close

Enter

Log in using OpenID

tıklayınız.. - Ekoloji 2015 Sinop Üniversitesi

embedDownload
06 Mayıs 2015
00
30
KAYIT
30
30
AÇILIŞ KONUŞMALARI
08: -12:
09: -10:
DAVETLİ KONUŞMACILAR
10: -11:
Dr. Alexander BOLTACHEV
Alien species of fish and decapods in the Black Sea: the status and
impact
11:10-11:50
Prof. Dr. Mustafa KURU
Biyomimikri
11:50-12:30
Prof. Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN
İlaç Keşfinde Deniz Canlılarının Yeri
12:30-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
30
10
Sözlü Bildirilerin Sunulacağı Toplantı Salonları
SALON I
SALON II
OLVİDO
KUM ZAMBAĞI
1. Gün
Sözlü Sunumlar
6 Mayıs 2015
OLVİDO
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
I. OTURUM: 13:30-15:00
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Hasan SEVGİLİ/Doç. Dr. Burçin Aşkım GÜMÜŞ
Akdeniz Ekosistemleri Büyük Memeli Türleri ve Karnivor Türlerin Bu
13:30-13:45
Ekosistemlerdeki Önemi: Fethiye Babadağ Örneği
Yasin İlemin, Memiş Kesdek, Hasan Koç
Kars Platosu’nun Farklı Yükseltilerinden Toplanan Anoplius viaticus
13:45-14:00
(Hymenoptera: Pompilidae)’un Kutikular Morfolojisi
Mehmet Ali Kırpık, Serdal Tarhane, Yaşar Gülmez
Blanus (Reptilia: Amphisbaenia) Cinsinin Diyarbakır İl Sınırları İçerisindeki
14:00-14:15
Dağılışı ve Taksonomisi
Nedret Yakalı Evsen, Yüksel Coşkun, Alaettin Kaya
Çankırı Yöresi Kiraz Bahçelerinde Zararlı Scolytus rugulosus (Müller)
14:15-14:30
(Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)’un Parazitoidlerinin Tespiti
Vildan Bozkurt, Yasemin Güler
Ekolojik Niş Modellemesi, Küresel İklim Değişikliğinden Türlerin Olumsuz
Etkileneceğine İşaret Ediyor: Isophya rectipennis (Orthoptera, Tettigoniidae)
14:30-14:45
Örneği
Gülşah Yılmaz, Hasan Sevgili, Hakan Gür
Kırıkkale İli Spermophilusx anthoprymnus’un Biyoekolojisi (Mammalia:
14:45-15:00
Rodentia)
Aykut Arif Topçu, İrfan Albayrak
OTURUM ARASI (15 dk)
II. OTURUM: 15:15-16:45
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mustafa SÖZEN/Yrd. Doç. Dr. Evrim SÖNMEZ
Flamingonun (Phoenicopterus roseus) Burdur Gölü’ndeki Beslenme
15:15-15:30
Özellikleri
Yusuf Ayvaz, Rahman Özkoç, Mehmet Ali Tabur
İstanbul Boğazı’ndan Süzülerek Göç Eden Kuşların 2010 - 2011 İlkbahar
15:30-15:45
Dönemi Sayımları
Sercan Bilgili, Ergün Bacak
Kuzey Irak’ta Dağılış Gösteren Nannospalax ehrenbergi (Rodentia:
15:45-16:00
Spalacidae) Türünün Morfolojik Özellikleri
Yüksel Coşkun, Zaitoon Ahmad Hamad, Alaettin Kaya
Gölardı (Terme/Samsun) Tabiatı Koruma Alanı Vejetasyonunda Progressif
16:00-16:15
Süksesyon
Hasan Korkmaz, Cebrail Yıldırım
Andız (Juniperus drupacea)’ın Tohum Özellikleri
16:15-16:30
Mustafa Yılmaz, Zeynep Yavuz
Türkiye ve Güney-Batı Asya Briyofit Florası İçin Yeni Kayıt (Sematophyllum
16:30-16:45
micans (Mitt.) Braithw)
Nevzat Batan, Turan Özdemir, Mevlüt Alataş, Hüseyin Erata
OTURUM ARASI (15 dk)
1. Gün
Sözlü Sunumlar
6 Mayıs 2015
OLVİDO
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
III. OTURUM: 17:00-18:45
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ahmet KARATAŞ/Prof. Dr. Hasan SEVGİLİ
Sakar Mekenin (Fulica atra) Kovada Gölü’ndeki Üreme Biyolojisi
17:00-17:15
Mehmet Ali Tabur, Ayşe Soylu
Türkiye’de Nesli Tehlike Altında Olan Kuş Türleri
17:15-17:30
Kiraz Erciyas Yavuz, Esra Per
