close

Enter

Log in using OpenID

Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı

embedDownload
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI
I. YARIYIL (GÜZ) DERS İÇERİKLERİ
(ATA1001) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0)
Osmanlı Devleti’nden yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşumu ve nedenleri, Yeni Cumhuriyet’e ilişkin
yapılan devrimler ile Türk İnkılâbına yol açan nedenler ve Kurtuluş Savaşı’nın önemli aşamalarının
incelenmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dayanağı ve Anayasa’da yer alan temel ilkelerin bilimsel
yorumu dersin kapsamındadır.
(MAT1001) Matematik I (3+2)
Zaman ve açı hesapları, derece, dakika ve saniye cinsinden hesaplama yöntemleri, Tam sayılar ve bayağı
kesirli sayılar ile işlemler, Ondalıklı sayılar ile işlemler ve yuvarlatma, Üslü ve köklü sayılar ile işlemler,
Determinantlar, Matrisler, Logaritma, logaritma cetvellerinin kullanımı
(DLİ1001) Deniz Teknik İşletmeciliği (4+0)
Kural ve düzenlemelerin takibi, gemilerin bunlara uygun hale getirilmesi.
Gemi belgeleri ve denetlemelerinin takibi.
Bakım – tutum kayıtları, yazışmaları.
Teknik İşletmecilik Kapsamında Personel, Eğitim, Güvenlik ve İkmal yönetimi.
Malzeme takibi, kayıtların tutulması, ihtiyaçların ve ikmalin planlanması.
(BIT1001) Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2+2)
Bilgisayar Programlamanın Temel İlkeleri, Programlama Dilleri, Denizcilikte kullanılan bilgisayar
sistemleri, Hazır programların kullanımı, Bilgisayar destekli haberleşme
(DEU1001) Denizcilik İngilizcesi I (2+0)
Geminin tanıtımı, Gemilerin sınıflandırılması, Geminin bölümleri, Genel İngilizce, Denizcilik Terimleri,
Denizde Güvenlik ve Yangın ile ilgili terminoloji, Deniz haritaları ve denizcilik neşriyatı İngilizcesi.
(DEU1003) Seyir I (2+2)
Seyrin Tanımı, Dünyanın Şekli ve Koordinatları Hakkında Temel Bilgiler, Seyirde Kullanılan Araç – gereç,
Harita ve Neşriyat, Denizde Mesafe ve Yön Kavramı, Pusulalar, Kıyı Seyri, Mevki koyma Yöntem ve
Çeşitleri, Matematiksel Seyir Yöntemleri, Harita ve Notik Neşriyatın düzenlenmesi, düzeltilmesi ve
kullanılması, Seyir Yardımcıları, Fenerler, Şamandıralar, Derinlik ve Derinlik Ölçümü, Hız ve Hız Ölçümü,
Parakete Seyri, Seyir Kayıtları, Jurnal ve diğer kayıt defterleri
(DEU1005) Gemicilik I (2+0)
Geminin tanıtımı, Gemilerin sınıflandırılması, Geminin kısımları ve yapısal elemanları, Halatlar ve halat
işleri, Demir ve Zincir, Yükleme ve Boşaltma Donanımları
(DEU1009) Denizde Güvenlik I (2+2)
Denizde Canlı Kalma Teknikleri, Personel Emniyeti ve Sosyal Sorumluluk, Birleştirilmiş Gemi Güvenlik
Eğitimleri (Güvenlik Tanıtım, Güvenilk Farkındalık, Belirlenmiş Güvenlik Görevleri eğitimleri)
(DLS) Seçmeli Ders (4+0)
Seçmeli Dersler Listesine bakınız.
II. YARIYIL (BAHAR) DERS İÇERİKLERİ
(ATA1002) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2+0)
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu izleyen siyasal, hukuksal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda
gerçekleştirilen inkılâplar, çok partili hayata geçiş denemeleri, yeni ekonomi politikasının saptanması,
Atatürk dönemi dış politikası, 1938-1945 ve 1945-1950 dönemlerindeki iç ve dış gelişmeler.
