close

Enter

Log in using OpenID

tam otomatik asansör kapısı kartı kullanıcı dokümanı

embedDownload
E800
TAM OTOMATİK ASANSÖR KAPISI KARTI KULLANICI
DOKÜMANI
SGM
ELEKTRONİK SİSTEM GELİŞTİRME, MÜHENDİSLİK, TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. AVŞAR SK. NO:42/2 KOZYATAĞI, KADIKÖY - İSTANBUL
TEL : (216) 416 55 86 FAX: (216) 373 09 93
www.sgm.com.tr
[email protected]
SGM ELEKTRONİK SİSTEM GELİŞTİRME, MÜHENDİSLİK, TİCARET, LİMİTED ŞİRKETİ
E800 – TAM OTOMATİK ASANSÖR KAPISI KARTI
GENEL ÖZELLİKLER : E800 Tam Otomatik Asansör Kapısı Kartı, 24VDC/100W, 3300RPM fırçalı tip, 100 pulse, çift kanal arttırımlı enkoderli motorlar için
tasaralanmıştır. Kapı tam açık ve tam kapalı konum durumlarını limit şalter kullanmadan belirler, yumuşak rampalı ve sarsıntısız bir kapı hareketi sağlar.
Değişik boylardaki kapılara uyum sağlamak üzere 'Otomatik Ölçüm' özelliğine sahiptir. 'YH' yüksek hız komut girişi ile yangın kapılarında kullanılabilir. 'PH'
fotosel girişine doğrudan fotosel kontağı bağlanabilir. İstendiğinde 'NU' nuding girişi ile fotosel hatalarında kapı çalışmaya devam edebilir. 'JF' girişi ile tam
katta kapı açtırma yapılabilir. Besleme gerilimi kesintisinde, akü veya harici besleme ile kapı çalıştırılabilir. Kapatmada aşırı yük veya fotosel algılamada,
gerilimsiz röle kontağı 'SR' ile asansör kumanda panosuna bilgi verir. Kart sac transformatör ile BESLENEMEZ, mutlaka 24VDC/6.5A lik anahtarlamalı güç
kaynağı (SMPS) ile beslenmelidir.
ÇALIŞMA KONUMLARI : Kart üzerinde 4 adet tuş (P-, P+, -, +) ve 2 satır x 16 karakter LCD (Likit Kristal Ekran) bulunmaktadır.
1-ÖLÇÜM KONUMU : Kart, besleme gerilimi verildiğinde kapı boyunu belirlemek üzere 'CK' kapat ve 'CA' aç komut girişlerinin durumuna göre düşük ve
sabit hızda bir tam açma veya kapatma işlemi yapar. Bu işlem sırasında ekranda 'OLCUM' ibaresi görünür ve kapı ile ilgili bilgiler izlenebilir. Eğer kapı, 'CK'
kapat ve 'CA' aç komut girişlerinin durumlarına göre ters yönde hareket eder ise, besleme gerilimi kesilerek motor uçları ters bağlanmalıdır. Kapı
kapanırken ekrandaki 'P' pozisyon değeri artmalı, açılırken azalmalıdır (kapı tam açık iken P000). Ölçüm işleminin tamamlanması ile kapı Normal Konuma
geçer. Ölçüm Konumunda aşırı yük algılanmış ise, gerçek kapı boyu Normal Konumunda düzeltilir.
2-MANUEL KONUMU : Sadece Ölçüm Konumunda iken 'P-' tuşu 2 sn basılı tutularak 'Manuel Konumuna' girilir. Bu konumda, ekranda 'MANUEL' ibaresi
görünür ve 'CK' kapat komut girişi ile 'CA' aç komut girişleri işlevsiz hale gelir. Kapı, '-' tuşu ile açma yönünde, '+' tuşu ile kapatma yönünde hareket eder.
Manuel Konumundan Ölçüm Konumuna geri dönmek için 'P+' tuşuna basılır. Normal Konumda iken Manuel Konumuna girilemez.
3-NORMAL KONUMU : P15=FONKSIYON parametresi 'NORMAL' olarak seçilmiş ise kapı tüm özellikleri ile çalışır ve ekranda kapı ile ilgili bilgiler izlenebilir.
4-DEMO KONUMU : P15=FONKSIYON parametresi 'DEMO' olarak seçilirse, 'CK' kapat ve 'CA' aç komut girişleri işlevsiz hale gelir ve kapı 4 sn lik aralıklarla
sürekli olarak açılıp kapanır. Demo konumunda kapı ile ilgili bilgiler ekranda izlenebilir.
