close

Enter

Log in using OpenID

Kalite Sistemi Oluşturma ve Geliştirme Ders Programı

embedDownload
Kalite Sistemi Oluşturma ve Geliştirme Ders
Programı
Eğitmen Bilgileri
Eğitmen
E-posta
Ofis Konumu ve Saatleri
Uğur Ulaş KAHRAMAN
[email protected]
[Yer, Saatler, Günler]
Genel Bilgiler
Açıklama
İşletmelerin ISO 9001:2008 standartlarına uygun kalite sistemi oluşturmalarına yönelik bir eğitimdir.
Beklentiler ve Hedefler
Bu eğitimi alan katılımcılar eğitimin sonunda; müşteri odaklı bakış açısıyla proseslerine ve ürettiği ürün/hizmete özel,
ürünlerinin standartlarını sağlayan kalite sistemini oluşturabilir. Oluşturacağı kalite sistemi ürün/hizmet ve
proseslerinde, kalite standartlarında oluşabilecek sürekli gelişmelere uyumlu olacaktır. Oluşturacağı kalite sisteminde
0 hata hedefiyle prosese yaklaşacaktır.
Ders Materyalleri
Gerekli Materyaller
Projektör
Yazı Tahtası
Eğitim Süresi
2 gün (16 saat)
Katılımcılar
Yöneticiler
Beyaz Yaka Personel
Kalite, Proses Geliştirme, Sürekli İyileştirme, Üretim Mühendisleri
Eğitim İçeriği
Konu
Kalite Nedir?
Kalitede Sistem Yaklaşımı
Ürün/Hizmetimizi Tanıyalım.
Süreç Haritalama
Müşteri Geri Bildirimleri (SAO), Geri Dönen Ürünler Gelişim Sistemi
FMEA
Kalite Planları
Sayfa 1
Konu
Kontrol/Test Noktalarının Belirlenmesi
Kontrol/Test Yöntem ve Metotlarının Belirlenmesi
Kontrol ve Test Araçlarının Belirlenmesi
Gage R&R Ölçüm Yeterlilik Analizi
Kontrol Sürecinde Emniyet ve Ergonomi
Eğitimlerin Verilmesi ve Polivalans Tabloları
Malzemeyi Değil Süreci Kontrol Etmek
Kalibrasyon
Kalıp Kabulleri ve Takip Sistemi
İlk Numune Onay Süreci ve Proses Yeterlilik Analizi
Şahit Numune
Tasarımın Doğrulanması ve Revizyon Sistemi
Teknik Dokümantasyon ve Kritik Değerler
Ömür, Performans Testleri ve Laboratuvar
Malzeme Stok Alanları, Ürün Stok Alanları Yönetimi ve Standartlaştırma
Ürün/Malzeme Bloke Sistemi
Proses ve Tedarikçi Performans Yönetimi
Özel Prosesler ve Özel Kontrol/Testler
İç ve Dış Denetimler
Uygunsuzluk Yönetimi
Bireysel Öneri Sistemi
Tedarikçi Denetimleri
Proje Yönetimi
Dokümantasyon
Katılımcı Sayısı
Eğitim salonu ve eğitim veren kuruluş/kurum ile görüşülerek tespit edilir.
Sayfa 2
Müşteri Tedarikçi Performans Yönetimi ve İlişki
Gelişimi Ders Programı
Eğitmen Bilgileri
Eğitmen
E-posta
Ofis Konumu ve Saatleri
Uğur Ulaş KAHRAMAN
[email protected]
[Yer, Saatler, Günler]
Genel Bilgiler
Açıklama
Müşteri ile tedarikçileri arasında performans yönetim ve sürekli geliştirme faaliyetlerini oluşturmaya yönelik bir
eğitimdir.
Beklentiler ve Hedefler
Bu eğitimi alan katılımcılar eğitimin sonunda müşteri tedarikçi performans kriterlerini, beklentileri standartlaştırabilir;
sistemi müşteri memnuniyeti odağında geliştirebilir.
Performans kriterlerini sayısallaştırarak hedef belirleyebilir ve ortak projeler geliştirebilir.
Zamanında ve etkin bir şekilde problem çözümüyle müşteriye geri dönüş yapabilir.
Tedarikçisine hatayı zamanında ve problemin kısa sürede çözülebilmesi için gerekli bilgileri net olarak aktarabilir.
Kalıp ve malzeme onay süreci oluşturabilir, süreci yönetebilir.
Ders Materyalleri
Gerekli Materyaller
Projektör
Yazı Tahtası
Eğitim Süresi
1 gün (8 saat)
Katılımcılar
Yöneticiler
Beyaz Yaka Personel
Üretim, Kalite, Proses Geliştirme, Sürekli İyileştirme, Planlama Mühendisleri
Eğitim İçeriği
Konu
Müşteri ve Tedarikçi Kavramları
Performans Gösterge Kriterleri Belirleme ve Performans Yönetimi
PPM, Döfi Sistematiği ve Kayıtların Güncelliği
Sayfa 3
Konu
İstatistiksel Çalışmalar ve Proses Geliştirmede Bilgi İçeriği
Müşteri ve tedarikçi performans yönetim kriterleri mutabakatı, mutabakatın sözleşmeye dönüşümü
Kalıp ve malzeme onay sürecince proses yeterlilikler; ilk numune onay prosedürü (İNK)
Müşteri ve tedarikçi kontrol onay kriterlerinin ortaklaştırılması
Müşteri ile Tedarikçi Bilgi Paylaşımı ve Beklentiler
Müşteri ile Tedarikçi Arasında Anlık ve Periyodik Raporlama Yöntem, Teknikleri
Müşteri Geri Bildirimlerinde anlık ve süreli faaliyet oluşturma, hızlı geri dönüş
Müşteri tedarikçi ilişkisinde Proaktif Yaklaşımlar ve Faydaları
Müşteri tedarikçi arasında çatışmanın önlenmesi
Müşteri tedarikçi ziyaretleri ve toplantıları
Etkin dinleme ve toplantı raporlama
Yıllık Hedefler ve Faaliyetlerin Paylaşımı
Teknolojik değişimler ve bilgilendirmenin ilişki gelişimde faydaları
Katılımcı Sayısı
Eğitim salonu ve eğitim veren kuruluş/kurum ile görüşülerek tespit edilir.
Sayfa 4
5S ve Kaizen Ders Programı
Eğitmen Bilgileri
Eğitmen
E-posta
Ofis Konumu ve Saatleri
Uğur Ulaş KAHRAMAN
Koraç KUDAY
[email protected]
[email protected]
[Yer, Saatler, Günler]
Genel Bilgiler
Açıklama
Yalın Üretimin iyileştirme araçlarından Kaizen ile yalın üretimin temel uygulaması 5S’ in katılımcılara etkin olarak
uygulayıcı olmalarını amaçlayan bir eğitimdir.
Beklentiler ve Hedefler
Bu eğitimi alan katılımcılar eğitimin sonunda 5S ve Kaizen sistemini öğrenir, etkin olarak faaliyetleri uygulayabilirler;
genel koordinasyonu sağlayabilirler.
Ders Materyalleri
Gerekli Materyaller
Projektör
Yazı Tahtası
Eğitim Süresi
2 gün (16 saat)
Katılımcılar
Yöneticiler
Beyaz Yaka Personel
Üretim, Kalite, Proses Geliştirme, Sürekli İyileştirme, Bakım, Planlama Mühendisleri
Eğitim İçeriği
Konu
5S NEDİR?
5S nerelerde uygulanır?
5S kazanımları
Potansiyel Hatalar ve Karşı Tedbir Araçları
Çalışanlarda Mental Değişim
Başarı için Gereklilikler
Göstergeler ve hedef belirleme
5S Sürekliliği Sağlama Araçları
Sayfa 5
Konu
5S Faaliyet Planı ve Kontrol Çizelgesi
5S Adımları ve Ana Kontrol Süreçleri
Kıck Off ve Hata Kartı Yönetimi
5S Checklistleri ve Puanlandırma
5S Standartları
PUKÖ Döngüsü
Kayıt Sistematiği ve Takip Edilebilirlik
KAIZEN NEDİR?
Kaizen ve Yenilik Kavramları
Kaizen’ de Başarı için Gereklilikler
OEE ve OEE kırınımları, detayları
Kaizen Uygulamaya Nereden Başlamalıyım?
Tact Time, Cycle Time ve Lead Time
Kayıt Sistemi ve MP Arşivi Oluşturma
Kaizen Tipleri ve Uygulamaları
Kaizen Formları
Problem Çözme Teknikleri
10 Adım Kaizen ve Aşamaları
Kaizen’ de Yaygınlaştırma ve Bilgi Paylaşımı
Katılımcı Sayısı
Eğitim salonu ve eğitim veren kuruluş/kurum ile görüşülerek tespit edilir.
Sayfa 6
Uygulamada Tersine Mühendislik ve
Benchmarking Ders Programı
Eğitmen Bilgileri
Eğitmen
E-posta
Ofis Konumu ve Saatleri
Uğur Ulaş KAHRAMAN
[email protected]
[Yer, Saatler, Günler]
Genel Bilgiler
Açıklama
Tasarım, proses ve kalite iyileştirmeye yönelik bir eğitim olup; proses denetlemelerinin etkinliğini arttırmayı,
proseslerdeki hataların kök nedenlerini tespit ederek projelendirmeyi hedefler.
