close

Enter

Log in using OpenID

P A ZA R TESİ SA LI Ç A R ŞA M BA P ER ŞEM BE CUMA Endüstri

embedDownload
T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 - 2015 GÜZ DÖNEMİ BİRİNCİ ÖGRETİM LİSANS DERS PROGRAMI
GÜN DN
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
SAAT
1. SINIF
1
08.30 - 09.15
2
09.25 - 10.10
ATATÜRK ĠLK. ĠNK.TARĠHĠ
(Okutman Yasemin Keskin)
(B204)
3
10.20 - 11.05
4
11.15 - 12.00
5
12.30 - 13.15
6
13.25 - 14.10
7
14.20 - 15.05
8
15.15 - 16.00
9
16.10-16.55
1
08.30 - 09.15
2
09.25 - 10.10
3
10.20 - 11.05
4
11.15 - 12.00
5
12.30 - 13.15
6
13.25 - 14.10
7
14.20 - 15.05
8
15.15 - 16.00
1
08.30 - 09.15
2
09.25 - 10.10
3
10.20 - 11.05
4
11.15 - 12.00
5
12.30 - 13.15
6
13.25 - 14.10
7
14.20 - 15.05
8
15.15 - 16.00
9
16.10 - 16.55
1
08.30 - 09.15
2
09.25 - 10.10
3
10.20 - 11.05
4
11.15 - 12.00
5
12.30 - 13.15
6
13.25 - 14.10
7
14.20 - 15.05
8
15.15 - 16.00
9
16.10 - 16.55
1
08.30 - 09.15
2
09.25 - 10.10
3
10.20 - 11.05
4
11.15 - 12.00
5
12.30 - 13.15
6
13.25 - 14.10
7
14.20 - 15.05
8
15.15 - 16.00
2. SINIF
3.SINIF
4.SINIF
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
TEKNĠK RESĠM
(Yrd. Doç. Dr. Gürol DemirbaĢ)
(Amfi Altı)
GENEL EKONOMĠ
(Yrd. Doç. Dr. ġimal Aymankuy)
(B205)
YÖNEYLEM ARAġTIRMASI I
(Yrd.Doç.Dr. Demet Gönen)
(B203)
MEKANĠK
(Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ġren)
(B205)
TEKNĠK RESĠM
(Yrd. Doç. Dr. Gürol DemirbaĢ)
(Amfi Altı)
YÖNEYLEM ARAġTIRMASI I
(Yrd.Doç.Dr. Demet Gönen)
(B203)
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
MÜHENDĠSLĠK EKONOMĠSĠ
(Yrd.Doç.Dr. ġimal Aymankuy)
(B201)
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
MALZEME BĠLGĠSĠ
Doç.Dr.Sare Çelik)
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
MATEMATĠK I
(Yrd.Doç.Dr.A.Deniz Karaoğlan)
(B204)
[MS] TERMODĠNAMĠK
(Doç. Dr. Nadir Ġlten)
(B202)
MATEMATĠK I
(Yrd.Doç.Dr.A.Deniz Karaoğlan)
(B204)
TÜRK DĠLĠ
(Okutman Ġsmail Acar)
(B204)
[MS] OFĠS YAZILIMLARI
(Yrd.Doç.Dr.Kadriye Ergün)
(C105)
ĠNGĠLĠZCE
(Okutman Alaaddin Sever)
(B204)
[TS] HALKLA ĠLĠġKĠLER
(Prof. Dr. Nihat Karakoç)
(C202)
[MS] HUKUKUN TEM. KAV.
(Yrd. Doç. Dr. ġimal Aymankuy)
(B205)
[TS] PROJE YÖNETĠMĠ
(Öğr.Gör. Emine UçmuĢ)
(B205)+(C105)
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
[MS] ĠLERĠ ĠMALAT YÖNTEMLERĠ
(Prof.Dr.Irfan Ay )
(B203)
TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ
(Yrd. Doç.Dr. Demet Gönen)
(B205)
[TS] BĠLGĠSAYAR PROG.
(Yrd.Doç.Dr.Kadriye Ergün))
(B201)+(C105)
ÜRETĠM PLANLAMA ve KONTROLÜ
(Prof.Dr. Ramazan Yaman)
(B203)
BĠLGĠSAYAR DEST. ÜRETĠM
(Yrd.Doç.Dr Ziya Aksoy)
(B201)
