close

Enter

Log in using OpenID

3Ç14 Sanayi Şirketleri Kar Tahminleri

embedDownload
20 Ekim 2014
ARAŞTIRMA
3Ç14 Sanayi Şirketleri Kar Tahminleri
Borsa Istanbul’da işlem gören finans dışı şirketlerin 3. çeyrek kar açıklama dönemi 22
Ekim’de Türk Telekom ile başlıyor. Görece iyileşen fiyatlama ve maliyet yapısı sayesinde
havayolları şirketlerinin (THYAO, PGSUS) ve artan faaliyet kaldıracı sayesinde TAVHL’nin bu
çeyrekte ön plana çıkacağını tahmin ediyoruz. Satış gelirlerindeki büyüme ve faaliyet kar
marjındaki iyileşmeler nedeniyle EREGL’nin 3Ç14 finansallarının güçlü olmasını bekliyoruz.
Yeni araç modellerinin ve ertelenmiş vergi gelirinin katkısıyla FROTO’nun 3Ç14 mali
sonuçlarının olumlu olmasını bekliyoruz. TATGD’nın ve Adana Çimento’nun ise bir defaya
mahsus gelirler nedeniyle 3Ç14’te net karlarının güçlü olacağını tahmin ediyoruz. Görece
zayıf 3Ç14 sonuçları açıklamasını beklediğimiz şirketler ise BIZIM, TUPRS, ANACM, KOZAL
ve PETKM’dir.
Özet Tahminler
(mn TL)
3Ç13
2Ç14
3Ç14T
3Ç14T/3Ç13
3Ç14T/2Ç14
9A13
9A14
Değişim
Satışlar
52,838
52,876
58,102
10%
10%
144,168
160,160
11%
FVAÖK
7,847
6,600
8,216
5%
24%
19,295
19,751
2%
FVAÖK Marjı
14.9%
12.5%
14.1%
-0.7 puan
1.7 puan
13.4%
12.3%
-1.1 puan
Net Kar
4,109
4,469
4,353
6%
-3%
9,695
11,840
22%
Kaynak: Garanti Yatırım
Araştırma kapsamımızdaki finans dışı şirketleri için,
3Ç14T/3Ç13: İhracatın yüksek seyretmesi, düşük kur farkı giderleri (özellikle Euro bazlı) ve şirketlere özgü
gelişmeler nedeniyle, araştırma kapsamımızda yer alan finans dışı şirketlerin 3Ç14’te net karlarının yıllık bazda
%6 artmasını bekliyoruz. 3Ç14’te Türk Lirası ABD$’na karşı %7.3 değer kaybederken, Euro karşısında ise %0.8
değer kazanmıştır. Toplamda net satışların yıllık bazda %10 artış göstermesini bekliyoruz. Kümülatif FVAÖK’ün
%5 artmasını ve FVAÖK marjında ise 0.7 puanlık daralma gerçekleşmesini öngörüyoruz.
3Ç14T/2Ç14: Mevsimsellik nedeniyle finansal sonuçların çeyreklik bazda kıyaslamak anlamlı değildir. Kur farkı
giderlerinin etkisiyle, net karların bir önceki çeyreğe göre %3 azalmasını bekliyoruz. Toplam net satışların %10,
FVAÖK’nın %24 artmasını, ortalama FVAÖK marjının ise 1.7 puanlık artışla %14.1 olmasını bekliyoruz.
9A14T/9A13: Araştırma kapsamımızda yer alan finans dışı şirketler için 2014’ün ilk 9 ayı itibariyle, yıllık bazda
net satışların, net karların ve FVAÖK’nın sırasıyla %11, %22 ve %2 artmasını, FVAÖK marjının ise 1.1puan
daralacağını tahmin ediyoruz.
