close

Enter

Log in using OpenID

3. Periferik Girişim Kursu - Türk Kardiyoloji Derneği

embedDownload
3. Periferik
Girişim Kursu
BİLİMSEL PROGRAM
27 - 28 Kasım 2014
Marriott Şişli
İstanbul
3. Periferik
Girişim Kursu
27 - 28 Kasım 2014
Marriott Şişli
İstanbul
BİR BAKIŞTA
PROGRAM
3. Periferik
Girişim Kursu
OPERATÖRLER
27 - 28 Kasım 2014
Marriott Şişli
İstanbul
1.
RAMAZAN AKDEMİR
2.
HÜSEYİN AKSU
3.
ŞAKİR ASLAN
4.
BİLAL BOZTOSUN
5.
ALBERTO CREMONESI
6.
MURAT ÇAYLI
7.
ÖMER GÖKTEKİN
8.
ERDOĞAN İLKAY
9.
NİHAT KALAY
10.
CEVAT KIRMA
11.
DIMITRIJ KUHELJ
12.
SELÇUK PALA
13.
ALJOSCHA RASTAN
14.
ERTAN VURUŞKAN
15.
AYDIN YILDIRIM
3. Periferik
Girişim Kursu
27 - 28 Kasım 2014
Marriott Şişli
İstanbul
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ GİRİŞİMSEL
KARDİYOLOJİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU
Başkan
Gelecek Başkan
Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Sayman
Üyeler
:
:
:
:
:
:
Dr. Ömer GÖKTEKİN
Dr. Ramazan AKDEMİR
Dr. Oğuz YAVUZGİL
Dr. Beyhan ERYONUCU
Dr. Murat ÇAYLI
Dr. Mehmet Güngör KAYA
Dr. Telat KELEŞ
Dr. Serdar SEVİMLİ
Dr. Atila İYİSOY
PERİFERİK GİRİŞİM ALT GRUBU
Dr. Şakir ARSLAN
Dr. Murat YÜCE
YAPISAL KALP HASTALIĞI ALT GRUBU
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Ömer GEDİKLİ
Hasan Orhan ÖZER
İsmail Türkay ÖZCAN
Ahmet ÇELEBİ
3. Periferik
Girişim Kursu
BİLİMSEL PROGRAM
27 - 28 Kasım 2014
Marriott Şişli
İstanbul
27 Kasım 2014
08:10 – 08:30 Açılış Töreni
08:30 – 09:30 Supraaortik girişimler: Karotis, Vertebral,
Subklaviyan arterler
Oturum Başkanları: Reha Tolun, Talip Asil
08:30 – 08:45 Hangi hastaya girişim yapalım? - Semih Giray
08:45 – 09:00 Karotis girişimlerinde teknikler ve malzeme seçimi
Tahir Durmaz
09:00 – 09:15 Tip III arkus ve zor anatomide girişim - Alberto Cremonesi
09:15 – 09:30 Kronik total subkavian oküzyon da girişim teknikleri
Murat Çaylı
09:30 – 10:30 Canlı Yayın 1
Operatörler:
Kateter Lab. 1: Ramazan Akdemir
Kateter Lab. 2: Aydın Yıldırım
Oturum Başkanları: Ömer Göktekin, Erdoğan İlkay
Panelistler: Alberto Cremonesi, Gökhan Alıcı,
Ertan Vuruşkan, Ersan Tatlı, Telat Keleş, Nihat Kalay
10:30 – 10:45 Kahve Molası ve Materyal Değerlendirme
10:45 – 12:45 Canlı Yayın 2
Operatörler:
Kateter Lab. 1: Dimitrij Kuhelj
Kateter Lab. 2: Alioscha Rastan
Oturum Başkanları: Oktay Ergene, Oğuz Yavuzgil
Panelistler: Alberto Cremonesi, Aydın Yıldırım,
Yücel Çölkesen, İbrahim Halil Tanboğa,
Mehmet Güngör Kaya
11:45 – 12:00 Visseral arterlerde girişim: Hangi hastaya müdahale
edelim? - Mehmet Ergelen
12:45 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:00 İnfraaortik girişimler 1
Oturum Başkanları: Kazım Beşirli, Bekir Sıtkı Cebeci
13:30 – 13:45 Aortailiak oklüzyon, Lerich : Girişim mi cerrahi mi ?
