close

Enter

Log in using OpenID

AB-0034-K

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
Kalibrasyon Laboratuvarı
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Adresi : PK. 54 41470 Gebze
41470
KOCAELİ / TÜRKİYE
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Tel
Faks
: 0262 679 50 00
: 0262 679 50 01
E-Posta : [email protected]
Website : www.ume.tubitak.gov.tr
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
DC GERĠLĠM
DC Gerilim Standardı
DC gerilim kaynağı;
Çok Fonksiyonlu
Kalibratör: DC Gerilim
1 V - 1,018 V
50 nV
10 V
0,15 µV
0 mV - 100 mV
20 nV
0,1 V - 1000 V
DC Gerilim Ölçer;
Çok Fonksiyonlu
Transfer Standart,
Voltmetre,
Nanovoltmetre,
Mikrovoltmetre,
Multimetre
Josephson Gerilim
Standardı ile
kalibrasyon
Belirsizlik, kalibre edilen
cihazın kısa dönem
kararsızlığına bağlıdır.
0,50 µV/V
0 mV - 100 mV
15 nV
0,1 V - 1 V
40 nV
1 V - 10 V
0,10 µV
10 V - 1000 V
1,5 µV/V
Belirsizlik, kalibre edilen
cihazın çözünürlüğü ve
kısa dönem kararlılığına
bağlıdır.
Josephson Gerilim
Standardı ile
Kalibrasyon
Belirsizlik, kalibre edilen
cihazın çözünürlüğü ve
kısa dönem kararlılığına
bağlıdır.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
(0,001 - 0,009) V/V
0,001 V/V 'luk
adımlar
2,5·10-6
(0,013 - 0,019) V/V
(0,026 - 0,029) V/V
(0,038 - 0,039) V/V
0,001 V/V 'luk
adımlar
1,2·10-6
(0,011 - 0,012) V/V
(0,021 - 0,025) V/V
(0,031 - 0,037) V/V
0,001 V/V 'luk
adımlar
0,5·10-6
(0,010 - 0,030) V/V
0,010 V/V 'luk
adımlar
0,001 V/V 'luk
adımlar
0,5·10-6
0,01 V/V - 1 V/V
Vin=1000 V
(0,01-0,1) V/V için
0,01V/V'luk adımlar;
(0,1-1) V/V için
0,1 V/V'luk adımlar
0,40·10-6
0,1 V/V – 1 V/V
Vin=100 V
0,1 V/V'luk adımlar
0,50·10-6
DC GERĠLĠM ORANI
Kelvin Varley Bölücü
(0,040 - 1,100) V/V
Referans Gerilim
Bölücü
Bağıl belirsizlik
"Self" kalibrasyon
0,5·10-6
DC AKIM
Akım kaynağı;
Çok Fonksiyonlu
Kalibratör
Açıklamalar
10 µA - 1 A
10 µA/A
1 A - 10 A
15 µA/A
10 A - 20 A
35 µA/A
20 A - 100 A
50 µA/A
Bağıl belirsizlik
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Akım Ölçer;
Nanoampermetre;
Multimetre;
Çok Fonksiyonlu
Transfer Standardı
Akım Ölçer;
Akım Transduseri
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
10 µA - 1 A
10 µA/A
1 A - 10 A
15 µA/A
10 A - 20 A
35 µA/A
20 A - 100 A
50 µA/A
Açıklamalar
AC GERĠLĠM
AC-DC Transfer
Standardı; Isıl Çevirici
2 mV - 1000 V
Frekans:
10 Hz - 1 MHz
3 µV/V - 0,21 mV/V
Tablo-1 içinde
belirtilmiştir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Açıklamalar
Tablo-1: AC-DC Gerilim Transferi AC-DC Transfer Standardı; Isıl Çevirici (Değerler mV/V )
30 Hz; (100, 300, 500) Hz; 50 kHz
Geçerli Aralık
10 Hz 20 Hz
100 kHz 200 kHz 500 kHz 700 kHz 1 MHz
40 Hz
(1, 10, 20) kHz
70 kHz
6 mV – 2 mV
0,14
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,13
0,15
0,17
0,21
10 mV – 6 mV
0,10
0,081
0,078
0,077
0,077
0,078
0,090
0,11
0,14
0,17
20 mV – 10 mV 0,075 0,055
0,054
0,053
0,053
0,054
0,061
0,083
0,106
0,13
60 mV – 20 mV 0,050 0,035
0,032
0,031
0,031
0,033
0,035
0,042
0,055
0,076
100 mV – 60 V 0,035 0,024
0,021
0,019
0,020
0,021
0,023
0,032
0,043
0,062
0,1 V / 0,2 V
0,012 0,010
0,010
0,005
0,005
0,010
0,013
0,020
0,030
0,045
0,3 V / 0,5 V
0,012 0,010
0,010
0,005
0,005
0,010
0,010
0,020
0,030
0,045
0,6 V / 0,7 V
0,010 0,010
0,010
0,005
0,005
0,010
0,010
0,020
0,030
0,045
1V
0,007 0,005
0,003
0,003
0,004
0,004
0,006
0,011
0,022
0,033
2V/3V
0,007 0,005
0,003
0,003
0,004
0,004
0,006
0,011
0,022
0,033
4V/5V
0,010 0,007
0,005
0,005
0,005
0,005
0,007
0,015
0,025
0,037
6V/7V
0,010 0,007
0,005
0,005
0,005
0,005
0,007
0,015
0,025
0,037
10 V
0,010 0,007
0,005
0,005
0,005
0,005
0,007
0,015
0,025
0,040
20 V
0,012 0,010
0,005
0,005
0,006
0,007
0,009
0,020
0,030
0,040
30 V
0,015 0,010
0,007
0,006
0,006
0,007
0,010
0,020
0,035
-
40 V / 50 V
0,015 0,010
0,007
0,006
0,007
0,010
0,015
-
-
-
60 V / 70 V
0,020 0,015
0,008
0,008
0,008
0,015
0,020
-
-
-
100 V
0,020 0,015
0,010
0,010
0,010
0,015
0,020
-
-
-
200 V / 300 V
0,025 0,020
0,015
0,010
0,020
0,025
-
-
-
-
500 V / 600 V
0,035 0,025
0,020
0,015
0,020
0,035
-
-
-
-
1000 V
0,035 0,030
0,025
0,020
0,025
0,045
-
-
-
-
AC gerilim kaynağı;
Çok Fonksiyonlu
Kalibratör: AC Gerilim
2 mV - 1000 V
Frekans:
10 Hz - 1 MHz
15 µV/V - 0,55 mV/V
Tablo-2 AC-DC transfer
standart ile kalibrasyon.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Açıklamalar
Tablo-2: AC Gerilim Kaynağı; Çok Fonksiyonlu Kalibratör: AC Gerilim (Değerler mV/V )
2 mV / 6 mV
0,42
0,37
0,35
(100, 300,
500) Hz (1,
10, 20, 30)
kHz
0,35
10 mV
0,20
0,19
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,21
0,24
0,28
20 mV
0,085
0,070
0,070
0,070
0,070
0,070
0,075
0,090
0,12
0,18
60 mV / 100 mV 0,070
0,065
0,060
0,060
0,060
0,060
0,065
0,080
0,10
0,15
30 Hz
10 Hz 20 Hz
40 Hz
50 kHz
700
kHz
1 MHz
0,38
300
kHz
500
kHz
0,39
0,45
0,55
100
kHz
200
kHz
0,35
0,35
70 kHz
200 mV / 300
mV
0,040
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,040
0,060
0,085
0,14
600 mV / 700
mV
0,025
0,020
0,020
0,020
0,020
0,025
0,030
0,045
0,060
0,090
1V
0,020
0,015
0,015
0,015
0,015
0,020
0,025
0,035
0,055
0,070
2V/3V
0,020
0,015
0,015
0,015
0,015
0,020
0,025
0,035
0,055
0,065
4V/5V
0,020
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,025
0,040
0,055
0,065
6V/7V
0,020
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,025
0,040
0,055
0,065
10 V / 20 V
0,025
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,025
0,040
0,055
0,070
40 V / 50 V
0,030
0,020
0,015
0,015
0,020
0,020
0,035
-
-
-
60 V / 70 V
0,030
0,020
0,015
0,015
0,020
0,020
0,035
-
-
-
100 V
0,025
0,020
0,020
0,020
0,020
0,025
0,035
-
-
-
200 V / 300 V
0,030
0,025
0,020
0,015
0,025
0,030
-
-
-
-
500 V / 600 V
0,045
0,035
0,030
0,025
0,030
0,045
-
-
-
-
1000 V
0,045
0,035
0,030
0,030
0,030
0,050
-
-
-
-
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
AC Gerilim Ölçer;
AC voltmetre,
Multimetre,
AC Ölçüm Standardı,
Çok Fonk. Transfer
Standart
2 mV - 1000 V
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Ölçüm ġartları
Frekans:
10 Hz - 1 MHz
15 µV/V - 0,67 mV/V
Açıklamalar
Tablo-3 AC-DC transfer
standart ile kalibrasyon.
Tablo-3: AC Gerilim Ölçer; AC Voltmetre, Multimetre, AC Ölçüm Standardı, Çok Fonk. Transfer Standart (Değerler mV/V )
30 Hz (100, 300, 500) Hz 50 kHz
Ölçüm Noktaları
10 Hz 20 Hz
300 kHz
100 kHz 200 kHz
40 Hz (1, 10, 20, 30) kHz 70 kHz
700 kHz
1
MHz
500 kHz
2 mV
0,67
0,57
0,49
0,34
0,37
0,41
0,45
0,50
0,51
0,63
6 mV
0,53
0,43
0,38
0,25
0,25
0,29
0,30
0,40
0,46
0,55
10 mV
0,16
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,21
0,24
0,27
20 mV
0,13
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,17
0,19
0,23
60 mV/100 mV
0,10
0,090 0,090
0,090
0,090
0,090
0,095
0,14
0,16
0,20
100 mV / 200 mV 0,030 0,025 0,025
0,025
0,025
0,025
0,035
0,055
0,080
0,14
600 mV / 700 mV 0,025 0,020 0,020
0,020
0,020
0,020
0,025
0,045
0,060
0,090
1V
0,020 0,015 0,015
0,015
0,015
0,020
0,025
0,035
0,055
0,070
2V/3V
0,020 0,015 0,015
0,015
0,015
0,015
0,025
0,035
0,050
0,065
4V/5V
0,020 0,015 0,015
0,015
0,015
0,015
0,025
0,040
0,055
0,065
6V/7V
0,020 0,015 0,015
0,015
0,015
0,015
0,025
0,040
0,055
0,065
10 V / 20 V
0,025 0,020 0,015
0,015
0,020
0,020
0,025
0,045
0,060
0,070
40 V / 50 V
0,030 0,025 0,020
0,020
0,020
0,025
0,035
-
-
-
60 V / 70 V
0,030 0,025 0,020
0,020
0,020
0,025
0,035
-
-
-
100 V
0,025 0,020 0,015
0,015
0,015
0,025
-
-
-
-
200 V / 300 V
0,030 0,025 0,020
0,015
0,025
0,030
-
-
-
-
500 V / 600 V
0,045 0,035 0,030
0,025
0,030
0,045
-
-
-
-
1000 V
0,060 0,045 0,045
0,040
0,050
0,095
-
-
-
-
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
RF-DC Transfer
Standardı;
Isıl Çevirici
Ölçüm Aralığı
0,2 V - 50 V
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Frekans:
1 MHz - 100 MHz
0,06 mV/V - 3,3 mV/V
Açıklamalar
Tablo-4 içinde
belirtilmiştir.
Tablo-4: RF-DC Transfer Standardı; Isıl Çevirici (Değerler mV/V )
Gerilim Aralığı
1 MHz
5 MHz
10 MHz
20 MHz
30 MHz
50 MHz
70 MHz
100 MHz
0,2 V – 0,5 V
0,12
0,12
0,16
0,24
0,43
0,80
1,7
3,3
0,5 V – 1 V
0,08
0,08
0,13
0,18
0,28
0,62
1,3
2,5
1V–2V
0,07
0,07
0,11
0,16
0,27
0,59
1,3
2,4
2V–5V
0,06
0,06
0,09
0,14
0,24
0,56
1,1
2,3
5 V – 10 V
0,07
0,07
0,11
0,18
0,29
0,64
1,3
2,5
10 V – 20 V
0,09
0,10
0,13
0,20
0,32
0,67
1,4
2,6
20 V – 30 V
0,11
0,12
0,15
0,24
0,35
0,74
1,4
2,9
30 V – 50 V
0,13
0,15
0,18
0,29
0,47
0,81
1,6
3,1
RF Voltmetre;
AC Ölçüm Standardı
(Geniş Band
Fonksiyonu)
0,2 V - 50 V
Frekans:
1 MHz - 100 MHz
0,09 mV/V - 3,0 mV/V
Tablo-5 içinde
belirtilmiştir.