Sinop İli Kuşları
17:30-17:45
Fatma Karahan
Samsun’daki Park Bahçelerde Bulunan Yaprakbiti Türleri (Hemiptera:
17:45-18:00
Aphidoidea: Aphididae) ve Konukçu Bitkileri
Elif Hopancı, Ünal Zeybekoğlu, Başak Akyürek
18:00-18:15
Soliter Yaban Arısı Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) Türünün
(Hymenoptera: Sphecidae) Yuva Özellikleri ve Avlarının Tespiti
Yaşar Gülmez, İlyas Can
18:15-18:30
Türkiye’deki Riccia L. (Ricciaceae, Marchantiopsida) Cinsi Üzerine Bir
Araştırma
Hatice Özenoğlu Kiremit, Ferhat Kiremit, Mesut Kırmacı
18:30-18:45
Türkiye Mikotası İçin 6 Yeni Russula Kaydı
Ömer F. Çolak, Mustafa Işıloğlu, M. Halil Solak
Poster Sunumlar (1-100)
20:00
AÇILIŞ YEMEĞİ
1. Gün
Sözlü Sunumlar
6 Mayıs 2015
KUM ZAMBAĞI
EKOTOKSİKOLOJİ
I. OTURUM: 13:30-15:00
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Levent BAT/Doç. Dr. Hikmet Yeter ÇOĞUN
Aliağa Körfezi (Türkiye) Bazı Balık Türlerinin Periferik Kan ve Solungaç
13:30-13:45
Hücrelerinde Mikronukleus Oluşumunun Değerlendirilmesi
Özlem Çakal Arslan, Meltem Boyacıoğlu, Hatice Parlak, Selma Katalay,
Muhammet Ali Karaaslan
Aliağa Körfezi Sedimentinin Ames Testi (Salmonella typhimurium TA98,
13:45-14:00
TA100) ile Mutajenitesinin Belirlenmesi
Meltem Boyacıoğlu, Hatice Parlak, Özlem Çakal Arslan, Muhammet Ali
Karaaslan
Antalya Körfezi'nde Ekonomik Öneme Sahip Balık Türlerinde Ağır Metal
14:00-14:15
Birikimi
Mustafa Türkmen, Ersan Oğuzhan Pınar
Belçika, Scheldt Nehri Sediman Tabakasında Biyoindikatör Organizma
14:15-14:30
Tubifex tubifex ile Ekotoksikolojik Araştırma
Gülfem Bakan
Biyoetanol Üretim Atık Suyu Şilempe’nin Salmonella typhimurium’da
14:30-14:45
Mutajenik Etkileri
Ferhan Korkmaz, Ayşe Habibe Sivri, Cansu Polat
Farklı Konsantrasyonlardaki ZnOTiO2 Kompozitinin Desmodesmus
14:45-15:00
multivariabilis Üzerindeki Oksidatif Stres Seviyesinin Belirlenmesi
Yeşim Özkan, Betül Yılmaz Öztürk, Cengiz Akköz
OTURUM ARASI (15 dk)
II. OTURUM: 15:15-16:30
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Gülfem BAKAN/Doç. Dr. Meltem BOYACIOĞLU
Bor Nanopartikülüne Maruz Bırakılan Desmodesmus multivariabilis’in
15:15-15:30
Pigment Değişiminin İncelenmesi
Cengiz Akköz, Yeşim Özkan, Betül Yılmaz Öztürk
Çimento kaynaklı kirleticinin yetiştiriciliği yapılan gökkuşağı (Oncorhynchus
15:30-15:45
mykiss) ve Çoruh (Salmo coruhensis) alabalıkları üzerindeki etkileri
Şevki Kayış, Akif Er, İlker Zeki Kurtoğlu
Çinko Oksit Nanopartiküllerin Zebra Balığı (Danio rerio) Larvaları
15:45-16:00
Üzerindeki Genotoksik Etkileri ve Gen Ekspresyon Değişimleri
Gökay Ulutaş, Halis Boran
Eğirdir Gölü Su ve Sediment Örneklerinde Hg, Pb, Cd, As, Ni, Cu ve Cr
16:00-16:15
Düzeylerinin Araştırılması
Cafer Bulut, Ayşegül Kubilay
Pestisitlerin (glifosat-asetoklor) Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus
16:15-16:30
mykiss) Kan Biyokimyası ve Histopatolojisi Üzerine Etkileri
Harun Arslan, Muhammed Atamanalp
OTURUM ARASI (30 dk)
1. Gün
Sözlü Sunumlar
6 Mayıs 2015
III. OTURUM: 17:00-18:00
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. M. Sıtkı ARAS/Prof. Dr. Vahit KONAR
Propanil’in Oroechromis niloticus kan dokusunda bazı biyokimyasal
parametrelere etkisi
17:00-17:15
Özge Temiz, Hikmet Y. Çoğun, Gülbin Gök, Özgür Fırat, Özge Fırat, Tüzin A.
