close

Enter

Log in using OpenID

Özgeçmişim - Mersin Üniversitesi

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ
1. Genel
Düzenleme Tarihi:
23.04.2014
Unvanı Adı Soyadı :
Okt. Ayşe Eda ÖZKAN
Yazışma Adresi:
Mersin Üniversitesi Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi Yenişehir Kampüsü
Yenişehir-MERSİN
Doğum Tarihi ve Yeri:
05.08.1989
Tel:
-
GSM:
-
E-Posta:
[email protected]
Faks:
-
2. Eğitim: (Son aldığınız dereceden / diplomadan başlayarak yazınız)
Öğrenim Dönemi
Üniversite
Derece (*)
Öğrenim Alanı
2012-
Doktora
Ankara Üniversitesi
Dilbilim-Türkçenin Eğitimi ve
Öğretimi
2010-2012
Yüksek Lisans
Mersin Üniversitesi
Türkçe Eğitimi
Mersin Üniversitesi
Türkçe Eğitimi
2006-2010
Lisans
(*) Diploma Türü (Lisans, Y.Lisans, Doktora)
3. Akademik ve Mesleki Deneyim:
Görev Dönemi
2013-
Üniversite
Unvan
Okutman
Mersin Üniversitesi
Bölüm
Türk Dili
4. Yayın Bilgileri
ISI indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanan makale sayısı
5
Diğer indekslere kayıtlı / Hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısı
3
İndekslere kayıtlı / Hakemli konferans kitaplarında yayınlanan bildiri sayısı
4
Diğer yayınlar
7
TOPLAM
19
5. Yayınlarınıza aldığınız toplam atıf sayısı (Web of Science‘a göre) :
6. Yayınlarınız ve Diğer Faaliyetler (Eğitim Konusuyla İlgili)
Yazarlar
Makale Başlığı
Dergi
Cilt / Sayfa / Sayı
Tarih
Bülent ÖZKANAyşe Eda
GÜNDOĞDU
Müzik Kliplerinde Anlatı
Çözümlemesi: “Kadıköy”
Örneği
Akademik Bakış
Uluslararası Hakemli
Sosyal Bilimler Dergisi
1-1/14-30
2013
Ayşe Eda
GÜNDOĞDU
Türkçe Dersi Öğretim
Programı’nın Kavram
Öğretimi Açısından
Dicle Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü
4-31/44-7
2012
İncelenmesi
Dergisi
Ayşe Eda
GÜNDOĞDU
Ana Dili Olarak Türkçenin
Öğretiminde Öyküleyici
Metin Çözümlemeye
Yönelik Gözlem Formu
Önerisi
Gümüşhane Üniversitesi
Sosyal Bilimler
Elektronik Dergisi
Ayşe Eda
GÜNDOĞDU
İlköğretim Altıncı Sınıf
Türkçe Dersi Sözcük
Öğretimi Etkinliklerinin
Çeşitli Değişkenler
Açısından İncelenmesi
Uluslararası Türkçe
Edebiyat Kültür Eğitim
Dergisi
Ayşe Eda
GÜNDOĞDU
Haldun Taner’in Konçinalar
Adlı Öyküsünün
Biçembilimsel Açıdan
İncelenmesi
Ayşe Eda
GÜNDOĞDU
3-34/46-5
2012
1-201/217-1
2012
Adıyaman Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi
5-40/50-8
2012
Metinlerarasılık
Bağlamında Tahsin
Yücel‟in Yalan Adlı Romanı
Turkish Studies International Periodical
For the Languages,
Literature and History of
Turkish or Turkic
7-1893/1903-4
2012
Ayşe Eda
GÜNDOĞDU
Toplumsal Cinsiyet
Bağlamında Türkçede
Atasözleri Ve Deyimler
Turkish Studies International Periodical
For the Languages,
Literature and History of
Turkish or Turkic
6-1133/1147-3
2011
Ayşe Eda
GÜNDOĞDU
Cemal Süreya’nın Şiirinde
Sapmalar
Çukurova Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi
19-263/275-2
2010
Ayşe Eda ÖZKAN
Okul Öncesi Çocuk
Yazınında Anlatı
Çözümlemesi: Örnek Bir
Uygulama
Çocuk Yazını
Araştırmaları I (kitap)
58-68
2013
Ayşe Eda ÖZKANBülent ÖZKAN
Çocuk Yazını Ürünü Olarak
“Oğuz Kağan Destanı”
Üzerine Bir Sözvarlığı
Araştırması
Çocuk Yazını
Araştırmaları I (kitap)
69-79
2013
Ayşe Eda ÖZKAN
Çocuk Yazınında Anlatı
Kişileri: “Kedilerin
Kaybolma Mevsimi’ Örneği
Çocuk Yazını
Araştırmaları I (kitap)
80-94
2013
Bülent ÖZKAN-Ayşe
Eda ÖZKAN
Çocuk Yazınında Renk
Bildiren Önadların Birliktelik
Kullanımları
Çocuk Yazını
Araştırmaları I (kitap)
112-131
2013
Bülent ÖZKANAyşe Eda ÖZKAN
Çocuk Yazınında
Yanmetinsel Öğe Olarak
Eser Adları
Çocuk Yazını
Araştırmaları I (kitap)
171-182
2013
Bülent ÖZKAN-Ayşe
Eda ÖZKAN
Çocuk Yazınında Yeni
Sözlükbirimsel Belirleyimler
Çocuk Yazını
Araştırmaları I (kitap)
183-200
2013
Ayşe Eda ÖZKAN
Okul Öncesi (3-6 Yaş)
Çocuk Kitaplarında
Sözcüksel Ulam Olarak
Adlar
Çocuk Yazını
Araştırmaları I (kitap)
201-216
2013
Bülent ÖZKAN-Ayşe
Eda GÜNDOĞDU
İlköğretim İkinci Kademe
Türkçe Ders Kitaplarında
Belirteçler
V. Uluslararası
Türkçenin EğitimiÖğretimi Kurultayı
(bildiri)
-
2012
Ayşe Eda
GÜNDOĞDU
İlköğretim İkinci Kademe
Türkçe Ders Kitaplarında
Yer
Alan
Görsel
Materyallerin Anlama ve
Anlatma
Becerilerinin
Gelişimine
Yönelik
Değerlendirilmesi
IV. Uluslararası
Türkçenin EğitimiÖğretimi Kurultayı
(bildiri)
-
2011
Mesut YILDIRIMAyşe Eda
GÜNDOĞDU
Eğitim
Fakültesi
Öğrencilerinin Genel Kültür
Derslerine
Yönelik
Görüşleri
(Mersin
Üniversitesi Örneği)
Uluslararası Yüksek
Öğretim Kongresi
-
2011
Ayşe Eda
GÜNDOĞDU
İlköğretim Sekizinci Sınıf
Türkçe Ders ve Çalışma
Kitaplarının
Eleştirel
Okumaya
Katkısının
Dilbilimsel Analizi
III. Uluslararası
Türkçenin EğitimiÖğretimi Kurultayı
(bildiri)
-
2010
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
133 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content