close

Enter

Log in using OpenID

29 nisan 2014 - İzmir Barosu

embedDownload
Karar No
Konu
Karar
Esi tarafindan 28 yerinden
biçaklanan D. A. ile ilgili Izmir
6.Agir Ceza Mahkemesinin
2014/17 E sayili dosyasina
müdahale edilmesi istemi
degerlendirildi.
2728
Izmir 6. Agir Ceza Mahkemesinin
Baskan ve Yönetim Kurulu
2014/17 E. sayili dosyasina
üyelerinin katildiklari toplanti,
müdahil olunmasina, Av. Aysegül
ziyaret ve benzeri konular hakkinda Altinbas ve Av. Özkan Yücel'in
Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. görevlendirilmesine, O.B.K.V
2730
Yemin Töreni
2731
Basbakanlik Vakiflar Genel
Müdürlügü Izmir Bölge
Müdürlügü'nün 18.04.2014 tarih
11656 gelen evrak sayili, vakif
haftasi etkinliklerine katilim talebi
hakkindaki yazisi.
2732
Yönetim Kurulu'nun yemin
törenine katilimi gerçeklesti.
Basbakanlik Vakiflar Genel
Müdürlügü Izmir Bölge
Müdürlügü'nün 18.04.2014 tarih
11656 gelen evrak sayili, vakif
haftasi etkinliklerine katilim talebi
hakkindaki yazisi okudu, bilgi
alindi.
TMMOB Izmir Il Koordinasyon
Kurulu'nun 24.04.2014 tarih
11848 gelen evrak sayili,
Gündogdu Meydani'nin adinin
"Özgürlük ve Demokrasi Meydani"
olarak degistirilmesi ve meydana
gezi direnisinde ölen gençlerin
TMMOB Izmir Il Koordinasyon
animsatan bir simgenin islenmesi
Kurulu'nun 24.04.2014 tarih 11848
hususunda katilim ve destek
gelen evrak sayili, Gündogdu
talebini içerir yazisi okundu.
Meydani'nin adinin "Özgürlük ve
Demokrasi Meydani" olarak
degistirilmesi ve meydana gezi
Izmir Barosu tarafindan ekli
direnisinde ölen gençlerin
dilekçenin imzalanmasi ile
animsatan bir simgenin islenmesi
ivedilikle (30 Nisan 2014
hususunda katilim ve destek
S:18:00'a) kadar gereginin yerine
talebini içerir yazisi.
getirilmesine, O.B.K.V
Av. T. B.'nin 22.04.2014 tarihli
11841 gelen evrak sayili, bayan
meslektaslarin telefon mesajlari
yoluyla yapilan santaja varan
tacizler hakkindaki dilekçesi
okundu.
2734
Av. T. B.'nin 22.04.2014 tarihli
11841 gelen evrak sayili, bayan
meslektaslarin telefon mesajlari
yoluyla yapilan santaja varan
tacizler hakkindaki dilekçesi.
Ilgi dilekçe eklenmek suretiyle
C.Savciligina sikayette
bulunulmasina, Turkcell,
Vodafone ve Avea telefon
operatörlerine ilgili numaralarla
ilgili bilgi istenmek üzere yazi
yazilmasina, geregi için Hukuk
Isleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
Av.B. E.'nin 25.04.2014 tarihli
12117 gelen evrak sayili, aidat
borcu hakkindaki ve süre talebi
hakkindaki dilekçesi okundu.
2735
Av.B. E.'nin 25.04.2014 tarihli
12117 gelen evrak sayili, aidat
borcu hakkindaki ve süre talebi
hakkindaki dilekçesi.
Avukatlik Kanunu uyarinca Baro
Yönetim Kurullarinin bu konuda
tasarruf hakki bulunmadigindan
talebin reddine, basvurucu
avukata bilgi verilmesine, geregi
için Yazi Isleri Birimi'ne, O.B.K.V
Izmir 22. Sulh Ceza Mahkemesinin
25.04.2014 tarihli 12129 gelen
evrak sayili, Izmir Barosu Çocuk
Haklari Bürosuna hitaben yazilmis
korunmaya muhtaç çocuk olma
ihtimaline binaen Ali ARIK
hakkinda gereginin yapilmasi
talebi degerlendirildi.
