kollektif Şirketi Celal Hop ve Ortağı Gürgen Köyü Şb.
Ak-İş İnş. ve Tic. Kollektif Şirketi Celal Hop ve Ortağı Zincirliköprü Şb.
Altın Çay San. ve Tic. A.Ş.
Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık A.Ş. RİZE Şb.
Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık A.Ş. Çaykent Şb.
Arın İnş. Çiğdem Aykın
Arslan Oral
Ataneo Ekolojik Enerji Konsept Araştırma Geliştirme San. A.Ş.
Babalay Yapı Denetim Ltd. Şti.
Borsa Kuyumcu Kemal Kuvel
Cihad Manav Dursun Ali Bekar
Demircan Gıda San. İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti.
Demirci İnş. Müvahit Demirci
Demirrenk Pazarlama Tic. Mehmet Ergün Demirrenk
Dervişbaba Tic. Mahmut Faik İnanç
Dört Eller Yangın Sön.Cih.Dol.Bak.İnş.Tur.Gıd.Tem.San.Paz.Nak.Taah. Dış Tic.Ltd.Şti.
Ece Orman Ür. Is. Soğ. Sist. ve Day. Tük. Mam.İm.Paz.Dış Tic.Ltd.Şti. İslampaşa Şb.
Elif Çay San. ve Tic. A.Ş.
Emel Dağtepe
Engindere Çay San.i Şaban Kopuz
Evim Tekstil Tuncay Soykan
Fillo Kargo A.Ş.-RİZE Şb.
Gelişim Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti.
Gelişim Tütün Mamülleri Gıda Pazarlama Dış Tic. Ltd. Şti.
Gülmar Gıda San. Pazarlama ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Halk Döviz ve Altın Tic.i A.Ş.
Hema Gıda Medikal Pazarlama Nakliyat ve Tic. Ltd.şti.
Kandemir Çay San. ve Tic. A.Ş.
Kandiloğlu Tic. İrfan Kandil
Kardelen Org. Hizm. Rekl.Tur.Gıd.Tem.San.Tic.Ltd.Şti.Özel Mesl.Eğt.Kursu Şb.
Karslı Kardeşler Pls. İht. Mad.Paz. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Taşlıdere Şb.
Kuzey Pizza Murat Yılmaz
Kiler Gıda Maddeleri İhracat Tic. ve Taahhüt A.Ş. RİZE Meydan Şb.
Kiler Gıda Maddeleri İhracat Tic. ve Taahhüt A.Ş. RİZE Şb.
Lazer Mekanik Proje Enerji İnş. Taahüt Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mehmet Dağtepe
Mehmet Mahmutoğlu
Memiş Mamatioğlu
Mercanlar Elektrik Üretim A.Ş.
Merkez İletişim Elektronik İnş. Gıda Tur. Teks. San. Nak. Matb. Oto Alım
Satım İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
More Mobilya Dekorasyon Beyaz Eşya Elektrik İnş. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Murat Dağtepe
Necat Mete
Nergis Çay ve Gıda San. - Zafer Öztürk
Nur Ekmek Fabrikası Hayrullah Varlı
Nur Tic. - Hüseyin Yıldız
Oğuz Dağtepe
Periyod Medikal Turizm Gıda Pazarlama İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Pınar Dağtepe
Ripet Petrol Ürünleri Nakliyat Oto Emlak Tic. Gıda İnş. Taah. İth. İhr.Ltd. Şti..
RİZE Medikal Tıbbi Cihazlar Tekstil Gıda Temizlik İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.
RİZE Yatırım San. ve Tic. A.Ş.
RİZE İpek Yolu Deniz Taşımacılığı Tic. A.Ş.
Scs Cephe Sistemleri İnş. Pazarlama San. ve Tic. İthalat İhracat Ltd. Şti.
Serin Enerji Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
Sevilen Çay San. ve Tic. Ltd. Şti.
