close

Enter

Log in using OpenID

2. KURUL-Sinir Sistemi Hastalıkları

embedDownload
5. SINIF 1.GRUP 2. KURUL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
5.SINIF- 1.GRUP 2.DERS KURULU
SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
(13 EKİM 2014 – 05 ARALIK 2014)
Dekan
Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)
Başkoordinatör
Başkoordinatör Yardımcısı
5. Sınıf Koordinatörü
5. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
2. Ders Kurulu Başkanı
2. Ders Kurulu Başkan Yardımcısı
: Prof. Dr.
: Prof. Dr. Hüseyin İLHAN
: Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ
: Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ
: Prof.Dr. Emre ENTOK
: Prof.Dr. Çınar YENİLMEZ
: Prof.Dr. Nevzat UZUNER
: Doç.Dr. Murat VURAL
DERS ADI
Anestezi ve Reanimasyon:
Beyin ve Sinir Cerrahi:
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon:
Nöroloji:
Nükleer Tıp:
Radyoloji
Radyasyon Onkolojisi:
TOPLAM
Bağımsız Öğrenme:
Teorik Saat
31
25
3
26
1
5
1
92
Pratik Saat
89
89
TOPLAM
181
31 EKİM 2014
14 KASIM 2014
03 ARALIK 2014
1. ARA SINAV
2. ARA SINAV
3. ARA SINAV
Saat: (09.30-11.15)
Saat: (09.30-11.15)
Saat: (09.30-11.15)
03 ARALIK 2014
YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK SINAV
Saat: 11.00 – 12.30
04 ARALIK 2014
05 ARALIK 2014
NÖROLOJİ
SÖZLÜ SINAVI
Saat: 10.30-12.30
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
SÖZLÜ SINAVI
Saat: 09.30-12.30
BEYİN ve SİNİR CERRAHİ
SÖZLÜ SINAVI
Saat: 13.30-15.30
RADYOLOJİ
SÖZLÜ SINAVI
Saat: 13.30-15.30
Sınav Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Gülnur T. UZUNER
Sınav Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Zühtü ÖZBEK
Sınav Sorumlusu: Yrd. Doç.Dr.Sema ŞANAL BAŞ
Sınav Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Gülnur T. UZUNER
Yrd. Doç.Dr.Sema ŞANAL
Sınav Sorumlusu: A.D. Tüm Öğr.Üyeleri
Sınav Sorumlusu: A.D. Tüm Öğr.Üyeleri
1
5. SINIF 1.GRUP 2. KURUL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
5.SINIF
2 Kurul
1. Hafta
Sinir Sistemi Hastalıkları
13.10.2014
Pazartesi
14.10.2014
Salı
8:30
9:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
09:30
10:15
GEÇEN DERS KURULUNUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
VE
YENİ DERS KURULUNUN
TANITIMI
Ders Kurulu Başkanı
Prof.Dr. Nevzat UZUNER
KLİNİK UYGULAMA
10:30
11:15
KLİNİK UYGULAMA
11:30
12:15
KLİNİK UYGULAMA
15.10.2014
Çarşamba
RADYOLOJİ
SEMİNER
Saat: 08.00-09.00
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
SEMİNER
Saat: 09.30-12.15
16.10.2014
Perşembe
17.10.2014
Cuma
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
NÖROLOJİ
SEMİNER
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
13:30
14:15
Giriş Dersi:
Hasta İçin Yaşamın Anlamını
Değerlendirme, Hekimlik Sanatı,
Hekimliğin İnsani Boyutu
Prof. Dr. O. Oğuz ERDİNÇ
Geçici İskemik Atak
Prof.Dr.Nevzat UZUNER
Serebrovasküler Hastalıklar2
Doç.Dr.A.Özcan ÖZDEMİR
Travmalı Hastaya Yaklaşım
Prof.Dr.T.Erhan COŞAN
14:30
15:15
Nörolojik Hastalıklarda Öykü
