close

Enter

Log in using OpenID

13:30-14:40 11:10-12:30 09:30-10:50 15:10

embedDownload
IISS12 Sempozyum Poster Programı
3 Nisan Salı
Perçinsiz Perçinleme Yöntemi İle Birleştirilen St 37 Sac Malzemelerin Mekanik
Alan1 Davranışlarının İncelenmesi
Metin ZEYVELİ, Murat ÖZKAN, Hasan Basri ULAŞ
Magnetic Properties of Electrical Steels
4 Nisan Çarşamba
Hardoks 500 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışının İncelenmesi
Ramazan YILMAZ , Mustafa TÜRKMEN , Ferit FIÇICI
IF Çeliklerinde Tane Boyutunun Deformasyon Yaşlanmasına Etkisinin Araştırılması
Alan2
Ahmet KAVAK, Salim ÖNCEL, Cengiz ÖZGAN, Mustafa TÜRKMEN, Süleyman
GÜNDÜZ
Renewable Energies, Clean Energy Generation And Their Subsidies in Turkey And
Fluoresan Lambaların Elektronik Balastlarla Dim Edilmesinin İncelenmesi
Alan3
EU Countries
Durmuş KAYA, Fatma Çanka KILIÇ
Hamdi Emre BAĞIRAN
Yüksek Krom ve Silisyumlu Çeliğin Korozyon Davranışına Homojenleştirme ve
Manyetik Maddelerdeki Gelişmelerin Verimli Enerji Kullanımına Katkısı
Borlama Isıl İşleminin Etkisi
Alan4
Görkem YARGÜL, Harun ÇUĞ, Ali PALTA, Engin CEVİK, Süleyman YAŞIN, Yavuz SUN,
Naim DEREBAŞI
Hayrettin AHLATCI
Nondestructive Testing of The Immerse Structures Within The Romanian Oil Fild in Ti-6Al-4V Alaşımının Delinmesinde Kaplama Malzemesi Ve Kesme Şartlarının
Alan5 the Black Sea Using Deep Divers
Kesme Kuvvetleri Üzerindeki Etkisi
Stefan GEORGESCU
Turgay KIVAK ve Ulvi ŞEKER
09:30-10:50
Naim DEREBAŞI
Bağlayıcı Olarak Melas Kullanımının Soğukta Sertleşen Pelet Üretimine Etkisi
Aşındırıcı Su Jeti İle Tornalama Deney Düzeneği Tasarımı
Engin CEVİK, Bünyamin ÇİÇEK, Süleyman YASİN, Hayrettin AHLATCI ve Yavuz SUN
Fuat KARTAL , Hasan GÖKKAYA
Alan6
Alan7
PARLAYICI VE PATLAYICI MADDELERLE YAPILAN ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
Emre SEVİNDİK
İşçi ve çalışanların güvenliğini sağlayacak uygulamalar
Ulus Kürşat ŞERİFOĞLU
11:10-12:30
Kahve Arası
Tensile Properties Of The Hardenable Dual Phase Steel With Different Martensite
Alan1 Dispersion
Bilge DEMİR and Mehmet ERDOGAN
Asiküler Küre Grafitli G.G.G-60 Üretiminde Isıl İşlem Sıcaklıklarının Mikroyapıya
Alan2 Etkisi
Selçuk KARATAŞ, Tanju TEKER ve S. Osman YILMAZ
Alan5
Alan6
Alan7
Yemek Arası
Alan1
13:30-14:40
Alan2
Alan3
Alan4
Alan5
Alan6
Alan7
Alan8
AA 5754 Malzemesinin Derin Çekme Metodu İle Soğuk-Sıcak Şekillendirilmesi
Aysu AKILLI, H.İbrahim DEMİRCİ
Ti6Al4V Alaşım Çiftinin Plazma Transfer Ark (PTA) Kaynağında İlerleme Hızının
Mikroyapı Ve Mekanik Özelliklere Etkisinin Araştırılması
Halil DİKBAŞ, Uğur ÇALIGÜLÜ, Mustafa TAŞKIN
Ti6Al4V Alaşım Çiftinin Plazma Transfer Ark (PTA) Kaynağında Kaynak Gücünün
Birleşmeye Etkisi
Mustafa TAŞKIN
Kupol Ocağında Kullanılan Flakslardan Kireçtaşı Ve Mermerin Gri Dökme Demirin
Mikro Yapı Ve Mekanik Özelliklerine Etkisi
Yunus TÜREN ve Mehmet ÜNAL
Bi-Metal Malzeme Üretimi
Emre ÇALIKOĞLU ve Melik ÇETİN
Ç1040 Ve 38MNVS6 Çeliklerinin Mikroyapı Ve Mekanik Özelliklerine Sıcak Dövme
Ve Soğuma Şartlarının Etkisi
Ahmet KAYNAR, Süleyman GÜNDÜZ, Mustafa TÜRKMEN
Investigation Of Formability Of ST22 Steel Sheet
