close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
Paralaks
Fotogrametri I
Fevzi Karslı, KTÜ
P2’
P1’
Py
Px
Px yatay paralaks
Py düşey paralaks
14 Mayıs 2014 Çarşamba
1
Paralaks
Fotogrametri I
Fevzi Karslı, KTÜ
Paralaks farkı
İki asal nokta arasındaki S uzaklığı sabit kalacak şekilde resimler stereoskop altında
yerleştirilirse P', P'' görüntüleri arasındaki E uzaklığı paralaks ölçer yardımıyla ölçülebilir.
Bu eşitliğe göre, bir noktaya ait resim koordinatları farkı değişmez kalacak demektir.
x'-x'' biçimindeki x koordinatları farkına YATAY PARALAKS denir. Ölçülerin stereoskopik
yapılmasından dolayı bu paralaksa STEREOSKOPİK PARALAKS’da denir. Px = x'-x''
Stereoskop altında yapılan bu basit ölçmelerle iki nokta arasındaki yükseklik farkı, bina
ve ağaç yükseklikleri, eğimler elde edilebilir.
14 Mayıs 2014 Çarşamba
2
Yükseklik Yatay Paralaks İlişkisi
B
O1
h

c
O
1
h
B *c
x'  x ''
h
B *c
Px
x’’
x’
Px= x’-(-x’’)
x’- x’’
y
h
P
x’
x’- x’’
x’’
B
x'  x ''
2
P’’
P’
x’’
B
O
O2
Fotogrametri I
Fevzi Karslı, KTÜ
x
x’’
Px : Yatay Paralaks
x’
P
P’
x’
P’’
x’’
Burada, bir noktanın yüksekliği yatay
paralaks ölçüsü, baz ve kamera sabiti
ile hesaplanmaktadır.
3
İki nokta arasındaki yükseklik farkı
Fotogrametri I
Fevzi Karslı, KTÜ
bc
bc
h1 
;
h2 
Px'
Px' '
Px 1 (P1 ) : 1. ci noktanın yatay paralaksı;
yatay paralaks resim orta noktasınagöre belirlenir.
Resim koordinat sistemininbaşlangıçından 1 nolu noktaya olan uzaklık
Px 2 (P2 ) : 2 . noktanın yatay parlaksı
h1  h 2  Δh 
bc
bc

P1
P2
 P2 - P1
Δh  b c 
 P1 P2

 

P2  P1  ΔP
14 Mayıs 2014 Çarşamba
bc
P1
 1
1 

; Δh  b c

P2 
 P1
 P2 - P1

P2

; P2  P1  ΔP



Δh  h1 *
ΔP
P1  ΔP
4
İki nokta arasındaki yükseklik farkı
Fotogrametri I
Fevzi Karslı, KTÜ
Bu durumda Aynalı Stereoskopta yapılan ölçülerden herhangi iki nokta arasındaki
yükseklik farkını belirlemek mümkün değildir. Çünkü stereoskopta yapılan ölçüler paralaks
ölçüsü değil, paralaks farkı ölçüsüdür. Stereoskopta yapılan ölçülerden yükseklik farkını
belirlemek için 1. resmin koordinat sisteminin (orta nokta) başlangıcında ölçü yapılır. Aynalı
stereoskopta herhangi bir noktanın H1 asal noktasına göre yükseklik farkı hesaplanabilir.
Bu nedenle, yükseklik farkı için seçilecek noktalardan biri mutlaka sol resmin orta
noktası olmalıdır.
O1
B
O2
H1
x’ = 0
H2
H1’
x’’ = - b’
H1’
H1
b’
H1’ ‘ye ait yatay paralaks ; x’ - x’’ = b’
P0 = b’
H1’ P0
H1
14 Mayıs 2014 Çarşamba
;
∆P = P – P0
H2
ΔP
Δh  h1 *
b'  ΔP
Genel Denklem
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
909 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content