close

Enter

Log in using OpenID

Derginin içeriğini görmek için TIKLAYINIZ

embedDownload
ISSN: 2147-1053
BANKA VE FİNANS
HUKUKU DERGİSİ
JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW
Üç Ayda Bir Yayınlanır
This journal is a peer reviewed journal published four times a year.
Cilt: 3 / Sayı: 11
Volume: 3 / Issue: 11
Yıl / Year: 2014
Banka ve Finans Hukuku Dergisi
Journal of Bank and Finance Law
“Hakemli Dergidir” / “Peer reviewed Journal”
Cilt: 3 / Sayı: 11
Volume: 3 / Issue: 11
Yıl / Year: 2014
Yayın Sahibi / Publisher: Legal Yayıncılık A.Ş. adına Sahibi ve
Genel Yayın Yönetmeni/On Behalf of
Legal Yayıncılık INC. Publisher and
Executive Editor
Av./Aal. Lütfürrahman BAŞÖZ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av./Aal. Ramazan ÇAKMAKCI
Responsible Manager:
Yayın Yönetmeni/Editor: Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK
Yayımcının Adı / Name of Legal Yayıncılık A.Ş
Publishing Company: (Sertifika No./Certificate No. 27563)
Tel.: 0 216 449 04 86
Basımcının Adı / Printed by: Net Kırtasiye Tanıtım ve Matbaa San. Tic.
Ltd. Şti (Net Copy Center)
(Sertifika No./Certificate No. 13723)
Tel.: (212) 249 40 60
Basıldığı Yer / Place of İnönü Cad. Beytülmalcı Sk. No: 23/A
Publication: Gümüşsuyu/Beyoğlu-İstanbul
Basım Tarihi / Publication Date: Ekim/October 2014
Yönetim Yeri / Place of Bahariye Cad. No: 63/6 Kadıköy/İstanbul
Management: Tel.: (216) 449 04 85 – 449 04 86
Faks/Fax: (216) 449 04 87
E-posta / E-mail: [email protected]
URL: www.legal.com.tr
Yayın Türü / Type of Publication: Bu dergi yılda dört sayı olarak yayımlanan
yerel, süreli, hakemli bir hukuk dergisidir.
This journal is a peer reviewed national
law journal published four times a year.
ISSN: 2147-1053
Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: BFHD
For citations please use the abbreviation: “BFHD”
Katkıda bulunmak isteyenler için iletişim bilgileri/
All correspondence concerning articles and other submissions should
be addressed to:
E-mail: [email protected]
Telefon / Phone: 0 216 449 04 85
Faks / Fax: 0 216 449 04 87
Posta Adresi / Postal Address:
Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy – İstanbul
Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara
aittir.
Articles published in this journal represent only the views of the
contributors.
Copyright © 2014
Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, LEGAL YAYINCILIK A.Ş’nin
yazılı izni olmadan, fotokopi yoluyla veya elektronik, mekanik ve sair
suretlerle kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, kayda alınamaz.
All rights reserved. No part of this publication may be copied, reproduced,
stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by means, without
the prior expressed permission in writing of the LEGAL YAYINCILIK A.S.
BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ
Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy – İstanbul
Tel: (216) 449 04 85 – 449 04 86 Faks: (216) 449 04 87
İnternet adresi: www.legal.com.tr / E-posta: [email protected]
Yayın ve Danışma Kurulu / Editorial and Advisory Board
Av. Nilay Acar
İhsan Akar-Ernst&Young
Yavuz Akbulak-SPK Başkanlık Danışmanı
Mustafa Akın-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi
Soner Altaş-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
Doç. Dr. Sıtkı Anlam Altay-Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Erişah Arıcan-Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
İlkay Arıkan-TSPAKB Genel Sekreteri
Av. Cemil Aygün-Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hukuk Müşavirliği
Prof. Dr. Ahmet Battal-Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Sinan Bayındır-İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Köksal Bayraktar-Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Av. Gizem Bilgiç-Finansbank A.Ş. Hukuk Müşavirliği
Av. Nihat Boz-Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Baş Hukuk Müşaviri
Doç. Dr. Ebru Ceylan-İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Av. Murat Duman-HSBC Bank A.Ş. Hukuk Müşavir Yardımcısı
Av. Bora Durmaz-Finansbank A.Ş. Hukuk Müşavirliği
Prof. Dr. Nuray Ekşi-Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Sedat Eratalar-Deloitte
Yrd. Doç. Dr. Hayati Eriş-Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Eroğlu-Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Necla Akdağ Güney
Av. İbrahim Murat Haznedar-Türkiye İş Bankası Bölge Hukuk Müşaviri
Av. Serkan İçtem-Hukuk Danışmanı
Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu-Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Turgut Kalpsüz
Av. Mehmet Emin Karaağaç-Vakıfbank Baş Hukuk Müşaviri
Doç. Dr. Ali İhsan Karacan-Emekli-İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi,
SPK Eski Başkanı
Prof. Dr. Sami Karahan-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Mahmut Koca-İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Av. Hasan Köroğlu-TMSF Başkanlık Hukuk Müşaviri
Prof. Dr. Bilsay Kuruç-Emekli T.C. Merkez Bankası Meclis Üyesi
Cihat Madanoğlu-TEB Holding Mali İşler Koordinatörü
Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu-İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Mehmet Çağlar Manavgat-Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Tekin Memiş-İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Okay Av. Gürhan Okay-TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Abdurrahman Özalp-Dış Ticaret Danışmanı ve ICC Türkiye Milli Komite Üyesi
Prof. Dr. Ömer Özkan-İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Veysi Seviğ-İTO Müşaviri
Prof. Dr. Güzin Üçışık-Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hakan Üzeltürk-Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Adnan Yayla-CFO, Finansbank
Prof. Dr. A. Caner Yenidünya-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Av. Serap Yılmaz-Bilirkişi-Sermaye Piyasası Faaliyetleri Yetkilisi
Prof. Dr. Aynur Yongalık-Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Bülent Yurdalan-Finansbank Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı
Dr. Sinan Yüksel-Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Av. Tülin Zırhlıoğlu-Garanti Bankası A.Ş. Hukuk Müdürlüğü-Danışman
BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ YAYIN İLKELERİ
PUBLICATION AND SUBMISSION REQUIREMENTS OF JOURNAL OF
BANK AND FINANCE LAW
1. Banka ve Finans Hukuku Dergisi, üç ayda bir (yılda dört kez)
yayımlanan hakemli bir dergidir.
The Journal of Bank and Finance Law is a peer reviewed journal
published four times a year.
2. Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, banka ve finans hukuku alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi, ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
This is a journal of law focusing on legal issues concerning bank
and finance law. Articles, case notes and comments, discussions of
legislative development, book reviews and other similar type of papers
which are written in Turkish and in other European languages are
welcome.
3. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde
yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editor should not be published
elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.
4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır:
Kağıt boyutu: A4
Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana
yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı
Articles should be submitted as Microsoft Word (either with. doc
or. docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher
versions). Articles should be written according to the following style
guidelines:
8
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing,
justified
Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing,
justified
5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile
Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı
olarak teslimi gerekmemektedir.
Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft
Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no
need to submit any hardcopy of the article.
6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırılmalıdır.
The name(s), formal position(s), institutional affiliation(s) and
contact details (especially e-mail(s)) of the author(s) must be clearly
included with the submission to the editor.
7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile
hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.
Each submission should contain a Turkish and an English Title, as
well as an Abstract part in Turkish and English.
8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.
9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale
sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan
kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.
All references cited in the text should be numbered in the order of
mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes.
They should be listed in full form at the end of the article in an alphabetically arranged bibliography as well.
9
10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul
edilir.
All submissions are regarded as ready to publish and already
proofread by the author himself.
11. Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler,
anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde
düzeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar
durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar
hakeme gönderilebilir.
Initial assessment of the articles will be done by the editorial board. After the assessment is completed, the articles will be sent to an
anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report,
amendments may be done or the article may be decided not to be
published. After the amendments are completed, the article may be sent
to peer reviewer again, by the editorial board.
12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik)
dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin
bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other
party.
13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda
hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the of the published issue will be sent both to the
author (s) and to the reviewer (s).
BFHD - Volume: 3 / Issue: 11 / Year: 2014
Dergimiz Hakkında / About Our Journal
Banka ve Finans Hukuku Dergisi (BFHD), yılda dört sayı olarak
yayımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk
dergisidir. 2012 yılında yayın hayatına başlayan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri
ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve yabancı
akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan,
banka ve finans hukuku ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.
Okuyucularımızın göndereceği banka ve finans hukuku alanına
ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.
Journal of Bank and Finance Law (BFHD) is a peer reviewed
academic law journal published regularly four times a year,
concentrating on issues of bank and finance law and considers for
publication articles, case notes and comments, discussions of legislative
developments and book reviews. It’s publication life begins at 2012.
Each issue contains scholarly works concerning bank and finance law,
authored by scholars and practitioners around the globe.
We welcome your contributions in the form of articles, notes,
comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives
on bank and finance law; with your contributions and support our
journal will progress.
GÜNDEM/AGENDA
…Yorumsuz…
S&P ve Fitch'ten Bankacılık Değerlendirmesi, 5.9.2014,
www.dunya.com
“Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard&Poor's ve
Fitch'in analistleri, Türk bankacılık sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Standard&Poor's (S&P) Bankacılık Analisti Göksenin Karagöz, "Merkez
Bankası faiz indirimlerine devam ederse faiz marjlarındaki daralmanın ve dolayısıyla kârlılık oranlarındaki azalmanın biraz hız kaybetmesini bekliyoruz" dedi.
