close

Enter

Log in using OpenID

Davranış Yönetmeliği - Kimberly

embedDownload
Davranış Yönetmeliği
DOĞRU OLANI BİLİN.
DOĞRU OLANI YAPIN.
1
İçindekiler
Neden Bir Davranış Yönetmeliğimiz Var...................................................................................................................................................
Yönetmelik Hepimiz İçin Geçerli...............................................................................................................................................................
Endişelerinizi Çekinmeden Paylaşın .........................................................................................................................................................
Misilleme Yapmama İlkesi .......................................................................................................................................................................
Dürüst Bir Şekilde Rapor Etmek ...............................................................................................................................................................
Soru Sorma veya Sorun Rapor Etme Kaynakları ......................................................................................................................................
Muhasebe Uygulamalarının İhlali ve Şirket İçi Denetimler ......................................................................................................................
Davranış Yönetmeliği Hattı ......................................................................................................................................................................
Potansiyel Yönetmelik İhlali Konusunda Rapor ulaşan Ekip Liderlerinin ve Diğerlerinin Yükümlülükleri ................................................
Yönetmelik İhlalleri ..................................................................................................................................................................................
4
4
5
5
5
6
7
7
8
8
Ekip İçindeki Davranışlar .......................................................................................................................................................................... 9
Örgütlenme Özgürlüğü............................................................................................................................................................................. 9
Farklılık, Dahil Etme ve Ayrımcılık Yapmama............................................................................................................................................ 9
Global İnsan Hakları ............................................................................................................................................................................... 10
İşyeri Güvenliği ...................................................................................................................................................................................... 11
Saygılı İşyeri ........................................................................................................................................................................................... 12
İşyerinde Şiddet ..................................................................................................................................................................................... 12
Uyuşturucu ve Alkol ............................................................................................................................................................................... 13
Diğer İnsanlara Karşı Davranışlar ...........................................................................................................................................................
İşimiz ......................................................................................................................................................................................................
Müşteriler ve Tedarikçiler ......................................................................................................................................................................
Tüketiciler ..............................................................................................................................................................................................
Tüketici ve Çalışan Verilerinin Gizliliği ....................................................................................................................................................
Sosyal Medya .........................................................................................................................................................................................
Rekabet ..................................................................................................................................................................................................
Rekabete İlişkin Bilgiler ..........................................................................................................................................................................
Çevre .....................................................................................................................................................................................................
Devlet ....................................................................................................................................................................................................
Uluslararası İş Yapma .............................................................................................................................................................................
14
14
14
15
15
16
16
17
18
18
19
Şirket İçindeki Davranışlar .....................................................................................................................................................................
Bilgi ve Şirket Kaynaklarımız ..................................................................................................................................................................
Çıkar Çatışmaları ....................................................................................................................................................................................
Gizli Bilgiler ............................................................................................................................................................................................
Şirket Kaynaklarının Kullanımı ...............................................................................................................................................................
Hediyeler, Eğlence ve Diğer Yardımlar ...................................................................................................................................................
Devlet Görevlilerine Hediyeler, Eğlence veya Yardımlar ........................................................................................................................
Kayıt Tutma ............................................................................................................................................................................................
Mali Raporlar .........................................................................................................................................................................................
Dolandırıcılığı Önleme ...........................................................................................................................................................................
20
20
20
22
24
25
27
28
29
30
Doğru Olanı Yapmak Kimberly-Clark’ın Yoludur ..................................................................................................................................... 31
Davranış Yönetmeliği Hattı Numaraları.................................................................................................................................................. 32
2
Değerli Kimberly-Clark çalışanları,
Yıllar boyunca, Kimberly-Clark doğru olanı yapan bir şirket
olarak tanınmaktadır. Son birkaç yıl içinde, iş ahlakı yönetimi
uygulamalarımız konusunda çok sayıda ödül aldık. Bunlardan
biri de Ethisphere tarafından belirlenen “Dünyanın En Etik
Şirketleri” arasında seçilmekti.Kimberly-Clark çalışanlarımızın
itibarımızın gururunu yaşamalarından onur duyuyorum. Temel
değerlerimizden biri olan “Özgün” olmak, Kimberly-Clark’tan
miras aldığımız dürüstlük, doğruluk ve cesaretle doğru olanı
yapma ilkelerimize bağlılığımızı sürdüreceğimiz anlamına gelir.
Şimdiye kadar böyle yaptık ve gelecekte sorumlu olacağımız
standart da budur.
İtibar, değerli bir varlıktır. Bugün içinde çalıştığımız iletişim
dünyasında bir şirketin faaliyetleri ve çalışanlarının tüm
hareketleri hiç olmadığı kadar inceleme altında. Her KimberlyClark çalışanından, her gün, her yerde ve her hareketinde
Davranış Yönetmeliğimizin standartlarına uygun davranmasını
beklemek oldukça zorlu bir iş. Ancak ben bunu bekliyorum,
çünkü hepimiz böyle bir şirkette çalışmak isteriz.
Lütfen Kimberly-Clark Davranış Yönetmeliği’ni okumak için
vaktinizi ayırın. Sorular sorun. Uygulayın. Birlikte çalıştığınız
arkadaşlarınızın da aynısını yapmasını isteyin. Hepimiz bunu
yaparsak 140 yıllık Kimberly-Clark geleneğinin temsilcileri
olmaya devam edebiliriz.
Saygılarımla,
Thomas J. Falk
Yönetim Kurulu Başkanı
ve CEO
Tom’un da mektubunda bahsettiği gibi bir şirket ve bireyler
olarak itibarımız çok değerli bir varlıktır. Genel Danışman
olarak görevimin bana verdiği sorumluluk, bu itibarı korumak
için sizinle birlikte çalışmak. Faaliyet gösterdiğimiz hukuk
sistemindeki yasaların sizden ne beklediğini anlamanızı
sağlamak Kimberly-Clark’ın biz çalışanlarından beklentilerinin
sadece bir kısmı. Birçok durumda Kimberly-Clark, yasaların
gerektirdiğinden fazlasını beklemektedir.
Kimberly-Clark Davranış Yönetmeliği, çalışanlar, müşteriler,
tedarikçiler, rakipler ve genel olarak halkla ilişkilerinizde
zaman zaman ortaya çıkabilecek etik sorunlar konusunda
değerli bir kılavuzdur. Yönetmeliği okuyun,size ve işinize nasıl
uygulanacağı konusunda düşünün. Olası ihlalleri rapor etme
ve Şirket araştırmalarında işbirliği yapma sorumluluğu da
dahil olmak üzere Yönetmelik kapsamındaki sorumluluklarınızı
anladığınızdan emin olun.
Sorularınız veya sorunlarınız için Yönetmelikte size yanıt
sağlayabilecek kaynaklar tanımlanmıştır. Uygun bir çözüme
varmak için bir durumu konuşma ihtiyacı hissediyorsanız
ekip liderinizle, İnsan Kaynakları uzmanıyla veya Hukuk
Departmanındaki herhangi biriyle konuşabilirsiniz. Ayrıca,
kimliğinizi açıklamak istemiyorsanız Davranış Yönetmeliği
Hattını arayabilirsiniz. Bunlara ek olarak Davranış
Yönetmeliği’yle uyumluluk, bütünlük ve etik konusundaki
Şirket standartları hakkında sorularınız veya sorunlarınız
için doğrudan benimle de iletişim kurabilirsiniz. Bu bizim
itibarımız; korumak için hadi hep birlikte çalışalım.
Saygılarımla,
Thomas J. Mielke
Genel Danışman
3
Neden Bir Davranış Yönetmeliğimiz Var
Kimberly-Clark’ta daha iyi bir yaşamın temellerini atıyoruz.
ONE K-C değerlerimiz bizi bugün olduğumuz kişiler yapan ve
gelecekte olmak istediğimiz şirketi tanımlayan ilke ve fikirleri
kapsar. Biz:
Özgün – Kimberly-Clark’ta dürüstlük, doğruluk ve doğru
olanı yapma mirasımızı sürdürmeye inanırız. Biz, dünyanın
çalışkanlık ve adaletle kazanmaya bağlı, en başarılı
şirketlerinden biri olmaya çalışıyoruz.
Sorumlu – İşimize ve geleceğimize sahip çıkarız. İşimiz ve
kendimiz için büyük hedefler belirler ve bunları aşmak için
kendimizi geliştiririz. Bireysel ve ekip olarak potansiyelimize
ulaşmak şahsi sorumluluğumuzdur.
Yenilikçi – Kurucularımız; girişimci ruhu, ürün geliştirmede
deneyselciliği ve pazarlamada yaratıcılığı teşvik eden bir kültür
oluşturdu. Biz de müşterilerimize ve iş ortaklarımıza değer
katan yeni fikirlere bağlılığımızı sürdürüyoruz. Bugünün en
iyisinin yarın geçmek zorunda olduğumuz ölçütler olduğunu
biliyoruz.
İlgil – Birbirimize duyduğumuz saygı ve çalıştığımız ve
yaşadığımız topluluklara duyarlılığımız Kimberly-Clark’ı dünya
çapında insanların çalışmak ve birlikte iş yapmak istediği bir
şirket haline getiriyor.
İşimizi yapma yolumuzun, yaptığımız iş kadar önemli olduğuna
inanıyoruz. Doğrulukla ve yüksek iş ahlakı standartlarıyla
çalışmak, Kimberly-Clark’ın iş yapma yöntemidir. Bu
Davranış Yönetmeliği müşteriler, tedarikçiler, diğer çalışanlar,
rakipler ve halkla bütünlük içinde, iş ahlakından şaşmadan
ve uygun bir şekilde ilişki kurma konusunda değerlerimizi
güçlendirmektedir. Bu değerleri hayata geçirmek ve Güven
Oluştur, Karar Al, Sürekli Kazan, Müşteri Odaklı Düşün,
Sürekli Gelişim Göster, Yeteneği Geliştir’den oluşan One K-C
Davranışlarını sergilemek başarımız için vazgeçilmezdir.
Yönetmelik, bize veya özel bir duruma uygulanabilir olan tüm
yasaları, düzenlemeleri veya Kimberly-Clark politikalarını
tanımlayamaz. Bunun yerine Yönetmelik, bütün çalışanların
uyması gereken ahlaki standartlardan oluşan bir çatı oluşturur.
Bu standartlar, genelde minimum yasal zorunluluklardan daha
yüksektir. Yönetmelik, işimizi etik ve uygun şekilde yönetmeye
çalışan bizler için önemli bir referans rehberdir.
Yeniliğin piyasada kazanmanın anahtarı olduğu ve hızla
değişen bir dünyada ekiplerimizin kazanmak için akıllıca
riskler almasını isteriz. Aynı zamanda, değerlerimize, One
K-C Davranışlarımıza ve doğru olanı yapmaya bağlılığımızı
sürdürürüz. Yönetmelik, çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu yönü
gösterir.
Bir Kimberly-Clark çalışanı olarak Davranış Yönetmeliği’ni
okuyup anlamak tarihimizi, kültürümüzü ve beklentilerimizi
öğrenmede önemli bir ilk adımdır. Kimberly-Clark’ta başarınız
açısından Yönetmeliğimizde anlatılan iş ahlakı standartlarını
anlayıp uygulamaktan daha temel bir unsur yoktur.
YÖNETMELİK HEPİMİZ İÇİN GEÇERLİ
Hepimiz Davranış Yönetmeliği’ni okumak ve anlamakla
yükümlüyüz. Davranış Yönetmeliği, dünyanın her yerindeki
Kimberly-Clark çalışanları için geçerlidir. Davranış Yönetmeliği
ayrıca Kimberly-Clark Corporation Yönetim Kurulu üyeleri
için de geçerlidir. Yerel adetler, kültür veya yasalar bu
Yönetmelikten farklı bir standart öngörüyorsa Hukuk
Departmanına danışmanız gerekir.
Her birimiz Yönetmeliğe uymak, şüphelenilen ihlalleri rapor
etmek ve potansiyel ihlaller konusunda Şirketin yürüttüğü
incelemelerde işbirliği yapmakla yükümlüyüz.
4
ENDİŞELERİNİZİ ÇEKİNMEDEN PAYLAŞIN
DÜRÜST BİR ŞEKİLDE RAPOR ETMEK
Davranış Yönetmeliği’ne dair bir sorun fark etmeniz
durumunda, bunu kimseye söylememek için pek çok
nedeniniz olabilir. Ne olduğunu tam olarak bilmiyor
olabilirsiniz. “Sorun çıkarmaktan” ya da birinin sizden
“intikam” alacağından korkuyor olabilirsiniz. Bunun,
başkasının sorumluluğu olduğunu düşünüyor olabilirsiniz.
Dürüst bir şekilde rapor etmek, ihlal gerçekten doğrulanmasa
bile, Davranış Yönetmeliği’nin ihlal edildiğine dair samimi bir
inancınız olduğu anlamına gelir. Başka bir kişiye misilleme
yapmak, kişisel bir çatışmada avantaj sağlamak ya da taciz
veya gözdağı amacıyla rapor oluşturmak dürüstçe raporlama
kapsamına girmez. Davranış Yönetmeliği’ne göre dürüst
olmayan raporlar Davranış Yönetmeliği ihlalidir. Birinin sizden
intikam aldığını düşünüyorsanız bu da Yönetmelik ihlali olacağı
için lütfen rapor edin.
