close

Enter

Log in using OpenID

9. sınıf sınav içeriği

embedDownload
6
08 Nisan 2015 Çarşamba
5
04 Mart 2015 Çarşamba
4
16 Aralık 2014 Salı
3
18 Kasım 2014 Salı
2
16 Ekim 2014 Perşembe
1
06 Mayıs 2015 Çarşamba
DENEME SAYISI
1. İletişim
6
2
1
1
1
2. İnsan, İletişim ve Dil
6
2
1
1
3. Dil-Kültür İlişkisi
DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ
YERİ
1. Dillerin Sınıflandırılması
5
1
2
1
3
2
3
2
6
6
Zambak 9. Sınıf
Dil ve Anlatım
ÜNİTE-1
İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR
2. Türk Dilinin Tarihî Gelişimi ve Türkiye Türkçesi
SES BİLGİSİ VE TELAFFUZ (SÖYLEYİŞ)
ÜNİTE-2
1. Türkçenin Ses Özellikleri
2
2
1
1. Telaffuz (Söyleyiş)
KELİME BİLGİSİ
2
1. Kelimede Anlam ve Kavram
ÜNİTE-3
3
1
2. Kelimelerin Farklı Anlamlarda Kullanımı (ilk anlam, yan anlam, mecaz,
terim)
1
1
3. Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler (eş, zıt, yakın anlamlı ve eş sesli
kelimeler)
4
1
5. Kelimelerde Anlam Değişmeleri
1
6. Kelime Grupları
5
1
2
ÜNİTE-4
CÜMLE BİLGİSİ
1. Cümlede Anlamın Oluşumu
3
2. Bildirdikleri Kiplere Göre Cümleler
1
3. Haber Cümleleri
3
4. Dilek- İstek Cümleleri
1
5. Haber ve Dilek Kiplerinde Soru
1
6. Haber ve Dilek Kiplerinde Olumluluk - Olumsuzluk
1
7. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler
3
2
3
ÜNİTE-5
PARAGRAF BİLGİSİ
1. Anlatım Birimi Olarak Paragraf
2
2. Paragrafta Yapı
3
3. Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce
4. Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları
5. Metin ve Paragraf
Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi
2. Metin ve Yapı (Olay Örgüsü, Kişiler, Mekân, Zaman)
3. Metin ve Tema
4. Dil ve Anlatım
5. Metin ve Gelenek
6. Anlama ve Yorumlama / Metin ve Yazar
7. Anlatmaya Bağlı Edebî Metin Örneklerini İnceleme (Masal ve Destandan Hikâye ve
Romana)
Masal, Destan, Halk Hikâyesi, Mesnevi, Manzum Hikâye, Hikâye, Roman
8. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro
Metinlerine)
9. Göstermeye Bağlı Edebî Metinleri Tanıma (Tiyatro)
10. Göstermeye Bağlı Edebî Metinleri İnceleme
11. Geleneksel Türk Tiyatrosu (Karagöz, Orta Oyunu)
Modern Türk Tiyatrosu (Trajedi, Komedi, Melodram)
12. Geleneksel Türk Tiyatrosu (Karagöz, Orta Oyunu)
Modern Türk Tiyatrosu (Trajedi, Komedi, Melodram)
ÖĞRETİCİ METİNLER
ÜNİTE-4
1. Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi (Metin ve Zihniyet / Yapı / Ana düşünce)
2. Dil ve Anlatım /Metin ve Gelenek /Metin ve Yazar / Anlam- Yorum