Beklentiler ve Hedefler
Bu eğitimi alan katılımcılar eğitimin sonunda Uygulamada Tersine Mühendislik yaklaşımlarıyla prosesleri etkin olarak
denetleyebilir, proje oluşturmak için gerekli elde edeceği verileri sayısal olarak yorumlayabilir.
Mevcut ürünlerde müşteri şikayetlerine sebep olan, yeni ürünlerde ise müşteri şikayetine sebep olabilecek potansiyel
hataların kök nedenine ulaşmak için metodoloji geliştirebilir; geliştireceği metodoloji ile FMEA, kalite planı
oluşturma/güncelleme, proses kontrol noktaları ve kontrol kriterleri belirleyebilir.
Ömür test metodu ve değerlendirme sistematiği geliştirebilir ve ürünü oluşturan proseslerde geliştirme projeleri
oluşturabilir.
Rakip ürünleri inceleyerek kendi eşdeğer ürününün SWOT analizini yapabilir, geliştirme projeleri hazırlayabilir.
Ders Materyalleri
Gerekli Materyaller
Projektör
Yazı Tahtası
Eğitim Süresi
2 gün (16 saat)
Katılımcılar
Yöneticiler
Beyaz Yaka Personel
Üretim, Kalite, Proses Geliştirme, Sürekli İyileştirme, Ar-ge, Laboratuvar Mühendisleri
Proses, Kalite Denetçileri
Eğitim İçeriği
Konu
T. Mühendislik ve Uygulamada T. Mühendislik nedir?
Uygulamada T. Mühendisliğin kazanımları nelerdir?
Sayfa 7
Konu
Uygulamada T. Mühendislik alanları ve örneklemeler
Standart Süreç ile Uygulamada T. Mühendislik karşılaştırması ve kazançlar
Uygulamada T. Mühendislik ile tasarımların kontrolü, ÖTL (Ömür Test Laboratuvar) Sistematiği oluşturma
Uygulamada T. Mühendislik çıktılarından kalite kontrol planları, kontrol kriterleri ve proses kontrol bölgelerinin
tanımlanarak standartlaştırılması
Yan Sanayi Malzemeleri ve komponentlerinin kalite performansının tespiti, kalite gelişimi
Proses Denetimlerinin ve Kontrollerin Uygulamada T. Mühendislik Çıktıları ile etkileşimi
Uygulamada T. Mühendislik Çıktılarının Projelendirilmesi ve Sisteme Kazandırılması
Benchmarking nedir? Nasıl uygulanır?
Tasarımların rakip ürünlere göre SWOT Analizi ve Gelişimi
IPO yerine OPI süreci nasıl işletilir? OPI Süreç Adımları
Katılımcı Sayısı
Eğitim salonu ve eğitim veren kuruluş/kurum ile görüşülerek tespit edilir.
Sayfa 8
Proje Yönetimi Ders Programı
Eğitmen Bilgileri
Eğitmen
E-posta
Ofis Konumu ve Saatleri
Uğur Ulaş KAHRAMAN
[email protected]
[Yer, Saatler, Günler]
Genel Bilgiler
Açıklama
Bu eğitimin kapsamında bulunan projeler aşağıda listelenmiştir.
Yatırım Projeleri
Kalite Projeleri
Proses ve Süreç Geliştirme Projeleri
Beklentiler ve Hedefler
Bu eğitimi alan katılımcılar eğitimin sonunda; etkin proje yönetimi gerçekleştirebilir; mevcut müşteri şikayetleri,
potansiyel müşteri şikayetlerini ortadan kaldırarak müşteri odaklı proje yönetimi gerçekleştirirler.
Ders Materyalleri
Gerekli Materyaller
Projektör
Yazı Tahtası
Eğitim Süresi
2 gün (16 saat)
Katılımcılar
Yöneticiler
Beyaz Yaka Personel
Üretim, Kalite, Proses Geliştirme, Sürekli İyileştirme, Yatırım Mühendisleri
Eğitim İçeriği
Konu
Proje Nedir?
Proje Neden Yapılır?
IPO Sürecinde Müşteri Beklentileri
Kabul ve Performans Kriterlerinin Belirlenmesi
Proje Ekibinin Belirlenmesi
Proje Yönetimi Süreç Haritalama ve Gereksinimlerin Tespiti
Sayfa 9
Konu
Proje Yönetiminde Zaman ve Süreç Yönetimi
Fizibilite
Kritik Ekipman Listesi ve Depolama
Teklif Toplama ve Değerlendirme
Ucuz Yatırım Pahalı Olabilir!
Referanslar
Ara Dönem Raporlama ve Kayıt Sistemi
Hedefe Göre İlerideyim/Gerideyim!
Tedarikçi Performans Yönetimi
Kabul Öncesi Denemeler ve Proses Yeterlilik Analizi
Proses Yeterliliğin Sağlanamaması Durumu
Proje Kabulü Öncesi Süreç İnceleme
Proje MP Arşivi
Proje Kabulü
Katılımcı Sayısı
Eğitim salonu ve eğitim veren kuruluş/kurum ile görüşülerek tespit edilir.
Sayfa 10
Proses Denetimi ve Proses Geliştirme
Ders Programı
Eğitmen Bilgileri
Eğitmen
E-posta
Ofis Konumu ve Saatleri
Uğur Ulaş KAHRAMAN
Koraç KUDAY
[email protected]
[email protected]
[Yer, Saatler, Günler]
Genel Bilgiler
Açıklama
Proses Denetlemelerinin Etkinliğini arttırarak proseslerden geliştirme projeleri oluşturmaya yönelik bir eğitimdir.
Beklentiler ve Hedefler
Bu eğitimi alan katılımcılar eğitimin sonunda proseslerine özel proses denetleme ve değerlendirme kriterleri
oluşturabilir.
Proses Denetlemesini etkin olarak gerçekleştirir, proses denetlemesi çıktılarından geliştirme projeleri oluşturabilir.
Proseslerde kontrol noktalarını belirleyebilir ve istatistiki çalışma yapabilmek için veri tabanı oluşturabilir.
Proses gerçekleştirme araçları periyodik kontrol ve değişim işlem tabloları, kritik ekipman listesi oluşturarak 0 hataya
ulaşabilir.
Ders Materyalleri
Gerekli Materyaller
Projektör
Yazı Tahtası
Eğitim Süresi
2 gün (16 saat)
Katılımcılar
Yöneticiler
Beyaz Yaka Personel
Üretim, Kalite, Proses Geliştirme, Sürekli İyileştirme Mühendisleri
Proses, Kalite Denetçileri
Eğitim İçeriği
Konu
Proses Nedir?
Proseslerde Süreç Haritalama
Proseslerde denetlemenin önemi nedir?
Sayfa 11
Konu
Proses Denetçisinin Yaklaşımları
Proses Denetlemeye Hazırlık
Proses Denetiminde Etkin Zaman Yönetimi
Proses Denetleme Aşamaları
Proses Denetleme Formu ve Soru Listesi
Proses Denetimi Raporlama ve 8D
Proses Denetiminde Toplantı Yönetimi ve Mutabakat
Proses Denetim Çıktılarının Projelendirilmesi ve Süreç Kontrolü
Kayıt Sistematiği ve Takip Edilebilirlik
Katılımcı Sayısı
Eğitim salonu ve eğitim veren kuruluş/kurum ile görüşülerek tespit edilir.
Sayfa 12
İstatiksel Proses Kontrol
Eğitmen Bilgileri
Eğitmen
E-posta
Koraç KUDAY
Uğur Ulaş KAHRAMAN
[email protected]
[email protected]
Ofis Konumu ve Saatleri
Genel Bilgiler
Açıklama
İstatistiksel proses kontrolü, bir sürecin değişkenliğini değerlendirmek ve sürecin devamlı istenen nitelikte ürün verme
yeteneğini sağlamaktır. Bu program ile birlikte, temel istatistiksel süreç kontrolü tekniklerinin ve kontrol dışı
durumlarda problemin kaynağının belirlenmesinde kullanılacak yöntemleri belirtilecektir.
Beklentiler ve Hedefler
Bu eğitimin hedefi, katılımcılara İstatistiksel Proses Kontrolü ile ilgili temel teknikleri aktarmaktadır.
Ders Materyalleri
Gerekli Materyaller
 Projektör
 Yazı Tahtası
Eğitim Süresi
2 gün (16 saat)
Katılımcılar
Yöneticiler
Beyaz Yaka Personel
Üretim, Kalite, Proses Geliştirme, Sürekli İyileştirme Mühendisleri
Proses, Kalite Denetçileri
Eğitim İçeriği
Konu
İstatistik ve ölçme
İstatistiğin uygulaması
İstatistik uygulamalarında süreç
İstatistiksel ölçüler
Veri toplama
Kontrol Tablosu
Sayfa 13
Konu
Kontrol Noktalarının Belirlenmesi
Kontrol Yöntem ve Metotlarının Belirlenmesi
Kontrol Araçlarının Belirlenmesi
Gage R&R Ölçüm Yeterlilik Analizi
Ana kütle ve örnekleme
İstatistiksek seriler
İstatistiksel kavramlar
Normal dağılım
Ortalama, mod, medyan
Değişim aralığı
Değişkenlik ve standart sapma
Kararlılık
Temel istatistiksel teknikler
Histogram
Pareto diyagramı
Neden-sonuç diyagramı
Dağılma diyagramı
Eğilim diyagramı
Akış diyagramı
İstatistiksel Proses Kontrolu
Yorumlama ve analiz
Süreç Yeterliliği
Katılımcı Sayısı
Eğitim salonu ve eğitim veren kuruluş/kurum ile görüşülerek tespit edilir.
