close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem II Ders

embedDownload
ORDU ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
Dönem II Akademik Takvimi
1
ORDU ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
Tel : (0452) 226 52 14
Faks: (0452) 226 52 28
Web: http://tipfakultesi.odu.edu.tr
CUMHURİYET MAHALLESİ CUMHURİYET YERLEŞKESİ
52200 – Ordu/TÜRKİYE
REKTÖR
Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ
DEKAN
Prof. Dr. Alpay HAKTANIR
DEKAN YARDIMCISI
Doç. Dr. Orhan BAŞ
DEKAN YARDIMCISI
Yrd.Doç.Dr. Ahmet KAYA
BAŞKOORDİNATÖR
Doç. Dr. Orhan BAŞ
DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Pınar Naile GÜRGÖR
2
T.C.
ORDU ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014– 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI
Katkı Payı– Öğrenim Ücretlerinin
27 AĞUSTOS – 05 EYLÜL 2014
1. Taksitinin Ödenmesi
27 AĞUSTOS – 05 EYLÜL 2014
Ders Kayıtları
Derslerin Başlaması
01
EYLÜL
2014
Derslerin Bitimi
23
OCAK
2015
BAHAR YARIYILI
Katkı Payı– Öğrenim Ücretlerinin
2. Taksitinin Ödenmesi
02–13
ŞUBAT
2015
Ders Kayıtları
02–13
ŞUBAT
2015
Derslerin Başlaması
09
ŞUBAT
2015
Derslerin Bitimi
29
MAYIS
2015
Dönem İçi Yarıyıl Tatili
26 OCAK – 06 ŞUBAT 2015
Mazeret Sınavı
01–05
HAZİRAN
2015
Dönem Sonu Genel Sınav PRATİK
08–11
HAZİRAN
2015
Dönem Sonu Genel Sınav TEORİK
15
HAZİRAN
2015
01–04
HAZİRAN
2015
Dönem Sonu Seçmeli Ders Sınavları
Dönem Sonu Seçmeli Ders Bütünleme
Sınavları
22 HAZİRAN–03 TEMMUZ 2015
Dönem Sonu Bütünleme Sınavı PRATİK
22–25
HAZİRAN
2015
Dönem Sonu Bütünleme Sınavı TEORİK
29
HAZİRAN
2015
3
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014– 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II AKADEMİK TAKVİMİ
(01 Eylül 2014 – 29 Mayıs 2015)
KURUL 1
KURUL 2
KURUL 3
KURUL 4
KURUL 5
KURUL 6
KAS ve SİNİR DOKULARI
Ders kurulunun başlaması
Ders kurulunun bitimi
Ders kurulu pratik sınavı
Ders kurulu teorik sınavı
KAN LENF DOLAŞIMI ve BAĞIŞIKLIK
SİSTEMİ
Ders kurulunun başlaması
Ders kurulunun bitimi
Ders kurulu pratik sınavı
Ders kurulu teorik sınavı
DOLAŞIM ve SOLUNUM SİSTEMLERİ
Ders kurulunun başlaması
Ders kurulunun bitimi
Ders kurulu pratik sınavı
Ders kurulu teorik sınavı
SİNDİRİM ve METABOLİZMA SİSTEMLERİ
Ders kurulunun başlaması
Ders kurulunun bitimi
Ders kurulu pratik sınavı
Ders kurulu teorik sınavı
NÖROKOMİTE
Ders kurulunun başlaması
Ders kurulunun bitimi
Ders kurulu pratik sınavı
Ders kurulu teorik sınavı
ENDOKRİN ve ÜROGENİTAL SİSTEMLER
Ders kurulunun başlaması
Ders kurulunun bitimi
Ders kurulu pratik sınavı
Ders kurulu teorik sınavı
TOPLAM
Dönem İçi Yarıyıl Tatili
Dönem Sonu Genel Sınav PRATİK
Dönem Sonu Genel Sınav TEORİK
Dönem Sonu Bütünleme Sınavı PRATİK
Dönem Sonu Bütünleme Sınavı TEORİK
Mazeret Sınavı
6 Hafta / 135 saat
01 Eylül 2014
03 Ekim 2014
08 – 09 Ekim 2014
10 Ekim 2014
6 Hafta / 117 saat
13 Ekim 2014
18 Kasım 2014
19 – 20 Kasım 2014
21 Kasım 2014
5 Hafta / 128 saat
24 Kasım 2014
23 Aralık 2014
24– 25 Aralık 2014
26 Aralık 2014
7 Hafta / 173 saat
29 Aralık 2014
24 Şubat 2015
25 – 26 Şubat 2015
27 Şubat 2015
7 Hafta / 152 saat
02 Mart 2015
14 Nisan 2015
15 – 16 Nisan 2015
17 Nisan 2015
6 hafta / 147 saat
20 Nisan 2015
26 Mayıs 2015
27 – 28 Mayıs 2015
29 Mayıs 2015
37 hafta / 852 saat
26 Ocak – 06 Şubat
08 – 11 Haziran 2015
15 Haziran 2015
22 – 25 Haziran 2015
29 Haziran 2015
01 – 05 Haziran 2015
4
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II DERS KURULLARININ PRATİK – TEORİK DERS SAATLERİ
(01 Eylül 2014 – 29 Mayıs 2015)
37 Hafta
Dersler
Teorik
Saat
Pratik
Saat
Toplam
Saat
Soru Sayısı
Anatomi
131
125
256
64
Histoloji ve Embriyoloji
79
37
116
29
Fizyoloji
148
4
152
38
Tıbbi Biyokimya
78
12
90
23
Tıbbi Mikrobiyoloji
74
14
88
22
Parazitoloji
53
14
67
17
Klinik Beceri Eğitimi
15
12
27
7
Seçmeli Ders
Toplam
56
634
0
218
56
852
0
200
SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu
Dersin Adı
SEC207
Çevre Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam
SEC207
Müzik
SEC207
Spor
SEC207
Briç
5
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014– 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II ANABİLİM VE BİLİM DALLARININ DERS KURULLARINA GÖRE
TEORİK VE PRATİK DERS SAATLERİNİN DAĞILIMI
Anabilim Dalı
Anatomi
Histoloji ve
Embriyoloji
Fizyoloji
Tıbbi
Biyokimya
Tıbbi
Mikrobiyoloji
Parazitoloji
Klinik Beceri
Eğitimi
Seçmeli Ders
Kurulların
Ders Saatleri
Toplamı
Ders Kurulları
1. Ders 2. Ders 3. Ders 4. Ders 5. Ders 6. Ders
Genel
Ders
Toplam
Kurulu Kurulu Kurulu Kurulu Kurulu Kurulu
Toplam
Teorik
26
10
17
17
46
15
131
256
Pratik
33
12
17
21
28
14
125
Teorik
24
8
8
10
10
19
79
116
Pratik
4
6
4
9
4
10
37
Teorik
18
14
30
20
28
38
148
152
Pratik
0
2
1
0
1
0
4
Teorik
7
9
4
24
6
28
78
90
Pratik
0
2
0
4
0
6
12
Teorik
0
16
20
26
12
0
74
88
Pratik
0
4
6
4
0
0
14
Teorik
9
17
7
17
1
2
53
67
Pratik
3
5
0
6
0
0
14
Teorik
3
2
2
3
2
3
15
27
Pratik
2
2
2
2
2
2
12
Teorik
6
8
10
10
12
10
56
56
Pratik
0
0
0
0
0
0
0
Teorik
93
84
98
127
117
115
634
Pratik
42
33
30
46
35
32
218
Toplam 135
117
128
173
152
147
852
852
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DERS KURULLARINA GÖRE SINAV TARİHLERİ
Kurul
1. Ders Kurulu
2. Ders Kurulu
3. Ders Kurulu
4. Ders Kurulu
5. Ders Kurulu
6. Ders Kurulu
Dönem Sonu Genel Sınav
Dönem Sonu Bütünleme Sınavı
Pratik Sınav Tarihi
08 – 09 Ekim 2014
19 – 20 Kasım 2014
24 – 25 Aralık 2014
25 – 26 Şubat 2015
15 – 16 Nisan 2015
27 – 28 Mayıs 2015
08 – 11 Haziran 2015
22 – 25 Haziran 2015
Teorik Sınav Tarihi
10 Ekim 2014
21 Kasım 2014
26 Aralık 2014
27 Şubat 2015
17 Nisan 2015
29 Mayıs 2015
15 Haziran 2015
29 Haziran 2015
6
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II DERSLERE GÖRE AKTS KREDİLERİ
Ders
Kodu
Ders
kategorisi
Teorik
Saat
Pratik
Saat
Toplam
Saat
AKTS
OTF200 Anatomi
Zorunlu
131
125
256
18
OTF200 Histoloji ve Embriyoloji
Zorunlu
79
37
116
8
OTF200 Fizyoloji
Zorunlu
148
4
152
11
OTF200 Tıbbi Biyokimya
Zorunlu
78
12
90
6
OTF200 Tıbbi Mikrobiyoloji
Zorunlu
74
14
88
6
OTF200 Parazitoloji
Zorunlu
53
14
67
5
OTF200 Klinik Beceri Eğitimi
Zorunlu
15
12
27
2
SEC207 Seçmeli Ders
Zorunlu
56
0
56
4
634
218
852
60
Dersler
TOPLAM
7
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II
KAS ve SİNİR DOKULARI
I. DERS KURULU
(01 Eylül 2014 – 10 Ekim 2014)
6 HAFTA / 135 Saat
Soru
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Anatomi
26
33
59
46
Histoloji ve Embriyoloji
24
4
28
22
Fizyoloji
18
–
18
14
Tıbbi Biyokimya
7
–
7
5
Parazitoloji
9
3
12
9
Klinik Beceri Eğitimi
3
2
5
4
Seçmeli Ders
6
–
6
–
Toplam:
93
42
135
100
Sayısı
BAŞKOORDİNATÖR
Doç. Dr. Orhan BAŞ
DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Pınar Naile GÜRGÖR
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
DERS KURULU BAŞKAN YRD.
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
8
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II
KAN– LENF DOLAŞIMI ve BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ
II. DERS KURULU
(13 Ekim 2014 – 21 Kasım 2014)
6 HAFTA /117 Saat
Soru
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Anatomi
10
12
22
20
Histoloji ve Embriyoloji
8
6
14
13
Fizyoloji
14
2
16
15
Tıbbi Biyokimya
9
2
11
10
Tıbbi Mikrobiyoloji
16
4
20
18
Parazitoloji
17
5
22
20
Klinik Beceri Eğitimi
2
2
4
4
Seçmeli Ders
8
–
8
–
Toplam:
84
33
117
100
Sayısı
BAŞKOORDİNATÖR
Doç. Dr. Orhan BAŞ
DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Pınar Naile GÜRGÖR
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
DERS KURULU BAŞKAN YRD.
Yrd. Doç. Dr. Sema Nur AYYILDIZ
9
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II
DOLAŞIMI ve SOLUNUM SİSTEMLERİ
III. DERS KURULU
(24 Kasım 2014 – 26 Aralık 2014)
5 HAFTA / 128 Saat
Soru
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Anatomi
17
17
34
29
Histoloji ve Embriyoloji
8
4
12
10
Fizyoloji
30
1
31
26
Tıbbi Biyokimya
4
–
4
3
Tıbbi Mikrobiyoloji
20
6
26
22
Parazitoloji
7
0
7
6
Klinik Beceri Eğitimi
2
2
4
4
Seçmeli Ders
10
–
10
–
Toplam:
98
30
128
100
Sayısı
BAŞKOORDİNATÖR
Doç. Dr. Orhan BAŞ
DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Pınar Naile GÜRGÖR
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
Doç. Dr. Ahmet BAYRAK
DERS KURULU BAŞKAN YRD.
