close

Enter

Log in using OpenID

3. sınıf ders programı - Tıp Fakültesi

embedDownload
T. C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014–2015
EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ
ŞANLIURFA–2014
Mustafa Kemal Atatürk
Sevgili Öğrencilerimiz,
Adını tarihten alan bin yıl kadar köklü bilimin ışığında yarınlara umutla bakan dünya üniversitesi olma yolunda ilerleyen bir
üniversitenin Rektörü olarak sizleri sevgiyle selamlıyorum. Kurulduğu 1992 yılından bu yana dinamik yapısıyla sürekli kendini
yenileyen Üniversitemiz, alanında uzman ve öncü akademisyenleri, kaliteli öğrencileri ve çalışanları ile çağımızın öncü
kurumlarından biridir. Üniversite olarak temel ilkemiz, bilimin önderliğine inanmış, özgün düşünceyi yücelten, akademik ve etik
değerlere sahip, eğitimin toplumsal gelişmeye öncülük ettiğine inanan, çalışanlarının, öğrencilerinin ve hastalarının
memnuniyetini sağlayan ve mensubu olmakla gurur duyulan, çevreye saygılı ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olan bir kurum
oluşturmaktır.
Uzun ve meşakkatli bir çalışmanın sonucunda Üniversitemizde Tıp Fakültesi öğrencisi olma ayrıcalığına kavuşmuş
bulunmaktasınız. İnsanlığa ve bilime hizmet etmek üzere seçmiş olduğunuz bu meslek insanlık tarihi kadar eski bir meslektir.
Böyle kutsal bir mesleği seçtiğiniz için sizleri kutluyorum ve eğitiminizi başarıyla tamamlamanızı diliyorum.
Öğrencilerimizin iyi bir tıp eğitimi almalarının yanı sıra, yüreklerinde insan sevgisi, vatan sevgisi, ulus sevgisi olan, laik
Cumhuriyete bağlı hekimler olarak yetiştirilmeleri amacıyla, nitelikli eğitim kadromuzla görev yapmayı sürdürmekteyiz.
Öğrencilerimizin iyi bir ortamda, kaliteli bir eğitim alması için fiziki mekân ve altyapı çalışmalarımız hızla devam etmektedir.
Osmanbey yerleşkemizde modern tıp fakültesi morfoloji bina inşaatı bitirilmiş ve 600 yatak kapasiteli Uygulama ve Araştırma
Hastane inşaatı da %80 oranında tamamlanmıştır. Hastane inşaatımız en kısa süre içerisinde tamamlanacak ve tıp fakültesi ile
birlikte modern binalarda halkımıza ve siz değerli öğrencilerimize hizmet vermeye başlayacaktır.
Göreve başladığım 2007 yılından bugüne Tıp Fakültesi öğrenci sayısını 260’tan 557’e, öğretim elemanı sayısını ise 205’ten 269’a
artırmış olmanın gururu içerisindeyiz. Öğrenci sayısı artışına paralel olarak eğitim kalitesinden ödün vermeden fakültemiz ve
hastanemizi modern cihazlarla donatmaya devam ediyoruz. Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyasındaki gelişmeleri
yakından takip eden Üniversitemiz Tıp Fakültesi çağdaş olanaklara sahip hastanesi ile bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde
uluslararası standartlarla kaliteli sağlık hizmeti sunmakta, bilimsel çalışmalar ve yayınlarla uluslararası düzeyde saygın bir
konumda yer almaktadır.
Öğrencilerimize rehberlik etmek üzere değerli öğretim elemanlarımız tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan bu kılavuz eğitim
sürenizce sizlere yol gösterecektir. Üniversitemiz Tıp Fakültesi ailesine yeni katılan değerli öğrencilerimize de hoş geldiniz
derken, 2014–2015 Eğitim-Öğretim yılında fedakâr tüm öğretim elemanlarımıza ve öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve başarılar
diliyor, sevgilerimi sunuyorum.
Prof. Dr. İbrahim Halil MUTLU
Rektör
Değerli öğrencilerimiz,
Eğitiminizde sizlere yardımcı olmak amacıyla hazırlanan bu rehberde Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 2014–2015 eğitim ve
öğretim yılında uygulanacak olan eğitim programı, sınav tarihleri, Fakültemizin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi ve
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği bulunmaktadır. Fakültemizde entegre eğitim sistemi uygulandığından,
ilk üç sınıfta klinik öncesi (ders kurulları) eğitimi verilmektedir. 4. ve 5. sınıflarda klinik eğitimi (stajlar) verilirken, 6. sınıfta ise
Aile Hekimliği (intörnlük) eğitimi adı verilen uygulamalı eğitim uygulanmaktadır. Ders programlarımız Türkiye Tıp Sağlık
Bilimleri Eğitim Konseyinin oluşturduğu ve Tıp Dekanları Konseyinin güncellediğ Çekirdek Eğitim Programını kapsayacak
şekilde düzenlenmiş; ayrıca, ders kredilerimiz ve geçme puanlarımız Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS, ECTS) uygun hale
getirilmiştir.
Kuruluşunu 22 yıl önce tamamlayan Fakültemiz, 20 yıldan beri öğrenci eğitimi vererek eğitim-öğretimde belirli bir standardı
yakalamıştır. Öğretim üyelerimizin önemli bir kısmı eğiticilerin eğitimi programlarına katılmıştır. Temel hedefimiz sizlerin
çağdaş tıbbın gerektirdiği, ülkemiz ve dünya bilimine katkı sağlayabilecek bilgi ve beceriler ile donanmanız yanında, ülkemizin
sağlık sorunlarını bilen ve bu sorunlara çözüm üretebilme becerisini kazanmış, insan hayatına saygılı ve hekimlik mesleğinin
onuruna yakışır tutum ve davranışları kazanmış hekimler olarak yetişmenizi sağlamaktır.
Sevgili öğrencilerimiz, bu rehberi aldığınızda öncelikle YÖK’ün son değişikliklerine uygun bir şekilde hazırladığımız yeni
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergemizi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğini okumanız, haklarınız ve
sorumluluklarınızı bilerek, öğrencilik hayatınızı daha verimli ve sorunsuz bir şekilde tamamlamanıza büyük katkı sağlayacaktır.
Hekimlik mesleğinde bilginin hızla yenilenmesi ve gelişmesi nedeniyle, öğrencilik hayatınızda sadece pasif öğrenici - alıcı
konumunda kalmamalı, meslek hayatınıza adım attığınız ilk günden itibaren bilgiye ulaşma ve öğrenme yöntemlerini de
öğrenmeli ve geliştirmelisiniz. Bu konuda ders saatleri dışında da değerli hocalarımızdan istifade edebilirsiniz. Böylece
mezuniyetinizden sonraki meslek hayatınızda da bilginizi sürekli yenileyebilme ve kendinizi güncelleyebilme imkanı kazanmış
olacaksınız. Dersleriniz dışında, kültür, sanat ve diğer sosyal etkinliklere de zaman ayırmanız kişisel gelişiminiz yanında
toplumumuzun da kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır.
Geçen Eğitim-Öğretim yılından beri fakültemiz ilk 3 sınıfının öğrencileri, günümüz şartlarına uygun ve daha konforlu Osmanbey
yerleşkesindeki yeni binasında eğitim görmeye başlamıştır. Ümidimiz kısa süre içerisinde hastane binamızın da tamamlanması ve
4, 5 ve 6. sınıflarımızdaki öğrencilerimizin de burada eğitim görmelerinin sağlanmasıdır.
2014–2015 eğitim ve öğretim yılının tüm öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız için başarılı geçmesini diliyorum.
Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
DEKAN
İÇİNDEKİLER
HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HEKİMLİK ANDI
SAYFA
6
TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARININ SAHİP OLMASI GEREKEN TUTUM VE DAVRANIŞLAR
7
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİMİ
8
TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONELİ
9
2014–2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
10
1. SINIF DERS PROGRAMI
11
2. SINIF DERS PROGRAMI
24
3. SINIF DERS PROGRAMI
38
4. SINIF STAJ PROGRAMI
52
5. SINIF STAJ PROGRAMI
60
6. SINIF İNTÖRNLÜK PROGRAMI VE ÖĞRENCİ GRUPLARI
71
TIP FAKÜLTESİ WEB ve TELEFON NUMARALARI
72 HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HEKİMLİK ANDI
Hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu anda; en yüce
inançlarım önünde, hocalarım, meslektaşlarım ve bütün burada bulunanlar
huzurunda, kendimi ve onları şahit tutarak söz verip and içerim ki;
Bu yüce sanatı bana öğreten hocalarıma olan saygı ve
minnettarlığımı her zaman koruyacak, elimde olan iyiliği onlardan
esirgemeyeceğim.
Sanatımı, vicdanım ve tıp geleneklerine göre dikkat ve özenle
uygulamakta kusur etmeyeceğim.
Hastamın ve toplumun sağlığını, baş kaygım olarak kabul edeceğim.
Hastamın bütün sırlarını saklayacağım.
Hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneğini koruyacak,
meslektaşlarımı, kardeşlerim bileceğim.
Din, milliyet, ırk, cinsiyet, siyasal görüş ve sosyal sınıf ayrılıklarının
hastamla görevim arasına girmesine izin vermeyeceğim.
İnsan hayatına, başlangıcından sonuna kadar mutlak saygı
göstereceğim.
İlaçların ve tedavi yöntemlerinin tıbbi amaçlar dışında
kullanılmasına aracı olmayacağım.
Yetkin olmadığım girişimlerde bulunmayacağım; bunları ehline
bırakacağım.
Her koşulda hastalarımın iyiliği için çalışacağım, kasıtlı bütün
zararlardan kaçınacağım.
Bütün bunları yerine getireceğime namusum ve şerefim üzerine and
içerim.
TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARININ SAHİP OLMASI GEREKEN TUTUM VE
DAVRANIŞLAR
1. Hekimin öncelikli görevinin, hastalıkları önlemek ve hastalıkları iyileştirmeye çalışarak
insan yaşamını ve sağlığını korumak olduğunu benimseme.
2. Görevini uygularken evrensel tıp etiği ilkeleri olan "zarar vermeme, yararlılık, adalet ve
özerklik" ilkelerini gözetme.
3. Sınırlı sağlık kaynaklarının dağıtımında birey ve toplumun önceliklerini etik ölçütlerle
gözetme.
4. Tıp alanında tek yol göstericinin bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşım
olduğunu benimseme.
5. Güncel bilimsel bilgiyi edinmenin bir mesleki sorumluluk olduğunu özümseme.
6. Acil durumlarda hekim olarak ilk yardım sorumluluğunu taşıma.
7. Her hastaya veya bireye yaşadığı çevre, toplum ve bireysel özelliklerini değerlendirerek
yaklaşma.
8. Her hastaya veya bireye yansız, yargısız ve ayrımsız yaklaşma ve bunun bir etik
zorunluluk olduğunu benimseme.
9. Her hastaya veya bireye hastalığı ve tedavisi ile ilgili anlaşılır ve açıklayıcı bilgi vermek,
buna dayalı onam(rıza) almak, gizliliğini korumak gibi hasta haklarını yaşama geçirme.
10. Hasta ve hasta yakınları ile sağlıklı iletişim kurma.
11. Hasta ve hasta yakınları ile empati kurma.
12. Hekim-hasta etkileşiminde dürüst ve güvenilir bir hekim modeli oluşturma.
13. Yaşamın başında ve sonunda ortaya çıkabilen etik sorunların çözümünde akıl yürütme
ve gerekçelendirme yapma.
14. Ölüm gerçeği ve yarattığı sorunlarla baş etme.
15. Hekimlik mesleğine ticari bir görünüm vermemeyi benimseme.
16. Akılcı ilaç kullanım ilkelerini benimseme.
17. Tanı ve tedavide pahalı yöntemleri önermenin, gereksiz harcamalar yaptırmanın yol açacağı
etik ve ekonomik sonuçların farkına varma.
18. Kendi özlük haklarının farkında olma ve bunları savunmanın mesleki kimlik açısından
önemini benimseme.
19. Meslektaşlarım hekimlik açısından onur kırıcı ve haksız saldırılara karşı koruma.
20. Bir ekip çalışması gerektiren mesleğin öteki üyelerine karşı açık, dürüst ve paylaşımcı
davranış sergileme.
21. Kendi mesleğinin ve diğer mesleki alanların sınırlarının farkında olma ve saygı duyma.
22. Bilimsel, teknik ve etik danışımı (konsültasyonu) bir hekim ve hasta hakkı olarak
benimseme.
23. Evrensel insan hakları ilkelerini mesleki uygulamanın her alanında yaşama geçirme.
24. Adli vakalarla ilgili yasal ve mesleki sorumluluk ve yükümlülüklerinin farkında olma.
25. Bireysel ve toplumsal düzeyde sağlık eğitimi sorumluluğu taşıma.
26. Her mesleki uygulamada toplum sağlığını önde tutma.
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİMİ
DEKAN
DEKAN YARDIMCISI
DEKAN YARDIMCISI
FAKÜLTE SEKRETERİ
Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
Prof. Dr. Mehmet GENCER
Doç. Dr. Fuat DİLMEÇ
Remzi GÖZTOK
Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
Prof. Dr. Sami TAŞÇI
Prof. Dr. Ercan YENİ
Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ
Prof. Dr. Halit OĞUZ
Prof. Dr. Ali UZUNKÖY
Prof. Dr. Necati YENİCE
Doç. Dr. Ali ATAŞ
Doç. Dr. Abdullah ÖZGÖNÜL
Doç. Dr. Halit AKBAŞ
Remzi GÖZTOK
FAKÜLTE KURULU
Fakülte Kurulu Başkanı
Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Raportör
Doç. Dr. Fuat DİLMEÇ
Prof. Dr. Ali UZUNKÖY
Doç. Dr. Mete KÖKSAL
Yrd. Doç. Dr. Elif OĞUZ
Prof. Dr. Mustafa DENİZ
Yrd. Doç. Dr. Feridun AKKAFA
Prof. Dr. Mustafa ULUKANLIGİL
Doç. Mehmet Akif ALTAY
Yrd. Doç. Dr. Mahmut ABUHANDAN
Yrd. Doç. Dr. Funda YALÇIN
Prof. Dr. Sevim ÇAKMAK
Yrd. Doç. Dr. Harun AYDOĞAN
Prof. Dr. Ali UZUNKÖY
Yrd. Doç. Dr. Yusuf YÜCEL
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Sami TAŞÇI
Üye
Prof. Dr. Ali UZUNKÖY
Üye
Prof. Dr. Uğur Erdem IŞIKAN
Üye
Doç. Dr. Yusuf SEZER
Üye
Doç. Dr. Abdussemet HAZAR
Üye
Yrd. Doç. Dr. Harun AYDOĞAN
Üye
Remzi GÖZTOK
Raportör
EĞİTİM ve ÖĞRETİM KOORDİNASYON KURULU ÜYELERİ
Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulu Başkanı
Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulu Başkan Yrd.