Sayfa 14
Etkili Sunum Teknikleri
Eğitmen
E-posta
Ebru KUDAY
Koraç KUDAY
[email protected]
[email protected]
Ofis Konumu ve Saatleri
Genel Bilgiler
Açıklama
Sunumlar eğitimin her düzeyinde ve iş hayatında önemlidir. Etkili bir sunum için; ilgi ve dikkat yüksek düzeyde
tutulmalı, verilmek istenen mesaj ikna edici olmalı, ayrıca bazı temel sunuş tekniklerinde ustalaşmış olmak
gerekmektedir.
Beklentiler ve Hedefler
Bu eğitim, topluluk önünde yapılacak etkin bir sunuşun içerik ve tarz olarak nasıl hazırlanması gerektiği konusunda
katılımcıları geliştirmeyi hedeflemektedir. İşleri gereği sunumlar yapan katılımcıların; kendilerini dinleyenleri ikna eden
sunumlar hazırlama ve sunma konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirmesi, çevrelerinde saygı ve güven
uyandıracak sunumlar yapabilmeleri için mevcut yeteneklerini uygulamasını amaçlar.
Ders Materyalleri
Gerekli Materyaller
 Projektör
 Yazı Tahtası
Eğitim Süresi
1 gün (8 saat)
Katılımcılar
Yönetici Adayları
Mavi/Beyaz Yaka Personel
Eğitim İçeriği
Konu
Etkili Sunumun Önemi,
Sunumun Hazırlanması,
İyi Bir Sunumu Yapabilmenin Yol Haritası,
Sunum Öncesi,
Sunuma Başlamanın Farklı Yolları,
Sunum Öncesi Dikkat Edilecek Noktalar,
Salon Düzeni,
Görsel Malzeme Hazırlarken,
Sayfa 15
Konu
Sunum Yapacak/Eğitim Verecek Kişinin Sorumlulukları,
Sunum Yapacak/Eğitim Verecek Kişinin Etkinliğini Artıracak Özellikler,
Zor Dinleyiciler ve İtirazlar,
İlk İzlenim, İletişim Kurma,
Ses, Söz, Giyim ve Tutum,
Dört Aşamalı Sunum Metodu,
Motive etme
Anlatma
Koçluk
Hayata Uyarlama
Beden Dilinin Kullanılması,
Sunum Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar,
Kaçınılması Gereken Davranışlar,
İzleyiciye Ulaşmak İçin Vazgeçilmez Yöntemler,
Dikkat ve İlgiyi Canlı Tutma Teknikleri,
Sunumun Hedefe Yönelik Olarak Kapatılması Teknikleri.
Katılımcı Sayısı
Eğitim salonu ve eğitim veren kuruluş/kurum ile görüşülerek tespit edilir.
Sayfa 16
Etkili Takım Çalışması
Eğitmen Bilgileri
Eğitmen
E-posta
Ebru KUDAY
[email protected]
Ofis Konumu ve Saatleri
Genel Bilgiler
Açıklama
Bir takım oluşturmak ve olmak için sadece kişileri belirlemek ve onlara görevler vermek yeterli değildir. Birlikte, ortak
hedefe doğru yol almak için bazı tutum, bilgi ve becerilere sahip olunması gerekir.
Beklentiler ve Hedefler
Eğitimde ekibin ihtiyaç duyduğu, gerekli bilgi ve becerilerin yanında takımı motive edici unsurlar anlatılacaktır.
Uygulamalarla, örneklerle ve grup çalışmalarıyla desteklenecek eğitim sonunda takım üyeleri daha etkin olarak
çalışmalara katılmayı öğrenecek, elde edilecek sinerji ve başarı çok daha yüksek olacaktır.
Ders Materyalleri
Gerekli Materyaller
 Projektör
 Yazı Tahtası
Eğitim Süresi
2 gün (16 saat)
Katılımcılar
Beyaz/Mavi yaka Personel
Eğitim İçeriği
Konu
Takım Ve Grup Nedir?
Takım İle Grup Arasındaki Farklar,
Takımın Özellikleri,
Takım Çeşitleri,
Kişilik Tipolojileri ve Takım,
Farklılık Zenginliktir,
Takım Çalışmasının Gerekçeleri,
Takım Çalışmasının Çalışanlara Ve Kuruma Katkısı,
Etkili Bir Takımın Nitelikleri,
Takım Oluşturma Basamakları,
Başarılı Görev Dağılımı,
Sayfa 17
Konu
Takım Üyelerinin Güçlü Yönlerinin Takım Başarısına Kanalize Edilmesi,
Takım Üyelerinin Zayıf Yönlerinin Geliştirilmesi,
Takım İçi-Dışı Etkili İletişim ve İşbirliği,
Takım İletişiminde Sinerji,
Vizyoner Takım,
Takım Organizasyonu ve Takımda Liderlik,
Takımı Yönetmek,
Takımı Başarıya Götürecek Hususlar,
Takım İçi Dayanışma – Çatışma İlişkileri,
Takım ruhu, Heyecan ve Birlik Duygusunun Sağlanması,
Verimlilik Artırıcı Çalışmalar.
Katılımcı Sayısı
Eğitim salonu ve eğitim veren kuruluş/kurum ile görüşülerek tespit edilir.
Sayfa 18
Etkin Yönetim Becerileri ve Liderlik
Eğitmen Bilgileri
Eğitmen
E-posta
Ebru KUDAY
[email protected]
Ofis Konumu ve Saatleri
Genel Bilgiler
Açıklama
Kişilere özgü liderlik tarzı oluşturmada ve etkin kullanmanızda yardımcı olacak olan yöneticilik yetkinliklerin
kazandırılması işletme başarısı için gerekli bir unsurdur. Günümüzde yeni teknolojiler ile değişimin çok hızlı olması,
rekabetin artması gibi nedenlerle işletmelerde bu tip lider/yöneticiler yol gösteren, harekete geçirebilen, birleştirici,
motive edici, etkileyici kişiler olup şirket verimliliğini artıran faaliyetlerin odağı konumundadır.
Beklentiler ve Hedefler
Eğitim, İşletme yöneticilerine/adaylarına ve çalışanlarına, çağdaş yönetim tekniklerini ve etkin liderlik yaklaşımlarını
göstererek sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirmeyi hedefler.
Ders Materyalleri
Gerekli Materyaller
 Projektör
 Yazı Tahtası
Eğitim Süresi
1 gün (8 saat)
Katılımcılar
Yöneticiler
Yönetici adayları
Beyaz Yaka Personel
Eğitim İçeriği
Konu
Yönetici Kimdir? Lider Kimdir?
Lider-Yönetici Farkları,
Başarılı Bir Liderin Sahip Olması Gereken Özellikler,
Liderlik Stili ve Türleri,
Kişilik Türlerine Göre Liderlik,
Bir Lider Neler Yapabilir?
Başarı Stratejileri,
Sayfa 19
Konu
Liderin Çalışanların Motivasyonu Üzerindeki Etkisi,
Özgün Liderlik Tanımı,
Koçluk Becerileri,
Değişim Liderliği,
Vizyoner Liderlik,
Mevcut Kişisel ve Çevresel Kaynakların Kullanımı ve Etkin Dağılımı,
Rekabet Ortamında Liderin Araçları,
Koçluk
Etkin Zaman Kullanımı
Diyaloglar
Liderlik “Tek” Olmak Mıdır?
Güç Oyunu Nerde Ne Zaman ve Nereye Kadar?
Karar Alma Süreçleri
Liderin Etkinlik Alanı Yaratmasında Farklı Araçlar,
Etkinlik Alanı Yaratma Formülleri,
Güven Ortamı Oluşturmak,
Kendi Liderliğinizi\ Kendi Liderinizi Tanımlama,
Etkileriniz\ Etkileri Üzerine Değerleme Çalışması.
Katılımcı Sayısı
Eğitim salonu ve eğitim veren kuruluş/kurum ile görüşülerek tespit edilir.
Sayfa 20
Beden Dili ve İletişim
Eğitmen Bilgileri
Eğitmen
E-posta
Ebru KUDAY
[email protected]
Ofis Konumu ve Saatleri
Genel Bilgiler
Açıklama
Kişiler arası iletişimin % 50-60’ı beden diliyle, %30-40’ı ses tonu,%5-10'u kelimelerle gerçekleşmektedir. Beden dilinin
ve doğru kişisel imajın güçlü etkisi, karşınızdaki kişi ile iletişime geçmeden ya da iletişimin ilk saniyelerinden itibaren
kendisini gösterir. Bu yüzden iyi bir iletişim becerisine sahip olmak için beden dilini doğru kullanmalı, ayrıca
başkalarının beden dilini doğru okumalıyız.