Alma ve Hastaya Yaklaşım
Yrd.Doç.Dr.Demet Funda BAŞ
Antiagregan ve Antikoagulan
Tedaviler
Prof.Dr.Nevzat UZUNER
Serebrovasküler Hastalıklar 3
Doç.Dr.A.Özcan ÖZDEMİR
KİBAS
Prof.Dr. Metin Ant ATASOY
15:30
16:15
Nörolojik Hastalıklara Özgü Belirti
ve Bulgular ve Fizik Bakı
Prof.Dr.Serhat ÖZKAN
Serebrovasküler Hastalıklar 1
Doç.Dr.A.Özcan ÖZDEMİR
İnme Rehabilitasyonu
Prof.Dr.Funda TAŞCIOĞLU
16:30
17:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Medulla Spinalis Yaralanmalarında
Rehabilitasyon- 1
Doç.Dr.Merih ÖZGEN
Medulla Spinalis Yaralanmalarında
Rehabilitasyon- 2
Doç.Dr.Merih ÖZGEN
Kafa Travmaları
Prof.Dr.T.Erhan COŞAN
Vertigo
Yrd.Doç.Dr.Demet Funda BAŞ
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
2
5. SINIF 1.GRUP 2. KURUL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
5.SINIF
Sinir Sistemi Hastalıkları
2 Kurul
2. Hafta
20.10.2014
Pazartesi
21.10.2014
Salı
22.10.2014
Çarşamba
23.10.2014
Perşembe
24.10.2014
Cuma
8:30
9:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
RADYOLOJİ
SEMİNER
Saat: 08.00-09.00
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
09:30
10:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
SEMİNER
Saat: 09.30-12.15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
10:30
11:15
NÖROLOJİ
SEMİNER
KLİNİK UYGULAMA
NÖROLOJİ
SEMİNER
KLİNİK UYGULAMA
11:30
12:15
KLİNİK UYGULAMA
13:30
14:15
Nörolojide Tanı Yöntemleri
Yrd.Doç.Dr.Gülnur T. UZUNER
14:30
15:15
Baş Ağrılarında Tetkik Algoritması
Prof.Dr.Nevzat UZUNER
Epilepsi 1
Yrd.Doç.Dr.Gülnur T. UZUNER
15:30
16:15
Başağrısı Tedavisi ve Proflaksisi
Prof.Dr.Nevzat UZUNER
16:30
17:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
Nöromüsküler Kavşak Hastalıkları
Demans 1
Prof.Dr.O.Oğuz ERDİNÇ
Prof.Dr.B. Demet Ö. ADAPINAR
Demyelinizan Hastalıklar 1
Doç.Dr.Ceyhan KUTLU
Kas Hastalıkları 1
Prof.Dr.O.Oğuz ERDİNÇ
Demans 2
Prof.Dr.B. Demet Ö. ADAPINAR
Demyelinizan Hastalıklar 2
Doç.Dr.Ceyhan KUTLU
Kas Hastalıkları 2
Prof.Dr.O.Oğuz ERDİNÇ
Epilepsi 2
Yrd.Doç.Dr.Gülnur T. UZUNER
Periferik Nöropatiler
Prof.Dr.O.Oğuz ERDİNÇ
Ekstrapramidal Sistem Hastalıkları
1
Prof.Dr.Serhat ÖZKAN
Yer Kaplayan Lezyonlar
Doç.Dr.Ceyhan KUTLU
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Ekstrapramidal Sistem Hastalıkları
2
Prof.Dr.Serhat ÖZKAN
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
3
5. SINIF 1.GRUP 2. KURUL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
5.SINIF
Sinir Sistemi Hastalıkları
2 Kurul
3. Hafta
8:30
9:15
27.10.2014
Pazartesi
28.10.2014
Salı
29.10.2014
Çarşamba
30.10.2014
Perşembe
KLİNİK UYGULAMA
Nörodejenearatif Hastalıklar
Prof.Dr.B. Demet Ö. ADAPINAR
29 EKİM
CUMHURİYET
BAYRAMI
KLİNİK UYGULAMA
31.10.2014
Cuma
1. ARA SINAV
09:30
10:15
10:30
11:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
NÖROLOJİ
SEMİNER
Periferik Sinir Yaralanmaları
ve
Tuzak Nöropatiler
Yrd.Doç.Dr. Zühtü ÖZBEK
NÖROLOJİ
SEMİNER
11:30
12:15
13:30
14:15
Saat: 09.30-11.15
Nöroşirürjide Cerrahi
Komplikasyonlar
Prof.Dr. Metin Ant ATASOY