-1-
(MAT1002) Matematik II (3+2)
Cebir, Grafikler, Orantı, sapma ve ara değer hesaplama (enterpolasyon), Limit ve türev, Diferansiyel ve
entegral, Geometri, Alan ve hacim hesapları, Trigonometri, Karmaşık sayılar, Ölçme, Ölçmede
belirsizlik, Küresel Trigonometri, Matematik cetvellerinin kullanılması, Vektörler, Elips ve hiperbol
(DEU1002) Denizde Haberleşme (3+1)
Görünür Muhabere Kuralları ve Uygulaması (Mors, ALDİS, Sancak), Telsizle Sesli Haberleşme (Radyo,
telefon, telsiz, teleks), Uluslararası Muhabere Kuralları, Uluslararası İşaret Kod Kitabı,GMDSS, Acil
Durum Haberleşmesi, Arama ve Kurtarma Haberleşmesi, IAMSAR ile ilgili haberleşme
(DEU1004) Seyir II (2+2)
Akıntı Seyri, Gel-Git Hesaplamaları, Akıntı, düşme, düşmeye karşılık rota düzeltmesi ve uygulanması,
Düzlem seyri, Volta seyri, Enlem seyri, Boylam seyri, Orta enlem seyri, Merkator ve Büyük Daire Seyri
(DEU1006) Gemicilik II (2+0)
Gemilerde çalışma düzeni, Gemi Organizasyonu, Gemide Bakım-Tutum
(DEU1008) Deniz Hukuku (2+0)
Temel Hukuk, Deniz Hukuku, Deniz iş yasası, Kaptanın tanımı, yetki ve sorumlulukları
Geminin tanımı ve denize, yola ve yüke elverişliliği, Deniz Ticaret Hukuku hakkında temel bilgiler,
Gemide bulundurulması gereken belgeler ve kayıtlar, Deniz kazaları ve çatma, Avaryalar, Kurtarma
yardım
(DEU1010) Denizcilik İngilizcesi II (2+0)
Meteoroloji, Deniz Teknik İşletmecilik, Deniz Ticari İşletmeciliği, Deniz ve Liman İdaresi ve Deniz
Hukuku, İngilizce Gemi Belgeleri ve Yükle İlgili İngilizce Belgeler.
(DEU1012) Gemi Yapısı ve Dengesi (3+1)
Gemi geometrisi (boyut, planlar, tonajlar, formlar, sehim, siyer, borda çalımı), Tekne yapısı ve yapı
elemanları (kaplama saçları, omurga, döşekler, postalar, kemereler, bölme perdeleri, punteller, sintine,
menhol, hava firarlarıi iskandil bıoruları), Sevk sistemleri (pervane, kavitasyon, dümenler), Gemi enine
dengesi (draftlar, deplasman, meyil, serbest yüzey etkisi), Dinamik denge (IMO hava kriteri), Trim ve
boyuna denge (su yoğunluğunun etkisi, trasfer problemleri, yükleme/boşaltmadan sonra draft/trim
hesabı), hasarlı gemi dengesi,
(DEU1014) Denizde Güvenlik II (2+2)
Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Temel Eğitimi ve İleri Yangınla Mücadele Eğitimi, Can Kurtarma
Araçlarını Kullanma Eğitimi
(DLİ1004) İktisat Teorisine Giriş (2+0)
İktisat Prensipleri.
İktisat Terimleri ve kavramları.
Arz Talep, Fiyat oluşumu.
Tedarik Zinciri.
İktisadi kuruluşlar.
Ticari İşletmecilik.
III. YARIYIL (GÜZ) DERS İÇERİKLERİ
(TUR2001) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI I (2+0)
Dersin amacı öğrencilere Türk dilinin gramer, linguistik yapısı ve temel karakterini öğretmektir. Türk
yazarlarının bazı öykü, edebi eser ve şiirleri kullanılarak, Türkçe’ nin bir edebiyat dili olarak kullanımı
gösterilecektir. Ayrıca, Türk dili, kültürü ve dilin kültürü ifade etme ve yaymadaki önemi çeşitli örnekler
verilerek açıklanacaktır.
-2-
(ISE2001) İşyeri Eğitimi (0+3)
Öğrencinin seçeceği dala ilişkin olarak bir DENİZCİLİK ŞİRKETİ ve LİMAN/TERMİNALDE 1 ay
süreli ve staj defteri ile onaylanmış uygulamalı İşyeri Eğitimi
(DEU2005) Vardiya Standartları (2+1)
Güvenli Vardiya Tutulması: Köprüüstü organizasyonu, Zabitlerin sorumlulukları ve görev dağılımı,
Göreve uygunluk, Güverte vardiyası, Liman vardiyası, Demir vardiyası, Lumbarağzı vardiyası, Seyir
vardiyası, Seyir planlama, hazırlanma dokümanları, Kısıtlı şartlarda seyir, Kıyı ve dar sularda seyir,
Limana giriş hazırlığı, Emniyetli bir seyir vardiyası sürdürmek için seyir cihazlarından alınan bilgilerin
kullanımı, Görmeden kılavuz seyri teknikleri bilgisi, Raporlamanın “Gemi Raporlama Sistemleri Genel
Prensipleri” ve VTS yöntemleri uyarınca kullanılması.