2736
Izmir 22. Sulh Ceza Mahkemesinin
25.04.2014 tarihli 12129 gelen
evrak sayili, Izmir Barosu Çocuk
Haklari Bürosuna hitaben yazilmis
korunmaya muhtaç çocuk olma
ihtimaline binaen Ali ARIK hakkinda Geregi için Çocuk Komisyonuna
gereginin yapilmasi talebi.
gönderilmesine, O.B.K,V
Izmir 22. Sulh Ceza Mahkemesinin
25.04.2014 tarihli 12130 gelen
evrak sayili, Izmir Barosu Çocuk
Haklari Merkezi'ne hitaben
yazilmis korunmaya muhtaç çocuk
olma ihtimaline binaen Melisa
HAVUZ hakkinda inceleme
baslatilmasi talebi degerlendirildi.
2737
Izmir 22. Sulh Ceza Mahkemesinin
25.04.2014 tarihli 12130 gelen
evrak sayili, Izmir Barosu Çocuk
Haklari Merkezi'ne hitaben yazilmis
korunmaya muhtaç çocuk olma
ihtimaline binaen Melisa HAVUZ
hakkinda inceleme baslatilmasi
Geregi için Çocuk Komisyonuna
talebi.
O.B.K.V
Av. Berrin HOSLAN'in 25.04.2014 gönderilmesine,
tarihli 12149 gelen
evrak sayili,
tarihli 12149 gelen evrak sayili,
aidat borcu ile ilgili dilekçesi
2738
tarihli 12149 gelen evrak sayili,
aidat borcu ile ilgili dilekçesi.
aidat borcu ile ilgili dilekçesi
okundu, bilgi alindi.
2739
Afyonkarahisar Baro
Baskanligi'nin 25.04.2014 tarihli
12165 gelen evrak sayili, TBB
Afyonkarahisar Baro Baskanligi'nin Avukatlik Kanununda Yapilmasi
Gerekli Degisiklikleri Hazirlama
25.04.2014 tarihli 12165 gelen
Komisyonu'nun Ankara
evrak sayili, TBB Avukatlik
07.04.2014 tarihlerinde yapilan 8.
Kanununda Yapilmasi Gerekli
toplanti tutanaginin gönderimine
Degisiklikleri Hazirlama
Komisyonu'nun Ankara 07.04.2014 iliskin yazisi okundu, bilgi alindi.
tarihlerinde yapilan 8. toplanti
tutanaginin gönderimine iliskin
Tüm Yönetim Kurulu üyelerine
yazisi.
gönderilmesine, O.B.K.V
Av. Tugçe YILMAZ'in CMK
görevlendirmelerine ragmen Izmir
Cumhuriyet Bassavciligi
tarafindan yapilmayan ödemelere
iliskin Izmir 3. Idare Mahkemesi
2012/2104 E. sayili dosya ile dava
açildigi ve davanin reddedildigine
iliskin kararin 17.04.2014
tarihinde teblig alindiginin
bildirimine iliskin yazisi okundu.
2740
Av. Tugçe YILMAZ'in CMK
görevlendirmelerine ragmen Izmir
Cumhuriyet Bassavciligi tarafindan
yapilmayan ödemelere iliskin Izmir
3. Idare Mahkemesi 2012/2104 E.
sayili dosya ile dava açildigi ve
davanin reddedildigine iliskin
kararin 17.04.2014 tarihinde teblig
alindiginin bildirimine iliskin yazisi.
Av. H. Ç. A.'nin 28.04.2014 tarihli
12261 gelen evrak sayili, Izmir
Cumhuriyet Bassavciligi
Geregi Için;
1-CMK Yürütme Kuruluna
gönderilmesine,
2-CMK Yönetim Kurulu üyeleri Av.
Özkan Yücel ve Av.Türkan
Karakoç'a mail ortaminda
gönderilmesine, O.B.K.V
Av. H. Ç. A.'nin 28.04.2014 tarihli
12261 gelen evrak sayili, Izmir
Cumhuriyet Bassavciligi
B.TET.BÜ.AV.2014/288 sayili,
geçmis dönemde yedek üye olarak
Izmir Barosu Yönetiminde
bulundugu tarihe iliskin 2008/311
sayili dosyanin yakinaninin sikayeti
üzerine açilan sorusturmaya iliskin
beyanda bulunmak üzere belge
talebi degerlendirildi.
