close

Enter

Log in using OpenID

(İSTANBUL)

embedDownload
GELİR UZMANLIĞI YETERLİK SINAVI LİSTESİ
(İSTANBUL)
1- Sınav 31 Mayıs 2014 Cumartesi günü saat 10:00'da baĢlayacaktır. Adayların en geç saat 09:30'da sınav salonlarında hazır bulunmaları
gerekmektedir.
2- Ġstanbul'da adaylar Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü DavutpaĢa Mahellesi DavutpaĢa Caddesi Esenler/ĠSTANBUL adresinde
sınava gireceklerdir.
3- Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, hesap makinesi, fotoğraf makinası vb. araçlarla, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dıĢında fonksiyonu
bulunan cihazlarla sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların
sınavı geçersiz sayılacaktır.
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
100239
EMĠNE MÜVEDET
ABACI
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
155
100599
ĠBRAHĠM
ACUN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
516
101058
ESRA
ACUR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
975
100259
MERT DOĞAN
AÇIK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
175
100307
FERHAT
AÇIKGÖNÜL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
223
100118
MUSTAFA
AÇIKGÖZ
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
34
101266
MÜGE
AÇIKGÖZ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
1183
101232
RUKĠYE
AÇIKGÖZ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
1149
100409
SERKAN
AÇIKGÖZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
325
100500
ġENOL
AÇIKGÖZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
417
101004
ERKAN
AÇĠKYĠLDĠZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
921
100678
ERSĠN
ADEM
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
595
100796
SĠNAN
ADSIZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
713
101441
MURAT
AFġĠN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
101055
UTKU
AGADANGĠL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
972
100672
MEHMET
AĞAMOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
589
101002
ALPER
AĞIRGÜN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
919
100461
ZEYNEP
AHMETOĞLU GÜZELCĠ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
377
100629
MURAT
AK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
546
100717
HÜSEYĠN
AKAL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
634
100205
ĠBRAHĠM ERKUT
AKAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
121
100228
MELĠHA
AKAR ÖZGÜR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
144
100439
ALĠ DOĞAN
AKASLAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
355
100109
AHMET EMĠN
AKAY
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
25
101223
ÖZGÜR
AKBABA
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
100967
YASEMĠN
AKBABA
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
884
100988
FATĠH
AKBALIK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
905
101243
VEDAT
AKBAġ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
100509
ÖMER
AKBEY
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
426
100646
RUKĠYE
AKBULAK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
563
100700
AYTEKĠN
AKBULUT
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
617
1358
1/37
1140
1160
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
100508
ÖZGECAN
AKBULUT
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
425
101044
SEZGĠN
AKBULUT
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
961
100316
DOĞAN
AKCA
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
232
101076
HUZEYFE ZAFER
AKCAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
993
101148
ĠBRAHĠM LEVENT
AKÇAM
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
100373
EMEL
AKÇAY
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
289
100699
MUHAMMET
AKÇĠÇEK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
616
100776
DĠDEM
AKDAL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
693
101211
MUHAMMED ENES
AKDAL
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
100815
FAHRĠYE
AKDEMĠRCĠ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
732
100913
HAVVA
AKDERE
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
830
100576
ERKAN
AKDOĞAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
493
1382
1065
1128
101465
ONUR
AKDOĞAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
101085
KEMAL
AKGÖZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1002
100125
ÖMER
AKGÜL
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
41
100987
TOLGA
AKGÜL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
904
100640
ALĠ
AKGÜLLÜ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
557
100278
SABRĠ
AKGÜN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
194
100695
HAVVA
AKIN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
612
100904
ĠBRAHĠM ETEM
AKIN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
821
101322
ĠSMAĠL
AKIN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 201 NOLU
SALON
100281
MAHMUT
AKIN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
197
100144
ÖMER
AKIN
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
60
101088
AHMET
AKINCI
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1005
100268
HASAN HÜSEYĠN
AKINCI
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
184
100380
OKAN
AKKAYA
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
296
101219
TURGAY
AKKAYA
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
100566
MUHAMMED MUAZ
AKKĠRAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
483
100363
MUHAMMED SAMĠ
AKKUġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
279
100330
HARUN
AKMAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
246
100191
SERKAN
AKMAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
107
100342
OSMAN
AKMEHMET
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
258
100789
BERKAY
AKORAL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
706
101124
HASAN
AKPINAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1041
100386
MEHMET
AKPINAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
302
100244
TUĞBA
AKPINAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
160
101319
SERKAN
AKSELLER
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 201 NOLU
SALON
100444
FATĠH
AKSOY
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
1239
1136
1236
360
2/37
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
101471
HAMZA
AKSOY
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
100392
SERKAN
AKSOY
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
308
101120
SUAT
AKSOY
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1037
100812
SĠTARE ġEYMA
AKSOYDAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
729
100886
MUSTAFA
AKSU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
803
101095
NESRĠN
AKSU DOLGUN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1012
100382
ABDULLAH
AKTAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
298
101119
COġKUN
AKTAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1036
100196
EMEL
AKTAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
112
101454
GÖKHAN
AKTAġ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
1371
101127
ĠDĠRĠS
AKTAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1044
100238
LEVENT
AKTAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
154
1388
101280
SEVĠL
AKTAġ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
100549
MUHSĠN
AKTOPRAK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
466
100829
SEMA
AKYEL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
746
100877
TOLGA
AKYEL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
794
100451
ĠBRAHĠM
AKYILDIZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
367
100639
SÜLEYMAN
AKYILDIZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
556
101318
SERKAN
AKYÜZ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 201 NOLU
SALON
1235
101468
TUĞBA
ALAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
1385
101289
ALĠ
ALBAYRAK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
1206
100104
MEHMET
ALÇA
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
1197
20
101349
MESUT
ALDEMĠR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 202 NOLU
SALON
100784
AHMET SERHAN
ALIZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
701
100443
SELÇUK
ALKANALKA
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
359
100505
RÜKĠYE
ALLI
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
422
100679
CELAL
ALMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
596
100592
HASAN UĞUR
ALTAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
509
1266
101364
BÜNYAMĠN
ALTAY
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 203 NOLU
SALON
100946
SAĠT
ALTAY
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
863
100607
ERDEM
ALTIKULAÇ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
524
100783
EREN
ALTIN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
700
100713
MUSTAFA
ALTIN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
630
100427
GÖZDE
ALTINAY
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
343
ALTINAY
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 201 NOLU
SALON
1215
1231
101298
PELĠN
101314
ÖMER
ALTUN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 201 NOLU
SALON
100385
SEDA
ALTUN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
101301
OĞUZHAN
ALTUNSOY
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 201 NOLU
SALON
1281
301
1218
3/37
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
100279
MUHAMMED ALĠ
ALTUNTAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
195
100966
YÜCEL
ANAÇ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
883
100797
GÜLSÜM
ANNAK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
714
100709
FATMA
ARAYICI
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
626
101274
SABAHATTĠN
ARGUNHAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
100634
GÜLCĠHAN
ARI
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
551
101064
MEHMET NURĠ
ARICA
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
981
101277
ABDULKADĠR
ARICAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
1194
101139
MEHMET
ARIK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
1056
101135
FATMA
ARIKAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
1052
100337
OKTAY
ARISOY
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
253
100704
NEġE
ARĠFOĞULLARI
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
621
1191
101199
HÜSEYĠN GÖKHAN
ARPA
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 03 NOLU
SALON
100706
ENĠS
ARSLAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
623
100541
ERHAN
ARSLAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
458
100130
GÜLġAH
ARSLAN
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
46
100638
HATĠCE
ARSLAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
555
100645
KENAN
ARSLAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
562
100149
MEHMET
ARSLAN
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
65
100897
SEDAT
ARSLAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
814
101152
SERAP
ARSLAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
100332
METĠN
ASAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
1116
1069
248
101177
EMRULLAH
ASLAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 02 NOLU
SALON
100219
GÖNÜL
ASLAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
135
100301
HĠKMET
ASLAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
217
101175
KAZIM ġAHĠN
ASLAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 02 NOLU
SALON
100825
KEMAL
ASLAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
742
100972
RECEP
ASLAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
889
100355
SERAP
ASLAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
271
100821
SULTAN
ASLAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
738
100654
ABDULLAH
AġCI
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
571
100813
HASAN
AġKIN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
730
100712
MUSA
ATA
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
629
100727
MUSTAFA HALĠT
ATA
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
644
100673
ASLIHAN
ATALAY
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
590
100321
ELĠF
ATALAY
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
237
100179
SĠNAN
ATAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
95
101238
COġKUN
ATAġ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
4/37
1094
1092
1155
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
100464
GÖKHAN
ATAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
380
100586
KENAN
ATEġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
503
101024
OSMAN ZEKĠ
ATEġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
941
101229
ELÇĠN
ATEġOĞLU
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
100682
RABĠA
ATĠK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
599
100652
AKIN
ATLAS
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
569
100898
RABĠA
ATLI
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
815
100361
RĠFAT
ATLI
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
277
100182
MUHAMMET
ATMACA
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
98
101217
SAVAġ
ATMACA
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
1134
1244
1146
101327
ALĠ
AVCI
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 202 NOLU
SALON
100347
FĠGEN
AVCI
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
263
100249
GÜLDEN
AVCI
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
165
100725
ALĠ
AVCU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
642
101376
MUSTAFA
AVġAR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 203 NOLU
SALON
100567
AYKUT
AVġAROĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
484
100501
GÜLġAH
AY
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
418
100845
SERHAT
AY
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
762
101333
TALHA
AYAZ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 202 NOLU
SALON
100114
YEġĠM
AYBAY
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
30
100854
DOĞUKAN
AYDIN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
771
101329
FATMA CEYDA
AYDIN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 202 NOLU
SALON
1246
1324
1293
1250
101407
RABĠA
AYDIN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 205 NOLU
SALON
101048
SEDAT
AYDIN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
965
100641
YASEMĠN
AYDINALP