(DEU2007) Denizcilik İngilizcesi III (2+0)
Gemi kayıtları ve Denizcilik Yazışmaları, Gemi Bakım-Tutum ve Onarımında kullanılan İngilizce,
Sörvey ve Denetleme İngilizcesi.
(DEU2009) Deniz Meteorolojisi (4+0)
Gemide kullanılan meteorolojik aygıtlar, Atmosfer, yapısı ve fiziksel özellikleri, Atmosfer basıncı,
Rüzgâr, Bulut ve yağış, Görüş, Okyanus üstündeki rüzgâr ve basınç sistemleri, Alçak basınç bölgelerinin
yapısı, Antisiklonlar ve diğer basınç sistemleri, Denizcilik için hava durumu hizmetleri, Hava
gözlemlerinin kayıt ve rapor edilmesi, Hava tahmini, Routeing Chartların kullanılması
(DEU2011) Elektronik Seyir (2+1)
Elektromanyetik dalga prensibi ve seyre uygulanması, Mevki bulma ve seyir için elektronik sistemlerin
kullanılması, Hiperbolik seyir sistemlerinin temel prensipleri, Uydu seyir sistemleri, GPS ve DGPS,
Radar ve ARPA yapısı, ayarları ve kullanımı, Radar gözleme ve plotlama, Manevra levhası veya radar
üzerinde elle plotlama, Otomatik plotlama, Radar ve ARPA ile güvenli seyir Yöntemleri; Alarmlar,
Emniyet Limitleri ve Tatbiki, Paralel Indeksleme, Çatmadan Sakınma, Ekran Oryantasyon Tipleri, Hakiki
ve Nispi Hareket, Hakiki ve Nispi Vektörler, Performans Standartları ve Zafiyetler, Köprüüstü
Donanımları ve Seyir Cihazları, Dümen, Otopilot, VDR, AIS, LRIT, Parakete, İskandil.
(DEU2013) Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri (2+0)
Denizde Can Güvenliği ve Deniz Çevresinin Korunmasıyla İlgili IMO Sözleşmelerine İlişkin Temel
Bilgiler, Yükleme Hatları Uluslararası Sözleşmesi (LL), LL 88 Protokolü, SOLAS, Tehlikeli yüklerin
taşınması (IMDG Kod) ve ISM Kod, STCW 78 (2010 değişiklikleri ile), STCW-F 1995, ITU Telsiz
Kuralları, STP Sözleşmesi, SPACE STP, PAL 1974 ve TONİLATO 1969, MARPOL 73/78, LDC-1972,
TONAJ 69, COLREG 1972, SAR 1979, OK 1972, SFV 1993 Protokolü, INMARSAT C 1976,
INMARSAT OA 1974, LC 1996 Protokolü, INTERVENTION 1969/1973 Protokolü, CLC
1969/1976/1992 Protokolleri, FUND 1976/1992/2000/2003 Protokolleri, NUCLEAR 1971, PAL
1976/1990/2002 protokolleri, LLMC 1976/1996 Protokolleri, SUA 1998/2005 Protokolleri, SALVAGE
1989, OPRC 1990,
HNS 1996, OPRC/HNS 2000, BUNKER S 2001, AFS 2001, BWM 2004,
NAIROBI WR 2007, HONG KONG SPC 2009.
(DEU2015) Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi (3+1)
Gemilerde yük taşıma için ayrılmış bölümler ve yük donanımları: Yük gemilerinin türleri hakkında genel
bilgi, Yük donanımları, vinçler, bumbalar, kreynler, Ambar kapakları, Kuru yük gemilerinin ambarları,
yüke hazırlanması, yüklerin istif ve bağlanması, Yükleme ve boşaltmaya hazırlık ve nezaret.
Yüklerin geminin denize elverişliliğine ve dengesine etkisi: Draft, trim ve stabilite, Yüklerin korunması,
Güverte yükü, Konteynır yükü, Dökme yük, Dökme tahıl yükü.
(DEU2017) Denizde Güvenlik III (2+1)
Temel İlk Yardım ve Gemide Tıbbi Bakım Eğitimi.