2741
Cumhuriyet Bassavciligi
B.TET.BÜ.AV.2014/288 sayili,
geçmis dönemde yedek üye olarak
Izmir Barosu Yönetiminde
bulundugu tarihe iliskin 2008/311
sayili dosyanin yakinaninin sikayeti
üzerine açilan sorusturmaya iliskin
beyanda bulunmak üzere belge
talebi.
2742
Izmir Valiligi Hukuk Isleri Sube
Müdürlügünün 28.04.2014 tarihli
12285 gelen evrak sayili, Terör ve
Terörle Mücadeleden Dogan Zarar
Tespit Komisyonu üyesinin
bilgilendirilmesi hakkindaki yazisi.
Yazi Isleri Biriminden Av.H. Ç. A.
tarafindan talep edilen belgelerin
istenmesine, belgeler geldikten
sonra basvurucu avukata cevap
yazisi hazirlanmasina, gereginin
Yazi Isleri Birimince yerine
getirilmesine, O.B.K.V
Izmir Valiligi Hukuk Isleri Sube
Müdürlügünün 28.04.2014 tarihli
12285 gelen evrak sayili, Terör ve
Terörle Mücadeleden Dogan Zarar
Tespit Komisyonu üyesinin
bilgilendirilmesi hakkindaki yazisi
okundu.
Terör ve Terörle Mücadeleden
Dogan Zarar Tespit Komisyonu
üyesi Av. Veysel GÜL'e ilgi
dilekçenin bilgilendirilmek amaci
ile iletilmesine, O.B.K.V
Esi tarafindan 28 yerinden
biçaklanan D. A.ile ilgil Izmir 6.
Agir Ceza Mahkemesinin 2014/17
E. sayili dosyasina müdahale
edilmesi istemi degerlendirildi.
2743
Esi tarafindan 28 yerinden
biçaklanan Dilek Ataoglu ile ilgili
Izmir 6.Agir Ceza Mahkemesinin
2014/17 E sayili dosyasina
müdahale edilmesi istemi.
Izmir 6. Agir Ceza Mahkemesinin
2014/17 E. sayili dosyasina
müdahil olunmasina, Av. Aysegül
Altinbas ve Av. Özkan Yücel'in
görevlendirilmesine, O.B.K.V
Adalet Bakanligi Kanunlar Genel
Müdürlügü'nün 19.03.2014 tarihli
8499 gelen evrak sayili, Is
Mahkemeleri ve Is Uyusmazliklari
Hakem Heyeti Kanun Tasarisi
hakkindaki görüslerin bildirimi
okundu.
2751
Adalet Bakanligi Kanunlar Genel
Müdürlügü'nün 19.03.2014 tarihli
8499 gelen evrak sayili, Is
Mahkemeleri ve Is Uyusmazliklari
Hakem Heyeti Kanun Tasarisi
hakkindaki görüslerin bildirimi.
Baromuzca hazirlanan görüsün
Adalet Bakanligi Kanunlar Genel
Müdürlügü'ne
[email protected] gov.tr
adresine ivedilikle gönderilmesine,
O.B.K.V
2752
SAYMANLIK ÖNERILERI;1-Ceba
Basin Yayin Tanitim Danismanlik
Turizm San.Tic.LTd.Sti. 22.04.2014
tarih 103599 nolu, kazete abonelik
bedeli 480,00TL'nin Baro bütçesine
gider yazilmasi,2-Haluk
GÜZELARAS'in 28.04.2014 tarih
11865 nolu arsiv elektirik isi bedeli
1.925,00TL'nin Baro bütçesine
gider yazilmasi,3-Ercan KOVAN'in
01.04.2014 tarihli3586 nolu
webhosting bedeli 212,40TL'nin
Baro bütçesine gider yazilmasi,4Mustafa Ugranli'nin 28.04.2014
17921 nolu dosya alim bedeli
2.832,00TL'nin Baro bütçesine
gider yazilmasi,5-Teknolojik
Bilgisayar 22.04.2014 tarihli 75127
nolu modem alim bedeli
101,21TL'nin Baro bütçesine gider
yazilmasi,6-Telekurye 21.04.2014
tarih C115853 nolu Dagitim Hizmet
bedeli 3.404,89TL'nin Baro
bütçesine gider yazilmasi,7-Tasli
Tüp ve Tüp Mamulleri Tic.Ltd.Sti.