Yüzereroğlu, Hazal Sağ, Ferit Kargın
ZnO-TiO2 Nanopartikülüne Maruz Bırakılan Desmodesmus multivariabilis’in
Klorofil-a, b ve Karotenoid Değişimlerine Etkilerinin Belirlenmesi
17:15-17:30
Betül Yılmaz Öztürk, Yeşim Özkan
Silikon Bazlı Maddelerle Emprenye İşleminin Odunun Biyolojik Özelliklerine
Etkisi
17:30-17:45
Ceyhun Kılıç, Ümit Cafer Yıldız
Zeytinyağı İşleme Atık Suyunun Mutajenik Etkisinin Ames Testi ile
Belirlenmesi
17:45-18:00
Ferhan Korkmaz, Cansu Polat
Poster Sunumlar (1-100)
20:00
AÇILIŞ YEMEĞİ
2. Gün
Sözlü Sunumlar
7 Mayıs 2015
OLVİDO
SUCUL EKOSİSTEMLER
I. OTURUM: 09:00-10:30
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Arif GÖNÜLOL/Doç. Dr. Seyhan AHISKA
İzmit Körfezi (Marmara Denizi, Türkiye) Fitoplanktonu ile Çevresel
09:00-09:15
Parametreler Arasındaki İlişkinin Kanonik Uyum Analizi (CCA) Yöntemiyle
Değerlendirilmesi
Arzu Morkoyunlu Yüce, Tekin Yeken
Çanakkale (Çanakkale Boğazı hariç, Ege Denizi, Türkiye) Kıyılarının Yeşil
09:15-09:30
Algleri ve Deniz Çayırları
Sibel Yenici, Hüseyin Erduğan, Emine Şükran Okudan-Aslan, Berrin Dural,
Veysel Aysel
Galveston Körfezi Bölgesinde Bulunan Christmas Körfezi ve Hance
09:30-09:45
Nehri’ndeki Tür Çeşitliliğinin ve Benzerliğinin Karşılaştırılması
Nursema Aktepe
Edirne Kıyıları (Kuzey Ege Denizi, Türkiye) Deniz Algleri ve Deniz Çayırları
09:45-10:00
Emine Şükran Okudan-Aslan, Berrin Dural, Hüseyin Erduğan, Veysel Aysel
Eğirdir Gölü (Isparta/Türkiye)’ndeki Endemik Balık Türlerinin Alansal ve
10:00-10:15
Mevsimsel Dağılımı
Vedat Yegen, Hasan M. Sarı
Ormanlık Havzalarda Fizikokimyasal Akarsu Durumu ile Makroomurgasız
10:15-10:30
Değişkenliğinin Temel Bileşenler Analizi ile Mevsimsel Bazda
Değerlendirilmesi
İbrahim Yurtseven, Yusuf Serengil
OTURUM ARASI (15 dk)
II. OTURUM: 10:45-12:15
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Bülent CİHANGİR/Prof. Dr. Nazmi POLAT
Doğu Karadeniz Bölgesinde Hamsinin (Engraulis encrasicolus ponticus)
10:45-11:00
Yumurta ve Larvaların Dağılım ve Bolluğu ile Üreme Özellikleri
Hüseyin Selen, Orhan Ak, Bayram Zengin, Yaşar Genç, Murat Dağtekin, Erdinç
Aydın, Şirin Firidin, İlkay Özcan Akpınar
Konya Kapalı Havzasındaki Karstik Bir Sistemin Balık Faunası ve Ekolojik
11:00-11:15
Durumu: Beşgözler Kaynağı
İskender Gülle, Fahrettin Küçük
Karadeniz’den Örneklenen Pomatomus saltatrix’in Otolit Özellikleri-Total
11:15-11:30
Boy İlişkileri
Melek Zengin, Semra Saygın, Nazmi Polat
Karadeniz’in Sinop Bölgesi’nde Uzun Dönemde Jelimsi Makrozooplankton
11:30-11:45
Dağılımı
Zekiye Birinci Özdemir, Levent Bat, Yakup Erdem
Kırlangıç Balığının (Chelidonichthys lucerna L., 1758) Sperm Özellikleri İle
11:45-12:00
İlgili Ön Çalışma
Hamza Polat, Atife Tuba Beken, İlhan Aydın
Kış 2002 Döneminde Gökçeada (Kuzey Ege Denizi) Civarının Balık Yumurta12:00-12:15
Larva Dağılımı
Tülin Çoker, Bülent Cihangir
12:30-13:30
Öğle Yemeği
2. Gün
Sözlü Sunumlar
7 Mayıs 2015
OLVİDO
SUCUL EKOSİSTEMLER
III. OTURUM: 13:30-15:00
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Seyit AYDIN/Prof. Dr. İsmet BALIK
Simav Çayı Balık Faunası
13:30-13:45
Fahrettin Küçük, Elif Öztürk, Salim Serkan Güçlü
Sinop İli Dip Trolü Avcılığı Av Kompozisyonu
13:45-14:00
Hakan Aksu, Osman Samsun
Sinop İli Dip Trolü Avcılığında Ekonomik Av ve Iskartanın Aylık Değişimi
14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
Hakan Aksu, Osman Samsun
Oncorhynchus mykiss’in Gelişen Keseli Yavrularında Antioksidan Enzim