(DLS) Seçmeli Ders (4+0)
Seçmeli Dersler Listesine bakınız
-3-
IV. YARIYIL (BAHAR) DERS İÇERİKLERİ
(TUR2002) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II (2+0)
Yazılı ve sözlü anlatım; Yaratıcı yazma(Öykü-Roman), Öğretici yazma (Makale, Araştırma, Özgeçmiş,
Dilekçe Rapor yazma) Sözlü anlatım, hazırlıklı konuşma(Seminer, Konferans, Münazara) türlerini
açıklamak, noktalama ve yazım kurallarının kullanımını kavrayabilme, anlatım bozukluklarını tanıyarak
dilimize özen gösterilmesinin gerekliliği açıklanmaktadır.
(DLİ2004) Deniz Ticari İşletmeciliği (4+0)
Deniz piyasaları, Liner servis, Trump işletmeciliği, Navlun ve kiralama, Navlun piyasaları, Navlun
mukaveleleri, Sefer esaslı navlun mukavele elemanları, Zaman esaslı navlun mukavele elemanları, Çıplak
kira mukavele elemanları, Kiralama müzakereleri, teklif ve karşı teklif yöntemleri, Navlun ve kullanılan
kısaltmalar, Konşimento., Akreditif ile ilişkiler, Tazminat mektubu, Acenteler ve tipleri, Hazırlık
mektubu, SOF, Time Sheet, Made Receipt, Manifesto, Yükleme ordinosu, Uluslararası ticaret terimleri,
Yük simsarları, Uygun Bayrak Ülkeleri, Navlun konferansları, Uluslararası denizcilik organizasyonları.
(DEU2006) Gemi Manevrası (2+1)
Gemi manevrasında etkenler, Manevrada yürütücü güç ve dirençler, Gemi kullanmada rüzgâr ve akıntının
etkileri, Ana makinelerin manevrada etkinlikleri, Pervane, Dümenler, Baş/Kıç iterler, halatların etkisi,
Dönme çemberleri ve durma mesafeleri, Çökme, sığ su etkisi ve benzeri etkiler, Demirleme ve bağlama
için yöntemler, Römorkör.
(DEU2008) Denizcilik İngilizcesi IV (2+0)
Haberleşme, Acil Durum, Güvenlik ve Tıbbi Yardım Muhaberesinde kullanılan İngilizce, SMCP
(DLİ2006) Denizcilikte Gümrük İşlemleri (2+0)
Gümrük işlemlerinde kullanılan kavramlar, gümrük mevzuatı, deniz taşımacılığında gümrüklerin yeri,
gümrük düzenlemeleri, gümrükleme işlemleri, gümrük kontrolleri, yakıt ve kumanya tedarikinde
gümrükleme işlemleri, belgeler ve gümrük beyannameleri, ihracat gümrükleme süreci, ithalat
gümrükleme süreci, serbest bölgelerde gümrükleme işlemleri, transit ve kabotaj gümrükleme işlemleri.
(DLİ2008) Deniz Sigortaları (2+0)
Sigortacılık tanımı ve prensipleri,
Deniz sigortacılığı ve türleri,
Deniz sigortacılığına yönelik olarak donatanın ve liman işletmeciliğinin sorumlulukları,
Kirlenmenin önlenmesi tazminatları ve kirlenme tazmin fonlarının yönetimi ve yükümlülükler,
Sigorta tazmin usulleri.
(DEU2014) Liderlik ve Organizasyon (2+0)
Gemi Personeli Yönetim ve Eğitimi, Denizcilik Mevzuatı, Görev ve İş Yükü Yönetimi Uygulayabilme
Yeteneği, Etkili Kaynak Yönetimi Uygulayabilme Yeteneği ve Bilgisi, Karar Verme Tekniklerini
Uygulama Yeteneği ve BilgisiEtkili Kaynak Yönetimi Uygulayabilme Yeteneği ve Bilgisi.
(DLİ2002) Marina İşletmeciliği (2+0)
Marina İşletmesi ve sistemleri, liman, iskele, platform ve yat destek sistemleri, marinaya giren ve çıkan
trafiğin yönlendirilme usulleri, servis sistemleri, kontrol–denetim sistemleri, depolama alanları, servis
sistemlerinde servis ve bekleme süreleri, marinalarda yatırım ve işletme bileşenleri, maliyetler, sabit ve
değişken maliyetler, servis araçları ve yapıları, yat işlemleri.