Ancak doğru olanı yapmak sesinizi duyurmayı gerektirir.
İsminizi kullanmak konusunda çekiniyorsanız sorunu anonim
olarak paylaşabilirsiniz. Sorunları dile getiren çalışanlar,
etik bir işyerine sahip olmayı sürdürmede çok önemli bir
rol oynar. Şirketin hızlı bir şekilde tepki vererek önlem
almasını sağlaması için bilgiyi paylaşma sorumluluğunuz
bulunmaktadır. Fark oluşturmak için yapabileceğiniz en önemli
şeylerden biri işyerindeki etik veya yasal olmayan davranışları
öğrenmek ve rapor etmektir.
MİSİLLEME YAPMAMA İLKESİ
Şirketimiz Davranış Yönetmeliği ile ilgili sorunları iyi niyetle
bildiren kişilerin haklarını korumaya bağlıdır. Şirketimiz:
•
Kişi, Yönetmeliğimizin, politikalarımızın veya kanunun ihlal
edildiğine inandığı durumları bildirdiğinde,
•Kişi,
uyumlulukla ilgili bir sorunu dile getirdiğinde veya belli
bir iş uygulaması, kararı veya faaliyeti konusunda tavsiye
istediğinde,
•Kişi,
olası bir ihlalin araştırılması konusunda işbirliği
yaptığında misilleme yapmayacaktır.
Davranış Yönetmeliği’ne ilişkin bir sorunu dürüst şekilde
dile getirdiğiniz ya da bir Şirket incelemesine katıldığınız için
işinizi veya haklarınızı kaybetmeniz, unvanınızın dusurulmesi,
uzaklastirilmaniz, tehdit edilmeniz, taciz edilmeniz veya size
karşı ayrımcılık yapılması söz konusu olamaz. Herhangi bir
ihlal durumunda araştırmacı olarak görev alan çalışanlar da bu
misilleme yapmama politikasıyla korunmaktadır.
S. Farklı ülkelerin farklı kültür ve kanunları var.
Yönetmelik, global olarak herkes için geçerli midir?
Y.
Evet. Bu Yönetmelikte belirlenen davranışlar,
dünyanın her yerindeki çalışanlar için geçerlidir.
Yerel adetler, kültür veya yasalar bu Yönetmelikte
farklı bir standart öngörüyorsa Hukuk Departmanına
danışmanız gerekir.
S. Ekip liderimin iş ahlakına uygun olmayan bir şey
yaptığına tanık oldum, ancak bu şüpheli ihlali rapor
etmekten korkuyorum. Bir rapor hazırladığım için
başım derde girer mi ya da onların itibarına zarar
vermiş olur muyum?
Y.
Hayır. Bir rapor hazırladığınız için başınız
derde girmez ya da ekip liderinizin itibarına zarar
vermiş olmazsınız. Temelsiz oldukları ortaya çıksa
bile iyi niyetle verdiğiniz raporlardan sorumlu
tutulmayacaksınız. İncelemeler, çalışanların itibarını
korumak amacıyla nesnel, adil ve gizli bir şekilde
yönetilir. Yönetmelik ve intikam almaya ilişkin tüm
sorunlar tamamıyla incelenecektir.
5
SORU SORMA VEYA SORUN RAPOR ETME
KAYNAKLARI
AŞAĞIDAKİ yollardan Kimberly-Clark Genel Danışmanının
OFİSİYLE de İLETİŞİM KURABİLİRSİNİZ
Şüpheli Davranış Yönetmeliği ihlallerinin rapor edilmesi,
Şirketin düzeltilmesi gereken bir sorun olup olmadığını
belirlemesi açısından kritik önem taşır. Bu nedenle, şüpheli
Davranış Yönetmeliği ihlallerini rapor etmek zorundayız.
Bütün endişelerinizi uygun kademedeki ve görevdeki yetkiliye
bildirin, bunu Davranış Yönetmeliği Sorunlarının Raporlanması
ve Bildirilmesine Dair Protokol’e uygun olarak yapın.
Yönetmelik hakkında sorunuz varsa ya da şüphelendiğiniz
ihlaller bulunuyorsa danışabileceğiniz birçok kaynak
bulunmaktadır.
EKİP LİDERİNİZ
Sorularınızı ve endişelerinizi ekip liderinize iletebilirsiniz.
Sorununuzu ekip liderinize anlatmak istemiyorsanız
ya da ekip liderinizin doğru tepkiyi vermediğini
düşünüyorsanız aşağıdakilere de başvurabilirsiniz:
BİR başka EKİP LİDERİ
Global Güvenlik EKİBİNİN HERHANGİ BİR ÜYESİ
E-posta: [email protected]
Telefon:
+1-888-288-8216 (ABD ve Kanada)
+1-443-716-2301
(Uluslararası Ödemeli Çağrı)
Posta Adresi: Kimberly-Clark Corporation
Posta Kutusu 619100
Dallas, TX 75261-9100
ABD
Global Güvenlik Departmanı Dikkatine
Faks:
+1-972-281-1236
Hukuk DEPARTMANINDAKİ HERHANGİ BİR çalışan.
İş biriminiz veya ülkeniz için baş danışmanla veya daha önce
çalışmış olduğunuz Hukuk Departmanı çalışanıyla iletişim
kurabilirsiniz.
Telefon: Posta Adresi: Faks: +1-972-281-1216
Kimberly-Clark Corporation
Posta Kutusu 619100
Dallas, TX 75261-9100
ABD
Hukuk Departmanı Dikkatine:
+1-972-281-1492
İnsan Kaynakları DEPARTMANINDAKİ HERHANGİ BİR çalışan.
Telefon:
+1-920-721-6731
Posta Adresi: Kimberly-Clark Corporation
2001 Marathon Avenue
Neenah, WI 54956
ABD
Dikkatine: Uyumluluk ve Etik Direktörü
Faks: +1-920-225-3126
İnsan Kaynakları DEPARTMANINDAKİ HERHANGİ BİR çalışan.
İş biriminiz veya ülkeniz için İnsan Kaynakları temsilcisiyle de
iletişim kurabilirsiniz.
Davranış YÖNETMELİĞİ Hattı.
Davranış Yönetmeliği Hattı, bir sonraki sayfada daha ayrıntılı
olarak açıklanmaktadır. Davranış Yönetmeliği Hattını
kullanarak sorunları anonim olarak rapor edebilirsiniz.
Yürürlükteki kanunlar uyarınca Davranış Yönetmeliği’nin bazı
ülkelerde geçerli olmayabileceğini unutmayın.
S. Davranış Yönetmeliği’nin kapsamadığı bir
endişem var. Bu bir sorun olmadığı anlamına mı
geliyor?
Y.
Davranış Yönetmeliği, her soruyu ya da
etik durumu yanıtlayamaz. Yanlış olduğunu
düşündüğünüz bir durum varsa ekip liderinize ya
da Kaynaklar bölümünde verilen ilgililerden birine
danışın.
6
MUHASEBE UYGULAMALARININ İHLALİ VE
ŞİRKET İÇİ DENETİMLER
Şirketin muhasebe uygulamalarına, iç muhasebe
denetimlerine veya denetleme uygulamalarına uyulmaması,
Kimberly-Clark ve hissedarları için ciddi sonuçlar doğurabilir.
Bu konulara ilişkin olarak sorununuz varsa bunları
aşağıdakilere rapor etmelisiniz:
Genel Danışman
Telefon:
Posta Adresi:
Faks: +1-972-281-1216
Kimberly-Clark Corporation
Posta Kutusu 619100
Dallas, TX 75261-9100
ABD
Genel Danışman Dikkatine:
+1-972-281-1492
DENETİM KOMİTESİ Başkanı
Posta Adresi: Faks: Çalışanların Davranış Yönetmeliği’ne ilişkin sorunları anonim
olarak rapor edebilmesini sağlamak için bir Davranış
Yönetmeliği Hattı kurulmuştur. Davranış Yönetmeliği Hattı,
telefon ya da Internet üzerinden sorunlarınızı rapor etmenizi
sağlar. Bilgileriniz Kimberly-Clark’tan bağımsız olan ve birçok
diğer şirketten de Davranış Yönetmeliği raporları alan bir
profesyonel şirket tarafından alınacaktır.
•
Bu hat günde 24 saat ve yılda 365 gün açıktır.
•
Raporunuzu istediğiniz dilde verebilirsiniz.
•Dilerseniz
raporunuzu Internet üzerinden anonim olarak
verebilirsiniz.
Telefon Hattı
ABD – +1-800-482-6020
VEYA
DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİ HATTI
Kimberly-Clark Corporation
Posta Kutusu 619100
Dallas, TX 75261-9100
ABD
Kurumsal Sekreter Dikkatine:
+1-972-281-1578
VEYA
ABD dışı – Bu bağlantıdan telefon numaraları listesine
ulaşabilirsiniz:
Davranış Yönetmeliğiyle İlgili Endişeleriniz için Global Telefon
Numaraları
Internet Hattı
Davranış Yönetmeliğiyle İlgili Endişelerinizi Internet Üzerinden
Rapor Edebileceğiniz Web Sitesi
Davranış Yönetmeliği Hattı
7
POTANSİYEL YÖNETMELİK İHLALİ KONUSUNDA
RAPOR ALAN EKİP LİDERLERİNİN VE
DİĞERLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Potansiyel Yönetmelik ihlali raporları alan ekip liderleri ve
diğerleri Davranış Yönetmeliği’ni uygulamada önemli bir rol
oynarlar. Kimberly-Clark, ekip üyelerinin sorunları hakkında
ekip liderleriyle konuşmasını teşvik etmektedir. Potansiyel
Yönetmelik ihlali raporu alan ekip liderleri ve diğerleri hazırlıklı
olmalı ve her türlü Davranış Yönetmeliği endişelerini veya
raporlarını nasıl yöneteceğini bilmelidir. Ekip liderleri:
•
Yönetmeliği öğrenip anladığınızdan ve davranışlarınızı
Yönetmeliğe uygun hale getirdiğinizden emin olun.
•
Ekip üyelerinin Yönetmelik ya da yasa ihlallerini engellemek
üzere harekete geçmelidir.
YÖNETMELIK İHLALLERI
Davranış Yönetmeliği’ni ihlal etmek ciddi bir suçtur.
Yönetmeliğin, politikalarımızın veya yasaların ihlali işten
çıkarılmaya varabilecek disiplin cezalarına neden olabilir.
Bu, ihlalin türüne ve ne kadar ciddi olduğuna bağlı olarak
değişir. Yönetmelik ihlali aynı zamanda yasanın da ihlali ise
para cezası, adli ceza ya da bir devlet kurumu veya mahkeme
tarafından açılacak diğer yasal işlemlere tabi tutulabilirsiniz.
•Ekip
üyelerinin endişelerini konuşmaya her zaman hazır
olduğunu bilmelerini sağlamalıdır.
•Ekip
üyelerinin sorularını ve endişelerini ciddiye almalıdır.
POTANSİYEL BİR Davranış YÖNETMELİĞİ İHLALİ SİZE rapor
EDİLDİĞİNDE
•
Yanıt vermeden önce yardım istemek konusunda
çekinmeyin.
•
Bütün endişelerinizi uygun kademedeki ve görevdeki
yetkiliye bildirin. Bunu Davranış Yönetmeliği Sorunlarının
Raporlanması ve Bildirilmesine Dair Protokol’e uygun olarak
yapın.
•
Endişelerini dürüstçe dile getiren ekip üyelerini destekleyin
ve onlara saygı gösterin.
•
Ekip üyelerinin endişelerinin göz ardı edildiğini hissetmesine
izin vermeyin.
•
Yönetmeliğin şüpheli ihlalini rapor eden birisine karşı
misilleme yapılmamasını sağlayın.
8
EKİBİMİZ İÇİNDEKİ DAVRANIŞLAR
ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
Çalışanlarımızın, aşağıdakiler de dahil olmak üzere örgütlenme
özgürlüğüne saygı duyarız:
Kimberly-Clark,
başarımızın birbirimize
duyduğumuz güven ve
saygıdan kaynaklandığını
düşünmektedir. Ekip çalışması,
tüm yaptığımız işlerde bize
yol gösteren bir değerdir.
•
Ulusal yasalar ve uygulamalara uygun olarak örgütlenme
hakkı.
•
Kendi seçtikleri temsilciler aracılığıyla toplu pazarlık hakkı.
•
Seçilmiş temsilcilere, çalışanlarımızı temsil edebilmeleri için
makul erişim sağlanması hakkı.
•
Yasa tarafından korunan başka faaliyetlere katılma hakkı.
•
Bu tür faaliyetlerden çekilme hakkı.
Daha fazla bilgi için bakın: İstihdamda İnsan Hakları Politikası;
İstihdamda İnsan Hakları Politikası Talimatları.
FARKLILIK, DAHIL ETME VE AYRIMCILIK
YAPMAMA
Eşit çalışma fırsatlarıyla global olarak çeşitlilik içeren farklılık
oluşturmaya bağlıyız. Aşağıdakileri uygulayacağız:
•Global
olarak çeşitli bir işgücü oluşturacak, bunun
profesyonel bir şekilde geliştirilmesini destekleyecek ve
teşvik edeceğiz.