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
10
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II
SİNDİRİM ve METABOLİZMA SİSTEMLERİ
IV. DERS KURULU
(29 Aralık 2014 – 27 Şubat 2015)
7 HAFTA / 173 Saat
Soru
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Anatomi
17
21
38
23
Histoloji ve Embriyoloji
10
9
19
12
Fizyoloji
20
–
20
12
Tıbbi Biyokimya
24
4
28
17
Tıbbi Mikrobiyoloji
26
4
30
19
Parazitoloji
17
6
23
14
Klinik Beceri Eğitimi
3
2
5
3
Seçmeli Ders
10
–
10
–
Toplam:
127
46
173
100
Sayısı
BAŞKOORDİNATÖR
Doç. Dr. Orhan BAŞ
DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Pınar Naile GÜRGÖR
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
Doç. Dr. Orhan BAŞ
DERS KURULU BAŞKAN YRD.
Yrd. Doç. Dr. Pınar Naile GÜRGÖR
11
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II
NÖROKOMİTE
V. DERS KURULU
(02 Mart 2015 – 17 Nisan 2015)
7 HAFTA / 152 Saat
Soru
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Anatomi
46
28
74
52
Histoloji ve Embriyoloji
10
4
14
10
Fizyoloji
28
1
29
21
Tıbbi Biyokimya
6
–
6
4
Tıbbi Mikrobiyoloji
12
–
12
9
Parazitoloji
1
–
1
1
Klinik Beceri Eğitimi
2
2
4
3
Seçmeli Ders
12
–
12
–
Toplam:
117
35
152
100
Sayısı
BAŞKOORDİNATÖR
Doç. Dr. Orhan BAŞ
DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Pınar Naile GÜRGÖR
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
DERS KURULU BAŞKAN YRD.
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
12
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II
ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER
VI. DERS KURULU
(20 Nisan 2015 – 29 Mayıs 2015)
6 HAFTA / 147 Saat
Soru
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Anatomi
15
14
29
21
Histoloji ve Embriyoloji
19
10
29
21
Fizyoloji
38
–
38
28
Tıbbi Biyokimya
28
6
34
25
Parazitoloji
2
–
2
1
Klinik Beceri Eğitimi
3
2
5
4
Seçmeli Ders
10
–
10
–
Toplam:
115
32
147
100
Sayısı
BAŞKOORDİNATÖR
Doç. Dr. Orhan BAŞ
DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Pınar Naile GÜRGÖR
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
DERS KURULU BAŞKAN YRD.
Yrd. Doç. Dr. M. Kerem ÇALGIN
13
DÖNEM II
DERS
PROGRAMI
14
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II
KAS ve SİNİR DOKULARI
I. DERS KURULU
(01 Eylül 2014 – 10 Ekim 2014)
6 HAFTA / 135 Saat
Soru
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Anatomi
26
33
59
46
Histoloji ve Embriyoloji
24
4
28
22
Fizyoloji
18
–
18
14
Tıbbi Biyokimya
7
–
7
5
Parazitoloji
9
3
12
9
Klinik Beceri Eğitimi
3
2
5
4
Seçmeli Ders
6
–
6
–
Toplam:
93
42
135
100
Sayısı
BAŞKOORDİNATÖR
Doç. Dr. Orhan BAŞ
DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Pınar Naile GÜRGÖR
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
DERS KURULU BAŞKAN YRD.
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
15
1. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
01 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
09.20
10.20
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
02 EYLÜL 2014 SALI
09.20
10.20
ANATOMİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
AÇILIŞ
AÇILIŞ
Omuz kasları
Kol kasları
ÖĞLE ARASI
PRATİK – Omuz ve kol kasları
PRATİK – Omuz ve kol kasları
PRATİK – Omuz ve kol kasları
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Fossa axillaris – plexus brachialis
Fossa axillaris – plexus brachialis
Fossa axillaris – plexus brachialis
ÖĞLE ARASI
PRATİK – Fossa axillaris, plaxus brachialis
PRATİK – Fossa axillaris, plaxus brachialis
PRATİK – Fossa axillaris, plaxus brachialis
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Önkol ve el kasları
Önkol ve el kasları
Önkol ve el kasları
ÖĞLE ARASI
PRATİK – Önkol ve el kasları
PRATİK – Önkol ve el kasları
PRATİK – Önkol ve el kasları
Kalça bölgesi kasları
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Uyluk bölgesi kasları
Uyluk bölgesi kasları
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Kas doku histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Kas doku histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
ÖĞLE ARASI
Kas doku histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Kas doku histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
PRATİK – Kas doku histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
PRATİK – Kas doku histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
03 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
10.30 – 11.20
11.30 – 12.20
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
–
–
–
–
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
14.20
15.20
16.20
17.20
04 EYLÜL 2014 PERŞEMBE
08.30 – 09.20
ANATOMİ
09.30 – 10.20
ANATOMİ
10.30 – 11.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
11.30 – 12.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
05 EYLÜL 2014 CUMA
08.30 – 09.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
09.30 – 10.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
10.30 – 11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
11.30 – 12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
Sinir doku histolojisi
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Sinir doku histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Kas doku biyokimyası
Kas doku biyokimyası
ÖĞLE ARASI
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
Temel yaşam desteği
Yrd. Doç. Dr. Nilay TAŞ
PRATİK – Temel yaşam desteği
Yrd. Doç. Dr. Nilay TAŞ
16
2. HAFTA
08 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
10.30 – 11.20
11.30 – 12.20
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
Sinir doku histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Sinir doku histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
ÖĞLE ARASI
PRATİK – Sinir doku histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
PRATİK – Sinir doku histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Kene vektörlüğü ve akar parazitliği
Kene vektörlüğü ve akar parazitliği
Bit vektörlüğü, Sarcoptes scabiei, demodex spp.
Pire vektörleri ve parazitliği, Cimex lectularis
ÖĞLE ARASI
Embriyolojiye giriş ve gametogenez
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Embriyolojiye giriş ve gametogenez
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
09 EYLÜL 2014 SALI
09.20
PARAZİTOLOJİ
10.20
PARAZİTOLOJİ
11.20
PARAZİTOLOJİ
12.20
PARAZİTOLOJİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
10 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
10.30 – 11.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
11.30 – 12.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
11 EYLÜL 2014 PERŞEMBE
08.30 – 09.20
FİZYOLOJİ
09.30 – 10.20
FİZYOLOJİ
10.30 – 11.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
11.30 – 12.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
Gelişimin 1. haftası
Gelişimin 1. haftası
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
ÖĞLE ARASI
Sinir sisteminin genel organizasyonu
Sinir sisteminin genel organizasyonu
Gelişimin 1. haftası
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Gelişimin 1. haftası
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Sinir sisteminin hücresel organizasyonu
Sinir sisteminin hücresel organizasyonu
Gelişimin 2. haftası
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Gelişimin 2. haftası
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
ÖĞLE ARASI
Sinir doku biyokimyası
Sinir doku biyokimyası
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
16.30 – 17.20
12 EYLÜL 2014 CUMA
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
10.30 – 11.20
11.30 – 12.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
Gelişimin 3. haftası
Gelişimin 3. haftası
ÖĞLE
13.30 – 14.20
SEÇMELİ DERS
14.30 – 15.20
SEÇMELİ DERS
15.30 – 16.20
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
16.30 – 17.20
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
ARASI
Pediatrik yaşam desteği
Yrd. Doç. Dr. Özgür YAĞAN
PRATİK – Pediatrik yaşam desteği
Yrd. Doç. Dr. Özgür YAĞAN
17
3. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
15 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
09.20
ANATOMİ
10.20
ANATOMİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
16 EYLÜL 2014 SALI
09.20
ANATOMİ
10.20
ANATOMİ
11.20
FİZYOLOJİ
12.20
FİZYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
17 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA
09.20
10.20
ANATOMİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
PRATİK – Kaçla bölgesi kasları
PRATİK – Kaçla bölgesi kasları
PRATİK – Kaçla bölgesi kasları
Sakral lumbal pudendal pleksus
ÖĞLE ARASI
Sakral lumbal pudendal pleksus
PRATİK – Uyluk bölgesi kasları
PRATİK – Uyluk bölgesi kasları
PRATİK – Uyluk bölgesi kasları
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Bacak ve ayak bölgesi kasları
Bacak ve ayak bölgesi kasları
Dinlenim membran potansiyeli
Dinlenim membran potansiyeli
ÖĞLE ARASI
Bacak ve ayak bölgesi kasları
PRATİK – Bacak ve ayak bölgesi kasları
PRATİK – Bacak ve ayak bölgesi kasları
PRATİK – Bacak ve ayak bölgesi kasları
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
PRATİK – Sakral lumbal pudendal pleksus
PRATİK – Sakral lumbal pudendal pleksus
PRATİK – Sakral lumbal pudendal pleksus
ÖĞLE ARASI
Bağ doku biyokimyası
Bağ doku biyokimyası
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Sırt ve ense kasları
Sırt ve ense kasları
Göğüs ön duvarı kas ve oluşumları
Göğüs ön duvarı kas ve oluşumları
ÖĞLE ARASI
Sivrisinekler ve vektörlükleri
Sivrisinekler ve vektörlükleri
Phlebotomus vektörlüğü
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Miyaz
Miyaz
ÖĞLE
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
16.30 – 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
18 EYLÜL 2014 PERŞEMBE
09.20
ANATOMİ
10.20
ANATOMİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
PARAZİTOLOJİ
PARAZİTOLOJİ
PARAZİTOLOJİ
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
19 EYLÜL 2014 CUMA
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
10.30 – 11.20
11.30 – 12.20
PARAZİTOLOJİ
PARAZİTOLOJİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
ARASI
Yabancı cisim çıkarma
Yrd. Doç. Dr. Özgür YAĞAN
16.30 – 17.20
18
4. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
22 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
09.20
ANATOMİ
10.20
ANATOMİ
11.20
FİZYOLOJİ
12.20
FİZYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
23 EYLÜL 2014 SALI
08.30 – 09.20
ANATOMİ
09.30 – 10.20
ANATOMİ
10.30 – 11.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
11.30 – 12.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
24 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA
09.20
10.20
FİZYOLOJİ
11.20
FİZYOLOJİ
12.20
FİZYOLOJİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
TIBBİ BİYOKİMYA
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
Karın ön duvarı kas ve oluşumları
İnguinal bölge anatomisi
Aksiyon potansiyeli
Aksiyon potansiyeli
ÖĞLE ARASI
PRATİK – Sırt ve ense kasları
PRATİK – Sırt ve ense kasları
PRATİK – Sırt ve ense kasları
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Boyun bölgesi kasları
Boyun bölgesi kasları
Embriyonik dönem
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Embriyonik dönem
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
ÖĞLE ARASI
Epitel doku biyokimyası
PRATİK – Göğüs ve karın bölgesi kasları ve inguinal bölge
PRATİK – Göğüs ve karın bölgesi kasları ve inguinal bölge
PRATİK – Göğüs ve karın bölgesi kasları ve inguinal bölge
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Sinaptik ileti
Sinaptik ileti
Sinaptik ileti
ÖĞLE ARASI
Fetal dönem
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Fetal dönem
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
PRATİK (A) – Entomoloji
PRATİK (A) – Entomoloji
PRATİK (A) – Entomoloji
ÖĞLE ARASI
Fetal membranlar ve plasenta, konjenital malformasyonlar
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Fetal membranlar ve plasenta, konjenital malformasyonlar
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
İskelet kasının özellikleri, uyarılması
İskelet kasının özellikleri, uyarılması
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
PRATİK (B) – Entomoloji
PRATİK (B) – Entomoloji
PRATİK (B) – Entomoloji
ÖĞLE ARASI
Kas lifi tipleri ve enerji metabolizması
Kas lifi tipleri ve enerji metabolizması
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
25 EYLÜL 2014 PERŞEMBE
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
10.30 – 11.20
11.30 – 12.20
PARAZİTOLOJİ
PARAZİTOLOJİ
PARAZİTOLOJİ
13.30 – 14.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
26 EYLÜL 2014 CUMA
09.20
10.20
PARAZİTOLOJİ
11.20
PARAZİTOLOJİ
12.20
PARAZİTOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
19
5. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
29 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
09.20
ANATOMİ
10.20
ANATOMİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
30 EYLÜL 2014 SALI
09.20
10.20
FİZYOLOJİ
11.20
FİZYOLOJİ
12.20
FİZYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
01 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
02 EKİM 2014 PERŞEMBE
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
03 EKİM 2014 CUMA
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
PRATİK – Boyun bölgesi kasları
PRATİK – Boyun bölgesi kasları
PRATİK – Boyun bölgesi kasları
Yüz bölgesi kasları
ÖĞLE ARASI
Yüz bölgesi kasları
PRATİK – Yüz bölgesi kasları
PRATİK – Yüz bölgesi kasları
PRATİK – Yüz bölgesi kasları
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Kasın reseptörleri
Düz kas fizyolojisi
Kalp kası fizyolojisi
ÖĞLE ARASI
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
ÖĞLE
ARASI
ÖĞLE
ARASI
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
ÖĞLE ARASI
Kurban Bayramı Arefesi
Kurban Bayramı Arefesi
Kurban Bayramı Arefesi
20
6. HAFTA
06 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
10.30 – 11.20
11.30 – 12.20
KURBAN BAYRAMI 3. GÜNÜ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
07 EKİM 2014 SALI
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
08 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
09 EKİM 2014 PERŞEMBE
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Pratik Sınav
ÖĞLE ARASI
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Pratik Sınav
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
10 EKİM 2014 CUMA
09.20
10.20
11.20
12.20
Kurul Sonu Teorik Sınavı
Kurul Sonu Teorik Sınavı
Kurul Sonu Teorik Sınavı
Kurul Sonu Teorik Sınavı
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
KURBAN BAYRAMI 4. GÜNÜ
Pratik Sınav –
Pratik Sınav –
Pratik Sınav –
Pratik Sınav –
ÖĞLE
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
ARASI
Pratik Sınav – Klinik Beceri Eğitimi
Pratik Sınav – Klinik Beceri Eğitimi
Pratik Sınav – Klinik Beceri Eğitimi
ÖĞLE
ARASI
21
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II
KAN– LENF DOLAŞIMI ve BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ
II. DERS KURULU
(13 Ekim 2014 – 21 Kasım 2014)
6 HAFTA /117 Saat
Soru
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Anatomi
10
12
22
20
Histoloji ve Embriyoloji
8
6
14
13
Fizyoloji
14
2
16
15
Tıbbi Biyokimya
9
2
11
10
Tıbbi Mikrobiyoloji
16
4
20
18
Parazitoloji
17
5
22
20
Klinik Beceri Eğitimi
2
2
4
4
Seçmeli Ders
8
–
8
–
Toplam:
84
33
117
100
Sayısı
BAŞKOORDİNATÖR
Doç. Dr. Orhan BAŞ
DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Pınar Naile GÜRGÖR
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
DERS KURULU BAŞKAN YRD.
