close

Enter

Log in using OpenID

2014 - Ekonomi Gazetesi

embedDownload
OTOGAZ SATIŞI
MAYISTA ARTTI
nerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mayıs ayına ilişkin Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporunu açıkladı. Buna göre rafinerici
lisansı sahiplerinin, bu yılın mayıs
ayında toplam LPG üretimi geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 3,4
azalarak 54 bin 590 ton oldu. Aynı
ayda LPG ithalatı, geçen yılın mayıs
ayına göre yüzde 1,3 azalarak 263 bin
512 tona geriledi. Bu yıl mayısta en
çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla
Rusya, Cezayir, Kazakistan, Ukrayna
Norveç, ve Mısır oldu.
E
AB ÜLKESINDEN
ViZE MÜJDESi
ürkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet
ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı
Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
T
6 Mayıs 2014 tarihinde Zagreb'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin
Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma"nın onaylanması;
Dışişleri Bakanlığının 20 Haziran 2014 tarihli yazısı üzerine,
Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırıldı.Buna göre, iki ülke arasındaki
dostane ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmek ve iki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarının seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla şu konularda mutabakata
varıldı:"Her bir akit tarafın, geçerli diplomatik, hizmet ve hususi
pasaport hamili vatandaşları diğer akit tarafın ülkesine girmek,
ülkesinden transit geçmek , ülkesinde kalmak ve ülkesinden çıkmak için her 180 günlük süre içerisinde 90 günü aşmayan süre
zarfında vize zorunluluğundan muaf tutulurlar."
onom
KDV dahil 25 Krş
urkcell Grup gelirleri, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 2,4 artarak 2
milyar 923 milyon liraya ulaştı. Turkcell açıklamasına göre, bu büyümede, yüzde 28
oranında artan mobil internet gelirinin ve
yüzde 39 büyüyen fiber internet şirketi Turkcell Superonline'nın katkısı ön plana çıktı. Operasyonel verimlilik ve pazardaki başarıda
önemli gösterge Vergi-Faiz Öncesi Karı da, bir
önceki yıla göre yüzde 4 artışla 521 milyon lira
oldu.Zorlu rekabet ortamına rağmen Turkcell
Türkiye, 2014'ün ikinci çeyreğinde 404 bin
faturalı abone kazandı. Böylece faturalı
abonelerin toplam abone bazındaki oranı
yüzde 41,9'a yükselirken, faturalı abone
sayısı 14,5 milyona oldu. Turkcell'in
evduat
Türkiye'deki abone sayısı ise 34,6 milyona
bankaların
ulaştı.Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv,
ın tüketici
ikinci çeyrek sonuçlarına ilişkin, 'Teknoloji
kredileri, 18 Temmuz
ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla
ile biten haftada bir
büyüyoruz' dedi. Mobil internetteki güçlü
önceki haftaya göre
performansları ve iştiraklerinin geçen yıla
yüzde 0,06 artarak
göre artan katkısıyla başarılı finansal
250,1 milyar lira, kredi
sonuçlarını sürdürdüklerini belirten Ciliv,
kartı harcama tutarı ise
teknoloji ve inovasyona odaklanarak yeni
yüzde 0,93 azalarak
ürün ve hizmetler sunacaklarını söyledi.
82,3 milyar lira oldu.
T
TÜKETiCi KREDiLERi ARTTI
HERKES iÇiN EKONOMi POLiTiKA
31 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE
FiBER HIZLA BÜYÜDÜ
M
www.ekonomigazetesi.net
AVRUPA'NIN GÖZÜ UKRAYNA'NIN
MISIR'A ÇELiK
iHRACATINDA GERiLEME
GAZ REZERVLERiNDE
Rus uzmanlar, "Güney Akım" doğalgaz boru hattı projesinin,
ekonomik olduğu kadar siyasi amaçlar taşıdığını düşünüyor.
Kırım ve Ukrayna'daki gelişmelerden sonra
Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya başlayan
Avrupa Birliği (AB), Güney Akım'ın dondurulması konusunda, projeye dahil ülkelere baskı
yaparken, Kremlin yönetimi ise diplomatik
temaslarında Güney Akım'ın "tüm tarafların çıkarına
bir proje" olduğu ve "politize edilmemesi" gerektiği
fikrini ön plana çıkartıyor.Batı ile Rusya arasında
adeta "strateji savaşına" dönüşen Güney Akım'ı
değer-
K
lendiren uzmanlar, bu proje sayesinde Rusya'nın birden fazla problemi çözme şansı yakalayacağını ifade
etti. Rus uzmanlar ancak Güney Akım projesinin
başarısız olması durumunda, Rusya'nın çok ciddi
sorunlarla karşılaşabileceğini öne sürdü.
Rus uzmanlara göre, Moskova yönetimi, Güney Akım
sayesinde sorunlu Ukrayna boru hattına alternatif
oluşturmanın yanı sıra yeni pazarlara açılma imkanı
elde edecek. Uzmanlar, Kremlin'in bu proje sayesinde
bazı AB ülkeleriyle daha yakın ilişkiler kurarak Avrupa'daki Moskova karşıtı havayı yumuşatmayı ve
sempati kazanmayı hedeflediğini ifade
etti.ABD ve Kanada Enstitüsü Ortadoğu Sorunları Merkezi Direktörü
Aleksandır Şumilin, Güney
Akım projesini
Yılın ilk yarısında Türk
destekleyen ülkelerde
Cumhuriyetleri'ne ihracat, geçen yılın aynı
Rusya'nın siyasi
dönemine göre yüzde 2,1 artarak 3,3 milyar dolara
çizgisine
çıktı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen
kayma
T Ü R K Ü LK E L E
yılın ocak-haziran döneminde 3 milyar 288 milyon 661 bin
dolar olan Türk Cumhuriyetleri'ne ihracat, bu yılın aynı
döneminde 3 milyar 359 milyon 474 bin dolara yükseldi.
S
Türk Cumhuriyetleri'ne fasıllar
düzeyinde en fazla ihraca,t 470
milyon 593 bin dolarla elektrikli
makine ve cihazlarda
gerçekleştirildi.
pamuklu mensucat, 302 milyon 491
bin dolarla mineral yakıtlar,
mineral yağlar ve bunların
damıtılmasından elde edilen
ürünler, 118 milyon 506 bin dolarla
alüminyum ve alüminyum eşya,
109 milyon 160 bin dolarla çinko ve
çinko eşyada yapıldı.
En fazla ihracat 1 milyar 335 milyon
10 bin dolarla Azerbaycan'a, en çok
ithalat da 685 milyon 763 bin
dolarla Kazakistan'dan
gerçekleştirildi.Yılın ilk yarısında
IH
Türk
Cumhuriyetleri'yle
ihracat ve ithalat
rakamları şöyle:
Dünyanın en büyük çarşısı tehlikede
TA
CA
RA
öz konusu ülkelerden
ithalat ise yüzde 15,3
azalışla 1 milyar 567
milyon 598 bin dolara geriledi.
Böylece, yılın ilk yarısında Türk
Cumhuriyetleri'yle dış ticaret
hacmi 4,9 milyar dolara ulaştı.
RE
I
RTT
Yazısı S.10’da
AKİF EFENDİ- Şair, din adamı. 1821 yılında
Antakya’da doğdu. Babası Antakya kadısı
olduğundan iyi bir eğitim gördü, genç
yaşta müderris oldu. Babası ile birlikte İstanbul ve Belgrad’ta 7 yıl geçirdi,
babasının ölümünden sonra Antakya’ya
dönerek uzun yıllar müftülük yaptı, 1880
yılında vefat etti.
KURAKLIK ViŞNEYi
DE VURDU
Azerbaycan 1.335.010 132.770
Kazakistan 480.062 685.763
Türkmenistan 1.060.334 345.447
Özbekistan 289.445 373.741
Kırgızistan 194.620 29.875
Toplam 3.359.474 1.567.598
Bu ülkelerden en fazla ithalat ise
456 milyon 907 bin dolarla bakır ve
bakır eşya, 325 milyon 773 bin
dolarla pamuk, pamuk ipliği ve
Hatay’da
Önemli
Şahsiyetler -3
Ç
Ülke İhracat (Bin $) İthalat
(Bin $)
Bunu 435 milyon 695 bin dolarla
kazanlar, makineler ve mekanik
cihazlar, 307 milyon 104 bin dolarla
demir veya çelik eşya, 280 milyon
614 bin dolarla plastik ve
mamulleri, 192 milyon 471 bin
dolarla mobilyalar, yatak takımları
ve aydınlatma cihazları takip
etti.
Süleyman GÖKSU
görüldüğünü ileri sürdü.AB'nin, Rus gazına bağımlılığı azaltmak için "adeta savaş verdiğini" belirten Şumilin, "Güney Akım siyasi bir proje ve Avrupa'da
taşların yerinden oynamasına neden olabilir. AB,
Rusya'ya olan gaz bağımlılığının politik alana yansımaması için, alternatif yollar arıyor ve gaz bağımlılığından kurtulmaya çalışıyor" dedi.
elik İhracatçıları Birliği (ÇİB)
Başkanı Namık Ekinci, Mısır'ın
Türkiye'den aldığı kütükte
yüzde 35 oranında azalma
yaşandığını ve 167 bin tona gerilediğini, takip eden süreçte de
ihracatın sıfıra düştüğünü, inşaat
çeliğinde ise yüzde 55 gerileme ile
204 bin ton ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.ÇİB açıklamasında, Mısırlı çelik
üreticilerinin, mayıs ayında Çin,
Ukrayna ve Türkiye menşeli inşaat çeliği ve filmaşin ürünlerine
antidamping soruşturması açılması için Mısır Ticaret Bakanlığına dilekçe verdikleri
hatırlatılarak, "Mısırlı yerli üreticiler, söz konusu ülkelerin çelik
ürünlerine karşı açılmasını istedikleri soruşturmanın, Bakanlığın gündeminde alt sıralara
düşmemesi ve davanın açılması için baskı oluşturmaya
devam ediyor" denildi.
Yalçın İÇYER
Bu Ümmet
Vahdete
Ulaşacak,
Bazıları
Yazısı S.10’da
2-Brüksel'deki Kinangog Saldırısı
Dschihadist bekennt sich zu Attentat, Brusel'de
bir Sinagog’a saldıran Fransa’dan gelme bir genç
kendisini cihatçı ilan ediyor. Kur'an'ı Kerim’de
çok açık ve net bir şekilde her tülü ibadethaneler
koruma altında iken, nasıl oluyor da cihad ettiğini iddia eden birileri kalkıp İslam adına Siangog’a saldırıyor?
Ekonomi
2
TOBB: BOYKOT
TÜRKiYE'YE
ZARAR VERiR
TOBB, boykot çağrılarına tepki gösterdi.
TOBB geçmişi hatırlattı ve boykotun
ekonomiye zararından bahsetti.TOBB
tarafından yapılan açıklamada, “Yanlış bilgilerle ve iftiraya varan suçlamalarla bunu
haksız bir kampanyaya dönüştürmeye
çalışmak öncelikle Türkiye ekonomisine
zarar verecektir” denildi.
ünyanın en büyük ve en eski
alışveriş merkezi, 553 yıllık Kapalıçarşı alarm veriyor. Geçtiğimiz
Cumartesi günü yağan aşırı yağmurda içindeki
kemerlerden bazılarında 10 santimetriye aşan
çatlaklar oluşan Kapalıçarşı'nın havadan
yapılan çekimleri, büyük bir tehlikeyi ortaya
çıkardı.3 bin 600 dükkanın bulunduğu Kapalıçarşının çatısının adeta bir klima ve çanak
anten tarlası haline geldiği görüldü. Ayrıca tonlarca su taşıyan onlarca su deposunun da çatıya
gelişi güzel yerleştirilmiş, bazıları de bacaların
üzerine konulmuş durumda.
D
Gündem
8
KADiR TOPAŞ'TAN
SEÇiM
DEĞERLENDiRMESi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş seçimleri değerlendirdi.
Topbaş,ilk turu 10 Ağustos’ta yapılacak
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türk milletinin hassasiyetini her zamankinden
daha dikkatle ortaya koyacağına inandığını
söyledi. Topbaş, “Milletimizin terazisi asla
yanılmıyor” dedi.
ıda, Tarım ve Hayvancılık Sivas İl Müdürlüğü verilerine göre,
Sivas'ta bin 772 dekar alanda
vişne üretimi yapılıyor. Yaklaşık 42 bin kayıtlı vişne
ağacının bulunduğu kentte,
2012 yılında bin 158 ton,
geçen yıl ise bin 274 ton
vişne hasadı yapıldı.Gıda,
Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürü İhsan Arslan,
yaptığı açıklamada, bu yıl
birçok meyve gibi vişnenin de kuraklıktan etkilendiğini söyledi.
G
Kayısı ve cevizde kuraklığın etkisinin çok daha
ciddi boyutlarda
olduğunu ve yüzde
70'in üzerinde verim
kaybı yaşandığını aktaran Arslan, kuraklıktan daha az
etkilenmesine rağmen vişnede de
rekolte kayıplarının
görüldüğünü belirtti.
Arslan, Sivas'ın yüksek rakım ve soğuk
iklime sahip
olduğunu dile getirti.
2
Ekonomi
31 TEMMUZ
2014
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
TOBB: BOYKOT TÜRKİYE'YE ZARAR VERİR
OBB, boykot
çağrılarına
T
tepki gösterdi.
TOBB geçmişi
hatırlattı ve
boykotun
ekonomiye
zararından
bahsetti.
TOBB tarafından
yapılan
açıklamada,
“Yanlış bilgilerle ve
iftiraya varan
suçlamalarla bunu
haksız bir
kampanyaya
Halkbank dönem
kârını açıkladı
dönüştürmeye
çalışmak öncelikle
Türkiye
ekonomisine zarar
verecektir” denildi.
TOBB’dan yapılan
açıklamada şunlar
kaydedildi:
"İFTİRA İLE
YÜRÜYEN HAKSIZ
BİR KAMPANYA"
“Ülkemizdeki
birçok uluslararası
şirket ve ürüne
yönelik boykot
girişimlerinde
bulunulmasını
üzülerek izliyoruz.
Bir markayı ya da
bir ürünü tercih
etmemek herkesin
en doğal hakkıdır.
Ancak yanlış
bilgilerle ve iftiraya
varan suçlamalarla
bunu haksız bir
kampanyaya
dönüştürmeye
çalışmak öncelikle
Türkiye
ekonomisine zarar
verecektir.
VERGİ ÖDEYEN
ŞİRKETLERİ
TARTIŞMALARDA
N UZAK TUTALIM
Uluslararası
şirketler,
ülkemizde yatırım
yaparak, istihdam
sağlayarak, ihracat
yaparak ve
ödedikleri
vergilerle
ülkemizin
geleceğine katkı
sağlıyorlar.
Ülkemizde üretim
yapan, istihdam
sağlayan, vergi
veren her şirket
bizim değerimizdir.
Bu şirketlerimizi
siyasi tartışmaların
dışında tutmalıyız.
2023 YOLUNDA
İLERLERKEN
AYAĞIMIZA
KURŞUN SIKMIŞ
OLURUZ
2023 hedeflerine
doğru ilerlerken,
şirketler
hakkındaki bu tür
dedikodular ve
İETT'den, YHT için otobüs seferleri
yanlış bilgilerle
kendi ayağımız
kurşun
sıkmayalım.
Geçmişte de
kamuoyu
hassasiyetini
istismar ederek
yapılan
boykotların bir
sonuca
ulaşmadığını,
sadece bu
şirketlerin Türk
çalışanlarına zarar
verdiğini
yaşayarak tecrübe
ettik.”AA
Milli füzeden
başarılı test
Pendik YHT İstasyonu'na kolay ulaşım için 9 hat istasyona entegre edildi, metro, metrobüs,
Marmaray ve deniz yoluyla ulaşım olanağı sağlandı
endik YHT İstasyonu'na
P
kolay ulaşım için 9 hat
istasyona entegre edildi, metro,
metrobüs, Marmaray ve deniz
yoluyla ulaşım olanağı sağlandı
alkbank, yılın ikinci çeyreğinde
dönem kârını yüzde 19.3 artırarak
H
ilk yarıyı 1 milyar 163 milyon TL net
kârla kapattı. Bankanın toplam
aktifleri ise yüzde 2.78 artışla 143.8
milyar TL'ye yükseldi
Son beş yılda ortalama yüzde 20
büyüyen Halkbank, 2014'ün ilk
yarısında toplam kredilerini yüzde 7.7
artırarak 120.5 milyar TL'ye yükseltti.
Toplam mevduatı 93.9 milyar TL olan
banka, ikinci çeyrekte dönem kârını
yüzde 19.3 oranında artırarak ilk
yarıyı 1 milyar 163 milyon TL net
kârla kapattı.
2013 yılsonuna göre aktifleri yüzde
2.7 artışla 143.8 milyar TL'ye ulaşan
Halkbank'ın, toplam kredileri de aynı
dönemde yüzde 7.7 yükselişle 120.5
milyara çıktı. Bankanın toplam
mevduatı ise 93.9 milyar TL oldu.
DKY İnşaat,
Yenisahra’ya ilk
kazmayı vuruyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) İETT Genel Müdürlüğü,
İstanbul-Ankara arasındaki
mesafeyi 3,5 saate indirecek
Yüksek Hızlı
Tren (YHT)
hattına entegre
edilen otobüs
hatlarını
belirledi.
İBB'den yapılan
yazılı
açıklamaya
göre, Pendik
YHT
İstasyonu'na
kolay ulaşım
için Anadolu ve
Avrupa
yakasından
toplam 9 hat bu
istasyona
entegre edildi.
Yeni
düzenlemelerle
YHT
İstasyonu'na,
metro,
metrobüs,
Marmaray ve
deniz yoluyla
ulaşım olanağı
sağlandı.
İstasyona yeni
İETT durakları
da yapıldı.Yeni oluşturulan
KM20 numaralı hat ile YHT
İstasyonu'ndan Sabiha Gökçen
Havaalanı ve Kartal Metro
bağlantısı kuruldu, mevcut 16
numaralı (Pendik-Kadıköy),
16D numaralı (PendikKadıköy), 17 numaralı (PendikKadıköy) ve 222 numaralı
(Pendik-Kadıköy) hatları ile
Kartal, Maltepe, Kadıköy
ilçeleri ve Kadıköy Vapur
İskelesi entegrasyonu
gerçekleştirildi.
132P numaralı (Veysel KaraniSultanbeyli-Kartal) ve 132V
numaralı (Basra CaddesiSultanbeyli-Kartal) hatlarıyla
Sultanbeyli ilçesine bağlantı
NE ALTIN NE BORSA
TEK YATIRIM ARSA
oprak ve arsa alımı, her
kesimin bütçesine uygun
T
olması sebebiyle en çok
stanbul Yenisahra’da kentsel
İsürdüren
dönüşüm kapsamında çalışmalarını
DKY İnşaat, bölgedeki 3 bin
hak sahibine iftar verdi.
DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Dumankaya, “Yenisahra, İstanbul’da
kentsel dönüşüm hak eden en önemli
semti. Yıl sonunda ilk kazmayı vurmayı
planlıyoruz.” dedi. İbrahim
Dumankaya Holding bünyesinde
faaliyetlerini sürdüren DKY İnşaat,
‘Yeniden İstanbul’ temasıyla başlattığı
kentsel dönüşüm çalışmaları
kapsamında Yenisahra’da 238 bin
metrekare alanda bir süredir kentsel
dönüşüm çalışmaları yürütüyordu.
Dumankaya, “Yenisahra’da İstanbul’a
örnek olacak bir kentsel dönüşüm
projesi için çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.” dedi.CİHAN
tercih edilen yatırım
seçenekleri arasında yer
alıyor. Özellikle yaz
aylarında artan düğün
mevsimi, emlak fiyatlarını
hareketlendiriyor.
Güvenli bir yatırım aracı
olarak görülen gayrimenkul
alımı yeni evli çiftlerin ve
tatilcilerin gözdesi
konumunda. Hatta düğünde
takılan takılar, yeni evli
çiftlerin balayında
beğendikleri bir arsaya
yatırım yapmalarına olanak
sağlıyor. Düğünden sonra
takılar yastık altı yatırımı
olmaktan çıkıp, güvenilir ve
değeri yüksek ölçekli olan
toprağa yatırılıyor.
Türkiye'de sayıları oldukça
az olan butik emlak
danışmanlıklarından Dora
Emlak Ofisi'nin sahibi
Serhat Vural, toprak
alımında bireysel
gayrimenkul hizmetinin
kalite ve güvenilirlik
açısından önemli
olduğunun altını çizdi.
Vural, 'Özellikle yaz
aylarında artan arsa-arazitoprak alımlarında imar
durumu ve arsa üzerindeki
sahiplik durumunun
incelenmesi gerekiyor. Yeni
evli çiftlerin düğünden
sonra yatırım olarak
düşündükleri ilk seçenek
gayrimenkul alımı oluyor'
dedi.
Kişiye özel danışmanlık
Şehir yaşamının stresinden
kurtulmak için ikinci bir
yuva arayışına ihtiyaç
duyulduğunda gidilen tatil
beldelerinde huzurlu bir
yerde yaşamak için toprağa
yatırım yapılıyor. Ancak
arsa alımında bazı riskler
alıcı adaylarını bekliyor.
Arsanın imar, alt yapı,
kadastro gibi işlemlerinde
sağlandı, 16A numaralı
(Pendik-Harem) hattı ile D-100
Karayolu bağlantılı hatlarla
Uzunçayır Metrobüs, Harem,
Üsküdar Marmaray ve deniz
ulaşımı entegrasyonu
oluşturuldu. 251 numaralı
(Pendik-Şişli) hattı ile de
Avrupa Yakası bağlantısı
yapıldı.CİHAN
Gençler,
gelecek
kaygısı yaşayıp
ele geçen paralarını
güvenilir yatırıma
harcamak istiyor. Bu
nedenle, yaz aylarında
artan evliliklerle
takılan takılar yastık
altı edilmekten çok
toprak ve
gayrimenkule
yatırılıyor.
kandırılmamak ve
zorlanmamak adına emlak
danışmanlık hizmeti
alınması gerekiyor. Arsa
üzerinde çıkan çeşitli
sorunlara karşı butik hizmet
veren emlak
danışmanlıkların daha
güvenilir olduğunun altını
çizen Dora Emlak Ofisi'nin
sahibi Serhat Vural, ' Bu
anlamda hem alınacak
arsanın değerleme
çalışmalarındaki
hassasiyete önem
veriyoruz. Hem de arsanın
imar, sahiplik, tapu, alt
yapı ihtiyaçlarının
karşılanıp karşılanmadığı,
kadastro işlemleri gibi
kişiyi yoran ve ne
yapacağını şaşırtan
zorluklardan kurtarıyoruz.
Güvenilirliği ve kaliteyi
esas alan hizmet
anlayışımızla kişiye özel
danışmanlıklarımızla fark
yaratmayı hedefliyoruz'
şeklinde konuştu.CİHAN
Bakan Yılmaz'dan
Bingöl'e büyük müjde
maz
alkınma Bakanı Cevdet Yıl
u
un
un
sor
u
Bingöl'ün tap
az,
çözdüklerini söyledi.Yılm
sonra bir
an
nd
kkı
ha
am
yaş
ın
"İnsan
çekten
ger
Bu
.
var
de mülkiyet hakkı
i.
ded
r"
ktı
ha
çok önemli bir
ndan
Bingöl Defterdarlığı tarafı
de
zi'n
Belediye Kültür Merke
a Hak
nd
mı
psa
Ka
düzenlenen 2B
u
Tap
re
ele
Sahibi Ail
K
illi imkanlarla
geliştirilen orta irtifa
M
hava savunma füzesi HisarO'nun ilk uçuş testi başarıyla
gerçekleştirildi.ROKETSAN'd
an yapılan açıklamaya göre,
Hisar-O'nun ilk uçuşlu testi
olan balistik test füzesi atışı,
Kara, Hava ve Deniz Kuvvet
Komutanlıkları, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM),
ASELSAN ve ROKETSAN
yetkililerinin katılımıyla
Aksaray'da yapıldı. Testlerde,
füze, fırlatma aracından
başarılı bir şekilde ayrıldı ve
hesaplanan yörüngesinde
kararlı bir şekilde uçtu.
Bu testlerle Türkiye'nin ilk
milli hava savunma füzesi
geliştirme faaliyetleri
kapsamında önemli bir adım
daha atıldı. Türk Silahlı
Kuvvetlerinin alçak ve orta
irtifa hava savunma
ihtiyacına cevap verecek ve
dünyadaki örnekleriyle
rekabet edebilecek nitelikte
bir hava savunma füzesinin
yapılması amacıyla 2011
yılında SSM tarafından proje
başlatılmıştı. Bu kapsamda
radar, komuta kontrol ve atış
kontrol sistemlerinin
ASELSAN, füze sistemlerinin
ROKETSAN tarafından
geliştirilmesi
amaçlanmıştı.CİHAN
Tel Aviv'in 24
saatte zararı 40
milyon $
azze'nin savunmasını
G
üstlenen Hamas'ın karşı
saldırıları sonucu Ben Gurion
Yılmaz,
Dağıtım Töreni'ne katılan
nda, 1
ası
uşm
kon
ı
tığ
burada yap
na gelen
yda
Mayıs 2003'te kentte me
samında
kap
t
afe
an
depremin ardınd
ına
sam
kap
2B
,
rin
zile
alınan ara
ununu
sor
u
tap
'ün
göl
Bin
,
rak
alına
söyledi.
somut olarak çözüldüğünü
lgede
Düzağaç olarak bilinen bö
n
arı
utl
kon
yıllar önce yapılan
Yılmaz,
n
ata
tırl
ha
nu
tapusuz olduğu
şım
da ız
"Burada beli sayıda vatan
dığında,
an
uçl
var. Bu tamamıyla son
işleyen
,
lar
rum
du
bazı mahkemelik
a
nd
arı
civ
bin
2
.
var
süreçler
çözülmüş
insanımızın tapu sorunu
eriyle
rel
çev
le,
olacak. Aileleriy
kadar
ne
z
eni
ürs
şün
birlikte dü
tiğimizi
set
bah
n
da
un
sor
bir
li
önem
niz"
rsi
ede
dir
hepiniz daha iyi tak
dedi.
u sürekli
Muhtarların, tapu sorunun
bu
ve
ını
lar
tuk
gündemde tut
rol
sorunun çözümünde öncü
z,
ma
Yıl
n
oynadıklarını belirte
e
an
efs
,
rek
ede
onlara teşekkür
un
un
sor
bir
ş
mi
haline gel
çözülmesinden duyduğu
i.CİHAN
memnuniyetti dile getird
Havalimanının yakınına roket
düşmesinin ardından THY, Air
France, Lufthansa, United ve
Delta'nın aralarında yer aldığı
30'un üzerindeki uluslararası
havayolu firması İsrail'e
uçmama kararı aldı. İsrail'in
başkenti Tel Aviv'deki Ben
Gurion Havalimanı'na 'güvenlik
riski' nedeniyle son 24 saatte
toplam 244 seferden 144'ü iptal
edilirken çok sayıda şirket de 24
saatlik iptal süresini bir gün
daha uzattığını açıkladı. İsrail'in
El Al Havayollarından yapılan
açıklamada, sefer iptallerinin en
az 40 milyon dolar zarara yol
açabileceği belirtildi.
