close

Enter

Log in using OpenID

11. sınıf sınav içeriği

embedDownload
ÜNİTE-2
ÜNİTE-1
METİNLERİN SINIFLANDIRLMASI
YAZIM VE NOKTALAMA: Ünsüz değişimi ile ilgili yazım yanlışı, Nokta, Virgül
BAĞLAŞIKLIK, BAĞDAŞIKLIK: Gereksiz sözcük , Anlamca çelişen sözcükler
ANLAM BİLGİSİ: Gerçek ve mecaz anlam, Çok anlamlılık, Cümlede anlatılmak istenen yargı, Yakın anlamlı
cümleler; Paragrafın ilk cümlesi, Düşüncenin akışını bozan cümle
ÖĞRETİCİ METİNLER
MEKTUP
YAZIM VE NOKTALAMA: , Ünsüz benzeşmesi ile ilgili yazım yanlışı, Ünsüz düşmesi ile ilgili yazım yanlışı,
Noktalı virgül, İki nokta
BAĞLAŞIKLIK-BAĞDAŞIKLIK: Yanlış anlamda kullanılan sözcük, Yanlış yerde kullanılan sözcük
ANLAM BİLGİSİ: Eş ve Zıt anlam, Anlamca çelişen cümleler, Tanım cümlesi, Paragraf bölme, Paragrafa cümle
yerleştirme
GÜNLÜK (GÜNCE)
YAZIM VE NOKTALAMA: Ünsüz türemesi ile ilgili yazım yanlışı yazım yanlışı, Ünlü türemesi ile ilgili yazım
yanlışı, Üç nokta, Kesme işareti
BAĞLAŞIKLIK-BAĞDAŞIKLIK: Düşünce ve mantık hatası, Deyimin yanlış kullanılması
ANLAM BİLGİSİ: Soyut ve somut anlam, Deyim, Üslup ve karşılaştırma cümleleri, Paragraf tamamlama,
Paragrafın konusu
ANI (HATIRA)
YAZIM VE NOKTALAMA: Ünlü düşmesi ile ilgili yazım yanlışı, Ünlü daralması ile ilgili yazım yanlışı, Soru
işareti, Ünlem işareti
BAĞLAŞIKLIK-BAĞDAŞIKLIK: Noktalama yanlışlığı, Özne eksikliği
ANLAM BİLGİSİ: Terim, Atasözü, Benzetme bildiren cümleler, Yorum bildiren cümleler, Paragrafın başlığı
BİYOGRAFİ (HAYAT HİKÂYESİ), OTOBİYOGRAFİ
YAZIM VE NOKTALAMA: Kısa çizgi, Uzun çizgi
BAĞLAŞIKLIK-BAĞDAŞIKLIK: Ek yanlışlığı, Yardımcı fiil yanlışlığı
ANLAM BİLGİSİ: Ad aktarması, Öznel ve nesnel cümleler, Paragrafın ana düşüncesi
GEZİ YAZISI (SEYAHATNAME)
YAZIM VE NOKTALAMA: Özel isimlerin yazımı, Tırnak işareti, Eğik çizgi
BAĞLAŞIKLIK-BAĞDAŞIKLIK: Tamlama yanlışları , Nesne eksikliği
ANLAM BİLGİSİ: Sesteş sözcükler, İkilemeler, Değerlendirme, Eleştiri cümleleri, Paragrafın yardımcı
düşünceleri
SOHBET (SÖYLEŞİ)
YAZIM VE NOKTALAMA: Tarihlerin yazımı, Yönlerin yazımı, Yay ayraç, Düzeltme işareti
BAĞLAŞIKLIK-BAĞDAŞIKLIK: Tümleç eksikliği, Çatı uyuşmazlığı
ANLAM BİLGİSİ: Söz öbeklerinin anlamı, Yansımalar, Vardayım, öneri cümleleri, Parçada açıklama ve tartışma
tekniği
HABER YAZILARI
YAZIM VE NOKTALAMA: Sayıların yazımı, Özne-yüklem uyuşmazlığı
ANLAM BİLGİSİ: Dolaylama, Tasarı cümlesi, Önyargı cümlesi, Parçada öyküleme ve betimleme teknikleri
FIKRA
Kısaltmaların yazımı, De’nin yazımı
Tahmin cümlesi, Yakınma cümlesi, Parçada karşılaştırma ve tanımlama teknikleri
DENEME
YAZIM VE NOKTALAMA: Ki’nin yazımı, Mi’nin yazımı,