PROGRAM MENÜSÜ : Manuel Konumu hariç diğer bütün konumlarda iken 'P+' tuşu 2 sn basılı tutularak Program Menüsüne girilir. Program Menüsünde,
'P+' tuşu ile program adımı arttırılır, 'P-' tuşu ile program adımı azaltılır. Her program adımındaki parametre, limitleri içinde '+' tuşu ile arttırılır, '-' tuşu ile
azaltılır. '+' tuşu basılı tutulursa otomatik arttırma, '-' tuşu basılı tutulursa otomatik azaltma yapar. 15 sn süre ile tuşlara hiç basılmaz ise tüm parametreler
silinmez belleğe kaydedilerek Program Menüsünden çıkılır.
NO
P00
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
PARAMETRE
KAPATMA YÜKSEK HIZ
KAPATMA DÜŞÜK HIZ
KAPATMA HIZLANMA BÖLGESİ
KAPATMA YAVAŞLAMA BÖLGESİ
KAPATMA DÜŞÜK HIZ BÖLGESİ
KAPATMA YÜKSEK HIZ KUVVETİ
KAPATMA DÜŞÜK HIZ KUVVETİ
KAPATMA KİLİT BÖLGESİ
KAPALI TUTMA KUVVETİ
AÇMA YÜKSEK HIZ
AÇMA DÜŞÜK HIZ
AÇMA HIZLANMA BÖLGESİ
AÇMA YAVAŞLAMA BÖLGESİ
AÇMA DÜŞÜK HIZ BÖLGESİ
AÇIK TUTMA KUVVETİ
FONKSİYON
EKRAN DİLİ
KAPI CİNSİ
EKRAN
AYAR ARALIĞI
K YUKSEK HIZ
15 - 90
K DUSUK HIZ
05 - 15
K HIZLANMA BOL
10 - 25
K YAVASLAMA BOL
01 - 03
K DUSUK HIZ BOL
03 - 20
K YUKSEK HIZ KUV
30 - 90
K DUSUK HIZ KUV
20 - 60
K KILIT BOL
02 - 06
K TUTMA KUV
03 - 30
A YUKSEK HIZ
15 - 90
A DUSUK HIZ
05 - 15
A HIZLANMA BOL
10 - 25
A YAVASLAMA BOL
01 - 03
A DUSUK HIZ BOL
03 - 20
A TUTMA KUV
03 - 20
FONKSIYON
NORMAL/DEMO
DIL LANGUAGE
TURKCE/ENGLISH
KAPI CINSI
KABIN ICI/TAM OTOMATIK
İLK AYAR
40
05
15
03
05
90
50
03 (Kabin içi kapısı için=2)
10
50
05
15
03
05
07
NORMAL
TURKCE
KABIN ICI
ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ :
AŞIRI YÜK ALGILAMA : P05=Kapatma Yüksek Hız Kuvveti ve P06=Kapatma Düşük Hız Kuvveti parametreleri, kapatma işlemi sırasında kapı kanatlarının
uygulayabileceği en yüksek kuvvet seviyelerini belirler. Kullanıcı tarafından bu parametrelerin kapı kanatlarına en çok 150 N kuvvet uygulanacak şekilde
ayarlanması gerekir. Kapatma yönünde aşırı yük algılanması için, izin verilen en yüksek kuvvet de kanat hızının hedeflenen hızdan belirli bir oranda az
olması gerekir. Kapatma yönünde algılanacak aşırı yükte kapı durur, 'SR' rölesi çeker ve kapı açar. Kapı tam olarak açıldığında 'SR' rölesi bırakır. 'CK' kapat
komut girişi aktif ise kapı yeniden kapatılmaya çalışılır. Kapı bir önceki aşırı yük algılanan noktaya düşük hızda yaklaşarak aşırı yük algılanmasına neden
olan engele ve kapıya zarar vermeden bu noktadan geçmeye çalışır. Kapatma sırasında ard arda 4 kez aşırı yük algılanırsa, 'CK' kapat komut girişi aktif
olduğu sürece kapı, 4 sn aralıklar ile kapatma denemelerine devam eder. Açma yönünde kapı kanatlarına uygulanabilecek en yüksek kuvvet standard
değerde olup herhangibir kullanıcı ayarı bulunmamaktadır. Açma yönünde algılanan aşırı yükte kapı durur ve 4 sn aralıklar ile yeniden açmayı dener.
KAPATMA KİLİT BÖLGESİ : P07=Kapatma Kilit Bölgesi parametresi, tam otomatik kapılarda kanatlar tam olarak kapandıktan sonra kilit mekanizmasını
kapatmak için gerekli olan hareket bölgesidir. Bu bölgede yalnızca kilit kapatıldığından sıkışma algılaması ve fotosel algılaması yapılmaz ve kanatlara
uygulanabilecek maksimum kuvvet, P06=Kapatma Düşük Hız Kuvveti parametresindeki kadardır. P17=Kapı Cinsi parametresi ile Kabin İçi kapısı seçilmiş
ise, P07=Kapatma Kilit Bölgesi parametresi '02' olarak belirlenmelidir.
