close

Enter

Log in using OpenID

Bitirme Projesi I Konuları İçin Tıklayınız - Elektrik

embedDownload
Melikşah Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bitirme Projesi I Konuları
Proje No
1
2
3
4
5
6
PROJE KONUSU
Temizlik Robotu
Kullanıcıdan bağımsız olarak hareket edebilen ve halı ve sert
zeminleri süpüren temizlik robotu geliştirilecektir. Robot duvar
ve engelleri tespit edebilecek ve çarpışmadan kaçınacaktır.
Çarpışma gerçekleşirse yön değiştirerek temizlik işlemine
devam edecektir. Şarjı az kaldığında şarj istasyonunu otomatik
olarak bulup kendini şarj edebilecektir.
Kameralı Otopark Yeri Hatırlatma ve Yönlendirme Sistemi
Kapalı veya Açık otoparklarda park yerinin çok hızlı ve uygun
bir şekilde bulunmasına yardımcı olur. Bir otoparka
geldiğinizde girişte farklı katlar da kaç adet kullanılabilir boş
alan olduğunu gösterir.
İris Tanıma Sistemi Geliştirilmesi
Kullanımda olan pahalı iris tanıma sistemleri yerine ucuz
maliyetli iris tanıma sistemi geliştirilmesi. Web kamerayla
alınan iris görüntüsünün Beaglebone Black karti kullanarak
sistemdeki diğer görüntülerle karşılaştırır.
İris Görüntüsü Toplama Platformu
İris görüntülerini hem karşı cepheden hem de yan cepheden
aynı anda alabilen platform geliştirme projesidir. Projede
bulunan iki kameradan biri karşıdan diğeri hareketli bir
üzerinde yan cepheden görüntü alacaktır. Hareketli kol
bilgisayardan ve elle kontrol edilebilecektir. Proje bünyesinde
USBye bağlanan hareket kontrol modülü tasarlanacak ve
hareket limitleyici sensörler kullanılacaktır.
Akıllı Telefonlarla Görünmez Karekod Okuyucu Sistem
Proje bünyesinde tekel ürünleri üzerindeki görünmez kodları
okuyacak sistem geliştirilecektir. İlk olarak akıllı telefon
üzerine entegre edilecek bir aparat geliştirilecektir. Bu aparat
görünmez karekodun bulunduğu bölgeyi üzerindeki özel dalga
boyunda ışık veren LED’lerle aydınlatılacaktır. Bu sayede
gözle görünmeyen karekodlar görünür hale getirilecektir. İkinci
olarak akıllı telefona takılacak aparat üzerindeki özel filtre
sayesinde oluşan karekod görüntüsü filtrelenerek akıllı
telefonun kamerası tarafından alınacaktır. Sonrasında, alınan
karekod görüntüsü görüntü işleme teknikleri kullanılarak siyah
beyaz görüntüye çevrilecek ve ürün kimlik bilgisi elde
edilecektir.
Akıllı Telefonlarla Retina Görüntüsü Alınması
Diyabete bağlı göz rahatsızlıklarından en sık görüleni diyabetik
retinopatidir. Bu rahatsızlık tedavi edilmediği takdirde değişik
derecelerde görme kaybına neden olduğundan dolayı diyabet
hastalarının periyodik aralıklarla göz muayenesinden geçmesi
gerekir. Günümüzde kullanılan fundus kamera sistemleri
boyutlarının büyüklüğü nedeniyle kolayca taşınamamakta ve
fiyatlarının pahalı olması nedeni ile her sağlık taramasında
rahatça kullanılamamaktadır. Bu yüzden genel diyabetik
retinopati taraması yapabilmek için ucuz, kolay taşınabilecek
boyutlarda mobil retina görüntüleme cihazlarına ihtiyaç sürekli
artmaktadır. Bu projede, akıllı telefonlara entegre edilecek,
taşınabilir ve mobil retina görüntüleme sistemi geliştirilecektir.
Bu projede geliştirilecek entegre görüntüleme sistemi sayesinde
Öğrenci
Sayısı
Projeyi verecek olan
Öğretim Elemanı
3-4
Yrd. Doç. Dr. Mahmut
KARAKAYA
3-4
Yrd. Doç. Dr. Mahmut
KARAKAYA
2
Yrd. Doç. Dr. Mahmut
KARAKAYA
2-3
Yrd. Doç. Dr. Mahmut
KARAKAYA
2-3
Yrd. Doç. Dr. Mahmut
KARAKAYA
2-3
Yrd. Doç. Dr. Mahmut
KARAKAYA
1/3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
merkezden uzak bölgelerde yapılacak genel sağlık taraması
esnasında diyabetik retinopati taraması da yapabilmesine imkan
sağlayacak ucuz ve kolayca taşınabilecek boyutlarda mobil
retina görüntüleme cihazı geliştirelecektir.
Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi
Kameralar aracılığıyla alınan görüntüler, uygun görüntü işleme
teknikleriyle gerçek zamanlı olarak işlenerek, farklı şeritler
üzerinde ilerleyen araçlar tespit edilip, izlenmektedir. Araç
tespit ve izleme sonuçları trafik ışıklarının yanma sıra ve
süresini değiştirmektedir.
Üç Eksenli Elektromekanik Robot Kol Tasarımı
300 W Lehim Cihazı tasarımı
Amplifikatör ve Ses Distortion Cihazı Tasarımı
Hız göstergesi Cihazı Tasarımı
555 Bazlı Basit Servo Kontrol Ünitesi
Karanlık / Işık Aktive Rölesi
20 MHz Lazer Işığı Dedektörü
Lineer programlama: Lineer optimizasyon, Simplex metodu,
Örnek problemler, Lingo/Lindo programını kullanmak. Okul
servis güzergah optimizasyonu problem çözümü.
Cep telefon servis optimizasyonu: Belli bir bölgede (ör: Talas
ilçesinde) cep telefon sinyallerini sağlayan minimum sayıda
baz istasyonlarının en geniş kapsama alanını elde edecek
şekilde yerleştirilmesi.
Resim – Ses- Görüntü sıkıştırma: BMP, JPG,… nedir?
Elimizdeki bir dosyanin farklı sıkıştırma metotlarının
karşılaştırılması, yeni bir yöntem geliştirilerek resim sıkıştırma
algoritması türetilmesi ve bu yeni metodun örneklendirilmesi
Ses dosyası analizi: Ses dosyasında bulunan farklı seslerin
ayrıştırlması, ses dosyalarının uç uca eklenmesi, dosya içinden
ses çıkarılması, ...
Monte-Carlo metotları: Monte-Carlo metodunu kullanarak
alan/integral hesaplama, sayısının hesaplanması…
Barkod: Barkodlar temelde nasıl çaılşıyor? Nasıl kodlanıyor ve
nasıl okunuyor? Kendi barkodunu geliştir...
Penrose örtenleri ve fraktal yapılar: Penrose örtenlerini incele,
uygulama alanlarını araştır, fraktal yapıların incelenmesi,
orijinal bir örten geliştir.
Oyun kartı numaraları: Oyun kartlarını kullanarak nasıl
“hileler” kullanılır? Persi Diaconis kimdir? Ne tür numaralar
geliştirmiştir?
Matematiksel “müzik”: Seslerin bilgisayar ortamında
saklanması, sayı dizilerinin sese dönüştürülmesi, sayılarla
oynanması ile farklı efektler elde edilmesi, en sonunda (neden
olmasın?) kendi besteni geliştir.
Avcı-Av modelleri: Lotka-Volterra modelinin incelenip
geliştirilmesi, farklı habitatlarda uygulama, problemin nümerik
metotlarla çözümü…
Lunapark treni dizaynı: Rayların koordinat gösterimi ile
fiziksel konumları, trenin konum-hız ilişkisi, yapılacak bir park
için zemin etüt çalışması ile bir lunapark treni modellemesinin
yapımı
Hareketli mıknatıs ve sürücü problemi (araştırma projesi):
Maxwell denklemleri, Manyetik ve Elektrik Kuvvet,...