Aktiviteleri ile Bazı Biyokimyasal Değişimlerin Belirlenmesi
Ökkeş Yılmaz, Hatayi Zengin, Zehra Gökçe, Ersin Demir
Tıbbi Sülük Hirudo verbana’nın Sucul Kuş Yuvalarını Barınma ve Üreme
Alanı Olarak Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
Mustafa Ceylan, Osman Çetinkaya
Uzunçayır Baraj Gölü’nde (Tunceli İli) Mevsimsel Mikrozooplankton Otlama
Çalışması
Banu Kutlu, Gözde Gümüş, Burcu Demir
OTURUM ARASI (15 dk)
IV. OTURUM: 15:15-16:45
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Veysel AYSEL/Yrd. Doç. Dr. Güley KURT ŞAHİN
İğneada Kıyıları (Batı Karadeniz) Mollusca Faunası
15:15-15:30
Fikriye Ünlüer, Murat Sezgin, Bilal Öztürk
Sinop Yarımadası Kıyılarındaki Cystoseira (Phaeophyceae) Fasiesinin
15:30-15:45
Polychaeta (Annelida) Faunasının Mevsimsel Dinamiği
Sevgi Kuş, Güley Kurt Şahin
Kuzeybatı İskenderun Körfezi’nin Yumuşak Zemininde Bulunan Mollusca
15:45-16:00
Faunasında Görülen Zamansal Değişimler
Banu Bitlis Bakır, Bilal Öztürk, Alper Doğan, Neslihan Türkçü
Konya Kapalı Havzası (Türkiye) Tatlı Su Malakofaunası (Mollusca:
16:00-16:15
Gastropoda, Bivalvia)
Burçin Aşkım Gümüş, Ahmet Altındağ, Nesibe Kayaalp
Akarçay Havzası Zoobentik Komünite Çeşitliliği ve Chironomidae
16:15-16:30
Potamofaunası
Naime Arslan, Deniz Mercan, Burcu Barışık
Porsuk Çayı (Sakarya Nehri) Bazı Su Kalite Parametrelerinin
16:30-16:45
Makrozoobentik Çeşitlilik Üzerine Olası Etkilerinin Belirlenmesi
Deniz Mercan, Naime Arslan, Selin Kaya
OTURUM ARASI (15 dk)
2. Gün
Sözlü Sunumlar
7 Mayıs 2015
OLVİDO
SUCUL EKOSİSTEMLER/ÇEVRE HUKUKU VE POLİTİKALARI
V. OTURUM: 17:00-18:30
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Murat SEZGİN/Prof. Dr. Sedat AYANOĞLU
Korunan Alanların Tespitinde Yeni Bir Yaklaşım
17:00-17:15
Osman Öztürk, Özlem Aksoy
Zeytin Karasuyunun Sucul Ekosisteme Etkisi
17:15-17:30
Serpil Koldaguç, Özdemir Egemen
Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı ile Hirfanlı Baraj Gölündeki Tatlısu
İstakozunun (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Boy Ağırlık İlişkisinin
İncelenmesi
17:30-17:45
Semra Benzer, Recep Benzer, Aysel Çağlan Karasu Benli
Kırsal Kimliğin Sürdürülebilirliği İçin Köy/Mahalle Tasarım Rehberleri:
Denizli Örneği
17:45-18:00
Sevgi Görmüş, Gizem Özdemir, İrfan Nas, Serhat Cengiz
Soma-Yırca: Zeytinciliğin Politik Ekolojisi
18:00-18:15
Fatih Balkaya
Türkiye’deki Çevre Politikalarında Kamu Yararı-Toplumsal Yarar Gerilimi
18:15-18:30
Cihan Kaymaz
18:30-19:00
YABAN HAYATI FOTOĞRAFÇILIĞI / Mustafa SÖZEN
Poster Sunumlar (101-200)
2. Gün
Sözlü Sunumlar
7 Mayıs 2015
KUM ZAMBAĞI
KARASAL EKOSİSTEMLER
I. OTURUM: 09:00-10:30
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Hamdi Güray KUTBAY/Doç. Dr. D. Duygu KILIÇ
Ayancık Yöresi Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Odununun Bazı
09:00-09:15
Fiziksel Özelliklerinin Denizden Yükseklik ve Bakıya Göre Değişimi
Elif Topaloğlu, Lokman Altun, Nurgül Ay
Batı Karadeniz Kayın ve Kestane Karışık Ormanlarında Ağaçlardaki
09:15-09:30
Biyokütle ve Karbon Miktarının Çap Değişkenine Bağlı Olarak Tahmini
Murat Sargıncı, Oktay Yıldız, Doğanay Tolunay, Bülent Toprak
Azerbaycan’ın Su-Bataklık Vejetasyonu ve Coğrafik Durumu
09:30-09:45
Murat Musayev, Vagif Atamov, Musa Cabbarov
Azerbaycan’ın Hirkanus Bölgesinin Relikt Ormanları
09:45-10:00
Musa Cabbarov, Vagif Atamov, Murat Musayev
Alpin ve Subalpin Alanlarda Yer Alan Farklı Bitki Komunitelerinin Yaşam
10:00-10:15
Formu Çeşitliliği
Sevda Türkiş, Hamdi Güray Kutbay
