close

Enter

Log in using OpenID

buradan - ASYU-2014

embedDownload
Bildiri No
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
19
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
61
62
65
66
69
70
AKILLI SİSTEMLERDE YENİLİKLER VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU - 2014
KABUL EDİLEN BİLDİRİLER LİSTESİ
Bildiri başlığı
Konjestif Kalp Yetmezliği Teşhisinde Kullanılan Çapraz Doğrulama Yöntemlerinin Sınıflandırıcı Performanslarının Belirlenmesine Olan E
Nesne Görüntülerinden 3D Model İnşası İçin Etkin F-matrisi Hesaplanma Yöntemleri
Güç Sistemleri Arıza Tespitinde Sezgisel Bir Yaklaşım: Renkli Petri Ağları
İstatiksel Bilgisayarlı Çeviride Paralel Derlemin Büyüklüğünün ve Kalitesinin Etkileri
Dalgacık-ANFIS Modeli ile Akarsularda Katı Madde Miktarı Tahmini
Yapay Arı Koloni (Artificial Bee Colony, ABC) Algoritması ile Çoklu Dizi Hizalama
H Şekilli Mikroşerit Antenin Yabani Ot Algoritması İle Rezonans Frekansının Belirlenmesi
Duygu Tanımada Farklı Veri Setleri Arasında Bir Çalışma
Özdeğer Hesaplaması Ve Yapay Arı Koloni Algoritması Kullanılarak Termal Görüntülerin Bölütlenmesi
Biyomedikal Veri Kümeleri Kullanarak Makine Öğrenmesi Sınıflandırma Algoritmalarının Karşılaştırılması
EEG Verilerinden Farklı Müzik Türü ve Zihinsel Görevlerin Ayırt Edilmesi
Mobil Uygulama ile Görüntü İşleme ve Veri Madenciliği Tekniklerine Dayalı Melanom Tahmin Desteği Sağlanması
Destek Vektör Makineleri Kullanılarak Submaksimal Verilerden Maksimum Oksijen TüketimininTahmin Edilmesi
Destek Vektör Makineleri ve Nitelik Seçici Algoritma Kullanılarak Maksimum Oksijen Tüketimi Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi
Gezgin Satıcı Probleminin Çözümüne Yönelik Yeni Bir Sezgisel Çözüm Algoritması
Uzman Karışımlarında Yeni Bir Yaklaşım: Uzman Kararlarının Yeni Bir Geçiş Fonksiyonuyla Birleştirmesi
İlişkisel Verilerin Semantikleştirilmesi
Dinamik Optimizasyon Problemleri İçin Uyarlamalı Ateş Böceği Algoritması
Üç Kademeli Bir Tedarik Zincirinde Entegre Parti Büyüklüğünün Belirlenmesi
Çok Katmanlı Algılayıcı Ağının Eğitim Parametrelerinin Yapay Arı Kolonisi ve Genetik Algoritma ile Optimizasyonu
Metin Sınıflandırma için Yeni Bir Eğitimli Anlamsal Özellik Seçimi Yöntemi
Sınıflandırma Tabanlı Türkçe Soru Algılama
Nitelik Seçme Problemi için Diferansiyel Gelişim Algoritması ve Yapay Arı Kolonisi Optimizasyon Tekniğini Kullanan Melez Yöntem
Kril Sürüsü Algoritmasının Atölye Çizelgeleme Problemlerine Uygulanması
Akıllı Şebeke Güvenliği için Veri Enjeksiyon Saldırılarının Tespiti
Konjestif Kalp Yetmezliği Rahatsızlığının Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Yapay Sinir Ağları Yöntemleri ile Teşhisi
Parça-Makine Gruplama Problemi Çözümüne Kısıt Programlama Yaklaşımı
En Yakın k Komşuluk Algoritmasında Örneklere Bağlı Dinamik k Seçimi
Adaptif Sinirsel Bulanık Tahmin Yöntemi ile Esnek Üstyapı Performans Tahmin Modeli Geliştirilmesi
CUDA Platformunda İki Boyutlu Ayrık Haar Dalgacık Dönüşümü
Mobilya Üretim Tesisinde Genetik Algoritma ile Makine Düzenleme
Yapay Sinir Ağları İle Doğru Meslek Seçimi
Kognitif EEG İşaretleri İçin Öznitelik Seçimi Tabanlı Kanal Seçimi ve Sınıflandırma
Laguerre Fonksiyonları Kullanararak DA Motor Hızının Sürekli Zamanlı Model Öngörülü Kontrolü
Hipertiroidili Hastalarda Kognitif Fonksiyonların İncelenmesi
Bilgisayar Görmesi Ve Gradyan İniş Algoritması Kullanılarak Robot Kol Uygulaması
Klasik Türk Müziği Makamlarının Tanınması
Rüzgar Enerjili Ekonomik Yük Dağıtım Probleminin Yerçekimsel Arama Algoritması ile Çözülmesi
Destek Vektör Makinelerinde Parametre Seçiminin Duygu Analizi Üzerindeki Etkisi
Otomatik Tanımlanmış Hedef Takip Sistemi
Konjektif Kalp Yetmezliğinin Hilbert-Huang Dönüşüm ile Analizi
Sürü Simülasyon Programı Geliştirilmesi Ve Performansının İncelemesi
FPGA Tabanlı Gerçek Zaman Görüntü İşleme Sistemi Uygulaması
Açgözlü Rastsallaştırılmış Uyarlamalı Arama Algoritmasının Farklı Yerel Arama Yapılarıyla Akış Tipi Çizelgeleme Problemlerine Uygulanm
İçkin Kip İşlevlerinin Kaynak Sayılarına Göre Dağılımı
Çevresel Ekonomik Yük Dağıtımı Probleminin İyileştirilmiş Yerçekimsel Arama Algoritması ile Çözümü
Parçacık Sürü Optimizasyonu ve Hücresel Otomata Tabanlı Sayısal Görüntü Karıştırma Algoritması
Çok Hedefli Parçacık Sürü Optimizasyonu için Smith Abağı Yaklaşımı
El Geometrisi Tabanlı Kısıtlamasız ve Temassız Bir Kimliklendirme Sistemi
Zaman Bölgesi Saçılım Sinyallerinin Yapısal Öznitelikleri ve Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Dielektrik Küresel Hedeflerin Sınıflanması
Kolektif Öğrenme Algoritmalarıyla Çocukların Obezite Hastalığına Yakalanma Olasılıklarının Hesaplanması
Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi Kullanılarak Yeşil Tedarikçi Firma Seçimi: Enerji Sektöründe Bir Uygulama
PSO Algoritması ile Çok Katmanlı Algılayıcı Ağ Mimarisinin Belirlenmesi
Retina Damarlarının Çoklu Ölçekli Fırçacık Filtre Bankaları ve Gauss Karışım Modeli Kullanılarak Bölütlenmesi
Görüntü İşleme Teknikleri Kullanarak Ozonlanmış Kayısıların Morfolojik Özelliklerinin İncelenmesi
Genetik Algoritma Kullanarak Çift Rotorlu Sistemin Gürbüz Denetleyicisinin Kazançlarının Ayarlanması
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
42 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content