31.03.2014 tarih 23271 nolu Foça
Su alim bedeli 195,02TL'nin Baro
bütçesine gider yazilmasi,8-PTT
Genel Müdürlügü 18.04.2014 tarih
AE 199190 nolu kargo bedeli
37,00TL'nin Baro bütçesine gider
yazilmasi,
SAYMANLIK ÖNERILERI;1-Ceba
Basin Yayin Tanitim Danismanlik
Turizm San.Tic.LTd.Sti.
22.04.2014 tarih 103599 nolu,
kazete abonelik bedeli
480,00TL'nin Baro bütçesine gider
yazilmasina, 2-Haluk
GÜZELARAS'in 28.04.2014 tarih
11865 nolu arsiv elektirik isi bedeli
1.925,00TL'nin Baro bütçesine
gider yazilmasina, 3-Ercan
KOVAN'in 01.04.2014 tarihli3586
nolu webhosting bedeli
212,40TL'nin Baro bütçesine gider
yazilmasina, 4-Mustafa
Ugranli'nin 28.04.2014 17921
nolu dosya alim bedeli
2.832,00TL'nin Baro bütçesine
gider yazilmasina, 5-Teknolojik
Bilgisayar 22.04.2014 tarihli
75127 nolu modem alim bedeli
101,21TL'nin Baro bütçesine gider
yazilmasina, 6-Telekurye
21.04.2014 tarih C115853 nolu
Dagitim Hizmet bedeli
3.404,89TL'nin Baro bütçesine
gider yazilmasina, 7-Tasli Tüp ve
Tüp Mamulleri Tic.Ltd.Sti.
31.03.2014 tarih 23271 nolu Foça
Su alim bedeli 195,02TL'nin Baro
bütçesine gider yazilmasina, 8-PTT
Genel Müdürlügü 18.04.2014
tarih AE 199190 nolu kargo bedeli
37,00TL'nin Baro bütçesine gider
yazilmasina,O.B.K.V
2753
9-Ultekefe Ltd.Sti. 18.04.2014
tarihli 126189 nolu santral servis
bedeli 118,00TL'nin Baro bütçesine
gider yazilmasi,10-Ultekege
Ltd.Sti.21.04.2014 tarihli santral
servis bedeli 118,00TL'nin Baro
bütçesine gider yazilmasi,11-Protek
Çevre Sagligi ve Sistemleri San ve
Tic.Ltd.Sti. 22.04.2014 tarih 32712
nolu galosmatik bedeli
1.475,00TL'nin Baro bütçesine
gider yazilmasi,12-Mehmet Zeki
Uzal 10.04.2014 plaket yapim
bedeli 991,20TL'nin Baro bütçesine
gider yazilmasi,13-Gülce
Ins.Tur.Tem.San.Tic.Ltd.Sti.
21.04.2014 tarih 19351 nolu
2.754,00TL'nin Baro bütçesine
gider yazilmasina,14-Kontrol P
Dijital Baski Sistemleri izmir barosu
teslimati bedeli 6.908,206TL'nin
Baro bütçesine gider yazilmasi,15Analiz Dijital Baski izmir barosu
teslimati 6.401,45TL'nin Baro
bütçesine gider yazilmasi,16Teknolojik Bilgisayar 08.04.2014
tarih 75096 nolu ödemis bilgisayar
alim bedeli4.185,94TL'nin Baro
bütçesine gider yazilmasi,17-Izmir
Palas baro teslimati bedeli
4.980,00TL'nin Baro bütçesine
gider yazilmasi
9-Ultekefe Ltd.Sti. 18.04.2014
tarihli 126189 nolu santral servis
bedeli 118,00TL'nin Baro
bütçesine gider yazilmasina,10Ultekege Ltd.Sti.21.04.2014
tarihli santral servis bedeli
118,00TL'nin Baro bütçesine gider
yazilmasina,11-Protek Çevre
Sagligi ve Sistemleri San ve
Tic.Ltd.Sti. 22.04.2014 tarih
32712 nolu galosmatik bedeli
1.475,00TL'nin Baro bütçesine
gider yazilmasina,12-Mehmet Zeki
Uzal 10.04.2014 plaket yapim
bedeli 991,20TL'nin Baro
bütçesine gider yazilmasina, 13Gülce Ins.Tur.Tem.San.Tic.Ltd.Sti.