•Irk,
etnik köken, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, din,
mezhep, milliyet, cinsel kimlik, engelli olma durumu,
gazi olma durumu ve yasalar tarafından korunan diğer
kategorilerden bağımsız olarak çalışanların yeteneği,
başarısı, deneyimi ve davranışlarına bağlı olarak onları işe
alacak, terfi ettirecek, onlara eğitim verecek ve tazminat
ödeyeceğiz.
•Birbirimizin
yetenek, beceri ve deneyimlerini tanıyacak ve
bunlardan faydalanacağız.
•Her
bakış açısına açık olacak ve diğerlerinin bu bakış
açılarını ifade ederken kendilerini rahat hissetmelerine
yardımcı olacağız.
Daha fazla bilgi için bakın: Çalışan Kaynak Grubu Kılavuzu;
Farklılık Rehberi; Farklılık ve Dahil Etme Giriş Sayfası;
İstihdamda İnsan Hakları Politikası; İstihdamda İnsan Hakları
Politikası Talimatları; İnsan Kaynakları Geliştirme ve Farklılık
Politikası; Taciz ve Diğer Uygun Olmayan Davranışlar Hakkında
Şirket Konumu Bildirimi
9
GLOBAL İNSAN HAKLARI
Kimberly-Clark global düzlemde insan haklarını tanımaya
bağlıdır. İnsan haklarını korumak için tasarlanmış belli
standartlar belirledik ve tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın
da bu standartlara uymasını bekliyoruz:
•Örgütlenme
•
ve toplu pazarlık özgürlüklerine izin verin.
Çocuk işçi çalıştırmaya karşı olun.
•Zorla
çalıştırmaya ve işgücünün kötüye kullanılmasına karşı
olun.
•
Ayrımcılığı yasaklayın.
•
Çalışma saati, ücret ve hak yasalarına uyun.
•
Güvenli ve sağlıklı bir işyeri kurun.
•
Çevreyi koruyun.
•
Rüşvet ve yolsuzluğu yasaklayın.
Daha fazla bilgi için bakın: Toplumsal Uyumluluk; İstihdamda
İnsan Hakları Politikası; İstihdamda İnsan Hakları Politikası
Talimatları; İnsan Kaynakları Geliştirme ve Farklılık Politikası;
Taciz ve Diğer Uygun Olmayan Davranışlar Hakkında Şirket
Konumu Bildirimi.
S. Ekip liderimin, birlikte çalıştığım bir kişiye dinle
ilgili bir şaka yaptığını duydum ve iş arkadaşımın
rahatsız olduğunu hissettim. Hiçbir şeye karışmak
istemiyorum. Ne yapmalıyım?
Y.
Rapor edin. Tüm çalışanların, iş arkadaşlarının
ve ekip liderlerinin saygı ve onur içinde davrandığı
bir işyerine hakkı vardır. Bu sizi rahatsız etse de
sorunu İnsan Kaynakları temsilcinize veya Davranış
Yönetmeliği Hattına rapor etmelisiniz. Soru Sorma
veya Sorun Rapor Etme Kaynakları
S. Cinsiyetim nedeniyle terfi ettirilmediğimi
hissediyorum. Ne yapmalıyım?
Y.
Rapor edin. Kimberly-Clark politikası, istihdam
kararlarının adayın cinsiyetinden bağımsız olarak
verilmesini gerektirir. Size adil davranılmadığını
hissediyorsanız endişenizi rapor edin. Soru Sorma
veya Sorun Rapor Etme Kaynakları
DAVRANIŞ İPUCU
Bir tedarikçi veya satıcının insan hakları standartlarını
ihlal ettiğini görür veya tanık olursanız bunu bildirin.
10
İŞYERİ GÜVENLİĞİ
Kimberly-Clark’ta bizler mesleki yaralanmaların ve
hastalıkların önlenebilir ve ortadan kaldırılabilir olduğuna
inanıyoruz. Hiçbir üretim hedefi, maliyet tasarrufu, zaman
tasarrufu ya da rekabet avantajı herhangi bir yaralanma
karşısında önemli değildir. Aşağıdakileri gerçekleştirmek
görevimiz:
•
Güvenliğin “Ilgili” değerimizin temeli olmasını sağlamak.
•
İşyerinde meydana gelen yaralanma ve hastalıkların
önlenebilir olduğuna dair inancımızı araştırma ve
mühendislik, ürün geliştirme, üretim, teslim ve satış
faaliyetlerimizle bütünleştirmek.
•
Yürürlükteki mesleki güvenlik ve hijyen yasaları ve
düzenlemelerine uygun veya bunlardan daha üstün bir
işyeri sağlamak.
•
En iyi uygulamaları temel alarak mesleki güvenlik ve hijyen
standartları ve teknik kılavuzlar oluşturmak.
•
Mesleki güvenlik ve hijyen performansımızı sürekli
geliştirmek için çabalamak.
•
Tüm Kimberly-Clark personelinden, güvenlik geliştirmelerine
katkıda bulunmalarını beklemek.
Daha fazla bilgi için bakın: Global Mesleki Güvenlik ve Hijyen
(GOSH).
DAVRANIŞ İPUCU
Günlük faaliyetlerinizde işyeri güvenliği için
aşağıdaki üç temel hususu aklınızda tutun:
1.“Kendinizi koruyun”.
Güvenli olmadığını düşündüğüm bir hareketi
yapmayı veya uygun eğitim almadığım ya da uygun
araçlara sahip olmadığım bir görevi gerçekleştirmeyi
reddedeceğim.
2.“İş arkadaşlarınızı koruyun”.
Herhangi bir çalışanın güvenli olmadığını
düşündüğüm bir hareketi yapmasına veya uygun
eğitim almadığı bir görevi gerçekleştirmesine anında
karşı koyacağım.
3.“İş arkadaşlarınızı dinleyin”.
Yapmakta olduğum bir görev hakkında biri bana karşı
koyarsa anında duracağım. Devam etmeden önce
sorunu iyi niyet ve saygıyla ve gerekirse başka birinin
yardımını talep ederek çözeceğim.
S. Ekip liderim, üretim hattını hızlandırmak için
güvenli olmayan bir uygulamayı kullanmayı önerdi.
Hedeflerimizin çok önemli olduğunu biliyorum, ama
yeni sürecin güvenli olmadığını düşünüyorum. Ne
yapmalıyım?
Y. Rapor edin. Güvenlikten kesinlikle ödün
vermeyin. Hiçbir üretim hedefi, maliyet tasarrufu,
zaman tasarrufu ya da rekabet avantajı herhangi bir
yaralanma karşısında önemli değildir. Her çalışanın
sağlık ya da güvenlik açısından tehlikeli gördüğü bir
işi yapmayı reddetme hakkı vardır. Soru Sorma veya
Sorun Rapor Etme Kaynakları
11
SAYGILI İŞYERİ
İŞYERİNDE ŞİDDET
Çalışanlarımıza taciz, tehdit ve diğer uygunsuz davranışların
bulunmadığı bir çalışma ortamı sağlamaya kendimizi adadık.
Şiddet içermeyen bir işyerini destekliyoruz. Aşağıdakileri her
birimiz uygulamalıyız:
TACİZ ÖRNEKLERİ AŞAĞIDAKİLERİ İÇEREBİLİR
cinsel amaçlı yaklaşma, herhangi bir şey
karşılığında her türlü cinsel ilişki talebi ve diğer cinsel
nitelikli sözel ya da fiziksel davranışlar.
•
Ş iddetli ya da şiddet potansiyeli içeren bir şekilde bir
çalışanı tehdit eden ya da çalışana zarar veren fiziksel ya da
psikolojik her türlü hareketi rapor etmeliyiz.
•
Ş irket tesislerinde veya Şirket görevleri sırasında silah/
herhangi bir suç aleti bulundurmamalı ve kullanmamalıyız.
•İstenmeyen
•
Irk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, yaş, din,
mezhep, milliyet, engelli olma durumu, gazi olma durumu
ve yasalar tarafından korunan diğer kategorilere ilişkin
olarak rahatsız edici konuşmalar, şakalar, resimler ve
yorumlar.
Şaka olsa bile bir işyerinde şiddet olasılığı taşıdığı rapor
edilen en küçük durum İnsan Kaynakları ve Global Güvenlik
tarafından incelenecektir.
Daha fazla bilgi için bakın: Global Güvenlik - İşyerinde Şiddet.
Uygunsuz davranış ÖRNEKLERİ AŞAĞIDAKİLERİ İÇEREBİLİR
•
Öfkeyle bağırma ya da çığlık atma.
•
Lakap takma.
•
Bir başka insana yönelik küfür.
•
Tehdit ve gözdağı.
•
Topluluk içinde alay etme/dalga geçme.
•
Bir kişiyi kasıtlı olarak bir gruptan dışlama.
Daha fazla bilgi için bakın: İstihdam Politikasında İnsan
Hakları; İstihdam Politikası Talimatlarında İnsan Hakları; Taciz
ve Diğer Uygun Olmayan Davranışlar Hakkında Şirket Konumu
Bildirimi.
12
ALKOL VE UYUŞTURUCU
Uyuşturucu barındırmayan bir işyerine sahip olmayı
sürdürmeye kendimizi adadık.
•
İzin verilen bir etkinlik sırasında alkollü içeceklerin servis
edildiği durumlar haricinde işyerinde alkol, reçetesiz
ilaç, uyuşturucu ya da ceza kanunu tarafından “kontrole
tabi madde” olarak tanımlanan maddeleri satmayın,
kullanmayın ya da bunların etkisi altında olmayın.
•
adde kötüye kullanımı ve madde bağımlılığının tehlikeleri
M
hakkında kendinizi eğitmek için Kimberly-Clark bilinçlenme
programlarına katılın.
•
yuşturucu ya da alkol kullanımınız iş performansınızı veya
U
başkalarının performansını etkiliyorsa yerel Kimberly-Clark
gizli Çalışan Yardımı Programıyla iletişim kurun.
•
alışanın işyerinde uyuşturucu ya da alkol etkisi altında
Ç
olduğu düşünülüyorsa ya da Şirketin bir çalışanın bu
politikayı ihlal ettiğine inanmak için bir nedeni varsa tüm
çalışanlar, yerel yasaların izin vermesi halinde testten
geçirilebilir.
Daha fazla bilgi için bakın: Alkol, Uyuşturucu ve Diğer Kontrole
Tabi Maddeler Politikası; Diğer Kontrole Tabi Maddeler
Politikası Talimatları.
S. Bir ekip lideriyim. Ben ve ekip üyelerimden biri,
bir satış temsilcisiyle yemek yedik. Ekibimdeki üye,
satış temsilcisine kur yaptı. Bunun kişisel bir sorun
olduğunu düşünüp hiçbir şey söylemedim. Haklı
mıyım?
Y.
Hayır. Ekibinizdeki üyenin uygun olmayan
davranışına tolerans gösterirseniz bunun kabul
edilebilir bir şey olduğu mesajını vermiş olursunuz.
Ekibiniz, bir iş yemeğinde ofiste davrandığı gibi
davranmalıdır. Uygun davranış konusunda ekip
üyenize tavsiye vermelisiniz.
S. Bir çalışma arkadaşımın başka bir çalışanı tehdit
ettiğini duydum ve arkadaşım olayı rapor etmekten
korkuyor. Ne yapmalıyım?
Y. Olayı anında rapor edin. Kimberly-Clark, şiddet
eylemleri ve tehditlerine tolerans göstermeyecektir
ve tüm raporları inceleyecektir. Herhangi bir çalışana
bir tehdit ya da tehlike yöneltilmişse önlem alma
sorumluluğunuz bulunmaktadır. Soru Sorma veya
Sorun Rapor Etme Kaynakları
13
DİĞER İNSANLARA KARŞI DAVRANIŞLAR
MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLER
Müşteriler ve tedarikçilerimizle adil ticaret yapmaya bağlıyız.
İşimiz
Şirket kurulduğundan bu yana
adil ticaret Kimberly-Clark’ın
temel değeri olmuştur. Dürüstlük
ve güvenilirliğin uzun süreli
ilişkiler kurduğuna inanıyoruz.
Günümüzdeki ortamda bu değere
bağlı kalmamız için birçok yöntem
bulunmaktadır.
•Müşteriler
veya tedarikçileri yanlış yönlendirmeyin, yanlış
tanıtmayın, aldatmayın veya onlar üzerinden haksız çıkar
sağlamayın.
•Kimberly-Clark’ın
lehine olsa bile hatayı gördüğünüz yerde
düzeltin.
•Tedarikçileri
atamadan önce Kimberly-Clark kaynak
süreçlerini izleyin.
•Tedarikçilerden
alım ve müşterilere satış işlemlerini kalite,
fiyat, güvenilirlik, sürdürülebilirlik ve insan haklarına bağlılık
gibi uygun hususlara dayanarak gerçekleştirin.
•Şirket
adına mal ya da servis satın alırken tüm potansiyel
tedarikçilere eşit ve dürüst davranın.
•Tedarikçilere,
onlarla ilişkimizin kişisel iyilikler, hediyeler,
hayır kurumlarına bağış gibi durumlardan etkilenebileceği
anlamına gelen bir söz söylemeyin. (Bu Yönetmelik içinde
yer alan Hediyeler, Eğlence ve Diğer Yardımlar bölümüne
bakın).