1. Sınıf Koordinatörü
1. Sınıf Koordinatör Yrd.
2. Sınıf Koordinatörü
2. Sınıf Koordinatör Yrd.
3. Sınıf Koordinatörü
3. Sınıf Koordinatör Yrd.
4. Sınıf Koordinatörü
4. Sınıf Koordinatör Yrd.
5. Sınıf Koordinatörü
5. Sınıf Koordinatör Yrd.
6. Sınıf Koordinatörü
6. Sınıf Koordinatör Yrd.
TIP FAKÜLTESİ
ERASMUS, FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI ve BOLOGNA SÜRECİ
KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Evren ŞAVLI
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
KOORDİNATÖR YARDIMCISI
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZER
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONELİ
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
1. Doç. Dr. Şaban YALÇIN (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Harun AYDOĞAN
3. Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüsnü YÜCE
4. Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÜÇÜK
5. Yrd. Doç. Dr. Nuray ALTAY
6. Yrd. Doç. Dr. Mahmut Alp KARAHAN
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
1. Prof. Dr. Ahmet Celal İPLİKÇİOĞLU (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. A. Faruk SORAN
3. Yrd. Doç. Dr. Hamza KARABAĞ
ÇOCUK CERRAHİSİ
1. Doç. Dr. Mehmet Emin BOLEKEN (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Erman DÖRTERLER
3. Yrd. Doç. Dr. Ali Suat ERKOÇ
GENEL CERRAHİ
1. Prof. Dr. Ali UZUNKÖY (Bşk.)
2. Doç. Dr. Alparslan TERZİ
3. Doç. Dr. Abdullah ÖZGÖNÜL
4. Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞEKER
5. Yrd. Doç. Dr. Yusuf YÜCEL
6. Yrd. Doç. Dr. Orhan GÖZENELİ
ACİL TIP
1. Doç. Dr. Mehmet Tahir GÖKDEMİR (Bşk.)
2. Doç. Dr. Halil KAYA
3. Yrd. Doç. Dr. Hasan BÜYÜKASLAN
ADLİ TIP
1. Prof. Dr. Mustafa Deniz (Bşk. V.)
AİLE HEKİMLİĞİ
1. Yrd. Doç. Dr. Dursun ÇADIRCI (Bşk.)
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
1. Prof. Dr. Cemalettin Dost ZEYREK (Bşk.)
2. Doç. Dr. Alpay ÇAKMAK
3. Doç. Dr. Kabil SHERMATOV
4. Doç. Dr. Ali ATAŞ
5. Doç. Dr. Bülent KOCA
6. Doç. Dr. Mustafa ÇALIK
7. Yrd. Doç. Dr. Mahmut ABUHANDAN
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI
1. Yrd. Doç. Dr. Enver TURAN (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Hacer ALTIN SÜRÜCÜ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
1. Doç. Dr. Hasan KARSEN (Bşk.)
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
1. Yrd. Doç. Dr. Ahmet TUTOĞLU (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Ahmet BOYACI
3. Yrd. Doç. Dr. Alpaslan YETİŞGİN
ANATOMİ
1. Prof. Dr. Mustafa DENİZ (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Ayşe İmge USLU
BİYOFİZİK
1. Prof. Dr. Cemil SERT (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Hediye ACUN
FİZYOLOJİ
1. Prof. Dr. Mustafa ZERİN (Bşk.)
2. Prof. Dr. Ali Ziya KARAKILÇIK
3. Yrd. Doç. Dr. Hakim ÇELİK
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ercan YENİ
GÖĞÜS CERRAHİSİ
1. Yrd. Doç. İrfan ESER (Bşk.)
2. Prof. Dr. İ. Can KÜRKÇÜOĞLU
3. Yrd. Doç. Dr. Şamil GÜNAY
GÖZ HASTALIKLARI
1. Prof. Dr. Halit OĞUZ (Bşk.)
2. Prof. Dr. Mustafa GÜZEY
3. Prof. Dr. Sevim ÇAKMAK
4. Yrd. Doç. Dr. Ali AKAL
5. Yrd. Doç. Dr. Tüba GÖNCÜ
6. Yrd. Doç. Dr. Fatih Mehmet ADIBELLİ
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
1. Doç. Dr. Mustafa GÖZ (Bşk.)
2. Doç. Dr. Abdussemet HAZAR
3. Yrd. Doç. Dr. M. Salih AYDIN
4. Yrd. Doç. Dr. Aydemir KOÇARSLAN
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
1. Doç. Dr. Hakan CAMUZCUOĞLU (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Neşe Gül HİLALİ
3. Yrd. Doç. Dr. Aysun CAMUZCUOĞLU
4. Yrd. Doç. Dr. Adnan İNCEBIYIK
5. Yrd. Doç. Dr. Hacer UYANIKOĞLU
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ
GÖĞÜS HASTALIKLARI
1. Prof. Dr. Mehmet GENCER (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Zafer Hasan Ali SAK
3. Yrd. Doç. Dr. Funda YALÇIN
4. Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ÖNAY KURNAZ
HALK SAĞLIĞI
1. Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK (Bşk.)
2. Doç. Dr. İbrahim KORUK
İÇ HASTALIKLARI
1. Prof. Dr. Tevfik SABUNCU (Bşk.)
2. Prof. Dr. Necati YENİCE
3. Prof. Dr. Mehmet HOROZ
4. Doç. Dr. Turgay ULAŞ
5. Doç. Dr. Timuçin AYDOĞAN
6. Doç. Dr. Fatih KURNAZ
7. Doç. Dr. Ahmet UYANIKOĞLU
8. Yrd. Doç. Dr. Emel YİĞİT KARAKAŞ
KARDİYOLOJİ
1. Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ (Bşk.)
2. Doç. Dr. Yusuf SEZEN
3. Doç. Dr. Asuman Biçer YEŞİLAY
4. Doç. Dr. Özgür GÜNEBAKMAZ
5. Doç. Dr. Zekeriya KAYA
6. Yrd. Doç. Dr. İ. Halil ALTIPARMAK
7. Öğr. Gör. Musluhittin Emre ERKUŞ
TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sami TAŞÇI
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
Doç. Dr. Mete KÖKSAL (Bşk.)
TIBBİ BİYOLOJİ
1. Doç. Dr. Fuat DİLMEÇ (Bşk.)
2. Doç. Dr. Halit AKBAŞ
3. Yrd. Doç. Dr. Feridun AKKAFA
TIBBİ BİYOKİMYA
1. Prof. Dr. Nurten AKSOY (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Hatice SEZEN
3. Yrd. Doç. Dr. Emin ŞAVİK
4. Öğr. Gör. Abdullah TAŞKIN
KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI
1. Doç. Dr. İsmail İYNEN (Bşk.)
2. Doç. Dr. İmran ŞAN
3. Yrd. Doç. Dr. Ferhat BOZKUŞ
4. Yrd. Doç. Dr. Rıza DÜNDAR
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
1. Prof. Dr. Uğur Erdem IŞIKAN (Bşk.)
2. Doç. Dr. Mehmet Akif ALTAY
3. Doç. Dr. Cemil ERTÜRK
4. Yrd. Doç. Dr. Serkan SİPAHİOĞLU
TIBBİ PATOLOJİ
1. Doç. Dr. Muhammet Emin GÜLDÜR (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Sezen KOÇARSLAN
ÜROLOJİ
1. Prof. Dr. Ercan YENİ (Bşk.)
2. Doç. Dr. Halil ÇİFTÇİ
3. Yrd. Doç. Dr. Yiğit AKIN
NÖROLOJİ
1. Prof. Dr. Mustafa YILMAZ (Bşk. )
2. Yrd. Doç. Dr. Suna SARIKAYA
3. Yrd. Doç. Dr. Özcan KOCATÜRK
4. Öğr. Gör. Dr. Meltem KOCATÜRK
RADYOLOJİ
1. Doç. Dr. Hasan ÇEÇE (Bşk.)
2. Doç. Dr. Saime SHERMATOVA
3. Yrd. Doç. Dr. Ekrem KARAKAŞ
4. Yrd. Doç. Dr. Fatime Nurefşan BOYACI
5. Yrd. Doç. Dr. Dilek ŞEN DOKUMACI
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
1. Doç. Dr. Hasan KANDEMİR (Bşk.)
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
1. Yrd. Doç. Dr. İbrahim Fatih KARABABA (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Mahmut KATI
3. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ASOĞLU
TIBBİ FARMAKOLOJİ
1. Prof. Dr. Hasan TÜRKMEN (Bşk.)
2. Prof. Dr. Zehra KURÇER
3. Yrd. Doç. Dr. Evren ŞAVLI
4. Yrd. Doç. Dr. Elif OĞUZ
TIBBİ GENETİK
1. Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZER (Bşk.)
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
1. Prof. Dr. Sami TAŞÇI (Bşk.)
2. Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR
3. Prof. Dr. Fadile YILDIZ ZEYREK
4. Prof. Dr. Mustafa ULUKANLIGİL
TIP TARİHİ VE ETİK
1. Doç. Dr. Şaban YALÇIN (Bşk. V.)
2014–2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
09 Ocak 2015
1. SINIF
ÖSYM Tarafından Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıtları
Ders Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim
Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
1. Yarıyıl Derslerinin Başlaması
1. Yarıyıl Derslerinin Sonu
Yarıyıl Tatili
2. Yarıyıl Derslerinin Başlaması
Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim Süresini Aşan ve
Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
2. Yarıyıl Derslerinin Sonu
Final Sınavları
Bütünleme Sınavları
2. ve 3. SINIFLAR
Ders Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim
Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
1. Yarıyıl Derslerinin Başlaması
1. Yarıyıl Derslerinin Sonu
Yarıyıl Tatili
2. Yarıyıl Derslerinin Başlaması
Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim Süresini Aşan ve
Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
2. Yarıyıl Derslerinin Sonu
Final Sınavları
Bütünleme Sınavları
4. SINIF
1. Yarıyıl Stajların Başlaması
Staj Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim
Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
1. Yarıyıl Stajlarının Sonu
Yarıyıl Tatili
1. Yarıyıl Staj Bütünleme Sınavları
2. Yarıyıl Stajların Başlaması
Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim Süresini Aşan ve
Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
2. Yarıyıl Stajların Bitişi
2. Yarıyıl Staj Bütünleme Sınavları
5. SINIF
1. Yarıyıl Stajların Başlaması
Staj Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim
Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
1. Yarıyıl Stajlarının Sonu
10–18 Ocak 2015
12–16 Ocak 2015
Yarıyıl Tatili
1. Yarıyıl Staj Bütünleme Sınavları
19 Ocak 2015
2. Yarıyıl Stajların Başlaması
09-11 Şubat 2015
Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim Süresini Aşan ve
Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
2. Yarıyıl Stajların Bitişi
2. Yarıyıl Staj Bütünleme Sınavları
6. SINIF
Staj Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim
Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
Klinik Rotasyonların Başlaması
Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim Süresini Aşan ve
Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
Klinik Rotasyonların Tamamlanması
11–15 Ağustos 2014
15–17 Eylül 2014
22 Eylül 2014
16 Ocak 2015
17 Ocak–01 Şubat 2015
02 Şubat 2015
09–11 Şubat 2015
29 Mayıs 2015
15–19 Haziran 2015
06–10 Temmuz 2015
15–17 Eylül 2014
15 Eylül 2014
16 Ocak 2015
17 Ocak–01 Şubat 2015
02 Şubat 2015
09–11 Şubat 2015
29 Mayıs 2015
15–19 Haziran 2015
06–10 Temmuz 2015
08 Eylül 2014
15–17 Eylül 2014
16 Ocak 2015
17–25 Ocak 2015
19–23 Ocak 2015
26 Ocak 2015
09-11 Şubat 2015
05 Haziran 2015
22–26 Haziran 2015
08 Eylül 2014
15–17 Eylül 2014
05 Haziran 2015
15–19 Haziran 2015
01–03 Temmuz 2014
01 Temmuz 2014
09–11 Şubat 2015
30 Haziran 2015
3. SINIF DERS PROGRAMI
(Güncelleme Tarihi: 08.01.2015)
Sınıf Koordinatörü: Prof. Dr. Mustafa ULUKANLIGİL
0101301 - 3. SINIF DERS KURULU
0101301 - 1. Hastalıkların Biyolojik Temeli Ders Kurulu
0101302 - 2. Dolaşım ve Solunum Sistemi Ders Kurulu
0101303 - 3. Gastrointestinal ve Endokrin Sistem Ders Kurulu
0101304 - 4. Ürogenital Sistem Ders Kurulu
0101305 - 5. Nörolojik Bilimler ve İskelet Sistemi Ders Kurulu
0101306 - 6. Halk Sağlığı ve İnfeksiyon Hastalıkları Ders Kurulu
Yıl Sonu Final
Yıl Sonu Bütünleme
0101320 Seçmeli Ders 5
0101321 Seçmeli Ders 6
Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Mehmet Akif ALTAY
SINAV TARİHİ
31.10.2014 saat 09.00
05.12.2014 saat 09.00
16.01.2015 saat 09.00
13.03.2015 saat 09.00
24.04.2015 saat 09.00
29.05.2015 saat 09.00
18.06.2015 saat 09.00
09.07.2015 saat 09.00
Ara Sınav: 18.11.2014 Saat 15.10; Final: 06.01.2015 Saat 15.10; Bütünleme: 30.01.2015 Saat 15.10
Final: 22.05.2015 Saat 15.10; Bütünleme: 05.06.2015 Saat 15.10
Öğrenciler, belirlenen tarih ve saatte sınava girmek ve öğrenci kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Cep telefonu ile sınava girilmez.
Optik okuyucu için sınav cevap anahtarının kodlanmasında sadece HB (No: 2) kurşun kalem kullanılmalıdır.
