close

Enter

Log in using OpenID

27.01.2014 - Marmara Üniversitesi

embedDownload
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU’NUN
27.01.2014 TARİHLİ TUTANAK ÖRNEĞİDİR
TOPLANTI SAYISI: 02
Prof. Dr. Abdülkerim KAR
Prof. Dr. Meral ÜNAL
Prof. Dr. Fevzi BABA
Doç. Dr. Vezir KAHRAMAN
Doç. Dr. Bülent ORAL
Doç. Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU
(Müdür)
(Üye)
(Üye)
(Üye Müdür Yrd.)
(Üye Müdür Yrd.)
(Üye)
KARAR NO: 2014/02-01:
Enstitümüz Müdür Vekili Doç.Dr. M.Vezir KAHRAMAN’ın başkanlığında çoğunluğun
sağlandığı görüldü. Yeni gündem ve gelen yazılar okunarak bilgiye sunuldu.
KARAR NO: 2014/02-02:
Aşağıda adı, soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen öğrencilerin mezuniyetlerinin onaylanmasına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Adı Soyadı
Anabilim Dalı
Çevre Mühendisliği
Fatma Tuba ÇİTAK
Çevre Mühendisliği
Özen DOĞRU Kimya / Organik Kimya
Mustafa TEMÜR Makine Eğitimi
Koray EREN
Danışman
Mezuniyet Tarihi
Yrd.Doç.Dr. Elif SOYER 27.01.2014
Yrd.Doç.Dr. Neslihan SEMERCİ 27.01.2014
Prof.Dr. Nilhan KAYAMAN APOHAN
27.01.2014
Doç.Dr. Cenk SAYIN
27.01.2014
Mezuniyeti
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
KARAR NO: 2014/02-03:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Cengiz ÇOLAK’ın
“ÜLKEMİZDE GELENEKSEL TEDAVİLERDE YAYGIN OLARAK KULLANILAN
BAZI TIBBİ BİTKİLERİN KÖK VE ÇİÇEKLERİNDE AĞIR METAL VE MİNERAL
BESİN ELEMENT TAYİNİ” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda
belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. İbrahim İlker ÖZYİĞİT
Prof. Dr. Celal YARCI
Yrd. Doç. Dr. İlhan DOĞAN
Doç. Dr. Filiz VARDAR
Prof. Dr. Muammer ÜNAL
(Danışman)
(Üye)
(Üye, İzmir Y.Tek.Ens.)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye, İstanbul Ünv.)
KARAR NO: 2014/02-04:
Enstitümüz Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Hakan ÇITAK’ın
“FİZİKSEL ÖZELLİĞİ BİLİNMEYEN GÖMÜLÜ MANYETİK MALZEMELERİN ÜST
YÜZEY MANYETİK AKI PROFİLİNİN MANYETİK SENSÖR AĞI İLE BELİRLENMESİ
VE MALZEMEYİ TANIMLAMADAKİ ETKİNLİĞİ” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav
Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
Doç. Dr. Adnan KAKİLLİ
Prof. Dr. Osman KILIÇ
Doç. Dr. Bülent ORAL
Doç. Dr. Osman KALENDER
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÇALIK
Yrd. Doç. Dr. Nazmi EKREN
Yrd. Doç. Dr. Ünal KURT
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Üye, Bursa Orhangazi Ünv.)
(Üye, İstanbul Ünv.)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye, Amasya Ünv.)
KARAR NO: 2014/02-05:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ali İmran
AYTEN’in “COMPARISON OF EXPERIMENTAL RESULTS WITH FEM FOR
VELOCITY IMPACT RESPONSE BEHAVIOR OF LAMINATED COMPOSITE
ARCHES” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekild2e
kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Bülent EKİCİ
Prof. Dr. Arif GÜLLÜOĞLU
Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM
Prof. Dr. Fazıl Önder SÖNMEZ
Doç. Dr. Nuri ERSOY
(Danışman)
(Üye)
(Üye, Yalova Ünv.)
(Yedek Üye, Boğaziçi Ünv.)
(Yedek Üye, Boğaziçi Ünv.)
KARAR NO: 2014/02-06:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Serkan
ÖĞÜT’ün “OPTIMIZATION OF SPACE BAR STRUCTURES USING HYBRID MODEL
OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND SIMULATED ANNEALING” başlıklı
tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Aykut KENTLİ
Doç. Dr. Mustafa DEMETGÜL
Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat ALKAYA
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILMAZ
Doç. Dr. Metin GÜMÜŞ
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/02-07:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Namık
KILIÇ’ın “DEVELOPMENT OF MULTI-LAYER BALLISTIC ARMOR PANEL WITH
SIMULATION AND BALLISTIC TESTS” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin
aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Abdülkerim KAR
Prof. Dr. Fazıl Önder SÖNMEZ
Prof. Dr. Haluk KÜÇÜK
Doç. Dr. Bülent EKİCİ
Doç. Dr. Alper TAŞDEMİRCİ
Doç. Dr. Nuri B. ERSOY
Prof. Dr. Mustafa KURT
(Danışman)
(Üye, Boğaziçi Ünv.)