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
558
101373
ABDULKADĠR ÖZAY
AYDOĞAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 203 NOLU
SALON
101041
EYÜP
AYDOĞAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
958
101074
SĠBEL
AYDOĞAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
991
100729
TUĞBA
AYDOĞAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
646
100227
ÖMER
AYDOĞMUġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
143
100910
RAHĠME NUR
AYDOS
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
827
100126
PINAR
AYDÖNER
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
42
100166
SALĠHA
AYGÜN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
82
100818
GÜL
AYHAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
735
100765
CEVDET LEVĠN
AYKEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
682
100594
SELĠM
AYSU
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
511
100335
TURGUT
AYġĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
251
101312
ADEM
AYVAZ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 201 NOLU
SALON
1290
1229
5/37
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
101062
HARUN REġĠT
AZAT
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
979
100525
ERDEM
AZMAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
442
100724
GÖKHAN
BACAKSIZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
641
100283
ĠBRAHĠM
BACAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
199
100803
EMREM YUNUS
BADEM
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
720
100555
FATĠH
BAĞDATLI
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
472
100973
TUBA
BAHAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
890
100580
ZAHĠDE
BAHAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
497
101310
HÜSEYĠN
BAKIR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 201 NOLU
SALON
1227
101191
EBUBEKĠR
BAKIRHAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 03 NOLU
SALON
1108
100231
MEHMET FAZIL
BALABAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
BALCI
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
1174
1323
101257
EMĠNE
147
101406
TUĞBA
BALCI
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 204 NOLU
SALON
100171
AHMET
BALĠ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
87
100792
TAYFUN
BALTA
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
709
100123
SÜMEYRA
BALTACI
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
39
100976
HÜLYA
BARAL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
893
100730
MEHMET DURSUN
BARAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
647
100345
SABRĠ BATUR
BARITCI
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
261
100292
OKAN
BAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
208
100140
EMRAH
BAġALAN
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
56
100575
NĠHAL
BAġER
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
492
BAġIBÜYÜK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
1386
1105
101469
GÖNÜL
101188
ZEYNEP SĠNEM
BAġKALE
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 03 NOLU
SALON
100698
DERYA
BAġOĞLU (YAYLACI)
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
101408
SÜLEYMAN
BAġPINAR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 205 NOLU
SALON
101007
PINAR
BAġTUĞ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
101325
ÖMER
BAġTÜRK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 202 NOLU
SALON
100911
RECEP
BAġTÜRK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
828
100666
MAHMUT
BATUR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
583
101476
ANZILHA
BAY
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
100153
ADEM
BAYAR
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
101163
AYġE ġULE
BAYAR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 02 NOLU
SALON
100499
ġÜKRÜ
BAYAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
416
100405
ÖZDEN
BAYAZIT
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
321
100787
ÖZLEM
BAYDAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
704
100540
ġEVKET
BAYDEDE
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
457
101320
MERVE
BAYDEMĠR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 201 NOLU
SALON
615
1325
924
1242
1393
69
1080
1237
6/37
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
101240
ERKAN
BAYINDIR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
1157
101281
NĠHAN
BAYRAK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
1198
100491
EMRAH
BAYRAKÇI
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
407
100744
ANIL
BAYRAKTAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2024 NOLU SALON
661
100192
MENġURE MERVE
BAYRAM
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
108
100258
SERDAR
BAYRAM
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
174
101194
MUSTAFA
BAYSAL
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 03 NOLU
SALON
100485
ZEYNEL
BAYSEFEROĞULLARI
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
101296
ERHAN
BEKTAġ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 201 NOLU
SALON
100986
ĠRFAN
BEKTAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
903
100989
ÖZGE
BEKTAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
906
100707
BÜġRA
BENEMOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
624
101028
TAYFUR
BENLĠ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
945
100128
BEHĠCE
BENLĠGĠL (YAMASAN)
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
44
101391
ONUR
BERBER
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 204 NOLU
SALON
100437
VAHDETTĠN
BERBEROĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
353
100583
KORAY
BEREKET
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
500
100853
PINAR
BEġEL KARCI
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
770
101303
ERGĠN
BEġTAġ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 201 NOLU
SALON
1220
101415
HALĠL ĠBRAHĠM
BEYAZYÜZ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 205 NOLU
SALON
1332
100659
MEHMET AKĠF
BEYTEMĠR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
101270
YASĠN
BIYIKLI
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
1187
1186
1111
401
1213
1308
576
101269
ĠZETTĠN
BĠGÜR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
100175
HARUN
BĠLEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
91
101067
EMĠNE TUĞBA
BĠLGĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
984
100220
KEREM
BĠLĠCĠ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
136
101419
SABAHATTĠN
BĠLĠCĠ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 205 NOLU
SALON
1336
101463
OSMAN
BĠLĠR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
1380
100731
ABDUSSAMED
BĠLLUR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
1311
1192
648
101394
MURAT
BOLAT
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 204 NOLU
SALON
101275
SELAHATTĠN
BOLAT
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
100314
ÜMĠT
BOR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
230
101022
SEREN
BOSTANCI
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
939
100746
HĠLMĠ KEMAL
BOYACI
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2024 NOLU SALON
663
100255
MEHMET
BOYBEY
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
171
100415
DĠLEK
BOZBAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
331
101428
ÜNAL
BOZDAĞ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 205 NOLU
SALON
1345
101172
MUSTAFA
BOZDOĞAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 02 NOLU
SALON
1089
7/37
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
100893
REFĠK
BOZKURT
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
101220
TURGAY
BOZKURT
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
1137
101157
ÜMÜT
BOZKURT
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
1074
100856
YUNUS EMRE
BOZKURT
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
773
100232
ABDĠL ZEKĠ
BOZTAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
148
BUDAK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 205 NOLU
SALON
1331
1072
1248
101414
ERKAN
810
101155
HALĠL
BUDAK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
101331
AYġE GÜLSÜM
BUDUR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 202 NOLU
SALON
100170
ATILIM
BUKAĞIKIRAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
86
101080
ESRA
BULUT
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
997
100168
MUSTAFA
BULUT
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
84
101447
HASAN
BURAK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
100096
NUSRET VURAL
BURGU
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
12
100656
ALĠ
BURSALI
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
573
101208
ZEKĠ AFġĠN
BUZCU
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 03 NOLU
SALON
1125
101264
ERHAN
BÜÇKÜN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
1181
100211
ARZU
BÜLBÜL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
127
100614
MEHMET
BÜLBÜL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
531
100518
HAKAN
BÜTÜN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
435
100880
NAGĠHAN
BÜYÜKORAL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
797
100603
MEHMET
BÜYÜKSAPAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
520
100287
GONCA
BÜYÜKSEYMEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
203
1364
101158
MERVE
BÜYÜKTÜRK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
100574
NAZĠF
CALP
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
491
100951
CEYDA
CAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
868
100336
MUSTAFA
CAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
252
100269
ALĠ
CANBAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
185
100770
SĠBEL
CANBOLAT
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
687
100773
ÖZCAN
CANER
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
690
100150
GÖKHAN
CANGÜL
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
66
101250
DAVUT GÖKHAN
CANSIZ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
101009
BEYTULLAH
CANTEKĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
926
100416
YEġĠM
CAYMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
332
101368
HATĠCE TUBA
CEBECĠ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 203 NOLU
SALON
100872
ZAFER
CEBECĠ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
789
100839
SĠBEL
CELEP
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
756
100790
FEVZĠ
CELEPCĠ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
707
100786
NĠHAT
CENGĠZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
703
1075
1167
1285
8/37
ADAY NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
101431
SELÇUK
CENGĠZ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 205 NOLU
SALON
100823
YUSUF
CERAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
101141
MÜCAHĠT
CEREN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
100124
HASAN
CESUR
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
101290
YURDANUR
CEVĠZCĠ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
100758
ĠBRAHĠM
CEYHAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2024 NOLU SALON
SINAV
SALON
SIRA NO
1348
740
1058
40
1207
675
101397
CAVĠT
CEYLAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 204 NOLU
SALON
101038
ÇAĞLAR
CEYLAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
955
100841
FATĠH
CEYLAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
758
101273
MERVE
CEYLAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
100450
ÖMER
CEYLAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
366
101001
FATĠH
CĠHAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
918
101016
ÖMER
CĠHAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
933
100600
GAMZE
CĠHANGĠR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
517
100521
NURULLAH
CĠMBAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
438
100162
CUMA ALĠ
CĠNGÖZ
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
78
1314
1190
101162
TEMEL
COġAR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 02 NOLU
SALON
101072
BĠROL
COġKUN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
989
101006
CĠHAN
COġKUN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
923
100189
HARUN
COġKUN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
105
100970
MEHMET FATĠH
COġKUN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
887
100542
HAKAN
COġKUNTUNCEL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
459
100406
MEHMET
CÖMERT
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
322
100959
BURCU
CÖNGER
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
876
100180
ULAġ
CUMART
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
96
100608
KENAN
CÜCEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
525
101455
TAHĠR
ÇAĞATAY
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
100688
ARĠF OKAN
ÇAKAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
605
101056
BÜNYAMĠN
ÇAKAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
973
100676
KUBĠLAY
ÇAKAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
593
100433
GÖKHAN
ÇAKICI
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
349
101302
HASĠBE
ÇAKILLIKOYAK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 201 NOLU
SALON
1219
101230
FATĠH
ÇAKIR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
1147
100726
MESUDE SEDA
ÇAKIR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
643
100587
ÖZLEM
ÇAKIR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
504
100613
YAĞMUR
ÇAKIR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
530
100556
MUSTAFA
ÇALIK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
473
100632
ĠBRAHĠM ETHEM
ÇALIKOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
549
1079
1372
9/37
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
100411
GÖKÇE
ÇALIġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
101362
AHMET
ÇALIġKAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 203 NOLU
SALON
100885
MURAT
ÇALIġKAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
802
100447
ÖZLEM
ÇALIġKAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
363
100435
NURGÜL
ÇANAK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
351
327
1279
101462
NADĠHAN
ÇANKAYA
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
100264
ZĠYAETTĠN
ÇAPUR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
101297
BAYCAN KÜRġAD
ÇARPAZ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 201 NOLU