Yrd. Doç. Dr. Sema Nur AYYILDIZ
22
1. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
13 EKİM 2014 PAZARTESİ
09.20
10.20
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
14 EKİM 2014 SALI
09.20
10.20
FİZYOLOJİ
11.20
PARAZİTOLOJİ
12.20
PARAZİTOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
15 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
09.20
10.20
ANATOMİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
Üst ekstremite periferik yapıları
Üst ekstremite periferik yapıları
ÖĞLE ARASI
PRATİK – Üst ekstremite periferik yapıları
PRATİK – Üst ekstremite periferik yapıları
PRATİK – Üst ekstremite periferik yapıları
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Kan fizyolojisine giriş, kanın yapısı ve fonksiyonel özellikleri
Kanda yaşayan kamçılılar
Kanda yaşayan kamçılılar
ÖĞLE ARASI
Plazma proteinleri ve immunglobulinler
Plazma proteinleri ve immunglobulinler
Plazma proteinleri ve immunglobulinler
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Alt ekstremite periferik yapıları
Alt ekstremite periferik yapıları
Alt ekstremite periferik yapıları
ÖĞLE ARASI
Bağışıklık sistemi
Bağışıklık sistemi
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Kan histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Kan histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
ÖĞLE ARASI
Hematopoez
Hematopoez
PRATİK (A) – Kan histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (A) – Kan histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (B) – Kan histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (B) – Kan histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
ÖĞLE ARASI
Eritrositler
Eritrositler
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
16.30 – 17.20
16 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
10.30 – 11.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
11.30 – 12.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
17 EKİM 2014 CUMA
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
10.30 – 11.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
11.30 – 12.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
23
2. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
20 EKİM 2014 PAZARTESİ
09.20
PARAZİTOLOJİ
10.20
PARAZİTOLOJİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
21 EKİM 2014 SALI
09.20
ANATOMİ
10.20
ANATOMİ
11.20
PARAZİTOLOJİ
12.20
PARAZİTOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
22 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
09.20
10.20
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
ANATOMİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
Plasmodiumlar
Plasmodiumlar
PRATİK – Alt ekstremite periferik yapıları
PRATİK – Alt ekstremite periferik yapıları
ÖĞLE ARASI
PRATİK – Alt ekstremite periferik yapıları
Bağışık yanıt oluşumu
Bağışık yanıt oluşumu
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Boyun bölgesi periferik yapıları
Boyun bölgesi periferik yapıları
Toxoplasma
Toxoplasma
ÖĞLE ARASI
Boyun bölgesi periferik yapıları
PRATİK – Boyun bölgesi periferik yapıları
PRATİK – Boyun bölgesi periferik yapıları
PRATİK – Boyun bölgesi periferik yapıları
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yüz bölgesi periferik yapıları
Yüz bölgesi periferik yapıları
ÖĞLE ARASI
Hematopoez
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Hematopoez
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK – Yüz bölgesi periferik yapıları
PRATİK – Yüz bölgesi periferik yapıları
PRATİK – Yüz bölgesi periferik yapıları
ÖĞLE ARASI
Yüzeyel mikoz etkenleri
Yüzeyel mikoz etkenleri
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Anemi ve polistemi
Anemi ve polistemi
Lökositler; genel özellikleri
ÖĞLE ARASI
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
23 EKİM 2014 PERŞEMBE
09.20
10.20
ANATOMİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
24 EKİM 2014 CUMA
09.20
10.20
FİZYOLOJİ
11.20
FİZYOLOJİ
12.20
FİZYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
24
3. HAFTA
27 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
PARAZİTOLOJİ
PRATİK (A) – İnce yayma kalın damla kan preparatlarının yapılışı
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
10.30 – 11.20
PARAZİTOLOJİ
Giemsa ile boyanması
PRATİK (A) – İnce yayma kalın damla kan preparatlarının yapılışı
Giemsa ile boyanması
11.30 – 12.20
PARAZİTOLOJİ
PRATİK (A) – Leishmania, Plasmodium
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
16.30 – 17.20
28 EKİM 2014 SALI
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
10.30 – 11.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
11.30 – 12.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
ÖĞLE ARASI
Pıhtılaşma biyokimyası
Pıhtılaşma biyokimyası
Lenforetiküler sistem histolojisi
Lenforetiküler sistem histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (A) – Lenforetiküler sistem histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (A) – Lenforetiküler sistem histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
ÖĞLE
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
29 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
09.20
10.20
11.20
12.20
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
ARASI
CUMHURİYET BAYRAMI
CUMHURİYET BAYRAMI
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
30 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
PARAZİTOLOJİ
10.30 – 11.20
11.30 – 12.20
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
PARAZİTOLOJİ
PARAZİTOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
PRATİK (B) – İnce yayma kalın damla kan preparatlarının yapılışı
Giemsa ile boyanması
PRATİK (B) – İnce yayma kalın damla kan preparatlarının yapılışı
Giemsa ile boyanması
PRATİK (B) – Leishmania, Plasmodium
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
ÖĞLE ARASI
PRATİK (B) – Lenforetiküler sistem histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (B) – Lenforetiküler sistem histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Candida albicans ve diğer candida’lar
Candida albicans ve diğer candida’lar
Kan dokusu biyokimyası
Kan dokusu biyokimyası
ÖĞLE ARASI
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Prof. Dr. Tevfik NOYAN
Prof. Dr. Tevfik NOYAN
Pediatrik hastada öykü – muayene
Yrd.Doç.Dr. Emine Y. ERTÜRK
PRATİK – Pediatrik hastada öykü – muayene
Yrd.Doç.Dr. Emine Y. ERTÜRK
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
31 EKİM 2014 CUMA
09.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
10.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
25
4. HAFTA
03 KASIM 2014 PAZARTESİ
08.30 – 09.20
FİZYOLOJİ
09.30 – 10.20
FİZYOLOJİ
10.30 – 11.20
PARAZİTOLOJİ
Granülositler
Granülositler
İmmün yetmezlikte önemi artan parazit hastalıklar
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
(pneumocystis, cryptosporidium, isospora, cyclospora)
11.30 – 12.20
PARAZİTOLOJİ
İmmün yetmezlikte önemi artan parazit hastalıklar
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
(pneumocystis, cryptosporidium, isospora, cyclospora)
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
04 KASIM 2014 SALI
08.30 – 09.20
PARAZİTOLOJİ
ÖĞLE ARASI
Sistemik mikoz etkenleri
Sistemik mikoz etkenleri
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
İmmün yetmezlikte önemi artan parazit hastalıklar
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
(microsporidia, blastocytis, sarcocytis)
09.30 – 10.20
PARAZİTOLOJİ
İmmün yetmezlikte önemi artan parazit hastalıklar
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
(microsporidia, blastocytis, sarcocytis)
10.30 – 11.20
11.30 – 12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
05 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
09.20
10.20
PARAZİTOLOJİ
11.20
PARAZİTOLOJİ
12.20
PARAZİTOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
06 KASIM 2014 PERŞEMBE
09.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
10.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
11.20
PARAZİTOLOJİ
12.20
PARAZİTOLOJİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
PARAZİTOLOJİ
PARAZİTOLOJİ
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
PARAZİTOLOJİ
PARAZİTOLOJİ
07 KASIM 2014 CUMA
09.20
TIBBİ BİYOKİMYA
10.20
TIBBİ BİYOKİMYA
11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
Klinik enzimoloji
Klinik enzimoloji
ÖĞLE ARASI
Lenfositler
Lenfositler
PRATİK (A) – İmmün yetmezlikte önemi artan parazit hastalıklar
PRATİK (B) – İmmün yetmezlikte önemi artan parazit hastalıklar
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Capillaria hepatica ve parazitliği
Karaciğer tramatodları
Karaciğer tramatodları
ÖĞLE ARASI
Kan grupları
Trombositler
Opportunistik mikoz etkenleri
Opportunistik mikoz etkenleri
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
İn vitro antijen– antikor birleşmesi: serolojik yöntemlerde prensipler
İn vitro antijen– antikor birleşmesi: serolojik yöntemlerde prensipler
Akciğer ve kan trematodları
Akciğer ve kan trematodları
ÖĞLE ARASI
Dalak ve timus histolojileri
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Dalak ve timus histolojileri
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (B) – Trematodlar
PRATİK (A) – Trematodlar
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
PRATİK (A) – Elektroforez
PRATİK (A) – Elektroforez
PRATİK (B) – Elektroforez
PRATİK (B) – Elektroforez
ÖĞLE ARASI
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Prof. Dr. Tevfik NOYAN
Prof. Dr. Tevfik NOYAN
Prof. Dr. Tevfik NOYAN
Prof. Dr. Tevfik NOYAN
Geriatrik hastada öykü– muayene
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZDEMİR
PRATİK – Geriatrik hastada öykü– muayene
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZDEMİR
26
5. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
10 KASIM 2014 PAZARTESİ
09.20
10.20
11.20
PARAZİTOLOJİ
12.20
PARAZİTOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
Parazitoloji laboratuarında tanı yöntemleri, işleyiş ve uygulamalar
Parazitoloji laboratuarında tanı yöntemleri, işleyiş ve uygulamalar
ÖĞLE ARASI
Viral enfeksiyonlarda serolojik tanı yöntemleri
EIA, PCR ve yeni moleküler tanı yöntemleri
11 KASIM 2014 SALI
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
10.30 – 11.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
PRATİK – Mayaların ve küflerin organizasyonu– identifikasyonu
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
11.30 – 12.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
PRATİK – Mayaların ve küflerin organizasyonu– identifikasyonu