Sınırlı Sorumlu Bereket Konut Yapı Kooperatifi
Sınırlı Sorumlu Büyük Çınar Konut Yapı Kooperatifi
Sınırlı Sorumlu Doğu Karadeniz Konut Yapı Kooperatifi
Sınırlı Sorumlu Kale Konut Yapı Kooperatifi
Sınırlı Sorumlu RİZE Konakları Konut Yapı Kooperatifi
Sınırlı Sorumlu RİZE Safir Konut Yapı Kooperatifi
Sınırlı Sorumlu Çay Konut Yapı Kooperatifi
Sınırlı Sorumlu Çağla Konut Yapı Kooperatifi
Sişan Reklam Promosyon Aracılık Hizmetleri İbrahim Köroğlu
Tasfiye Halinde Arbeksa Gıda Tekstil Turizm Nak. İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Atlas İhtiyaç Mad.Hazır Giyim Bilg. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Avk Yapı İnş. Tic. ve Müşavirlik Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Ayanano İnş. Gıda Turizm Dan. San. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Aynı İnş. Malzemeleri Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Bakır-Pet Bakır Petrol Ürünleri Paz. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Be-Ta Isı Sist.Doğalgaz Müh.İnş. San. Taah. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Bulvar Nak. Taah.Üretim İnş. Turizm Tic. ve Paz. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Cam-Pa Cam Paz. İnş. Tem. ve Güv. Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Doyiç Çay ve Gıda San. Tic. A.Ş.
Tasfiye Halinde Emirahmetoğlu Dış Tic. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Evren Tekstil Pazarlama Nak. ve İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Fener Konut Yapı Kooperatifi
Adres K. Tarihi S. Tarihi
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
27.03.1978
02.05.2012
12.02.2013
22.06.2010
23.08.2011
15.04.2008
07.01.1992
16.05.2006
23.05.2006
11.06.2013
30.06.1976
18.05.2010
23.08.2010
03.01.1985
17.03.1992
08.01.1993
28.02.2012
14.05.1993
14.01.1988
13.05.2008
07.08.2012
28.11.1985
05.03.2013
12.02.1991
25.10.2011
23.05.2006
23.12.2008
09.06.2004
02.10.2000
13.05.1994
08.01.2004
09.06.1992
13.01.1999
28.08.2012
02.09.2008
24.07.2012
19.10.2010
24.02.2009
02.10.2012
19.10.1970
17.04.2007
19.03.1976
01.08.2006
08.01.2013
05.02.2013
20.08.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
02.04.2013
05.02.2013
29.01.2013
13.08.2013
08.01.2013
17.09.2013
16.04.2013
09.04.2013
20.08.2013
02.04.2013
09.07.2013
02.07.2013
09.04.2013
02.07.2013
22.01.2013
03.09.2013
24.04.2013
08.01.2013
04.06.2013
16.07.2013
05.03.2013
05.03.2013
27.08.2013
20.06.2013
26.02.2013
03.09.2013
26.03.2013
02.07.2013
06.08.2013
08.01.2013
29.01.2013
09.04.2013
17.09.2013
26.02.2013
12.03.2013
15.01.2013
03.09.2013
RİZE
13.06.2002
19.03.2013
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
20.01.2009
05.03.2013
13.12.2005
13.06.2006
06.04.1965
29.12.2006
05.03.2013
27.02.2007
05.03.2013
24.04.2000
04.01.1996
27.10.2005
23.05.2002
26.02.2008
04.09.2007
31.03.1992
14.11.2006
28.04.1999
02.11.1989
09.10.2007
05.02.2008
05.07.2011
14.08.2007
09.09.2004
26.05.2009
05.06.2007
05.05.2009
02.07.1991
28.10.2008
23.01.1990
16.04.2001
11.09.2007
02.04.1987
13.12.1993
05.03.1993
03.09.1992
01.08.1996
13.11.2000
29.01.2013
24.04.2013
12.03.2013
28.08.2013
12.03.2013
26.02.2013
24.04.2013
20.08.2013
24.04.2013
20.08.2013
26.02.2013
03.09.2013
22.01.2013
08.01.2013
02.07.2013
11.06.2013
30.04.2013
08.01.2013
22.01.2013
26.03.2013
28.05.2013
24.06.2013
16.07.2013
06.08.2013
08.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
Ünvanı
Tasfiye Halinde Fettahoğlu Gıda San. ve Tem. Mad.Paz. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Gücüm Enerji Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Gülbahar Ev Eşyaları ve Mobilya Tekstil Dış Tic. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Güvelioğulları San. Mamülleri Tic. A.Ş.
Tasfiye Halinde Hacıfazlıoğlu Boya San. ve Tic. A.Ş.
Tasfiye Halinde Hacıfazlıoğlu İnş. Malz. Gıda Mad.Paz. İth. ve İhr. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Kalyoncu Züccaciye Tic. İthalat İhracat Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Kar-Met Otomotiv San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Katmer Mobilya San. Dek. ve Gıda Paz.Nak.İth. İhr.Tic. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Kaçkar Karo Cam Mozaikleri San. ve Paz. Dış Tic. Ltd. Şti..