SEÇMELİ DERSLERİN ÖĞRETİM ÜYELERİ
0101320 Seçmeli 5 (İlk ve Acil Yardım) – Yrd. Doç. Dr. Serkan SİPAHİOĞLU
0101350 Seçmeli 6 (İlk ve Acil Yardım) – Yrd. Doç. Dr. Serkan SİPAHİOĞLU
0101321 Seçmeli 5 (Palyatif Bakım Eğitimi) – Yrd. Doç. Dr. Dursun ÇADIRCI
0101351 Seçmeli 6 (Palyatif Bakım Eğitimi) – Yrd. Doç. Dr. Dursun ÇADIRCI
0101322 Seçmeli 5 (İmmunoloji) – Prof. Dr. Mustafa ULUKANLIGİL
0101352 Seçmeli 6 (İmmunoloji) – Prof. Dr. Mustafa ULUKANLIGİL
DERS ADI
1. Hastalıkların Biyolojik Temeli Ders Kurulu
2. Dolaşım ve Solunum Sistemi Ders Kurulu
3. Gastrointestinal ve Endokrin Sistem Ders Kurulu
4. Ürogenital Sistem Ders Kurulu
5. Nörolojik Bilimler ve İskelet Sistemi Ders Kurulu
6. Halk Sağlığı ve Enfeksiyon Hastalıkları Ders Kurulu
Seçmeli Ders 5
Seçmeli Ders 6
TOPLAM
ANABİLİM DALI
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Patoloji
Halk Sağlığı
Tıbbi Mikrobiyoloji
Fizyoloji
Tıbbi Biyokimya
Radyoloji
Tıp Tarihi ve Etik (TTE)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
İç Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları
Kardiyoloji
Göğüs Hastalıkları
Genel Cerrahi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Üroloji
Nöroloji
Aile Hekimliği
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Acil Tıp
TOPLAM
TEORİK
148
131
141
124
154
146
30
30
904
UYGULAMA (X GRUP)
7
17
12
8
5
3
52
KURUL DERS SAATLERİ
UYGULAMA (X GRUP)
2 (2)
20
13
3
2
4
2
6
52
TEORİK
163
97
77
120
18
41
39
13
20
35
31
22
23
14
20
14
17
20
7
14
7
13
12
7
844
YILLIK TOPLAM DERS SAATİ
155
148
153
132
159
149
30
30
956
YILLIK TOPLAM DERS SAATİ
165
117
77
133
18
41
39
13
20
35
31
22
26
16
24
16
17
20
7
14
7
13
12
13
896
AKTS (ECTS)
10
9
10
9
10
10
1
1
60
AKTS (ECTS)
11
8
5
9
1
2
2
1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
0,5
1
0,5
1
1
1
58
1. HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ DERS KURULU (15 EYLÜL 2014 – 31 EKİM 2014)
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ULUKANLIGİL
DİSİPLİN/BÖLÜM
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Fizyoloji
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya
İç Hastalıkları
Radyoloji
Tıp Tarihi ve Etik (TTE)
TOPLAM
Prof. Dr. Nurten AKSOY
Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR
Prof. Dr. Ali Ziya KARAKILÇIK
Prof. Dr. Hasan TÜRKMEN
Prof. Dr. Mustafa ULUKANLIGİL
TEORİK
38
31
30
18
4
8
4
12
3
148
Ders Kurulu Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Abdullah TAŞKIN
Ders Kurulu Sınav Tarihi: 31.10.2014
PRATİK x GRUP SAYISI
2 (4)
4
1
7
DERS KURULU ÜYELERİ
Doç. Dr. Kabil SHERMATOV
Doç. Dr. Saime SHERMATOVA
Doç. Dr. Fatih KURNAZ
Yrd. Doç. Dr. Evren ŞAVLI
Yrd. Doç. Dr. Elif OĞUZ
TOPLAM
40
35
31
18
4
8
4
12
3
155
Yrd. Doç. Dr. Sezen KOÇARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÜÇÜK
Yrd. Doç. Dr. Fadıma Nurefşan BOYACI
Yrd. Doç. Dr. Hatice SEZEN
1
12
08.15
09.05
16 EYLÜL 2014
SALI
EBV-HHV6
M. ULUKANLIGİL
17 EYLÜL 2014
ÇARŞAMBA
Adenovirus
M. ULUKANLIGİL
HPV
M. ULUKANLIGİL
Parvo virus
M. ULUKANLIGİL
10.15
11.05
15 EYLÜL 2014
PAZARTESİ
Virüslere Genel Bakış (Morfoloji,
Replikasyon ve Antiviral İlaçlar)
M. ULUKANLIGİL
Virüslere Genel Bakış (Morfoloji,
Replikasyon ve Antiviral İlaçlar)
M. ULUKANLIGİL
Herpes –I-II
M. ULUKANLIGİL
HPV
M. ULUKANLIGİL
HBV
M. ULUKANLIGİL
11.15
12.05
VZV-CMV
M. ULUKANLIGİL
Pox virus
M. ULUKANLIGİL
HBV
M. ULUKANLIGİL
13.10
14.00
Farmakolojiye Giriş
H. TÜRKMEN
Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları-I-II
S. KOÇARSLAN
14.10
15.00
İlaçların Biyolojik membranlardan
geçişi ve Absorbsiyonu
H. TÜRKMEN
İlaçların Dağılımları
H. TÜRKMEN
İlaçların Biyotransformasyonu–1
H. TÜRKMEN
Klinik biyokimyaya giriş ve
enstrumantasyon I
N. AKSOY
Klinik biyokimyaya giriş ve
enstrumantasyon II
N. AKSOY
SEÇMELİ DERS 5
09.15
10.05
15.10
16.00
16.10
17.00
2
13
08.15
09.05
22 EYLÜL 2014
PAZARTESİ
Hücre zedelenmesi ve hücre içi
birikim
S. KOÇARSLAN
09.15
10.05
Genetik bozuklukların patolojisi-I
S. KOÇARSLAN
10.15
11.05
Benign ve Malign Neoplazmların
Özellikleri
S. KOÇARSLAN
11.15
12.05
Epitelyal Tümörler
S. KOÇARSLAN
13.10
14.00
SEÇMELİ DERS 5
Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları-IIIIV
S. KOÇARSLAN
İlaçların etki mekanizmaları
E. ŞAVLI
İlaç etkisini değiştiren faktörler
E. ŞAVLI
18 EYLÜL 2014
PERŞEMBE
Hücre zedelenmesi ve hücre içi
birikim I
S. KOÇARSLAN
Hücre zedelenmesi ve hücre içi
birikim II
S. KOÇARSLAN
Patolojiye Giriş, Doku
Zedelenmesi, Zedelenme Faktörleri
S. KOÇARSLAN
Patolojiye Giriş, Doku
Zedelenmesi, Zedelenme Faktörleri
S. KOÇARSLAN
Rasyonel ilaç kullanımı, ve
Polifarmasi
E. ŞAVLI
Farmakovijilans
E. ŞAVLI
19 EYLÜL 2014
CUMA
Vücut Direnci ve Temel Bağışıklık
Mekanizmaları
A. Ziya KARAKILÇIK
Vücut Direnci ve Temel Bağışıklık
Mekanizmaları
A. Ziya KARAKILÇIK
Farmakodinamik ilaç etkileşimleri
E. ŞAVLI
Reseptörler
E. ŞAVLI
İlaçların itrahı ve eliminasyon
kinetiği–1
H. TÜRKMEN
İlaçların itrahı ve eliminasyon
kinetiği–1
H. TÜRKMEN
İlaçların Biyotransformasyonu–2
H. TÜRKMEN
Doz-konsantrasyon–etki ilişkisi
H. TÜRKMEN
24 EYLÜL 2014
ÇARŞAMBA
Paramixovirus
M. ULUKANLIGİL
25 EYLÜL 2014
PERŞEMBE
Ortomixovirus
M. ULUKANLIGİL
26 EYLÜL 2014
CUMA
Lenfoid organlar ve bağışık yanıtta
MMS
A. Ziya KARAKILÇIK
Paramixovirus
M. ULUKANLIGİL
Ortomixovirus
M. ULUKANLIGİL
Lenfoid organlar ve bağışık yanıtta
MMS
A. Ziya KARAKILÇIK
Picornavirüs
M. ULUKANLIGİL
Çocuk Hastalıklarına Giriş-I
K. SHERMATOV
Lenfopoez, bağışık yanıt oluşumu
A. Ziya KARAKILÇIK
Picornavirüs
M. ULUKANLIGİL
Çocuk Hastalıklarına Giriş-II
K. SHERMATOV
Lenfopoez, bağışık yanıt oluşumu
A. Ziya KARAKILÇIK
Farmakokinetik etkileşmeler
E. OĞUZ
23 EYLÜL 2014
SALI
T. Farmakoloji Lab. A1
Farmasötik şekiller ve ilaç
uygulama yolları
(E. ŞAVLI /E. OĞUZ)
T. Farmakoloji Lab. A2
Farmasötik şekiller ve ilaç
uygulama yolları
(E. ŞAVLI /E. OĞUZ)
T. Farmakoloji Lab. B1
Farmasötik şekiller ve ilaç
uygulama yolları
(E. ŞAVLI /E. OĞUZ)
T. Farmakoloji Lab. B2
Farmasötik şekiller ve ilaç
uygulama yolları
(E. ŞAVLI /E. OĞUZ)
Klinik Enzimoloji-I
H. SEZEN
İlaç-reseptör ilişkileri
E. ŞAVLI
Peptid yapılı otakoidler
E. ŞAVLI
14.10
15.00
Farmakogenetik
E. OĞUZ
Klinik Enzimoloji-II
H. SEZEN
Toksikolojinin temel kavramları
E. ŞAVLI
Antitrombositik ve trombolitik
ilaçlar
E. ŞAVLI
Antikoagülanlar
E. ŞAVLI
15.10
16.00
Ölümün Tanımı, Beyin Ölümü ve
Ölüm Süreci
A. KÜÇÜK (TTE)
Ölümün Tanımı, Beyin Ölümü ve
Ölüm Süreci
A. KÜÇÜK (TTE)
SEÇMELİ DERS 5
İlaçların toksik tesirleri
E. ŞAVLI
Serotonin reseptör antagonistleriI
E. ŞAVLI
NO, Donörleri ve inhibitörleri
E. ŞAVLI
SEÇMELİ DERS 5
Zehirlenmeler ve Acil tedavisi
E. ŞAVLI
Serotonin reseptör antagonistleriII
E. ŞAVLI
Yeni İlaçların geliştirilmesi ve
klinik değerlendirilmesi
E. ŞAVLI
3
14
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
29 EYLÜL 2014
PAZARTESİ
Immünomodülatör ilaçlar
E. OĞUZ
Antianemik ilaçlar
E. OĞUZ
30 EYLÜL 2014
SALI
01 EKİM 2014
ÇARŞAMBA
SEÇMELİ DERS 5
(İlk ve Acil Yardım)
SEÇMELİ DERS 5
(İlk ve Acil Yardım)
Rabies Virus
M. ULUKANLIGİL
Flavivirus- Hepatit C
M. ULUKANLIGİL
03 EKİM 2014
CUMA
13.10
14.00
Apoptoz ve nekroz-I
S. KOÇARSLAN
Kanama ve Pıhtılaşma
Bozuklukları
H. SEZEN
02 EKİM 2014
PERŞEMBE
Farmasötik şekiller
E. OĞUZ
İlaç Uygulama Alanları
E. OĞUZ
Genel Radyolojiye Giriş
S. SHERMATOVA
Radyasyonun Biyolojik ve Genetik
Etkileri
S. SHERMATOVA
Radyasyon Fiziği
S. SHERMATOVA
14.10
15.00
Apoptoz ve nekroz-II
S. KOÇARSLAN
Kanama ve Pıhtılaşma
Bozuklukları
H. SEZEN
15.10
16.00
Genetik bozuklukların patolojisi-II
S. KOÇARSLAN
SEÇMELİ DERS 5
16.10
17.00
T. Patoloji Lab.
Zedeleyici etkenlere hücresel yanıt
S. KOÇARSLAN
SEÇMELİ DERS 5
16.10
17.00
Enteroviruslar-Hepatit A
M. ULUKANLIGİL
Reo virüsleri-II
M. ULUKANLIGİL
T. Farmakoloji Lab. A1
Ampul kırma ve flakondan
enjektöre ilaç çekme becerisi
(E. ŞAVLI/E. OĞUZ)
T. Farmakoloji Lab. A2
Ampul kırma ve flakondan
enjektöre ilaç çekme becerisi
(E. ŞAVLI/E. OĞUZ)
T. Farmakoloji Lab. B1
Ampul kırma ve flakondan
enjektöre ilaç çekme becerisi
(E. ŞAVLI/E. OĞUZ)
T. Farmakoloji Lab. B2
Ampul kırma ve flakondan
enjektöre ilaç çekme becerisi
(E. ŞAVLI/E. OĞUZ)
Endotel ve epitel kaynaklı
otakoidler
E. ŞAVLI
Coronaviruslar (SARS)
M. ULUKANLIGİL
Arboviruslar (KKHF)
M. ULUKANLIGİL
KURBAN BAYRAMI
Radyasyon Fiziği
S. SHERMATOVA
KURBAN BAYRAMI
Çocuklarda Hematolojik Sistem
Semiyolojisi-I
K. SHERMATOV
KURBAN BAYRAMI
Çocuklarda Hematolojik Sistem
Semiyolojisi-II
K. SHERMATOV
KURBAN BAYRAMI
4
15
08.15
09.05
06 EKİM 2014
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI
07 EKİM 2014
SALI
KURBAN BAYRAMI
09.15
10.05
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
10.15
11.05
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
11.15
12.05
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
5
16
08.15
09.05
10.15
11.05
13 EKİM 2014
PAZARTESİ
Sıvı, elektrolit ve kan dolaşım
bozuklukları-I
S. KOÇARSLAN
Sıvı, elektrolit ve kan dolaşım
bozuklukları-II
S. KOÇARSLAN
Kemik İliği Patolojisi-I-II
S. KOÇARSLAN
11.15
12.05
Lenfoid Sistem Tümörleri I-II)
S. KOÇARSLAN
09.15
10.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
6
17
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
7
18
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
14 EKİM 2014
SALI
08 EKİM 2014
ÇARŞAMBA
Kan grupları ve kan transfüzyon
reaksiyonları
A. Ziya KARAKILÇIK
Kan grupları ve kan transfüzyon
reaksiyonları
A. Ziya KARAKILÇIK
Eritrosit-Lökosit antijenleri ve
yapısı
A. Ziya KARAKILÇIK
Eritrosit-Lökosit antijenleri ve
yapısı
A. Ziya KARAKILÇIK
09 EKİM 2014
PERŞEMBE
Neoplazinin Tanımı ve
Sınıflandırılması
S. KOÇARSLAN
Kanserin moleküler
TemelleriTümör Biyolojisi
S. KOÇARSLAN
Rejenerasyon ve reperasyon
S. KOÇARSLAN
15 EKİM 2014
ÇARŞAMBA
Myeloproliferatif Hastalıklar
F. KURNAZ
16 EKİM 2014
PERŞEMBE
Neoplastik Hastalıklarda
Görüntüleme Teknikleri
N. BOYACI
Neoplastik Hastalıklarda
Görüntüleme Teknikleri
N. BOYACI
Tromboz ve Hiperkoagülabilite
F. KURNAZ
Neoplazide Etiyoloji
S. KOÇARSLAN
HIV
M. ULUKANLIGİL
10 EKİM 2014
CUMA
İltihap tanımı, tipleri ve belirtileri
S. KOÇARSLAN
Akut iltihap. Vasküler ve hücresel
reaksiyonlar ve mediatörler
S. KOÇARSLAN
Akut iltihap. Vasküler ve hücresel
reaksiyonlar ve mediatörler
S. KOÇARSLAN
Kronik iltihap-I Kronik iltihap-II
Granülomatöz İltihabi Hast.
Patolojisi
S. KOÇARSLAN
17 EKİM 2014
CUMA
Antikorlar ve antikor işlevleri
A. Ziya KARAKILÇIK
Antikorlar ve antikor işlevleri
A. Ziya KARAKILÇIK
Kompleman ve sitokin işlevleri
APC ve ADM
A. Ziya KARAKILÇIK
Kompleman ve sitokin işlevleri,
APC ve ADM
A. Ziya KARAKILÇIK
HIV
M. ULUKANLIGİL
SEÇMELİ DERS 5
SEÇMELİ DERS 5
20 EKİM 2014
PAZARTESİ
Sensitizasyon, transplantasyon ve
bağışık yetmezlik
A. Ziya KARAKILÇIK
Sensitizasyon, transplantasyon ve
bağışık yetmezlik
A. Ziya KARAKILÇIK
Egzersiz, stres ve yaşlılıkta
bağışıklık
A. Ziya KARAKILÇIK
Egzersiz, stres yaşlılık ve
bağışıklık
A. Ziya KARAKILÇIK
Onkolojide Nükleer Tıp
S. SHERMATOVA
Onkolojide Nükleer Tıp
S. SHERMATOVA
Onkolojide Nükleer Tıp-I
S. SHERMATOVA
Onkolojide Nükleer Tıp-II
S. SHERMATOVA
27 EKİM 2014
PAZARTESİ
Lenfoid Sistem Patolojisi-I
S. KOÇARSLAN
Lenfoid Sistem Patolojisi-II
S. KOÇARSLAN
Otoimmünite ve otoimmün
hastalıklar
S. KOÇARSLAN
Otoimmünite ve otoimmün
hastalıklar
S. KOÇARSLAN
21 EKİM 2014
SALI
Radyofarmasötikler ve
Sintigrafinin Biyolojik Prensipleri
S. SHERMATOVA
Radyasyon Ölçümü, Dozimetre ve
Radyasyon Kazalar
S. SHERMATOVA
HIV
M. ULUKANLIGİL
22 EKİM 2014
ÇARŞAMBA
T. Patoloji Lab.
Lenfoid Sistem
S. KOÇARSLAN
T. Patoloji Lab.
Lenfoid Sistem
S. KOÇARSLAN
T. Patoloji Lab.
Genetik hastalıklar
S. KOÇARSLAN
Sınırlı Sağlık Kaynaklarının
Dağıtılmasında Etik Sorunlar
H. Hüsnü YÜCE (TTE)
İlaçlar hakkındaki bilgi kaynakları
E. OĞUZ
Histamin ve reseptör antagonistleri
E. OĞUZ
23 EKİM 2014
PERŞEMBE
Demir Eksikliği ve Demir
Metabolizması
H. SEZEN
Demir Eksikliği ve Demir
Metabolizması
H. SEZEN
Kanser Tedavisinin Farmakolojik
Esasları
E. OĞUZ
Antineoplastik İlaçlar
E. OĞUZ
28 EKİM 2014
SALI
Fibrinolitik Sistem ve Fibrinolizis
F. KURNAZ
Kan Grupları ve "Cross-Match"
F. KURNAZ
Sıvı elektrolit ve kan dolaşım
bozuklukları-III
S. KOÇARSLAN
Neoplazide Yayılma ve Metastaz-II
S. KOÇARSLAN
29 EKİM 2014
ÇARŞAMBA
CUMHURİYET BAYRAMI
30 EKİM 2014
PERŞEMBE
Prionlar
M. ULUKANLIGİL
24 EKİM 2014
CUMA
Prionlar
M. ULUKANLIGİL
Toga virüsü (Kızamıkçık)-I
M. ULUKANLIGİL
T. Mikrobiyoloji Lab.
Virüs hst.’da tanı yöntemleri
M. ULUKANLIGİL
Antiviraller–I
E. OĞUZ
Antiviraller–II
E. OĞUZ
SEÇMELİ DERS 5
SEÇMELİ DERS 5
31 EKİM 2014
CUMA
1. DERS KURULU SINAVI
CUMHURİYET BAYRAMI
1. DERS KURULU SINAVI
CUMHURİYET BAYRAMI
1. DERS KURULU SINAVI
CUMHURİYET BAYRAMI
1. DERS KURULU SINAVI
CUMHURİYET BAYRAMI
CUMHURİYET BAYRAMI
1. DERS KURULU SINAVI
CUMHURİYET BAYRAMI
CUMHURİYET BAYRAMI
1. DERS KURULU SINAVI
CUMHURİYET BAYRAMI
CUMHURİYET BAYRAMI
1. DERS KURULU SINAVI
CUMHURİYET BAYRAMI
CUMHURİYET BAYRAMI
1. DERS KURULU SINAVI
2. DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ DERS KURULU (03 EKİM 2014–05 ARALIK 2014)
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Yusuf SEZEN
Ders Kurulu Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. İ. Halil ALTIPARMAK
Ders Kurulu Sınav Tarihi: 05.12.2014
DİSİPLİN/BÖLÜM
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Patoloji
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya
Radyoloji
Göğüs Hastalıkları
Kardiyoloji
Acil Tıp
Tıbbi Mikrobiyoloji
TOPLAM
Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ
Prof. Dr. Fadile YILDIZ ZEYREK
Prof. Dr. Cemalettin Dost ZEYREK
Prof. Dr. Nurten AKSOY
Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR
Prof. Dr. Mehmet GENCER
Prof. Dr. Hasan TÜRKMEN
Doç. Dr. Yusuf SEZEN
Doç. Dr. Kabil SHERMATOV
8
19
08.15
09.05
03 KASIM 2014
PAZARTESİ
İnfektif Endokardit Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
09.15
10.05
Ateroskleroz Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
10.15
11.05
İskemik Kalp Hastalıkları
Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
Perikardit, Miyokardit ve Kalp
Tümörleri Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
Staf. ların Mikrobiyolojisi ve İnf.