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
FİZYOLOJİ
ÖĞLE ARASI
PRATİK (A) – Eritrosit sayımı, hemoglobin ve hematokrit tayini
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
FİZYOLOJİ
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
sedimentasyon
PRATİK (A) – Lökosit sayımı, lökosit formülü, kan grupları
kanama– pıhtılaşma zamanı
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
PRATİK (B) – Eritrosit sayımı, hemoglobin ve hematokrit tayini
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
sedimentasyon
PRATİK (B) – Lökosit sayımı, lökosit formülü, kan grupları
kanama– pıhtılaşma zamanı
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
12 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
10.30 – 11.20
FİZYOLOJİ
11.30 – 12.20
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
ÖĞLE ARASI
PRATİK (C) – Eritrosit sayımı, hemoglobin ve hematokrit tayini,
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
sedimentasyon
PRATİK (C) – Lökosit sayımı, lökosit formülü, kan grupları
kanama– pıhtılaşma zamanı
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
PRATİK (A) – Dalak ve timus histolojileri
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (A) – Dalak ve timus histolojileri
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
ÖĞLE ARASI
PRATİK (B) – Dalak ve timus histolojileri
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (B) – Dalak ve timus histolojileri
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK – Seroloji: lam aglütinasyonu, brusella aglutinasyonu
PRATİK – Seroloji: lam aglütinasyonu, brusella aglutinasyonu
ÖĞLE ARASI
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
13 KASIM 2014 PERŞEMBE
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
10.30 – 11.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
11.30 – 12.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
14 KASIM 2014 CUMA
09.20
10.20
11.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
12.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
27
6. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
17 KASIM 2014 PAZARTESİ
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
ÖĞLE
ARASI
ÖĞLE
ARASI
18 KASIM 2014 2014 SALI
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
10.30 – 11.20
11.30 – 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
19 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
20 KASIM 2014 PERŞEMBE
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Pratik Sınav
ÖĞLE ARASI
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Pratik Sınav
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
21 KASIM 2014 CUMA
09.20
10.20
11.20
12.20
Kurul Sonu Teorik Sınavı
Kurul Sonu Teorik Sınavı
Kurul Sonu Teorik Sınavı
Kurul Sonu Teorik Sınavı
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
Pratik Sınav –
Pratik Sınav –
Pratik Sınav –
Pratik Sınav –
ÖĞLE
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
ARASI
Pratik Sınav – Klinik Beceri Eğitimi
Pratik Sınav – Klinik Beceri Eğitimi
Pratik Sınav – Klinik Beceri Eğitimi
ÖĞLE
ARASI
28
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II
DOLAŞIMI ve SOLUNUM SİSTEMLERİ
III. DERS KURULU
(24 Kasım 2014 – 26 Aralık 2014)
5 HAFTA / 128 Saat
Soru
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Anatomi
17
17
34
29
Histoloji ve Embriyoloji
8
4
12
10
Fizyoloji
30
1
31
26
Tıbbi Biyokimya
4
–
4
3
Tıbbi Mikrobiyoloji
20
6
26
22
Parazitoloji
7
0
7
6
Klinik Beceri Eğitimi
2
2
4
4
Seçmeli Ders
10
–
10
–
Toplam:
98
30
128
100
Sayısı
BAŞKOORDİNATÖR
Doç. Dr. Orhan BAŞ
DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Pınar Naile GÜRGÖR
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
Doç. Dr. Ahmet BAYRAK
DERS KURULU BAŞKAN YRD.
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
29
1. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
24 KASIM 2014 PAZARTESİ
09.20
ANATOMİ
10.20
ANATOMİ
11.20
FİZYOLOJİ
12.20
FİZYOLOJİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
Göğüs boşluğu, diaphragma ve pleura
Göğüs boşluğu, diaphragma ve pleura
Kardiyovasküler sistem fizyolojisine giriş
Kalp kasının özellikleri
ÖĞLE ARASI
Kalp ve damarların gelişimi
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Kalp ve damarların gelişimi
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Piyogenik koklar: Stafilokoklar
Piyogenik koklar: Stafilokoklar
Mediastinum ve içindeki oluşumlar
Mediastinum ve içindeki oluşumlar
ÖĞLE ARASI
PRATİK – Göğüs boşluğu, diaphragma ve pleura
PRATİK – Göğüs boşluğu, diaphragma ve pleura
PRATİK – Göğüs boşluğu, diaphragma ve pleura
PRATİK – Göğüs boşluğu, diaphragma ve pleura
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Kalbin özel ileti sistemi
Kalbin özel ileti sistemi
Kalp ve damar histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Kalp ve damar histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
ÖĞLE ARASI
PRATİK – Kalp ve damar histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
PRATİK – Kalp ve damar histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Kalbin dış yüzü, yeri, projeksiyonu, pericardium
Kalbin dış yüzü, yeri, projeksiyonu, pericardium
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Streptokoklar ve pneumokoklar
Streptokoklar ve pneumokoklar
Elektrokardiyografi
Elektrokardiyografi
ÖĞLE ARASI
PRATİK (A) – EKG
PRATİK (B) – EKG
PRATİK (C) – EKG
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
25 KASIM 2014 SALI
09.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
10.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
26 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 – 09.20
FİZYOLOJİ
09.30 – 10.20
FİZYOLOJİ
10.30 – 11.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
11.30 – 12.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
ANATOMİ
ANATOMİ
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
27 KASIM 2014 PERŞEMBE
09.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
10.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
11.20
FİZYOLOJİ
12.20
FİZYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
28 KASIM 2014 CUMA
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
ÖĞLE
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
ARASI
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
30
2. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
01 ARALIK 2014 PAZARTESİ
09.20
ANATOMİ
10.20
ANATOMİ
11.20
FİZYOLOJİ
12.20
FİZYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
02 ARALIK 2014 SALI
08.30 – 09.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
09.30 – 10.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
10.30 – 11.20
FİZYOLOJİ
11.30 – 12.20
FİZYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
03 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
09.20
TIBBİ BİYOKİMYA
10.20
TIBBİ BİYOKİMYA
11.20
FİZYOLOJİ
12.20
FİZYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
04 ARALIK 2014 PERŞEMBE
09.20
TIBBİ BİYOKİMYA
10.20
TIBBİ BİYOKİMYA
11.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
12.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
05 ARALIK 2014 CUMA
09.20
10.20
ANATOMİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
PRATİK – Kalbin dış yüzü, yeri, projeksiyonu, pericardium
PRATİK – Kalbin dış yüzü, yeri, projeksiyonu, pericardium
Kalp döngüsü
Kalp döngüsü
ÖĞLE ARASI
Kalbin iç yüzü, damarları, sinirleri
Kalbin iç yüzü, damarları, sinirleri
PRATİK – Kalbin iç yüzü, damarları, sinirleri
PRATİK – Kalbin iç yüzü, damarları, sinirleri
Solunum sisteminin gelişimi
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Solunum sisteminin gelişimi
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Hemodinami
Hemodinami
ÖĞLE ARASI
Neisseria’lar: N. meningitidis, N. gonorrhoeae, N. catharralis
Neisseria’lar: N. meningitidis, N. gonorrhoeae, N. catharralis
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Kan gazları, solunum biyokimyası, tamponlar
Kan gazları, solunum biyokimyası, tamponlar
Mikrodolaşım
Mikrodolaşım
ÖĞLE ARASI
Legionella’lar
Korinebakteriler
Prof. Dr. Tevfik NOYAN
Prof. Dr. Tevfik NOYAN
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Serbest radikaller ve antioksidanlar
Serbest radikaller ve antioksidanlar
Küçük gram negatif basiller: Hemofil bakteriler
Francisella ve Pasteurella’lar
ÖĞLE ARASI
Kan basıncının düzenlenmesi
Kan basıncının düzenlenmesi
Kan basıncının düzenlenmesi
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Aorta, trunkus pulmonalis, V. cava superior, fötal dolaşım
PRATİK – Büyük damarlar, büyük, küçük ve fötal dolaşım
PRATİK – Büyük damarlar, büyük, küçük ve fötal dolaşım
ÖĞLE ARASI
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Dolaşım sistemi muayenesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAYA
PRATİK – Dolaşım sistemi muayenesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAYA
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
31
3. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
08 ARALIK 2014 PAZARTESİ
09.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
10.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
ANATOMİ
ANATOMİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
09 ARALIK 2014 SALI
09.20
PARAZİTOLOJİ
10.20
ANATOMİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
ANATOMİ
ANATOMİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
10 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
09.20
PARAZİTOLOJİ
10.20
PARAZİTOLOJİ
11.20
FİZYOLOJİ
12.20
FİZYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
11 ARALIK 2014 PERŞEMBE
09.20
10.20
FİZYOLOJİ
11.20
FİZYOLOJİ
12.20
FİZYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
12 ARALIK 2014 CUMA
09.20
10.20
11.20
FİZYOLOJİ
12.20
FİZYOLOJİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
Bordetella ve diğer kokobasiller
Mikoplazma ve L– form bakteriler
Cavum nasi ve paranasal sinuslar
Cavum nasi ve paranasal sinuslar
ÖĞLE ARASI
PRATİK – Cavum nasi ve paranasal sinuslar
PRATİK – Cavum nasi ve paranasal sinuslar
Solunum sistemi histolojisi
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Solunum sistemi histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Trichinella spiralis ve parazitliği
Larinks
Larinks
Larinks
ÖĞLE ARASI
PRATİK – Larinks
PRATİK – Larinks
PRATİK – Solunum sistemi histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
PRATİK – Solunum sistemi histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Kan ve doku trematodları