Tasfiye Halinde Krm Madencilik Turizm ve İnş. San. Tic. A.Ş.
Tasfiye Halinde Os-Hak İnş. Taahhüt-Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Pedi Mobilya ve Dek. Ür.Ev Ger.Müh. ve Taah.Hiz.Tic. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Pedi Oto. İnş. Tur. Gıda Nak. Elk.Teks. San. Dış Tic. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Petunya Boya İnş. Malz. Gıda Mad.San.Paz. Dış Tic. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Rengin Kim. Mad. Boya İnş. Gıda San. Tic. İth. İhr.Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Ri-Kap-Sa Mobilya San. İnş. ve Tic. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Ribosan RİZE Boya Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Rim-Part Mat. ve Yay. Rekl. Tur.İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Sahil Sebze Meyve Market Su Ür.Gıda İnş.Tic.İth.İhr. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Sarıoğlu İnş. Turizm ve Tic. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Selyak Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Seren Reklamcılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Serender Yapı Denetim Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Sınırı Sorumlu Emekçiler Konut Yapı Kooperatifi
Tasfiye Halinde Sınırlı Soruml Onur Kent Konut Yapı Kooperatifi
Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu 49 No'lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu 73 No'lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu 90 Evler Konut Yapı Kooperatifi
Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Başaranlar Konut Yapı Kooperatifi
Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Birlik Tüketim Kooperatifi
Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Derekent Konut Yapı Kooperatifi.
Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Dosma Konut Yapı Kooperatifi
Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Doğu Ana Konut Yapı Kooperatifi
Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Erdem Konut Yapı Koperatifi
Tasfiye Halinde S. S. Gür-Şim Kaçkar Üretim ve Pazarlama Kooperatifi
Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Güç Birliği Yapı Kooperatifi
Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Huzur Konut Yapı Kooperatifi
Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Kaderciler Konut Yapı Kooperatifi
Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Kurtoğlu Konut Yapı Kooperatifi
Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Mavi Kent Konut Yapı Kooperatifi
Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Mega Kent Konut Yapı Kooperatifi
Tasfiye Halinde S. S. RİZE Çaykent Mensupları İşçi Konut Yapı Kooperatifi
Tasfiye Halinde Sınırlı Sor. RİZE İnş. Malz.Satıcıları Toplu İşyeri Yapı Koop.
Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Ulucami Tüketim Kooperatifi
Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu veliköy Konut Yapı Kooperatifi
Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Yayla Kent Konut Yapı Kooperatifi
Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Yeniçağ Konut Yapı Kooperatifi
Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Çalışanlar Tüketim Kooperatifi
Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Şark Konut Yapı Kooperatifi
Tasfiye Halinde Simge Kitap Kırt. Bas. Yay. Tur. San. Teks.Paz.Dış Tic. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Tatoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş.
Tasfiye Halinde Tek Turizm-İnş. ve Pazarlama İthalat-İhracat Tic. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Tek Çay San. ve Tic. A.Ş.
Tasfiye Halinde Yekta Isı Sistemleri Mühendislik İnş. Taahhüt Tic. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Yeniçay Çay San. ve Tic. A.Ş.
Tasfiye Halinde Yeşil RİZE Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Zaman Çay San. ve Tic. A.Ş.
Tasfiye Halinde Çay Yapı Denetim Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Çınar Konut Yapı Kooperatifi
Tasfiye Halinde Öz-En Konut Yapı Kooperatifi
Tasfiye Halinde Özel Zaman Dersanesi Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde İslamoğlu Pastacılık Unlu Gıda Mam.San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Şark Turizm ve Pazarlama Ltd. Şti.
Taşpınar Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Gıda İnş. San. Paz. Turizm Tic. Ltd. Şti.
Te-Sa Turizm Nakliyat İnş. San. Gıda Pazarlama Tic. Ltd. Şti..
Teoman İnş. Necati Topçu
Turgut İnş. İbrahim Turgut Ekrem Orhon Şb.
Turpor İnş. Gıda Tekstil Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Kalkandere Şb.
Ulusoy Karadeniz Turizm İşletmeleri Ltd. Şti. RİZE Şb.
Uğur Böceği Kreş Gündüz Bakım Evi Ercan Aktepe
Uğur Giyim Bilgisayar ve Elektronik Cihazlar Paz. İnş. Taahhüt Dış Tic. A.Ş.
