close

Enter

Log in using OpenID

ANLATILACAK KONULARIN DAĞILIMI.docx

embedDownload
ANLATILACAK KONULARIN DAĞILIMI
Adı -Soyadı
Bölüm
Konu
Kazanım (lar)
Güldane
Damla
Zeytunoğlu
HemĢireli
k
Aile
planlaması
Bu ders sonunda öğrenci
● Aile planlaması
Anlatılacak
tarih
15.09.2014
yöntemlerini eksiksiz bir
Ģekilde söyleyebilecektir.
● Aile planlaması
yöntemlerinde kullanılan
teknikleri açıklar.
Gülay
Çılgın
Budak HemĢireli
k
FKÜ(topuk Bu ders sonunda öğrenci
kanı) testi
● FKÜ testinin önemini
ve önemi
açıklar
15.09.2014
● FKÜ testi için topuk
kanını ın nasıl alındığını
gösterir
Hatice YeĢim HemĢireli
Özdemir
k
Diyabetik
Ayak
Bakımı
Bu ders sonunda öğrenci
● Diyabetik hastaların ayak
16.09.2014
bakımlarının nasıl
yapılacağını bilir
Bahar Çınar
HemĢireli
k
OKB
bozuklukla
rı
Bu ders sonunda öğrenci
● OKB’nin ne olduğunu
22.09.2014
bilir
● Çevresinde ve kendisinde
OKB davranıĢlarını tanır
Yaprak
Erdemir
HemĢireli
k
Hamilelik
Süreci
Bu ders sonunda öğrenci
● Anne karnında aylara göre
16.09.2014
bebeğin geliĢimini öğrenir
● Annede oluĢan değiĢimleri
öğrenir
Güler Kaplan Felsefe
Dalgıç
Edimsel
KoĢullanm
a
Bu ders sonunda öğrenci
● Edimsel koĢullanmanın ne
22.09.2014
olduğunu bilir
● Edimsel koĢullanma ile
ilgili kavramları açıklar
Sezen Demir
HemĢireli
k
Beslenme
Bozuklukla
rı
Bu ders sonunda öğrenci
● YanlıĢ beslenme
alıĢkanlıkları hakkında
16.09.2014
bilgi sahibi olur.
Arzu Mercan
HemĢireli
k
Çölyak
Hastalığı
Bu ders sonunda öğrenci
● Çölyak hastalığını
23.09.2014
tanımlar
● Çölyak hastalığının
belirtilerini ve diyetini
bilir
Ebru Karakurt
HemĢireli
k
Otizm
Bu ders sonunda öğrenci
● Otizm hastaığının tanımını
23.09.2014
yapar
● Otizmli çocuğun fiziksel
özelliklerini bilir
Levent Arslan
HemĢireli
k
Ġlkyardım
Bu ders sonunda öğrenci
● Ġlkyardımın ne olduğunu
22.09.2014
bilir
● Ġlkyardımın temel ilke
yöntemlerini uygular
Mustafa
Doğan
Ġlahiyat
Hac ibadeti Bu ders sonunda öğrenci
ve
● Hacdaki kutsal mekanları
mekanları
tanır
16.09.2014
● Ġlgili ibadetleri açıklar
Harun Zor
Ġhsan Akgün
Ġlahiyat
Ġlahiyat
Hz.Peygam
berin
ahlakı
Bu ders sonunda öğrenci
● Hz.Peygamberin ahlakı ile
Namaz
Bu ders sonunda öğrenci
● Günlük namazın farzlarını
23.09.2014
ilgili bilgileri açıklar
15.09.2014
ve sünnetlerini açıklar
● Günlük namazın kılınıĢını
uygular
Adil Yıldırım
Ġlahiyat
Mükellef
nedir
Bu ders sonunda öğrenci
● Mükellefin kim olduğunu
15.09.2014
açıklar
● Mükellefin hükümlerini
yazar
Resul Toprak
Ġlahiyat
Kelime-i
ġehadet
Bu ders sonunda öğrenci
● Kelime-i Ģehadeti Türkçe
anlamı ile açıklar
● Kelime-i Ģehadetin
15.09.2014
önemini kavrar
Mehmet
Gürkan
Felsefe
Kant Etiği
Bu ders sonunda öğrenci
● Kant’ın etiğini bilir
15.09.2014
● Kant’ın etiğini diğer
görüĢlerden ayırır
Emine Firtina
AyĢe ġahin
HemĢireli
k
Hipertansiy
on
HemĢireli
k
Anemi ve Bu ders sonunda öğrenci
çeĢitleri
● Anemi hastalığını açıklar
22.09.2014
Bu ders sonunda öğrenci
● HT belirti bulgularini bilir
● HT yi kontrol altina alma
yollarini bilir
23.09.2014
● Anemi çeĢitlerini ayırt
eder
Aysun Tilim
HemĢireli
k
Anne
sütünün
faydaları
Bu ders sonunda öğrenci
● Anne sütünün faydalarını
16.09.2014
kavrar
● Doğru emzirme
tekniklerini yazar
Fatime Ekici
Felsefe
Savunma
mekanizma
ları
Bu ders sonunda öğrenci
● Savunma mekanizmalarını
23.09.2014
açıklar
● Savunma mekanizmalarını
ayırt eder
Merve Bulut
HemĢireli
k
Madde
bağımlılığı
Bu ders sonunda öğrenci
● Bonzai maddesinin
16.09.2014
zararlarını açıklar
Nazlı Köymen
Öznur AkdaĢ
Aysel Atay
Sosyoloji
Sosyoloji
Felsefe
DavranıĢ
Bozuklukla
rı
Bu ders sonunda öğrenci
● Psikonevrotik ve psikotik
22.09.2014
22.09.2014
23.09.2014
davranıĢ bozukluklarını
birbirinden ayırır
Mustafa
GöğüĢ
Felsefe
Marksizm
Bu ders sonunda öğrenci
● Marksizmin ne olduğunu
açıklar
23.09.2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
126 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content