(Üye)
(Üye)
(Üye, İzmir Y. Tek. Ens.)
(Yedek Üye, Boğaziçi Ünv.)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/02-08:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Murat
TONGAOĞLU’nun
“EMG KONTROLLÜ PNÖMATİK EYLEYİCİLİ İNSANSI
ENDÜSTRİYEL KOL TASARIMI” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda
belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Yrd. Doç. Dr. Erkan KAPLANOĞLU
Prof. Dr. B. Koray TUNÇALP
Doç. Dr. Recep YENİTEPE
Prof. Dr. Haluk KÜÇÜK
Doç. Dr. Mustafa ATMACA
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/02-09:
Enstitümüz Teknoloji Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Serkan
YALÇIN’ın
“MESLEK
LİSELERİNDEKİ
ÖĞRENCİ
KULÜPLERİNİN
SOSYALLEŞMEYE ETKİSİ” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda
belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Semra ÜNAL
Yrd. Doç. Dr. Mustafa MERAL
Yrd. Doç. Dr. Ayhan ONAT
Yrd. Doç. Dr. Buket DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Oğuz GİRİT
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/02-10:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Doktora öğrencisi Emine ARMAN
KANDIRMAZ’’ın tez çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Nilhan KAYAMAN APOHAN’ın
Danışman, Prof. Dr. Efe N.GENÇOĞLU’nun II. Danışman olmasına ve “YENİ POLİMERİK
FOTOBAŞLATICILAR KULLANARAK BASILABİLİR DÜŞÜK MİGRASYONLU
VERNİK VE LAK ÜRETİMİ” isimli tez çalışmasına başlamasına ve Tez İzleme Komitesi
üyelerinin aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
Prof. Dr. Nilhan KAYAMAN APOHAN
(Danışman)
Prof. Dr. Mehmet OKTAV
(Üye)
Doç. Dr. M. Vezir KAHRAMAN
(Üye)
KARAR NO: 2014/02-11:
Enstitümüz Tekstil Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Haydar ŞAHİN’in
tez çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Vedat DAL’ın danışman olmasına ve “TÜRK HAZIR
GİYİM SANAYİNDE ÇOCUK GİYİM PAZARININ GELECEK PERFORMANSININ
İNCELENMESİ” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/02-12:
Enstitümüz Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Ercan AYKUT’un
23.01.2014 tarihli dilekçesi ve Tez Öneri Formunun incelenmesi üzerine; öğrencinin aynı
danışman ile tez çalışmasına devamına ancak tez konusunun “TEMEL DALGA TAHMİNİ
YAPILARAK OTOMATİK AKORT ALETİ TASARIMI VE UYGULAMASI” olarak ve
Tez İzleme Komitesinin aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmesine Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
Yrd. Doç. Dr. Fuat BÜYÜKTÜMTÜRK
Doç. Dr. Gökhan GÖKMEN
Doç. Dr. Bahtiyar DURSUN
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
KARAR NO: 2014/02-13:
Enstitümüz Mühendislik Yönetimi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı 924813010
numaralı öğrencisi Uygur PEKTAŞ’ın 17.01.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine
dondurulmuş kaydının 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren açılmasına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/02-14:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 524612015 numaralı
öğrencisi Utku Can ÇOLAK’ın
13.01.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine
dondurulmuş kaydının 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren açılmasına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/02-15:
Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Anabilim Araştırma Görevlisi
Recep Önder SÜRMELİ’nin Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547
Sayılı Kanunun 35.Maddesi uyarınca Yüksek Lisans Eğitimi Süresince Enstitümüz Çevre
Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görevlendirilmesinin kabulüne
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/02-16:
Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı
Doktora öğrencisi iken Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Doktora Programına
yatay geçiş yapmak isteyen Emre BAŞTÜRK’ün dilekçesi, ekli evrakları ve konu ile ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığınca kurulan Değerlendirme Komisyonu’nun görüş yazısı incelenmiş
olup Emre BAŞTÜRK’ün Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Doktora Programına yatay
geçiş isteğinin kabul edilerek aşağıda belirtilen derslerden muaf olmasına ve kesin kaydının
yapılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Kocaeli Üniversitesinde aldığı derslerin kodu
ve adı
FBE505
Polimer Teknolojisi
KIM129
İleri Elektrokimya
KMYR801
KMYR809
İleri Reaksiyon Mekanizmaları
Organik
Kimyada
Sentez
Tasarımı
BMM611
KMYR808
İleri Biyo Organik Kimya
Biyomalzeme
Enstitümüzde sayılacak derslerin kodu ve adı
KARAR NO: 2014/02-17:
Enstitümüz Biyomühendislik Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi Ceyhun
BEREKETOĞLU’nun 02-08 Mart 2014 tarihleri arasında AVUSTURYA’da düzenlenecek olan
“Advanced Lecture Course on Systems Biology” adlı konferansa “Research on the action
mechanisms of endocrine disrupting chemicals via systems biology approach” başlıklı poster
sunumu ile katılması için katılım ücretli, yolluklu, yevmiyeli ve seyahat ücretli
görevlendirilmesine ve bu giderlerin ÖYP ödeneğinden karşılanmasına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/02-18:
Enstitümüz Biyomühendislik Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Ceyhun BEREKETOĞLU’nun
02-08 Mart 2014 tarihleri arasında AVUSTURYA’da düzenlenecek olan “Advanced Lecture
Course on Systems Biology” adlı konferansa “Research on the action mechanisms of endocrine
disrupting chemicals via systems biology approach” başlıklı poster sunumu ile katılması için
01-14 Mart 2014 tarihleri arasında izinli sayılmasına, hizmet pasaportu alabilmesine ve durumun
Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/02-19:
Enstitümüz Biyomühendislik Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi Songül YAŞAR
YILDIZ’ın 02-08 Mart 2014 tarihleri arasında AVUSTURYA’da düzenlenecek olan
“Advanced Lecture Course on Systems Biology” adlı konferansa “A high-quality draft genome
sequence of Brevibacillus thermoruber 423 reveals the biotechnological and industrial potential
of this EPS producing thermophilic extremophile” başlıklı poster sunumu ile katılması için
katılım ücretli, yolluklu, yevmiyeli ve seyahat ücretli görevlendirilmesine ve bu giderlerin ÖYP
ödeneğinden karşılanmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/02-20:
Enstitümüz Biyomühendislik Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi Songül YAŞAR
YILDIZ’ın 02-08 Mart 2014 tarihleri arasında AVUSTURYA’da düzenlenecek olan
“Advanced Lecture Course on Systems Biology” adlı konferansa “A high-quality draft genome
sequence of Brevibacillus thermoruber 423 reveals the biotechnological and industrial potential
of this EPS producing thermophilic extremophile” başlıklı poster sunumu ile katılması için
01-14 Mart 2014 tarihleri arasında izinli sayılmasına, hizmet pasaportu alabilmesine ve durumun
Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/02-21:
Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi Ayşenur
ERDİL’in 05-07 Şubat 2014 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi’nde düzenlenecek olan
“Akademik Bilişim Konferası”na “Adres çözümlenme protokolü zehirlenmesi” başlıklı
bildirisi ile katılabilmesi için yolluk ve yevmiyeli olarak toplam 250 TL ücret ödenmek üzere
görevlendirilmesine ve giderlerinin Enstitümüz bütçesinden karşılanmasına ve durumun
Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca karar verildi.
KARAR NO: 2014/02-22:
Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi Ayşenur
ERDİL’in 05-07 Şubat 2014 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi’nde düzenlenecek olan
“Akademik Bilişim Konferası”na “Adres çözümlenme protokolü zehirlenmesi” başlıklı
bildirisi ile katılabilmesi için 05-07 Şubat 2014 tarihleri arasında izinli sayılmasına ve durumun
Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/02-23:
Su Ürünleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Özcan ŞİMŞEK’in 2006-2007
Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde almış olduğu SUR711 “Su Ürünlerinde Araştırma Yapma
ve Sunma Teknikleri” dersi 6111 Sayılı Af Kanunu kapsamında başvurduğu dönemde intibak
listesine sehven hatalı yazılmıştır. SUR711 “Su Ürünlerinde Araştırma Yapma ve Sunma
Teknikleri” dersinin ait olduğu döneme AA olarak işlenmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği
ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/02-24:
Aşağıda isimleri belirtilen öğrencilerin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa 6353 Sayılı
Kanunla eklenen geçici 63. madde (Af Kanunu) hükümleri doğrultusunda Enstitümüze müracaat
eden öğrenciler için kurulan Af Komisyonlarının raporları doğrultusunda öğrencilerin kesin
kayıtlarının ve intibaklarının yapılarak 2013-2014 Bahar Yarıyılından itibaren BYS sistemine
aktarılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Ad Soyad
Erkan ÖLMEZ
Emine SEREZLİ
İnci ÖZYURT
Mehmet SARI
Ahmet İNAN
Osman TAKİŞ
Şennur ALDATMAZ
Emrah FIRIL
Anabilim Dalı
Elektrik Eğitimi
Fizik
Kimya / Anorganik Kimya
Makine Eğitimi
Matbaa Eğitimi
Tekstil Eğitimi
Tekstil Eğitimi
Tekstil Eğitimi
Program
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
