close

Enter

Log in using OpenID

T1 Glottik Larenks Kanserli Hastalarda Farklı Tedavi Planlama

embedDownload
T1 Glottik Larenks Kanserli
Hastalarda, Farklı Tedavi Planlama
Tekniklerinin Dozimetrik
Değerlendirmesi ve TCP ile NTCP
Açısından Karşılaştırması
Aysun İNAL, Evrim DUMAN, Çağdaş AKBAŞ
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Radyasyon Onkolojisi Bölümü
XIV.MFK,2013 Antalya
Giriş
Başboyun kanserlerinin %25’i larenks,
Larenks kanserlerinin de %75’i glottik
bölgede görülür.
Özellikle T1 glottik tümörlerde
Radyoterapi ses kalitesini de koruduğu
için neredeyse primer tedavi şeklidir.
1
Amaç
T1 GL kanserli hastalarda;
7 farklı plan için
PTV;
CI(conformity index)
HI(homojenite index)

değerleri
TCP( Tümör Kont. Olasılığı)

wlat planına göre
RO ve ND;
KOSI(Kritik organ skorlaması)

değerleri
DVH(Doz Volüm Histogramı)
NTCP(Normal Doku Komp. Olasılığı)

wlat planına göre
ve
dozimetrik olarak doğrulanmaları
amaçlanmıştır
2
Gereç ve Yöntem
5 GL Kanserli Hasta
2Gyx33
6 MV
CMS XiO TPS 7 farklı plan
Tüm planlarda %95’lik PTV hacmin
dozun %98’ini alması sağlandı
3
Gereç ve Yöntem
Plan Adı
Planlama Tekniği
Gantry Açıları (Derece)
WLAT
Konformal(Wedge'li)
270 ve 90
3DCRT
Konformal(Wedge'li)
0,70 ve 290
3FIF
Forward IMRT
0,70 ve 290
4FIF
Forward IMRT
60,100,260 ve300
5IMRT
Inverse IMRT
0,30,60,300 ve 330
7IMRT
Inverse IMRT
26,77,129,180,231,283 ve 334
9IMRT
Inverse IMRT
20,60,100,140,180,220,260,300,ve 340
4
Gereç ve Yöntem
PTV değerlendirmesinde
ICRU 83 kriterleri (HI,CI ve TCP)
CIA,CIB,CIC ve CID
CIRTOG, CISalt, CILomax, CIRiet
TCP : LQ model prensibine dayalı
Webb ve Nahum.Kanser hücreleri üzerine
etki eden repopulasyonu ve target içindeki
“soğuk nokta”ları da hesaba katan TPS içinde
var olan model ile hesaplandı
5
Gereç ve Yöntem
RO ve ND değerlendirmesinde
RO: Karotis
Parotis
MS
Troid
SMB
ND: PTV’nin yer aldığı kesitler boyunca, hasta dış
konturu ile PTV arasındaki tüm doku
6
Gereç ve Yöntem
RO ve ND değerlendirmesinde
ICRU 83 kriterleri (DVH ve NTCP) ve ayrıca KOSI
değerlendirmesi
NTCP
Lyman tarafından önerilen
modele sadık kalınarak
hazırlanan, Kutcher ve Burman
tarafından geliştirilen “Etkin
Hacim Metodu” kullanıldı.
7
Gereç ve Yöntem
RO ve ND değerlendirmesinde
ICRU 83 kriterleri (DVH ve NTCP) ve ayrıca KOSI
değerlendirmesi
KOSI
CID, hem kritik organ, hem de hedef için ideal
planı tanımlamaya yardımcı olurken, KOSI ile
kritik organların ayrı ayrı değerlendirmesi
yapılabilir.
8
Gereç ve Yöntem
Planlar, Elekta Synergy Platform Lineer
Hızlandırıcı I’mRT MatriXX dozimetri sistemi
ile
A. tedavi cihazında sistemi ile gantry açısı 0°
B. planlanan gantry açılarında ışınlanmış
Gama değerlendirmesi: %3,3mm
beş hastanın ortalaması
A ve B set-upları için tüm planların
veri aralıkları değerlendirildi
9
Bulgular
10
Bulgular
WLAT
5IMRT
4FIF
3FIF
3DCRT
7IMRT
9IMRT
11
Bulgular
12
Bulgular
TCP WLAT
13
Bulgular
TCP 5IMRT
14
Bulgular
3FIF
9IMRT-7IMRT
15
Bulgular
WLAT
16
Bulgular
9IMRT
17
Bulgular
4FIF
9IMRT
18
Bulgular
3FIF
5IMRT – 9IMRT
19
Bulgular
3FIF
5IMRT
20
Bulgular
3FIF
5IMRT-9IMRT
21
Bulgular
ms:3000; tro: 4000; kar:2500; ND:3300
22
Bulgular
23
Bulgular
WLAT troid
5IMRT troid
9IMRT troid
24
Bulgular
5IMRT ms
9IMRT ms
25
Bulgular
Gama değerleri G=0 ve kendi gantry
açılarında ışınlandığında %98,35-%99,63
aralığında bulunmuştur.
26
Tartışma
PTV
CI hesabı için CI
CI
A
yetersizdir.
ise hem PTV hem de riskli organ
koruması için yeterli gibi görünse de
riskli organları ayırt edemez.
D
27
Tartışma
PTV
Hesaplanan
TCP modeli, değişken
doz
dağılımının
tümör
üzerine
etkisini ve “soğuk nokta”’ların tümör
içinde
kapladığı
etkin
hacmi
gösterdiği için planlar arası seçimde
oldukça faydalıdır.
28
Tartışma
RO:

Hem PTV hem de RO için en iyi plan
seçilirken CID ’ye alternatif, CIA-KOSI
değerlendirmesi tavsiye edilir.
DVH
değerlendirmesi limitler içinde
görünse bile NTCP karşılaştırması
yapılarak plan seçimi daha doğru ve
kolay olacaktır.
29
Tartışma
ND:
Özellikle IMRT planlarının karşılaştır-
masında RO dışındaki normal dokuların da mümkün olduğunca az doz
almasını sağlayan planın seçilmesi,ikincil
kanser riski açısından önemlidir.
30
Tartışma
Hasta QA:

Planların doğrulamasında cihazımızın
QA’sından eminsek hasta QA ölçümlerini gantry 0° alabiliriz.
31
Sonuç
Planların karşılaştırılmasında:
ICRU 83 (ICRU 62) ’ e göre seviye 2 plan
değerlendirme de CI için var olan
hesaplama yöntemi yetersizdir.
ICRU 83’e göre seviye 3 TCP ve NTCP
değerlendirmesi
gelişmiş
tedavi
tekniklerinin kullanımının artışı ile
özellikle yüksek dozlara çıkıldığında
daha yaygın hale gelecektir.
32
Referanslar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Brahme,A. Dosimetric precision requirements in radiation therapy.
Acta Radiologica Oncology 23, pp. 379-392(1984)
Webb,S. And Nahum,A.E. A model for calculating tumour control
probability in radiotherpy including the effects of inhomogenious
distributions of dose and clonogenic cell density. Phys.Med.Biol.
38,pp.652-666 (1993)
Lyman,J.T. Complication probability as assesssed from dose-volume
histograms.Radiat.Res.104,pp. S13-S19 (1985)
Burman,C.,Kutcher,G.J., Emami,B., and Goitein,M.Fitting of normal
tissue tolerance data to an analytic function. Int.J.Radiot.Biol.
Phys.21,pp.123-135(1991)
J Menhel,D Levin,D Alezra,Z Symon and R Pfelfer.Assesing the quality
of conformal treatment planning:a new tool for quantitative
comparison. Rhys.Med.Biol.51 5363-5375(2006)
L Feuvret,G Noel,JJ Mezeron, P Bey.Conformity Index: A review.Int
J.Rad.Onc.Phy.,Vol.64,No.2 pp. 333-342(2006)
ICRU, Report No.83 (2010)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
1 106 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content