close

Enter

Log in using OpenID

İhale İlanına Ulaşmak İçin Tıklayınız

embedDownload
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VEMÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI (Ö.Ö.)
G
P
A
Z
A
R
T
E
S
İ
SAAT
I. YARIYIL (1. SINIF)
SINIF
III. YARIYIL (2. SINIF)
SINIF
V. YARIYIL (3. SINIF)
SINIF
08.10 – 09.00
09.10 – 10.00
10.10 – 11.00
11.10 – 12.00
Fizik-1
Fizik-1
Mal. Bil. Müh. Gir
Mal bil. Müh. Gir
Fen. Fak. Fizik
Fen. Fak. Fizik
G-Z-06
G-Z-06
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
İngilizce-1
İngilizce-1
Genel kimya-1
Genel kimya-1
G-Z-06
G-Z-06
Mukavemet
Mukavemet
G-Z-04
G-Z-04
Programlama-1
Programlama-1
Atatürk İlk .
Atatürk İlk .
ERP LAb
ERP LAb
G-Z-06
G-Z-06
Mesleki ing
Mesleki ing
Demir dışı malzemeler
Demir dışı malzemeler
G-Z-04
G-Z-04
G-Z-04
G-Z-04
Malzeme üretim lab -1
Malzeme üretim lab-1
Malzeme üretim lab-1
Malzeme üretim lab-1
G-Z-03
G-Z-03
G-Z-03
G-Z-03
08.10 – 09.00
09.10 – 10.00
10.10 – 11.00
11.10 – 12.00
Fizik -1
Fizik -1
Genel kimya-1
Genel kimya-1
Fen fak.
Malzeme-1
Malzeme-1
Malzeme-1
G-Z-04
G-Z-04
G-Z-04
Metal üretim süreç.
G-Z-03
G-Z-03
G-Z-03
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Lineer Cebir
Lineer Cebir
Genel kimya
Genel kimya
Fen fak.
Sayısal yöntemler
Sayısal yöntemler
Fen fak. Mat.
Bölümü
08.10 – 09.00
09.10 – 10.00
10.10 – 11.00
11.10 – 12.00
Teknik Resim (Teknik Resim)
Teknik Resim (Teknik Resim)
Teknik Resim (Teknik Resim)
Teknik Resim (Teknik Resim)
G zemin bilg. Lab.
(Teknik resim Salonu)
Yüksek matematik
Yüksek matematik
Yüksek matematik
G-Z-06
13.10 – 14.00
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Genel Matematik-1
Genel Matematik-1
Genel Matematik-1
Malzeme üretim sür. Taş. Mek.
Malzeme üretim sür. Taş. Mek.
Malzeme üretim sür. Taş. Mek.
G-Z-03
G-Z-03
G-Z-03
VII. YARIYIL (4. SINIF)
Korozyon
Korozyon
Polimer üretim süreç
Polimer üretim süreç
Polimer üretim süreç
SINIF
Seminer salonu
G-Z-04
G-Z-04
G-Z-04
08.10 – 09.00
09.10 – 10.00
10.10 – 11.00
11.10 – 12.00
S
A
L 13.10 – 14.00
I
14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Ç
A
R
Ş
A
M
B
A
P
E
R
Ş
E
M
B
E
08.10 – 09.00
09.10 – 10.00
10.10 – 11.00
C 11.10 – 12.00
U
M 13.10 – 14.00
A 14.10 – 15.00
15.10 – 16.00
16.10 – 17.00
Türk dili -1
Türk dili -1
Fizik -1
Fizik -1
Fen Fak. Matematik
Böl.
G-Z-06
G-Z-06
Fen. Fak. Fizik
Malzemelerin yapısı
Mazlemelerin yapısı
Malzemelerin yapısı
G-Z-04
G-Z-04
G-Z-04
mukavemet
mukavemet
Faz diyag
Faz diyag
G-Z-04
G-Z-04
G-Z-04
G-Z-04
Metal üretim süreç.
Kalite kontrol
Kalite kontrol
G-Z-03
G-Z-03
G-Z-03
Toz metalurjisi
Toz metalurjisi
Seramikler
Seramikler
G-Z-03
G-Z-03
İleri Tek. Malz.(Ö.Ö + İO)
İleri Tek. Malz. (Ö.Ö + İO)
Kaynak tek
Kaynak tek
Kaynak tek
G-Z-03
G-Z-03
G-Z-03
Müh. Yön ve İnsan ilişkileri
Malzeme termo-2
Malzeme termo-2
Malzeme termo-2
Mikroyapı karakterizasyonu
Mikroyapı karakterizasyonu
Mikroyapı karakterizasyonu
G-Z-03
G-Z-03
G-Z-03
G-Z-06
G-Z-06
G-Z-04
G-Z-04
Seminer salonu
Müh. Yön ve İnsan ilişkileri
G-Z-04
G-Z-04
Kompozit mal
Kompozit mal
Kompozit mal
Mal. Müh.
Seminer Salonu
Bitirme Ödevi
Bitirme Ödevi
Seminer
Seminer
Mal. Müh.
Seminer Salonu
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2012-2013EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS VERECEK OLAN ÖĞRETİM ÜYELERİ
