close

Enter

Log in using OpenID

01.04.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararlar

embedDownload
T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Tarih
Toplantı Sayısı
: 01 Nisan 2014
: 13
Karar:1
Üniversitemiz Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümünde görevli bulunan
Öğretim Elemanlarından Okt.M.Fatih SANSAR’ın, “II.Uluslararası Balkan Tarihi
Araştırmaları” sempozyumuna katılmak üzere 30 Nisan-05 Mayıs 2014 tarihleri arasında
2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yolluklu ve gündelikli olarak
Podgorica/Karadağ’da görevlendirilmesi hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümünde görevli bulunan
Öğretim Elemanlarından Okt.M.Fatih SANSAR’ın, “II.Uluslararası Balkan Tarihi
Araştırmaları” sempozyumuna katılmak üzere 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca
30 Nisan-05 Mayıs 2014 tarihleri arasında yolluklu ve gündelikli olarak
Podgorica/Karadağ’da görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:2
Üniversitemiz Karaisalı Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarından Öğr.Gör.İnan
ÜNLÜ’nün 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7. maddesi ve “Çukurova
Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Görevlendirme ve
Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmeliğin 5. ve 6. maddeleri uyarınca Çukurova Teknoloji
Geliştirme Bölgesinde şirket kurabilme ve şirkete yönetici olabilme talebi hakkında
görüşüldü.
Üniversitemiz Karaisalı Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarından Öğr.Gör.İnan
ÜNLÜ’nün 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7. maddesi ve “Çukurova
Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Görevlendirme ve
Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmeliğin 5. ve 6. maddeleri uyarınca Çukurova Teknoloji
Geliştirme Bölgesinde “İMC MEKATRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ”
ünvanı ile şirket kurmasının ve şirket ana sözleşmesinde belirtildiği şekilde anılan şirkette
yönetici olmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:3
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans
programlarında ders malzemelerinin hazırlanması veya dersin yürütülmesinde fiilen
katkıda bulunan Öğretim Elemanlarına ödenecek sınav ücretleri hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans
programlarında ders malzemelerinin hazırlanması veya dersin yürütülmesinde fiilen
katkıda bulunan Öğretim Elemanlarına Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime
İlişkin Usul ve Esasların ekinde yer alan Ek-1 sayılı “Diğer Hizmetler Karşılığı Yapılacak
Ödemeler Cetveli”nin hizmetin iş yükü karşılığı sütununda belirtilen ödemelerin en üst
sınırından ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
Karar:4
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Üniversitemizde görev yapan
Araştırma Görevlileri için kaynak aktarımı yapılması hakkında görüşüldü.
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında olup 2547 sayılı kanunun 35.
maddesi uyarınca Üniversitemizde görev yapan Araştırma Görevlileri ile Üniversitemiz
kadrosunda olup ekli listede yer alan Araştırma Görevlileri için eğitim-öğretim ve
araştırma amacıyla “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller”in ilgili
maddeleri uyarınca kaynak aktarımı yapılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar
verildi.
Karar:5
Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkez
Müdürlüğü tarafından Üniversitemiz birimleri için oluşturulan NACE kodları hakkında
görüşüldü.
Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkez
Müdürlüğü tarafından Üniversitemiz birimleri için oluşturulan NACE kodlarının Merkez
Müdürlüğünün teklif ettiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Karar:6
“Çukurova Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri Öğretim Üyelerinden Özel
Hastaneler veya Vakıf Yükseköğretim Kurumları Hastanelerinde Çalıştırılabileceklerin
Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında görüşüldü.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6514 sayılı Kanunla değişik 36. maddesinin
7.fıkrası ile Geçici 65. maddesine ve YÖK Genel Kurulunun 20.02.2014 tarihli
toplantısında uygun bulunan “Özel Hastaneler veya Vakıf Yükseköğretim Kurumları
Hastanelerinde Çalıştırılabilecek Öğretim Üyelerinin Belirlenmesine İlişkin Kriterler”e göre
hazırlanan “Çukurova Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri Öğretim Üyelerinden
Özel Hastaneler veya Vakıf Yükseköğretim Kurumları Hastanelerinde Çalıştırılabileceklerin
Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
69 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content