Yrd.Doç.Dr.Gülnur TEKGÖL
UZUNER
Beyin Ölümü
Yrd.Doç.Dr. Zühtü ÖZBEK
Uyku ve Uyku Bozuklukları
Yrd.Doç.Dr.Gülnur T. UZUNER
29 EKİM
CUMHURİYET
BAYRAMI
Servikal Disk Hernileri
Prof Dr Ali ARSLANTAŞ
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
4
5. SINIF 1.GRUP 2. KURUL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
AREFESİ
14:30
15:15
Servikal Travmalar
Prof Dr Ali ARSLANTAŞ
Lomber Disk Hernileri
Prof.Dr. Ramazan DURMAZ
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
15:30
16:15
Torako-Lomber Travmalar
Prof Dr Ali ARSLANTAŞ
Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları
Öğr.gör.Dr.Emre ÖZKARA
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
16:30
17:15
Nöroşirürjikal Aciller
Yrd.Doç.Dr. Zühtü ÖZBEK
Çocukluk Çağı Kafa ve Spinal
Travmaları
Doç Dr Murat VURAL
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
5.SINIF
Sinir Sistemi Hastalıkları
2 Kurul
4. Hafta
03.11.2014
Pazartesi
04.11.2014
Salı
05.11.2014
Çarşamba
06.11.2014
Perşembe
07.11.2014
Cuma
8:30
9:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
RADYOLOJİ
SEMİNER
Saat: 08.00-09.00
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
09:30
10:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
SEMİNER
Saat: 09.30-12.15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
10:30
11:15
NÖROLOJİ
SEMİNER
KLİNİK UYGULAMA
NÖROLOJİ
SEMİNER
KLİNİK UYGULAMA
11:30
12:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
5
5. SINIF 1.GRUP 2. KURUL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
13:30
14:15
Benign İntrakraniyal
Hipertansiyon
Yrd.Doç.Dr. Zühtü ÖZBEK
Hipofiz Tümörleri
Prof.Dr. Metin Ant ATASOY
Fonksiyonel Nöroşirürji
Doç Dr Murat VURAL
Chiari-Siringomyeli
Prof.Dr. Metin Ant ATASOY
Subaraknoid Kanama
Prof.Dr. Ramazan
14:30
15:15
İntrakraniyal Kitleler 1
Prof.Dr. Ramazan DURMAZ
Spinal Tümörler
Prof Dr Ali ARSLANTAŞ
KLİNİK UYGULAMA
Santral Sinir Sistemi Tümörlerinde
Radyoterapinin Yeri
Yrd.Doç.Dr.Evrim BAYMAN
Cerrahi Bel Ağrıları 1
Prof.Dr. T. Erhan COŞAN
15:30
16:15
İntrakraniyal Kitleler 2
Prof.Dr. Ramazan DURMAZ
Beyin Cerrahinde Endovasküler
Tedavi
Öğr.Gör.Dr.Emre ÖZKARA
KLİNİK UYGULAMA
Hidrosefali
Doç Dr Murat VURAL
Cerrahi Bel Ağrıları 2
Prof.Dr. T. Erhan COŞAN
16:30
17:15
Santral Sinir Sistemi Radyolojisi 1
Yrd.Doç.Dr.Suzan ŞAYLISOY
KLİNİK UYGULAMA
Baş-Boyun Radyolojisi
Prof.Dr.Baki ADAPINAR
Omurga ve Omurilik Radyolojisi
Prof.Dr.Baki ADAPINAR
Santral Sinir Sistemi Radyolojisi 2
Yrd.Doç.Dr.Suzan ŞAYLISOY
5.SINIF
Sinir Sistemi Hastalıkları
2 Kurul
5. Hafta
8:30
9:15
10.11.2014
Pazartesi
11.11.2014
Salı
12.11.2014
Çarşamba
13.11.2014
Perşembe
14.11.2014
Cuma
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
RADYOLOJİ
SEMİNER
Saat: 08.00-09.00
KLİNİK UYGULAMA
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
2. ARA SINAV
09:30
10:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
10:30
11:15
NÖROLOJİ
SEMİNER
KLİNİK UYGULAMA
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