Tablo-5: RF Voltmetre; AC Ölçüm Standardı (Geniş Band Fonksiyonu) (Değerler mV/V )
1 MHz
10 MHz
20 MHz
30 MHz
50 MHz
70 MHz
100 MHz
200 mV
0,13
0,16
0,22
0,38
0,75
1,6
3,0
500 mV
0,15
0,18
0,24
0,39
0,85
1,6
3,0
1V
0,11
0,14
0,19
0,30
0,67
1,3
2,5
2V
0,09
0,12
0,17
0,28
0,62
1,3
2,4
3V
0,11
0,12
0,17
0,26
0,91
1,4
2,4
5V
0,09
0,11
0,16
0,25
0,72
1,2
2,3
10 V
0,23
0,24
0,27
0,35
0,67
1,3
2,5
20 V
0,18
0,20
0,25
0,35
0,70
1,4
2,6
30 V
0,21
0,23
0,29
0,39
0,75
1,4
2,8
50 V
0,28
0,30
0,36
0,49
0,83
1,6
3,0
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
AC Akım, Isıl Akım
Çevirici; AC-DC akım
transfer standardı,
AC-DC akım şöntü
100 µA - 20 A
Frekans:
10 Hz - 100 kHz
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Açıklamalar
Tablo-6 içinde
belirtilmiştir.
10 µA/A - 0,16 mA/A
Tablo-6: Isıl Akım Çevirici; AC-DC akım transfer standardı, AC-DC akım şöntü (Değerler mA/A )
30 Hz
Ölçüm Aralığı
10 Hz
20 Hz
(100, 300,
500) Hz
10 kHz
20 kHz
30 kHz
50 kHz
70 kHz
100
kHz
40 Hz
1 kHz, 5 kHz
0,068
0,063
0,057
0,057
0,068
0,084
0,11
-
-
-
0,055
0,050
0,045
0,045
0,046
0,050
0,062
-
-
-
0,043
0,037
0,033
0,033
0,034
0,038
0,042
-
-
-
1 mA – 2 mA
0,028
0,023
0,020
0,018
0,018
0,022
0,023
0,025
0,030
0,039
2 mA – 5 mA
0,021
0,018
0,014
0,014
0,014
0,017
0,018
0,020
0,024
0,031
5 mA – 10mA
0,016
0,011
0,010
0,010
0,010
0,011
0,012
0,015
0,019
0,022
10 mA – 25mA
0,020
0,015
0,010
0,010
0,011
0,013
0,015
0,021
0,024
0,031
25 mA – 50 mA
0,022
0,016
0,011
0,011
0,012
0,016
0,018
0,024
0,028
0,037
50 mA – 100
mA
100 mA – 250
mA
0,025
0,018
0,014
0,013
0,015
0,019
0,021
0,029
0,034
0,045
0,027
0,020
0,016
0,015
0,017
0,023
0,025
0,036
0,042
0,056
250 mA – 500
mA
0,5 A – 1 A
0,030
0,022
0,018
0,016
0,019
0,025
0,030
0,041
0,047
0,063
0,034
0,026
0,022
0,020
0,024
0,030
0,035
0,049
0,055
0,077
1 A – 2,5 A
0,039
0,030
0,026
0,025
0,028
0,038
0,050
0,052
0,063
0,091
2,5 A – 5 A
0,046
0,036
0,032
0,030
0,033
0,045
0,058
0,065
0,076
0,11
5 A – 10 A
0,059
0,047
0,041
0,039
0,041
0,051
0,067
0,078
0,093
0,13
10 A – 20 A
0,070
0,057
0,051
0,049
0,052
0,061
0,079
0,096
0,11
0,16
100 µA
200 µA
600 µA
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
AC Akım Kaynağı;
Çok Fonksiyonlu
Kalibratör: AC Akım,
Gerilim-Akım Çevirici
Yükselteç
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
100 µA - 20 A
Frekans:
10 Hz - 10 kHz
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
50 µA/A - 0,23 mA/A
Açıklamalar
Tablo-7 AC-DC standart
ve şönt ile kalibrasyon.
Tablo-7: AC Akım Kaynağı; Çok Fonksiyonlu Kalibratör: AC Akım, Akım-Gerilim Çevirici Yükselteç (Değerler mA/A )
10 kHz
40 Hz
(100, 300, 500)
Hz
(1, 5)
kHz
30 Hz
10 Hz
20 Hz
0,17
0,16
0,15
0,15
0,23
0,13
0,11
0,11
0,11
0,16
0,10
0,085
0,080
0,080
0,14
1 mA
0,065
0,065
0,065
0,065
0,065
2 mA
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
5 mA
0,060
0,055
0,055
0,055
0,060
10 mA
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
20 mA
0,055
0,055
0,055
0,055
0,055
30 mA
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
50 mA
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
100 mA
0,065
0,065
0,065
0,065
0,065
200 mA
0,070
0,070
0,070
0,070
0,070
300 mA
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
500 mA
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
1A
0,12
0,11
0,11
0,11
0,11
2A
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
3A
0,13
0,12
0,12
0,12
0,12
5A
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
10 A
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
20 A
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
100 µA
200 µA
600 µA
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
AC Akım Ölçer, AC
Ampermetre,
Multimetre, Çok Fonk.
Transfer Standart
100 µA - 20 A
Frekans:
10 Hz - 30 kHz
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
50 µA/A - 0,27 mA/A
Açıklamalar
Tablo-8 AC-DC standart
ve şönt ile kalibrasyon.
Tablo-8: AC Akım Ölçer, AC Ampermetre, Multimetre, Çok Fonk. Transfer Standart (Değerler mA/A )
10 kHz
20 kHz
30 kHz
40 Hz
(100, 300,
500) Hz (1,
5) kHz
30 Hz
I/f
10 Hz
20 Hz
0,17
0,16
0,15
0,15
0,23
0,27
0,27
0,13
0,11
0,11
0,11
0,16
0,18
0,18
0,10
0,085
0,080
0,080
0,14
0,16
0,16
1 mA
0,065
0,065
0,065
0,065
0,065
0,065
0,065
2 mA
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
5 mA
0,060
0,055
0,055
0,055
0,060
0,060
0,060
10 mA
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
20 mA
0,055
0,055
0,055
0,055
0,055
0,055
0,055
30 mA
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
50 mA
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
100 mA
0,065
0,065
0,065
0,065
0,065
0,065
0,065
200 mA
0,070
0,070
0,070
0,070
0,070
0,070
0,070
300 mA
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
500 mA
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
1A
0,12
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
2A
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
3A
0,13
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
5A
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
10 A
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
-
20 A
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
-
100 µA
200 µA
600 µA
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
AC GÜÇ VE ENERJĠ
Aktif Güç; Tek faz
(f≤ 400 Hz),
Güç Ölçer, Güç
Çevirici
0 W - 2400 W
Aktif Güç; Tek faz
(f≤ 400 Hz),
Güç Ölçer
0 W - 5000 W
Aktif Güç; Tek faz
(f≤ 400 Hz),
Güç Ölçer
0 W - 60000 W
Reaktif Güç; Tek faz
(f≤ 400 Hz),
Güç Ölçerler
0 var - 2400 var
Gerilim: 60 V, 120 V,
240 V
Akım: 0,5 A, 1 A, 2,5
A, 5 A, 10 A
Güç Faktörü:(1 - 0)
i/k
Frekans: 45 Hz - 65
Hz
Gerilim: 30 V - 500
V
Akım: 0,01 A - 10 A
Güç Faktörü:(1 - 0)
i/k
Frekans: 45 Hz - 65
Hz
Gerilim: 30 V - 500
V
Akım: 0,01 A - 120 A
Güç Faktörü:(1 - 0)
i/k
Frekans: 45 Hz - 65
Hz
Gerilim: 60 V, 120 V,
240 V
Akım: 0,5 A, 1 A, 2,5
A, 5 A, 10 A
Güç Faktörü:(1 - 0)
i/k
Frekans: 45 Hz - 65
Hz
22 µW/VA
50 µW/VA
0,10 mW/VA
22 µvar/VA
Açıklamalar
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 12/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Görünür Güç; Tek faz
(f≤ 400 Hz),
Güç Ölçer
30 VA - 2400 VA
Aktif Güç; Üç Faz
Güç Ölçerler
0 W - 60000 W
Reaktif Güç; Üç Faz
Güç Ölçer
0 var - 60000 var
Aktif Enerji; Üç Faz
Enerji Ölçer
0,075 Ws - 6· 10 Ws
Reaktif Enerji; Üç Faz
Enerji Ölçer
0,075 vars - 6· 106 vars
6
Ölçüm ġartları
Gerilim: 60 V, 120 V,
240 V
Akım: 0,5 A, 1 A, 2,5
A, 5 A, 10 A
Güç Faktörü:(1 - 0)
i/k
Frekans: 45 Hz - 65
Hz
Gerilim: 30 V - 500
V
Akım: 0,01 A - 120 A
Güç Faktörü:(1 - 0)
i/k
Frekans: 45 Hz - 65
Hz
Gerilim: 30 V - 500
V
Akım: 0,01 A - 120 A
Güç Faktörü:(1 - 0)
i/k
Frekans: 45 Hz - 65
Hz
Gerilim: 30 V – 500
V
Akım: 0,01 A – 120
A
Güç Faktörü:(1 0,25) i/k
Frekans: 45 Hz – 65
Hz
Ölçüm Zamanı: (1 100) s
Gerilim: 30 V – 500
V
Akım: 0,01 A – 120
A
Güç Faktörü:(1 0,25) i/k
Frekans: 45 Hz – 65
Hz
Ölçüm Zamanı: (1 100) s
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Açıklamalar
22 µVA/VA
0,10 mW/VA
Gerilim, Akım ve Güç
değerleri tek faz için
verilmiştir.
0,10 mvar/VA
Gerilim, Akım ve Güç
değerleri tek faz için
verilmiştir.