Karagöz, bankaların açıkladığı ilk yarı rakamlarından da görüldüğü
üzere karlılıkta 2010 yılından bu yana gözlemledikleri negatif seyrin devam
ettiğini söyledi. S&P'den reytingi olan 4 büyük Türk bankasının ortalama aktif
karlılıklarının ilk 6 aylık verilere göre yüzde 1 ve yüzde 1,7 arasında değiştiğini
belirten Karagöz, şunları kaydetti: "Halbuki 2010'da aynı rasyo yüzde 1,8 ve
yüzde 2,7 arasında idi. Bu çok şaşırtıcı değil zira burada 3 etken rol oynuyor.
Birincisi kredilerdeki büyümenin hem iç dinamikler, hem de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı tedbirler nedeniyle yavaşlamış olması. İkincisi faiz marjlarının biraz yüksek rekabete biraz da konjonktüre bağlı olarak azalmaya devam etmesi. Son olarak da özellikle 2014 için
geçerli, bankaların tüketicilerden alabildikleri masraf ve komisyonları sınırlayan yeni kurallar."
Merkez Bankası faiz indirimlerine devam ederse...
Yılın geri kalanında Türk bankacılık sektörünün performansına ilişkin
beklentilerini paylaşan Karagöz, "Eğer Merkez Bankası faiz indirimlerine devam ederse faiz marjlarındaki daralmanın ve dolayısıyla karlılık oranlarındaki
azalmanın biraz hız kaybetmesini bekliyoruz" dedi. BDDK'nın kredilere ve
kredi kartlarına getirdiği düzenlemenin sektöre etkilerini değerlendiren Karagöz, ücretlerle ilgili son taslak düzenlemenin bir öncesine göre gelirlerinin daha
fazla kısmını bireysel bankacılıktan elde eden bankalar açısından daha iyi göründüğünü dile getirdi.
Düzenlemelerin kârlara yansıması negatif olacak
Karagöz, taksitlendirme sınırlandırmasının da kredi kartlarındaki aşırı
büyümeyi yavaşlattığı için olumlu bulduklarını vurgulayarak, "Tabii ki iki düzenlemenin de kârlara yansıması negatif olacak" ifadesini kullandı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) erken faiz indirimine gitmesinin bankacılık sistemine ve
özelde Türk bankacılık sektörüne etkilerini anlatan Karagöz, Fed'in tahvil
alımlarını azaltması ve olası faiz artırımının gelişmekte olan piyasalara etkisinin uzun zamandır konuşulduğunu ancak bunun gerek fiyatlara gerekse likiditeye yansımasının henüz beklendiği kadar olmadığını ve bu durumun Türk
bankaları için de geçerli olduğunun altını çizdi.
Karagöz, şöyle devam etti: "Dolayısıyla global piyasaların tansiyonunu
belirleyen en önemli iki kurumun kararları birbirini nötrlüyor. Diğer yandan
likidite halen Türkiye dahil birçok gelişmekte olan ülkeye akmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylar birçok Afrika ülkesinin oldukça makul oranlarda borçlandığını gördük. İspanya, Portekiz gibi halen ekonomik sıkıntılarını atlatmaya
çalışan ülkelerin borçlanma faizlerindeki düşüşler de diğer örnekler. Yani rüzgar halen birçok bankacılık sistemi için arkadan esmeye devam ediyor. Bu
rüzgarın yavaşlaması halinde fiyatlarda marjinal bir artış bekliyoruz. Ancak bu
büyük Türk bankalarının vadesi gelen kredilerini yenilemelerinde bir soruna
yol açmaz. Fakat bizim uzun zamandır altını çizdiğimiz bir husus artık birçok
piyasa katılımcısı tarafından dile getiriliyor. Türk bankalarının kısa vadeli
borca olan bağımlılığındaki artış. Bu seyir devam ederse ki beklentimiz değil
zira kredilerdeki artış hızı oldukça düştü. Olası bir likidite daralmasının hem
fiyat hem de kredilerin yenilenme oranlarındaki negatif etkisi daha fazla olabilir."
Bu yıl kredi hacmi büyümesinin yüzde 15'in altında kalmasını bekliyoruz
"Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edeceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna Karagöz, "Bu soru için cevap veremiyorum" dedi. Bankacılık
sektörüne getirilen düzenlemelerden sonra bu yıl kredi hacmi büyümesinin
yüzde 15'in altında kalmasını beklediklerini söyleyen Karagöz, tüketici kredilerinde bu oranın daha az olabileceğini öngördüklerini ifade etti.
Türk bankacılık sektörünün benzer kategorideki ülkeler ile kıyasladığında güçlü ve zayıf yanlarını değerlendiren Karagöz, şöyle konuştu: "En son
yayınladığımız sistem analizi (BICRA) raporunda belirttiğimiz hususlar halen
geçerli. Bankacılık sisteminin güçlü yanları arasında hanehalkı ve şirket borçluluğunun benzer ülkelere kıyasla daha düşük seviyelerde olması. Bankaların
düzenleme ve denetlemelerinin birçok gelişmekte olan ülkenin önünde olması
ve sistemin karlılığının alınan risklere göre halen oldukça yeterli seviyede olması var. Zayıf yanları ise kısa vadeli dış borçtaki artışa bağlı olarak fonlama
profilindeki zayıflama ve negatif seyir, kişi başı milli gelirin aynı peer (eşdenk) grubundaki ülkelerin altında olması ve özel sektörün yüksek döviz borcundan kaynaklanan kredi riskleri."
15
Portekiz'in Bank of Espirito'ya sağladığı yardımın ülke reytinglerimize bir etkisi yok
"Portekiz'de Bank of Espirito'da (BES) yaşanan sorunun Avrupa'da
başka bankalarda da görülmesini bekliyor musunuz?" soruna Karagöz, "Konuyla ilgili 13 Ağustos’ta yayımladığımız basın bülteni tahtında cevap verebilirim. Orada belirttiğimiz husus şu ki Portekiz'in BES'e sağladığı 4,4 milyar avro
tutarındaki yardımın Portekiz ülke reytinglerimize bir etkisi olmadığı. Bunun
bir sebebi BES'e sağlanan yardımın Portekiz ülke reytinglerini değerlendirirken
yaptığımız varsayımlar doğrultusunda olması" şeklinde cevap verdi.
Fitch Ratings’in Kıdemli Direktörü Janine Dow: Döviz likidite riski
yönetilebilir seviyede
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Kıdemli Direktörü Janine Dow ise "Fitch için şu anda Türk bankalarının sermaye yeterliliği rasyosu endişe kaynağı değil. Potansiyel döviz likidite riski Türkiye bankaları için yönetilebilir seviyededir" açıklamasında bulundu.
İstanbul’da 11 Eylül’de Türkiye ekonomisini konu alan toplantı düzenleyeceğini açıklayan Fitch Ratings’in Kıdemli Direktörü Dow, toplantı öncesinde soruları yanıtladı. Türk bankalarının sermaye yeterlilik seviyelerine ilişkin olarak Dow, "Fitch için şu anda Türk bankalarının sermaye yeterliliği
rasyosu endişe kaynağı değil. Bankacılık sektörü son beş yılda büyük ölçüde
büyüdüğü için sermaye yeterliliği rasyoları bankaların kazançları üzerindeki
sermaye arttırabilme becerilerinde risk ağırlıklı varlıkların artışını yansıtacak
şekilde azaldı" değerlendirmesini yaptı. Türk bankalarının geçmişte sermaye
rasyolarının oldukça yüksek seviyede bulunduğunu anımsatan Dow, "Fitch
halen sermaye rasyolarının bankacılık sektöründe oluşabilecek beklenmedik
kayıpları karşılayabilecek bir tampon oluşturduğuna inanmaktadır" ifadesini
kullandı.
Döviz likidite riski yönetilebilir seviyede
Türk bankalarının dış borç pozisyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dow, şunları kaydetti: "Dış borcun artışı çok hızlı oldu. 2008 yılından beri
bankaların dış borcu yüzde 300 oranında artış kaydetti. Bankaların borç pozisyonu kısa vadeye eğimli. Yaklaşık dış borcun yüzde 50’lik kısmının vadesi 12
ayın altında. Dış borcun neredeyse tamamı döviz cinsinden. Türkiye’de bankalar halihazırda en büyük dış borç kreditörü durumunda. Toplam dış borcun
yüze 38’i bankalar tarafından alınıyor. Bu durum bir takım potansiyel riskler
yaratıyor." Buna rağmen Türk bankaların gelecek dönemde döviz likidite yaşama riskini de değerlendiren Dow, "Sonuç olarak potansiyel döviz likidite
riski Türkiye bankaları için yönetilebilir seviyededir. Fitch bankacılık sektöründe sağlıklı bir dış varlık yapısının oluşmasını öngörmektedir" şeklinde konuştu.
BFHD - Volume: 3 / Issue: 11 / Year: 2014
Fitch ‘in Türk bankaları için baz senaryosu...
Dow, Türkiye’deki bankalar için Fitch Ratings’in baz senaryosuna ilişkin olarak, “Fitch’in Türk bankaları için baz senaryosu, dış döviz borcu pozisyonu konusunda, bankaların uluslararası sermayeye ve borçlanma piyasalarına
erişiminin devam edeceği yönündedir" dedi. Dow, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türk bankaları, sendikasyon kredilerine, bankalar arası kredilere ve
yakın zamanda yabancı yatırımcıların orta vadeli tahvil piyasasına erişimi olan
sağlam borçlanma kurumları. Türk bankalarının uluslararası bankalarla olan
güçlü ilişkisi sendikasyon kredilerinde yüksek borç çevirme oranına ulaşmasını
sağlıyor. Türk bankalarının orta vadeli sermaye piyasalarına olan iştahı henüz
zayıflama işareti göstermiyor. Baz senaryomuz Türkiye’de ekonomik büyümenin devam etmesi, biraz daha düşük hızda ve devam eden volatilite ortamında
büyümesini sürdürmesi ve faiz oranı ya da kur şoklarının olmaması yönünde."
