close

Enter

Log in using OpenID

Sempozyum Programı ve Bildiri Özetleri1.24 MB

embedDownload
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu
ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU
5 - 7 Mayıs 2014, Şereflikoçhisar
Berat Cömertoğlu’nun Aziz Hatırasına…
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
SUNUŞ
Günümüzde üniversiteler, çok değişkenli bir yapının etkisinde yeni çağa uyum
sağlamaya çalışmaktadır. Gelişmiş ülkeler bu uyumu sağlamak için, “girişimci üniversite”
uygulamasına yönelmiş bulunmaktadır. Küresel, ulusal ve kurumsal etkileri tüm yönleriyle
hisseden ülkemiz üniversiteleri için de “girişimci üniversite” modeli değişim ve dönüşüm için
bir araç olarak görülmektedir. Kar amacı geri planda kalıp risk alma, yaratıcı ve yenilikçi olma
özellikleri günümüzün bilgi toplumlarındaki üniversite modelinin özünü oluşturmaktadır.
Kamu, devlet, kurumsal, sosyal ve iç girişimci özelliklerinden ülkemiz uygun bir model
çıkartabilmelidir. Böylece; verimli, yenilikçi, yaratıcı, saydam ve kalite odaklı üniversitelere
dönüşebilmek, uluslararası rekabette hak edilen yere gelebilmek olanaklıdır. Bu kapsamda; ön
lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencileri akademik çalışmalara
özendirmek için 2013 yılında ilk ve bu yıl da Aksaray Üniversitesi’nin tüm enstitü, fakülte,
yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin katılımıyla ikincisini düzenlediğimiz Berat
Cömertoğlu
Öğrenci
Sempozyumu’nun
önümüzdeki
yıllarda
ülke
genelinde
gelenekselleştirmek üzere akademik ve sektörel alandaki faaliyetlere bir yenisini daha eklemek
istiyoruz. Bu bağlamda; Aksaray, Şereflikoçhisar, Yönetim, İşletme, İktisat, Turizm, Ekonomi,
Tarih ve Edebiyat konularının ele alınacağı bu sempozyumda 84 adet bildiri sunulacak ve bu
sunumlar ile öğrencilerin akademik anlamda gelişimine ve sosyal bilimlere katkıda
bulunulmaya çalışılacaktır.
Öğrenci Sempozyumumuza katkı sağlayan başta Aksaray Üniversitesi Rektörü Sayın
Prof. Dr. Mustafa ACAR olmak üzere; Şereflikoçhisar’ın önde gelen idari yetkililerine, kongre
oturumlarını
yönetmek
için
Şereflikoçhisar’a
teşrif
eden
değerli
meslektaşlarıma,
sempozyumumuza adını veren tüm öğrencilerimize ve değerli katılımcılara gayretlerimize
anlam kattıkları için teşekkürlerimi arz ediyorum.
Sözlerimi Osman Gazi’nin Orhan Gazi’ye nasihati ile bitirmek istiyorum:
“Ey oğlum! Nerede bir ilim ehli duyarsan ona rağbet et. Ona mevki
makam ver ve iyi davran. Ulemaya riayet eyle. Onlarla istişarede bulun
ve sözlerini dinle ki devlet işleri nizam bulsun!”
Saygılarımla.
Yrd. Doç. Dr. Mutlu UYGUN
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-1-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
KURULLAR
SEMPOZYUM ONUR KURULU
Prof. Dr. Mustafa ACAR
Ferda POLAT
Aksaray Üniversitesi Rektörü
Şereflikoçhisar Belediye Başkanı
Erol KARAÖMEROĞLU
Şereflikoçhisar Kaymakamı
Hakverdi ALTUĞ
Şereflikoçhisar Eski Belediye Başkanı
SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Yrd. Doç. Dr. Mutlu UYGUN
Yrd. Doç. Dr. Selçuk KILIÇ
Yrd. Doç. Dr. Sinan METE
Okt. Osman OKUMUŞ
Okt. Kudret Safa GÜMÜŞ
Öğr. Gör. Ülge TAŞ
Öğr. Gör. Lütfiye KAŞ
SEMPOZYUM DANIŞMA VE YÜRÜTME KURULU
Doç. Dr. Necmettin AYGÜN
Yrd. Doç. Dr. Mutlu UYGUN
Yrd. Doç. Dr. Selçuk KILIÇ
Yrd. Doç. Dr. Sinan METE
Yrd. Doç. Dr. Selma AYTÜRE
Yrd. Doç. Dr. Hülya BAKIRTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Meltem K. KÖYLÜ
Yrd. Doç. Dr. Bilal KARGI
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali AKTAŞ
Yrd. Doç. Dr. M. Faruk ÖZÇINAR
Yrd. Doç. Dr. Vesile ÖZÇİFTÇİ
Yrd. Doç. Dr. M. Korkut ÇEÇEN
Yrd. Doç. Dr. Oktay ALKUŞ
Yrd. Doç. Dr. Munise I. ÖZGÜR
Okt. Osman OKUMUŞ
Okt. Kudret Safa GÜMÜŞ
Öğr. Gör. Ülge TAŞ
Öğr. Gör. Lütfiye KAŞ
Öğr. Gör. İzzet KAYA
Öğr. Gör. Bülent UÇAR
Öğr. Gör. Mustafa YERLİKAYA
Öğr. Gör. Sait PEKİN
Öğr. Gör. Abdullah TURAN
Öğr. Gör. Cansu SOLMAZ
Öğr. Gör. Burhan GÜNAY
Öğr. Gör. Ferhat ATEŞ
Öğr. Gör. Levent SONGUR
Arş. Gör. Ayşe Evrim DONAT
Okt. Recep BİLİCAN
Arş. Gör. Semra AYDOĞDU
Arş. Gör. Ebru GÜNER
Arş. Gör. Haşim BAĞCI
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-2-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
II. ŞEREFLİKOÇHİSAR BERAT CÖMERTOĞLU
ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU PROGRAMI
5 MAYIS 2014 PAZARTESİ
YER: Aksaray Üniversitesi Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
Konferans Salonu
09.00-10.00
KAYIT
SEMPOZYUM PROGRAMI TAKDİMİ VE AÇILIŞ
KONUŞMALARI
Yrd. Doç. Dr. Mutlu UYGUN
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
10.00-10.30
Prof. Dr. Mustafa ACAR
Aksaray Üniversitesi Rektörü
Erol KARAÖMEROĞLU
Şereflikoçhisar Kaymakamı
Ferda POLAT
Şereflikoçhisar Belediye Başkanı
Hakverdi ALTUĞ
Şereflikoçhisar Eski Belediye Başkanı
Misafir Konuşmacı
10.30-12.00
Mustafa Fırat GÜL (Araştırmacı-Yazar)
“Bir Zamanlar Aksaray’da Ticaret”
12.00-13.30
13.30-15.30
15.30-16.00
ÖĞLE YEMEĞİ ARASI
Paralel Oturumlar
ÇAY-KAHVE ARASI
Anahtar Konuşmacı
16.00-17.30
Prof. Dr. Mustafa ACAR (Aksaray Üniversitesi Rektörü)
“Türkiye ve Dünyadaki Değişimler”
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-3-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
PARALEL OTURUMLAR
5 MAYIS 2014 PAZARTESİ
KONFERANS SALONU
13.30-15.30
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Necmettin AYGÜN
“Aksaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölüm Başkanı”
13.30-13.45
“Yanlış Anlaşılan Harem”
Elif GÜNEŞ, Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı FEF
13.45-14.00
“Osmanlı İmparatorluğu’nda Millet Sistemi”
Mustafa Seçkin KAÇAR, Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı FEF
14.00-14.15
“Osmanlı Devleti’nin Yükselmesinde Çandarlı Vezir Ailesinin Rolü”
Sefa ALP, Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı FEF
14.15-14.30
“Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’in İlanına Kadar İktisadî Düşüncenin
Gelişimi Ve Milli İktisadın Müslümanlaştırılma Süreci”
Pınar ATEŞ, Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı FEF
14.30-14.45
“İbn-i Battuta Seyahatnamesine Göre Türk Kadını”
Zeynep YILDIZ, Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı FEF
14.45-15.00
“Osmanlı Devletinde Erken Dönemde Gerçekleşen İmar Faaliyetleri”
Kerim ASLAN, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
15.00-15.30
TARTIŞMA
15.30-16.00
ÇAY-KAHVE ARASI
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-4-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
PARALEL OTURUMLAR
5 MAYIS 2014 PAZARTESİ
TUZ GÖLÜ SALONU
13.30-15.30
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Vesile ÖZÇİFÇİ
“Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümü”
13.30-13.45
“Gelişen İşletmeler Piyasası’nda Performans Analizi”
Merve KURT, Gökhan ÖZTÜRK Aksaray Üniversitesi İİBF
13.45-14.00
“Geleneksel Ulaştırma Problemlerinin Çoklu Hedeflere Göre
İncelenmesi: Öncelikli Hedef Programlama Çözümü”
Gamze ARICI, Mehmet TÜTER, Mehmet Hacı Ali ÇULHA Aksaray
Üniversitesi İİBF
14.00-14.15
“Hedef Programlama Yaklaşımı Kullanılarak Bir İşletmenin
Tedarikçi Seçiminin Gerçekleştirilmesi”
Büşra SARGIN, Gamze ARICI Aksaray Üniversitesi İİBF
14.15-14.30
“İşletmelerde Etkinliği Artırmak İçin Önemli Bir Araç
Benchmarking: Türk Otomotiv Sektörü Alan Araştırması”
Yusuf UZUN, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
14.30-14.45
“Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğiliminin
Üniversiteye Bağlılık Düzeyine Etkisi”
Mehmet Ali DURMUŞ, Aksaray Üniversitesi İİBF
14.45-15.00
“Tuz İşletmelerinin Özelleştirilmesi ve Halkın Bu Konuda Görüşleri:
Şereflikoçhisar Örneği”
Zeliha KARAOĞLAN, Feride ÇARDAK Aksaray Üniversitesi Berat
Cömertoğlu MYO
15.00-15.30
TARTIŞMA
15.30-16.00
ÇAY-KAHVE ARASI
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-5-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
PARALEL OTURUMLAR
5 MAYIS 2014 PAZARTESİ
BERAT CÖMERTOĞLU SALONU
13.30-15.30
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Korkut ÇEÇEN
“Aksaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı
Bölüm Başkanı”
13.30-13.45
“Yunus Emre ve Necati Bey’de İlahi Aşkın Gayesi”
Seda Nur UYSAL, Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı FEF
13.45-14.00
“Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Milliyetçilik Fikri Olarak Halk
Kültürünün Kullanımı”
Aslı GÖKDERE, Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı FEF
14.00-14.15
“Türkçenin Layıkı İle Kullanılmaması ve Sürekli Olarak Yabancı
Kelimelerin Türkçemize Karıştırılması Üzerine Bir Araştırma”
Burhan KERVAN, Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı FEF
14.15-14.30
“Kadı Burhaneddin’in Tuyuğlarında Geçen Arkaik Kelimeler”
Esra BULDUK, Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı FEF
14.30-14.45
“15. Yüzyıl Tasavvuf Şairlerinden Yûsuf Hakîkî Baba ve Divanı”
Nermin GÜLTEKİN, Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı FEF
14.45-15.00
“M. Kaya Bilgegil’in Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri”
Hacer TAŞPINAR, Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı FEF
15.00-15.30
TARTIŞMA
15.30-16.00
ÇAY-KAHVE ARASI
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-6-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
PARALEL OTURUMLAR
6 MAYIS 2014 SALI
KONFERANS SALONU
09.00-10.30
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Bilal KARGI
“Aksaray Üniversitesi ŞUTİYO Bankacılık ve Finans Bölümü”
“Van İlinde Yerel Halkın Turizme Bakış Açısı”
09.00-09.15
Murat KAYA, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
“Dünya Miras Listesinde Türkiye”
09.15-09.30
Gizem AYRANCILAR, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
09.30-09.45
“Edebi Miras Turizmi ve Türkiye’deki Edebi Mekânlar”
Fatma DEMİR, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
“Turizm ve Turizmin Etkileri Konusunda Yerel Halkın
09.45-10.00
Yaklaşımlarının Belirlenmesi: Şereflikoçhisar’da Bir Araştırma”
Nihat ATİLLA, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
10.00-10.15
“Şereflikoçhisar’daki Halkın Park ve Bahçeler Hakkındaki
Düşünceleri”
Koray ÖZBUDAK, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
10.15-10.30
TARTIŞMA
10.30-11.00
ÇAY-KAHVE ARASI
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-7-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
PARALEL OTURUMLAR
6 MAYIS 2014 SALI
TUZ GÖLÜ SALONU
09.00-10.30
Oturum Başkanı: Okutman. Osman OKUMUŞ
“Aksaray Üniversitesi Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO”
“Bilişim Suçları”
09.00-09.15
Hasan ACIBADEM, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
09.15-09.30
“Vatandaşın Şikâyet Yeri: Bimer”
Emine ÇOBAN, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
09.30-09.45
“Üniversitelerin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Çalışma”
09.45-10.00
Hüseyin AYDIN, Habibe BAYRAKLI Aksaray Üniversitesi Berat
Cömertoğlu MYO
“Tüketicilerin İnternet Kullanımı ve İnternet Üzerinden Alışveriş
Yapma Eğilimi”
Koray KARABULUT, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
10.00-10.15
“Mobil Pazarlamanın Öğrenciler Üzerindeki Etkisi”
Merve ASLAN, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
10.15-10.30
TARTIŞMA
10.30-11.00
ÇAY-KAHVE ARASI
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-8-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
PARALEL OTURUMLAR
6 MAYIS 2014 SALI
BERAT CÖMERTOĞLU SALONU
09.00-10.30
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Meltem KESKİN KÖYLÜ
“Aksaray Üniversitesi ŞUTİYO Bankacılık ve Finans Bölümü”
09.00-09.15
“Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Stratejik Yönetim
Açısından Değerlendirilmesi”
Fatih GÖK, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
“Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk: Şereflikoçhisar Örneği”
09.15-09.30
Sevda ÇOBAN, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
“Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Çalışmaları: Şereflikoçhisar
09.30-09.45
Belediyesi Örneği”
Tuğçe ULUTAŞ, Emrullah DEVELİ, Aksaray Üniversitesi Berat
Cömertoğlu MYO
09.45-10.00
“Belediye Hizmetleri Ve Hizmet Kalitesine Yönelik Vatandaşın
Memnuniyetinin Ölçümü (Şereflikoçhisar İlçesi Örneği)”
Abdulkadir CEBESOY, Eda ALTIPARMAK, Aksaray Üniversitesi Berat
Cömertoğlu MYO
10.00-10.15
“İlçelerde Belediye Meclisleri ve Şereflikoçhisar’da Belediye Meclis
Toplantılarının Belediye Çalışmalarına Katkısı Üzerine Düşünceler”
Elif AKSIN, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
10.15-10.30
TARTIŞMA
10.30-11.00
ÇAY-KAHVE ARASI
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-9-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
PARALEL OTURUMLAR
6 MAYIS 2014 SALI
KONFERANS SALONU
11.00-12.30
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mustafa GÖKÇE
“Aksaray Üniversitesi, Tarih Bölümü, Ortaçağ Tarihi ABD”
11.00-11.15
“Eski Türklerde Yönetimin Dili”
Pınar GÖNT, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
11.15-11.30
“Anadolu Selçuklu Döneminde İslam’ın Mistik Yüzü: Sufiler”
11.30-11.45
“Karay Türkleri (Karaimler)”
Gülsu GÖKŞEN, Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı FEF
11.45-12.00
“13-15. Yüzyıllar Arasında Anadolu’ya Katkısı Olan Dervişler: Hacı
Bektaş-i Veli ve Sadreddin Konevi Örneği”
Ebru CAN, Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı FEF
Ayşegül ÇERKO, Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı FEF
12.00-12.15
“Medeniyetler Çatışması Teorisi ve Türkiye”
Hülya TURPÇULU, Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı FEF
12.15-12.30
TARTIŞMA
12.30-13.30
ÖĞLE YEMEĞİ ARASI
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-10-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
PARALEL OTURUMLAR
6 MAYIS 2014 SALI
TUZGÖLÜ SALONU
11.00-12.30
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Selma AYTÜRE
“Aksaray Üniversitesi ŞUTİYO Bankacılık ve Finans Bölümü”
“Şereflikoçhisar’da Yemek Kültürü”
11.00-11.15
İnci AKPEK, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
11.15-11.30
“Şereflikoçhisar’da Düğün Adetleri”
Züleyha MUTLU, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
11.30-11.45
“Şereflikoçhisar’ın Tanıtıcı Ürünü: Kavun”
Cansu Kamer YILMAZ, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
11.45-12.00
“Şereflikoçhisar’da Yapılan El Sanatları ve Bölge Ekonomisine
Katkısı”
Münevver Ebru ARMAN, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
12.00-12.15
“Şereflikoçhisar Halk İnanışları ve Bu İnanışlar Çevresinde
Anlatılan Efsaneler”
İbrahim ÜNALAN, Özlem ÜNALAN, Araştırmacı
12.15-12.30
TARTIŞMA
12.30-13.30
ÖĞLE YEMEĞİ ARASI
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-11-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
PARALEL OTURUMLAR
6 MAYIS 2014 SALI
BERAT CÖMERTOĞLU SALONU
11.00-12.45
11.00-11.15
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Nurullah UMARUSMAN
“Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümü”
“Kriz Döneminde Ticari Bankaların Kârlılık Analizi”
Betül MEHMETÇEOĞLU, Aksaray Üniversitesi İİBF
11.15-11.30
“Türkiye’deki Kamu Bankalarında Performans Ölçümü”
11.30-11.45
“Türkiye’deki Katılım Bankalarının Etkinlik Analizi”
11.45-12.00
“Borsa Yatırım Fonlarında Etkinlik Analizi”
Sıddıka CEYLAN, Aksaray Üniversitesi İİBF
12.00-12.15
“Aksaray Üniversitesi Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek
Yüksekokulu Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımına Yönelik Bir
Uygulama”
İpek YILMAZ, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
12.15-12.30
“İşletmelerin Üretim Süreçlerinde Kullanılan Kaynakların Optimal
Seviyelerinin Belirlenmesi: De Novo Programlama Uygulaması”
“Dilara ALTINTAŞ, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü”
Hicret DURNA, Aksaray Üniversitesi İİBF
Sakine ÖZDEMİR, Aksaray Üniversitesi İİBF
12.30-12.45
TARTIŞMA
12.45-13.30
ÖĞLE YEMEĞİ ARASI
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-12-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
PARALEL OTURUMLAR
6 MAYIS 2014 SALI
KONFERANS SALONU
13.30-15.30
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mutlu UYGUN
“Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümü”
13.30-13.45
“Hatay Meselesi ve Çözüm Süreci”
Samet KARAKAYA, Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı FEF
13.45-14.00
“Çin’in Sincan- Doğu Türkistan Sorunu”
Şule ŞİRİN, Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı FEF
14.00-14.15
“Kıbrıs Sorunu'nda Türkiye'nin Rolü”
İlyas SÖZEN, İbrahim Halil KURT, Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı
FEF
14.15-14.30
“Türk Basınında Kore Savaşı”
Selman Kaan Yılmaz, Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı FEF
14.30-14.45
“Müslüman Devletlerin Üstünlük Mücadeleleri ve Günümüze
Yansıyan Sonuçları”
Mehmet TEKTAŞ, Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı FEF
14.45-15.00
“1944 Ahıska Sürgünü ve 1989 Fergana Olayları”
Rabiye BALCI, Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı FEF
15.00-15.30
TARTIŞMA
15.30-16.00
ÇAY-KAHVE ARASI
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-13-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
PARALEL OTURUMLAR
6 MAYIS 2014 SALI
TUZ GÖLÜ SALONU
13.30-15.30
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali AKTAŞ
“Aksaray Üniversitesi ŞUTİYO Bankacılık ve Finans Bölümü”
13.30-13.45
“Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesinde Faaliyet Gösteren Gıda Market
İşletmelerinin Uyguladığı Tutundurma Stratejilerinin İncelenmesi”
Hamide SORNA, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
13.45-14.00
“Şereflikoçhisar İlçesinin Girişimcilik Potansiyelinin İncelenmesi”
Oya AKKAYA, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
14.00-14.15
“Şereflikoçhisar’daki Gıda İşletmelerinin Misyon ve Vizyon
Değerlerinin Stratejik Yönetim Açısından Değerlendirilmesi”
Şerife ALAÇAM, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
14.15-14.30
“Suriye Krizinin Türkiye Ekonomisine Etkileri”
Kadriye BOZKURT, Aksaray Üniversitesi ŞUTİYO
14.30-14.45 “Türkiye’de İşsizlik Sorunları Ve Meslek Edindirme Kurslarının İşçi
İstihdamına Katkısı: Şereflikoçhisar Örneği”
Coşkun SAY, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
14.45-15.00
“2009-2013 Yılları Arasında Türkiye’de İşsizlik Düzeylerinin
İncelenmesi”
Neşe GÜNAY, Abdurrahman H. BOZKURT Aksaray Üniversitesi
ŞUTİYO
15.00-15.30
TARTIŞMA
15.30-16.00
ÇAY-KAHVE ARASI
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-14-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
PARALEL OTURUMLAR
6 MAYIS 2014 SALI
BERAT CÖMERTOĞLU SALONU
13.30-15.30
13.30-13.45
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Sinan METE
“Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümü”
“Bosna-Hersek’in “Bilge Kralı” Aliya İzzetbegoviç ve Düşünce
Dünyası”
Duygu ARSLAN, Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı FEF
13.45-14.00
“Ekonomik Kalkınmaya Farklı Bir Bakış Açısı: Tarık Buğra’nın
‘Küçük Ağa’ Adlı Romanında Bölgesel Kalkınma”
Elif CAN, Aksaray Üniversitesi ŞUTİYO
14.00-14.15
“Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı Sonrası Gelişmelerin Edebi
Eserlere Yansıması”
Pınar BUDAK, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
14.15-14.30
“Bir Bilim ve Kültür Dehâsı Olarak Mehmed Fuad Köprülü”
Ahmet GÜÇER, Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı FEF
14.30-14.45
“Milli Mücadele'nin Manevi Kahramanı Mehmet Akif Ersoy”
Recep Hakan GÜMÜŞ, Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı FEF
14.45-15.00
“Cengiz Dağcı’nın Gözüyle II. Dünya Savaşı Sırasında Kırım Halkı”
Ufuk ARNAVUT, Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı FEF
15.00-15.30
TARTIŞMA
15.30-16.00
ÇAY-KAHVE ARASI
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-15-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
PARALEL OTURUMLAR
6 MAYIS 2014 SALI
KONFERANS SALONU
16.30-18.00
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Munise ILIKKAN ÖZGÜR
“Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü”
16.30-16.45
“Türkiye’nin Demografik Yapısının Şekillenmesinde Göçlerin Yeri
ve Önemi”
Yusuf KÖYLÜ, Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı FEF
16.45-17.00
17.00-17.15
17.15-17.30
17.30-17.45
17.45-18.00
18.00-18.15
“Atatürk’e Suikast Girişimi (1926) Siyasi Bir Hesaplaşma Mıydı?”