SEMİNER
Saat: 09.30-12.15
Saat: 09.30-11.15
KLİNİK UYGULAMA
Yrd.Doç.Dr. Zühtü ÖZBEK
NÖROLOJİ
SEMİNER
6
5. SINIF 1.GRUP 2. KURUL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
11:30
12:15
13:30
14:15
KLİNİK UYGULAMA
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
Hareket Sistemi Hastalıklarda Genel
Durum Değerlendirilmesi, Tetkikleri
Planlayabilme, Laboratuvar Sonuçlarını
Değerlendirebilme, Tanı Koyma /
Tanıya Ulaşma-1
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Doç.Dr.Ceyhan KUTLU
14:30
15:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
15:30
16:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
16:30
17:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
Hareket Sistemi Hastalıklarda Genel
Durum Değerlendirilmesi, Tetkikleri
Planlayabilme, Laboratuvar Sonuçlarını
Değerlendirebilme, Tanı Koyma /
Tanıya Ulaşma-2
Doç.Dr.Ceyhan KUTLU
Girişimsel Radyolojide Tanı ve
Tedavi Edici Nöroradyolojik
İşlemler
Yrd.Doç.Dr.Berat ACU
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
5.SINIF
Sinir Sistemi Hastalıkları
2 Kurul
6. Hafta
17.11.2014
Pazartesi
18.11.2014
Salı
19.11.2014
Çarşamba
20.11.2014
Perşembe
21.11.2014
Cuma
ANESTEZİYOLOJİ
SEMİNER
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
8:30
9:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
09:30
10:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
7
5. SINIF 1.GRUP 2. KURUL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
10:30
11:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
11:30
12:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
13:30
14:15
Anestezi Tarihçesi
Prof.Dr.Belkıs TANRIVERDİ
Nöromüsküler İletim Ve
Nöromüsküler Blok
Yrd.Doç.Dr. Dilek CEYHAN
İnhalasyon Anestezikleri
Doç.Dr.Serdar EKEMEN
KLİNİK UYGULAMA
İleri Yaşam Desteği
Prof.Dr.Belkıs TANRIVERDİ
14:30
15:15
Genel Anestezi
Prof.Dr.Belkıs TANRIVERDİ
Anestezi Sistemleri
Yrd.Doç.Dr.Dilek CEYHAN
Temel Yaşam Desteği
Yrd.Doç.Dr.Dilek CEYHAN
KLİNİK UYGULAMA
Defibrilasyon
Prof.Dr.Belkıs TANRIVERDİ
15:30
16:15
İntravenöz Anestezikler
Doç.Dr.Serdar EKEMEN
Premedikasyon
Prof.Dr.Yılmaz ŞENTÜRK
Hava Yolu Açıklığı ve Güvenliğinin
Sağlanması
Prof.Dr.Ayten BİLİR
KLİNİK UYGULAMA
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
16:30
17:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
27.11.2014
Perşembe
28.11.2014
Cuma
5.SINIF
2 Kurul
7. Hafta
Sinir Sistemi Hastalıkları
24.11.2014
Pazartesi
25.11.2014
Salı
26.11.2014
Çarşamba
İleri Yaşam Desteği Uygulaması
08.30 – 17.00
8:30
9:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
ANESTEZİYOLOJİ
SEMİNER
Prof.Dr. Belkıs TANRIVERDİ
KLİNİK UYGULAMA
Prof. Dr.Ayten BİLİR
8
5. SINIF 1.GRUP 2. KURUL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
Yrd. Doç.Dr.Dilek CEYHAN
Yrd. Doç.Dr.Sema ŞANAL BAŞ
09:30
10:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
10:30
11:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
11:30
12:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