Fitch’in büyük oranda yönetilebilir bir döviz likidite senaryosu öngördüğünü vurgulayan Dow, "Olumsuz piyasa gelişmeleri bu senaryoda yer almıyor.
Buna rağmen, Türkiye bankalarının dış borcu dikkate alındığında, uzun bir süre
uluslararası finansman piyasalarına ulaşımın kesilmesi piyasa açısından en
olumsuz gelişmeye neden olur. Bu şekilde bir duruma neden olabilecek birçok
faktör olmasına rağmen, böyle bir gelişmenin olmasını muhtemel görmediğimiz için son bankacılık raporumuzda bunu derinlemesine analiz etmedik" diye
konuştu.
Likidite baskısı artacak
Türk bankacılık sektörünün gelecek dönemde karşılaşabileceği risklere
de değinen Dow, "Dış borç pozisyonuna bakıldığında, diğer bir piyasa için
olumsuz gelişme, ileride bankaların dikkat çekici şekilde ani büyümesi, kısa
vadeli döviz borcunun yüksek oranda artmaya devam etmesi olacaktır. Fitch,
döviz likidite baskısının artacağına inanmaktadır. Bu durum bankaların reytingleri üzerinde baskı oluşturabilir" şeklinde uyarılarda bulundu.
Dow, Türk bankacılık sistemindeki potansiyel riskleri şöyle sıraladı:
"Hızlı bir şekilde kredilerin artması, kredi portföyünün büyük oranda mevsimsellik dışı olduğunu gösteriyor. Büyük bütün bankaların kredi defterinde yer
alan büyük oranda perakende ve kredi kartları portfolyosunun teminatsız olması, döviz cinsinde borçların yüzde 30’a ulaşması, döviz cinsiden borçların
hızla artması, kamu bankalarına politik müdahil olunması riski, finansmanda
yapısal değişimler, tahvil ve borçlanma piyasasına artan bağımlılık, marjlardaki
devam eden baskı ve bankaların karlılıklarının azalması potansiyeli."
Öte yandan Türkiye’de ekonomik büyümenin devam etmesinin fırsatlar
içerisinde görülebileceğini kaydeden Dow, "Büyük oranda bankalara erişimi
olmayan KOBİ'ler ve orta sınıf şirketler (potansiyel katılımcılar) yeni perakende ürünleri geliştirme potansiyeli, özellikle Türkiye’nin demografik özellikleri dikkat alındığında fırsatlar içerisinde yer alıyor" değerlendirmesinde
bulundu.
17
Fitch en güncel tahminlerini açıkladı
Fitch Ratings, 11 Eylül’den yapılacak Türkiye toplantısı öncesinde Türkiye ekonomisine ilişkin en güncel öngörülerini de paylaştı.Fitch Ratings’in
tahminlerine göre Türkiye ekonomisi bu yıl yüzde 2,7, 2015’te yüzde 3,0, 2016
yılında ise yüzde 3,5 oranında büyüyecek. Fitch Ratings, Türkiye’de enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 8,7 olmasını, gelecek yıl yüzde 7,3'e, 2016 yılında
ise yüzde 6,8’e gerilemesini öngörüyor.
Kuruluş, Türkiye’nin cari açığının GSYH'ye oranının bu yıl sonunda
yüzde 6,2, gelecek yıl yüzde 5,7, 2016 yılında ise yüzde 5,8 olmasını bekliyor.
Fitch Ratings’in tahminlerine göre, Türkiye’nin kamu borcunun GSYH’ya
oranla bu yılın sonunda yüzde 35,5, gelecek yıl yüzde 34,5, 2016 yılında ise
33,1 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.”
Prof. Dr. Hakan Üzeltürk
Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yayın Yönetmeni
BFHD - Volume: 3 / Issue: 11 / Year: 2014
BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ
Cilt: 3 / Sayı: 11
Yıl: 2014
İÇİNDEKİLER
Makaleler..................................................................................................................... 23
Sermaye Piyasası Kanunu ve Etkin Pişmanlık Üzerine Bir Not
Doç. Dr. Ali İhsan KARACAN .............................................................................. 25
Çek Hesabı Açma ve Ödemeye İlişkin Muhatap Bankanın Yükümlülükleri
Araş. Gör. Sevda BORA ......................................................................................... 53
Hakimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması Durumunda Tazminat Davası
Av. Zeynep Özge ÜNAL ........................................................................................ 85
Sermaye Piyasasında Pay Sahiplerinin Ayrılma Hakkı ve Önemli Nitelikteki
İşlemler
Av. Derin ALTAN ................................................................................................ 117
Uzman Görüşleri....................................................................................................... 163
Genel İşlem Koşulları ve Bankalarca Kullandırılan Ticari Kredilerde Genel İşlem
Koşullarının Uygulanması
Av. Şaziye Emel ARPACI .................................................................................... 165
Türk Hukukundaki İlk Düzenleme: Gayrimenkul Yatırım Fonları
Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı) .................................................................. 171
Rapor ......................................................................................................................... 191
Türkiye’de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Haziran.............................................. 193
Haberler..................................................................................................................... 217
Yargıtay Kararları.................................................................................................... 373
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı ................................................................... 375
Yargıtay Hukuk Daire Kararları............................................................................ 379
Yargıtay Ceza Daire Kararları............................................................................... 403
Danıştay Kararı ..................................................................................................... 407
Danıştay Daire Kararı ........................................................................................... 409
İdari Görüşler ........................................................................................................... 413
Sirküler Listesi ...................................................................................................... 415
Sirkülerler.............................................................................................................. 417
Önemli Bilgiler .......................................................................................................... 419
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU ............................................. 458
LEGALBANK ABONELİK FORMU .................................................................. 459
JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW
Volume: 3 / Issue: 10
Year: 2014
CONTENTS
Articles ......................................................................................................................... 23
A Note on Capital Markets Law and Effective Repentance
Assoc. Prof. Dr. Ali İhsan KARACAN................................................................... 25
The Drewee Bank’s Liabilities on Opening Check Account and Payment
Res. Asst. Sevda BORA.......................................................................................... 53
Action for Damages Incase Abuse of Domination Power
Atty. Zeynep Özge ÜNAL ...................................................................................... 85
Appraisal Right of Shareholders and Material Transactions in Capital Markets
Atty. Derin ALTAN .............................................................................................. 117
Expert Opinions .................................................................................................... 163
Rules About General Terms and Conditions And Implementation of General Terms
and Conditions in the Commercial Credits Resourced by Banks
Atty. Şaziye Emel ARPACI .................................................................................. 165
The First Edit in the Turkish Law: Real Estate Investment Funds
Yavuz AKBULAK (Chief Expert of Capital Markets Board of Turkey).............. 171
Report ........................................................................................................................ 191
The Banking Sector In Turkey June 2009-2014.................................................... 193
The News ................................................................................................................... 217
Court of Cassation Decisions ................................................................................... 373
Court of Cassation Assembly of Civil Chambers Decision .................................. 375
Court of Cassation Civil Chambers Decisions ...................................................... 379
Court of Appeal Criminal Chamber Decisions ..................................................... 403
Council of State Decision...................................................................................... 407
Council of State Chamber Decision ...................................................................... 409
Administrative Opinions .......................................................................................... 413
Circular List .......................................................................................................... 415
Circulars ................................................................................................................ 417
Important Information............................................................................................. 419
ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS ............................... 458
SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LEGAL DATABASE ....... 459
MA KA L E L E R
ARTICLES
* Sermaye Piyasası Kanunu ve Etkin Pişmanlık Üzerine Bir Not
A Note on Capital Markets Law and Effective Repentance
Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Ali İhsan KARACAN
* Çek Hesabı Açma ve Ödemeye İlişkin Muhatap Bankanın
Yükümlülükleri
The Drewee Bank’s Liabilities on Opening Check Account and Payment
Araş. Gör./Res. Asst. Sevda BORA
* Hakimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması Durumunda Tazminat Davası
Action for Damages Incase Abuse of Domination Power
Av./Atty. Zeynep Özge ÜNAL
* Sermaye Piyasasında Pay Sahiplerinin Ayrılma Hakkı ve Önemli
Nitelikteki İşlemler
Appraisal Right of Shareholders and Material Transactions in Capital
Markets
Av./Atty. Derin ALTAN
H
SERMAYE PİYASASI KANUNU VE ETKİN PİŞMANLIK
ÜZERİNE BİR NOT
(A NOTE ON CAPITAL MARKETS LAW AND EFFECTIVE REPENTANCE)
Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Ali İhsan KARACAN*
ÖZET
6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu etkin pişmanlık kurumunu yeni bir uygulama olarak kanunda iki hale özgü suç için özel olarak düzenlemiştir. Bu suçlardan birisi “Piyasa dolandırıcılığı” yada işleme dayalı manipülasyon (m.107/1) diğeri ise “güveni kötüye kullanma” (m.110/1/ b ve c) suçudur.
Etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için suçu işleyen kişi yasada
belirlenen parayı (m.107/3 ve 110/3) Hazineye; (a) Henüz soruşturma
başlamadan önce ödediği takdirde hakkında cezaya hükmolunmaz, (b)
Soruşturma evresinde ödediği takdirde verilecek ceza yarısı oranında
indirilir, (c) Kovuşturma evresinde ödediği takdirde verilecek ceza üçte
biri oranında indirilir.
Bu çalışmada yasanın bu hükmü ele alınmış ve sermaye piyasası
suçlarında yeni bir uzlaşma sistemi kurulması önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: etkin pişmanlık, güveni kötüye kullanma,
kovuşturma ön koşulu, piyasa dolandırıcılığı, sermaye piyasası kanunu
ABSTRACT
The New Law has brought effective repentance into Capital
Markets for two crimes, market manipulation and misappropriation.
H
*
Hakem denetiminden geçmiştir.
İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi, Sermaye Piyasası Kurulu Eski
Başkanı, Eski Bankalar Yeminli Başmurakıbı.
24
Sermaye Piyasası Kanunu ve Etkin Pişmanlık Üzerine Bir Not
According to law in cases that the person who has committed the
crimes defined in the law as market manipulation (art. 107/1) and
misappropriarion (art. 110/1 b and c) displays effective repentance and
pays to the Treasury an amount which is determined in law,
a) No penalty shall be imposed if the payment has been made before
the investigation starts. b) The penalty to be imposed shall be reduced by
half, if the payment is made during the phase of investigation. c) The penalty
to be imposed shall be reduced by one third, if the payment is made during
the phase of prosecution until the judgement has been rendered (art
107/3 and 110/3.
In practice penalties as punishment of prison and monetary fines
have not been effective in capital markets to prevent infringement and
violation of the regulations. That’s why a new conciliation system has
been proposed.
Keywords: Capital markets law, effective repentance, market
manipulation, misappropriation, preliminary condition for investigation.
***
...
Sermaye piyasası suçlarının bir çoğunun niteliği ve işleniş biçimi,
işlenme saikleri, suçun sonuçları, mağdurlar ve mağduriyet bakımından
ayrık özellikleri vardır.
Bu suçların mağdurları bazan doğrudan kişiler olabilmektedir. Ancak bazan kimlerin mağdur olduğunu ve mağduriyetlerinin ne olduğunu
belirlemek ya güç olmakta yada bazan olanaksız olmaktadır. Örneğin
bilgi suistimali (içerden öğrenenler ticareti) ile piyasa dolandırıcılığı
(manipülasyon) suçlarında hem piyasaya duyulan güven sarsılmakta
hem de bu fiilerin işlendiği zaman dilimi içinde piyasada işlem yapan
çok sayıda insan kayıba uğrayabilmektedir.
Makalenin devamına, dergimizin 2014 yılı 3. Cilt
11. sayısından ulaşabilirsiniz
BFHD - Cilt: 3 / Sayı: 11 / Yıl: 2014
H
ÇEK HESABI AÇMA VE ÖDEMEYE İLİŞKİN MUHATAP
BANKANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(THE DREWEE BANK’S LIABILITIES ON OPENING CHECK ACCOUNT AND
PAYMENT)
Araş. Gör./Res. Asst. Sevda BORA∗
ÖZET
Çekin ticari hayattaki önemi ve kaydi para yaratmadaki fonksiyonu sebebiyle hem özel hukuk hem kamu hukuku yönlü olarak çeke
ilişkin birçok düzenleme yapılmıştır. Düzenlemelerdeki eğilim çek işlemlerinde bankaya daha ağır sorumluluklar vermek yönünde gelişim
göstermektedir.
Bu çalışmamızda öncelikle kısaca çek hukukuna ilişkin düzenlemelere değinilecektir. Sonrasında bankanın çek hesabı açılmasında yükümlülükleri hesabın açılması, çek defteri verilmesi ve hesabın kapatılması aşamalarında genel olarak incelenecektir. Daha sonra, hamiline çek
hesapları ve tacir tüzel kişinin hesaplarına ilişkin olarak getirilen bildirim yükümlülüğüne değinilecektir.
Bankanın ödemeye ilişkin yükümlülükleri ise genel olarak yapılması gereken incelemelere ve ödeme şekillerine değinildikten sonra çekin karşılığının bulunması ve kısmen veya tamamen bulunmaması hallerindeki yükümlülükler şeklinde ayrılarak incelenecektir. Son olarak çalışmamızda bankaların çeke duyulan güveni artırıcı işlemlerine işaret
edilecektir.
Anahtar kelimeler: Çek hesabı, muhatap banka, karşılıksız çek,
bankanın sorumluluğu.
H
∗
Hakem denetiminden geçmiştir.
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Anabilim Dalı.
26
Çek Hesabı Açma ve Ödemeye İlişkin Muhatap Bankanın Yükümlülükleri
ABSTRACT
Thanks to importance of checks in the commercial life and function of
it in creating deposit money, many arrangements were regulated about
checks in both private law and public law. Regulatory trends in check
shows further progress on giving heavier responsibilities to the bank.
This study will first briefly be referred to law regulations.
Subsequently, the bank's checking account opened obligations in opening the
account, giving checkbook and closing account stages generally will be
examined. Then, the reporting requirements imposed in relation to
bearer check accounts and merchant legal person accounts will be
mentioned.
The Bank's obligations relating to the payment, after generally
addressing to the payment examinations and terms, will be examined by
separating in the form of pull the provision to be available and partially
or completely not to be available. Finally, our study pointed to bank's
operations on enhancing trust that check will be paid.
Keywords: Check account, drawee bank, overdraft cheque, the
bank's liabilities.
***
...
Çekin piyasadaki önemi ve etkinliği arttıkça çeke ilişkin düzenlemeler de artmakta ve piyasayı göz önüne alan düzenlemeler çoğalmaktadır. Bu sebeple çeke ilişkin özel hukuk düzenlemeleri yerini kamusal
nitelikteki düzenlemelere bırakmakta ve kambiyo ilişkisindeki taraflara
nazaran muhatap bankanın sorumlulukları artmaktadır. Bankaların çeke
ilişkin sorumluluklarının çek hesabı açılmasından ödenmesine kadar
ağırlığı göz önüne alındığında bankaların çek işlemlerine özel bölümler
ya da en azından çek işlemleriyle görevlendirilmiş uzman personelle
çeke ilişkin işlerini yürütmesi oldukça faydalı olacaktır.
...
Makalenin devamına, dergimizin 2014 yılı 3. Cilt
11. sayısından ulaşabilirsiniz
BFHD - Cilt: 3 / Sayı: 11 / Yıl: 2014
H
HAKİMİYETİN HUKUKA AYKIRI KULLANILMASI
DURUMUNDA TAZMİNAT DAVASI
(ACTION FOR DAMAGES INCASE ABUSE OF DOMINATION POWER)
Av./Atty. Zeynep Özge ÜNAL
ÖZET
Hukukumuzda Şirketler Topluluğu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu hükümlerde hakim şirketin, hakimiyetini
bağlı şirketi zarara uğratacak şekilde kullanılması engellenmiştir. Hakimiyetin kullanılması sonucunda bağlı şirket bir kayba uğrar ise, bu kaybın TTK. m. 202/1-a gereğince süresi içerisinde fiilen denkleştirilmesi
veya bağlı şirkete denk değerde bir istem hakkı tanınması gerekmektedir. Aksi takdirde hakim şirketin bağlı şirkete karşı sorumluluğu söz
konusu olur.
Anahtar Kelimeler: Şirketler topluluğu, hakim şirket, bağlı şirket,
tazminat davası.
ABSTRACT
Corporate Group law is enacted by Turkish Commercial Code
numbered 6102. Abuse of domination power against to the subsidiary
company is prohibited in these articles. Incase the subsidiary company
suffers in consequence of using demonstration, according to article 202/1-a
of TCC. this damage should be equalized de facto or an equal claim right
should be bestowed to subsidiary company in due of time. Otherwise, holding company has a responsibility against subsidiary company.
Keywords: Corporate Group, holding company, subsidiary company,
action for damages.
***
H
Hakem denetiminden geçmiştir.
28
Hakimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması Durumunda Tazminat Davası
Çalışmamızda hakimiyetin yönetim kurulunun görev alanına giren
iş ve işlemler dolayısıyla kötüye kullanılmasının TTK m. 202/1 kapsamında sonuçları incelenmiştir. Hakim şirketin hakimiyetini hukuka aykırı kullanarak bağlı şirketi kayba uğratması, bağlı şirket pay sahibi ile
alacaklılarının dolaylı olarak zarara uğramalarına neden olmaktadır. Kanun koyucu TTK m. 202/1’de hakim şirketin ve onun yönetim kurulu
üyelerinin sorumluluğunu düzenleyerek bağlı şirketinin malvarlığını,
dolayısı ile bağlı şirket pay sahibi ve alacaklısının menfaatini korumayı
amaçlamıştır.
Hakim şirketin sorumluluğunun doğması için, kullanılan hakimiyet
ile bağlı şirketin TTK m. 202/1-a anlamında yönetimsel kararlarına müdahale edilmesi ve bağlı şirketin malvarlığının bağlı şirket menfaati dışında bir menfaat için kullanılarak bağlı şirketin kayba uğratılması gerekmektedir. Ancak bağlı şirketin kayba uğratılması her zaman hakim
şirketin sorumluluğunu doğurmaz. TTK. m. 202/1- a bendi gereğince
kayıp, o faaliyet yılı içinde fiilen denkleştirilir ya da kaybın nasıl ve ne
zaman denkleştirileceği belirtilmek suretiyle en geç o faaliyet yılı sonuna kadar, bağlı şirkete denk değerde bir istem hakkı tanınır ise, hakimiyetin kullanılması kayba sebebiyet verse dahi bağlı şirketin sorumluluğu doğmaz. Yine TTK m. 202/1-d gereğince, ilgili iş veya işlem yöneticinin özen ölçüsü alanında kalıyor ise, o takdirde de hakim şirketin
sorumluluğu doğmayacaktır. Sorumluluğun bu şekilde sınırlandırılması
ile kanun koyucu şirketler topluluğunun yönetiminde hakim şirkete hareket sahası tanımak istemiştir.