Burak TÜRKSOY, Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı FEF
“12 Eylül 1980 Darbesi ve Bunun Şereflikoçhisar’daki Etkileri”
Mustafa KARAYAKA, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
“Türk Siyasetinde Darbeler”
Bilal KARAKIŞ, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
“Geçmişten Günümüze Uygur Türkleri, Doğu Türkistan ve 5
Temmuz Olaylarının Türkiye Kamuoyuna Yansıması”
Gülbahar GÖK, Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı FEF
“19.Yüzyılın İlk Yarısında İzmir’de Salgın Hastalıklar”
Derya ÇELİK, Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı FEF
TARTIŞMA
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-16-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
PARALEL OTURUMLAR
6 MAYIS 2014 SALI
TUZ GÖLÜ SALONU
16.30-18.30
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Selçuk KILIÇ
“Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim
Bilişim Sistemleri Bölümü”
16.30-16.45
“Liderlikte Çağdaş Yaklaşımların Yerel ve Merkezi Yönetimlere
Etkisi”
Ahmet ALĞAN, Aksaray Üniversitesi ŞUTİYO
16.45-17.00
“Sosyal Yardımlaşmada Gıda Bankacılığı”
Hümeyra ORHAN, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
“Toplumsal Cinsiyet Farklılığına Duyarlılık: Şereflikoçhisar’da
17.00-17.15
Kadınların Yerel Yönetimlere Katılımı”
Fadime ÖZDEMİR, Hasan ABACI Aksaray Üniversitesi Berat
Cömertoğlu MYO
17.15-17.30
“Şereflikoçhisar’da Engelliler ve Engellilerin Sorunları”
Emine ÇOBAN, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
17.30-17.45
“Tuz Gölü ve Tuz Üretim Sürecinin İncelenmesi”
Mustafa TOPÇUOĞLU, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
“Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar”
17.45-18.00
Sümeyye KORKUT Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
18.00-18.15
TARTIŞMA
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-17-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
PARALEL OTURUMLAR
6 MAYIS 2014 SALI
BERAT CÖMERTOĞLU SALONU
16.30-18.00
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Oktay ALKUŞ
“Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi
Bölümü”
16.30-16.45
“Başkanlık Sisteminde Demokrasi ve Yerel Yönetimler”
Emine AKINBİNGÖL, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
16.45-17.00
17.00-17.15
17.15-17.30
17.30-17.45
17.45-18.00
18.00-18.15
“Tanzimat Sonrası Osmanlı Devleti’nde Belediye Hizmetleri”
Melek COŞKUNER, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
“Belediye Zabıtası Tarihçesi, Görev ve Sorumlulukları “
Murat ÜNVER, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
“Belediye Çalışanlarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin
İncelenmesi: Şereflikoçhisar Belediyesi Örneği”
Ebru CIBIK, Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
“Türkiye’de Belediyelerin Sosyal Hizmet Faaliyetleri: Ankara
Büyükşehir Belediyesi Örneği”
Güven İMECE, Durmuş ACUN Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu
MYO
“6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Şereflikoçhisar’a Olası
Etkileri”
Mehmet Nuri BEZİRGAN, Erkan SÜ Aksaray Üniversitesi Berat
Cömertoğlu MYO
TARTIŞMA
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-18-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
GEZİ PROGRAMI
7 MAYIS 2014 ÇARŞAMBA
10.00-12.00
Tuz Gölü Gezintisi
12.00-13.00
Öğle Yemeği
13.00-16.30
Sosyal Program, Müzik Dinletisi ve Kapanış
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-19-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
BİLDİRİ ÖZETLERİ
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-20-
5-7 Mayıs 2014
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
TÜRKİYE’DE BELEDİYELERİN SOSYAL HİZMET
FAALİYETLERİ: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Güven İMECE
Durmuş ACUN
Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
ÖZET
Sosyal hizmetler, herhangi bir sebeple sosyal veya ekonomik muhtaçlıklarla karşılaşan
kişilere ve ailelere fayda sağlamak, destek olmak, insan haysiyetine uygun yaşayış düzeyinin
gerçekleşmesine katkıda bulunmak hedefine yönelmiş hizmetlerdir. Günümüzde gerek toplum
yapısında ve ihtiyaçlarında meydana gelen değişmeler gerekse de kırsal alandan kentlere
doğru devam eden göçlerin etkisiyle kentlerde oluşan yoğunlaşmanın getirdiği ekonomik ve
sosyal problemler kentli nüfus için sosyal yardım ve hizmetlere giderek daha fazla ihtiyaç
duyulmasına neden olmuştur. Toplumda gün geçtikçe artan sosyal ihtiyaçların karşılanması
sosyal devletin ana görevlerinden birisidir. Bu çalışma Türkiye’de belediyelerin yapmış
olduğu sosyal hizmet faaliyetleri konusunu kapsamaktadır. Çalışmada Türkiye’de sosyal
hizmetin ne anlama geldiğini ve ihtiyaç duyulmasının nedenlerini ortaya konduktan sonra,
Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapmakta olduğu sosyal hizmet faaliyetlerine yer
verilecektir. Araştırma sonucunda; Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal hizmet
faaliyetlerini çok yaygın ve verimli bir şekilde devam ettirdiği tespit edilmiştir. Merkezi
hükümetin yapmış olduğu sosyal belediyecilik konusundaki yasalarla birlikte bu faaliyetlerin
devam edeceğini ön görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Sosyal Hizmet
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-21-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR BERAT
CÖMERTOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN
KREDİ KARTI KULLANIMINA YÖNELİK BİR UYGULAMA
İpek YILMAZ
Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
ÖZET
Kredi kartı; sahibine nakit ödeme yapmaksızın alışveriş imkânı tanıması nedeniyle
toplum tarafından kısa sürede benimsenmiş ve bu kısa sürede bankalar umduklarının çok
üzerinde kredi kartı müşterisine sahip olmuşlardır. Türkiye açısından bakıldığında, ülkemiz
kullanılan kredi kartı sayısı açısından Avrupa’nın üçüncü büyük pazarı haline gelmiştir.
Türkiye’de kredi kartı sayılarının çok büyük boyutlara ulaşmasına rağmen kredi kartlarının
kullanımına ilişkin bilgilendirici veya yol gösterici sistemler oluşmamıştır. Bu eksiklik
bilinçsiz kart kullanımını beraberinde getirmesiyle insanları intihara kadar sürükleyecek
dramatik olaylara sebep olmaktadır. Son günlerde kredi kartları nedeniyle artan dramatik
olaylar nedeniyle tüketicilerin kredi kartı kullanımına karşı tutumları değişmektedir. Bu
çalışmanın amacı, öğrencilerin kredi kartı kullanımına karşı tutumlarını boyutlandırmak ve bu
boyutların çeşitli demografik özelliklere göre farklılıklarını belirlemektir. Bu kapsamda
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu’nda eğitim görmekte olan öğrencilere
anket uygulanmıştır. Çalışma; kredi kartı kullanımına karşı algıda, kredi kartı kullanan ve
kullanmayan öğrenciler arasındaki anlamlı farklar olduğu sonucunu ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: M.Y. O öğrencileri, kredi kartı kullanımı, güven
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-22-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
ANKARA İLİ ŞEREFLİKOÇHİSAR İLÇESİNDE FAALİYET
GÖSTEREN GIDA MARKET İŞLETMELERİNİN UYGULADIĞI
TUTUNDURMA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ
Hamide Sorna
Sabire Akmaz
Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu MYO
ÖZET
İşletmeler, ürün ya da hizmetler hakkında müşteriyi bilgilendirmek, kendi ürün ya da
hizmet markalarını tercih edilirliğini artırmak için çeşitli pazarlama iletişimi araçları
kullanırlar. Tutundurma bahsi geçen araçlar arasında temel olarak işletmenin müşterileriyle
iletişim kurma işlevini yerine getiren pazarlama karması unsurudur. İşletmeler tutundurma
faaliyetleriyle tüketicilerde tutum ve davranış değişikliği yaratarak marka bağımlılığı
oluşturmaya çalışırlar. Çalışmada; Şereflikoçhisar ilçesinde yer alan market işletmelerinin
tüketicilere uyguladıkları tutundurma stratejileri incelenmiştir. Bu kapsamda belirlenen
market işletmelerinden mülakat tekniğiyle bilgi alınmıştır. Daha sonra elde edilen bilgiler
işletmelerden elde edilen görsellerle birleştirilerek kullandıkları tutundurma stratejileri
açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmada genel olarak incelenen işletmelerin benzer tutundurma
stratejileri uyguladıkları saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tutundurma, Tüketici Davranışları, Reklam
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-23-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
KRİZ DÖNEMİNDE TİCARİ BANKALARIN KÂRLILIK ANALİZİ
Betül MEHMETÇEOĞLU
Aksaray Üniversitesi / İİBF / İşletme
ÖZET
Bu çalışmanın temel amacı; ticari bankaların kârlılık analizini yaparak bankalar arası
performans karşılaştırması yapabilmektir. Bu analizi gerçekleştirirken 6 ticari banka
kullanılmıştır ve analiz 2000-2011 yılları arasındaki kriz yıllarını kapsamaktadır. Analizde
kullanılan bankalar: Akbank, İş Bankası, Halk Bankası, Denizbank, Finansbank ve
Şekerbank’tır. Analiz kapsamındaki kriz yılları ise 2000, 2001, 2007, 2008 ve 2009’dur.
Bankaların performans analizi yapılırken Topsis yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem
yardımıyla hangi bankanın hangi kriz yılında daha düşük ya da yüksek performansta olduğu
tespit edilmiştir ve bankaların gelecek yıllar için kriz veya iflas durumlarıyla karşılaşması
koşullarında önlem alabilmesine yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kriz Dönemleri, Ticari Bankalar, Topsis Yöntemi
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-24-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI KULLANILARAK BİR İŞLETMENİN
TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Büşra SARGIN
Gamze ARICI
Aksaray Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
Aksaray Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
[email protected]
[email protected]
ÖZET
Tedarik zincirinin satın alma yönetiminin kritik faaliyetlerinden birisi de tedarikçi
seçimidir. İşletmeler için uygun tedarikçinin seçimi önemli bir karar noktası olmaktadır. Her
bir tedarikçinin güçlü ve zayıf yönleri bulunmakta ve işletmelerin bunları doğru bir şekilde
değerlendirebilmeleri gerekmektedir. Tedarikçi seçimi günümüzde piyasanın ve teknolojinin
gelişimiyle birlikte artan rekabet koşulları karşısında şirketler için önemini arttırmıştır.
Tedarikçi seçimi, işletmelerin satınalma departmanlarının en önemli faaliyetlerinden birisidir.
Satınalma fiyat, kalite ve teslimat açısından gerçekleşeceği için, karar vericiler tercih
noktasında yeni stratejiler geliştirmelidir. Tedarikçi seçim konusunda iki durum söz
konusudur: Birincisi tedarikçi değerlendirmesi, ikincisi ise seçim sürecinde kullanılacak
kriterdir.
Tedarikçi seçimi için ilk kez Dickson tarafından 23 kıstas tanımlanmıştır. Bu kıstaslara
ek olarak, Dempsey, Roa ve Kisser ve Bache farklı kriterler tanımlamıştır. Bu çalışmada
gerçek bir işletmenin tedarikçi seçim problemi ele alınmış, maliyet ve kalite kıstaslarına bağlı
olarak oluşturulan problem Doğrusal Programlamanın özel bir uzantısı olan Öncelikli Hedef
Programlama yaklaşımı ile çözülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri, Hedef Programlama.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-25-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
GELENEKSEL ULAŞTIRMA PROBLEMLERİNİN ÇOKLU
HEDEFLERE GÖRE İNCELENMESİ: ÖNCELİKLİ HEDEF
PROGRAMLAMA ÇÖZÜMÜ
Gamze ARICI
Mehmet TÜTER
Mehmet Hacı Ali ÇULHA
Aksaray Üniversitesi İİBF
Aksaray Üniversitesi İİBF
Aksaray Üniversitesi İİBF
İşletme Bölümü
İşletme Bölümü
İşletme Bölümü
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ÖZET
Geleneksel tek amaçlı Ulaştırma Problemleri Doğrusal Programlama probleminin özel
bir uzantısı olup simpleks algoritmasıyla çözülebildiği gibi kendine özgü algoritmalarla da
çözülür. Ulaştırma Problemlerinde amaç fonksiyonu genellikle minimizasyon yönlüdür.
Gerçek dünya problemlerinde Ulaştırma Problemleri genellikle birbirleri ile ihtilaflı birden
fazla amacı bünyesinde bulundurabilirler. Ulaştırma problemlerinin bu yapıda meydana gelen
çeşitlerine Çok Amaçlı Ulaştırma Problemi adı verilir. Çok Amaçlı Ulaştırma problemleri için
çözüm yaklaşımları dört kategori içerisinde sınıflandırılır. Bunlar; İnteraktif yaklaşımlar,
İnteraktif olmayan yaklaşımlar, Hedef Programlama yaklaşımı, Bulanık Programlama
yaklaşımıdır.
Bu çalışmada gerçek bir işletmenin çok amaçlı ulaştırma problemini ele alınmıştır.
İşletme yönetimi tarafından depolardan bayiler gönderilecek olan miktarlar için aşağıdaki
hedefler belirlenmiştir: Her bir depodaki ürünlerin tamamı gönderilmelidir, Her bir bayiye
verilecek olan ürün miktarı talebin en az %50’sini karşılamalıdır, Toplam taşıma maliyeti
minimize yapılmalıdır. Bu hedeflere bağlı olarak oluşturulan Çok Amaçlı Ulaştırma
Probleminin çözümünde Hedef Programlamanın önemli bir yaklaşımı olan Öncelikli Hedef
Programlama kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çok Amaçlı Karar Verme, Hedef Programlama, Ulaştırma
Problemi
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-26-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI’NDA PERFORMANS ANALİZİ
Merve KURT
Gökhan ÖZTÜRK
Aksaray Üniversitesi / İİBF / İşletme Bölümü
ÖZET
Bu çalışmanın temel amacı; Borsa İstanbul’a kayıtlı Gelişen İşletmeler Piyasası’ndaki
şirketler arasında kıyaslama yapmak ve hangi şirketin daha yüksek performans gösterdiğini
tespit etmektir. Bu bağlamda; Borsa İstanbul’a kayıtlı 20 gelişen işletme bulunmaktadır ancak
analize 14 şirket alınmıştır çünkü diğer 6 şirketin bilanço ve gelir tablolarındaki sorunlardan
dolayı rasyolar hesaplanamamıştır. Rasyolar hesaplanırken 2012 ve 2013 yılları analiz
edilmiştir bunun nedeni de Gelişen İşletmeler Piyasası’na kayıtlı olan şirketlerin bir kısmının
yeni açılması ve veri eksikliğidir. Bundan dolayı; kullanılan şirketlerin ortak yıl aralığı olarak
2012 ve 2013 yılları belirlenmiştir. Analiz edilen şirketlerin 2012-2013 bilanço ve gelir
tabloları yardımıyla; dönem kârı (zararı) / toplam gelir, satışların maliyeti / toplam gelir,
dönen varlıklar / duran varlıklar, dönen varlıklar / toplam aktif, duran varlıklar / toplam aktif,
(kısa vadeli borç + uzun vadeli borç) / özkaynaklar, (kısa vadeli borç + uzun vadeli borç) /
toplam pasif, özkaynaklar / toplam pasif, faaliyet kârı / toplam gelir rasyoları hesaplanmıştır.
Bu rasyolardan yararlanılarak Topsis yöntemi kullanılarak şirketlerin performans puanları
tespit edilmiş ve en yüksek ve en düşük performans gösteren şirketler belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Borsa İstanbul, Gelişen İşletmeler Piyasası, Topsis
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-27-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
TÜRKİYE’DEKİ KAMU BANKALARINDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ
(PERFORMANCE MEASUREMENT OF PUBLİC SECTOR BANKS İN TURKEY)
Hicret DURNA
Aksaray Üniversitesi / İİBF / İşletme
ÖZET
Bu çalışmanın temel amacı; Türkiye’deki kamu bankalarının performanslarını ölçerek
değerlendirmelerde bulunmaktır. Bu analiz gerçekleştirilirken; 2000-2012 yılları arası incelenmiştir.
Bankalara ait veriler Türkiye Bankalar Birliği (tbb.org.tr) sitesindeki bilanço ve gelir tablolarından
indirilmiştir. İndirilen bu veriler yardımıyla uygulamada kullanılacak rasyolar hesaplanmıştır. Bu
rasyolar: aktif kârlılığı, özkaynak kârlılığı, krediler / toplam aktif, net faiz geliri / toplam aktif’tir.
Hesaplanan rasyolar yardımıyla Topsis yöntemi uygulanmış ve her yıla ait banka performans
skorları hesaplanmıştır ve bu skorlara göre yatırımcıların geleceğe yönelik banka seçimleri
yapabilmesini kolaylaştırmak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kamu Bankaları, Topsis
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-28-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
TÜKETİCİLERİN İNTERNET KULLANIMI VE İNTERNET ÜZERİNDEN
ALIŞVERİŞ YAPMA EĞİLİMİ
Koray KARABULUT
Aksaray Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Programı
ÖZET
Son yıllardaki bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, internetin yoğun
olarak günlük hayatımıza girmesine yol açmış ve tüketicilerin alışveriş anlayışlarını önemli
ölçüde değiştirmiştir. Yapılan araştırmalar, tüketicilerin geleneksel alışveriş sürecine kıyasla
elektronik ortamda farklı alışveriş davranışları sergilediğini göstermektedir. Bu araştırmanın
amacı, internetten alışverişe yönelik tutumlar ile bunu etkileyen etmenleri belirlemektir.
Araştırma bulguları, katılımcıların internetten alışverişe yönelik tutumlarının yaş, cinsiyet,
aylık gelir, alışveriş sıklığı, internet kullanım durumuna göre değişmediğini göstermektedir.
Bununla beraber katılımcıların tutumlarının, en çok satın alınan ürün türüne, ödeme şekline,
internetten alışveriş yapma durumuna, internetten alışveriş yapma sıklığına, göre değiştiği
söylenebilir.
Anahtar kelimeler: İnternet, E-Ticaret, Alışveriş
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-29-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME
EĞİLİMİNİN ÜNİVERSİTEYE BAĞLILIK DÜZEYİNE ETKİSİ
Mehmet Ali DURMUŞ
Aksaray Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü, [email protected]
ÖZET
Bu araştırmanın amacı Üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme tutumlarını ölçmek ve bu
tutumun örgütsel bağlılığa (Üniversiteye bağlılık) düzeyine olan etkisini incelemektir. İstatistiksel
yöntemler kullanarak eleştirel düşünme eğilimi ile öğrencilerin fakültesi, sınıfı veya akademik
başarısı ve örgütsel bağlılığı arasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır.
Başarı için şüphesiz kurumların mensuplarının öncelikle kendini o kuruma ait hissetmesi
ve düşünmesi gerekir. Düşünmek yeterli değildir, ilerleme için mevcut durumu sorgulamak ve
eleştirel düşünmek gerekir. Eleştirel düşünebilme her bireyin sahip olduğu bir yetenek ve tutum
değildir.
Eleştirel düşünme, özel bir düşünce alanına ya da biçimine ilişkin kusursuz düşünceyi
ortaya çıkaran disiplinli ve öz denetimli düşünme becerisidir. Örgütsel Bağlılık ise : Bir kişiye, bir
düşünceye ya da bir kuruma gösterilen bağlılık, bireylerin yerine getirmek zorunda hissettiği bir
yükümlülük olarak ele alınabilir.
Sistemli şekilde eleştirel düşünme örgütlerin hatalarını en aza indirmeye ve hata sayısı
azalan örgütler ise başarıya yönelirler. Ama burada önemli olan husus bu eleştirel düşünme
tutumunda olan insanlar eğer kendilerini örgüte bağlı hissetmezlerse bu eleştirel tutum düzeltme
ilerletme yerine aşağılama şeklinde olursa öncelikle iç dinamitler (çalışanlar) sonrasında ise dış
dinamitler tarafından kurumun aşağılanmasına ve bu aşağılanma sonucu olarak ise başarısızlık
meydana gelebilir.
Söz konusu öğrencilere yönelik örgütsel bağlılık düzeyi ‘uyum’, ‘özdeşleşme’ ve
‘içselleştirme’ olmak üzere üç boyutta açıklanmaya çalışılmış ve bu boyutların hangilerinde olan
sıkıntının örgütsel bağlılığı azalttığı ve bu boyutu düzeltmenin yolları araştırılarak eleştirel düşünen
öğrencilerin okula bağlılığının arttırılması ve bu yolla da üniversitenin ilerlemesi amaçlanmaktadır.
Araştırmanın verileri Aksaray Üniversitesi İ.İ.B.F, Fen Edebiyat, Eğitim, ve Mühendislik
fakültesi öğrencileri arasından tesadüfi olarak seçilmiş ve anket yapılmıştır. SPSS 22.0 istatistik
programı kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde; frekans ve yüzde, aritmetik
ortalama, standart sapma, bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans çözümlemesi (ANOVA)
uygulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eleştirel Düşünme Eğilimi, Örgütsel Bağlılık(Üniversiteye Bağlılık)
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-30-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
TÜRKİYE’DEKİ KATILIM BANKALARININ ETKİNLİK ANALİZİ
Sakine ÖZDEMİR
Aksaray Üniversitesi / İ.İ.B.F / İşletme Bölümü
ÖZET
Bu çalışmanın temel amacı; bankaların verimlilik analizini yapmak ve banka
türlerinden biri olan faizsiz bankaların ne derece etkin olup olmadığını belirlemektir. Bu
amaçla; Veri Zarflama Analizi yöntemi ile Türkiye’deki katılım bankalarının verimliliği
ölçülmüştür. Bu analizleri gerçekleştirirken Türkiye Katılım Bankalar Birliği’ne (tkbb) kayıtlı
dört katılım bankası kullanılmıştır. Bu bankalar: Türkiye Finans, Kuveyt Türk, Albaraka Türk
ve Bank Asya’dır. Bu analiz 2008-2012 yılları arasında yapılmıştır. Analiz yapılırken
kullanılan rasyolar; tkbb’nin sitesinden indirilen bilanço ve gelir
tablolarından yararlanılarak hesaplanmıştır. Bu rasyolar: aktifin kârlılığı, özkaynaklar /
toplam aktif, özkaynakların kârlılığı ve net kâr payı / toplam aktif’tir. Bu rasyolar yardımıyla
Veri Zarflama analizi yönteminin girdi ve çıktıları belirlenmiş ve bankaların hangi yılda etkin
olup olmadıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Katılım Bankacılığı
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-31-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
BORSA YATIRIM FONLARINDA ETKİNLİK ANALİZİ
Sıddıka CEYLAN
Aksaray Üniversitesi / İİBF / İşletme Bölümü
ÖZET
Bu çalışmanın temel amacı Borsa İstanbul’a kayıtlı borsa yatırım fonlarının
etkinliklerini ölçmek ve aralarında kıyaslama yapmaktır. Borsa yatırım fonları Pay Piyasası
endeksinden alınmıştır. Bu analizleri gerçekleştirirken Borsa İstanbul’da işlem gören on yedi
şirket kullanılmıştır ancak her yıla ait şirket sayısı farklılık göstermiştir. Analiz 2008-2012
yılları arasını kapsamaktadır. Analiz gerçekleştirilirken borsa yatırım fonlarının bilanço ve
gelir tabloları kamuyu aydınlatma platformundan indirilmiştir. Bu bilanço ve gelir tabloları
yardımıyla analizde kullanılacak rasyolar hesaplanmıştır. Kullanılan rasyolar: hazır değerler /
toplam aktif, toplam borç / toplam pasif, fon gelirleri / fon giderleri, menkul kıymet satış
kârları / fon gelirleri, menkul kıymet satış zararları / fon giderleri, menkul kıymetler / toplam
aktif, fon toplam değeri / toplam pasif’tir. Bu rasyolar yardımıyla etkinlik analizi yapılmış ve
Veri Zarflama metodu kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Borsa İstanbul, Borsa Yatırım Fonu, Veri Zarflama Analizi
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-32-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
VAN İLİNDE YEREL HALKIN TURİZME BAKIŞ AÇISI
MURAT KAYA
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
ÖZET
Van ili doğal, tarihi ve kültürel değerler bakımından zengin bir potansiyele sahiptir.