Ol. Mek.
F. YILDIZ ZEYREK
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
Staf. ların Mikrobiyolojisi ve İnf.
Ol. Mek.
F. YILDIZ ZEYREK
15.10
16.00
16.10
17.00
9
20
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Göğüs Hastalıklarında Fizik
Muayene
M. GENCER
Dünyada ve Türkiyede Tütün
Gerçeği
M. GENCER
KOAH–1
M. GENCER
KOAH–2
M. GENCER
Plevra Hastalıkları
Z. Ali SAK
T. Patoloji Lab.
Kalp Hastalıkları
M. Emin GÜLDÜR
15.10
16.00
T. Patoloji Lab.
Kalp Hastalıkları
M. Emin GÜLDÜR
Pratik
4
3
6
4
17
DERS KURULU ÜYELERİ
Doç. Dr. Alpay ÇAKMAK
Doç. Dr. Halil KAYA
Doç. Dr. Özgür GÜNEBAKMAZ
Doç. Dr. M. Emin GÜLDÜR
Doç. Dr. Bülent KOCA
Doç. Dr. M. Tahir GÖKDEMİR
Doç. Dr. Zekeriya KAYA
Yrd. Doç. Dr. Sezen KOÇARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Ekrem KARAKAŞ
04 KASIM 2014
SALI
Kalp Hastalıklarında Öykü ve
Fizik muayene-1
R. DEMİRBAĞ
Kalp Hastalıklarında Öykü ve
Fizik muayene-II
R. DEMİRBAĞ
Kalp Hastalıklarında Sık görülen
Semptomlar I
R. DEMİRBAĞ
Kalp Hastalıklarında Sık görülen
Semptomlar II
R. DEMİRBAĞ
Streptokok, Pnömökok ve
Eneterokokların mikrobiyolojisi ve
hastalık oluşturma mekanizmaları
F. YILDIZ ZEYREK
Streptokok, Pnömökok ve
Eneterokokların mikrobiyolojisi ve
hastalık oluşturma mekanizmaları
F. YILDIZ ZEYREK
SEÇMELİ DERS 5
SEÇMELİ DERS 5
13.10
14.00
14.10
15.00
16.10
17.00
Teorik
40
10
6
2
4
23
22
7
17
131
11 KASIM 2014
SALI
Çocuk Solunum Sistem
Semiyolojisi-I
C. Dost ZEYREK
Çocuk Solunum Sistem
Semiyolojisi-II
C. Dost ZEYREK
Romatizmal Kalp Hast. Patolojisi-I
M. Emin GÜLDÜR
Romatizmal Kalp Hast. PatolojisiII
M. Emin GÜLDÜR
Diüretikler–1
E. OĞUZ
Akut MI Tedavisinde kullanılan
ilaçlar
E. OĞUZ
SEÇMELİ DERS 5
SEÇMELİ DERS 5
05 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Kalp Hastalıklarında Teşhis
Araçları I
İ. HALİL ALTIPARMAK
Kalp Hastalıklarında Teşhis
Araçları II
İ. HALİL ALTIPARMAK
Elektrokardiyografiye Giriş I
Y. SEZEN
TOPLAM
40
14
6
2
4
26
22
13
21
148
Yrd. Doç. Dr. Zafer Hasan Ali SAK
Yrd. Doç. Dr. İ. Halil ALTIPARMAK
Yrd. Doç. Dr. Hatice SEZEN
Yrd. Doç. Dr. Evren ŞAVLI
Yrd. Doç. Dr. Elif OĞUZ
Yrd. Doç. Dr. Funda YALÇIN
Yrd. Doç. Dr. Fadıma Nurefşan BOYACI
Yrd. Doç. Dr. Hasan BÜYÜKASLAN
Öğ. Gör. Dr. M. Emre ERKUŞ
06 KASIM 2014
PERŞEMBE
Ritim Bozuklukları
Y. SEZEN
07 KASIM 2014
CUMA
Hipertansiyon-I
Z. KAYA
Hiperlipidemiler
M. Emre ERKUŞ
Hipertansiyon-II
Z. KAYA
Konjenital Kalp Hastalıklar
İ. HALİL ALTIPARMAK
Gangliyon stimülan ve blokörleri
E. OĞUZ
Elektrokardiyografiye Giriş II.
Y. SEZEN
Kapak Hastalıkları
İ. HALİL ALTIPARMAK
Koroner Kalp Hastalıkları I
Ö. GÜNEBAKMAZ
Kalp Yetersizliği-I
Ö. GÜNEBAKMAZ
Antimikrobiyal kemoterapötiklerin
temel özellikleri
E. OĞUZ
Kardiyopulmoner Arrest ve
Resusitasyon
Z. KAYA
Koroner Kalp Hastalıkları II
Ö. GÜNEBAKMAZ
Kalp Yetersizliği-II
Ö. GÜNEBAKMAZ
Kardiyopulmoner Arrest ve
Resusitasyon
Z. KAYA
Parasempatolitik İlaçlar
E. ŞAVLI
Parasempatomimetik İlaçlar
E. ŞAVLI
Sempatolitik İlaçlar
E. OĞUZ
Sempatomimetik İlaçlar
E. OĞUZ
OSS Farmakolojisi I
E. ŞAVLI
OSS Farmakolojisi II
E. ŞAVLI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Post-Strept. İnf. Ol. Mek.
F. YILDIZ ZEYREK
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Endokarditler ve Perikarditler
M. Emre ERKUŞ
Haemophilus ve B. Pertusis
Mikrobiyolojisi ve İnf. Ol. Mek.
F. YILDIZ ZEYREK
Çocuklarda KVS Semiyolojisi-I
B. KOCA
Çocuklarda KVS Semiyolojisi-II
B. KOCA
Miyokarditler, Miyokardiyopatiler
ve Kalp Tümörleri
M. Emre ERKUŞ
Antiaritmikler-1
E. ŞAVLI
Antiaritmikler-2
E. ŞAVLI
14 KASIM 2014
CUMA
Antikolinesteraz ilaçlar ve
İnsektisidlerle Zehirlenme
E. ŞAVLI
Mantar Zehirlenmeleri
(Misetizmus)
E. ŞAVLI
Periferik Vazodilatörler
E. ŞAVLI
Reçete uygulamaları-Olgu çözümü
E. ŞAVLI
Eikozanoidler–1
E. ŞAVLI
Tüberküloz ve Diğer Mikobakteri
Enfeksiyonlarının Tedavisinde
Kullanılan İlaçlar
E. ŞAVLI
Antianjinal ilaçlar
E. ŞAVLI
Diğer beta-laktam antibiyotikler
H. TÜRKMEN
Dar Spektrumlu Antistafilokokal,
Antianaerobik ilaçlar ve polipeptid
yapılı antibiyotikler
H. TÜRKMEN
Kardiyovasküler Hastalıkların
Klinik Biyokimyası
H. SEZEN
Kardiyovasküler Hastalıkların
Klinik Biyokimyası
H. SEZEN
Hipolipidemik İlaçlar
E. ŞAVLI
İleri kardiyak yaşam desteği
(Teorik)
H. KAYA
İleri kardiyak yaşam desteği
(Teorik)
H. KAYA
10
21
08.15
09.05
17 KASIM 2014
PAZARTESİ
Solunum Sistemi Radyolojisi I
N. BOYACI
18 KASIM 2014
SALI
Astım–1
Z. Ali SAK
19 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Toplum Kökenli Pnömoniler -I
M. GENCER
09.15
10.05
10.15
11.05
Solunum Sistemi Radyolojisi II
N. BOYACI
Solunum Sistemi Hastalıklarında
Görüntüleme Yöntemleri
N. BOYACI
Solunum Sistemi Hastalıklarında
Görüntüleme Yöntemleri
N. BOYACI
Çocuk Allerjik Hastalıklar
Semiyolojisi-I
C. Dost ZEYREK
Çocuk Allerjik Hastalıklar
Semiyolojisi-II
C. Dost ZEYREK
Şoktaki hastaya yaklaşım ve
tedavisi (Teorik)
M. Tahir GÖKDEMİR
Şok'un tanınması ve
sınıflandırılması (Teorik)
M. Tahir GÖKDEMİR
Astım–2
Z. Ali SAK
Akciğer Tüberkülozu–1
Z. Ali SAK
Akciğer Kanserleri I
M. GENCER
Akciğer Kanserleri II
M. GENCER
20 KASIM 2014
PERŞEMBE
Göğüs Hastalıklarında Laboratuvar
Yaklaşımları
F. YALÇIN
Pnömokonyozlar
F. YALÇIN
Pulmoner Tomboemboli-I
F. YALÇIN
Akciğer Tüberkülozu-II
Z. Ali SAK
Pnömokonyozlar
Z. Ali SAK
Akciğer Kanserleri
M. GENCER
Göğüs Ağrılı Hastaya Yaklaşım
M. GENCER
Rasyonel Antibiyotik Kullanımı
E. OĞUZ
KKY Tedavisi ilaçları
E. OĞUZ
Öksürük-Balgamlı Hastaya
Yaklaşım-I
M. GENCER
SEÇMELİ DERS 5
Ara Sınav
C.diptheria, Listeria, Eryseopithrix
bak. mik. ve hst. ol. mek.
F. YILDIZ ZEYREK
C.diptheria, Listeria, Eryseopithrix
bak. mik. ve hst. ol. mek.
F. YILDIZ ZEYREK
Bacillus
M. BAYRAKTAR
Antihipertansif İlaçlar-I
E. OĞUZ
KKY Tedavisi ilaçları II
E. OĞUZ
Antihipertansif İlaçlar-II
E. OĞUZ
SEÇMELİ DERS 5
Ara Sınav
Clostridium
M. BAYRAKTAR
Antihipertansif İlaçlar-III
E. OĞUZ
Antitusifler, ekspektoranlar,
mukolitikler ve surfaktanlar
E. OĞUZ
Bronkodilatörler ve diğer antiasmatik ilaçlar
E. OĞUZ
25 KASIM 2014
SALI
26 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
27 KASIM 2014
PERŞEMBE
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
11
22
24 KASIM 2014
PAZARTESİ
08.15
09.05
Clostridiumlar
M. BAYRAKTAR
09.15
10.05
Damar yolu açma teknikleri
(Pratik)
H. BÜYÜKASLAN
Konjenital Göğüs Duvarı-Akciğer
Anomalileri
F. YALÇIN
İleri kardiyak yaşam desteği
(Teorik)
M. Tahir GÖKDEMİR
10.15
11.05
Damar yolu açma teknikleri
(Pratik)
H. BÜYÜKASLAN
Diffüz İntersitisyel Akciğer
Hastalığı
F. YALÇIN
Toplum Kökenli P nömoniler -I
M. GENCER
İleri kardiyak yaşam desteği
Teorik
M. Tahir GÖKDEMİR
İleri kardiyak yaşam desteği
(Teorik)
M. Tahir GÖKDEMİR
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
Damar yolu açma teknikleri
(Pratik)
H. BÜYÜKASLAN
Tetrasiklinler ve amfenikoller
H. TÜRKMEN
Sülfonamidler, Trimetoprim ve
Ko-Trimoksazol
H. TÜRKMEN
Mikobakterilerin mikrobiyolojisi
F. YILDIZ ZEYREK
Mikobakterilerin hst. ol. mek.
F. YILDIZ ZEYREK
15.10
16.00
SEÇMELİ DERS 5
16.10
17.00
SEÇMELİ DERS 5
12
23
08.15
09.05
01 ARALIK 2014
PAZARTESİ
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
T. Mikrobiyoloji Lab. .
Mikobakterilerin ve Gr (+)
Kokların ve Difteri basilinin mik.
inc.
M. BAYRAKTAR
T. Mikrobiyoloji Lab. Anaerobik
bak. ve Mikobakterilerin mik. inc
M. BAYRAKTAR
T. Patoloji Lab.
Solunum Sistemi
S. KOÇARSLAN
T. Patoloji Lab.
Solunum sistemi
S. KOÇARSLAN
Obstrüktif Akciğer Hastalıkları
Patolojisi I
M. Emin GÜLDÜR
Obstrüktif Akciğer Hastalıkları
Patolojisi II
M. Emin GÜLDÜR
02 ARALIK 2014
SALI
Plevra ve Mediasten Tümörlerinin
Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
Üst Solunum Yolları ve Akciğer
Tümörlerinin Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
Pulmoner Tomboemboli-I
F. YALÇIN
İleri kardiyak yaşam desteği
(Pratik)
H. KAYA
İleri kardiyak yaşam desteği
(Pratik)
H. KAYA
İleri kardiyak yaşam desteği
(Pratik)
H. KAYA
03 ARALIK 2014
ÇARŞAMBA
Göğüs Hst. Tıbbi Beceri Lab.
Solunum Fonksiyon Testleri
Uygulaması
Z. Ali SAK
Göğüs Hst. Tıbbi Beceri Lab.
İntradermal injeksiyon Uygulaması
Z. Ali SAK
Göğüs Hst. Tıbbi Beceri Lab
Hava Yolu Açılması
Z. Ali SAK
Zoonozlar (Brucella, Fracicella ve
Pastörella)
F. YILDIZ ZEYREK
Zoonozlar (Brucella, Fracicella ve
Pastörella)
F. YILDIZ ZEYREK
Makrolid, Linkozamidler,
Streptograminler ve Linezolid
H. TÜRKMEN
Fluorokinolonlar
H. TÜRKMEN
04 ARALIK 2014
PERŞEMBE
21 KASIM 2014
CUMA
28 KASIM 2014
CUMA
Legionella, Francisella mik. ve hst.
ol. mek.
M. BAYRAKTAR
Mikoplazma ve üreoplazma mik.
ve hst. ol. mek’ları
M. BAYRAKTAR
Aminoglikozidler
H. TÜRKMEN
Oftalmik preperatlar
H. TÜRKMEN
Tedavide kullanılan gazlar
H. TÜRKMEN
Çevresel- Mesleki toksikoloji ve
Ağır metaller ile zehirlenmeler
H. TÜRKMEN
05 ARALIK 2014
CUMA
2. DERS KURULU SINAVI
2. DERS KURULU SINAVI
T. Mikrobiyoloji Lab. Anaerobik
bak. ve Mikobakterilerin mik. inc
M. BAYRAKTAR
2. DERS KURULU SINAVI
T. Mikrobiyoloji Lab. Gr (+)
Kokların ve Difteri basilinin mik.
inc.