Beklentiler ve Hedefler
Katılımcıların beden diline hakim olup daha iyi iletişim kurmaları, kişisel algıyı bir bütün olarak ele alarak tüm iç ve dış
etkenleri etkin bir biçimde kullanabilmeleri, daha etkili, daha profesyonel kişisel imaj sahibi olabilmeleri, tüm bunların
sonucu olarak da kurum imajına katkıda bulunabilmeleri amaçlanmaktadır.
Ders Materyalleri
Gerekli Materyaller
 Projektör
 Yazı Tahtası
Eğitim Süresi
1 gün (8 saat)
Katılımcılar
Yöneticiler
Yönetici adayları
İnsan Kaynakları
Eğitim İçeriği
Konu
İş Hayatında İletişim ve İmaj Faktörü,
İletişim ve Empati Nedir?
İletişim Nasıl Geliştirilir?
Dinletme ve Kabul Görme,
Beden Dilinin Etkileme Gücü,
Sayfa 21
Konu
Kişisel İmaj Nedir?
Temiz, Bakımlı ve Güler Yüzlü Olmanın Etkileri,
Eller, Kollar ve Bacaklar,
Kişilik türleri,
İnsanları Tanımada Beden Dili ve Kişisel İmaj,
İnsanlar Arası Mesafe ve Temas,
Pozitif Davranış Stilleri ve Paradigmalar,
Bir Görüşte Başarı, İlk İzlenim,
Kariyer ve İş Ortamına Uygun Giyinmek,
Kullanılabilecek Renkler ve Aksesuarlar,
Konuşma Tarzı, Ses Tonu,
Mesaj Gönderme ve Almada Beden Dilinin Önemi,
Bakışlar ve Anlamları Jest ve Mimikler,
Oturuş Şekilleri, El Sıkma Türleri,
Sınır Belirtme ve Sahiplenme Jestleri,
Yalanın Beden Diline Etkisi,
Özgüven ve Özsaygının Kişiye Etkisi,
Profesyonel İmaj Oluşturma,
Katılımcı Sayısı
Eğitim salonu ve eğitim veren kuruluş/kurum ile görüşülerek tespit edilir.
Sayfa 22
Koçluk Eğitimi
Eğitmen Bilgileri
Eğitmen
E-posta
Ebru KUDAY
[email protected]
Ofis Konumu ve Saatleri
Genel Bilgiler
Açıklama
Koçluk bir gelişim sürecidir. Kişilerin var olan potansiyellerini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara
odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir. Koçluk; doğru sorular ile kişilerde farkındalık yaratma sanatıdır.
Beklentiler ve Hedefler
Eğitim, kişilerin işletme içi süreçleri boyunca kendilerinin daha iyi tanıması, potansiyelini keşfetmesi ve hatalarından
ders alarak yetkinliklerini geliştirmesini hedefler. Koçluk eğitimi alan çalışanların, mevcut durumdan daha iyi bir
duruma ulaşmak isteyen duruma gelmesi beklenir.
Ders Materyalleri
Gerekli Materyaller
 Projektör
 Yazı Tahtası
Eğitim Süresi
1 gün (8 saat)
Katılımcılar
Yöneticiler
Yönetici adayları
İnsan Kaynakları
Eğitim İçeriği
Konu
Koçluğun tanımı
Koçluk nedir/ne değildir?
Kimlere koçluk yapılır/kimlere yapılmaz?
Koçluğun etkisi
Koçlukta temel kurallar
Koçluk/Mentörlük/Danışmanlık farkı
Koçluk ilişkisi
Sayfa 23
Konu
Etkili geribildirim
Bilinçaltını tanıma
Uyum ve ahengin önemi
Empatik dinleme
Doğru sorular sormanın önemi
Koçlukta engeller ve bunların aşılması
Hedef belirleme
Kritik gedik
Seans çerçeveleme
Hedefin basamakları
Değerlerin ortaya çıkarılması
Önceliklerin belirlenmesi
Vizyon/Misyon kavramları
Çevresel faktörlerin hedefe etkisi
Duyusal keskinlik
Esneklik ve farkındalık
Hedefle ilgili stratejilerin planlanması
İçsel ve dışsal kaynaklar
Eylem planının oluşturulması
Koçlukta dili etkin kullanma
Sözel olmayan mesajları anlamak
Katılımcı Sayısı
Eğitim salonu ve eğitim veren kuruluş/kurum ile görüşülerek tespit edilir.
Sayfa 24
Yetkinlik Yönetimi
Eğitmen Bilgileri
Eğitmen
E-posta
Ebru KUDAY
[email protected]
Ofis Konumu ve Saatleri
Genel Bilgiler
Açıklama
İnsan Kaynakları yönetim sistemleri arasında yetkinliklerin doğru belirlenmesi, geliştirilmesi ve yönetilmesi son derece
önemli konuların başında gelmektedir.
Beklentiler ve Hedefler
Yetkinlik tanımlarının yapılması, yetkinlik yönetim sistemi kurulması ve işletilmesi konuları katılımcılara aktarılırken,
günümüzün en önemli sahip olunması gereken yetkinlikler havuzu yönetimi eğitimin amaçları arasındadır.
Ders Materyalleri
Gerekli Materyaller
 Projektör
 Yazı Tahtası
Eğitim Süresi
1 gün (8 saat)
Katılımcılar
Yöneticiler
İnsan Kaynakları
Eğitim İçeriği
Konu
Yetkinlik Kavramı
Yetkinlik Yönetimi
Yetkinliklerin Kullanıldığı Alanlar
Yaygın Yetkinlik Yönetimi Yapıları
Yetkinlik Yönetimi İşleyişi
Yetkinlik Ölçümü
Önerilen Yetkinlik Yönetimi Yapıları
Yetkinlik Yönetimi İşleyişi
Yetkinlik Kataloğu
Sayfa 25
Konu
Davranış Türleri ve Göstergelerinin Belirlenmesi
Yetkinlik Ölçümü
Yetkinlik Gelişimi Süreci
Gelişim Planı Örneği
Yetkinlik Yönetiminin Zorlukları
21. Yüzyıl çalışanını başarıya götürecek 10 yetkinlik
Liderlik
Kritik Düşünme
İletişim
İşbirliği
Uyum Yeteneği
Verimlilik ve Sorumluluk
Bilgiye erişim analiz ve sentez
İnovasyon
Küresel Vatandaşlık
Katılımcı Sayısı
Eğitim salonu ve eğitim veren kuruluş/kurum ile görüşülerek tespit edilir.
Sayfa 26
Motivasyon
Eğitmen Bilgileri
Eğitmen
E-posta
Ebru KUDAY
[email protected]
Ofis Konumu ve Saatleri
Genel Bilgiler
Açıklama
Motivasyon Eğitimi; İşletmede çalışan tüm personelin verimliliğini en üst seviyeye getirebilmek, başarı ve hedef odaklı
çalışmalarını sağlamak, çalışma süreçlerini olumlu yönde etkilemek, kendi kendilerine liderlik yapabilme becerilerini
kazandırmak, üst ve alt çalışan personelin performansını arttırarak iş başarı çıtasını yükseltmek için hazırlanmıştır.
Beklentiler ve Hedefler
Eğitimle birlikte katılımcılar İç disiplin ve “oto kontrol” yeteneğinde artış, insiyatif kullanma, liderlik etme ve sorumluluk
alma eğilimde güçlenme, motivasyon kazanma, metotlu, planlı ve sistematik çalışma alışkanlığına yönelme, kendini
geliştirme, öğrenmeye ve değişmeye açıklık gibi becerileri kazanmaları beklenir.
Ders Materyalleri
Gerekli Materyaller
 Projektör
 Yazı Tahtası
Eğitim Süresi
1 gün (8 saat)
Katılımcılar
Tüm Çalışanlar
Eğitim İçeriği
Konu
Motivasyonun tanımı
Motivasyonun önemi
Motivasyon Konusunda Yapılan Hatalar
Odaklanamamak. Öncelikleri doğru belirlememek
Hedefsiz Kalmak ve Doğru hedef koymamak
Kendini ve ne istediğini bilmemek
Kötümser bakış açısı ve kişilik yapısı
Kendini Başkalarıyla Karşılaştırmak
Düşlemekten korkmak
Motivasyonu korumaya zaman ayıramamak
Sayfa 27
Konu
Eylemsizlik
Motivasyon Teknikleri
Bebek Adımları
Eğlenceye Zaman Ayırın
Tanımla(t)ma Tekniği
Geleceğe Gitme Tekniği
Soru Sorma Sanatı
Doğru Hedef Koyma Yöntemleri
Mentör Masası
Nedenler Yaratma Tekniği
Beyin Yıkama Tekniği
Katılımcı Sayısı
Eğitim salonu ve eğitim veren kuruluş/kurum ile görüşülerek tespit edilir.
Sayfa 28
Protokol Görgü ve Nezaket Kuralları
Eğitmen Bilgileri
Eğitmen
E-posta
Ebru KUDAY
Koraç KUDAY
[email protected]
[email protected]
Ofis Konumu ve Saatleri
Genel Bilgiler
Açıklama
Protokol, iş ve sosyal yaşamda uygulanması gereken kurallar toplamıdır. Protokol kuralları, önce işletmenin iş
saygınlığının koruyucusu olduğu gibi, işletmeler arası ilişkilerde şekil yönünden izlenmesi gereken yolu gösterir.