•Bir
işi almak ya da elinizde tutmak için hediye, eğlence veya
yardım önermeyin (Bu Yönetmelik içinde yer alan Hediyeler,
Eğlence ve Diğer Yardımlar bölümüne bakın).
•Kimberly-Clark
tedarikçilerinin ürün ve tedariklerimizin
üretim ve dağıtımında ve hizmetlerimizin sağlanması
sırasında ilgili tüm yerel ve ulusal yasa, kural, düzenleme
ve gerekliliklere uyması gerekmektedir. Tüm KimberlyClark sözleşme ve satış siparişleri tedarikçilerin Tedarikçi
Toplumsal Uyumluluk Standartları’na (“SSCS”) bağlı olmasını
gerektirmelidir.
Daha fazla bilgi için bakın: Kimberly-Clark Satın Alma Kılavuzu;
Tedarikçi Toplumsal Uyumluluk Standartları.
14
TÜKETİCİLER
TÜKETİCİ VE ÇALIŞAN VERİLERİNİN GİZLİLİĞİ
Ürün kalitesi ve güvenlikten hiçbir koşulda ödün
vermemelisiniz.
Günlük işimizin bir parçası olarak, çoğumuz çalışanlarımızın
ve ürünlerimizin tüketicilerinin kişisel tanıtıcı bilgilerine
erişebiliyoruz. Dünyanın her yerinde yasalar şirketimize ve
çalışanlarımıza bu kişisel tanıtıcı bilgileri korumak ve yasal
olarak kullanmak konusunda sorumluluklar yüklüyor. Bu
sorumluluklarımızı yerine getirmememiz devlet müdahalesi,
itibarımızın zedelenmesi, olası hukuk davaları ve maddi ve
adli cezalara neden olabilir. Bu bilgi Verilerin Gizliliğine Dair
Kurumsal Politika ve Politika Talimatları’na uygun olarak
korunmalı, gizli tutulmalı ve kullanılmalıdır.
•
imberly-Clark’ın ürün güvenliği ve kalitesi konusundaki
K
itibarı bizim en değerli varlıklarımızdan biridir. Güvenli ve
müşterilerimizi memnun eden ürünler sağlamaya kendimizi
adadık.
•
üşteri sağlığı, güvenliği ve iyiliği birincil önceliğimizdir.
M
Ürün güvenliği ve kalitesi ile ilgili yasal ve düzenleyici
gerekliliklere ve endüstri standartlarına uyacak veya
bunları aşacağız. Her gün bütün faaliyet ve kararlarımızla
müşterilerimizin güvenini kazanmak için çalışıyoruz.
•
T üm markalarımızda güvenli, yüksek kaliteli ürünler
üretmeye kendimizi adadık. Hammaddelerimizin satın
alınmasından başlayıp müşteri son ürünü kullanana kadar,
üstün ürünler tasarlayıp üreterek müşterilerin güvenini
koruyoruz.
•Müşterilerimize
bekledikleri güvenli, yüksek kaliteli ürünleri
sağlamada her birimiz bir rol oynuyoruz. Bölgenizdeki ürün
ve faaliyetlerin tabi olduğu kalite standartlarını, politikaları
ve süreçleri öğrenin.
•
üşterilerimizin bize duyduğu güveni sarsacak ya da
M
ürünlerimizin kalitesini veya güvenliğini zedeleyecek
herhangi bir şey yapmayın.
•
ir Kimberly-Clark ürününün kalitesini veya güvenliğini
B
olumsuz etkileyecek bir durumla karşılaşırsanız bunu dile
getirin ve derhal ekip liderinize ya da tesisin, iş biriminin
veya kurumsal kalite/ürün güvenliği departmanına rapor
edin.
Daha fazla bilgi için bakın: Şirket Ürünleri ve Servisleri
Kalite Politikası; Şirket Ürünleri ve Servisleri Kalite Politikası
Talimatları; Şirket Ürünleri ve Servisleri Güvenlik Politikası;
Şirket Ürünleri ve Servisleri Güvenlik Politikası Talimatları;
Kalite Yönetim Sistemi.
Daha fazla bilgi için bakın: Verilerin Gizliliği Politikası ve
Talimatları.
S. Ürün hattımıza bir hammadde ulaştı. Bu
malzeme çalışmaya alışkın olduğum malzemeden
farklı görünüyor, kirlenmiş olabileceğini
düşünüyorum. Ekip liderim bu siparişi yetiştirmek
için acele etmemiz gerektiğini, bunu düşünmeyip
malzemeyi kullanmamı söyledi. Ne yapmalıyım?
Y.
Durun ve Rapor edin. Ürünlerimizin kalitesini
veya güvenliğini zedeleyeceğini düşündüğünüz
hiçbir şey yapmayın. Hiçbir ürün hedefi veya zaman
tasarrufu müşterilerimizin bize duyduğu güveni
sarsmaya değmez. Yapmakta olduğunuz işi bırakın ve
malzemenin güvenli ve kalite özelliklerimize uygun
olduğunu tespit etmesi için tesisinizin kalite lideriyle
görüşün. Soru Sorma veya Sorun Rapor Etme
Kaynakları
15
SOSYAL MEDYA
•
Sosyal medya kanalları kişisel ve iş iletişimlerinde önemli bir
yöntemdir. Ancak, çevrimiçi gönderi veya paylaşımlarımızda
duyarlı ve dikkatli olmalıyız.
akiplerle fiyatları sabitleme, üretim veya satışları sınırlama
R
ya da bölge, müşteri veya tedarikçileri bölüşme gibi
konularda hiçbir koşulda anlaşma yapmayın.
•
iyasa gücümüzün büyük olduğu durumlarda, tekelleşme,
P
bağlama (bir ürünü ancak satın alan kişi ikinci bir ürün
alırsa satmak), rekabet halindeki aracı müşteriler arasında
uygunsuz fiyat farklılaştırma, maliyetin altında fiyatlama
veya tedarik etmeyi reddetme gibi yollarla bu gücü kötüye
kullanmamalıyız.
•
üşterilerimizin ürünlerimizi bizim belirlediğimiz
M
fiyatlardan sağlamalarını istemeyin. Bir satış fiyatı tavsiye
edebiliriz, ancak herhangi bir müşterimizi bunu uygulamaya
zorlayamayız.
•
T edarikçileri veya müşterileri boykot etmek üzere başka
şirketlerle anlaşma yapmayın.
•
ulunduğunuz ülkedeki yasalar hakkında bilgi almak ve
B
rakiplerle uygun olmayan konuşmaları rapor etmek için
Hukuk Departmanıyla iletişim kurun.
•
İşyerindeyken veya Kimberly-Clark ekipmanını kullanırken
girdiğiniz sosyal medya kanallarında gizlilik beklentisi
olmamalıdır.
•
S adece yetkili çalışanlar sosyal medyayı Kimberly-Clark
adına kullanabilir. Bu tür bir yetkiye sahip değilseniz bir
gönderi yazarken Kimberly-Clark çalışanı olduğunuzu ve
ifade edilen fikirlerin Kimberly-Clark’ın değil, sizin kendi
fikirleriniz olduğunu belirtmelisiniz.
•
•
S osyal medyada (veya başka durumda) Kimberly-Clark’ın
ticari sırları, fikri hakları ve telifli veya ticari markalı bilgileri
de dahil olmak üzere gizli veya özel bilgileri açıklamamaya
dikkat edin.
evrimiçi ifadelerinizde nazik, saygılı olun ve iyi kararlar
Ç
verin. Hiçbir koşulda karalayıcı, ayrımcı, taciz veya misilleme
nitelikli gönderiler yapmayın.
Çevrimiçi gönderilerle ilgili sorunuz olduğunda yardım için
ekip lideriniz, İnsan Kaynakları veya Hukuk Departmanlarıyla
iletişime geçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bakın: KimberlyClark Sosyal Medya Talimatları.
REKABET
Faaliyet gösterdiğimiz her ülke, eyalet ve mahalde antitröst
yasalarına (diğer adıyla rekabet yasalarına) uyan adil rekabet
yapmaya bağlıyız. Müşterilere adaletsiz davranmayan veya
piyasadaki serbest rekabeti zedelemeyen bağımsız kararlar
alarak kuvvetle ve etik yollarla rekabet ederiz.
Antitröst yasalarının ihlali durumunda itibar zedelenmesi,
yüksek para cezaları ve hapis dahil ciddi cezalar verilebilir.
Dahası, ülkeler bu tür yasaları güçlendirmek amacıyla
bilgilerini paylaşmaktadırlar. Böylece bir ülkedeki soruşturma
hızla diğer ülkelere de yayılabilir.
Genel olarak:
•
F iyat, satış koşulları, iş planları, karlar, maliyetler, ihaleler,
üretim kapasitesi, envanter seviyeleri, ticaret promosyonları
veya indirimler gibi fiyatlandırmayı veya pazarlama
kararlarını etkileyebilecek konuları rakiplerle hiçbir koşulda
tartışmayın.
Daha fazla bilgi için bakın: Antitröst Politikası; Antitröst
Politikası Talimatları.
S. Eskiden Kimberly-Clark’ta çalışan bir
arkadaşımla konuşurken şimdi rakip bir şirket için
çalıştığını öğrendim. Bana yeni çıkacak ürünler
ve promosyon fiyatlarıyla ilgili sorular sordu ve
kendi şirketinin pazarlama ve fiyatlandırma planını
benimle paylaşmayı teklif etti. Onunla bu konuşmayı
yapmam uygun mu?
Y.
Hayır. Bu konuşmayı sonlandırmalı ve derhal
Hukuk Departmanıyla iletişim kurmalısınız. Bir
toplantıda bir rakiple karşılaşırsanız her zaman
dikkatli olmalısınız, çünkü bu durum uygunsuz
görünebilir. Bu tür bir toplantıya katılırsanız
bahsettiğiniz konuşmada geçen gibi fiyatlandırma
üzerinde uygunsuz bir anlaşmaya varabilecek veya
uygunsuz bir anlaşma görünümü verebilecek işle
ilgili konularda konuşmamalısınız. Fiyatlandırma
söz konusu olursa derhal odayı terk edip Hukuk
Departmanıyla iletişim kurun.
16
REKABETE İLİŞKİN BİLGİLER
Normal iş sürecinde müşteriler, tedarikçiler ve rakipler
dahil olmak üzere diğer şirketler hakkında rutin olarak bilgi
toplanır. Bu türden rekabetçi bilgilerle karşılaşmak rekabetçi
iş çevrelerinin sıradan bir parçasıdır. Bununla birlikte,
rekabetle ilgili bilgiler edinmenin de yasal ve etik sınırları
bulunmaktadır:
• Rüşvet
veya rakiplerimizi gizlice gözetlemek gibi uygunsuz
yollarla bilgi toplamaya çalışmamalıyız.
• Gizli
bilgi almak için rakip firmanın bir çalışanını işe
almamalı veya rakip firmaların çalışanlarını işverenleri
hakkında gizli bilgiler sağlama konusunda teşvik
etmemeliyiz.
• Bir
rakip ile ilgili gizli olduğuna inandığınız bir bilgi size teklif
edilirse bilginin gizli olup olmadığını ve nasıl elde edildiğini
sormalısınız. Bilginin uygun yollarla elde edildiğinden emin
değilseniz Hukuk Departmanıyla iletişim kurun.
•
S ize teklif edilen malzeme yazılıysa ve “gizli”, “özel” veya
“kişiye özel” gibi bir sınıflandırması varsa ya da başka bir
şekilde gizli olduğunu anlarsanız malzemeyi kabul etmemeli,
derhal olanları not edip Hukuk Departmanıyla iletişim
kurmalısınız.
Daha fazla bilgi için bakın: Çıkar Çatışması, Hediyeler ve Gizli
Bilgilerin Açıklanması Politikası; Çıkar Çatışması, Hediyeler
ve Gizli Bilgilerin Açıklanması Politikası Talimatları; Global
Bilgi Teknolojileri Standartları; K-C Rekabet Bilgileri Merkezi;
Gizlilik-Talepsizlik Sözleşmesi; Kayıt Yönetimi Politikası; Erişim
Denetimi; Özel Bilgiler.
S. Rakip firmanın benim de katılacağım bir ticari
fuarda toplantı düzenlediğini duydum. KimberlyClark’ta çalıştığımı öğrenirlerse toplantıya katılmama
izin vereceklerini sanmıyorum. Müşteri kılığında
katılabilir miyim?
Y. Hayır. Kimliğinizi saklayarak bir rakipten bilgi
almanız uygun bir davranış değildir. Yasalar ve
etik kurallar çerçevesinde yapıldığında rakipler
hakkında bilgi toplamak yasal bir faaliyettir. Bir
rakiple buluşmadan önce de Hukuk Departmanına
danışmalısınız, çünkü böyle bir durum antitröst
endişelerine neden olabilir.
S. Kimberly-Clark’ta daha iyi iş yapabilmek için
önceki işverenimin kullandığı birçok prosesi açıklayan
belgeleri saklıyorum. Bunları Kimberly-Clark’ta
kullanabilir miyim?
Y.