SALON
100807
EMRE
ÇATIK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
724
100760
ZEYNEP
ÇAVDAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2024 NOLU SALON
677
100942
ÖZGE
ÇAVUġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
859
100620
TUĞBA
ÇEBĠ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
537
101059
ĠLKER
ÇELENK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
976
100208
TEVHĠD
ÇELENKOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
124
100675
ESRA
ÇELĠK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
592
101047
FIRAT
ÇELĠK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
964
100457
GÜNAY
ÇELĠK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
373
100937
HATĠCE
ÇELĠK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
854
101382
HÜSNÜ
ÇELĠK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 204 NOLU
SALON
1299
101106
ĠBRAHĠM
ÇELĠK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1023
100454
KURTULUġ
ÇELĠK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
370
100394
OSMAN
ÇELĠK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
310
100895
OSMAN
ÇELĠK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
812
100864
SĠNAN
ÇELĠK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
781
101104
SULTAN
ÇELĠK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1021
100515
TALAT
ÇELĠK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
432
100572
TUĞBA
ÇELĠK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
489
100728
MUHAMMET
ÇEPNĠ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
645
100156
AHMET
ÇETĠK
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
72
1379
180
1214
101457
CENK
ÇETĠN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
100320
EKREM
ÇETĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
236
100788
ELĠF
ÇETĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
705
101439
FEYYAZ
ÇETĠN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
100490
YILDIZ
ÇETĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
406
100591
ĠBRAHĠM BURKAY
ÇETĠNER
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
508
100100
YELĠZ
ÇETĠNKAYA
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
16
101061
ZEKERĠYA
ÇETĠNKAYA
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
978
100194
ESRA
ÇEVĠK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
110
1374
1356
10/37
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
101197
SANĠYE
ÇEVĠK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 03 NOLU
SALON
100107
ÇAĞLAR
ÇINAR
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
23
101037
MUZAFFER
ÇITIR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
954
101411
FAĠK
ÇĠÇEK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 205 NOLU
SALON
100157
TUĞBA
ÇĠÇEK
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
ÇĠÇEK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 202 NOLU
SALON
1267
1289
101350
UĞUR
1114
1328
73
101372
ġERĠFE
ÇĠFCĠ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 203 NOLU
SALON
101010
SÜLEYMAN
ÇĠFTÇĠ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
927
100606
ABBAS
ÇĠMEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
523
100224
MUSTAFA
ÇĠMEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
140
100120
TANER
ÇĠMRĠN
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
36
100370
SEMRA
ÇĠNAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
286
100145
ARĠFE
ÇĠNTAġ
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
61
100754
FATĠH
ÇOBAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2024 NOLU SALON
671
100354
EMĠNE
ÇOLAK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
270
100456
ASLI
ÇORBACI
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
372
101241
SĠNAN
ÇORBACI
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
100884
ÖMER
ÇORUK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
101149
DÖNE
ÇOġKUN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
100984
NURETTĠN
ÇÖKMEZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
101473
BĠLSAY
ÇUKUR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
100534
MEHMET EMĠN
DAĞ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
451
100480
SULHATTĠN
DAĞ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
396
100908
EYYÜP
DAĞDELEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
825
100275
MEHMET
DAĞDĠP
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
191
100554
BORA
DAĞLIOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
471
101438
ORHAN
DAL
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
100982
YUSUF
DAL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
1158
801
1066
901
1390
1355
899
101326
HASAN
DALBASTI
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 202 NOLU
SALON
100299
KEBĠRÜN KEVSER
DALGÜLGE
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
215
100251
MURAT
DANIġMAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
167
101288
MAHMUT SERDAR
DARAK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
100836
MUSTAFA
DEDEOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
753
100671
ASLAN
DEĞĠRMENCĠ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
588
100824
OLCAY
DEĞNEK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
741
100752
ĠSMAĠL
DEKKEOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2024 NOLU SALON
669
100291
SERKAN
DELĠLER
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
207
101097
ALAADDĠN
DEMĠR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1014
1243
1205
11/37
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
101100
AYġE
DEMĠR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1017
100648
DERYA
DEMĠR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
565
101193
EBRU
DEMĠR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 03 NOLU
SALON
1110
101265
EBUBEKĠR
DEMĠR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
1182
100463
GÜRKAN
DEMĠR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
379
101343
HAKAN
DEMĠR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 202 NOLU
SALON
100420
KEMAL
DEMĠR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
336
100523
MELĠKE
DEMĠR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
440
101341
MUHARREM
DEMĠR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 202 NOLU
SALON
100510
MUSTAFA
DEMĠR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
427
100777
MUTLU
DEMĠR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
694
100218
OKAY ÖNDER
DEMĠR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
134
101003
RECEP
DEMĠR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
920
100093
SULTAN
DEMĠR
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
9
101467
VOLKAN
DEMĠR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
1384
101340
ARZU
DEMĠRBAĞ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 202 NOLU
SALON
1257
DEMĠRBĠLEK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 205 NOLU
SALON
1342
1122
1090
101425
KADĠR
1260
1258
101205
FATĠH
DEMĠRCĠ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 03 NOLU
SALON
101173
MEHMET
DEMĠRCĠ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 02 NOLU
SALON
100272
HAMZA
DEMĠREL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
188
101126
HANĠFE
DEMĠREZEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1043
100188
HALĠT
DEMĠRKAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
104
DEMĠRKAPI
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
1172
1222
101255
EMĠNE
101305
OKTAY
DEMĠRKAPU
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 201 NOLU
SALON
100938
HACER
DEMĠRÖZÜ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
855
100935
CĠHAN
DEMĠRSOY
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
852
100622
BURAK MALĠK
DENEK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
539
100878
RAHMĠ
DENĠZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
795
100734
DUYGU
DERELĠ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
651
100445
SERVET NURÇĠN
DERMAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
361
101313
AHMET CAN
DERYA
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 201 NOLU
SALON
1230
101360
YILMAZ
DEVRĠN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 203 NOLU
SALON
1277
101393
MEHMET
DĠKER
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 204 NOLU
SALON
1310
101351
MUHAMMER
DĠKĠCĠ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 203 NOLU
SALON
1268
101107
KÖKSAL
DĠLAVEROĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1024
100912
FATĠH
DĠLBER
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
829
101185
HANĠFE
DĠNÇ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 03 NOLU
SALON
100624
ENGĠN
DĠNÇEL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
1102
541
12/37
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
100265
SERHAT
DĠNLER
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
181
100137
ZAFER
DĠREK
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
53
100604
MUHAMMET
DĠRĠCAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
521
100139
BEKĠR
DĠRĠK
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
55
100971
AHMET
DOĞAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
888
DOĞAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
1070
1141
101153
EKĠN
101224
HALĠL
DOĞAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
100389
KADĠR
DOĞAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
305
100933
MÜCAHĠT
DOĞAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
850
101186
SEMANUR
DOĞAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 03 NOLU
SALON
100446
ÜMMÜGÜLSÜN
DOĞAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
362
100442
YAġAR
DOĞAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
358
100870
NAZĠF
DOĞANAY
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
787
101328
FATĠH
DOĞAR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 202 NOLU
SALON
1245
101433
RUHĠ ĠSLAM
DOĞRU
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 205 NOLU
SALON
1350
100204
NESRĠN
DOK YÜKSEL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
120
100830
FUNDA
DOKUMACI
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
747
100302
ZEYNEP
DORAK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
218
100722
NERĠMAN
DÖĞER
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
639
100747
LÜTFÜ
DÖNMEZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2024 NOLU SALON
664
101253
MEHMET REġĠT
DÖNMEZ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
1170
101402
ĠSMAĠL
DÖRTKAġ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 204 NOLU
SALON
1319
100990
EREN
DUGAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
907
101105
NERGĠZ
DUMAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1022
101448
ORHAN
DUMAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
1365
100882
SAMET
DUMAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
101142
ġEVKET
DURAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
100721
YELĠZ
DURAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
638
100771
EMEL
DURDU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
688
1103
799
1059
101283
BEGÜM
DURMAZ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
100805
CEREN
DURMUġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
722
100684
MERVE
DURMUġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
601
100557
HAKAN
DURNA
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
474
101294
EKREM
DURSUN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
100428
VERDA
DURU
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
344
100152
BĠLAL
DUYGUCU
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
68
100961
AYġEN
DÜBEK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
878
100806
RAMAZAN
DÜNDAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
723
1200
1211
13/37
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
100172
METĠN
ECE
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
88
100410
ERTUĞRUL
EGSEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
326
100481
ÖMER
EĞĠOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
397
100847
GÜNER
EKE
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
764
101151
ĠLKNUR
EKĠCĠLER
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
100761
BAHRĠ
EKĠNCĠ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2024 NOLU SALON
678
100794
MEHMET OĞUZHAN
EKĠNCĠ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
711
100200
MUSTAFA
ELBAY
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
116
101117
ESRA
ELBĠR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1034
101042
ÖZLEM
ELDEMĠR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
959
1068
101403
MURAT
ELĠBAL
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 204 NOLU
SALON
100116
SEDA
ELMACI
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
32
100276
AYġEGÜL
EMANET
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
192
101387
ATĠLLA
EMEK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 204 NOLU
SALON
100468
FEYZULLAH
EMĠR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
384
100482
GÜLÜZAR
EMRE
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
398
1320
1304
101346
KAZIM
EMUL
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 202 NOLU
SALON
100960
MEHMET TARIK
ENGÜR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
101339
CAFER
ENTERĠLĠ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 202 NOLU
SALON
100295
ABDULKERĠM
ER
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
211
100814
AHMET
ERBAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
731
101129
SADIK
ERBAY
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
100348
AHMET
ERBEĞĠT
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
264
100087
GÖZDE
ERBĠL
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
3
101136
FATĠH
ERCAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
100333
HÜSNA
ERDAġ (ġENOL)
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
249
100497
AĞAFENDĠ
ERDEM
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
413
100115
CEMĠL
ERDEM
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
31
100226
SONER
ERDEM
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
142
100903
YÜCEL
ERDEM
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
820
100161
REġAT SELÇUK
ERDEN
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
77
101344
ġERĠF ALĠ
ERDEN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 202 NOLU
SALON
1261
101259