Beklentiler ve Hedefler
Bu eğitim ile profesyonel iş hayatının gerektirdiği protokol, görgü ve nezaket kuralları katılımcılara aktarılacaktır.
Ders Materyalleri
Gerekli Materyaller
 Projektör
 Yazı Tahtası
Eğitim Süresi
1 gün (8 saat)
Katılımcılar
Mavi/Beyaz Yaka Personel
Eğitim İçeriği
Konu
Protokol ve Görgü
Protokol Nedir?
Güvenilirlik ve Saygınlık
Görgü Terbiye Nezaket Zarafet
Hitap Şekilleri
Astların Görevleri
Bayanlarla İlgili Hitap Şekilleri
Dikkat Edilmesi Gerekli Diğer Hususlar
Yazılı İlişkiler
Kartvizit
Sayfa 29
Konu
Mektup Kâğıt ve Zarfları
Zarf Üzerinde Hitap Şekilleri
Mektuplarda Hitap Şekli
Mektubun Bitirilişinde Şekiller
Davetiyelerde İfade Tarzları
Telefonla Konuşma
Telefonla Konuşmada Temel Nezaket Kuralları
Kıyafet
Ana İlkeler
Güzel Giyinmek
Hanımlar İçin Kıyafet
Renkler
Selamlaşma
Selamlamanın Önemi
Selamlamada Temel Kurallar
Selam Vermeyecek Olanlar
Toplumda Selamlaşma
Hediye Alıp Verme
Hediye Götürülebilecek Sosyal Faaliyetler
Nisan Hediyeleri
Düğün Hediyeleri
Doğum Sünnet Hediyeleri
Bayram Yılbaşı Anneler Babalar Günü Evlenme Yıldönümleri
Doğum Günü Hediyeleri
Seyahat ve Yolculuk Hediyeleri
Sınıf Geçme Hediyeleri
Hastaya Verilecek Hediyeler
Kokteyl, Parti, Resepsiyon, Akşam Yemekleri ve Diğer Davet ve Kutlamalarda Götürülebilecek Hediyeler
Hediye Alıp Vermede Dikkat Edilecek Diğer Hususlar
Çiçek Gönderme
Davetlere Gönderilecek Çiçekler
Nişan Düğün Yıldönümü Çiçekleri
Hastane ve Evdeki Hastalara Gönderilecek Çiçekler
Seyahat Karşılama Uğurlama Çiçekleri
Çiçeklere Atfedilen Anlamlar
Genel Nezaket Kuralları ve Davranış Usulleri
Katılımcı Sayısı
Eğitim salonu ve eğitim veren kuruluş/kurum ile görüşülerek tespit edilir.
Sayfa 30
İşe alım ve Mülakat Teknikleri
Eğitmen Bilgileri
Eğitmen
E-posta
Ebru KUDAY
[email protected]
Ofis Konumu ve Saatleri
Genel Bilgiler
Açıklama
İş görüşmesi yapan tüm İnsan Kaynakları çalışanlarının, yöneticilerin ve yönetici adaylarının mülakat konusunda
teknik ve pratik yönden bilgilendirilmeleridir.
Beklentiler ve Hedefler
Yetkinlik kavramı ve yetkinlik bazlı uygulanabilir mülakat örnekleri sayesinde “Doğru işe, Doğru İnsan” yerleştirmesi ve
seçme yerleştirme süreç maliyetlerinin en aza indirilmesi hedeflenmektedir.
Ders Materyalleri
Gerekli Materyaller
 Projektör
 Yazı Tahtası
Eğitim Süresi
1 gün (8 saat)
Katılımcılar
Yöneticiler
İnsan Kaynakları
Eğitim İçeriği
Konu
Mülakat Tanımı
Mülakat Sürecinde Adaylarda Aranılan Özellikler
Mülakat Teknikleri
Yapılandırılmış Mülakatlar
Yapılandırılmamış Mülakatlar
Mülakat Türleri
Birebir ve Sıralı Mülakatlar
Grup ve Panel Mülakatlar
Stres Mülakatlar
Sayfa 31
Konu
Çalışma Arkadaşları Grubu
Mülakat Süreci
Mülakata Hazırlık
Mülakatın Uygulanması
Soru Türleri
Açık Uçlu Sorular
Kapalı Uçlu Sorular
Sondaj Soruları
Mülakatta Beden Dili
Mülakatta Etkin Dinleme ve Bilgilerin Kaydedilmesi
Mülakatın Sonuçlandırılması
Mülakat Hataları
Mülakatın Avantajları
Mülakatın Dezavantajları ve Sınırlı Yönleri
Stres Mülakatı
Katılımcı Sayısı
Eğitim salonu ve eğitim veren kuruluş/kurum ile görüşülerek tespit edilir.
Sayfa 32
Performans Yönetimi
Eğitmen Bilgileri
Eğitmen
E-posta
Ebru KUDAY
[email protected]
Ofis Konumu ve Saatleri
Genel Bilgiler
Açıklama
İşletme içi değerlendiren ve değerlendirilenleri, performans yönetim süreci ve yetkinlik modeline ilişkin bilgilendirir,
performansın iyileştirilmesi ve kişisel gelişim planları için gerekli yöntemleri sağlar. Başarı ölçüm yöntemleri ile
çalışanın motivasyonunu artırıcı ölçümleme ve değerlendirme sistemlerinin oluşumuyla, işletmenin gelişim sağlanır.
Beklentiler ve Hedefler
Eğitim, İşletme hedefleriyle birey hedeflerinin örtüşmesini ve tüm işletme çalışanların ortak bir başarı tanımına sahip
olmalarını sağlayan bir sistem oluşturmayı hedefler. Performans Yönetimi, kişinin gelişim ve değişim sürecinin en
önemli halkası olması nedeniyle ölçen ve ölçülenler üzerinde olumlu etki yaratılması amaçlanmaktadır.
Ders Materyalleri
Gerekli Materyaller
 Projektör
 Yazı Tahtası
Eğitim Süresi
1 gün (8 saat)
Katılımcılar
Yöneticiler
Yönetici adayları
İnsan Kaynakları
Eğitim İçeriği
Konu
Performans Yönetimi ve Değerlendirmesinin Amaçları,
Yönetici, Çalışan ve İşletme İçin Yararları,
Performans Yönetiminin Etkileşimli Olduğu Diğer Süreçler,
Performans Yönetiminde Rol ve Sorumluluklar,
Performans Yönetimi Adımları,
Performans Yönetimi ve Değerlendirmesinin Amaçları,
Yönetici, Çalışan ve İşletme İçin Yararları,
Performans Yönetiminin Etkileşimli Olduğu Diğer İnsan Kaynakları Süreçleri,
Sayfa 33
Konu
Performans Yönetiminde Rol ve Sorumluluklar,
Performans Yönetimi Adımları,
Geleneksel ve Modern Değerlendirme Yöntemleri,
İş Kanunu Hükümleri Işığında Performans Değerlendirme,
Performans Değerlendirme Kapsamının, Değerlendirici ve Değerlendirilenlerin Belirlenmesi,
Performans Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi (Hedef / Yetkinlik Türleri ve Ağırlıkları), Performans Değerlendirme
Sisteminin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Denetimi,
Değerlendirme Görüşmelerinin Yönetimi,
Görüşmelerde Dikkat Edilecek Noktalar,
Temel Değerlendirme Hataları,
Geribildirimin Önemi ve Şekli,
Performans Değerlendirme Prosedürünün Hazırlanması,
Performans Yönetimi Sürecinde Temel Sorular,
Değerlendirme, Dosyalama, Kayıtlama ve Raporlama.
Katılımcı Sayısı
Eğitim salonu ve eğitim veren kuruluş/kurum ile görüşülerek tespit edilir.
Sayfa 34
Problem Çözme Teknikleri
Eğitmen Bilgileri
Eğitmen
E-posta
Koraç KUDAY
[email protected]
Ofis Konumu ve Saatleri
Genel Bilgiler
Açıklama
İşletmelerde, Süreç Yönetiminin anlaşılması ve süreçlerin sürekli iyileştirilmesi, Problem Çözme ve Karar Vermeyi
zorunlu kılmaktadır. Yüksek kalite ve performans sonuçlarına ulaşılması, sürekli iyileştirmenin iyi tanımlanmış ve iyi
uygulanan sistematik bir yapı içinde ele alınmasını gerekli kılar.
Beklentiler ve Hedefler
Eğitim, mevcut ürün ve süreçlerdeki kalite ve verimlilik problemlerini çözmek ve şirketin rekabetçi durumunu devam
ettirmek, takım ruhunun aşılanması, yaratıcı zekanın ortaya çıkarılması ve doğru kararlar alabilmek için ana
sebeplerin ve çözümlerinin doğru olarak teşhis edilmesini hedefler.
Ders Materyalleri
Gerekli Materyaller
 Projektör
 Yazı Tahtası
Eğitim Süresi
1 gün (8 saat)
Katılımcılar
Tüm Çalışanlar
Eğitim İçeriği
Konu
Problem Nedir?
Problem Çözme Yaklaşımı?