İSRAİL'E TİCARİ DARBE
Türkiye'de Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü de güvenlik riski
gerekçesiyle Salı gece saat
22.00'dan itibaren söz konusu
havalimanına seferlerin
durdurulduğunu açıklamıştı.
Havayolu şirketlerindeki
yetkililer, Malezya uçağının
Ukrayna üzerinden geçerken
vurulması sebebiyle, uçuşlar
konusunda yolcuların daha
hassas olduğunu belirtiyor. Söz
konusu havalimanını geçen yıl
14,2 milyon kişi kullandı.
Yolcuların yüzde 20'sini iş için
gelen işadamları oluşturdu.
CİHAN
31 TEMMUZ
3
2014
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Enflasyonda asıl risk gıda fiyatları
Dış ticaret açığında rekor azalma
Merkez Bankası, yıl sonu için yüzde 7,6’lık enflasyon tahminini değiştirmedi. Yılın
üçüncü enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, son
dönemde enflasyonun düşüş hızını sınırlayan temel faktörün gıda fiyatlarındaki yüksek
seyir olduğunu, kuraklığın yurtiçi gıda fiyatları üzerinde olumsuz etki yaptığını söyledi.
erkez Bankası Başkanı Erdem
Başçı, uzun dönemden bu yana
M
ateşi söndürülemeyen ve alarm
seviyesinde seyreden enflasyondaki
asıl riskin gıda ürünleri olduğunu
söyledi. Bir ay önce gıda
fiyatlarında yüzde 14’e yakın yıllık
enflasyonun olduğunu vurgulayan
Başçı, haziranda da, temmuzda da
yüzde 13’ü geçebileceğini kaydetti.
Başçı, “Enflasyon yüzde 7,6’ya
doğru giderken gıda dışı enflasyon
yüzde 5’in altında seyrederken, gıda
enflasyonunun yüzde 13 olması, 12,5
olması, 11 olması, 10 olması iyi bir
alamet değil.” dedi. Bu fiyat
gelişmelerinin gıda fiyatlarının
nispi olarak çok arttığına delil
olduğunu, daha önce olduğu gibi
gıda fiyatlarıyla ilgili tedbirler
alınabileceğini ifade eden Başçı,
“Yine alınabileceğini tahmin
ediyorum. Er veya geç gıda
enflasyonu problemi çözülür. O
yüzden biz gıda fiyatlarıyla ilgili
yüzde 9 varsayımımızı koruduk.”
ifadelerini kullandı. Enflasyon
tahmininde risklerin gıda
fiyatlarından geldiğine dikkat çeken
Başçı, belirli tarım ürünlerinde
uygulanacak aktif bir dış ticaret
politikasının gıda fiyatlarındaki
yukarı yönlü riskleri sınırlamada
etkili olabileceğini belirtti.
Merkez Bankası Başkanı Erdem
Başçı, dün Ankara’da Enflasyon
Raporu 2014-III’ün tanıtımıyla ilgili
toplantı düzenledi. Yapılan sunuma
göre Merkez Bankası, 2014 yılı sonu
enflasyon tahmininde bir
değişikliğe gitmedi. 2014 yılı 3.
Enflasyon Raporu’nda enflasyonun
2014 yılı sonunda orta noktası
yüzde 7,6
olmak üzere
yüzde 6,7 ile
yüzde 8,5
aralığında
gerçekleşeceği
öngörüsünde
bulundu.
2015 yıl sonu
itibarıyla ise
enflasyonda
orta noktası
yüzde 5 olmak
üzere yüzde 3,3
ile yüzde 6,7
aralığında gerçekleşeceğini tahmin
etti. Cari açıkla ilgili olarak ise
Başçı, cari açığın gayri safi yurtiçi
hasılaya oranının 3 yıllık dönem
sonunda yüzde 5, seviyeye
gelmesinin öngörüldüğünü belirtti.
“Bir ihtimal bu yıl sonunda yüzde
5,5’e yakın olabilir ama erken
konuşmamak lazım.” diye
ekledi.
Erdem Başçı, açıklamalarının
ardından soruları cevapladı.
Enflasyonla ilgili göstergeler
açısından kararlı bir şekilde
gidilmesi gerektiğinin altını çizen
Merkez Bankası Başkanı,
mevsimsellikten arındırılmış
trendleri izlemekte fayda olduğunu,
çekirdek göstergeler diye
adlandırılan gıda, enerji,
tütün ve altının dışlayan ‘I’
endeksinin yüzde 5’in altında
kalması gerektiğini belirtti. Gıda
enflasyonu yüzde 5’in biraz
üzerinde olsa da çekirdek
göstergeler trendinin yüzde 5’in
altında olması durumunda manşet
enflasyonda yüzde 5’in
görülebileceğine işaret eden Başçı,
“Bunu şimdiye kadar yapamadık
evet, doğru. Ama gelecek sene bunu
yapmak zorundayız. Gelecek sene
de bunu yapamazsak artık orada
gerçekten yapısal, çözülemez bir
problem var anlamına gelir. Ki ben
bunun olduğunu düşünmüyorum.”
ifadelerini kullandı.CİHAN
İKİ DEV TEKNOLOJİ ŞİRKETİ
ürkiye İstatistik Kurumu
T
(TÜİK) ile Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle
oluşturulan Haziran 2014
Geçici Dış Ticaret İstatistikleri
açıklandı.
göre yüzde 4,2 arttı ve 12
milyar 923 milyon dolara
yükseldi. Aynı dönemde
İthalat yüzde 1,1 azalışla 20
milyar 776 milyon dolara
geriledi.
Buna göre, ihracat haziran
ayında, geçen yılın aynı ayına
Haziran ayında dış ticaret
açığı yüzde 8,8 azalarak 8
GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ
Apple ve IBM lider güçlerini birleştirerek özel bir ortaklık kurduklarını
açıkladı. Bu ortaklık çerçevesinde IBM’in büyük veri ve analitik
yetenekleri Apple’ın iPhone ve iPad cihazlarına taşınıyor ve yeni sınıf iş
uygulamaları, kurumlar için mobil hizmetleri dönüştürüyor.
pple ve IBM lider
A
güçlerini birleştirerek
özel bir ortaklık
kurduklarını açıkladı. Bu
ortaklık çerçevesinde
IBM’in büyük veri ve
analitik yetenekleri
Apple’ın iPhone ve iPad
cihazlarına taşınıyor ve
yeni sınıf iş uygulamaları,
kurumlar için mobil
hizmetleri dönüştürüyor.
Pazarda lider konumda
bulunan iki büyük güç,
Apple ve IBM, kurumsal
mobil alanda çok özel
stratejik bir ortaklığa adım
attılar. Bu ortaklık
çerçevesinde IBM’in büyük
veri ve analitik yetenekleri
Apple’ın iPhone ve iPad
cihazlarına taşınıyor ve
yeni sınıf iş
uygulamalarıyla kurumsal
mobiliteyi dönüştürüyor.
Dönüm noktası
niteliğindeki bu birliktelik
dört temel yeteneğe
dayanıyor ve iş yapış
şekillerini yeniden
tanımlamayı, iş dünyasının
mobilite anlamında karşı
karşıya olduğu başlıca
zorluklara yanıt vermeyi ve
gerçek anlamda mobilin
yön verdiği bir sektör
dönüşümünü başlatmayı
hedefliyor:
• Başta iPhone ve iPad
olmak üzere, özel olarak
geliştirilen yerel
uygulamalar da dahil
100’ün üzerinde, sektöre
özgü yeni sınıf kurumsal
çözümler
• Aygıt yönetimi,
güvenlik, analitik ve mobil
entegrasyon de dahil
olmak üzere iOS için
optimize edilmiş çok özel
IBM bulut hizmetleri
• Kuruluşların
gereksinimlerine göre
tasarlanmış yeni AppleCare
hizmeti ve destek ürünü
• Aygıt aktivasyonu,
destek ve yönetimi için
IBM’den paket halinde yeni
ürünler
iOS için oluşturulan yeni
IBM MobileFirst
çözümlerinin
temelinde iki şirketin
en güçlü olduğu
farklı alanlardan
beslenen özel bir
işbirliği bulunuyor.
Bu işbirliğinin
arkasında IBM’in
100.000’in üzerinde
danışmanının ve
yazılım
geliştiricisinin yer
aldığı büyük veri,
analitik yetenekleri ve
Apple’ın efsanevi müşteri
deneyimi, donanım ve
yazılım entegrasyonu ve
geliştirici platformu yer
alıyor.
Bu birliktelik, işletmelerin
ve çalışanların iPad ve
iPhone’larını kullanarak
çalışma yöntemlerinin belli
alanlarında fark yaratacak
uygulamaları tanıtıyor. Bu
uygulamalar şirketlerin
daha önce hiç olmadığı
kadar hızlı ve kolay
biçimde verimlilik, etkinlik
ve müşteri memnuniyeti
seviyelerine ulaşmalarının
önünü açacak. iOS için
MobileFirst anlaşması
dahilinde IBM dünya
çapındaki kurumsal
müşterileri için sektöre
özgü çözümleri içeren
iPhone ve iPad satışı da
yapacak.
Yeni duyuruyu
değerlendiren Apple
CEO’su Tim Cook konuyla
ilgili olarak şöyle
konuşuyor: “Bugün
Fortune 500 şirketinin
%98’inden fazlası, Global
500 şirketinin %92’sinden
fazlası başta dünyanın en
popüler mobil aygıtları
olan iPhone ve iPad olmak
üzere günlük işlerinde iOS
aygıtlarını kullanıyor. Bu,
kullanıcıların çalışma
biçimlerinde bir dönüşüm
yaratıyor. IBM’in dünya
çapında kabul görmüş
büyük veri analitiğini iOS
kullanıcılarına ilk kez
sunuyoruz; bu da Apple
için büyük bir pazar fırsatı
anlamını taşıyor. Kurumlar
için radikal bir adım
anlamına gelen bu ortaklığı
yalnızca IBM ve Apple
gerçekleştirebilirdi.”CİHAN
Uzaktan
kumandayla
kontrol edilen
insansız hava
aracı drone’lar,
bugüne kadar
genellikle askerî
amaçlar için
kullanıldı. Fakat
son yıllarda
üretilen daha
küçük, hafif ve
ucuz cihazlar
sayesinde bu
teknoloji artık
sivillerin
emrinde.
obot teknolojisinin
R
gelişmesiyle birlikte
giderek yaygınlaşan drone’lar
minik bir helikoptere
benzetilebilir. Dört pervaneli
quadcopter veya sekiz
pervaneli octocopter gibi farklı
çeşitleri var. Akıllı telefona
yüklenen bir uygulama ile
kolayca kontrol edilebilen bu
cihazlar modelin özelliğine
göre yerden 500 metre
yüksekliğe kadar çıkabiliyor
ve 25 dakikaya kadar havada
kalabiliyor. Fiyatı yüz
dolardan birkaç bin dolara
kadar çeşitlilik gösteren bu
araçların bugün ve gelecekteki
kullanım alanları arasında ise
şunlar var:Havadan fotoğraf
ve video çekimi: Sanatçılar,
emlakçılar, fotoğrafçılar ve
tanıtım işleri ile uğraşanlar,
yüksek çözünürlüklü görüntü
çekme özelliğine sahip olan
bu cihazları etkin biçimde
kullanıyor. Bu sayede şehirleri
ve büyük mekanları çok farklı
açılardan görmek mümkün.
Doğal yaşamı gözlemleme:
Conservation Drones adlı
uluslararası bir kuruluş
tropikal ormanları, deniz
kıyılarını ve tarım alanlarını
gözlemek için drone’ları
kullanıyor. World Widelife
Fund adlı kuruluş ise insan
girmeyen alanlarda yaşayan
hayvanları gözlemlemek için
bu teknolojiyi kullanıyor.
Tarım ve hayvancılık: Büyük
alanlarda yapılan tarım ve
014 ikinci çeyrek finansal ve
2Turkcell,
operasyonel sonuçlarını açıklayan
grup gelirlerinin, bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4
oranında büyüyerek 2 milyar 923 milyon
TL olduğunu duyurdu.
Operasyonel verimlilik ve pazardaki
başarı açısından önemli bir gösterge olan
hayvancılık faaliyetlerinin
takibi için insansız hava
araçları kullanılabiliyor. Bu
sayede mahsul kontrolü ve
kuraklık tespiti gibi işlemleri
daha kolay ve etkin biçimde
yapmak mümkün.Kurtarma
çalışmaları ve orman
yangınları: Drone’lar büyük
orman yangınlarının
durumunu tespit etmek için
kullanılabiliyor. Bir bölgeye
yaya olarak girmenin
mümkün olmadığı
durumlarda havadan bilgi
sağlayabiliyor veya kaybolan
insanların izlerini
sürebiliyorlar. Aktif yanardağ
gibi tehlikeli alanların çekimi
etkili biçimde
yapılabiliyor.CİHAN
İhracatın ithalatı karşılama
oranı ise geçen yılın haziran
ayında yüzde 59 iken, bu yılın
aynı ayında yüzde 62,2'ye
çıktı.AA
Turkcell ‘mobil’ ve ‘fiber’
internetle büyüdü
Açıklamada bu büyümede yüzde 28
oranında artan mobil internet gelirinin
ve yüzde 39 büyüyen Turkcell
Superonline’ın katkısının etkili olduğu
kaydedildi. Grup AVFÖK, bir önceki yıla
göre yüzde 4 artışla 907 milyon TL, net
kâr ise 492 milyon TL olarak gerçekleşti.
Kumandalı hava araçları hızla yaygınlaşıyor
milyar 613 milyon dolardan 7
milyar 853 milyon dolara
düştü.
VFÖK (vergi-faiz öncesi kâr) ise bir
önceki yıla göre yüzde 4 artışla 521
milyon TL oldu. Turkcell’in Türkiye’deki
toplam abone sayısı ise 34,6 milyon
olarak açıklandı. Turkcell Grup’un yıl
sonu hedefi ise yaklaşık 2 milyar TL’lik
yatırım yaparak inovatif ürün ve
servislerle büyümeyi sürdürmek.
Turkcell’in ikinci çeyrek sonuçlarını
yorumlayan Genel Müdür Süreyya Ciliv,
teknoloji ve inovasyona odaklanarak
yeni ürün ve hizmetler sunmaya devam
ettiklerini söyledi. Ciliv, yıl sonuna kadar
yaklaşık 2 milyar TL yatırım yaparak
inovatif ürün ve servislerle büyümeyi
hedeflediklerini kaydetti.CİHAN
4
Borsa Finans
31 TEMMUZ
2014
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Konutta 1 milyon adetlik satış beklentisi
ükselen konut kredisi faizi ve yerel seçimler neY
deniyle yılın ilk beş ayında konut satışlarının
yüzde 8.5 azaldığı bir süreç yaşayan gayrimenkul sek-
azalmasına karşın, peşin satışların ise ilk beş ayda
yüzde 10 artış gösterdiğini söyledi.
törü ikinci yarıyıla olumlu bakıyor. Merkez
Bankası’nın faiz indirme kararıyla birlikte konut
kredilerinde faiz oranlarının psikolojik sınır olan
yüzde 1’in altına düşmesiyle konut satışlarında canlanma işaretleri başladığı kaydediliyor. Yılın
tamamında konut satışların yeniden 1 milyon üzerine
çıkacağı bekleniyor.
'Faizde yeni indirim
bekleniyor”
Peşin satışlar sektörü kurtardı
Sektörün durumuyla ilgili değerlendirme yapan
KONUTDER Başkanı Ömer Faruk Çelik, konut
satışlarının artık, iç piyasanın nabzı haline geldiğine
dikkat çekerek, “Toplam konut satışı mayısta yüzde
12.5, beş ay toplamında yüzde 8.6 düştü. Ancak
oranın bu düzeyde kalmasını peşin satışlar sağladı”
dedi. Özellikle ipotekli (kredili) satışlarda yüksek bir
düşüş yaşandığını ifade eden Çelik, “Bu yıl mayısta
ipotekli konut satışı 30 binde kaldı ve geçen yılın
aynı ayındaki 45 bine göre yüzde 34 azaldı. Beş aylık
satış ise 134 binle geçen yılki 202 binin yine yüzde 34
altında kaldı” diye konuştu. Çelik, ipotekli satışların
Faiz indirme konusunda Merkez Bankası’nın son
olarak 0,75 puanlık bir azaltmaya gittiğini ve repo
faizinin ise yüzde 8,5’ta kaldığını ifade eden Çelik,
yapılan faiz indiriminin, konut kredisi faizlerine yansımalarının az
olduğunu belirterek, “İndirimin
tüketiciye cazip gelmesi için faizlerin biraz daha indirilmesi gerekir.
Merkez Bankası’ndan bu olumlu
adımı atmasını bekliyoruz” dedi.
yarısında her ne kadar cumhurbaşkanlığı seçimleri
olsa da politik gerilimin geçtiğimiz dönemdeki gibi
yükselmeyeceğini ve bunun da ekonomik aktivite ve
konut sektörü açısından daha ılımlı bir yarıyıl getireceğini düşünüyoruz” diyen Çelik, “2014 yılı sonunda
konut satışlarının 1 milyon adedin üstüne çıkabileceğini ancak geçen seneki seviyesi olan 1 milyon
157.190 adedin altında kalacağını tahmin ediyoruz”
açıklamasını yaptı. CİHAN
2014’ün ikinci yarısına temkinli bir
iyimserlikle baktıklarının ifade eden
Çelik, yerel seçimler sonrası
alıcıların ilgisinin artmaya
başladığını aktardı. Konut sektörü
ikinci yarıya olumlu başladı, satışlar
1 milyonu aşacak “2014 yılının ikinci
TTNET'in "Herkes için
internet"i İngiltere finalinde
TNET,
T
"Herkes
için internet" projesiyle
kurumsal sorumluluk alanında dünyanın
önde gelen kurumlarından Ethical Corporation'ın "Responsible Business Awards" programında finale kaldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, TTNET,
Birleşmiş Milletler'in Business Call to Action
(BCtA) ağına Türkiye'den katılan ilk şirket
olmasını sağlayan "Herkes için internet"
projesiyle kurumsal sorumluluk alanında
dünyanın önde gelen kuruluşlarından Ethical Corporation'ın "Responsible Business
Awards" programında "En Etkili Ulusal
Toplumsal Yatırım Programı" kategorisinde
finale çıktı.
Türkiye'de internet
kullanımını artırmayı hedefliyor
TTNET, kendisini finale taşıyan "Herkes için
internet" projesi doğrultusunda kalkınmada
öncelikli bölgelerde, interneti online eğitim
ile birleştiren ve yüz yüze internet
okuryazarlığı eğitimleri de içeren paketi ile
Türkiye'de internet kullanımını artırmayı
hedefliyor. AA
Tüketicilere "paket
tatil" uyarısı
ursa Tüketiciler Derneği Genel
Başkanı Sıtkı Yılmaz, tüketicilerin, RaB
mazan Bayramına ilişkin "paket
tatil"lerde, vadedilen ile sunulan
hizmetlerdeki farklılıklar nedeniyle mağdur olmaması ve zararlarını tazmin edebilmesi için seyahat acentelerinden
hizmetin koşullarına ilişkin mutlaka
yazılı sözleşme ve broşür alması gerektiği
uyarısında bulundu.
Yılmaz, yaptığı açıklamada, her bayram
tatilinde olduğu gibi Ramazan Bayramında da tüketicilere birbirinden renkli
tatil programları sunulduğunu söyledi.
Resul KURT
8 yeni girişim fikri gün yüzüne çıktı
lerinin de ilgiyle izlediği Demo
Günü’ne 75 kişilik katılım gerçekleşti. Programda yazılım ve donanım içerikli projelerini sunum
yaparak konuklara tanıtan girişimciler ardından yatırımcılarla birebir
görüşme olanağı buldular.
Oda borçlarına af
geliyor
Gündemdeki en önemli konulardan birisi olan
torba kanun TBMM’de görüşülmeye başlandı. Kısa
zamanda da yasalaşmasını beklediğimiz yasa ile
başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile
odalar ve borsalar olmak üzere, esnaf ve
sanatkarlar odaları ve serbest muhasebeci mali
müşavirler ve yeminli mali müşavirler odaları
borçları da af kapsamına alınıyor.
Yasal düzenlemedeki Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
tabiri, Türkiye İstatistik Kurumu’nun her ay için
belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya
fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını,
1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi
(ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden
itibaren yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık
değişim oranlarını ifade ediyor.
Söz konusu af hükümlerinden yararlanmak isteyen
borçluların maddede belirtilen şartları yerine
getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış
davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına
başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı
ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile
icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak
talep edilmeyecek.
Bu hükümlere göre ödenecek alacaklara bu
kanunun yayımlandığı ay için uygulanması
gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, bu
kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki ay için
belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas
alınacak.
Ödenmesi gereken toplam tutarın birinci taksit
ödeme süresi içerisinde ödenmesi halinde,
ödenmesi gereken tutardan %10 oranında indirim
yapılacak. Bu madde hükmünden
yararlanılabilmesi için bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar
alacaklı birime başvurmaları şarttır.
Madde kapsamında ödenmesi gereken tutarların
maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya
tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak
asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat
hükümlerine göre tahsil edilecek.
Oda ve borsa borçları
Kanun hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten önce
ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan, oda ve
borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak
oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve
borsaların da TOBB’a olan aidat borçları asıllarının
ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar
yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın; birinci taksiti bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın
sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler halinde
sekiz eşit taksitte ödemeleri halinde, bu alacaklara
uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
fer’i alacakların ve borç asıllarının bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya
tamamen ödenmiş olması halinde ise ödenmiş
borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden
vazgeçilecek.
"Paket tur", "paket tatil" veya "paket
seyahat" adlarıyla tanıtılıp satılan programlarda bazen vadedilen ile sunulan
hizmetlerin birbiriyle örtüşmediğini ifade
Girişim Fabrikası Kurucu Direktörü
İhsan Elgin “Girişim Fabrikası’na
başvuran 186 projeden seçilen
sekiz projeyi ilk kez yatırımcılarla
buluşturuyoruz.
irişim Fabrikası’nın bu yıl
içinde ikincisini gerçekG
leştirdiği ve Türkiye’nin girişimcilik
ekosisteminde büyük yankı
uyandıracak 8 yeni girişim projesi
Demo Günü’nde görücüye çıktı.
Türkiye’nin en önemli hızlandırma
programlarından olan Girişim Fabrikası, teknoloji tabanlı yenilikçi iş
fikirlerine sahip girişimleri, potansiyel yatırımcılara, iş ortaklarına,
uluslararası şirket yöneticilerine ve
program paydaşlarına tanıtmaya
devam ediyor. Geleneksel hale
gelen Girişim Fabrikası Demo
Günü, 24 Temmuz Perşembe günü
Microsoft Türkiye evsahipliğinde
gerçekleşti.
Demo Günü’nde sekiz yeni girişim
fikri yatırımcı ve kurumsal şirket
yetkilileriyle buluştu. Teknoloji tabanlı yenilikçi girişimlerden
oluşan sekiz proje yeni fikirlerle
yakından ilgilenen melek yatırımcılar ve kurumsal şirketlerin yöneticilerinden büyük ilgi gördü.
Programda, projelerinin tanıtımını
yapan girişimciler, yatırımcılar, fon
ve şirket yöneticileri ile birebir
görüşme fırsatı da elde etti.
Bugün burada sizlerle bir araya
gelmemize vesile olan toplam sekiz
yeni girişim fikrinin de bundan
önceki girişimlerde olduğu gibi
büyük ilgi göreceğini ve yatırım
çekeceğini düşünüyoruz. Bu projelerin yatırımlar alarak global
oyunculara dönüşmelerini istiyoruz.” dedi.
Girişimcilik eğitiminde markalaşan
Özyeğin Üniversitesi ile Turkcell ve
Türk Ekonomi Bankası Girişim
Bankacılığı’nın ana iş ortaklığında
2011 yılında kurulan Girişim Fabrikası, Demo Günü’nün bu yıl ikincisini düzenledi. Organizasyona
yatırımcılarla birlikte girişimcilerin
hızlı bir şekilde kurumsal şirketlerle işbirliği entegrasyonunu
sağlamak ve müşteri ağlarını arttırabilmeleri için hem ulusal hem
de uluslararası teknoloji şirketlerinin iş geliştirme departmanlarından temsilciler de davet edildi.
Bireysel yatırımcılar ve fon yöneticileri ile büyük şirketlerin yönetici-
Ana hedefleri olan girişimcilerin
hızla gelişmesi için çalışmalarını
büyük bir hızla sürdürdüklerini belirten Elgin “Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz Demo Günü’nden
sonra hem dikey hem de sadece
tekno-girişimcilere özgü programlar yaptık. Bu programlarımız
sırasıyla MasterCard ile yaptığımız
nakitsiz toplum temalı
alternatif ödeme sistemleri
hakkında bir hızlandırma programıydı. Bir sonraki ise SAP ile
gerçekleştirdiğimiz sadece Big Data
(Büyük Veri) çözümleri sunan girişimlerin katıldığı bir dikey programdı.HABER MERKEZİ
Akfen GYO'ya 2013 Vision Awards'tan 4 ödül
kfen Gayrimenkul
A
Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) faaliyet
raporu Amerikan
İletişim Profesyonelleri
Ligi (LACP) tarafından
düzenlenen Faaliyet
Raporları 2013 Vision
Awards'ta 4 ödül aldı.
Akfen GYO açıklamasına göre şirketin
"Dünyayı Misafir Ediyoruz" temalı 2013
Faaliyet Raporu, halkla
ilişkiler platformu
LACP tarafından
düzenlenen Faaliyet
Raporları 2013 Vision
Awards'ta GYO kategorisinde 'Altın Ödül'
dahil olmak üzere 4
ödüle birden layık
görüldü.