Kan ve doku trematodları
Kalp debisinin düzenlenmesi
Kalp debisinin düzenlenmesi
ÖĞLE ARASI
Mikobakteriler: M. tuberculosis
Mikobakteriler: M. tuberculosis
M. lepra ve diğer mikobakteriler
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Özel dolaşımlar
Özel dolaşımlar
Solunum sistemine giriş ve ventilasyon kavramı
ÖĞLE ARASI
Aktinomycetes’ler ve Nocardia’lar
Aktinomycetes’ler ve Nocardia’lar
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Akciğerlerin kompliyansı
Akciğerlerin kompliyansı
ÖĞLE ARASI
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Solunum sistem muayenesi
Doç. Dr. Canan Eren Dağlı
PRATİK – Solunum sistem muayenesi
Doç. Dr. Canan Eren Dağlı
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
32
4. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
15 ARALIK 2014 PAZARTESİ
09.20
FİZYOLOJİ
10.20
ANATOMİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
Akciğer hacim ve kapasiteleri
Trachea, akciğer, solunum
Trachea, akciğer, solunum
Trachea, akciğer, solunum
ÖĞLE ARASI
PRATİK – Trachea, akciğer, solunum
PRATİK – Trachea, akciğer, solunum
PRATİK – Trachea, akciğer, solunum
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Filaryalar, W. bancrofti
D. medinensis, D. conc.
Pulmoner dolaşım
Pulmoner dolaşım
ÖĞLE ARASI
Orthomyxoviruslar
Paramyxoviruslar ve Adenoviruslar
Pox viruslar
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Echinococcosis
Echinococcosis
Solunum membranı
ÖĞLE ARASI
Oksijen ve karbondioksitin taşınması
PRATİK– Bakteriyolojik besiyerleri ve ekim yöntemleri
PRATİK– Boğaz kültürü ve gram pozitif koklar
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
PRATİK – Kültürlerin değerlendirilmesi: Koloni morfolojisi ve
Gram ile boyanmaları, Gram negatif koklar
PRATİK – Kültürlerin değerlendirilmesi: Koloni morfolojisi ve
Gram ile boyanmaları, Gram negatif koklar
ÖĞLE ARASI
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Solunumun düzenlenmesi
Yükseklik ve sualtı fizyolojisi
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Egzersize dolaşım ve solunum sisteminin uyumu
PRATİK – Asit– fast boyama, mikobakteriler
PRATİK – Asit– fast boyama, mikobakteriler
ÖĞLE ARASI
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
16 ARALIK 2014 SALI
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
09.20
10.20
11.20
12.20
PARAZİTOLOJİ
PARAZİTOLOJİ
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
17 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
09.20
10.20
PARAZİTOLOJİ
11.20
PARAZİTOLOJİ
12.20
FİZYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
FİZYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
18 ARALIK 2014 PERŞEMBE
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
10.30 – 11.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
11.30 – 12.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
19 ARALIK 2014 CUMA
09.20
10.20
FİZYOLOJİ
11.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
12.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
33
5. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
22 ARALIK 2014 PAZARTESİ
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
23 ARALIK 2014 SALI
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
24 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
25 ARALIK 2014 PERŞEMBE
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Pratik Sınav
ÖĞLE ARASI
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Pratik Sınav
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
26 ARALIK 2014 CUMA
09.20
10.20
11.20
12.20
Kurul Sonu Teorik Sınavı
Kurul Sonu Teorik Sınavı
Kurul Sonu Teorik Sınavı
Kurul Sonu Teorik Sınavı
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
ÖĞLE
ARASI
ÖĞLE
ARASI
Pratik Sınav –
Pratik Sınav –
Pratik Sınav –
Pratik Sınav –
ÖĞLE
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
ARASI
Pratik Sınav – Klinik Beceri Eğitimi
Pratik Sınav – Klinik Beceri Eğitimi
Pratik Sınav – Klinik Beceri Eğitimi
ÖĞLE
ARASI
34
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II
SİNDİRİM ve METABOLİZMA SİSTEMLERİ
IV. DERS KURULU
(29 Aralık 2014 – 27 Şubat 2015)
9 HAFTA / 173 Saat
Soru
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Anatomi
17
21
38
23
Histoloji ve Embriyoloji
10
9
19
12
Fizyoloji
20
–
20
12
Tıbbi Biyokimya
24
4
28
17
Tıbbi Mikrobiyoloji
26
4
30
19
Parazitoloji
17
6
23
14
Klinik Beceri Eğitimi
3
2
5
3
Seçmeli Ders
10
–
10
–
Toplam:
127
46
173
100
Sayısı
BAŞKOORDİNATÖR
Doç. Dr. Orhan BAŞ
DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Pınar Naile GÜRGÖR
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
Doç. Dr. Orhan BAŞ
DERS KURULU BAŞKAN YRD.
Yrd. Doç. Dr. Pınar Naile GÜRGÖR
35
1. HAFTA
08.30 –
09.30 –
10.30 –
11.30 –
29 ARALIK 2014 PAZARTESİ
09.20
FİZYOLOJİ
10.20
FİZYOLOJİ
11.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
12.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
13.30 – 14.20
PARAZİTOLOJİ
14.30 – 15.20
PARAZİTOLOJİ
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
30 ARALIK 2014 SALI
09.20
PARAZİTOLOJİ
10.20
PARAZİTOLOJİ
11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
31 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
01 OCAK 2015 PERŞEMBE
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
02 OCAK 2015 CUMA
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
GIS fizyolojisine giriş
GIS hormonları
Sindirim sistemi embriyolojisi
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Sindirim sistemi embriyolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
ÖĞLE ARASI
Giardia intestinalis, bağırsakta infeksiyon etkenleri, diğer
protozoonlar
Giardia intestinalis, bağırsakta infeksiyon etkenleri, diğer
protozoonlar
Besinlerin sindirim ve emilimi
Besinlerin sindirim ve emilimi
E. histolytica, diğer amipler
E. histolytica, diğer amipler
Kan şekerinin düzenlenmesi
Kan şekerinin düzenlenmesi
ÖĞLE ARASI
Enterobakterilerin genel özellikleri
Escherichia coli
Escherichia coli
ÖĞLE
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Prof. Dr. Tevfik NOYAN
Prof. Dr. Tevfik NOYAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Prof. Dr. Tevfik NOYAN
Prof. Dr. Tevfik NOYAN
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
ARASI
YILBAŞI TATİLİ
ÖĞLE
ARASI
36
2. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
05 OCAK 2015 PAZARTESİ
09.20
10.20
PARAZİTOLOJİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30 – 14.20
ANATOMİ
14.30 – 15.20
ANATOMİ
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
ANATOMİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
06 OCAK 2015 2014 SALI
09.20
PARAZİTOLOJİ
10.20
PARAZİTOLOJİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
07 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
09.20
10.20
ANATOMİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
08 OCAK 2015 PERŞEMBE
09.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
10.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
11.20
FİZYOLOJİ
12.20
FİZYOLOJİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
PARAZİTOLOJİ
PARAZİTOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
Dışkı inceleme yöntemleri
Peritoneum, karın ön duvarı arka yüzü, karın ön duvarı topografisi
Peritoneum, karın ön duvarı arka yüzü, karın ön duvarı topografisi
ÖĞLE ARASI
PRATİK – Peritoneum, karın ön duvarı arka yüzü, karın ön duvarı
topografisi
PRATİK – Peritoneum, karın ön duvarı arka yüzü, karın ön duvarı
topografisi
PRATİK – Peritoneum, karın ön duvarı arka yüzü, karın ön duvarı
topografisi
Shigella
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
PRATİK (A) – G. intestinalis, T. vaginalis, E. histolytica
PRATİK (A) – G. intestinalis, T. vaginalis, E. histolytica
Karın arka duvarı anatomisi
Karın arka duvarı anatomisi
ÖĞLE ARASI
PRATİK – Karın arka duvarı anatomisi
PRATİK – Karın arka duvarı anatomisi
PRATİK – Karın arka duvarı anatomisi
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Ağız boşluğu, dil, dişler, fossa retromandibularis, tükürük bezleri
Ağız boşluğu, dil, dişler, fossa retromandibularis, tükürük bezleri
Ağız boşluğu, dil, dişler, fossa retromandibularis, tükürük bezleri
ÖĞLE ARASI
Karaciğerin metabolik fonksiyonları ve detoksifikasyon
Karaciğerin metabolik fonksiyonları ve detoksifikasyon
PRATİK (B) – G. intestinalis, T. vaginalis, E. histolytica
PRATİK (B) – G. intestinalis, T. vaginalis, E. histolytica
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Salmonella
Salmonella
Enterik sinir sistemi
GİS motilitesinin genel özellikleri, çiğneme, yutma
ÖĞLE ARASI
Üst sindirim sistemi histolojisi
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Üst sindirim sistemi histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Yersinia ve diğer Enterobactericeae cinsleri
Vibrio
Mide motilitesi
ÖĞLE ARASI
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Batın muayenesi
Yrd. Doç. Dr. Köksal BİLGEN
PRATİK – Batın muayenesi
Yrd. Doç. Dr. Köksal BİLGEN
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd.Doç.Dr. M.Kerem ÇALGIN
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
09 OCAK 2015 CUMA
09.20
10.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
11.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
12.20
FİZYOLOJİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
37
3. HAFTA
12 OCAK 2015 PAZARTESİ
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
ANATOMİ
10.30 – 11.20
ANATOMİ
11.30 – 12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
13 OCAK 2015 SALI
09.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
10.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
14 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
10.30 – 11.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
11.30 – 12.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
PRATİK – Ağız boşluğu, dil, dişler, fossa retromandibularis,
tükürük bezleri
PRATİK – Ağız boşluğu, dil, dişler, fossa retromandibularis,
tükürük bezleri
PRATİK – Ağız boşluğu, dil, dişler, fossa retromandibularis,
tükürük bezleri
ÖĞLE ARASI
İncebarsak ve kalınbarsak motiliteleri
GIS salgı fonksiyonu genel özellikleri; tükürük salgısı
Ksenobiyotiklerin metabolizması
Ksenobiyotiklerin metabolizması
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Campylobacter ve Helicobacter’ler
Campylobacter ve Helicobacter’ler
Farinks ve özofagus anatomisi
Farinks ve özofagus anatomisi
ÖĞLE ARASI
PRATİK – Farinks ve özofagus anatomisi
PRATİK – Farinks ve özofagus anatomisi
PRATİK – Farinks ve özofagus anatomisi
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
PRATİK (A) – Üst sindirim sistemi histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (A) – Üst sindirim sistemi histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (A) – Üst sindirim sistemi histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
ÖĞLE ARASI
PRATİK (B) – Üst sindirim sistemi histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (B) – Üst sindirim sistemi histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (B) – Üst sindirim sistemi histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
D. latum, H. nana, H. dimmunuta
D. latum, H. nana, H. dimmunuta
Diyabet biyokimyası ve OGTT
Diyabet biyokimyası ve OGTT
ÖĞLE ARASI
PRATİK (A) – OGTT
PRATİK (A) – OGTT
PRATİK (B) – OGTT
PRATİK (B) – OGTT
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Prof. Dr. Tevfik NOYAN