Akdeniz Enklavlarında Toprak Nemi ve Kullanılabilir Azot Formları İle
10:15-10:30
Kommunite Yapısı Arasındaki İlişkiler
Emire Elmas, Hamdi Güray Kutbay
OTURUM ARASI (15 dk)
II. OTURUM: 10:45-12:15
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Vagif ATAMOV/ Doç. Dr. Tuğba ÖZBUCAK
10:45-11:00
11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00
12:00-12:15
12:30-13:30
Beldibi ve Babadağ Ormanlarının Epifitik Briyofit Vejetasyonu (Zonguldak,
Türkiye)
Mevlüt Alataş, Tülay Ezer, Recep Kara, Nevzat Batan
Beykoz ve Daday Orman İşletme Şefliklerinde Karbon Birikiminin Zamansal
Değişiminin İncelenmesi
Ahmet Salih Değermenci, Hayati Zengin
Çam Ökseotu (Viscum album ssp. austriacum)'nun Sarıçam (Pinus sylvestris)
Ağaçlarındaki Bulaşıklık Durumu
Ertuğrul Bilgili, Mahmut Eroğlu, İsmail Baysal, Kadir Alperen Coşkuner
Çayır Ekosistemlerinde Otlatmanın Toprak Parametreleri Üzerine Etkileri
Erkan Yalçın, Ahmet Doğan, Adnan Akçin
Doğu Kayını (Fagus orientalis) Meşcerelerinde Aralama Şiddetinin Genel
Meşcere ve İstikbal Ağaçlarının Büyümesine Etkisi
Ali Kemal Özbayram, Emrah Çiçek, Faruk Yılmaz, Tarık Çitgez, Ahmet Salih
Değermenci
Datça, Marmaris ve Milas İlçelerinin Atmosferik Polen Takvimi
Nezahat Turfan, Aykut Güvensen
Öğle Yemeği
2. Gün
Sözlü Sunumlar
7 Mayıs 2015
KUM ZAMBAĞI
KARASAL EKOSİSTEMLER
III. OTURUM: 13:30-15:00
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Hamdi Güray KUTBAY/Dr. Emire ELMAS
Doğu Kayını (Fagus orientalis) Meşcerelerinde Aralamanın Ormanaltı Yağışa
13:30-13:45
Etkisi
Faruk Yılmaz, Refik Karagül, Ali Kemal Özbayram, Emrah Çiçek, Mehmet
Özcan, Tarık Çitgez
Doğu Kayını (Fagus orientalis) Meşcerelerinde Uygulanan Aralamanın
13:45-14:00
Yaprak Alan İndeksine Etkisi
Ali Kemal Özbayram, Emrah Çiçek, Faruk Yılmaz
Doğu Ladini Orman Tipinde Tür Zenginliği ve Yaşam Çeşitliliği
14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
Cansu Keleş, Saliha Voyvot, Mahmut Eroğlu
Farklı Mikorizal İşlem Görmüş Toros Sediri (Cedrus libani) Fidanlarının
Morfolojik Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması
Bülent Toprak, Oktay Yıldız, Ernaz Altundağ, Murat Sargıncı, Şükrü Teoman
Güner, Aysun Pekşen
Mesudiye ve Çevresindeki Farklı Bitki Komünitelerinin Bitki Çeşitliliğini
Etkileyen Faktörler
Sevda Türkiş, Hamdi Güray Kutbay
Yerel Ekolojik Koşulların Sakallı Kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata)
Odunun Anatomik Özellikleri Üzerindeki Etkileri
Salih Malkoçoğlu, Murat Yılmaz, Ayhan Usta, Halit Büyüksakallı
OTURUM ARASI-15 dk.
IV. OTURUM: 15:15-16:30
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Erkan YALÇIN/Doç. Dr. Musa CABBAROV
Kızılçamda Fidan Gelişimi ve Toprak Üstü Biyokütle: Farklı Yangın Şiddeti
15:15-15:30
Etkileri
Ertuğrul Bilgili, Bahar Dinç Durmaz, İsmail Baysal
15:30-15:45
Kızılçam (Pinus brutia) Orman Ekosistemlerinde Yangın Sonrası Küçük
Memeli Komünitelerinin Değişimi
Burçin Yenisey Kaynaş, Behzat Gürkan
Orman ve Tarım Alanlarının Floristik Karşılaştırılması (Çardaklı Köyü –
15:45-16:00
Arsin / Trabzon Örneği)
Nebahat Yıldırım, Salih Terzioğlu
16:00-16:15
Sinop Yöresindeki Doğu Kayını (Fagus orientalis) Meşcerelerinde Kalın Kök
Biyokütlesinin Belirlenmesi
Ali Kemal Özbayram, Engin Güvendi, Lokman Altun
Tohumluk (Espiye-Giresun) Yöresi Saf Sarıçam Ekosistemlerinin Ekolojik ve
16:15-16:30
Floristik Yönden Araştırılması
Arzu Ergül Bozkurt, Murat Yılmaz, Salih Terzioğlu, Ayhan Usta
OTURUM ARASI-30 dk.