Hatice EVLEN ,İbrahim KADI, Barış EVLEN,
AL 6061 Alaşımı Sacların Yaşlandırılmasının Derin Çekmeye Etkikerinin İncelenmesi
Mehmet KARALI,Fatih HAYAT,Engin ÇEVİK,Sadettin ŞAHİN
Kahve Arası
Sıcak Haddelenmiş Maden Destek TH Profillerinde Isıl İşlemin Mikroyapıya Etkisinin
Alan1 Dilatometrik Analiz İncelemesi
Günay Köse, Erkut Fındık, Muzaffer Zeren, Serap Gümüş, Ersoy Erişir
Microstructural Characterization Of Aged Copper Alloys
Alan2
Şeyda Polat, Ş. Hakan Atapek , Ersoy Erişir , Serap Gümüş , Gözde S. Altuğ
15:10-16:30
Gültekin UZUN ve İhsan KORKUT
Ni20Cr Tozu Ve Flame Spray İle Yüzeyi Kaplanmış AISI 1040 Çeliğin Aşınma
Davranışına FeCr Katkısının Etkisi
Tanju TEKER, Selçuk KARATAŞ, S. Osman YILMAZ
Yüksek Aşınma Direncine Sahip Malzemelerin Plazma Arkı Yöntemi İle
Kesilmesinde Kesme Yüksekliği Ve İlerleme Hızı Faktörlerinin Kesmeye Etkisinin
Araştırılması
İsmail OVALI, Ahmet MAVİ
Mustafa Refik METLİOĞLU, Mehmet ERMURAT
60°’lik V Bükme Kalıbında AA 5754 ve AL 1050 Sac Malzemelerin Farklı Bükme
GS 60 Çeliğinin Borlama Özelliklerinin İncelenmesi
Metotları Kullanılarak Geri Esneme Miktarlarının Tespiti
Çağdaş DEMİREL, Melik ÇETİN
Ramazan ÖTÜ, Halil İbrahim DEMİRCİ
Application Of Sensor-Controlled Gasoxinitriding With Ammonia-Water Mixtures In Keyhole Plazma Transfer Ark Kaynak Yöntemiyle Birleştirilen AISI 430/AISI 1040
Industrial Practice
Çelik Çiftinin Nüfuziyet Derinliği Üzerine Akım Şiddetinin Etkisi
Unsal KIZIL ,Bulent OKLU and Zuhre Varol OZGÜR
Tanju TEKER,Niyazi ÖZDEMİR
Comparison Of Mechanical Properties Of AISI 1040, 420, 4140, 316 Steels After
Motorlu Araçlarda Isıl İşlem Uygulamaları
Boronizing Process
Özgür ÇINAR, Burcu Nilgün ÇETİNER, Mehmet Masum TÜNÇAY, İsmail TOPÇU, Arif
Salih ÖZER
Nihat GÜLLÜOĞLU
Sivrihisar Nikel Cevherlerinden Ferronikel Üretimi
INOX ÇELİK SACLARIN ŞEKİLLENDİRİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
Ender Keskinkılıç,Saeid Pournaderi, Ahmet Geveci , Yavuz A. Topkaya
Hatice EVLEN, İbrahim KADI, Mustafa YAŞAR
Çift Fazlı Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Kesme Kuvvetlerinin
Alan3 İncelenmesi
Alan4
Ti6Al4V Alaşımına Kılavuz İle Vida Açmada Kesme Formunun Deneysel İncelenmesi
Statik Yaşlanmanın AISI 2205 Dubleks Paslanmaz Çeliklerin Mekanik Özelliklere
Alan3 Etkisi
Hayriye E. EMRE , Tuba KARAHAN , Kadir BEYENAL, Ramazan KAÇAR
Beynitli Zırh Çeliklerinin Metalografik Ve Mekanik İncelemeleri
Alan4
A. Tunç DEMİRCİ ve Erdoğan TEKİN
Galvanizli Sac Üretiminde, Pasivasyon Ajanları Ve Koruyucu Yağ Kullanımının,
Alan5 Korozyon Oluşumuna Etkilerinin İncelenmesi
Özgür KARAKAŞ, Erdoğan KANCA , Zeki AYDIN
Zn-10C ve Zn-20Al-15C-5O Alaşımları ile Kaplanmış Krank Kol Yatağının Aşınma
Alan6 Özelliklerinin İncelenmesi
15:10-1
Alan6
Hanbey HAZAR ve Ömer CİHAN
Alan7
Alan8
Al2O3 Partikül Takviyeli 6061 Alüminyum Metal Matriksli Kompozitlerin Üretimi
M. Akif DOĞAN, Erdoğan KANCA, Metin KÖK
An Investigation on EAF Slag Treatment
Samet YILMAZ, Aslan Ünal, Onuralp Yücel
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
306 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content