21.04.2014 tarih 19351 nolu
2.754,00TL'nin Baro bütçesine
gider yazilmasina,14-Kontrol P
Dijital Baski Sistemleri izmir
barosu teslimati bedeli
6.908,206TL'nin Baro bütçesine
gider yazilmasina,15-Analiz Dijital
Baski izmir barosu teslimati
6.401,45TL'nin Baro bütçesine
gider yazilmasi,16-Teknolojik
Bilgisayar 08.04.2014 tarih 75096
nolu ödemis bilgisayar alim
bedeli4.185,94TL'nin Baro
bütçesine gider yazilmasina,17Izmir Palas baro teslimati bedeli
4.980,00TL'nin Baro bütçesine
gider yazilmasina, O.B.K.V
2754
Av. Neslihan DEGER'in 28.04.2014
tarih 12241 gelen evrak sayili, aidat
ödemesine için talebini içerir
dilekçesi.
tarihli 12263 gelen evrak sayili,
Av. Neslihan DEGER'in 28.04.2014
tarih 12241 gelen evrak sayili,
aidat ödemesine için talebini içerir
dilekçesi
okundu,
alindi.
evrak sayili,
saglik bilgi
mazeretinin
2755
saglik mazeretinin bildirilmesi ve
süre istemine iliskin dilekçesi.
bildirilmesi ve süre istemine iliskin
dilekçesi okundu. Bilgi alindi.
Izmir 22. Sulh Ceza Mahkemesinin
17.04.2014 tarihli, 2014/460 E.
Izmir 22. Sulh Ceza Mahkemesinin
17.04.2014 tarihli, 2014/460 E.
2014/449 K. sayili, 17.04.2014
tarihli görevsizlik kararinin
bildirimi okundu, bilgi alindi.
2756
17.04.2014 tarihli, 2014/460 E.
2014/449 K. sayili, 17.04.2014
Hukuk Isleri Birimine tevdiine,
tarihli görevsizlik kararinin bildirimi. O.B.K.V
Ankara Cumhuriyet Bassavciligi
Memur Suçlari Sorusturma
Bürosu'nun 15.04.2014 tarihli,
2014/50819 sorusturma nolu
isleme konulmamasina kararinin
bildirimi okundu.
2757
Ankara Cumhuriyet Bassavciligi
Memur Suçlari Sorusturma
Bürosu'nun 15.04.2014 tarihli,
2014/50819 sorusturma nolu
isleme konulmamasina kararinin
bildirimi.
2758
Av. H.ENIS DINÇEROGLU'nun
28.04.2014 tarihli 12346 gelen
evrak sayili, Izmir 2. Idare
Mahkemesi ve Danistay 14.
Dairenin dosyalarina iliskin karar
düzeltme yoluna basvurmak için
250,00TL harç miktarinin
kendilerine verilmesi talebi.
Süresi içinde itiraz edilmesine,
kararda kanun yollari
belirtilmedigi ve sikayet içerigi ile
karar gerekçesinin birbiri ile hiçbir
baglantisi bulunmamasi sebebi ile
ilgili Cumhuriyet Savcisi hakkinda
görevi kötüye kullanmaktan
sikayette bulunulmasina, geregi
için Hukuk Isleri Birimine tevdiine,
O.B.K.V
Av. H.ENIS DINÇEROGLU'nun
28.04.2014 tarihli 12346 gelen
evrak sayili, Izmir 2. Idare
Mahkemesi ve Danistay 14.
Dairenin dosyalarina iliskin karar
düzeltme yoluna basvurmak için
250,00TL harç miktarinin
kendilerine verilmesi talebi
okundu.
Talebin kabulüne, O.B.K.V
Av. Z. Sanem YILMAZ'in
29.04.2014 tarih 12345 gelen
evrak sayili, Is Sagligi ve Güvenligi
Sözlesmelerinde geçen "Ücretsiz
Hukuki Danismanlik" Saglanmasi
ile ilgili sikayetini içerir dilekçesi
okundu.