MEHMET ONUR
ERDĠREN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
1176
100833
BARAN
ERDOĞAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
750
100369
FUNDA
ERDOĞAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
285
100849
GÜLER
ERDOĞAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
766
100470
HALĠL ĠBRAHĠM
ERDOĞAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
386
101187
HÜSEYĠN
ERDOĞAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 03 NOLU
SALON
1263
877
1256
1046
1053
14/37
1104
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
100449
MEHMET
ERDOĞAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
365
100680
NĠL SENEM
ERDOĞAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
597
100948
NUH
ERDOĞAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
865
100134
OKTAY
ERDOĞAN
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
50
101086
RABĠYE
ERDOĞAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1003
100974
SELDA
ERDOĞAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
891
100476
ÜMĠT
ERELĠ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
392
101063
FUAT
EREN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
980
101040
REMZĠ OĞUZALP
EREN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
957
100609
SERPĠL
ERGEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
526
100528
ZEKERĠYA
ERGĠM
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
445
101118
MUHAMMET
ERGĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1035
100366
ALĠ FUAT
ERĠġTĠ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
282
100261
BETÜL
ERKEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
177
100315
OZAN
ERKMEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
231
100899
MELEK
EROĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
816
100108
NAZMĠ SERHAT
EROĞLU
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
24
101267
NĠMET
EROĞLU
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
100531
AHMET
EROL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
101440
EVREN ERTUĞ
EROL
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
100306
ZEYNEP BURCUM
EROL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
222
100489
FATĠH
ERSAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
405
100502
FATMA
ERSINADIM
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
419
100151
HALĠL
ERSĠN
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
67
100364
ASLIHAN
ERTAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
280
100360
YAKUP
ERTEK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
276
100462
ÖZLEM
ERTEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
378
100753
SERDAR
ERTUĞRUL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2024 NOLU SALON
670
100817
SALĠHA
ERTURUL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
734
100597
FATĠH
ERTÜRK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
514
100248
HALE
ERTÜRK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
164
101284
EMRAH
ERÜNSAL
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
100780
MUHAMMED SALĠH
ERYILMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
697
100349
ZÜMRÜTE
ERYILMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
265
101050
MĠHRĠBAN
ESEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
967
100919
KADĠR
ETLER
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
836
100867
HATĠCE
EVREN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
784
100160
MEHMET MUSTAFA
EVREN
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
76
1184
448
1357
1201
15/37
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
101000
HALĠL ĠBRAHĠM
FEYZĠOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
917
100793
MEHMET
FIRATHAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
710
101282
ESMA
FĠDAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
1199
101436
PINAR
FĠġ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
1353
100703
FERHAT
GEDĠKLĠ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
620
100374
BÜNYAMĠN
GELMĠġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
290
101365
ABDULCELĠL
GENÇ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 203 NOLU
SALON
100422
BETÜL
GENÇ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
338
100588
GÜLPAġA
GENÇ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
505
100560
MUHAMMET SEZGĠN
GENÇ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
477
100474
RUKĠYE
GENÇ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
390
100636
SENEM
GENĠġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
553
100826
SAADET
GERÇEK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
743
100978
SELÇUK
GÖCEK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
895
100742
GÜRSOY
GÖKAL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2024 NOLU SALON
659
101405
MEHMET EMĠN
GÖKALP
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 204 NOLU
SALON
100668
YASĠR
GÖKBEL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
585
100421
GÖKHAN
GÖKCEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
337
100658
DAVUT
GÖKCÜK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
575
100994
MEHMET AKĠF
GÖKÇAKIROĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
911
101008
GÖKMEN
GÖKÇEK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
925
101210
OSMAN
GÖKDOĞAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
100274
TUĞBA
GÖKMEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
190
100781
TÜLAY
GÖKSU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
698
101347
ĠBRAHĠM
GÖKTAġ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 202 NOLU
SALON
100095
RABĠA
GÖKTAġ
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
11
100391
SEDA
GÖKTAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
307
101039
EDA
GÖL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
956
100921
MÜCAHĠT
GÖLCÜ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
838
101102
MUHARREM
GÖNÜLALAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1019
101429
ALĠ
GÖTÜRÜCÜ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 205 NOLU
SALON
1346
100257
MUNĠSE
GÖZEL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
101247
YASĠN
GÜDÜCÜ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
100995
ALĠ
GÜL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
912
100907
DĠLEK
GÜL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
824
100578
ĠLGĠN
GÜL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
495
100233
SEHER
GÜLAÇAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
149
101370
BEHZAD
GÜLAP
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 203 NOLU
SALON
1282
1322
1127
1264
173
1164
1287
16/37
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
101189
MURAT
GÜLDAL
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 03 NOLU
SALON
100529
ESHABĠL
GÜLEÇ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
446
100871
ġULE
GÜLEÇ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
788
101401
EMĠNE
GÜLER
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 204 NOLU
SALON
100326
MUAMMER
GÜLER
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
1106
1318
242
101309
EDA
GÜLHAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 201 NOLU
SALON
100185
MELĠKE
GÜLMEZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
101380
MELTEM
GÜLSU
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 204 NOLU
SALON
1297
101474
GAMZE
GÜLTEKĠN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
1391
101131
HAKAN
GÜLTEKĠN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
1048
GÜLTEKĠN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
1057
1273
101140
ĠBRAHĠM
1226
101
101356
ĠBRAHĠM HALĠL
GÜLTEKĠN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 203 NOLU
SALON
100708
NECĠBE
GÜLTEKĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
101412
SELMA
GÜLTEKĠN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 205 NOLU
SALON
100090
TUNCAY
GÜLTEKĠN
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
6
100270
AHMET
GÜMÜġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
186
100290
FATMA
GÜMÜġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
206
100748
FĠKRET
GÜMÜġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2024 NOLU SALON
665
100573
ĠSMAĠL
GÜN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
490
101449
SADIK
GÜN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
100579
CANAN
GÜNAL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
496
101081
SELVĠ
GÜNDAY
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
998
100243
AHMET ANIL
GÜNDÜZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
159
101070
FEVZĠ
GÜNDÜZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
987
100469
MUHAMMET ALĠ
GÜNDÜZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
385
100939
ALĠ
GÜNEL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
856
100610
BURHAN
GÜNEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
527
100650
AHMET EMĠN
GÜNEġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
567
100862
AHMET NUSRET
GÜNEġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
779
100440
CĠHAT
GÜNEġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
356
101049
ÜMRAN TUĞÇE
GÜNEġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
966
100498
AHMET
GÜNEY
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
415
101388
ERKAN
GÜNGÖR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 204 NOLU
SALON
101015
MEHMET
GÜNGÖR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
932
100488
YUNUS
GÜNGÖR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
404
100602
ZEYNEP
GÜNGÖR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
519
100918
NURULLAH
GÜNKAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
835
100883
AYġEGÜL
GÜR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
800
625
1329
1366
1305
17/37
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
101156
SELÇUK
GÜR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
100545
ABDULKADĠR
GÜRBÜZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
101386
FATĠH MEHMET
GÜRBÜZ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 204 NOLU
SALON
100979
ZEKERĠYA
GÜRBÜZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
GÜREL
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
1354
GÜRLER
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
1166
1077
101437
101249
SULTAN FEYZA
BURCU
1073
462
1303
896
101160
REYHAN
GÜRLER
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
100390
MURAT
GÜVEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
306
100362
NURSEL
GÜVENÇ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
278
101355
KEMAL
GÜVERCĠN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 203 NOLU
SALON
1272
1195
101278
MEHMET
GÜZEL
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
100305
MEHTAP
GÜZEL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
221
100657
NAZLI
GÜZEL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
574
101416
REġĠT
GÜZEL
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 205 NOLU
SALON
1333
101466
KERĠM
HACIBEKTAġOĞLU
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
1383
101459
KERĠM
HACIFAZLIOĞLU
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
1376
100875
SEVGÜL
HACIOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
792
100858
ELĠF
HACISÜLEYMANOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
775
100759
SUZAN
HAMURCU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2024 NOLU SALON
676
100927
SEDA
HANCI
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
844
101287
AHMET
HANÇER
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
1204
101234
ALĠ
HAPPANĠ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
1151
100665
ABDULLAH
HARLAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
582
101400
SELMA
HASCAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 204 NOLU
SALON
100852
KAAN
HASOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
769
100448
HAYRĠYE RAHġAN
HATĠPOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
364
101361
KERĠM
HAYIRLI
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 203 NOLU
SALON
100129
BURÇĠN
HAZIRBAġ
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
45
100313
KEMAL ALĠ
HORASAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
229
1317
1278
101383
SEVDE
HORASAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 204 NOLU
SALON
100952
AHMET
HOROZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
869
100582
ERDAL
HORUZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
499
101082
YUNUS
HOġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
999
101045
AHMET SAMET
IġIK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
962
100262
FATĠH
IġIK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
178
100917
FETULLAH
IġIK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
834
100412
SEVGĠ
IġIK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
328
101251
AHMET
IġIKARA
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
1300
18/37
1168
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
100536
ÖZLEM
ĠBRAHĠMAĞAOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
453
100869
ĠSA
ĠÇUZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
786
101237
NUMAN
ĠLGEN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
1154
101093
MEHMET ALĠ
ĠMRAK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1010
100702
ABDULKADĠR
ĠMRET
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
619
ĠNAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 03 NOLU
SALON
1112
1216
101195
MUHARREM
101299
SERVET
ĠNANIR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 201 NOLU
SALON
101036
HAYRĠYE
ĠPEK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
101421
HALE
ĠREN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 205 NOLU
SALON
100260
SADIK
ĠRTEGÜN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
176
100808
PINAR
ĠSKENDER
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
725
100097
SÜLEYMAN
ĠSTANBOLLU
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
13
100627
ALĠ OĞUZ
ĠYĠDĠKER
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
544
100250
OKAN
KABASAKAL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
166
101227
FATĠH
KACAR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
1144
101332
SĠBEL
KACAR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 202 NOLU
SALON
1249
100323
SERDAR
KAÇAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
1295
1121
953
1338
239
101378
GÜRSOY