Bilal Boztosun
13:45 – 14:00 İliak arterin Kronik Total oklüzyonu; Nasıl yapalım? CART,
reverse CART - Ramazan Akdemir
Factoid Sunumu: Ahmet Bacaksız, Hatice Aylin Yamaç
BİLİMSEL PROGRAM
3. Periferik
Girişim Kursu
27 - 28 Kasım 2014
Marriott Şişli
İstanbul
14:00 – 15:00 Canlı Yayın 3
Operatörler:
Kateter Lab. 1: Ömer Göktekin, Dimitrij Kuhelj
Kateter Lab. 2: Alioscha Rastan
Oturum Başkanları: Vedat Aytekin, Sami Özgül
Panelistler: Tahir Durmaz, Nevzat Uslu, Sani Namık Murat,
Ahmet Taştan, Şevket Görgülü
15:00 – 15:30 Kahve Arası ve Materyal Değerlendirme
15:30 – 16:30 Canlı Yayın 4
Operatörler:
Kateter Lab. 1: Alberto Cremonesi
Kateter Lab. 2: Şakir Arslan
Oturum Başkanları: Beyhan Eryonucu, Nevzat Uslu
Panelistler: Telat Keleş, Suat Altınmakas, Harun Kılıç,
Musa Şahin, Fehmi Kaçmaz
16:30 – 16:45 Superior femoral arterde KTO; Antegrad, subintimal loop
tekniği, reentery - Şakir Arslan
16:45 – 17:00 Superior femoral arterde KTO: Retrograd ponksiyon; uyluk,
popliteal, tibial
Abdurrahman Tasal
17:00 – 17:15 Kahve Molası
17:15 – 18:15 Olgu sunumu
Oturum Başkanları: Ramazan Özdemir, Mehmet Eren
Panelistler: Ahmet Akyel, Necati Dağlı, Akın İzgi,
Ömer Göktekin, Murat Çaylı
17:15 – 17:25 Olgu 1.Uzun Superior femoral arter total oklüzyonun
retrograd rekanalizasyonu - Mehmet Ertürk
17:25 – 17:35 Olgu 2. Plantar loop tekniği ile başarılı dizaltı girişimi
Murat Çaylı
17:35 – 17:45 Olgu 3. İliak total oklüzyon vakasına popliteal arterden
retrograd yaklaşımla re-entry kateteri kullanılarak başarılı
stent uygulaması - Nihat Pekel
17:45 – 17:55 Olgu 4. Ciddi Karotis darlığı girişimi olgusunda filtre mi,
Mo.MA mı kullanalım? - Hüseyin Katlandur
17:55 – 18:05 Olgu 5. Akut strok’a neden olan intrakrinal ateroseklerozun
koroner stentle tedavisi - Şeref Kul
18:05 – 18:15 Olgu 6. Kritik Bacak İskemisi Olan Bir Hastada Posterior
Tibial Artere Antegrad, Anterior Tibial Artere Retrograd yolla
girişim - Mehmet Küçükosmanoğlu
Factoid Sunumu: Ahmet Bacaksız, Hatice Aylin Yamaç
3. Periferik
Girişim Kursu
27 - 28 Kasım 2014
Marriott Şişli
İstanbul
BİLİMSEL PROGRAM
28 Kasım 2014
08:00 – 09:00 Olgu sunumu
Oturum Başkanları: Ilgın Karaca, Mustafa Gökçe
Panelistler: Mehmet Melek, Hasan Ali Gümrükçüoğlu,
Ali Metin Esen, Yusuf Sezen, Mehmet Ertürk
08:00 – 08:10 Olgu 1. Antegrad yolla açılamayan Total Oklude
Subklaviyen Arterin Retrograd yolla açılması - Harun Kılıç
08:10 – 08:20 Olgu 2. Sağ Ana İliak Arterdeki Tam Tıkanıklığa Reentry
Kateteri Yardımı İle Başarılı Subintimal Anjioplasti ve Stent
Uygulaması - Ertan Vuruşkan
08:20 – 08:30 Olgu 3.Kronik total oklüde superiyor femoral arter lezyonunun
Crosser kateteri ile rekanalizasyonu - Murat Yüce
08:30 – 08:40 Olgu4. Cerrahi enderektomi yapılan ve restenoz gelişen
karotis olgularında stent kullanımı - Şakir Aslan
08:40 – 08:50 Olgu 5. Tam Tıkalı Aorta-iliak hastalığı olan Leriche
sendromlu darlığın transfemoral yaklaşımla başarılı bir
şekilde tedavisi - Erdal Aktürk
08:50 – 09:00 Olgu 6. Proximal Emboli koruma cihazı (Mo.MA) ile
proksimal ve dista lnternal karotis arter darlığının aynı
seansta tedavisi - Mehmet Bilge
09:00 – 09:15 İliak arter girişimlerinde stent seçimi: ne zaman Balon
açılımlı, ne zaman selfi - Serdar Sevimli
09:15 – 10:15 Canlı Yayın 5
Operatörler:
Kateter Lab. 1: Hüseyin Aksu
Kateter Lab. 2: Cevat Kırma
Oturum Başkanları: Cevat Kırma, İhsan Bakır
Panelistler: Mustafa Sağlam, Şakir Arslan, Kürşat Tigen,
Mustafa Gür, Sait Mesut Doğan
09:00 – 09.15 AAA endovasküler tedavi - Atilla İyisoy