Açıklamada görüşlerine
yer verilen Akfen GYO
Genel Müdürü Vedat
Tural, Türkiye'nin şehir
otelciliğinde ilk ve tek
gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak iş yapış
modellerini sektöre
örnek olmanın sorumluluğuyla geliştirdiklerini belirtti.
2013 yılında "Dünyayı
Misafir Ediyoruz"
temasıyla hayata
geçirdikleri faaliyet raporlarını da bu yaklaşımlarının bir sonucu
olarak hazırladıklarını
aktaran Tural, şunları
kaydetti:
"Akfen GYO olarak otellerimizde dünyanın her
kesiminden gelen misafirleri ağırlamaktan
büyük bir keyif duyuyoruz. Bütün bir yıl
boyunca gerçek-
eden Yılmaz, tüketicileri, dinlenecekleri,
huzurlu anlar yaşamayı planladıkları bir
dönemde mağdur olmamaları için uyardı.
Konuya ilişkin yasal düzenlemelere değinen Yılmaz, şöyle konuştu:
"Tüketici Kanununa göre, paket tur başlamadan önce tur sözleşmesinin yazılı
olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir
nüshasının tüketiciye verilmesinin zorunludur. Sözleşmede, taraflara ilişkin her
türlü iletişim bilgileriyle turun güzergahı
ve ulaşım araçlarından kalınacak otellere
kadar her türlü ayrıntının yer alması,
vadedilen hizmetlerin yerine getirilmemesi halinde yasal güvence sağlayacaktır. Seyahat acenteleri, paket tur
hakkında bilgi isteyen tüketicilere tanıtım
amaçlı bir broşür vermek zorundadır.
Broşürün içerdiği hususlar, seyahat acentesi için bağlayıcıdır. Söz konusu özelliklerde yapılacak değişiklikler ancak
broşürde açıkça belirtilmek ve sözleşme
düzenlenmeden önce tüketiciye
bildirilmek şartıyla sözleşme düzenlendikten sonra ise tarafların açık mutabakatıyla değiştirilebilir.”AA
HSBC'den Türkiye'deki
müşterilerine kötü haber
anka uluslararası odaklı olmayan küçük
B
şirketlerle vedalaşma kararı alırken kaç
müşteriyle yolları ayıracağı henüz açıklanleştirdiğimiz çalışmaları aktardığımız
faaliyet raporumuzun
dünyanın halkla ilişkiler alanında en itibarlı
platformlarından
Amerikan İletişim Profesyoneller Ligi tarafından 4 ödüle birden
layık görülmesinden
büyük bir gurur duyuyoruz. Bu raporun hazırlanmasında emeği
geçen herkese
teşekkürlerimi iletiyorum."
"Dünyayı Misafir
Ediyoruz" faaliyet
raporlarına 4 ödül
birden
Verilen bilgilere göre,
2001 yılından bu yana
düzenlenen ve 25 ülkeden bini aşkın şirketin
başvurduğu
ödüllere, Akfen
GYO 2013 Faaliyet Raporu "Dünyayı
Misafir Ediyoruz"
temasıyla katılım gösterdi. AA
madı.Telefondaki ses “Şirketinize yeterli
hizmet veremediğimiz için hesabınızı kapatmaya karar verdik. Lütfen 30 gün içinde
otomatik ödeme talimatlarınızı başka
bankaya alın. Müşterilerinizi ve ticari ilişkide bulunduğunuz kurumları da bilgilendirin” diyordu.
Yaklaşık 10 yıldır HSBC ile çalışan şirketin
yetkilileri bayram öncesinde gelen bu telefon karşısında şaşkınlığa düştü. HSBC müşterisinden, tez elden başka bir bankaya
gitmesini istiyordu.Hürriyet'te yer alan
habere göre, HSBC müşterisi olan bazı işletmeler bu örnekte olduğu gibi telefonlar
alıyor. AA
31 TEMMUZ
2014
Muhasebe
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
5
Kamuda çalışan 50 bin kişiye müjde
Torba tasarıya eklenecek bir maddeyle özelleştirmeden kamuya gelen
4-C'liler artık her yıl sözleşme yenilemek zorunda kalmayacak.
alışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk Çelik,
özelleştirmeden kamuya
gelen 4-C’lilere müjde verdi.
Ç
Çelik, Meclis’te görüşmeleri
süren torba tasarıya
eklenecek bir maddeyle, 4C’lilerin artık her yıl sözleşme
yenilemeleri uygulamasına
son verileceğini açıkladı.
Kamu'da yaklaşık 50 bin 4-C'li
personel bulunuyor.
MESLEKLERİNE UYGUN
İŞLERDE ÇALIŞACAKLAR
Çelik, "Emekliliklerine kadar
DOLANDIRICILARIN SON NUMARASI
kesintisiz çalışacaklar" dediği
4-C’lilerin bundan böyle
mesleklerine uygun işlerde
çalışmak üzere
yönlendirileceklerini de
söyledi.
Çelik, torba tasarıya
eklenecek düzenlemeye
ilişkin şu bilgiyi verdi "Süreç
içinde kendilrine bazı haklar
verildi. Toplu sözleşme
masasına da geldiler. Geçen
yıl da ücretlerle ilgili yüzde
40’lara varan artışla birlikte
aile yardıı sağlandı. Çalışma
süreleri de 10 aydan 11 ay 28
güne çıkarıldı. Şimdi
yapılacak düzenlemeyle
çalışma süreleri 12 yıla
tamamlanıyor. Emekli
oluncaya kadar da her yıl
sözleşmeye tabi
olmayacaklar, emekli
oluncaya kadar çalışma
imkanı elde edecekler.
SOSYAL YARDIM
HAKLARI YOK
Kamuda çalışan 50 bin 4/C'li
(geçici) personel bulunuyor.
4/C'liler bir yüdan az süreli
veya mevsimlik sözleşme île
çalıştırılıyor. Işçi sayılmayan
4/C'liler, diğer çalışanlarla
aynı haklara sahip değil. Bu
kapsamda çalıştırılanların
yıllık izin, iş güvencesi, sosyal
yardım gibi hakları yok.
Ayrıca her yıl sözleşme
yenilemek zorundalar. Yani
daimi personel değiller. Bu
yüzden de her yıl işsiz kalma
endişesi taşıyorlar.CİHAN
Ayrıca mesleklerine, eğitim
durumlarına göre kamuda
istihdamlarında Devlet
Personel Başkanlığı
yönlendirme yapacak.
Eğitimlerini ve geçmişlerini
dikkate alacak."
Emekliliğini bekleyenlere iyi haber
kendisine sunulan
hakları bilmekle
yükümlüdür” diye
konuştu.
HAK TALEBİ
ÇOK ZOR
tüketicilerin dosya
masraflarını geri
almak için tüketici
hakem heyetlerine
yaptığı başvurular
rekor düzeye ulaştı.
Mağdur tüketicinin
cebine göz diken
dolandırıcılar ise
vatandaşın bu ilgisini
ranta çevirmenin
yolunu hemen buldu.
Antalya'da tüketici
derneklerini alarma
geçiren dolandırıcılık
Antalya tüketici
derneklerini alarma
geçiren dolandırıcılık
yöntemi şöyle işliyor:
Tüketici cep telefonu
ile aranıp kredi
kullanıp
kullanmadığı,
kullandıysa dosya
masraflarını geri
almak için başvuru
yapıp yapmadığı
öğreniliyor.
Vatandaşın yanıtı,
“Başvuru yaptım”
olursa planın ilk
kısmı uygulamaya
geçiyor.
DOSYAYI ÖNE
ALALIM
Vatandaşa, “Hakem
heyetlerinde yığılma
var dosyanızı öne
alabiliriz. Bunun için
150 lira danışmanlık
ücreti talep ediyoruz”
deniyor.
Eğer vatandaş
başvuru yapmadıysa,
“Şirketimizde görevli
avukatlarımız tüm
belgelerinizi
hazırlayıp dosya
masrafı ücretlerinizi
geri alacak. Bunun
içinse 250 lira
danışmanlık ücreti
talep ediyoruz”
bilgisi veriliyor.
HİÇ BİR İŞLEM YOK
Eğer vatandaş bu
uygulamalardan
birini kabul ederse
telefondaki kişi
hemen kişinin kredi
kartı bilgilerini alıyor
ve sözde danışmanlık
ücreti adı altında
soygun yapıyor. Aylar
geçmesine karşın
alacakları ile ilgili
hiçbir başvurunun
yapılmadığını
anlayanlar ise soluğu
tüketici
derneklerinde alıyor.
VATANDAŞ
ÜŞENİYOR
Dosya masrafı
dolandırıcılığı ile
ilgili çok sayıda
şikâyet aldıklarının
altını çizen Tüketiciyi
Koruma Derneği
(TÜKODER) Antalya
Şube Başkanı
Abdullah Özçulcu,
“Bankaların haksız
kazanç elde ettiği
tüketiciye bir darbe
de dolandırıcılar
vuruyor. Dilekçe,
vekâlet gibi
işlemlerle uğraşmak
istemeyenler
maalesef hem para
hem de zaman
kaybediyor” dedi.
VEKALETSİZ İŞLEM
OLMAZ
Hiçbir şirket ya da
kişinin vekâlet
olmadan kişisel işlem
yürütemeyeceğini
vurgulayan Özçulcu,
“Yeni nesil
dolandırıcılar
gündemi takip
ederek vatandaşın
bilgisizliğinden
yararlanıyor. Tüketici
şunu bilmeli; vekâlet
vermeden sizin
yerinize işlem
yapılamaz. Bu
nedenle her birey
VATANDAŞ NEREYE
BAŞVURACAK?
Bankaların kestiği
dosya masrafını geri
almak isteyen
tüketiciler 2 bin liraya
kadar olan bedeller
için ikamet ettikleri
ilçe
kaymakamlığındaki
tüketici hakem heyeti
nezdinde hiçbir ücret
ödemeden, 3 bin
liraya kadar ise il
merkezinde bulunan
Gümrük ve Ticaret İl
Müdürlüğündeki bilir
tüketici hakem
heyetine başvurmak
suretiyle haklarını
arayabilir.CİHAN
meklilikte yaşı doldurup prim gün
sayısına takılanlara ikinci bir şans
için son viraja girildi. Belli bir yaşın
üstündekiler için verilmesi öngörülen
fırsatla, eksik prim gün sayıları için
borçlanma imkanı gelecek. Bu yolla söz
konusu kişiler emekli olabilecek. Emekli
olma fırsatı için yaş şartının kadınlarda
63 veya 65, erkeklerde 65 olması
öngörülüyor. Ancak Maliye’nin gelecek
mali yük nedeniyle çekinceleri olduğu
ifade ediliyor.
tamamlandıktan sonra da emekli olma
imkanı temin edilecek. 100 binden fazla
kişiyi yakından ilgilendiren düzenleme
için iki alternatif üzerinde duruluyor.
Bunlardan ilkinde kadınlar için yaş
sınırının 63 olması öngörülürken, bir
diğer önerge çalışmasında ise yaş şartı 65
olarak planlanıyor. Erkeklerde ise 65 yaş
şartı alternatifsiz olarak çalışılmış
durumda.
100 BİNDEN FAZLA İNSANI
İLGİLENDİRİYOR
Daha önce, sosyal güvenlik reformu
nedeniyle prim gün sayısını doldurmuş
ancak yaş şartını yerine getirememiş
olanlar için de bir düzenleme yapılması
tartışılmıştı. Ancak 412 bin kişi olduğu
belirtilen yaşa takılan emeklilik
mağdurları için, şu anda bir yasal
değişiklik öngörülmüyor. Bunun nedeni
olarak da, gelecek mali yükün sistemi
zorlama potansiyeli gösteriliyor.CİHAN
E
YAŞA TAKILANLAR İÇİNSE UMUT YOK
Önceki gece geç saatlere kadar süren
görüşmelerde, konuyla ilgili bir önerge
verilip verilmemesi tartışıldı. İtirazların
aşılması halinde verilecek önerge ile yaş
şartını doldurmuş ancak prim günü eksik
kalanlar için borçlanma imkanı
getirilecek. Borçlanmayla eksik günler
E-mail gönderirken sakın bunu yapmayın
E-postanızdan silmeyi unuttuğunuz tek bir dosya, bakın aslında ne kadar değerli olabiliyor
Workshare'in CEO'su Anthony Fox,
firmaların değerli data akışını tekrar
kontrol altına almaları gerektiğini
söylüyor. Bu amaçla da, Workshare
tarafından ücretsiz bir eğitim aracı
geliştirilmiş durumda.
Bu araç ile, kullanıcıların belgeler
içerisindeki gizli verileri fark etmeleri
sağlanıyor. 800 adet bilgi işçisi
üzerinde yapılan ankete göre,
firmalar, çalışanlarına gizli verileri
bulmaları ve silmeleri için güvenli bir
araç sağlamamakta.
Çalışanların yüzde 65'i firmanın
önemli verilerinin sızmasını
engellemeyi kendi işleri olarak
görürken, bilgi çalışanlarının sadece
yüzde 32'i dosya paylaşımlarından
önce gizli verileri siliyor.
ISSN 1308 7606
ntalya’da
A
bankalardan
kredi kullanan
Dolandırıcıların
tuzağına düşen
tüketicilerin
danışmanlık adı
altında ödedikleri
paraların geri
alınmasını hayli güç
olduğuna da değinen
Özçulcu şöyle dedi:
“Tüketici bize
başvurup yardım
istiyor. Ancak elinde
ne isim, ne adres var.
Üstelik kart bilgilerini
bizzat kendisi vermiş.
Böyle bir durumda
karşı taraftan hak
talep etmek
güçleşiyor. Zaten
hukuki sürecin içine
dahil olan tüketici de
bir süre sonra pes
ediyor. Bunların
yaşanmaması için
önce bilinçli olmak
şart.”
Yıl:70 Sayı:24875 Tarih:31 Temmuz 2014 Perşembe
Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş.
Genel Yayın Yönetmeni
Reyhan AYTEKİN
Sorumlu Müdür
Bilal ÇETİN
Yazıişleri Müdürü
Şüheda YILDIRIM
Sayfa Editörü
Sayfa Editörü
Gülşan KURT
İstihbarat Şefi
Caner ERDOĞAN
Yasemin ERENER
Haber Müdürü
İnternet Site Editörü
Kenan KURTOĞLU
İdari Merkez
Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu
Cad. No:2 Sefaköy/
Küçükçekmece/İST
Tel :0212 540 40 45 Fax 0212 540 39 99
www.ekonomigazetesi.net .
[email protected]
Ankara Temsilciliği
Macun Mah.3. Cadde No:2
Yenimahalle /ANK.
Tel :0312 397 91 40 41
Fax 0312 397 41 5254
İstanbul Dağıtım
ALKIM BASIM YAYIN DAĞITIM
Kübra ERENER
Reklam Pazarlama ve Dağıtım
Tevfik Bey Mah. Tahsin
Tekoğlu Cad. No:2
Sefaköy/ Küçükçekmece/İST
Tel :0212 540 40 45
Fax 0212 540 39 99
www.ekonomigazetesi.net .
[email protected]
ANKARA İRTİBAT
Tel :0312 397 91 40 41
Fax 0312 397 41 5254
Ankara Dağıtım
AKDAĞ DAĞITIM ABDULGANİ AKDAĞ
Yayın Türü: Yerel Ticari Süreli
önderdikleri ya da
yönlendirdikleri e-postalardan
değerli ve gizli kalması gereken
verileri silmeyen çalışanlar yüzünden
firmaların pek çok önemli veriyi,
G
farkına bile varmadan üçüncü
şahıslar ile paylaştığını biliyor
muydunuz? Bu sonuca varılmasının
sebebi ise, Workshare'in en son
anketi. Bu ankete göre,
profesyonellerin yüzde 68'i,
müşteriler, sağlayıcılar ve iş
arkadaşlarına gönderdikleri /
yönlendirdikleri e-postalardan
önemli bilgi ve verileri silmiyorlar.
Ankete katılanların yüzde 70'i ekli epostaları okumadan iletiyor ve firma
çalışanlarının yüzde 80'i güvenli
olmayan dosya paylaşım metotları
kullanarak firma veri güvenliğini riske
atıyor.CİHAN
Basıldığı Yer İstanbul
Alkım Basım Yayın Dağıtım Tic.A.Ş.
Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No:2 Sefaköy/ İSTANBUL
Tel : 0212 540 40 45 Resmi ilanlarınızı internet sitemizden de
görebilirsiniz (www.ekonomigazetesi.net)
EKONOMİ Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
6
31 TEMMUZ 2014
Dış Haberler
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
RUSYA
Rusya uzaya fırlatılan
ve görevini tamamlayan
34 yıllık Kosmos-1151
uydusunu dünyaya
düşürecek. Sovyet
dönemi 23 Ocak 1980
yılında uzaya fırlatılan
Kosmos-1151 uydusu, 4
Ağustos’ta dünyaya
düşürülecek.
Uydunun hangi bölgeye
düşeceği ile ilgili bilgi
verilmezken, hava şartları ve diğer etkenler
yüzünden düşeceği
yerin değişebileceği belirtiliyor. Tsiklon-3 roketinin taşıdığı
Kosmos-1151 uydusu,
Plesetsk istasyonundan
uzaya fırlatılmıştı.
CİHAN
GÜNEY KORE
Güney Kore Genelkurmay
Başkanlığı'nın ordudaki
sorunlara çözüm bulma
arayışında olduğu
bildirildi. Kabadayılığın
ciddi sorun olduğu ve
bazen ölüme yol açtığı
Güney Kore ordusu,
problemin en kısa zamanda çözümlenmesi
için kararlı.
Geçtiğimiz ay beraber
hizmet ettiği asker
arkadaşlarının baskısına
maruz kalan 22 yaşlı bir
subayın, 5 kişiyi öldürerek, 7 kişiyi yaraladıktan
sonra askeri noktadan
firar ederek intihar girişiminde bulunması da bu
tür sorunların sonucu
olduğu bildiriliyor.
Bu ve benzeri sorunlara
çözüm getirmek amacıyla
Güney Kore Genelkurmay
Başkanlığının,
önümüzdeki ay ilk kez
özel bir komite kuracağı
belirtildi.
CİHAN
Almanya'da
sınır dışı
edilecek
mülteciler
serbest
bırakılıyor
lmanya Federal İçişleri Bakanlığı, Federal Adalet Mahkemesi
kararı doğrultusunda sınır dışı
edilecek mültecilerin cezaevlerinden
çıkartılması için eyaletlerin ilgili
makamlarını bilgilendirdiklerini
duyurdu. Federal Adalet Mahkemesi
bu hafta Avrupa Birliği (AB) üyesi
ülkeleri üzerinden Almanya’ya kaçak
yolla giren ve şu an gözaltında tutulan
mültecilerin derhal cezaevlerinden
çıkartılması yönde karar vermişti.
A
Geçen hafta ise Avrupa Adalet Divanı
da kaçak göçmenlerin sınır dışı
edilmeden önce cezaevlerinde tutulmasını ‘insan onuruna aykırı’
olduğunu hükmetmişti. İçişleri Bakanlığı’ndan Dpa haber ajansına yapılan
açıklamada Federal Polis’in yetki
alanında 30 mülteci gözaltında bulunduğu, mahkeme kararından sonra
hepsi serbest bırakıldığı belirtildi.
Eyaletlerin yetki alanında kaç mülteci
gözaltında tutulduğu konusunda bilgi
sahibi olmadıklarına dikkat çekildi.
CİHAN
Rus istihbaratına şok darbe!
Avrupa Birliği,
Ukrayna krizi
nedeniyle Rusya’ya
yönelik
yaptırımlarını
genişletti. Kara
listeye alınanlar
arasında Rus İç
İstihbarat Servisi
FSB’nin Başkanı
Bortnikov ve Dış
İstihbarat Servisi
SVR’nin Başkanı
Fradkov da var.
vrupa Birliği, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya’ya yönelik yaptırımlarını genişletti. Avrupa
Konseyi’nin 24 Temmuz’da aldığı karar
kamuoyu ile paylaşıldı. Brüksel
tarafından yapılan açıklamada 18 şirket ve 15 kişi daha yaptırım listesine eklendi.
A
Kara listeye alınan Rusya vatandaşlarının arasında Rus iç istihbarat
servisi FSB’nin başkanı Alexander
Bortnikov ve dış istihbarat servisi
SVR’nin başkanı Mikhail Fradkov da
yer aldı.
Rusya Federasyonu’na bağlı
Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramazan Kadirov da kara listede. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya’nın
Ukrayna’daki ayrılıkçıları desteklediği
ve silahlandırdığı yönünde güçlü kanıtların olduğunu, yaptırımlardan ancak
bu yöndeki adımlardan uzak durarak
kurtulabileceğini söyledi. Rusya
Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı
Raşit Nurgaliyev, Güvenlik Konseyi
üyesi Boris Grizlov, Duma milletvekili
Mihail Degtyarev gibi isimler de yaptırım listesinde öne çıkanlardan.
Ukrayna’nın doğusunda tek taraflı
olarak bağımsızlıklarını ilan eden
Donetsk Halk Cumhuriyeti Savunma
Bakanı Pavel Gubarev, Lugansk Halk
Cumhuriyeti’den Valeri Kaurov ve
bölgeden bir çok isim listeye dâhil
edildi.
AB’nin yaptırım listesi 87 kişi ve 20 şirket ve yasal organizasyona ulaştı. Tüm
listede yer alanların Avrupa
bankalarındaki hesapları dondurulurken, Avrupalı şirketlerinin listede
yer alan firmalarla iş yapmaları yasaklanıyor. Kara listede yer alan isimlerin
AB ülkelerine seyahatleri ise engelleniyor.
Güney Akım ve gemi satışına vize
Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van
Rompey, inovasyon teknolojileri işbirliği yaptırımlarının petrol sektörünü
kapsadığını, ancak doğalgazın yaptırım dışında kaldığını açıkladı.
Böylece Rusya’nın uzun yıllardır inşası
için çalıştığı Güney Akım doğalgaz
boru hattı yaptırım dışında kaldı.
Rusya bankalarının Avrupa başkentlerindeki faaliyetleri, savunma sanayi
ve çift kullanımlı teknoloji ürünlerine
yönelik sınırlamalar getiriliyor.
Fransa’nın Rusya’ya satışını yaptığı 1.2
milyar Euro’luk iki Mistral tipi amfibi
saldırı gemisinin teslimatında sorun
olmayacak.
AB, Moskova’ya ek yaptırım
konusunda son bir kaç aydır çekimser
davranıyordu. Malezya Havayolları’na
ait yolcu uçağının doğu Ukrayna’da
düşürülmesi ve 298 kişinin hayatını
kaybetmesinin ardından karar çıkmış
oldu.
AA
YENİ BULUŞLAR-TEKNOLOJİ
UKRAYNA
Ukrayna’nın doğusundaki terörle mücadele
operasyonlarının
başladığı, nisan ayından
bu tarafa toplam, 325
Ukraynalı askerin öldüğü
ve bin 232 askerin de
yaralandığı bildirildi.
Ukrayna Güvenlik ve
Savunma Kurulu Bilgi
Merkezi sözcüsü Andrey
Lısenko yaptığı açıklamada çatışmaların aralıksız devam ettiği doğu
bölgelerinde, son 24 saat
içinde 13 Ukrayna askerin
öldüğünü ve 19 askerin
de yaralandığını belirtti.
Ukrayna kolluk kuvvetleri bir hafta içerisinde
ülkenin doğusundaki, 10
yerleşim alanını daha
ayrılıkçılardan temizlediği belirtiliyor.
Sözcü, Ukrayna askerlerinin Donetsk
Havaalanı’na girdiklerin
ve Lugansk Havaalanı’nı
da geri aldıklarını açıkCİHAN
ladı
FİLİSTİN
İsrail’in Gazze’ye
saldırıları devam ederken, Kanada’da 2 kız
çocuğu ilginç bir eylem
ile Filistinlilerin ve özellikle çocukların
öldürülmesini protesto
etti. Ellerinde “Teröristi
kucakla” pankartı ile
sokakta duran 2 Filistinli kız, yoldan geçenlere İsrail’in Gazze
saldırılarını ve orada
masum çocukların
öldürüldüğünü anlattı.
Gazze’de öldürülen
çocukların kendileri gibi
masum olduğunu anlatan kızlar, İsrail’in ise
öldürdükleri bebeklere
“terörist” dediğini ve
saldırılarını böyle
savunduğunu ifade etti.
Konuşmanın sonunda
ise Filistinli kızlar,
“bizim gibi teröristleri
kucaklamak” istemisiniz
derken, her defasında
olumlu yanıt aldı. Bu
eylemleri ile 2 kız
çocuğu İsrail’i protesto
ederken, görüntü internette izlenme rekorları
kırıyor.
CİHAN
Dokunduğu herşeyi
hissedebilen biyonik el!
Berlin’de
Gazze’deki zulüm
protesto edildi
lmanya'nın
başkenti Berlin’in
tarihi Adenauer
meydanında (Adenauerplatz) İsrail karşıtı
protesto gösterisi düzenlendi. İsrail’in Gazze
saldırılarına karşı
protestoda bulunan tıp
öğrencisi Kristian Seifert,
gösterilere katılma sebebinin Gazze’ye karşı
yapılan haksızlıktan
olduğunu söyledi.
A
Seifert, Alman halkının
bu tür şiddete karşı
dayanışma içerisinde olması gerektiğini ifade
etti. “Benim tavsiyem
herkesin bu şiddete karşı
barışçıl bir tutum takınması” ifadelerini kullanan Seifert, “Hiçbir
Yahudi ile sıkıntım yok.
Sadece İsrail’in şu anki
Gazze politikasını kınıyorum” dedi.
ilim insanları takılan hastaların
parmak uçlarında gerçek hayattakine benzer hisler duyulmasını
sağlayan biyonik bir el geliştirdi. Bilim
insanları takılan hastaların parmak
uçlarında gerçek hayattakine benzer
hisler duyulmasını sağlayan biyonik
bir el geliştirdi.
B
Kolun üst kısımlarındaki sinirlere
bağlanan biyonik kol, İtalya’daki bir
ameliyatla on yıl önceki bir havai fişek
kazasında sol elini kaybeden Danimarkalı Dennis Aabo’ya takıldı.
Aabo, laboratuvar testlerinde gözleri
bağlıyken bile biyonik kolla kaldırdığı
nesnelerin şeklini ve yumuşaklığını
ayırt edebildi. Science Translasyonel
Tıp dergisinde yayımlanan araştırmayı
uluslararası bir ekip yürüttü. Çalışmayaİtalyan, İsviçreli ve Alman robotik firmalarından uzmanlar katıldı.