Duruma göre değişir. Belgelerde gizli veya
özel bilgiler varsa bunları Kimberly-Clark’ta
kullanamazsınız veya paylaşamazsınız. Kimberly-Clark
tüm çalışanlarından önceki işverenlerine karşı gizlilik
veya açıklamama anlaşmalarını ya da başka gizlilik
yükümlülüklerini yerine getirmesini bekler. Emin
olmadığınız durumlarda önceki işvereninizle görüşün,
yine de emin olamazsanız bu tür bilgileri kabul
etmeden, kullanmadan veya paylaşmadan önce
Hukuk Departmanıyla konuşun.
17
ÇEVRE
Ayrıca:
Kimberly-Clark çevreyi koruyan ve doğal kaynakların
sürdürülebilir kullanımını teşvik eden bir anlayışla iş yapmaya
adanmıştır. Aşağıdakileri her birimiz uygulamalıyız:
• Yürürlükteki
yasalar ve düzenlemeleri öğrenmek ve
uygulamak.
•
evrenin Korunması, Atık Minimizasyonu ve Katı Atık İmhası,
Ç
Enerji Tasarrufu ve Sera Gazlarının Azaltılması ve kurumsal
Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sisteminin bir parçası
olarak kabul edilmiş standartlar da dahil olmak üzere bütün
Kimberly-Clark politikalarını bilmek ve bunlara uymak.
• Su
koruma, atıkların azaltılması ve tekrar kullanılması veya
geri kazandırılması ve enerji koruma dahil doğal kaynakların
sürdürülebilir kullanımını desteklemek. Bu alanlardaki
performansı düzenli olarak değerlendiriyor ve çevresel
gerekliliklere uymak ve doğal kaynak kullanımımızı azaltmak
için hareket planları geliştiriyoruz.
Bütün çalışanlardan çevreyle ilgili yasa, düzenleme ve
standartlara uyarak sorumlu yurttaşlar ve çevre koruyucuları
olmaları beklenir.
Daha fazla bilgi için bakın: Çevreyi Koruma Politikası; Biyosferi
Koruma Talimatları; Atık Minimizasyonu ve Katı Atık İmhası
Politikası; Enerji Tasarrufu ve Sera Gazlarının Azaltılması
Politikası; Fiber Tedariki Politikası; Fiber Tedariki Politikası
Talimatları ve Global Sürdürülebilirlik SharePoint sitesi.
DEVLET
Kimberly-Clark global bir şirket olarak faaliyet gösterdiğimiz
bütün ülkelerin yasalarına tabidir. Yürürlükteki tüm devlet
kanunları, kuralları ve düzenlemelerine uymayı taahhüt
ediyoruz. Yönetmeliğe uyumun kabul edilebilir minimum
standardı yansıttığını unutmamak gerekir. Yerel veya özel
hükümlerin ilgili olduğu ve daha da yüksek davranış standardı
gerektirdiği durumlarda (örneğin Sağlık Çalışanlarıyla
etkileşimlerde) daha katı kurallar uygulanabilir. Ayrıca, pek
çok ülke zaman zaman Şirket işlemleri ve sınırları dışındaki
personel üzerinde yasalarını uygulayabilir. Durumunuzda
hangi yasaların geçerli olduğundan emin değilseniz Hukuk
Departmanımıza danışın.
• Yetkiniz
olmaması halinde Kimberly-Clark adına
konuşmadığınızı ya da hareket etmediğinizi belirtin.
• İşiniz
gereği bir devlet görevlisi size ulaşır ya da bir devlet
kurumu soruşturması veya araştırmasıyla ilgili olarak
sizden bilgi vermeniz istenirse tavsiye almak üzere Hukuk
Departmanı veya düzenleyici işler ekibinin bir üyesiyle
iletişim kurun.
• Hukuk
Departmanındaki bir avukata danışmadan KimberlyClark adına yasama, düzenlemeler veya karar alma sürecini
etkilemek için devlet birimleriyle veya personeliyle iletişim
kurmayın. Pek çok ülkenin bu tür davranışı düzenleyen,
hatta yasaklayan yasaları bulunmaktadır (bu Yönetmelik
içinde yer alan Hediyeler, Eğlence ve Diğer Yardımlar
bölümüne bakın).
Daha fazla bilgi için bakın: Kurumsal Etkilere Sahip Kamusal
Beyanlar Politikası; Kurumsal Kamusal Beyanlar Politikası;
Yolsuzluk Karşıtı Politika; Yolsuzluk Karşıtı Politika Talimatları.
S. Kimberly-Clark’ta çevreyi tehlikeye atacak veya
çevreye zarar verebilecek faaliyetler gördüm. Ne
yapmalıyım?
Y.
Durumu ekip liderinize rapor edin. Herhangi
bir potansiyel yasa veya şirket politikası veya süreci
ihlali ile karşılaşırsanız sorumluluğunuz durumu rapor
etmektir. Olay veya koşul incelenecek ve gerekirse
düzeltilecektir. Soru Sorma veya Sorun Rapor Etme
Kaynakları
18
ULUSLARARASI İŞ
YAPMAK
Ulusal sınırlar arasında sıklıkla kişi,
ürün, teknoloji, yazılım, bilgi,
para ve ekipman ve yedek
parça taşıyan global bir şirket
olarak, nerede çalışıyor
olursak olalım ilgili tüm yasa ve
düzenlemelere uymaya
kendimizi adadık.
Sınırlar arasında kişi, ürün, teknoloji, yazılım, bilgi, para veya
ekipman taşıması ile ilgili çalışıyorsanız:
•İlgili
tüm ithalat ve ihracat yasa ve düzenlemelerini bilmeli
ve bunlara uymalısınız.
•Yasaklanmış
herhangi bir davranışta bulunmamalısınız.
•Boykotlarla
ilgili tüm istekleri Hukuk Departmanına
bildirmelisiniz.
Yükümlülüklerinizden emin değilseniz güncel rehberlik almak
için Hukuk Departmanı veya İhracat Departmanı ile iletişim
kurun.
Daha fazla bilgi için bakın: Kimberly-Clark İhracat Denetimleri
ve Ekonomik Denetimler Kılavuzu; Sağlık Sınıflandırma Aracı;
Tüketici Sınıflandırma Aracı; Nonwoven Sınıflandırma Aracı;
Profesyonel Sınıflandırma Aracı; Bilgi Teknolojileri İhracatı
Denetim İzleme Listesi; Kimberly-Clark Boykot Karşıtı Kılavuz;
ve Tedarik Zinciri Güvenliği Programları.
S. Müşterilere doğrudan satış yapan yeni
bir e-ticaret sitesi kuruyoruz. Müşteri bilgileri
veritabanımızı verimli bir şekilde yönetmek için başka
bir ülke merkezli bir hizmet sağlayıcıyla çalışmak
istiyoruz. Bu bir sorun oluşturur mu?
Y. Duruma göre değişir. Hukuk Departmanına
danışın. Müşteri bilgilerini içeren veritabanı başka
bir ülkedeki tedarikçiyle paylaşılacaksa veri gizliliği
sorunları doğabilir. Farklı ülkeler veya bölgeler kişisel
bilgilerin gizliliğini sağlamada farklı düzenleyici
yapılara sahiptir. Bazı ülkelerde, tüketici verilerinin
bir ülkeden başka bir ülkeye taşınması gizlilik
düzenlemelerini ihlal edebilir.
19
ŞİRKET İÇİNDEKİ DAVRANIŞLAR
BİLGİ VE ŞİRKET KAYNAKLARIMIZ
Her birimizin Şirket kaynaklarını korumak ve şirketle çıkar
çatışmasından kaçınmak konusunda bir yükümlülüğümüz
vardır.
ÇIKAR ÇATIŞMALARI
Şirket işlerini yönetirken Şirketin çıkarı için hareket etmek ve
fiili, potansiyel veya algılanan çıkar çatışmalarından kaçınmak
her birimizin yükümlülüğüdür. Kişisel çıkarlar, faaliyetler veya
ilişkiler tarafsızlığınızı ve Kimberly-Clark’a karşı sadakatinizi
etkilediğinde bir çıkar çatışması meydana gelir. Bir KimberlyClark işini bir satıcıya vermek için rüşvet almak gibi bazı
çıkar çatışmaları açıktır. Yakın bir akrabanın sahip olduğu
bir şirketle, söz konusu şirket en iyi fiyatı veriyor olsa bile iş
yürütmek gibi bazı çıkar çatışmaları çok açık olmayabilir. Fiili,
potansiyel veya algılanan çıkar çatışmalarına dair herhangi
bir endişenizi ekip liderinizle veya Hukuk Departmanıyla
tartışmalısınız. Aşağıdakileri her birimiz uygulamalıyız:
•Şirketle
çıkar çatışması oluşturan ya da oluşturuyor görünen
hareketlerden kaçınmak.
•Uygunsuz
kişisel kazanç için Kimberly-Clark’taki
konumunuzu kullanmamak.
•Sizin,
bir aile üyenizin, başka bir Kimberly-Clark çalışanının
veya Kimberly-Clark iş ortağının fiili, potansiyel veya
algılanan çıkar çatışması içinde olduğunu düşünüyorsanız
ekip liderinizle veya Hukuk Departmanıyla iletişim kurun ve
söz konusu ilişkiyi inceletin.
Aşağıda fiili ya da potansiyel çıkar çatışmalarına örnekler
verilmektedir:
ŞİRKET Dışında Çalışma
•Sizin
ya da yakın bir akrabanızın herhangi bir rakip, tedarikçi
ya da müşteri tarafından çalıştırılması, bunlar için servis
sağlaması ya da ödeme alması.
•Siz
ya da yakın bir akrabanızın, Kimberly-Clark’la iş yapan bir
işletmeye sahip olması.
•Dışarıdan
yaptığınız işin veya iş çıkarlarınızın KimberlyClark’taki çalışmanızı etkilemesi (örneğin Kimberly-Clark’a
ayırmanız gereken zamanı dışarıda yaptığınız işe ayırmanıza
neden olması).
•Bir
Kimberly-Clark satıcısı, tedarikçisi, müşterisi veya
yüklenicisiyle (Kimberly-Clark’ın değil) kendi kişisel faydanız
için iş yapmanız.
MALİ Çıkarlar
•Sizin
ya da yakın bir akrabanızın Kimberly-Clark’ın özel bir
tedarikçisi, rakibi ya da müşterisinde yatırımı ya da başka
mali çıkarlarının bulunması.
•Siz
ya da bir akrabanızın Kimberly-Clark’ın herhangi bir rakip
şirketi, tedarikçisi ya da müşterisinde %1’in üzerinde hisseye
sahip olması.
S. Kimberly-Clark satıcılarından birinin sahibi olan
arkadaşım benden şirketine yatırım yapmamı istedi.
Çıkarımı Kimberly-Clark’a bildirdiğim takdirde bu
yatırımı yapabilir miyim?
Y.
Hayır. Bir Kimberly-Clark satıcısına yatırım
yapmak çıkar çatışmasıdır ve çıkarınızı bildirmeniz bu
çatışmayı ortadan kaldırmaz.
S. Bir satıcı toplantılarında konuşmak üzere beni
davet etti. Bu sorun mudur?
Y.
Duruma göre değişir. Herhangi bir şirket dışı
etkinlikte konuşmadan önce ekip liderinizin onayını
alın. Şirket dışı ortamlarda sunumlar sırasında
herhangi bir gizli bilgi ifşa etmeyin. Kimberly-Clark’ın
olumlu görüşünü kazanmak gibi çıkar çatışmalarına
neden olabilecek harcama ödemelerini kabul
etmeyin.
20
Fiili ya da potansiyel çıkar çatışması örneklerinin devamı
Kamu HİZMETİ
•Kimberly-Clark’la
ilgili bir sorunu araştıran bir yardım
kuruluşu ya da herhangi bir kuruluşta gönüllü olarak
çalışmanız.
•İş
saatleri sırasında bağış toplamanız (Kimberly-Clark
tarafından desteklendiği durumlar hariç).
•Müşteriler
ya da tedarikçilerden bağış yapmalarını istemeniz
(Kimberly-Clark tarafından desteklendiği durumlar hariç).
•Müşteriler
ya da tedarikçilerin sizden bağış yapmanızı
istemesi (Kimberly-Clark tarafından desteklendiği durumlar
hariç).
Konuşmalar ve Sunumlar
•Kimberly-Clark’taki
işinizle ilgili şirket dışında bir konuşma
ya da sunum için size bir ücret teklif edilmesi.
KİŞİSEL İLİŞKİLER
•Yakın
bir akrabanızı ya da ortağınızı denetlemeniz ya da bu
kişi tarafından denetlenmeniz.
•Yakın
bir akrabanızı ya da ortağınızı bir çalışan ya da
yüklenici olarak tutmayı düşünmeniz.
KOMİSYONLAR
•Bir
komisyon görevini kabul etmeyi düşünüyorsunuz,
ancak bu görevin işinizi etkileyebileceğinden endişe
duyuyorsunuz.
•Kimberly-Clark’ı
etkileyebilecek bir karar vermekte olan bir
Komisyondasınız.
POLİTİK İLİŞKİLER
•Çalışma saatlerinde bir politik kampanyada çalışmanız.
•İzleyicilerin
Kimberly-Clark adına konuştuğunuzu
düşünebileceği bir ortamda kendi politik görüşlerinizi ifade
etmeniz.