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
Ġġ DEĞ. ÜCRET SĠSTEMLERĠ
(Prof. Dr. Nihat Karakoç)
(B201)
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
ERGONOMĠ
(Yrd.Doç.Dr. Demet Gönen)
(B203)
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
{S} HALKLA ĠLĠġKĠLER
(Prof. Dr. Nihat Karakoç)
(B201)
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
GENEL KĠMYA
( Yrd.Doç.Dr.Yasemin Turhan)
(B204)
[MS] ÜRETĠM YÖNETĠMĠ
(Yrd. Doç. Dr. Demet Gönen)
(B202)
GĠRĠġĠMCĠLĠK
(Yrd.Doç.Dr Burhan Aydemir)
(B201)
[MS] TEKNĠK ĠNGĠLĠZCE
(Okutman Alaaddin Sever)
(B205)
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
ENDÜSTRĠ MÜH. GĠRĠġ
(Öğr.Gör. Emine UçmuĢ)
(B204)
[TS] YAPAY ZEKA
(Yrd.Doç.Dr.Kadriye Ergün)
(B202)
[MS] BĠLG. UYG. MAT.
(Yrd.Doç.Dr. A.Deniz Karaoğlan)
(B207)
FĠZĠK I
(Prof.Dr. Seydi Doğan)
(B204)
[MS] ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ
(Yrd.Doç.Dr.Ö.Umut Türkan)
(C203)
[MS] PAZARLAMA YÖNETĠMĠ
(Yrd.Doç.Dr.Ö.Umut Türkan)
(B203)
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
SĠSTEM SĠMÜLASYONU
(Yrd.Doç.Dr.Beyazıt Ocaktan)
B(203)
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
MATEMATĠK III
(Yrd.Doç.Dr. Dilek Namlı)
(B205)
[MS] YÖNETĠM ORG.
(Prof. Dr. Nihat Karakoç)
(C202)
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
VERĠMLĠLĠK ANALĠZĠ
(Öğr.Gör. Emine UçmuĢ)
(B201)
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
{S} STOK KONTROL
(Yrd.Doç.Dr.Beyazıt Ocaktan)
(B201)
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
UYGULAMALI ĠSTATĠSTĠK
(Yrd.Doç.Dr. A.Deniz Karaoğlan)
(B205 ve C103)
OLASILIK
(Öğr.Gör. Emine UçmuĢ)
(B204)
[MS] ELEKT. & PLC PROGRAM.
(Yrd.Doç.Dr.Kubilay Eker)
(B203)
OTOMATĠK KONTROL
(Yrd. Doç.Dr. Davut AkdaĢ)
(C201)
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
MATEMATĠK III
(Yrd.Doç.Dr. Dilek Namlı)
(205)
SĠSTEM SĠMÜLASYONU
(Yrd.Doç.Dr.Beyazıt Ocaktan )
(C103 ve B203)
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
Ġġ GÜVENLĠĞĠ ve ĠġÇĠ SAĞLIĞI
(Yrd.Doç.Dr.Ö.Umut Türkan)
(B201)
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
YILĠÇĠ PROJESĠ-II
Yıliçi Projesi II dersini alan öğrenciler, yaptığı projenin uygulaması olan BĠTĠRME ÇALIġMASI dersine 2. Dönem aynı öğretim elemanının danıĢmanlığı ile devam edecektir.
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Ramazan YAMAN
[TS]
TEKNİK SEÇMELİ DERS
BİR DERS SEÇİLECEK
[MS]
MESLEKİ SEÇMELİ DERS
İKİ DERS SEÇİLECEK
{S}
SEÇMELİ DERS
BİR DERS SEÇİLECEK
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
400 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content