Lozan Federal Politeknik Okulu ve
Pisa’daki Sant Anna Yüksekokulu’nda
çalışan Profesör Silvestro Micera “Bir
ampüte ilk kez bir protezle gerçek zamanlı dokunma hissi tecrübe etti”
dedi. Araştırmadaki asıl bilimsel iler-
leme biyonik elin kendisi değil, beyine
his uyarıcılarını ileten elektronik sistem ve yazılım.
BEYNE HİS İLETEN ELEKTRONİK SİSTEM
Micera ve ekibi, yapay ele dokunmayla
ilgili bilgileri tespit edip ölçebilen
alıcılar ekledi. Uzmanlar bilgisayar algoritmaları kullanarak, elde ettikleri
elektrik sinyallerini sinirlerin algılayabileceği dürtülere dönüştürdü. Roma’da yapılan ameliyatta hastanın
kolunun üst tarafındaki sinirlere dört
elektrot yerleştirildi.
Daha sonra elektrotlarbiyonik elin parmaklarındaki yapay alıcılara bağlandı.
Böylece dokunma ve baskı hisleri
doğrudan beyne gönderilebildi. Dennis Aabo bir ay süren laboratuvar testlerinde önce elektrotların çalışıp
çalışmadığını denedi. Ardından da,
elektrotlar biyonik ele bağlı haldeyken
deneyler yapıldı.
GÖRMEDEN HİSSEDEBİLMEK
Aabo, “En büyük fark, bir şeyi
kavradığımda bakmak ya da görmek
zorunda kalmadan hissetmemdi. Eli
karanlıkta da kullanabiliyordum. Nesnelerin yumuşak, sert, yuvarlak ya da
kare olduğunu hissetmek müthişti”
dedi.
Roma’daki Agostino Gemelli Üniversite
Hastanesi’nden Profesör Paolo
Rossini, operasyonu Aabo üzerinde
gerçekleştirmeden önce kolun üst kısmındaki küçük sinirlere elektrotların
bağlanmasının önce domuzlar, sonra
kadavralar üzerinde denendiğini belirtti.
Uluslararası araştırma ekibi, hala bir
prototip olan biyonik kolun ev ortamında kullanılabilecek kadar
küçültülmesi üzerinde çalışıyor. Uzmanlar bu tür biyonik ellerin on yıl
içinde ticari satışa uygun hale getirilebileceğini tahmin ediyor.
Böylece gelecektenesnelerin dokusunu
ve sıcaklığını da hissettirebilen biyonik
ellerin yapımı yolunun da açılabileceğine inanılıyor. Ancak şüphesiz bu
teknolojiler çok pahalı olacak ve pek
çok hastanın imkânlarını aşacak.
Aynı isimli gösterici
protestolara sadece insanlık namına katıldığını
söyledi. İnsanlık adına
orada yanlış yapıldığına
dikkat çeken Ayni, “Ben
Dünya barışı adına bugün
burada bulunuyorum”
diye konuştu.
Bu arada meydanda bir
tarafta Gazze’deki zulme
karşı gösteride bulunan
Filistin taraftarı bir grup
bulunurken, karşı tarafta
ise İsrail bayraklarıyla
son günlerde Almanya
gündemine oturan antisemitizme karşı bir gurup
eylemde bulundu.
İsrail tarafındaki
protestoculardan biri ise
İsrail’e karşı yapılan gösterilerin antisemitizm
içerikli olduğunu iddia
etti. “İsrail devletini yok
etmek gibi söylemleri
doğru bulmuyorum” diye
konuşan gösterici, “Biz
antisemitizme karşı gösteri yapıyoruz” dedi. İki
Ortodoks Yahudi
protestoya üzerinde
“Yahudilik Siyonizm’i
reddediyor” pankartı ile
katıldı.
CİHAN
31 TEMMUZ 2014
Politika
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Kılıçdaroğlu:
Ortadoğu'da
saygınlığı
olan bir insanı
Cumhurbaşkanlığı
koltuğuna
oturtmalıyız
dahi kullanmadı. O bilge bir insan
olarak ortaya çıktı.” diye konuştu.
“Cumhurbaşkanın 76 milyonun
cumhurbaşkanı olmalıdır” diyen Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlarının yüksek ahlaki değerlere sahip olması
lazım. Hesabını veremeyeceği hiçbir
şeyin olmaması lazım. Yani oğluna
telefon edip, ‘Oğlum paraları sıfırlayın’
dememesi lazım. Yani devletten ihale
alırken, ‘Rüşveti götürüp TÜRGEV’e
yatıracaksınız’ dememesi lazım.
O nedenle söylüyoruz Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak kişinin yüksek
ahlaki değerlere sahip olması lazım.
Evet bu ülkede yüksek ahlaki değerlere sahip çok sayıda yurttaşımız,
vatandaşımız var. Ama birisini seçmek
uzlaşmak zorundaydık. Oturduk,
konuştuk, uzlaştık. ‘Ekmeleddin İhsanoğlu yüksek ahlaki değerlere sahip
bir insandır’ dedik ve onu Cumhurbaşkanlığı koltuğu için sizin önünüze
getirdik." ifadelerini kullandı.
C
Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “Ortadoğu'da kan gövdeyi götürüyor.
Küçücük çocuklar, mazlum insanlar
öldürülüyor. Suriye'de ve Irak'ta Müslüman Müslümanı öldürüyor. İsrail,
Filistin çatışması Gazze'de masum
çocuklar öldürülüyor. Ortadoğu'da
kimse gelip Türkiye'nin kapısını
çalmıyor. Kimse gelip de Türkiye'ye
'Şu savaşı durdur. Bir ateşkesi sağla.
Sen bir dönem Ortadoğu'nun en
önemli ülkesiydin. Bari senin sesin
çıksın. Gel huzuru sağla Ortadoğu'da'
hiçbir devlet gelip Türkiye'den bir
talepte bulunmuyor. Biz Mahmud Abbas'ı çağırdık.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde
gelerek burada vatandaşlara seslenen
Kılıçdaroğlu, demokrasilerde dayatma
kültürü olmayacağını kaydederek,
“Demokrasilerde olmazsa olmaz
uzlaşma kültürüdür. Bizlerde bunu
yaptık ve uzlaştık. Üzerinde
uzlaştığımız ilk konu “Cumhurbaşkanı
tarafsız olmalıdır” konusudur.
Düşündük ve böyle bir isim bulduk;
Ekmeleddin İhsanoğlu. Hiç kimse
aleyhinde konuşmadı. Hiç kimsenin
kalbini kıracak en ufak bir cümleyi
Dedik ki 'bari sen gel Türkiye'ye. Geldi
Türkiye'ye. Mısır şu anda İsrail ile Filistin arasında bir ateşkes antlaşmasını
yapmak için çaba harcıyor. Biz de
Mısır'a açık çağrıda bulunuyoruz.
Ateşkesi biran önce sağlayın masum
insanların kanı akmasın. Ben şuna
kesinlikle inanıyorum. Ekmeleddin
Bey cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturursa, Ortadoğu'yu çok iyi biliyor. Ortadoğu dengelerini biliyor. Batı'da
seviliyor, batının dengelerini biliyor.
Eğer Ortadoğu'da huzur arıyorsak,
barış arıyorsak, insanlar öldürülmesin
diyorsak Ortadoğu'da saygınlığı olan
bir insanı Cumhurbaşkanlığı
koltuğuna oturtmalıyız. Onun adı Ekmeleddin İhsanoğlu.”
CİHAN
HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçiminin siyasi
partiler arasında bir seçim olmadığını
belirterek, "Bu seçim siyasi partilerin
'kim iktidar olacak' diye meydana çıktığı bir seçim değil. Bu seçim bir
Cumhurbaşkanlığı seçimidir.” dedi.
dalet Bakanı Bekir Bozdağ "Bu
millet, seçimden sonra Allah'ın izniyle göreceksiniz
bütün anketleri bir kez daha ters
köşe yapacaktır" dedi. Suriye, Irak
ve Gazze'nin kan gölüne dönmüş
durumda olduğunu vurgulayan
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Büyük
zulüm, her tarafta devam ediyor. Ramazanda esasında İslam açısından
baktığınızda savaşmak yasaktır,
haram aylarda savaş olmaz ama
Suriye, Irak ve Gazze'ye bakıyorsunuz, var.
A
Bütün bunlar bu aylarda
yapılan zulümlerin
bazılarıdır" diye konuştu. Bozdağ, kumsalda koşuşan çocukların
İsrail tarafından tehdit kabul edilip
gökten ölüm yağdırıldığına dikkati
çekerek, kimi ülkerin bunu savunma
hakkı olarak nitelendirdiğini vurguladı. "Allah aşkına, çocuklara karşı
gökten ölüm yağdırmanın neresi
savunma, meşru müdafaadır?"
diyen Bozdağ, "Eğer Gazze'de insanların öldürdükleri, Gazze'nin Müslümanları değil de Hristiyanları
olsaydı, acaba dünya canlı yayında
gulayan Bozdağ, seçim sonucunda
çatıya zembille indirilen kişinin
seçilmesi durumunda kendisi ve
ailesinden daha çok İsrail'in bayram
edeceğini belirtti. Bozdağ,
Türkiye'nin olup bitene sessiz
kalmasını istemediklerine dikkati
çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Merhum Başbakan Bülent Ecevit'i
hatırlarsınız, ABD Başkanı George
W. Bush'la görüşmesi var, o fotoğrafı
şöyle gözünüzün önüne getirin,
nasıl oturuşu vardı.
Hepimizin onuru zedelendi
mi, zedelenmedi mi? Allah
için herkesin yüreği acıdı ve
herkes bundan rahatsız oldu. Şimdi
Başbakanımız, Obama ile başka liderlerle konuşuyor, görüşüyor,
böylesi bir ezilmişliği görüyor
musunuz? Dik duruş, adam gibi
duruş, bu milletin şan ve şerefine
uygun temsil var her yerde. Her
zaman onu yapıyoruz. Onun için
Türkiye'den rahatsız çevreler var.
Çatı adayı boş yere gelmedi." CHP,
MHP ve diğer partilere oy verenlerin
ellerini vicdanına koymasını isteyen
Bozdağ, dışarıdan ithal bir adayı
Bozdağ
Millet bir kez daha ters köşe yapacak
bu ölümleri seyreder, 'meşru
müdafaa hakkı' der miydi? Demezlerdi, ayağa kalkarlardı" ifadesini
kullandı. Gezi olaylarında vatandaşların malına, mülküne zarar
verenlere "su sıkıldı" diye Türkiye'ye
yapmadığını bırakmayanların, İsrail
ölüm yağdırırken ağzını açıp bir kelime dahi etmediğine dikkati çeken
Bozdağ, şunları kaydetti:
"İşte bu çifte standardı hepimiz göreceğiz. Türkiye, bu
konuda çok açık ve net tavır
koydu, zulmün ve zalimin karşında
durdu, her daim yaptığını yaptı. Biz,
Suriye'de, Irak'ta, Bulgaristan'da
soydaşlarımıza zulüm yapılırken,
Bosna Hersek'te Boşnak kardeşlerimize soykırım uygulanırken de
aynısını yaptık. Şimdi Türkiye'yi,
Başbakanımızı 'niye bu lafları
söylüyor, bu tavrı takınıyor?' diye
eleştiriyorlar. Bunlar olurken, oldurulurken seyirci mi kalmamız
lazım?"
"Bütün anketler, 10 Ağustos'ta boşa
çıkacak"
Bozdağ, cumhurbaşkanı seçimiyle
ilgili çalışmaların sürdüğüne işaret
ederek, seçimlerin Türkiye'den daha
fazla İsrail ve dünyanın birçok
ülkesinden izlendiğini söyledi.
Bazılarının meraktan öte seçimin
Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhine
olması için gayret gösterdiğini vur-
çatıya getirip zembille koyduklarını,
buna dikkat edilmesi gerektiğini
kaydetti. "Ankara'da Türkiye
Cumhurbaşkanı'nın kim olacağına
karar verme devri çoktan bitti" diyen
Bozdağ, "Eski camlar, bardak oldu.
Artık çatı kuranlar değil, bizzat
temel atanlar, temel üstüne bina
inşa edenler, onun üzerine çatıyı
konduran Kaynaşlılılar, Düzceliler
ve bu milletin evlatları kimin
cumhurbaşkanı olacağına karar
verecektir" şeklinde konuştu.
Seçim öncesi anket yapanlara da seslenen Bozdağ,
konuşmasını şöyle tamamladı: "İstediğiniz kadar anket, masa
başı yönlendirme yapın. Televizyonlarda parlatma programı yapanlara
da sesleniyorum. İstediğiniz kadar
parlatma yapın, hepsi boş. Anketin
aslı Kaynaşlı'da, Düzce'de,
Türkiye'dedir, gerçek anketi bu millet yapıyor.
Bu millet, seçimden sonra Allah'ın
izniyle göreceksiniz, bütün anketleri
bir kez daha ters köşe yapacaktır.
Onların yaptıkları hesapların çok üzerinde destekle Türkiye'nin seçilmiş
ilk cumhurbaşkanı, Genel Başkan ve
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan
olacaktır. Sizin desteğinizle
Türkiye'ye cumhurbaşkanı olarak
hizmet etme imkanı ve fırsatı bulacaktır."
CİHAN
Mahmut
Tanal: Fiziki
şartlar bana
gösterilmedi
7
Bal: Hendek
Belediye
Başkanı'nın
açıklamaları
soykırım suçuna
kadar gider
ağımsız Kütahya Milletvekili
İdris Bal, Sakarya'nın AK
Partili Hendek Belediye
Başkanı Ali İnci'nin, Hizmet
Hareketi'ne ve Camia'ya gönül
verenleri ilçede yaşatmayacağına
dair yaptığı açıklamaya sert tepki
gösterdi. Bunun anayasal suç,
kardeşliğe dinamit koymak
olduğunu ifade eden Bal, "Bu,
fitne çıkarmak demektir, toplumsal huzuru baltalamaktır. Bu,
soykırım suçuna kadar gider. Belirli bir kesimi ne yapıyorsunuz,
toptan yok etmeye çalışıyorsunuz. Bunu yapan maneviyatçılar." dedi.
B
HP Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Mahmut Tanal,
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ve polislerin kaldığı yerlerin
fiziki şartlarının kendisine gösterilmediğini söyledi. Tanal, "Eğer bir yerde
kapılar kapatılıyorsa, kimseye gösterilmiyorsa demek ki orada ayıplı bir iş
vardır. Demek ki orada kirli bir iş vardır"
dedi.
C
Mahmut Tanal, Çağlayan'daki İstanbul
Adliyesi'nde savcı karşısına çıkan 22
polisi ziyaret ettikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek gözaltındaki
polislerin kaldığı yerleri görmek istedi.
Ancak, Tanal'ın belirttiğine göre
nezarethanelerdeki fiziki şartlar kendisine gösterilmedi. Bunun üzerine Tanal,
konuyla ilgili açıklama yaptı.
Aldığı ihbarlar üzerine inceleme yapmak
istediğini söyleyen Tanal, "Basından
aldığımız haberler uyarınca insan haklarının ihlal edildiğini, Terörle Mücadele
Şubesi'nde kötü muamelenin yapıldığı
yönündeki ihbarlar üzerine mahalinde inceleme yapmak üzere geldim. Vatan'a gittiğimizde şifai olarak 'biz siz içerdeki
fiziki koşulları göstermeyiz' dediler" şeklinde konuştu.
Kendisine izin verilmemesine ilişkin
yazılı dilekçe ile müracaatta bulunduğunu kaydeden Tanal, "Ben Terörle
Mücadele Şube Müdürlüğü'ne dilekçe
yazdım. Dedim ki; 'İçeride gözaltına alınan şüphelilerle ilgili herhangi bir
görüşme talebim yok benim.
Benim sadece gözaltında bulunanların
kaldıkları fiziki koşulların insani olup olmadığı, insan hakları hukuku açısından
herhangi bir hak ihlalinin olup olmadığını görmek istiyorum.' Bunun üzerine 'biz sizin dilekçenizi alalım ama
görüştümeyiz, size yazılı olarak cevap
veririz' dediler. Bunun üzerine İstanbul
Valiliği ile görüştük.
Valilik, 'şikayetniz varsa gereğini yaparız'
dediler. İdare Hukuku'nda şöyle bir şey
vardır; eğer bir yerde kapılar kapatılıyorsa, kimseye gösterilmiyorsa demek ki
orada ayıplı bir iş vardır. Demek ki orda
kirli bir iş vardır. Demek ki orda kanunun
izin vermediği bir iş vardır. Onun için buradan ben Başbakan'a sesleniyorum, İşişleri Bakanı'na sesleniyorum,
Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Burada
İstanbul Valiliği'ne sesleniyorum, Emniyet Müdürlüğü'ne sesleniyorum, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na
sesleniyorum: Hak ihlali nerede varsa,
herkesin bunun karşısına dikilmesi
lazım.
Hukuk günün birinde herkesin ihtiyaç
duyacağı bir olgudur. Hepimizin sığınabileceği liman hukuktur. Buradaki fiziki
koşulların insani olup olmadığıni bir an
önce milletvekillerine, avukatlara, aile
bireylerine göstermelerini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
CİHAN
Meclis'te basın toplantısı
düzenleyen Bal, havuç ve sopa
politikasıyla AK Parti iktidarının
dizayn yapıldığına dikkat çekti.
17-25 Aralık sonrası iktidar
tarafından adı konmamış bir
darbe yapıldığını dile getiren Bal,
önce hukuk zemini hazırlandığını
sonra yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sulandırılarak algı operasyonu yapıldığına dikkat çekti.
Polislerin sahur vakti alınmasının
bir algı operasyonu olduğunun
altını çizen Bal, İçişleri Bakanı
Efkan Ala'ya, kelepçe talimatını
verip vermediğini sordu.
Gözaltında polise yapılan uygulamaları eleştiren Bal, bunların
maneviyatçı olmadığını,
maneviyatı, mağduriyeti en iyi
kullandığını vurguladı. "Eğer
maneviyatçı olsalardı bu zulmü,
bu inançlı insanlara yapmazlardı." diyen Bal, AK Parti içinde
kendisine çok kişinin, "Bu partide
siyaset yapmak ibadettir, ölürsek
şehit oluruz, Cennet'e gideriz."
dediklerini aktardı. Bal, "Ortaçağ'da Hristiyanlar Cennet'in
anahtarını satıyorlardı. Şimdi de
siz mi başladınız, yazıklar olsun."
ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya seslenen Bal, "Soruyorum İçişleri
Bakanı'na; siz 22 Temmuz operasyonundan sonra İstanbul
Emniyet Müdürü Selami Altınok'u arayarak 'gözaltına alınanlara kelepçe takın' dediniz mi,
demediniz mi? Siz yine Emniyet
Müdürü Selami Altınok'u arayarak onları bu operasyona teşvik
ederken, Altınok ve ekibi için
'merak etmeyin sizin için
dokunulmazlık yasası çıkaracağız' sözü verdiniz mi, vermediniz mi? Siz, Altınok'a bu
operasyonları yapma karşılığında
bir dahaki seçimlerde milletvekilliği sözü verdiniz mi vermediniz
mi? Eğer verdiyseniz, onlar da bu
söze binaen operasyonu yaptılarsa yazıklar olsun." dedi.
Ayrıca, Arınç'ın sözlerini hatırlatan Bal, "Bu, siyasi olarak bir kesimi sindirmek için korkutmak için
algı yönetimi için yapılmış.
Bu açıklamalar, algı yönetimi ve
psikolojik bir savaşın olduğunun
delilidir." diye ifade etti. Hendek
belediye başkanının açıklamalarını da aktaran Bal, şöyle
devam etti: "Bu, Anayasal suçtur.
Sizin kardeşliğinize dinamit koymaktır. Dövüşün demektir.
Komşunuz, ortağınız eğer belirli
bir kesime sempati duyuyorsa ortaklığınızı bozun. Komşunuzun
kapısını kırın, evine sokmayın demektir. Bu, fitne çıkarmak demektir, toplumsal huzuru
baltalamaktır. Bu, soykırım
suçuna kadar gider.
Belirli bir kesimi ne yapıyorsunuz, toptan yok etmeye çalışıyorsunuz. Bunu yapan
maneviyatçılar. Erkekseniz
bayrağı indirene, hendek kazana
aynı tepkiyi göstersenize. Ama
onlar sizin tabii müttefikiniz.
Yapar mısınız, sıkar. Sizin delikanlılığınız, erkekliğiniz masum
insanlara söker. 160-170 ülkede
bayrağınızı dalgalandıranlara
sizin erkekliğiniz söküyor. Ama
rüzgar eken fırtına biçer. Bunlar
yanlıştır. Bu laflara, provokasyonlara adım atmasınlar."
CİHAN
8
Gündem
31 TEMMUZ
'Gazeteciler de
şimdi bunu bir
'İstiklal Marşı'nı
çalamadılar'
diye de bunun
beyanatını
verirler diyen
Güllüce, 'Öyle
değil, teknik bir
arıza onu da
söyleyelim.
Ama hoş bir şey
değildi'
şeklinde
konuştu.
Araç Teslim Töreni'ne katıldı.
Törende, İsrail Gazze'ye yönelik
saldırıları sonucu yaşamını
yitiren Filistinliler için 1
dakikalık saygı duruşunda
bulunuldu ve İstiklal Marşı
okundu. Bu sırada, teknik bir
arıza yaşandı. İstiklal Marşı
okunurken sesin gidip gelmesi,
davetliler arasında karışıklığa
neden oldu. İstiklal Marşı
bittikten sonra ise Bakan
Güllüce, yanındakilere yaşanan
sıkıntı nedeniyle tepki gösterdi.
Bakan Güllüce'nin tepkisi açılış
konuşmasını yapmak için
çıktığı kürsüde de devam etti.
Konuşmasının başında yaşanan
sıkıntıdan dolayı özür dileyen
Güllüce, 'Bu çok yanlış bir şey.
Adam bunu koymadan dener,
bakar. Senfoni orkestrasına
döndü marş. Hoşuma gitmedi,
onu öncelikle söyleyeyim'
diyerek tepki gösterdi.
Salondaki davetliler, Bakan
Güllüce'nin sözlerine
alkışlayarak destek verdi.
31 TEMMUZ
2014
Gündem
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Bakan Güllüce'den 'İstiklal Marşı' tepkisi
evre ve Şehircilik Bakanı
Ç
Güllüce, Rixos Otel'de
gerçekleştirilen 'Toplu Açılış ve
2014
Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı ile
ilgili bazı
konuların yanlış
bilindiği ifade
eden Güllüce, 'TOKİ'yi direk
bize bağlı bir kurum olarak
biliyorlar. TOKİ'nin bizimle plan
bağı dışında bir bağı yok. Yani
biz TOKİ'nin ne yöneticisiyiz ne
de sorumlusuyuz' dedi.
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı'nın yapısal
durumunun Maliye Bakanlığı
ile karıştırıldığını dile getiren
Bakan Güllüce, 'Bu da başka bir
problem. Kaynak var ve kaynak
üreten, kaynağı olan bir
bakanlık gibi düşünülüyor. Bu
bakanlık teknik bir bakanlık,
plan yapan, yol gösteren bir
bakanlık. Ama para üreten,
para vermiş için kurulmuş veya
yardım etmek için kurulmuş bir
bakanlık değil' diye konuştu.
Çevre Bakanlığı'nın dünya
standartlarında başaralı
kurumlarının olduğunu belirten
Güllüce, bunlardan birinin de
Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü olduğunu söyledi.
Diğer başarılı kurumlardan
birin İller Bankası olduğunu
kaydeden Güllüce, İller
Bankası'nın çok büyük
katkısının olduğu vurguladı.
İller Bankası'nda yapısal
değişiklik yapıldığını kaydeden
Güllüce, 'Bundan sonra iller
Bankası'ndan iş alan kurumlar
şunu bilsin ki; İller Bankası
denetimde, kontrolde yeni
model oluşturacaktır. Bir
santim hataya göz
yummayacaktır. Türkiye'deki
kontrol ve denetim
mekanizmasının örneğini
gösteren bir kurum haline
getirmeye çalışıyoruz.
Bakanlığımızın tüm
kurumlarını zamanla yarışan
bir kurum haline getirmeye
çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Topbaş Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Değerlendirdi
'Ne olursa olsun, hakkın, barışın yanında durmaya devam edeceğiz'
B
u kafayla giderse sonu
mahkeme
Konuşmasının sonunda
salondakilerin bayramını da
tebrik eden Güllüce, 'Allah,
katillerin adam öldürüp
çocukları katlettiği zaman
kadınlara kurşun attığı zaman
sevinç duyan, dans eden
insanları görmediğimiz, bu
zulümleri, alçaklıkları
görmediğimiz barış içinde,
huzur içinde bayramları bütün
dünya insanlığına nasip etsin'
ifadelerini kullandı.CİHAN
Kılıçdaroğlu'ndan Gazze açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hükümet Filistin konusunda gerekli somut
adımları atarsa biz de gerekli desteği veririz" dedi.
umhurbaşkanı adayı
ve Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, Tevfik
Sırrı Gür Stadı'nda düzenlenen mitingde konuştu.
Erdoğan geniş bir kalabalığa hitap ettiği mitingde şunları söyledi:
'MHP'nin iktidarda
olduğu dönemde CHP'nin
yavrusuyla beraber
dünyada yaptıkları
yardım 45 milyon dolardı.
Şimdi bizim yaptığımız ne
biliyor musunuz, 3.5 milyar dolar. Neredeyse 1'e 9
artırdık.
Birlik Partisi'ne ve Saadet
Partisi'ne gönül veren
kardeşlerime sesleniyorum. Hepsinden oy istiyorum. 17 Aralık'ta
yapamadıklarını monşer
bir adayla başarmak istiyorlar. Kimse Türkiye'yi istikamet çizemez. 10
Ağustos, Yeni Türkiye'nin
kazanacağı tarih olacak.
10 Ağustos, statükonun
kaybedeceği bir tarih olacak.
SOSYALİSTLERLE MHP
AYNI ÇATIDA
Bu monşer aday, çıkıyor,
'Türkiye Gazze'de hiçbir
şey yapmıyor', 'Gazze'yi
bırak Türkmenlere bak'
diyor. Bir yandan İsrail
zulmüne çanak tutuyor,
bir yandan da tam partisi
CHP, MHP gibi irkçılık
yapıyor. Filistin'le,
Gazze'yle ilgilendiğimiz
için rahatsız oluyorlar.