Problem Çözme Süreci,
Takım Çalışması,
Kişilik Profilleri,
Temsil Sistemleri,
Hedef-Sonuç Odaklı Yaklaşımlar,
Hedefe Ulaşmak İçin İyi Biçimlenmiş Koşullar,
Sayfa 35
Konu
Düşünme Düzeyleri,
Stratejik Düşünme,
Problemler ve Paradigmalar,
Veri Analizi,
Beyin Fırtınası,
Sebep Sonuç Analizi,
Pareto Analizi,
Neden Analizi, Sapma Analizi,
Fikir Üretme ve Karar Verme,
Katılımcı Sayısı
Eğitim salonu ve eğitim veren kuruluş/kurum ile görüşülerek tespit edilir.
Sayfa 36
Stratejik Marka Yönetimi
Eğitmen Bilgileri
Eğitmen
E-posta
Ebru KUDAY
[email protected]
Ofis Konumu ve Saatleri
Genel Bilgiler
Açıklama
Günümüzde rekabetin en önemli unsurlarından biri Marka Yönetimi konusunda stratejik karar ve uygulamalar
yapılmasıdır. Şirketlerin en önemli stratejik karar süreçleri içinde bulunan ve diğer prosesleri etkileyen Marka Yönetimi
tüm ilgili yönetim kadrolarının alması gereken eğitimdir.
Beklentiler ve Hedefler
Kurum kültürü ve hedefleri doğrultusunda Marka Yönetimi stratejilerinin belirlenmesi, bunlara uygun aksiyon plan ve
uygulamaların yapılması ve sonuçlarının ölçülerek takip edilmesi son derece önemlidir.
Ders Materyalleri
Gerekli Materyaller
 Projektör
 Yazı Tahtası
Eğitim Süresi
1 gün (8 saat)
Katılımcılar
Yöneticiler
Satış Pazarlama ve Marka Yöneticileri
Eğitim İçeriği
Konu
Marka Yönetimi
Marka Yönetimi – Ürün Yönetimi
Marka Yönetimi Ne Zaman Gelişti?
Neden Marka Yönetimi?
Marka ve Ürün Yönetimi için Hangi Beceriler Gerekir?
Tutku
Organizasyon
Yenilikçilik/Kreativite
Sayfa 37
Konu
İletişim
Öğrenme
İnisiyatif
Esneklik
Değişime Açıklık
Küreselleşme
Pazar Bilgisi
Liderlik
İnsani Beceriler
Satış Becerileri
Teknik Bilgi
Analitik Beceriler
Ayrıntıyı Görebilme
Katılımcı Sayısı
Eğitim salonu ve eğitim veren kuruluş/kurum ile görüşülerek tespit edilir.
Sayfa 38
Zaman Yönetimi
Eğitmen
E-posta
Ebru KUDAY
[email protected]
Ofis Konumu ve Saatleri
Genel Bilgiler
Açıklama
Günümüzde verimli çalışma ve zamanın etkin kullanımı tüm sektör çalışanlarının öncelikli konusu haline gelmiştir.
Çalışanlar belli bir zaman içerisinde ya daha fazla iş yapmak ya da aynı işi daha kısa zamanda yerine getirmek
zorunda kalmaktadırlar. Bu yüzden zamanın akıllıca planlanması ve kullanılması gerekmektedir.
Beklentiler ve Hedefler
Bu eğitim; ödünç alınamayan, sadece kullanılan ve sürekli geçen zamanın israf edilmeden nasıl etkin ve verimli bir
şekilde kullanılabileceğini öğretmeyi amaçlamaktır.
Ders Materyalleri
Gerekli Materyaller
 Projektör
 Yazı Tahtası
Eğitim Süresi
1 gün (8 saat)
Katılımcılar
Yöneticiler
Beyaz Yaka Personel
Eğitim İçeriği
Konu
Zaman Bilinci,
Zaman Tuzakları,
Zaman Planı Hazırlama,
Hayattaki Rollerimiz,
Zaman Hırsızları,
Telefonu ve E-Postayı Verimli Kullanma,
Çalışma Masası Organizasyonu,
Ziyaret ve Randevuları Verimli Kullanma,
Sayfa 39
Konu
Ertelemek, Hayır diyebilmek,
Bir Günümüzü Nasıl Harcarız?
ABC Analizi,
İşleri Öncelik Sırasına Koymak,
Zaman Hırsızlarına Karşı Önlemler,
Zaman Yaratıcıları,
İşleri Devretme (Delegasyon),
Sözlü ve Yazılı İletişim,
Sadeleşme Kavramı,
Hayat Çarkı,
Eisenhower Prensibi,
Hedef Belirleme,
Zaman Yönetimi Karşısındaki Engeller,
An’da Olma Kavramı,
Zaman Yönetiminin Kazandırdıkları.
Katılımcı Sayısı
Eğitim salonu ve eğitim veren kuruluş/kurum ile görüşülerek tespit edilir.
Sayfa 40
Yaratıcı Düşünme Yöntemleri
Eğitmen Bilgileri
Eğitmen
E-posta
Ebru KUDAY
Koraç KUDAY
[email protected]
[email protected]
Ofis Konumu ve Saatleri
Genel Bilgiler
Açıklama
Yenilikçi ve yaratıcı düşünceye sahip olan çalışan profiline sahip şirketlerin iş sonuçları verimliliği ve rekabette fark
yaratma konularında daha başarılı olmaktadırlar.
Beklentiler ve Hedefler
Üst düzeyden başlayarak tüm farklı pozisyonlarda çalışanların yaratıcı düşünce yöntemlerini öğrenip hayatlarına
adapte etmeleri, şirketlerin farklılıkları yaratma ve yönetme konusunda stratejik yönetim konuları arasında oldukça
önemli bir yere sahiptir.
Ders Materyalleri
Gerekli Materyaller
 Projektör
 Yazı Tahtası
Eğitim Süresi
2 gün (16 saat)
Katılımcılar
Tüm Çalışanlar
Eğitim İçeriği
Konu
Yaratıcılık
Yaratıcılık Kavramı
Yaratıcılığı Etkileyen Faktörler
Motivasyon
Tutum, Davranış ve Ortamlar
Bireysel Yaratıcılığı Etkileyen Tutum ve Davranışlar
Farklılık
Hata ve Risk
Düşünce
Sayfa 41
Konu
Meydan Okuma
Yaratıcılık Teknikleri
Beyin Fırtınası
Ters Beyin Fırtınası
Düşünce Haritası
Kontrol Listesi
Yatay Düşünme Tekniği
6 Şapkalı Düşünce Metodu
Yaratıcı Kişilerin Genel Özellikleri
Yaratıcılığın Önündeki Engeller
Yaratıcılık Eksersizleri
Beynin iki yarısını kullanmak
Birleştirme tekniği
Benzerlik arama tekniği
Konu Uygulaması
Katılımcı Sayısı
Eğitim salonu ve eğitim veren kuruluş/kurum ile görüşülerek tespit edilir.
Sayfa 42
Perakende Mağaza Yönetimi
Eğitmen Bilgileri
Eğitmen
E-posta
Ebru KUDAY
[email protected]
Ofis Konumu ve Saatleri
Genel Bilgiler
Açıklama
Perakende Mağaza Yönetimi Eğitimi, tüm mağaza süreçlerinin ayrıntısı ile işlendiği konuları kapsamaktadır. Mağaza
Yöneticileri, Yönetici yardımcıları, yönetici adayları ve diğer pozisyonların katılımı ile gerçekleşmektedir.
Beklentiler ve Hedefler
Katılımcıların Perakende sektörü konusunda önemli bilgiler aldığı, Mağaza işleyiş ve tüm prosesleri hakkında
genelden özele oldukça geniş bir eğitimdir. Günümüzün en önemli sektörlerinden biri olan Perakende de yetişmiş ve
eğitimli insan gücü rekabet açısından oldukça önemli bir farklılıktır.
Ders Materyalleri
Gerekli Materyaller
 Projektör
 Yazı Tahtası
Eğitim Süresi
1 gün (8 saat)
Katılımcılar
Yönetici Adayları
Mağaza Müdürü
Müdür Yardımcıları
Eğitim İçeriği
Konu
Perakende Nedir?
Perakendecilik
Fizibilite Etüdü neden yapılır?
Fizibilite Etüdünün aşamaları nelerdir?
Piyasa incelemesi
Kuruluş yeri incelemesi
Ekonomik inceleme
Sayfa 43
Konu
Teknolojik inceleme
Hukukî inceleme
Perakende ve Genel Organizasyon
Perakende ve İK Yönetimi
İK Sorunlar
Perakende ve Finans Yönetimi
Perakende ve Ürün Yönetimi
Perakende Ve Operasyon Yönetimi
Perakende ve Fiyat Politikaları
Perakende ve Tutundurma
Müşteri
Ölçek
Ölçüt
Gelişim Faktörleri
Pazar Payı Dağılımı
Katılımcı Sayısı
Eğitim salonu ve eğitim veren kuruluş/kurum ile görüşülerek tespit edilir.