DİNAMİK FRENLEME : Kapı kanatlarının, atalet veya yay kuvveti nedeni ile aşırı hızlanması durumunda, Dinamik Fren sistemi otomatik olarak devreye
girerek, kanat hızını istenilen seviyede tutar. Motor, dört bölge kontrollü olarak çalışır.
KAPI CİNSİ : P17=Kapı Cinsi parametresi ile kapının cinsi seçilir. Kabin içi kapısı seçeneğinde, 'CK' kapat komut girişi aktif ise kapı kapatılır, aktif değil ise
kapı açılır. Tam otomatik kapı seçeneğinde, 'CK' kapat komut girişi aktif ise kapı kapatılır, 'CK' kapat komut girişi aktif değil ise ve 'CA' aç komut girişi aktif
ise kapı açılır, 'CK' ve 'CA' komut girişleri aktif değil ise kapı bulunduğu konumda durur.
HAREKET SÜRESİ KISITLAMASI : Tüm kapı açma ve kapatma hareketleri 40 sn lik süre ile kısıtlanmıştır. Bu süre aşıldığında motor durdurulur ve kart bloke
olur. Kartı yeniden devreye almak için hata giderilmeli ve besleme gerilimi kesilip yeniden verilmelidir. Hareket süre kısıtlaması dışında kartı bloke eden
başka bir neden yoktur. Kart bloke olduğunda ekranda ilgili hata mesajı gösterilir.
FOTOSEL : Normalde açık gerilimsiz kontaklı fotosel 'PH' girişine bağlanırsa, fotosel engel algıladığında 'SR' rölesi çeker, kapı açılır ve açık kalır. Kapı tam
açık iken fotosel algılaması sona erdiğinde 'SR' rölesi bırakır ve 'CK' kapat komut girişinin aktif olması ile yeniden kapatmaya başlar. 'NU' nuding girişi ve
'CK' kapat komut girişi aktif ise, fotosel algılaması göz ardı edilerek kapı düşük hız ve kuvvet ile kapatılmaya çalışılır.
14 KASIM 2014
Sayfa 1
SGM ELEKTRONİK SİSTEM GELİŞTİRME, MÜHENDİSLİK, TİCARET, LİMİTED ŞİRKETİ
E800 – TAM OTOMATİK ASANSÖR KAPISI KARTI
'YH' YÜKSEK HIZ GİRİŞİ : Asansör Kumanda panosundan 'YH' girişine yapılacak gerilimsiz normalde açık kontak bağlantısı ile kapı yangın kapısı olarak
çalışabilir. Bu giriş aktif ise, kapı maksimum hız ve kuvvet ile çalışır.
AKÜ İLE KAPI AÇMA : 'ES' jumper’ı çıkarılmış olmak kaydı ile, 'GN' ve '+12' girişlerine bağlanmış olan 12V luk bir akü ile besleme gerilimi kesildiğinde kapı
açılabilir. Besleme gerilimi kesildiğinde 'CK' kapat ve 'CA' aç komut girişlerine bakılmaksızın, kabin tam katta iken açık, gerilimsiz 'JF' kontak girişi ile kabin
tam kat hizasına gelince kapı açılır. Eğer karta akü bağlanacak ise mutlaka 'JF' kontak girişi de bağlanmalıdır. Aksi takdirde besleme gerilimi kesildiğinde
kabin tam katta olmasa bile kapı hemen açılacaktır. Besleme gerilimi olduğu sürece akü kart tarafından şarj edilir. Başka devrelere bağlı bir akü kesinlikle
bu amaç için kullanılmamalıdır. Akü ile kapı açıldıktan sonra veya akü gerilimi belirli bir seviyenin altına indiğinde kart kendini devre dışı bırakır.
HARİCİ 12VDC GÜÇ İLE KAPI AÇMA : 'ES' jumper’ı takılı olmak kaydı ile, besleme gerilimi kesildikten sonra 'GN' ve '+12' girişlerine uygulanacak 12VDC
harici güç ile kapı açılabilir. 12VDC harici güç uygulandığında 'CK' kapat ve 'CA' aç komut girişlerine bakılmaksızın, ‘JF’ kontak girişi aktif değil ise kapı açılır.
HARİCİ 24VDC GÜÇ İLE KAPI ÇALIŞTIRMA : 'ES' jumper’ı takılı olmak kaydı ile, besleme gerilimi kesildiğinde 'GN' ve '+12' girişlerine uygulanacak 24VDC
harici güç ile kart tüm işlevlerini yerine getirir. Bu durumda 'CK' kapat ve 'CA' aç komut girişleri dahil kartın tüm özellikleri işlevseldir.