ANLAM BİLGİSİ: Neden-sonuç ilişkili cümle, Koşula bağlı cümle, Parçada örneklendirme ve tanık gösterme
tekniği
MAKALE
YAZIM VE NOKTALAMA: İkilemelerin yazımı, Ek fiilin yazımı
ANLAM BİLGİSİ: Amaç-sonuç ilişkili cümleler, Beğeni ve takdir cümleleri, Parçada sayısal verilerden
yararlanma tekniği
ELEŞTİRİ (TENKİT)
YAZIM VE NOKTALAMA: Ki’li ve şartlı cümleler, Ayrı ve bitişik yazımlar, Yazımı karıştırılan sözcükler
ANLAM BİLGİSİ: Kaygı cümleleri, Uyarı cümleleri
6
06 Mayıs 2015 Çarşamba
08 Nisan 2015 Çarşamba
04 Mart 2015 Çarşamba
18 Kasım 2014 Salı
16 Aralık 2014 Salı
16 Ekim 2014 Perşembe
Zambak 11. Sınıf
Dil ve Anlatım
1
DENEME SAYISI
2 3 4 5
6
06 Mayıs 2015 Çarşamba
04 Mart 2015 Çarşamba
5
16 Aralık 2014 Salı
4
18 Kasım 2014 Salı
3
16 Ekim 2014 Perşembe
ÜNİTE-1
2
Yenileşme Dönemi
3
2
TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI (1860-1896)
Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın Oluşumu
Öğretici Metinler
7
6
3
3
1
1
1
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
5
4
2
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler, Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman, Hikâye)
3
4
2
Göstermeye Bağlı Edebî Metinler, (Tiyatro Metinleri)
2
1
Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın Genel Özellikleri
4
1
2
Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın Oluşumu
3
2
Öğretici Metinler (Edebî Tenkit, Gezi Yazısı, Hatıra, Makale,Tarih)
2
2
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) ve Mensur Şiir
2
2
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler, Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikâye, Roman)
2
2
1
3
1
Fecr-i Âti Şiiri
2
2
MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ (1911-1923)
Millî Edebiyat Döneminin Oluşumu
1
3
Zambak 11. Sınıf
Türk Edebiyatı
ÜNİTE-2
1
08 Nisan 2015 Çarşamba
DENEME SAYISI
BATI TESİRİNDEKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ (YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI)
ÜNİTE-3
SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (EDEBİYAT-I CEDİDE) (1896-1901) ve FECR-İ ÂTÎ TOPLULUĞU (19091912)
Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın Genel Özellikleri
1
ÜNİTE-4
FECR-ÂTÎ TOPLULUĞU (1909-1912)
Millî Edebiyat Dönemi Öğretici Metinler (Makale, Fıkra, Sohbet, Deneme, Eleştiri, Tarih, Hatıra)
2
Millî Edebiyat Dönemi Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
3
Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir
1
2
Saf (Öz) Şiir
Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri Genel özellikleri