3. Tarihî Metinler, Felsefî Metinler, Bilimsel Metinler
4. Gazete Çevresinde Gelişen Metin Türleri (Makale, Deneme, Sohbet, Fıkra, Eleştiri,
Röportaj)
5. Kişisel Hayatı Konu Alan Metin Türleri (Hatıra, Gezi, Biyografi, Mektup, Günlük)
4
5
6
18 Kasım 2014 Salı
16 Aralık 2014 Salı
3
3
2
2
3
06 Mayıs 2015 Çarşamba
ÜNİTE-3
1. Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinleri Tanıma ve Gruplandırma (Masal ve Destandan,
Hikâye ve Romana; Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro Metinlerine)
3
08 Nisan 2015 Çarşamba
GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT
1. Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri
2. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi
3. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi
4. Metin
5. Edebî Metin
COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)
1. Şiir İnceleme Yöntemi, Şiir ve Zihniyet (Dönemi)
2. Şiirde Ahenk (Ses ve Ritim)
3. Şiir Dili (Söz sanatları)
4. Şiirde Yapı
5. Şiirde Tema
6. Şiirde Gerçeklik ve Anlam
7. Şiirde Gelenek
8.Yorum
9. Metin ve Şair
10. Şiir okuma
11. Manzume ve Şiir
OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER
2
04 Mart 2015 Çarşamba
ÜNİTE-2
ÜNİTE-1
Zambak 9. Sınıf
Türk Edebiyatı
1
16 Ekim 2014 Perşembe
DENEME SAYISI
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
1
2
3
1
1
1
1
1
3
5
2
1
2
5
2
2
1
1
1
3
1
1
2
1
KÜMELERDE TEMEL KAVRAMLAR
KÜMELERİN GÖSTERİMİ
SONLU VE SONSUZ KÜME
BOŞ KÜME
ALT KÜME ÖZALT KÜME
İKİ KÜMENİN EŞİTLİĞİ
KÜMELERDE BİRLEŞİM İŞLEMİ
KÜMELERDE KESİŞİM İŞLEMİ
EVRENSEL KÜME
KÜMELERDE TÜMLEME
KÜMELERDE FARK
SIRALI İKİLİ
SIRALI İKİLİNİN ANALİTİK DÜZLEMDE GÖSTERİMİ
KARTEZYEN ÇARPIM
KARTEZYEN ÇARPIMIN GRAFİĞİ
KÜME PROBLEMLERİ
DOĞAL SAYILAR, SAYMA SAYILAR
TAM SAYILAR
RASYONEL SAYI VE KESİR
İRRASYONEL SAYILAR
GERÇEK SAYILAR
GERÇEK SAYILARDA TOPLAMA İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ
GERÇEK SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ
EŞİTSİZLİĞİN ÖZELLİKLERİ
GERÇEK SAYILARDA AÇIK ARALIK
GERÇEK SAYILARDA KAPALI ARALIK
GERÇEK SAYILARDA YARI AÇIK ARALIK
BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER
BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİKLER
MUTLAK DEĞER
MUTLAK DEĞERLİ DENKLEMLER
MUTLAK DEĞERLİ EŞİTSİZLİKLER
EŞİTLİĞİN ÖZELLİKLERİ
BİRİNCİ DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER
BİRİNCİ DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİKLER
ÜSTLÜ İFADELER
ÜSTÜN ÜSTÜ
NEGATİF ÜST