KAÇMAZ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 203 NOLU
SALON
101204
KAZIM
KADER
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 03 NOLU
SALON
100117
EKREM
KADĠRHAN
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
33
100649
BAHAR
KAHRAMAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
566
100550
FATĠH
KAHRAMAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
467
101261
HATĠCE
KAHRAMAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
100493
MELĠHA
KAHRAMAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
409
100452
SEDAT
KAHRAMAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
368
101458
SĠNEM
KAHVECĠ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
100520
ĠLKAY
KAHVECĠOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
437
100619
HAVVA
KAHYA
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
536
100240
ALPASLAN
KALE
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
156
1178
1375
101206
BEHZAT
KALĠZ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 03 NOLU
SALON
100559
FATĠH
KALKAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
476
100980
NURÇE
KALYONCU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
897
101308
ĠLYAS
KAMAY
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 201 NOLU
SALON
1225
101263
MEHMET
KANAR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
1180
100367
NAZMĠYE
KANBEROĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
283
100902
MEHMET
KANCABAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
819
101181
ĠSMAĠL
KANDEMĠR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 02 NOLU
SALON
1098
101182
DUYGU
KANĠK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 02 NOLU
SALON
1099
19/37
1123
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
100512
VEYSEL
KANMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
429
100692
ÖMER
KAPAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
609
100683
ENĠSE
KAPLAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
600
100209
EVREN
KAPLAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
125
101159
GÖNÜL
KAPLAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
100122
MUSTAFA
KAPLAN
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
38
100732
ÖZLEM
KAPLAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
649
100101
ALĠ
KAPTAN
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
17
100289
EDĠP
KAPUCU
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
205
101381
ABDULKERĠM
KARA
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 204 NOLU
SALON
100733
AYDIN
KARA
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
650
100167
FERHAT
KARA
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
83
100881
OĞUZHAN
KARA
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
798
100655
SÜLEYMAN HĠLMĠ
KARA
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
572
100174
ĠSMAĠL
KARAAYHAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
90
101377
FUNDA
KARABAY
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 203 NOLU
SALON
101035
HÜLYA
KARABIYIK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
952
100985
CAFER
KARABOĞA
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
902
100517
HALĠL
KARABULUT
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
434
100383
MURAT
KARABULUT
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
299
100396
SAKĠNE
KARABULUT
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
312
100393
FATĠH
KARACA
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
309
100431
HACI MESUT
KARACA
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
347
100235
YASEMĠN
KARACAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
151
101192
ÖZNUR
KARADENĠZ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 03 NOLU
SALON
100653
LEVENT
KARADUMAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
101145
ÖZLEM
KARAGENÇ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
100735
ĠBRAHĠM
KARAGÖZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
652
100119
ZEYNEP
KARAGÖZ
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
35
100206
HAMĠT
KARAHAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
122
101144
MUSTAFA OĞUZ
KARAHAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
100085
VĠLDAN
KARAHAN
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
1
100142
YUSUF
KARAKAġ
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
58
101130
GÜLSEREN
KARAKOÇ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
100843
HÜSEYĠN
KARAKOÇ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
1326
1344
101409
BENGÜL
KARAKURT
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 205 NOLU
SALON
101427
ASLI
KARAKUġ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 205 NOLU
SALON
100438
MANOLYA ASLIHAN
KARALAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
1076
1298
1294
1109
570
1062
1061
1047
760
354
20/37
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
100596
EMRE
KARAMAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
101374
ESRA
KARAMAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 203 NOLU
SALON
100340
NEVAL
KARAMAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
256
100816
TUĞBA
KARAMAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
733
100183
UĞUR
KARAMAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
99
100756
YELDA
KARAMAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2024 NOLU SALON
673
513
1291
101430
AHMET
KARAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 205 NOLU
SALON
101078
CEMAL
KARANLIK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
101315
ZEKERĠYA
KARAġAHĠN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 201 NOLU
SALON
100846
ATĠLLA
KARATAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
763
100519
AYġE FATMA
KARATAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
436
100551
CENK
KARATAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
468
100133
HATĠCE GÜL
KARATAġ
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
49
100977
MURAT
KARATAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
894
101228
HAKAN
KARAVELĠOĞLU
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
1145
101384
YILDIZ
KARAZEYBEK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 204 NOLU
SALON
1301
100896
AZRA
KARCI
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
813
100844
AYġE
KARGI
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
761
101053
FATMA YAĞMUR
KARLIBEL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
970
101165
ABUBEKĠR
KARS
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 02 NOLU
SALON
1082
101166
YUSUF
KARS
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 02 NOLU
SALON
1083
100387
DÜRĠYE
KARTOP
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
303
100112
GÖKHAN
KAVAS
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
28
1347
995
1232
101262
ALĠ
KAYA
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
100297
DENĠZ
KAYA
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
213
100626
ĠBRAHĠM KAAN
KAYA
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
543
101184
MUSTAFA
KAYA
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 02 NOLU
SALON
100763
ÖZGÜR
KAYA
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2024 NOLU SALON
680
101017
SERHAT
KAYA
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
934
100317
YAVUZ
KAYA
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
233
101285
YAVUZ
KAYA
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
1202
101336
KUTLU KAĞAN
KAYAALP
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 202 NOLU
SALON
1253
101342
AYġE
KAYAHAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 202 NOLU
SALON
1259
100165
HÜSEYĠN
KAYAPINAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
81
100772
HALĠL ĠBRAHĠM
KAYDI
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
689
100820
CAN OSMAN
KAYGISIZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
737
100850
CEREN
KAYGISIZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
767
100288
MUSTAFA BUĞRA
KAYHAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
204
1179
21/37
1101
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
101337
MURAT
KAYMAZ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 202 NOLU
SALON
100148
ÜMĠT SERKAN
KAZANCIOĞLU
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
64
100223
GÖKHAN
KEÇECĠ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
139
100494
MUSTAFA
KELEK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
410
100809
YUNUS EMRE
KERĠK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
726
100503
UMUT
KERSE
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
420
1064
1254
101147
HÜSNÜ EVREN
KESENKAġ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
101390
FATĠH
KESĠCĠ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 204 NOLU
SALON
1307
101190
BORA
KESKĠN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 03 NOLU
SALON
1107
101398
GÜLSÜM
KESKĠN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 204 NOLU
SALON
1315
100617
MUSTAFA
KESKĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
534
100404
GÜLDEN
KICANAOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
320
100714
DENĠZ
KILAV
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
631
100769
AYġE
KILIÇ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
686
100225
BAġAK
KILIÇ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
141
101068
ERKAN
KILIÇ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
985
100472
FATMA
KILIÇ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
388
100998
ĠSMAĠL BĠLGĠN
KILIÇ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
915
100486
NĠLAY
KILIÇ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
402
101011
ġERAFETTĠN
KILIÇ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
928
100936
AHMET ÇAĞRI
KILINÇ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
853
101395
ATIF
KIR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 204 NOLU
SALON
100539
HAKAN
KIR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
456
100944
CEBRAĠL YASĠN
KIRAÇ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
861
101268
FERAL
KIRLAR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
100571
FATĠH
KIRMIZI
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
101246
RAMAZAN TUNCER
KIS
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
100460
NESRĠN
KIZILÇAY
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
1312
1185
488
1163
376
101475
HALĠL ĠBRAHĠM
KĠLOKEN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
100237
ĠDĠL
KĠRAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
153
100827
KADER
KĠRAZCI
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
744
100757
ARĠF
KOCABAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2024 NOLU SALON
674
100932
TAHSĠN
KOCABAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
849
100267
SEYFETTĠN LEVENT
KOCAMAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
183
101079
GÖKHAN
KOCAOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
996
100931
GÜLER MEHTAP
KOÇ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
848
100221
ĠBRAHĠM
KOÇ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
137
101385
MEHMET
KOÇAK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 204 NOLU
SALON
1392
1302
22/37
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
101420
MELĠS
KOÇAK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 205 NOLU
SALON
100350
YUNUS
KOÇAK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
266
100740
GÜRSEL
KOÇER
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2024 NOLU SALON
657
100930
FATĠH
KONGUR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
847
100876
MERVE
KONUK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
793
100473
ESRA
KOPAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
389
100940
EVREN
KORKMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
857
100693
FATMA
KORKMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
610
101222
GĠZEM
KORKMAZ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
1139
101324
ĠMREN
KORKMAZ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 202 NOLU
SALON
1241
100492
ĠSMAĠL
KORKMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
408
100975
KADĠR
KORKMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
892
100407
MEHMED BEKĠR
KORKMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
323
100611
YASĠN
KORKMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
528
101031
ÖMÜR
KORKU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
948
100929
ĠDRĠS
KOTAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
846
100376
METĠN
KOZAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
292
1337
101279
AYHAN
KÖKDEMĠR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
100514
FATMA
KUL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
431
100577
ZEYNEP
KULAKSIZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
494
101424
ZÜLAL ġENCAN
KURAL
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 205 NOLU
SALON
100993
MUSTAFA
KURAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
910
101115
MURAT
KURNAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1032
100558
AZĠZ
KURT
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
475
100483
ERCAN
KURT
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
399
100631
HARUN
KURT
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
548
100950
LEVENT
KURT
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
867
100327
ZEKERĠYE
KURT
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
243
100928
ZEHRA
KURTOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
845
100222
ERHAN
KUġÇU
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
138
100201
RECEP
KUġKAYA
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
117
100589
RAMAZAN GÖKHAN
KUTLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
506
100158
DERYA
KUTSAL
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
74
100552
KERĠM
KUZUR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
469
100651
ALTAN
KÜÇÜKARSLAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
568
100625
GÜLBAHAR
KÜÇÜKER
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
542
100303
ORHAN
KÜÇÜKKAYA
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
219
100102
ELZEM ELÇĠN
KÜÇÜKUKUR
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
18
1196
1341
23/37
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
100408
SĠNEM
KÜNTAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
324
100662