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler, Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikâye, Roman)
Millî Edebiyat Dönemi Anlatmaya Bağlı Edebî Eserlerin Özellikleri
Göstermeye Bağlı Edebî Metinler
Millî Edebiyat Döneminin Genel Özellikleri
SANAL SAYI BİRİMİ VE KARMAŞIK SAYI
i NİN KUVVETLERİ
KARMAŞIK SAYININ REEL (GERÇEK) KISMI
KARMAŞIK SAYININ İMAJİNER (SANAL) KISMI
KARMAŞIK SAYILARIN EŞİTLİĞİ
KARMAŞIK DÜZLEM
KARMAŞIK SAYILARDA DENKLEM ÇÖZÜMÜ
KARMAŞIK SAYILARDA TOPLAMA, ÇIKARMA
KARMAŞIK SAYILARDA ÇARPMA
KARMAŞIK SAYILARDA BÖLME
BİR KARMAŞIK SAYININ EŞLENİĞİNİ VE MODÜLÜNÜ BULMA, DÜZLEMDE GÖSTERME
KARMAŞIK SAYILARDA MODÜL VE ÖZELLİKLERİ
KARMAŞIK SAYILAR ARASINDAKİ UZAKLIK
KARMAŞIK SAYI İLE ÇEMBER İLİŞKİSİ
KARMAŞIK SAYININ KUTUPSAL BİÇİMDE YAZILIŞI
KUTUPSAL ŞEKİLDEKİ BİR KARMAŞIK SAYININ STANDART BİÇİMİ
KUTUPSAL ŞEKİLDE VERİLEN KARMAŞIK SAYILARDA TOPLAMA VE ÇIKARMA
KUTUPSAL ŞEKİLDE VERİLEN KARMAŞIK SAYILARDA ÇARPMA
KUTUPSAL ŞEKİLDE VERİLEN KARMAŞIK SAYILARDA BÖLME
KARMAŞIK SAYININ DÖNDÜRÜLMESİ
KARMAŞIK SAYININ KUVVETİ (DE MOİVRE FORMÜLÜ)
KARMAŞIK SAYININ KÖKLERİ
ÜSTEL FONKSİYONUN TANIM VE GÖRÜNTÜ KÜMESİ
ÜSTEL FONKSİYONUN BİRE BİR VE ÖRTENLİĞİ
LOGARİTMA FONKSİYONU
ÜSTEL VE LOGARİTMA FONKSİYONUNUN TERSİ
LOGARİTMA FONKSİYONUNUN TANIM KÜMESİ
ONLUK VE DOĞAL LOGARİTMA FONKSİYONU
LOGARİTMA FONKSİYONUNUN ÖZELLİKLERİ
BİR GERÇEK SAYININ LOGARİTMASI
ÜSTEL FONKSİYONUN GRAFİĞİ
LOGARİTMA FONKSİYONUNUN GRAFİĞİ
ÜSLÜ VE LOGARİTMALI DENKLEMLER
ÜSLÜ VE LOGARİTMALI EŞİTSİZLİKLER
TOPLAMA İLKESİ
ÇARPMA İLKESİ
FAKTÖRİYEL
PERMÜTASYON TANIMI VE PERMÜTASYON SAYISI HESABI
DAİRESEL PERMÜTASYON
TEKRARLI PERMÜTASYON
KOMBİNASYONUN TANIMI VE KOMBİNASYON SAYISI HESABI
KOMBİNASYON SAYISININ ÖZELLİKLERİ
BİNOM AÇILIMI YAPMA
BİNOM AÇILIMIN ÖZELLİKLERİ
BİNOM AÇILIMININ İSTENEN TERİMİNİ BULMA
OLASILIK TEMEL KAVRAMLAR
OLASILIK FONKSİYONU
EŞ OLUMLU ÖRNEKLEM UZAY VE OLASILIK HESABI
KOŞULLU OLASILIK
ÇARPMA KURALI
BAĞIMLI OLAYLAR
BAĞIMSIZ OLAYLAR
SERPME GRAFİĞİ VE YORUMLANMASI
KUTU GRAFİĞİ VE YORUMLANMASI
z STANDART PUANI VE YORUMLANMASI
T STANDART PUANI VE YORUMLANMASI
SÜTUN GRAFİĞİ VE SÜTUN GRAFİĞİ ÜZERİNDE YORUMLAR
ÇİZGİ GRAFİĞİ VE ÇİZGİ GRAFİĞİ ÜZERİNDE YORUMLAR
DAİRESEL GRAFİK VE DAİRESEL GRAFİK ÜZERİNDE YORUMLAR
2
3
4
5
6
18 Kasım 2014 Salı
16 Aralık 2014 Salı
04 Mart 2015 Çarşamba
08 Nisan 2015 Çarşamba
06 Mayıs 2015 Çarşamba
Zambak 11. Sınıf
Matematik
1
16 Ekim 2014 Perşembe
DENEME SAYISI
İSTATİSTİKLE İLGİLİ ARİTMETİK ORTALAMA
MOD (TEPE DEĞER)
MEDYAN (ORTANCA)
AÇIKLIK
ALT VE ÜST ÇEYREK
ÇEYREKLER AÇIKLIĞI
STANDART SAPMANIN HESAPLANMASI