BİR REEL SAYININ ÜSTÜ
ÜSTLÜ SAYILARDA TOPLAMA İŞLEMİ
ÜSTLÜ SAYILARDA ÇIKARMA İŞLEMİ
ÜSTLÜ SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİ
ÜSTLÜ SAYILARDA BÖLME İŞLEMİ
TABANLARI EŞİT OLAN DENKLEMLER
ÜSTLERİ EŞİT OLAN DENKLEMLER
X ÜSTÜ n = 1 BİÇİMİNDEKİ DENKLEMLER
ÜSTLÜ SAYILARDA SIRALAMA
KAREKÖK KAVRAMI
RASYONEL KUVVET KAVRAMI
KÖKLÜ İFADENİN ÜSTLÜ İFADE BİÇİMİNDE YAZILMASI
RASYONEL ÜSTÜN GENİŞLETİLMESİ VEYA SADELEŞTİRİLMESİ
BİR SAYIYI KÖK İÇİNE ALMA YADA KÖK DIŞINA ÇIKARMA
KÖKLÜ SAYILARDA TOPLAMA İŞLEMİ
KÖKLÜ SAYILARDA ÇIKARMA İŞLEMİ
KÖKLÜ SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİ
KÖKLÜ SAYILARDA BÖLME İŞLEMİ
PAYDAYI RASYONEL YAPMA
İÇ İÇE KÖKLER
KÖKLÜ SAYILARDA SIRALAMA
2
3
4
5
6
18 Kasım 2014 Salı
16 Aralık 2014 Salı
04 Mart 2015 Çarşamba
08 Nisan 2015 Çarşamba
06 Mayıs 2015 Çarşamba
Zambak 9. Sınıf
Matematik
1
16 Ekim 2014 Perşembe
DENEME SAYISI
ORAN VE ORANTI
DOĞRU ORANTILI ÇOKLUKLAR
TERS ORANTILI ÇOKLUKLAR
BİLEŞİK ORANTI
ARİTMETİK ORTALAMA
GEOMETRİK ORTALAMA
ORANTININ ÖZELLİKLERİ
ORANTI PROBLEMLERİ
SAYI PROBLEMLERİ
KESİR PROBLEMLERİ
YAŞ PROBLEMLERİ
YÜZDE PROBLEMLERİ
KARIŞIM PROBLEMLERİ
FAİZ PROBLEMLERİ
İŞÇİ VE HAVUZ PROBLEMLERİ
HAREKET PROBLEMLERİ
SAYISAL YETENEK PROBLEMLERİ
FONKSİYONUN GÖSTERİMİ
FONKSİYONUN TANIMI
FONKSİYONDA DEĞER BULMA
KURALI VERİLEN BİR FONKSİYONUN DEĞER VE GÖRÜNTÜ KÜMELERİ
GRAFİĞ VERİLEN BİR FONKSİYONUN DEĞER VE GÖRÜNTÜ KÜMELERİ
İÇİNE FONKSİYON
BİRİM (ÖZDEŞLİK) FONKSİYONU
SABİT FONKSİYON
EŞİT FONKSİYON
DOĞRUSAL FONKSİYON
FONKSİYONLARIN GRAFİK GÖSTERİMİ
FONKSİYONLARIN GRAFİK ÇİZİMİ
DOĞRUSAL FONKSİYONLARLA İLGİLİ UYGULAMALAR
y = f(x) FONKSİYONUNUN GRAFİĞİ İLE f(x) = 0 DENKLEMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
PARÇALI FONKSİYONLAR
BİRE BİR FONKSİYON
ÖRTEN FONKSİYON
GEOMETRİDE TEMEL KAVRAMLAR
AÇI ÖLÇÜ BİRİMLERİ
TÜMLER, BÜTÜNLER AÇILAR
PARALEL DOĞRULAR ARASINDAKİ AÇILAR
ÜÇGENDE AÇILAR
ÜÇGENLERDE EŞLİK
ÖZEL ÜÇGENLER
ÜÇGENDE AÇI KENAR BAĞINTILARI
ÜÇGENLERDE BENZERLİK
ÜÇGENDE AÇIORTAYLAR
ÜÇGENDE KENARORTAYLAR
KENAR ORTA DİKME
ÜÇGENLERDE YÜKSEKLİK
AÇININ TRİGONOMETRİK DEĞERİ
KOSİNÜS TEOREMİ
ÜÇGENSEL BÖLGENİN ALANI
SİNÜS TEOREMİ
VEKTÖR
VEKTÖRLERDE İŞLEMLER
İSTATİSTİKLE İLGİLİ ARİTMETİK ORTALAMA
MOD (TEPE DEĞER)
MEDYAN (ORTANCA)
AÇIKLIK
ALT VE ÜST ÇEYREK
ÇEYREKLER AÇIKLIĞI
STANDART SAPMANIN HESAPLANMASI
STANDART SAPMANIN YORUMLANMASI
ÇİZGİ GRAFİĞİ VE ÇİZGİ GRAFİĞİ ÜZERİNDE YORUMLAR
SÜTUN GRAFİĞİ VE SÜTUN GRAFİĞİ ÜZERİNDE YORUMLAR