2759
Ilgi dilekçe eklenmek suretiyle
savciliga suç duyurusunda
Av. Z. Sanem YILMAZ'in 29.04.2014 bulunulmasi ile Marti
tarih 12345 gelen evrak sayili, Is
O.S.G.B.Ltd.Sti'ne yazi yazilarak
Sagligi ve Güvenligi Sözlesmelerinde hukuk danismanliginin hangi
geçen "Ücretsiz Hukuki
avukatlarca verildigine iliskin bilgi
Danismanlik" Saglanmasi ile ilgili
istenmesine, geregi için Hukuk
sikayetini içerir dilekçesi.
Isleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
25.03.2014 tarih 5/14 sayili
Yönetim Kurulu karari geregince
Av. Devrim CENGIZ'in Av. A.Anil
OGUZ'un 21.03.2014 tarihli
dilekçesi üzerine hazirladigi
dilekçesi okundu.
2760
25.03.2014 tarih 5/14 sayili
Yönetim Kurulu karari geregince Av.
Devrim CENGIZ'in Av. A.Anil
OGUZ'un 21.03.2014 tarihli
dilekçesi üzerine hazirladigi
dilekçesi.
Dilekçe içeriginde belirtilen ve
sonuç bölümünde yer alan
yazisma içeriklerinin Av. Devrim
Cengiz tarafindan hazirlanarak
çalismanin tamamlanmasina,
O.B.K.V
Av.Oguzhan KARAARSLAN'nin
17.04.2014 tarihli 11498 gelen
evrak sayili,Av.Atila
KARAASLAN'nin dosyalarini için
avukat görevlendirilmesi istemi
üzerine Yönetim Kurulu üyemiz
Av. B.Erhan MERDER tarafindan
hazirlanan tutanagin bildirimine
iliskin yazisi okundu.
2761
Karsiyaka 1. Asliye Hukuk
Mahkemesinin 2013/642 E. sayili
Av.Oguzhan KARAARSLAN'nin
dosyanin durusmasinin
17.04.2014 tarihli 11498 gelen
30.04.2014 tarih ve saat;10:35'te
evrak sayili,Av.Atila KARAASLAN'nin olmasi nedeniyle ivedilikle ilgili
dosyalarini için avukat
mahkemeye bilgi verilerek
görevlendirilmesi istemi üzerine
dosyada görevlendirilecek
Yönetim Kurulu üyemiz Av. B.Erhan avukatin belirlenmesi için süre
MERDER tarafindan hazirlanan
istenmesine, geregi için Yönetim
tutanagin bildirimi.
Kurulu Sekreteryasi'na O.B.K.V
2815
Stajyer Komisyonu Etkinlik Grubu
Üyesi Stj. Av. Yesim TOKGÖZ'ün
28.04.2014 tarihli, 24.05.2014
Cumartesi günü "Dikili-Nebiler
Selalesi, Yerköprü Magarasi, Sevgi
Selalesi ve Doga Yürüyüsü ve piknik
etkinligi düzenlenmesi hakkindaki
yazisi.
Piknik organizasyonu takibinin
kabulü ile ulasim
organizasyonunun Izmir Barosu
tarafindan yapilmasina, Stj, Av.
Komisyonundan sorumlu Yönetim
Kurulu üyesi Av. Özkan Yücel ve
Av. Ümit Görgülü'nün
görevlendirilmesine, O.B.K.V
22.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu
toplantisinin 9/6 sayili karari
geregince görevlendirilen Av.
Meriç KAPTAN'in Av. Sema
AKINCI'nin 16.04.2014 tarihli
11303 gelen evrak sayili, vekalet
ücreti hakkinda bilgi istemine
iliskin görüslerinin bildirimi
okundu.
2816
Av. Sema AKINCI'ya hukuki ihtilaf
içeren konularda Baro Yönetim
Kurulunun hukuki mütalaa vermek
gibi bir görevinin bulunmadigini
22.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu ancak talep edilmesi halinde
toplantisinin 9/6 sayili karari
Avukatlik Kanunu madde 95/5
geregince görevlendirilen Av. Meriç uyarinca arabuluculuk konusunun
KAPTAN'in Av. Sema AKINCI'nin
Yönetim Kurulunca
16.04.2014 tarihli 11303 gelen
degerlendirilebilecegi hususunun
evrak sayili, vekalet ücreti hakkinda bildirilmesine, geregi için Yönetim
bilgi istemine iliskin görüslerinin
Kurulu Sekreteryasina tevdiine,
bildirimi.
O.B.K.V
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
344 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content