İlin ekonomik olarak canlanmasında ve özellikle son yıllarda mekansal değişikliklerin
oluşmasında turizm faaliyetleri dikkat çekmektedir. Van ilinde turizmin ekonomik, çevresel
ve sosyo-kültürel açıdan etkileri görülmektedir. Van ilinde; ekonomik, çevresel ve sosyokültürel bakımdan turizmin etkilerinin ölçülmesi, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirliği
açısından önemlidir. Bu çalışmada, Van ilinde yerel halkın turizme ve turizmin etkilerine
ilişkin tutum ve davranışlarının belirlenmesi amacıyla görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada;
yerel halkın turizm hakkındaki düşünceleri, ildeki turizm faaliyetlerinin yeterli olup olmadığı,
ilde turizmin gelişmesi için nelerin yapılması gerektiği ve turizmin gelişmesine engel
durumların neler olduğu gibi sorulara cevap aranmıştır. Yerel halkla yapılan görüşmeler
sonucunda; yerel halkın turizmin ildeki gelişim sürecine olumlu yaklaştığı görülmüştür. Yerel
halk; ilin doğal, tarihi ve kültürel potansiyelinin turizmin gelişimine uygun olduğunu ve
turizm yatırımlarının artması gerektiğini belirtmişlerdir. Görüşmeler sonucunda; Van halkının
turizm ile ilgili bilgisinin yetersiz olduğu ve turizm bilincinin oluşturulması gerektiği tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Yerel Halk, Van.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-33-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
DÜNYA MİRAS LİSTESİNDE TÜRKİYE
GİZEM AYRANCILAR
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
ÖZET
Turizmin sosyo-kültürel bütünleşmeyi sağlayan ve hızlandıran bir rolü olduğuna
inanılmaktadır. İnsanlar farklı milletlerin, farklı toplulukların kültürel ve doğal güzelliklerini
merak etmekte ve bu yerleri gezip görmek istemektedirler. Turizm türlerini çeşitlendirme
yönünde yapılan çalışmalar doğrultusunda ülkemizin doğal, tarihsel ve kültürel çekicilikler
bakımından bütün turizm faaliyetlerini gerçekleştirebilecek potansiyele sahip olduğu
bilinmektedir. Son yıllarda kültür mirası, kültürel turizmin artmasına ve değerlendirilmesine
olanak sağlamıştır. Ülkemiz dünya kültür mirasının çok önemli bir bölümüne sahiptir.
UNESCO’nun belirlemiş olduğu Dünya Miras Listesi’nde Türkiye’den; kültürel ve doğal
güzellikleri bulunan İstanbul’un Tarihi Alanları, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Hattuşaş,
Nemrut Dağı, Xanthos - Letoon, Safranbolu Şehri, Truva Antik Kenti, Edirne Selimiye Camii
ve Külliyesi, Çatalhöyük Neolitik Kenti, Göreme Milli Parkı-Kapadokya ve PamukkaleHierapolis yer almaktadır. Ülkemizin önemli bir potansiyele sahip olduğu halde hızlı bir
şekilde yok olma sürecine girerek ve gereği gibi değerlendirilemeyen kültürel varlıklarımızı
koruma-kullanma-yaşatma
ilkeleri
doğrultusunda
değerlendirmek
gerekmektedir.
Bu
çalışmanın amacı; kültür turizmini ve UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan
değerlerimizi teorik çerçevede ele almak ve Türk turizmine olan katkılarını belirtmektir.
Anahtar kelimeler: UNESCO, Kültür Turizmi.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-34-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
EDEBİ MİRAS TURİZMİ VE TÜRKİYE'DEKİ EDEBİ MEKANLAR
FATMA DEMİR
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
ÖZET
Günümüzde her şey turizmin ilgi odağı olabilmektedir. Dolayısıyla miras konusu da
turizmin ilgi odağına girmiştir. Miras turizmi çok kapsamlı olup, farklı başlıklar altında
incelenmektedir. Bunlardan birisi de edebi miras turizmidir. Edebi miras turizmi; edebiyat,
mekan ve turizm üçlüsünün buluştuğu yerdir. Sosyal olayların, bireyler arası ve kültürler arası
etkileşimlerin, tarihin çeşitli dönemlerindeki toplumsal dönüşümlerin en önemli betimsel aracı
olan edebiyat bu anlamda turizm bilimi ile dolaylı, ancak bir o kadar da etkin bir ilişki
içerisindedir. Edebiyat ve turizm arasındaki ilişki; gerek bir esere konu olmuş gerekse usta
bir yazarın yaşamını sürdürdüğü şehirlere, kasabalara, mekanlara ve otellere turizm amaçlı
seyahatlerin gerçekleşmesi için farklı bir motivasyon ve çekicilik unsuru sağlamaktadır.
Gerçekleşen bu seyahatler ile “Edebiyat Turizmi” kavramı ortaya çıkmıştır. “Edebiyat
Turizmi” kavramının ele alındığı bu çalışma kavramsal bir araştırmadır. Turizm; edebi
eserlerin oluşmasına ve turizm hareketini belirli kişi ve bölgelerde yayılmasına katkı
sağlamıştır. Sonuç olarak bu çalışmanın amacı; turizm-miras olgusu ve edebiyat-turizm
arasındaki etkileşimi ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Edebiyat, Edebi Miras Turizmi.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-35-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
SOSYAL YARDIMLAŞMADA GIDA BANKACILIĞI
HÜMEYRA ORHAN
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
ÖZET
İnsanoğlu varoluşundan bu yana birçok değişim ve gelişim göstermiştir. Bu
değişimlerden birisi de insanların birbirleriyle iletişimlerinden doğan ihtiyaçlar doğrultusunda
yardımlaşma olgusudur. Nitekim bu ilişkilerin sürdürülebilmesi için hayat şartlarına uyum
sağlamaları, aynı zamanda hayatta kalabilmek adına beslenmek, barınmak, giyinmek gibi
temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Bu ihtiyaçların karşılanmasında gıda
bankacılığının da katkıları bulunmaktadır. Temin edilme aşamasında ücret alınmadan
bağışlanan malların sağlıklı ve düzenli bir şekilde ulaştırılması açısından gıda bankacılığı
önemlidir. Bu çalışmada; ortak bir amaç etrafında toplanan ve gönüllülük esasına dayanan
gerek özel gerekse tüzel kişi veya kişilerce oluşturulmuş dernek, vakıf gibi kuruluşlara ve
ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere çeşitli türden toplanan yardımlara değinilecektir. Bu
çalışmanın amacı; Gıda Bankacılığının önemini belirtmek, Gıda Bankacılığı ile sosyal
dayanışma ve yardımlaşma konularına duyarlılığı arttırmak, israfın önlenmesi ve sosyal
adaletin sağlanması yolunda bilinçlenmektir.
Anahtar Kelimeler: Gıda Bankacılığı, Sosyal Yardımlaşma.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-36-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK
VATANDAŞIN MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ: ŞEREFLİKOÇHİSAR
İLÇESİ ÖRNEĞİ
Abdulkadir CEBESOY
Eda ALTIPARMAK
Aksaray Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
[email protected]
[email protected]
ÖZET
Halka yakın olma ve demokratik bir birim olma özelliği taşıyan yerel yönetimlerin en
önemli görevlerinden birisi halkın beklentilerine göre hizmetleri sunmaktır. Seçim ile göreve
gelen bu birimlerin başında şüphesiz belediyeler yer almaktadır. Bu birimlerin bir sonraki
dönemde tekrar göreve gelmeleri yerel halka sundukları hizmetlerle halkın memnuniyetini
sağlamalarına bağlıdır. Bu araştırmada temel amaç, Şereflikoçhisar’da yerel halkın belediye
hizmetlerinden duyulan memnuniyet düzeyini belirlemektir. Nicel bir araştırma yaklaşımının
benimsendiği araştırma alan araştırması olarak desenlenmiştir. Çalışmada Şereflikoçhisar’da
ikamet eden 100 kişiye anket uygulaması yapılarak vatandaşın belediye hizmetlerinden
duyduğu memnuniyet derecesi yaş, cinsiyet, eğitim durumları, ikamet ettikleri mahaller
dikkate alınarak analiz edilmiştir. Halkın memnuniyetinin belirlenmesinde yüzde ve frekans
analizi yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Şereflikoçhisar Belediyesi, Halk, Belediye hizmetleri.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-37-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
LİDERLİKTE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARIN YEREL VE MERKEZİ
YÖNETİMLERE ETKİSİ
AHMET ALĞAN
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
[email protected]
ÖZET
İnsanlar, grup hâlinde yasayan sosyal nitelikli canlılar oldukları kadar oluşturdukları
grupları yönetecek ve hedeflerine götürecek liderlere de gereksinim duyan varlıklardır. Birey
kendi arzu ve ihtiyaçlarından bir kısmını gerçekleştirmek, kişisel hedeflerine erişebilmek için
bir gruba gereksinim duyar ve grup hâlinde hareket etme zorunluluğunu hisseder. Bununla
birlikte belirli amaç ve hedeflere yönelmiş insan gruplarının oluşturulması ve harekete
geçirilmesi her insanda kolay kolay bulunmayan ayrı bir beceri ve ikna etme yeteneklerini
gerektirmektedir. Liderlik konusunda ortaya atılan birçok tanımlar incelendiği ve bir sentez
oluşturulmaya çalışıldığı takdirde bu kavramı; “Bir grup insanı belirli amaçlar etrafında
toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme yetenek ve
bilgilerinin toplamıdır.” diye tanımlayabiliriz.
Liderlik ve örgüt kültürü son yıllarda pek çok disiplinin ilgi odağı olmuştur. Bu çalışmalarla
bir yandan yaşanan toplumsal süreç anlaşılmaya çalışılırken bir yandan da örgütlerin bilgi
çağındaki yeri irdelenmeye başlanmış liderlere örgütlerini çağa ayak uydurtma konusunda
önemli görevler yüklemiştir. Bu bağlamda, liderlerin merkezi ve yerel yönetimler açısından
önemi göz ardı edilemeyecek önemli bir husustur. Bu çalışmada, liderlik kuramları ve çağdaş
liderlik yaklaşımları tanıtılarak liderlikte çağdaş yaklaşımların yerel ve merkezi yönetimlere
etkisi üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: “Liderlik”, “Merkezi ve Yerel Yönetimler”, “Transaksiyonel
Liderlik”, “Kurum Kültürü”, “Transformasyonel Liderlik”, “Liderlikte Çağdaş Yaklaşımlar”
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-38-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
TÜRKİYE’DE İŞŞİZLİK SORUNLARI VE MESLEK EDİNDİRME
KURSLARININ İŞÇİ İSTİHDAMINA KATKISI: ŞEREFLİKOÇHİSAR
ÖRNEĞİ
Coşkun SAY
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
ÖZET
İşsizlik, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde karşılaşılan önemli
problemlerden birisi olmaya devam etmektedir. Özellikle, son yıllarda Türkiye ekonomisinde
yaşanan olumlu büyüme rakamlarına rağmen işsizlik oranının yüksekliğini sürdürmesi istikrar
programının başarısını olumsuz etkilemektedir. Bu sorunun çözümü için ülkede önemli
politikalar üretilmeye çalışılmaktadır. Son yıllarda Türkiye ekonomisinde yaşanan olumlu
büyüme rakamlarına rağmen işsizlik oranının yüksekliğini sürdürmesi istikrar programının
başarısını olumsuz etkilemektedir. Mevcut işsizlik sorunu giderilmeden işgücü piyasasına gün
geçtikçe yeni işsizlerin katılması bu sorunun daha uzun süre devam edeceğinin bir
göstergesidir. Ekonominin yeterince güçlü olmadığı ülkemizde istihdam ve işsizlik sorununun
önemini ve özelliklerini belirleyen başlıca nedenleri arasında, hızlı nüfus artışı, iç ve dış
göçler, yetersiz gelir, teknolojik gelişmeler, bölgelerarası gelişme farklılıkları, yatırım
politikalarındaki olumsuzluklar ve eğitim politikasındaki sorunları gösterebiliriz. İşsizlik
sorununa istihdam politikaları ile çözüm aranmıştır. İşsizliğin nedenlerini bertaraf etmek,
istihdamı artırmak üzerine birçok politika eş anlı olarak uygulanmaktadır. Bu istihdam
politikalarından en önemlilerinden biri meslek edindirme kurslarıdır. Meslek edindirme
kursları, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini
geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla genelde kısa süreli bir eğitimle
yapılan meslek edindirme ve geliştirme kurslarıdır. Bu kurslar, binlerce kişinin işini
korumasında binlerce kişinin ise iş sahibi olmasında önemli roller üstlenmiştir. Araştırmanın
temel amacı Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde meslek edindirme kursları ve faaliyetlerini
incelemek ve ilgililere önemli veriler sağlamak amaçlanmıştır. Bu kapsamda araştırma temel
bir araştırma olup tarama modeli kullanılmıştır. Sonuç olarak, Şereflikoçhisar’da meslek
edindirme kurslarının daha çok Halk Eğitim Merkezi tarafından organize edildiği ve çeşitli
alanlarda yapıldığı fakat işçi istihdamına yeterli düzeyde katkı sağlamadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İşsizlik, Meslek Edindirme Kursları, Şereflikoçhisar.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-39-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
İLÇELERDE BELEDİYE MECLİSLERİ VE ŞEREFLİKOÇHİSAR’DA
BELEDİYE MECLİS TOPLANTILARININ BELEDİYE
ÇALIŞMALARINA KATKISI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Elif AKSIN
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
[email protected]
ÖZET
İlçelerde belediye meclisi, belediyenin karar organıdır. 2839 sayılı milletvekili seçimi
kanunun 11. maddesinde belirtilen sakıncaları taşımayan 25 yaşını dolduran her Türk
vatandaşı belediye meclisi üyeliğine seçilebilmektedir. Belediyenin halkına daha iyi hizmet
sunabilmesi için meclis üyelerinin görev, yetki, sorumlulukları kanunla belirtilmiştir.
Belediye meclisine belediye başkanı başkanlık ettiği toplantılarda ilçe için önemli kararlar
alınmaktadır. Çalışmanın temel amacı, Şereflikoçhisar’da belediye meclis toplantılarının
belediye çalışmalarına katkısı incelenmiştir. Araştırmada nitel bir araştırma yaklaşımı
benimsenmiş olup meclis çalışmaları hakkında 6 meclis üyesi ile yarı yapılandırılmış görüşme
yapılmıştır. Belediye meclis üyelerinin çalışmaları, belediyeye daha fazla nasıl faydalı olabilir
düşünceleri örneklerle anlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Belediye, Belediye meclisi, Meclis Üyeleri.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-40-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
VATANDAŞIN ŞİKÂYET YERİ: BİMER
Emine ÇOBAN
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
ÖZET
Geçmişten günümüze vatandaşların yapılan kamu kurum ve kuruluşların hizmetlerinden
vatandaşlar arasında yapılan usulsüz çalışmalardan, hizmetlerin sunulmasında, hizmetlerin
sunulmamasında birçok şikâyet ve istekleri vardır. Vatandaşların özellikle kamu kurum ve
kuruluşları hakkında şikâyetleri dile getirmenin en kolay yolu olarak Başbakanlık bünyesinde
hizmette bulunan BİMER olarak görülmektedir. BİMER hakkında çeşitli araştırmalar
yapılmasına ve internette hemen her yerde hakkında bilgi bulunmasına rağmen vatandaşların
önemli bir kısmının hala daha BİMER hakkında yeterli bilgilerinin olmadığı görülmektedir.
Bu araştırmada BİMER hakkında teorik ve uygulamaya dönük bilgiler verilecektir. Bu
bakımdan araştırma temel bir araştırma olup tarama modeli kullanılmıştır.
BİMER’in açılımı başbakanlım iletişim merkezidir. Amacı ise kamu kurumları ile
ilgili dilek istek ve şikayetler ile genel olarak herhangi bir suç ile ilgili ihbarlar BİMER
üzerinden yapılır. Kamu kurumların da ki genel müdür ve üst seviyesindeki kişilerin yanlış
uygulama ve davranışların kamu görevlileri etik kuruluna bildirilebilir, şikâyet edilebilir.
Bilgi edinme kanunu kapsamında kamu kurumlarından ve valiliklerden edinilecek bilgileri
BİMER aracılığı ile talep edilir. Sonuç olarak Başbakanlık iletişim merkezi BİMER her
vatandaşın bilmesi gereken bir devlet hizmetidir.
Anahtar Kelimeler: BİMER, İletişim, Kamu Kurum ve Kuruluşu, Devlet.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-41-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
ŞEREFLİKOÇHİSARDA ENGELLİLER VE ENGELLİLERİN
SORUNLARI
Emine ÇOBAN
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
ÖZET
Günümüz Türkiye’sinde engellilerin toplumla bütünleşme yönünde yoğun sorunlar
içinde yaşadıkları bir gerçektir. Engelli bireylerin yaşadıkları en büyük sorunların başında
gelen toplum içinde işlevsel bir bütünlük içinde yaşamak gelmektedir ve sürekli sorun
merkezli bir hayat sürmek ve bu sorunlara kalıcı bir çözüm üretememek engelli bireylerin
hayatlarını daha da karartmaktadır. Bu da temel bir insan hakkı olan bireyin kendisini
gerçekleştirme hakkını ortadan kaldıran düşük yaşam kalitesi demektir. Bu çalışmanın temel
amacı Şereflikoçhisar’da engellilerin sorunlarını tespit edip çözüm önerileri sunmaktır. Bu
kapsamda araştırmada nitel bir yaklaşım benimseniş olup fenomenolojik araştırma olarak
desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu bizzat engelli vatandaşlar ve onlara destek olan
akrabaları ile rehabilitasyon merkezi yöneticilerinden oluşan 12 kişi ile yarı yapılandırılmış
görüşme formu aracılığı ile görüşülmüştür. Elde edilen veriler ise betimsel analiz yöntemiyle
çözümlenmiştir. Sonuç olarak, ülkemizde her geçen gün gereken önemin artmasına rağmen
engelli vatandaşların hala daha ciddi sorunlarla karşılaştıkları görülmektedir. Engelin ne
demek olduğu bu vatandaşların perspektifi ile bakıldığında ilçedeki fiziksel imkânların ciddi
sorunlar oluşturduğu görülecektir. Engelli vatandaşların düşük yaşam kalitesinin yükseltilmesi
için önemli adımların atılması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Engelli, Şereflikoçhisar’da Engellilerin Sorunları, Toplumsal
Bütünleşme.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-42-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİN STRATEJİK
YÖNETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Fatih GÖK
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu
[email protected]
ÖZET
İşletmeler açısından sosyal sorumluluk; faaliyette bulundukları çevre ve toplum
yararına yönelik projeler üretmesi, başka bir ifade ile toplumdan aldığını topluma geri
vermesidir. Günümüzün küreselleşen dünyasında kurumsal sosyal sorumluluk işletmeler
açısından bir gereklilik haline gelmiştir. Toplumdan aldığını topluma geri vermek ve
işletmenin faaliyetlerinde toplum yararını gözetmesi ilkelerine dayanan kurumsal sosyal
sorumluluk anlayışı, işletmelerin ürettikleri ürün ve hizmetleri en iyi şartlarda pazarda
tanıtmaları ve marka imajını güçlendirmeleri açısından önemli bir yere sahiptir.
İşletmeler sadece ürün ve hizmette farklılaşarak başarılı bir şekilde işletme
faaliyetlerini yürütmenin zor olduğunun farkına varmış, kar amacına dönük faaliyetler ile
işletme değerini ve imajını olumlu yönde geliştiremeyeceklerini anlamışlardır. Toplumun
yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve çevresel koşulların iyileştirilmesine yönelik çabalarla
kurum imajı güçlendirilerek işletme değerinin arttırılması ve işletmenin sürekliliğinin
sağlanması önemli bir stratejik yönetim amacı olmuştur. Bunun sonucunda son yıllarda sosyal
sorumluluk projeleri yürüten işletme sayısı gün geçtikçe artmakta ve işletmeler, sosyal
sorumluluk projelerinin bir maliyet unsuru olarak görmemekte ve buna bütçe ayırmaktadır.
Bu çalışmada, kurumsal sosyal sorumluluk projelerini stratejik yönetim açısından
değerlendirerek, isletmenin çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi ve hedef belirleme
faaliyetlerine katkısı hakkında bilgi verilecektir.
Anahtar Kelimeler: İşletmeler, Sosyal Sorumluluk, Stratejik Yönetim, Marka Değeri
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-43-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
ŞEREFLİKOÇHİSAR HALK İNANIŞLARI VE BU İNANIŞLAR
ÇEVRESİNDE ANLATILAN EFSANELER
İbrahim ÜNALAN
Özlem ÜNALAN
Bayburt Üniversitesi
Araştırmacı
İlahiyat Fakültesi
[email protected]
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
ÖZET
Halk inanışları, halk arasında yaygın olarak görülen, toplumun kabul ettiği dini
kuralların dışındaki inanmalardır. Günümüzde görülen halk inanışlarının temeli, İslamiyet
öncesi inanç sistemlerine kadar dayanmaktadır. Halkın inanışları neticesinde gelişen efsaneler
ise gerçeklik payı olmayan, kişiler arasında konuşulagelen, olağanüstü özellikler gösteren
birer hikâye olarak tanımlanmaktadır.
Ankara’nın en uzak ilçelerinden biri olan Şereflikoçhisar’ın, Hititler’den günümüze
gelen bir yerleşim yeri olduğu bilinmektedir. Beş bin yıllık tarihi bir geçmişi olan bu ilçe, bir
kısmı günümüze kadar ulaşmış höyüklere ve kalelere sahiptir. Yörede bu höyükler ve kaleler
üzerine pek çok efsane anlatılmaktadır. Ayrıca Şereflikoçhisar’ın merkezinde ve köylerinde,
eski Türk inancının izlerini gördüğümüz çeşitli halk inanışları varlığını devam ettirmektedir.
Şereflikoçhisar’da unutulmaya yüz tutmuş inanışlar olmakla birlikte bazı inanışlar ve
bunlar çevresinde gelişen ritüeller özellikle yaşlılar arasında yaşamaya devam etmektedir.