Ajanda
Son tarih
Finans dışı şirketlerin solo 3Ç14 sonuçları
30.10.2014
Finans dışı şirketlerin konsolide 3Ç14 sonuçları
10.11.2014
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu
[email protected]
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
20 Ekim 2014
ARAŞTIRMA
3Ç14 Sanayi Şirketleri Kar Tahminleri
Net Kar (mn TL)
Kod
Tavsiye
3Ç13
2Ç14
Değişim
3Ç14T
Yıllık
Çeyreksel
Tahmini
Açıklama Tarihi
ADANA*
TUT
17
42
39
128%
-7%
30 Ekim
AEFES
TUT
164
316
244
49%
-23%
6 Kasım
AKCNS
TUT
56
70
66
18%
-5%
7 Kasım
AKENR
TUT
-60
0
-114
a.d.
a.d.
3 -7 Kasım
AKSEN
TUT
-18
46
-26
a.d.
a.d.
6 Kasım
ANACM
TUT
3
14
2
-28%
-86%
3 - 7 Kasım
ARCLK
AL
161
161
178
11%
10%
24-30 Ekim
ASELS
TUT
28
141
20
-29%
-86%
3-10 Kasım
AYGAZ
AL
118
64
54
-55%
-17%
6 -7 Kasım
14 Kasım
BANVT
AL
-7
24
2
a.d.
a.d.
BIMAS
TUT
117
90
107
-9%
19%
7 Kasım
BIZIM
TUT
19
5
4
-78%
-23%
30 Ekim
BOLUC
AL
19
27
24
23%
-12%
30 Ekim
BRISA
AL
54
31
45
-17%
45%
30 Ekim
CCOLA
AL
146
203
154
5%
-24%
5 Kasım
6 Kasım
CIMSA
AL
51
63
60
17%
-5%
EKGYO
AL
347
174
179
-48%
3%
30 Ekim
ENKAI
AL
326
410
420
29%
3%
6 Kasım
EREGL
AL
224
345
410
83%
19%
20 - 24 Ekim
FROTO
AL
81
151
152
88%
1%
28 - 30 Ekim
HURGZ
TUT
-9
5
-43
a.d.
a.d.
10 Kasım
INDES
AL
0
4
4
910%
6%
3-10 Kasım
ISGYO
AL
65
23
24
-63%
4%
30 Ekim
KOZAL
TUT
154
94
72
-53%
-23%
3 -7 Kasım
AL
32
99
83
161%
-16%
3-10 Kasım
KRDMD*
MRDIN
TUT
18
21
16
-13%
-26%
30 Ekim
MGROS
AL
-181
103
57
a.d.
-45%
10 Kasım
PETKM
TUT
43
18
2
-95%
-89%
6-7 Kasım
PGSUS
TUT
115
87
211
84%
142%
10 Kasım
24-30 Ekim
PRKME
AL
22
-4
-2
a.d.
a.d.
SISE
TUT
100
137
125
25%
-8%
3-7 Kasım
TATGD
TUT
2
2
126
5268%
5070%
27 - 30 Ekim
TAVHL
AL
153
191
241
57%
26%
7 Kasım
TCELL
AL
699
493
653
-6%
33%
23 Ekim
THYAO
AL
705
398
948
34%
138%
10 Kasım
TKFEN
AL
0
42
79
a.d.
90%
6 Kasım
TMSN
AL
11
10
9
-19%
-11%
10 Kasım
TOASO
TUT
104
135
116
12%
-14%
3 - 7 Kasım
TRGYO
TUT
-41
251
-31
a.d.
a.d.
3 - 7 Kasım
TRKCM
AL
41
76
47
14%
-39%
3 - 7 Kasım
TTRAK
TUT
68
72
73
7%
1%
30 Ekim
TUPRS
AL
818
358
135
-84%
-62%
7 Kasım
UNYEC
TUT
19
23
20
8%
-14%
30 Ekim
*Tüm şirket
2
[email protected]
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
20 Ekim 2014
3Ç14 Sanayi Şirketleri Kar Tahminleri
TLmn
ARAŞTIRMA
3Ç13
Kod
Satış
FVAÖK
3Ç14T
Net Kar
FVAÖK
Marjı
Satış
FVAÖK
Yıllık Değişim
Net Kar
FVAÖK
Marjı
Satış
FVAÖK
Net Kar
FVAÖK
Marjı
ADANA*
107
29
17
27%
121
35
39
29%
13%
21%
128%
1.9 puan
AEFES
2,798
573
164
20%
3,181
669
244
21%
14%
17%
49%
0.5 puan
1.2 puan
AKCNS
329
91
56
28%
368
106
66
29%
12%
17%
18%
AKENR
206
23
-60
11%
314
43
-114
14%
53%
90%
a.d.