STANDART SAPMANIN YORUMLANMASI
TÜME VARIM
TOPLAM SEMBOLÜ
ÇARPIM SEMBOLÜ
TOPLAM VE ÇARPIM SEMBOLÜ
DİZİ OLUP OLMAMA
DİZİNİN TERİMLERİ
SABİT DİZİ
DİZİLERİN EŞİTLİĞİ
DİZİLERDE DÖRT İŞLEM
DİZİLERDE MONOTONLUK, ARTAN, AZALAN, AZALMAYAN, ARTMAYAN DİZİLER
ARİTMETİK DİZİ
GEOMETRİK DİZİ
MATRİS VE ELEMANLARI
SIFIR MATRİSİ
BİRİM MATRİS
KÖŞEGEN MATRİS
ALT VE ÜST ÜÇGEN MATRİS
MATRİSLERİN EŞİTLİĞİ
MATRİSLERDE TOPLAMA
MATRİSLERDE ÇIKARMA
MATRİSLERİN BİR K REEL SAYISI İLE ÇARPIMI
MATRİSLERDE ÇARPMA
MATRİSLERDE ÇARPMA VE BİR MATRİSİN KUVVETİNİ BULMA
2×2 BOYUTLU MATRİSLERİN ÇARPMA İŞLEMİNE GÖRE TERSİ
BİR MATRİSİN TRANSPOZU
DETERMİNANT BULMA
DETERMİNANTIN ÖZELLİKLERİ
MİNÖR
KOFAKTÖR
EK MATRİS
BİR MATRİSİN ÇARPMA İŞLEMİNE GÖRE TERSİNİ EK MATRİS YARDIMIYLA BULMA
SARRUS YÖNTEMİYLE DETERMİNANT BULMA
ELEMENTER SATIR İŞLEMLERİ UYGULAYARAK DENKLEM ÇÖZME
DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMLERİNİN MATRİSLE GÖSTERİMİ
MATRİS GÖSTERİMİ AX=B OLAN DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMİNİN ÇÖZÜMÜNÜ
CRAMER KURALINI KULLANARAK DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMİNİN ÇÖZÜMÜ
DÖRTGEN VE TEMEL ELEMANLARI
DÖRTGENDE AÇILAR
DÖRTGENDE UZUNLUK BAĞINTILARI
DÖRTGENİN ÇEVRE UZUNLUĞU
DÖRTGENİN ALANI
YAMUK
YAMUĞUN ALANI
PARALELKENAR
PARALELKENARIN ALANI
DİKDÖRTGEN
DİKDÖRTGENİN ALANI
EŞKENAR DÖRTGEN
EŞKENAR DÖRTGENİN ALANI
KARE
KARENİN ALANI
DELTOİD
DELTOİDİN ALANI
DÖRTGENLERİ SINIFLANDIRMA
ÖZEL DÖRTGENLER
DÜZGÜN BEŞGEN
DÜZGÜN BEŞGENİN ALANI
DÜZGÜN ALTIGEN
DÜZGÜN ALTIGENİN ALANI
DÜZGÜN ÇOKGENLER
ÇOKGENLERLE DESEN VE FRAKTALLAR
ÇOKGENSEL BÖLGELERLE KAPLAMALAR
ÇEMBER
ÇEMBERDE TEĞET KİRİŞ ÖZELLİKLERİ
ÇEMBERİN STANDART DENKLEMİ
ÇEMBERİN GENEL DENKLEMİ
ÇEMBERİN VEKTÖREL DENKLEMİ
ÇEMBERİN PARAMETRİK DENKLEMİ
BİR ÇEMBER İLE BİR DOĞRUNUN BİRBİRLERİNE GÖRE DURUMU
ÇEMBERİN TEĞETİ
ÇEMBERDE AÇILAR
İKİ ÇEMBERİN BİRBİRİNE GÖRE KONUMU
ÇEMBERDE KİRİŞ VE KESEN ÖZELLİKLERİ
ÇEMBERDE KUVVET
TEĞETLER DÖRTGENİ
KİRİŞLER DÖRTGENİ
ÇEMBERİN ÇEVRE UZUNLUĞU
2
3
4
5
6
03 Kasım 2014 Pazartesi
01 Aralık 2014 Pazartesi
17 Şubat 2015 Salı
24 Mart 2015 Salı
21 Nisan 2015 Salı
Zambak 11. Sınıf
Geometri
1
01 Ekim 2014 Çarşamba
DENEME SAYISI
DENEME SAYISI
06 Mayıs 2015 Çarşamba
6
08 Nisan 2015 Çarşamba
5
04 Mart 2015 Çarşamba
4
16 Aralık 2014 Salı
3
18 Kasım 2014 Salı
2
16 Ekim 2014 Perşembe
1
BASINÇ
1
1
1
1
1
1
KALDIRMA KUVVETİ
1
1
1
1
1
1
ISI SICAKLIK
1
1
1
1
1
İTME MOMENTUM İLİŞKİSİ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET
1
1
1
TORK
1
1
1
AÇISAL MOMENTUM
1
1
1
DENGENİN ŞARTLARI
1
1
1
KÜTLE MERKEZİ
1
1
1
BASİT MAKİNELER