Hakim şirketin sorumluluğun doğması için gerekli şartlar sağlandığında, bağlı şirketin zararlarını tazmin için dava açılabilecektir. Hakim
şirkete ve onun yönetim kurulu üyelerine karşı açılacak olan bağlı şirketin zararlarını tazmin davasında bağlı şirket pay sahibi veya alacaklılar
veya bağlı şirketin doğrudan kendisi davacı sıfatına haiz olabileceklerdir. Dolayısı ile zarar gören pay sahibi anonim şirketin sorumluluğunu
düzenleyen 553. Madde ile alacaklılar ise genel hükümler çerçevesinde
doğrudan malvarlığında meydana gelen zararları da talep edebileceklerdir.
Makalenin devamına, dergimizin 2014 yılı 3. Cilt
11. sayısından ulaşabilirsiniz
BFHD - Cilt: 3 / Sayı: 11 / Yıl: 2014
H
SERMAYE PİYASASINDA PAY SAHİPLERİNİN
AYRILMA HAKKI VE ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ
İŞLEMLER
(APPRAISAL RIGHT OF SHAREHOLDERS AND MATERIAL TRANSACTIONS IN
CAPITAL MARKETS)
Av./Atty. Derin ALTAN
ÖZET
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan ayrılma hakkı
ile halka açık anonim ortaklıkların önemli nitelikte işlemlerinde pay sahiplerinin korunması açısından oldukça önemli yeni bir hukuki araç ülkemiz sermaye piyasası hukukuna kazandırılmıştır. Birleşme, bölünme,
önemli nitelikte mal varlığı devirleri, borsa kotundan çıkma, yeni imtiyaz tanınması ve benzeri önemli nitelikte işlemlerde, bu karara muhalif
pay sahiplerine ortaklıktan adil bedel karşılığında ayrılma hakkının verilmesi, karşılaştırmalı hukukta 19’uncu yüzyılda ortaya çıkmış olmasına
rağmen, söz konusu hak Türk Hukukunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun anonim ortaklıkların kendi paylarını satın alabilmesine izin
vermesi ile düzenlenmiştir. Çalışmamızda ayrılma hakkı ve önemli nitelikteki işlemler hakkındaki düzenlemeler üzerinde durulmuş, bu kavramların tarihçesi, temel amacı (ratio legis) ve çeşitli hukuk sistemlerindeki yeri açıklanmış ve son olarak, sermaye piyasası mevzuatında yer
alan düzenlemelerde belirtilen usul ve esaslar açıklanmıştır.
Anahtar kelimeler: Ayrılma hakkı, önemli nitelikteki işlemler,
sermaye piyasası, pay alım teklifi, adil bedel
ABSTRACT
With the publication of the Capital Markets Law numbered 6362, a
new legal instrument, appraisal right and material transactions of public
H
Hakem denetiminden geçmiştir.
30
Sermaye Piyasasında Pay Sahiplerinin Ayrılma Hakkı ve Önemli
Nitelikteki İşlemler
companies was introduced to the capital markets regulations of Turkey,
which is vital for the protection of shareholders. The grant of the
appraisal right to shareholders who oppose mergers, spin-off’s,
delisting, introduction of new privileges and other similar material
transactions to sell their shares to the company in consideration for a
fair value surfaced in the 19th century, whereas it was introduced to
Turkish law only after the publication of the Turkish Commercial Code
numbered 6102 which permits companies to purchase their own shares.
In this article, we have focused on regulations concerning appraisal
right and material transactions, and discussed their history, ratio legis
and position of different legal systems around these concepts, and finally
described the principles and procedures within Turkish capital markets
regulations.
Keywords: Appraisal right, material transactions, capital markets,
tender offer, fair value
***
...
İmtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkma kararı alması ve halka açık
ortaklıkların yapmayı planladıkları bedelli sermaye artırımlarında ortaya
çıkan nakit sermaye koyma borcunun, ortaklığa nakit dışındaki varlık
devrinden kaynaklanan borçlara mahsup edilmek suretiyle yerine getirilmesi hususlarında gerçekleşecek önemli nitelikteki işlemlerde, bu işlemlerden yararlanacak olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından pay
alım teklifinde bulunulması zorunludur. Ancak burada ayrılma hakkı
fiyatının belirlenmesinde, zorunlu pay alım teklifi için getirilen fiyat
tespit yöntemleri değil, ayrılma hakkı için getirilen fiyat tespit yöntemi
uygulanacaktır.
Makalenin devamına, dergimizin 2014 yılı 3. Cilt
11. sayısından ulaşabilirsiniz
BFHD - Cilt: 3 / Sayı: 11 / Yıl: 2014
UZMAN GÖRÜŞLERİ
EXPERT OPINIONS
* Genel İşlem Koşulları ve Bankalarca Kullandırılan Ticari Kredilerde
Genel İşlem Koşullarının Uygulanması
Rules About General Terms and Conditions And Implementation of General
Terms and Conditions in the Commercial Credits Resourced by Banks
Av./Atty. Şaziye Emel ARPACI
* Türk Hukukundaki İlk Düzenleme: Gayrimenkul Yatırım Fonları
The First Edit in the Turkish Law: Real Estate Investment Funds
Yavuz AKBULAK
(SPK Başuzmanı/Chief Expert of Capital Markets Board of Turkey)
GENEL İŞLEM KOŞULLARI VE BANKALARCA
KULLANDIRILAN TİCARİ KREDİLERDE GENEL İŞLEM
KOŞULLARININ UYGULANMASI
(RULES ABOUT GENERAL TERMS AND CONDITIONS AND IMPLEMENTATION
OF GENERAL TERMS AND CONDITIONS IN THE COMMERCIAL CREDITS
RESOURCED BY BANKS)
Av./Atty. Şaziye Emel ARPACI*
TBK. 20. maddesinde genel işlem koşullarının tanımı şu şekilde
yapılmıştır; “bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıda benzer sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak
karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir. Bu koşulların sözleşme
metninde veya ekinde yer alması, kapsamı, yazı türü ve şekli, nitelendirmede önem taşımaz.” Burada genel işlem şartlarının sözleşmenin güçlü tarafınca önceden ve tek başına hazırlanmış olmasından kastedilen,
diğer tarafın bu hazırlamada rolü ve söz hakkı olmamasıdır1.
....
Sonuç olarak; Türk Borçlar Kanunu’nun getirdiği en önemli yeniliklerden biri olan Genel İşlem Koşulları, artık tüketici tacir ayrımı yapılmasını ortadan kaldırmıştır. Bu nedenle bankalarca kullandırılan ticari
kredi sözleşmeleri de dahil olmak üzere, genel işlem koşulu içeren birçok sözleşmede bu hükümler yazılmamış sayılmakta ve bankalarca haksız olarak alınan komisyon, ipotek fekki, kredi erken kapatma ücreti,
dosya masrafı vs. ödemeler ödendiği tarihten itibaren faiziyle birlikte
geri alınabilmektedir.
Yazının devamına, dergimizin 2014 yılı 3. Cilt
11. sayısından ulaşabilirsiniz
*
1
İstanbul Barosu avukatlarından uzman bilirkişi
Oğuzman/Öz, 2013, s.165
TÜRK HUKUKUNDAKİ İLK DÜZENLEME:
GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI*
THE FIRST EDIT IN THE TURKISH LAW: REAL ESTATE INVESTMENT FUNDS
Yavuz AKBULAK
(SPK Başuzmanı/Chief Expert of Capital Markets Board of Turkey)
6362 sayılı (yeni) Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn/Kanun/Yasa)
ile yatırım fonu ve yatırım ortaklığı sektörünün daha rekabetçi ve Avrupa Birliği (AB) düzenlemeleriyle uyumlu bir yapıya kavuşturulması
amaçlanmıştır. AB UCITs Direktifi kapsamında “fon yönetim şirketi”
adı altında yeni bir şirket türü tanımlanmış ve yatırım fonlarının sadece
fon yönetim şirketlerince kurulması düzenlenmiştir.
...
30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiş bulunan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ülkemizde gayrimenkul yatırım fonları ilk kez hukuki alt yapıya kavuşturulmuştur. 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ile de anılan Kanun’un SPK’ya verdiği yetki kapsamında bu fonların kurulmasına, faaliyetlerine, nitelikli yatırımcılara satışına ve faaliyetlerine ilişkin esaslar
ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Yurt dışında sıklıkla görülen ve daha çok
kurumsal yerli ve küresel yatırımcılara yönelik kurulan bu tür fonlar,
gayrimenkullerin menkul kıymetleştirilmesine olanak sağlayan, büyük
ölçekli gayrimenkullere likidite kazandıran, yatırımcıları ve gayrimenkul
sahiplerini buluşturan sermaye piyasası kurumlarıdır. ...
Yazının devamına, dergimizin 2014 yılı 3. Cilt
11. sayısından ulaşabilirsiniz
*
Bu yazıda yer alan görüşler yazarına ait olup çalıştığı kurumu bağlamaz, yazarın
çalıştığı kurum veya göreviyle ilişki kurulmak suretiyle kullanılamaz. Yazıdaki tüm
hata ve eksiklikler yazarına aittir.
