close

Enter

Log in using OpenID

TFL 200 Syllabus - İzmir Ekonomi Üniversitesi

embedDownload
TFL 200 Syllabus



Ders Listesi
Türkçe
English
Dersin Adı
Yabancılar için
Türkçe
Kodu
TFL
200
Yarıyıl
Teori
Uygulama/Laboratuar
(saat/hafta)
(saat/hafta)
Güz/Bahar 2
0
Yerel
Kredi
0
ECTS
0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Servis Dersi
Dersin Seviyesi 
Yrd. Doç. Dr. Uğur MADRAN

Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKKAYA
Okutman Zarife Ekim SEVİNDİ
Dersin
Koordinatörü
Dersi
Veren(ler)

Dersin
Yardımcıları
Dersin Amacı Günümüzde birçok dil yok olma tehlikesiyle karşı karşıya iken, Türkçe
önem kazanmakta ve Türkçeyi öğrenmek isteyenlerin sayısı gün geçtikçe
artmaktadır. Dilimizin doğru öğrenilmesi ve doğru kullanılması kesinlikle
çok önemlidir. Yabancılar için Türkçe dersinde, Türkçe doğru öğretilecek,
kültürümüzün ve dilimizin zenginlikleri tanıtılacaktır.
Dersin
 Kısa ve basit cümleler kurabilecek
Öğrenme
 Yavaş konuşulması koşuluyla basit iletişim kurabilecek
Çıktıları
 Kendini ve başkalarını (yaş, medeni durum, milliyet, iş vs. )
tanıtabilecek

Kendini ve başkalarını (boy, kilo, kişisel özellik ve yetenekler vs.)
tasvir edebilecek

Ev, iş adresi, yol tarifi, hava durumu, sağlık sorunları vs. konularda
kısa cümlelerle iletişim kurabilecek

Temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için günlük ifadeleri ve temel
deyimleri kullanabilecek