2. Gün
Sözlü Sunumlar
7 Mayıs 2015
KUM ZAMBAĞI
EKOTURİZM/EKOCOĞRAFYA
V. OTURUM: 17:00-18:30
OTURUM BAŞKANI: Yrd. Doç. Dr. Alpay TIRIL
Bartın İli Dağlık Alanlarında Ekoturizm Faaliyetlerinin Coğrafi Bilgi
17:00-17:15
Sistemleri Kullanılarak Değerlendirilmesi
Ercan Gökyer
Doğa Bilimleri Eğitimi Alan Gençlerin Ekoturizm Algılarının
17:15-17:30
Değerlendirilmesi: Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Örneği
Pınar Gültekin, Yaşar Selman Gültekin
Kız Kulesi ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi
17:30-17:45
Ayfer Özmen, Arzu Morkoyunlu Yüce, Öznur Gökkaya, Gönül Konakay, Tekin
Yeken
Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Korunan Alanlarda Yürütülen
17:45-18:00
Ekoturizm Etkinliklerinin İrdelenmesi
İnci Zeynep Aydın, Atakan Öztürk, Ufuk Demirci
18:00-18:15
Yeni Medyada Doğa Aktiviteleri Pazarı: Sinop Bisiklet Kulübü’nün Sosyal
Medya Kullanımı Üzerine Bir İnceleme
Kübra Aşan
18:15-18:30
Sinop Yarımadası’nın Ekocoğrafyası
İrfan Mukul
Poster Sunumlar (101-200)
3. Gün
Sözlü Sunumlar
8 Mayıs 2015
OLVİDO
KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI
OTURUM: 09:00-10:30
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Gülfem BAKAN/Yrd. Doç. Dr. Elif TEZEL ERSANLI
Amasra Kentinde Peyzaj Yönetimi; UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi ve
09:00-09:15
Süreç
Mustafa Artar, Çiğdem Demirci, Ömer Can Atakul
Bartın Çayı Havzasında Mevcut Yerleşim Alanları için Arazi Kullanım
09:15-09:30
Uygunluk Sınıflandırması
Melih Öztürk, İlyas Bolat, Ömer Kara
Doğal Afetlerden Olan Depremlerin Van Kentine ve Van Gölü Havzasının
09:30-09:45
Ekolojisine Etkileri
Yaşar Subaşı Direk
Doğu Karadeniz Bölgesi Kıyı Habitatlarının Peyzaj Mimarlığı Açısından
09:45-10:00
Değerlendirilmesi
Hilal Kahveci, Cengiz Acar, Nilgün Güneroğlu
Haliç Sediment Çamurunun Kirliliği ve Ağır Metal Fraksiyonlarının
10:00-10:15
Belirlenmesi
Berivan Akgün
Seydişehir Alüminyum Fabrikasından Kaynaklanan Florürün Çevreye Etkisi
10:15-10:30
Nazmi Oruç
OTURUM ARASI (15 dk)
II. OTURUM: 10:45-12:15
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ramazan ÇAKMAKÇI/Yrd. Doç. Dr. Hülya SİPAHİ
10:45-11:00
11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-13:30
Kentleşme Sürecinde Tarım Topraklarının Korunması Sorunsalında Yeşil
Kuşak, Yeşil Kalp ve Kentsel Tarım Yaklaşımlarının Kent Ekolojisi
Açısından İncelenmesi
Elif Demirbaş Topcu
Kentsel Açık ve Yeşil Alanlar Temelinde Mekânsal Planlar Yapım
Yönetmeliği’nin Değerlendirilmesi
Aybike Ayfer Karadağ, Demet Demiroğlu, Ayşe Esra Özel Cengiz
Kentsel Alanlarda Yeşil Altyapı Sisteminin Oluşturulması; Ankara Örneği
E. Figen Dilek İlke, Serhat Cengiz
Liman Özellikli Kıyı Yerleşimlerin Kentsel Projeler İle Yenilenmesi ve
Soylulaştırma
Pınar Kırkık Aydemir, Gümüş Funda Gökçe, Koray Gokan
Mimarlıkta Doğa Temelli Tasarım Yaklaşımları: Yenileyici (Regenerative)
Tasarım
Serhat Anıktar
Mutlu İnsanların Kirli Şehri: Sinop Kentinin Derin Ekolojik Yaklaşım
Çerçevesinde Analizi
Candaş Can
Öğle Yemeği
3. Gün
Sözlü Sunumlar
8 Mayıs 2015
OLVİDO
KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI
III. OTURUM: 13:30-15:30
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR/Doç. Dr. Serdar BEKTAŞ
Otomotiv Tamirhanelerinde Atık Üretimi, Çevresel Etkileri Ve Otomotiv
13:30-13:45
Kökenli Atıkların Önlenmesi
Murat Çetin
Peyzaj Alanlarının Sürdürülebilirliğinin Rize Kent Örneğinde İrdelenmesi
13:45-14:00
14:00-14:15
Banu Bekci, Deryanur Dinçer, Çiğdem Bogenç
Kent Parklarında Sürdürülebilir Ekolojik Yaklaşımların Değerlendirilmesi;
Trabzon Meydan Parkı Örneği
Hilal Kahveci, Cengiz Acar, Nilgün Güneroğlu
Sürdürülebilirlik ve Arazi Kullanım Entegrasyonu: Denizli Kenti
14:15-14:30
14:30-14:45
Sevgi Görmüş, İrfan Nas, Serhat Cengiz, Gizem Özdemir