DAİRESEL GRAFİK VE DAİRESEL GRAFİK ÜZERİNDE YORUMLAR
KESİKLİ VE SÜREKLİ VERİLER
SERPİLME GRAFİĞİ VE YORUMLANMASI
KUTU GRAFİĞİ VE YORUMLANMASI
OLASILIK TEMEL KAVRAMLAR
TÜMLEYEN OLAYLAR
AYRIK OLAYLAR
OLASILIK FONKSİYONU
EŞ OLUMLU ÖRNEKLEM UZAY VE OLASILIK HESABI
DENEME SAYISI
08 Nisan 2015 Çarşamba
06 Mayıs 2015 Çarşamba
6
04 Mart 2015 Çarşamba
5
16 Aralık 2014 Salı
4
18 Kasım 2014 Salı
3
16 Ekim 2014 Perşembe
1. Ünite
2. Ünite
3. Ünite
4. Ünite
2
Fizik Bilimi Diğer Bilim Dalları ve Teknoloji & Fizigin Alt Alanları
1
1
1
1
1
1
Gözlem & Bilimsel Bilgi, Deney, Hipotez, Delil ve Çıkarım
1
1
1
1
1
1
Fizikte Modelleme & Ölçme ve Birim Sistemleri
1
1
1
1
1
1
Temel ve Türetilmiş, Skaler ve Vektörel Büyüklükler
1
1
1
1
1
Madde ve Ortak Özellikleri
1
1
1
1
1
Katı, Sıvı ve Gaz Hacimlerinin Ölçülmesi & Ölçmede Hata
1
1
1
1
1
Kütle Hacim İlişkisi, Grafikler ve Özkütle
1
1
1
1
1
Geometrik Cisimlerin Dayanıklılığı & Canlıların Dayanıklılığı
1
1
1
1
1
Adezyon ve Kohezyon Kuvveti & Yüzey Gerilimi ve Kılcallık
1
1
1
1
Gazlar ve Özellikleri & Plazmalar
1
1
1
1
Hareketin Sınıflandırılması & Konum, Yol, Yer Değiştirme, Sürat ve Hız
1
1
1
Bir Boyutta Hareketin Denklem ve Grafikleri
1
1
1
Sabit İvmeli Hareket
1
1
1
Temas Gerektiren ve Gerektirmeyen Kuvvetler, Kuvvetin Etkileri
1
1
1
Sürtünme Kuvveti & Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler
1
1
1
Maddelerin Eylemsizlik Özelliği - Hızlanma, Yavaşlama
1
1
1
Kuvvet, İvme, Kütle (F=ma) ilişkisi & Etki-Tepki Örnekleri
1
1
İş, Enerji ve Güç & Kinetik, Yer Çekimi Potansiyel ve Mekanik Enerji
1
1
İş İle Enerji Arasındaki İlişki & Enerjinin Korunumu
1
1
Enerji Dönüşümleri & Tasarruf & Canlıların Enerji İhtiyacı
1
1
Zambak 9. Sınıf
Fizik
5. Ünite
1
Verim & Enerji Kaynakları & Enerji Çeşitleri
1
Isı, Sıcaklıl ve İç Enerji Kavramları & Isı ve Sıcaklık Birimleri
1
Termometreler & Öz Isı ve Isı Sıgası (Q = m.c.DT nin uygulamaları)
Hâl Değişimi & Isıl Denge
ÜNİTE-1
Kimya Nedir?
Kimya Ne İşe Yarar?
Kimyanın Sembolik Dili
Güvenliğimiz ve Kimya
Atom Kavramının Gelişimi ve Atom Altı Tanecikler
(Atom Kavramı ve Temel Kimya Yasaları)
ÜNİTE-2
Atom Kavramının Gelişimi ve Atom Altı Tanecikler
(Elektriksel Yük, Atom ile İlgili Tanımlar ve Terimler)
Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi
Periyodik Sistem (Periyodik Tablo, Elektron Dizilimi ve
Kararlılık ve Elementlerin Sınıflandırılması)
Periyodik Sistem
ÜNİTE-4
ÜNİTE-3
(Periyodik Özelliklerin Değişim Eğilimleri)