2.7 puan
AKSEN
537
112
-18
21%
556
98
-26
18%
4%
-13%
a.d.
-3.3 puan
ANACM
403
67
3
17%
424
69
2
16%
5%
3%
-28%
-0.4 puan
ARCLK
2,902
314
161
11%
3,261
364
178
11%
12%
16%
11%
0.3 puan
ASELS
462
108
28
23%
548
123
20
22%
18%
13%
-29%
-1.1 puan
AYGAZ
1,607
79
118
5%
1,983
52
54
3%
23%
-33%
-55%
-2.3 puan
BANVT
474
39
-7
8%
567
49
2
9%
20%
25%
a.d.
0.4 puan
BIMAS
3,088
166
117
5%
3,776
163
107
4%
22%
-2%
-9%
-1.1 puan
BIZIM
595
15
19
3%
611
17
4
3%
3%
10%
-78%
0.2 puan
BOLUC
73
22
19
30%
85
32
24
38%
16%
46%
23%
7.8 puan
BRISA
419
92
54
22%
472
87
45
18%
13%
-5%
-17%
-3.4 puan
CCOLA
1,693
348
146
21%
1,984
390
154
20%
17%
12%
5%
-0.9 puan
CIMSA
270
75
51
28%
280
93
60
33%
4%
23%
17%
5.2 puan
EKGYO
896
315
347
35%
363
139
179
38%
-59%
-56%
-48%
3.3 puan
ENKAI
3,291
541
326
16%
3,246
507
420
16%
-1%
-6%
29%
-0.8 puan
EREGL
2,152
461
224
21%
2,679
573
410
21%
24%
24%
83%
0 puan
FROTO
2,595
178
81
7%
2,921
192
152
6.6%
13%
8%
88%
-0.3 puan
HURGZ
201
14
-9
7%
187
6
-43
3%
-7%
-58%
a.d.
-3.9 puan
INDES
364
12
0
3%
450
11
4
2%
24%
-10%
910%
-0.9 puan
ISGYO
263
73
65
28%
135
34
24
25%
-49%
-54%
-63%
-2.6 puan
KOZAL
251
202
154
80%
195
133
72
68%
-22%
-34%
-53%
-12.4 puan
KRDMD*
463
97
32
21%
528
146
83
28%
14%
50%
161%
6.6 puan
MRDIN
50
14
18
29%
55
18
16
33%
11%
27%
-13%
4.3 puan
MGROS
2,001
130
-181
6%
2,281
140
57
6%
14%
8%
a.d.
-0.3 puan
PETKM
1,047
99
43
9%
1,410
48
2
3%
35%
-52%
-95%
-6 puan
PGSUS
839
213
115
25%
1,031
259
211
25%
23%
22%
84%
-0.3 puan
PRKME
78
40
22
51%
66
23
-2
35%
-15%
-41%
a.d.
-15.6 puan
1,506
263
100
17%
1,748
306
125
18%
16%
16%
25%
0.1 puan
TATGD
291
8
2
3%
195
15
126
8%
-33%
99%
5268%
5.1 puan
TAVHL
705
368
153
52%
838
443
241
53%
19%
20%
57%
0.6 puan
TCELL
2,981
1,016
699
34%
3,026
1,011
653
33%
2%
-1%
-6%
-0.7 puan
THYAO
5,688
1,309
705
23%
6,645
1,739
948
26%
17%
33%
34%
3.2 puan
TKFEN
906
24
0
3%
1,023
92
79
9%
13%
278%
a.d.
6.3 puan
TMSN
96
14
11
14%
102
11
9
11%
7%
-20%
-19%
-3.6 puan
1,660
204
104
12%
1,601
209
116
13%
-4%
3%
12%
0.8 puan
TRGYO
63
36
-41
57%
163
59
-31
36%
159%
64%
a.d.