Bu çalışmada tabiat olayları ile ilgili inanışlar, nazarla ilgili inanışlar, hayvanlarla ilgili
inanışlar, doğum öncesi ve sonrası ile ilgili inanışlar, uğur ve uğursuzlukla ilgili inanışlar,
günlerle ilgili inanışlar, rüyalarla ilgili inanışlar ve diğer halk inanışları ele alınacak, birtakım
inanışlar efsanelerle desteklenecektir. Söz konusu inanış ve efsaneler ele alınırken çeşitli
kaynakların yanı sıra, yöre halkından yaptığımız derlemelere de yer verilecektir. Böylece
Şereflikoçhisar halkı arasında geçmişte ve günümüzde çeşitli varlıklara ve olaylara dair inanış
ve uygulamalar ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Şereflikoçhisar, Halk İnanışları, Efsane
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-44-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL SORUMLULUK:
ŞEREFLİKOÇHİSAR ÖRNEĞİ
Sevda ÇOBAN
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
[email protected]
ÖZET
Sosyal sorumluluk kavramı sosyal dayanışmanın gelişiminin bir göstergesi, kurum
imaj açısında son derece olumlu bir kavram olup aynı zamanda uzmanlık gerektiren stratejik
bir iletişim aracıdır. Yerel yönetimler, yerel halkın ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere
kurulmuş, topluma karşı sorumlulukları olan kamu kurumlarıdır. Hızla artan kentsel hizmet
talepleri kıt kamu kaynaklarının çok daha etkili kullanılması gerekmekte ve yerel yönetimleri
anlayışlarında bazı değişiklikler yapmaya zorlamaktadır. Yönetim anlayışındaki en önemli
değişiklik ise dışa açık ve çevresel gelişmelere duyarlı olunması, katılımcı belediyecilik ve
yerel yönetişim anlayışının benimsenmesi kamu politikalarının belde halkının ihtiyaçları
doğrultusunda oluşturulması, kısaca sosyal sorumluluk bilincinin ön plana alınması şeklinde
karşılamayı amaçlayan bir hizmet bir hizmet yönetimidir. Çalışmada sosyal sorumluluk
kavramından hareketle Şereflikoçhisar’da yapılanlar ve yapılmayanları tespit edip ilgili
kişilere veri sağlamak amaçlanmıştır. Amaç doğrultusunda sosyal sorumluluk kavramının
teorik altyapısı incelenerek, gerek uygulamada uyulması gereken ölçütler gerekse projeyi
uygulamaya geçiren belediyenin ihtiyaca yönelik olarak hayata geçirdiği sosyal sorumluluğun
sürdürebilirliği yaygınlaştırılması ve yaptığı katkı incelenmiştir. Yerel yönetimlerde sosyal
sorumluluk projelerinin taşıması gereken özelliklere de değinilmiştir. Araştırmada nitel bir
yaklaşım benimsenmiş olup çalışma grubu ile görüşme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Sosyal Sorumluluk.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-45-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
TUZ İŞLETMELERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ VE HALKIN BU
KONUDA GÖRÜŞLERİ: ŞEREFLİKOÇHİSAR ÖRNEĞİ
Zeliha KARAOĞLAN
Feride ÇARDAK
Aksaray Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
[email protected]
[email protected]
ÖZET
Özelleştirme en genel anlamıyla “özel hale getirme, sınai hayattaki denetim ve
mülkiyet kamu kesiminde özel kesime aktarmak” olarak tanımlanabilir. Temel hedefi, piyasa
ekonomisine geçiş olan özelleştirme sürecinin birbirini tamamlayan değişik öğelerden oluşan
bir bütün olduğu görülmektedir.
Araştırmanın temel amacı; özelleştirme kavramından hareketle Şereflikoçhisar’da tuz
işletmelerinin özelleştirilmesi ve halkın bu konudaki, düşüncelerini tespit etmektir. Bu
amaçtan hareketle araştırmada nitel bir yaklaşım benimsenmiş olup fenomenolojik araştırma
olarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Şereflikoçhisar’da ikamet eden 12 kişi
oluşturmaktadır. Katılımcılardan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla özelleştirme
hakkında düşüncelerini içeren veriler toplanmış ve betimsel analiz yöntemiyle analiz
edilmiştir.
Sonuç olarak, özelleştirmedeki en büyük problem insanların işsiz kalma düşüncesidir.
Katılımcılar özelleştirmenin Şereflikoçhisar’a çeşitli olumlu ekonomik ve sosyal katkılar
sağlamakla birlikte nüfusun azalması ve işsizlik sorununun artması gibi olumsuz sonuçlara da
neden olduğunu düşünmektedirler.
Anahtar Kelimeler: Özelleştirme, Şereflikoçhisar, Tuz Gölü, Tuz İşletmeleri.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-46-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
BELEDİYE ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TÜKENMİŞLİK
DÜZEYELERİNİN İNCELENMESİ: ŞEREFLİKOÇHİSAR
BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Ebru CIBIK
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
[email protected]
ÖZET
Tükenmişlik sendromunun temel nedeni yapılan işin doğası ve iş yükünün fazlalığı
olarak özetleyebiliriz. Özel iş ve sosyal hayatta çalışma hayatı olan insanların yaşantılarından
zevk almaması, hayata bakış açılarının değişmesi, daha çok sadece çalışmış olmak için
çalışmaları, işin sadece maddi yönüne bakmaları zamanla çalışan insanların tükenmişlik
sendromuna maruz kalmalarının en büyük nedenidir. Günümüzde giderek artan geçim
sıkıntısı insanların üzerinde bir yük olmaya başlamış ve onların psikolojisini olumsuz yönde
etkilemiştir. Bu araştırmanın amacı, belediye çalışanlarının mesleki tükenmişlik düzeyi
hakkında bilgi edinmek ve belediye çalışma şartlarına iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır.
Araştırmanın örneklemini Şereflikoçhisar ilçesi belediye çalışanları oluşturmaktadır.
Araştırmada yöntem olarak Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde
alt problemlerin ortalama değerleri hesaplanmış ve buna göre tükenmişlik düzeyi puanlanmış
ve maslak tükenmişlik ölçeğinde belirtilen puanlarla karşılaştırmak suretiyle sonuca
ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucunda; belediye çalışanlarının duygusal tükenme düzeyi orta
seviyede , kişisel başarı düzeyi yüksek seviyede, duyarsızlaşma düzeyinin ise düşük seviyede
olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Belediye, Tükenmişlik, Çalışma Hayatı
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-47-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
TUZ GÖLÜ VE TUZ ÜRETİM SÜRECİNİN İNCELENMESİ
Mustafa TOPÇUOĞLU
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
[email protected]
ÖZET
Araştırmada ülkemizin %40 tuz ihtiyacını karşılamakta olan Tuz Gölünün ülkemize
hatta dünyaya yararı hakkında bilgi verilmiş ve tuzun gölden alınıp, soframıza dahil
olacağı zamana kadar geçen süreç hakkında uzman kişilerden bilgiler alınıp aktarılmıştır.
Bu araştırmanın amacı hayatımızın tamamında olan tuzun üretim sürecinde ne gibi
aşamalardan geçtiğini gösterebilmektir. Bu amaçla, fotoğrafa dayalı öyküleme tekniğinin
kullanıldığı nitel bir araştırma yürütülmüştür. Araştırma sonucunda, tuz üretiminin çeşitli
makinalar dışında insan emeğinin de hiçe sayılamayacağı bir üretim olduğu tespit
edilmiştir. Ayrıca Tekel zamanında verim alınamayan ve rağbet görmeyen tuzlaların,
özelleştikten sonraki teknolojik gelişimlerine dikkat çekilmiştir. Tekel zamanında
kullanılan üretim araçları ile özel sektörün kullandığı üretim araçlarının farklarından
bahsedilip olumlu ve olumsuz gelişimlere yer verilmiştir. Teknolojik gelişimlerin yanında
sağladığı istihdam ve üretim sahaları hakkında bilgi verilmiştir. Böylelikle Türkiye ve
dünya açısından doğal bir zenginlik olan Tuz Gölü’nün önemi vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tuz, Tuz gölü, Tuz Üretimi
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-48-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
ŞEREFLİKOÇHİSAR İLÇESİNİN GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİNİN
İNCELENMESİ
Oya AKKAYA
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
[email protected]
ÖZET
Günümüzde artan rekabetle birlikte işsizlik ve ekonomik kalkınma sorunu kırsal
bölgelerde
kendisini
ciddi
manada
hissettirmektedir.
Yerel
düzeyde
bakıldığına
Şereflikoçhisar ilçesinde de işsizlik ve ekonomik refah düzeyindeki düşüklük ciddi bir sorun
olarak karşımıza çıkmamaktadır. Son yıllarda girişimciliğin ekonomik kalkınma ve işsizlik
sorununun çözümüne önemli katkı sağladığına yönelik ciddi bir kanı vardır. Bu noktadan
hareketle bu araştırmanın amacı, Şereflikoçhisar ilçesinin ekonomik kalkınma ve işsizlik
sorunu çözümüne katkı sağlayabileceği düşünülen girişimciliğin Şereflikoçhisar’daki
potansiyelinin
tespit
edilmesi
ve
Şereflikoçhisar’da
girişimcilik
kültürünün
nasıl
oluşturulabileceğine yönelik öneriler sunmaktır. Araştırmanın örneklemi, Şereflikoçhisar
ilçesinden tesadüfü örnekleme yöntemi ile seçilen 100 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada,
Şereflikoçhisar halkının girişimcilik eğilimlerini ölçmeye yönelik olarak oluşturulmuş bir
anketle veri toplanmıştır. Verilerin analizinde fekans analizi kullanılmıştır. Araştırmanın
sonucunda; Şereflikoçhisar’ın girişimcilik potansiyelinin orta düzeyde olduğu, ancak
girişimcilik hakkındaki bilgi seviyesinin oldukça düşük olduğu ve bu nedenle girişimcilik
eğitimlerinin teşvik edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Şereflikoçhisar, İşsizlik
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-49-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
2009-2013 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
NEŞE GÜNAY
ABDURRAHMAN H. BOZKURT
Aksaray Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji
Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji
İşletmecilik Yüksekokulu
İşletmecilik Yüksekokulu
[email protected]
[email protected]
ÖZET
İşsizlik sorunu uzun yıllar boyunca Türkiye’nin gündemini meşgul eden bir
olgudur. Günümüzde birçok ülkede istihdamın yapısı ve işsizliğin boyutu, ülkenin
ekonomik gelişme ve sosyal kalkınma düzeyinin önemli bir göstergesi olmakla birlikte,
işsizlik çalışma gücünde ve isteğinde olan ve cari ücretten çalışmaya razı olup da iş
bulamayan işgücünün varlığıdır. 1980’li yıllardan sonra küreselleşmenin etkisiyle üretim,
teknoloji ve ticaret gibi alanlarda gelişmeler yaşanmış ve işsizlik sorunu da artmaya
başlamıştır. İşsizlik genel olarak çalışmak istediği olduğu halde iş bulamayan yetişkinlerin
durumu olarak tanımlanmaktadır. Buradan hareketle; bu araştırmada işsizlik olgusunun
bireylerin ekonomik bağımsızlığı ile ilgili olduğunu ve işsizlik önlemlerinin alınması ile
kısa, orta ve uzun vade de işsizliğin azaltılabilirliği üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda
2009 ve 2013 yılları arasındaki işsizlik düzeyleri incelenecektir. İncelemede Türkiye
İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden faydalanılacak olup, işsizliğin nedenleri ile birlikte
bireysel ve toplumsal sonuçlar üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: İşsizlik, Türkiye’de İşsizlik, İş Gücü, İstihdam, TÜİK
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-50-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
ATATÜRK’E SUİKAST GİRİŞİMİ (1926) SİYASİ BİR HESAPLAŞMA
MIYDI?
Burak TÜRKSOY
Aksaray Üniversitesi / Sabire Yazıcı FEF / Tarih Bölümü
[email protected]
ÖZET
Türk siyasi tarihine İzmir Suikastı olarak geçen ve Atatürk’ün 15 Haziran 1926 yılında
İzmir’e yaptığı ziyaret sırasında yapılması planlanan olay sonuçları itibariyle günümüzde de
tartışılmaktadır. Bu olay siyasi tarihimize damgasını vurmuş ve etkileri itibariyle yeni bir
dönemin başlamasına neden olmuştur. Suikast teşebbüsünün hayata geçmeden önlenmesinin
ardından başlatılan ilk tahkikatta; hadisenin adi bir olay olmadığı ve profesyonelce
hazırlandığı iddia edilmiştir. Geniş çaplı araştırma sonucunda eski İttihatçıların ve Atatürk’ün
silah arkadaşlarının da suikast ile ilişkilendirilmesi kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanmış ve
tartışmalara yol açmıştır. Suikastı soruşturan İstiklal Mahkemesine göre suikast girişimi
politik ihtirasın ve uzun yıllar süren hazırlığın sonucuydu. Kazım Karabekir ve diğer paşalar
ise suikast faillerini bulmak gerekçesiyle yapılan tutuklamalar da muhalefeti dağıtmayı
amaçlamakta ve milli mücadelenin kazanılmasından sonra Gazi Paşa’nın etrafında toplanan
grubun kendilerine karşı bir tutum içinde olduğuna inanmaktaydı.
İstiklal Mahkemelerinde yapılan yargılamalar sonucunda; iktidara karşı varlığını
hissettiren muhalif grubun siyasetten uzaklaşmaları sağlanmıştır. Aslında muhaliflerin
siyasetten uzaklaştırmaya yönelik atılan ilk adım Şeyh Sait İsyan’ını bahane edilip Takrir-i
Sükûn kanunu ile Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması idi.
Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay ve Refet Bele gibi milli mücadele
kahramanları ancak Gazi Paşa’nın ölümünden sonra siyasi hayata dönebilmişlerdir.
Bu çalışma ile suikast davasının aslında bir siyasi hesaplaşma olduğu, Halk Fırkası’nın
kendisine rakip olarak gördüğü, meclisteki muhalifleri ve eski İttihatçıları bu vesile ile tasfiye
ettiğini, devrimlerin önünde hiçbir engelin kalmadığı kanıtlamayı amaçlamaktayız. Bu
iddiamızı ortaya koymak ve ispatlamak için bu olay ile ilgili olan isimlerin hatırları ve olay ile
ilgili yapılmış araştırma eserler değerlendirilecektir.
Anahtar kelimeler: İstiklal Mahkemeleri, Suikast, İttihatçılar, Terakkiperver,
Atatürk, İzmir, 1926.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-51-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
BOSNA-HERSEK’İN “BİLGE KRALI” ALİYA İZZETBEGOVİÇ VE
DÜŞÜNCE DÜNYASI
Duygu ARSLAN
Aksaray Üniversitesi / Sabire Yazıcı FEF / Tarih Bölümü
ÖZET
Osmanlı Devleti’nin Balkanlardan çekilmesinin ardından Avrupa’nın en kalabalık
Müslüman nüfusuna sahip olan Bosna-Hersek 1992’ye kadar federal bir bağ ile
Yugoslavya’nın bir parçası olarak yaşamıştı. Sırp ve Hırvatlarla beraber yaşamalarına karşın
kimliklerini ve öz değerlerini korumaya gayret eden Bosnalı Müslümanların, yaşam biçimi ve
fikirleriyle onlara yol gösteren bir liderleri vardı. 78 yıllık hayatı Bosnalı Müslümanların
haklarını savunmak için ve İslam dünyasının içinde bulunduğu sıkıntılara karşı mücadele eden
Aliya İzzetbegoviç bu çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. Yugoslavya da komünist
dönemde yaşamasına rağmen yazdığı eser ve fikirleriyle İslam dünyasına yön vermeye
çalışmıştır. İzzetbegoviç’in 1946’da yazdığı İslam Deklarasyonu adlı kitabıyla 20.yy’ın
getirdiği yeni kavramlar olan modernizm, kadın hakları vs gibi konulara ve İslam
dünyasındaki sorunlara çözümler üretmeye çalışmıştır. Çalışmamızda İzzetbegoviç’in
düşünce dünyasını şekillendiren ortamı, Türk modernleşmesine yaklaşımını, kitaplarından
hareketle etkisi hala sürmekte olan fikirlerini ve Bosna savaşının sıkıntılı ortamı hakkında
yazdığı hatıralardan hareket ederek biyografisini anlatmayı amaçlamaktayız.
Anahtar Kelimeler: Bosna, İslam, Osmanlı, Modernleşme, Lider
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-52-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİNDE İSLAM’IN MİSTİK YÜZÜ:
SUFİLER
Ebru CAN
Aksaray Üniversitesi / Sabire Yazıcı FEF / Tarih Bölümü
ÖZET
Anadolu Selçuklu Devleti’nin mirasçısı olan Osmanlıların, bilindiği gibi geçmişten
günümüze kadar süregelen; din, dil, ırk, kültürel ve yaşamsal etki alanlarının biçimlenmiş
halini günümüzde görmekteyiz. Yaklaşık 600 yıl yaşayan bir devletin her sahasında; Selçuklu
Devleti’nin ayak izlerini, dini ve tasavvufi katkılarının gelişip şekillenmesiyle bilmekteyiz.
Selçuklu Devleti, bu katkılarla İslam’ın mistik yüzünü yaşamın her alanında (kültür, ticaret,
sanat, sosyo- ekonomi, dini) uygulamıştır. Hetorejen bir toplum yapısında halkı bilgilendiren,
yönlendiren; her alanda doğruyu yanlıştan ayırmayı, daima hak ve hukukun önemine riayet
etmeyi amaçlayan dervişler olmuştur. Bunlar dönemin şekillenmesinde gerek siyasi gerek
ekonomik olarak katkı sağlamıştır.
Bu perspektifler doğrultusunda tarihin tekerrür etmesinden ziyade, bir binanın
Osmanlı’ya kadar yavaş yavaş zemininin oturduğu, temellerinin atıldığı görülmektedir. Bu
değerlendirmeler ışığında Anadolu coğrafyasında tasavvufun, sosyo-ekonomik ve kültürel
faaliyetlerin toplumu nasıl etkilediğine; dervişlerin, Anadolu gezginlerinin nasıl nüfuz sahibi
olduğuna, İslam’ın ruhuna mâl olmuş tekke ve zaviyelerle birlikte; Mevlana, Yunus Emre,
Semerkandi gibi sufi dervişlerin rolüne değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, tekke ve zaviyeler, sufiler, Mevlana, Yunus Emre,
Semerkandi
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-53-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
YANLIŞ ANLAŞILAN HAREM
Elif GÜNEŞ
Aksaray Üniversitesi
Sabire Yazıcı Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü III. Sınıf Öğrencisi
E.mail:[email protected]
ÖZET
Harem kelime olarak girilmesi yasak olan yer mahrem anlamlarını taşımaktadır. İnsan
hayatının en gizli ve evin en dokunulmaz bölümünü ifade etmektedir. Günümüzde ise tam
tersi bir nitelik kazanmıştır. Bunun sebebi ise bazı batılı kaynakların gerçek ile bağdaşmayan
hayali kurgulardan ibaret gerek resimler gerek yazılı belgeler ile haremi tasvir etmelerinden
kaynaklanmaktadır. Harem kısmının oldukça gizli tutulması nedeniyle bu kısım için birçok
gerçek dışı yorum yapılmış bu belirsizlik hayal gücü ile doldurulmaya çalışılmıştır. Ayrıca
batılı devletler haremi tasvir ederken kendi yaşantıları ile bağdaştırmaya çalışmışlaralardır.
Harem padişahın eğlence yeri gibi düşünülmüş ancak gerçekte durum zannedildiğinden çok
farklıdır.
Sarayda; padişahın, hanımının, annesinin, çocuklarının, hizmetçi cariyelerin, hadım
ağaların yaşadığı kısımdır. Asıl ismi Darüsseadedir, yani padişahın evi manasına gelmektedir.
İdarecisin Valide Sultan olduğu onun koyduğu kuralları padişahın bile çiğneyemediği
yüzlerce cariyenin yasadığı, dönemin ilim anlayışına göre en iyi eğitimin verildiği bir
bayanlar okuludur. Hareme alınan cariyeler acemi statüsüyle saraya girerlerdi belli bir eğitime
tabii tutulduktan sonra gerek zekiliği ile gerek güzelliği ve kabiliyeti ile kalfa ve valide
sultanın gözüne girebilenler has odalık için ayrılırdı ki bu sadece yüzde onluk bir kısımdı. Has
odalık için ayrılan cariyeler padişahın dikkatini çekerse karı koca hayatı yaşarsa ikbal
mertebesine yükselir eğer erkek çocuk doğurursa kadın efendi olurdu. Şehzadesi tahta geçerse
ise valide sultanlığa yükselirlerdi. Diğer cariyelerin bir kısmında devşirme kökenli Enderun
mezunu devlet adamları ile evlenerek bir aristokrasi sınıfı oluşturulmak istenmiştir. Ayrıca
harem bölümüne yakın akraba ve hadımlar dışında erkek de girmesi yasak ve mümkün
değildir. Haremin mimarisi dahi buna göre ayarlanmıştır. Osmanlı padişahı dileseydi
resmigeçit yaptırıp istediği cariyeyi seçebilirdi bunu yapabilecek kudrete ve siyasi otoriteye
sahipti. Altı yüz küsur yıl hüküm sürmüş Osmanlı İmparatorluğunda hiçbir padişah devrinde
böyle bir olay söz konusu olmamıştır. Bu bildirimimizde akıllarda cevaplanmamış soru
bırakmayıp tüm yanlış anlatım ve anlamaları bir nebze açıklamaya çalışacağız.
Anahtar kelimeler: Harem, Cariye, Darüsseade, Valide sultan, Gözde
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-54-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
MİLLİ MÜCADELE'NİN MANEVİ KAHRAMANI MEHMET AKİF
ERSOY
Recep Hakan GÜMÜŞ
Aksaray Üniversitesi / Sabire Yazıcı FEF
Tarih IV. SINIF
[email protected]
ÖZET
Tanzimat'tan itibaren dağılma sürecine girmiş olan imparatorluk toplumunu bir arada
tutmak için yüksek gayretle mücadele veren ve kaleme aldığı eserleri zafer yıldönümlerinin
kutlandığı günlerde hala coşkuyla zihinlere nakşedilen, dünya görüşü, siyasi düşüncesi ve
istiklâl aşkıyla Milli Şair sıfatı ile önümüze çıkan Mehmet Akif Ersoy'un İslamî düşünce
anlayışı günümüzde tartışılmaktadır. Batı'nın hasta adam olarak adlandırdığı Osmanlı Devleti,
19.yy’da artık eski gücünü kaybetmiş ve hızla dağılmaya başlamıştı. Hâkimiyeti altında
bulundurduğu coğrafyalardan hızla çekilen Osmanlı Devleti’ni kurtarmak için aydınlarının
birtakım projeleri vardı. İmparatorluğunun geleceğini topyekûn batılılaşmada arayanlar, batı
medeniyetinin maddi yönünü almanın daha uygun olacağını düşünen aydınlarımız olduğu gibi
İslami yaşam biçiminin en doğru istikamet olduğuna inanan muhafazakâr düşünce
adamlarımız da bulunmaktaydı. Mehmet Akif, batının maddi üstünlüğünü inkâr etmemekle
beraber öz değerlerimizin korunmasından yana idi. Özellikle Anadolu’nun işgal edildiği
döneminde Akif’in savunduğu değerler önem kazanmış ve adeta Milli Mücadelenin
bayraktarlığını yapmıştır. Çalışmamızın içeriğini Milli Mücadele döneminin manevi
kahramanı Mehmet Akif'in, halkı mücadeleye sevk etmek için sarf ettiği çabalar, bu süreçte
kullandığı uslub, kullandığı argümanlar oluşturmaktadır. Ayrıca zaferin en büyük simgesi
olan İstiklal Marşı'nın yazılış süreci ve BMM’ deki faaliyetlerinden de bahsedilecektir.