0,20 mWh/VAh
0,20 mvarh/VAh
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 13/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Açıklamalar
50·10-6
Mutlak Belirsizlik
YÜKSEK AC AKIM
Oran: Oran Hatası
Gerilim
Transformatörü
Oran: Faz Kayması
Akım Transformatörü
Oran: Oran Hatası
Akım Transformatörü
Köprüsü
Oran: Faz Kayması
Akım Transformatörü
Köprüsü
0 - 0,02
0 mrad - 20 mrad
0 - 0,02
0 mrad - 20 mrad
Primer Akım: 1 A –
5000 A
Sekonder Akım: 1 A,
5A
Frekans: 50 Hz, 60
Hz
Primer Akım: 1 A –
5000 A
Sekonder Akım: 1 A,
5A
Frekans: 50 Hz, 60
Hz
Primer Akım: 0,05 A
– 10 A
Frekans: 50 Hz, 60
Hz
Primer Akım: 0,05 A
– 10 A
Frekans: 50 Hz, 60
Hz
50 µrad
50·10-6
Mutlak Belirsizlik
50 µrad
YÜKSEK AC GERĠLĠM
Oran: Oran Hatası
Gerilim
Transformatörü
Oran: Faz Kayması
Gerilim
Transformatörü
0 - 0,02
0 mrad - 20 mrad
Gerilim: 3 kV – 36 kV
Frekans: 50 Hz, 60
Hz
Gerilim: 3 kV - 36 kV
Frekans: 50 Hz, 60
Hz
0,10·10-3
0,10 mrad
Mutlak Belirsizlik
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 14/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
0 - 0,02
Gerilim: 10 V – 320
V
Frekans: 50 Hz, 60
Hz
50· 10-6
Oran: Faz Kayması
Gerilim
Transformatörü
Köprüsü
0 mrad - 20 mrad
Gerilim: 10 V - 320
V
Frekans: 50 Hz, 60
Hz
50 µrad
Yük: Empedans
Ölçü Transformatörleri
için Standart Yükler
0,01 Ω – 10 kΩ
Yük: Faz Kayması
Ölçü Transformatörleri
için Standart Yükler
0 rad - 1,57 rad
Oran: Oran Hatası
Gerilim
Transformatörü
Köprüsü
Akım: 0,025 A – 10
A
Gerilim: 0,04 V –
320 V
Frekans: 50 Hz, 60
Hz
Akım: 0,025 A – 10
A
Gerilim: 0,04 V –
320 V
Frekans: 50 Hz, 60
Hz
1,0 mΩ/Ω
1,0 mrad
DC DĠRENÇ
DC Direnç Standartları
0,1 mΩ
1 mΩ
10 mΩ
100 mΩ
1Ω
10 Ω
100 Ω
1 kΩ
Yağ Banyosu
7 µΩ/Ω
5 µΩ/Ω
3 µΩ/Ω
1 µΩ/Ω
0,07 µΩ/Ω
0,05 µΩ/Ω
0,02 µΩ/Ω
0,07 µΩ/Ω
Açıklamalar
Mutlak Belirsizlik
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 15/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
(DC Direnç
Standartları Devam)
Yüksek Akım Şöntü
Ölçüm Aralığı
1 kΩ
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Yağ Banyosu
0,07 µΩ/Ω
10 kΩ
Yağ/Hava Banyosu
0,09 µΩ/Ω
100 kΩ
Hava Banyosu,
Maks.Gerilim:100 V
0,5 µΩ/Ω
1MΩ
Hava Banyosu,
Maks.Gerilim:100 V
3 µΩ/Ω
10 MΩ
Hava Banyosu,
Maks.Gerilim:100 V
5 µΩ/Ω
100 MΩ
Hava Banyosu,
Maks.Gerilim:100 V
7 µΩ/Ω
1 GΩ
Hava Banyosu,
Maks.Gerilim:1000 V
12 µΩ/Ω
10 GΩ
Hava Banyosu,
Maks.Gerilim:1000 V
40 µΩ/Ω
100 GΩ
Hava Banyosu,
Maks.Gerilim:1000 V
60 µΩ/Ω
1 TΩ
Hava Banyosu,
Maks.Gerilim:1000 V
70 µΩ/Ω
10 TΩ
Hava Banyosu,
Maks.Gerilim:1000 V
0,40 mΩ/Ω
100 TΩ
Hava Banyosu,
Maks.Gerilim:1000 V
0,70 mΩ/Ω
100 µΩ - 10 Ω
Hava/yağ banyosu
Akım Aralığı:
0,1 A - 100 A
25 µΩ/Ω - 0,10 mΩ/Ω
Açıklamalar
Voltmetre - akım
kaynağı yöntemi ile
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 16/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
DC Direnç Kaynağı,
Kalibratör: DC Direnç
1 Ω - 10 Ω
10 Ω - 100 Ω
100 Ω - 1 kΩ
1 kΩ- 10 kΩ
10 kΩ - 100 kΩ
100 kΩ - 1 MΩ
1 MΩ - 10 MΩ
10 MΩ - 100 MΩ
Hava banyosu /
Laboratuvar ortamı
DC Direnç Ölçer,
Mikroohmmetre,
Ohmmetre,
Multimetre:Direnç,
Teraohmmetre
100 µΩ - 1 mΩ
1 mΩ - 10 mΩ
10 mΩ - 100 mΩ
100 mΩ - 1 Ω
1 Ω - 10 Ω
10 Ω - 100 Ω
100 Ω - 10 kΩ
10 kΩ - 100 kΩ
100 kΩ - 1 MΩ
1 MΩ - 10 MΩ
10 MΩ - 100 MΩ
100 MΩ - 1 GΩ
1 GΩ - 10 GΩ
10 GΩ - 100 GΩ
100 GΩ - 1 TΩ
1 TΩ - 10 TΩ
10 TΩ - 100 TΩ
Sıcaklık Katsayısı:
DC Direnç Standartları
α =(0,01-200) µΩ/Ω/K
β=(0,001-100) µΩ/Ω/K2
Laboratuvar ortamı
Direnç: 1 Ω - 10 kΩ
Sıcaklık: 20 °C -25
°C
Yağ/hava banyosu
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
4 µΩ/Ω
4 µΩ/Ω
4 µΩ/Ω - 3 µΩ/Ω
3 µΩ/Ω
3 µΩ/Ω
3 µΩ/Ω - 4 µΩ/Ω
4 µΩ/Ω - 6 µΩ/Ω
6 µΩ/Ω - 9 µΩ/Ω
5 mΩ/Ω - 1 mΩ/Ω
1 mΩ/Ω - 0,25 mΩ/Ω
0,25 mΩ/Ω - 20 µΩ/Ω
20 µΩ/Ω - 3 µΩ/Ω
3 µΩ/Ω
3 µΩ/Ω - 1,5 µΩ/Ω
1,5 µΩ/Ω
1,5 µΩ/Ω - 3 µΩ/Ω
3 µΩ/Ω - 5 µΩ/Ω
5 µΩ/Ω - 10 µΩ/Ω
10 µΩ/Ω - 15 µΩ/Ω
15 µΩ/Ω - 50 µΩ/Ω
50 µΩ/Ω - 0,1 mΩ/Ω
0,1 mΩ/Ω - 0,3 mΩ/Ω
0,3 mΩ/Ω - 0,5 mΩ/Ω
0,5 mΩ/Ω - 0,8 mΩ/Ω
0,8 mΩ/Ω - 1,0 mΩ/Ω
α = 0,002 µΩ/Ω/K
β = 0,001 µΩ/Ω/K2
METALĠK MALZEMELERĠN ELEKTRĠKSEL ĠLETKENLĠĞĠ
AC İLETKENLİK
AC İletkenlik
Standardı
Metalik malzemelerin
elektriksel iletkenliği
AC İLETKENLİK
AC İletkenlik Ölçer
Metalik malzemeler
(5,8 - 63,8) MS/m
(10 - 110) %IACS
(11,64 - 58,81) MS/m
(20,07-101,39) %IACS
Açıklamalar
Frekans: 60 kHz
Sıcaklık: 23 °C
%1
Frekans: 60 kHz
Sıcaklık: 23 °C
%1
Belirsizlik, eğrinin
uygunluğuna ve direncin
nominal değerine
bağlıdır.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 17/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm ġartları
Ölçüm Aralığı
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Açıklamalar
DÜġÜK DC AKIM
DC Akım Ölçer,
Pikoampermetre,
Nanoampermetre,
Elektrometre, ,
Multimetre:DC Akım
2 pA - 20 pA
20 pA - 200 pA
0,2 nA - 2 nA
2 nA - 20 nA
20 nA - 200 nA
200 nA - 2 µA
2 µA - 10 µA
10 mA/A
8 mA/A
4 mA/A
0,4 mA/A
0,25 mA/A
0,2 mA/A
0,15 mA/A
DC Akım Kaynağı
Kalibratör: DC akım
2 pA - 20 pA
20 pA - 200 pA
0,2 nA - 2 nA
2 nA - 20 nA
20 nA - 200 nA
200 nA - 2 µA
2 µA - 10 µA
12 mA/A
9 mA/A
5 mA/A
0,8 mA/A
0,8 mA/A
0,3 mA/A
0,25 mA/A
KAPASĠTANS
1 pF - 1000 nF
Kapasitans
Standartları
50 Hz - 20 kHz
2 µF/F - 1,8 mF/F
2-uç ekranlı kapasitans
standardı. Belirsizlikler
Tablo-9 içinde
belirtilmiştir.
Tablo-9: Kapasitans standartları( 2 uç ekranlı) (Değerler mF/F )
50 Hz
100 Hz
0,5 kHz
1 kHz
5 kHz
10 kHz
20 kHz
1 pF
0,08
0,05
0,02
0,005
0,03
0,06
0,22
10 pF
0,05
0,05
0,02
0,002
0,02
0,03
0,07
100 pF
0,05
0,05
0,02
0,002
0,02
0,03
0,05
1 nF
0,05
0,05
0,02
0,01
0,02
0,03
0,05
10 nF
0,16
0,10
0,05
0,05
0,07
0,11
0,23
100 nF
0,37
0,24
0,08
0,07
0,17
0,34
1,1
1 µF
0,72
0,39
0,12
0,11
0,40
1,8
-
Kapasitans Standardı
1 pF - 1000 pF
1 kHz - 30 MHz
50 µF/F - 62 mF/F
4-uç ekranlı kapasitans
standardı. Belirsizlikler
Tablo-10 içinde
belirtilmiştir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 18/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Ölçüm ġartları
Açıklamalar
Tablo-10: Kapasitans standartları( 4 uç ekranlı) (Değerler mF/F )
10
kHz
1 kHz
100
kHz
200
kHz
500
kHz
1
MHz
2
MHz
3
MHz
4
MHz
0,28
0,62
1,1
5
10
13
15
MHz MHz MHz MHz
MHz
30
1 pF
0,050 0,050 0,050
0,050
0,053 0,085
6,8
12
15
27
62
10 pF
0,050 0,050 0,050
0,050
0,050 0,050 0,052 0,058 0,073 0,10 0,34
5,7
7,5
1,3
3,0
100 pF
0,050 0,050 0,050
0,050
0,050 0,051 0,066
0,11
0,18
0,27
1,1
1,8
2,4
4,3
9,9
1000 pF 0,050 0,050 0,050
0,050
0,050 0,053 0,088
0,17
0,30
0,46
1,9
2,0
4,3
8,1
21
Kapasitans Standardı,
Kalibratör: Kapasitans
Kayıp Faktörü:
Standart Kapasitör
1 nF - 1000 nF
300 nF - 1000 nF
1000 nF - 1,1 mF
1·10-6 - 1·10-3
1,7
20
MHz
1 kHz
100 Hz
100 Hz
% 0,03
% 0,04 - % 0,07
% 0,07 - % 0,1
1 pF - 1000 pF
1 kHz
5,0·10-6 - 6,0·10-4
Tablo-11'de verilmiştir.
Tablo-11: Kayıp Faktörü
1 pF
-6
-4
-4
-3
1·10 – 3·10
3·10 – 1·10
10·10
-
-6
10 pF
-6
100 pF
-6
1000 pF
-6
10 nF
100 nF
1000 nF
-
-
5,0·10
5,0·10
5,0·10
-
-
-
-
2,0·10
-5
-4
1,0·10
-4
6,0·10
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 19/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Kapasitans Metre,
RLC Metre:
Kapasitans
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
1 pF - 1 mF
50 Hz - 30 MHz
50 µF/F - 60 mF/F
Açıklamalar
4-uç ekranlı kapasitans
standardı. Belirsizlikler
Tablo-12'de verilmiştir.
Tablo-12: Kapasitans metre, RLC metre ( 4 uç ekranlı) (Değerler mF/F )
50Hz
100
Hz
1kHz
10
kHz
100
kHz
1
MHz
2
MHz
3
MHz
4
MHz
5
MHz
10
15
MHz MHz
1 pF
0,10
0,080 0,060
0,090
0,10
0,11
0,30
0,65
1,1
1,7
7,0
10 pF
0,055
0,080 0,050
0,080
0,80
0,10
0,10
0,30
0,30
0,30
100 pF
0,055
0,080 0,050
0,060
0,80
0,10
0,10
0,30
0,30
1 nF
0,055
0,080 0,050
0,060
0,80
0,10
0,12
0,30
10 nF
0,18
0,13
0,10
0,14
-
-
-
100 nF
0,39
0,27
0,13
0,36
-
-
1 µF
0,73
0,41
0,17
1,8
-
10 µF
-
0,70
-
-
100 µF
-
0,70
-
1 mF
-
1,0
-
Kapasitans Metre,
Kapasitans Köprüsü
27
60
0,50 0,80
1,5
3,0
0,40
1,2
2,5
5,0
10
0,40
0,50
1,8
4,5
8,0
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pF - 1000 pF
50 Hz - 20 kHz
1 µF/F - 70 µF/F
15
20
30
MHz MHz
2-uç ekranlı kapasitans
standardı Belirsizlikler
Tablo-13'te verilmiştir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 20/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Açıklamalar
Tablo-13: Kapasitans metre,kapasitans köprüsü( 2 uç ekranlı) (Değerler mF/F )
50 Hz
100 Hz
500 Hz
1 kHz
5 kHz
10 kHz
20 kHz
1 pF
35
35
15
2
15
25
70
10 pF
15
15
15
1
15
15
15
100 pF
15
15
15
1
15
15
15
1000 pF
15
15
15
5
15
15
15
Kayıp Faktörü:
Kapasitans Metre,
Kapasitans Köprüsü,
RLC Metre: Kayıp
Faktörü
1·10-6 - 3·10-4
1 pF - 1000 pF
1 kHz
5·10-6
3·10-4 - 1·10-3
10 nF - 1000 nF
1 kHz
% 10
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 21/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Açıklamalar
100 µH - 10 H
60 Hz - 10 kHz
50 µH/H - 0,30 mH/H
Belirsizlikler Tablo-14'te
verilmiştir.