Yettaş Kum Mıcır Beton Hazırlama Tesisleri A.Ş.
Yıldız Mühendislik Semih Doğan Yıldız
Yılkar Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. - RİZE Şb.
Yılmaz Oto Galeri Yılmaz Tüfekçi
Yormaz Makine San. İnş. Taahhüt Müh. Tur. Hay. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Ytp Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
Yiğit Dağtepe
Çamlık Otel ve Turizm A.Ş.
Özel Emek Diş Protez Porselen Labaratuarı Sebahattin İslamoğlu
Şafak Dış Tic. A.Ş.
Şall Mobilya Feyyaz Yılmaz
Şar İnş. San. ve Tic. A.Ş. Şar Beton İkizdere Tesisleri
Adres K. Tarihi S. Tarihi
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
RİZE
29.05.1997
08.03.2011
28.11.2006
03.02.1983
21.05.1991
13.10.1995
10.11.1999
08.01.1998
10.10.1996
17.06.1998
05.04.2011
26.02.1998
26.09.2006
14.06.2011
29.07.1998
11.03.2008
08.12.2009
08.01.2004
31.10.2006
12.08.2008
22.10.1991
30.05.2006
29.09.1988
24.08.2010
06.03.2003
12.08.1994
24.10.2002
16.02.2010
07.01.1994
19.10.1989
04.09.1990
03.12.1991
16.01.1990
14.07.1976
16.11.1989
04.03.2004
19.10.1989
19.06.1990
13.08.1993
12.11.1991
11.04.1995
07.05.1993
09.11.1989
16.05.2006
12.08.1994
08.01.1993
12.06.2003
06.03.1990
31.03.1992
26.03.1991
10.04.2000
08.01.1993
14.12.1995
06.10.1988
15.01.2008
27.10.1988
22.07.1994
15.09.1988
24.08.2010
05.05.2005
27.07.1994
10.10.1986
25.02.1994
20.11.1985
16.01.1997
09.09.2004
19.02.2013
07.05.2013
09.06.2009
21.03.2002
03.03.2005
07.07.1995
15.05.1978
11.05.2010
05.07.2006
10.07.2012
18.12.2003
25.08.2009
05.03.2013
18.04.1996
06.08.2001
19.12.2006
05.06.2012
31.12.2008
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
15.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
02.04.2013
22.01.2013
28.05.2013
18.06.2013
15.01.2013
28.05.2013
10.09.2013
03.09.2013
03.09.2013
26.02.2013
29.01.2013
16.07.2013
15.01.2013
16.07.2013
24.04.2013
03.09.2013
15.01.2013
16.07.2013
16.07.2013
24.06.2013
GIDA MADDELERİ
Ekmek (350 gr)
Un Paket
Pirinç (İyi cins)
Bulgur (Yemeklik)
Kuru Fasulye (İyi cins)
Nohut (İyi cins)
Makarna
Toz Şeker
Kesme Şeker
Rize Filiz Çay
Kahvaltılık Margarın (Sana)
Zeytin Yağı (Halis Komili)
Zeytin
Ayçiçek Yağı
Süt (Açık)
Yumurta
Beyaz Peynir
Et (Kemiklli)
Et (Kiyma)
Tavuk Eti (But)
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
Televizyon (55 Ek. 3355)
Çamaşır mak. (Otoma. 6080)
Buzdolabı (Tek Kapılı 4253)
Fırın
(Otomatik 9340)
İNŞAAT MALZEMESİ
Çimento
Demir
Tuğla (13,5 luk)
Kereste (Doğ.Sarı Çam)
DİĞERLERİ
Benzin (kursunsuz)
Motorin
Gaz Yağı
Ayakkabı (Kosele)
Takım Elbise
Kömür (Sibirya)
İHTİYAÇ MADDELERİ
0,0
0,0
0,0
1,2
1,7
4,78
4,26
3,57
150,00
290,00
550,00
Litre
"
"
Adet
"
Ton
9,00
1,50
4,60
860,00
11,1
26,32
19,0
-4,8
0,00
5,7
0,00
-2,7
17,2
8,3
13,0
0,0
2,9