1
1
1
KÜTLE ÇEKİM KUVVETİ KEPLER YASALARI
1
1
ENERJİNİN KORUNUMU
1
1
KURTULMA V EBAĞLANMA ENERJİLERİ
1
1
AKIM GEÇEN TELLERİN MANYETİK ALANLARI
1
1
Zambak 11. Sınıf
Fizik
MOMENTUMUN KORUNUMU
YÜKLÜ PARÇACIKLARIN MANYETİK ALANDA HAREKETİ
1
ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON
1
FOTOELEKTRİK
COMPTON
DE BROGLİ DALGA BOYU
ÜNİTE-1
Sistemler ve Enerji Türleri
Sistemlerde Entalpi Değişimi
İstemlilik
ÜNİTE-2
Reaksiyon Hızı ve Ölçülmesi
Reaksiyon Hızının Bağlı Olduğu Etkenler
Kimyasal Reaksiyonlardaki Denge
Kimyasal Dengeyi Etkileyen Değişkenler
Kimyasal Tepkimelerde Ürün Verimi
Suyun Otoiyonizasyonu
ÜNİTE-3
Asit ve Bazların Ayrışma Dengeleri
Nötralleşme Reaksiyonları
Çözünme Çökelme Dengeleri
Kompleks Oluşma - Ayrışma Dengeleri
Titrasyon
ÜNİTE-4
Madde ve Elektrik İlişkisi (Faraday Prensipleri)
Madde ve Elektrik İlişkisi
Standart Elektrot Potansiyelleri
Elektrokimyasal Hücreler
ÜNİTE-5
Çekirdeğin Yapısı ve Kararlılık
Yapay Çekirdek reaksiyonları, Fisyon ve Füzyon
Aktiflik, Radyoaktif Işınların Sayımı ve Sağlığa Etkisi
Radyoaktif Maddelerin Kullanım Alanları
08 Nisan 2015 Çarşamba
06 Mayıs 2015 Çarşamba
04 Mart 2015 Çarşamba
18 Kasım 2014 Salı
16 Aralık 2014 Salı
6
16 Ekim 2014 Perşembe
Zambak 11. Sınıf
Kimya
1
DENEME SAYISI
2 3 4 5
Bitkisel Dokular ve Organlar
ÜNİTE-1
Bitkilerde Taşıma Sistemi
Bitkilerde Beslenme - Büyüme ve Hareket
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Çimlenme ve Gelişme
Kalıtsal Kavramlar ve Çaprazlamalar
ÜNİTE-2
Eksik baskınlık, Eş Baskınlık ve Çok Alellik
Eşeyin Belirlenmesi ve Eşeye Bağlı Kalıtım
Mutasyonlar, DNA ve RNA
Protein Sentezi
Biyoteknoloji, Gen ve Çevre İlişkisi
Komünite Ekolojisi
ÜNİTE-5
ÜNİTE-4
ÜNİTE-3
Popülasyon Ekolojisi
Biyomlar
2
3
4
5
6
18 Kasım 2014 Salı
16 Aralık 2014 Salı
04 Mart 2015 Çarşamba
08 Nisan 2015 Çarşamba
06 Mayıs 2015 Çarşamba
Zambak 11. Sınıf
Biyoloji
1
16 Ekim 2014 Perşembe
DENEME SAYISI
ÜNİTE-6
ÜNİTE-5
ÜNİTE-4
ÜNİTE-3
ÜNİTE-2
ÜNİTE-1
Mustafa Kemal'in Hayatı
Mustafa Kemal'in Askerlik Hayatı
Mustafa Kemal'in Kişisel Özellikleri
Osmanlı Devleti ve I. Dünya Savaşı
Mondros Ateşkes Anlaşması
Kuvayımilliye Hareketi
Millî Mücadele Hazırlıkları
Sevr Barış Antlaşması
Kurtuluş Savaşı'nın Başlaması ve Cepheler
Doğu Cephesi
Güney Cephesi
Batı Cephesi (Eskişehir - Kütahya Savaşlarına kadar)
Batı Cephesi (Tamamı)
Millî Mücadelenin Sanat ve Edebiyata Yansımaları
Türk İnkılabı'nın Genel Özellikleri
Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar
Medeni Kanun'un Kabulü ve Hukuk Alanında İnkılaplar
Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar
Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar
Sosyal ve Sağlık Alanlarında Yapılan İnkılaplar
Türk Kadınına Sağlanan Haklar
Atatürk Döneminde Kültür ve Sanat Alanında Çalışmalar
Atatürk'ün Geleceğe Yönelik Hedefleri
Büyük Nutuk
Atatürkçü Düşünce Sistemi
Atatürk İlkelerinin Özellikleri ve Dayandığı Esaslar
Atatürk İlkeleri
Atatürk İlkelerine Sahip Çıkmak
Millî Güç
Türkiye'ye Yönelik Tehditler
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Esasları
Lozan Antlaşması'nın Önemi
1923 - 1932 Dönemi Türkiye'nin Dış Politikası
2
3
4
5
6
18 Kasım 2014 Salı
16 Aralık 2014 Salı
04 Mart 2015 Çarşamba
08 Nisan 2015 Çarşamba
06 Mayıs 2015 Çarşamba
Zambak 11. Sınıf
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
1
16 Ekim 2014 Perşembe
DENEME SAYISI
ŞEHİRLERİN EKOSİSTEM
ve
FONKSİYONLARI ve MADDE
NÜFUS
DÖNGÜSÜ
BİYOÇEŞİTLİLİK
ENERJİ AKIŞI ve MADDE DÖNGÜSÜ
SU EKOSİSTEMLERİNİN DOĞAL SİSTEMLERİN İŞLEYİŞİNE ETKİSİ
NÜFUS POLİTİKALARI
ŞEHİRLER ve ETKİ ALANLARI
ÜRETİM, DAĞITIM ve TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
ÜRETİM, DAĞITIM ve TÜKETİMİ ETKİLEYEN BEŞERÎ FAKTÖRLER
ÜRETİM, DAĞITIM ve TÜKETİM SEKTÖRLERİNİN ETKİLEŞİMİ
DOĞAL KAYNAKLAR ve KALKINMA
MEDENİYETLERİN MERKEZİ TÜRKİYE
TÜRKİYE'DE ARAZİ KULLANIMI
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI
TÜRKİYE'NİN EKONOMİ POLİTİKALARI
TÜRKİYE'DE TARIM ve HAYVANCILIK
TARIM ve HAYVANCILIĞIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve ÖNEMİ
MADENLER ve ENERJİ KAYNAKLARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve ÖNEMİ
TÜRKİYE'DE MADENLER ve ENERJİ KAYNAKLARI
TÜRKİYE'DE SANAYİ
SANAYİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve ÖNEMİ
HİZMET SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve ÖNEMİ
DOĞAL AFETLER ve TÜRKİYE İÇİN RİSKLERİ
KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU ve TÜRK KÜLTÜRÜ
KÜRESEL TİCARETİN ÖNEMLİ ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE, ÜRETİM ve PAZAR
ÜLKELERİ
TANIYALIM
DÜNYA'NIN HIZLA GELİŞEN ENDÜSTRİSİ: TURİZM
EKONOMİK MUCİZENİN ÜLKESİ: MODERN JAPONYA
DOĞAL KAYNAKLARIN DOĞAL KAYNAKLAR
KÜRESEL ETKİLERİ
ve ÇEVRE
ÜLKELER
ARASI
TÜRKİYE'Yİ TANIYALIM
EKONOMİK
FAALİYET TÜRLERİ
TARİHSEL SÜREÇTE ŞEHİRLER
DOĞAL KAYNAKLARIN DEĞERİ ve KULLANIMININ DEĞİŞİMİ
İNGİLTERE'NİN SANAYİLEŞME SÜRECİ
TARIM EKONOMİ İLİŞKİSİ
KÜRESEL ve BÖLGESEL ÖRGÜTLER
ENERJİ KAYNAKLARI
DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMININ FARKLI OLMASININ ÇEVRESEL SONUÇLARI
KAYNAKLARIN KULLANIMI İLE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR
DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMINDA ÇEVRE DUYARLILIĞI
DOĞAL KAYNAKLAR ve İNSAN FAALİYETLERİ
ARAZİ KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKİLERİ
ÇEVRE SORUNLARININ SINIFLANDIRILMASI
KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARININ YAYILIŞI
TEKNOLOJİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ
EKOLOJİK DÖNGÜLERE İNSAN MÜDAHALELERİ
ATIK TÜRLERİ ve ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ
ATIKLARDAN KORUNMA
GERİ DÖNÜŞÜM
ÇEVRE SORUNLARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK STRATEJİLER
2
3
4
5
6
18 Kasım 2014 Salı
16 Aralık 2014 Salı
04 Mart 2015 Çarşamba
08 Nisan 2015 Çarşamba
06 Mayıs 2015 Çarşamba
Zambak 11. Sınıf
Coğrafya
1
16 Ekim 2014 Perşembe
DENEME SAYISI
ÜNİTE-8
ÜNİTE-7
ÜNİTE-6
ÜNİTE-5
ÜNİTE-4
ÜNİTE-3
ÜNİTE-2
ÜNİTE-1
FELSEFE NEDİR
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ
FELSEFE VE YAŞAM İLİŞKİSİ
FELSEFE DİL İLİŞKİSİ
BİLGİNİN OLUŞUM SÜRECİ
BİLGİ TÜRLERİ
DOĞRULUK-GERÇEKLİK İLİŞKİSİ
BİLGİNİN DOĞRULUK ÖLÇÜTLERİ
BİLGİ FELSEFESiNİN KELİME ANLAMI
BİLGİ FELSEFESİNİN PROBLEMİ
BİLGİNİN İMKANI PROBLEMİ
BİLGİNİN KAYNAĞI PROBLEMİ
BİLGİ VE YAŞAM İLİŞKİSİ
VARLIK FELSEFESİ NEDİR?
METAFİZİK ONTOLOJİ
VARLIĞA İKİ FARKLI YAKLAŞIM
VARLIK ÜZERİNE FELSEFİ SORULAR
VARLIĞIN NİCELİĞİ VE NİTELİĞİ İLGİLİ GÖRÜŞLER
ÇAĞDAŞ VARLIK FELSEFESİ
BİR VARLIK OLARAK İNSAN
AHLAK FELSEFESİ NEDİR?
İYİ-KÖTÜ-DOĞRU-YANLIŞ-GÜZEL-ÇİRKİN
ERDEM YAŞAM İLİŞKİSİ
NE KADAR ÖZGÜRÜZ? +
AHLAKİ EYLEMİN AMACI
EVRENSEL AHLAK İLKELERİ VARMIDIR?
ANADOLU BİLGELERİNDE AHLAK
UYGULAMALI ETİK SORUNLARI
SANAT FELSEFESİ VE TEMEL KAVRAMLARI
SANATI AÇIKLAYAN FELSEFİ GÖRÜŞLER
GÜZELLİK VE GÜZELLİĞİN KAYNAĞI NEDİR?
SANAT ESERİNİN NİTELİKLERİ
SANATA ETKİ EDEN UNSURLAR
ORTAK ESTETİK YARGILAR VARMIDIR?
DİN FELSEFESİ NEDİR?
DİN FELSEFESİNİN TEMEL KAVRAMLARI
DİN FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ
TANRININ VARLIĞIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER
SİYASET FELSEFESİ
SİYASET FELSEFESİNİN TEMEL KAVRAMLARI
SİYASET FELSEFESİNİN TEMEL SORULARI
DEVLET NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?
İDEAL DÜZEN ARAYIŞLARI
BİREY DEVLET İLİŞKİSİ
BİLİM FELSEFESİ NEDİR?
BİLİM FELSEFE İLİŞKİSİ
BİLİM ANLAYIŞININ TARİHSEL GELİŞİMİ
BİLİME FARKLI YAKLAŞIMLAR
BİLİMSEL YÖNTEM
BİLİM VE HAYAT
2
3
4
5
6
18 Kasım 2014 Salı
16 Aralık 2014 Salı
04 Mart 2015 Çarşamba
08 Nisan 2015 Çarşamba
06 Mayıs 2015 Çarşamba
Zambak 11. Sınıf
Felsefe
1
16 Ekim 2014 Perşembe
DENEME SAYISI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 401 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content