•Kimberly-Clark
adına politik partilere ya da adaylara bağış
veya ödeme yapmanız.
Daha fazla bilgi için bakın: Çıkar Çatışması, Hediyeler ve Gizli
Bilgilerin Açıklanması Politikası; Çıkar Çatışması, Hediyeler
ve Gizli Bilgilerin Açıklanması Politikası Talimatı; Kaynak ve
Tedarik Yönetimi Kılavuzu.
S. Kardeşim bir elektrik yüklenicisi ve bizim
fabrikalarımızdan birinin yakınında yaşıyor.
Fabrika için servis sağlamak istiyor. Kimberly-Clark
tesislerine servis sağlayabilir mi?
Y. Duruma göre değişir. Kardeşiniz, bu servisleri
tedarik etmede herhangi bir sorumluluğunuz yoksa
ve seçim sürecine karışmıyorsanız Kimberly-Clark’a
servis sağlamayı teklif edebilir. Şirketinin, belirli
bir seçim sürecinden geçmesi ve Kimberly-Clark
kriterlerini karşılaması gerekecektir. Ekip liderinize bu
tür durumları bildirmelisiniz.
S. Eşim satın alma yöneticisi olduğum Fabrikaya
lojistik hizmet sağlayan bir şirketin sahibi. KimberlyClark’ta çalışmaya başladığımda bu durumu
Kimberly-Clark’a bildirdim ve bana bunun sorun
olmadığı söylendi. Ancak son 2 yılda eşimin şirketi
önemli ölçüde büyüdü ve artık şirketi Fabrikanın
lojistik hizmetlerinin %70’ini sağlıyor. Bu durum
sorun olur mu?
Y.
Duruma göre değişir. Burada Kimberly-Clark’a
zarar verebilecek çok açık bir çıkar çatışması var.
Hukuk Departmanından ayrıntılı bilgi istemelisiniz.
DAVRANIŞ İPUCU
Şirket süreçleri, ekipmanlar veya makinelerinin
fotoğraflarını önceden izin almadan üçüncü taraflara
e-postayla göndermeyin.
21
GİZLİ BİLGİLER
•Uçakta
İşletmelerimiz çok sayıda karmaşık ve rekabetçi piyasada
faaliyet göstermektedir. Her çalışan gizli bilgilerin ve ticari
sırların emniyetinin de diğer Şirket varlıkları gibi korunması
gerektiğinin farkında olmalıdır. Gizli bilgiler büyük bir gizlilikle
saklanmalı ve kasıtsız veya uygunsuz açıklamayı önlemek
amacıyla bunlara makul özen gösterilmelidir.
•Yatırımcılar,
Gizli bilgileri korumayı taahhüt ediyoruz. İşimiz sırasında
aşağıdakiler dahil hepimizin gizli bilgilere erişimi olur:
•Potansiyel
şirket alımları veya tasarruflar da dahil, iş
planları.
•
Fiyatlandırma stratejileri.
•
Mali bilgiler.
•
Patent veya ticari marka uygulamaları.
•Ürün
geliştirme veya araştırma ve geliştirme bilgileri.
•
Çalışan ve maaş bilgileri.
•
Üretim yöntemleri.
İşle ilgili gizli herhangi bir bilgiyi, açıklamanın yazılı gizlilik
sözleşmesine tabi olması, meşru bir iş amacı taşıması, uygun
yetkileri almış olması dışındaki durumlarda, aile üyeleriniz
de dahil olmak üzere Şirket dışında kimseye açıklamayın. Bu
bilgiler kişinin işteki görevinin yerine getirilmesi dışında hiçbir
şekilde kullanılmamalıdır. Şirket içinde ve iş arkadaşlarınız
arasında bile, gizli bilgiler kişilerle bilmeleri gerektiği kadar
paylaşılmalıdır.
Şirket alımları, ürün toplatma, kurumsal değişiklikler, müşteri
ve satıcılarla ilişkiler, mali bilgiler, kişisel çalışan bilgileri
(adres, telefon numarası, çalışan kimlik numarası vb.) veya
başka bir hassas bilginin Şirket dışında açıklanması Şirketin ve
hissedarlarının rekabetçi konumunu zedeleyebilir. Gizli bilgileri
korumak için üzerinize düşeni yapın:
başkaları ekranınızı görebilecekken Şirket işleri
üzerinde çalışmak için dizüstü bilgisayarınızı kullanmayın.
analistler ve medyadan gelebilecek tüm
soruları Kurumsal İletişim veya Yatırımcı İlişkileri bölümüne
yönlendirin.
•Şirket
dışından gizli bilgi isteyen soruları Global Güvenlik
Departmanına yönlendirin.
•Yazılı
izin olmadan hiç kimsenin şirket tesislerine erişmesine
izin vermeyin.
•Hisse
veya tahvil alışverişlerinde Kimberly-Clark hakkındaki
halka açık olmayan bilgileri kullanmayın.
•Şirket
hissesi satın almanın veya satmanın uygun
olup olmadığıyla ilgili herhangi bir sorunuzu Hukuk
Departmanına danışın.
Sosyal ağ siteleri, blog veya wiki sayfaları gibi medya araçları
diğer iletişim araçlarıyla aynı kurallara tabidir. Şirket alımları,
ürün toplatma, kurumsal değişiklikler, müşteriler veya
satıcılarla ilişkiler, mali bilgiler veya kişisel çalışan bilgileri
(adres, telefon numarası, çalışan kimlik numarası vb.) ile ilgili
bilgiler, daha sonra silinse dahi gönderildiği anda rakiplerimiz
de dahil olmak üzere dünyanın herhangi bir yerinden kişilerce
görülebildiğinden bu bilgileri gönderilerinizde kullanmayın.
Şirketin bilgiyi halka açıkladığından kesinlikle emin olmadıkça
Şirket Bilgilerinin gizli olduğunu varsaymalısınız. Ayrıca,
istihdamınız sırasında oluşturduğunuz veya edindiğiniz tüm
dosyalar, kayıtlar ve raporlar Şirketin mülkiyetindedir.
Daha fazla bilgi için bakın: Tüyo Alıp Satma Prosedürleri;
Kurumsal Etkilere Sahip Kamusal Beyanlar Politikası; Kurumsal
Etkilere Sahip Kamusal Beyanlar Politikası Talimatları;
Sözleşmeler Politikası; Sözleşmeler Politikası Talimatları;
Kurumsal Kayıtların Yönetimi; Kayıt Oluşturma, Saklama ve
İmha Etme Politikası; Özel Bilgilere Dair Global Güvenlik
Kılavuzu; ve Verilerin Gizliliği Politikası.
•Şirket
işlerini asansör, uçak ve restoran gibi kamusal
alanlarda ve hatta cep telefonunda konuşurken dikkatli
olun.
22
S. Fikirlerimi ve duygularımı arkadaşlarımla
paylaştığım kişisel bir blog sayfam var. İşle ilgili
bilgileri buraya eklemeden önce neleri dikkate
almalıyım?
Y.
Dikkatli Olun. Web sayfaları, wiki sayfaları ve ağ
siteleri diğer iletişim araçlarıyla aynı kurallara tabidir.
Herhangi bir gizli iş bilgisini ifşa etmeyin. Örneğin,
şirket alımları, ürün toplatma, kurumsal değişiklikler,
müşteriler veya satıcılarla ilişkiler, mali bilgiler, kişisel
çalışan bilgileri (adres, telefon numarası, çalışan
kimlik numarası) veya diğer hassas ya da gizli bilgiler
hakkında yazmayın.
S. Yakın zamanda üst yönetime potansiyel bir
şirket alımıyla ilgili bir sunum yaptım. Proje ekibi
bu sunumu Sharepoint sitesine eklememi istedi. Bu
sorun mudur?
Y.
Dikkatli Olun. Gizli bir bilgiyi Sharepoint
sitesine eklemeden önce, gönderinin sadece proje
ekibi ve diğer yetkili personel tarafından görülmesi
için erişimin sınırlı olduğundan emin olmak sizin
sorumluluğunuzdadır. Bir Sharepoint sitesinde
erişimin sınırlı olması gerektiğini düşündüğünüz
bir bilgiye rastlarsanız derhal Hukuk Departmanını
bilgilendirmelisiniz.
DAVRANIŞ İPUCU
Kimberly-Clark dışında paylaştıklarınıza dikkat edin.
Bazı durumlarda bir iş arkadaşınızın ismini, telefon
numarasını ve e-posta adresini paylaşmak bile
uygunsuz olabilir. Bu durum şirkete zarar verebilir,
yasal sorunlar doğurabilir ve hatta iş arkadaşınıza
zarar verebilir. Gizli olması mümkün olan herhangi bir
Kimberly-Clark bilgisini şirket dışına çıkarmadan önce
Hukuk Departmanıyla iletişim kurun.
23
ŞİRKET KAYNAKLARININ KULLANIMI
Kaynakları kendi kontrolümüzde korumaya kendimizi adadık.
Şirket kaynakları aşağıdakileri içermektedir, ancak bunlarla
sınırlı değildir:
•
Ekipmanlar, makineler, araçlar ve yedek parçalar.
•
Envater ve Kaynaklar
•
Telefonlar, fotokopi makineleri ve faks makineleri.
•Bilgisayarlar,
dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler,
yazıcılar ve diğer teknoloji kaynakları.
•
E-posta ve Internet erişim sistemleri ve araçları.
•
Gizli bilgiler ve kayıtlar.
•
Buluşlar ve fikirler.
•
Ticari markalar, telif hakları ve patentler.
•
Ticari sırlar ve planlar.
•
Alacaklar.
•
İş ilişkileri.
•
İtibar.
Her BİRİMİZ AŞAĞIDAKİLERE uymalıyız:
•Şirket
kaynaklarının amacı dışında kullanılmadığından
veya ziyan edilmediğinden emin olmak için bu kaynakları
sorumlu bir şekilde kullanmalı, şirketin itibarına her zaman
saygı duymalı ve bunu korumalıyız.
• Bütçeleri,
harcamaları ve diğer fonları doğru şekilde
yönetmeliyiz.
• Verimliliği
maksimuma çıkarmak ve maliyetleri azaltmak
için tasarlanmış olan Kimberly-Clark seyahat kuralları ve
harcama politikalarına uymalıyız.
• Güvenlik
süreçlerine dikkat etmeli ve şirket kaynaklarının
kaybına, çalınmasına ya da amacı dışında kullanılmasına yol
açabilecek durumlara karşı dikkatli olmalıyız.
•Kimberly-Clark
politikaları ve süreçlerine uygun
olması şartıyla, bilgisayarların e-posta veya Web’de
gezinme, fotokopi ve faks makinesi ve telefonların iş
sorumluluklarınızdan sizi alıkoymayacak şekilde kişisel
amaçlarla zaman zaman kullanılmasına izin verilmektedir.
• Kimberly-Clark
kaynaklarını arkadaşlarımız ya da
akrabalarımız dahil başka kimsenin kullanmasına izin
vermemeliyiz.
• Bir
Kimberly-Clark bilgisayarında çalışırken her zaman kendi
kimliğimizi ve şifremizi kullanmalı ve şifremizi kesinlikle
başkalarına vermemeliyiz.
•Kimberly-Clark
bilgisayarlarında ve mobil cihazlarında
sadece uygun şekilde lisanslanmış yazılımlar kullanılabilir.
Yazılım lisansının izin vermediği durumlarda yazılım bir
cihazdan diğerine kopyalanmamalıdır.
•Şirket
varlıklarına özenli davranmalı ve kayıp ya da hasara
yol açabilecek kullanımlardan kaçınmalıyız.
Daha fazla bilgi için bakın: Kurumsal Mali Talimatlar (CFI);
Kabul Edilebilir Internet Kullanımı Politikası; E-posta
Politikası; E-posta Talimatları; Bilgi Sistemleri Kaynakları
Politikası; Talep Edilmemiş Fikirler Politikası; Mülk ve Varlık
Koruma Talimatları; Güvenlik Prosedürleri; Sorumluluk
Beyanı; Verilerin Gizliliği Politikası; Global Bilgi Teknolojileri
Standartları.
S. Ekip liderimden diğer çalışanların görünüşüyle
alay eden bir e-posta aldım. Komik olduğunu
düşündüm ve iletiyi listemdeki birkaç kişiye
gönderdim. Sadece bir e-posta göndermiş olsam
da şirket kaynaklarını amacı dışında mı kullanmış
oldum?
Y. Evet. Uygunsuz şakalar içeren veya uygunsuz
içerikli e-postalar göndermek veya iletmek,
kaynakların amacı dışında kullanılmasıdır ve
dolayısıyla Davranış Yönetmeliği’nin ihlali anlamına
gelir. Bu tür e-postalar alırsanız bu iletileri silin.
Bu konuyu ekip liderinizle konuşmaktan rahatsız
olmayacaksanız geribildirim sağlayın ve bu tür
e-postalar göndermemesini isteyin.
S. Yerel bir hastane için gönüllü olarak
çalışıyorum. El ilanlarını ayda bir fotokopiyle
çoğaltmam gerekiyor. Kağıtları evimden getirsem
ofis ekipmanlarını kullanabilir miyim?
Y.