ĠNDÜKTANS
İndüktans Standardı
Tablo-14: İndüktans standardı (Değerler mH/H )
60 Hz
100 Hz
200 Hz
400 Hz
1 kHz
4 kHz
10 kHz
100 µH
-
0,30
0,20
0,20
0,15
-
0,26
1 mH
-
0,10
0,10
0,08
0,08
-
0,15
10 mH
-
0,06
0,06
0,06
0,05
0,10
0,25
100 mH
-
0,08
0,07
0,07
0,07
0,08
0,20
1H
0,12
0,08
0,08
0,08
0,07
-
-
10 H
0,15
0,10
0,10
0,10
0,20
-
-
İndüktans Metre,
RLC Metre: İndüktans
100 µH - 10 H
60 Hz - 10 kHz
0,10 mH/H 0,38 mH/H
Belirsizlikler Tablo-15'te
verilmiştir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 22/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Açıklamalar
Tablo-15: İndüktans metre, RLC metre (Değerler mH/H )
60 Hz
100 Hz
200 Hz
400 Hz
1 kHz
4 kHz
10 kHz
100 µH
-
0,32
0,35
0,30
0,22
-
0,38
1 mH
-
0,15
0,15
0,13
0,12
-
0,24
10 mH
-
0,12
0,12
0,12
0,10
0,17
0,30
100 mH
-
0,11
0,10
0,10
0,10
0,13
-
1H
0,15
0,12
0,12
0,12
0,10
-
-
10 H
0,18
0,14
0,14
0,14
0,24
-
-
AC DĠRENÇ
AC Direnç Standardı
10 Ω- 2 MΩ
20 Hz - 100 kHz
30 µΩ/Ω - 0,5 mΩ/Ω
Belirsizlikler Tablo-16'da
verilmiştir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 23/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Açıklamalar
Tablo-16: AC Direnç ( Değerler mΩ/Ω )
20 Hz
100 Hz
1 kHz
10 kHz
50 kHz
100 kHz
10 
0,03
0,03
0,03
0,10
0,20
0,30
100 
0,03
0,03
0,03
0,07
0,20
0,25
1 k
0,03
0,03
0,03
0,05
0,10
0,15
10 k
0,03
0,03
0,03
0,05
0,12
0,17
100 k
0,07
0,07
0,07
0,10
0,40
0,50
500 k
0,20
0,20
0,20
0,26
-
-
1 M
0,23
0,23
0,23
0,35
-
-
2 M
0,35
0,35
0,35
0,50
-
-
AC Direnç Metre,
RLC Metre: AC Direnç
1 Ω - 2 MΩ
20 Hz - 100 kHz
50 µΩ/Ω- 0,52 mΩ/Ω
Belirsizlikler Tablo-17' de
verilmiştir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 24/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Açıklamalar
Tablo-17: AC Direnç metre, RLC metre ( Değerler mΩ/Ω )
20 Hz
50 Hz
100 Hz
1 kHz
4 kHz
10 kHz
50 kHz
100 kHz
1
0,05
0,05
0,05
0,05
-
0,12
0,22
0,40
10 
0,05
0,05
0,05
0,05
-
0,12
0,22
0,32
100 
0,05
0,05
0,05
0,05
-
0,09
0,22
0,27
1 k
0,05
0,05
0,05
0,05
-
0,07
0,13
0,18
10 k
0,05
0,05
0,05
0,05
-
0,07
0,15
0,20
100 k
0,10
0,10
0,10
0,10
-
0,12
0,42
0,52
500 k
0,22
0,22
0,22
0,22
-
0,30
-
-
1 M
0,25
0,25
0,25
0,25
0,37
-
-
-
2 M
0,40
0,40
0,40
0,40
0,52
-
-
-
AC GERĠLĠM ORANI
AC Gerilim Oranı:
Gerçel Bileşen
0,0 - 1,0
0,0 - 1,0
0,0 - 1,0
55 Hz, 400 Hz,1 kHz
5 kHz
10 kHz
0,2·10-6
0,5·10-6
1·10-6
İlk üç dekat kalibre edilir
0,0 - 1,0
0,0 - 1,0
0,0 - 1,0
55 Hz, 400 Hz,1 kHz
5 kHz
10 kHz
0,5·10-6
1·10-6
2·10-6
İlk üç dekat kalibre edilir
İndüktif Gerilim Bölücü
AC Gerilim Oranı:
Sanal Bileşen
İndüktif Gerilim Bölücü
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 25/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Açıklamalar
0,01 mW - 10 mW
100 kHz - 18 GHz
18 GHz - 26,5 GHz
50 MHz - 26,5 GHz
50 MHz - 40 GHz
6 mW/W - 9 mW/W
10 mW/W - 30 mW/W
14 mW/W - 40 mW/W
16 mW/W - 50 mW/W
N Tipi
Dalga Kılavuzu
3,5 mm
2,9 mm
0,1 mW - 10 mW
100 kHz - 18 GHz
18 GHz - 26,5 GHz
50 MHz - 26,5 GHz
4 mW/W - 9 mW/W
10 mW/W - 30 mW/W
11 mW/W - 35 mW/W
N Tipi
Dalga Kılavuzu
3,5 mm
100 kHz - 18 GHz
3,3 mW/W
N Tipi
18 GHz - 26,5 GHz
3,9 mW/W
100 kHz - 18 GHz
0,004 ― 0,026
Dalga Kılavuzu
N Tipi
Reel ve İmajiner
45 MHz - 26,5 GHz
0,008 ― 0,029
MĠKRODALGA
RF Güç
RF Güç Kaynağı,
RF Güç Metre
Kalibrasyon Faktörü
Termistör,
RF Güç Sensörü
Etkin Verimlilik
Termistör
1 mW - 10 mW
-1 ― 1
Yansıma Katsayısı
Pasif cihazlar
Zayıflama Oranı
Pasif cihazlar,
Zayıflatıcı
-1 ― 1
(0 dB - 60 dB)
0,012 ·10-3 - 1,190 ·10-3
100 kHz - 18 GHz
0,01 dB - 0,10 dB
-1 ― 1
(0 dB - 60 dB)
3,5 mm
Reel ve İmajiner
0,004 ·10-3 - 1,194 ·10-3
45 MHz - 26,5 GHz
0,010 dB - 0,039 dB
N Tipi
Reel ve İmajiner
3,5 mm
Reel ve İmajiner
SICAKLIK KONTAK SICAKLIK
Sabit Nokta Hücresi
Argon Üçlü Noktası
83,8058 K
(-189,3442 °C)
Ortam Sıcaklığı
0,75 mK
Sabit noktaların
karşılaştırılması
Sabit Nokta Hücresi
Cıva Üçlü Noktası
234,3156 K
(-38,8344 °C)
Ortam Sıcaklığı
0,60 mK
Sabit noktaların
karşılaştırılması
Sabit Nokta Hücresi
Suyun Üçlü Noktası
273,16 K
(0,01 °C)
Ortam Sıcaklığı
0,10 mK
Sabit noktaların
karşılaştırılması
Sabit Nokta Hücresi
Galyum Ergime
Noktası
302,9146 K
(29,7646 °C)
Ortam Sıcaklığı
0,50 mK
Sabit noktaların
karşılaştırılması
Sabit Nokta Hücresi
İndiyum Donma
Noktası
429,7485 K
(156,5985 °C)
Ortam Sıcaklığı
1,10 mK
Sabit noktaların
karşılaştırılması
Sabit Nokta Hücresi
Kalay Donma Noktası
505,078 K
(231,928 °C )
Ortam Sıcaklığı
1,00 mK
Sabit noktaların
karşılaştırılması
Sabit Nokta Hücresi
Çinko Donma Noktası
692,677 K
(419,527 °C)
Ortam Sıcaklığı
1,10 mK
Sabit noktaların
karşılaştırılması
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 26/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Açıklamalar
Sabit Nokta Hücresi
Alüminyum Donma
Noktası
933,473 K
(660,323 °C)
Ortam Sıcaklığı
3,30 mK
Sabit noktaların
karşılaştırılması
Sabit Nokta Hücresi
Gümüş Donma
Noktası
1234,93 K
(961,78 °C)
Ortam Sıcaklığı
5,00 mK
Sabit noktaların
karşılaştırılması
83,8058 K
(-189,3442 °C)
Ortam Sıcaklığı
0,80 mK
Standart Platin Direnç
Termometresi
(SPRT)
234,3156 K
(-38,8344 °C)
0,65 mK
273,16 K
(0,01 °C)
0,15 mK
302,9146 K
(29,7646 °C)
0,55 mK
429,7485 K
(156,5985 °C)
1,70 mK
505,078 K
(231,928 °C )
1,20 mK
692,677 K
(419,527 °C)
1,55 mK
933,473 K
(660,323 °C)
8,00 mK
1234,93 K
(961,78 °C)
15,00 mK
SPRT'lerin ve
HTPRT'lerin sabit
noktalarda kalibrasyonu
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 27/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
R/S Tipi Referans
Isılçiftler
Pt/Pd Tipi Referans
Isılçiftler
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
302,9146 K
(29,7646 °C)
Ortam Sıcaklığı
0,140 °C
429,7485 K
(156,5985 °C)
0,145 °C
505,078 K
(231,928 °C )
0,150 °C
692,677 K
(419,527 °C)
0,180 °C
933,473 K
(660,323 °C)
0,215 °C
1234,93 K
(961,78 °C)
0,265 °C
1357,77 K
(1084,62 °C)
302,9146 K
(29,7646 °C)
Açıklamalar
Sabit Noktalarda
Kalibrasyon
0,50 °C
Ortam Sıcaklığı
0,130 °C
429,7485 K
(156,5985 °C)
0,130 °C
505,078 K
(231,928 °C )
0,140 °C
692,677 K
(419,527 °C)
0,135 °C
933,473 K
(660,323 °C)
0,135 °C
1234,93 K
(961,78 °C)
0,120 °C
1357,77 K
(1084,62 °C)
0,150 °C
Sabit Noktalarda
Kalibrasyon
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 28/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Isılçiftler
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
0 °C ― 250 °C
Su, yağ ve tuz
banyolarında
0,32°C
250 °C ― 450 °C
Su,yağ ve tuz
banyolarında
Su,yağ ve tuz
banyolarında
450 °C ― 650 °C
Direnç Termometresi
Sayısal / Analog
Termometre
Açıklamalar
Karşılaştırmalı
kalibrasyon
0,34°C
0,38°C
0,50°C
650 °C ― 950 °C
3-Bölgeli fırında
950 °C ― 1200 °C
3-Bölgeli fırında
1325 °C
Yüksek sıcaklık
fırınında
1,80°C
-196 °C
0,010 °C
-60 °C - 0 °C
Sıvı azot kaynama
noktası
Sıvı Banyolar
0 °C - 85 °C
Sıvı Banyolar
0,007 °C
85 °C - 250 °C
Sıvı Banyolar
0,010 °C
250 °C - 420 °C
Sıvı Banyolar
0,020 °C
420 °C - 550 °C
-196 °C
Sıvı Banyolar
Sıvı azot kaynama
noktası
0,030 °C
0,010 °C
-60 °C - 0 °C
Sıvı Banyolar
0,010 °C
0 °C - 85 °C
Sıvı Banyolar
0,010 °C
85 °C - 250 °C
Sıvı Banyolar
0,015 °C
250 °C - 420 °C
Sıvı Banyolar
0,025 °C
420 °C - 550 °C
Sıvı Banyolar
0,035 °C
550 °C - 660 °C
Fırın
0,10 °C
660 °C -1000 °C
Fırın
0,70 °C
0,70°C
0,007 °C
Karşılaştırmalı
kalibrasyon
Karşılaştırmalı
kalibrasyon
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 29/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Cam Termometre
-60 °C ile 0 °C
0 °C
80 °C
180 °C
250 °C
Yüzey Termometresi
Ölçüm ġartları
Sıvı Banyolar
Buz noktası
Sıvı Banyolar
Sıvı Banyolar
Sıvı Banyolar
400 °C
550 °C
Sıvı Banyolar
50 °C
Sıvı Banyolar
75 °C
100 °C
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
0,025 °C
0,014 °C
200 °C
250 °C
Karşılaştırmalı
kalibrasyon
0,025 °C
0,020 °C
0,060 °C
0,070 °C
0,100 °C
0,9 °C
1,9 °C
Yüzey ölçüm sistemi
Açıklamalar
1,9 °C
Karşılaştırmalı
kalibrasyon
2,5 °C
3,2 °C
RADYASYON SICAKLIĞI
Radyasyon
Termometresi
İndiyum sabit noktası
(156,5985 °C)
Dalga Boyu:
1600 nm
0,22 °C
Dalga Boyu:
1600 nm
0,11 °C
Dalga Boyu:
1600 nm
0,23 °C
Alüminyum sabit
noktası
(660,323 °C)
Dalga Boyu:
1600 nm
0,1 °C
Gümüş sabit noktası
(961,78 °C)
Dalga Boyu: 650 nm
0,07 °C
Altın sabit noktası
(1064,18 °C)
Bakır sabit noktası
(1084,62 °C)
Dalga Boyu: 650 nm
0,06 °C
Dalga Boyu: 650 nm
0,06 °C
Kalay sabit noktası
(231,928 °C)
Çinko sabit noktası
(419,527 °C)
Sabit noktada
kalibrasyon
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 30/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Açıklamalar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
-50 °C ― 80 °C
Dalgaboyu:
14 µm'ye kadar
0,3 °C
50 °C ― 2600 °C
Dalgaboyu:
0,5 µm ― 14 µm
% 0,1 veya 1,0 °C
(hangisi daha yüksekse)
Vakum Lambalar
700 °C ― 1700 °C
Dalgaboyu: 0,65 µm
2,2 °C
Karşılaştırmalı
Kalibrasyon
Gaz Lambalar
1600 °C ― 2200 °C
Dalgaboyu: 0,65 µm
4,5 °C
Karşılaştırmalı
Kalibrasyon
Siyah Cisimler
-50 °C ― 1600 °C
Dalgaboyu:
0,5 µm ― 14 µm
% 0,1 veya 1,0 °C
(hangisi daha yüksekse)
Karşılaştırmalı
kalibrasyon
-60,00 °C FP - 30,00 °C
FP
Sıcaklık:
(-10,00 ― +70,00)
°C
0,25 °C DP/FP
-30,00 °C FP - +60,00
°C DP
Sıcaklık:
(-10,00 ― +70,00)
°C
Radyasyon
Termometresi
Karşılaştırmalı
Kalibrasyon
BAĞIL NEM
Çiy-noktası Sıcaklık
Ölçer
Bağıl Nem ölçer
(Kapasitif, rezistif, vb.