R A P OR
REPORT
TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜ
2009-2014 HAZİRAN
(THE BANKING SECTOR IN TURKEY JUNE 2009-2014)
Raporın tamamına, dergimizin 2014 yılı 3. Cilt
11. sayısından ulaşabilirsiniz
HA B E R L E R
THE NEWS
* Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Yüksek Danışma ve Kredileri
Yönlendirme Kurulu Tarafından Yabancı Ülkelere Yönelik Nakdi ve Gayrinakdi Resmi
Destekli İhracat Kredileri İle İki Yıl ve Daha Uzun Vadeli Sigorta İşlemlerine İlişkin Olarak
2014 Yılı Programında Belirlenen Ekli Türk Eximbank 2014 Yılı Ülke Limitleri Listesi
* İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-60.1)
* Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Sayı: 2014/4)
* Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik
* Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin
Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)
* Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
* Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
* Finansal Tüketicilerden Faiz Dışında Alınacak Ücret, Komisyon ve Masraflara İlişkin
Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı
* Finansal Tüketicilerden Faiz Dışında Alınacak Ücret, Komisyon ve Masraflara İlişkin
Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı
* Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(III-59.1a)
* Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
* Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
* Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ
* Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar İle
Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ
* Operasyonel Riske Esas Tutarın İleri Ölçüm Yaklaşımı ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ
* Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
* Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
* Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik
* Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 440)
* Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ
No: 2012/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2014/3)
Haberlerin tamamını dergimizin 2014 yılı 3. Cilt
11. sayısından ulaşabilirsiniz
YARGITAY KARARLARI
COURT OF CASSATION DECISIONS
* Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
Court of Cassation Assembly of Civil Chambers Decision
* Yargıtay Hukuk Daire Kararları
Court of Cassation Civil Chambers Decisions
* Yargıtay Ceza Daire Kararı
Court of Appeal Criminal Chamber Decision
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI
COURT OF CASSATION ASSEMBLY OF CIVIL CHAMBERS DECISION
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
2013/4-1299
Karar No. 2014/438
Tarihi:
02/04/2014
İlgili Kanun/Madde
6098 s. TBK/49, 66
818 s. BK/41, 55
• HAKSIZ FİİL NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT
• İSTİHDAM EDENİN SORUMLULUĞU
• İSTİHDAM EDEN BANKANIN SORUMLULUĞU
ÖZETİ: Olayda; 11 Nisan Belediyesi’nde muhasip olarak görev yapmakta olan davacının kimlik bilgileri ve imzası kullanılarak
davalı bankadan çek tahsili yapıldığı anlaşılmaktadır. Tahsilata konu olan hamiline çek dava dışı Telli Otomotiv San. Ltd.
Şti.’ne ait olup, 11 Nisan Belediyesinin alacağına karşılık
şirket yetkilisi tarafından 11 Nisan Belediyesi görevlilerine
verilmiştir. Davacı anılan çek nedeniyle yargılanmış ve Şanlıurfa 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 24.10.2002 tarih ve E:2001/354,
K:2002/215 sayılı ilamıyla, Adli Tıp Kurumu raporunda çekin
arkasında isim ve imzanın (cironun) davacıya ait olmadığının
anlaşılması ve başkaca bir delil bulunmaması nedeniyle,
zimmet suçundan beraatına karar verilmiştir.
Kararların tam metinlerine dergimizin 2014 yılı 3. Cilt
11. sayısından ulaşabilirsiniz
YARGITAY HUKUK DAİRE KARARLARI
COURT OF CASSATION CIVIL CHAMBERS DECISIONS
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/21729
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/13987
2004 s. İİK/366
Tarihi:
01.07.2014
• REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA
İLAMSIZ TAKİP
• MENFİ TESPİT İSTEMİ
ÖZETİ: Dosyaya sunulan protokol kapsamında davacı borçlunun
98.820,00 TL ödediği tarafların kabulündedir. Anılan bu protokolün 10. maddesinde "borçlu ve müşterek borçlu müteselsil
kefil, banka tarafından alacaklarının tahsilini teminen başlatılan/başlatılacak tüm takiplere ilişkin tahakkuk etmiş/edecek
kanuni vekalet ücretini 2. madde de belirtilen ödemelerden
ayrı olarak ………… tarihinde ……….. TL olarak nakden ve
defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler" hükmüne
yer verilmiştir. Protokolde icra vekalet ücreti miktar olarak
belirtilmemiş ise de; vekalet ücreti ödeneceği anılan 10. maddede kararlaştırılmış olup, icra vekalet ücreti hesabının ödeme
tarihlerinde geçerli Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre
tespiti mümkün bulunduğundan icra dairesince belirlenebilir
ve bu miktar üzerinden takibe devam edilebilir. Mahkemece
aksinin kabulü ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/8985
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/12926
6762 s. TTK/520
Tarihi:
04.07.2014
• AKTİF DAVA EHLİYETİ
• LİMİTET ŞİRKET HİSSE DEVRİ
• MÜDÜRLÜKTEN AZİL
Court of Cassation Decisions
43
ÖZETİ: Asıl dava, davalı şirket müdürünün idare ve temsil yetkisinin
kaldırılması istemine ilişkindir. Dosya kapsamı itibari ile davacı A. C.’in davalı şirket hissedarıyken hisselerinin tamamını
diğer davacıya devrettiği, bu kapsamda yapılan devir işlemlerinin 6762 Sayılı TTK’nın 520. maddesinde düzenlenen geçerlilik koşullarını taşıdığı, nitekim dosyada mevcut ticaret sicil
memurluğu yazısı ile davalı şirket ortaklarının davacı H. Ö. S.
ve davalı Ö. A. olarak göründüğü anlaşılmaktadır. Her ne
kadar davacı vekili tarafından, hisselerin tekrar davacı A.’a
devredildiği ancak noter işlemi dışındaki diğer işlemlerin yapılmadığı belirtilmişse de 6762 sayılı TTK’nın 520. maddesinde düzenlenen, limitet şirket hisse devrine ilişkin prosedür,
maddedeki amir düzenleme itibari ile geçerlilik koşulu niteliğinde olup, üç aşamalı devir işleminin eksik ya da hatalı yapılması hali; devrin, şirket yönünden sonuç doğurmamasına
yol açacağından, şirket ortağı olmayan davacı A. tarafından
eldeki davanın açılabilmesi mümkün değildir. Bir başka anlatımla, işbu davada, davacı A’ın, davalı limitet şirket müdürünün azlini isteyebilmesi için şirket ortağı olması zorunlu olup,
davacının, şirket ortağı sıfatının bulunmadığı ve bu hali ile
aktif dava ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmakla, adı geçen
davacı tarafından açılan davanın, aktif dava ehliyeti yönünden
reddi gerekirken, davacı A.'ın deftere kaydedilmeyen hisseyi
tekrar aldığından eldeki davayı açmakta hukuki menfaatinin
bulunduğu gerekçesiyle sonuca gidilmesi doğru görülmemiş,
kararın re’sen bozulması gerekmiştir.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/8499
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/12496
2004 s. İİK/68
Tarihi:
30.06.2014
• KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI İHTİYATİ HACİZ
İSTEMİ
• KEFİLİN TAKİP EDİLEBİLMESİ İÇİN ASIL BORÇLUNUN İFADA GECİKMESİ VE İHTARIN SONUÇSUZ
KALMASI GEREĞİ
• BORÇLUNUN ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İÇİNDE BULUNMASI GEREĞİ
BFHD - Volume: 3 / Issue: 11 / Year: 2014
Yargıtay Kararları
44
ÖZETİ: 2004 sayılı İİK'nın 68/b maddesinin 1. fıkrası uyarınca, kredi
sözleşmesinde gösterilen adresin değiştirilmesi, yurt içinde bir
adresin noter aracılığıyla krediyi kullandıran tarafa bildirilmesi halinde sonuç doğuracak olup taraflar arasındaki sözleşmenin 84. maddesinde de yeni adres bildirilmediği sürece
sözleşmedeki adrese gönderilecek ihtarın tebliğ edilmiş sayılacağı düzenlenmiştir. Somut olayda, ihtiyati haciz isteyen tarafça borçlunun sözleşmedeki adresine kat ihtarı gönderildiği
ve borçlunun adres değişikliğini usulünce alacaklıya bildirdiğine ya da ihtarnamenin iade tarihi ile ihtiyati haciz talep
tarihi arasında borcun ödendiğine dair dosyada bir bilgi ve
belge bulunmadığı gözetildiğinde, İİK'nın 257. maddesindeki
diğer koşulların varlığı halinde alacaklının talebinin kabulü
gerekirken TBK’nın 586. maddesine dayalı olarak yazılı şekilde istemin reddine karar verilmesi yerinde olmamış, alacaklı vekilinin temyiz İtirazlarının kabulü ile kararının bozulması gerekmiştir.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/192
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/10334
6098 s. TBK/21
Tarihi:
03.06.2014
• HESABA KONULAN BLOKENİN KALDIRILMASI
İSTEMİ
• GENEL İŞLEM KOŞULLARI
ÖZETİ: Mahkemece, kredi sözleşmesindeki kefil aleyhine düzenlemelerin 6098 sayılı TBK kapsamında yazılmamış sayılacağı belirtilerek yazılı şekilde karar verilmiş ise de, kredi sözleşmesinin 06.02.2006 tarihli olması nedeniyle uyuşmazlığa 6098
sayılı TMK'nın uygulanması mümkün değildir. Bu durumda,
sözleşmenin kefalet başlıklı 70. maddesindeki "kefilin asıl
borçlunun tüm borçlarına kefil olduğu" yönündeki düzenleme
geçerlidir. Ayrıca, asıl borçlunun kredi sözleşmesi kapsamında
kullandığı 2 adet meri teminat mektubundan kaynaklanan
riski de devam ettiğine göre bankanın davacı kefilin hesabına
koyduğu blokede bir usulsüzlük bulunmamakta olup, mahkemenin sözleşmedeki kefil aleyhine düzenlemelerin geçersiz
olduğu, asıl borçlunun aracı üzerinde rehnin ve hesabındaki
blokenin kaldırılmasına rağmen kefilin hesabına bloke konulmasının doğru olmadığı yönündeki gerekçesi yerinde görülmemiş, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına bozulması gerekmiştir.