M. BAYRAKTAR
2. DERS KURULU SINAVI
Beta-Laktam Antibiyotikler,
Penisilinler
H. TÜRKMEN
Sefalosporinler
H. TÜRKMEN
2. DERS KURULU SINAVI
SEÇMELİ DERS 5
2. DERS KURULU SINAVI
SEÇMELİ DERS 5
2. DERS KURULU SINAVI
2. DERS KURULU SINAVI
3. GASTROİNTESTİNAL ve ENDOKRİN SİSTEM DERS KURULU (08 ARALIK 2014- 16 OCAK 2015)
Ders Kurul Başkanı: Doç. Dr. Muhammet Emin GÜLDÜR
Ders Kurulu Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Sezen KOÇARSLAN
Ders Kurulu Sınav Tarihi: 16.01.2015
DİSİPLİN/BÖLÜM
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Patoloji
İç Hastalıkları
Genel Cerrahi
Tıbbi Biyokimya
Tıp Tarihi ve Etik (TTE)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Radyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
TOPLAM
Prof. Dr. Sami TAŞÇI
Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
Prof. Dr. Ali UZUNKÖY
Prof. Dr. Necati YENİCE
Prof.Dr. Fadile YILDIZ ZEYREK
Prof.Dr. Mehmet BAYRAKTAR
Doç. Dr. Muhammet Emin GÜLDÜR 13
24
08.15
09.05
09.15
10.05
08 ARALIK 2014
PAZARTESİ
13.10
14.00
Çocuklarda Endokrin Sistem
Semiyolojisi-I
A. ATAŞ
Çocuklarda Endokrin Sistem
Semiyolojisi-II
A. ATAŞ
Gastrointestinal Neoplazilerde
Cerrahi Tedavi İlkeleri
A. UZUNKÖY
Peptik Ülser
A. UYANIKOĞLU
14.10
15.00
Gastritler
A. UYANIKOĞLU
15.10
16.00
Sprue ve Malabsorpsiyona Neden
Olan Diğer Hastalıklar
A. UYANIKOĞLU
10.15
11.05
11.15
12.05
16.10
17.00
14
25
08.15
09.05
09.15
10.05
15 ARALIK 2014
PAZARTESİ
Hepatosellüler Sarılık
N. YENİCE
Kronik Viral Hepatit
N. YENİCE
10.15
11.05
11.15
12.05
Emetik, Antiemetik ve Prokinetik
İlaçlar
E. OĞUZ
Endokrin Sistem Farmakolojisi-I
E. OĞUZ
13.10
14.00
Organ ve Doku Nakilleri
H. AYDOĞAN (TTE)
14.10
15.00
İnsan Hakları
H. AYDOĞAN (TTE)
15.10
16.00
Endokrin Sistem Farmakolojisi-II
E. OĞUZ
16.10
17.00
Hipotalamus ve hipofiz
hormonları-I
E. OĞUZ
TEORİK
27
23
21
11
18
2
4
9
26
141
PRATİK
6
2
4
12
DERS KURULU ÜYELERİ
Doç. Dr. Ali ATAŞ
Doç. Dr. Alpaslan TERZİ
Doç. Dr. Abdullah ÖZGÖNÜL
Yrd. Doç. Dr. Nurefşan BOYACI
Yrd. Doç. Dr. Sezen KOÇARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Mahmut ABUHANDAN
Yrd. Doç. Dr. Evren ŞAVLI
09 ARALIK 2014
SALI
TOPLAM
27
29
21
13
18
2
4
9
30
153
Yrd. Doç. Dr. Ahmet UYANIKOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Elif OĞUZ
Yrd. Doç. Dr. Hatice SEZEN
Yrd. Doç. Dr. Emin ŞAVİK
Öğr. Gör. Abdullah TAŞKIN
10 ARALIK 2014
ÇARŞAMBA
Kolon, Polip ve Divertikülleri
T. AYDOĞAN
İltihabi Barsak Hastalıkları
T. AYDOĞAN
11 ARALIK 2014
PERŞEMBE
Malabsorpsiyon Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
Kalın Barsak Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
12 ARALIK 2014
CUMA
Karaciğer Fonksiyon Testleri I
H. SEZEN
Karaciğer Fonksiyon Testleri II
H. SEZEN
Çocuk GIS Semiyolojisi-I
M. ABUHANDAN
Mide Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
İnce ve Kalın Barsak Neoplazmları
Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
Ağız, Çevre Dokularının ve
Özofagusun Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
Peptik Ülser İlaçları-I
E. OĞUZ
Kalsiyum ve D vitamini
metabolizması
H. SEZEN
Kalsiyum ve D vitamini
metabolizması
H. SEZEN
Laksatif ve Purgatifler
E. ŞAVLI
Mide Neoplazmları Patolojisi-I
M. Emin GÜLDÜR
Peptik Ülser İlaçları-II
E. OĞUZ
İltihabi Barsak Hastalıklarının
Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
İnce Barsak Patolojisi-I
M. Emin GÜLDÜR
Karaciğer Fonksiyon Testleri I
H. SEZEN
SEÇMELİ DERS 5
T. Patoloji Lab.
Mide Ösefagus
M. Emin GÜLDÜR
Karaciğer Fonksiyon Testleri II
H. SEZEN
16 ARALIK 2014
SALI
Toksik Hepatitler
N. YENİCE
Safra Kesesi ve Safra Yolları
Hastalıkları ve Neoplazmları
N. YENİCE
Karaciğer Sirozu
N. YENİCE
17 ARALIK 2014
ÇARŞAMBA
Karaciğer Patolojisi II
M. Emin GÜLDÜR
Karaciğer Patolojisi I (Hepatit I)
M. Emin GÜLDÜR
18 ARALIK 2014
PERŞEMBE
Pankreas Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
19 ARALIK 2014
CUMA
İnsulin
E. OĞUZ
Oral Antidiyabetik İlaçlar
E. OĞUZ
Karaciğer Patolojisi II (Hepatit II)
M. Emin GÜLDÜR
Safra Kesesi Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
GİS Biyokimyası-I
E. ŞAVİK
Karaciğer Patolojisi-III (Siroz)
Karaciğer Neoplazmaları Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
T. Patoloji Lab.
Karaciğer Safra kesesi Hastalıkları
M. Emin GÜLDÜR
T. Patoloji Lab.
İnce ve Kalın Barsak
M. Emin GÜLDÜR
T. Patoloji Lab.
Mide Ösefagus VE meme
M. Emin GÜLDÜR
Anorektal Hastalıklar
A. TERZİ
GİS Biyokimyası-II
E. ŞAVİK
Hipotalamus ve hipofiz
hormonları-II
E. OĞUZ
Kortikosteroidler, Antagonistleri ve
ACTH-I
E. OĞUZ
Kortikosteroidler, Antagonistleri
ve ACTH-II
E. OĞUZ
Kalsiyum Met. Etkileyen
Hormonlar ve ilaçlar
E. OĞUZ
GİS Biokimyası-III
E. ŞAVİK
Çocuk GIS Semiyolojisi-II
M. ABUHANDAN
Genel Cerrahi Lab. Tıbbi Beceri
Abdominal Muayene
A. TERZİ
Genel Cerrahi Lab. Tibbi Beceri
Sutur atılması
A. TERZİ
SEÇMELİ DERS 5
Karaciğer Sirozunun
Komplikasyonları
N. YENİCE
Hemoglobin, Bilirubin
Metabolizması ve Bozuklıkları
E. ŞAVİK
Hemoglobin, Bilirubin
Metabolizması ve Bozuklıkları
E. ŞAVİK
SEÇMELİ DERS 5
SEÇMELİ DERS 5
GİS Biokimyası-IV
E. ŞAVİK
Antiprotozoal İlaçlar
E. OĞUZ
Ektoparazitlere karşı kullanılan
ilaçlar
E. OĞUZ
15
26
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
22 ARALIK 2014
PAZARTESİ
Hipofiz Hastalıkları ve Diabetes
İnsipidus
T. SABUNCU
Tiroid Hastalıkları
T. SABUNCU
Endokrin Hastalıklarda Nükleer
Tıp Uygulamaları
T. SABUNCU
Paratiroid Hastalıkları
T. SABUNCU
Safra Kesesi, Karaciğer ve
Pankreas Hastalıkları Radyolojisi
II
E. KARAKAŞ
İnce Barsak ve Kolonun
Radyolojik İnceleme Yöntemleri
E. KARAKAŞ
Gastrointestinal Sistemin
Görüntülenmesi
E. KARAKAŞ
23 ARALIK 2014
SALI
GİS Cerrahisi ile İlgili Abdominal
Semptomlar
Y. YÜCEL
GİS Cerrahisi ile İlgili Abdominal
Semptomlar
A. UZUNKÖY
Abdominal Cerrahi Semp.
A. UZUNKÖY
24 ARALIK 2014
ÇARŞAMBA
Meme Hastalıkları Patolojisi I
M. Emin GÜLDÜR
Meme Hastalıkları Patolojisi II
M. Emin GÜLDÜR
Obstrüktif Sarılıklar
A. ÖZGÖNÜL
25 ARALIK 2014
PERŞEMBE
Hipofiz ve Sellar Bölge
Hastalıkları Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
Tiroid Hastalıkları Patolojisi –I-II
M. Emin GÜLDÜR
26 ARALIK 2014
CUMA
Tiroid Nodüllerinde Cerrahi
Tedavi İlkeleri
A. UZUNKÖY
Paratiroid Hastalıkları
A. UZUNKÖY
Fıtıklar
A. ÖZGÖNÜL
T. Patoloji Lab.
Hipofiz-tiroid-I
M. Emin GÜLDÜR
SEÇMELİ DERS 5
T. Patoloji Lab.
Hipofiz –tiroid-II
M. Emin GÜLDÜR
SEÇMELİ DERS 5
16.10
17.00
16
27
08.15
09.05
29 ARALIK 2014
PAZARTESİ
Adrenal Gland Hastalıkları
T. SABUNCU
09.15
10.05
Adrenal Gland Hastalıkları
T. SABUNCU
10.15
11.05
Diabetes Mellitus Akut ve kronik
dejeneratif komplikasyonları
T. SABUNCU
Hipoglisemiler
T. SABUNCU
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
Özofagus, Mide ve Duodenum
Radyolojisi
E. KARAKAŞ
Safra Kesesi, Karaciğer ve
Pankreas Hastalıkları Radyolojisi I
E. KARAKAŞ
15.10
16.00
16.10
17.00
17
28
08.15
09.05
13.10
14.00
05 OCAK 2015
PAZARTESİ
Vibrio, Campylobacter,
Helicobacter mikrobiyolojisi ve
inf. Ol. mek.
M. ULUKANLIGİL
Vibrio, Campylobacter,
Helicobacter mikrobiyolojisi ve
inf. Ol. mek.
M. ULUKANLIGİL
Gram (+) Aerob sporlu bak. Mik.
ve inf. Ol. mek.
M. BAYRAKTAR
Gram (+) Aerob sporlu bak. Mik.
ve inf. ol. mek.
M. BAYRAKTAR
Adrenal Gland Hast. Patoloji-I
M. Emin GÜLDÜR
14.10
15.00
Adrenal Gland Hast. Patolojisi-II
M. Emin GÜLDÜR
15.10
16.00
Patoloji Lab
Adrenal ve DM
M. Emin GÜLDÜR
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
16.10
17.00
30 ARALIK 2014
SALI
Paratiroid Hastalıkları Patolojisi ve
MEN (I) MEN (II)
M. Emin GÜLDÜR
Endokrin Pankreas Hastalıkları ve
D.M Organ Değişiklikleri
Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
Enterobacteriasea genel bakış
M. ULUKANLIGİL
E. coli enfeksiyonları
M. ULUKANLIGİL
31 ARALIK 2014
ÇARŞAMBA
Meme Hastalıkları
A. UZUNKÖY
01 OCAK 2015
PERŞEMBE
YILBAŞI TATİLİ
Meme Hastalıkları
A. UZUNKÖY
YILBAŞI TATİLİ
Karbonhidrat Metabolizma
Bozuklukları I
A. TAŞKIN
Karbonhidrat Metabolizma
Bozuklukları I
A. TAŞKIN
YILBAŞI TATİLİ
02 OCAK 2015
CUMA
YILBAŞI TATİLİ
Salmonella, Shigella ve Yersinia
inf. ol. mek.
F. YILDIZ ZEYREK
Salmonella, Shigella ve Yersinia
mikrobiyolojisi
F. YILDIZ ZEYREK
SEÇMELİ DERS 5
YILBAŞI TATİLİ
SEÇMELİ DERS 5
YILBAŞI TATİLİ
YILBAŞI TATİLİ
YILBAŞI TATİLİ
06 OCAK 2015
SALI
Endokrin Sistem Radyolojisi I
N. BOYACI
07 OCAK 2015
ÇARŞAMBA
Kamçılı Protozonların İnsanda
oluşturduğu hastalıklar
S. TAŞÇI
08 OCAK 2015
PERŞEMBE
Nonfermantatif. Bak. ‘lerin
Mikrobiyolojisi
M. ULUKANLIGİL
09 OCAK 2015
CUMA
Trematodların İnsanda oluşturduğu
Hastalıklar
S. TAŞÇI
Endokrin Sistem Radyolojisi II
N. BOYACI
Kamçılı Protozonların İnsanda
oluşturduğu hastalıklar
S. TAŞÇI
Nonfermantatif. Bak. ‘lerin
Mikrobiyolojisi
M. ULUKANLIGİL
Trematodların İnsanda oluşturduğu
Hastalıklar
S. TAŞÇI
Memenin Radyolojik Görüntüleme
Teknikleri
N. BOYACI
Endokrin Sistem Radyolojisi II
N. BOYACI
Sestodların İnsanda yaptığı
hastalıklar
S. TAŞÇI
Sestodların İnsanda yaptığı
hastalıklar
S. TAŞÇI
Sarkodinaların (Amiplerin) İnsanda
oluşturduğu Hastalıklar
S. TAŞÇI
Sarkodinaların (Amiplerin) İnsanda
oluşturduğu Hastalıklar
S. TAŞÇI
Sindirim Sistemini etkileyen diğer
ilaçlar
E. ŞAVLI
Antidiyareik İlaçlar
E. ŞAVLI
Fırsatçı Enterobakterler
(Klebsiella, Proteus)
M. ULUKANLIGİL
Besin zehirlenmesine neden olan
etkenlerin mikrobiyolojisi
M. BAYRAKTAR
İnf. Barsak Hast. ve Irritabl Kolon
Hast. Tedavisinde kullanılan ilaçlar
E. ŞAVLI
Antimalaryal İlaçlar
E. ŞAVLI
Antihelmintik İlaçlar–1
E. ŞAVLI
Nematodların İnsanda oluşturduğu
hastalıklar
S. TAŞÇI
Nematodların İnsanda oluşturduğu
hastalıklar
S. TAŞÇI
Karbonhidrat Metabolizma
Bozuklukları-II
A. TAŞKIN
Karbonhidrat Metabolizma
Bozuklukları- II
A. TAŞKIN
Dezenfektanlar
E. ŞAVLI
Antihelmintik İlaçlar-II
E. ŞAVLI
Antiseptik İlaçlar
E. ŞAVLI
Sporlu protozoonların İnsanda
oluşturduğu hastalıklar
S. TAŞÇI
Sporlu protozoonların İnsanda
oluşturduğu hastalıklar
S. TAŞÇI
SEÇMELİ DERS 5
Final Sınavı
SEÇMELİ DERS 5
Final Sınavı
18
29
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
12 OCAK 2015
PAZARTESİ
T. Mikrobiyoloji Lab.
Enterik bakterilerin mikrobiyolojik
incelenmesi
M. BAYRAKTAR
T. Mikrobiyoloji Lab.
Enterik bakterilerin mikrobiyolojik
incelenmesi
M. BAYRAKTAR
Pankreatitler ve Pankreas
Neoplazmları
A. UYANIKOĞLU
11.15
12.05
Pankreatitler ve Pankreas
Neoplazmları
A. UYANIKOĞLU
13.10
14.00
Tiroid hormonları, etkileri ve ilaç
olarak kullanımları
E. ŞAVLI
Antitiroid İlaçlar
E. ŞAVLI
Tiroid Bezi Diğer Farmakoterapiler
E. ŞAVLI
Olgu çözümü ve Reçete
uygulaması
E. ŞAVLI
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
13 OCAK 2015
SALI
Kan Parazitleri ve Malarya
S. TAŞÇI
14 OCAK 2015
ÇARŞAMBA
15 OCAK 2015
PERŞEMBE
Kan Parazitleri ve Malarya
S. TAŞÇI
16 OCAK 2015
CUMA
3. DERS KURULU SINAVI
3. DERS KURULU SINAVI
T. Mikro. (Parazitoloji) Lab. 2
İnsanda sık görülen protozoon ve
helmintler
S. TAŞÇI
T. Mikro. (Parazitoloji) Lab. 2
Kan parazitleri, nematod, cestod,
trematod ve barsak protozo. mikr.
inc.