10:15 – 10:45 Kahve Molası ve Materyal Değerlendirme
10:45 – 12:00 Canlı Yayın 6
Operatörler:
Kateter Lab. 1: Selçuk Pala
Kateter Lab. 2: Erdoğan İlkay
Oturum Başkanları: Ömer Kozan, Atilla İyisoy
Panelistler: Ender Öner, Mehmet Ali Şahin, Selçuk Pala,
Hüseyin Aksu, Ejder Kardeşoğlu
10:45 – 11:00 TAA da endovasküler tedavi - Hüseyin Aksu
Factoid Sunumu: Ahmet Bacaksız, Hatice Aylin Yamaç
BİLİMSEL PROGRAM
3. Periferik
Girişim Kursu
27 - 28 Kasım 2014
Marriott Şişli
İstanbul
12:00 – 13:00 Öğle Yemeği
13:00 – 14:15 Canlı Yayın 7
Operatörler:
Kateter Lab. 1: Murat Çaylı
Kateter Lab. 2: Nihat Kalay
Oturum Başkanları: Mustafa Kemal Erol, Ramazan Akdemir
Panelistler: Fehmi Kaçmaz, Ersel Onrat, Egemen Duygu,
Hüseyin Katlandur, Habib Çil
13:00 – 13:15 Dizaltı Girişimlerinde balon-tel seçimi ve kullanım teknikleri
Ejder Kardeşoğlu
14:15 – 14:30 Kahve Molası
14:30 – 15:45 Canlı Yayın 8
Operatörler:
Kateter Lab. 1: Bilal Boztosun
Kateter Lab. 2: Ertan Vuruşkan
Oturum Başkanları: Ramazan Özdemir, Mehmet Bilge
Panelistler: Ertan Vuruşkan, Mustafa Yazıcı, Ahmet Yıldız,
Murat Yüce, Cengiz Öztürk
14:30 – 14:15 Dizaltı girişimlerinde antegrad rekanalizasyon tekniği - Ersan Tatlı
15:45 – 16:00 Dizaltı girişiminde retragrad ponksiyon tekniği - Emre Akkaya
16:00 – 16:15 Dizaltı darlıklarında cerrahi girişim - Bekir İnal
16:15 – 16:30 Kahve Molası
16:30 – 17:30 Olgu sunumu
Oturum Başkanları: Mehmet Aksoy, Sıddık Ülgen
Panelistler: Serdar Sevimli, Faruk Ertaş, Şahin Kaplan,
Türkay Özcan, Batuhan Tamcı
16:30 – 16:40 Olgu 1. Uzun ve kalsifik kronk total oklüzyonu olan superiyor
femoral arterin antegrad yaklaşımla tedavisi - Fehmi Kaçmaz
16:40 – 16:50 Olgu 2. Total axiller arterin başarılı stentlenmesi
Mustafa Beğenç Taşcanov
16:50 – 17:00 Olgu 3. Leriche Sendromunda perkütan tedavi - Elnur Alizade
17:00 – 17:10 Olgu 4. Sol subklavian ven darlığı oklüzyonu olan diyaliz
hastasında perkutan yaklaşım - Musa Şahin
17:10 – 17:20 Olgu 5. İleri derecede kıvrıntılı abdominal ve iliak anevrizmanın
vasüler plak ve stent ile tedavisi - Atilla İyisoy
17:20 – 17:30 Olgu 6. Sağ superior femoral arter kronik total oklüzyonunun
antegrad olarak başarılı rekanalizasyonu - Selim Topçu
17:30
Kapanış
Factoid Sunumu: Ahmet Bacaksız, Hatice Aylin Yamaç
CANLI YAYIN SPONSORLARI
ABBOTT LABORATUARLARI İTH. İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ. - ABBOTT VASCULAR
ARTER MEDİKAL SAĞLIK HİZMETLERİ VE ÜRÜNLERİ PAZARLAMA VE TİC. LTD. ŞTİ.
KARDİONET SAĞLIK ÜRÜNLERİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
MEDTRONIC MEDİKAL TEKNOLOGI TİC. LTD.ŞTİ.
TERUMO TÜRKİYE
SPONSORLAR
ABBOTT LABORATUARLARI İTH. İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ. - ABBOTT VASCULAR
ALVIMEDICA TIBBİ ÜRÜNLER SAN. VE DIŞ TİC.
ARTER MEDİKAL SAĞLIK HİZMETLERİ VE ÜRÜNLERİ PAZARLAMA VE TİC. LTD. ŞTİ.
BERKA SAĞLIK SİSTEMLERİ PAZ. SAN. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
BOSTON SCIENTIFIC TIP GEREÇLERİ LTD. ŞTİ.
KARDİONET SAĞLIK ÜRÜNLERİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
MEDICALL BİOMEDİKAL MÜH. SAĞLIK HİZM. TİC. LTD. ŞTİ.
MEDTRONIC MEDİKAL TEKNOLOGI TİC. LTD.ŞTİ.
META MEDİKAL ELEKTRONİK SİSTEMLERİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
PROMED İLAÇ KONZMETİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
SASAN SAĞLIK MALZEMELERİ ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.
SPECTRANETICS
TERUMO TÜRKİYE
ZERBERG GIDA İLAÇ KİMYA KOZM. ELEK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
2 244 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content