Anahtar Kelimeler: Mehmet Akif, İslamcılık, Milli Mücadele, Âsım, İstiklâl Marşı
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-55-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
HATAY MESELESİ VE ÇÖZÜM SÜRECİ
Samet KARAKAYA
Aksaray Üniversitesi / Sabire Yazıcı FEF / Tarih Bölümü
ÖZET
Mondros Mütarekesinin ardından başlayan işgallerle anavatandan ayrılan İskenderun
Sancağı, 1939’a kadar birçok devletin statüsünde söz sahibi olmak istediği tartışmalı bir
bölgeydi. İngiliz işgalinin ardından başlayan Fransız manda yönetiminde, yeni bir statü
kazanan Sancak, Türkiye’de Milli Mücadele’nin sonuca ulaşmasıyla geleceğini Türkiye’ye
bağlamaya çalışmıştır. Türkiye-Suriye sınırı Ankara Antlaşması ile genel hatları belirlenmiş,
ama Hatay’ın durumu tam anlamıyla netleşmemişti. Bu sorun 1936’lardan itibaren sorun
Milletler Cemiyeti’ne taşınmış, uluslararası bir boyut kazanmıştır. Fransızların Suriye’de
kurdukları manda yönetimi ile özerk statüde yönetilen Sancak, dünya konjonktüründe yaşanan
değişikliklerin katkısıyla Türkiye’ye bağlanma konusunda birtakım adımlar sonucunda
bağımsız olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’na giden süreçte yöre halkı ve Atatürk’ün özel
çabasıyla Fransızlarla yapılan diplomatik görüşmeler neticesinde savaşmadan anavatana
katılmıştır. Bu çalışmamızda Hatay Meselesi, dönemi anlatan hatıra kitapları ve ulusal
basından elde ettiğimiz döneme ilişkin haberlerle anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hatay, Suriye, Fransa, Manda, Sorun
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-56-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
KIBRIS SORUNU'NDA TÜRKİYE'NİN ROLÜ
İlyas SÖZEN
Aksaray Üniversitesi,Fen-Edebiyat
Fakültesi,Tarih Bölümü
[email protected]
İbrahim Halil KURT
Aksaray Üniversitesi,Fen-Edebiyat
Fakültesi,Tarih Bölümü
[email protected]
ÖZET
Kıbrıs adası geçtiğimiz yüzyıl Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar arasında yaşanan
çatışmalara, katliamlara sahne oldu. 20.yüzyıl ortalarında başlayan iki halk arasındaki sorun,
bugün hala çözülebilmiş değil. Kıbrıs sorununun ortaya çıkmasını hazırlayan şartlar, aslında
1950’li yıllardan çok daha önceki dönemlerde başlamıştır.1950’lerin başına kadar Türk
politikacılar Kıbrıs ile ilgilenmemekteydi. Kıbrıs Sorunu 1950’lerden sonra Türkiye’nin en
önemli dış politika konularından biri olmuştur.1950’lerden sonra Türkiye’nin resmi
politikasında Kıbrıs sorunu, “milli bir dava” olarak görülmeye başlamıştır. Türkiye'nin resmi
politikasında Türkiye uzun yıllar Kıbrıs adasının ve oradaki Türklerin durumuna kayıtsız
kalmış, ekonomik ve siyasal üstünlüğün her gün biraz daha çok Kıbrıslı Rumların eline
geçmesinden endişe duymamıştır. Türkiye, Kıbrıs sorununa resmi olarak 29 Ağustos–7 Eylül
1955 yılında gerçekleşen Londra Konferansı’yla dâhil olmuştur. Türkiye'nin Kıbrıs Sorunu
politikasını iki şekilde incelenecektir.1974 öncesi Kıbrıs politikası ve 1974 sonrası Kıbrıs
politikası olarak incelemeye tabi tutacağız. Bu tarihten sonra Türkiye, Kıbrıs Sorunu
konusunda etkin rol oynamaya başlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kıbrıs Sorunu, Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler, milli dava.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-57-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
TÜRK BASININDA KORE SAVAŞI
Selman Kaan Yılmaz
Aksaray Üniversitesi / Sabire Yazıcı FEF / Tarih Bölümü
[email protected]
ÖZET
II. Dünya savaşının sona ermesiyle birlikte dünya iki blok halinde bölünmüştü. Batı
bloğunun başında ABD, doğu bloğunun başında ise Sovyet Rusya bulunmaktaydı. Bu sırada
Türkiye ise tarafsız bölgede yer almaktadır. Kore’de ise durum şöyledir; 38. Enlemin
kuzeyindeki Kuzey Kore, güneyinde ise Güney Kore bulunmaktaydı. Kuzey Kore’nin 25
Haziran 1950’de Güney Kore üzerine Sovyet Rusya’nın isteği doğrultusunda çıkarma
yapması ile birlikte Soğuk Savaşın ilk sıcak çatışması başlamıştır.
Bu yaşananlar karşısında Türk Hükümeti Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan
Adnan Menderes ve Dışişleri bakanı Fuat Köprülü öncülüğündeki hükümet Kore’ye Türk
tugayını göndermeye karar verdi. Bu durum Türkiye açısından tarihi bir fırsat idi. Sovyet
Rusya’nın tarihi emelleri Boğazlara sahip olmak istemesi ve Doğu Anadolu üzerindeki
planları gereğince Türkiye, Birleşmiş Milletler tarafına yakınlaşmıştı. ABD’nin başı çektiği
Nato barış kuvvetlerine katılmak, Türkiye’nin Nato üyeliğini hızlandırmasına sebep teşkil
etmişti. Hükümetin bu kararına muhalefetten eleştiriler gelmiş ise de 17 Eylül 1950’de Tahsin
Yazıcı komutanlığında Türk Tugayı İskenderundan Kore’nin Pusan Limanına hareket etti.
Türk kamuoyu ve basını olayı yakından takip etmiş, gazete çalışanı olan savaş muhabirleri
yaşanan çatışmayı ve Türk güçlerini Kore’de yakından takip etmişti. Özellikle Türk
ordusunun kahramanlıkları Türk halkında ve gazetelerde geniş yer bulmuştur. Savaş
neticesinde, Birleşmiş Milletler ülkelerinin bir kısmı karşı çıksa da, Türkiye 1952 yılında
Nato’ya kabul edilmişti.
Türk dış politikasının bir başarısı olarak değerlendirilen Kore Savaşına Türkiye’nin
katılma süreci ve ardından yaşanan gelişmeler dönemin basınında oldukça geniş yer
bulmuştu. Çalışmamızda Akşam, Cumhuriyet, Yeni Sabah, Yeni İstanbul ve Zafer
Gazetelerine yansıyan gelişmeler ve haberler değerlendirilecektir.
Anahtar kelimeler; Kore Savaşı,Sosyalizm,Birleşmiş Milletler, Demokrt Parti
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-58-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
MÜSLÜMAN DEVLETLERİN ÜSTÜNLÜK MÜCADELELERİ VE
GÜNÜMÜZE YANSIYAN SONUÇLARI
Mehmet TEKTAŞ
Aksaray Üniversitesi / Sabire Yazıcı FEF / Tarih Bölümü
[email protected]
ÖZET
Müslümanlar da haksız çıkarlar uğruna zulüm yapabilir, yanlış kararlar alabilir, hak ve
adalet sınırlarını ihlal edebilirler. Bu tür durumlarda bir tarafın haksız olduğu, keyfi kararlar
aldığı ve diğer tarafı ezmeye kalkıştığı açıktır. Zira her iki tarafında sonuna kadar haklı
oldukları durumlar yoktur ya da yok denecek kadar azdır. Genellikle bir taraf aşırı
saldırgandır, haksızdır ve zalimdir. Diğer taraf ise zulme maruz kalmıştır; zayıf ve çaresizdir;
hakkını arama ve kendini savunma çabası içindedir ya da siyasi çıkarları ters düşmüştür.
Birbirlerine üstünlük kurmaya çalışarak, tek hâkim güç olma çabası içindedirler. Bu durum
her zaman Müslüman olmayan ve yayılma sahası arayan farklı devletlerin çıkarına olmuştur.
Bu bildirimizde tarihsel süreç içerisinde Müslüman devletlerin büyümek ve
kendilerine yaşam sahaları oluşturmak için etrafında ki diğer Müslüman gücü yok etmekle kâr
etmedikleri, belki kısa bir süreliğine gücü elinde tuttukları ancak eninde sonunda egemenlik
alanlarının farklı devletlerin nüfuzu altına girdiğini görmekteyiz. Tarihsel süreç içerisinde
Müslüman devletlerarasında yaşanan siyasi ve askeri rekabetleri inceleyerek bu rekabet ve
savaşların geçmişte ve günümüzde ne gibi sonuçlar doğurduğunu irdelemeye çalışacağız. Söz
konusu rekabetlerin günümüzde var olan güç dengelerini ne şekilde etkilediğini tespit etmeye
çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: İslam, Müslüman Devletler, Güç Dengesi.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-59-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA MİLLET SİSTEMİ
Mustafa Seçkin KAÇAR
Aksaray Üniversitesi / Sabire Yazıcı FEF / Tarih Bölümü
[email protected]
ÖZET
600 yıl boyunca yayıldığı tüm sahaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu küçük bir
beylikten bu denli büyüyerek İmparatorluk halini almasının sebeplerinden biride Millet
Sistemidir. Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli özelliklerinden biride çok uluslu yapıya sahip
olmasıdır. Bu sebeple farklı etnik yapılara ve dinlere ait halkları yönetmiştir. Müslümanların yanı
sıra Gayr-Müslimler de vardır. İslam hukukunun kaideleri gereğince fethedilen tüm topraklarda
halka adil ve hoşgörülü davranmıştır.
Osmanlı Devletinde millet ayrımı ırk ya da renk olarak değil inanç sistemine göre
şekillenmiştir. Cemaatler dinlerine göre ayrılmış ve Osmanlı Ülkesinde böylelikle bir sosyal
statü kazanmışlardır. Fethettikleri topraklarda devletin dini kabul edilen İslam Dininin bir getirisi
olan hoşgörü anlayışı ile adaleti sağlayıp sahip oldukları toprakları yönetmişlerdir. Türk İslam
Devleti olan Osmanlı İmparatorluğu siyasal, sosyal ve ekonomik statülerini dinlerine ve
mezheplerine göre ayırmıştır. Osmanlı millet sisteminin en temel özelliği farklı inançları olan
halka kendi inançlarının ve hukuklarının gerektirdiği şekilde yarı özerklik tanımıştır. İdaresi
altında bulunan her millet dinleri esas alınarak yargılama yapılmıştır. Hristiyan’sa Patrikler
Musevi’yse hahambaşı tarafından yargılanmışlardır. Gayr-i Müslim halk vergi verdiği sürece
düşmanlarına karşı korunmuş Osmanlı sayılmıştır. Cizye adında vergi vererek askerlik
görevinden muaf sayılmışlardır. Müslüman veya Gayr-i Müslim arasında üstünlük mücadelesine
girilmemiş tüm reaya padişah önünde eşit sayılmış idareci kesimden kötü bir muamele
görmemişlerdir. Hatta Gayr-i Müslimler divana kadar gelebilmiş devletin yüksek mevkilerine
atanabilmişlerdir.
Bu bildirimimiz de Osmanlı Beyliğini İmparatorluk haline getiren esaslardan biri olan
millet sistemini ele alıp imparatorluğun içinde nasıl bir yapı taşı oluşturduğunu inceleyeceğiz. Bu
kadar çeşitli etnik kökenleri bir arada bulundurmasına rağmen 600 yıl ayakta kalmayı nasıl
başarmıştır? Aranan tüm sorulara bu bildiride ele alacağız.
Anahtar kelimeler: Osmanlı Devleti, Hoşgörü, Millet sistemi, Hiyerarşik Yapı.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-60-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
TANZİMAT’TAN II. MEŞRUTİYET’İN İLANINA KADAR İKTİSADÎ
DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ VE MİLLİ İKTİSADIN
MÜSLÜMANLAŞTIRILMA SÜRECİ
Pınar ATEŞ
Aksaray Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
[email protected]
ÖZET
Bu araştırma, 1839 Tanzimat’ın ilanı ile başlayan ve 1908 Meşrutiyet’in ilanına kadar
süren iktisadi olaylar ve Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrimüslimlerin devlet içerisindeki
konumu, yaptıkları ticari faaliyetleri, hükümetin kendi içerisinde ekonomik, sosyal ve kültürel
açıdan yabancılaşması ile birlikte, ticaretin İslamlaştırılması adı altında hazırladığı bazı
uygulama ve girişimleri değerlendirmek maksadı ile yapılmıştır.
Daha önce Osmanlı Döneminde etkin olan milli iktisat politikaları üzerine pek çok
çalışma yapılmıştır. Burada daha çok devlet içerisindeki ticaretin İslamlaştırılması üzerinde
durulacaktır. Devletin kuruluşu ve yükselişi ile birlikte rahat bir yaşam süren gayrimüslim
Osmanlı tebaası, 1908 den sonra bu hoşgörülü ortamdan tamamen mahrum kalacaktır.
Gayrimüslim tebaa Osmanlıda yaşadığı süre içerisinde burada yaptıkları ticari faaliyetler
sayesinde ekonomik yönden Müslüman halka nazaran daha iyi bir yaşam sürecektir. Ancak bu
refah ortamı Osmanlı Devleti için hiç de beklenmedik sonuçlar doğurmuştur. Gayrimüslim
halk devlet içerisinde kazandığı paraları Osmanlı aleyhinde kullanacak, bir bakıma Osmanlı
kendi silahı ile vurulacaktır.
Çalışmamız Tanzimat döneminden Meşrutiyetin ikinci defa yürürlüğe konduğu 1908
yılına kadarki süreci ihtiva edecek şekilde planlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Milli iktisat, İslamlaştırma Faaliyetleri, Tanzimat, Meşrutiyet.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-61-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
1944 AHISKA SÜRGÜNÜ VE 1989 FERGANA OLAYLARI
Rabiye BALCI
Aksaray Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
[email protected]
ÖZET
Ahıska, Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Ardahan ilimizle sınır olan günümüzde
Gürcistan toprakları içerisinde yer alan eski bir Türklük merkezidir. Tarihte ‘Mesketya’ diye
de bilinen Ahıska Bölgesi pek çok Orta Asya milletleri gibi Rusya’nın zulümlerine,
sürgünlerine maruz kalmıştır.
Stalin hükümeti tarafından 1944 yılında, Devlet Savunma Komitesi kararına dayanılarak sınır
güvenliği gerekçesiyle, binlerce Ahıska Türkü kendi elleriyle yaptıkları demiryollarından
vagonlara
doldurularak,
vatanlarından
ayrı
düşürülüp
Özbekistan’a,
Kazakistan’a,
Kırgızistan’a ve Sibirya’ya sürülmüştür. Bu dönemde Ahıska Türklerinden önemli bir kısmı
soğuk vagonlarda, Rus- Alman savaşında, hastalık ve açlıktan ölmüştür.
Stalin 1944’de Türkiye’ye sınır bölgelerde yaşayan Ahıska Türklerinin çoğunluğunu
Özbekistan’nın Fergana Vadisi’ne sürdüğünde Özbekler bu duruma pek sıcak bakmamışlardı.
Sovyet yönetiminin ‘ böl ve yönet’ çalışmaları sonucu Özbekler ve Ahıska Türkleri arasında
kısa zamanda düşmanlık başlamıştır. Böylece Ahıska Türklerinin yoğun olarak bulunduğu
Özbekistan’nın Fergana vadisinde Ahıska Türkleri ve Özbekler arasında Haziran 1989’da
olaylar baş göstermiş ve 45 yıl aradan sonra Ahıska halkı tekrar sürgüne maruz bırakılmıştır.
Rusya’nın politikalarına maruz kalmış olan diğer Orta Asya halkları gibi Ahıska
Türkleri de tarihte önem arz etmektedir. Bu nedenden dolayı o dönemin gazetelerinden,
makalelerden ve Yunus Zeyrek’in ‘Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri’ adlı kitabından
yararlanılarak hazırlanan bu bildiride Sovyet rejimin Ahıska Bölgesi üzerinde uyguladığı
politikalar, yapılan baskılar ve sürgünlerin neden kaynaklandığını, ne tür sonuçları
doğurduğunu, halkın bu sürgünler karşısındaki tutumu üzerinde durulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Ahıska, Sovyet Rusya, sürgün
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-62-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
OSMANLI DEVLETİ’NİN YÜKSELMESİNDE ÇANDARLI VEZİR
AİLESİNİN ROLÜ
Sefa ALP
Aksaray Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
ÖZET
Ailenin bilinen ilk şahsı Kara Halil’dir. Kadı, kazasker ve sonra da vezir olarak
Osmanlı Devleti’ne hizmet etmiş Yaya-Pençik-Yeniçeri gibi uygulamaları Osmanlı Devleti’ne
kazandırmıştır.
Yerine geçen oğlu Ali Paşa’da aynı şekilde Osmanlı Devleti’ne hizmet etmiştir ve
veziriazamlık makamına kadar gelmiştir. O, I. Murad, Yıldırım Bayezid ve Fetret Devri’nde
Süleyman Çelebi’ye, veziriazam olmuştur. Balkanlar ve Anadolu’da yapılan seferlerde
Osmanlı Sultanlarının yanında yer almıştır. Kaynaklar Ali Paşa’yı Bayezid’i içkiye alıştırması
ve Bizans’tan rüşvet alması gibi iddialar ile suçlarlar. Fakat bu durum devrin birçok
kaynağında yer almaz. Merkezileşmenin başlamış olması ve bu durumun uçlarda yaşayan
kişilerin çıkarlarına ters düşmesi ve buradaki kişiler ile bağı olan yazarların da rivayetler
oluşturmuş olması muhtemeldir.
Ali Paşa’dan sonra Osmanlı Devleti’ne, kardeşi İbrahim Paşa veziriazam olmuştur. Fakat onun
hakkında kaynaklar pek bilgi vermezler. Genellikle Fetret Devrinde, Musa Çelebi tarafından,
Bizans’ın ödemesi gereken haracı almak üzere İstanbul’a gönderilir ve daha sonra Musa
Çelebi’nin yanına dönmeyip Çelebi Mehmed’in yanına gitmiş olduğunu kaydederler.
İbrahim Paşa’nın ölümünden sonra yerini büyük oğlu Halil Paşa aldı. O, II. Murad dönemi ve
II. Mehmed döneminde Osmanlı Devleti’nin veziriazamı oldu. Birçok sefere katıldı. Bunlardan
en önemlisi ise İstanbul’un fethi oldu. Fetihten sonra Fatih onu idam etti. Çünkü Fatih’i tahtan
indirmiş olması, ayrıca İstanbul fethine karşı olduğu ve Bizans’tan rüşvet aldığı iddiaları ortaya
atıldı. Böylece idamı gerçekleşti. Onun yerine oğlu İbrahim Çelebi geçti Fatih’in son
dönemleri ile II. Bayezid döneminde Osmanlı Devleti’ne hizmet etti.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-63-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
ÇİN’İN SİNCAN- DOĞU TÜRKİSTAN SORUNU
Şule ŞİRİN
Aksaray Üniversitesi
[email protected]
ÖZET
Çin’in Doğu Türkistan Sincan bölgesi, 1300’lü yıllarda İslam’ı kabul eden Uygur
Türklerinin anavatanıdır. Çin’in beş otonom bölgesinden biri olan Doğu Türkistan, 1,6 milyon
kilometrekarelik yüzölçümüyle Çin’in toplam yüzölçümünün altıda birini kaplayan en büyük
otonom siyasi bölgesidir. Ülke nüfusunun % 9’unu oluşturan 55 etnik gurup arasında en
kalabalık olanı Doğu Türkistan’daki Uygur Türkleridir. Bölgenin öneminin farkında olan
Pekin yönetimi demografik yapıyı değiştirmek üzere bölgeye Han Çinlilerini iskân
politikasıyla yerleştirmiş, böylece etnik merkezli çatışmalar artmış ve bugün neredeyse Uygur
Türkleri ile Han Çinlilerinin nüfusları birbirine yakın hale gelmiştir.
Milliyetçi Çin'in Doğu Türkistan’da ilk icraatları arasında yaptığı propagandalardan da
anlaşılacağı üzere öncelikle Doğu Türkistan’ın Çin milletinden olduğunu hatta onun bir
kabilesi olduğu, bütün Türkistanın Çinceyi bilmesi gerektiği, bu bölgeye Çin’den göçmenlerin
getirilerek Çinlilerle Türkistan halkının daha iyi anlaşacağı düşünülmüş ve bunun için de
hemen uygulama aşamasına geçilmiştir.
Sorunun tarihsel arka planında ise günümüzde Doğu Türkistan’ın eski çağlardan beri
Çin’in anavatanının vazgeçilmez bir parçası olduğu iddiası yatmaktadır. Ancak Çin sınırları
tarihi uzmanı, Owen Lattimere’ un belirttiği gibi Çinliler Orta Asya’da varlıklarını hiçbir
zaman aralıksız sürdürmemiş, 2000 yıllık tarihlerinin sadece 425 yılında, dönem dönem
ellerinde tutmuşlardır. Bu çalışmada Çin’in Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türkleri
üzerinde uyguladığı asimilasyon politikası geniş hatlarıyla değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Çin, Doğu Türkistan, Uygur Türkleri, Asimilasyon
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-64-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
CENGİZ DAĞCI’NIN GÖZÜYLE II. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA
KIRIM HALKI
Ufuk Arnavut
Aksaray Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi,Tarih Bölümü
[email protected]
ÖZET
Ruslar, asırlardır Müslüman Türkler’in yaşadığı bu bölgede Türkler’in yaşama
haklarını ellerinden almak için planlı bir siyaset izlemişlerdir. Çarlık Rusyası’nın başlatıp
Komünist Rusya’nın tamamladığı Kırım’ın istilâ ve gasbı hadisesine şahit olanların bir kısmı
hâlâ hayattadır.9 Mart 1920'de Kırım’ın Kızıltaş köyünün güneyindeki Gurzuf kasabasında
dünyaya gelen yazar Kızıltaş ve Gurzuf’un çöken ekonomisi yüzünden açlık ile daha
çocukken karşılaşır. Sürgüne giden babaları, arkalarından ağlayan kadınları görür. Cengiz
dağcı ,vatanın kurbanı olmuş vatandaşlarının ata topraklarından uzaklaştırılmalarının acı
hikâyesini işleyen Korkunç Yıllar (1956), Yurdunu Kaybeden Adam(1957),Onlar da
İnsandı (1958)O Topraklar Bizimdi (1972) adlı romanları konusunu yakın tarihten alan
eserlerdir. Bu eserlerde anlatılanlar tarihî gerçeklerle örtüşmektedir. Tarih kitaplarında yazılı
olanlar çoğu zaman konu ile özel olarak ilgilenmeyenler için kuru ve sıkıcı bilgilerdir.