S. TAŞÇI
Beslenme Biokimyası
H. SEZEN
3. DERS KURULU SINAVI
Beslenme Biokimyası
H. SEZEN
3. DERS KURULU SINAVI
3. DERS KURULU SINAVI
3. DERS KURULU SINAVI
3. DERS KURULU SINAVI
3. DERS KURULU SINAVI
4. ÜROGENİTAL SİSTEM DERS KURULU (02 ŞUBAT 2015 – 13 MART 2015)
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Halil ÇİFTÇİ
Ders Kurulu Başkan Yrd.: Yrd. Doç. Dr. Yiğit AKIN
Ders Kurulu Sınav Tarihi: 13.03.2015
DİSİPLİN/BÖLÜM
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Patoloji
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Üroloji
İç Hastalıkları
Genel Cerrahi
Tıbbi Biyokimya
Enfeksiyon Hastalıkları
Tıp Tarihi ve Etik (TTE)
Tıbbi Mikrobiyoloji
Radyoloji
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
TOPLAM
Prof. Dr. Sami TAŞÇI
Prof. Dr. Ercan YENİ
Prof.Dr. Fadile YILDIZ ZEYREK
Prof.Dr. Mehmet BAYRAKTAR
Prof. Dr. Mehmet HOROZ
Prof. Dr. Hasan TÜRKMEN
19
32
08.15
09.05
09.15
10.05
02 ŞUBAT 2015
PAZARTESİ
Vulva ve Vajen Hastalıkları
H. CAMUZCUOĞLU
Puerperium Fizyolojisi
H. CAMUZCUOĞLU
10.15
11.05
Jinekolojik Kanserlere Giriş,
Epidemiyoloji
H. CAMUZCUOĞLU
Uterus ve Over Neoplazileri.
Etyoloji ve Patogenez
H. CAMUZCUOĞLU
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
Teorik
26
20
20
14
7
3
11
3
4
11
3
2
124
Pratik
2
4
2
8
DERS KURULU ÜYELERİ
Doç. Dr. Muhammet Emin GÜLDÜR
Doç. Dr. Kabil SHERMATOV
Doç. Dr. Halil ÇİFTÇİ
Doç. Dr. Mehmet GÜLÜM
Yrd. Doç. Dr. Adnan İNCEBIYIK
Yrd. Doç. Dr. Aysun CAMUZCUOĞLU 03 ŞUBAT 2015
SALI
Prenatal Testlerin Etik Boyutu-I
A. CAMUZCUOĞLU (TTE)
Prenatal Testlerin Etik Boyutu-II
A. CAMUZCUOĞLU (TTE)
04 ŞUBAT 2015
ÇARŞAMBA
Gebelik Endokrinolojisi
N. Gül HİLALİ
Kontrasepsiyon-I
N. Gül HİLALİ
Kontrasepsiyon-II
N. Gül HİLALİ
SEÇMELİ DERS 6
SEÇMELİ DERS 6
Progestinler
E. OĞUZ
Antiprogestronlar
E. OĞUZ
Androjen, anabolik steroid ve
antiandrojenik İlaçlar–I
E. OĞUZ
Androjen, anabolik steroid ve
antiandrojenik İlaçlar–II
E. OĞUZ
TOPLAM
26
22
24
16
7
3
11
3
4
11
3
2
132
Yrd. Doç. Dr. Evren ŞAVLI
Yrd. Doç. Dr. Elif OĞUZ
Yrd. Doç. Dr. Ekrem KARAKAŞ
Yrd. Doç. Dr. Hatice SEZEN
Yrd. Doç. Dr. Yiğit AKIN
05 ŞUBAT 2015
PERŞEMBE
Normal Doğum
H. UYANIKOĞLU
Kadın Genital Sistem
Enfeksiyonları
H. UYANIKOĞLU
Jinekolojide Öykü, Muayene ve
Tanısal Yöntemler
H. UYANIKOĞLU
Gebelik Komplikasyonları. Genel
Bakış
H. UYANIKOĞLU
Kontraseptif İlaçlar
E. OĞUZ
Diüretikler-II
E. OĞUZ
Enürezis, inkontinans, impotans ve
idrar retansiyonunda kullanılan
ilaçlar
E. OĞUZ
Anorektal Hast. Tedavisinde
Kullanılan İlaçlar
E. OĞUZ
06 ŞUBAT 2015
CUMA
Menstrüel Siklus
A. İNCEBIYIK
Habitual Abortusların Genetik
Nedenleri
A. İNCEBIYIK
Fertilizasyon ve Yardımcı Üreme
Tekniklerine Giriş
A. İNCEBIYIK
Reprodüktif Endokrinopatiler
A. İNCEBIYIK
Perinatal ve pediatrik farmakoloji
E. OĞUZ
Östrojenler
E. ŞAVLI
Antiöstrojenik İlaçlar
E. ŞAVLI
20
33
08.15
09.05
09.15
10.05
09 ŞUBAT 2015
PAZARTESİ
10.15
11.05
Obstetriğe Giriş ve Gebeliğin
Tanısı
A. CAMUZCUOĞLU
Gebelik Fizyolojisi
A. CAMUZCUOĞLU
11.15
12.05
13.10
14.00
Antenatal Bakım
A. CAMUZCUOĞLU
Uterus Hastalıkları Patolojisi-I
M. Emin GÜLDÜR
14.10
15.00
Uterus Hastalıkları Patolojisi-II
M. Emin GÜLDÜR
15.10
16.00
Over Neoplazileri Patolojisi-I
M. Emin GÜLDÜR
10 ŞUBAT 2015
SALI
11 ŞUBAT 2015
ÇARŞAMBA
12 ŞUBAT 2015
PERŞEMBE
Çocuk Nefroloji Semiyolojisi-I
K. SHERMATOV
Alt Genital Traktus
Neoplazileri.Etyoloji ve Patogenez
A. CAMUZCUOĞLU
SEÇMELİ DERS 6
Böbrek Anatomisi ve Fizyolojisi
M. HOROZ
Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliği
M. HOROZ
Çocuk Nefroloji Semiyolojisi-II
K. SHERMATOV
T. Patoloji Lab.
Over ve Uterus Patolojileri
M. Emin GÜLDÜR
T. Patoloji Lab.
Over ve Uterus Patolojileri
M. Emin GÜLDÜR
13 ŞUBAT 2015
CUMA
Over Neoplazileri Patolojisi-III
M. Emin GÜLDÜR
Trofoblastik Hastalıkların
Patolojisi-I
M. Emin GÜLDÜR
Trofoblastik Hastalıkların
Patolojisi-II
M. Emin GÜLDÜR
Over Neoplazileri Patolojisi- II
M. Emin GÜLDÜR
Jinekolojide Akıntı, Kanama ve
Ağrı
N. Gül HİLALİ
Kadın Hst. ve Doğum (T. Beceri)
Doğum Muayene
Tüm Öğr. Üyeleri
Kadın Hst. ve Doğum (T. Beceri)
Doğum Muayene
Tüm Öğr. Üyeleri
SEÇMELİ DERS 6
Glomeruler ve Tübulointerstiyel
Hastalıklar
M. HOROZ
17 ŞUBAT 2015
SALI
18 ŞUBAT 2015
ÇARŞAMBA
19 ŞUBAT 2015
PERŞEMBE
Asit Baz Dengesi ve Bozuklukları
E. ŞAVİK
Asit Baz Dengesi ve Bozuklukları
E. ŞAVİK
20 ŞUBAT 2015
CUMA
Sifiliz-I
H. KARSEN
Sifiliz-II
H. KARSEN
Kadın Hst. ve Doğum Tıbbi
Beceri
(Jinekolojik Muayene)
Tüm Öğr. Üyeleri
Kadın Hst. ve Doğum Tıbbi
Beceri
(Jinekolojik Muayene)
Tüm Öğr. Üyeleri
Eikozanoidler–II
E. ŞAVLI
Sıvı-Elektrolit Dengesi ve
Bozuklukları I
E. ŞAVİK
Diğer Veneryal Hastalıklar
H. KARSEN
Sıvı-Elektrolit Dengesi ve
Bozuklukları II
E. ŞAVİK
Antifungal antibiyotikler ve Diğer
Antifungal İlaçlar
E. ŞAVLI
Sıvı-elektrolit, dengesini
düzenleyen ilaçlar
E. ŞAVLI
Geriartrik farmakoloji
E. ŞAVLI
Bitkisel ilaçlar ve besinsel
destekler
E. ŞAVLI
Doping İlaçları
E. ŞAVLI
Dermatolojik farmakoloji-I
E. ŞAVLI
Dermatolojik farmakoloji-II
E. ŞAVLI
Olgu çözümü Reçete yazımı
E. ŞAVLI
25 ŞUBAT 2015
ÇARŞAMBA
Glomerüler Hastalıkların Patol- I
M. Emin GÜLDÜR
26 ŞUBAT 2015
PERŞEMBE
Ürolojik Semptomlar
M. GÜLÜM
27 ŞUBAT 2015
CUMA
Böbrek Kanseri
M. GÜLÜM
Glomerüler Hastalıkların Patol-II
M. Emin GÜLDÜR
Alt Üriner Sistem Disfonksiyonu
M. GÜLÜM
Mesane Kanseri
M. GÜLÜM
Glomerüler Hastalıkların Patol-III
M. Emin GÜLDÜR
Taş Hastalığı
E. YENİ
Benign Prostat Hiperplazisi
E. YENİ
Erkek İnfertilitesi
E. YENİ
Seksüel Disfonksiyon
E. YENİ
Gebeliğin Sonlandırılmasının Etik
Boyutu
A. İNCEBIYIK (TTE)
Üroloji ve Jinekoloji Özelinde
Mahremiyet
A. İNCEBIYIK (TTE)
Sistemik Hastalıklarda Böbrek
Tutulumu
E. YİĞİT KARAKAŞ
Sistemik Hastalıklarda Böbrek
Tutulumu
E. YİĞİT KARAKAŞ
16.10
17.00
21
34
08.15
09.05
09.15
10.05
16 ŞUBAT 2015
PAZARTESİ
Gebelik Biokimyası-I
H. SEZEN
Gebelik Biokimyası-I
H. SEZEN
10.15
11.05
Gebelik Biokimyası-II
H. SEZEN
11.15
12.05
Gebelik Biokimyası-II
H. SEZEN
Sıvı-Elektrolit Dengesi ve
Bozuklukları I
A. TERZİ
Sıvı-Elektrolit Dengesi ve
Bozuklukları II
A. TERZİ
Asit Baz Dengesi ve Bozuklukları
A. TERZİ
13.10
14.00
SEÇMELİ DERS 6
14.10
15.00
15.10
16.00
SEÇMELİ DERS 6
16.10
17.00
22
35
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
Üriner Sist.Enf.larında Kullanılan
İlaçlar ve Mesane instilasyon
solusyonları
E. ŞAVLI
23 ŞUBAT 2015
PAZARTESİ
Böbreğin Tübüler Hastalıklarının
Patolojisi-I
M. Emin GÜLDÜR
Böbreğin Tübüler Hastalıklarının
Patolojisi-II
M. Emin GÜLDÜR
Böbreğin İnterstisyel Hastalıkları
Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
Böbreğin Vasküler Hastalıklarının
Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
24 ŞUBAT 2015
SALI
13.10
14.00
Hipertansiyon
M. HOROZ
14.10
15.00
Diabetik Nefropati
M. HOROZ
15.10
16.00
16.10
17.00
SEÇMELİ DERS 6
Tokolitik İlaçlar
E. ŞAVLI
Oksitosik İlaçlar
E. ŞAVLI
SEÇMELİ DERS 6
23
36
08.15
09.05
02 MART 2015
PAZARTESİ
Prostat kanseri
Y. AKIN
09.15
10.05
Testis kanseri
Y. AKIN
10.15
11.05
Fırsatçı parazitler ve hastalık
oluşturma mekanizmaları
S. TAŞÇI
Toxoplazma gondi mikrobiyolojisi
ve hst. ol. mek.
S. TAŞÇI
Ürogenital sis. ve bağırsak
protozoonları ve hst. ol. mek’ları
S. TAŞÇI
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
03 MART 2015
SALI
Erkek Genital Sistem Konjenital
Anomalileri
H. ÇİFTÇİ
Üriner Sistem Konjenital
Anomalileri
H. ÇİFTÇİ
Üroloji (T. Beceri)
Üriner sonda takma
Y. AKIN
Üroloji (T. Beceri)
Ürolojik Fizik Muayene / RT
Y. AKIN
SEÇMELİ DERS 6
04 MART 2015
ÇARŞAMBA
Böbrek Fonksiyon Testleri I
E. ŞAVİK
05 MART 2015
PERŞEMBE
06 MART 2015
CUMA
Prostat Tümörleri Patolojisi-I
M. Emin GÜLDÜR
Ürogenital Sistem Radyolojisi I
E. KARAKAŞ
Prostat Tümörleri Patolojisi-II
M. Emin GÜLDÜR
Ürogenital Sistem Radyolojisi II
E. KARAKAŞ
Ürolojik Acil Hastalıklar
H. ÇİFTÇİ
Ürogenital Sistem Radyolojisi III
E. KARAKAŞ
Üriner Enfeksiyonlar
H. ÇİFTÇİ
Asid-baz dengesini düzenleyen
ilaçlar
H. TÜRKMEN
Vitaminler–I
H. TÜRKMEN
Vitaminler–II
H. TÜRKMEN
12 MART 2015
PERŞEMBE
13 MART 2015
CUMA
4. DERS KURULU SINAVI
Böbrek Fonksiyon Testleri II
E. ŞAVİK
Tam İdrar analizi ve Mikroskopik
İnceleme
E. ŞAVİK
SEÇMELİ DERS 6
15.10
16.00
16.10
17.00
24
37
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
09 MART 2015
PAZARTESİ
Üriner Sistem Tümörleri Patolojisi
I
M. Emin GÜLDÜR
Üriner Sistem Tümörleri Patolojisi
II
M. Emin GÜLDÜR
Testis Tümörleri Patolojisi-I
M. Emin GÜLDÜR
T. Patoloji Lab.
Üriner sistem
M. Emin GÜLDÜR
Clamidia Enfeksiyonları
M. ULUKANLIGİL
Ricketsia Enfeksiyonları
M. ULUKANLIGİL
10 MART 2015
SALI
Sarmal mikroorganizmaların mik.