Prof. Dr. Tevfik NOYAN
Mide salgısı
Mide salgısı
Brucella
Brucella
ÖĞLE ARASI
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
El yıkama, steril eldiven giyme
Yrd.Doç.Dr. Arzu A YILDIRIM
PRATİK – El yıkama, steril eldiven giyme
Yrd.Doç.Dr. Arzu A YILDIRIM
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
16.30 – 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
15 OCAK 2015 PERŞEMBE
09.20
PARAZİTOLOJİ
10.20
PARAZİTOLOJİ
11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
16 OCAK 2015 CUMA
09.20
FİZYOLOJİ
10.20
FİZYOLOJİ
11.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
12.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
Yrd.Doç Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd.Doç Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd.Doç Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd.Doç Dr.Sema N AYYILDIZ
38
4. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
19 OCAK 2015 PAZARTESİ
09.20
PARAZİTOLOJİ
10.20
PARAZİTOLOJİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
FİZYOLOJİ
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
20 OCAK 2015 SALI
08.30 – 09.20
ANATOMİ
09.30 – 10.20
ANATOMİ
10.30 – 11.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
11.30 – 12.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
ANATOMİ
ANATOMİ
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
21 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
09.20
ANATOMİ
10.20
ANATOMİ
11.20
ANATOMİ
12.20
FİZYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
PARAZİTOLOJİ
PARAZİTOLOJİ
22 OCAK 2015 PERŞEMBE
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
10.30 – 11.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
11.30 – 12.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
Taenia saginata, Taenia solium
Taenia saginata, Taenia solium
Mide anatomisi
Pankreas ve dalak anatomisi
ÖĞLE ARASI
Pankreas ve safra salgısı
PRATİK – Mide, pankreas ve dalak anatomisi
PRATİK – Mide, pankreas ve dalak anatomisi
PRATİK – Mide, pankreas ve dalak anatomisi
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
İnce barsaklar
İnce barsaklar
Alt sindirim sistemi histolojisi
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Alt sindirim sistemi histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
ÖĞLE ARASI
Karbonhidratların sindirim ve emilimi
Proteinlerin sindirim ve emilimi
Kalın barsaklar ve anüs
Kalın barsaklar ve anüs
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
PRATİK – İnce ve kalın barsaklar
PRATİK – İnce ve kalın barsaklar
PRATİK – İnce ve kalın barsaklar
Yağların sindirim ve emilimi
ÖĞLE ARASI
Aerop sporlu gram pozitif basiller
Anaerop sporsuz bakteriler
Kancalı kurtlar, T. trichura
Kancalı kurtlar, T. trichura
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
PRATİK (B) – Alt sindirim sistemi histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (B) – Alt sindirim sistemi histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (B) – Alt sindirim sistemi histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
ÖĞLE ARASI
PRATİK (A) – Alt sindirim sistemi histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (A) – Alt sindirim sistemi histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (A) – Alt sindirim sistemi histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Aminoasit ve protein metabolizma bozuklukları
Aminoasit ve protein metabolizma bozuklukları
Anaerop sporlu grampozitif basiller: Clostridium’lar
Anaerop sporlu grampozitif basiller: Clostridium’lar
ÖĞLE ARASI
Doç. Dr. Ahmet BAYRAK
Doç. Dr. Ahmet BAYRAK
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Cerrahi aciller
Doç. Dr. Sevil IŞIK
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
16.30 – 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
23 OCAK 2015 CUMA
09.20
TIBBİ BİYOKİMYA
10.20
TIBBİ BİYOKİMYA
11.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
12.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
16.30 – 17.20
26 OCAK – 06 ŞUBAT 2015 DÖNEM İÇİ YARIYIL TATİLİ
39
5. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
09 ŞUBAT 2015 PAZARTESİ
09.20
TIBBİ BİYOKİMYA
10.20
TIBBİ BİYOKİMYA
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
FİZYOLOJİ
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
10 ŞUBAT 2015 SALI
08.30 – 09.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
09.30 – 10.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
10.30 – 11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
11.30 – 12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
11 ŞUBAT 2015 ÇARŞAMBA
09.20
PARAZİTOLOJİ
10.20
PARAZİTOLOJİ
11.20
FİZYOLOJİ
12.20
FİZYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
12 ŞUBAT 2015 PERŞEMBE
08.30 – 09.20
PARAZİTOLOJİ
09.30 – 10.20
PARAZİTOLOJİ
10.30 – 11.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
11.30 – 12.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
13 ŞUBAT 2015 CUMA
09.20
FİZYOLOJİ
10.20
FİZYOLOJİ
11.20
PARAZİTOLOJİ
12.20
PARAZİTOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
Demir metabolizması
Demir metabolizması
Karaciğer ve safra kesesi anatomisi
Karaciğer ve safra kesesi anatomisi
ÖĞLE ARASI
Su ve elektrolitlerin emilimi
PRATİK – Karaciğer ve safra kesesi anatomisi
PRATİK – Karaciğer ve safra kesesi anatomisi
PRATİK – Karaciğer ve safra kesesi anatomisi
Karaciğer histolojisi
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Karaciğer histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Porfirinler ve safra pigmentleri
Porfirinler ve safra pigmentleri
ÖĞLE ARASI
PRATİK (B) – Bilirubin tayini
PRATİK (B) – Bilirubin tayini
PRATİK (A) – Bilirubin tayini
PRATİK (A) – Bilirubin tayini
Doç. Dr. Ahmet BAYRAK
Doç. Dr. Ahmet BAYRAK
PRATİK (A) – Taenia saginata, H. nana
PRATİK (A) – Taenia saginata, H. nana
Karaciğer fonksiyonları
Karaciğer fonksiyonları
ÖĞLE ARASI
Pseudomonas ve nonfermentatif bakteriler
Pseudomonas ve nonfermentatif bakteriler
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
PRATİK (B) – Taenia saginata, H. nana
PRATİK (B) – Taenia saginata, H. nana
Safra kesesi ve pankreas histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Safra kesesi ve pankreas histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
ÖĞLE ARASI
Sıvı elektrolit metabolizması
Sıvı elektrolit metabolizması
Picornavirüsler: Poliyomiyelit, Koksaki ve ECHO virüsleri
Picornavirüsler: Poliyomiyelit, Koksaki ve ECHO virüsleri
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Besin alımının regülasyonu
Beslenme ve metabolizma
Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis
Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis
ÖĞLE ARASI
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yağ doku biyokimyası
Yağ doku biyokimyası
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
40
6. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
16 ŞUBAT 2015 PAZARTESİ
09.20
FİZYOLOJİ
10.20
FİZYOLOJİ
11.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
12.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
17 ŞUBAT 2015 SALI
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
10.30 – 11.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
11.30 – 12.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
Vücut ısısının regülasyonu
Vücut ısısının regülasyonu
Hepatit virüsleri
Hepatit virüsleri
ÖĞLE ARASI
Hepatit virüsleri
Hepatit virüsleri
Lipoprotein metabolizması ve ateroskleroz
Lipoprotein metabolizması ve ateroskleroz
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
PRATİK (A) – Karaciğer, safra kesesi ve pankreas histolojileri
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (A) – Karaciğer, safra kesesi ve pankreas histolojileri
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (A) – Karaciğer, safra kesesi ve pankreas histolojileri
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
ÖĞLE ARASI
PRATİK (B) – Karaciğer, safra kesesi ve pankreas histolojileri
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (B) – Karaciğer, safra kesesi ve pankreas histolojileri
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (B) – Karaciğer, safra kesesi ve pankreas histolojileri
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (A) – A. lumbricoides, E. vermicularis
PRATİK (A) – A. lumbricoides, E. vermicularis
ÖĞLE ARASI
HIV
HIV
S. stercoralis
Hastalık oluşturan diğer trematodlar
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
PRATİK (B) – A. lumbricoides, E. vermicularis
PRATİK (B) – A. lumbricoides, E. vermicularis
PRATİK – Enterobakterilerin kimyasal özellikleri
PRATİK – Enterobakterilerin kimyasal özellikleri
ÖĞLE ARASI
Lipoprotein metabolizması ve ateroskleroz
Lipoprotein metabolizması ve ateroskleroz
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Paraziter hastalıklarda immünite
Paraziter hastalıklarda korunma ve kontrol
PRATİK – Antibiyogram, gram pozitif koklar
PRATİK – Antibiyogram, gram pozitif koklar
ÖĞLE ARASI
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Prof. Dr. Tevfik NOYAN
Prof. Dr. Tevfik NOYAN
16.30 – 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
18 ŞUBAT 2015 ÇARŞAMBA
09.20
10.20
11.20
PARAZİTOLOJİ
12.20
PARAZİTOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
19 ŞUBAT 2015 PERŞEMBE
09.20
PARAZİTOLOJİ
10.20
PARAZİTOLOJİ
11.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
12.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
20 ŞUBAT 2015 CUMA
09.20
PARAZİTOLOJİ
10.20
PARAZİTOLOJİ
11.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
12.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
PARAZİTOLOJİ
PARAZİTOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Prof. Dr. Tevfik NOYAN
Prof. Dr. Tevfik NOYAN
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
41
7. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
23 ŞUBAT 2015 PAZARTESİ
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
24 ŞUBAT 2015 SALI
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
25 ŞUBAT 2015 ÇARŞAMBA
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
26 ŞUBAT 2015 PERŞEMBE
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Pratik Sınav
ÖĞLE ARASI
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Pratik Sınav
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
27 ŞUBAT 2015 CUMA
09.20
10.20
11.20
12.20
Kurul Sonu Teorik Sınavı
Kurul Sonu Teorik Sınavı
Kurul Sonu Teorik Sınavı
Kurul Sonu Teorik Sınavı
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
ÖĞLE
ARASI
ÖĞLE
ARASI
Pratik Sınav –
Pratik Sınav –
Pratik Sınav –
Pratik Sınav –
ÖĞLE
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
ARASI
Pratik Sınav – Klinik Beceri Eğitimi
Pratik Sınav – Klinik Beceri Eğitimi
Pratik Sınav – Klinik Beceri Eğitimi
ÖĞLE
ARASI
42
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II
NÖROKOMİTE
V. DERS KURULU
(02 Mart 2015 – 17 Nisan 2015)
7 HAFTA / 152 Saat
Soru
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Anatomi
46
28
74
52
Histoloji ve Embriyoloji
10
4
14
10
Fizyoloji
28
1
29
21
Tıbbi Biyokimya
6
–
6
4
Tıbbi Mikrobiyoloji
12
–
12
9
Parazitoloji
1
–
1
1
Klinik Beceri Eğitimi
2
2
4
3
Seçmeli Ders
12
–
12
–
Toplam:
117
35
152
100
Sayısı
BAŞKOORDİNATÖR
Doç. Dr. Orhan BAŞ
DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Pınar Naile GÜRGÖR
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
DERS KURULU BAŞKAN YRD.