AYġE
KÜPELĠ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
579
100840
HAKAN
KÜPELĠ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
757
101252
NAZĠRE SUZAN
KÜPELĠ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
100478
DENĠZ
KÜRE
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
394
100177
MAHMUT
KÜRÜCÜ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
93
100561
LEVENT
LEVENTOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
478
100954
ESMA
MADEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
871
101404
ĠLKNUR
MALĠKĠOĞLU
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 204 NOLU
SALON
100423
ONUR
MANAP
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
1169
1321
339
101176
DĠYAP
MANSUROĞLU
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 02 NOLU
SALON
100828
SEMA
MARAġLIGĠL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
745
100964
SELÇUK
MAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
881
100141
ÖMER
MELEKOĞLU
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
57
100329
GÖKHAN
MERAL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
245
100963
YETKĠN
MERCAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
880
1175
1093
101258
MUSTAFA CEM
MERDANOĞLU
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
101089
SONGÜL
MERMER
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1006
100663
ALĠ
MERT
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
580
100193
MUHAMMED EMĠN
MERT
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
109
101442
DĠCLE
MERTTĠR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
1359
101121
HASAN HÜSEYĠN
MEġE
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1038
100842
HALĠME
METĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
759
100159
MEHTAP
METĠN
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
75
101207
TAHSĠN MURAT
METĠN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 03 NOLU
SALON
101075
MUSTAFA
MĠMĠR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
992
100091
ZEYNEP
MUCUK
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
7
101456
ORHAN
MUSTAFAOĞLU
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
100217
FĠKRĠ
MUTLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
1124
1373
133
101413
METEHAN
MUTLU
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 205 NOLU
SALON
100143
ġEYDANUR
MUTLU
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
59
100774
ABDÜLKADĠR GEYLANĠ
MÜRTEZAOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
691
100832
SALĠH
NAĠR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
749
100169
TOLGA
NAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
85
1330
101389
PEMPE
NARSAT
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 204 NOLU
SALON
100887
HÜSEYĠN
NAYĠR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
804
100146
MERAL
NAZLIGÜL
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
62
101239
FARUK SERDAR
NĠġANCI
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
1306
24/37
1156
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
101128
ĠSMAĠL
NUR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1045
100325
BURAK FATĠH
OCAK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
241
101418
ĠLHAN
OĞULMUġ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 205 NOLU
SALON
1335
101295
AYBEN
OĞUZ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 201 NOLU
SALON
1212
100132
KEVSER
OĞUZ
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
48
100086
YALÇIN
OĞUZ
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
2
100953
HABĠP
OĞUZLAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
870
101077
KENAN
OKAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
994
101233
MĠNE
OKCU
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
1150
101125
ALĠ
OKUMUġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1042
100568
MEHMET
OKUR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
485
100324
MEHMET HASAN
OKUR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
240
101073
RĠFAT
OLGUN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
990
100103
TUĞBA
OLMUġ
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
19
100945
ERMAN
ONAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
862
100216
DEMET
ONAT
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
132
100605
ERSOY
ONAY
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
522
100767
ÖNDER
OPÇĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
684
100537
ġEYDA
ORAL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
454
101358
ZAFER
ORAL
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 203 NOLU
SALON
100365
DERYA FATMA
ORHAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
281
100089
SERVET
ORHAN
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
5
100705
BURAK ORKUN
ORUÇ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
622
1193
1275
101276
ENĠS
OSMANOĞLU
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
101353
DURSUN
ÖCAL
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 203 NOLU
SALON
1270
101450
KENAN
ÖÇSOY
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
1367
100992
ĠLYAS
ÖĞÜTÇÜ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
909
100207
HÜSEYĠN
ÖKMEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
123
101321
MUHAMMED AKĠF
ÖKMEN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 201 NOLU
SALON
100664
VEYSEL YILMAZ
ÖKTEM
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
581
100099
SEVĠNÇ
ÖLMEZ
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
15
100246
AHMET
ÖNAL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
162
100920
RECEP EMRAH
ÖNAL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
837
101357
RECEP SERHAT
ÖNAL
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 203 NOLU
SALON
1274
101122
PINAR
ÖNCEL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1039
100996
ĠLHAN
ÖNCÜ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
913
100256
ERDAL
ÖNER
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
172
100810
HAKKI HAKAN
ÖNER
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
727
1238
25/37
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
100280
ÖZNUR
ÖZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
196
100775
ZEYNEP
ÖZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
692
101174
ĠMRAN
ÖZAĞAÇ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 02 NOLU
SALON
100804
AZĠZ EMRE
ÖZAY
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
1091
721
101291
AYġE GÜL
ÖZBAKIR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
100401
NADĠYE
ÖZBALABAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
317
100873
YUSUF
ÖZBALDAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
790
101470
MURAT
ÖZBEN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
100334
TUĞCAN
ÖZBEY
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
101379
GÖKHAN
ÖZBĠLEN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 204 NOLU
SALON
1296
101084
MUSA
ÖZBOLAT
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1001
100661
DĠNÇER
ÖZCAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
578
100618
HAFĠFE
ÖZCAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
535
101235
MEHMET BAHADIRHAN
ÖZCAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
100581
MURAT
ÖZCAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
498
100710
MURAT
ÖZCAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
627
ÖZCAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 205 NOLU
SALON
1351
1100
1118
101434
SELĠM
1208
1387
250
1152
101183
YAKUP
ÖZCAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 02 NOLU
SALON
101201
HAKAN
ÖZÇELĠK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 03 NOLU
SALON
100271
ZEKĠ ALPER
ÖZÇER
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
187
100526
OZAN
ÖZÇUBUKLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
443
100900
ADEM
ÖZDEMĠR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
817
100352
BAHAR
ÖZDEMĠR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
268
100791
BĠRGÜL
ÖZDEMĠR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
708
100926
EBRU
ÖZDEMĠR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
843
101225
FATMA TUBA
ÖZDEMĠR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
100819
MURAT
ÖZDEMĠR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
101307
SEVGĠ
ÖZDEMĠR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 201 NOLU
SALON
100377
TUBA
ÖZDEMĠR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
1142
736
1224
293
101352
SELCAN
ÖZDER
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 203 NOLU
SALON
100190
BÜġRA
ÖZDOĞAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
106
100436
YUNUS
ÖZEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
352
101443
GÖKHAN
ÖZER
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
100751
HĠLAL
ÖZER
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2024 NOLU SALON
668
100741
SAFĠYE
ÖZER
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2024 NOLU SALON
658
100785
SERKAN
ÖZER
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
702
100110
CEMAL EMRE
ÖZEROĞLU
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
26
100647
UTKU
ÖZGEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
564
1269
1360
26/37
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
100677
KÜBRA NADĠRE
ÖZGÜN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
594
100749
GÖKHAN
ÖZKAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2024 NOLU SALON
666
101111
MERVE
ÖZKAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1028
101087
YELĠZ
ÖZKAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1004
101014
MUSTAFA
ÖZKARAMAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
931
100889
MEHMET
ÖZKÖK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
806
100739
RÜYA
ÖZKÖK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2024 NOLU SALON
656
101052
SEDAT
ÖZKÖK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
969
101236
ZUHAL
ÖZKÖK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
100388
AKIN
ÖZKUM
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
304
100088
ONUR BARAN
ÖZKÜRKÇÜ
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
4
1153
101444
ARMAĞAN
ÖZLÜ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
100968
MURAT
ÖZMEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
885
100344
ÖZLEM
ÖZMEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
260
100564
HULUSĠ NUSRET
ÖZSOY
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
481
100848
YUSUF
ÖZTOSUN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
765
1361
101170
FEYZA GÜL
ÖZTURANLI
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 02 NOLU
SALON
100553
ARĠF
ÖZTÜRK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
470
100905
ATAKAN
ÖZTÜRK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
822
101306
EBUBEKĠR
ÖZTÜRK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 201 NOLU
SALON
100234
ENES
ÖZTÜRK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
101446
ERKAN
ÖZTÜRK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
100888
HARUN
ÖZTÜRK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
805
100294
KÜRġAT
ÖZTÜRK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
210
100131
MEHMET
ÖZTÜRK
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
47
100595
SEÇKĠN
ÖZTÜRK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
512
101221
YASĠN
ÖZTÜRK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
1138
101203
ġENOL
ÖZÜTÜRK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 03 NOLU
SALON
1120
1173
1087
1223
150
1363
101256
FATĠH
PALA
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
101027
GAMZE
PALAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
944
100855
ġERĠF
PAMUK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
772
100312
HÜSEYĠN
PAMUKOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
228
101245
HAKAN
PEKDEMĠR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
100524
ĠBRAHĠM
PEKĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
441
100331
TUĞBA
PEKMEZCĠ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
247
100965
OSMAN
PERDECĠ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
882
100925
HAYRĠYE YELĠZ
PERĠNÇEK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
842
101451
HAKAN
PERVANLAR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
1162
1368
27/37
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
100778
VEFA
PINAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
695
100202
HAYRETTĠN BURAK
PĠġKĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
118
100860
KEMAL
PĠġKĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
777
100585
HALĠL
POLAT
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
502
100236
HĠDAYET
POLAT
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
152
100432
NĠMET
POLAT
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
348
100339
RAMAZAN
POLAT
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
255
100701
ÜMMÜ GÜLSÜM
POLAT
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
618
101293
SALĠH
POLATKESEN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
1210
101161
ALĠ
PURTAġ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 02 NOLU
SALON
1078
100669
ENĠS
RENDE
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
586
100687
YAVUZ SELĠM
SAAT
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
604
100546
CAN SERTAÇ
SAATÇIOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
463
101472
ÖMER
SADIKOĞLU
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
100522
AKIN
SAFĠ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
439
100723
EBUBEKĠR
SAĞDIÇ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
640
101060
ĠBRAHĠM
SAĞLAM
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
977
1389
101254
ORHAN
SAĞLAM
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
100890
TUĞBA
SAĞLAM
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
807
100247
FIRAT
SAĞLIK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
163
101212
SELĠM SĠNAN
SANCAK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
1129
101260
SERDAR
SANCAR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
1177
100105
MUSTAFA
SARAÇ
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
21
100496
NUH
SARAL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
412
100465
GÜLSÜM
SARI
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
381
101043
TAHĠR
SARIBOĞA
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