M. ULUKANLIGİL
Sarmal mikroorganizmaların hst.
ol. mek.’ları
M. ULUKANLIGİL
Sarmal mikroorganizmaların hst.
ol. mek.’ları
M. ULUKANLIGİL
11 MART 2015
ÇARŞAMBA
Konjenital infeksiyon yapan
etkenler ve hst. ol. mek.’ları
F. YILDIZ ZEYREK
Gardnerella, listeria ve erizipel
F. YILDIZ ZEYREK
4. DERS KURULU SINAVI
Gardnerella, listeria ve erizipel
F. YILDIZ ZEYREK
4. DERS KURULU SINAVI
4. DERS KURULU SINAVI
SEÇMELİ DERS 6
4. DERS KURULU SINAVI
SEÇMELİ DERS 6
4. DERS KURULU SINAVI
4. DERS KURULU SINAVI
4. DERS KURULU SINAVI
5. NÖROLOJİK BİLİMLER ve İSKELET SİSTEMİ DERS KURULU (16 MART- 24 NİSAN 2015)
Ders Kurul Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Evren ŞAVLI
Ders Kurulu Başkan Yrd.: Yrd. Doç. Dr. Suna SARIKAYA
Ders Kurulu Sınav Tarihi: 24.04.2015
DİSİPLİN/BÖLÜM
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Patoloji
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Nöroloji
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Tıp Tarihi ve Etik (Tıp Etiği) (TTE)
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Mikrobiyoloji
İç Hastalıkları
TOPLAM
Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
Prof. Dr. Uğur Erdem IŞIKAN
Prof. Dr. Fadile YILDIZ ZEYREK
Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR
Prof. Dr. Mustafa ULUKANLIGİL
Doç. Dr. Alpay ÇAKMAK
Doç. Dr. Mustafa ÇALIK
Doç. Dr. Cemil ERTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TUTOĞLU
TEORİK
32
13
4
17
7
4
13
11
14
7
12
2
15
3
154
DERS KURULU ÜYELERİ
Yrd. Doç. Dr. Alpaslan YETİŞGİN
Yrd. Doç. Dr. Mahmut KATI
Yrd. Doç. Dr. Hamza KARABAĞ
Yrd. Doç. Dr. Hasan KANDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Serkan SİPAHİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Özcan KOCATÜRK
Yrd. Doç. Dr. Tuba GÖNCÜ
Yrd. Doç. Dr. Sezen KOÇARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Serkan SİPAHİOĞLU
PRATİK
4
1
5
TOPLAM
32
17
4
17
7
4
13
11
14
7
12
2
16
3
159
Yrd. Doç. Dr. Evren ŞAVLI
Yrd. Doç. Dr. Ahmet BOYACI
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faruk SORAN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ASOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Elif OĞUZ
Yrd. Doç. Dr. Suna SARIKAYA
Yrd. Doç. Dr. Fatih Mehmet ADIBELLİ
25
38
08.15
09.05
16 MART 2015
PAZARTESİ
SSS Tümörleri Patolojisi I
S. KOÇARSLAN
09.15
10.05
SSS Tümörleri Patolojisi II
S. KOÇARSLAN
10.15
11.05
SSS'nin Toksik ve Metabolik
Hastalıkları Patolojisi
S. KOÇARSLAN
SSS'nin Dolaşım Bozuklukları ve
Vasküler Hastalıkları Patolojisi
S. KOÇARSLAN
11.15
12.05
17 MART 2015
SALI
18 MART 2015
ÇARŞAMBA
Duygudurum Bozukluğu Ted.de
Kullanılan İlaçlar
E. ŞAVLI
Anestezi ve Re. (T. Beceri)
(Yoğun Bakım)
Ş. YALÇIN
Anestezi ve Re. (T. Beceri)
(Yoğun Bakım)
Ş. YALÇIN
Psikiyatrik Belirtilerin Gelişimi
M. KATI
13.10
14.00
Hasta Hakları
A. TERZİ (TTE)
Psikiyatrik Açıdan Bağımlılığın
Tanımı, Oluş Nedenleri ve
Belirtileri
M. KATI
MSS Farmakolojisi-I
E. ŞAVLI
14.10
15.00
Hasta Hakları
A. TERZİ (TTE)
MSS Farmakolojisi-II
E. ŞAVLI
15.10
16.00
SEÇMELİ DERS 6
Kanabinoiderjik Sistem
E. ŞAVLI
16.10
17.00
SEÇMELİ DERS 6
Alzheimer Hast. Ted.de Kullanılan
İlaçlar
E. ŞAVLI
26
39
08.15
09.05
23 MART 2015
PAZARTESİ
24 MART 2015
SALI
Nöromüsküler Hastalıkları
Ö. KOCATÜRK
09.15
10.05
Bilinç Bozuklukları
Ö. KOCATÜRK
10.15
11.05
Santral Sinir Sistemi
Demiyelinizan Hastalıkları
Ö. KOCATÜRK
Santral Sinir Sistemi
Ö. KOCATÜRK
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
Çocuklarda Nörolojik Sistem
Semiyolojisi-I
M. ÇALIK
Çocuklarda Nörolojik Sistem
Semiyolojisi-II
M. ÇALIK
15.10
16.00
16.10
17.00
Konjunktiva, Kornea, Sklera
A. AKAL
Gözün Anatomi ve Fizyolojisi,
Göz Hastalıklarına Giriş
A. AKAL
SEÇMELİ DERS 6
01 NİSAN 2015
ÇARŞAMBA
İmmünolojik Tolerans ve
Otoimmünite
F. YILDIZ ZEYREK
İmmünolojik Tolerans ve
Otoimmünite
F. YILDIZ ZEYREK
İmmünolojik Tolerans ve
Otoimmünite
F. YILDIZ ZEYREK
31 MART 2015
SALI
Tümör İmmünolojisi
F. YILDIZ ZEYREK
09.15
10.05
M. S. S Hastalıklarında
Görüntüleme
S. SHERMATOVA
Kranyum ve Beyin Hastalıklarında
Görüntüleme
S. SHERMATOVA
Tümör İmmünolojisi
F. YILDIZ ZEYREK
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
Aşılar ve Serumlar
F. YILDIZ ZEYREK
Bakteri Aşıları
F. YILDIZ ZEYREK
DNA Aşıları
F. YILDIZ ZEYREK
Nöroleptik İlaçlar-II
E. OĞUZ
İlaç Suistimali ve Bağımlılığı
E. OĞUZ
30 MART 2015
PAZARTESİ
Nöroradyolojiye Giriş
S. SHERMATOVA
11.15
12.05
13.10
14.00
25 MART 2015
ÇARŞAMBA
Kas ve Kemik Metabolizma
Bozuklukları Biyokimyası
E. ŞAVİK
Kas ve Kemik Metabolizma
Bozuklukları Biyokimyası
E. ŞAVİK
Tıp Meslek Etiği Tüzüğü ve
Deontoloji Nizamnamesi
Ş. YALÇIN (TTE)
Tıp Meslek Etiği Tüzüğü ve
Deontoloji Nizamnamesi
Ş. YALÇIN (TTE)
Romatoid Artrit Ted.de kullanılan
ilaçlar
E. ŞAVLI
Nöroleptik İlaçlar-I
E. OĞUZ
SEÇMELİ DERS 6
27
40
08.15
09.05
10.15
11.05
19 MART 2015
PERŞEMBE
Antidepresan İlaçlar
E. ŞAVLI
Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
M. BAYRAKTAR
Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
M. BAYRAKTAR
Epilepsi Patofizyoloji ve
Semiyoloji
Ö. KOCATÜRK
Ataxi
Ö. KOCATÜRK
SEÇMELİ DERS 6
SEÇMELİ DERS 6
AntiParkinson İlaçlar ve Diğer
hareket bozuklukları tedavisinde
kullanılan ilaçlar
E. OĞUZ
Nöromüsküler blokör ilaçlar
E. OĞUZ
Nöromüsküler blokör ilaçlar
E. OĞUZ
Santral etkili ve diğer kas
gevşeticiler
E. OĞUZ
Antiepileptiklerin Temel Etki
Mekanizmaları
E. ŞAVLI
Antiepileptiklerin Klinik
Farmakolojisi
E. ŞAVLI
Ruhsal Bozukluklarda Temel
Özellikler
M. KATI
Psikiyatride Tanımlar ve
Kavramlar
M. KATI
20 MART 2015
CUMA
Enürezis, Enkorprezis, Tik
Bozuklukları, Kekemelik
H. KANDEMİR
Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite,
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar,
Anksiyete Bozukluğu
H. KANDEMİR
M. S. S Hastalıklarında
Görüntüleme
D. ŞEN DOKUMACI
M. S. S Hastalıklarında
Görüntüleme
D. ŞEN DOKUMACI
Psikositumulanlar ve Kilo
kaybettiren ilaçlar
E. ŞAVLI
Başağrısı Ted.de Kullanılan İlaçlar
E. ŞAVLI
Gut Hast. Ted.de kullanılan
ilaçlar
E. ŞAVLI
Gut Hast. Ted.de kullanılan ilaçlar
E. ŞAVLI
26 MART 2015
PERŞEMBE
27 MART 2015
CUMA
Disk Hernileri
A. Faruk SORAN
Kafa Travmaları
A. Faruk SORAN
Opioid Analjezikler -I
E. ŞAVLI
Kafa İçi Basınç Artması (KİBAS)
A. Faruk SORAN
Opioid Analjezikler –II
E. ŞAVLI
SSS'nin Travmatik Hastalıkları
Patolojisi
S. KOÇARSLAN
Kas Hastalıkları Patolojisi
S. KOÇARSLAN
SOAİ İlaçlar I
E. ŞAVLI
SOAİ İlaçlar- II
E. ŞAVLI
S.S.S İnfeksiyöz Hastalıklarının
Patolojisi
S. KOÇARSLAN
S.S.S İnfeksiyöz Hastalıklarının
Patolojisi
S. KOÇARSLAN
02 NİSAN 2015
PERŞEMBE
M. Spiınalis Basıları
H. KARABAĞ
03 NİSAN 2015
CUMA
M. Spiınalis Basıları
H. KARABAĞ
Uvea, Retina, Vitreus
F. Mehmet ADIBELLİ
İntrakranyal Tümörler
H. KARABAĞ
Yeni Doğan Semiyolojisi-I
A. ÇAKMAK
Pediatrik Nöroşirurji
H. KARABAĞ
Halusinojenler ve Sigara bırakma
tedavisi
E. OĞUZ
Yeni Doğan Semiyolojisi-II
A. ÇAKMAK
Genel Anestezikler I
E. OĞUZ
Hipnosedatifler ve Alkol
E. OĞUZ
Hipnosedatifler ve Alkol
E. OĞUZ
Anksiyete tedavisinde kullanılan
ilaçlar
E. OĞUZ
Genel Anestezikler II
E. OĞUZ
Lokal anestezikler–I
E. OĞUZ
Lokal anestezikler–II
E. OĞUZ
28
41
08.15
09.05
06 NİSAN 2015
PAZARTESİ
Şizofreni ve Diğer Psikotik
Bozukluklar. Etiyoloji
İ. Fatih KARABABA
07 NİSAN 2015
SALI
Anksiyete ve Anksiyete
Bozuklukları
M. ASOĞLU
08 NİSAN 2015
ÇARŞAMBA
Neisseria’ların mikrobiyolojisi ve
inf. ol. mek.
M. ULUKANLIGİL
09.15
10.05
Strese Tepki ve Somatoform
Bozukluklar
M. ASOĞLU
Bilişsel Bozukluklar ve Oluş
Nedenleri
M. ASOĞLU
Neisseria’ların mikrobiyolojisi ve
inf. ol. mek.
M. ULUKANLIGİL
Kemiğin Metabolik Hastalıkları-1
T. SABUNCU
13.10
14.00
Şizofreni ve Diğer Psikotik
Bozukluklar. Klinik Özellikler
İ. Fatih KARABABA
Normal ve Patolojik
Duygulanım Tanımı, oluş
Nedenleri
İ. Fatih KARABABA
Duygu durum Bozuklarındaki
Temel Belirtiler
İ. Fatih KARABABA
Yumuşak Doku Tümörleri-I
S. KOÇARSLAN
14.10
15.00
Yumuşak Doku Tümörleri-II
S. KOÇARSLAN
15.10
16.00
Kemik Tümörleri I
S. KOÇARSLAN
10.15
11.05
11.15
12.05
16.10
17.00
29
42
08.15
09.05
13 NİSAN 2015
PAZARTESİ
10.15
11.05
M. S. S Hastalıklarında
Görüntüleme
E. KARAKAŞ
11.15
12.05
13.10
14.00
M. S. S Hastalıklarında
Görüntüleme
E. KARAKAŞ
Kemik Tümörleri II
S. KOÇARSLAN
14.10
15.00
Artritlerin Patolojisi
S. KOÇARSLAN
15.10
16.00
16.10
17.00
Ortopedi ve Travmatolojide
Muayene Yöntemleri
S. SİPAHİOĞLU
Kemik Yapısı ve Metabolizması
S. SİPAHİOĞLU
1. ve 2. Motor Nöron Hastalıkları
Fizyopatolojisi
Ö. KOCATÜRK
Göz Kapakları, Lakrimal Sistem,
Orbita
T. GÖNCÜ
Göz Hareketleri ve Şaşılık
T. GÖNCÜ
İskelet Sisteminin Benign ve
Tümöre Benzer Lezyonları
M. Akif ALTAY
Spor Hekimliği ve Spor
Yaralanmaları
S. SİPAHİOĞLU
Osteomyelitler ve Septik
Artritler
M. Akif ALTAY
Kemiğin Enfeksiyon Hastalıkları
M. Akif ALTAY
Nöröoftalmaloji
F. Mehmet ADIBELLİ
14 NİSAN 2015
SALI
Travmalı Hastaya Yaklaşım İlk ve
Acil Yardım
U. Erdem IŞIKAN
Ortopedi ve Travmatolojide
Terminoloji
U. Erdem IŞIKAN
Gelişimsel Kalça Displazisi
U. Erdem IŞIKAN
15 NİSAN 2015
ÇARŞAMBA
Serebrovasküler Hastalıklar I
S. SARIKAYA
Başağrısı
S. SARIKAYA
Hareket bozuklukları
Ö. KOCATÜRK
İskelet Sisteminin Malign
Lezyonları
U. Erdem IŞIKAN
Osteoartrit ve Non-İnflamatuvar
Artropatiler
A. TUTOĞLU
1. ve 2. Motor Nöron Hastalıkları
Rehabilitasyonu
A. YETİŞGİN
SEÇMELİ DERS 6
Kırma Kusurları, Lens, Glokom
F. Mehmet ADIBELLİ
Ekstrapiramidal Sistem
bozuklukları patofizyolojisi
Ö. KOCATÜRK
Skleroderma, Polimyozitis ve
Sjögren Sendromu I
A. YETİŞGİN
Skleroderma, Polimyozitis ve
Sjögren Sendromu II
A. YETİŞGİN
SEÇMELİ DERS 6
11.15
12.05
20 NİSAN 2015
PAZARTESİ
Sistamik Lupus Eritematozus
A. BOYACI
Kristal artropatilerin fizyopatolojisi
ve rehabilitasyonu
A. BOYACI
Seronegatif Spondiloartropatilerin
Fizyopatolojisi ve Rehabilitasyonu
A. TUTOĞLU
Vaskülitler
E. YİĞİT KARAKAŞ
13.10
14.00
Virüslere Karşı İmmünite
F. YILDIZ ZEYREK
14.10
15.00
Virüsler ve İmmün Yetmezlik
F. YILDIZ ZEYREK
15.10
16.00
16.10
17.00
Virüsler ve İmmün Yetmezlik
F. YILDIZ ZEYREK
10.15
11.05
Kemiğin Metabolik Hastalıkları-2
T. SABUNCU
10 NİSAN 2015
CUMA
Ortopedi ve Travmatolojide Tanı
Yöntemleri
M. Akif ALTAY
SEÇMELİ DERS 6
09.15
10.05
30
43
08.15
09.05
09.15
10.05
Bilişsel Bozukluklar ve Oluş
Nedenleri
M. ASOĞLU
T. Patoloji Lab.
SSS Patolojisi
S. KOÇARSLAN
T. Patoloji Lab.
SSS Patolojisi
S. KOÇARSLAN
SEÇMELİ DERS 6
09 NİSAN 2015
PERŞEMBE
T. Mikrobiyoloji Lab.
Neisseria’ların ve Şarbon basilinin
mik. inc.