Konusunu tarihten alan sanat eseri bu kuru bilgileri ilgi çekici hale getirir, canlı tutar ve
kitlelere geçmişte yaşanılanları aktarma ve ibret verme görevi üstlenir. Edebiyatın aslî
türlerinden olan roman da böyle bir misyonu üstlenebilecek hacim ve niteliktedir. Bu
çalışmada Cengiz Dağcı’nın romanlarından yararlanılarak Kırım Türklerinin İkinci Dünya
Savaşı sırasında yaşadığı sıkıntılar ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Cengiz Dağcı, Kırım, İkinci Dünya Savaşı, Sürgün, Sovyetler
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-65-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE UYGUR TÜRKLERİ, DOĞU TÜRKİSTAN
VE 5 TEMMUZ OLAYLARININ TÜRKİYE KAMUOYUNA YANSIMASI
Gülbahar GÖK
Aksaray Üniversitesi / Sabire Yazıcı FEF / Tarih Bölümü 3. Sınıf
[email protected]
ÖZET
Uygurlar tarih sahnesine VI. Yüzyılda çıkan ve varlığını günümüze kadar korumuş bir
Türk halkıdır. Özellikle 744-840 arasında bu günkü Moğolistan’da, daha önce Göktürk
Devletinin bulunduğu topraklar üzerinde kurdukları devlet döneminde dünya tarihinin akışını
etkilemişlerdir. Türkler arasında konar –göçerlikten yerleşik hayata geçişi gerçekleştiren
Uygurların askeri gücü
IX.yy ortalarında zayıflamış,
Kırgızlar tarafından Moğolistan’dan
çıkartılmalarından sonra siyasi etkinlikleri azalmıştır. Buna karşılık IX. Yüzyılın ortalarında
Doğu Türkistan’da kurulan ve Moğol çağına kadar bağımsız kalan Koço Uygur Devleti
zamanında Uygurlar yüksek bir kültür seviyesine ulaşarak Türk tarihinin en parlak
dönemlerinden birini yaşamıştır. Bölgenin doğal zenginlikleri, başta Çin olmak üzere birçok
devleti cezbediyordu. Ülke içindeki iç savaş ortamı ve dış güçlerin müdahaleleri sonucu yaşanan
olaylar neticesinde bu bölge Çin tarafından işgal edilecek ve sonuç olarak; Çin’e bağlı Uygur
Özerk Bölgesi adını alacaktır. Çin bölgede söz sahibi olabilmek için birçok yolu deniyor
uygulanan yanlış politikalar neticesinde Uygurlara yönelik şiddet artarak katliamlara
dönüşüyordu. 5 Temmuz Olaylarına tüm Dünyada olduğu gibi Türkiye Kamuoyu da sessiz
kalmamıştır. Bu araştırmada 5 Temmuz olaylarının Türk Kamuoyuna yansımalarına dikkat
çekmek ve soydaşlarımıza yapılan bu zulme karşı tepkisiz kalmamak amaçlanmıştır.
Araştırmanın yapılmasına bu konunun medyadaki yansımaların sınırlılığı etki etmekte ve elde
edilen veriler incelenerek sonuca varılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Uygurlar, Doğu Türkistan, 5 Temmuz Olayları
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-66-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
TÜRKİYENİN DEMOGRAFİK YAPISININ ŞEKİLLENMESİNDE
GÖÇLERİN YERİ VE ÖNEMİ
Yusuf KÖYLÜ
Aksaray Üniversitesi / Sabire Yazıcı FEF / Tarih Bölümü
[email protected]
ÖZET
Göç tarihi insanlık tarihi kadar eskidir ve dünyada göç her zaman gündemde
olmuştur. Tarih boyunca göçler, Dünyanın bugünkü nüfus dağılımını, sosyo-ekonomik
yapısını, ekonomik ve kültürel gelişimini şekillendirmiştir. Günümüzde, dünyanın belli
noktalarındaki bölgesel çatışmalar zorunlu göçe neden olmaktadır. Dünyanın belli
bölgelerinin gelişmiş veya zenginleşmiş olması diğer bölgelerin ise gelişmemiş olması bu
bölgeler arası gelir uçurumun çok büyük olması gelişmiş ülkeleri ve bölgeleri bir cazibe
merkezi haline getirmiştir.
Dünya tarihi boyunca göçlere sebep olmuş olan bu nedenler Anadolu toprakları
içinde geçerli olmuştur. Anadolu Coğrafyası tarih boyunca büyük göçlere tanıklık etmiştir.
Geçmişe baktığımızda bu coğrafyaya kitlesel ilk anlamda göçleri Türkler gerçekleştirmiştir.
Özellikle kavimler göçüyle birlikte başlayan süreç ve sonrasında Orta Asya’dan kitleler
halinde Anadolu’ya göçler başlamıştır ve günümüz Türkiye’sinin etnik yapısının oluşmasında
önemli rol oynamıştır.
Ele aldığımız bu bildiride geçmişten günümüze Anadolu’nun aldığı göçlerle oluşan
ırkların kaynaşmasını ve Dünyanın diğer Coğrafyalarında oluşan nüfuz hareketlerini araştırıp
ve bu hareketlerin doğurduğu sonuçları inceleyeceğiz.
Anahtar kelimeler: Göç, Türk Göçleri, Irkların Kaynaşması, Anadolu Coğrafyası.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-67-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
İBN-İ BATTUTA SEYAHATNAMESİNE GÖRE TÜRK KADINI
Zeynep YILDIZ
Aksaray Üniversitesi / Sabire Yazıcı FEF / Tarih Bölümü
[email protected]
ÖZET
Seyahatnameler, bir tarihçinin dönemin toplumsal ve siyasi hayatını yansıtması
sebebiyle önemli kaynakları arasında yer alır. Bu seyahatnameler arasında İbn-i Battuta’nın
Seyahatnamesi Türk tarihi açısından önemli bir yer teşkil etmektedir.
İbn-i Battuta, 1325’te hac niyetiyle çıktığı yolculukta hemen hemen bütün Müslüman
ülkeleri, Çin ve Sumatra gibi uzak yerleri kapsayan kabaca yüz yirmi bin kilometreyi
gezebilmiş Faslı bir seyyahtır. Bu seyahat esnasında kaleme aldığı Tuhfetü’n-Nüzzar fi
Garaibi’l-Emsal ve Acaibi’l-Estar isimli seyahatnamesinde daha çok toplumların sosyal
hayatına dikkat çekerken, sosyal hayatın en önemli bireyi olan kadınları da unutmamıştır.
Deşt-i Kıpçak sahasında ise en çok Türklerin kadınlara verdiği öneme dikkat çekmiştir. Zira
İbn-i Battuta buradaki kadına karşı olan tutumu: “Bu yörede gördüğüm ilginç tutumlardan biri
de erkeklerin kadınlara gösterdiği aşırı saygı!” diye belirtmiştir. “İlginç” sözüne bakılırsa
Battuta’nın kendi yöresinde ya da gittiği diğer bölgelerde böyle bir tutum olmamalı. İbn-i
Battuta izlenimlerini sürdürerek Deşt-i Kıpçak sahasındaki Türk emir kadınları hakkında
kıyafetlerinin ihtişamına dikkatleri çekerek: “Hatun böyle ihtişam ve gururla ilerleyip beyin
huzuruna geldiği zaman, bey hemen yerinden kalkıp onu karşılamış ve yanına oturtmuştu.”
demektedir. Ayrıca pazar esnafı ve satıcılarının da eşlerine değinerek: “Öyle olur ki kadınlara
bazen erkekleriylerastlarsınız da,şu adam bu hatunun hizmetkârı olmalı dersiniz.” şeklinde bel
irtiyor.
İbn-i Battuta’nın da bahsettiği gibi kadınların Türk tarihindeki konumu bilinmeyen bir
gerçek değildir. Selçuklularda Terken Hatun’a, İskit kadınlarından Tomris’e, Sabar
kadınlarından Bog Arıg’a, İlteriş’in eşi İl Bilge Hatun ile beraber tahta çıkmasına ayrıca
Ruysbroeckli Willem’in “Mengü Han’ın Sarayı’na Yolculuk” adlı eserindeki Türk kadınına
ayırdığı bölüme kadar çeşitli kaynaklarda daima kadının önemine işaret edilmiştir. Bu
çalışmada da İbn-i Battuta’nın seyahatnamesinden yola çıkılarak Türk kadınının tarihteki
öneminde değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Seyahatname, İbn-i Battuta, Deşt-i Kıpçak, Türk Kadını
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-68-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
BİR BİLİM VE KÜLTÜR DEHÂSI OLARAK MEHMED FUAD
KÖPRÜLÜ
AHMET GÜÇER
Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı FEF
Türk Dili ve Edebiyatı
ÖZET
Bir bilim ve kültür dehası olarak ele aldığımız Mehmed Fuad Köprülü; Türk Dili ve
Edebiyatının günümüzdeki bilim dalları olan Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı
(Klasik Türk Edebiyatı), Halk Edebiyatı ve bunların yanında Sosyoloji, Tarih, Siyaset Bilimi
gibi sosyal bilimlerin pek çok alanında kalem oynatmış aydın bir mütefekkirdir.
Bu anlamda Köprülü’yü bugüne kadar anlatan tüm eserlerin az çok eksik yönleri
olacaktır. Biz de bu çalışmamızda Köprülü’nün “Bir Bilim ve Kültür Adamı” olarak yer
aldığı, eser verdiği çalışma alanlarına yaptığı katkılardan bahsedeceğiz. Çünkü Köprülü’nün
bu çok yönlülüğüyle toplum içinde tam manasıyla bilinmediğini düşünmekteyiz. Çünkü
toplumun büyük bir çoğunluğunda Köprülü’nün sadece bir edebiyatçı ya da edebiyat tarihçisi
olduğu gibi yaygın bir yanılgı mevcuttur. Hâlbuki Köprülü; edebiyat, tarih, siyaset ve
sosyoloji alanında birçok çalışmasıyla adını sadece Türk Edebiyatında değil Dünya
Edebiyatında da duyurmuş âlim bir şahsiyettir.
Bu çalışmada, biz de onun bu çok yönlülüğünü vurgulayarak ilim ve kültür âlemine
kazandırmış olduğu eserleri, fikirleri bir bütünlük bağlamında değerlendirip sunmaya
çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Bilim ve kültür, Köprülü, Bölümler, Deha.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-69-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYELERİNDE MİLLİYETÇİLİK FİKRİ
OLARAK HALK KÜLTÜRÜNÜN KULLANIMI
Aslı GÖKDERE
Aksaray Üniversitesi / Sabire Yazıcı FEF
Türk Dili ve Edebiyatı
ÖZET
Osmanlı devletinin son yıllarına doğru toplumda siyasal, sosyal ve kültürel anlamda
bir gerilim söz konusudur. Artan gerilime bir çözüm bulmanın gerektiğine inanan milliyetçi
aydınlar, özellikle II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Türkçülük fikri etrafında örgütlenmeye ve
halkı bu fikir doğrultusunda bilinçlendirmeye yönelik eserler kaleme almaya başlarlar. Bu
çerçevede, dönemin etkili isimlerinden biri olan Ömer Seyfettin de dil ve edebiyat alanlarında
önemli çalışmalara imza atar. Milletin kurtuluşunun kendi dili, kültürü ve edebiyatını
canlandırmakla gerçekleşebileceğini gören Ömer Seyfettin, bu nedenle millî bir edebiyat
oluşturma gayreti içerisine girer. Böylesi bir millî edebiyatın da ancak halk kültüründen
hareketle oluşturulabileceği gerçeğinden hareketle bütün çalışmalarını bu zemin üzerine
oturtur.
Ömer Seyfettin’in, yaklaşık yüz yıl önce yazılmış olmalarına rağmen bugün de
değerinden hiçbir şey kaybetmeden ilgiyle okunan hikâyeleri, birçok bakımdan halk
kültürünün izlerini taşır. Bu çerçevede yazar, hikâyelerinde masal, efsane ve fıkra gibi çeşitli
halk anlatılarından motifler kullanmanın yanı sıra bazı hikâyelerini de tamamen folklorik
öğeler üzerine kurgular. Ömer Seyfettin’in, halk kültürünü bu denli yoğun ve sistemli bir
şekilde kullanması ve hikâye dışındaki faaliyetleri; bu konuda, milliyetçilik fikri çerçevesinde
belirli bir bilinç dâhilinde hareket ettiğini ortaya koymaktadır.
Bu bildiride, Ömer Seyfettin’in hikâyelerinde milliyetçilik unsuru olarak halk
kültürünün kullanımı, örneklerle ele alınıp açıklanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ömer Seyfettin, milliyetçilik, Türkçülük, halk kültürü.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-70-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
TÜRKÇENİN LAYIKI İLE KULLANILMAMASI VE SÜREKLİ
OLARAK YABANCI KELİMELERİN TÜRKÇEMİZE
KARIŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Burhan KERVAN
Aksaray Üniversitesi / Sabire Yazıcı FEF
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ÖZET
Hayatımızın önemli bir parçası olan dile ve Türkçeye günümüzde gereken değerin
verilmemesi ve bununla beraber yabancı kelimelerin Türkçemizi işgal etmesi dilimizi gün
geçtikçe yozlaştırıyor. Dilimizin benliğimiz olduğu bilincine varılmalı ve dilimize hak ettiği
değerin verilmesi gerekmektedir. Bu konu hakkında Aksaray ili üzerinde bir araştırma yapıp
işletmelerin tabelalarında kullandığı yabancı isimlerin daha doğrusu Türkçemize yerleşmiş
yabancı kelimelerin bu denli kullanılması Türkçemizi yozlaştırmaktadır. Bu konu hakkında
bir araştırma yapıp araştırmamı Aksaray ilinde çekmiş olduğum fotoğraflarla desteklemek ve
bunları slayt şeklinde sunmak istemekteyim. Aslında Türkçemizin yabancı kelimelere ihtiyaç
duyacak kadar fakir bir dil olmadığını aksine ne kadar zengin bir dil olduğunu anlatan bir
araştırma ile sunum yapmayı düşünmekteyim.
Anahtar Kelimeler: Türkçe, yabancı kelimeler, dil bilinci
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-71-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
KADI BURHANEDDİN’İN TUYUĞLARINDA GEÇEN ARKAİK
KELİMELER
Esra BULDUK
Aksaray Üniversitesi / Sabire Yazıcı FEF
Türk Dili ve Edebiyatı
[email protected]
ÖZET
14. yüzyıl Divan şairlerinden olan Kadı Burhaneddin, aynı zamanda Türk devlet
adamları arasında ilk divan sahibi olan kişidir. Hacimli bir divana sahip olan şair, edebiyat
tarihimizde özellikle yazmış olduğu “tuyuğ”larla anılmaktadır.
Bu bildiride Kadı Burhaneddin’in hayatı ve edebî kişiliği hakkında kısaca bilgi
verilerek tuyuğlarında yer alan arkaik kelimeler üzerine bir değerlendirme yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kadı Burhaneddin, tuyuğ, arkaik.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-72-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
M.KAYA BİLGEGİL’İN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ
Hacer TAŞPINAR
Aksaray Üniversitesi / Sabire Yazıcı FEF
Türk Dili ve Edebiyatı
ÖZET
Mehmet Kaya Bilgegil son dönemde yetişmiş en önemli akademisyenler arasındadır.
Bu bildiride Mehmet Kaya Bilgegil’in hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında bilgi
verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Mehmet Kaya Bilgegil, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-73-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
15. YÜZYIL TASAVVUF ŞAİRLERİNDEN YÛSUF HAKÎKÎ BABA VE
DİVANI
Nermin GÜLTEKİN
Aksaray Üniversitesi / Sabire Yazıcı FEF / Türk Dili ve Edebiyatı
ÖZET
Yûsuf Hakîkî Baba, Somuncu Baba adı ile anılan Şeyh Hâmid-i Velî’nin oğludur.
Şeyh Hâmid-i Velî’nin neslinin Yûsuf Hakîkî ile devam ettiği bilinmektedir. Yûsuf
Hakîkî’nin toplamda dört eseri vardır. Bunlar, Hakîkî-nâme olarak bilinen divanı, Mahabbetnâme, Tasavvuf Risalesi ve Metaliu’l İman adlı eserlerdir.
Çalışmamıza konu olan Divanın üç nüshası bulunmaktadır. Divan, giriş ve
karşılaştırmalı metin olmak üzere iki bölümden oluşur. Divandaki şiirlerin hemen hemen
hepsi sanat kaygısı güdülmeden tasavvufî bir neşe ve daha çok didaktik bir tarzda yazıldığı
görülür. Bununla birlikte devrinin siyasi ve sosyal konularının işlendiği şiirleri de vardır.
Divanda, tevhîd, münacat, nasihat, şükür, zikir meclislerinin özellikleri, Allah
dostlarının sıfatları, Allah aşkı, şeyh ve dervişlerin övgüsü, ilmin faziletleri, cehaletin
kınanması, tasavvufî kavramlar gibi konular ağırlıklı olarak işlenmektedir. Eserde, dinitasavvufî bir nasihat verme durumu söz konusudur.
Yûsuf Hakîkî Baba, 15. Yüzyılda tasavvuf Edebiyatı alanında eserleri ile önemli bir
yere sahiptir. Konularının tamamının tasavvufa dair olması, Klasik Edebiyat anlayışına göre
şiir denebilecek manzumelerinin olmayışı muhtemelen onun gölgede kalmasını ve
tezkirecilerce ihmal edilmesine sebep olmuştur. Hakîkî, anlamı hiçbir zaman söze feda
etmemiş; söz oyunları yaparak zihinlerde çağrışımlar oluşturmayı düşünmek gibi bir tavır
içerisine girmemiştir.
Bu çalışmada; Aksaray’da yaşayan, derin bir kültürel birikime sahip olduğu anlaşılan,
devrinin tasavvuf düşüncesini geniş kitlelere yaymak için çalışan Yûsuf Hakîkî’nin dini ve
tasavvufî hayatı, divanı, divanının dil özellikleri ve bu divanı içerisinde işlediği konular
irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Yûsuf Hakîkî, Aksaray, Divan, Tasavvuf, Somuncu Baba
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-74-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
BAŞKANLIK SİSTEMİNDE DEMOKRASİ VE YEREL YÖNETİMLER
Emine AKINBİNGÖL
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO Yerel Yönetimler
[email protected]
ÖZET
Türkiye parlamenter sistemden yarı başkanlık sistemine geçiş aşamasındadır. Bir ülke
hangi sistemle yönetilirse yönetilsin uygulamada ve yönetim biçiminde farklılıklar
yaşanmaktadır. Başkanlık sistemi konusunda Türkiye’de farklı tartışmalar ve çatışmalar
yoğun olarak yaşanmaktadır. Bu tartışmalar başkanlık sisteminin yararına olabileceği gibi
zararına da olabilmesi söz konusudur. Başkanlık sisteminde ki amaç demokratiklik olma
yolunda ki siyasal tıkanıklıkları giderilebilmesini amaçlamaktadır. Bir toplumun sosyal,
siyasal, kültürel yapılarına hitap eden bir hükümet şekli siyasal sistemlerin uyumlu ve düzgün
çalışmasını sağlayacaktır. Bu siyasal sistemde meydana gelen olguların tıkanıklıklarının
doğru tespiti ve bunların çözümünde yapılacak olan uygulamaların insanları ya da yöneticileri
doğru tespit yapmalarında yardımcı olacaktır. Bir ülke de bir hükümet sisteminden diğer bir
hükümet sistemine geçiş zor ve oldukça zaman almaktadır. Yönetim sisteminde yaşanacak
köklü değişiklikler yerel yönetimleri de etkileyecektir. Yaptığımız çalışma sonucunda bazı
görüşlere göre de yerel yönetimleri etkilemeyeceği kanısı yönündedir. Çalışma temel bir
araştırma olup makale tarama, görüşmeler yapma şeklinde nitel veriler kullanarak elde
edilmiştir. Metinsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Yapmış olduğumuz 10 akademisyenle
görüşmeler sonucunda başkanlık sistemi hakkında görüşler alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Başkanlık Sistemi, Yarı Başkanlık Sistemi, Parlamenter Sistem,
Yerel Yönetim, Demokrasi
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-75-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
12 EYLÜL 1980 DARBESİ VE BUNUN ŞEREFLİKOÇHİSAR’DAKİ
ETKİLERİ
Mustafa KARAYAKA
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO Yerel Yönetimler
[email protected]
ÖZET
12 Eylül 1980 darbesi, Türkiye’de yeni bir dönemin başlangıcını teşkil etmekteydi. Bir
nevi 1970 muhtırasıyla başlayan sürecin derinleştirilmesi, tamamlanmasıdır. 1971 muhtırası
akabinde askeri yönetimin sıkıyönetime dayanarak aldığı bütün önlemlere rağmen, ülkede
yaşanılan sosyal, siyasal, ekonomik ve toplumsal olayların büyümesine engel olamamıştır.
1971’den sonra Türkiye sıkıntılı günlerin içine girmeye başlamıştı. 1975 Kıbrıs Harekâtı’nı
izleyen günlerde, ABD’nin ambargo koymasıyla ülke ekonomik çıkmazlar yaşamaya başladı.
Bir yandan da sağ-sol çatışması başlamıştı. Bu gibi terör olayları ülke genelinde
bastırılmaması ve ekonomik krizin yaşanması ülkenin geleceğini tehdit etmekteydi. Bu
çalışmada temel amaç bu ortamda Ankara’nın küçük bir ilçesi olan Şereflikoçhisar’da halkın
yaşadığı sosyal ve ekonomik sorunları tespit edip darbe öncesinde yaşanan gelişmelerin neleri
beraberinde getirdiğini sorunlarla tartışarak bir sonuca varmaktır. Bu kapsamda araştırmada
nitel bir yaklaşım benimsenmiş olup 1960 ve üzeri doğum tarihli o tarihlerde
Şereflikoçhisar’da ikamet eden 15 kişi ile yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla
görüşülmüştür. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle alanyazın karşılaştırmaları
yapılarak çözümlenmiştir. Sonuç olarak Türkiye genelinde yaşanan sıkıntıların aynılarının
Şereflikoçhisar’da da olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: 1980 Darbesi, Şereflikoçhisar, Türkiye, Sağ-Sol, Yönetim
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-76-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
İŞLETMELERDE ETKİNLİĞİ ARTIRMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR ARAÇ
BENCHMARKING: TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜ ALAN ARAŞTIRMASI
Yusuf UZUN
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO, İşletme Yönetimi
[email protected]
ÖZET
Günümüz işletmelerinde var olan proseslerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi önemli bir
rekabet aracı olmuştur. Benchmarking metodolojisi, bilimsel yönetim ve iyileştirme teorilerinden
yararlanarak, birçok enstrümanı bünyesinde birleştiren bir yöntemdir. 1980’ li yıllarda uygulanmaya
başlayan 1990’ lı yıllarda popüler olan benchmarking kavramının esasının uygulanması çok eskilere
dayanır. Savaşlarda orduların güçlerini arttırıp stratejik ve taktik kararlar almalarının,
Benchmarkingin ilk uygulamalarından olduğu söylenebilir. Bu çalışmanın amacı en iyi ile
karşılaştırma, en iyiden öğrenme ve öğrenilenlerin işletmelerin yapısına, süreçlerine ve kültürüne
uyarlanması olarak tanımlanan ve ayrıca stratejik yönetimin etkinliğini artırmada önemli bir araç
olan kıyaslama (benchmarking) kavramını tartışmaktır. Son yıllarda, literatürde birçok başarılı
benchmarking uygulaması ile karşılaşılmasına rağmen, bu uygulamaların otomotiv sektöründe
eksikliği görülmektedir. Bu çalışmada, benchmarking’ in otomotiv sektöründe bir uygulamasına yer
verilmiştir. Uygulama Türkiye’ de yer alan otomotiv devlerinin karşılaştırılmasına yönelik bir
çalışmadır. Gelişen üretim teknolojilerine paralel olarak kullanılan yönetim teknolojileri
irdelenerek, Türkiye otomotiv ana sektöründe yapılmış bir araştırmaya yer verilmektedir.
Araştırmada öncelikle yönetim teknolojilerinin kullanım amaçları üzerinde durulmaktadır.