Duruma göre değişir. Nadiren kullanmak kabul
edilebilir, ancak buradaki düzenli bir faaliyetmiş gibi
görünüyor. Kendi kağıdınızı getirseniz bile yine de
toner, mürekkep ve ağ bant genişliği gibi KimberlyClark kaynaklarını kullanıyorsunuz. Bu nedenle,
kullanımınızın Kimberly-Clark’ın çıkarlarına uygun
olup olmadığını öğrenmek için ekip liderinize veya
Hukuk Departmanına danışın.
24
HEDİYELER, EĞLENCE VE DİĞER YARDIMLAR
Hediye, eğlence ve diğer yardımları kabul etmek veya vermek
potansiyel, algılanan veya fiili çıkar çatışmalarına neden
olabilir, hatta yerel yasaları ihlal edebilir. “Hediyeler, eğlence
ve diğer yardımlar”, değeri olan her şey anlamına gelmektedir.
Bunlarla kısıtlı olmamak üzere yemek, konaklama, indirimler,
ödüller, seyahat, biletler, herhangi bir şekilde para, hisse
veya Kimberly-Clark ürünü bunlara örnektir. En çok ne kadar
hediye, eğlence ve diğer yardım kabul edip verebileceğinize
dair bilgiyi bölgenizin yerel politikalarında bulabilirsiniz.
HEDİYE, Eğlence veya Yardım Kabul Etme
Kimberly-Clark’taki işiniz sırasında müşteriler, tedarikçiler veya
işle ilgili diğer kişilerden hediye, eğlence ya da başka türlü
yardım teklifi gelebilir. Bu tür yardımları kabul etmenin kendi
davranışınızı etkilemeyeceğini düşünüyor olabilirsiniz, ancak
bazı kişiler karşılığında bir şey yapmak zorunda hissedebilirler.
Bu, Kimberly-Clark çıkarları için nesnel iş kararı verme
kabiliyetlerini etkileyebilir. Bu tür durumları önlemek için
aşağıdaki talimatlara uymalısınız:
Genel olarak Kimberly-Clark’la iş yapan ya da yapma
potansiyeline sahip kişilerden kabul edebileceğiniz hediye
veya eğlence türleri aşağıdakilerdir:
•Kalem,
takvim ya da işle ilgili küçük promosyon amaçlı
ürünler gibi düşük değerli sık olmayan hediyeler.
•İşle
ilgili bir kişiyle sık olmayan ve makul fiyatlı yemekler.
•İşle
ilgili bir şahısla sık olmamak kaydıyla spor, tiyatro veya
diğer kültürel etkinliklere katılma.
Bir hediyeyi, yemek veya etkinlik teklifini kabul etmenizin
uygun olup olmadığından emin değilseniz lütfen konuyu ekip
liderinizle tartışın veya Hukuk Departmanıyla iletişim kurun.
AŞAĞIDAKİLER yapılmamalıdır:
•İşle
ilgili bir kişiden, karşılığında bir şey yapmanız veya
bir söz vermeniz gerektiğini hissettirecek hiçbir şey kabul
etmeyin.
•Birisine
Kimberly-Clark işi verdiğiniz için karşılığında hiçbir
şey kabul etmeyin.
Bu koşullara uymayan herhangi bir şey alırsanız bunu
iade etmeli ve politikamıza göre kabul edemeyeceğinizi
açıklamalısınız. Bunu iade etmek toplumsal bir adete aykırıysa
ekip liderinizle veya İnsan Kaynaklarıyla konuşarak bunu bir
hayır kurumuna bağışlayın ya da başka bir çözüm bulun. Teklif
edilen hediye, eğlence ya da yardımın bu koşullara uyup
uymadığından veya yerel politikayı ihlal edip etmediğinden
emin değilseniz ekip liderinizle veya Hukuk Departmanıyla
görüşün.
S. Bir satıcıya ücretini Kimberly-Clark’ın ödediği
pahalı bir Dünya Kupası bileti veriyorum, daha sonra
da aynı satıcıdan daha da pahalı bir Olimpiyat bileti
kabul ediyorum. Bu doğru değil mi?
Y. Hayır. İki hareket de yanlış. Satıcılara pahalı
hediyeler vermemelisiniz ve pahalı bir hediye
vermiş olmanız, daha da pahalı bir hediyeyi kabul
edebileceğiniz anlamına gelmez.
S. Kimberly-Clark’la iş yapmak isteyen bir satıcı
en az ayda iki kez beni öğle yemeğine götürüyor. Bu
sorun mudur?
Y. Duruma göre değişir. İş amacıyla buluşmanız
durumunda öğle yemeği davetlerini kabul etmenizde
bir sorun yoktur, ancak sık veya ölçüsüz yemekler
çıkar çatışması oluşturuyor gibi görünebilir. Bir satıcı
sizi sürekli olarak öğle yemeğine davet ediyorsa ekip
liderinize danışın. Satıcıya Yönetmelikten bahsedin
ve satıcılarla sadece arada sırada öğle yemeğinde
buluşun.
S. Bir satıcı, tamamladığı bir projeden artan
malzemeleri evimde kullanmayı teklif etti. Proje bitti
ve Kimberly-Clark bu malzemeleri zaten atacak. Bu
doğru mudur?
Y.
Hayır. Kimberly-Clark satıcılarından kişisel
kullanım için hiçbir şey kabul etmeyin.
25
HEDİYE, Eğlence veya Yardım TEKLİF Etme
İşleri, ürün ve hizmetlerimizin üstün özellikleri, faydaları ve
kalitesiyle kazanmaya kendimizi adadık. Bir işi kazanmak
ya da korumak için hediye, eğlence veya yardım önerilmesi
etik dışıdır ve yasalara aykırı olabilir. Ancak, en alt düzeyde
tutulmak koşuluyla, bir iş ilişkisi kurmak veya ilişkiyi korumak
amacıyla mütevazı bir hediye ya da eğlence sunmanın kabul
edilebileceği durumlar da olabilir.
Genel olarak:
•Sık
sık aynı insana ya da şirkete hediye, eğlence veya yardım
vermeyin.
•Hediyeler,
eğlence ve yardımları koşullara göre makul ve
uygun şekilde sınırlayın.
•Karşıdaki
kişinin kendini Kimberly-Clark’a iş vermeye zorunlu
hissetmesi için hediye, eğlence veya yardım vermeyin.
•Birbirimize
olan saygımızı ihlal ediyor gibi görünebilecek
hediyeler veya eğlence sağlamayın.
•Diğer
şirketin hediye ve eğlence politikasını ihlal
etmediğinizden emin olun.
•Hiçbir
koşulda nakit, çek, havale, hediye sertifikası, kupon,
borç ya da para veya paraya eşdeğer başka bir şey vermeyin.
•Bölgenizde
veya ülkenizdeki ilgili yerel politikalara uygun
hareket ettiğinizden emin olun.
DAVRANIŞ İPUCU
1000 TL tutarındaki İtalyan porselen de dahil satıcıdan
hediye alınması, çalışanın işine son verilmesine neden
oldu.
26
DEVLET GÖREVLİLERİNE HEDİYELER, EĞLENCE
VEYA YARDIMLAR
Neredeyse tüm ülkelerde rüşvet ve yolsuzluğu önlemek için
yasalar bulunmaktadır. Ayrıca bazı ülkelerin yolsuzluğa karşı
yasaları sadece Kimberly-Clark çalışanlarının hareketleri
değil, Kimberly-Clark’ın yabancı ülkelerdeki yan kuruluşları ve
Kimberly-Clark adına ya da faydasına çalışan diğer kişiler için
de geçerli olabilir. Bu yolsuzluk karşıtı yasaların ihlali Şirketin
ciddi cezalar ödemesine ve özellikle de halkın gözündeki
itibarımızın sarsılmasına yol açabilir.
Resmi bir devlet kararını etkilemek ya da uygunsuz bir avantaj
sağlamak amacıyla miktarından bağımsız olarak herhangi
bir değere sahip bir şeyi doğrudan ya da dolaylı olarak
teklif etmemeli, vaat etmemeli ya da vermemelisiniz. Yasak
olan ödemelere örnek olarak nakit, hediyeler, yemekler,
eğlence, iş fırsatları, Şirket ürünü, teklifler, işe alma veya
hayır kuruluşlarına bağış verilebilir. Ayrıca devlet görevlilerine
“kolaylaştırma ödemesi” veya “hızlandırıcı ödemeler” de
yapmamalısınız. Bütün bu faaliyetler, rüşvet ya da yolsuzluk
olarak görülebilir.
Devlet görevlisi Sağlık Çalışanı olarak değerlendirilebilecek bir
kişiyse bu kişiyle etkileşimlerde daha da katı kurallar geçerli
olabilir.
Rüşvet vermeyin, almayın ve başkalarının verip almasına engel
olun. Yasaların veya Yönetmeliğin yasakladığı konularda Hukuk
Departmanından tavsiye alabilirsiniz. Kimberly-Clark ayrıca, ek
rehberlik sağlayan birçok politikayı uygulamaya koymuştur.
Daha fazla bilgi için bakın: Çıkar Çatışması, Hediyeler ve Gizli
Bilgilerin Açıklanması Politikası; Çıkar Çatışması, Hediyeler
ve Gizli Bilgilerin Açıklanması Politikası Talimatları; Yolsuzluk
Karşıtı Politika; Yolsuzluk Karşıtı Politika Talimatları; ve Sağlık
Çalışanlarıyla İlişkiler için Talimatlar.
S. Devlet görevlisi kimdir?
Y.
Memurlar, çevre ve sağlık müfettişleri, gümrük
memurları, posta çalışanları, yasama kurumu
çalışanları ve devlete ait hastanelerin çalışanları
gibi devlet ya da devlet tarafından kontrol edilen
bir şirket veya siyasi parti tarafından görevlendirilen
herkes devlet görevlisidir.
S. İş seyahati nedeniyle başka bir ülkeye
vizeyi zamanında alabilmemin tek yolu ülkenin
büyükelçiliğindeki memura fazladan ödeme yapmam.
Ödemeli miyim?
Y.
Hayır. Birçok ülkenin yasaları bu tür ödemeleri,
Şirket de herhangi bir ülkede bu ödemelerin
yapılmasını yasaklar.
S. Şehrimizin belediye başkanı yeni binamızın açılış
töreni için tesisi ziyarete geliyor. Ürün örnekleriyle
dolu bir paket hediye edebilir miyim?
Y.
Duruma göre değişir. Yerel yasalar ve kendi
etik kuralları pek çok yerel görevlinin ne kadar
küçük olursa olsun hediye almasını yasaklar. Bir
kararı etkilemek amacıyla devlet görevlilerine
verilen hediyeler ABD Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri
Yasası kapsamında yasaklanmıştır. Bu karmaşık bir
alan olduğu ve cezaları ciddi olabileceği için devlet
görevlilerine hediye vermeden önce konuyu Hukuk
Departmanına danışmalısınız.
S. Ürünlerimizi gümrükten çekmek için bir gümrük
memuruna ek ücret ödemem gerektiği söylendi.
Ödemeli miyim?
Y. Hayır. Birçok ülkenin yasası bu tür ödemeleri her
koşulda yasaklar ve bu tür ödemeler tüm ülkeler için
Şirket genelinde de yasaklanmıştır.
27
KAYIT TUTMA
Faaliyetlerimizi ve işlemlerimizi doğru ve dürüst bir şekilde
ortaya koyan Şirket kayıtları tutma ve yasalar veya kayıt tutma
takvimlerinin gerektirdiği süre boyunca bu kayıtları saklama
yükümlülüğüne sahibiz. Kayıt tutma takvimimiz, Kurumsal
Kayıt Yönetimi web sitesinde bulunmaktadır.
Şirket kayıtlarına örnekler:
•
Sözleşmeler.
•
Faturalar.
•
İstihdam kayıtları.
•
Harcama raporları.
•
Laboratuar defterleri.
•
İthalat ve ihracat belgeleri.
•
İmalat ve Üretim raporları.
•
Kalite kayıtları.
•
Araştırma ve geliştirme testleri.
•
Çevresel kayıtlar.
•
Satış faaliyeti raporları.
S. Kayıt tutma politikamız e-postaları belirli bir
süre saklamamızı gerektiriyor, ancak ben bütün
e-postalarımı taşınabilir belleğe alıp sürekli saklamak
istiyorum. Kimberly-Clark’ın depolama alanında yer
tutmayacak. E-postalarımın bazılarına kayıt tutma
süresi dolduktan sonra da ihtiyaç duyacağımı
bildiğimden bu doğru olmaz mı?
Y.
Hayır. Hepimiz e-posta gibi kayıtları yasa
veya kendi kayıt tutma takvimimiz artık gerekli
görmedikten sonra silmekle yükümlüyüz.
Yürürlükteki yasalar gereğince kayıtların uygun yönetimi,
bakımı ve saklanması konusunda şirket kuralları
bulunmaktadır ve her birimizin bu kurallara uyması
zorunludur. Bu, kayıtların doğru ve gerçek olması anlamına
gelmektedir. İş amacıyla gerek duyanlar için saklanmalı,
kullanıma sunulmalı ve yasalar ya da kayıt tutma takvimlerimiz
tarafından artık saklanması gerekmediği zaman uygun şekilde
imha edilmelidir.
28
MALİ RAPORLAR
Kimberly-Clark mali bilgilerin dürüst, doğru ve zamanında
açıklanmasını sağlamakla yükümlüdür. Mali bilgilerin
raporlanması, çok yüksek dürüstlük ve doğruluk standartları
gerektirir.