BFHD - Cilt: 3 / Sayı: 11 / Yıl: 2014
Court of Cassation Decisions
45
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/2228
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/9026
6098 s. TBK/58
Tarihi:
12.05.2014
818 s. BK/49
• KİŞİLİK HAKKININ HUKUKA AYKIRI BİR ŞEKİLDE
TECAVÜZE UĞRAMASI
• MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ
• KARŞILIKSIZ ÇEK
• BANKANIN BORÇLU BİLDİRİMİNDE HATAYA
DÜŞMESİ
ÖZETİ: Olayda, dava dışı K. Ekmek Gıda İth. Maddeleri ve Bil. İnş.
Tic. Ltd. Şti. yetkilisince keşide edilen çekin karşılıksız çıkması
nedeniyle diğer davalı tarafından yapılan şikayet üzerine, savcılıkça davalı bankaya yazı yazılmış, davalı banka tarafından
gönderilen cevapta bu şirketle bir ilgisi bulunmayan davacı
E.D.'in şirketin yetkilisi olduğu belirtilmistir. Davalı E. D. bu
nedenle hakkında açılan davada karşılıksız çekin keşidecisi
şirketin yetkilisi olduğundan bahisle cezaya mahkûm edilmiş,
davacı şirketin ismi ceza dosyasına yansımadığı gibi karşılıksız
kalan çek nedeniyle davacı şirket yönünden Merkez Bankasına bildirimde de bulunulmamıştır. Bu durum karşısında,
davacı şirketin kişilik haklarına saldırı niteliğinde bir eylemin
varlığı kanıtlanamadığı halde yazılı gerekçeyle davacı şirket
lehine manevi tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiş,
kararın davalı A. T.A.O. yararına bozulmasına karar vermek
gerekmiştir.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/774
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/8209
5411 s. BankacılıkK/61
Tarihi:
02.05.2014
• BANKA HESABINDAKİ SAHTECİLİK YOLUYLA
ÇEKİLMESİ İLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ
• BANKALARIN MEVDUATLARI SAHTECİLERE KARŞI
ÖZENLE KORUMA ZORUNLULUĞU
BFHD - Volume: 3 / Issue: 11 / Year: 2014
Yargıtay Kararları
46
ÖZETİ: Davaya konu internet yolu ile yapılan işlemlerle, davacı hesabından uyuşmazlık konusu paranın dava dışı kimliği belirli
kişiler adına havale edildiğini iddia etmiştir. Davaya konu
para, davalı bankaya ait olup esasen üçüncü kişiler tarafından
gerçekleştirilen eylemin bankaya karşı işlendiğinin ve davalı
bankanın, hesaptan çekilen tüm paradan sorumlu olduğunun
ilke olarak kabulü gerekir. Ancak dosya kapsamı itibari ile
olayın ne şekilde gerçekleştiği, davacının hesabından paranın
ne şekilde ve hangi usullerle çekildiği, işlem sebebi ile davacının kusurunun bulunup bulunmadığı hususları araştırılmış
değildir. Nitekim mahkemece, konusunda uzman olmayan
mali müşavir bilirkişiden rapor alınmak sureti ile sonuca ulaşılmaya çalışılmış ve davalı tarafça savunulan hususlar, bu
konuda bir inceleme yapılmaksızın doğru kabul edilmiştir. Bu
durumda mahkemece, davacı tarafça ileri sürülen işlemin ne
şekilde gerçekleştiği ve davacının, şifresinin ele geçirilmesinde
kusurunun bulunup bulunmadığının tespiti amacı ile bankacılık ve bilgi işlem konularında uzman bilirkişilerden kurulu
heyet tarafından düzenlenecek rapor kapsamında oluşacak
kanaate göre sonuca gidilmesi gerekirken, eksik inceleme ve
hatalı değerlendirme ile davanın reddi yönünde hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın davacı yararına bozulması
gerekmiştir.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/1271
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/7957
4077 s. TükK/6
Tarihi:
29.04.2014
• SEHVEN GÖNDERİLEN EFT BEDELİNİN BANKADAN TAHSİLİ İSTEMİ
ÖZETİ: Dava konusu EFT işleminin dava dışı A. Tekstil-M. A. isimli
kişinin hesabı yerine daha önceden ticari ilişkinin bulunduğu
davalı A. Tekstil ve Paz. San.ve Tic. Ltd. Şti hesabına davacı
şirket personelince sehven yapıldığı, yapılan havale işlemindeki yanlışlığın davalı bankadan kaynaklanmadığı hususunda
bir ihtilaf bulunmadığına göre, havale edilen para, havale
alıcısının hesabına geçmekle artık bankanın bu parayı havale
göndericisine veya üçüncü bir şahsa havale alıcısının talimatı
bulunmaksızın iade etme yetki ve sorumluluğu bulunmadığı
gibi, davalı banka ile davalı firma arasındaki Genel Nakdi ve
Gayri Nakdi Kredi Sözleşmesi uyarınca davalı bankanın davalı şirketin hesaplarından mahsup yetkisi bulunması nedeniyle davalı bankanın sorumluluğundan bahsedilemez. Bu
durumda, yanılgılı değerlendirme ile davalı banka yönünden
de davanın kabülüne karar verilmesi yerinde görülmemiş,
kararın davalı banka yararına bozulması gerekmiştir.
BFHD - Cilt: 3 / Sayı: 11 / Yıl: 2014
Court of Cassation Decisions
47
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/15315
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/17482
İİK s. İİK/366
Tarihi:
17.06.2014
1086 s. HUMK/428
• MESKENİYET ŞİKAYETİ
• HACİZ TARİHİNDE BORCUN ÖDENMİŞ OLMASI
• MESKENİYET ŞİKAYETİ
Olayda,
taşınmazın kaydına 26.11.2012 tarihinde haciz uyguÖZETİ:
landığı ve bu tarihte taşınmaz üzerinde, bulunan G. Bankası
lehine tesis edilen 25.04.2002 tarihli ipoteğin zorunlu ipoteklerden olmadığı, borçluların rızalarıyla kurulduğu böylece
anılan kişilerin meskeniyet iddiasından peşin olarak vazgeçtikleri belirtilerek şikayetin reddine karar verilmişse de takip
dosyası incelendiğinde icra müdürlüğünce G. Bankasına yazılan yazı ile ipoteğe konu alacağın devam edip etmediğinin
sorulduğu G. Bankasının 03.05.2005 tarihli Tapu Sicil Müdürlüğüne yazdıkları yazı ile ipoteğin fekkini talep ettiklerini
bildirdiği, yine yargılama safhasında G. Bankasına yazılan
müzekkereye verilen cevapta bankanın herhangi bir riskinin
bulunmadığının bildirildiği, bu durumda lehine ipotek verilen
bankanın takip dosyasına gönderdiği 02.01.2013 tarihli yazısına göre ipoteğe konu borcun 03.05.2005 tarihi itibariyle
sona erdiği bu tarihin taşınmaza konulan haciz tarihinden
önce olduğu anlaşılmaktadır. BO halde mahkemece şikayetin
esası incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken
yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi isabetsizdir.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/6600
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/22027
4077 s. TükK/4
Tarihi:
30.06.2014
• KREDİ KURUMU İLE YAPILAN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN AYIP NEDENİYLE ALACAK İSTEMİ
• TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARINDAN DOLAYI
MÜTESELSİLEN SORUMLULUĞU
BFHD - Volume: 3 / Issue: 11 / Year: 2014
Yargıtay Kararları
48
ÖZETİ: Bağlı kredi kullandıran davalı Banka’nın da, 4077 sayılı yasanın 10/5. maddesine göre taşınmazın teslim edilmemesinden
doğan zararına ilişkin olarak satıcı şirketle birlikte müteselsil
sorumlu olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda mahkemece
davacının satış bedeli olarak davalı S.....Ltd.Şti.'ne ödediği
77.000 TL yönünden davalı bankanın da sorumlu olduğu gözetilerek karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hatalı değerlendirmeye dayalı olarak hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı
olup bozmayı gerektirir.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/4587
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/8951
6102 s. TTK/4
Tarihi:
03.06.2014
• KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ
ÖZETİ: Somut olayda işin esası hakkındaki uyuşmazlık, kredi kartından kaynaklanan borcun tahsili amacıyla yapılan icra takibine vaki itirazın iptaline ilişkin olup, taraflar arasındaki ilişkinin bankacılık işleminden kaynaklandığı, dava tarihi itibariyle yürürlükte olan 6102 sayılı Kanunu gereğince davanın
mutlak ticari dava niteliğinde olduğu anlaşıldığından, itirazın
iptali hakkındaki uyuşmazlığın TTK hükümleri çerçevesinde
Asliye Ticaret Mahkemesinde görülmesi gerekmektedir.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/4966
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/8927
6111 s. Kanun/1
Tarihi:
08.05.2014
• KREDİNİN ÖDENMEYEN MİKTARI BAKIMINDAN
BORÇLU OLMADIKLARININ TESPİTİ İSTEMİ
BFHD - Cilt: 3 / Sayı: 11 / Yıl: 2014
Court of Cassation Decisions
49
ÖZETİ: Davalı bankanın hayat sigortası yaptırma mecburiyeti bulunmadığı belirtilen sözleşme hükmünde açıkça belirtilmiştir.