Tekirdağ İli Şerefli Deresindeki Kirliliğin İncelenmesi ve Marmara Denizine
Etkileri
Burcu Uzun, Fatih Arslan
Teknolojik Kültür ve Çevre Bilinci Etkileşimi
14:45-15:00
Murat Çetin
Yasal
Düzenlemeler
Çerçevesinde
Kent
Yönetiminde
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Duygu Akyol, İpek Özbek Sönmez
OTURUM ARASI (15 dk)
DOĞAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
IV. OTURUM: 15:45-17:00
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ramazan ÇAKMAKÇI / Yrd. Doç. Dr. Dilek ŞAHİN
Ahşap koruma maddesi olarak kullanılan Bakır Krom Bor (CCB)’un metal
15:45-16:00
korozyonuna etkisinin belirlenmesi
Hüsnü Gerengi, Cihat Taşçıoğlu, Çağlar Akçay
Anadolu Sığla Ormanları Örneği Üzerinden Doğal Varlıkların Korunmasında
16:00-16:15
Sosyal Çevre Bilimlerinin Önemi
Okan Ürker
Balık Yetiştiriciliğinde Yeşil Çayın Kullanımı ve Kurutma Sıcaklığının Yeşil
Çayın (Camellia sinensis) Toplam Polifenol İçeriğine Etkisi
16:15-16:30
Özlem Bilgin, Recep Bircan, Huriye Arıman-Karabulut, İlker Zeki Kurtoğlu,
Şevki Kayış
Bulanık Tahminleme Modeli: Aylık Su Hacmi Verileri Üzerine Bir Uygulama
16:30-16:45
Mustafa Şahin, İhsan Kaya
Doğu Kayını’nda Yükseltiye Bağlı Transpirasyon ve Yaprak Buhar Basıncı
16:45-17:00
Eksikliği Değişimleri
Fatih Bayraktar, Murat Sabri Sadıklar, Fahrettin Tilki
15:15-15:30
3. Gün
Sözlü Sunumlar
8 Mayıs 2015
OLVİDO
DOĞAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ/DOĞA EĞİTİMİ/KÜRESEL
EKOLOJİK SORUNLAR
V. OTURUM: 17:00-18:30
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Songül ÇAKMAKÇI/Yrd. Doç. Dr. Meryem ÖZ
Kentsel Tasarımda Suyun Sürdürülebilir Kullanımı
17:00-17:15
Demet Demiroğlu, Ayşen Çoban, A. Esra Cengiz
Şerbetçiotu (Humulus lupulus L.) ve Atığının Değerlendirilmesinde Alternatif
Uygulamalar
17:15-17:30
Alev Akpınar Borazan, Ecem Müge Andoğlu, Çaglayan Açıkgöz
Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Çalışmaları ve Çevresel Kazanımlar
17:30-17:45
Burcu Uzun, Fatih Arslan
Orman Yangını Potansiyeli Yüksek Bölgelerde Arazöz İle Yangına Müdahale
Alanlarının CBS ve UA Kullanılarak Belirlenmesi (Bartın Orman İşletmesi
17:45-18:00
Örneği)
Ayhan Ateşoğlu, Kenan Melemez, Beyruni Uğur
Küresel Ekolojik Sorunlar
18:00-18:15
Elmina Qedirova
Doğa Eğitimi Projesinin Zihinsel Engelli Öğrencilerin Bilişsel Yapıları
18:15-18:30
Üzerine Etkisi
Sacit Köse
18:30-19:00
SUALTI DÜNYASI / Emine Şükran OKUDAN-ASLAN
19:00-19:30
DEĞERLENDİRME PANELİ
20:00
KAPANIŞ YEMEĞİ
Poster Sunumlar (201-317)
3. Gün
Sözlü Sunumlar
8 Mayıs 2015
KUM ZAMBAĞI
MİKROBİYAL EKOLOJİ
I. OTURUM: 09:00-10:30
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. İsmet BERBER/Dr. Zeynep YEĞİN
Artvin Kafkasör Yöresindeki Doğu Ladini Topluluklarının ve Bitişik
09:00-09:15
Çayırlıkların Topraklarının Mikrobiyal Biyokütle İçerik Değişimi
Musa Akbaş, Aydın Tüfekçioğlu
Asidik Çay Kompostlarında İzole Edilmiş Bakteri Çeşitliliği ve Bitki
09:15-09:30
Gelişmesini Teşvik Etme Özellikleri
Ramazan Çakmakçı, Hülya Cevahir, Atefeh Varmazyari, Yaşar Ertürk, Ali
Atasever
Isophya speciosa (Frivaldky, 1867) (Orthoptera: Phaneropterinae)’da Eşeysel
09:30-09:45
Olgunluk Sürecinin Bazı İmmün Fonksiyonlar Üzerindeki Etkilerinin
Araştırılması
Hasan Sevgili, Nilgün Tokgöz, Kenneth M. Fedorka
Bitki Patojeni Erwinia Türleri İçin Yeni Rezervuar: Kaynak Suları
09:45-10:00
Nermin Sarıgül, Yüksel Gezgin, Mert Sudağıdan
Fiğ (Vicia sativa) ve Yonca (Medicago sativa) Ekimi Yapılan Toprakların
10:00-10:15
Mikrobiyal Biyokütle C ve N İçeriklerinin Değerlendirilmesi
İlyas Bolat, Hüseyin Şensoy, Davut Özer
Ihlamur (Tilia tomentosa) Yapraklarında Yetiştirilen Pleurotus ostreatus
10:15-10:30
Mantarının Toplam Polifenol, Antioksidan ve Antimikrobiyal Özelliklerinin
Belirlenmesi
Ayşenur Yılmaz, Sibel Yıldız, Sana Tabbouche, Ali Osman Kılıç, Zehra Can
OTURUM ARASI-15dk.