-21.1 puan
TRKCM
415
61
41
15%
515
82
47
16%
24%
35%
14%
1.3 puan
TTRAK
506
88
68
17%
701
92
73
13%
39%
5%
7%
-4.2 puan
TUPRS
12,167
553
818
5%
12,686
262
135
2%
4%
-53%
-84%
-2.5 puan
UNYEC
57
20
19
35%
70
26
20
37%
23%
28%
8%
1.6 puan
Toplam
52,838
7,847
4,109
14.9%
58,102
8,216
4,353
14.1%
10%
5%
6%
-0.7 puan
SISE
TOASO
*Tüm şirket
3
[email protected]
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
20 Ekim 2014
3Ç14 Sanayi Şirketleri Kar Tahminleri
TLmn
ARAŞTIRMA
2Ç14
3Ç14T
Değişim
Satış
FVAÖK
Net Kar
FVAÖK
Marjı
ADANA*
125
38
42
31%
121
AEFES
3,128
679
316
22%
3,181
669
244
21%
2%
-1%
-23%
-0.7 puan
AKCNS
387
116
70
30%
368
106
66
29%
-5%
-9%
-5%
-1.2 puan
AKENR
216
16
0
7%
314
43
-114
14%
45%
165%
a.d.
6.1 puan
AKSEN
438
55
46
13%
556
98
-26
18%
27%
79%
a.d.
5.1 puan
ANACM
442
74
14
17%
424
69
2
16%
-4%
-7%
-86%
-0.6 puan
ARCLK
3,076
354
161
12%
3,261
364
178
11%
6%
3%
10%
-0.3 puan
ASELS
615
124
141
20%
548
123
20
22%
-11%
-1%
-86%
2.2 puan
AYGAZ
1,714
53
64
3%
1,983
52
54
3%
16%
-1%
-17%
-0.4 puan
Kod
Net Kar
FVAÖK
Marjı
Satış
FVAÖK
Net Kar
FVAÖK
Marjı
35
39
29%
-3%
-9%
-7%
-1.8 puan
Satış
FVAÖK
BANVT
512
52
24
10%
567
49
2
9%
11%
-6%
-92%
-1.5 puan
BIMAS
3,561
141
90
4%
3,776
163
107
4%
6%
16%
19%
0.4 puan
BIZIM
559
17
5
3%
611
17
4
3%
9%
-5%
-23%
-0.4 puan
BOLUC
86
33
27
38%
85
32
24
38%
-2%
-3%
-12%
-0.4 puan
BRISA
399
69
31
17%
472
87
45
18%
18%
26%
45%
1.1 puan
CCOLA
1,830
360
203
20%
1,984
390
154
20%
8%
8%
-24%
0 puan
CIMSA
310
98
63
32%
280
93
60
33%
-10%
-5%
-5%
1.5 puan
EKGYO
332
70
174
21%
363
139
179
38%
9%
100%
3%
17.4 puan
ENKAI
3,156
448
410
14%
3,246
507
420
16%
3%
13%
3%
1.4 puan
EREGL
2,709
535
345
20%
2,679
573
410
21%
-1%
7%
19%
1.7 puan
FROTO
3,168
201
151
6%
2,921
192
152
6.6%
-8%
-4%
1%
0.2 puan
HURGZ
211
31
5
15%
187
6
-43
3%
-11%
-81%
a.d.
-11.4 puan
INDES
388
9
4
2%
450
11
4
2%
16%
27%
6%
0.2 puan
ISGYO
37
25
23
68%
135
34
24
25%
263%
34%
4%
-43 puan
KOZAL
204
144
94
70%
195
133
72
68%
-4%
-8%
-23%
-2.5 puan
KRDMD*
531
145
99
27%
528
146
83
28%
-1%
1%
-16%
0.4 puan
MRDIN
63
23
21
37%
55
18
16
33%
-12%
-20%
-26%
-3.3 puan
MGROS
1,965
108
103
6%
2,281
140
57
6%
16%
29%
-45%
0.6 puan
PETKM
1,253
7
18
1%
1,410
48
2
3%
13%
587%
-89%
2.8 puan
PGSUS
799
142
87
18%
1,031
259
211
25%
29%
82%
142%
7.4 puan
-0.3 puan
PRKME
65
23
-4
35%
66
23
-2
35%
2%
1%
a.d.