TİKA, Kızılay, AFAD, THY,
AA, TRT ile dünyanın her
tarafına ulaştık. Biz Türkmen kardeşlerimizi madden, manen destekledik
desteklemeye devam ediyoruz. Ecevit, Cenin
katliamına soykırım
dediği için İsrail'den özür
dilemek zorunda kalmıştı.
C
CHP'nin, MHP'nin, bu
monşer adayın, Pensilvanya medyasının yalanlarına inanmayın. Bunlar,
İsrail zulmünü örtmenin,
perdelemenin peşindeler.
İsrail oradan vuruyor,
bunlar buradan vuruyor.
Er ya da geç kazanan mazlumlar olacaktır.
Muhalefet liderleri miting
yapmıyor. Çünkü milletin
içine çıkacak yüzleri yok.
Çatı çatı dediler MHP ile
sosyalist partileri aynı çatı
altında bir araya getirdiler
SAADETÇİ KARDEŞLERİMDEN DESTEK BEKLİYORUM
MHP'ye sesleniyorum.
Hani milliyetçiydiniz? Ne
zamandan beri Sosyalist
İşçi Partisi ile bir araya
geldiniz? Buradan Büyük
GAZZE'Yİ BIRAK DEMEK
IRKÇILIK
orlar. Monşer adayla bunu
başarmak istiyorlar.
Türkiye buna izin vermeyecek. Türkiye'ye
kimse istikamet çizemez.
Türkiye, tam bağımsız bir
ülkedir. İnşallah da öyle
kalacak. İsrail zulmünü
örtmenin, perdelemenin
peşindeler. Zalimler için
yaşasın cehennem. Er ya
da geç kazanan hak olacak. Biz de ne olursa
olsun, hakkın, barışın
yanında durmaya devam
edeceğiz. İsrail bu kafayla
giderse kesinlikle uluslararası mahkemelerde
yargılanacaktır. Bunu da
göreceğiz. Bunun mücadelesini Türkiye olarak
vereceğiz.'
İsrail terör devletidir
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, CNN'de Connect
the World isimli programa
konuk oldu. CNN
muhabiri Becky Anderson, Başbakan Erdoğan'a,
'İsrail Türkiye ve Katar'ın
Hamas'ın terör faaliyetlerine destek verdiği
konusunda suçlamalarda
bulunuyor. Buna ne diyorsunuz?' sorusu soruldu.
Erdoğan'ın cevabı
oldukça sert oldu:
BARIŞIN YANINDAYIZ
İSRAİL'E SERT YANIT
Şimdi özür dileyen değil,
özür dileten bir Türkiye
var. Gazze için susacak,
hukuksuzluklar için
susacak bir Türkiye istiy-
'Bakın. İsrail'in bu iddiasına şöyle cevap
vereyim. Birincisi İsrail'i
kim finanse ediyor? İkincisi İsrail bir terör devle-
tidir. Şu an yaptıklarıyla
bir terör dalgası yaratıyorlar. Katar mazlumların
yanında duruyor ve insani
yardım yapıyor.
lenen Kadir Gecesi Özel
programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde
bulundu. Başkan
Topbaş,ilk turu 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
Türk milletinin hassasiyetini her zamankinden daha dikkatle
ortaya koyacağına
inandığını söyledi. Topbaş,
'Milletimizin terazisi asla
yanılmıyor' dedi.
katliama karşı hissettiği
üzüntüsünü dile getirerek,
'Dünyada her zaman barış,
huzur ve mutluluk istiyoruz. Ama maalesef bu Ramazan-ı Şerif'te de acı, kan
ve gözyaşı var. Geçen yıl
Mısır, ondan evvelki yıl Somali, ondan evvelki yıl
Suriye. Hep bunları
yaşadık. Acılar hep bu
dünyayı kasıp kavurdu.
Bazen düşünüyorum. Bu
kadar acı ve zulmün
yaşandığı dünyada Müslümanlar neden bigane
kalıyor?' dedi.
İstanbul Büyükşehir
Belediye (İBB) Başkanı
Kadir Topbaş, Esenler İlçesi'nde düzenlenen Kadir
Gecesi Özel programına
katıldı. Başkan Topbaş
ülke ve dünya gündemine
ilişkin açıklamalarda bulundu. Topbaş,konuşmasında Gazze'de yaşanan
Kadir Topbaş, geçmiş
çağların vahşetinin
günümüzde hala
yaşandığını dile getirerek,
"Biz tarihte hep şunu
gördük. Zalimler insanlara
zulmettiler. Eza ceva gösterdiler. Birçok insanı
katlettiler. Ama arkalarından kendileri de gitti.
ışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu,
D
"Bizim Türk milletinin tarihine
altın harflerle yazılacak bir Filistin
Katar'ın Türkiye ile işbirliği her zaman bu yönde
olmuştu. Yapılan budur.
Katar ve Türkiye'ye başka
bir rol biçmek bize bu rolü
biçenlerin amacının ne
kadar kötü olduğunu gösterir. Biz bir NATO ülkesiyiz ve NATO'daki
müttefiklerimizle birlikte
hareket ediyoruz. Bizim
uluslararası bir kimliğimiz karakterimiz var.
Hiçbir zaman terörün
içinde olmadık. Her
zaman terörle mücadele
ettik.'
politikamız var. Filistin davamızda
utanılacak hiçbir şeyimiz olmaz"
dedi.
Davutoğlu, Gazze'deki duruma ilişkin, hem ateşkesin sağlanması hem
de açık hapishane şartlarını iyileştirecek bir sürecin başlatılmasını
sağlayacak çalışma yaptıklarını ifade
etti.
Gazze'de bir yandan ateşkes sağlanmaya çalışılırken bir yandan da hayatın sürdüğüne işaret eden
Davutoğlu, bölgede dün bütün mazotun bittiğini ve hastanelerin bile
çalışamayacak hale geldiğini hatırlattı. Davutoğlu, şöyle devam etti:
Çatı MHP'ye dikte edildi
"Bunların temin edilip Gazze'ye intikal ettirebilmesi için İsrail ile de
Mısır ile de temas kurmaktan başka
türlü Gazze'ye ulaşmak mümkün
değil. Dün TİKA mazotu temin etti ve
onun Gazze'ye intikali için çalışmalar sürüyor. Bu konuda Türkiye
dışında alanda bu işi yapabilecek kapasitede başka kimse yok."
Filistin konusunda hem ABD Dışişleri Bakanı John Kerry hem Hamas'ın
Siyasi Büro Şefi Halid Meşal hem de
Katar Dışişleri Bakanı Halid bin
Muhammed el-Attiye ile her gün
görüşerek görüş ayrılıklarını gidermeye çalıştıklarını anlatan Davutoğlu,
"Birlikte bir taslak üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Ümit ederiz
birkaç gün içinde hayırlı bir noktaya
geliriz. Bizim için önemli olan
ateşkes ve insani yardımın devam
etmesi hedeflerini gerçekleştirmek"
diye konuştu.
Kürecik'teki füze kalkanı tesisleri
konusunda muhalefetin iddialarını
değerlendiren Davutoğlu, NATO
Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in tesislerin sadece NATO'ya
hizmet ettiğini açıkladığını anımsattı. Kürecik'in çevre bölgelerde tansiyon yükselince Türkiye ve
NATO'nun güvenliğini sağlamak için
tesis edildiğini vurgulayan Davutoğlu, "İsrail'in bilgi aktarımına
ihtiyacı yok. Kürecik olmasaydı İsrail
güvenliğini terk etmiş mi olacaktı. İsrail kendi güvenliğini zaten en
sofistike araçlarla sağlıyor. Burada
dürüst olmak lazım" dedi.
Türkiye'nin 2009'dan beri İsrail ile
herhangi bir ortaklığı olmadığını
söyleyen Davutoğlu, Mavi Marmara'dan bu yana hiçbir Türk ve İsrail
askerinin bir oda içinde bir arada bulunmadığının altını çizdi.
"Esas nişan Filistinlerin
kalbinde verilendir"
"Şahsımla ilgili ikbal peşinde koşmak ihanet"
Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin
İhsanoğlu'nun "Sayın Abbas'ın bana
söylediklerini açıklarsam çok ayıp
olacaktır" ifadelerine yönelik soruya
Davutoğlu, şu yanıtı verdi:
"İhsanoğlu'nun ne kastettiğini bilemem. Ama Abbas ile her zaman
dürüst ve açık görüşmelerimiz olmuştur. Bazen görüş ayrılıkları da
olur. Bunlar utanılacak şeyler
değildir. Abbas bizim dönemimizde
TBMM'ye konuşmuştur. Bizim, Türk
milletinin tarihine altın harflerle
ABD'li ünlü düşünürden
İsrail'e tepki
yazılacak bir Filistin politikamız var.
Filistin davamızda utanılacak hiçbir
şeyimiz olmaz." İhsanoğlu'na Filistin
tarafından verilen Kudüs Yıldızı
Nişanı'nın hatırlatılması üzerine
Ahmet Davutoğlu, "İhsanoğlu'nun
en büyük merakı her türlü aracıyı da
koyarak herkesten nişan almak. Bu
nişan görevden ayrılan çoğu Türk
büyükelçilerine verildi. Esas nişan
Filistinlilerin kalbinde verilen
nişandır" ifadesini kullandı.
Davutoğlu, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'ın cumhurbaşkanı
seçilmesi durumunda kendisinin
başbakan olacağı yönündeki
haberlerin hatırlatılması üzerine
ise yoğun ve olağanüstü misyonların omzunda olduğu dönemlerde şahsıyla ilgili bir ikbal
peşinde koşmanın ihanet olacağını vurguladı. "Şu anda beklemeye tahammülü olmayan işler
var. Bu trafik içinde, Gazze yanarken şahsi bir şey için temas
ABD'nin bu olaylardan sonra İslam
dünyasını, onlarla samimi dostluk kurmak
istediğine ikna etmesinin zor olacağını
söyleyen Chomsky, ABD'lilerin İsrail'e verdikleri destekle bugün dünyadaki Müslümanlar
arasında derin
bir "Antiamerikanizm"e
kendilerinin
sebep olduklarını dile getirdi.
AYM CHP'nin başvurusunu reddetti
Karadeniz turu kapsamında
ziyaret ettiği Giresun
Belediyesi'nde gündeme dair
açıklamalarda bulundu.
İsrail'in Filistin'e yönelik
saldırılarını değerlendiren
CHP Lideri, hükümeti gerekli
adımları atmamakla
eleştirdi. Kılıçdaroğlu,
'Gazze konusunda yapılacak
iki önemli konu vardır.
Bunlardan birincisi Kürecik
radar üssünün devredışı
bırakılmasıdır. NATO bile
burası bizim değil diyor,
Başbakan Erdoğan sizindir
diyor. Bu konuda Erdoğan
yalan söylüyor. Derhal bu
radar üssü kapatılmalıdır.
Gazze konusunda ikindi
somut adım ise ticari
ilişkilerin
sonlandırılmasıdır. Bu
konuda hükümet net
adımlar atmalıdır. Dış
politika bağırıp çağırmakla
yapılmaz. Rahmetli Ecevit ne
yapmıştı Kıbrıs konusunda
derhal çıkarma yapmıştı.
Gazze'de insanlar, çocuklar
ölüyor Başbakan ise hala
konuşuyor.
Öfkeyle, konuşmayla çözülse
çoktan çözülürdü, çözerdi.
Dış politikada önlemini alıp
gereğini yapacaksın.
Hükümet bu konuda
önlemini alıp gereğini
yaparsa biz de desteğimizi
veririz' dedi.CİHAN
ünyaca ünlü ABD'li düşünür Noam ChomD
sky, İsrail'e karşı güçlü tavır alan ve Filistinlilere yapılan haksızlığı kabul etmek
istemediğini açıkça söyleyen tek ülkenin
Türkiye olduğunu söyledi.
Chomsky, Orta Doğu'da yaşanan son
gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik
saldırıları hakkında değerlendirmede bulundu.
CHP'li İnce: Ben senin amelen miyim?
ursa'da konuşan
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Grup Başkanvekili
Muharrem İnce, 10
Ağustos'taki seçimler için
vatandaşın kendisine sandığı
koruyun çağrısı yaptığını
belirterek, "Ben senin amelen
miyim? Ben nasıl
koruyacağım Türkiye'deki 200
bin sandığı? Sen
koruyacaksın. Milletvekili de
gelecek okulun kapısına
dikilecek" dedi.CİHAN
Tüm dünyanın bugün uluslararası toplumdan
çok şey beklediğini ifade eden Chomsky, uluslararası toplumun var olmadığını, sıradan insanlar için bir "aldatma ve yanılsama"
olduğunu ifade etti.
B
nayasa Mahkemesi,
CHP'nin "Torba Kanun"
A
olarak bilinen, bazı alacakların
yeniden yapılandırılmasını da
içeren yasanın bazı
maddelerinin yürürlüğünün
durdurulması ve iptali
istemiyle yaptığı başvuruyu
reddetti.Anayasa Mahkemesi,
CHP'nin "Torba Kanun" olarak
bilinen, bazı alacakların
yeniden yapılandırılmasını da
içeren yasanın bazı
maddelerinin yürürlüğünün
durdurulması ve iptali
istemiyle yaptığı başvuruyu
reddetti.
CHP, 6111 sayılı Bazı
Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ve
Diğer Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun'un 17 maddesinin
yürürlüğünün durdurulması ve
iptali için Anayasa
Mahkemesine
İBB Başkanı Kadir Topbaş
10 Ağustos'ta yapılacak
cumhurbaşkanlığı seçimlerinin büyük önem arz ettiğini ifade ederek,
'Türkiye şuanda dünyanın
gıpta ile takip ettiği bir
ölçekte gelişme gösterdi.
İnanıyorum ki Türk halkı
olarak ülkemizin geleceğini tayin ederken her
zamankinden daha hassasiyetli olacaksınız. Milletimizin terazisi asla
yanılmıyor. Bunu hep
gördük. Kim ne derse
desin sizin o gönül, vicdan
teraziniz başka terazilere
benzemiyor. Biz evvel
Allah milletimize,
halkımıza, sizlere güveniyoruz. Sağolun, var olun'
dedi.CİHAN
başvurmuştu.Mahkemenin
başvuruya ilişkin kararı, Resmi
Gazete'de yayımlandı.
Yüksek Mahkeme, bazı
ibarelerin yürürlüğünün
durdurulması ve iptal istemi
hakkında "karar verilmesine
yer olmadığına" hükmederek,
diğer maddelere ilişkin
talepleri reddetti.CİHAN
"Uluslararası toplum" ifadesinin anlamı olmayan boş bir söylem olduğunu belirten
Chomsky, "Bugün dünya devletleri, her şeyi
sadece kendi ulusal çıkarıları için yapıyorlar.
ABD de kendi stratejik çıkarlarından dolayı İsrail'i destekliyor. Ayrıca, Avrupa Birliği (AB)
de Gazze'de bugün neler olup bittiğini pek
umursamıyor. Arap dünyası derin bir şekilde
bölünmüş ve bir şey yapmak için güçsüzdür"
diye konuştu.
HAKSIZLIĞI KABUL
ETMEYEN TEK ÜLKE TÜRKİYE
Chomsky, "İsrail'e karşı güçlü tavır alan ve
Filistinliler'e yapılan haksızlığı kabul etmek
istemediğini açıkça söyleyen tek ülke
Türkiye'dir" dedi.
KATLİAMLARA ABD DE KARIŞIYOR
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında en
büyük sorumluluğu ABD'nin taşıdığını vurgulayan Chomsky, ABD'nin Filistinlilere yapılan
katliamlara ve öldürmelere doğrudan
karıştığını savundu.
Chomsky, şunları kaydetti:
"ABD, İsrail'e verdiği askeri, siyasi, diplomatik
ve ideolojik destekle net ve açık bir şekilde
Filistinliler'in öldürülmesine karıştı. İsrail,
Filistin halkı üzerinde şiddet yapmak için
bugün ABD'nin en modern ve en yıkıcı
silahını kullanıyor. Bu yüzden ABD'nin Filistinliler'e yapılan katliamlara ve öldürmelere
doğrudan karıştığını söyleyebiliriz. Dökülen
Filistin kanı için hesap vermesi lazım."
yürütmemiz ahlaki de değil" diyen
Davutoğlu, AK Partililerin üzerinde
anlaştığı dava ahlakının siyasetin
üstünde olduğunun altını çizdi.İç
siyasete yönelik olarak, tartışılan
başkanlık rejimini de değerlendiren
Bakan Davutoğlu, 12 Eylül
anayasasıyla verilen cumhurbaşkanının fren rolünün AK Parti
kökenli bir cumhurbaşkanı olarak
Abdullah Gül vasıtasıyla
kaldırıldığını belirtti. Davutoğlu,
yetkilerin zaten tanımlandığını,
önemli olan şeyin cumhurbaşkanlığı
makamının 12 Eylül dönemindeki
kalıbın dışına çıkması olduğunu vurguladı.CİHAN
Dünyaca ünlü ABD'li düşünür Noam Chomsky, İsrail'e
karşı açıkça tavır alan tek ülkenin Türkiye olduğunu
söyledi.Dünyaca ünlü ABD'li düşünür Noam Chomsky,
İsrail'e karşı güçlü tavır alan ve Filistinlilere yapılan
haksızlığı kabul etmek istemediğini açıkça söyleyen tek
ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.
ABD İsrail'e verdiği destekle Müslümanlar
arasında "Antiamerkanizm"e sebep oldu
umhuriyet Halk Partisi
C
(CHP) Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu,
Onlar da yok şimdi. Vahşet
uygulayanlar hiçbir zaman
hayırla yad edilmezler'
ifadelerini kullandı.
Tarihe altın harflerle yazılacak bir Filistin politikamız var
TERÖR YARATIYOR
Başbakan Erdoğan'ı
destekleyeceklerini açıklayan Bağımsız Ülkücüler
Derneği Başkanı Adnan
Baran, çatı aday İhsanoğlu'nun MHP teşkilatına dikte edildiğini
söyledi. MHP kadrolarının
İhsanoğlu ismi açıklanana kadar adaydan bilgisi olmadığını belirten
Baran, 'MHP kadrolarıyla
istişare yapmadı. MHP'nin CHP ile ortak
hareket etmesinden ise
rahatsızız. Muhalefet 10
partinin yanı sıra Pensilvanya'nın da desteklediği
bir isimdir. “CİHAN
stanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir
İTopbaş
Esenler'de düzen-
İstanbul Büyükşe hir Belediye
Başkanı Kadir Top baş Esenler'de
düzenlenen Kadir
Gecesi Özel pro gramında gün deme ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Topbaş,ilk
turu 10 Ağustos'ta
yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçim lerinde Türk
milletinin hassasiyetini her za mankinden daha
dikkatle ortaya
koyacağına
inandığını söyledi.
'Ben buradan ayrılırken 2 şeyi
başarmış olabilirsem 'ne mutlu
bana' diyeceğim' diyen Güllüce,
'Birincisi zamanla yarışan bir
bakanlık olursa ikincisi
denetim ve kontrolünü iyi
yapan bir bakanlık olursa…'
dedi.
Güllüce, Türkiye'nin çevre
konusunda her geçen daha da
mükemmele kaydığını
belirterek, 'Dünya
standartlarında da AB'nin
normlarında oldukça iyi bir
yerdeyiz. Daha da iyi bir yerde
olma çabamız var. İşi bilen bir
kadromuz var' şeklinde
konuştu.
9
Chomsky, "Birleşmiş Milletler (BM) de
Gazze'deki krizin çözülmesi için hiç bir şey
yapmıyor. AB'nin, ABD siyasetine karşılık vermesi için cesaret ve birliğe ihtiyacı var. Zaten,
yayımladıkları bazı açıklamalar dışında,
Gazze'de bugün neyin olup bittiğini pek
umursamıyorlar. Fransa, İsrail'in Gazze'ye
yönelik saldırılarına karşı protestoları yasak-
ABD
MÜSLÜMAN
DÜNYASINA
BİR KEZ DAHA
İHANET ETTİ
Chomsky, sözlerine şöyle
devam etti:
"Önceki
ihanetler ve bu
olaylardan sonra ABD İslam dünyasında ve
Müslümanlara 'sizinle samimi
diyalog ve iş birliği istiyoruz' nasıl
diyecek bilmiyorum. Bu gerçekten ikiyüzlülüğün en üst seviyesidir. ABD Müslüman
dünyasına bir kez daha ihanet etti.
Bundan sonra da ABD ile Müslüman ülkeler
arasında iş birliği çok daha zor
olacak".
AVRUPA'DAN DA SES YOK
Dünyadaki büyük güçlerin ya da büyük organizasyonların hiç birinin açık bir şekilde Filistin'in yanında durumak istemediğine
dikkati çeken Chomsky, özellikle Avrupa'nın
Gazze'deki krizin çözüme ulaşması için hiç bir
şey yapmadığının altını çizdi.
lamakla da bunu gösterdi" diye konuştu.
İnsanların bugün İsrail'in Gazze'ye yönelik
saldırılarını BM tarafından durudurulmasını
beklememesi gerektiğini, çünkü BM'nin
büyük küresel güçlerin emrinden çalıştığına
da işaret eden Chomsky, sözlerini şöyle
tamamladı:
BM GÜÇLÜ BİR FAKTÖR DEĞİL
"İnsanlar BM'den Gazze'deki savaşı durdursun gibi çok şey bekliyor. Bu imkansızdır
çünkü BM dünya siyasetinden bağımsız ve
güçlü bir faktör değildir, bunu herkes bilmeli.
BM sadece gücü elinde olan büyük dünya
güçlerinin söylediklerini yapıyor. ABD
mesela, İsrail'in Filistin'e yaptığı katlimları
durduran her kararı veto ederdi."AA
10
31 TEMMUZ 2014
Basın-Kritik
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Yalçın İÇYER
Süleyman GÖKSU
Bu ümmet vahdete ulaşacak, bazıları istemes de onların söyledikleri seni
direnmekten alıkoymasın (Hanif İslam’a atılan iftiralar bizi yıldırmamalı)
2-Brüksel'deki Kinangog Saldırısı
Dschihadist bekennt sich zu Attentat,
Brusel'de bir Sinagog’a saldıran
Fransa’dan gelme bir genç kendisini cihatçı ilan ediyor. Kur'an'ı Kerim’de çok açık
ve net bir şekilde her tülü ibadethaneler
koruma altında iken, nasıl oluyor da cihad
ettiğini iddia eden birileri kalkıp İslam
adına Siangog’a saldırıyor? Tarihimizde hiç
bir zaman ne Siangoglar ve ne de kiliseler
ve diğer ibadethaneler saldırıya uğramamışken nasıl oluyor da bu insan kendisini cihatçı ilan ediyor ve İslam adına,
İslam’ın yasakladığı, Kuran’la çelişen bir
işe imza atıyor. Anlaşılan Allah için
yapılan her çeşit güzel ameli içine alma anlamına gelem 'CİHAD' kavramı kirletilmek
isteniyor. Böylece kimse “ben mücahidim”
diyemeyecektir noktasına getirmek istiyorlar.
3-Türkiye'deki Olaylar
Die neue Türkei 'Demo-Freiheit nur für Islamisten, Istanbul Zehntausende Polizisten verhindern gewaltsam die Proteste zum
Jahrestag des Gezi-Aufstands. Gleichzeitig
protestıeren Islamisten völlig ungestrört
gegen Israel. Bu kadar büyük yalan olur
mu? Türkiye'de İslamcı bir hükümet varmış. Hangi islamcı hükümet? Demokratik,
Kemalist, Laik hükümeti İslamcı olarak
tanıtmak ne gariptir, değil mi? Batının
terörist ilan ettiği tüm İslami örgütler TC
hükümetince de terörist ilan ediliyor.
Bugüne kadar gelmiş tüm hükümetlerin
vermediği hakları tüm azınlıklara veren bu
hükümeti sadece kendisi için hürriyet
isteyen göstermek ne kadar ahlakidir? Ermenilerin, Yahudilerin, Yezidilerin ve diğer
azınlıkların tüm haklarını veren ve ermeni
katliamını kınayan bir hükümeti despot
ilan etmek ne gariptir? Eğer bu nokta da
şikayetçi olacaksa Müslümanlar olmalı.
Çünkü bir başörtü yasağı ancak 11 yıl sonra
kalktı. Özellikle başbakanımız Merkel'e
seslenmek istiyorum: Birilerin oyununa
gelemeyin. İslam dünyasında ekonomisi,
siyasi yapısı ile güçlenen Türkiye ile ilişkileri bozmayın. Ortalık karıştırılmak isteniyor. Kürtler, yeniden kovboy olarak
kullanılmak isteniyor. Lice, Musul, Kerkük
ve yakında olabilecek tüm olaylar asıl
taşlar değil; piyonlardır. Çabuk değişkenlerdir. Hükümet serbest bırakmakla yediği
golün cezasını çekiyor. Oluşturulan barış
süreci PKK'nın adamları ile bozulmak isteniyor. Hükümet tahriklere kapılmadan
süreci devam etmeli.
4-Muhammed Adlı Çocuğun Durumu
İnsanlara ve insan hakklarına sadık olanlar neden buralarda susuyorlar. Geçen Almanya'da ailesinden koparılan binlerce
çocuktan olan Muhammed'i de ailesinden
koparıldılar. Binlerece insanın yürüyüşüne
kulak tıkandı. 25.05.14 tarihinde altı aylık
çocuk ailesinden alındı ve geri verilmedi,
basit gerekçelerle. Tabii bu alınan binlerce
çocuklardan biri. Kesin olup olmadığı ve
mahiyeti ne olduğu belli olmayan,
kaçırıldığı idda edilne kızların hakkı için
ABD özel hareket planlıyor. Medya 'En
baskıcı ülke Nijerya' başlıkları ile yayn
yapan bu medya ailelerinden alınan on
binlerce çocuklar karşısında neden
susuyor?
5-Yeşiller Milletvekilinin Açıklaması
Seçimden önce dernek dernek gezip, cami
cami dolaşıp bizleri kandırıp oy toplamak
için adeta gezen yeşiller, Müslüman gurup
kuranlar, Dusiburg'ta seçilen milletvekilinin açıklaması baştan başa dincilere
hakaretlerle dolu. Neden kimse kınamıyor?
İlk mesajında ' dincilere, gericiler geçit
yok' diyor. Seçimlere katılan Müslümanlar
bir kez daha kullanıldık diyecekler mi? Bu
hakaretlere hürriyet ve basın hakkı diyorlar. Ama seçimlerde gelip bize yağ yapıyorlar. Haktan ve hürriyetten bahssediyorlar.
Bakalım kimse bu zata sus diyecek mi?
6-Avrupa'da Yükselen Irkçılığın Sebebi
nedir?