Fresnel yansımanın minimize edilmesi (araştırma projesi): İki
ortam arasındaki sınırda ışık nasıl hareket eder? Hangi oranda
geri yansıma olur? Işık nümerik metotlarla maksimum oranda
aktarılması nasıl sağlanabilir? …
Lityum-iyon Batarya Paketleri için MATLAB tabanlı Batarya
modelleme ve Yönetimi
Seri bağlı bataryaları dengeleyici batarya yük dengeleme
devresi tasarımı (Donanım)
3-4
Yrd. Doç. Dr. Mahmut
KARAKAYA
3
2
2
2
2
2
2
Öğr. Gör. Engin YAZICI
Öğr. Gör. Engin YAZICI
Öğr. Gör. Engin YAZICI
Öğr. Gör. Engin YAZICI
Öğr. Gör. Engin YAZICI
Öğr. Gör. Engin YAZICI
Öğr. Gör. Engin YAZICI
1
Yrd. Doç. Dr. Hasan
PALTA
1
Yrd. Doç. Dr. Hasan
PALTA
1-2
Yrd. Doç. Dr. Hasan
PALTA
2-3
Yrd. Doç. Dr. Hasan
PALTA
1
1-2
Yrd. Doç. Dr. Hasan
PALTA
Yrd. Doç. Dr. Hasan
PALTA
1
Yrd. Doç. Dr. Hasan
PALTA
1
Yrd. Doç. Dr. Hasan
PALTA
1
Yrd. Doç. Dr. Hasan
PALTA
1
Yrd. Doç. Dr. Hasan
PALTA
2-3
Yrd. Doç. Dr. Hasan
PALTA
1
Yrd. Doç. Dr. Hasan
PALTA
1-2
Yrd. Doç. Dr. Hasan
PALTA
2
1
Doç. Dr İhsan Ömür
BUCAK
Doç. Dr. İhsan Ömür
BUCAK
2/3
30
31
32
33
34
35
36
PIC ve Siemens PLC ile kontrol edilen iki ayrı asansör
prototipinin ikili grup şeklinde kontrolü (donanım ve yazılım)
Yapay Zeka öğrenme algoritmaları kullanarak ikili asansör
grubu kontrolü (Eğer 3 deki donanımı yapacak kimse çıkmazsa
donanım hazır aksi halde MATLAB-SİMULINK tabanlı
simülasyon çalışması
Asansör kontrol stratejileri üzerine simülasyon tabanlı
(MATLAB/SİMULINK) proje çalışması
Çoklu asansör sistemlerinin petri net tabanlı modelleme ve
kontrolü (donanım veya simülasyon)
İçten Yanmalı motorların çalışmasını MATLAB simulink
ortamında olay tabanlı (event-based) modelleme ve simülasyon
çalışması
Mikrokontrolörlü 4 yollu akıllı kavşak trafik sinyalizasyonu
projesi
Mikrokontrolörlü 2 eksenli/çift kollu robot kol kontrolü
(donanım) ve MATLAB/SİMULINK modellemesi
2
Doç.Dr. İhsan Ömür
BUCAK
2
Doç. Dr. İhsan Ömür
BUCAK
2
2
Doç. Dr. İhsan Ömür
BUCAK
Prof. Dr. Murat Uzam ve
Doç. Dr. İhsan Ömür
BUCAK
2
Doç. Dr. İhsan Ömür
BUCAK
2
Doç. Dr. İhsan Ömür
BUCAK
Doç. Dr. İhsan Ömür
BUCAK
2
37
Cart-pole probleminin kontrolü ve gerçekleştirilmesi (Donanım
ve Yazılım)
2
38
Motorize doğrusal mikro-pozisyon belirleyici sistem tasarımı
3
39
Motorize döner mikro-pozisyon belirleyici sistem tasarımı
3
40
41
Spektrofotometre sistem tasarımı (farklı dalga boylarında iletim
ve yansıma ölçer)
Spektrometre sistem tasarımı (ışığı dalga boylarını belirleyen
sistem )
2-3
2-3
2-3
2-3
Doç. Dr. İhsan Ömür
BUCAK
Yrd. Doç. Dr. Gökhan
Özgür
Yrd. Doç. Dr. Gökhan
Özgür
Yrd. Doç. Dr. Gökhan
Özgür
Yrd. Doç. Dr. Gökhan
Özgür
Yrd. Doç. Dr. Gökhan
Özgür
Yrd. Doç. Dr. Gökhan
Özgür
Yrd. Doç. Dr. Gökhan
Özgür
Yrd. Doç. Dr. Gökhan
Özgür
Yrd. Doç. Dr. Gökhan
Özgür
Prof. Dr. Murat Uzam
Prof. Dr. Murat Uzam
Prof. Dr. Murat Uzam
Prof. Dr. Murat Uzam
2
Prof. Dr. Murat Uzam
1
Prof. Dr. Murat Uzam
3
3
42
Lazer/LED sürücü ve fotoalıcı devre tasarımı
3
43
Boşluk veya fiber optik haberleşme sistemi tasarımı
3
44
LED profili belirleme sistemi tasarımı
3
45
Güneş pili üretim ve testi
3
46
Ultrasonik temizleyici sistem tasarımı
3
47
48
49
50
Flowcode programı ve uygulamaları
Parsic programı ve uygulamaları
MikroC programı ve uygulamaları
CCS C programı ve uygulamaları
Uzaktan kontrollü bir Otomatik Kapı Modelinin
Gerçekleştirilmesi ve Kontrolu
4 Katlı Bir Asansör Modelinin Petri Ağlar kullanılarak
Modellenmesi ve Kontrolu
51
52
3/3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
30
File Size
286 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content