Başka bir anlatımla anılan sözleşme hükmüne göre hayat
sigortası yaptırma yükümlülüğü kredi lehdarına yüklenmiştir.
Bankanın ilk iki yıl hayat sigortası yaptırmış olması sonraki
yıllarda da bu yükümlülüğü üzerine aldığı şeklinde yorumlanamaz. Zira sözleşmenin 11-6. maddesinde yer alan düzenleme, kredi veren bankanın kendi lehine koyduğu bir hükümdür. Bu hükmün amacı, bankanın kredi lehdarına vermiş
olduğu kredinin teminat altına alınmasıdır. Bu yönüyle bankanın, kendi lehine yaptığı bir düzenlemenin aleyhine yorumlanarak yükümlülük altına sokulması kabul edilemez. Nitekim
bu hususlara Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 23.12.2009
tarih, 2009/13-433 Esas, 2009/580 Karar sayılı emsal nitelikteki kararında da açıkça değinilmiştir.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/5061
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/8855
818 s BK/493, 494
Tarihi:
07.05.2014
• GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI ALACAĞIN TAHSİLİ İSTEMİ
• GEÇERLİ BİR KEFALET SÖZLEŞMESİNİN
KURULMASINDAN SONRA TEK TARAFLI OLARAK
KEFALETİN GERİ ALINAMACAĞI
• KEFİL KREDİ SÖZLEŞMESİ KURULURKEN KENDİSİNE KEFALETTEN KURTULMA OLANAĞI VEREN
HAKLARDAN PEŞİNEN FERAGAT EDEBİLİR
ÖZETİ: Kefil, geçerli bir kefalet sözleşmesinin kurulmasından sonra
tek taraflı olarak kefaletini geri alamaz. Bu şekildeki bildirim
akdin diğer tarafça açıkça kabul edilmedikçe hukuki sonuç
doğurmaz. Kefaletten vazgeçme beyanında bulunulduğu tarihte cari hesap ilişkisinde borç bakiyesinin sıfır olması da
sonuca etkili değildir. Bu durumda mahkemece kefaletin geçerli olduğunun kabulü ile davacı bankanın takip tarihi itibariyle alacağı saptanıp varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir
karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın reddinde
isabet görülmemiştir.
Kararların tam metinlerine dergimizin 2014 yılı 3. Cilt
11. sayısından ulaşabilirsiniz
BFHD - Volume: 3 / Issue: 11 / Year: 2014
YARGITAY CEZA DAİRE KARARLARI
COURT OF APPEAL CRIMINAL CHAMBER DECISIONS
YARGITAY
8. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2014/1171
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/12580
5237 s. TCK/168, 245
Tarihi:
15.05.2014
• BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE
KULLANILMASI SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK
ÖZETİ: Oluşa ve dosya içeriğine göre, mağdurun ATM'de saat 15.19'da
1.300 TL çektikten sonra unuttuğu bankamatik kartını saat
15.21'de rıza dışında kullanarak 200 TL çeken ve daha sonra
bu parayı geri ödeyen sanığın eyleminin TCK.kapsamında
kalan suçu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde etkin
pişmanlıktan bahisle beraat kararı verilmesi yasaya uygun
görülmemiştir.
YARGITAY
8. CEZA DAİRESİ
Esas No.
İlgili Kanun/Madde
2013/10220
Karar No. 2014/10907
5237 s. TCK/3, 61, 245
Tarihi:
29.04.2014
• KREDİ KART BİLGİLERİNİN KOPYALANMAK
SURETİYLE SAHTE KART OLUŞTURMA SUÇU
ÖZETİ: Gerçek kartların manyetik şerit bilgilerini kopyalamak, şifrelerini elde etmek ve elde etmiş oldukları kart bilgilerini beyaz
kart tabir edilen kartlar ile değişik amaçlarla ellerinde bulunan diğer kartlara encoder cihazı aracılığı ile kopyalayıp bankada bulunan hesaplarla ilişkilendirerek ATM cihazlarından
para çekme veya alışverişte kullanması hallerinde suçun mağdurunun ilgili bankalar olup, kartları basılan bankalar sayısınca aynı bankaya ait birden fazla kartın veya bir kartın değişik zamanlarda birden fazla kullanılması halinde ise, suça
konu kartların tümü aynı bankaya ait olup farklı zamanlarda
üretildiğine dair dosya kapsamında herhangi bir delile de
rastlanmadığından, sahte kart üretmek suçundan, kart sayısı,
kastın yoğunluğu, suçun işleniş biçimi gözetilerek, alt sınırdan
uzaklaşılmak suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulması aleyhe
temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Court of Cassation Decisions
51
YARGITAY
8. CEZA DAİRESİ
Esas No.
İlgili Kanun/Madde
2013/9316
Karar No. 2014/9685
5237 s. TCK/168
Tarihi:
15.04.2014
• BAŞKASINA AİT BANKA KARTI İLE ARA VERMEKSİZİN ARKA ARKAYA BİRDEN FAZLA İŞLEM YAPMAK
Sanığın,
şikayetçiye ait banka kartı ile ara vermeksizin arka
ÖZETİ:
arkaya birden fazla işlem yapmaktan ibaret eyleminde “suçun
değişik zamanlarda işlenme koşulunun” gerçekleşmediği gözetilmeden, tayin edilen cezanın arttırılması, Mağdurun talimatla alınan 05.04.2010 tarihli beyanında, çalınan parasının
ve maaş kartının iade edildiğini, maddi ve manevi olarak bir
kaybının bulunmadığını beyan etmesi; sanığın da 07.06.2010
tarihli savunmasında, mağdurun zararını karşıladığına ilişkin
beyanı karşısında, bu husus araştırılarak sanık hakkında etkin
pişmanlık koşullarının değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi kanuna aykırıdır.
Kararların tam metinlerine dergimizin 2014 yılı 3. Cilt
11. sayısından ulaşabilirsiniz
BFHD - Volume: 3 / Issue: 11 / Year: 2014
DANIŞTAY KARARI
COUNCIL OF STATE DECISION
* Danıştay Daire Kararı
Council of State Chamber Decision
DANIŞTAY DAİRE KARARI
COUNCIL OF STATE CHAMBER DECISION
DANIŞTAY
4. DAİRESİ
Esas No.
İlgili Kanun/Madde
2013/301
Karar No. 2013/3589
5520 s. KurumlarVergisiK/30
Tarihi:
17.05.2013
• KURUM VERGİSİNİN KALDIRILMASI
ÖZETİ: Dosyanın incelenmesinden, elektrikli, elektronik ve medikal
gereçler ile bunlarda kullanılan parçaların satışı ve pazarlaması işi ile uğraşan davacı şirketin hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucu, şirketin Viyana'da mukim … Finance
Management GmbH isimli grup şirketinden kullanmış olduğu
krediler için ödediği faiz tutarı üzerinden vergi tevkifatı yapmadığı ileri sürülerek bulunan matrah farkı üzerinden tekerrür hükümleri uygulanarak vergi ziyaı cezalı olarak tarhiyat
yapıldığı görülmüştür.
Kararların tam metinlerine dergimizin 2014 yılı 3. Cilt
11. sayısından ulaşabilirsiniz
İDARİ GÖRÜŞLER
ADMINISTRATIVE OPINIONS
* Sirküler Listesi
Circular List
* Sirkülerler
Circulars
SİRKÜLER LİSTESİ
CIRCULAR LIST
5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ
NO
33
KONU
Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Sirkülerlerin tamamına dergimizin 2014 yılı 3. Cilt
11. sayısından ulaşabilirsiniz
ÖNEMLİ BİLGİLER
IMPORTANT INFORMATION
ASGARİ ÜCRET
YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ
İHBAR TAZMİNATI(AKDİN FESHİNDE BİLDİRİM SÜRELERİ)
KURUMLAR VERGİSİ ORANI
KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI
DEĞERLİ KÂĞITLAR (2014)
YASAL FAİZLER VE YÜRÜRLÜK SÜRELERİ
LEGAL INTERESTS AND ITS VALIDITY PERIODS
TİCARİ TEMERRÜT (AVANS) FAİZ ORANLARI
INTEREST RATES FOR COMMERCIAL DEFAULT (ADVANCEMENT)
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN’A GÖRE
GECİKME ZAMMI ORANLARI
DAMGA VERGİSİ (2014)
HARÇ TARİFESİ (2014)
YARGI HARÇLARI (2014)
ENFLASYON ORANLARI (%) (TÜİK Verilerine Göre)
AVUKATLIK ASGARÎ ÜCRET TARİFESİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
DÖVİZ KURLARI
REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN İSKONTO VE FAİZ
ORANLARI
2014 YILI USULSÜZLÜK DERECELERİ VE CEZALARI (TL)
2014 YILI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI
2014 YILI İÇİN DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
VERGİ KODLARI
Önemli Bilgilerin tamamına dergimizin 2014 yılı 3. Cilt
11. sayısından ulaşabilirsiniz
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU
ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS
LEGALBANK ABONELİK FORMU
SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LEGAL DATABASE
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
2 699 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content