Medyanın Avrupa’da yaşayan Müslümanlara ve göçmenlere karşı yaptıkları anti
propaganda onların bugüne kadar uyguladıkları yarım yanlış demokrasi de gittikçe bitiyor. Bir zamanlar batı
demokrasisini öven bir yazar şu cümleleri
yazıyor. 'Her geçen gün biraz daha
büyüyen ve hantallaşan Brüksel bürokrasisinin kontrolü altındaki AB, Avrupa halklarının eğilimlerini, istek ve taleplerini
temsil etmekten çok uzak. Evet, tartışmalar
olmuyor değil; ama sonuçta bu tartışmalar
AB’yi tartışılmaz patron olan bir-iki
ülkenin düdüğünün öttüğü bir yapı olmaktan çıkaramıyor. Zaten Avrupa seçmeninin,
hem ulusal parlamento seçimlerinde hem
de Avrupa Parlamentosu seçimlerinde
sandığa gitme isteksizliği de bu kopukluğun bir ifadesi… Evet… Seçimlerde oy
kullanma oranlarındaki sürekli düşüş
Avrupa’nın yaşadığı bir başka büyük
demokrasi sorunu olarak çıkıyor
karşımıza. Seçilmişlerin temsil gücünü,
parlamentoların meşruiyetini zayıflatan bu
tablo, demokrasinin içini boşalması,
koflaşması, giderek biçimsel bir hal almasının en önemli göstergelerinden biri.'
Almanya, Tayyıp’in buraya gelmesi ile CHP
ve MHP gibi tavır takındı. Devlet prösdürüne hiç uymayan çocukça bir tavır.
Şimdi aynı tavrı Avusturya’nın 28.yaşında
bakanı aynı basit tavrı takınıyor. Erdoğan
şöyle yapacak, böyle yapmayacak. Adeta
çocuksu beyanlar. Avrupa yaptığı tüm
ilahları deviriyor.
IV-SONUÇ
'‫ىلَع ْ ِربْصاَف‬
َ ‫بسَو َنوُل ُوقَي اَم‬
َ ‫ح‬
ِّ ْ ‫َ ْلبَق َ ِّكبَر ِ ْد َمحِب‬
‫س َمّشلا ِع ُولُط‬
ْ ِ ‫بقَو‬
َ ‫ِب ُو ُرغْلا َ ْل‬
“Onların söyledikleri mantıksız, çirkin ve
inciti sözlere sabrederek mücadeleye
devam et. Güneşin doğuşunda ve batışından once Rabbini överek tespih ile
zikret(39/50)”
' ‫ىلَع ْ ِربْصاَو‬
َ ‫يمَج ًا ْرجَه ْ ُم ْه ُرجْهاَو َنوُل ُوقَي اَم‬
ِ ‫اًل‬
“Ötekilerin söyledikleri mantıksız, çirkin,
incitici sözlere karşı sabrederek mücadeleye devam et. Tamamen irtibatını kesmeden, anlayışlı, hoşgörülü davranarak,
onlardan uzak dur. Onlara şimdilik
elleme.”(73/10)
' ‫ىلِإ ُعْدا‬
ِ ‫يبَس‬
ِ ‫ع َومْلاَو ِ َة ْم ِكحْلاِب َ ِّكبَر ِل‬
ْ ‫ظ‬
ِ ‫سحْلا ِ َة‬
َ ‫ِ َة َن‬
‫تّلاِب ُم ْهلِد َاجَو‬
َ ‫ي‬
ِ ‫سحَأ َيِه‬
ْ ‫َّلَض َنمِب ُ َم ْلعَأ َوُه َ َّكبَر َّنِإ ُ َن‬
‫يبَس نَع‬
ِ ‫ت ُهمْلاِب ُ َم ْلعَأ َ ُوهَو ِهِل‬
ْ ‫ي َد‬
ِ ‫“ َن‬Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et.
Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı
bilendir ve hidayete ereni de
bilendir.”(16/125) Tarih boyunca hakka
karşı, hakkın savunucuları ve zalimlere
karşı yapılan tüm oyunların tam anlamı ile
en modern yöntemleri bugün uygulanmaktadır. Allah'ın dini lekelenmektedir.
Bizler bizden önceki nesillerin yaptığını
yapmak mecburiyetindeyiz. “Ne yapalım?”
sorusunu sormayın. Cevabı yukarda
verdiğim ayetlerde saklıdır. Sizleri bu sorumluluğa davet ediyorum. Biz takvaya
ulaşan, evrensel düşünen, akıllı hareket
eden ve adımlarını ilahi vahye ve onun
pratiği sünnete uygun yaşıyalım. Ustad
NFK'nin ifadesi ile bizi bir aydınlık bekliyor:
Uyan yarim uyan, söndü yıldızlar
Gün, karşı tepeden doğmak üzeredir.
Her sabah güneşi seyreden, kızlar
Mahmur gözlerini ovmak üzeredir.
Uyan yarim, sesler geldi derinden,
Karanlık oynadı, koptu yerinden;
İlk ışık, kapının eşiklerinden,
Şimdi bir gölgeyi koğmak üzeredir.
Sevgilim, kapımı çaldı aydınlık,
Baygın gözlerimi aldı aydınlık.
Bu aydınlığın diriliş erleri olmamız bizim
sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğun ne
büyük olduğunu, Resulullah'a verilen
teselliden ve enerji kaynağından anlıyoruz.
Kur'an bugün Resulullah'ın yerine bize
emrediyor. Onların söylediklerine sabır
edin. Sabah akşam Allah’a hamdedin. Onlarla güzel mücadele edin. Onlardan güzellikle ayrılın. Rabbim sorumluluğumuzu
idrak etmeyi nasip eylesin. Allah'a emanet
olun.
Hatay’da önemli şahsiyetler-3
H
AKİF EFENDİ- Şair, din
adamı. 1821 yılında Antakya’da doğdu. Babası Antakya kadısı olduğundan iyi
bir eğitim gördü, genç yaşta
müderris oldu. Babası ile birlikte İstanbul ve Belgrad’ta 7
yıl geçirdi, babasının
ölümünden sonra Antakya’ya dönerek uzun yıllar
müftülük yaptı, 1880 yılında
vefat etti.
Akif Efendi döneminin güçlü
şairlerindendir. Çoğu hikemi
şiir tarzında olan her tür şiirin bulunduğu 800 sayfalık
divanı basılmamıştır. Şiirlerinden bazı beyitler dilden
dile aktarılarak günümüze
kadar gelmiştir.
NAFİ MİSKİOĞLU- Şair. 1886
yılında Antakya’da doğdu. 4
yaşında babasını kaybettiği
için kendisini dedesi
yetiştirdi, Kur’an’ı hatmetti.
11 yaşında iken dedesini de
kaybedince amcası onu Zincirli Medrese’ye gönderdi.
Arapça ve fıkıh öğrendi, bu
arada babasının kitaplarını
incelerken Nabi’nin divanını,
Fuzuli’nin şiirlerini tanıyınca
okuma öğrenme hevesi arttı.
Özel olarak çalışıp Farsça
öğrendi. Ama sıkıntılar ve
hayal kırıklıkları yüzünden
tahsili terk etti. Kendini okumaya verdi. İki yıl İttihat ve
Terakki Cemiyeti Antakya
Şubesi kâtipliği, 3 yıl Antakya Ortodoks İdadisi
Türkçe öğretmenliği, daha
sonra belediye kâtipliği ve
İaşe Ambar Memurluğu
görevlerinde bulundu. 1918
yılında işgali yaşadı. 1928
yılında Yeni Mecmua yayınlanmaya başlayınca şiirlerini
bu mecmuada yayınlamaya
başladı. “Miskizade Nafi
Bey” olarak tanınmıştı, ama
şiirlerinde “Nabi-i Zaman”
Yolcu minibüsünün
açık kapısından düştü
mahlasını kullandı. İşgal yıllarında Türklüğü, Türk
kültürünü savundu. Hatay
kurtuluş mücadelesinde
etkin görev aldı. Soyadı Kanunu gereği “Miski” soyadını
almışken 1941 yılında soyadını “Miskioğlu” olarak
değiştirdi. 1947 yılında vefat
etti.
Şiirlerinde ahenk ve ses
zenginliği önemlidir. Mısraları özlü ve sağlamdır. Şiirleri daha çok Antakya
yaşayışına ve mücadeleye
adanmıştır. Hayatı ve şiirleri
Mehmet Tekin tarafından
yayınlanan “Hatay’ın Son
Aruz Şairi Nafi Miskioğlu”
adlı eserde incelenmiştir.
ASAF YAHYA ADALI(Yahyazâde Âsaf Efendi) .
Şair. Hicri 1297 (Miladi:
1879/1880) yılında Antakya’da doğdu. Yahya
Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini Antakya Rüşdiyesinde
tamamladı. Sonra medreseye
devam etti, Arapça ve Farsça
öğrendi. Babasından sarf ve
nahiv, Antakya’nın seçkin
hocalarından mantık,
maâni, bedî, beyân ve tefsir
okudu.
Kendi kendini yetiştirmeye
çalıştı, bu arada piyano, ney,
keman, ud çalmayı öğrendi.
Çiftçilikle uğraştı, kendi
arazisini işletti, bir ara değirmen işletmeciliği de yaptı.
Bir yandan da ilim ve edebiyatla ilgilendi, Yeni Mecmua’da şiirleri yayınlandı.
Âsaf Yahya olarak anılırken,
1939’dan sonra “Adalı” soyadını aldı.
Âsaf efendi’nin şiire karşı
sevgisinde ve şiir
yeteneğinde babasının
büyük etkisi olmuştur. Seviyeli ve usta, edebi kültürü
güçlü bir şairdir. Şiirlerinde
hemen hemen her tür ve
vezni denemiştir. Tarih
düşürmede ve ebced hesabı
ile esami düzenlemede özel
bir yeteneğe sahiptir. Şiirlerinde yaşadığı şehrin günlük hayatı, aşk, tabiat,
halkın sıkıntıları, millî konular, çeşitli konularda eleştiriler mısralara dökülmüştür.
Âsaf Yahya Adalı 1971
yılında vefat etmiştir.
Hayatı, sanatı ve şiirleri
Dr.Hüseyin Güfta tarafından
hazırlanan “Antakyalı Şair
Yahyazâde Âsaf- Hayatı,
Edebi kişiliği ve Şiirleri” adlı
kitapta incelenmiştir. Bunlardan başka İlimizde
yetişmiş 20. yüzyılda
yetişmiş halk şairi, şair,
yazar ve fikir adamlarına
örnek olarak şu isimleri
sayabiliriz:
Sefil Molla (İsmail Hakkı
Konyalı),Âşık Meryem,Âşık
Hacı (Şahan), Kâmil Sarıateş,
İnce Arap (Osman Telli),
Kemal Can (şiir)
Bekir Sıtkı Kunt (Hikaye)
Rıza Polat Akkoyunlu, Mahmut Kuru, Arif Coşkun,
Mehmet Güneş, Kemal
Karaömeroğlu, Süleyman
Okay (şiir) Ali Yüce, Mehmet
Turan Yarar, Niyazi Börklü,
Cevher İhsan Miskioğlu,
Sabahattin Yalkın, Hüseyin
Ferhad (şiir) Ayla Kutlu ,
Burhan Günel (Roman)
SANATÇILAR:
Mehmet Aksoy – Heykeltıraş
Betin Güneş- Kompozitör,
Orkestra Şefi (Almanya’da)
DEVLET ADAMLARI:
Abdurrahman Melek: Hatay
Devleti Başbakanı, Milletvekili Abdulgani Türkmen:
Hatay Devleti Millet Meclisi
Reisi, Milletvekili
Kuryeyenin gasp
anı kamerada
Fatih’te, bankadan çıkan
bir kuryeyi takip ederek ara
sokakta silahla vuran soyguncu, 60 bin doları gasp
ederek kayıplara karıştı.
boğuşma
yaşandı.
lay, Çamlıca Mahallesi, Üçpınarlar Caddesi, Bodrum-i
Rumi Camii sokak ta meydana
geldi. İddialara göre içinde yolcu
olduğu halde kapısı açık şekilde
yola devam eden 34 M 3673 plakalı
minibüsteki Güldalı Döner (57),
açık kapıdan düştü.
polis ekipleri çağrıldı. Çevredekiler
de başından kan akan Döner’e, ilk
yardım müdahalesi yaptı. Bir süre
yerde ambulans bekleyen Döner,
gelen 112 hızır acil ekipleri tarafından Haydarpaşa Numune Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’ne
kaldırıldı.
Yolcu minibüsünün manevra yaptığı sırada düşerek başını yere
çarpan Döner, ağır yaralandı.
Döner’in düşerek yaralandığını
gören vatandaşlar yardıma
koşarken, olay yerine sağlık ve
Acil serviste tedavi altına alınan
kadının kafatasında çökme olduğu
ve bilinç kaybı yaşadığı öğrenildi.
Görgü tanıkları kadının açık olan
minibüs kapısından düştüğünü
CİHAN
iddia etti.
O
bulunan Darphane Sokak üzerinde
meydana geldi.
Daha sonra
yanındaki tabancayı çıkararak
kuryeye doğru iki el ateş eden soyguncu, para bulunan çantayı gasp
ederek kayıplara karıştı.
Bir kargo şirketinde kurye olarak
çalışan emekli polis memuru İsmail
Ö., bankadan yaklaşık 60 bin dolar
çekti.
Soyguncunun açtığı ateş sonucu
göğsünden ve kasığından
yaralanan kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Paraları işyerine götürmek için yola
koyulan kuryeyi, henüz kimliği
tespit edilemeyen bir soyguncu ara
sokakta durdurdu. Dolarların bulunduğu çantayı isteyen soyguncu
ile kurye arasında kısa süreli
Olay yerine gelen polis, çevredeki
güvenlik kameralarını incelemeye
aldı.
asp anı güvenlik kameraları
G
tarafından da kaydedildi. Olay,
Mimar Kemalettin Mahallesi’nde
Görgü tanıkları ise soyguncunun
rahat tavırlarla kuryeyi silahla
an çıkarıldı.
ipleri tarafınd ken boruek
lis
po
de
yara almaz
atpaşa ilçesin
ak su
Arabadakiler
ntalya’nın Mur nun patlasebebiyle kavş ş ve
su
an
su
ır
ru
şk
fı
bo
n
yu
da
o
çıkan ta
içme su
ra bir araba ve
ldı. Çukurdan ı ve yolu
ku
ka
a
çu
nd
an
tı
al
uş
ol
masıyla
görme
vay hattın
rinden geçen
çakıllar ise tram yın seferleri aksırada olay ye r kişi düştü. Olay,
va
kapladı. Tram ken su adeta göl
engelli bi
ri
si'nde Abdi
sarken yolda bi
Üçgen Mahalle l) ile Tonguç
po
u.
am
rd
ar
tu
oluş
İpekçi (Ş
ağında meycaddeleri kavş
pıldığı
çalışmaları ya
e
m
i.
le
ld
iz
m
ge
Te
na
da
na güvenlik
çukurun etrafı
da
ra
engelli
sı
iği için görme suya
ksu İdareed
tı
A
lm
ki
ve
çe
Su
di
ri
ya
şe
da
Antal
e düştü. Bir an
suyu ana boru
Recep Taş için vredeki vatansi'ne ait içme
i
iğ
çt
ge
a
çe
bir arab
gömülen Taş,
ı. Kısa
larından biri,
tlamanın etk- daşların yardımıyla kurtarıld ye
Pa
ı.
ad
tl
pa
re
ne
i
sırada
ş,
ak
Ta
geçiren
metre çapınd
süreli bir şok
oradan
isiyle oluşan 2 aba, vatanrduktan sonra CİHAN
so
ü
ar
n
ün
şe
üğ
şt
dü
dü
ra
ku
e
çu
in
r vermesi üzer
ayrıldı.
daşların habe
ve
ı
ıc
ar
rt
ku
n
le
ge
ne
ri
ye
olay
Görme engellinin su dolu
A
çukura düşme anı kamerada
yaraladıktan sonra ara sokaklara
doğru yürüyerek uzaklaştığını
söyledi.
Soyguncunun kuryeyi gasp etme
anı kameralara da yansıdı. Görüntülerde; kuryeyi ile soyguncu
arasında boğuşma yaşanıyor.
Soyguncu, kuryenin elinden çantayı çekmeye çalışıyor. Bu arada
yanlarından bir vatandaş geçiyor.
Soyguncu, kuryenin elinden çantayı gasp ederek kaçıyor.
Kurye ise olayın ardından telefonunu alarak aramaya yapmaya
çalışıyor. Polis, soyguncunun
yakalanması için çevrede inceleme
başlattı.
CİHAN
Kayalıkta mahsur kalan şahıs 112 Acil Sağlık ekibini zorladı
erine olay yerine giden ekipler,
şahsın mahsur kalmadığını, intihar için oraya çıktığını belirledi ve polisten yardım istedi.
nkara Kalesi’nin altındaki
A
kayalıklara çıkan bir kişi,
sağlık ekiplerine zor anlar
Sağlık görevlileri, polisi beklemeden şahsın bulunduğu yere
tırmandı ve ikna etmeye çalıştı.
Sağlık ekiplerinin ikna çabaları
sırasında polis ekipleri de bölgeye geldi.
yaşattı.
Öğle saatlerinde 112 Acil
Sağlık'a, kimliği öğrenilemeyen
bir kişinin kayalıklarda mahsur
kaldığı bilgisi ulaştı. Bunun üz-
Sağlık ekiplerinin ikna çabası
sırasında, polisin beklemesi
dikkat çekti. Yapılan ikna çabaları sonucunda şahıs bulunduğu yerden indirildi.
CİHAN
31 TEMMUZ 2014
Eğitim
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
TEOG'da yüzdelik dilime dikkat
e-okul üzerinden yapılacak tercihlerde A ve B grubu olmak üzere iki ayrı tercih listesi oluşturulacak.
T
11
Bin 542 öğrenci daha Gediz
Üniversitesi'ni tercih etti
BAdaylar öncelikle okul adlarından oluşan 15 tercihli A grubu
listesini, burada bir liseye yerleşemeyenler için okul türlerini içeren 6
tercihli B grubu listesini dolduracak.
Veli tarafından yapılan tercih listelerini okul müdürlükleri elektronik
ortamda onaylayacak. Onaylanan
‘Tercih Başvuru Formu’nun çıktısı
alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ve
veli tarafından imzalandıktan sonra
aslı okulda kalacak, bir nüshası da
veliye verilecek.
Rehberlik uzmanları ise tercih yaparken çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerek, “TEOG
sonuçlarında başarı sıraları verilmediği için tercihlerde çok hassas
davranılması gerekiyor. Çünkü 2013
ve 2014’deki aynı yüzdelik dilim, aynı
başarı sırasına denk gelmiyor. Geçen
yıl barajı geçen ve tercih yapan
öğrenci sayısı 1 milyon 49 bin 293
iken, bu yıl sınava giren ve tercih yapacak öğrenci sayısı 1 milyon 271 bin
273 oldu” dedi.
Öğrenci sayısı arttı
Fen Bilimleri Dershanesi Rehberlik
Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, Fem
Yayınları Rehberlik Koordinatörü
Faruk Ardıç ve Eğitim Uzmanı Hatice
Yılmaz’ın önerileri şöyle: Geçen yıl
bir yüzdelik dilime düşen öğrenci
sayısı 10 bin 492 idi, bu yıl ise 12 bin
712. Geçen yıla göre her yüzdelik diliminde 2 bin 220 daha fazla öğrenci
var.
Okulların kontenjanları aynı oranda
artmadığından okullar bu yıl da yaklaşık geçen yılki sıralama ile öğrenci
alacak. Yüzdelik diliminden kaynaklanan fark ‘sıfır-0’a yaklaştıkça
azalacak, 100’e yaklaştıkça artacak.
Örneğin, geçen yıl 22,04 yüzdelik diliminden öğrenci almış bir okula
giren öğrencinin sıralaması ( 22,04 x
1,049 293 ) / 100 = 231,264’tür. Okulun bu yıl öğrenci alacağı yüzdelik
dilimi, ( 231,264 x 100 ) / 1271273 =
D
Ü
N
K
Ü
Ç
Ö
Z
Ü
M
Ç
E
N
G
E
L
B
U
L
M
A
C
A
18,19 olacak. Bu yıl 22,04 yüzdelik
diliminde olan öğrencilerin açıkta
kalmaması için tercihlerini yüzde
22,04 ile yüzde 30’luk dilim arasından seçmeleri doğru olacak. Tercihte yüzdelik dilimi yanılgısına
düşmemek için 15 okuldan 5 veya
6’ncı sırayı yüzdelik diliminize denk
gelen okula ilk 4 veya 5 tercihinizi
daha çok istediğiniz okullara, geriye
kalan tercihlerinizi yüzdelik dilimi
sizin yüzdelik diliminizden daha
düşük olan okullara ayırmanız
gerekiyor.
Örneğin bir öğrencinin resmi
okullardaki puanı 380,04 ve yüzdelik
dilimde 19, 32. Bu öğrenci Türkçe,
matematik ve fen’den daha iyi soru
çözdüğü için özel okullardaki puanı
604,69 oluyor. Ama yüzde 20’lik dilimde yabancı özel okullar zor
görünüyor. Başka bir örnek 373,36
puanlı öğrencinin yüzdelik dilimi 21,
özel okullardaki puanı ise 577 oluyor.
Çocuğun devletteki ile özel okul
puanları arasında ciddi kaymalar
oluyor. Yukarı da çıkabiliyor, aşağı
da inebiliyor.
Özellerin hesabı farklı
Özel okulların ise puan hesaplama
yöntemi farklı. TEOG kapsamındaki
sınavlardan sadece Türkçe, matematik ve fen dersleri dikkate alınıyor.
Bu nedenle MEB tarafından açıklanan puanlar ve yüzdelik dilim
arasında da ciddi farklar oluyor.
Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği,
özel okul seçecek öğrencilerin puan
hesaplamalarına destek veriyor.
Dernek Eşbaşkanı Cem Gülan, özel
ve resmi okullar arasındaki puan ve
yüzdelik dilim farkını örneklerle
şöyle anlattı: “150-160 öğrenci sonuç
karnesi üzerinde inceleme yaptık.
369,95 puanlı bir öğrencinin yüzdelik dilimi 21,90 ve özel okullardaki
puanı ise 614,96. En düşük dilimde
olan öğrenci, özel okullarda en yüksek puana çıkmış oluyor. Çünkü çok
iyi Türkçe, matematik ve fen çözmüş.
Bu çocuk muhtemelen din kültürü
ve ahlâk bilgisi, T.C inkılap tarihi ve
yabancı dil sınavlarında daha az
başarılı olmuş. Geçen sene 3’üncü
kayıt döneminde, İstanbul dışında
en fazla 180 bininci, İstanbul’da ise
122 bininciye inilmiş. Dolayısıyla
yüzde 20’lik dilimdeki bir öğrenciye
ancak bazı Türk özel okullarda şans
gözüküyor.”
AA
ediz Üniversitesi’ni terG
cih eden öğrenci sayısı
her sene artıyor. 2013’te bin
380 öğrenci yerleşmişti, bu
yıl yüzde 11,7’lik artışla bin
542’ye yükseldi.
tırarak Gediz’in farkını ve iddiasını gözler önüne serdiklerini belirterek, “İlk yılımız
olan 2009’da 387 öğrenciyle
eğitime başlamıştık.
Lisansta bin 9, önlisansta
533 olmak üzere 79 ilden
toplam bin 542 öğrenci, tercihini Gediz’den yana yaptı.
Her sene üniversitemize yerleşen öğrenci sayısını arttırmayı başardık. Bu yıl yüzde
11,7’lik artışla bin 542
sayısına ulaşmanın gururunu yaşıyoruz.
Böylece uzaktan eğitim
hariç yüzde 90,1 doluluğa
ulaşıldı. Öğrencilerden
939’u, ilk beş tercihine Gediz
Üniversitesi’ni yazarak
kazandı.
Üstelik kontenjanlarımızı
geçen yıla göre yüzde 14
yükseltmemize rağmen
böyle bir sonucu elde ettik.
Rektör Prof. Dr. Seyfullah
Çevik, yaptığı açıklamada
Hukuk, Sağlık Bilimleri ve
Fen-Edebiyat fakülteleriyle
birçok bölümün yüzde 100
doluluk oranı yakaladığını
açıkladı.
Uluslararası standartlardaki
kampüsümüz, alanlarında
uzman akademik kadromuz,
eğitim kalitemiz ve kurucularımız olan İzmirli eğitim
gönüllülerinden aldığımız
güçle bu güvene lâyık
görüldük.
Yerleşen öğrenci sayısını her
yıl istikrarlı şekilde art-
Halkımıza bir kez daha
teşekkür ediyoruz, şükran-
larımızı sunuyoruz.” dedi.
Rektör Çevik, kalan az
sayıda boş kontenjanın da
ek yerleştirmede tamamen
kapanmasını beklediklerini
ifade ederek, “Türkiye’den
olduğu gibi yurtdışından da
yoğun ilgi görüyoruz.
Şu an 74 ülkeden lisans
öğrencimiz var. Fakültelerimizde her 10 öğrencimizden
biri yurtdışından. Ulaşılması
zor bu başarıya, beş yıl gibi
kısa sürede imza attık.
Önümüzdeki eğitim dönemi
için de yurtdışından çok
sayıda başvuru yapıldı. Ülke
sayısının 80’e, yabancı
öğrenci sayısının da 500’e
ulaşmasını bekliyoruz.
Gediz Üniversitesi, daha da
büyüyen ve dünyanın renklerini buluşturan dev bir aile
olarak yeni akademik yılı
karşılayacak.” şeklinde
konuştu.
CİHAN
Ahi Evran Üniversitesi'nin kontenjanları ilk yerleştirmede yüzde 95 doldu
ırşehir'de bulunan Ahi
Evran Üniversitesi’nin 2014K
2015 eğitim-öğretim yılı lisans
programları kontenjanları doluluk oranı 23 Temmuz Çarşamba
günü açıklanan 2014 ÖSYS yerleştirme sonuçlarına göre yüzde
94.55 olarak gerçekleşti. Ahi
Evran Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Kudret Saylam, konuya ilişkin yaptığı açıklamada YÖK
tarafından Ahi Evran Üniversitesi’ne verilen bin 9 yüz 80
lisans yerleştirme kontenjanından bin 8 yüz 72'sinin ilk yerleştirmede dolduğunu belirtti.
Genel toplam olarak
bakıldığında ise 4 bin 9 yüz 50
kontenjandan, 4 bin 5 yüz
44’ünün dolduğunu ifade etti.