0,0
0,0
0,0
-4,4
-1,8
12,5
0,0
0,0
-2,9
-1,2
-16,7
ARTIŞ ORANI %
9,00
1,50
4,60
850,00
Torba
Kilo
Adet
M3
1500,00
1200,00
1500,00
1000,00
1,00
1,85
3,60
1,80
8,50
6,50
2,60
2,75
3,50
8,50
5,00
11,00
8,60
5,60
2,25
0,25
11,00
17,00
21,00
5,00
%
ARTIŞ
-0,4
-1,4
-28,6
0,0
3,4
0,0
1350,00
950,00
1260,00
1050,00
Adet
"
"
"
OCAK
2013
4,76
4,20
2,55
150,00
300,00
550,00
1,00
1,75
3,60
1,85
7,25
6,00
2,30
2,75
3,40
8,50
5,00
11,00
9,00
5,70
2,00
0,25
11,00
17,50
21,25
6,00
2013
Adet
Kilo
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Adet
Kilo
"
"
"
ARALIK
ÖLÇÜ
BİRİMİ
4,84
4,28
2,55
150,00
300,00
540,00
9,00
1,50
4,60
860,00
1400,00
1210,00
1510,00
1030,00
1,00
1,77
3,55
1,77
8,55
6,55
2,65
2,77
3,45
8,55
5,05
11,00
8,65
5,55
2,25
0,25
11,00
17,00
21,00
5,00
2013
ŞUBAT
-0,1
1,7
1,9
0,0
0,0
0,0
-1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
-6,7
0,83
0,7
3,0
0,00
-4,3
-1,39
-1,7
0,6
0,8
1,9
0,7
-1,4
0,6
1,0
0,0
0,6
-0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
%
ARTIŞ
4,84
4,28
2,47
155,00
300,00
500,00
9,00
1,75
4,30
860,00
1400,00
1200,00
1500,00
1000,00
1,00
2,00
4,00
1,80
8,50
6,50
2,50
2,75
3,45
8,55
5,00
11,00
9,50
5,70
2,15
0,25
11,00
19,00
20,00
5,70
2013
MART
1,4
4,67
4,18
3,33
160,00
300,00
480,00
9,00
1,45
4,30
855,00
0,0
16,7
-6,5
0,0
0,0
0,0
-3,1
3,3
0,0
-7,4
1400,00
1200,00
1500,00
1000,00
1,00
1,75
3,50
1,75
8,50
6,00
2,60
2,75
3,40
17,00
5,00
10,00
8,50
5,50
2,50
0,25
10,00
17,00
20,00
8,00
2013
NİSAN
0,0
-0,83
-0,7
-2,9
0,00
13,0
12,68
1,7
-0,6
-0,8
-5,7
-0,7
0,0
0,0
-1,0
0,0
9,8
2,7
-4,4
0,0
0,0
11,8
-4,8
14,0
%
ARTIŞ
2,7
-3,5
-2,3
34,8
3,2
0,0
-4,0
0,0
-17,1
0,0
-0,6
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
-12,5
-12,50
-2,8
0,0
-7,7
4,0
0,0
-1,4
98,8
0,0
-9,1
-10,5
-3,5
16,3
0,0
-9,1
-10,5
0,0
40,4
%
ARTIŞ
1,00
1,75
3,50
1,75
8,50
6,00
2,60
2,75
3,40
17,00
5,00
10,00
8,50
5,50
2,50
0,25
10,00
17,00
20,00
8,00
2013
MAYIS
4,74
4,25
3,50
144,50
240,00
460,00
9,00
1,45
4,30
860,00
1820,00
994,50
1250,00
1000,00
İhtiyaç Maddelerinin Aylık Perakende Fiyatları
-0,8
1,5
1,7
5,1
-9,7
-20,0
-4,2
0,0
0,0
0,0
0,6
30,0
-17,13
-16,7
0,0
0,00
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
%
ARTIŞ
4,74
4,25
3,50
160,00
234,00
450,00
9,00
1,45
4,30
860,00
1920,00
1050,00
1845,00
1434,00
1,00
1,87
3,75
1,67
8,25
6,00
2,50
2,65
3,40
17,00
5,25
11,00
9,00
6,00
2,30
0,25
10,00
18,00
21,00
7,75
2013
HAZİRAN
4,0
0,0
0,0
0,0
10,7
-2,5
-2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
5,5
5,58
47,6
43,4
0,00
6,9
7,14
-4,6
-2,9
0,0
-3,8
-3,6
0,0
0,0
5,0
10,0
5,9
9,1
-8,0
0,0
0,0
5,9
5,0
-3,1
%
ARTIŞ
60
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
5 811 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content