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
43
1. HAFTA
08.30 –
09.30 –
10.30 –
11.30 –
02 MART 2015 PAZARTESİ
09.20
ANATOMİ
10.20
ANATOMİ
11.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
12.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
03 MART 2015 SALI
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
ANATOMİ
ANATOMİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
Medulla spinalis morfolojisi ve spinal sinir oluşumu
Medulla spinalis morfolojisi ve spinal sinir oluşumu
Sinir sistemi gelişimi
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Sinir sistemi gelişimi
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
ÖĞLE ARASI
MSS’ye giriş ve sınıflandırılması
MSS’ye giriş ve sınıflandırılması
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
ÖĞLE ARASI
Sinir sistemi gelişimi
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Sinir sistemi gelişimi
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
PRATİK – Medulla spinalis morfolojisi ve spinal sinir oluşumu
PRATİK – Medulla spinalis morfolojisi ve spinal sinir oluşumu
PRATİK – Medulla spinalis morfolojisi ve spinal sinir oluşumu
ÖĞLE ARASI
Nörotransmitterler
Nörotransmitterler
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
BOS biyokimyası, transuda – eksuda ayrımı
BOS biyokimyası, transuda – eksuda ayrımı
ÖĞLE ARASI
Nörotransmitterler
Nörotransmitterler
Spiroketler: Treponema pallidum
Spiroketler: Treponema pallidum
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
Somatik duyular; reseptör tipleri
Bulbus ve pons morfolojsi
Bulbus ve pons morfolojsi
ÖĞLE ARASI
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
İntramusküler enjeksiyon becerisi
Yrd. Doç. Dr. Özgür YAĞAN
PRATİK – İntramusküler enjeksiyon becerisi
Yrd. Doç. Dr. Özgür YAĞAN
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
04 MART 2015 ÇARŞAMBA
09.20
10.20
ANATOMİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
05 MART 2015 PERŞEMBE
09.20
10.20
11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
06 MART 2015 CUMA
09.20
10.20
FİZYOLOJİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
44
2. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
09 MART 2015 PAZARTESİ
09.20
FİZYOLOJİ
10.20
FİZYOLOJİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
Somatik duyuların iletimi
Somatik duyuların iletimi
Cerebellum ve mesencephalon morfolojisi
Cerebellum ve mesencephalon morfolojisi
ÖĞLE ARASI
Göz gelişimi ve histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Göz gelişimi ve histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
PRATİK – Bulbus, pons, cerebellum ve mesencephalon morfolojisi
PRATİK – Bulbus, pons, cerebellum ve mesencephalon morfolojisi
PRATİK – Bulbus, pons, cerebellum ve mesencephalon morfolojisi
PRATİK – Bulbus, pons, cerebellum ve mesencephalon morfolojisi
ÖĞLE ARASI
Leptospira’lar
Leptospira’lar
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Kafa çiftleri
Kafa çiftleri
Kafa çiftleri
ÖĞLE ARASI
Görme fizyolojisi
Görme fizyolojisi
Görme fizyolojisi
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Kafa çiftleri
Kafa çiftleri
ÖĞLE ARASI
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
10 MART 2015 SALI
09.20
ANATOMİ
10.20
ANATOMİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
11 MART 2015 ÇARŞAMBA
09.20
10.20
ANATOMİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
12 MART 2015 PERŞEMBE
09.20
10.20
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
13 MART 2015 CUMA
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
ÖĞLE
ARASI
45
3. HAFTA
08.30 –
09.30 –
10.30 –
11.30 –
16 MART 2015 PAZARTESİ
09.20
10.20
11.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
12.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
17 MART 2015 SALI
09.20
10.20
11.20
FİZYOLOJİ
12.20
FİZYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
18 MART 2015 ÇARŞAMBA
09.20
10.20
ANATOMİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
19 MART 2015 PERŞEMBE
09.20
10.20
FİZYOLOJİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
PRATİK – Göz gelişimi ve histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
PRATİK – Göz gelişimi ve histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
ÖĞLE ARASI
Göz ve görme biyokimyası
Göz ve görme biyokimyası
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
İşitme fizyolojisi
İşitme fizyolojisi
ÖĞLE ARASI
Diencephalon
Diencephalon
Diencephalon
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
PRATİK – Kafa çiftleri, diencephalon
PRATİK – Kafa çiftleri, diencephalon
PRATİK – Kafa çiftleri, diencephalon
ÖĞLE ARASI
Borrelia’lar ve diğer spiroketler
Borrelia’lar ve diğer spiroketler
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Koku ve tat alma duyusu
Telencephalon ve ventriküler sistem
Telencephalon ve ventriküler sistem
ÖĞLE ARASI
Kulak gelişimi ve histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Kulak gelişimi ve histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Telencephalon ve ventriküler sistem
Telencephalon ve ventriküler sistem
ÖĞLE ARASI
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
İntravenöz enjeksiyon becerisi
Yrd. Doç. Dr. Nilay TAŞ
PRATİK – İntravenöz enjeksiyon becerisi
Yrd. Doç. Dr. Nilay TAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
20 MART 2015 CUMA
09.20
10.20
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
46
4. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
23 MART 2015 PAZARTESİ
09.20
10.20
FİZYOLOJİ
11.20
FİZYOLOJİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
24 MART 2015 SALI
09.20
10.20
11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
25 MART 2015 ÇARŞAMBA
09.20
ANATOMİ
10.20
ANATOMİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
26 MART 2015 PERŞEMBE
09.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
10.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
27 MART 2015 CUMA
08.30 – 09.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
09.30 – 10.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
10.30 – 11.20
ANATOMİ
11.30 – 12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
Motor aktivite: Medulla spinalis ve refleksler
Motor aktivite: Medulla spinalis ve refleksler
PRATİK – Telencephalon ve ventriküler sistem
ÖĞLE ARASI
PRATİK – Telencephalon ve ventriküler sistem
PRATİK – Telencephalon ve ventriküler sistem
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Apopitozis
Apopitozis
ÖĞLE ARASI
Rhinencephalon
Rhinencephalon
Bazal gangliyonlar
Medulla spinalis yolları
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Medulla spinalis yolları
PRATİK – Rhinencephalon ve bazal gangliyonlar
PRATİK – Rhinencephalon ve bazal gangliyonlar
PRATİK – Rhinencephalon ve bazal gangliyonlar
ÖĞLE ARASI
Motor aktivite: Beyin sapı ve denge
Motor aktivite: Motor korteks
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Herpes virüsler
Herpes virüsler
Bulbus, pons yolları
Bulbus, pons yolları
ÖĞLE ARASI
Motor aktivite: Serebellum
Motor aktivite: Bazal ganglionlar
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Deri histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Deri histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Otonom sinir sistemi
Otonom sinir sistemi
ÖĞLE ARASI
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
47
5. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
30 MART 2015 PAZARTESİ
09.20
FİZYOLOJİ
10.20
FİZYOLOJİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
ANATOMİ
ANATOMİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
31 MART 2015 SALI
09.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
10.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
11.20
PARAZİTOLOJİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
01 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
09.20
10.20
11.20
FİZYOLOJİ
12.20
FİZYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
02 NİSAN 2015 PERŞEMBE
09.20
10.20
ANATOMİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
03 NİSAN 2015 CUMA
09.20
10.20
ANATOMİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
Serebral korteks fonksiyonları
Öğrenme fizyolojisi
Otonom sinir sistemi
Otonom sinir sistemi
ÖĞLE ARASI
Mesencephalon, cerebellum, telencephalon ve diencephalon yolları
Mesencephalon, cerebellum, telencephalon ve diencephalon yolları
PRATİK – Deri histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
PRATİK – Deri histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Arbovirüsler
Arbovirüsler
Özgür patojen amipler
Beyin zarları ve damarları
ÖĞLE ARASI
Beyin zarları ve damarları
Beyin zarları ve damarları
PRATİK – Beyin zarları ve damarları
PRATİK – Beyin zarları ve damarları
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Limbik sistem fizyolojisi
Limbik sistem fizyolojisi
ÖĞLE ARASI
Yavaş üreyen etkenler
Yavaş üreyen etkenler
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Göz anatomisi
Göz anatomisi
Göz anatomisi
ÖĞLE ARASI
Uyku fizyolojisi
Uyku fizyolojisi
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
PRATİK – Göz anatomisi
PRATİK – Göz anatomisi
PRATİK – Göz anatomisi
ÖĞLE ARASI
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Yrd.Doç.Dr. M Kerem ÇALGIN
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
48
6. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
06 NİSAN 2015 PAZARTESİ
09.20
10.20
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
07 NİSAN 2015 SALI
09.20
10.20
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
08 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
09.20
10.20
11.20
FİZYOLOJİ
12.20
FİZYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
09 NİSAN 2015 PERŞEMBE
09.20
10.20
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
10 NİSAN 2015 CUMA
09.20
10.20
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
Kulak anatomisi
Kulak anatomisi
ÖĞLE ARASI
Kulak anatomisi
PRATİK – Kulak anatomisi
PRATİK – Kulak anatomisi
PRATİK – Kulak anatomisi
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Deri ve ekleri
Deri ve ekleri
ÖĞLE ARASI
PRATİK – Deri ve ekleri
PRATİK – Deri ve ekleri
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Otonom sinir sistemi
Otonom sinir sistemi
ÖĞLE ARASI
PRATİK (A) – Nörokomite
PRATİK (B) – Nörokomite
PRATİK (C) – Nörokomite
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Genel tekrar
Genel tekrar
ÖĞLE ARASI
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
PRATİK – Genel tekrar
PRATİK – Genel tekrar
ÖĞLE ARASI
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
49
7. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
13 NİSAN 2015 PAZARTESİ
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
14 NİSAN 2015 SALI
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
16 NİSAN 2015 PERŞEMBE
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Pratik Sınav
ÖĞLE ARASI
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Pratik Sınav
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
17 NİSAN 2015 CUMA
09.20
10.20
11.20
12.20
Kurul Sonu Teorik Sınavı
Kurul Sonu Teorik Sınavı
Kurul Sonu Teorik Sınavı
Kurul Sonu Teorik Sınavı
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
ÖĞLE
ARASI
ÖĞLE
ARASI
Pratik Sınav –
Pratik Sınav –
Pratik Sınav –
Pratik Sınav –
ÖĞLE
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
ARASI
Pratik Sınav – Klinik Beceri Eğitimi
Pratik Sınav – Klinik Beceri Eğitimi
Pratik Sınav – Klinik Beceri Eğitimi
ÖĞLE
ARASI
50
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II
ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER
VI. DERS KURULU
(20 Nisan 2015 – 29 Mayıs 2015)
6 HAFTA / 147 Saat
Soru
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Anatomi
15
14
29
21
Histoloji ve Embriyoloji
19
10
29
21
Fizyoloji
38
–
38
28
Tıbbi Biyokimya
28
6
34
25
Parazitoloji
2
–
2
1
Klinik Beceri Eğitimi
3
2
5
4
Seçmeli Ders
10
–
10
–
Toplam:
115
32
147
100
Sayısı
BAŞKOORDİNATÖR
Doç. Dr. Orhan BAŞ
DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Pınar Naile GÜRGÖR
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
DERS KURULU BAŞKAN YRD.