1,784
312
137
17%
1,748
306
125
18%
-2%
-2%
-8%
0 puan
TATGD
169
17
2
10%
195
15
126
8%
15%
-11%
5070%
-2.3 puan
TAVHL
711
336
191
47%
838
443
241
53%
18%
32%
26%
5.5 puan
TCELL
2,923
907
493
31%
3,026
1,011
653
33%
4%
11%
33%
2.4 puan
THYAO
6,139
974
398
16%
6,645
1,739
948
26%
8%
79%
138%
10.3 puan
1.6 puan
SISE
TKFEN
994
73
42
7%
1,023
92
79
9%
3%
25%
90%
TMSN
137
16
10
12%
102
11
9
11%
-25%
-32%
-11%
-1 puan
TOASO
1,820
223
135
12%
1,601
209
116
13%
-12%
-6%
-14%
0.8 puan
TRGYO
211
50
251
24%
163
59
-31
36%
-23%
18%
a.d.
12.5 puan
TRKCM
500
83
76
17%
515
82
47
16%
3%
-1%
-39%
-0.6 puan
TTRAK
736
93
72
13%
701
92
73
13%
-5%
-1%
1%
0.5 puan
TUPRS
9,598
-64
358
-1%
12,686
262
135
2%
32%
a.d.
-62%
2.7 puan
UNYEC
69
27
23
39%
70
26
20
37%
1%
-6%
-14%
-2.7 puan
Toplam
52,876
6,600
4,469
12%
58,102
8,216
4,353
14.1%
10%
5%
6%
-0.7 puan
*Tüm şirket
4
[email protected]
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
20 Ekim 2014
3Ç14 Sanayi Şirketleri Kar Tahminleri
TLmn
ARAŞTIRMA
9A13
9A14T
Değişim
Satış
FVAÖK
Net Kar
FVAÖK
Marjı
ADANA*
298
69
48
23%
342
100
112
29%
15%
45%
135%
AEFES
7,361
1,360
2,875
18%
8,326
1,579
461
19%
13%
16%
-84%
0.5 puan
AKCNS
875
199
119
23%
1,080
308
204
29%
23%
55%
71%
5.8 puan
AKENR
529
143
-71
27%
750
67
-203
9%
42%
-53%
a.d.
-18 puan
AKSEN
1,329
240
-75
18%
1,467
226
10
15%
10%
-6%
a.d.
-2.6 puan
ANACM
1,153
181
52
16%
1,219
202
10
17%
6%
11%
-81%
0.8 puan
Kod
Satış
FVAÖK
Net Kar
FVAÖK
Marjı
Satış
FVAÖK
Net Kar
FVAÖK
Marjı
6.1 puan
ARCLK
7,998
838
442
10%
9,139
1,013
470
11%
14%
21%
6%
0.6 puan
ASELS
1,444
291
128
20%
1,670
334
218
20%
16%
15%
71%
-0.2 puan
-1.3 puan
AYGAZ
4,374
192
194
4%
5,475
167
202
3%
25%
-13%
4%
BANVT
1,276
104
-10
8%
1,529
144
27
9%
20%
39%
a.d.