nem ölçer, Termograf,
Mekanik, Islak-Kuru
Hazneli nem ölçer)
0,05 °C DP/FP
11,0 %rh
12,0 %rh ― 20,0 %rh
0,1 %rh
0,2 %rh
21,0 %rh ― 30,0 %rh
0,3 %rh
31,0 %rh ― 40,0 %rh
0,4 %rh
41,0 %rh ― 50,0 %rh
51,0 %rh ― 60,0 %rh
Sıcaklık :
(-10,00 ― +70,00)
°C
0,5 %rh
0,6 %rh
61,0 %rh ― 70,0 %rh
0,7 %rh
71,0 %rh ― 80, %rh
0,8 %rh
81,0 %rh ― 90,0 %rh
91,0 %rh ― 95,0 %rh
0,9 %rh
1,1 %rh
Karşılaştırmalı
kalibrasyon
DP : Çiy-noktası
FP : Kırağı Noktası
Nem kabininin sıcaklık
ve basınç sensörlerinin
kalibrasyonu
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 31/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Bağıl Nem Kabini
11,0 %rh ― 20,0 %rh
1,0 %rh
21,0 %rh ― 30,0 %rh
1,0 %rh
31,0 %rh ― 40,0 %rh
1,1 %rh
Ölçüm ġartları
41,0 %rh ― 50,0 %rh
51,0 %rh ― 60,0 %rh
1,1 %rh
Sıcaklık :
(-10,00 ― +70,00)
°C
61,0 %rh ― 70,0 %rh
71,0 %rh - 80,0 %rh
81,0 %rh - 95,0 %rh
Tuz Çözeltisi
Bağıl nem ve sıcaklık
ölçer
Islaklık Ölçer
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
11,3 %rh
1,1 %rh
1,2 %rh
Transfer bağıl nem ve
sıcaklık ölçer ile
kalibrasyon
RH: Bağıl Nem
1,3 %rh
2,0 %rh
1,0 %rh
43,2 %rh
1,1 %rh
75,3 %rh
1,3 %rh
93,6 %rh
2,0 %rh
Nem :
(11,00
―
95,00)
-10,00 °C ― +70,00 °C
%rh
Açıklamalar
Transfer bağıl nem ve
sıcaklık ölçer kullanarak
0,07 °C
Nem kabininin sıcaklık
ve basınç sensörlerinin
kalibrasyonu
2,7 % mc ― 10,0 % mc
1,0 % mc
Terazi kullanarak
10,0 % mc ― 26,6 %
mc
2,0 % mc
BASINÇ
Mutlak Basınç
5·103 Pa - 3,5·105 Pa
3,5·105 Pa - 7·106 Pa
0,3 Pa + 2,5·10-5·p
1,8 Pa + 4,4·10-5·p
p, Pascal
Bağıl Basınç
(Pnömatik)
20 Pa - 5·103 Pa
5·103 Pa - 3,5·105 Pa
3,5·105 Pa - 7·106 Pa
7·106 Pa - 2·107 Pa
(0,06 - 2,7) Pa
0,3 Pa + 2,5·10-5·p
1,8 Pa + 4,4·10-5·p
7,9 Pa + 6,4·10-5·p
p, Pascal
Negatif Bağıl Basınç
1·104 Pa - 1·105 Pa
0,04 Pa + 5,8·10-5·p
p, Pascal
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 32/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Bağıl Basınç
8·105 Pa ― 2·107 Pa
37 Pa + 4,9·10-5·p
(Hidrolik) *
2·107 Pa ― 1·108 Pa
66 Pa + 5,3·10-5·p
1·108 Pa ― 5·108 Pa
5,5·102 Pa + 1,1·10-4·p
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Açıklamalar
p, Pascal
*Bu belirsizlikler, pistonlu basınç standartları için kullanılan belirsizliklerdir. Bu değerler ( basınç dönüştürücüleri, manometreler
vb.) sadece sıfır histersiz ve sıfır tekrarlanabilirlik olduğu durumda geçerlidir.
Mutlak basınç / Pa /
Pirani, Isılçift ve Isıl
iletkenlik tipi vakum
ölçerler
1·10-1 Pa - 1·105 Pa
4,1·10-2 p - 7,0·10-3 ·p
p, Pascal
Mutlak basınç / Pa /
Kapasitans
manometre (CDG)
1·10-1 Pa - 1·105 Pa
2,4·10-2·p - 7,9·10-3·p
p, Pascal
Mutlak basınç / Pa /
Soğuk Katot ve Sıcak
Katot Tip Vakum
Ölçerler
1·10-4 Pa - 1·10-1 Pa
1,1·10-1·p - 3,0·10-2·p
p, Pascal
Mutlak basınç / Pa /
Döner Rotorlu Tip
Vakum Ölçer
1·10-4 Pa - 1·10-1 Pa
8,3·10-2·p - 2,4·10-2·p
p, Pascal
YÜKSEK GERĠLĠM
DC Yüksek Gerilim:
Yüksek Gerilim Ölçer
DC yüksek gerilim
ölçme sistemi
DC Yüksek Gerilim:
Yüksek Gerilim Ölçer
1 kV ― 100 kV
Akım:
10 mA'e kadar
% 0,013
101 kV ― 400 kV
Akım:
10 mA'e kadar
% 0,55
DC yüksek gerilim
ölçme sistemi
DC Yüksek Gerilim:
Oran
DC yüksek gerilim
ölçme sistemi
10-6 ― 1
Y.Gerilim:
1 kV - 100 kV
Akım:
10 mA'e kadar
% 0,013
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 33/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
DC Yüksek Gerilim:
Oran
DC yüksek gerilim
ölçme sistemi
AC Yüksek Gerilim:
Yüksek Gerilim Ölçer
AC bölücü,
AC yüksek gerilim
ölçme sistemi
(rms ve peak/Ö√2)
AC Yüksek Gerilim:
Yüksek gerilim ölçer
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
10-6 ― 1
Y.Gerilim:
101 kV - 400 kV
Akım:
10 mA'e kadar
% 0,55
1 kV ― 140 kV
Frekans: 50 Hz
% 0,42
141 kV ― 400 kV
Frekans: 50 Hz
% 0,44
AC bölücü,
AC yüksek gerilim
ölçme sistemi (rms ve
peak/Ö√2)
Darbe Yüksek Gerilim
ve Akım: Yıldırım
Darbe Gerilim
Parametresi
1 kV ― 400 kV
% 0,95
401 kV ― 1000 kV
% 1,00
Yüksek gerilim bölücü,
yüksek gerilim ölçme
sistemi: tepe değer
Darbe Yüksek Gerilim
ve Akım: Yıldırım
Darbe Gerilim
Parametresi
Yüksek gerilim bölücü,
yüksek gerilim ölçme
sistemi: tepe değer
Açıklamalar
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 34/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Darbe Yüksek Gerilim
ve Akım: Yıldırım
Darbe Zaman
Parametresi
0,84 µs ― 1,56 µs
Tepe değeri:
1 kV - 1000 kV
% 2,50
40 µs ― 60 µs
Tepe değeri:
1 kV - 1000 kV
% 1,50
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Yüksek gerilim bölücü,
yüksek gerilim ölçme
sistemi: cephe süresi,
sırt yarı değer süresi,
kesme süresi
Darbe Yüksek Gerilim
ve Akım: Yıldırım
Darbe Zaman
Parametresi
Yüksek gerilim bölücü,
yüksek gerilim ölçme
sistemi: cephe süresi,
sırt yarı değer süresi,
kesme süresi
Darbe Yüksek Gerilim
ve Akım: Anahtarlama
Darbe Gerilim
Parametresi
1 kV ― 200 kV
% 0,85
201 kV ― 850 kV
% 0,90
Yüksek gerilim bölücü,
yüksek gerilim ölçme
sistemi: tepe değer
Darbe Yüksek Gerilim
ve Akım: Anahtarlama
Darbe Gerilim
Parametresi
Yüksek gerilim bölücü,
yüksek gerilim ölçme
sistemi: tepe değer
Açıklamalar
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 35/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Darbe Yüksek Gerilim
ve Akım: Anahtarlama
Darbe Zaman
Parametresi
20 µs ― 300 µs
Tepe değeri:
1 kV - 850 kV
% 4,50
2000 µs ― 4000 µs
Tepe değeri:
1 kV - 850 kV
% 1,10
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Yüksek gerilim bölücü,
yüksek gerilim ölçme
sistemi: cephe süresi,
sırt yarı değer süresi,
kesme süresi
Darbe Yüksek Gerilim
ve Akım: Anahtarlama
Darbe Zaman
Parametresi
Yüksek gerilim bölücü,
yüksek gerilim ölçme
sistemi: cephe süresi,
sırt yarı değer süresi,
kesme süresi
Yüksek Gerilim
Empedansı:
Kapasitans
10 pF ― 2000 pF
Gerilim:
1 kV - 400 kV
Frekans: 50 Hz
300 µF/F
Yüksek gerilim
kapasitörü
Yüksek Gerilim
Empedansı:
Kapasitans
10 pF ― 2000 pF
Gerilim:
1 kV - 400 kV
Frekans: 50 Hz
310 µF/F
Kapasitans ölçüm
cihazı,
C/tanδ ölçüm cihazı
Yüksek Gerilim
Empedansı:
Kapasitör Kayıp
Faktörü
1·10-7 ― 1
Kapasitör:
10 pF - 2000 pF
Frekans: 50 Hz
3,1·10-5
Yüksek gerilim
kapasitörü
Yüksek Gerilim
Empedansı:
Kapasitör Kayıp
Faktörü
Kayıp faktörü ölçüm
cihazı,
C/tanδ ölçüm cihazı
1·10-7 ― 1
Kapasitör:
10 pF - 2000 pF
Frekans: 50 Hz
2,1·10-5
Açıklamalar
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 36/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm ġartları
1 pC ― 5 pC
Darbe genişliği:
0,5 ns - 500 µs
% 4,40
6 pC ― 500 pC
Darbe genişliği:
0,5 ns - 500 µs
% 4,00
Elektrik yükü: Yük
Kısmi deşarj
kalibratörü, dedektörü
Elektrik yükü: Yük
Kısmi deşarj
kalibratörü, dedektörü
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Ölçüm Aralığı
Açıklamalar
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 37/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Açıklamalar
KUVVET
KUVVET
0,5 N - 110 kN
% 0,002
Kuvvet Dönüştürücü/
Yük Hücresi/
Ölçme Halkası/
Dinamometre
20 kN-1100 kN
KUVVET
% 0,01
50 kN -3000 kN
% 0,04
1 N - 1000 kN
% 0,16
1000 kN - 3000 kN
% 0,32
0,5 N - 500 N
% 0,08
Malzeme Test
Makinaları, Kuvvet
Ölçme Sistemleri
EN ISO 376 ve ASTM
E74 standardına göre
ölü ağırlıklı kuvvet
standardı makinası
kullanılır.