Sayfa 44
Stres ile Başa Çıkma ve Çatışma Yönetimi
Eğitmen Bilgileri
Eğitmen
E-posta
Ebru KUDAY
[email protected]
Ofis Konumu ve Saatleri
Genel Bilgiler
Açıklama
Stress günümüzün en önemli sorunlarından birisi. Özellikle iş hayatında stres ile başa çıkma başarıya giden yolda
verimlilik ve motivasyon açısından oldukça önemli bir kavramdır. Bununla birlikte farklı nitelik ve kişiliklerden oluşan
ekiplerde çatışma yönetimi iş sonuçları ve takım çalışması etkileyen en önemli faktörlerden biridir.
Beklentiler ve Hedefler
Bu eğitim; yoğun çalışma temposu ve karşılaşılan stres ile başa çıkma, iç ve ekip motivasyonunu yüksek tutma ve
farklı karakterlere sahip çalışanlar arasında yaşanan çatışma yönetimini başarı ile yönetme teknik ve bilgilerin
verilmesini amaçlamaktır.
Ders Materyalleri
Gerekli Materyaller
 Projektör
 Yazı Tahtası
Eğitim Süresi
1 gün (8 saat)
Katılımcılar
Yöneticiler
Yönetici Adayları
Beyaz Yaka Personel
Eğitim İçeriği
Konu
Sayfa 45
Konu
Stres
Belirsizlik ve Algılar
Yetenek ve Stres
Stres durumunda bedende oluşan tepkiler
Stres belirtileri
Fiziksel Belirtiler
Duygusal Belirtiler
Zihinsel Belirtiler
Stres Düzey Testi
Stres ve Performans Arasındaki İlişki
Stres Kaynakları
Stres ve kişilik tipleri
A Tipi Kişilik
B Tipi Kişilik
Stresle Başa Çıkma
Etkisiz Yöntemler
Etkili Yöntemler
Kurumsal olarak stresle başa çıkma
Çatışma
Organizasyonel çatışma
Organizasyonel çatışmanın performans üzerine etkileri
Çatışma kaynakları
Görev ilişkilerinden türeyen çatışmalar
Pondy’nin organizasyonel çatışma modeli
Açık çatışma şekilleri
Takım düzeyinde çatışma yönetimi
Uzlaşmanın geliştirilmesi
Katılımcı Sayısı
Eğitim salonu ve eğitim veren kuruluş/kurum ile görüşülerek tespit edilir.
Sayfa 46
Perakende Satış Yönetimi
Eğitmen Bilgileri
Eğitmen
E-posta
Ebru KUDAY
[email protected]
Ofis Konumu ve Saatleri
Genel Bilgiler
Açıklama
Perakende Sektöründe Satış Yönetimi eğitimi, hem genel hatları ile hem de Kurum kültürüne uygun şekilde adapte
edilerek verilmektedir.
Beklentiler ve Hedefler
Perakende Satış Eğitimleri, konusunda uzmanlaşmak isteyen, müşteri memnuniyeti konularına önem veren şirketlerin
nitelikli personel yetiştirme konusunda düzenlenmekte olan son derece önemli eğitimlerdendir. Hem çalışan eğitimi
hem de çalışan motivasyonuna son derece olumlu katkıları bulunmaktadır.
Ders Materyalleri
Gerekli Materyaller
 Projektör
 Yazı Tahtası
Eğitim Süresi
1 gün (8 saat)
Katılımcılar
Mağaza Müdürü
Müdür Yardımcıları
Satış Danışmanları
Eğitim İçeriği
Konu
Satış Nedir
Satış Danışmanı
Görevler
Satışın Temel Aşamaları
Müşteriler Ne Bekler
Satış Geliştirme
Alternatif ve Kombine Satışlar
Sayfa 47
Konu
İtirazlar
Gerçek dışı itirazlar
Bahaneler, mazeretler
Gerçek itirazlar
Satış Sonuçlandırma
Satış Kapatma Teknikleri
Satışlarda Dolaylı kapama tekniği
Direkt kapanış tekniği
İtiraz ederek kapatma tekniği
Fayda analiz kapanışı
Katılımcı Sayısı
Eğitim salonu ve eğitim veren kuruluş/kurum ile görüşülerek tespit edilir.
Sayfa 48
Müşteri İlişkileri ve Müşteri Memnuniyeti
Eğitmen Bilgileri
Eğitmen
E-posta
Ebru KUDAY
[email protected]
Ofis Konumu ve Saatleri
Genel Bilgiler
Açıklama
Tüm işletmede asıl olan ‘İnsan’dır. Temel kaynağımız, yapıtaşımız insan hem iç müşterimiz hem de dış müşterimizdir
ve her koşulda doğru yöntemlerle yönetilmeli ve iletişim kurulmalıdır. Kurumun prensipleri, misyonu, vizyonu ve
çıkarları doğrultusunda ‘Müşteri Daima Haklıdır’ demenin çeşitli ve doğru yolunu öğretip maksimum kazanç ve verim
elde etmenin yol haritasını çıkarılması önem taşımaktadır.
Beklentiler ve Hedefler
Çağımız rekabet ortamında başarılı olabilmek ve ayakta kalabilmek, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çekerek
müşteri kayıplarını en aza indirebilmek, daha çok sadık müşteri yaratabilmek için girişken çözümlerin farkına
vardırmak.
Ders Materyalleri
Gerekli Materyaller
 Projektör
 Yazı Tahtası
Eğitim Süresi
1 gün (8 saat)
Katılımcılar
Tüm yönetim kadroları,
Satış-pazarlama, müşteri ilişkileri, ticari, bireysel ve kurumsal satış/pazarlama personeli,
Halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, çağrı merkezi çalışanları,
Bayi kanalları ve hizmet satışında çalışan tüm personel.
Eğitim İçeriği
Konu
Müşteri Kimdir ve Neden Önemlidir?
Müşteri Neden Memnun Edilmelidir?
Müşteri Beklentileri ve Karşılama Stratejileri
Markanın Önemi ve başarılı Markaların Ortak Özellikleri
Müşteri Şikayeti Nasıl Fırsata çevrilir?
Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde ‘Asla’lar Nelerdir?
İkna Etmenin Sırları
Müşteriyi Kazanmak ve Kaybetmek
Sayfa 49
Konu
Sadık Müşteri Yaratmanın En Etkili Yolu
Güvenilir Olmanın Püf Noktaları
Empatik İletişim mi Sempatik İletişim mi?
MİY’de ‘Halo Etkisi’ nedir? Nasıl Kullanılır?
Etkili İletişimle Satışı Artırma Teknikleri
Daha Fazla Müşteri Edinmenin 7 Sırrı
Telefonda Müşteri Memnuniyeti ve Etkili Müşteri İletişimi Yöntemleri
Sonuç Odaklı İleri Satış Teknikleri
Pazarlama ve Satış Farkının Müşteri Memnuniyetine Etkileri
Ulaşılamayan ve Zor Müşterilerle Başa Çıkma Yöntemleri
Yeni Nesil Satış Görüşmeleri Teknikleri ve Hazırlık
Müşteri İle İletişimde Etkili Beden Dili ve Fark Yaratan Soru Teknikleri
Etkili Sunum Teknikleri ile Müşterinizi Etkileme Yolları
Kurumsal Müşterilerin İçyapı ve İhtiyaç Analizi
İç Müşteri ve Dış Müşteri Kavramlarına Bakış
Satış Kapama Teknikleri ve Yaratıcı Öneriler
Müşteri İlişkilerinde İpuçlarını Okuma ve İtiraz Yönetimi
Esnek ve Dinamik Yöntemlerle Şikayet Yönetimi
Katılımcı Sayısı
Eğitim salonu ve eğitim veren kuruluş/kurum ile görüşülerek tespit edilir.
Sayfa 50
İş Güvenliği Bilinci
Eğitmen Bilgileri
Eğitmen
E-posta
Koraç KUDAY
[email protected]
Ofis Konumu ve Saatleri
Genel Bilgiler
Açıklama
İş kazaları ve meslek hastalıkları ülkemizde ve dünyada büyük kayıplara neden olmaktadır. Ülkemizde de her yıl yüz
bine yaklaşan iş kazası gerçekleşmekte ve bunların neticesinde bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybetmektedir.
İşyerlerinin çalışma koşullarındaki iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin aksaklıklar iş kazaları ve meslek hastalıkları için
tehlikeli durum oluşturmakta iken çalışan bireylerden kaynaklanan eksiklikler de tehlikeli davranışlara yol açmaktadır.
Eğitim yeni yasal mevzuatlar ile bilgilendirme sağlamaktadır.
Beklentiler ve Hedefler
İş Güvenliği Bilinci Eğitimi ile tüm katılımcıların, iş güvenliği kültürü, mevzuatlardaki düzenlemeler ile bilgilendirilmeleri
amaçlanmaktadır.