Yrd. Doç. Dr. M. Kerem ÇALGIN
51
1. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
20 NİSAN 2015 PAZARTESİ
09.20
FİZYOLOJİ
10.20
ANATOMİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
21 NİSAN 2015 SALI
08.30 – 09.20
ANATOMİ
09.30 – 10.20
ANATOMİ
10.30 – 11.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
11.30 – 12.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
22 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
10.30 – 11.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
11.30 – 12.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
23 NİSAN 2015 PERŞEMBE
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
24 NİSAN 2015 CUMA
09.20
10.20
ANATOMİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
Vücut sıvılarının hacim ve bileşimi
Böbrek, üreter ve mesane anatomisi
Böbrek, üreter ve mesane anatomisi
Böbrek, üreter ve mesane anatomisi
ÖĞLE ARASI
PRATİK – Böbrek, üreter ve mesane anatomisi
PRATİK – Böbrek, üreter ve mesane anatomisi
PRATİK – Böbrek, üreter ve mesane anatomisi
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Diaphragma pelvis ve diaphragma ürogenitale
Diaphragma pelvis ve diaphragma ürogenitale
Üriner sistem embriyolojisi
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Üriner sistem embriyolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
ÖĞLE
PRATİK –
PRATİK –
PRATİK –
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
ARASI
Diaphragma pelvis ve diaphragma ürogenitale
Diaphragma pelvis ve diaphragma ürogenitale
Diaphragma pelvis ve diaphragma ürogenitale
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Üriner sistem histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Üriner sistem histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Üriner sistem histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
ÖĞLE ARASI
Böbreğin görevleri, kanlanması, nefron yapısı ve tipleri
Böbreğin görevleri, kanlanması, nefron yapısı ve tipleri
Böbrek fonksiyon testleri
Böbrek fonksiyon testleri
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
Erkek iç genital organları
Erkek iç genital organları
Erkek dış genital organları
ÖĞLE ARASI
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Glomerüler filtrasyon hızı
Glomerüler filtrasyon hızı
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
52
2. HAFTA
08.30 –
09.30 –
10.30 –
11.30 –
27 NİSAN 2015 PAZARTESİ
09.20
10.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
11.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
12.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
PRATİK (A) – Üriner sistem histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (A) – Üriner sistem histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (A) – Üriner sistem histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
ÖĞLE ARASI
PRATİK (B) – Üriner sistem histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (B) – Üriner sistem histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (B) – Üriner sistem histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (A) – Klerens
PRATİK (A) – Klerens
PRATİK (B) – Klerens
PRATİK (B) – Klerens
ÖĞLE ARASI
Genital sistem embriyolojisi
Yrd.Doç Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd.Doç Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd.Doç Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd.Doç Dr.Sema N AYYILDIZ
Genital sistem embriyolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Proksimal tübül
Proksimal tübül
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
PRATİK – Erkek genital organları
PRATİK – Erkek genital organları
PRATİK – Erkek genital organları
ÖĞLE ARASI
Henle kulpu ve distal tübül
Erkek genital sistem histolojisi
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Erkek genital sistem histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Erkek genital sistem histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Dişi dış genital organları
Dişi iç genital organları
Dişi iç genital organları
İdrarın konsantrasyon ve dilüsyonu
ÖĞLE ARASI
Potasyum, kalsiyum, fosfat, ve magnezyum atılımı
İdrarın atılması
İdrar biyokimyası
İdrar biyokimyası
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
16.30 – 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
28 NİSAN 2015 SALI
09.20
TIBBİ BİYOKİMYA
10.20
TIBBİ BİYOKİMYA
11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
29 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
09.20
10.20
ANATOMİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
FİZYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
30 NİSAN 2015 PERŞEMBE
09.20
ANATOMİ
10.20
ANATOMİ
11.20
ANATOMİ
12.20
FİZYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
01 MAYIS 2015 2015 CUMA
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
İŞÇİ BAYRAMI
(EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ)
53
3. HAFTA
08.30 –
09.30 –
10.30 –
11.30 –
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
04 MAYIS 2015 PAZARTESİ
09.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
10.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
11.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
12.20
FİZYOLOJİ
14.20
15.20
16.20
17.20
FİZYOLOJİ
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
05 MAYIS 2015 SALI
08.30 – 09.20
HİSTOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
09.30 – 10.20
HİSTOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
10.30 – 11.20
HİSTOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
11.30 – 12.20
HİSTOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
HİSTOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
HİSTOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
HİSTOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
HİSTOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
06 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA
08.30 – 09.20
ANATOMİ
09.30 – 10.20
ANATOMİ
10.30 – 11.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
11.30 – 12.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
07 MAYIS 2015 PERŞEMBE
09.20
ANATOMİ
10.20
ANATOMİ
11.20
ANATOMİ
12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
08 MAYIS 2015 CUMA
08.30 – 09.20
FİZYOLOJİ
09.30 – 10.20
FİZYOLOJİ
10.30 – 11.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
11.30 – 12.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOL
Dişi genital sistem histolojisi
Dişi genital sistem histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Dişi genital sistem histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Asit– baz dengesi
ÖĞLE ARASI
Asit– baz dengesi
PRATİK – Dişi genital organları
PRATİK – Dişi genital organları
PRATİK – Dişi genital organları
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
PRATİK (A) – Erkek genital sistem histolojisi
PRATİK (B) – İdrar biyokimyası
PRATİK (A) – Erkek genital sistem histolojisi
PRATİK (B) – İdrar biyokimyası
PRATİK (A) – Dişi genital sistem histolojisi
PRATİK (B) – İdrar biyokimyası
PRATİK (A) – Dişi genital sistem histolojisi
PRATİK (B) – İdrar biyokimyası
ÖĞLE ARASI
PRATİK (B) – Erkek genital sistem histolojisi
PRATİK (A) – İdrar biyokimyası
PRATİK (B) – Erkek genital sistem histolojisi
PRATİK (A) – İdrar biyokimyası
PRATİK (B) – Dişi genital sistem histolojisi
PRATİK (A) – İdrar biyokimyası
PRATİK (B) – Dişi genital sistem histolojisi
PRATİK (A) – İdrar biyokimyası
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Yrd.Doç Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Yrd.Doç Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Yrd.Doç Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Yrd.Doç Dr.Sema N AYYILDIZ
Endokrin bezler
Endokrin bezler
Hipofiz ve epifiz bezlerinin embriyolojisi ve histolojisi
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Hipofiz ve epifiz bezlerinin embriyolojisi ve histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
ÖĞLE ARASI
Hormonların sınıflandırılması
Hormonların etki mekanizmaları
Hormonların etki mekanizmaları
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
16.30 – 17.20
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Yrd.Doç Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Yrd.Doç Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Yrd.Doç Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Yrd.Doç Dr.Sema N AYYILDIZ
PRATİK – Endokrin bezler
PRATİK – Endokrin bezler
Genel tekrar
Genel tekrar
ÖĞLE ARASI
Hormonların etki mekanizmaları
Hipotalamohipofizier sistem
Hormonların genel yapıları ve etki mekanizmaları
Hormonların genel yapıları ve etki mekanizmaları
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Büyümenin endokrin kontrolü
Büyümenin endokrin kontrolü
Tiroid ve paratiroid bezlerinin embriyolojisi ve histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Tiroid ve paratiroid bezlerinin embriyolojisi ve histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
ÖĞLE
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Doç. Dr. Ahmet BAYRAK
Doç. Dr. Ahmet BAYRAK
ARASI
Sütur atma becerisi
Yrd. Doç. Dr. Köksal BİLGEN
PRATİK – Sütur atma becerisi
Yrd. Doç. Dr. Köksal BİLGEN
54
4. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
11 MAYIS 2015 PAZARTESİ
09.20
PARAZİTOLOJİ
10.20
PARAZİTOLOJİ
11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
12 MAYIS 2015 2015 SALI
09.20
TIBBİ BİYOKİMYA
10.20
TIBBİ BİYOKİMYA
11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
12.20
FİZYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
FİZYOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
13 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
10.30 – 11.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
11.30 – 12.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
Cinsel yolla ve direkt temasla bulaşan paraziter hastalıklar
Cinsel yolla ve direkt temasla bulaşan paraziter hastalıklar
Hormonların genel yapıları ve etki mekanizmaları
Hormonların genel yapıları ve etki mekanizmaları
ÖĞLE ARASI
Tiroid hormonları
Tiroid hormonları
Böbreküstü bezlerinin embriyolojisi ve histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Doç. Dr. Ahmet BAYRAK
Doç. Dr. Ahmet BAYRAK
Böbreküstü bezlerinin embriyolojisi ve histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Tiroid hormonları ve bozuklukları
Tiroid hormonları ve bozuklukları
Tiroid hormonları ve bozuklukları
Pankreas hormonları
ÖĞLE ARASI
Pankreas hormonları
Hipotalamus ve hipofiz hormonları ve bozuklukları
Hipotalamus ve hipofiz hormonları ve bozuklukları
Hipotalamus ve hipofiz hormonları ve bozuklukları
Prof. Dr. Tevfik NOYAN
Prof. Dr. Tevfik NOYAN
Prof. Dr. Tevfik NOYAN
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
PRATİK (B) – Endokrin sistem histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (B) – Endokrin sistem histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (B) – Endokrin sistem histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
ÖĞLE ARASI
PRATİK (A) – Endokrin sistem histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (A) – Endokrin sistem histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
PRATİK (A) – Endokrin sistem histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Pınar N GÜRGÖR
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Doç. Dr. Ahmet BAYRAK
Doç. Dr. Ahmet BAYRAK
Doç. Dr. Ahmet BAYRAK
16.30 – 17.20
14 MAYIS 2015 PERŞEMBE
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
TIBBİ BİYOKİMYA
10.30 – 11.20
11.30 – 12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
15 MAYIS 2015 CUMA
09.20
TIBBİ BİYOKİMYA
10.20
TIBBİ BİYOKİMYA
11.20
FİZYOLOJİ
12.20
FİZYOLOJİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
Kalsiyum ve fosfat metabolizmasını düzenleyen hormonlar ve
bozuklukları
Kalsiyum ve fosfat metabolizmasını düzenleyen hormonlar ve
bozuklukları
Kalsiyum ve fosfat metabolizmasını düzenleyen hormonlar ve
bozuklukları
ÖĞLE ARASI
Adrenal hormonlar ve bozuklukları
Adrenal hormonlar ve bozuklukları
Stres yanıtı: Endokrin mekanizmalar
Stres yanıtı: Endokrin mekanizmalar
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Adrenal hormonlar ve bozuklukları
Adrenal hormonlar ve bozuklukları
Sıvı– elektrolit dengesinin endokrin kontrolü
Sıvı– elektrolit dengesinin endokrin kontrolü
ÖĞLE ARASI
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Grafi okuma becerisi
Prof. Dr. Hasan NAZAROĞLU
16.30 – 17.20
55
5. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
18 MAYIS 2015 PAZARTESİ
09.20
10.20
FİZYOLOJİ
11.20
FİZYOLOJİ
12.20
FİZYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
19 MAYIS 2015 SALI
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
20 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA
09.20
10.20
11.20
FİZYOLOJİ
12.20
FİZYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
21 MAYIS 2015 PERŞEMBE
09.20
10.20
11.20
FİZYOLOJİ
12.20
FİZYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
22 MAYIS 2015 CUMA
09.20
10.20
FİZYOLOJİ
11.20
FİZYOLOJİ
12.20
FİZYOLOJİ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
Kalsiyum ve fosfat metabolizmasının endokrin kontrolü
Kalsiyum ve fosfat metabolizmasının endokrin kontrolü
Kalsiyum ve fosfat metabolizmasının endokrin kontrolü
ÖĞLE ARASI
Pankreas ve GİS hormonları ve bozuklukları
Pankreas ve GİS hormonları ve bozuklukları
Pankreas ve GİS hormonları ve bozuklukları
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI
Erkek üreme fizyolojisi
Erkek üreme fizyolojisi
ÖĞLE ARASI
Gonadların steroid hormonları ve bozuklukları
Gonadların steroid hormonları ve bozuklukları
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Dişi üreme fizyolojisi
Dişi üreme fizyolojisi
ÖĞLE ARASI
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Gonadların steroid hormonları ve bozuklukları
Gonadların steroid hormonları ve bozuklukları
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
Gebelik fizyolojisi ve laktasyon
Gebelik fizyolojisi ve laktasyon
Endokrin fonksiyonu olan diğer dokular
ÖĞLE ARASI
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
Atel uygulama, kanama kontrolü becerisi
Yrd. Doç. Dr. Yunus GÜZEL
PRATİK – Atel uygulama, kanama kontrolü becerisi
Yrd. Doç. Dr. Yunus GÜZEL
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
56
6. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
25 MAYIS 2015 PAZARTESİ
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
26 MAYIS 2015 SALI
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
27 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
28 MAYIS 2015 PERŞEMBE
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Pratik Sınav
ÖĞLE ARASI
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Pratik Sınav
08.30
09.30
10.30
11.30
–
–
–
–
29 MAYIS 2015 CUMA
09.20
10.20
11.20
12.20
Kurul Sonu Teorik Sınavı
Kurul Sonu Teorik Sınavı
Kurul Sonu Teorik Sınavı
Kurul Sonu Teorik Sınavı
13.30
14.30
15.30
16.30
–
–
–
–
14.20
15.20
16.20
17.20
ÖĞLE
ARASI
ÖĞLE
ARASI
Pratik Sınav –
Pratik Sınav –
Pratik Sınav –
Pratik Sınav –
ÖĞLE
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
ARASI
Pratik Sınav – Klinik Beceri Eğitimi
Pratik Sınav – Klinik Beceri Eğitimi
Pratik Sınav – Klinik Beceri Eğitimi
ÖĞLE
ARASI
57
2014 – 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II SINAV TARİHLERİ
Mazeret Sınavı
01– 05 Haziran 2015
Dönem Sonu Genel Sınav PRATİK
08– 11 Haziran 2015
Dönem Sonu Genel Sınav TEORİK
15 Haziran 2015
Dönem Sonu Meslek Dışı Zorunlu ve
Seçmeli Ders Sınavları
Dönem Sonu Meslek Dışı Zorunlu ve
Seçmeli Ders Bütünleme Sınavları
01– 04 Haziran 2015
22 Haziran – 03 Temmuz 2015
Dönem Sonu Bütünleme Sınavı PRATİK
22 – 25 Haziran 2015
Dönem Sonu Bütünleme Sınavı TEORİK
29 Haziran 2015
58
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 700 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content