close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 JAD Ödev Soruları için tıklayınız

embedDownload
S.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JEODEZİK AĞLARIN
DENGELENMESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖDEVİ
Soru 1)Aşağıda şekli ve ölçüleri verilen konum ağının 68 ve 74 noktalarının koordinatları bilinmektedir.
Konum ağına ait ölçüleri koşullu ölçüler dengelemesine göre dengeleyiniz. Dengelenmiş ölçüleri,
dengelenmiş koordinatları ve birim ölçünün ortalama hatasını hesaplayınız. Gerekli kontrolleri yapınız.
DN
68
BN
69
74
76
Doğrultu DN BN
0.0000
69 78
60.7335
74
102.4205
68
NN Y(m)
X(m)
68
69
74
76
78
12829.40
13261.40
11821.50
10101.55
10762.19
23188.40
24851.90
24385.15
23787.15
26146.20
Doğrultu
0.0000
50.3787
114.2470
İstasyon deng.
Sonucu Hes. mi
±4cc.0
±5cc.0
±3cc.6
±4cc.2
DN BN
76 68
74
78
Doğrultu DN BN
0.0000
78 76
35.0562
74
96.3712
69
68
1
2
3
7
Doğrultu
0.0000
51.8575
86.9594
6
69
5
74
4
12
8
76
11
10
9
78
Soru 2)Soru 1’de verilen şekil ve değerleri kullanarak konum ağını endirek ölçüler dengelemesine göre
dengeleyiniz. Dengeleme bilinmeyenlerini, yöneltme bilinmeyenlerini, dengelenmiş ölçüleri,
dengelenmiş koordinatları ve birim ölçünün ortalama hatasını hesaplayınız. Gerekli kontrolleri yapınız.
Soru 3) Aşağıda şekli ve ölçüleri verilen kenar ağını endirek ölçüler dengelemesine göre dengeleyiniz.
Dengelenmiş ölçüleri, dengelenmiş koordinatları ve birim ölçünün ortalama hatasını hesaplayınız.
Gerekli kontrolleri yapınız. (Bilinen noktaların koordinatları ve yaklaşık koordinatlar Soru 1’den
alınacaktır.)
Uzunluk ölçümünde kullanılan uzaklık ölçerin ölçme hassasiyeti md = ±(3 mm+3 ppm)
68 − 69 =
68 − 74 =
68 − 76 =
76 − 74 =
76 − 78 =
69 − 78 =
69 − 74 =
74 − 78 =
1718.690 m.
1564.650 m
2792.762 m.
1820.975 m.
2449.800 m.
2814.485 m.
1513.638 m.
2055.095 m
68
69
74
76
78
Soru 4) Aşağıda şekli ve ölçüleri verilen trigonometrik yükseklik ağının 1 noktasının yüksekliği bilinmektedir.
Yükseklik ağındaki alet yükseklikleri It= 0.236 m., işaret yükseklikleri Ib= 0.13 m. dir. Verilen ölçüleri
dengeleyiniz. Dengelenmiş düşey açıları, dengelenmiş yükseklikleri ve birim ölçünün ortalama hatasını
hesaplayınız. Gerekli kontrolleri yapınız. (K=0.13, R= 6373 km. alınacaktır.)
DN BN Zenit
Yatay
Açısı
Uzunluk(m)
1
2
96.5566
463.42
3
100.6425
1212.41
5
98.1537
644.10
2
1
103.4750
463.42
3
102.7136
876.74
5
100.7790
531.91
3
1
99.3784
1212.41
2
97.3080
876.74
5
1
101.8726
644.10
2
99.2494
531.91
1
2
3
5
H1 =
H2=
H3=
H5=
729.915 m.
755.120 m.
717.880 m.
748. 750 m.
Soru 5) Soru 4’de verilen ağda yükseklik farklarını hesaplayınız. Karşılıklı ölçülerden hesapladığınız yükseklik
farklarını ve yükseklik farklarının ortalamalarını kullanarak ölçüleri dengeleyiniz. Dengelenmiş
yükseklikleri, bilinmeyenlerin ortalama hatalarını ve bir ölçünün ortalama hatasını hesaplayınız.
Soru 6)Soru 3’de verilen ölçüleri serbest dengeleyiniz. Dengelenmiş koordinatları, dengelenmiş ölçüleri ve
birim ölçünün ortalama hatasını hesaplayınız.
Soru 7) Aşağıda şekli verilen dizi nirengi geçkisindeki ölçüleri endirek ölçüler dengelemesine göre
dengeleyiniz. Dengelenmiş ölçüleri, bilinmeyenlerin ortalama hatalarını ve birim ağırlıklı ölçünün
ortalama hatasını hesaplayınız. Hesaplamalarda bir doğrultunun ortalama hatası md=±8cc alınacaktır.
(AB)
A
β1
β0
B
β0 =
β1 =
βC =
-
g
146. 2586
201.g1092
165.g2842
(CD)
S1
s1 =
s1 =
1
1468.576±1.2 cm.
1127.435±1.0 cm.
D
βC
S2
C
NN
A
B
C
D
Y(m)
532 251.500
533 091.460
535 662.030
538 430.360
X(m)
4 618 751.700
4 617 508.940
4 617 147.110
4 618 303.150
Ödevler 28 Nisan 2014 Pazartesi tarihinde ders saatinde toplanacaktır.
Prof. Dr. Cevat İNAL
Arş. Gör. Sercan BÜLBÜL
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
53
File Size
72 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content