960
100467
MERVE
SARIKAYA
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
383
100838
HALĠL ĠBRAHĠM
SARIOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
755
100245
AHMET
SARIġEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
161
1171
101422
ÜNAL
SARITAÇ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 205 NOLU
SALON
100711
MEHMET
SARĠGÖL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
101150
ÖZGENUR
SARPKAYA
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
100163
SEMĠH
SARRAÇOĞLU
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
79
100346
AYġE
SATILMIġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
262
100533
ERHAN
SAVAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
450
100958
ONUR
SEÇKĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
875
101311
YASEMĠN
SEL
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 201 NOLU
SALON
100811
ASENA ESĠN
SERĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
1339
628
1067
1228
728
28/37
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
100341
ÖZCAN
SERĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
257
100690
YAVUZ
SERTKARA
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
607
100434
BEKĠR
SERTTAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
350
100178
ĠLKNUR
SEVAL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
94
100837
TUĞBA
SEVEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
754
101005
YUNUS
SEVER
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
922
100969
GÜLFĠYE
SEVĠMLĠ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
886
100642
HALĠL
SEVĠMLĠ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
559
101020
UĞUR
SEVĠNCER
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
937
101178
ERAY
SEYFELĠOĞLU
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 02 NOLU
SALON
1095
1148
101231
MURAT
SEYFĠ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
100471
SELMAN
SEZEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
387
101426
BĠRHAN
SEZER
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 205 NOLU
SALON
101018
OSMAN DENĠZ
SEZER
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
935
100164
SEÇĠL
SEZER
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
80
100755
TUĞBA
SEZER
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2024 NOLU SALON
672
100285
ZEYNEP
SIĞIRCI
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
201
100475
AHMET MUHAMMED
SINAV
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
391
101369
MERVE
SĠNAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 203 NOLU
SALON
100981
BĠLAL
SOL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
898
100782
MUSTAFA
SORAL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
699
101209
EBRU
SOYER
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
100795
EMĠNE
SOYLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
712
100949
MEHMET BĠLGEHAN
SÖĞÜT
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
866
100241
KEVSER
SÖĞÜTLÜ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
157
100835
AHMET UĞUR
SÖNMEZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
752
101103
GAMZE
SÖNMEZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1020
100106
MÜNEVVER
SÖNMEZ
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
22
100506
NURGÜL
SÖNMEZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
423
100530
MEHMET
SÖYLEMEZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
447
100304
YASEMĠN
SÖYLEMEZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
220
100308
MUHAMMET SEFA
SUBAġI
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
224
100309
MUHAMMET VEFA
SUBAġI
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
225
101134
FATĠH
SUNAR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
101054
ALTAN
SUNGUR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
971
100253
ERHAN
SÜNGÜR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
169
100197
ADEM
SÜREK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
113
100644
FIRAT
SÜRÜN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
561
1343
1286
1126
1051
29/37
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
101244
HÜSEYĠN
ġAFAK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
1161
101167
GÜLSEN
ġAHAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 02 NOLU
SALON
1084
101242
SEDA
ġAHAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
1159
100368
AHMET BAHADIR
ġAHĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
284
101046
ALPER
ġAHĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
963
100943
AYġE
ġAHĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
860
100199
BARIġ
ġAHĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
115
100956
BUHARĠ
ġAHĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
873
101154
BURAK
ġAHĠN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
1071
101461
ETHEM
ġAHĠN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
1378
ġAHĠN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 205 NOLU
SALON
1340
1049
101423
HALĠT
101132
HARUN
ġAHĠN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
100242
KEMAL
ġAHĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
158
100623
MEDĠNE
ġAHĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
540
100127
ÖZGE
ġAHĠN
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
43
100214
SEBEHATTĠN
ġAHĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
130
100861
TAYFUN
ġAHĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
778
100429
YUSUF SAMĠ
ġAHĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
345
100696
ALĠ
ġAHĠNBAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
613
100909
OĞUZ
ġAHVERDĠOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
826
100762
EMRAH BERK
ġAMCI
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2024 NOLU SALON
679
101292
YASĠN
ġAYĠN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
1209
1381
101464
MEHMET ALĠ
ġEDĠT
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
100681
ORHAN
ġEKER
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
598
101099
BAYRAM
ġEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1016
100181
DUYGU
ġEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
97
101083
FARUK
ġEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1000
101334
ĠLKER DENĠZ
ġEN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 202 NOLU
SALON
1251
101090
METĠN
ġEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1007
100874
MĠRAY
ġENAY
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
791
100621
AHMET
ġENBAYRAK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
538
100477
GÖNÜL
ġENCAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
393
101304
ERSĠN
ġENGÜL
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 201 NOLU
SALON
101066
ALTUĞ
ġENGÜLER
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
983
100630
HÜSEYĠN
ġENOL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
547
100798
PELĠN
ġENSES
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
715
100863
FATMA GÜL
ġENTOSUN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
780
101143
BURCU
ġENTÜRK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
1221
1060
30/37
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
101092
OĞUZHAN
ġENTÜRK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1009
100282
SERHAT
ġENYILDIZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
198
101021
BAYRAM
ġĠMġEK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
938
101057
MÜRġĠDE ÜMÜT
ġĠMġEK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
974
101116
MUSA
ġĠġLĠ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1033
100801
ERKAN
TAHILLIOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
718
100359
GAMZE
TAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
275
100691
MEVLÜT ÇAĞDAġ
TANDOĞAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
608
100924
JANBERK
TANRIBAKAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
841
101200
ALĠM
TARĠH
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 03 NOLU
SALON
100403
KENAN
TAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
319
100866
MECĠT
TAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
783
100637
SEVĠL
TAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
554
101248
AHMET MUAZ
TAġÇI
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
100213
DERYA
TAġKAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
101338
YUSUF
TAġKAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 202 NOLU
SALON
100584
MUSTAFA ALĠ
TAġKIN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
501
100660
SĠBEL
TAġKIRAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
577
100718
RESUL
TAġTAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
635
100799
MĠRAC
TATLIDĠL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
716
101316
CÜNEYĠT
TATLIPINAR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 201 NOLU
SALON
100395
EMRE
TAYTAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
311
101110
MUHAMMED
TAZE
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1027
1063
1117
1165
129
1255
1233
101146
MURAT
TEKAY
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
101094
REYHAN
TEKELĠOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1011
100176
HÜSEYĠN
TEKĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
92
100187
SERKAN
TEKĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
103
100764
YUSUF
TEKĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
681
100284
MUSTAFA
TELLĠ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
200
101202
DEMET
TEMEL
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 03 NOLU
SALON
100414
FATĠH
TEMĠZEL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
101477
YĠĞĠT
TEOMAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
100254
ÇAĞLA ARDA
TETĠK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
170
101123
OSMAN BATURAY
TEYMUR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1040
100379
ONUR
TOKAT
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
295
100736
ÖNER
TOKATLI
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2024 NOLU SALON
653
100715
FATĠH
TOKDEMĠR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
632
100802
ABDULLAH
TOLUN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
719
1119
330
1394
31/37
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
101226
AHMET ERMAN
TONYALI
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
100252
ESMA
TOP
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
168
100516
DURDU
TOPALOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
433
100891
FĠLĠZ
TOPALOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
808
100155
SERCAN
TOPALOĞLU
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
71
100277
OSMAN
TOPCU
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
193
100466
AKIN
TOPRAK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
382
101034
BURAK
TORUN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
951
100135
KASIM
TOSUN
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
51
100138
AYġE
TUĞRUL
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
54
1143
101417
MEHMET SELĠM
TUN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 205 NOLU
SALON
101069
HASAN
TUNA
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
986
100569
OSMAN
TUNA
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
486
100319
AYLĠN
TUNÇ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
235
100543
DĠLEK
TUNÇ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
460
100273
ZEYNEP
TUNÇ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
189
101025
MERVE
TUNÇER
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
942
100894
ESRA
TURAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
811
100318
MEHMET SERKAN
TURAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
234
101478
TANER
TURAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
100941
EMĠNE
TURGUT
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
858
100375
PINAR
TURGUT
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
291
100398
YASEMĠN
TURNA
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
314
100612
CEYDA
TÜFEKÇĠ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
529
100154
MERYEM
TÜLEN
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
70
100991
ALEV
TÜMKAYA
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
908
100136
FĠLĠZ
TÜRELĠ
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
52
100212
AYġEGÜL
TÜRK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
128
1252
1334
1395
101335
FEHMĠ
TÜRK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 202 NOLU
SALON
101108
ÖZDEN
TÜRK (SAĞLAMÖZ)
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1025
100455
MEHMET ALĠ
TÜRKEL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
371
100674
BURAK
TÜRKER
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
591
100378
FATĠH
TÜRKER
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
294
100831
ÖZGE
TÜRKER
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
748
TÜRKEġ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
1130
1096
101213
CĠHAN
101179
MUSTAFA
TÜRKKAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 02 NOLU
SALON
100851
ĠSMET ÜMĠT
TÜRKMEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
101286
KAMĠL
TÜRKMEN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
768
1203
32/37
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
101164
PINAR
TÜRKMEN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 02 NOLU
SALON
1081
101216
NECĠP MUSTAFA
TÜYSÜZ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
1133
101113
NESĠMĠ
UÇAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1030
100738
NUSRET
UÇAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2024 NOLU SALON
655
100957
ġAHĠN
UÇAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
874
100511
UĞURCAN
UÇKUN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
428
100857
FATMAGÜL
UĞURLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
774
100743
KASIM
ULAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2024 NOLU SALON
660
100513
ZELĠHA
ULAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
430
101012
FERDĠ
ULU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
929
100358
OSMAN
ULUSOY
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
274
100356
EYYÜP
ULUġAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
272
101138
ENĠSE
ULUTAġ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
100633
BURÇĠN
UNCUOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
550
100590
SEMA
URDOĞAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
507
101317
GÜLHAN
URGAN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 201 NOLU
SALON
100298
GÜLDEN
URKAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
214
100865
ESRA
USLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
782
100694
FAHRETTĠN
USLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
611
101071
MEHMET
USTA
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
988
100868
BÜNYAMĠN
USTAOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
785
101453
FERHAT
UYAR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
100628
ZEYNEP ĠREM
UYAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
545
100402
BAHADIR
UYSAL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
318
100685
MEHMET
UYSAL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
602
101091
MUSTAFA
UYSAL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1008
100293
ÖZLEM
UYSAL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
209
100417
AHMET
UZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
333
101026
OSMAN SELÇUK
UZMAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
943
100343
ALĠ
UZUN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
259
100426
CEMAL
UZUN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
342
100697
SUZAN
UZUN AKPINAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
614
100689
ĠSMAĠL
UZUNSELVĠ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
606
100459
ĠREM
ÜLGEY
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
375
1055
1234
1370
101452
EMEL
ÜNAL
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
100686
ERKAN
ÜNAL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
603
100210
ESRA
ÜNAL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
126
100195
SEMĠH
ÜNAL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
111
1369
33/37
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
100562
TEVFĠK
ÜNAL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
479
100203
VOLKAN
ÜNALDI
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
119
101065
OSMAN
ÜNEL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
982
100311
AHUNUR
ÜNER
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
227
100527
GÜROL
ÜNLÜ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
444
100766
NEFĠN JAN
ÜNLÜ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
683
101180
ADEM
ÜNÜVAR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 02 NOLU
SALON
100338
MENDERES
ÜRÜN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
254
100601
EMĠNE SEDA
ÜSTÜNDAĞ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
518
101030
FARUK
ÜSTÜNEL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
947
100092
ÖZGÜR
ÜZELAKÇĠL
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
8
VAR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 203 NOLU
SALON
1276
1265
1283
101359
ALPER
1097
101348
ĠBRAHĠM
VEYSELAKĠ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 202 NOLU
SALON
101366
YUSUF SUNGUR
VURAL
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 203 NOLU
SALON
100419
AYNUR
VURGUN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
335
100667
CUMALĠ
YAĞCI
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
584
100955
SAMET
YAĞCI
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
872
100322
SEDA
YAĞCI
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
238
100479
SELÇUK
YAĞMUR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
395
100487
BAHTĠYAR
YAKACIK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
403
101410
RAFET
YAKAR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 205 NOLU
SALON
1327
101196
HASAN
YAKUT
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 03 NOLU
SALON
1113
100384
TOLGA
YALAMOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
300
101171
AYHAN
YALÇIN
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 02 NOLU
SALON
101033
ERHAN
YALÇIN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
950
100173
HAMZA
YALÇIN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
89
101013
MESUT
YALÇIN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
930
100547
REYHAN
YALÇIN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
464
101098
YÜKSEL
YALÇINKAYA
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1015
100425
MEHMET
YALÇĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
341
100263
YASĠN
YALMAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
179
100719
ALĠ CENGĠZHAN
YANA
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
636
100424
ALKAN
YANGIN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
340
100635
GÖKHAN
YANIK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
552
1088
101460
NURULLAH
YANIK
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
100934
EYÜP
YAPRAK
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
851
100371
EMRE
YARDIM
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
287
100098
GÖKHAN
YARDIM
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
14
1377
34/37
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
101272
ERSĠN
YARIMPABUÇ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
100111
EMĠNE
YAġAR
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
27
100922
HAKAN
YAġAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
839
100351
SELĠM
YAġAR
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
267
101300
TEKĠN
YAġAR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 201 NOLU
SALON
100548
BĠNNUR
YAVUZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
1189
1217
465
101432
ENGĠN
YAVUZ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 205 NOLU
SALON
100186
ERHAN
YAVUZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
101392
GÖKHAN
YAVUZ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 204 NOLU
SALON
100441
ÖZKAN
YAVUZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
357
100997
YASEMĠN
YAVUZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
914
100670
ATĠLLA
YAVUZARSLAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2011 NOLU SALON
587
100400
AHMET
YAY
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
316
100538
ELĠF
YAYLACI
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
455
101133
KENAN
YAZGI
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
100779
FERDĠ
YAZĞAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
696
100286
AHMET POLAT
YAZICI
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
202
100113
ABDULLAH
YEĞEN
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
29
100563
AHMET ÇAĞHAN
YEĞEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
480
100915
FERĠDE
YEKETOPCU
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
832
100381
YASĠN
YENER
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
297
101354
HĠLAL
YENĠ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 203 NOLU
SALON
1271
YEġĠL
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 202 NOLU
SALON
1247
1240
101330
MURAT
1349
102
1309
1050
101323
ÖZLEM
YEġĠLYURT
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 202 NOLU
SALON
101032
SERHAT
YETKĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
949
100999
AHMET
YILDIRIM
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
916
101198
ESEN
YILDIRIM
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 03 NOLU
SALON
100615
ETHEM
YILDIRIM
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
1115
532
101345
FATĠH
YILDIRIM
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 202 NOLU
SALON
100768
GAMZE
YILDIRIM
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
101363
HAYRĠYE
YILDIRIM
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 203 NOLU
SALON
100822
LEYLA
YILDIRIM
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
739
100914
MUSTAFA
YILDIRIM
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
831
101051
ONUR
YILDIRIM
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
968
100495
OSMAN
YILDIRIM
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
411
100923
ÖMER
YILDIRIM
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
840
100962
RÜYA
YILDIRIM
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
879
100565
SERTAÇ
YILDIRIM
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
482
1262
685
1280
35/37
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
100184
SERVET
YILDIRIM
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
101168
ESMA
YILDIRIM ÖZDER
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 02 NOLU
SALON
1085
101215
AYLĠN
YILDIZ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
1132
100720
FATMA
YILDIZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
100
637
101399
GÖKHAN
YILDIZ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 204 NOLU
SALON
100300
HĠLAL
YILDIZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
216
100328
MEHMET
YILDIZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
244
100230
MUSTAFA
YILDIZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
146
100357
MUZAFFER
YILDIZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
273
100947
SAKĠNE
YILDIZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
864
100916
YUSUF
YILDIZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
833
100413
ERKAN
YILDIZHAN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
329
100507
BĠRGÜL
YILMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
424
100983
CEMĠL
YILMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2031 NOLU SALON
900
100372
CĠHAN
YILMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
288
100215
ÇAĞATAY
YILMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
131
100716
ÇĠĞDEM
YILMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2012 NOLU SALON
633
100745
DERYA
YILMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2024 NOLU SALON
662
100879
ELĠF
YILMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
796
100504
EMĠNE
YILMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
421
100198
ERTAN
YILMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
114
101019
GÜLSÜM
YILMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
936
1316
101371
HAYRETTĠN
YILMAZ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 203 NOLU
SALON
100906
HÜSEYĠN
YILMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
823
100535
ĠBRAHĠM
YILMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
452
100892
ĠRFAN
YILMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
809
101271
MEHMET MUHAMMET
YILMAZ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 1. KAT A 101 NOLU
SALON
101023
MĠHRĠCAN
YILMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
940
100147
MUHAMMET YUSUF
YILMAZ
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
63
1288
1188
101218
MURAT
YILMAZ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
100458
ÖZLEM
YILMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
374
100800
SADIK
YILMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
717
101114
SAMĠ
YILMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1031
100750
SERPĠL
YILMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2024 NOLU SALON
667
101029
SEZGĠN
YILMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2032 NOLU SALON
946
100570
SÜLEYMAN
YILMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
487
100399
SÜMEYRA
YILMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
315
100737
UĞUR
YILMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2024 NOLU SALON
654
36/37
1135
ADAY NO
SINAV
SALON
SIRA NO
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
101396
VAHĠT
YILMAZ
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 204 NOLU
SALON
100484
YAKUP
YILMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
400
100834
YURDAGÜL
YILMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2028 NOLU SALON
751
101435
ĠBRAHĠM
YĠĞĠT
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
100397
PINAR
YĠĞĠT
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
313
101109
RAMAZAN EMĠR
YĠĞĠT
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1026
100229
RUKĠYE
YĠĞĠT
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2024 NOLU SALON
145
100266
DÖNDÜ
YĠĞĠTOĞLU
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
182
100616
ġÜKRÜ
YOLASIĞMAZ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
533
100418
AYġE GÜL
YOLDAġ
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
334
101096
NECDET
YÖNEY
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1013
1054
1313
1352
101137
SEMRA
YUNTÜR
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 01
NOLU SALON
100532
IġIL
YURDAKUL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
449
101101
ADNAN
YURTERĠ
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1018
100430
BĠLAL
YÜCE
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2028 NOLU SALON
346
101375
HASAN EMRAH
YÜCE
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 203 NOLU
SALON
1292
1131
101214
NUSRET
YÜCE
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 07 NOLU
SALON
100310
HĠLAL
YÜCEKAYA
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
101445
EMĠNE
YÜCEL
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 206 NOLU
SALON
1362
101112
GÜZĠDE
YÜCEL
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2033 NOLU SALON
1029
100453
YADĠGAR BURCU
YÜCEL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2030 NOLU SALON
369
100121
AYġE
YÜKSEL
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
37
100094
ĠSA
YÜKSEL
KIġLA BĠNASI 1.KAT A - 1031 NOLU SALONU
10
100296
ORHAN
YÜKSEL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2025 NOLU SALON
212
100353
ÖZEN
YÜKSEL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2027 NOLU SALON
269
100593
SAĠME
YÜKSEL
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
510
100544
MURAT
YÜKSELEN
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2031 NOLU SALON
461
100901
ABDULLAH
YÜZER
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
818
100598
FARUK
ZAFER
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
515
100859
ÇAĞRI
ZENGĠN
KIġLA BĠNASI 2. KAT B - 2029 NOLU SALON
776
100643
ZÜBEYDE
ZENGĠN
101169
MUHAMMED EMRE
ZEYBEK
101367
GÖKHAN
ZEYREK
KIġLA BĠNASI 2. KAT A - 2032 NOLU SALON
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK ZEMĠN KATI A Z 02 NOLU
SALON
YENĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BĠNASI A BLOK 2. KAT A 203 NOLU
SALON
226
37/37
560
1086
1284
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
39
File Size
887 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content