1.3 puan
BIMAS
8,717
443
307
5%
10,732
464
304
4%
23%
5%
-1%
-0.8 puan
BIZIM
1,656
52
34
3%
1,667
50
14
3%
1%
-4%
-59%
-0.2 puan
BOLUC
190
46
35
24%
247
87
67
35%
30%
89%
91%
11.1 puan
BRISA
1,095
198
109
18%
1,259
235
126
19%
15%
19%
15%
0.6 puan
CCOLA
4,184
771
538
18%
4,962
893
379
18%
19%
16%
-30%
-0.4 puan
CIMSA
739
181
269
25%
815
250
159
31%
10%
38%
-41%
6.2 puan
EKGYO
1,961
825
886
42%
1,117
458
737
41%
-43%
-45%
-17%
-1.1 puan
ENKAI
9,228
1,537
929
17%
9,667
1,458
1,189
15%
5%
-5%
28%
-1.6 puan
EREGL
7,200
1,431
768
20%
8,323
1,738
1,187
21%
16%
21%
55%
1 puan
FROTO
8,077
563
516
7%
8,135
544
505
7%
1%
-3%
-2%
-0.3 puan
HURGZ
615
76
-21
12%
572
47
-63
8%
-7%
-39%
a.d.
-4.2 puan
INDES
1,114
36
1
3%
1,334
33
14
2%
20%
-7%
1116%
-0.7 puan
ISGYO
323
119
92
37%
203
83
65
41%
-37%
-30%
-29%
4 puan
KOZAL
663
463
381
70%
687
486
312
71%
4%
5%
-18%
0.7 puan
10.7 puan
KRDMD*
1,297
209
44
16%
1,608
431
283
27%
24%
106%
543%
MRDIN
146
40
36
28%
170
59
50
34%
17%
45%
38%
6.8 puan
MGROS
5,312
314
-307
6%
6,019
350
99
6%
13%
11%
a.d.
-0.1 puan
PETKM
2,967
183
49
6%
3,853
127
58
3%
30%
-30%
18%
-2.9 puan
PGSUS
1,828
405
162
22%
2,342
178
196
8%
28%
-56%
21%
-14.5 puan
PRKME
SISE
202
94
58
47%
188
88
11
47%
-7%
-6%
-82%
0.4 puan
4,265
696
259
16%
5,169
964
394
19%
21%
39%
52%
2.3 puan
TATGD
633
34
14
5%
583
43
131
7%
-8%
25%
857%
1.9 puan
TAVHL
1,698
735
279
43%
1,415
646
493
46%
-17%
-12%
76%
2.4 puan
TCELL
8,524
2,693
1,824
32%
8,804
2,805
1,507
32%
3%
4%
-17%
0.3 puan
THYAO
13,887
2,352
826
17%
17,911
1,949
1,120
11%
29%
-17%
36%
-6.1 puan
TKFEN
2,871
33
6
1%
3,166
334
263
11%
10%
909%
4385%
9.4 puan
TMSN
302
51
41
17%
322
37
25
11%
7%
-29%
-39%
-5.6 puan
TOASO
5,148
625
321
12%
5,097
667
385
13%
-1%
7%
20%
0.9 puan
TRGYO
160
84
-16
52%
621
161
240
26%
289%
93%
a.d.
-26.4 puan
TRKCM
998
142
76
14%
1,468
241
155
16%
47%
70%
104%
2.2 puan
TTRAK
1,609
266
205
17%
2,032
275
215
14%
26%
4%
5%
-3 puan
TUPRS
30,482
829
1,084
3%
31,560
511
1,004
2%
4%
-38%
-7%
-1.1 puan
UNYEC
173
55
43
32%
197
67
52
34%
14%
21%
21%
2 puan
Toplam
144,168
19,295
9,695
13%
160,160
19,751
11,840
12%
11%
2%
22%
-1.1 puan
*Tüm şirket
5
[email protected]
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
20 Ekim 2014
3Ç14 Sanayi Şirketleri Kar Tahminleri
ARAŞTIRMA
Ek - Kur Hareketleri
€/TL
$/TL
€/$
50-50 €-$/TL
Dönem
Son Gün
Dönem
Ort.
YBB ORT
Son Gün
Dönem
Ort.
YBB ORT
Son Gün
Dönem
Ort.