Ardından bu kullanım amaçlarına hangi seviyelerde ulaşıldığı değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Benchmarking (Kıyaslama), Otomotiv Sektörü, Stratejik Yönetim,
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-77-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
EKONOMİK KALKINMAYA FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI: TARIK
BUĞRA’NIN “KÜÇÜK AĞA” ADLI ROMANINDA BÖLGESEL
KALKINMA
Elif CAN
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
ÖZET
Bölgesel kalkınma aynı toplumda yaşayan insanların sosyal, kültürel, ekonomik anlamda
bulundukları bölgede yaşam standartlarının iyileşmesi anlamına gelir. Bunun gerçekleştirilmesi
için ise doğal kaynaklar, yerel güçler ve kültürel miras gibi önemli unsurların olması
gerekmektedir. Bu çalışmada; eski kaynakların bölgesel kalkınma için kullanımı alanyazında
çalışılmadığı için bölgesel kalkınmaya edebi metinlerin etkisinin ne yönde olacağı sorusuna
cevap aranacaktır. Bir bölgede bölgesel gücün oluşması için bölgede yaşayan edebi şahsiyetlerin
yazmış oldukları edebi metinlerden faydalanmakla mümkündür. Bu çalışmanın amacı Tarık
Buğra’nın “Küçük Ağa” adlı romanından hareketle bölgesel kalkınmaya farklı bir bakış açısı
getirebilmek ve özel kurumlara ve kamu kurumlarına önemli fikirler sağlayabilmektir. Bu
çalışma, temel bir araştırma olup tarama modeli kullanılmıştır. Günümüzde bölgesel kalkınma
çok yönlü ele alınması gereken bir konudur. Bu çalışmada edebi kaynakların bölgesel kalkınmada
nasıl kullanılacağına dair çeşitli öneriler sunulmuştur. Geçmişten günümüze her kaynak bölgesel
açıdan yol göstermesi ve pratik fayda sağlaması bakımından yöneticilere fikir verebilir. Bugüne
kadar
yapılmış
çalışmalara
bakıldığında
disiplinlerarası
çalışmaların
ihmal
edildiği
görülmektedir. Bu bakımdan mevcut çalışmanın yeni çalışmalara ışık tutması ve akademisyenlere
teşvik etmesi beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: “Bölgesel Kalkınma”, “Tarihi Belgeler”, “Edebi Metinler”.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-78-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
SURİYE KRİZİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ
Kadriye BOZKURT
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
ÖZET
Son dönemlerde Suriye'de önemli gelişmeler yaşanmakta ve yaşanan bu gelişmeler
Türkiye’yi de siyasi, güvenlik, diplomatik ve ekonomik alanlarda doğrudan ve dolaylı olarak
etkilemektedir. Alanyazın incelendiğinde bu gelişmelerin siyasi boyutu ve etkileri üzerinde
çalışmalar yapılırken meselenin ekonomik boyutu ve Türkiye ekonomisini nedenli
etkileyeceği üzerinde yeterince çalışma yapılmadığı görülmektedir. Bu çalışma ile
alanyazındaki bu boşluğu doldurmak ve Türkiye-Suriye arasındaki 2000 yılı sonrası iyice
hızlanan ekonomik ilişkileri farklı açılardan düzenlemek ve Suriye'de yaşanan krizin
ekonomik ilişkiler üzerindeki olası etkilerin değerlendirmesini yapmak amaçlanmaktadır. Bu
amaçtan hareketle araştırmanın temel problemi Suriye Krizinin Türkiye ekonomisini nedenli
etkilediği sorusuna yanıt bulmaktır. Bu bakımdan araştırma nitel bir araştırma olup tarama
modelinden faydalanılmıştır. Araştırmanın sınırlılığı ise gerekli bütün dokümanların incelenip
yol göstermesi bakımından belli bir arşiv ve yaşanan bütün gelişmelerin göz önüne alınarak
değerlendirilip kullanılmasıdır. Yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi sonucu Suriye
Krizinin Türkiye ekonomisini etkileyeceği rahatlıkla söylenebilir. Geçmişte ve şuanda devam
etmekte olan değerlendirmelerin ve çalışmalarında bu alanda kaynak bakımından faydası
olması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: "Suriye Krizi","Türkiye Ekonomisi","Ekonomik Boyut".
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-79-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
OSMANLI DEVLETİNDE ERKEN DÖNEMDE GERÇEKLEŞEN İMAR
FAALİYETLERİ
Kerim ASLAN
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
ÖZET
Osmanlı Devletinde imar faaliyetleri ilk olarak Erken Dönem’de ( XV. yy ve XVI. yy)
başlamıştır. Erken Dönem, Osmanlı Devletinin 1299 yılında kurulması ile Beyazid Camii’nin
inşaatının temellerinin atılmasına kadar olan dönemi kapsamaktadır. Erken Dönem imar
faaliyetleri ilk olarak İznik, Edirne ve Bursa yapılarında görülmektedir. Osmanlı Devleti’nde
imar faaliyetleri yapılırken kendinden önce kurulan devletlerin imarlarından yararlanılarak bu
faaliyetler oluşturulmuştur. Osmanlı Devleti her ne kadar Erken Dönemde Bizans Mimarisi ve
Selçuklu Mimarisinden yararlanmış olsa bile bu dönem hemen akabinde gelişecek olan Klasik
Dönem imar faaliyetlerinin temelini oluşturmuştur. Özellikle Erken Dönem’de taş işçiliği,
Selçuklu Devleti’nin imar faaliyetinden örnek olarak kullanılsa bile Osmanlı Devleti kendi
imar faaliyetini oluşturarak kubbe yapımına başlamış ve bunu geliştirmiştir. Bu çalışmanın
temel amacı Osmanlı Devleti’nin Erken dönemde yaptığı imar faaliyetleri hakkında “SelâtinNâme“ adlı eseri inceleyerek veri toplamaktır. Tarama modeli kullanılarak elde edilen bilgiler
ışığında ortaya konulan bu çalışma ile Osmanlı Devleti’nde Erken Dönem’de görülen imar
faaliyetleri bilim ve sanat dünyasına tanıtılacaktır.
Anahtar kelimeler: “Osmanlı Devleti”, “İmar Faaliyetleri”, “Erken Dönem”.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-80-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
TANZİMAT SONRASI OSMANLI DEVLETİ’NDE BELEDİYE
HİZMETLERİ
Melek COŞKUNER
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
ÖZET
Osmanlı devleti sürecinde modern anlamda belediye hizmetlerinin olmadığı sadece
Tanzimat’ın ilanı ile bazı gelişmelerin olduğunu söylemek mümkündür. İmparatorluk
yıllarında yerel ihtiyacı karşılamak adına vakıflar, loncalar ve kadılık kurumları işlevsel
haldeydiler. Tanzimat’ın ilanı ile mahalli idarelerde bir teşkilatlanmanın olmadığı uzun yıllar
sonunda yeni bir oluşumun başladığı görülmektedir. Belediye teşkilatı ilk olarak başkenti
İstanbul’da kurmuş, daha sonra ülke geneline yayılmıştır. Dini esaslarla olan yönetim şekli
mahalli idarelere de yansımış ve kadılar atandıkları yerlerde hâkim, mülki amir ve belediye
başkanı olmuşlardır. Osmanlı döneminde kadılık makamı, loncalar, vakıflar belediye
hizmetleri açısından önemli bir konuma sahiptir. Belediye hizmetlerinin en iyi şekilde
sağlanması için ön ayak olmuştur. Bu çalışmayla hedeflenen Osmanlı Devleti’nin Tanzimat
sonrası gerçekleşen belediye hizmetlerindeki yeniliklere değinmektir. Yapılan kaynak
taramaları sonucunda elde edilen bilgiler değerlendirilerek bu çalışma oluşturulmuştur. Bu
çalışma ile Osmanlı Devleti’ndeki belediye hizmetleri incelenerek günümüz belediye
hizmetlerine pratik fayda sağlayacağı konusunda ön ayak oluşturmak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: “Osmanlı Devleti”, “Belediye Hizmetleri”, “Tanzimat Sonrası”.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-81-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
ŞEREFLİKOÇHİSAR’DA YAPILAN EL SANATLARI VE BÖLGE
EKONOMİSİNE KATKISI
Münevver Ebru ARMAN
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
ÖZET
Kültürel mirasın önemli bir parçası olan el sanatları, bir toplumun yaşam seviyesi
hakkında önemli ipuçları vermekte ve geleceğe kültür köprüsü ile bağlanan değerlerin
yaşadığı çağdaki uygarlık seviyesine çıkmasında en önemli kollardan birini oluşturmaktadır.
Öte yandan, günümüzde toplumda görülen hızlı değişim, geleneksel el sanatlarımızı yok olma
tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. Bu çalışma ile Şereflikoçhisar’da yapılan el sanatlarını
gün yüzüne çıkararak bölge ekonomisindeki yerini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu
amaçtan hareketle Şereflikoçhisar’da geçmişte ve günümüzde yapılan el sanatları ilgili
kaynaklardan ve ayrıca alan araştırmasından faydalanılarak araştırılıp bölge ekonomisine nasıl
ve ne gibi bir katkı sağladığı ortaya çıkarılmıştır. Yapılan kaynak ve alan araştırmasına göre
Şereflikoçhisar’da yapılan el sanatlarından özellikle de yaşayan el sanatlarından bölge
ekonomisine belli bir ekonomik katkı sağlandığı saptanmıştır. İncelenen araştırma sonuçlarına
göre yapılan el sanatlarıyla Şereflikoçhisar ekonomisinin büyüyebileceği gözlemlenmiştir.
Gözlemlenen
sonuçlara
göre
de
ekonomiye
katkı sağlandıkça
Şereflikoçhisar’ın
büyüyebileceği ve gelişebileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: “El Sanatları”, “Bölgesel Kalkınma”, “Şereflikoçhisar”.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-82-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
OSMANLI DEVLETİ’NDE TANZİMAT FERMANI SONRASI
GELİŞMELERİN EDEBİ ESERLERE YANSIMASI
Pınar Budak
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
ÖZET
Üzerinde çalışılacak olan bu konu; Osmanlı Devleti’nde bir demokratikleşme hareketi
olan Tanzimat Fermanı sonrası dönemde gelişen olayların sanatçılara ve sanatçıların vermiş
olduğu eserlere nasıl yansıdığını ele almaktadır. Bu araştırmamızın temel amacı; Osmanlı
Devleti’nde demokrasiye geçişte ilk aşama olan Tanzimat Fermanı’nın dönem sanatçılarına
ne şekilde yansıdığını ve bu batılılaşma hareketiyle ortaya çıkan yeni düşünce ve kavramlara
sanatçıların eserlerinde ne derece yer verdiğini incelemektir. Araştırmanın veri toplama
sürecinde; Osmanlı Devleti tarih ve edebi kitaplarından yararlanılmıştır. Bu toplanan bilgiler
incelenerek analiz edilmiştir. Araştırmamızın sonucunda ise ilk demokratikleşme hareketi
olan Tanzimat sonrasında birçok dönemin sanatçısının bu hareketten yeterince etkilenip ve bu
etkilerini de edebi eserlerine yansıttıkları sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: ‘Demokratikleşme’, ‘Edebi Eser’, ‘Tanzimat Fermanı’
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-83-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
ESKİ TÜRKLERDE YÖNETİMİN DİLİ
Pınar GÖNT
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
ÖZET
Eski Türklerde yönetim çok önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada Göktürklerden bu
yana yönetimde bulunan kişilere, unsurlara, toplantıların yapıldığı yerlere verilen
adlandırmaların unutulmaması ya da unutulan kelimelerin yeniden gün yüzüne çıkarılması
amaçlanmıştır. Çalışmanın önemi Türklere; kültürlerini, dillerinin zenginliğini, sosyal ve
siyasi alanda yapılan başarılarının kelimelere yansımasını göstermektir. Çalışma kelimelere
yoğunlaşarak oluşturulmuştur. Eski Türklerin yönetimindeki dil araştırmasını tarama modeli
kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada Orhun Abideleri esas alınmıştır. Bunların yanında birçok
eserden de yararlanılmıştır. Eski Türklerin yönetimi için Orhun Abidelerine bakıldığında Türk
medeniyetinin tarihinin kelimelere benzersiz şekilde işlendiği çalışmada görülmektedir.
Orhun Abideleri Türklüğün en büyük iftihar vesilesi olan eserdir. Göçebe yaşam tarzı
benimseyen Türklerin; bozkır yaşamı, sosyal hayatlarını, törelerini, yasalarını içeren bir
eserdir. Araştırma nitel verilere dayanarak yapılmıştır. Çalışmada veri toplarken
kütüphanelerden ve internetten yararlanılmıştır. Bu çalışma, geçmişteki bazı değerleri
günümüze aktarmada yararlı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: “Eski Türkler”, “Yönetim”, “Dil”.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-84-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR
Sümeyye KORKUT
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
ÖZET
Son yıllarda GDO’lu ürünlere karşı olumsuz bir algı oluşmaya devam etmektedir. Ülkemizde
doğal olmayan şekilde genetik yapısı değiştirilmiş gıda olarak tanımlanan ürünler sağlık sorunlarını da
beraberinde getirmiştir. Bu çalışma ile insanların ‘Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar’ (GDO)
hakkındaki farkındalıklarını ölçmek hedeflenmiştir. Araştırmacı bu konu ile ilgili verileri
katılımcılardan bir anket ile elde etmiştir. Elde edilen bulgular ışığında GDO’lu ürünler ile ilgili halkı
bilinçlendirilmek istenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, Genetik Yapı, Algı, Farkındalık
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-85-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
MOBİL PAZARLAMANIN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Merve Aslan
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
ÖZET
Günümüzde önemli bir alanı oluşturan mobil pazarlama; tüketiciler ile her türlü mobil
cihazlardan yapılan iletişim ve pazarlama çalışmalarıdır. Mobil pazarlamanın amacı ise;
kullanıcıların sadece bilgisayar başında değil, cep telefonu gibi araçlar yoluyla herhangi bir
yerden ürün özelliklerine erişip sipariş verebilmelerini, ödeme yapabilmelerini sağlamaktır.
Bu çalışmamın amacı: Mobil pazarlamayı kavramsal açıdan değerlendirmek, mobil
pazarlamanın amaçları ve uygulamaları hakkında bilgi verilmesidir. Ayrıca Aksaray
Üniversitesi Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mobil
pazarlamaya bakış açılarını ölçmektir.
Sonuç olarak; Gelişen teknoloji bilgisayarları dönüştürdüğü gibi mobil iletişim araçlarını
eğlenceli bir mecraya dönüştürecek gibi gözükmektedir. Dolayısıyla mobil pazarlamanın
geleceği parlak gözükmektedir. Bu kapsamda nicel bir yaklaşım benimsenmiş olup alan
araştırması şeklinde desenlenmiştir. Katılımcılardan veriler anket yardımı ile toplanıp elde
edilen bulgular frekans analizi ile çözümlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Mobil pazarlama ,Mobil iletişim, cep telefonu
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-86-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
BELEDİYE ZABITASI TARİHÇESİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Murat Ünver
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
ÖZET,
Belediye zabıtası tarihsel süreci çok eskilere dayanan bir meslektir. Bu nedenle
kentlerde zabıta vazgeçilmez özel bir kolluktur. Sağlıktan ruhsata, imardan trafiğe, sosyal
yarımlardan toplum düzenini sağlamaya kadar birçok alanda görev yapması nedeni ile
belediye zabıtasının daha iyi çalışma ortamına, mali ve sosyal haklar bakımında daha
güvenilir bir statüye kavuşturulması gerekmektedir. Aynı zamanda belediye zabıtasının imar,
çevre, sağlık, trafik ve turizm gibi çok çeşitli alanlarda görev yapması birçok zorluk ve
şiddete maruz kalmasına neden olmaktadır.
Bu çalışmanın amacı belediye zabıtasının tarihsel sürecinin gelişimi, görev ve
sorumlulukları, zabıtanın yaşamış olduğu sorunların anlatılması, halk ile zabıtan arasındaki
ilişkilerin araştırılmasıdır. Çalışmada kullanılan veri bir anket aracılığı ile toplanmıştır.
Belediye zabıtasının yaşamış olduğu sıkıntılar araştırılmış, zabıta yönetmelikleri incelenerek
zabıtanın daha iyi görev yapabilmesi için eksiklikler tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Zabıta, imar, mali ve sosyal haklar, yönetmelik.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-87-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
13-15. YÜZYILLAR ARASINDA ANADOLU’YA KATKISI OLAN
DERVİŞLER: HACI BEKTAŞ-İ VELİ VE SADREDDİN KONEVİ
ÖRNEĞİ
Ayşegül ÇERKO
Aksaray Üniversitesi
Sabire Yazıcı Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
ÖZET
13. yüzyılda Anadolu’yu da kapsayan Moğol istilası, uçlardaki Türkmen nüfusunun
artmasına sebebiyet vermiştir. Anadolu’nun uçlarına yerleşen Türkmenler, milli kimlik ve
kültürlerini bu coğrafyaya taşıyarak, hayat tarzlarını devam ettirmişlerdir. Anadolu’yu kendi
yurtları gibi benimseyen Türkmenler arasında dervişlerde bulunmaktaydı. Bu dervişlerin
Anadolu’nun sosyal ve iktisadi açıdan gelişip zenginleşmesinde katkıları olmuştur. Belirli
bölgelerde zaviyeler açarak sosyal hayatta insanlara maddi ve manevi yardımları olmuştur.
Bulundukları ortamlardaki tasavvufi eylemleri ve bölgeye pozitif bir Türk imajı çizmeleri de
önemlidir. Böylelikle bu dervişler Anadolu’nun İslamlaşma ve Türkleşme sürecinin
hızlanmasına da katkı sağlamışlardır.
Bu araştırmada Anadolu’nun Türkleşme süreciyle birlikte tasavvufun etkisini, bu
coğrafyada bulunan dervişlerin etkilerinden söz edilecektir. Ayrıca bu çalışmada Anadolu’da
etkisini günümüzde de sürdüren Hacı Bektaş-i Veli ve Sadreddin Konevi gibi dervişlerin
hayatları ve bulundukları yörelerle birlikte tüm Anadolu coğrafyasına olan etkileri
aydınlatılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkmen, Anadoluda İslamlaşma,Tasavvuf, Derviş, Hacı Bektaşi Veli, Sadreddin Konevi
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-88-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
ŞEREFLİKOÇHİSARIN TANITICI ÜRÜNÜ: KAVUN
Cansu Kamer YILMAZ
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
ÖZET
Kavun ülkemizin geniş alanlarında yetiştirebilmekle birlikte Şereflikoçhisar için ayrı
bir yer tutmaktadır. Son yıllarda kavun sera ve alçak, plastik tünel altında yetiştirilen
çeşitlerle, dayanıklı kışlık çeşitlerin saklanması sayesinde mevsim dışında da satılmakta ve
değerlendirilmektedir. Ilık iklim bitkisi olan kavunun, tohum ekiminden haşatına kadar 80120 gün ihtiyaç vardır. Yetişme süreci boyunca soğuk ve dondan olumsuz etkilenir. Aynı
zamanda iklim ve toprak istekleri yönünden çok seçici bir bitkidir. Kavun ana besin
maddesinden daha çok, soğuk meyve olarak tüketilmektedir. Bunun yanı sıra küçük meyveleri
turşu sanayinde önemli bir yer almaktadır. Kavun genelde iç piyasa için üretilmektedir. Son
yıllarda ise iç piyasa yanında Avrupa ülkeleri ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edilmeye
başlanmıştır.
Şereflikoçhisar’da
yetişen
kavunun
özellikle
ülke
dışında
yaşayan
Şereflikoçhisar hemşerilerinin girişimi ile Avrupa’da tanıtılmaktadır. Araştırmanın amacı
Şereflikoçhisar kavununu tanıtmaktır. Bu bakımdan araştırma temel bir araştırma olup tarama
modeli kullanılmıştır. Şereflikoçhisar Ticaret Odası ve Şereflikoçhisar Ziraat Odası’ndan
alınan istatistiki veriler yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Şereflikoçhisar, Kavun.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-89-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
MEDENİYETLER ÇATIŞMASI TEORİSİ VE TÜRKİYE
Hülya TURPÇULU
Aksaray Üniversitesi
Sabire Yazıcı Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
ÖZET
ABD Harward üniversitesin de stratejik araştırmalar merkezi başkanı SAMUEL P.
HUNTİNGTON 1993 yılın da bir teori ortaya attı.’’MEDENİYETLER ÇATIŞMASI’’adı
verilen bu teori özellikle 1989 Sovyet bloğunun dağılmasından sonra, dünya üzerinde ki yeni
bazı gelişmeler doğrultusunda geleceği yönlendirme açısından büyük önem arz etmektedir.
Soğuk Savaş dönemindeki ideoloji merkezli çatışmalar sona ermiş, yeni dünya düzeninin
nasıl olacağı tartışmaları başlamıştı. Bu çerçevede ortaya atılan teorilerden birisi ise
Hungtington’un medeniyetler çatışması teorisi idi. Bu teoriye göre artık ideolojiler değil
medeniyetler çatışacaktı. Peki bu teori de Türkiye’nin yeri nerededir?
Huntington Türkiye’ de yönetici elit sınıfın, ülkenin İslam-i geçmişini reddederek dini
ile,mirası ile,kültürü ile ve kurumları ile Müslüman olan bir toplumu batılı ve modern bir
toplum haline getirmeye çalışarak Türkiye’yi ‘’bölünmüş’’ve ‘’kararsız’’ülke haline
getirdiklerini iddia etmektedir.’’Mekke’yi reddettikten ve ardından Brüksel tarafından
reddedildikten sonra nereye bakar Türkiye?’’diyerek Türkiye’nin doğu ve batı arasında kalan
kimliksiz bir ülke olduğunu vurgulamıştı. Bu çalışmada Hungtington’un medeniyetler
çatışması teorisi çerçevesinde Sovyetlerin dağılışının dünyaya ve özellikle Türkiye’ye etkileri
üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Soğuk Savaş, Sovyetler Birliği, Medeniyet, Çatışma, Türkiye,
Jeopolitik
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-90-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
BİLİŞİM SUÇLARI
HASAN ACIBADEM
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
ÖZET
Günümüzde hızla gelinişleyen bilgisayar ağları, gün geçtikçe kötü amaçla
kullanılmaya başlanmıştır. Bu gelişmenin olumsuz sebep ve sonuçları karşısında kendimizi
nasıl savunabileceğimiz, bu savunma için ne haklarımızın olduğunu bilgi ve belgelerden
faydalanılarak kişilere aktarmak gerekir. Kişisel anlamda kendimizi savunmanın önemini
büyük sosyal ağ kuruluşları (facebook ve tıwetter) ile yola çıkarak bilgi yetersizliği ve
vurdumduymazlığı engellemeyi hedeflemektir. Bu yazı ile şahısların özel hayatın gizliliği ve
diğer konularda bilgi yetersizliğini belgeler ve bilgilerle çözmek gerekir. Bu amaçtan
hareketle araştırmanın temel problemi FACEBOOK ve TIWWETTER’IN düzenli
kullanılmasın nasıl yararlar sağlayacağını belirtmek amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırma
temel bir araştırma olup tarama modelinden faydalanmıştır. Araştırmanın sınırlılığı ise
dökümanların tamamının incelenmeyip yol göstermesi bakımından belli başlı bilgi ve
belgelerin kullanılmasıdır. Dökümanların incelenmesi sonucu tıwetter ve facebook bilişim
suçlarında önemli rol oynadıkları görülecektir. Geçmişte bazı yaşanan olayların ve eylemlerin
günümüzde aynen veya farklı bir şekilde kullanıldığı görülerek bunu engellemektir.
