close

Enter

Log in using OpenID

ABD / AD ve CVD Soruşturmaları

embedDownload
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ARG3.2014/505-13827
ABD / AD ve CVD Soruşturmaları
Ankara, 27/06/2014
SİRKÜLER (D-2014)
Sayın Üyemiz;
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından
ülkemiz menşeli “Çelik Çiviler” (7317.00 GTİPli) ithalatına karşı bir anti-damping ve telafi edici
vergi soruşturması açılması için ABD’li yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde,
ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC)’nun 29 Mayıs 2014 tarihinde zarar analizi
gerçekleştirmek amacıyla ön soruşturması başlattığı ifade edilmektedir.
Yazıda devamla; damping ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik incelemede bulunacak
olan ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA)’nin de soruşturmasını başlattığı ve
soruşturma açılış bildirimlerinin 25 Haziran 2014 tarihinde ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı
bildirilerek, ITA’nın soruşturma açılış bildirimlerine sırasıyla http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR2014-06-25/pdf2014-14858.pdf http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-06-25/pdf/2014-14870.pdf
linklerinden ulaşılmasının mümkün olduğu dile getirilmektedir.
Yazıda ayrıca; anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarında ihracatçı firma sayısının
birden fazla olması durumunda firmalar arasında seçime gidilebileceği ve ITA’nın ülkemiz
ihracatçıları arasında seçime gitmesinin ihtimal dahilinde olduğu vurgulanarak, ITA’nın
soruşturmaya taraf olarak seçtiği firmaların, gönderilen damping ve/veya sübvansiyon soru
formlarını (questionnaire) 37 gün içerisinde doldurmalarının talep edileceği bildirilmektedir. Buna
ilaveten, firmalarımızın makul gerekçeler göstermeleri durumunda süre uzatımı talebinde bulunma
imkanlarının mevcut olduğu belirtilmekte ve soru formlarına verilen cevaplar doğrultusunda,
soruşturma kapsamında yer alan firmalar için bireysel damping ve sübvansiyon marjlarının
hesaplanacağı ifade edilmektedir.
Bununla beraber; herhangi bir ilgili tarafın belirlenen süreler içerisinde gerekli bilgileri
vermeyi reddettiği veya yanıltıcı malumat sunduğu veya soruşturmayı engellediği durumlarda,
mevcut veriler esas alınarak (facts available) olumlu veya olumsuz ön ve nihai belirlemeler
yapılabildiği belirtilmektedir. Dolayısıyla, ilgili herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu
nedenle ilgili bilgilerin yetkili mercilere verilmemesi halinde, bu durumun ilgili tarafların işbirliği
yaptığı duruma kıyasla, söz konusu tarafın daha az lehine olan bir sonuca yol açabileceği ifade
edilmektedir.
Diğer taraftan; ABD’nin ilgili mevzuatına göre, soruşturmaya taraf olarak seçilenlerin
belirlenmesinin akabinde tarafların, soruşturma kapsamında sunulan gizli bilgilere erişebilen ve
ancak temsilcilerinin taraf olabildiği “APO Service List”e ve soruşturma kapsamında sunulan gizli
bilgilerin kamuya açık versiyonlarına erişme imkanı sağlayan “Public Service List”te taraf olmaları
gerekeceği belirtilmektedir. Bununla beraber, soruşturma kapsamında ITA’ya sunulacak tüm belge
Ayrıntılı bilgi için: Zeynep Dedeoğlu - Uzman Yrd.
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince Esra
Arpınar (27.06.2014 16:52:53)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:6716450962014627113934
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:6716450962014627113934. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ARG3.2014/505-13827
ABD / AD ve CVD Soruşturmaları
Ankara, 27/06/2014
ve bilgilerin ABD Ticaret Bakanlığı’nın elektronik veri paylaşım sistemi olan IAACCESS
aracılığıyla yapılmasının gerektiği, bu itibarla firmaların açılış bildiriminde belirtilen süre, usul ve
esaslara dikkat göstermesinin önem arz ettiği ifade edilmektedir.
Bu itibarla, Ekonomi Bakanlığı’nın “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde
(www.tpsa.gov.tr) “Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma
Önlemleri” başlığı altında yer alan “TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki
belgeler ile “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi
Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Satın Alınan Avukatlık /Danışmanlık Hizmeti
Harcamalarının Desteklenmesi Hakkında Yönerge”nin incelenmesinin yararlı olacağı
düşünülmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Esra ARPINAR
Genel Sekreter V.
Ayrıntılı bilgi için: Zeynep Dedeoğlu - Uzman Yrd.
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:6716450962014627113934. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
439
File Size
2 142 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content