-4-
(DEU2018) Denizde Güvenlik IV (2+0)
Acil durumlara müdahalede yolcuların ve mürettebatın korunması ve güvenliği için önlemler:
Acil durumlara karşılık vermek için beklenmedik durum planları, Acil durumlarda yolcuların korunması
ve güvenliği için önlemler
Çatışma ve Oturmayı Takiben İlk Yapılacaklar :
Gemiyi (isteyerek) oturturken alınacak önlemler, Karaya oturmada yapılması gerekenler, Çatışma sonrası
yapılması gerekenler, Yangın veya patlamanın ardından hasarı sınırlama ve gemiyi kurtarma yolları,
Gemiyi terk yöntemleri, Yardımcı dümen donanımının kullanılması ve yedek dümen düzenlemelerinin
donatılması,Yedekleme ve yedeklenme için düzenlemeler
Denizden İnsanları Kurtarmak, Tehlikedeki Gemiye Yardım Etmek ve Limanda Acil Durumlar:
Tehlikedeki gemiden insanların kurtarılması, Limandaki acil durumlarda yapılması gerekenler ,
Tehlikedeki gemiye yardım için hazırlıklar
Denizde Bir Tehlike İşaretine Karşılık Verme :
Uluslararası Havacılık ve Denizcilik Arama ve Kurtarma Kılavuzu (IAMSAR)
(DEU2020) Güvenlik ve Kalite Yönetimi (2+0)
Güvenlik, Deniz Çevresinin Korunması ve Kalite Kavramları (Güvenlik, Çevre Koruma, Kalite), Deniz
Çevresinin Kirlenmesini Önleme ve Kirlilik Önleme Usulleri, Güvenlik ve Kalite Yönetimi için Yasal ve
Ticari Gereklilikler (ISM Kodu, Kalite Konusunda Standartlar), Güvenlik ve Kalite Yönetim
Sistemlerinin Hazırlanması ve Uygulanması
(DLS) Seçmeli Ders (4+0)
Seçmeli Dersler Listesine bakınız
SEÇMELİ DERSLER
(DLS1001) Pazarlama İlkeleri (4+0)
Pazarlama kavramı, Pazar yapıları, tüketici davranışı, Pazar oluşturma, ürün ve fiyat analizi, Dağıtım ve
yükseltme kararları, Pazar araştırmasına giriş, sosyal pazarlama, deniz taşımacılığında pazarlama
elemanlarının fonksiyonları, işletmelerin Pazar olanaklarının analizi, Pazar seçimi, Pazar oluşturma ve
yöntemi esasları. Uluslararası pazarlama yöntemleri
(DLS1003) Konteynır Sistemleri ve İşletmeciliği (4+0)
Konteynerizasyon, yüklerin birleştirilmesi. Konteynır yapısı ve elemanları, Yapılışlarına ve kullanışlarına
göre konteynır çeşitleri. Satıcının deposundan alıcının deposuna kadar konteynırın taşınması sırasında
geçirdiği evreler. Konteynırın takibinde yapılması gereken işlemler. Konteynır taşımacılığında kullanılan
belgeler. Yüklerin konteynırlara istiflenmesi, Konteynırların gemiye istiflenmesi. Konteynır gemileri.
(DLS2001) Genel Muhasebe (4+0)
Muhasebe tanımı ve işlevi, türleri, genel muhasebe esasları, defter tutma, tipleri, finans ve finans tipleri,
kaynakları, finans kurumları, Gemi finans kaynakları, Gemi Yük Navlun hesabı, Gemi başa baş navlun
ücretleri, Gemi muhasebe fonksiyonları.
(DLS2003) Liman ve Terminal Operasyonları (4+0)
Liman Faaliyetleri, Liman/Terminal ile gemi arasında koordinasyon, Liman İş makineleri, Kreynler,
Vinçler, Antrepo yönetimi, Güvenlik sistemleri ve ISPS.
(DLS2002) Deniz Ulaştırma Ekonomisi ( 4+0)
Seferlik yakıt hesapları, Navlun hesapları: Kırkambar yükü hesabı, Tek parça yük hesabı, Dökme yük
hesapları, Balyalı yük hesapları, sıvı dökme yük hesapları, LPG, LNG yük hesapları. Geminin Sabit Gider
hesaplamaları, personel maaş hesaplamaları ve sabit giderlere etkileri.
(DLS2004) Stevedor ve Lashing İşlemleri (4+0)
Yük ve Yükleme Planlarının Yapılması, Code of Stowage and Securing esasları dahilinde Standart, Yarıstandart ve Standart olmayan yapılacak işlemler, Lashing donanımları
-5-
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
268 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content