Rektör Prof. Dr. Kudret Saylam,
"Üniversitemizin doluluk oranı
yüzde 94.55, ek yerleştirmenin
ardından genel olarak doluluk
oranının yüzde 100'e ulaşacağını tahmin ediyoruz." dedi.
Özellikle Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu’ nun kontenjanlarının yüzde 100
dolduğuna dikkat çeken Rektör
Saylam, Fen Edebiyat Fakültesi'nin yüzde 97.54, merkez
ve ilçelerdeki Meslek Yüksekokullarının ise yaklaşık
yüzde 89.97 oranında
dolduğunu belirtti. Ahi Evran
Üniversitesi olarak yoğun ilgi
ve talep gördüklerini belirten
Rektör Saylam, Ahi Evran
Üniversitesi’nin bu oranlarda
tercih edilmesinden duyduğu
mutluluğu dile getirdi. “20142015 eğitim-öğretim yılına 5 bin
öğrenciyi daha aramıza alarak
başlayacağız.” diyen Rektör
Saylam, üniversiteye yeni kayıt
yaptıracak öğrencilere her türlü
kolaylığın sağlanacağını ve
üniversitede öğrenciler için tüm
eğitim – öğretim imkânlarının
hazır olduğunu söyledi. CİHAN
12
31 TEMMUZ 2014
Sağlık
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Bulmaca çözmek, bahçe işleri
alzheimer’de ilaçlardan daha faydalı
Ahmet Rasim KÜÇÜKUSTA
lzheimer Derneğinin KonA
gresinde sunulan bir rapora
göre uyku, yaşlanan beynin
lirtileri olanlarda umut veren bir
tedavi yöntemi olduğunu vurguluyorlar.
sağlığında kritik bir role sahip.
Kaliforniya Üniversitesi tarafından emekliler üzerinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir
araştırmada “apne” veya “insomnia” gibi uyku bozuklukları
olanlarda Alzheimer riskinin bu
tür rahatsızlıkları olmayanlara
nazaran yüzde 30 fazla olduğu
belirlendi.
Uyku problemleri ve post-travmatik stres bozukluğu olanlarda
ise risk artışı yüzde 80’ e kadar
çıkıyor.
Araştırma, çoğu erkek ve yaşları
da 55’ den fazla olan 200 bin
emekliye ait 8 senelik kayıtların
değerlendirilmesiyle yapıldı.
Alzheimer’ lilerde uyku bozuklukları olduğu iyi biliniyor ama
bunun demans riskini mi
artırdığı yoksa bir semptom mu
olduğu bilinmiyor.
Kafayı çalıştırmak Alzheimer’i
önlüyor
Bir başka çalışmada da zihinlerini uyaracak aktiviteleri olan
orta yaşlılarda demans ve bilişsel bozukluklar incelendi.
Araştırmaya katılanların yüzde
40’ ı Alzheimer ile ilgili bir geni
taşıyor ve yüzde 74’ünün de
anne veya babasında Alzheimer
hastalığı bulunuyordu; bunların
her ikisi de Alzheimer riskini
artıran faktörlerdir.
Yüzde 69’ u ortalama yaşları 60
olan 329 katılımcının ne kadar
kitap okudukları, müze gezdikleri, bilmece çözdüklerine
bakıldı ve bunlara içlerinde
Alzheimer’ de beyinde tutulan
bölgenin hacmini ölçmeyi
sağlayan MRI dâhil bir dizi test
yapıldı.
Elde edilen sonuçlar, çapraz
bulmaca çözmek gibi beyni
uyaran sıradan faaliyetlerin demansa hassa olan beyin dokusu
ve bilişsel fonksiyonların korunmasını sağladığını gösteriyor.
Daha sık oyun oynayanlarda
Alzheimer’ de tutulan beyin bölgesinin (hipokampus) hacminin
daha büyük olduğu görüldü.
Oyun oynamanın, daha basit
mental aktivitelere göre beynin
farklı bölgeleri arasında komplike işlemleri kapsadığı
düşünülüyor.
Kağıt oyunu oynamak kitap
okumaya göre daha çok zihinsel
faaliyet gerektiriyor; oyunu
kazanmak için planlar yapılıyor,
tahminler yürütülüyor, son
oyuncunun ne oynadığı hatırlanıyor.
Rebecca Whear “Bunama belirtilerini ilaçsız tedavi etme
konusuna giderek artan bir
alâka var.
Bahçe işleri de insanlara huzur
veriyor, geçmişteki maharet ve
alışkanlıklarını hatırlatıyor,
bunamaya iyi geliyor“ diyor.
90’ın üzerindekilerde hipertansiyon Alzheimer riskini azaltıyor
Bir başka araştırmada ise en
azından 90 yaşında olanlarda
hipertansiyonun zihinsel bozukluklara karşı koruyucu tesiri
olduğunu gösteriyor.
Yaşı 90 ve üzerinde olan 625 kişi
üzerinde gerçekleştirilen çalışmada 80-89 yaş arası hipertansiyonu olanlarda demans riski
ciddi derecede azalıyor.
Kaliforniya Üniversitesi uzmanları, yüksek tansiyonunun orta
yaşlılarda Alzheimer için bir
risk faktörü olduğunu ama bu
riskin zamanla azalabileceğini
söylüyorlar.
Alzheimer artıyor
Alzheimer, halkları giderek
yaşlanan toplumlar için büyük
önem taşıyor. Yaşlı kişilerdeki
bunamanın en önemli sebebi
olan Alzheimer 5 milyon
Amerikalıyı ilgilendiriyor.
Bugünkü artış hızı devam ettiği
takdirde 2050’ de USA’ da
Alzheimer’ li hasta sayısı 16 milyonu bulacak.
USA 2012’ de hastalığa karşı
milli bir plan kabul ederken G-8
ülkeleri de geçen sene daha iyi
tedavi ve hastalığın önlenmesi
için 2015’ i hedef belirledi.
USA bu hastalık için senede 500
milyon $ harcıyor ve 20125 hedeflerine erişebilmek için senede 2
milyar $ harcaması gerektiği
bildiriliyor.
Gelelim neticeye
Alzheimer’ i önleyen veya tedavi
eden bir ilaç yok, bugün kullanılan ilaçlar sadece belirtileri
maskelemeye yarıyor.
Bu ilaçların hem çok ciddi yan
etkileri var hem de büyük bir
ekonomik kayba sebep oluyorlar.
Milyonlarca insana yaşlanmanın getirdiği “tabii unutkanlık” için Alzheimer teşhisiyle
ilaç yazılması da başka acı bir
gerçek olarak karşımızda duruyor.
Bahçe işleri de bunamaya karşı
etkili
Bir başka araştırmada da bahçe
işleriyle uğraşmanın demans
semptomlarını ilaçlar kadar gerilettiği belirlendi.
Oysa bunamaya karşı, “tıpkı
kalp-damar hastalıklarında
olduğu gibi” hiçbir aksi tesiri olmayan üstelik bedava, genel
vücut sağlığına da iyi gelen,
başka hastalıkları da önleyen,
kafayı ve bedeni çalıştıran egzersizler, doğru beslenme gibi
yöntemler ilaçlardan çok daha
etkili.
Uzmanlar dış ortam aktivitelerinin, insanları daha
hareketli yaptığını ve ajitasyonlarını azalttığını vurgulayarak
bu tür faaliyetlerin bunama be-
Endüstriyle çıkar ilişkisi içindeki modern tıbba kulak asmadığınızı biliyorum ama
“unutmadan” bir defa daha
hatırlatmak istedim.
Öksürüğe çözüm siyah turplu bal
ksürük herkesin
Ö
ortak derdi. Bir
gelir ve bir daha gitmek bilmez. Bunun
için siyah turp ve balla
hazırlanan bu doğal
karışımı denemelisiniz.
Öksürük sizi çok zorluyor olabilir. Uzun
zaman süren ve bir
türlü geçmek
bilmeyen öksürük için
en etkili doğal formül
siyah turp ve bal. Bu
kürü düzenli olarak
yaptığınızda inatçı öksürükten
kurtulmanız çok kolay olacak.
İşte size tarifi:
Siyah turpun baş kısmını kapak
gibi kesin. Alt kısmından da
derin olmamak kaydıyla biraz
kesin. İçini sebze oyacağıyla
oyun. Turpun duvarlarını çok inceltmeyin. Turpu bir bardağın
Ağrı kesici
besinler
on yılların gözde
araştırma konusu
S
olan ağrı kesici besinler üzerine açıklamalarda bulunan
Prof. Dr. Ahmet Salim
Göktepe, fiziksel ağrı
çeken hastaların
tüketmeleri gereken
ağrı kesici besinleri
açıkladı.
İşte ağrıyı kesen
besinler...
Ceviz: Ceviz bol miktarda Omega-3
içeriyor. Çiğ
tüketildiği zaman ağrı
ve iltihabı azaltabiliyor.
Üzüm: Siyah üzümde
bulunan antosiyonin
ve kuersetinle hem
siyah hem beyaz
üzümde bulunan
"resveratrol" adlı
maddelerin ağrı kesici
etkileri üzerine yoğun
bilimsel çalışmalar
mevcut. Ön çalışmalar eklem kıkırdağını ve omurlar
arasındaki diskleri de
koruduğunu destekliyor.
Kahve: Ağrı eşiğini
yükselttiği bildiriliyor.
Egzersizden önce bir
fincan öneriliyor.
Ancak kahvenin
yararları kadar zararları da tartışılan bir
madde olduğunu unutmayın.
Zerdeçal (Hint
safranı): Zerdeçala
rengini veren "Curcumin" adlı pigment,
ağrı kesici ve iltihap
kurutucu özelliklere
sahip. Kireçlenmesi
olan hastalarda
yapılan bir çalışmada
günde 200 miligram
Curcumin alınmasının ağrıyı azaltıp
hareketleri artırdığı
belirtiliyor.
Koyu yeşil yapraklı
sebzeler: Yüksek antioksidan içeriği ve
bazik yapılarıyla etkililer. Yüksek K vitamini içeriği kemikleri
güçlü tutuyor.
Kiraz ve vişne: Antosiyanin ve biyoflavonoid içeriği ile
ağrı kesici, iltihap kurutucu ve kireçlenme
karşıtı etkileri gündemde. Gut tedavisindeki etkinliği
çalışılıyor. Mevsiminde günde bir avuç
yeterli.
Kereviz: 3 n-butilftalin içeriyor. Artrit,
gut ve fibromiyalji
ağrısı üzerine etkileri
çalışılıyor. Besinlerin
ve içlerindeki maddelerin ağrı kesici etkilerinin bulunduğunu
belirten Göktepe, ağrı
çeken hastaların bu
besinleri ilaç yerine
kullanmak yerine,
günlük diyetlerinin
içerisine makul miktarlarda ekleyerek
tüketmelerini öneriyor.
Zencefil: Ağrı kesici
ve iltihap kurutucu
özellikleri olan zencefil hakkında 2010
yılında yapılan bir
çalışmayla, egzersize
bağlı kas ağrılarını
azalttığı iddia edildi.
Günde 2-3 tatlı kaşığı
öneriliyor.
Balık: Başta somon
olmak üzere yağlı
balıkların Omega-3
içerikleriyle ağrıları
azalttıkları belirtiliyor. Haftada 2-3 kez
yemek yeterli.
Keten tohumu:
Omega-3 içeriyor. Ağrı
kesici ve iltihap kurutucu etkiye sahip.
içine oturtun. İçini kaliteli bir
balla doldurun.Turpun üst
kısımdan kestiğiniz parçasını
kapak gibi kapatın. En az 1 gece
dışarıda bekletin. Bekledikçe,
turp kendi öz suyuyla beraber
bardağa akmaya başlayacaktır.
Bardakta biriken sudan günde 23 kaşık içmeniz yeterli olacaktır.
AA
Soya fasülyesi: Etkisi
"izoflavon" içeriğine
bağlı. Günde 40 gram
soya proteininin diz
kireçlenmesi olan
kişilerde ağrı ve
hareket kısıtlılığını
azalttığı bildiriliyor.
Özellikle erkeklerde
çok etkili.
AA
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
FATİH, TERCÜMAN YUNUS MEKTEBİ, 2 ADET HAZİRE, 5 ADET TARİHİ ÇEŞME
RESTORASYON İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
İhale Kayıt Numarası
1- İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi (varsa)
2- İhale konusu yapım işinin
Niteliği, türü ve miktarı
: 2014/90544
: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü M.Nezihi
Özmen Mah.Keresteciler Sitesi Kasım Sok.No:62 Merter/İSTANBUL
: 212 4494795-212 4495090
: [email protected]
: Restorasyon Yapılacağı yer: Fatih, İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren
5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İşin süresi: Yer tes|iminden itibaren
290 (İkiyüzdoksan) takvim günüdür
3- İhalenin/Yeterlik Değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer
: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü Merter Ek Hizmet Binası-M.Nezihi Özmen
Mah.Keresteciler Sitesi Kasım Sok.No:62 Kat:4 Merter-Güngören/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati
: 18.08.2014-14.00
4- İhaIeye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sanatkar odası belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından, ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
d) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
f) Bu şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı Kanunun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
i) Bu şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.
k) Bu şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin
yapım şartlarına uygun analizler.
1) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe % 50-% 50 ortak olmaları, ticaret ve
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.
m) Bu bent boş bırakılmıştır.
n) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51
hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (1) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İhalelerde aday veya isteklilerden;
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından, ilk ilan veya davet
tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale
veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin.
c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,
ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,
istenilmesi zorunludur.
Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli
imza beyannamesinin sunulması zorunludur.
İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biritarafından, ilgisine göre birinci
fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu
olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulmasına
ilişkin hükümlere, ilan ve idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.
4.2.2. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre değerlendirmek üzere İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde,
uygulama işleri için son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80 (Yüzde seksen)‘i oranında
gerçekleştirdiği veya % 80 (Yüzde seksen)‘i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer
işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.
4.2.3. Proje hazırlama ve uygulamanın birlikte ihale edildiği durumlarda yalnız uygulama kriterleri aranır.
4.2.4. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 100 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye
ilişkin iş deneyim belgesi istenir.
4.2.5. İdare, kanunlara ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak ve rekabet engellemeyecek şekilde bu şartnamenin diğer hususlar
kısmında belirtmek suretiyle ihale konusu işin yerine getirilmesine yönelik gerekli gördüğü diğer kriterlere ilişkin düzenleme yapabilir.
4.2.6. Organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
4.2.6.1. Teknik Personel
İstekliler aşağıda belirtilen sayıda ve nitelikte personeli çalıştırdığına dair belgeleri veya çalıştıracağına ilişkin taahhütname vereceklerdir.
Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve ünvanları belirtilen teknik personeli işyerinde devamlı olarak bulundurmak
zorundadır.
Adet Pozisyonu
Mesleki Ünvanı
Mesleki Özellikleri
1
Şantiye Şefi
Mimar
5 Yıl Deneyimli
1
Saha Mühendisi
Mimar
3 Yıl Deneyimli
1
Saha Mühendisi
İnşaat Mühendisi
3 Yıl Deneyimli
1
Saha Mühendisi
Elektrik Mühendisi
3 Yıl Deneyimli
1
Saha Mühendisi
Makine Mühendisi
3 Yıl Deneyimli
1
Saha Görevlisi
İş Güvenliği Uzmanı
I
Restoratör
Restoratör
2 Yıllık Yüksekokul Mezunu
4.3. Bu ihalede benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan B/I Grubu işler
işleri kabul edilecektir.
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TL (İkiyiiz) Türk Lirası karşılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire
Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü M.Nezihi Özmen Mah.Keresteciler Sitesi Kasım Sok.No:62 Merter/İSTANBUL adresinden satın
alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü M.Nezihi Öznıen Mah.
Kasım Sok.No:62 Kat:4 34010 Merter-Güngören/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.
BASIN:49312/www.bik.gov.tr
31 TEMMUZ 2014
Turizm
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Amasra, tatilcilerin
akınına uğradı
mında tam kapasiteyle hizmet verdi.
Amasra Belediye Başkanı Emin
Timur, AA muhabirine, Helenistik
dönemden Selçuklu ve Osmanlı'ya
kadar çok sayıda tarihi eserin bulunduğu ilçenin, 3 bin yıllık tarihi
geçmişiyle turistlerin ilgisini çektiğini
söyledi.
Tarihi konaklarıyla ünlü Karabük'ün
Safranbolu ilçesiyle komşu Amasra'nın bu sayede avantajlı konumda
bulunduğunu, Safranbolu'ya gelen
yerli ve yabancı turistlerin, bu bölgeyi
de gezdiğini kaydeden Timur, şöyle
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
Planın Özü: ÜMRANİYE İlçesi, Atatürk Mahallesi, 14/2 pafta, 2421 ada, 5,6,7 parseller, 511 ada, 76,77,78
parseller, 2376 ada, 20 ve 21 parseller, 2420 ve 2421 adada yer alan parka terkinli alan ve bu parsellerin
arasında yer alan yol alanını kapsayan yerlere ilişkin 1/5000 ölçekli plan; İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı'nca 16.05.2014 tarihinde onaylanmış olup, Başkanlığımız Planlama Müdürlüğü 3. ve 5. Kat
Saraçhane Hizmet Binası ilan panosunda ve www.ibb.gov.tr web sayfasında bir ay süre ile askıya çıkarıldığı
ilan olunur.
BASIN:48968/www.bik.gov.tr
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
Planın Özü: TUZLA İlçesi, 35 pafta, 2278, 2279,2286,2288 ve 2187 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli plan;
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 16.05.2014 tarihinde onaylanmış olup, Başkanlığımız Planlama
Müdürlüğü 3. ve 5. Kat Saraçhane Hizmet Binası ilan panosunda ve www.ibb.gov.tr web sayfasında bir ay süre
ile askıya çıkarıldığı ilan olunur.
BASIN:48969/www.bik.gov.tr
arihi yapıları ve doğal güzellikT
leriyle ünlü Amasra ilçesindeki
otel ve pansiyonlar, Ramazan Bayra-
Tarihi geçmişi ve doğal güzellikleriyle
ziyaretçiler için cazibe merkezi ilçeyi
yılda yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret
ettiğini anlatan Timur, Ankara'nın en
yakın sahili ve İstanbul'a yakınlığıyla
büyükşehirlerdeki insanların tercihi
ilçenin her bayram ciddi yoğunluk
yaşadığını belirtti.
13
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
Planın Özü: ÜSKÜDAR İlçesi, Altunizade Mahallesi, 11 ada, 152 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan; İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 14.06.2014 tarihinde onaylanmış olup, Başkanlığımız Planlama Müdürlüğü 3. ve 5. Kat Saraçhane Hizmet Binası ilan panosunda ve www.ibb.gov.tr web sayfasında bir ay süre ile
askıya çıkarıldığı ilan olunur.
BASIN:48970/www.bik.gov.tr
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HARİTA ÜRETİM HİZMETİ ALINACAKTIR
konuştu: Amasra, sadece deniz, kum
güneş turizmiyle değil, doğası, doğal
yaşamı, insanların köy ürünleriyle
buluşabildiği yer olması nedeniyle de
yerli ve yabancı turistlerin ilgisini
çekiyor. Bayram tatili süresince 6 bin
nüfuslu ilçemize en az 50 bin turistin
geldiğini umuyoruz. Amasra Kültür
ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin
Boran da bayram için ilçelerine aşırı
talep olduğunu aktararak, otel ve
pansiyonların günler öncesinden dolması nedeniyle konaklama talebine
cevap veremediklerini söyledi. İlçede
bayram tatilinde büyük yoğunluk
beklediklerini ifade eden Boran,
"Otel ve pansiyonların tamamının
dolması nedeniyle ilçe sakinlerimizin
neredeyse yarısı da evlerini pansiyon
olarak turistlere açtı" dedi.
AA
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
Bayrampaşa-Eyüp-Eminönü Raylı Sistem Projesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/86046
1- İdarenin
a) Adresi
: M.NEZİHİ ÖZMEN MAH.KASIM SOK.62, 34010 MERTER-GÜNGÖREN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası
: 212 4494080-212 44940839
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
: https://ekap.kikgov.tr/EKAP
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 12 Km. Raylı Sistem Projesi. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir
b) Yapılacağı yer
: Bayrampaşa-Eyüp-Eminönü
c) Süresi
: İşe başlama tarihinden itibaren 240 (İki yüz kırk) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü M.Nezihi Özmen Mah.Kasım
Sok.No:62 Merter-Güngören/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati
: 02.09.2014-10.00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin
içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri:
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri
belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait
olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak
bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin
sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci
mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması.
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0.50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal
tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen
değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması
üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest
muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin
yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal
tutarının ise teklif edilen bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kentiçi Raylı Sistem (Metro veya tramvay) proje hizmetleri veya Kentiçi Raylı Sistem (Metro veya tramvay) Mühendislik-Müşavirlik Hizmetleri yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım
Planlama Müdürlüğü M.Nezihi Özmen Mah.Kasım Sok.No:62 Merter-Giingören/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Zarf Teslim Bürosu M.Nezihi
Özmen Mah.Kasım Sok.No:62 Merter-Güngören/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden
götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
BASIN:49310/www.bik.gov.tr
İSTANBUL GENELİ TEKLİF PLAN PAFTALARININ HAZ1RLANMASI (2 ETAP) hizmet alımı 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/84563
1- İdarenin
a) Adresi
: M.NEZİHİ ÖZMEN MAH.KASIM SOK.62, 34010
MERTER-GÜNGÖREN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası
: 212 4494080-212 4494083
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
: https://ekap.kikgov.tr/EKAP
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 250 Hektar Teklif Plan Paftaların Hazırlanması. Ayrıntılı bilgiye
EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir
b) Yapılacağı yer
: İstanbul Geneli
c) Süresi
: İşe başlama tarihinden itibaren 700 (Yedi yüz) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü/İhale Salonu
M.Nezihi Özmen Mh.Keresteciler Sitesi Kasım Sk.No:62
Merter-Güngören/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati
: 02.09.2014-10.30
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4,1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun
olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu
üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına
bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç
defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla
ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı
aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya
da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin
parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin % 20'sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 12'sinden az olmaması gerekir. Bu
kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. İmar Planı Yapmış Olmak veya İmar Teklif Planı Paftası Yapmış Olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürlüğü M.Nezihi Özmen Mh.Keresteciler Sitesi Kasım Sk.No:62 Merte/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü Zarf Teslim
Bürosu M.Nezihi Özmen Mh.Keresteciler Sitesi Kasım Sk.No:62 Merter-Güngören/İSTANBUL adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle,
her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
BASIN:49307/www.bik.gov.tr
14
Magazin-Tv
31 TEMMUZ
2014
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Mazlum Kuzey
beyazperdede
Demet Akalın
evine giren
hırsızlara ateş
püskürdü
Kleopatra İvana
vşar Film’in yapımcılığını üstlendiği ‘Mazlum
A
Kuzey’ filminin oyuncuları önceki gün,
Reşadiye köyündeki dağ evinde gazetecilerle bir araya
geldi. Yönetmenliğini Ali Adnan Özgür’ün yaptığı
filmin oyuncu kadrosunda Önder Açıkbaş, erkan can,
Turhan Selçuk Yerlikaya, Kahtalı Mıçı, Tonguç Oksal
ve Baran Seyhan yer alırken Dilberay, Murat Dalkılıç,
Açelya Elmas, Tolgahan Sayışman da konuk oyuncu
olarak destek verdi.HABER MERKEZİ
opçu Demet Akalın evine giren
P
hırsızlara sinirlendi. Akalın,
hırsızların, Marmaris'te bir işletme
açtıklarını ve kendisini de konser
vermek için iş teklifinde bulunduklarını iddia etti.Ünlü şarkıcı, Twitter
hesabından evine giren hırsızlara
ateş püskürdü, ünlü sanatçı şu paylaşımlarda bulundu:"Evimden
çaldıkları parayla Marmaris'te beach
açan uyanıklar rol değiştirip beni
konsere çağırıyorlar! Allah belanızı
versin bu mübarek günde!.. Kan irin
olsun her damlanız benim alın terimi çaldığınız için, sürüm sürüm
sürünün, öbür dünyada yatacak
yeriniz yok! böyle adaletin de te
içine!"HABER MERKEZİ
odacı İvana
Sert, Ses dergisinin ağustos
sayısına ‘Kleopatra’
konseptli yapılan fotoğraf çekimleriyle
kapak oldu.
Aşk hayatı ve özel
yaşamıyla ilgili
konşan İvana Sert,
Türkler’den daha
Türk olduğunu ve
her zaman başucunda bulundurduğu Kuranı Kerim’i
İngilizce okuduğunu
anlattı. Sert, “La
İlahe İllallah
Muhammeden Resulullah kelimesini
sürekli söylüyorum.
Bu gidişle Müslüman olacağım”
dedi. İnsan hayatında seksin
önemli olduğunu
dile getiren Sert,
“Sadece kendi
erkeğime seksiyim”
diye konuştu.HABER
M
r
o
iy
n
e
’l
v
e
‘
a
d
’
m
u
r
d
Moss Bo
on
bi
S
rkaç yıldır dünyaca
ünlü isimlerin mesken
tuttuğu bir detoks
merkezinin müdavimleri arasında yer alan
Moss, sağlık kampına
yakın olan bölgeden
taş evlere alıcı gözüyle
bakıyor. Moss’u taş
evlere baktığı sırada
arkadaşı dünyaca
ünlü bir başka model
Naomi Cambell da
yalnız bırakmadı. Birlikte taş evleri dolaşan
Moss ve Campbell,
fiyat konusunda fikir
sahibi oldu. Ardından
Campbell ülkesine
geri dönerken, Moss
ise Türkbükü’ndeki
detoks kampına
girdi.HABER MERKEZİ
MERKEZİ
KANAL AKIŞLARI
10:45Beni Böyle Sev
12:50Vahyin Işığında
13:00Haber
13:15Spor
13:18Hava Durumu
13:20Geçmişten Günümüze
13:30Leyla ile Mecnun
15:00Bir Yusuf Masalı
17:40Hayat Yokuşu
18:40Seçmenin Sesi
19:10Ramazan Sevinci
20:55Ana Haber Bülteni
21:25Fincan
22:50Son Samuray
09:00Casper
09:30Duck Dodgers
10:00Aramızda Kalsın
12:15Söyle Söyleyebilirsen
14:30Özge İle Güzel Bir Gün
16:45Batman
17:35Casper
18:05Duck Dodgers
18:45Arda'nın Ramazan
Mutfağı
19:45Oynat Bakalım
20:45Söyle Söyleyebilirsen
06:00Geniş Aile
08:00Akasya Durağı
10:00Doğayla Mücadele
12:00Çok Güzel
Hareketler Bunlar
14:00Ankara'nın Dikmeni
17:00Arka Sokaklar
19:00Kanal D Ana Haber
19:45Çarkıfelek
21:30Sağ Salim 2
05:30Benim Annem Bir Melek
07:00Selena
08:30Adanalı
10:15Kara Para Aşk
13:00Kızlar ve Anneleri
15:00Alemin Kıralı
16:40Zahide ile Yetiş Hayata
19:00ATV Ana Haber
19:45Nihat Hatipoğlu ile İftar
21:15Şoray Uzun’la 7’de 7
01:15Kan ve Kemik
02:4540 Gün ve Gece
04:10Ekip
04:50Dolu Dolu Anadolu
05:40Fatmagül'ün Suçu Ne?