Kimyasal Türler ve Etkileşimleri
Güçlü Etkileşimler
Zayıf Etkileşimler
Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerde Bağlar & Tepkime
Denklemleri
Maddenin Fiziksel Hâlleri
Gazlar ve Özellikleri
Sıvılar ve Özellikleri
Katılar ve Özellikleri
2
3
4
5
6
18 Kasım 2014 Salı
16 Aralık 2014 Salı
04 Mart 2015 Çarşamba
08 Nisan 2015 Çarşamba
06 Mayıs 2015 Çarşamba
Zambak 9. Sınıf
Kimya
1
16 Ekim 2014 Perşembe
DENEME SAYISI
Bilimsel Çalşıma ve Canlıların Ortak Özellikleri
ÜNİTE-1
İnorganik Besinler
Karbonhidratlar ve Yağlar
Proteinler, Enzimler
Vitaminler, nükleik asitler ve ATP
Hücre zarı ve Madde Alış verişi
ÜNİTE-2
Hücre ve Koloniler
Biyosistematik, Arke ve Bakteri Alemleri
Protista, Mantar ve Bitki Alemi
Hayvanlar Alemi
ÜNİTE-5
ÜNİTE-4
ÜNİTE-3
Güncel Çevre Sorunları
2
3
4
5
6
18 Kasım 2014 Salı
16 Aralık 2015 Çarşamba
04 Mart 2015 Çarşamba
08 Nisan 2015 Çarşamba
06 Mayıs 2015 Çarşamba
Zambak 9. Sınıf
Biyoloji
1
16 Ekim 2014 Perşembe
DENEME SAYISI
ÜNİTE-1
1. Konu: Tarih Bilimine Giriş
2. Konu: Tarih Yazıcılığı
3. Konu: Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları
1. Konu: Tarihi Çağlara Giriş
ÜNİTE-2
2. Konu: Mezopotamya Uygarlıkları
3. Konu: Orta Asya Uygarlığı
4. Konu: Mısır - İran - Hint - Çin Uygarlığı
5. Konu: Doğu Akdeniz ve Anadolu Uygarlıkları
6. Konu: Ege ve Yunan Uygarlığı - Roma Uygarlığı
ÜNİTE-3
1. Konu: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı
2. Konu: Asya Hun Devleti - Kavimler Göçü - Avrupa Hun D.
3. Konu: Kök Türkler ve Uygurlar
4. Konu: Diğer Türk Devletleri
ÜNİTE-4
1. Konu: İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu
2. Konu: Hz. Muhammed Dönemi
3. Konu: Dört Halife Dönemi
4. Konu: Emeviler - Endülüs Emevileri - Beni Ahmer Devleti
5. Konu: Abbasiler - Türk İslam Bilginleri
ÜNİTE-5
1. Konu: Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Hizmetleri
2. Konu: Tolunoğulları ve İhşitler
3. Konu: Karahanlılar ve Gazneliler
4. Konu: Büyük Selçuklu Devleti
ÜNİTE-6
1. Konu: Anadolu'da Kurulan İlk Türk Devlet ve Beylikleri
2. Konu: Türkiye Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu
3. Konu: Haçlı Seferleri
4. Konu: Türkiye Selçuklu Devleti'nin Yükselme Dönemi
2
3
4
5
6
18 Kasım 2014 Salı
16 Aralık 2014 Salı
04 Mart 2015 Çarşamba
08 Nisan 2015 Çarşamba
06 Mayıs 2015 Çarşamba
Zambak 9. Sınıf
Tarih
1
16 Ekim 2014 Perşembe
DENEME SAYISI
DOĞAL UNSURLAR
İNSAN, DOĞA ve COĞRAFYA
DOĞAL ORTAMLAR
HARİTA ve ÖLÇEK
PARALEL ve MERİDYENLER
İZOHİPSLER
DÜNYA’NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI
DÜNYA’NIN HAREKETLERİ ve SONUÇLARI
İKLİM KUŞAKLARI
İKLİM BİLGİSİ
ATMOSFER
HAVA DURUMU ve İKLİM
SICAKLIK
BASINÇ ve RÜZGÂRLAR
NEMLİLİK ve YAĞIŞ
İKLİM TİPLERİ
YER'İN YAPISI ve OLUŞUM SÜRECİ
YER'İN ŞEKİLLENMESİ
JEOLOJİK ZAMANLAR
İÇ KUVVETLER
RÜZGÂRLAR ve OLUŞTURDUĞU ŞEKİLLER
AKARSULAR ve OLUŞTURDUĞU ŞEKİLLER
KARSTİK SULAR ve OLUŞTURDUĞU ŞEKİLLER
BUZULLAR ve OLUŞTURDUĞU ŞEKİLLER
DALGA ve AKINTILARIN OLUŞTURDUĞU ŞEKİLLER
YER ŞEKİLLERİNİN DİĞER OLUŞUM SÜREÇLERİ
ORTAK PAYDA:
BÖLGE
YAŞADIĞIM
YERDEN
ÜLKEME
BEŞERÎ YAPI
KIYI TİPLERİ VE OLUŞUM SÜREÇLERİ
BEŞERÎ DOKULAR
İLK YERLEŞMELER ve DEĞİŞİM
YERLEŞME DOKULARI
BİR MEKÂN ANALİZİ
MEKÂNDAKİ DEĞİŞİM
BÖLGELERİ OLUŞTURAN ÖZELLİKLER
BÖLGE SINIRLARI
BÖLGE - ÜLKE İLİŞKİSİ
İNSAN
ve
ÇEVRE
DOĞADAN YARARLANMA
DOĞAL ÇEVRENİN İNSAN FAALİYETLERİNE ETKİSİ
ÇEVRE SORUNLARI
2
3
4
5
6
18 Kasım 2014 Salı
16 Aralık 2014 Salı
04 Mart 2015 Çarşamba
08 Nisan 2015 Çarşamba
06 Mayıs 2015 Çarşamba
DÜNYA'NIN
ŞEKLİ ve
HARİTA BİLGİSİ DOĞA ve İNSAN
HAREKETLERİ
Zambak 9. Sınıf
Coğrafya
1
16 Ekim 2014 Perşembe
DENEME SAYISI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 223 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content