Ders Materyalleri
Gerekli Materyaller
 Projektör
 Yazı Tahtası
Eğitim Süresi
1 gün (8 saat)
Katılımcılar
Tüm Çalışanlar
Eğitim İçeriği
Konu
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Güvenliği Kültürü
İş Güvenliği Kültürü Kavramının Tarihsel Süreci
İş Güvenliği Kültürünün Tanımı
İş Güvenliği Kültürünün Önemi
Davranış
İnsan Faktörleri
Güvenlik Kültürü ve İlişkili Kavramlar
Sayfa 51
Konu
Güvenlik Kültürü ve Güvenlik Yönetim Sistemleri
Organizasyonlarda Eğitim
İş Güvenliği Eğitimi
İş Güvenliği Eğitiminin Değerlendirilmesi
İş Güvenliği Eğitiminin Önemi
İş Kazaları ve İş Güvenliği Eğitimi
İş Güvenliği Eğitimine Dair Yasal Düzenlemeler
İş Güvenliği Eğitimine Dair Ülkemiz Mevzuatındaki Genel Düzenlemeler
İşverenlerin ve Çalışanların Yükümlülükleri
İş Güvenliği Eğitiminin Amacı
İş Güvenliği Eğitimi Alacak Olan Kişiler
İş Güvenliği Eğitiminin Konuları
İş Güvenliği Eğitimi ile İlgili Diğer Düzenlemeler
İş Güvenliği Eğitimi ve Güvenlik Kültürü
İş Güvenliği Eğitiminin Güvenlik Kültürüne İlişkin Olumlu Sonuçları
Güvenlik Bilgisi ve Beceri Transferi
Güvenlik Davranışı
Güvenli Çalışma
Güvenlik Tutum Değişikliği
Katılımcı Sayısı
Eğitim salonu ve eğitim veren kuruluş/kurum ile görüşülerek tespit edilir.
Sayfa 52
Yönetim Planı ve Fizibilite Etüdü
Eğitmen Bilgileri
Eğitmen
E-posta
Ebru KUDAY
[email protected]
Ofis Konumu ve Saatleri
Genel Bilgiler
Açıklama
İşletmelerde Yönetim Planı ve Fizibilite Etüdü işlemenin gelişim faaliyetlerini doğru bir şekilde yönetilmesine olanak
kılar.
Beklentiler ve Hedefler
Bu eğitim işletme yöneticilerini ve çalışanlarını başarılı yönetim planı ve fizibilite konusunda aydınlatmakta ve
işletmenin doğru bir şekilde gelişmesi amacıyla verilmektedir.
Ders Materyalleri
Gerekli Materyaller
 Projektör
 Yazı Tahtası
Eğitim Süresi
1 gün (8 saat)
Katılımcılar
Yöneticiler
Yönetici Adayları
Beyaz Yaka Personel
Eğitim İçeriği
Konu
Yönetim Planı
Yönetim İşini Oluşturan Faaliyetler
Planlama Nedir
Planlama Süreci
Plan Türleri
Organize Etme
İşletmelerde Yetki
Yürütme Fonksiyonu
Sayfa 53
Konu
Motivasyon
Denetim
Denetleme Türleri
Misyon ve Vizyon
İşletme Türleri
İşletmelerin Yasal Yapısı
Fizibilite Etüdü (Raporu) nedir?
Fizibilite Etüdünün aşamaları nelerdir?
Katılımcı Sayısı
Eğitim salonu ve eğitim veren kuruluş/kurum ile görüşülerek tespit edilir.
Sayfa 54
Temel Satış Teknikleri
Eğitmen Bilgileri
Eğitmen
E-posta
Ebru KUDAY
[email protected]
Ofis Konumu ve Saatleri
Genel Bilgiler
Açıklama
Satış sürecinin başarıyla sonuçlanması; müşteriyi iyi analiz etmek, doğru soruları sorarak müşterinin
ihtiyaçlarını/beklentilerini anlamak ve içten yaklaşımlarla müşterinin satın alma motivasyonunu arttırmakla
mümkündür.
Beklentiler ve Hedefler
Satış ve iletişim becerileri, zor müşterilerle iletişim, müşteri şikayetleri yönetimi, ilişki yönetimi, empati yeteneği,
özgüven ve motivasyon artışı, Satış Eğitimi sonunda elde edilecek başlıca kazanımlardır.
Ders Materyalleri
Gerekli Materyaller
 Projektör
 Yazı Tahtası
Eğitim Süresi
1 gün (8 saat)
Katılımcılar
Mağaza Müdürü
Müdür Yardımcıları
Satış Danışmanları
Eğitim İçeriği
Konu
Yeni nesil satış nedir?
Satışçı kimdir?
Satıcı mısınız?
Müşteri çözüm ortağı mı?
Bir satışçı nasıl olmalıdır?
Süper satışçı veya standart satışçı olmak.
Özgüven /Stres / Coşku / Motivasyon
Kişisel imaj nasıl olmalı?
Sayfa 55
Konu
Beden dili Satışta ikna, satışta yaratıcılık
Duygusal zeka/ Empati Kadına / Erkeğe satış
İlişkinin önemi
Temel iletişim teknikleri ( Nasıl konuşmalı? Nerede durmalı? Nasıl yaklaşmalı?)
Müşteri kimdir?
Müşterimizi tanımak, müşterinizin 1. günü
Müşteriler neden satın alır?
Soru sorma becerileri
Düşüncenin gücü ve düşünme becerileri
Etkin dinleme & geri bildirim alma
Reddedilme / İtirazlarla başa çıkmak
Müşteri tipleri
Müşteri ilişkilerinde pozitif tutum ve olumlu düşünce & motivasyon
Satış kapama teknikleri
Aidiyet duygusu & içselleştirme
Katılımcı Sayısı
Eğitim salonu ve eğitim veren kuruluş/kurum ile görüşülerek tespit edilir.
Sayfa 56
Pazarlama İlkeleri
Eğitmen Bilgileri
Eğitmen
E-posta
Ebru KUDAY
[email protected]
Ofis Konumu ve Saatleri
Genel Bilgiler
Açıklama
Günümüz artan rekabet koşullarında Pazarlama işletme karı için büyük önem arz etmektedir. Pazarlama çevresi,
piyasa koşulları ve işletmenin içinde bulunduğu durum Pazarlama İlkelerinin başında yer almaktadır.
Beklentiler ve Hedefler
Pazarlama İlkeleri Eğitimi sonucunda katılımcılar pazarlamanın önemi, hedef kitte seçimi ve bu kitleye yönelik
pazarlama stratejileri hakkında gerekli bilgileri edineceklerdir.
Ders Materyalleri
Gerekli Materyaller
 Projektör
 Yazı Tahtası
Eğitim Süresi
2 gün (16 saat)
Katılımcılar
Pazarlama Müdürü
Müdür Yardımcıları
Pazarlama Danışmanları
Eğitim İçeriği
Konu
İşletmenin Tanımı
İşletmenin Amaçları
İşletme Fonksiyonları
Pazarlama
Üretime Yönelik Anlayış
Ürüne Yönelik Anlayış
Satışa Yönelik Anlayış
Sayfa 57
Konu
Pazara Yönelik Anlayış
Global Pazarlama Anlayışı
Planlama
Müşteri
Mal ve Hizmet Nedir
Pazarlamadaki Yeni Kavramlar
İlişkisel Pazarlama
Yaşam Boyu Müşteriyi Elde Tutma
Talep Nedir
Pazarlama Yönetimi ve Çevre İlişkileri
Niçin Rekabet
İşletmenin Rakipleri Kimlerdir
Pazarlama Araştırmaları
Pazar Araştırması
Niçin Pazarlama Araştırması
Pazarlama Araştırmalarının Yararları
Durum Analizi
Pazarı Bölümlere Ayırma
Genel Tüketici Davranış Modeli
Pazarlar
Tüketici Pazarlarının Demografik Özellikleri
Pazarlama Karması -4P
Pazarlama Karması / Pazarlama Bileşenleri
Ürün ve Sınıfları
Ürün Yaşam Eğrisi
Ambalaj
Satış Sonrası Hizmetler
Fiyat
Fiyat Belirleme
Dağıtım
Pazarlama İlkeleri
Reklam
Katılımcı Sayısı
Eğitim salonu ve eğitim veren kuruluş/kurum ile görüşülerek tespit edilir.
Sayfa 58
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Eğitmen Bilgileri
Eğitmen
E-posta
Ebru KUDAY
[email protected]
Ofis Konumu ve Saatleri
Genel Bilgiler
Açıklama
İnsan Kaynakları yönetim sistemleri arasında Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi belirlenmesi, uygulanması
geliştirilmesi ve yönetilmesi son derece önemli konuların başında gelmektedir.
Beklentiler ve Hedefler
Yöneticilerin ve çalışanların görev ve etkinlik tanımlarının yapılması, yönetim sistemi kurulması ve işletilmesi konuları
katılımcılara aktarılırken, günümüzün en önemli sahip olunması gereken iş değerlendirme ve geliştirme süreçleri
analizi eğitimin amaçları arasındadır.
Ders Materyalleri
Gerekli Materyaller
 Projektör
 Yazı Tahtası
Eğitim Süresi
2 gün (16 saat)
Katılımcılar
Yöneticiler
Yönetici adayları
İnsan Kaynakları
Eğitim İçeriği
Konu
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi
Yöneticilerin Yetki Tipleri
İş Analizi
İnsan Kaynakları Planlaması
Personel Bulma-Seçme
Oryantasyon
Personel Eğitimi
Sayfa 59
Konu
Kariyer Yönetimi
Performans Değerleme
Ücret Yönetimi
İş Değerlemesi
Disiplin
İş Sağlığı Güvenliği
İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi
Katılımcı Sayısı
Eğitim salonu ve eğitim veren kuruluş/kurum ile görüşülerek tespit edilir.
Sayfa 60
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
570 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content