Anahtar Kelimeler: Facebook,Tıwetter,Sosyal Ağ
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-91-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
ŞEREFLİKOÇHİSAR’DA YEMEK KÜLTÜRÜ
İnci AKPEK
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
ÖZET
İnsanoğlunun yaşamını devam ettirebilmesinde ihtiyaç duyduğu en önemli olgu yemek
yemektir. Yemek ile ilgili alışkanlıklar toplumdan topluma farklılık göstermekle beraber, bu
tür alışkanlıklar o toplumun kültürünün bir parçasıdır. Bu araştırmada temel amaç
Şereflikoçhisar’daki yemek kültürünü belirlemek ve alanyazında tanıtarak pratik fayda
sağlamaktır.
Bu
kapsamda
araştırmada
nitel
bir
yaklaşım
benimsenmiş
olup
Şereflikoçhisar’da yaşayan 20 adet ev hanımı ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır.
Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Görüşmeler sonucunda
arabaşı, çıtlık salatası, etli pilav, tahinli pide, çoban böreği, düğün çorbası, tandır böreği, yayla
çorbası, güveç, yufka ekmek gibi yemeklerin yaygın olarak tüketildiği sonucuna ulaşılmış;
kullanılan baharatlardan düğün ve cenazelerde ikram edilen yemeklere kadar bir çok veriye
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yemek Kültürü, Şereflikoçhisar.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-92-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
ŞEREFLİKOÇHİSARDAKİ HALKIN PARK VE BAHÇELER
HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ
Koray ÖZBUDAK
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
ÖZET
Anadolu’da Avrupa’nın tersine bahçe kurma tarihin ilk dönemlerinden beri mevcuttur.
Türkiye’de son 60 – 70 yıldır yaşanan hızlı kentleşme sonucu oluşan yeni yaşam koşulları
gelişen yeni toplum yapısı ve teknolojik gelişmeler günümüz kentlerinin yapısal
görünümünde etkili olmuştur. Kentler doğal ve geleneksel değerlerden hızla uzaklaşmıştır.
Yeşil alanların gerek miktar ve gerekse de kent dokusu içerisinde dağılımı ihtiyacı
karşılayacak düzeyin altına indiği gözlenmektedir.
Günümüzde yerel yönetimler, bireyin kentsel dokusu içerisindeki bu isteklerine cevap
verecek yenilikler, yeni ölçütler geliştirme çabası içerindedirler. Artık yerel yönetimler de
park bahçe alanları içinde üç beş çocuk oyuncağı biraz çim ve birkaç yapraklı ağacın istekleri
yeteri kadar karşılamadığının farkındadır. Bu yüzden belediyeler sorunların üstesinden
gelmek için park ve bahçeler müdürlüklerini kurmaktadır. Bu çalışmanın amacı son yıllarda
ilçemizde yaşayan yerel halkın büyüyen ve artan kentleşmeye paralel olarak park ve bahçeler
hakkındaki düşüncelerini tespit etmektir. Bu kapsamda araştırmada mixed araştırma yaklaşımı
benimsenmiştir. Katılımcılardan önce 100 kişiden anket yardımıyla veriler toplanmış ve sorun
görülen yerlerde 12 kişiyle yarı yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla görüşme
yapılmıştır. Çalışmayla, son yıllarda ilçemizde belediyenin gelişen bu sürece nasıl ayak
uydurduğunu ortaya koymak park ve bahçelerin isteği karşılayıp karşılamadığını analiz
etmektir.
Anahtar Kelimeler: Park ve bahçeler, Şereflikoçhisar, Yerel halk.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-93-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
KARAY TÜRKLERİ (KARAİMLER)
Gülsu GÖKŞEN
Aksaray Üniversitesi
Sabire Yazıcı Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
ÖZET
Hazar Türk Devleti’nin bakiyesi olan Karay Türkleri günümüzde neredeyse
kaybolmaya yüz tutan ve dünyanın değişik ülkelerinde tarihi bir kimlik olarak varlıklarını
devam ettirmeye çalışan küçük bir topluluktur. Karay toplumu hakkında Türkiye’de son
zamanlara kadar akademik bilgi ancak bu sahaya ilgi duyan araştırmacıların teşebbüsleriyle
gerçekleşen birkaç akademik akademik çalışma ile sınırlı.
Türk Karayları, kendi anadillerini neredeyse kaybetmişlerdir. Tüm dünya üzerindeki
nüfusları yirmi bini geçmeyen az sayıda Türk Karay toplumu, bulundukları ülkelerde eriyip
gitmektedirler ve böyle devam etmesi halinde yakın bir gelecekte Karay nüfusunun tarihe
intikal etmesi kaçınılmaz olacaktır.
Sempozyum vesilesiyle Karay tolumunda şahit olduğumuz üst düzeydeki kimlik
şuurunun bu zorlukların aşılmasını sağlayacak kadar güçlü olduğuna inanıyoruz. İstanbul
Hasköy Karay Cemaati ile sözlü tarih çalışması gerçekleştirilecek olup, bu sayede Karay
Türklerinin gül misali solmasının bir nebze önüne geçileceği düşüncesindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Karay Türkleri
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-94-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
ŞEREFLİKOÇHİSAR’DAKİ GIDA İŞLETMELERİNİN MİSYON VE
VİZYON DEĞERLERİNİN STRATEJİK YÖNETİM AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Şerife ALAÇAM
Aksaray Üniversitesi
ÖZET
İşletmelerin en temel amacı kar elde etmektir. Kar elde etmek için neyi ne için
yaptığını bilmek ve piyasa koşullarında uygun stratejiler belirlemek gerekmektedir. Bu
bakımdan araştırmanın temel amacı Şereflikoçhisar’da gıda üzerinde faaliyet gösteren
işletmelerin misyon ve vizyonlarını tespit edip stratejik yönetim açısından değerlendirmesini
yapmaktır. Literatürde bu konuda yapılmış herhangi bir çalışma olmamakla beraber misyon
ve vizyon, stratejik yönetimle ilgili pek çok çalışma vardır. Dolayısıyla literatüre ciddi
katkılar sağlayacaktır. Araştırmada nitel bir yaklaşım benimsenmiştir. Çalışma grubu
Şereflikoçhisar’da faaliyet gösteren 8 gıda işletmecisidir. Veriler, katılımcılardan yarı
yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmış olup betimsel analiz yöntemiyle
çözümlenmiştir. Sonuç olarak, işletmelerin misyon ve vizyon hakkında yeterince bilgi sahibi
olmadıkları ve uygun stratejik planlarının olmadığı görülmüştür. İşletmelerin en temel amacı
olarak mevcut piyasa şartlarında geçimini sağlayacak şekilde piyasada tutunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Misyon ve Vizyon, Şereflikoçhisar, Stratejik Yönetim.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-95-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI:
ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Tuğçe ULUTAŞ
Emrullah DEVELİ
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
ÖZET
Günümüzde popüler bir kavram olan “Sosyal Sorumluluk” en genel anlamıyla; yaşanılan ve
faaliyette bulunulan alanı koruma ve geliştirme konusundaki yükümlülükleri ifade etmektedir.
Genel olarak büyük şirketlerin ve derneklerin göreviymiş gibi görünen bu yükümlülükler
aslında sıradan bir vatandaştan devletin en üst kademesindeki yöneticiye kadar herkesi
ilgilendiren ve herkesin desteğine ihtiyaç duyan bir durumdur. Belediyeler açısından yeniden
yapılanma çalışmaları kapsamında, belediyelerin faaliyet alanlarında ve yönetim şekillerinde
de çalışmalar yapılması gerekmektedir. Genelde kamu yönetiminin ve özelde ise yerel
yönetimlerin hizmet alanlarında ve yönetim şekillerinde yeni anlayış ve yöntemler
geliştirilmektedir. Belediyelerin bu gelişmeleri yakından takip ederek, mevzuat çerçevesinde
uygulanması mümkün ve yararlı olanlarını gerçekleştirmeleri, hizmet zenginliği, demokratik
gelişme ve vatandaş memnuniyetini sağlayacaktır. Bu kapsamda araştırmanın temel amacı,
Şereflikoçhisar Belediyesi’nin 2012 ve 2013 yıllarında yapmış olduğu sosyal sorumluluk
projelerini tespit edip eksik yönleri konusunda yerel yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarını
bilgilendirmektir. Araştırmada nitel bir yaklaşım benimsenmiş olup belediyenin her ay
çıkarmış olduğu haber bültenlerinden doküman analizi yapılmıştır. Elde edilen verilere
bakıldığında Şereflikoçhisar Belediyesi’nin sosyal sorumluluk etkinlikleri açısından çok
eksiği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal sorumluluk, Şereflikoçhisar, Toplum yararı.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-96-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
ŞEREFLİKOÇHİSAR’DA DÜĞÜN ADETLERİ
Züleyha MUTLU
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
ÖZET
Bir çiftin ebedi beraber yaşama kararı aldıkları andan itibaren hayatlarını birleştirmek
için yapmış oldukları çabalar düğün adetlerini oluşturmaktadır. Yörelere göre değişen düğün
adetleri aslında kültürün önemli parçalarıdır. Düğünlerde adetler değişmekle birlikte eğlence
ve mutluluk ise aynı kalmaktadır. Araştırmada temel amaç Şereflikoçhisar’da düğün adetlerini
tanıtmaktır. Bu kapsamda nitel bir yaklaşım benimsenmiş olup kültür araştırması olarak
desenlenmiştir. Şereflikoçhisar’da ikamet eden 20 kişi araştırmanın çalışma grubunu
oluşturmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla veriler toplanmış ve
betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Mekan, süre, kapsam gibi unsurlarla farklılık
gösteren düğünlerin Şereflikoçhisar’da nasıl ne zaman ve nerede yapıldığına değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Şereflikoçhisar, Düğün Adetleri.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-97-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
ÜNİVERSİTELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI ÜZERİNE
BİR ÇALIŞMA
Hüseyin AYDIN
Habibe BAYRAKLI
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
ÖZET
Günümüzde başta gençler olmak üzere toplumun geneli tarafından ilgi gören sosyal
ağlar iletişim alışkanlıklarımızı değiştirmeye başlamıştır. Başlarda bireysel olarak
kullanılan sosyal ağlar günümüzde kurumların da önemli bir parçası olmuştur. Son
dönemlerde; özel şirketlerin yanında üniversiteler de sosyal medyayı aktif bir şekilde
kullanmaya başlamışlardır. İnsanlar haberleri, duyuruları ve güncel olayları sosyal medya
hesapları üzerinden takip etmektedir. Benzer şekilde, sosyal medyayı yaygın şekilde
kullanan gençler ve öğrenciler, kampüs içindeki haberleri, duyuruları, bu mecralardan
takip etmek istemektedirler. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Türkiye’de bulunan devlet ve
vakıf üniversitelerinin Twitter ve Facebook sosyal katılım ağlarındaki varlıklarının
taranması, bu mecralardaki etkinliklerinin araştırılması ve bu hesapları hangi amaçlarla
kullandıklarının incelenmesidir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Üniversiteler, Facebook, Twitter, Öğrenciler
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-98-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
TURİZM VE TURİZMİN ETKİLERİ KONUSUNDA YEREL
HALKIN YAKLAŞIMLARININ BELİRLENMESİ:
ŞEREFLİKOÇHİSAR’DA BİR ARAŞTIRMA
Nihat ATİLLA
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
ÖZET
Konumu, doğal ve kültürel değerleri açısından bakıldığında, Şereflikoçhisar’ın
turizm
açısından
henüz
istediği
noktadan
uzakta
olduğu
gözlemlenmektedir.
Şereflikoçhisar’da halkın turizm olgusuna bakış açısının ölçülmesi aynı zamanda turizmin
burada geliştirilebilmesi açısından da önem taşımaktadır. Dolayısıyla, bu çalışmada halkın
turizme ve turizmin olası etkilerine karşı yaklaşımlarının ve turizme katılma isteklerinin
belirlenmesi amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirilecektir. Ankette yerel halkın turizmi
nasıl algıladığı, tatil alışkanlıklarının neler olduğu, halkın turizme ne kadar açık olduğu ve
Şereflikoçhisar’da turizm faaliyetlerinin gelişmesi için nelerin yapılması gerektiğinin
ortaya çıkarılması planlanmaktadır. Elde edilen verilerin değerlendirilip yorumlanması ve
bu veriler ışığında turizmin Şereflikoçhisar’da geliştirilmesi için öneriler sunulması
amaçlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Yerel halk, Şereflikoçhisar, turizm, turizm algılaması, tatil
alışkanlıkları
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-99-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
6360 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU VE
ŞEREFLİKOÇHİSAR’ A OLASI ETKİLERİ
Mehmet Nuri BEZİRGAN
Erkan SÜ
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
ÖZET
6360 Sayılı Yeni Büyükşehir Kanunu ile 14 il büyükşehir statüsüne kavuşturulmuş
27 adet yeni ilçe belediyesi kurulmuştur. Bu kanunla tüm büyükşehirler “Bütünşehir”
konumuna getirilmiş, büyükşehir sınırı tüm mülki sınırlar olarak kabul edilmiş, hizmette
daha etkin ve verimli olabilmek amaçlanmıştır. Bu çalışmada, büyükşehir statüsünde olan
Ankara’nın ilçesi olan Şereflikoçhisar’a bu yeni yasanın olası etkileri, halkın beklentileri,
yasanın avantajları ve şehre ekonomik, sosyal, kültürel etkileri ve getirileri ortaya konmaya
çalışılacaktır. Bu bağlamda yerel halktan çeşitli kesimler ile görüşmeler yapılacak ve
yukarıda bahsedilen konular incelenmeye çalışılacaktır. Çalışmanın ilk bölümünde kısaca
Şereflikoçhisar ilçesi hakkında, ikinci bölümde 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu hakkında
bilgi verilecektir. Son bölümde ise söz konusu kanunun Şereflikoçhisar’ a olası sonuçları
elde edilen veriler ışığında başlıklar halinde incelenecektir. Bu başlıklar; idari ve mali
sonuçlar, siyasi sonuçlar ve son olarak sosyal ve kültürel sonuçlardır.
Anahtar Kelimeler: Şereflikoçhisar, Yerel halk, 6360 sayılı Kanun, Yerel Yönetim,
Bütünşehir
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-100-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
TÜRK SİYASETİNDE DARBELER
Bilal KARAKIŞ
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
ÖZET
TSK, iç güvenliğin tehdit altında olduğunu ifade ederek zaman zaman sivil yönetime
müdahele etmiştir. TÜRKİYE’ de geçmişten günümüze 2 si tamamı ile yönetimi ele geçirmek
kaydıyla ve siyasal yönetimleri tamamen değiştirip anayasa değişikliği ile sonuçlanan. 2 si ise
TSK tarafından sadece muhtıra yayınlanarak yönetim değişikliğine gidilmesine zorlanmış ve
başarılı olunmuş 4 askeri müdahale olmuştur.
Bu müdahalelerde temel hukuki dayanak olarak: Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet
Kanunu'nun 35. maddesinde yer alan “Madde 35 - Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu
ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır.” Hükmü
olmuştur. Türkiye 1950 yılındaki demokratik seçimlerle çok partili hayata geçiş yaptığı
dönemden sonra, millet iradesine dayanan demokratik düzen neredeyse her on yılda bir askeri
müdahalelerle kesintiye uğradı. İlki 27 Mayıs 1960'da olmak üzere; 12 Mart 1971'de
(muhtıra), 12 Eylül 1980'de, 28 Şubat 1997'de (post modern darbe) arka arkaya askeri
müdahalelere tanık oldu.
Bu konudaki araştırma yapmamızın asıl sebebi, halkımızın yeterli bilgi birikimine
sahip olmaması, halkımız sadece kitle iletişim araçları ile yetinmekte ve net bir sonuca
varamamaktadır. Bu konuda bilgi birikimimizi halkımızın dikkatine sunarak neredeyse her on
yılda bir yaşanan darbeler konusunda halkımızı bilinçlendirmek bu alanındaki bilgilerini
geliştirmek amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Siyaset , Darbe
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-101-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
TOPLUMSAL CİNSİYET FARKLILIĞINA DUYARLILIK:
ŞEREFLİKOÇHİSAR'DA KADINLARIN YEREL YÖNETİMLERE
KATILIMI
Fadime ÖZDEMİR
Hasan ABACI
Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO
ÖZET
Toplumsal cinsiyet kavramı modern zamanlarda ülkelerinde üzerinde durduğu ve bu
kapsamda politikalar üretildiği bir kavramdır. Toplumsal cinsiyet bir toplumda kadın ve
erkeklere yüklenen roller ve sorumluluklar topluluğu olup kesinlikle bir ayrımı ifade
etmemektedir.
Toplumsal cinsiyette kadına verilen önem ve toplum içerisindeki rolünün daha yüksek
düzeyde olması gerektiği düşünülmüştür. Alanyazın taramasında konu hakkında birçok
araştırma yapılmış olup Şereflikoçhisar’ı konu alan bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu
çalışma
ile
toplumsal
cinsiyetin
ülkemizdeki
durumunu
inceleyerek
özellikle
Şereflikoçhisar’daki yöneticilere politikalar geliştirmelerinde önemli veriler sağlanmak
amaçlanmıştır. Çalışma ile toplumda kadının hak ettiği değeri bulmasına yardımcı olabilmek
ve kadının önünü daha da açarak siyasal katılımlarını da daha yüksek seviyelere ulaştırmak
hedeflenmektedir. Araştırma temel bir araştırma olup tarama modelleri kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu halk, akademisyenler, siyasal partiler ve ilçe yönetim
organlarından oluşan Şereflikoçhisar’da ikamet eden 12 kişiden oluşmaktadır. Elde edilen
veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir.
Alanyazına katkı sağlayacak önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Kadınlara da seçme ve
seçilme hakkının verilmiş olması zaten burada kadının da siyasal ve yerel yönetime
katılımının mümkün olabileceğini ortaya açıkça koymaktadır. Şereflikoçhisar kadının yerel
yönetime katılımının olmadığı bir mahal ve mahalli idaredir. Kadınlara gerekli bilgi, kurs,
seminer gibi eğitimler verilmeli ve Şereflikoçhisar'da oluşan bu kalıplaşmış fikrin dışına
çıkarak kadının da yerel yönetimde olabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalı bu katılım
sağlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Şereflikoçhisar, Toplumsal Cinsiyet, Kadınların Yerel Yönetime
Katılımı.
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-102-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
YUNUS EMRE VE NECATÎ BEY'DE İLAHÎ AŞKIN GAYESİ
Seda Nur UYSAL
Aksaray Üniversitesi
Sabire Yazıcı Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ÖZET
Klasik Türk şiirinde ele alınan konuların başında aşk gelir. Hatta aşk konusu bu şiirde
ele alınan diğer bütün konuların arka planında her zaman yer alır. Bu bakımdan aşk âlemin ve
bütün varlıkların adeta yaratılma sebebidir. Aşkın kaynağı ise temelde ilahîdir. Beşerî aşk ise
ilahî aşkın bir tezahürüdür.
Çalışmamızda, Yunus Emre ile Necatî Bey’in ilahî aşka dair benzer beyitleri karşılaştırılacak;
böylece klasik Türk şiirindeki aşk anlayışının kökeni olan ilahî aşk ve bu aşkın insanoğlu için
nihaî durumu değerlendirmeye çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Aşk, ilahî aşk, Yunus Emre, Necatî Bey
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-103-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
19. YÜZYILIN İLK YARISI’NDA İZMİR’DE SALGIN HASTALIKLAR
Derya ÇELİK
Aksaray Üniversitesi
Sabire Yazıcı Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
ÖZET
Salgın hastalıklar, 19.yüzyılda Osmanlı Devleti’nin dört bir köşesinde ve çok sık
olarak yaşanan bir afettir. Henüz çok etkin karantina sisteminin uygulanamadığı bu dönemde
yaşanan salgın hastalıkları sonucunda vebanın ve koleranın ölümcül sanatı, 19.yüzyılın ilk
yarısında ve ikinci yarısında da çok ciddi boyutlara ulaşmıştır.İsyanlar, eşkiyalık olayları,
muhaceret, kıtlık, deprem, yangın ve sel baskınları sonrası salgın hastalıklar ortaya çıkmıştır.
Salgın hastalıklar Osmanlı ordusu’nda kayıplar yaşanmasına sebep olmuştur.7 Mart 1801
gününde El-Ariş’te süren veba salgını yüzünden Osmanlı ordusu mevcudunun yarısını
kaybetmiştir.Neticede, afetzedelerden başka yerlere göç etmek zorunda kalanlar olduğu gibi,
birçoğu da devletin yardımına muhtaç duruma gelmiştir.Salgınların artması Osmanlı
imparatorluğunun Batı ile ilişkilerini zayıflatmıştır.
Bu nedenlerle hem merkezi hem mahalli yönetiiciler hem de halk bir çok farklı
yöntemle salgın hastalıkların önüne geçmek için yoğun bir mesai harcamıştır.Sonuçları
itibariyle salgın hastalıklara maruz kalan halka ve devlete maddi açıdan büyük zararlar
vermesi ve salgınların yok edilmesi aşamasında her iki tarafı yıllarca uğraştırması
nedenleriyle salgın hastalıkların incelenmesi, hem Osmanlı Devleti’nin hem de salgınların en
fazla İzmir’de yayılması sebebiyle, bu kentin sosyo-ekonomik tarihi açısından önem arz
etmektedir.
19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde salgın hastalıkların en fazla görüldüğü yerlerden
birisi de İzmir’dir.Arşiv belgeleri ve dönemin gazetesi Ceride-i Havadis’den faydalanılarak
hazırlanacak bu bildiride bu bölgedeki salgın hastalıkların hangi dönemlerde nerelerde
yoğunlaştığı, ne tür sonuçlara yol açtığı, afetzede halkı ne oranda sıkıntıya soktuğu, devletin
afet karşısındaki tutumu ve afetin hangi yöntemlerle ortadan kaldırılmaya çalışıldığı konuları
üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: İzmir, Veba, Kolera, Afet, Yardım
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-104-
II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu
5-7 Mayıs 2014
İŞLETMELERİN ÜRETİM SÜREÇLERİNDE KULLANILAN
KAYNAKLARIN OPTİMAL SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ:
DE NOVO PROGRAMLAMA UYGULAMASI
Dilara ALTINTAŞ
Aksaray Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon Tezli YL Programı
[email protected]
ÖZET
Gerçek dünya problemlerinde işletmeler üretim planlamalarını kısa vadede oluştururken sahip
oldukları kaynakları, belirlenen kısıtlar ve hedefler doğrultusunda kullanmayı ilke
edinmişlerdir. Kısa vadede mevcut kaynakların bazıları sabit olsa bile, optimal şartlar için
kaynaklar uzun vadede veya sonraki planlama safhasında değiştirilmeli ve yeniden
yapılandırılmalıdır. Geleneksel matematiksel programlama problemlerinde başlangıçta verilen
kısıtlar altında, kısıt miktarlarının sabitlenmiş bir değeri çerçevesinde belirli bir amaç
başarılmak istenir. Problemin çözümü sonucunda ise çoğunlukla kullanılmayan veya fazla
kaynak miktarı, hammadde ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Beklenen bu üretim belirsizliği
işletmeler için hem kaynak hem de amaç açısından üretimin optimal olmasına engel teşkil eder.
Bu çalışma, reel bir işletmenin üretim sürecinin matematiksel modeli olan De Novo
Programlama varsayımı açısından oluşturulmuştur.
De Novo varsayımına bağlı olarak
belirlenen karar değişkenleri yardımı ile kısıt kaynaklarının tam kapasitede kullanılması
sağlanarak optimal üretim modeli oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Doğrusal Programlama, De Novo Programlama, Kaynak Kullanım
Miktarı
http://bcmyo.aksaray.edu.tr
-105-
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
38
File Size
1 303 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content