Kendi kendine alışveriş, ulaşım, sağlık, barınma vs. ihtiyaçlarını
giderebilecek,
Dersin İçeriği Türkçenin Öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve bunların giderilmesine
ilişkin çözümler içerir. Yabancılara Türkçe Öğretiminde kullanılabilecek
yöntem ve teknikler belirlenip, dilimizin yabancılar tarafından da doğru
öğrenilmesi ve kullanılması hedeflenmektedir.
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ön Hazırlık
Yabancılar İçin Türkçe Ders
Tanışma, Selamlaşma, Türk Alfabesi, Büyük
Kitabı , Temel-Orta- İleri, İstanbul
Harflerin Kullanıldığı Yerler
Üniversitesi Yayınları, İstanbul,
s.10-15.
Yabancılar İçin Türkçe Ders
Sayılar ve Telefon numaraları (bu, şu, o- ne?- soru Kitabı , Temel-Orta- İleri, İstanbul
eki, çoğul eki- bunlar, şunlar, onlar- Neresi)
Üniversitesi Yayınları, İstanbul,s.
15- 19.
Yabancılar İçin Türkçe Ders
Kitabı , Temel-Orta- İleri, İstanbul
NEREDE NE VAR? (Bulunma durumu, var-yok)
Üniversitesi Yayınları,
İstanbul,s.19- 23.
Yabancılar İçin Türkçe Ders
NEREDE NE VAR? (Sayılar, Kaç?, ÜlkeKitabı , Temel-Orta- İleri, İstanbul
Milliyet-Dil Adları)
Üniversitesi Yayınları,
İstanbul,s.24-26.
Yabancılar İçin Türkçe Ders
Kitabı , Temel-Orta- İleri, İstanbul
NE YAPIYORSUNUZ? : Şimdiki Zaman
Üniversitesi Yayınları,
İstanbul,s.25-27.
Yabancılar İçin Türkçe Ders
NE YAPIYORSUNUZ?: Yönelme Durumu,
Kitabı , Temel-Orta- İleri, İstanbul
Uzaklaşma Durumu
Üniversitesi Yayınları,
İstanbul,s.31-34.
Yabancılar İçin Türkçe Ders
Kitabı , Temel-Orta- İleri, İstanbul
Emir Kipi- İstek Kipi
Üniversitesi Yayınları,
İstanbul,s.35-37.
Yabancılar İçin Türkçe Ders
Kitabı , Temel-Orta- İleri, İstanbul
BENİM DÜNYAM: İyelik ekleri
Üniversitesi Yayınları,
İstanbul,s.36- 39.
Okuma Parçası: "OKULUM VE
Yabancılar İçin Türkçe Ders
Konular
10
11
12
13
14
15
16
ARKADAŞLARIM"- Ad tamlamaları: Belirtili Ad Kitabı , Temel-Orta- İleri, İstanbul
Tamlaması - Belirtisiz Ad Tamlaması
Üniversitesi Yayınları, İstanbul,s.
40- 44.
Yabancılar İçin Türkçe Ders
Kitabı , Temel-Orta- İleri, İstanbul
Öz geçmiş: Kayıt formu örneği
Üniversitesi Yayınları,
İstanbul,s.45- 47.
Yabancılar İçin Türkçe Ders
Okuma Parçası: "İstanbul'da Bir Haftasonu" Kitabı , Temel-Orta- İleri, İstanbul
Genel Tekrar - Alıştırmalar
Üniversitesi Yayınları,
İstanbul,s.45-47.
Yabancılar İçin Türkçe Ders
Okuma parçası: "AİLEM" - Bazı akrabalık adları Kitabı , Temel-Orta- İleri, İstanbul
Sıfatlar- Mevsimler, Aylar, Günler
Üniversitesi Yayınları, İstanbul,4858.
Yabancılar İçin Türkçe Ders
Okuma parçası: "EGE'NİN DÜNYASI" - Ad
Kitabı , Temel-Orta- İleri, İstanbul
tümceleri, Ad yapım ekleri, Belirtme durum eki. Üniversitesi Yayınları,
İstanbul,s.59-66.
Okuma parçası: "KİM NE YAPTI?"- Belirli
Yabancılar İçin Türkçe Ders
Geçmiş Zaman- Ad Tümcelerinde Belirli Geçmiş Kitabı , Temel-Orta- İleri, İstanbul
ZamanPekiştirme Sıfatları- Küçültme Ekleri, - Ki Üniversitesi Yayınları,
İlgeci.
İstanbul,s.67-78.
Yabancılar İçin Türkçe Ders
Kitabı , Temel-Orta- İleri, İstanbul
Geniş Zaman
Üniversitesi Yayınları,
İstanbul,s.102-106.
Yabancılar İçin Türkçe Ders
Kitabı , Temel-Orta- İleri, İstanbul
Yeterlilik Eylemi
Üniversitesi Yayınları,
İstanbul,s.106-108.
KAYNAKLAR
Bölükbaş, F. ve ark. (2011). Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı,İstanbul
Ders Notu Üniversitesi Yay., No:4975,İstanbul. Yukarıda belirtilen kitap bölümlerini ve
yazılı anlatım çalışmaları yapılmaktadır.
Diğer
Hengirmen M. (1998).Türkçe Öğreniyoruz.Ankara.
Kaynaklar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı
1
5
Devam
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar
1
30
Ödev
Sunum
Projeler
Seminer
1
30
Ara Sınavlar
1
35
Final
Toplam 4
100
4 65
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI 1 35
Toplam 5 100
DERS KATEGORİSİ
Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Ders Kategorisi
Destek Dersleri
X
(Sadece bir kategori seçilecektir) İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri
-
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE
İLİŞKİSİ
* Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
ECTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Aktiviteler
Sayı Süresi (Saat)
Toplam İş
Yükü
Ders saati* (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders
saati)
Laboratuvar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Sunum / Seminer
Proje
Ödevler
Küçük Sınavlar
Ara Sınavlar
Final
16
2
32
1
1
1
2
3
4
Toplam İş
Yükü
2
3
4
41
Powered by YBSM | İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR TÜRKİYE Tel:
+90 232 279 25 25
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
330 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content