07:00Her Sabah
08:452. Sayfa
10:30Doktor Aytuğ
12:30Öğle Haberleri
12:50Derya'nın Dünyası
14:40Fatmagül'ün Suçu Ne?
16:15Dolu Dolu Anadolu
17:55Sıcak Gündem
18:15Ana Haber
18:50Ekip
19:50Temizlikçi
21:40Bitmeyen Fırtına
23:30Bunu Konuşalım
08:00Donanım Haber
09:10Elveda Derken
11:10Kavak Yelleri
13:10Güzel Çirkin
15:10Kuzey Güney
17:30Ejder Avcıları
18:30Cracked
19:40Kanıt
21:30Ana Cadde
23:20Lie To Me
05:50Geniş Aile
06:45İki Aile
08:30Acemi Cadı
09:45Dürüye'nin Güğümleri
11:45Aramızda Kalsın
14:00Sahrap İle
Ramazan Sofrası
15:00Küçük Kadınlar
16:30En Güzel Bölüm
17:00Baba Ocağı
19:00Star Haber
20:00Mehmet Ali Erbil ile
Eyvah Düşüyorum
22:15Kardeş Payı
10:35Ekonomi Piyasalar
10:40Spor
10:50 2 Dakikada Bilim
10:55Hava Durumu
11:00Haber Merkezi
11:15Ekonomi Piyasalar
11:20Spor
11:30Seçim Aktüel
11:45Spor
11:55Hava Durumu
12:00Haber Merkezi
12:10Ekonomi Piyasalar
12:15Spor
12:25Ekonomi Notları
12:35Spor Aktüel
12:55Hava Durumu
13:00Öğle Bülteni
13:50Ekonomi Grafik
06:30Cennet Mahallesi
07:30Pepe
08:00Ayı Kardeşler
08:30Hayat Bilgisi
10:00Ender Saraç ile
Sağlıklı Günler
12:00Düğün
14:00İclal Aydın'la
Hayat Güzeldir
16:00Bebek İşi
17:30Ayı Kardeşler
18:00Pepee
19:00Show Ana Haber
19:45Mustafa Karataş ile İftar
21:00Güldür Güldür Show
02:00Gece Haberleri
02:15Tarafsız Bölge
04:00Gece Haberleri
04:155N1K
05:20Serra ile İtalyan İşi
06:00Güne Merhaba
07:40Spor
07:50Güne Merhaba
08:40Spor
08:49Güne Merhaba
09:00Parametre
10:00Haber
10:35Paranın Gündemi
11:00Haber
12:00Bugün
13:48Hava Durumu
14:00Günlük
14:50Hava Durumu
09:45Cnbc-e.com'da Bugün
10:00Piyasa Ekranı
10:30Piyasaya Bakış
11:00Piyasa Ekranı
12:00Finans Cafe
14:00Piyasaya Bakış
14:30İş Dünyasından
15:00Piyasaya Bakış
15:30Piyasa Ekranı
16:00Kapanışa Doğru
16:45Cnbc-e.com'da Bugün
17:00Son Baskı
17:30Doğru Tercih
18:00Robot and Monster
18:30Monsters vs Aliens
19:00Revolution
20:00Mike and Molly
11:35Spor Bülteni
11:55Hava Durumu +
Yol Durumu
12:00Ajans Bugün
12:35İşin Sırrı
12:503 Dakika
12:55Hava Durumu +
Yol Durumu
13:00Ajans
13:50Hava Durumu
13:55Yol Durumu
14:00Ajans
14:30Spor Bülteni
14:50 3 Dakika
15:00Ajans Gün İçi
15:25Bize Sorun
16:00Ajans Gün İçi
16:30Spor Bülteni
05:30Çocuklar Duymasın
07:30Çalar Saat
10:00Sana Bir Sır Vereceğim
12:00New York'ta Beş Minare
14:15Babam Sınıfta Kaldı
16:00Lale Devri
18:00Anadolu'nun Ramazan
Sofraları
19:00FOX Ana Haber
19:30Çocuklar Duymasın
21:00Kocamın Ailesi
23:30Kocamın Ailesi
12:00Haber Masası
12:25Dünya Raporu
12:35Ekonomide Görünüm
12:45Spor Bülteni
13:00Gün Ortası
13:35Ekonomide Görünüm
13:45Spor Bülteni
14:00Gün Ortası
14:45Ekonomide Görünüm
15:00Güne Bakış
15:35Ekonomide Görünüm
15:45Spor Bülteni
16:00Güne Bakış
16:35Ekonomide Görünüm
16:45Spor Bülteni
17:00Akşam Haberleri
18:00Akşam Raporu
20:00Televizyon Gazetesi
31 TEMMUZ 2014
Spor
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Beşiktaş'ta futbolun patronu ayn zamanda İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi çarpıcı açıklamalarda
bulundu.
Ç
Çebi: Taraftarlar
bizi beğenmiyor
B
eÇebi, Feyenoord
karşılaşması öncesi
Beşiktaşlı futbolcuların
çok inançlı olduğunu
söyleyerek, "Oyuncularla
çok güzel sohbet ettik. Çok
neşeli ve isteklilerdi. Futbolcularımıza bu sene tek
amaçlarının şampiyonluk
olduğunu, başka bir şeyi
hayal bile etmeyeceklerini
ifade ettim. Avrupa'da da
başarı istiyorum ama
Türkiye'de kesinlikle
şampiyonluktan başka bir
şey düşünmeyeceksiniz
dedim. Bu sözlerimden
sonra salonda büyük bir
alkış koptu.
İki sene önce de aynı
konuşmayı yaptım ama ilk
defa oyuncuları bu kadar
neşeli ve istekli gördüm"
dedi. Beşiktaş'ta yılan
hikayesine dönen Gökhan
Töre konusuna açıklık getiren Ahmet Nur Çebi,
"Ben göreve geldiğimde
hocaya 'Gökhan'ı istiyor
musun' diye sordum. O da
kendisine ihtiyacı
olduğunu söyledi. Transfer
yapılırken menajerler
işimizi bozuyor. Ben bu
kadar çok menajer
olduğunu bilmiyordum.
Gökhan Töre'yi seviyoruz.
Kendisine imzayı atacaksın dedim. Gökhan'la bir
şekilde anlaşacağız.
Önemli olan kulüplerin
anlaşabilmesi. Gökhan
Töre ile biraz yüksek sesle
konuştum. Bu kendisine
kızdığım şeklinde yansıtıldı ama benim tarzım
bu. Hatta toplantıda
'Türkçe konuşuyorum, anlamıyor musun' dedim
ama sonra öğrendim ki
gerçekten anlamıyormuş.
Takımdaki gurbetçi oyuncuların hepsinde böyle bir
sorun var. Bir kadınla
evlenirken şartları bilirsin
ve imzayı atarsın. Bu işler
kavga gürültüyle olmaz"
şeklinde konuştu.
Forma ve kombine
satışlarında beklentilerinin çok altında kaldıklarını da belirterek,
"Demba Ba gelmeden
önce kombine satışları 4
bin 100'dü, transferden
sonra patlama bekliyordum ama şu anda 5 bin
oldu. Forma satışları da
bundan farklı değil.
Taraftarlar galiba formayı
değil yönetimi beğenmiyorlar. Biz gidersek alırlar,
onlar yönetimi beğenmiyorlar. Kulüplerle,
başkanımız Fikret Orman,
oyuncularla ben, menajerlerle Erdal Torunoğulları
görüşme yapıyor" ifadesini
kullandı. Ahmet Nur Çebi,
Önder Özen'in istifasının
ardından sportif direktörlük için adı geçen Mustafa
Denizli'nin şu an için gündem de olmadığını
söyledi. Daha önce Denizli'yle sistemi kurma aşamasında Mustafa
Denizli'den fikir aldıklarını belirten Çebi, deneyimli teknik adamın sportif
direktörlüğe karşı çıktığını
ve Türkiye'de tutmayacağını söyledi.
Futbol direktörlüğü sistemine devam edeceklerini sözlerine ekleyen
siyah-beyazlı yönetici,
"Başarısız bir sistem diyemeyiz. Kurumsal konularda 2-3 yıllık bir sabır
gerekiyor. Önder Özen 1
sene daha göreve devam
etseydi sistem oturacaktı.
Önder Özen'le kısa sürede
çalıştık ama çok keyifliydi"
diye konuştu. Beşiktaş Fut-
bol Şubesi Başkanı Ahmet
Nur Çebi, dünkü idmanı
da takip etti. Basın mensuplarıyla sohbet eden Çebi,
çok iyi bir kamp dönemi
geçirdiklerini belirterek,
"Takımdaki oyuncular çok
istekli ve arzulu. Geçen
sene fazla forma şansı bulamayan Kerim'i bu sezon
ilk on birde bekliyorum.
Holosko çok gayretli bir
oyuncu, Uğur çok iyi
çalışıyor. İki sezondur tam
anlamıyla yararlanamadığımız Mustafa Pektemek ve İsmail Köybaşı bu
sezon çok iyi dönüş yaptılar. Bu yılın en büyük
transferi bence onlar. Veli
Kavlak da çok kıymetli bir
oyuncu. Veli mağdur
edilmez. Kendisiyle sözleşme uzatmak istiyoruz.
Üzerimize düşeni yaparız"
dedi.
AA
Kuyt'ın büyük
sırrı ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin
Hollandalı
yıldızının
performansındaki
gizli sırrı
ortaya
çıktı.
ç
Fenerbahçe enerbahçe'nin enerjiseyi en peşifadicıküsırcnaüd, haentt, ainan
ve
ek bilm
bitip, tükenm dam" diye "dokunmanın limi diye
F
ve HolA
bi
"
iç
in
ek
en
"Ç
hissetm
oyuncusu,
plı bir
omi uzmanına
en Jan Jan laka kişi
bilinen hapton şi eşlik
lin
bi
landa Milli terapistle çalışıyor. Buve kemik kadar pek çok kiların sadece
cu
bağ
ediyor. Futbol ğil duygusal
irip, farklı
de
Takımı ile sadüyezesinindnieşeKukiytlle, nd
ak
ar
fiziksel ol
olması
yor. Yılda
r
nü
zı
rü
ha
bü
da
e
m
liğ
la
an
i
an Kuyt, yılda
an
in
gösterdiği biikri kekimz ilginç yöntem
e
gerektiğin
ni
yi
şe
r
he
dam'la bir
haya
iki kez Çekiç A
uygulatıyor. Sa e oynayan
.
yl
or
perforveren ve özveri , tarafsız tüm araya geliy
flı
Dirk Kuyt, tara övgüsünü
klemlerinden
in
er
rl
mansla
ve
se
ol
Jan Jan, Kuyt'ın r her
futb
da
kemiklerine ka ruşlarıyla
topluyor..
vu
dikkatleri
detayını çekiç
ndalı'nın
'nda
tararken, Holla onu olmasına
Dünya Kupası rma giyen
tr
fo
yine üzvücudunun pa yt'ın
savunmada da nı neye
Ku
rısı
katkı sağlıyor. n kadar
Kuyt, bu başa
a Premier
Ja
l'd
n
oo
Ja
rp
da
ve
tın
Li
?
ya
ha
erinde
borçlu
diğer isim de
r
ve
bi
en
an
değeri ol
Lig'in stresind
ak
Gier...
şm
la
uzak
şifacısı Henk de ın aile
toplayan
geriliminden kiç Adam
ız
ld
yı
ı
Çe
Hollandal
isteyen Kuyt,
nı apartmanda
en Jan Jan
bireyleriyle ay leriyle enerji
olarak da bilin stle
Kuyt'ın
el
k,
pi
en
yaşayan H
lakaplı bir tera ı. Alternatif
biliniyor.
ile
i
ad
liğ
şl
el
ba
öz
e
a
verm
çalışmay
r
bi
çalışma
an
arı üzerinde
uş
sl
ol
ka
an
n
nd
tbolcunu
Fu
e
tıp uzmanları
en
ed
irken titremey
emanet
ellerini gezdir
ekibe kendini ve kemik
irk
D
r,
takvimi orie
G
de
k
ğ
başlayan Hen
Hollandalı, ba emle
an büyük bir
ni bu yönt
ni
Kuyt'ın seanst rılmasına
ze
dü
taya çıktı.
,
di
ay
ir
a
nd
güç ve inançl
yeniden şekille
ü.
er Merkezi
e büründ
farklıbir kimliğ uğunda
ul
lc
yo
bu
Kuyt'a
. Hab
yardım ediyor
Emmanuel Eboue Galatasaray'ı yaktı
ildişi Sahilli oyuncuya yıllık 2 milyon 500
bin Euro ödeyecek olan Galatasaray,
böylece 1 milyon Euro'luk bonservis
gelirinden de oldu.Galatasaray'da teknik direktör Cesare Prandelli'nin takımın başına
geçmesi ile birlikte kadro dışı bırakılan ve İstanbul'da A2 takımla idmana çıkmak zorunda
kalan Emmanuel Eboue'ye Premier Lig ekibi
Hull City talip oldu.
İngiliz temsilcisi, Fildişi Sahilli sağ beke yıllık
1 milyon Sterlin'lik teklifte bulundu. Arsenal'de 6 sezon oynayan Emmanuel Eboue'ye
talip olan Steve Bruce'un çalıştırdığı Hull City
Yönetim, dünyaca ünlü
bir forvet ve kaliteli bir
stoperi bitirmeye hazırlanıyor. Başkanın Halilhodzic'e hediyesi, iki
yeni transfer olacak.
Bordo-Mavili taraftarlar,
peş peşe yapılan yerli
transferlerinden memnun. Ancak herkesin en
çok merak ettiği konu,
yabancı takviyelerin kimler olacağı ve ne zaman
takıma katılacakları.
Futbolcular ve teknik
heyet kampta, yönetim
ise transfer çalışmalarında yoğun mesai
harcıyor. Çalışmalarda
önemli yol kat edildi.
Yönetim, taraftara
müjdeli haberi vermeye
hazırlanıyor. Daha
Kulubü, Fildişili oyuncuyu kadrosuna katabilmek adına bonservis bedeli ödemeyi de
kabul etti.
1 TAŞLA ÜÇ KUŞ VURULACAKTI
Hull City, sarı kırmızılı kulüp ile bir yıllık
daha kontratı olan Eboue için Galatasaray'a 1
milyon Euro da bonservis bedeli ödemeyi
göze aldı. Kısaca Cimbom, Emmanuel
Eboue'ye gelen teklifle deyim yerinde ise 'bir
taşla 3 kuş vuracaktı.' Emmanuel Eboue'nin
yıllık 2.5 milyon Euro'luk maliyetinden kurtulup, kadro dışı kalan oyuncuya tazminat
ödeme olasılığı ortadan kalkacaktı.
Galatasaray Kulübü, 'gitsin' diye yolunu gözlediği Eboue'den tam 1 milyon Euro
kazanacaktı. Ayrıca sarı kırmızılı kulüp,
kadroya lejyoner takviyesi yapabilmek adına
yabancı kontenjanında da ekstra yer açmış
olacaktı.
'AYRILMA iHTiMALi DE VAR'
Özetle Galatasaray, Eboue teklife 'Evet'
karşılığı verseydi bu operasyon ile tam 3.5 milyon Euro'luk bir kazanç elde edecekti. Ancak
Emmanuel Eboue, geçen yıl İngiltere Premier
Trabzonspor'a kurtarın beni diye yalvardı
ki sezon önce Fırtına'yı zorda
İSenegalli,
bırakıp, Moskova'ya giden
menajerini Trabzon'a
gönderdi. Trabzonspor'a transferi
olaylı bir şekilde direkten dönen
ve şimdi de Rusya'da mutsuz
olduğunu vurgulayan N'Doye,
"Trabzonspor'da oynamak
istiyorum" dedi.
Avusturya'da yeni sezon
hazırlıklarını sürdüren
Trabzonspor'da, forvet transferi
için sürpriz bir isim de listeye
girdi. İddialara göre iki sezon önce
de adı gündeme gelen ancak
Hacıosmanoğlu'ndan
transfer müjdesi
brahim Hacıosmanİmı'nda
oğlu, Ramazan Bayrakampa katılacak.
Cesare
lli’nin
Prande da
on
yeni sez a
kadrod i
ediğ
m
n
ü
ş
ü
d
Eboue, len
n ge
e
d
’
e
r
e
t
l
İngi
lifine
k
e
t
r
e
f
trans
p verdi.
a
v
e
c
r
i
şok b
tam 1
y
a
r
a
s
Galata
uş
taşla 3 k i;
tı k
vuracak boue,
uel E
Emman dışı
kadro
ğmen
a
r
a
n
ı
s
kalma
n gelen
e
d
'
e
r
e
t
İngil
ayır'
H
'
e
f
i
l
k
cazip te ı verdi...
ın
karşılığ
F
15
Lokomotiv Moskova'ya giden
Senegalli golcü Dame N'Doye'nin
menajeri bordo-mavili yönetimle
temasa geçip, transfer için nabız
yokladı.
Olumlu cevap gelmesi üzerine de
Senegalli oyuncunun menajerinin
Trabzon'a da geldiği ve ilk
görüşmenin de yapıldığı ifade
edildi.
Lokomotiv Moskova'da geçen
sezon 27 maçta 13 gol ve 2 asistlik
bir performans sergileyen
N'Doye'nin sadece 7 karşılaşmada
90 dakika sahada kalabildiği ve
rahatsızlığının da bu durumdan
kaynaklandığı ifade edildi.
Hatırlanacağı üzere iki sene önce
dönemin Trabzonspor Başkanı
Sadri Şener, Burak Yılmaz'ın
Galatasaray'a gitmesinin ardından
N'Doye'yi transfer etmeye çalışmış
hatta 4 yıllık imza atıldığı
haberleri çıkmıştı.
Şener, N'Doye ile fotoğraf bile
çektirirken, Senegalli'nin
Lokomotiv Moskova'ya transfer
olması bordo-mavili camiayı şok
etmişti.
Haber Merkezi
Ligi'ni 16. sırada bitiren Hull City'den gelen
teklifi kabul etmedi. Fildişi Sahilli futbolcu,
İngiltere'de daha iddialı, hedefleri olan ve iyi
bir takıma gitmek istediği için bu teklife
'Hayır' yanıtı verdi ve Florya'da A2 takımı ile
yaptığı idmanları tercih etti.
Hull City'nin teklifine olumsuz yanıt verse de
Emmanuel Eboue için İngiltere ve Fransa
Ligi'nden birçok kulüp oyuncunun menajeriyle görüştü. Fildişi Sahilli yıldızın da
G.Saray'da kalmak için diretmeyeceği,
ayrılma ihtimalinin olduğu ifade edildi.
Haber Merkezi
önce, "Yabancı transferini yapmadan kampa
gitmem" diyen İbrahim
Hacıosmanoğlu'nun Ramazan Bayramı'nda
takımı ziyaret edecek olması, herkesi heyecanlandırdı.
Yönetimin dünyaca ünlü
bir golcü ve kaliteli bir
stoperin transferlerini
bitirme noktasına
geldiği, başkanın da bu
nedenle bayram programına Avusturya
kampı ziyaretini de eklediği öğrenildi.
Böylece Hacıosmanoğlu,
Vahid Halilhodzic'e ve
camiaya en güzel bayram
hediyesini vermiş olacak.
Bundan sonra tüm sorumluluk, "Şampiyonluğa oynayacak bir
Trabzonspor yaratacağım" diyen Halilhodzic'de olacak.
Haber Merkezi
onom
HERKES iÇiN EKONOMi POLiTiKA
31 TEMMUZ 2014 Perşembe
KDV dahil 25 Krş
www.ekonomigazetesi.net
O
TOMOBiL
VE MiNiBÜSÜN
TANIMI DEĞiŞTi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
minibüs ve otomobilin tanımında değişikliğe gitti.
Yapılan değişiklikle söz konusu araçların maksimum
oturma yeri sayıları sırasıyla 17 ve 9'a çıkarıldı.
HAVADA DÜNYANIN
KADERi DEĞiŞECEK
arayolu taşıma yönetmeliğinde değişiklik
yapılmasına dair yönetmelik Resmi
Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, araç tescil
belgesinde kar küreme aracı, seyyar vinç, yol
yıkama ve/veya süpürme aracı, vidanjör, beton
pompalama aracı ve benzeri adlar altında yer
alan iş makinası işlevi gören araçlar ile cenaze
aracı, ambulans veya naklen yayın aracı olarak
yer alan araçlarla kullanım amaçlarına uygun
olarak yapılan taşımalar ilgili yönetmeliğin
kapsamı dışında tutulacak.
K
Yönetmelikle, küçük otobüsün (minibüs) şoförü
dahil minimum 9 olan oturma yeri 10'a, maksimum 15 olan oturma yeri 17'ye yükseltildi.
Büyük otobüsün tanımı ise şoförü dahil 17 adetten fazla oturma yeri olan otobüs olarak
değiştirildi.
Yönetmelik kapsamında bir değişiklik de otomobilin tanımın da yapıldı, daha önceden,
şoförü dahil en fazla 8 adet oturma yeri olan ve
insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıt
olarak tanımlanan araçtaki, oturma yeri sayısı
9'a çıkarıldı.
K türü yetki belgesi için sadece kamyonetlerle il
içi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere
başvuran gerçek kişilerin yetki belgesi ücretlerinde uygulanan indirim tutarı yüzde 75'ten
90'a çıkarıldı.
Yönetmelikle, lastik tekerlekli vinçlerden, K1
yetki belgesi için tonaj bakımından asgari kapasite şartı aranmaya başlanacak.
- Taşıt belgelerine kayıtlı
taşıtların kullanılması ve istisnai haller -
THY Genel Müdürü Temel Kotil, 3. havalimanının açılmasıyla İstanbul’un dünyadaki en önemli
aktarma noktalarından biri olacağını söyledi. Kotil, "İstanbul en çok sefer alan şehir olacak.
Havalimanı Türkiye’nin yanı sıra dünyanın da kaderini değiştirecek" dedi.
ÜRK Hava Yolları (THY) Genel
Müdürü Temel Kotil, üçüncü
havalimanının açılmasıyla şu an
bin 200 olan sefer sayılarını 2 bine
çıkaracaklarını söyledi. Yurtdışındaki
havayollarının da en az 2 bin sefer
yapmaya başlayacağını kaydeden
Kotil, “İstanbul bu yeni havalimanıyla birlikte dünyada en çok sefer
alan şehir olacak. İstanbul da uçacak” dedi. Asyalı büyük taşıyıcıların
Avrupa'ya geldiğinde Frankfurt'a,
T
Paris'e gelip oradan yolcuları dağıttığını anlatan Kotil şunları kaydetti:
Hedef 150 milyon yolcu
“Yeni havalimanıyla daha ideal
nokta İstanbul'a gelip hemen geri
dönmeleridir. Bizim de 101 noktayla
Avrupa'nın içine dağıtım yapmamızdır. Yeni havalimanı oyunu
değiştiriyor. Dünyada ne kadar transit yolcu varsa bunun yüzde 66'sına
hizmet veriyoruz. 2020'lerde dünyada
bir toplantı yapalım denildiğinde ilk
akla gelen İstanbul olacak. Bu da İstanbul'u uçuracak" dedi. 2017'de
açılacak havalimanı hakkında bilgi
veren Kotil, şunları söyledi: “İlk
etapta 90 milyon 2023'e kadar 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak.
2023 haliyle de dünyanın en büyük
havalimanı olacak. Bu yıl Atatürk
Havalimanı 55 milyon yolcu alacak,
Sabiha Gökçen 20 milyon yolcu olsa
Yetki belgeleri eki taşıt belgelerinde otobüs
olarak kayıtlı oldukları halde, tanımlarında
yapılan değişiklik sonucu cinsi otobüs iken otoİstanbul, Londra'dan sonra Avrupa'da en çok yolcu alan şehir oluyor." mobil olarak değişmiş olan taşıtlar hariç, tadilat yapılmak suretiyle koltuk kapasitesi
artırılmış yolcu taşımaya mahsus taşıtlar yetki
Gelişmelere göre karar veririz
belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilmeyecek.
İsrail’le ilgili değerlendirmelerde de bulunan
Kotil, "Tel Aviv seferlerini 24
saat süreyle durdurduk. Durumu yakından izliyoruz,
gelişmelere göre kararı gözden geçireceğiz" dedi.
Sürücülere 5 ayda 50 milyon TL ceza
1 Ocak-1
Haziran tarihleri
arasında kurallara uymayanlara
49.5 milyon
liralık ceza
kesildi.
u yıKarayolu
Düzenleme
Genel Müdürlüğü'nün denetim
statistiklerinden
derlenen bilgiye
göre, Adana,
Ankara,
B
Antalya,Bolu,
Bursa, Diyarbakır,
Erzurum, İstanbul,
İzmir, Samsun,
Sivas ve Trabzon
bölge müdürlüklerine bağlı 75 yol kenarı denetim
istasyonunda, 1
Ocak-1 Haziran tarihlerinde toplam 14
milyon 570 bin 117
araç denetlendi.
Karayolu Taşıma
Kanunu ile Karayolları Trafik Kanunu'nda
belirlenen kuralları
ihlal eden 58 bin
519 araç
sürücüsüne 49 milyon 562 bin liralık
ceza kesildi.
Yetki belgesi sahipleri, Türkiye'ye demiryolu
veya denizyoluyla gelen dolu veya boş yabancı
plakalı römork veya yarı römorkların yurt içine
veya üçüncü ülkelere veya tersi yönde çekilmelerini veya taşınmaları kapsamına giren yabancı plakalı römork ve yarı römorkların
çekilmesinde, yetki belgelerine kayıtlı taşıtları
da kullanabilecekler.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
2 256 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content