Gösterge cihazı
(indikatörü) ile birlikte,
çekme ve basma
yönünde kalibre edilir.
EN ISO 376 ve ASTM
E74 standardına göre,
manivelalı kuvvet
standardı makinası
kullanılır.
Gösterge cihazı
(indikatörü) ile birlikte,
çekme ve basma
yönünde kalibre edilir.
EN ISO 376 ve ASTM
E74 standardına göre
Referans kuvvet
dönüştürücülü hidrolik
kuvvet standardı
makinası kullanılır.
Gösterge cihazı
(indikatörü) ile birlikte,
çekme ve basma
yönünde kalibre edilir.
EN ISO 7500-1 ve
ASTM E4 standardına
göre çekme-basma
yönünde, referans
kuvvet dönüştürücüyle
kalibre edilir. Yerinde
kalibrasyon dahildir.
EN ISO 7500-1 ve
ASTM E4 standardına
göre basma yönünde,
referans kuvvet
dönüştürücüyle kalibre
edilir. Yerinde
kalibrasyon dahildir.
EN ISO 7500-1 ve
ASTM E4 standardına
göre çekme-basma
yönünde, standart
kütlelerle (ölü
ağırlıklarla) kalibre edilir.
Yerinde kalibrasyon
dahildir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 38/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
UZUNLUK
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
2,5 · 10-3 L
(en az 0,0005 mm)
0 mm - 100 mm
Malzeme Test
Makinaları
Ekstansometresi
2,5 · 10-3 L
(en az 0,0005 mm)
0 mm - 400 mm
SERTLİK
0,09807 N-30 kN
0,010 mm - 6 mm
Doğrudan
Kalibrasyon
Rockwell, Brinell,
Vickers,
Sertlik Test Makinaları
HRA
HRB
HRC
HV
HB
SERTLİK
Sertlik Referans
Blokları
HRA
HRB
HRC
HV
HB
Dolaylı kalibrasyon
Açıklamalar
BS EN ISO 9513
standardına göre
yerinde kalibrasyon.
L, mm
BS EN ISO 9513
standardına göre
yerinde kalibrasyon.
L, mm
% 0,12
1,5.10-3 L
(en az 0,0005 mm)
ISO 6508-2,
ISO 6506-2,
ISO 6507-2,
ASTM E18,
ASTM E10,
ASTM E384
standartlarına uygun
olarak yapılmaktadır.
0,5 HRA
1,0 HRB
0,5 HRC
% 1,0
% 1,0
ISO 6508-2,
ISO 6506-2,
ISO 6507-2,
ASTM E18,
ASTM E10,
ASTM E384
standartlarına uygun
olarak yapılmaktadır.
0,5 HRA
1,0 HRB
0,5 HRC
% 1,0
% 1,0
Sertlik Referans
Bloklarının
kalibrasyonları
ISO 6508-3,
ISO 6506-3,
ISO 6507-3,
ASTM E18,
ASTM E10,
ASTM E384
standartlarına uygun
olarak
yapılmaktadır.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 39/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
TORK
Ölçüm Aralığı
0,1 N·m - 2000 N·m
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Açıklamalar
% 0,2
DIN 51309 standardına
göre,
Tork Dönüştürücüleri
TORK
Sırt sırta kalibrasyon
sistemi ile
0,1 N·m - 3000 N·m
% 0,5
0,1 N·m - 20 N·m
% 0,5
ISO 6789 standardına
göre
Tork El Aletleri
ISO 6789 standardına
göre
0,1 N·m - 3000 N·m
% 0,2
DKD-R 3-8 standardına
göre
Yerinde kalibrasyon
dahildir.
Tork Anahtarı
Kalibrasyon
Düzenekleri
0,1 N·m - 200 N·m
% 0,2
DIN 51309 standardına
göre, transfer
standartlar kullanılır.
Yerinde kalibrasyon
dahildir.
Referans Tork
Anahtarları
0,1 N·m - 2000 N·m
% 0,2
DKD-R 3-7 standardına
göre
Sırt sırta kalibrasyon
sistemi ile
Nominal Enerji
0,5 J - 750 J
Kuvvet: % 0,12
Sarkaç boyu: 0,1 mm
Açı: 0,03°
Zaman: 0,1 s
TS EN 10045-2,
ISO 13802,
ISO 148 - 2
standartlarına göre.
Yerinde kalibrasyon
dahildir.
Aşağıdaki parametreler
için ölçüm belirsizliği
hesaplanır.
TORK
Tork Anahtarı
Kalibrasyon
Düzenekleri
MEKANĠK ENERJĠ
Çentik Darbe Test
Makinaları
- I1 mesafesi
- AP ve AN enerji
seviyeleri
- Göstergedeki enerji
kaybı
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 40/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Açıklamalar
BOYUT
Dikdörtgen ve Kare
Kesitli Mastar Bloklar,
ISO 3650 ve ASME
B89.1.9-2002 (Bir
önceki Federal GGGG15C'ye uygun),
Çelik, Seramik,
Tungsten Karbür ve
Krom Karbür
malzemeler: L boyu
Dikdörtgen ve Kare
Kesitli Uzun Mastar
Bloklar,
ISO 3650 ve ASME
B89.1.9-2002 (Bir
önceki Federal GGGG15C'ye uygun),
Çelik, Seramik,
Tungsten Karbür ve
Krom Karbür
malzemeler: L boyu
Dikdörtgen ve Kare
Kesitli Uzun Mastar
Bloklar,
ISO 3650 ve ASME
B89.1.9-2002 (Bir
önceki Federal GGGG15C'ye uygun),
Çelik, Seramik,
Tungsten Karbür ve
Krom Karbür
malzemeler: L boyu
İnterferometrik: Mutlak
Ölçüm Metodu (ASME
B89.1.9-2002 ve ISO
3650).
(0,3-100) mm
Dikey oryantasyon
(0,01-4) inç
Q[25; 0,4 L] nm, L (mm)
Merkezi noktadan
sapma L
Q[1; 0,4 L] µinç, L (inç)
Merkezi noktadan
sapma L
İnterferometrik: Mutlak
Ölçüm Metodu (ASME
B89.1.9-2002 ve ISO
3650).
(100-300) mm
Dikey oryantasyon
(4-12) inç
Q[35; 0,4 L] nm, L (mm)
Merkezi noktadan
sapma L
Q[1,4; 0,4 L] µinç, L (inç)
Merkezi noktadan
sapma L
Mekanik Karşılaştırma
Yöntemi (ASME
B89.1.9-2002 ve ISO
3650).
(0,5-100) mm
Dikey oryantasyon
(0,05-4) inç
Q[56; 0,7 L] nm, L (mm)
Merkezi noktadan
sapma L
Q[2,5; 0,7 L] µinç, L inç
Merkezi noktadan
sapma L
50 nm (2 µinç)
Uzun Mastar Bloklar,
ISO 3650'ye uygun: L
boyu
(125-1000) mm
Yatay oryantasyon
Q[56; 0,4 L] nm, L (mm)
Yüzeydeki Boy değişimi
Mekanik Karşılaştırma
Yöntemi (Özel yapım
1m Mastar Bloğu
Komparatörü
kullanılarak) (ISO 3650)
Merkezi noktadan
sapma L
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 41/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Dikdörtgen ve Kare
Kesitli Uzun Mastar
Bloklar,
ISO 3650 ve ASME
B89.1.9-2002 (Bir
önceki Federal GGGG15C'ye uygun), L
boyu
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Bir boyutlu ölçme cihazı
kullanarak mekanik
karşılaştırma
(100-750) mm
(4-24) inç
Q[150; 2 L] nm, L (mm)
Yatay oryantasyon
Q[6; 2 L] µinç, L (inç)
Merkezi noktadan
sapma L
Merkezi noktadan
sapma L
Mastar Blok
Komparatörleri
Kalibrasyonu İçin Özel
Mastar Seti,
20 nm
EUROMET/cg-02/V.02
Açıklamalar
(0,5-100) mm
Dikey oryantasyon
İnterferometrik ve
Mekanik Karşılaştırma
Yöntemi.