MİKROBİYAL EKOLOJİ/EKOTARIM VE ORGANİK GIDALAR
II. OTURUM: 10:45-12:15
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Belma ASLIM/Prof. Dr. Mehlika PULAT
İmmobilize Termofilik Bacillus firmus SO-5'in Katı Faz Ekstraksiyon
10:45-11:00
Yöntemiyle Doğal Su Kaynaklarındaki Bazı Ağır Metallerin Tayininde
Kullanımı
Sadin Özdemir, Veysi Okumuş, Ersin Kılınç, Abdurrahman Dündar
Sinop Karasu Çayından İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının
11:00-11:15
Karakterizasyonu ve eae-stx1 Virülans Genlerinin Taranması
Cumhur Avşar, İsmet Berber, Seyhan Civek
Sucul Çevreden İzole Edilen Koliform Bakterilerde Antibiyotik Direnci ve
11:15-11:30
Beta Laktam Direnç Genlerinin Varlığı
Ertuğrul Terzi, Erol Çapkın
Şeker Fabrikası Atıklarından İzole Edilen Mayaların İdentifikasyonu ve
11:30-11:45
Fermantasyon Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Nermin Sarıgül, Berat Tocan
11:45-12:00
Burdur Gölü Kıyı Şeridinden İzole Edilen Mezofilik Aerobik Bakterilerin
İzolasyonu ve İdentifikasyonu
Nermin Sarıgül
Tarımsal Üretimde Önemli Yere Sahip Olan Sıcaklık Değerlerinin Analizi: …
12:00-12:15
Yalçın Kaplan, Umut Saray
12:15-13:30
Öğle Yemeği
3. Gün
Sözlü Sunumlar
8 Mayıs 2015
KUM ZAMBAĞI
EKOFİZYOLOJİ
III. OTURUM: 13:30-14:45
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ertan YILDIRIM/ Yrd. Doç. Dr. Ömer ELKIRAN
Çam Ökseotunun (Viscum album ssp. austriacum) Sarıçam (Pinus sylvestris)
13:30-13:45
İbre Morfolojisi üzerine etkileri
Ertuğrul Bilgili, Bedri Serdar, Murat Öztürk, Kadir Alperen Coşkuner, İsmail
Baysal
Farklı Herbisit Çeşitlerinin Nasturtium officinale’de Fotosentetik Pigment
13:45-14:00
İçeriği ve Antioksidatif Enzim Aktivitesine Etkisi
Ömer Faruk Coşkun, Dilek Demirezen Yılmaz
14:00-14:15
Hedera helix’te Yaprak Tipine ve Yüksekliğe Göre N ve P Rezorbsiyon
Verimliliği ve Yeterliliğindeki Farklılıklar
Ahmet Doğan, Erkan Yalçın
14:15-14:30
İran Palamut Meşesi (Quercus branthii L.) Ekosistemlerinde Seyreltmenin
Fotosentetik Özelliklere Etkisi
Uğur Kezik, Ferit Kocaçınar
14:30-14:45
Sinop Yöresi’nde Doğal Olarak Yetişen Doğu Kayını Odununun Anatomik
Özellikleri Üzerine Bazı Çevresel Farklılıkların Etkisi
Tuğba Bozlar, Bedri Serdar
OTURUM ARASI (15 dk)
KORUMA BİYOLOJİSİ
IV. OTURUM: 15:00-16:15
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Cemal Varol TOK/Prof. Dr. Yüksel ÇOŞKUN
Akdeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Mısır Meyve Yarasası (Rousettus
15:00-15:15
aegyptiacus)’nın Habitatlarında Tespit Edilen Antropojenik Tehditler
Deniz Atasoy, Ayşegül Süplün, Nursel Aşan Baydemir
Corythucha ciliata’nın (Heteroptera, Tingidae) Kastamonu Şehir Merkezinde
15:15-15:30
Bulunan Platanus orientalis Türü Üzerindeki Yoğunluğunun Araştırılması
İbrahim Küçükbasmacı, Selime Şahin, Gülzade Eker
Kırıkkale İlinde Farekulaklı Büyük Yarasa (Myotis myotis) ve Farekulaklı
15:30-15:45
Küçük Yarasa (Myotis blythii) Türlerinin Yaz ve Kış Kolonilerinin
İncelenmesi
Meryem Genç, Merve Şimşek, Nursel Aşan Baydemir
Tehdit Kapsamındaki Kara Akbabalarda Bazı Alansal Faktörlerin
15:45-16:00
Rahatsızlık Mesafesi Üzerine Etkisi ve Mutlak Koruma Zonu Önerisi
Cihangir Kirazlı
Mimoza (Acacia mollissima), Kebrako (Schinopsis lorentzii) ve Pineks (Pinus
16:00-16:15
brutia) Ekstraktlarının Odun Çürüten Mantarlara Karşı Etkinlikleri
Mesut Yalçın, Çağlar Akçay, Halil İbrahim Şahin, Mürşit Tufan
OTURUM ARASI (15 dk)
Sözlü Sunumlar
8 Mayıs 2015
KUM ZAMBAĞI
YABAN HAYATI VE YÖNETİMİ
V. OTURUM: 16:30-17:15
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. İrfan ALBAYRAK/Dr. Pınar ÇAM
16:30-16:45
Gündüz Yırtıcı Kuşlarının Kuzeydoğu Anadolu’daki Göçleri Sırasında
Karşılaştıkları Başlıca Tehlikeler
Şağdan Başkaya, Alptuğ Sarı, Ebubekir Gündoğdu, Ahmet Arpacık
16:45-17:00
Koruma Biyolojisi ve Yaban Hayatı
İrfan Albayrak
17:00-17:15
Türkiye’de Büyük Memeli Yaban Hayvanlarının Sayımında Karşılaşılan
Başlıca Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
Ebubekir Gündoğdu, Ahmet Arpacık, Şağdan Başkaya, Alptuğ Sarı
Poster Sunumlar (201-317)
19:00-19:30
DEĞERLENDİRME PANELİ
20:00
KAPANIŞ YEMEĞİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
23
File Size
524 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content