AÇIK
KAPALI
P05
P06
P00
KAPATMA HAREKET PROFİLİ
HIZ
P02
P03
P01
POZİSYON
P07=kilit kapatma bölgesi
P04
P09
AÇMA HAREKET PROFİLİ
HIZ
P10
P13
P12
P11
CK CA YH NU PH JF OR
ASANSÖR
KUMANDA
PANOSU
HIZ=5
POZİSYON
GN A
B +5V
GN +12 M1 M2 SR SR 0V 24V
1000 (0V)
K3
K5
-
K15
YH
100
NU
PH
KAPI AÇ
KONTAK
GİRİŞİ
+
AKÜ
12V, 1.2Ah
JF
SMPS
24VDC,150W
30VDC MAX. 1A
MOTOR
24VDC, MAX. 100W
ENKODER
KAPATMA
CK : KAPAT KOMUT GİRİŞİ (+24VDC)
CA : AÇ KOMUT GİRİŞİ (+24VDC)
YH : YÜKSEK HIZ (NORMALDE AÇIK KONTAK)
NU : NUDING / DÜŞÜK HIZ (NORMALDE AÇIK KONTAK)
PH : FOTOSEL (NORMALDE AÇIK KONTAK)
JF : TAM KATTA (TAM KATTA AÇIK KONTAK)
OR: +24VDC SİNYAL ORTAK ÇIKIŞI
DİKKAT : TÜM GİRİŞLER +24VDC İLE AKTİVE OLUR.
ELEKTRİKSEL BAĞLANTI ŞEMASI
14 KASIM 2014
Sayfa 2
SGM ELEKTRONİK SİSTEM GELİŞTİRME, MÜHENDİSLİK, TİCARET, LİMİTED ŞİRKETİ
E800 – TAM OTOMATİK ASANSÖR KAPISI KARTI
LCD (LİKİT KRİSTAL EKRAN) İZLEME
KAPATIYOR
S001324 H25
T034
P037
K YUKSEK HIZ
P00:
60
Ekranın üst satırında; Kapının o andaki durumu, 'T' : anlık kuvvet,
Ekranın alt satırında; 'S': SAYAÇ (kapının toplam kapatma sayısı, silinemez),
'H': HIZ (kapının anlık hızı), 'P': POZİSYON (kapının anlık pozisyonu) izlenir.
Program moduna girildiğinde, ekranın üst satırında ilgili program parametresinin ismi, alt satırda ise
program sıra numarası 'P - - ' ve ilgili parametrenin değeri gösterilir. Üst satırın başındaki 'K' harfi
KAPATMA, 'A' harfi ise AÇMA için kullanılan kısaltmalardır.
HATA MESAJLARI :
00 OLCUM ACMA
SURE ASIM HATASI
F00 HATASI : Ölçüm konumunda açma yönünde 40 sn'yi aşan hareket.
01 OLCUM KAPATMA
SURE ASIM HATASI
F01 HATASI : Ölçüm konumunda kapatma yönünde 40 sn'yi aşan hareket.
08 ACMA
SURE ASIM HATASI
F08 HATASI : Normal konumda açma yönünde 40 sn'yi aşan hareket.
10 KAPATMA
SURE ASIM HATASI
F10 HATASI : Normal konumda kapatma yönünde 40 sn'yi aşan hareket.
DİKKAT
OTOMATİK ASANSÖR KAPILARINDA ENGEL ALGILAMAK İÇİN BOY FOTOSELİ KULLANILMASI GEREKİR. AKSİ TAKDİRDE KAPI HAREKET HALİNDE İKEN
SIKIŞMA OLMASI DURUMUNDA YARALANMALARA NEDEN OLABİLİR. BU GİBİ DURUMLARDA TÜM SORUMLULUK KULLANICIYA AİTTİR VE SGM HİÇBİR
ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ.
TEKNİK ÖZELLİKLER
MOTOR
ENKODER
ANA BESLEME
AKÜ
AKÜ ŞARJ
HARİCİ BESLEME
SİNYAL GİRİŞLERİ
SR RÖLE KONTAĞI
MOTOR KONTROL
:
: 24VDC fırçalı, maksimum 100W, 3300RPM, 1/15 redüktörlü
: 100 darbe/tur, çift kanal arttırımlı, 5VDC
: 24VDC, minimum 6.5A SMPS
: 12V, 1.2Ah (isteğe bağlı)
: aşırı akım ve termal korumalı
: 12VDC (4A minimum) / 24VDC (6.5A minimum) isteğe bağlı
: +10VDC ile +30 VDC
: 30VDC, maksimum 1A
: 4 bölge PWM
14 KASIM 2014
Sayfa 3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
172 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content