13:30
14:15
Etik ve Mesleki Değerler,
Sorumluluklar, İnsani, Toplumsal
ve Kültürel Değerler ve
Sorumluluklar
Prof.Dr.Belkıs TANRIVERDİ
Santral Bloklar
Prof.Dr.Ayten BİLİR
Ağrı ve Ağrı Mekanizmaları
Prof.Dr.Sacit GÜLEÇ
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
14:30
15:15
Monitörizasyon
Doç.Dr.Serdar EKEMEN
Sıvı ve Elektrolit Tedavisi
Yrd.Doç.Dr.Dilek CEYHAN
Postoperatif Ağrı Tedavi
Yöntemleri
Prof.Dr.Sacit GÜLEÇ
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
15:30
16:15
Lokal Anestezi Teknikleri ve
Yaklaşım
Prof.Dr.Yılmaz ŞENTÜRK
Klinik Nütrisyon
Prof.Dr.Birgül YELKEN
Akut Solunum Yetmezliği ve ARDS
Prof.Dr.Birgül YELKEN
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
16:30
17:15
Lokal Anestezikler
Prof.Dr.Yılmaz ŞENTÜRK
Nöropatik Ağrı
Prof.Dr. Ayten BİLİR
Zehirlenmelerde Genel Yaklaşım
Prof.Dr.Birgül YELKEN
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
5.SINIF
2 Kurul
Sinir Sistemi Hastalıkları
9
5. SINIF 1.GRUP 2. KURUL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
8. Hafta
01.12.2014
Pazartesi
02.12.2014
Salı
03.12.2014
Çarşamba
04.12.2014
Perşembe
NÖROLOJİ SÖZLÜ SINAVI
Saat: 09.30-12.30
8:30
9:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof.Dr. O. Oğuz Erdinç
Prof. Dr. Nevzat Uzuner
Prof.Dr. Belgin Demet Özbabalık
Adapınar
Doç.Dr. Ceyhan Kutlu
Doç.Dr. Serhat Özkan
Doç.Dr. Atilla Özcan Özdemir
Yrd.Doç.Dr.Gülnur Tekgöl Uzuner
05.12.2014
Cuma
ANESTEZİYOLOJİ VE
REANİMASYON SÖZLÜ
SINAVI
Saat: 08.30-12.30
Prof.Dr. Belkıs Tanrıverdi
Prof.Dr. Yılmaz Şentürk
Prof.Dr.Ayten Bilir
Prof.Dr. M. Sacit Güleç
Prof.Dr.Birgül Yelken
Doç.Dr. Serdar Ekemen
Yrd.Doç.Dr. Dilek Ceyhan
Yrd.Doç.Dr.Sema Şanal Baş
3. ARA SINAV
09:30
10:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
Saat: 09.30-11.15
Yrd.Doç.Dr.Sema ŞANAL
BAŞ
10:30
11:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
11:30
12:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
13:30
14:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BEYİN ve SİNİR CERRAHİ
SÖZLÜ SINAVI
Saat: 13.30-15.00
Prof. Dr. M. And Atasoy
Prof. Dr.T. Erhan Coşan
RADYOLOJİ SÖZLÜ SINAVI
Saat: 13.30-15.00
Prof. Dr. İ. Ragıp Özkan
Prof.Dr. Baki Adapınar
Prof.Dr. Mahmut Kebapçı
10
5. SINIF 1.GRUP 2. KURUL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
Prof. Dr. Ramazan Durmaz
Prof.Dr. Ali Arslantaş
Doç. Dr. Murat Vural
Yrd.Doç.Dr. Zühtü Özbek
Öğr.Gör.Dr.Emre Özkara
YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK
SINAV
Saat: 15.00-16.30
14:30
15:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
15:30
16:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
16:30
17:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof.Dr.Nevbahar Akçar
Değirmenci
Doç.Dr. Cüneyt Çalışır
Yrd.Doç.Dr. Suzan Şaylısoy
Yrd.Doç.Dr.Berat Acu
Yrd.Doç.Dr.Gülnur T.UZUNER
Yrd.Doç.Dr.Sema Şanal Baş
11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
88 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content