EUROMET/cg02/V.02'ye göre
Mastar çiftinin merkezi
noktaları arasındaki boy
farkı
30 nm
Yüzeydeki boy değişimi
Mastar Bloğu
Komparatörü
Kalibrasyonu
(0-100) mm
Optik Flat:
Düzlemsellik
Çap: (5-80) mm
Optik Paralel:
Paralellik ve
Düzlemsellik Ölçümleri
Çap: (5-80) mm
Yerinde kalibrasyon
30 nm
EUROMET/cg-02/V.02'
ye göre
65 nm
İnterferometrik Yöntem
ile düzlemsellik ölçümü
50 nm
65 nm
Penta Prizma, Açı
Sapması Ölçümleri
90°- 90°
Bir Boyutlu Ölçme
Cihazları:
Gösterilen skala
değeri hatası, ilerleme
miktarı L
(0-5) m
Ölçü Saati Kalibratörü:
Gösterilen skala
değeri hatası, ilerleme
miktarı L
(0-300) mm
Yerinde kalibrasyon
Mastar Bloğu
Komparatörü ile paralellik
ölçümü
İnterferometre ile
düzlemsellik ölçümü
Paralellik
Düzlemsellik
0,5 arc saniye
Otokolimatör kullanarak
İndeks tabla ile
karşılaştırma (2-ayna
metodu)
Q[0,12; 0,8 L] µm, L (m)
Lazer interferometre ile
karşılaştırma
Q[0,14; 1,5 L] µm, L (m)
Mastar Blokları ile
karşılaştırma
Q[0,2; 0,0032 L] µm, L
(mm)
Lazer interferometre ile
skala kontrolü ve ölçme
yüzeylerinin kontrolleri
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 42/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçü Saati Kalibratörü:
Gösterilen skala
değeri hatası, ilerleme
miktarı L
(0-25) mm
İlerleme Miktarı Ölçme
Cihazları (prob):
Gösterilen ilerleme
miktarı L
(0-300) mm
Stage Mikrometre ve
Hassas Skalalar: Çizgi
aralığı L(mm)
(0-400) mm
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Açıklamalar
Q[0,3; 0,005 L] µm , L (mm) Lineer encoderli ölçme
probu ile skala kontrolü
ve ölçme yüzeylerinin
kontrolleri
Yatay oryantasyon
Q[0,2; 1,3 L] µm, L (m)
Bir boyutlu ölçme cihazı
ile karşılaştırma
Q[0,13;0,003 L] µm, L (mm) Mask Ölçme Cihazı
(CCD Mikroskop ve
Diferansiyel Lazer
İnterferometre ile ölçüm)
(0-5) m
Q[50; 5 L] µm, L (m)
(0-10) m
Q[70; 7 L] µm, L (m)
(0-30) m
Q[120; 12 L] µm, L (m)
Mira: Çizgi aralığı
L(mm)
(0-5) m
Q[0,05; 0,005 L] mm, L
(mm)
5 m çelik cetvel-şerit
metre ölçme sistemi
elektronik skalası ile
karşılaştırma, CCD
kamera ile çizgilerin
hedeflenmesi ve
belirlenmesi
Cetvel: Çizgi aralığı
L(mm)
(0-5) m
Q[0,05; 0,005 L] mm, L
(mm)
5 m çelik cetvel-şerit
metre ölçme sistemi
elektronik skalası ile
karşılaştırma, CCD
kamera ile çizgilerin
hedeflenmesi ve
belirlenmesi
Şerit Metre: Çizgi
aralığı, L(m) boy
Profil Projektör:
Skala sapması L,
doğrusallık, diklik ve
büyütme hataları
5 m çelik cetvel-şerit
metre ölçme sistemi
elektronik skalası ile
karşılaştırma, CCD
kamera ile çizgilerin
hedeflenmesi ve
belirlenmesi
Pozisyon hataları tespiti,
(x, y, x) eksenlerin
geometrik hataları (diklik
doğrusallık), büyütme
oranları
Yerinde kalibrasyon
Q[5,0; 0,013 L] µm, L (mm)
3 µm,
3 µm
1,1 min
% 0,009-% 0,025
Skala hatası
Doğrusallık
Diklik
Açı ölçümleri
Büyütme 10X-50X
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 43/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Açıklamalar
Düz Dış Silindir
(Tampon Mastar) Çap
Ölçümleri L
(5-300) mm
Q[0,2; 0,005 L] µm, L (mm) Bir boyutlu ölçme cihazı
ve mastar blokları ile
karşılaştırma
Düz İç Silindir (Halka
Mastar) Çap Ölçümleri
L
(1,5-300) mm
Q[0,2; 0,005 L] µm, L (mm) Bir boyutlu ölçme cihazı
ve referans mastar ile
karşılaştırma
Küre Çapı Ölçümleri L
(0,1-300) mm
Q[0,2; 0,005 L] µm, L (mm) Bir boyutlu ölçme cihazı
ve mastar blokları ile
karşılaştırma
Düz Dış Silindir (Pin
Mastar) Çap Ölçümleri
L
(0,1-5) mm
Q[0,2; 0,005 L] µm, L (mm) Bir boyutlu ölçme cihazı
ve mastar blokları ile
karşılaştırma
Çatal , Boşluk Mastarı
(Gap Gauge):
Yüzeyler Arası Mesafe
L(mm)
(1,5-300) mm
Q[0,2; 0,005 L] µm, L (mm) Bir boyutlu ölçme cihazı
ve mastar blokları ile
karşılaştırma
Pleyt / Masa;
düzlemsellik ölçümleri
F
F: (0-200) µm
Yerinde kalibrasyon
Q[0,6; 1,6 L] µm, L(m)
Lazer interferometre açı
optikleri kullanarak
L: Pleyt uzun kenarı
Pleyt / Masa,
düzlemsellik ölçümleri
F
F: (0-200) µm
Yerinde kalibrasyon
Q[0,65; 1,7 L] µm, L(m)
Elektronik seviye ölçer
kullanarak
L: Pleyt uzun kenarı
Yuvarlaklık Ölçümleri,
dış çap silindir
(tampon) yuvarlaklık R
(0,01-1000) µm
Çap: (0,3-400)mm
Q[49; 2,4 R] nm, R (µm)
Yuvarlaklık ölçme
cihazı: hassas döner
tabla ve stylus
Yuvarlaklık Ölçümleri,
iç çap silindir (halka)
yuvarlaklık R
(0,01-1000) µm
Çap: (1,5-350)mm
Q[49; 2,4 R] nm, R (µm)
Yuvarlaklık ölçme
cihazı: hassas döner
tabla ve stylus
Yuvarlaklık Ölçümleri,
küre veya yarı küre
yuvarlaklık R
(0,01-1000) µm
Çap: (0,3-350)mm
Q[49; 2,4 R] nm, R (µm)
Yuvarlaklık ölçme
cihazı: hassas döner
tabla ve stylus
Yuvarlaklık Ölçümleri,
Magnifikasyon
Standardı (Flick)
yuvarlaklık R
(0,01-1000) µm
Çap: (3-350)mm
Q[80; 2,4 R] nm, R (µm)
Yuvarlaklık ölçme
cihazı: hassas döner
tabla ve stylus
Vida Tampon Mastar
Düz: Bölüm Dairesi
Çapı
Çap: (2-70) mm
Adım: (0,5-7) mm
2 µm
Bir boyutlu ölçüm cihazı
ve 3 tel standardı
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 44/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Vida Halka Mastar
Düz: Bölüm Dairesi
Çapı
Çap: (3-70) mm
Adım: (0,5-7) mm
2,5 µm
Bir boyutlu ölçüm cihazı
ve T prob (iki küre)
Adım Mastarı (Step
Gauge): Yüzeyler
Arası Mesafe L(mm)
(5-1000) mm
Q[0,75; 0,002 L] µm,
L (mm)
CMM ve mastar blokları
ile karşılaştırma
Düz Dış Silindir
(Tampon Mastar) Çap
Ölçümleri L
(5-700) mm
Q[0,75; 0,002 L] µm, L
(mm)
CMM ve mastar blokları
ile karşılaştırma.
Düz İç Silindir (Halka
Mastar) Çap Ölçümleri
L
(1-500) mm
Q[0,75; 0,002 L] µm, L
(mm)
CMM ve mastar blokları
ile karşılaştırma.
Çatal , Boşluk Mastarı
(Gap Gauge):
Yüzeyler Arası Mesafe
L(mm)
(0,5-1000) mm
Q[0,75; 0,002 L] µm, L
(mm)
CMM ve mastar blokları
ile karşılaştırma.
Konik Mastar: Çap ve
koniklik açısı
Dış: (5-700) mm
İç: (5-600) mm
0° - 60°
Q[1,14; 0,002 L] µm, L
(mm)
CMM: çap ve koniklik
ölçümü
Açıklamalar
30 arc saniye
CMM (3 Boyutlu
Ölçme Cihazı)
8000 mm'ye kadar
Q[0,4; 0,002 L] µm, L (mm) ISO 10360-2 ve
VDI-VDE 2617
Granit ve Çelik Diklik
Standardı
90°
Maks. Yükseklik:
650 mm
0,00185/650 mm
(0,6 arc saniye)
1,60 µm
2,60 µm
Silindir Diklik
Standardı
CMM cihazında hata
ayırma tekniği ile
paralellik ve diklik
ölçümleri (CMM hatası
azaltılarak)
Diklik
Doğrusallık
Paralellik
Form cihazı ile
yuvarlaklık, CMM
cihazında hata ayırma
tekniği ile paralellik ve
diklik ölçümleri
90°
(0,01-1000) µm
Maks. Yükseklik:
650 mm
Maks. Çap: 300 mm
0.00185/650 mm
(0,6 arc saniye)
Diklik
1,60 µm
Doğrusallık
2,60 µm
Paralellik
Q[126; 2,4 R]nm, R(µm)
Yuvarlaklık
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 45/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Vida Tampon Mastar
Düz:
Bölüm dairesi çapı
Vida Tampon Mastar
Düz: Adım
(5-700) mm
Adım: (1-6) mm
3 µm
CMM ve çift küreli prob
ile ölçüm
(1-6) mm
Çap: (5-700) mm
1 µm
CMM ve çift küreli prob
ile ölçüm
Vida Halka Mastar
Düz: Bölüm Dairesi
Çapı
Vida Halka Mastar
Düz: Adım
(5-600) mm
Adım: (1-6) mm
3 µm
CMM ve çift küreli prob
ile ölçüm
(1-6) mm
Çap: (5-600) mm
1 µm
CMM ve çift küreli prob
ile ölçüm
Konik Vida Halka
Mastar : Bölüm Dairesi
Çapı
(5-600) mm
Adım: (1-6) mm
3 µm
CMM ve çift küreli prob
ile ölçüm
(1-6) mm
Çap: (5-600) mm
1 µm
CMM ve çift küreli prob
ile ölçüm
(5-700) mm
Adım: (1-6) mm
3 µm
CMM ve çift küreli prob
ile ölçüm
(1-6) mm
Çap: (5-700) mm
1 µm
CMM ve çift küreli prob
ile ölçüm
Konik Vida Halka
mastar : Adım
Konik Vida Tampon
Mastar : Bölüm Dairesi
Çapı
Konik Vida Tampon
Mastar : Adım
Theodolite : Açı,
eksenlerin diklik
hataları, optik
doğrusallık
0°-360° (0-400 gon)
± 30 arc saniye
1,5 arc saniye (0,5 mgon)
Açı çözünürlükleri:
0,5 arc saniye
(0,1 mgon)
2 arc saniye (0,5 mgon)
4 arc saniye (4 mgon)
Optik Seviye (Nivo):
Açı, seviye hatası,
optik doğrusallık
0°-360° (0-400 gon)
± 30 arc saniye
0,4 dakika (4 mgon)
Açı çözünürlükleri:
1 dakika
(10 mgon)
2 arc saniye(0,5 mgon)
Açıklamalar
Optik Kolimatör Sistemi
Cihazın özellikleri ile
sınırlı
Açı tablası hatası
Eksenler arası diklik
Optik doğrusallık
Optik Kolimatör Sistemi
Cihazın özellikleri ile
sınırlı
Açı tablası hatası
Eğim Açısı
4 arc saniye(25 µm)
Optik doğrusallık
İndeks Tabla ile
kalibrasyon
Klinometreler: Eğim
açısı hataları
± 90°
Dikey oryantasyon
2 arc saniye
Elektronik Seviye
Ölçer:
Eğim Açısı ölçümü
± 600 arc saniye
Dikey oryantasyon
0,8 arc saniye
Lazer İnterferometre açı
optikleri ile kalibrasyon
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 46/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ayna: Düzlemsellik
Paralellik
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Çap (50-80) mm için
düzlemsellik ölçümleri
40 nm
300 arc saniyeye kadar
paralellik çift yüzlü ayna
300 arc saniye'ye kadar
paralellik tek yüzlü ayna
(manyetik)
Optik Poligon, Yüzey
Açısı Ölçümleri
Yüzey sayısı: 3-72
yüzey
İndeks Tabla, İndeks
Açısı Ölçümleri
0,25°-360°
İndeks Tabla, İndeks
Açısı Ölçümleri
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Açıklamalar
Düzlemsellik
(İnterferometrik
yöntem),
0,3 arc saniye
Paralellik (İndeks tabla
ve otokolimatör)
0,6 arc saniye
Paralellik (Hata ayırma
metodu: granit masa ve
otokolimatör)
0,12 arc saniye
İndeks tabla,
otokolimatör ve Tam
Kapatma (Full closure)
Yöntemi
İndeks
çözünürlülüğü: 0,25°
0,12 arc saniye
İndeks tabla,
otokolimatör ve Tam
Kapatma (Full closure)
Yöntemi
0,25°-360°
İndeks
çözünürlülüğü: 0,25°
0,3 arc saniye
Otokolimatör ve indeks
tabla veya poligon,
kullanarak İndeks tabla
ile karşılaştırma
Otokolimatör: Açı
Ölçümleri
± 300 arc saniye
Dikey ve yatay
oryantasyon
0,2 arc saniye
Referans Otokolimatör
kullanarak
Otokolimatör: Açı
Ölçümleri
± 1000 arc saniye
Dikey ve yatay
oryantasyon
0,5 arc saniye
Lazer interferometre:
Açı optikleri
Açı mastar bloğu,
Yüzey Açı Ölçümleri
1 arc saniye -90°
0,4 arc saniye
Otokolimatör kullanarak
indeks tabla ile
karşılaştırma
(0,01-500) µm
Q[89; 8,6 d] nm, d (µm)
Yüzey pürüzlülüğü
ölçme cihazı kullanarak
(ISO 5436-1 Type A)
Yüzey Pürüzlülüğü
Ölçümleri, Derinlik
standardı,
(d, derinlik)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 47/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Açıklamalar
Yüzey Pürüzlülüğü
Ölçümleri,
Dalga boyu standardı,
ISO pürüzlülük
parametreleri
(0,01-200) µm
Q[75; 41 Rz] nm, Rz (µm)
Yüzey pürüzlülüğü
ölçme cihazı kullanarak
(ISO 5436-1 Type C)
Parametreler: Ra, Rz,
Rmax, Rq, Rp, R (Rz için
bağıl belirsizlik
hesaplanır. Bağıl
belirsizlik Ra, Rmax, Rq,
Rp, R için de geçerlidir)
Yüzey Pürüzlülüğü
Ölçümleri,
Yüzey pürüzlülüğü
standardı,
ISO pürüzlülük
parametreleri
(0,01-200) µm
Q[75; 41 Rz] nm, Rz (µm)
Yüzey pürüzlülüğü
ölçme cihazı kullanarak
(ISO 5436-1 Type D)
Parametreler: Ra, Rz,
Rmax, Rq, Rp, R (Rz için
bağıl belirsizlik
hesaplanır. Bağıl
belirsizlik Ra, Rmax, Rq,
Rp, R için de geçerlidir))
Pürüzlülük Ölçüm
Cihazı, Derinlik (Oluk
Derinliği)
(0,01-500) µm
Q[72; 6 d] nm, d (µm)
Q[75; 41 Rz] nm, Rz (µm)
Derinlik standardı ile
kalibrasyon
Pürüzlülük standardı ile
kalibrasyon
Parametreler: Ra, Rz,
Rmax, Rq, Rp, R (Rz için
bağıl belirsizlik
hesaplanır. Bağıl
belirsizlik Ra, Rmax, Rq,
Rp, R için de geçerlidir)
(0,01-200) µm
ISO pürüzlülük
parametreleri
Doğrusallık Mastarı:
Doğrusallık ve
paralellik ölçümü
Kaplama Kalınlığı
Ölçme Cihazları,
Kalınlık ölçüm hatası
Doğrusallık hatası:
200 µm
Boy:
(0-1000) mm
2,5 µm
CMM ile ölçüm
Doğrusallık
4,0 µm
Paralellik
Kalınlık standartları
veya mastar blokları ile
karşılaştırma
(0,5-100) mm
Çözünürlük: 0,01 mm
0,1 mm
(0,5-100) mm
Çözünürlük: 0,1 mm
0,4 mm
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 48/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Form Ölçüm Cihazı:
yuvarlaklık,
doğrusallık, parelellik
düzlemsellik
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
(0,01-1000) µm
Yerinde kalibrasyon
Q[119; 2,4R] nm, R (µm)
(0,01-0,1) µm
52 nm
(0,01-1000) µm
Q[176; 2,4 R] nm, R (µm)
(0,1-10) µm
Cam Cetvel: Çizgi
aralığı L(mm)
500 nm
Halka, Tampon:
Doğrusallık: S
Paralellik : P
Ölçümleri
(0,1-10) µm
920 nm
(0,01-1) µm
115 nm
(0-300) mm
Q[8,0; 13,3 L] µm , L (m)
± 10°
Doğrusallık ve paralellik
sapması:
200 µm
Flick standart ile
kalibrasyon
Yuvarlaklık standardı ile
kalibrasyon
Silindirle kalibrasyon
(yuvarlaklık)
Silindirle kalibrasyon
(doğrusallık)
Silindirle kalibrasyon
(paralellik)
Q[2; 3 L] µm , L (m)
Açı Optikleri, açı
sapması ölçümleri
Açıklamalar
0,4 arc saniye
Boy: (2-20) mm
Optik camla kalibrasyon
(düzlemsellik)
Optik projektör
Optik projektör ve Lazer
interferometre
Referans tabla ile
karşılaştırma
Lineerite hatası ve
doğrulama faktörü
Form ölçme cihazı
kullanarak
Q[105 ; 2,4 S] nm , S (µm) Doğrusallık
Q[259 ; 2,4 P] nm , P (µm) Paralellik
En büyük çap: 300 mm
Optik cam:
İlgili çap hatlarında
düzlemsellik ölçümleri
Düzelmsellik: F
Q[105; 2,4 F ] nm , F (µm) Form ölçme cihazı
kullanarak ilgili çap
hatlarında düzlemsellik
ölçümleri
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 49/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Açıklamalar
Optik cam:
Düzlemsellik : F
En büyük çap:150 mm
Çapı kapsayan
Q[11; 0,007 F] nm , F (nm) ZYGO Verifire Lazer
yüzeyde
İnterferometre
kullanarak 3-Flat hata
düzlemsellik ölçümü
ayırma yöntemi
Optik cam:
Düzlemsellik : F
En büyük çap: 150 mm
Çapı kapsayan
yüzeyde
düzlemsellik ölçümü
Optik AYNA veya
Hassas Yansıtıcı
Yüzey,
Düzlemsellik
ölçümleri: F
Reflektör (Küp-korner)
Açı sapması
En büyük çap:
150 mm
En büyük çap:
150 mm
125 mm çapa kadar
Q[15; 0,017 F] nm, F(nm)
Çap (125-140) mm
Q[17; 0,018 F] nm, F(nm)
Çap (140-150) mm
Q[23; 0,023 F] nm, F(nm)
ZYGO Verifire Lazer
İnterferometre
kullanarak Referans
optik cam ile
karşılaştırma
Çapı kapsayan
yüzeyde
düzlemsellik ölçümü
ZYGO Verifire Lazer
İnterferometre
kullanarak,
Referans yüksek
100 mm çapa kadar Q[17; 0,018 F ] nm , F (nm) yansıtıcı optik cam ile
karşılaştırma
Çap (100-125) mm
Q[21; 0,020 F ] nm , F (nm)
Çap (125-140) mm
Q[37; 0,028 F ] nm , F (nm)
Çap (140-150) mm
Q[65; 0,036 F ] nm , F (nm)
Dihedral Açı
Sapması
(arc saniye)
0,1 arc saniye
Işın Sapması
(arc saniye)
0,25 arc saniye
ZYGO Verifire Lazer
İnterferometre
kullanarak,
Referans yüksek
yansıtıcı optik cam ile
karşılaştırma
Otokolimatör: Açı
Ölçümleri
± 10 arc saniye
Dikey / yatay
oryantasyon
0,01 arc saniye
Hassas Küçük Açı
Üreticisi ile üretilen
açılar ile karşılaştırma
Otokolimatör: Açı
Ölçümleri
± 1000 arc saniye
Dikey / yatay
oryantasyon
0,06 arc saniye
Referans Döner Tabla
ile üretilen açılar ile
karşılaştırma
Otokolimatör: Açı
Ölçümleri
± 3600 arc saniye
Dikey / yatay
oryantasyon
0,1 arc saniye
Referans Döner Tabla
ile üretilen açılar ile
karşılaştırma
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 50/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Açıklamalar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
1-Boyut İlerleme
Miktarı Ölçme
Cihazları (PZT, Micro
ilerleme cihazları,
akçüatör):
Gösterilen ilerleme
miktarı hatası L
± 1000 µm
Dikey / Yatay
oryantasyon
Q[3; 0,12 L] nm, L (µm)
Lazer İnterferometre ile
karşılaştırma
1-Boyut İlerleme
Miktarı Ölçme
Cihazları (Indüktif
Prob, Enkoderli Prob):
Gösterilen ilerleme
miktarı hatası L
± 10 µm
Dikey / Yatay
oryantasyon
Q[5; 0,2 L] nm, L (µm)
PZT Nanosensör ile
karşılaştırma
Yuvarlaklık Ölçümleri,
küre veya yarı küre
yuvarlaklık R
(0,01 - 1000) µm
Çap:
(0,3 - 350)mm
Q[32; 2,4 R] nm, R (µm)
Yuvarlaklık ölçme
cihazı: hassas döner
tabla ve stylus Hata
ayırma tekniği ile
Doğrusallık ve diklik :
(0,01 - 1000) µm
Maks. Çap:
300 mm
Doğrusallık ve diklik
standardı
(Silindirik / Düz),
doğrusallık, diklik,
paralellik ölçümleri
Yükseklik:
(0-100) mm
125 nm
Doğrusallık
Yükseklik:
(100-500) mm
350 nm
Doğrusallık
Yükseklik:
(0-500) mm
710 nm
Diklik
710 nm
Paralellik
Yükseklik:
(0-500) mm
KÜTLE
Kütle Standardı
1 mg - 100 mg
0,1 g - 1 g
1 g - 10 g
10 g - 100 g
0,1 kg - 1 kg
1 kg - 10 kg
10 kg - 50 kg
100 kg – 200 kg –
500 kg
Form cihazı ile
Doğrusallık, Diklik ve
Paralellik ölçümleri
Hava
0,40 µg - 0,80 µg
0,80 µg - 1,0 µg
1,0 µg - 4,0 µg
4,0 µg - 6,0 µg
6,0 µg - 30 µg
30 µg – 0,70 mg
0,70 mg - 5 mg
0,1 g
Ölçüm aralığı içerisinde
yer alan kütle
standartlarının belirsizlik
değerleri, verilen
belirsizlik aralığı
içerisindedir. OIML R111’deki E1 sınıfı kütle
standartlarını
kapsamaktadır.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 51/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Kütle:
5 g - 200 g
Pistonlu Basınç
Standardı Kütleleri
200 g - 5 kg
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
Açıklamalar
0,05 mg - 0,4 mg
Hava
5 kg - 10 kg
10 kg - 12 kg
0,4 mg - 1,5 mg
1,5 mg - 1,8 mg
1,8 mg - 5,0 mg
Referans kütle standardı
E1 sınıf kütle
standardıdır.
AKIġKAN DEBĠ VE HIZI
Hacimsel Gaz Debisi
Görsel elektriksel analog
veya puls sinyali veren
her türlü gaz sayacı
(rotametre, P.D. metre,
ıslak tip, dijital,
ultrasonik, vorteks, rotary
vb.)
Hacimsel Gaz Debisi
Görsel elektriksel
analog veya puls
sinyali veren her türlü
gaz sayacı
(rotametre, P.D.
metre, ıslak tip, dijital,
ultrasonik, vorteks,
rotary vb.)
Hacimsel Gaz Debisi
Görsel elektriksel
analog veya puls
sinyali veren her türlü
gaz sayacı
(rotametre, P.D.
metre, ıslak tip, dijital,
ultrasonik, vorteks,
rotary vb.)
Hava Hızı
Her türlü anemometre
(Pitot tüp, pervaneli,
termal vb.)
(3·10-5 - 3,00) Sm3/h
(0,60 - 6,00) Sm3/h
(2·10-3 - 0,1) m3/h
(2·10-1 - 18) m3/h
(0,2 - 65) m3/h
(0 - 0,1) bar g
Kuru Hava
% 0,20
% 0,19
% 0,32
% 0,26
% 0,05
Dry-Cal Set
Mass Flow meter
Wet Gas Meter Set
Web Gas Meter Set
Bell Prover
Küçük Debi Ölçüm
Sistemleri
(10 - 20) m3/h
(20 - 400) m3/h
(80 - 1600) m3/h
(130 - 2500) m3/h
(2500 - 4100) m3/h
(4100 - 6600) m3/h
(900 - 1013) mbar
Kuru Hava
% 0,11
% 0,17
% 0,19
% 0,27
% 0,33
% 0,43
G65
G250
G1000
G1600
G1000 + G1600
G1000+ 2 x G1600
Orta Debi Ölçüm
Sistemi
(320 - 6500) m3/h
(6500 - 13000) m3/h
(13000 - 19500) m3/h
(900 - 1013) mbar
Kuru Hava
(0,5 - 1) m/s
(>1 - 2) m/s
(>2 - 40) m/s
(0 - 0,1) bar g
(15 - 25) °C
Kuru Hava
% 0,45
% 0,64
% 0,78
G4000 ve Üzeri
% 3,86
% 0,87
% 0,65
Mikromanometre-Pitot
sistemi
Yüksek Debi Ölçüm
Sistemi
Hava Hız ölçüm
Sistemleri
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 52/52)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBĠTAK UME
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0034-K
Revizyon No: 08 Tarih: 05-Mayıs-2014
AB-0034-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Hava Hızı
Her türlü anemometre
(Pitot tüp, pervaneli,
termal vb.)
Hacimsel ve Kütlesel
Su Debisi
Görsel elektriksel
analog veya puls
sinyali veren her türlü
su sayacı (rotametre,
P.D. metre, dijital,
ultrasonik, vorteks,
rotary, manyetik vb.)
Ölçüm Aralığı
Ölçüm ġartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (GeniĢletilmiĢ
Ölç. Belirsizliği k=2) (±)
(0,5 - 1) m/s
(>1 - 2) m/s
(>2 - 40) m/s
(0 - 0,1) bar g
(15 - 25) °C
Kuru Hava
% 3,80
% 0,61
% 0,41
LDA Sistemi
(0,01 - 500) m3/h
(0 - 6) bar g
Su
% 0,04
Gravimetrik sistem
(500 - 3000) m3/h
(0 - 6) bar g
Su
% 0,06
(0,03 - 60) m3/h
(0 - 6) bar g
Su
% 0,06
Piston prover
(60 - 100) m3/h
(5 - 80) °C
Su
% 0,15
Kütlesel Debimetre
Açıklamalar
Hava Hız ölçüm
Sistemleri
Gravimetrik sistem
KAPSAM SONU
Dr. H. Ġbrahim ÇETĠN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
1 669 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content