1. SINIFÖRGÜN ÖĞRETİM (Ö.Ö.)
Fizik-1: Prof.Dr. Sedat ÖZSOY
Genel Kimya-1: Yrd. Doç. Dr. Halil ŞAHAN
Genel Matematik-1: Yrd.Doç.Dr. Emin AYGÜN
Lineer Cebir: Yrd.Doç.Dr. Emin AYGÜN
Teknik Resim (Eski Müfredat): Yrd.Doç.Dr. Eyyup GERÇEKCiOĞLU
Teknik Resim (Yeni Müfredat): Öğr.Gör. İsmail ÖZDEMİR
Malzeme Bil. Ve Müh. Giriş: Doç.Dr.Mehmet HANÇER
Programlama-1: Yrd. Doç.Dr. Mustafa DANACI
Türk Dili ve Edebiyatı-1: Okt. Ahmet Nedim KİLCİ
Atatürk Ġlkeleri ve Ink. Tar-1: Okt. Cengiz KARTIN
İngilizce-1: Doç.Dr.Mehmet HANÇER
1. SINIFİKİNCİ ÖĞRETİM (İ.Ö.)
Fizik-1: Prof.Dr Sedat ÖZSOY
Genel Kimya-1: Prof. Dr. Talat ÖZPOZAN
Genel Matematik-1: Yrd.Doç.Dr. Emin AYGÜN
Lineer Cebir: Yrd.Doç.Dr. Emin AYGÜN
Teknik Resim (Eski Müfredat): Yrd.Doç.Dr. Eyyup GERÇEKCiOĞLU
Teknik Resim (Yeni Müfredat): Öğr.Gör. İsmail ÖZDEMİR
Malzeme Bil. Ve Müh. Giriş: Doç.Dr.Mehmet HANÇER
Programlama-1: Yrd. Doç.Dr. Mustafa DANACI
Türk Dili ve Edebiyatı-1: Okt. Ahmet Nedim KİLCİ
Atatürk Ġlkeleri ve Ink. Tar-1: Okt. Cengiz KARTIN
İngilizce-1: Doç.Dr.Mehmet HANÇER
2. SINIF (Ö.Ö – İ.Ö)
Mukavemet: Yrd.Doç.Dr. Durmuş ODABAŞ
Yüksek Matematik-1: Prof.Dr. Sebahattin ÜNALAN
Malzemelerin Yapısı: Doç.Dr. Mehmet HANÇER
Faz Diyagramları: Prof. Dr. Kazım KEġLĠOĞLU
Malzeme-1: Yrd.Doç.Dr. Eyyup GERÇEKCĠOĞLU
Demir Dışı Malzemeler: Yrd.Doç.Dr. Şengül DANIŞMAN
Sayısal Yöntemler: Yrd. Doç. Dr. Tamer ŞENEL
Mesleki İngilizce: Doç.Dr. Mehmet HANÇER
4. SINIF (Ö.Ö – İ.Ö)
Kalite Kontrol: Doç. Dr. Duran TOKSARI
Polimer Üretim Süreçleri: Yrd. Doç. Dr. Bilal
DEMİREL
Kompozit Malzemeler: Yrd.Doç.Dr. Soner SAVAŞ
Korozyon: Yrd. Doç. Dr. Bilal DEMİREL
Toz Metalurjisi: Yrd. Doç. Dr. A. Alper CERiT
İleri Teknoloji Malzemeleri: Yrd. Doç. Dr. Durmuş
ODABAŞ
Müh. Yön. Ve İns. İlişkileri: MenekŞe İKBAL
Seminer: Malz. Müh. Öğretim. Üyeleri
Bitirme Ödevi: Malz. Müh. Öğretim. üyeleri
3. SINIF (Ö.Ö – İ.Ö)
Seramikler: Doç.Dr.Mehmet HANÇER
Malzeme Üretim Laboratuarı-1: Yrd.Doç.Dr. Soner SAVAŞ
Mikroyapı Karakterizasyonu: Yrd.Doç.Dr. Fehmi NAİR
Metal Üretim Süreçleri: Yrd.Doç.Dr. Afşin Alper CERİT
Malzeme Termodinamiği-2: Doç.Dr.Osman CANKO
Kaynak Tekniği: Yrd.Doç.Dr. Eyyup GERÇEKCİOĞLU
Malzeme Üretim Süreçlerinde Taşınma Mekanizmaları: Yrd.
Doç. Dr. Serdar ONSES
Not: Ders programında ve dersleri verecek öğretim üyeleri listesindeki kırmızı ile yazılan dersler eski müfredata ait olup, sadece o dersten kalanlar veya
dersi daha önce alamayanlar sorumludur, 2014 güz girişlileri kapsamamaktadır onlar yeni müfredattaki dersleri alacaktır.
İleri Teknoloji Malzemeleri Teknik Seçmeli dersi örgün ve ikinci öğretim öğrencileriyle bir arada birleştirilerek Perşembe günü 10.00-12.00 arası
yapılacaktır.
Fizik-1, Genel Kimya 1, Genel Matematik 1, Lineer Cebir örgün ve ikinci öğretim dersleri; Sayısal Yöntemler örgün öğretim dersleri fen fakültesindeki
ilgili birimdeki dersliklerde yapılacaktır.
Fizik-1 ve Genel Kimya-1 dersleri yeni müfredatta 4 ders saati teorik, 2 ders saati laboratuar uygulaması olacak şekilde 6 ders saatidir. Eski müfredata
dahil olanlar (2014 güz girişlileri dışındakiler) bu derslerin laboratuar kısmından muaf olup 4 saatlik teorik kısmından sorumlu olacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
170 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content