M. BAYRAKTAR
İskelet Sisteminin Embriyolojisi ve
Doğuştan Sakatlıklar
C. ERTÜRK
Travmatolojide Tedavi Yöntemleri
C. ERTÜRK
21 NİSAN 2015
SALI
16 NİSAN 2015
PERŞEMBE
Serebrovasüler Hastalıklar II
S. SARIKAYA
Romatoid Artrit
A. TUTOĞLU
Spinal Kolon ve Spinal Kord
Hastalıklarında Görüntüleme-I
N. BOYACI
Spinal Kolon ve Spinal Kord
Hastalıklarında Görüntüleme-II
N. BOYACI
Kemik Displazilerinin Radyolojisi
N. BOYACI
İskelet Sistemi Enfeksiyonlarının
Radyolojisi
N. BOYACI
22 NİSAN 2015
ÇARŞAMBA
Nörolojik Muayene
Ö. KOCATÜRK
Piramidal Sistem
S. SARIKAYA
Kas Hastalıkları
S. SARIKAYA
17 NİSAN 2015
CUMA
Sistemik Hastalıkların Nörolojik
Komplikasyonları
Ö. KOCATÜRK
Periferik Sinir ve Motor Nöron
Hastalıkları
Ö. KOCATÜRK
T. Patoloji Lab.
Yumuşak Doku Tümörleri
S. KOÇARSLAN
T. Patoloji Lab.
Kemik tümörleri
S. KOÇARSLAN
SEÇMELİ DERS 6
Ara Sınav
SEÇMELİ DERS 6
Ara Sınav
Romatizmal Hastalıkların
Sınıflandırılması, Romatoid Artrit
Fizyopatolojisi ve Rehabilitasyonu
A. TUTOĞLU
Kollajen Doku Hastalıklarında Deri
Tutulumu
A. YETİŞGİN
Nonartiküler Romatizma
Fizyopatolojisi ve Rehabilitasyonu
A. BOYACI
Bel ve Boyun Ağrıları
Fizyopatolojisi ve Rehabilitasyonu
A. BOYACI
23 NİSAN 2015
PERŞEMBE
ULUSAL EGEMENLİK ve
ÇOCUK BAYRAMI
ULUSAL EGEMENLİK ve
ÇOCUK BAYRAMI
24 NİSAN 2015
CUMA
5. DERS KURULU SINAVI
ULUSAL EGEMENLİK ve
ÇOCUK BAYRAMI
5. DERS KURULU SINAVI
ULUSAL EGEMENLİK ve
ÇOCUK BAYRAMI
5. DERS KURULU SINAVI
ULUSAL EGEMENLİK ve
ÇOCUK BAYRAMI
5. DERS KURULU SINAVI
ULUSAL EGEMENLİK ve
ÇOCUK BAYRAMI
5. DERS KURULU SINAVI
ULUSAL EGEMENLİK ve
ÇOCUK BAYRAMI
ULUSAL EGEMENLİK ve
ÇOCUK BAYRAMI
5. DERS KURULU SINAVI
5. DERS KURULU SINAVI
5. DERS KURULU SINAVI
6. HALK SAĞLIĞI, AİLE HEKİMLİĞİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU (27 NİSAN - 29 MAYIS 2015)
Ders Kurul Başkanı: Doç. Dr. İbrahim KORUK
Ders Kurulu Başkan Yrd.: Doç. Dr. Hasan KARSEN
Ders Kurulu Sınav Tarihi: 29.05.2015
DİSİPLİN/BÖLÜM
Halk Sağlığı
Enfeksiyon Hastalıkları
Aile Hekimliği
Tıbbi Mikrobiyoloji
TOPLAM
Teorik
77
28
20
21
146
Pratik
3
3
TOPLAM
77
28
20
24
149
Prof. Dr. Sami TAŞÇI
Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK
Prof. Dr. Fadile YILDIZ ZEYREK
DERS KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR
Doç. Dr. İbrahim KORUK
Doç. Dr. Hasan KARSEN
31
44
08.15
09.05
27 NİSAN 2015
PAZARTESİ
Halk Sağlığı Kavramı
İ. KORUK
28 NİSAN 2015
SALI
Yüzeyel mikozlar
M. ULUKANLIGİL
09.15
10.05
10.15
11.05
Temel Sağlık Hizmetleri
İ. KORUK
Enfeksiyon Hastalıklarına Giriş
H. KARSEN
11.15
12.05
Enfeksiyon Hastalıkları Patogenezi
H. KARSEN
13.10
14.00
Çevre ve Sağlık
Z. ŞİMŞEK
14.10
15.00
Su ve Besinlerle Bulaşan
Hastalıkların Kontrolü
Z. ŞİMŞEK
Su ve Besinlerle Bulaşan
Hastalıkların Kontrolü
Z. ŞİMŞEK
Aile Hekimliğinin Temel
Özellikleri
D. ÇADIRCI
Yüzeyel mikozlar
M. ULUKANLIGİL
Fırsatçı mikozlar ve hst. ol.
mek.’ları
M. ULUKANLIGİL
Fırsatçı mikozlar ve hst. ol.
mek.’ları
M. ULUKANLIGİL
Enfeksiyon Etkenlerinin Temel
Özellikleri
H. KARSEN
İntestinal Parazitozlar
H. KARSEN
Yrd. Doç. Dr. Dursun ÇADIRCI
29 NİSAN 2015
ÇARŞAMBA
Fırsatçı mikozlar ve hst. ol.
mek.’ları
M. ULUKANLIGİL
Subkutan mikozlar
M. ULUKANLIGİL
Subkutan mikozlar
M. ULUKANLIGİL
30 NİSAN 2015
PERŞEMBE
Epidemiyolojiye Giriş
Z. ŞİMŞEK
01 MAYIS 2015
CUMA
EMEK VE DAYANIŞMA
GÜNÜ
Epidemiyolojide Nedensellik
Z. ŞİMŞEK
Tanımlayıcı Epidemiyoloji
Z. ŞİMŞEK
EMEK VE DAYANIŞMA
GÜNÜ
EMEK VE DAYANIŞMA
GÜNÜ
Toplumu Tanıma
Z. ŞİMŞEK
Sürveyans
Z. ŞİMŞEK
EMEK VE DAYANIŞMA
GÜNÜ
Sağlık Demografisi
Z. ŞİMŞEK
EMEK VE DAYANIŞMA
GÜNÜ
SEÇMELİ DERS 6
Ailenin Sağlık Üzerine Etkileri
D. ÇADIRCI
T. Mikrobiyoloji Lab.
Dermatofitler ve fırsatçı mikozlar
M. ULUKANLIGİL
T. Mikrobiyoloji Lab
Dermatofitler ve fırsatçı mikozlar
M. ULUKANLIGİL
Gerçek sistemik mikozlar
M. ULUKANLIGİL
SEÇMELİ DERS 6
Öykü Alma
D. ÇADIRCI
Gerçek sistemik mikozlar
M. ULUKANLIGİL
EMEK VE DAYANIŞMA
GÜNÜ
05 MAYIS 2015
SALI
Genito-üriner sistem
Enfeksiyonları ve Patogenezi
H. KARSEN
Önemli Anaerob Etkenler ve
İlişkili Hastalıklar
H. KARSEN
İshaller ve Patogenezi
H. KARSEN
06 MAYIS 2015
ÇARŞAMBA
İmmünizasyonun genel Prensipleri
H. KARSEN
07 MAYIS 2015
PERŞEMBE
Su Dezenfeksiyonu
İ. KORUK
08 MAYIS 2015
CUMA
Tropikal Hastalıkların Kontrolü
İ. KORUK
İmmünizasyonun genel Prensipleri
H. KARSEN
Sigara ve Sağlık
İ. KORUK
Tropikal Hastalıkların Kontrolü
İ. KORUK
Salgın Kontrolü
İ. KORUK
Gıda Güvenliği
İ. KORUK
Güvenli Annelik
Z. ŞİMŞEK
İmmünüte ve Enfeksiyon
H. KARSEN
Salgın Kontrolü
İ. KORUK
Güvenli Annelik
Z. ŞİMŞEK
Poliomyelit
H. KARSEN
Ateş/Ateş Mekanizması
H. KARSEN
Solunum Yolu Infeksiyonlarının
Kontrolü
İ. KORUK
Tıbbi Uygulama Rehberleri
D. ÇADIRCI
Besin Zehirlenmesi
H. KARSEN
Ateş/Ateş Mekanizması
H. KARSEN
Tıbbi Kayıtlar
D. ÇADIRCI
15.10
16.00
SEÇMELİ DERS 6
Bakteri ve Mantarlara Karşı
İmmünite
M. BAYRAKTAR
16.10
17.00
SEÇMELİ DERS 6
Periyodik Sağlık Muayeneleri,
Risk Etkenlerinin Belirlenmesi ve
Taramalar
D. ÇADIRCI
Periyodik Sağlık Muayeneleri,
Risk Etkenlerinin Belirlenmesi ve
Taramalar
D. ÇADIRCI
13 MAYIS 2015
ÇARŞAMBA
Vaka-Kontrol Araştırmaları
Z. ŞİMŞEK
Vaka-Kontrol Araştırmaları
Z. ŞİMŞEK
14 MAYIS 2015
PERŞEMBE
15.10
16.00
16.10
17.00
32
45
08.15
09.05
04 MAYIS 2015
PAZARTESİ
Enterik Ateş
H. KARSEN
09.15
10.05
Fagosit Hücreler ve Fonksiyonları
H. KARSEN
10.15
11.05
13.10
14.00
Solunum Sistemi Viral
İnfeksiyonları
H. KARSEN
Solunum Sistemi İnfeksiyonlarına
Yaklaşım
H. KARSEN
Klinik Yöntem
D. ÇADIRCI
14.10
15.00
Klinik Yöntem
D. ÇADIRCI
11.15
12.05
33
46
08.15
09.05
09.15
10.05
11 MAYIS 2015
PAZARTESİ
Sağlık Ölçütleri
İ. KORUK
Sağlık Ölçütleri
İ. KORUK
10.15
11.05
Kesitsel Araştırmalar-I
İ. KORUK
11.15
12.05
13.10
14.00
Kesitsel Araştırmalar-II
İ. KORUK
Brusella mik. ve hst. ol. Mek.
F. YILDIZ ZEYREK
14.10
15.00
Virüs hst.’da tanı yöntemleri
F. YILDIZ ZEYREK
15.10
16.00
Sağlığın Sosyal Belirleyicileri
Z. ŞİMŞEK
SEÇMELİ DERS 6
Birinci Basamakta Çocuk İzlemi
D. ÇADIRCI
16.10
17.00
Sağlığı Geliştirme
Z. ŞİMŞEK
SEÇMELİ DERS 6
Birinci Basamakta Adolesan
Sağlığı
D. ÇADIRCI
12 MAYIS 2015
SALI
Toplum Beslenmesi
Z. ŞİMŞEK
Beslenme Sorunlarını Saptama
Yöntemleri
Z. ŞİMŞEK
Dünyada Çocuk Sağlığı Politikaları
ve Çocuk Hakları Sözleşmesi
Z. ŞİMŞEK
Anne Sütü
Z. ŞİMŞEK
Evlilik ve Gebelik Öncesi
Danışmalık
D. ÇADIRCI
Gebelikte Takip ve Bakım
D. ÇADIRCI
Aile Yaşam Döngüsü
D. ÇADIRCI
Kazalar, Korunma ve Kontrol
Programları
Z. ŞİMŞEK
Ağız-Diş Hastalıklarının Kontrolü
Z. ŞİMŞEK
Kohort Araştırmaları
İ. KORUK
Kohort Araştırmaları
İ. KORUK
EMEK VE DAYANIŞMA
GÜNÜ
EMEK VE DAYANIŞMA
GÜNÜ
Genişletilmiş Bağışıklama
Programı
İ. KORUK
Genişletilmiş Bağışıklama
Programı
İ. KORUK
Bakteri ve Mantarlara Karşı
İmmünite
M. BAYRAKTAR
Sağlığı Geliştirme
Z. ŞİMŞEK
15 MAYIS 2015
CUMA
Sağlık Eğitimi
Z. ŞİMŞEK
Sağlık Eğitimi
Z. ŞİMŞEK
Sağlığı Geliştirme
Z. ŞİMŞEK
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
H. KARSEN
Sağlık Ekonomisi
İ. KORUK
Aktinomiçes, Nokardiya ve
Riketsiyaların mikrobiyolojisi
M. BAYRAKTAR
Riketsiyaların mikrobiyolojisi ve
oluşturdukları hastalıklar
M. BAYRAKTAR
Hastane infeksiyonlarına neden
olan etkenler
M. BAYRAKTAR
Vücut Florası ve El Yıkama
H. KARSEN
Metodolojik Araştırmalar
İ. KORUK
Metodolojik Araştırmalar
İ. KORUK
HIV virusünün genel özellikleri ve
tanı yöntemleri
M. BAYRAKTAR
Arboviruslar, geçiş yolları ve hst.
ol. mek.
M. BAYRAKTAR
34
47
08.15
09.05
18 MAYIS 2015
PAZARTESİ
Tropikal Hastalıklar
H. KARSEN
09.15
10.05
İdrar Yolu İnfeksiyonları
H. KARSEN
10.15
11.05
Deneysel Araştırmalar-I
Z. ŞİMŞEK
11.15
12.05
Deneysel Araştırmalar-II
Z. ŞİMŞEK
13.10
14.00
Toplum Ruh Sağlığı
Z. ŞİMŞEK
14.10
15.00
Toplum Ruh Sağlığı
Z. ŞİMŞEK
15.10
16.00
Aile Hekimliğinde Yaşlı Sağlığı
D. ÇADIRCI
16.10
17.00
Aile Hekimliğinde Yaşlı Sağlığı
D. ÇADIRCI
35
48
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
25 MAYIS 2015
PAZARTESİ
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
Sağlık Yönetimi I
Z. ŞİMŞEK
Sağlık Yönetimi II
Z. ŞİMŞEK
Risk Yaklaşımı –Öncelikleri
Belirleme
Z. ŞİMŞEK
Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonları
H. KARSEN
Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonları
H. KARSEN
Aile İzlemi, Evde Bakım, Terminal
Dönem Bakımı
D. ÇADIRCI
Aile İzlemi, Evde Bakım, Terminal
Dönem Bakımı
D. ÇADIRCI
19 MAYIS 2015
SALI
ATATÜRK'Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI
ATATÜRK'Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI
ATATÜRK'Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI
ATATÜRK'Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI
ATATÜRK'Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI
ATATÜRK'Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI
ATATÜRK'Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI
ATATÜRK'Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI
26 MAYIS 2015
SALI
İnsanların Yol Açtığı Kırımlar
İ. KORUK
İnsanların Yol Açtığı Kırımlar
İ. KORUK
İş Yerinde Risk Değerlendirmesi
İ. KORUK
İş Yerinde Risk Değerlendirmesi
İ. KORUK
Aile İçi Şiddet
D. ÇADIRCI
Aile İçi Şiddet
D. ÇADIRCI
20 MAYIS 2015
ÇARŞAMBA
Akut Viral Hepatitler
H. KARSEN
21 MAYIS 2015
PERŞEMBE
Rhabdoviruslar ve infeksiyonları
H. KARSEN
22 MAYIS 2015
CUMA
Tıbbi entomoloji
S. TAŞÇI
Kronik Viral Hepatitler
H. KARSEN
Kuduz
H. KARSEN
Tıbbi entomoloji
S. TAŞÇI
Okul Sağlığı
Z. ŞİMŞEK
Afetlerde Sağlık Yönetimi
Z. ŞİMŞEK
Okul Sağlığı
Z. ŞİMŞEK
Afetlerde Sağlık Yönetimi
Z. ŞİMŞEK
T. Mikrobiyoloji Lab.
Tıbbi entemoloji
S. TAŞÇI
Kronik Hastalıkların Kontrolü
İ. KORUK
Ehrlichia ve Bartenella
M. BAYRAKTAR
Büyüme Gelişmenin İzlenmesi,
Malnütrisyon
İ. KORUK
Aile Planlaması
İ. KORUK
Kronik Hastalıkların Kontrolü
İ. KORUK
Aile Planlaması
İ. KORUK
SEÇMELİ DERS 6
Final sınavı
Engellilik Epidemiyolojisi
İ. KORUK
SEÇMELİ DERS 6
Final Sınavı
28 MAYIS 2015
PERŞEMBE
29 MAYIS 2015
CUMA
6. DERS KURULU SINAVI
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların
Kontrolü
İ. KORUK
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların
Kontrolü
İ. KORUK
27 MAYIS 2015
ÇARŞAMBA
Meslek Hastalıkları
İ. KORUK
Meslek Hastalıkları
İ. KORUK
İş Sağlığı Mevzuatı ve İş Sağlığı
Hizmetleri
İ. KORUK
Sağlık Personelinin Mesleki
Riskleri
İ. KORUK
İş Sağlığı Açısından Risk Grupları
Z. ŞİMŞEK
İş Kazaları
Z. ŞİMŞEK
Tarım İşçiliğinde Risk Faktörleri
ve Kontrolü
Z. ŞİMŞEK
Kuduz Kontrolü
İ. KORUK
6. DERS KURULU SINAVI
6. DERS KURULU SINAVI
6. DERS KURULU SINAVI
6. DERS KURULU SINAVI
6. DERS KURULU SINAVI
6. DERS KURULU SINAVI
6. DERS KURULU SINAVI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
1 525 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content