close

Enter

Log in using OpenID

03.05.2014 FOTOGRAMETRİYE GİRİŞ DERSİ DÖNEM ÖDEVİ (I

embedDownload
03.05.2014
FOTOGRAMETRİYE GİRİŞ DERSİ DÖNEM ÖDEVİ (I. ÖĞRETİM)
Konu: Komparator Koordinatları ile Resim Koordinatları Arasında Afin Dönüşümü
1. İlgili ödev kapsamında, resim üzerinde tanımlı resim çerçeve işaretlerinin
(müşir) resim ve komparator koordinatları arasında Afin dönüşümü
yapılacaktır.
2. Dönüşüm için komparatorda ölçülmüş müşir koordinatları ekte verilmiştir. Aynı
noktaların resim koordinatları ekte verilen resim (ödev.jpg) üzerinden Matlab
ortamında piksel biriminde okunacaktır. Ölçülen resim koordinatları ile
komparator koordinatları arasında Afin dönüşümü yapılacak, dönüşüm
parametreleri hesaplanacak ve resim üzerinde rastgele işaretlenmiş 10
noktanın koordinatı yeni sistemde (resim koordinat sistemi) hesaplanacaktır.
3. Bütün işlemler “Matlab” ortamında gerçekleştirilecektir. Kodlanacak
programda sadece komparator koordinat bilgileri dosyadan (.xls, .dat, .txt vb.)
okutulup, ölçülen diğer koordinatlar otomatik olarak dosyaya kayıt edilip,
gerektiğinde ilgili dosyadan okutulacak, bütün hesaplamalar otomatik olarak
gerçekleştirilecektir. Afin dönüşüm metodu için Matlab’da hazır fonksiyonlar
(“affine”) kullanılabileceği gibi, isteyen öğrenci kendine özgü kod
yazabilecektir. Sonuçlar bir dosyaya yazdırılıp, üretilen koordinatlar yine Matlab
ortamında çizilen bir grafik üzerinde özel işaret ve nokta numarası ile
gösterilecektir.
4. Afin dönüşümü için gerekli ortak nokta sayısı 3 olmasına karşın, çözüm bütün
ortak noktaların (4 adet) kullanımı ile dengelemeli olarak gerçekleştirilecektir.
5. Ödevle ilgili görüntü dosyası (ödev.jpg) bölüm (GÜ-Harita Müh.) web
sayfasından temin edilebilecektir.
6. Ödevler, ödev sözlü savunması sırasında teslim edilecektir.
Not: Ödev sözlü savunması, derslerin son haftası ilgili ders saatinde (06.06.2014)
yapılacaktır.
İlgili öğrencilere duyurulur.
Doç. Dr. Fevzi KARSLI
Ders Sorumlusu
Koordinatlar:
NN
1
2
3
4
Resim Koord. (piksel)
xr
yr
Matlab ortamında
görüntüden
ölçülecek.
Komparator Koord. (mm)
xk
yk
-112,988
0,001
113,008
-0,002
0,011
113,004
0,022
-112,998
+3
+1
ödev.jpg
+4
2
+
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
202
File Size
421 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content