YBB ORT
Son Gün
Dönem
YBB ORT
2014/09
2.2772
2.1640
2.1641
2.8746
2.8670
2.9330
1.2623
1.3249
1.3553
2.5759
2.5155
2.5486
2014/06
2.1226
2 .1111
2.1641
2.8979
2.8953
2.9663
1.3653
1.3715
1.3707
2.5103
2.5032
2.5652
2014/03
2.1557
2.2163
2.2163
2.9699
3.0362
3.0362
1.3777
1.3699
1.3699
2.5628
2.6262
2.6262
2013/12
2.1304
2.0270
1.9027
2.9344
2.7595
2.5277
1.3774
1.3613
1.3285
2.5324
2.3933
2.2152
2013/09
2.0365
1.9684
1.8626
2.7502
2.6066
2.4529
1.3505
1.3242
1.3169
2.3934
2.2875
2.1577
2013/06
1.9248
1.8386
1.8097
2.5137
2.4013
2.3760
1.3060
1.3060
1.3130
2.2193
2.1199
2.0929
2013/03
1.8087
1.7807
1.7807
2.3189
2.35083
2.3508
1.28208
1.32015
1.32015
2.0638
2.0657
2.0657
2012/12
1.7776
1.7860
1.7921
2.3452
2.31747
2.3041
1.3193
1.2976
1.2857
2.0614
2.0517
2.0481
2012/09
1.7847
1.7954
1.7941
2.3085
2.2460
2.2997
1.2935
1.2510
1.2818
2.0466
2.0207
2.0469
2012/06
1.8065
1.7984
1.7934
2.2742
2.3056
2.3257
1.2589
1.2820
1.2968
2.0404
2.0520
2.0595
2012/03
1.7729
1.7886
1.7886
2.3664
2.3451
2.3451
1.3348
1.3111
1.3111
2.0697
2.0668
2.0668
2011/12
1.8889
1.8318
1.6714
2.4438
2.4655
2.3239
1.2938
1.3459
1.3904
2.1664
2.1487
1.9977
2011/09
1.8512
1.7296
1.6193
2.5007
2.4413
2.2780
1.3509
1.4115
1.4068
2.1760
2.0854
1.9486
2011/06
1.6157
1.5597
1.5650
2.3397
2.2463
2.1976
1.4481
1.4402
1.4042
1.9777
1.9030
1.8813
Kaynak: Rasyonet
2011/03
1.5363
1.5704
1.5704
2.1822
2.1489
2.1489
1.4204
1.3684
1.3684
1.8593
1.8596
1.8596
2010/12
1.5376
1.4590
1.5006
2.0551
1.9803
1.9890
1.3366
1.3573
1.3255
1.7964
1.7197
1.7448
2010/09
1.4434
1.5076
1.5140
1.9693
1.9481
1.9918
1.3643
1.2921
1.3156
1.7064
1.7279
1.7529
2010/06
1.5737
1.5325
1.5172
1.9292
1.9502
2.0137
1.2259
1.2726
1.3273
1.7515
1.7413
1.7654
2010/03
1.5157
1.5019
1.5019
2.0405
2.0771
2.0771
1.3462
1.3830
1.3830
1.7781
1.7895
1.7895
2009/12
1.4873
1.4813
1.5469
2.1427
2.1882
2.1506
1.4407
1.4772
1.3902
1.8150
1.8348
1.8487
2009/09
1.4770
1.4927
1.5688
2.1611
2.1323
2.1380
1.4632
1.4284
1.3628
1.8191
1.8125
1.8534
2009/06
1.5247
1.5629
1.6077
2.1523
2.1290
2.1409
1.4116
1.3622
1.3317
1.8385
1.8460
1.8743
2009/03
1.6682
1.6518
1.6518
2.2163
2.1527
2.1527
1.3286
1.3032
1.3032
1.9423
1.9023
1.9023
6
[email protected]
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
ARAŞTIRMA
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup,
yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü
yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından
Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı
izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda
yayınlanamaz, iktisab edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve
münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda
kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Garanti Yatırım
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak
No.1 34337 Beşiktaş, İstanbul
Telefon: 212 384 11 21
Faks: 212 352 42 40
E-mail: [email protected]
Tavsiye Tanımları
AL
Hisse senedinin 12-aylık getirisinin, BIST100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir.
TUT Hisse senedinin 12-aylık getirisinin, BIST100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir.
SAT Hisse senedinin 12-aylık getirisinin, BIST100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
256 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content