KARAR NO: 2014/02-25:
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Fuat BAYRAM’ın 2013-2014 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında Enstitümüz İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans ve İş Güvenliği
Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programlarında İG-7003 “İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku
Mevzuatı” dersini vermek üzere 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca
görevlendirilmesinin kabulüne ve gereği için Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği
ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/02-26:
Enstitümüz 2009/15-61 ve 2009/23-31 sayılı Yönetim Kurulu Kararları dikkate alınarak
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına
yatay geçiş yapan 524709821 öğrenci numaralı yüksek lisans öğrencisi Burcu Nilgün
ÇETİNER’in Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden almış olduğu MKM511
“Polimer Teknoloji” ve MKM533 “Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği” derslerinin
elective 1-2 grubundan MSE730 “Polymer Rheology” ve MSE770 “Waste Processing and
Recycling in Materials Industry” derslerinin yerine, MMT508 “Hasar Analizi” ve MMT524
“Polimer Karakterizasyonu” derslerinin elective 3-4 grubundan MSE714 “Advanced Die
Castins Processes” ve MSE722 “Surface Modification of Materials” derslerinin yerine
sayılmasına ve transfer ders (S) olarak işlenmesine; Aşağıdaki tabloda belirtilen 2009-2010
Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılında Enstitümüzden almış olduğu derslerin ve misafir öğrenci
olarak aynı anabilim dalından daha önce almış olduğu dersin ait olduğu dönemlere
işlenmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
DERSİN KODU
DERSİN ADI
GRUBU
MSE703
Advanced
Crystallography and
Diffraction St.
Advanced Materials
Characterization
Advanced
Thermodynamics of
Materials
Core 1-2
HARFLİ
NOTU
AA
Core 1-2
AA
3/8
Core 3
BB
3/8
MSE707
MSE701
BAŞARI
KREDİ/ECTS
3/8
KARAR NO: 2014/02-27:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı ÖYP Araştırma Görevlisi Aslı
BEYLER ÇİĞİL’in ve tez danışmanı Doç. Dr. M. Vezir KAHRAMAN’ın 13-16 Mayıs 2014
tarihleri arasında Kuala Lumpur-MALEZYA’da düzenlenecek olan “International Symposium
on Advanced Polymeric Materials 2014 (ISAPM 2014) ” adlı konferansa “Preparation and
properties of xylanase immobilization with functionalized polyimide membrane” ve “Fluorine
containing cyanate ester-nano diamond composites” başlıklı sunum özetleri ile katılabilmeleri
için katılım ücretli, yolluklu, yevmiyeli, seyahat ücretli, konaklamalı ve avanslı
görevlendirilmelerine
ve bu giderlerin ÖYP ödeneğinden karşılanmasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/02-28:
Enstitümüz Fizik Anabilim Dalı Doktora Programı 720309002 numaralı öğrencisi Bilgehan
YUMAK’ın 27.01.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine dondurulmuş kaydının
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren açılmasına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/02-29:
Enstitümüz Mühendislik Yönetimi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programı
924812003 numaralı öğrencisi Hüray GÜNER OSMANOĞLU’nun 27.01.2014 tarihli
dilekçesinin incelenmesi üzerine dondurulmuş kaydının 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar
yarıyılından itibaren açılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/02-30:
Enstitümüz Mühendislik Yönetimi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programı
924809003 numaralı öğrencisi Nihan HACISALİHOĞLU’nun 27.01.2014 tarihli dilekçesinin
incelenmesi üzerine dondurulmuş kaydının 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılından
itibaren açılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/02-31:
Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yönetim Bilişim Sistemleri ve Mühendisliği
Programı Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim 924912020 numaralı öğrencisi Emir ÜSTÜN’ün
27.01.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine dondurulmuş kaydının 2013-2014 Eğitim
Öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren açılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
Doç. Dr. M.Vezir KAHRAMAN
Başkan (Müdür Yardımcısı)
Prof. Dr. Fevzi BABA
(Üye)
Doç.Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU
(Üye)
Prof. Dr. Meral ÜNAL
(Üye)
Doç.Dr. Bülent ORAL
(Üye)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
23
File Size
178 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content