close

Enter

Log in using OpenID

Acetona ENERGY

embedDownload
Acetona Energy





Geçiş periyodu için likit enerji kaynağı
Kan şekeri sentezi için değişik prekursorlar içerir.
Rumen fermentasyonunu zenginleştirir. (uçucu yağ asitlerini ve mikrobiyal sentezi geliştirir)
Kilo kaybını önler
Süt verimini arttırır.
İçerik
Nem 33%
Ham protein 5%
Ham kül 4%
Şeker alkolleri 8,4%
Niacin 5000 mg/kg
Energy 15,5 mj
Acetona® Energy Liquid yem tüketimini teşvik eden ve propiyonik asid yardımıyla direk rumen fermantasyonunu geliştiren çeşitli
enerji kaynaklarını içerir.Bu enerji kaynakları sayesinde kandaki şeker seviyesi yeterli miktarda sabit tutulur. Aynı zamanda kızgınlık
belirtilerini güçlendirir. Bunun yanısıra stimule edilen mikrobiyal aktivitelerde yemden yararlanmayı artırır.
Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10
Glikoz Üretimi (Glikoneogenesis)
Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10
Glikoz Üretimi (Pentoz Fosfat Yolu)


6 tane 5 karbon şeker fosfatları 5 tane 6 karbon şeker fosfatına dönüştürülür.
Non-oksidatif safha pentoz fosfatlarını glikoz 6 fosfata bu safhadan da son olarak glikoza geri dönüşümünü sağlar.
Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10
Buzağılama Esnasında Enerji Eksikliği
Buzağılama döneminde yüksek mikrobiyal aktvite sayesinde glikoz konsantrasyonu daha yüksek olur böylece vücut yağ
rezervlerinden daha az kullanılır ve ketozis riski azaltılır.
Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10
Yüksek Süt Verimi
Acetona energy’nin buzağılamayı takip eden süre boyunca süt üretiminin artışına direk etkisi vardır ve bu etki propilen glikole
nazaran daha güçlüdür. Yapılan araştırmalara göre propilen glikol kullanılan hayvanların doğumdan sonraki verimleri 20 kg
civarındayken acetona energy kullanılan kontrol grubunda 28 kg kadardır. 3 üncü ay sonunda ise propilen glikol kullanılan grupta
süt verimi 32-33 kg a çıkmışken acetona energy kullanılan grubun verimi 36 kg dır.

İnekler ve düveler de buzağılamadan iki hafta önce kullanmaya başlayın. Aynı miktarı laktasyon pik seviyeye ulaştığında da
kullanın. Besleme ilk inseminasyona kadar sürdürülmelidir. Eğer yem düşük kalitede ise, iştah da isteksizlik varsa veya
hayvanın ketozis eğilimi varsa dozaj iki katına çıkartılabilir. Tavsiye edilen doz miktarı 0,5 kg/gündür. İki defa da verilmesi
tavsiye edilir.

Koyun ve keçilerde doğumdan 14 gün önce kullanmaya başlayıp doğumu takip eden 8 inci haftaya kadar kullanmaya devam
ediniz. Tavsiye edilen miktar 0,05 kg/gün.
Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
473 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content