Şirket muhasebe ve mali kayıtlarının bütünlüğü Şirketin
defter ve hesaplarına yapılan girişleri destekleyen temel
bilgilerin doğruluğuna ve eksiksizliğine bağlıdır. Dolandırıcılık
içeren ya da yanlış yönlendiren raporların şirket itibarına ve
yatırımcılarına neden olacağı zarar çok ciddi olabilir.
Dürüst olmayan mali raporlar ayrıca ilgili şahıslar ve şirket
için para veya hapis cezasına neden olabilir. Şirket dışı mali
raporlarda hatalı ya da yanlış yönlendiren bilgilerin bulunması
kesinlikle yasaktır.
Bütün çalışanların mali bütünlüğümüzü korumada bir rolü
vardır:
S. Yılsonu yaklaştı ve bütçemde para kaldı. Gelecek
yıl gerçekleşecek bir harcamayı önceden ödeyip bu
yılın bütçesine uygulanmasını sağlayabilir miyim?
Y.
Hayır. Harcamalarınızı uygun muhasebe
dönemlerinde kaydetmelisiniz. İşlem harcamalarını
içinde gerçekleştikleri yıllara kaydedin. Sonraki yıl
gerçekleşecek bir işlem için bu yıl ödeme yapmanız
gerekiyorsa söz konusu kalemi ön ödemeli harcama
olarak kaydetmek için yerel mali ekibinizle iletişim
kurun.
S. Ekip liderim üretim hedefimize ulaşmak için
•İşlemlerin
ekibimden gerektiği kadar saat çalışmasını istedi,
ancak fazla mesainin yasak olduğu ve zaman
raporlarımıza sadece 40 saat yazılabileceği yönünde
“yazılı olmayan bir kural” var. Ne yapmalıyım?
•Şirket
Y. Rapor edin. Gerçek çalıştığınız saat miktarını her
uygun yetkilerle gerçekleştirildiğinden ve zamanı
göz önünde bulundurarak uygun şekilde kaydedildiğinden
emin olun.
varlıklarını uygun şekilde koruyun ve varlık kayıtlarını
düzenli olarak fiili varlıklarla karşılaştırın.
•Muhasebeyle
zaman yerel politikalara, yasalara ve toplu pazarlık
sözleşmelerine uygun olarak rapor etmelisiniz.
Ekibiniz fazla mesai yapıyorsa bu fazla mesaiyi
de doğru şekilde rapor etmelisiniz. Fazla mesai
yapmanız uygun değilse vardiyanız tamamlandığında
çalışmayı bırakmalısınız. “Kayıt dışı” çalışmayın. Soru
Sorma veya Sorun Rapor Etme Kaynakları
•Şirketimizin
S. Ekip liderim 80.000 TL tutarında bir satış siparişi
•Sadece
geçerli iş harcamalarında geri ödeme için başvuru
yapın veya onay verin.
•Muhasebe
kayıtlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini
sağlamak için Kurumsal Mali Talimatlara uyun.
ilgili kararları muhasebe standartlarına ve
Kimberly-Clark politikalarına dayanarak verin.
defter ve kayıtlarında veya herhangi bir
açıklamada, iç veya dış iletişimde yanlış veya desteksiz
ifadeler kullanmayın ve bu türden girişler yapmayın.
Rapor edilen bilgilerde herhangi bir hata, sahtecilik veya
yanlışlık görürseniz bilgiyi Davranış Yönetmeliği Sorunlarının
Raporlanması ve Bildirilmesine Dair Protokol’e uygun olarak
derhal iletin.
Daha fazla bilgi için bakın: Kayıt Oluşturma, Saklama ve
İmha Etme Politikası; Kurumsal Kayıt Yönetimi; Muhasebe
Politikaları ve Uygulama Politikası; Kurumsal Mali Talimatlar
(CFI); Şirket İçi Kontrol Politikası; CFI 27-50 Çalışan
Harcamalarının Geri Ödenmesi; Harcama Geri Ödeme
Politikası; Yolsuzluk Karşıtı Politika.
hazırlamamı istedi, ancak onay yetkisi sadece
40.000 TL’ye kadar. Daha üst düzey bir yetkiliden
onay almamak için satın alma sipariş talebini ikiye
bölebilir miyim?
Y.
Hayır. 80.000 TL’lik satış siparişini oluşturun ve
gerekli onayları alın. Ekip liderinizi karşınıza almak
konusunda rahatsız hissediyorsanız durumu Hukuk
Departmanına ya da Davranış Yönetmeliği Hattına
rapor edin. Soru Sorma veya Sorun Rapor Etme
Kaynakları
29
DOLANDIRICILIĞI ÖNLEME
Tüm dolandırıcılık faaliyetleri kesinlikle yasaktır.
Kimberly-Clark çalışanlarından şunları bekler:
•Şirket
malzemeleri, fonları ve mali raporlama sistemleriyle
çalışırken dürüstlük ve doğrulukla hareket edin.
•Sahtekarlığı
önleyin, tespit edin ve rapor edin.
Aşağıda bazı dolandırıcılık örnekleri verilmektedir:
•Nakit
para, envanter, ürün veya diğer varlıkların çalınması.
•Şirket
fonlarının kişisel olarak kullanılacak ekipman, tedarik
veya malzeme alımında kullanılması.
•Kimberly-Clark’la
iş sağlamak karşılığında tedarikçilerden
para ya da hediye alınması.
S. Bir müşteri önümüzdeki ay yapacağımız
teslimatın satışını bu ay kaydetmemi istedi. Ne
yapmalıyım?
Y.
Bunu yapmayın. Bu hareket mali
sonuçlarımızı etkileyebilir ve dolandırıcılık olarak
değerlendirilmektedir. Bu müşteriyle yaşadığınız
zorlukları öğrenmesi için konuyu ekip liderinizle
konuşun.
S. Hafta sonu kendi aracıma benzin alırken
•Geri
yanlışlıkla şirket kredi kartını kullandım. Başım derde
girecek mi?
•Artık
Y. Hayır. Hepimiz hata yaparız. Sadece bunu bir
ödeme için yanlış ya da yanlış yönlendiren taleplerin
iletilmesi.
yaralı olmaması ya da kazadan etkilenmemiş olduğu
halde “işçi” tazminatı almaya devam edilmesi.
•Geri
kazanılabilir varlıkların ya da borçların silinmesi.
•Şirket
sonraki harcama raporunuzda belirtin ve bedeli
karşılamak üzere ödeme yapın. Ancak, bu alışkanlık
haline gelirse disiplin cezaları söz konusu olabilir.
varlıklarının kişisel çıkar amacıyla kullanılması.
•Satış
yapılmadan veya kazanılmadan önce satışın
kaydedilmesi.
•Saat
kartları ya da saat raporunda yanlış bilgi verilmesi.
•Muhasebe
sistemine geçerli olmayan girişler yapılması.
•Alınmamış
mallar ya da hizmetler için ödeme çıkarılması
veya alınması.
•Çalışılmamış
saatler ya da gerçekleşmemiş veya
belgelenmemiş harcamalar için ödeme çıkarılması veya
alınması.
•Her
türlü sahtecilik.
30
Doğru Olanı Yapmak Kimberly-Clark’ın Yoludur
Yönetmeliğin okumak sadece bir başlangıç. Herkesten her
zaman iş ahlakına, yasalara ve Davranış Yönetmeliği’ne uygun
hareket etmesini bekliyoruz. Doğru Olanı Yapmak KimberlyClark’ın Yoludur. Hepimiz Yönetmeliğe uymak, şüphelenilen
ihlalleri rapor etmek ve potansiyel ihlaller konusunda Şirketin
yürüttüğü incelemelerde işbirliği yapmakla yükümlüyüz.
Davranış Yönetmeliği’ne ilişkin bir sorunu iyi niyetle
dile getirdiğiniz için işinizi veya haklarınızı kaybetmeniz,
unvanınızın indirilmesi, askıya alınmanız, tehdit edilmeniz,
taciz edilmeniz veya size karşı ayrımcılık yapılması söz konusu
olamaz.
Yönetmelik, müşteriler, tedarikçiler, diğer çalışanlar, rakip
firmalar ve halkla ilişkilerde neyin “doğru” olduğu konusunda
yol göstermeyi amaçlamaktadır. Sorularınızı yanıtlamanız ya
da ihlalleri rapor etmeniz için birkaç kaynak bulunmaktadır.
Bu Yönetmelikte yer alan Soru Sorma veya Sorun Rapor Etme
Kaynakları bölümüne bakın.
31
DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİ HATTI NUMARALARI
Ülke.............................................................................. Erişim Kodu................................................................. Ücretsiz Telefon Numarası
Avusturya..................................................................... 0800-200-288...............................................................................800-482-6020
Ekvador (Andinatel)...................................................... 1-999-119.....................................................................................800-482-6020
Ekvador (Pacifictel)....................................................... 1-800-999-119..............................................................................800-482-6020
Guatemala.................................................................... 138-126 veya 999-91-90...............................................................800-482-6020
Honduras ..................................................................... 800-0123.......................................................................................800-482-6020
Hindistan ..................................................................... 000-117 ........................................................................................800-482-6020
Japonya (KDDI) ............................................................ 00-539-111 ...................................................................................800-482-6020
Japonya (Softbank) ...................................................... 00-665-5111 .................................................................................800-482-6020
Nikaragua .................................................................... 1-800-0164 ...................................................................................800-482-6020
Paraguay ...................................................................... 008-11-800 ...................................................................................800-482-6020
Rusya ........................................................................... 8^10-800-110-1011 .....................................................................800-482-6020
Rusya (Moskova) .......................................................... 363-2400 ......................................................................................800-482-6020
Suudi Arabistan ........................................................... 1-800-10 .......................................................................................800-482-6020
Türkiye ......................................................................... 0811-288-0001 .............................................................................800-482-6020
Ukrayna ....................................................................... 8 ^ 100-11 ....................................................................................800-482-6020
Venezuela .................................................................... 0 800 2255 288 ............................................................................800-482-6020
Vietnam ....................................................................... 1-201-0288 ...................................................................................800-482-6020
Bazı kodların önündeki “^” işareti “ikinci çevirme tonunu bekleme” anlamına gelmektedir.
Ülke.....................................................Ücretsiz Telefon Numarası
Arjantin ...............................................0-800-444-3594
Avustralya ...........................................1-800-082-171
Bahreyn...............................................8000-4149
Belçika.................................................0800-7-2974
Bolivya ................................................800-100420
Brezilya ...............................................0800-891-4205
Kanada.................................................1-800-482-6020
Şili 1230-020-5512
Kuzey Çin ............................................10-800-711-0649
Güney Çin ...........................................10-800-110-0590
Kolombiya ...........................................01-800-912-0114
Kosta Rika ...........................................0-800-011-1094
Çek Cumhuriyeti .................................800-142-323
Dominik Cumhuriyeti ..........................1-800-482-6020
El Salvador ..........................................800-6267
Almanya ..............................................0800-181-5936
Yunanistan ..........................................00-800-11-008-3594
Hong Kong ..........................................800-903071
Macaristan ..........................................06-800-18318
Endonezya ..........................................001-803-1-008-3594
İsrail ....................................................180-941-3594
İtalya ...................................................800-788427
Jamaika ...............................................1-800-482-6020
Kore ....................................................00798-1-1-008-3594
Malezya ..............................................1-800-81-2478
Meksika ..............................................001-800-482-6020
Hollanda .............................................0800-022-0375
Ülke.....................................................Ücretsiz Telefon Numarası
Yeni Zelanda .......................................0800-450-245
Panama................................................01-800-482-6020
Peru ....................................................0800-5-2697
Filipinler ..............................................1-800-1-111-0083
Polonya ...............................................0-0-800-111-1626
Portekiz ...............................................800-811-807
Singapur..............................................800-110-1537
Güney Afrika .......................................0800-980072
İspanya ...............................................900-97-1068
İsviçre .................................................0800-561-031
Tayvan .................................................00-801-10-4085
Tayland ...............................................001-800-11-008-3594
Trinidad/Tobago .................................1-800-482-6020
İngiltere ..............................................0-0808-234-7569
Uruguay ..............................................000-411-008-3594
“Erişim Kodlarının” Nasıl Çevrileceği Hakkında
1. Erişim Kodunu çevirin
2. Çevir sesini veya talimatları bekleyin
3. Ücretsiz telefon numarasını çevirin
Ülkeniz listede yer almıyorsa https://iwf.tnwgrc.com
adresinden ulaşabileceğiniz web sitemizdeki bildirim formunu
doldurun.
32
Her gün “Doğru Olanı
Yaparak” ve Davranış
Yönetmeliğimize bağlı kalarak
olumlu ve verimli bir işyeri
oluşturmamıza yardım edebilirsiniz.
Bu, hepimizin hak ettiği türde bir
işyeri.”
- Thomas J. Falk
Yönetim Kurulu Başkanı ve
CEO
Kimberly-Clark Worldwide, Inc. şirketinin Tescilli Ticari Markası ve *Ticari Markasıdır. Neenah, WI 54956. © 2014 KCWW Form #: COC0001
www.kimbery-clark.com
33
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
6 538 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content